Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland"

Transkript

1 Årsberetning Midtjylland / Årsberetning Midtjylland

2 Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere og embedsfolk. Interviewene er vidt forskellige. På en måde hænger de som vedhæng på et armbånd. Det, der binder de mange vedhæng, altså interviewene, sammen, er, at alle de interviewede i årets løb har været involveret i Danske Fysioterapeuter Region Midtjylland. Som supplement til de mange interviews kan du læse regionsformandens beretning om året, der gik, faktabokse om baggrunden for arbejdet samt links til uddybende artikler på vores hjemmeside. Vi vil gerne opfordre dig til at læse i årsberetningen. På den måde kan du danne dig et billede af foreningens lokale arbej de. Det kan være, at du kender en af de interviewede eller at interviewet handler om din kommune eller arbejdsplads. Vi er vidt omkring: praksis, kommune, hospital. Tillidsvalgt, frivillig, direktør. Besparelser, belønninger, betragtninger. Du er velkommen til at printe årsberetningen ud og lægge den på bordet på din arbejdsplads. Så kan du og dine kolleger bladre i årsberetningen, når der bliver en kort stund til det. Måske er der personer eller situationer i årsberetningen, som giver anledning til en snak om foreningens arbejde? Vil vil også gerne opfordre dig til at blive ven med Danske Fysioterapeuter Region Midtjylland på facebook. Og til at tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev. På den måde kan du få viden om foreningens lokale arbejde og om de mange arrangementer, der tilbydes i løbet af året, der kommer. Jo flere, der deltager i vores aktiviteter, læser om vores arbejde og går i dialog med os, desto stærkere og bedre bliver arbejdet i foreningen. God læselyst. Venlig hilsen Regionsbestyrelsen Læs mere om den nye facebook-profil her. Her kan du tilmelde dig regionens nyhedsbrev.

3 Årsberetning Midtjylland / 3 Indhold Regionsformandens beretning 4 Fra fysioterapeut til formand 10 Det var noget af en chokstart 12 Midtjyske bud på træning 14 Poul Müller: Vi har fokus på opgaveglidning 16 Netværk på ny 18 Verdenssituationen blev vendt med danske fysioterapeuter 20 Nyt samarbejde med studerende 22 En tillidsrepræsentant skal være insisterende 24 Netværket for midtjyske tillidsrepræsentanter 26 Fysioterapeuter uden overenskomst har fået en kontaktperson 28 Hjemmesidens udvikling - mere for medlemmerne 30

4 Årsberetning Midtjylland / 4 Regionsformandens beretning Besparelser til lands For mange fysioterapeuter har 2010 ikke bare været lutter lagkage. Der har været besparelser i kommuner og på sygehuse. Før sommer ferien skulle Region Midt jylland vedtage besparelser for næste år på i alt 321 mio. kr. Det betød blandt andet, at neurorehabili teringen i Lemvig og Skive blev reduceret med i alt 20 senge. Danske Fysioterapeuter protesterede. Foreningen kritiserede blandt andet, at der ikke er lavet hverken en undersøgelse af behovet for specialiseret neurorehabilitering eller en plan for, hvordan neurorehabilitering skal organiseres fremover i regionen. For eksempel i forhold til det nye hospital i Gødstrup. På de fleste fysioterapiafdelinger har besparelserne fået konsekvenser. Enten i form af afskedigelser, ophørte funktioner eller ubesatte/ ikke-forlængede vikariater. Det øger travlheden, og presser muligheden for at yde den kvalitet, fysioterapeuter ønsker at levere. Der udover er den konstante usikkerhed om, hvorvidt ens eget job bevares, belastende for arbejdslivet. til vands Træning i vamtvandsbassin er et område, som også påvirkes af be sparelserne. Bassinerne lukkes på Århus Sygehus og Det nye Universitetshospital i Skejby. I Hospitalsenhed Vest indgår bassinet i besparelsesplaner, blandt andet fordi Herning Kommune har opsagt aftale om leje af bassinet. Danske Fysioterapeuter har i den forbindelse skrevet læserbrev til avisen samt breve til Herning kommune og Region Midtjylland om konsekven Regionsformand i Midtjylland, Tina Frank

5 Årsberetning Midtjylland / 5 serne for de patienter, der plejer at bruge bassinerne. og i luften I november meddelte Region Midtjylland, at besparelsen for 2011 skulle øges til i alt 500 mio. kr. Det svarer til stillinger. De nye besparelser kommer oven i de besparelser, som blev vedtaget før sommerferien, men som man slet ikke er færdige med at udmønte på afdelingerne. Da de nye besparelser blev meldt ud, arrangerede de faglige organisationer et stormøde for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Regionsdirektør Bo Johansen deltog og orienterede om fremtidens sygehusvæsen og processen i forbindelse med besparelserne. Det blev på mødet aftalt at invitere sundhedsminister Bertel Haarder til Midtjylland i 2011, for at komme i dialog med ham om konsekvenserne af besparelserne. Mere rehabilitering i kommunerne. Da der efter sommerferien skulle lægges budgetter i kommunerne, blev der også stillet spareforslag på træningsområdet. Derfor har Danske Fysioterapeuter lavet høringssvar til blandt andet Norddjurs og Randers Kommuner. Foreningen har pro ble matiseret ændret ledelsesstruktur af terapeuterne, nedlæggelse af døgn- og kræftrehabilitering samt nedlæggelse af et tilbud om moto risk screening af skolebørn. Besparelserne i kommunerne har dog primært ramt andre faggrupper og fagområder end fysioterapeuternes. Det er mit indtryk, at det skyldes en ny klar tendens i kommunerne, nemlig at politikerne satser på rehabilitering frem for passiv pleje. En borger bevilges ikke bare rengøring eller hjælp til at tage støttestrømper på. Bevillingen gives sammen med et tilbud om øget træning og rehabilitering med henblik på at borgeren selv kan klare funktionerne. Det er positivt, at der i den forbindelse ansattes flere terapeuter til at løfte de nye opgaver. Det kan du blandt andet læse om i interviewet med sundhedsdirektøren i Holstebro kommune på side 20. Hvem vil bruge vores penge? Danske Fysioterapeuter samarbejder med andre faglige organisationer om medlemsarrangementer. I årets løb har foreningerne i fællesskab udbudt ti medlemsarrangementer. For eksempel om ligeløn, arbejdsmiljø og sundhedssektorens fremtid. Sam arbejdet giver fysio terapeuter mulighed for at del tage gratis eller meget billigt i flere tema dage og drøftelser, end foreningen regionalt har mulighed for at kunne planlægge og finansiere. Derudover har regionsbestyrelsen lavet fem særskilte arrangementer i løbet af året. Blandt andet om IT i forbindelse med træning og om udvikling af egen virksomhed. Alligevel er ikke alle pengene, som regionsbestyrelsen har afsat til medlems arrangemen ter, ble vet brugt. Den pulje penge, som

6 Årsberetning Midtjylland / 6 FÆLLESARRANGEMENTER 2010 I samarbejde med organisationerne til højre S Ligelønsforedrags-række S Sikkerhedsrepræsentantmøde S Sådan forebygges stress S Kan velfærdssamfundet sikre velfærd for alle? S Arbejdsmiljø: ændringer af navn og gavn S Den fremtidige arbejdsmarkedspolitik S Debat om sundhedssektoren S Temadag om mobning S OK 11 S Stormøde om besparelser i regionen Kvindeforum (3 aftener) ETF Region Midtjylland LO, FTF Sundhedskartellet, FTF, DRO FTF, FTF-A LO, FTF, Socialdemokratiet, SF DRO, LO, FTF Sundhedskartellet DRO medlemmer kan søge for at lave egne arrange menter, er kun blevet brugt i for bin delse med et gyn-obs-arrangement. I 2009 blev pengene brugt rub og stub, men i 2010 har der ikke været søgning til dem. Det er en skam, for pengene kan ikke overføres til næste år og går således tilbage til hovedforeningen. Glad eller sur smiley? Den 28. maj udgav Ligelønskommissionens sin rapport. Sundhedskartellet i Midtjylland sendte i den forbindelse klistermærker med en glad og en sur smiley rundt til arbejdspladserne. Formålet var at minde medlemmerne om, at ligelønskommissionen blev etableret som et del-resultat af konflikten i Med en glad eller sur smiley på sit tøj kunne man vise, om man var tilfreds eller utilfreds med kommissionens konklusioner, og være med til at rejse ligelønsspørgsmålet EGNE ARRANGEMENTER 2010 S Får du nok ud af dit netværk? S Kritisk læsning og litteratursøgning S Din hjemmeside: Fra smertensbarn til guldklump S Brug af it og video i bevægeanalyser S Hvordan får du mere ud af din virksomhed?

7 Årsberetning Midtjylland / 7 lokalt på arbejdspladserne. Forhandlingskonsulenterne fra Sundhedskartellet arbejder også sammen lokalt. Blandt er der lavet en rammeaftale for fælles tillidsrepræsentanter for flere faggrupper, og der arbejdes løbende på at få arbejdsgiverne til at indplacere fysioterapeuter på løntrin 7 og 8. Arbejdsgiverne foretrækker at give tillæg til en fast grundløn frem for at bruge lønskalaen fuldt ud. SUNDHEDSKARTELLET I Midtjylland mødes formændene i Sundhedskartellet jævnligt for at drøfte en lang række fælles interesser. For eksempel håndtering af besparelser, udpegninger til MED-systemet, ligeløns-indsatsen, arbejdsmiljø, medlemsarrangementer samt muligheder og udfordringer i forbindelse med lokale lønforhandlinger. Foreningernes forhandlingskonsulenter deltager i udvalgte Sundhedskartel-møder. Her sikres blandt andet, at arbejdsgiverne bruger tilbageløbsmidlerne til lokal-løn. Træning er kvalitet. På Regionshospitalet i Silkeborg har man et bud på kvalitet i træning. Faktisk er buddet så godt, at to fysioterapeuter fra hospitalet, Mette Farstad og Mette Garval, vandt kr. i Danske Fysioterapeuters artikelkonkurrence. Den blev afholdt i forbindelse med den landsdækkende kampagne Kvalitet i træning, som foreningen lancerede i efteråret. Stort tillykke til Silkeborg! Andre midtjyder bidrog til kampagnen med meninger om kvalitet i træning. For eksempel fysioterapeuterne i Brande-hallerne, som fremhæver god patientkontakt og kommunikation. Bo- og dagtilbuddet Bytoften i Herning lægger vægt på blandt andet kompetenceudvikling og mod. En politiker fra regionsrådet samt to kommunalpolitikere lod sig interview til en video, hvor de gav deres bud på kvalitet. De talte blandt andet om patienttilfredshed, om at tage udgangspunkt i den enkelte borger samt om motivation. Jeg er glad for, at de har en holdning til kvalitet og glæder mig til at fortsætte dialogen med politikerne om kvalitet i fysioterapi i det nye år. Mindre kniv, mere træning. Det er en udbredt opfattelse hos mange politikere, embedsmænd og patienter, at operation er løsningen på alverdens bevægeapparatsproblemer. I maj kunne man således læse i Dagbladet Holstebro, at en

8 Årsberetning Midtjylland / 8 kommune ville tvinge en kvinde til en skulderoperation, før hun kunne komme i betragtning til et fleksjob. Det er hverken rimeligt eller fagligt optimalt, når Arbejdsmedicinsk klinik kan påvise, at træning ofte bør være den foretrukne behandling. Det budskab fik jeg fremført i et interview i avisen. Hele sagen er et eksempel på, at der gang på gang er brug for at tale om træning som behandlingsmulighed. Det har vi gjort i mange år i Danske Fysioterapeuter, og politisk er der ved at være lydhørhed for det. Blandt andet har regionerne og staten i 2010 indgået en økonomiaftale, hvor man for eksempel vil reducere antallet af rygoperationer. Jeg har været i dialog med flere regionsrådspolitikere i årets løb om mulighederne perspektiverne i træning. Blandt andet fordi Region Midtjylland har undladt at indtænke træning som behandling i stedet for visse ryg- og knæoperationer, som regionen udliciterer til undersøgelse og operation på privatsygehusene. I interviewet med regionsrådsmedlem Poul Müller (Konservative), på side 16, kan du læse mere om den problemstilling. og hurtigere i gang med træningen, tak! Træning gør det ikke alene. Timingen betyder noget, og ventetid skal undgås. I lokal-aviserne i Ikast- Brande og Århus kommuner har jeg sammen med Danske Handicaporganisationers formand Stig Langvad kritiseret politikerne for at have for lange ventetider på genoptræning efter serviceloven. Op til fire ugers ventetid er urimeligt, og svækker patienten unødigt. Danske Fysioterapeuter har tallene fra en landsdækkende undersøgelse, som blev lavet sammen med Ældresagen. Vi gentager undersøgelsen år efter år, og den er et godt redskab til dialog med de enkelte kommuner. Flere ledige og flere i arbejde. Der er sket en lille stigning i ledigheden for fysioterapeuter i Region Midtjylland. Ledighedstallet er steget fra 1,18 % (november 2009) til 1,31 % (november 2010). Parallelt med dette har der de sidste to år været en øget efterspørgsel på fysioterapeuter. I perioden er der på landsplan oprettet næsten 600 nye stillinger til fysioterapeuter i det offentlige. Det er meget positivt, for i de næste mange år vil der blive uddannet flere fysioterapeuter end det antal, der forlader arbejdsmarkedet. I regionsbestyrelsen holder vi øje med ledighedstallene, så vi bedst muligt kan reagere med aktiviteter og dialog med de berørte og med arbejdspladserne. Det er helt frivilligt. Hvorfor har en forening som Danske Fysioterapeuter, der er helt afhængig af frivilliges arbejdskraft, ikke en frivillighedspolitik? Det spørgsmål har vi taget fat på i regionsbestyrelsen. For vi har brug for viden om, hvordan vi får flere fysioterapeuter til at få lyst til at

9 Årsberetning Midtjylland / 9 lave arrangementer, sidde i udvalg eller være med i bestyrelsesarbejdet. Via et samarbejde med idrætsorganisationen DGI har regionsbestyrelsen fået klarhed over forskellige processer, muligheder og værdier i det frivillige arbejde. Med den viden forventer vi, at bliver dyg tigere til at rekruttere nye frivillige samt bevare og udvikle engagementet hos alle dem, som allerede har meldt sig under fanerne. Vi glæder os til at arbejde videre med dette i Regionsbestyrelsen har i øvrigt fået et hovedbestyrelsesmedlem mere, idet Kirsten Ægidius blev valgt til hovedbestyrelsen på repræsentantskabsmødet i november. Det kan du læse om i nyheden her. Down under. I foråret hed regionsformanden Kirsten Ægidius, mens jeg udnyttede ti ugers udskudt barselsorlov til en rejse Down Under med min familie. Kirsten kender foreningen og regionen ud og ind. Hun er både en garvet tillidsrepræsentant og har siddet i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse gennem mange år. I perioden fik Kirsten blandt andet fortalt kommuner og regioner, at der burde være en genoptræningsgaranti i den nye udgave af sundhedsaftalen, som er blevet revideret af de nyvalgte politikere i byråd og regionsråd i Du kan læse mere om Kirstens tid som regionsformand i interviewet på side 10. På gensyn. På repræsentantskabsmødet i november 2010 blev det besluttet, at der fremover kun skal være generalforsamlinger hver andet år. Det betyder, at hele regionsbestyrelsen i år er på valg for en to-årig periode. Heldigvis er der mange, der genopstiller, og der er også et par nye ansigter, som har meldt deres kandidatur til bestyrelsen. Helt frivilligt. I regionsbestyrelsen glæder vi os til et nyt år med debatter, minifagfestival og medlemskontakter. Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen for året, der er gået. Også tak til alle fysioterapeuter, som har bidraget til arbejdet i foreningen, både lokalt på arbejdspladserne, i netværk, udvalg og interesseposter, som I har. Tak til de 500 fysioterapeuter, som abonnerer på vores elektroniske nyhedsbrev. Tak til de 220 venner, som vi fik på vores første måned på facebook, da vi oprettede vores profil i december måned. På gensyn. På arbejdspladserne, på internettet eller på generalforsamlingen. Tak for i år. Tina Frank Regionsformand

10 Årsberetning Midtjylland / 10 Fra fysioterapeut til formand I ti uger skulle Kirsten Ægidius vikariere som regionsformand for Tina Frank. Og det blev ti uger med masser udford ringer og læring for fysiotera peuten, der normalt er at finde på Skej by Sygehus. Af Helle Horskjær Hansen Overgangen var skånsom. For re gi ons formanden havde sat Kir s ten Ægidius grundigt ind i tingene. Alligevel var det en udfordring pludseligt at træde ind på scenen som regionsformand. Især når man kommer fra en helt anden hverdag, med en helt anden dags orden. Jeg har været ansat som fysioterapeut i ti år i hospitals verdenen, så for mig var det en stor opgave at komme tættere på blandt andet praktiksektorens problemer og udfordringer, fortæller Kirsten Ægidius om perioden som vikar for regionsformanden. Som menigt bestyrelsesmedlem havde hun allerede noget viden om forskellige problematikker - men som regionsformand var der nu både pligt og ansvar til at handle og følge op på det. Nu var hun nødt til at afbalancere forskellige behov. Jeg skulle jo have medlemsperspektivet, siger hun og fortsætter: I stedet for kun at tænke hospital, skulle jeg tænke i helheder. Hvad der er en oplagt fordel for medlemmerne i en sektor, kunne være en direkte ulempe for medlemmerne i den anden sektor. Et typisk medlemsdilemma Posten som regionsformand inkluderede også viden om, hvad der skete i regionens kommuner. Hvad der foregik i alle de 19 kommuner omkring besparelser, nedskæringer etc., kunne jeg af gode grunde ikke have det fulde overblik over - heller ikke som regionsformand. Men heldigvis har vi ansat en studentermedhjælper, der holder godt øje med de politiske dagsordener rundt omkring. Det var også en uvurderlig hjælp i min hverdag, forklarer Kirsten

11 Årsberetning Midtjylland / 11 Ægidius, som blev involveret i en konkret sag om den vederlagsfri ordning. En sag, hvor nogle kommuner i Region Midtjylland havde tænkt sig at løse opgaverne helt selv med den begrundelse, at det var langt billigere, end hvis det var de praktiserende - som ellers i mange år har haft denne opgave. Det var et typisk medlemsdilemma, hvor nogle måske kunne få nye opgaver, mens andre mister indtjening som følge af det. Jeg havde heldigvis solid opbakning fra foreningen centralt, hvor sekretariatet meget hurtigt tog over. Og det var jeg ærligt talt noget lettet over, siger hun. Kirsten Ægidius har været aktiv fagpolitisk i Danske Fysioterapeuter i mange år, men alligevel var det noget helt andet at sidde som regionsformand. Det var enormt lærerigt. Det, at jeg fik lov til at lave det mere udadvendte politiske arbejde som læserbreve og kontakten til embeds mændene Det var rigtig spændende, siger hun. I stedet for kun at tænke hospital, skulle jeg tænke i helheder Kirsten Ægidius, tidligere konstitueret regionsformand Kirsten Ægidius var i foråret 2010 konstitueret regionsformand i ti uger for Tina Frank.

12 Årsberetning Midtjylland / 12 Det var noget af en chokstart Morten Graversen er relativ ny i Samarbejdsudvalget for praktiserende fysioterapeuter. Af Ib Salomon En meget formel tone og et væld af embedsmænd og politikere omkring et stort bord i Region Midtjyllands hovedsæde. Vi fysioterapeuter sad på den ene side af bordet, politikerne på den anden. Og de skulle hele tiden hente hjælp hos embeds mændene. Praktiserende fysioterapeut Morten Graversen fra Struer mindes med en vis gru sin debut i regionens samarbejdsudvalg for praktiserende fysioterapeuter. Faktisk kalder han det noget af en chokstart, for nok var han vant til dialogmøder i kommunerne, men ikke til så formelle møder, så på et af samarbejdsudvalgets første møder bad han, sammen med andre medlemmer af udvalget, om en diskussion af rollerne. Og det har faktisk hjulpet, mener han. Han har nu siddet i samarbejds udvalget i godt et år, og han synes, at formen er blevet mere menneskelig. Og vi har heldigvis fået fire politikere, som er oprigtigt interesserede i området, siger Morten Graversen. Økonomi og besparelser fylder Der holdes fire årlige møder, og de fire valgte fysioterapeuter i udvalget holder altid et formøde forinden. Vi går ikke til møde uden at være enige, for vi sidder jo med sager som kan have ret vidtrækkende konsekvenser, for klarer Morten Gra versen. Økonomi og besparelser fylder meget på møderne, og vi siger, hvor vi synes, det kan være rele vant at spare, men også hvor det ikke er relevant, som Morten Graversen udtrykker det. En af de store sager i 2010 har været den vederlagsfri fysio terapi, som kommunerne nu i nogle år har haft myndighedsansvaret for. Både Morten Graversens egen kommune, Struer, og Herning Kommune har offentligt undret sig over et stigende forbrug, og det førte bl.a. til et dialogmøde i Struer, hvor fysioterapeuterne kunne oplyse, at der er en god forklaring dels fordi Struer har en del specialinstitutioner, dels fordi der er mange ældre indbyg gere. Desuden har kommunen aldrig haft ansat

13 Årsberetning Midtjylland / 13 kommunale fysio terapeuter. Efterfølgende valgte kommunen at indkalde to praktiserende fysioterapeuter til samtale om de stigende udgifter, men den går ikke, kunne Morten Graversen fortælle Struer Kommune, for den type sager hører netop hjemme i Samarbejds udvalget. Det viser en afgørelse fra Lands samarbejd s udvalget. Har ikke fortrudt Selv om Morten Graversen bruger en del timer på udvalgsarbejdet, har han ikke fortrudt, at han lod sig vælge: Jeg kan godt lide at være med i Samarbejdsudvalget, men jeg gider ikke være med som nikkedukke. Jeg vil have lov til at komme med forslag og præge arbejdet. Men jeg er også med, fordi jeg får viden om, hvordan systemet er skruet sammen, så jeg kan vejlede mine kolleger bedre. Desuden ser jeg arbejdet i udvalget som en kvalitetssikring, hvor vi er med til at vurdere og højne stan dar den. SAMARBEJDSUDVALGET Samarbejdsudvalget består af fire valgte fysio terapeuter, to kommunalpolitikere samt to regionalpolitikere. Regionsformand Tina Frank deltager i de fire årlige møder som observatør. Hun må gerne kommentere undervejs og gør det gerne men hun er ikke med til at træffe beslutningerne. Udvalgets overordnede formål er at behandle regionale sager, der vedrører overenskomsten for praktiserende fysioterapeuter. Kan man ikke blive enige i udvalget, kan en sag sendes videre til Landssamarbejdsudvalget. Morten Graversen sidder i regionens samarbejdsudvalg for praktiserende fysioterapeuter.

14 Årsberetning Midtjylland / 14 I september måned lancerede Danske Fysioterapeuter kampagnen Kvalitet i træning. Formålet med kampagnen var at få medlemmer og andre med interesse for fysioterapi til at diskutere, hvad kvalitet i træning er. Som en del af kampagnen kunne medlemmerne uploade små videofilm på fysio.dk, hvor de gav deres bud på kvalitet i træning. Der blev også udskrevet en artikelkonkurrence, hvor vinderne blev fundet på Regionshospitalet i Silkeborg. Midtjyske bud på Kvalitet i træning Af Sofie Andersen Kvalitet i træning hvad er det? Det var spørgsmålet, som Danske Fysioterapeuter stillede sine medlemmer i september måned. Også fra de midtjyske arbejdspladser kom der rigtig mange bud på svaret. Danske Fysioterapeuter gennemførte i efteråret kampagnen Kvalitet i træning, hvor medlem merne blev bedt om at diskutere, hvad kvalitet er. Som led i kampagnen udskrev Fysiotera peuten en ar ti kelkonkurrence, hvor hovedpræmien var en check på kroner. Et af de steder, hvor medarbej derne deltog i artikelkonkurrencen, var på Skej by Sygehus afsnit syd. Her var der mange gode bud på kvalitet i træ ning. I artiklen gør fysio terapeuterne fra Skejby det klart, at det gode patientforløb er et stærkt kvalitetsparameter for os. Med det mener vi, at der skal være en god overgang mellem sektorerne og en ordentligt opfølgning på de patienter, der udskrives med en genoptræningsplan. Også hos fysioterapeuterne i Brande Hallerne blev der taget godt imod kampagnen, og resultaterne blev nedfældet i en artikel. Heri understreger skribenterne, at patienten har et medansvar for at opnå kvalitet i træning. Herudover handler kvalitet også om terapeutudvikling i form af kurser og efteruddannelse til os fysioterapeuter, uddyber fysioterapeuterne fra Brande. Førstepræmien i artikelkonkur rencen gik til Mette Garval og Mette Farstad fra Silkeborg Sygehus. I vinderartiklen reflekterer de to fysio terapeuter over arbejdsmetoderne på deres arbejdsplads, hvor terapeuterne konstant forholder sig kritisk til egen behandling og reflekterer over, hvordan vi får den mest hensigtsmæssige genoptræning ud fra tid og ressourcer til rådighed i afsnittet.

15 Årsberetning Midtjylland / 15 Mette Garval og Mette Farstad blev vindere af en artikelkonkurrence, der var en del af kampagnen Kvalitet i træning.

16 Årsberetning Midtjylland / 16 Poul Müller: Vi har fokus på opgave glidning Der blev ikke sat penge af til opgaveglidning i Alligevel forsikrer formanden for den konservative gruppe i regionsrådet, at det er et område, de gerne vil fremme. Så også fysio terapeuterne kommer mere på banen. Af Helle Horskjær Hansen To millioner. Det blev der afsat til projekter om opgaveglidning i 2009, i regionsrådet. I 2010 var det tal nul kroner. Vi har ikke sat nogle penge af i 2010 til opgaveglidning, men det er ikke ensbetydende med, at vi ikke finder det interessant. Det gør vi i den grad stadig, for klarer Poul Müller, der er for mand for den konservative gruppe i regions rådet i Midtjylland, og understreger: Da vi satte penge af i 2009, var det for at skubbe en noget i gang, og jeg syntes vi sendte et signal om, at det er et område, der skal arbejdes med og udvikles. Opgaveglidning er et af vores fokusområder et område, som vi også har beskrevet i det næste budget, siger han. Mindre kniv, mere træning Ifølge Poul Müller kan opgaveglidning både øge produktiviteten og effektiviteten. Og fysioterapien kan få en større rolle, end de har i dag. I dag er man hurtigere til at bruge kniven, end man var tidligere. Spørgsmålet er, hvordan man bedst hjælper patienten og flere undersøgelser viser, at vi skal have mindre kniv og mere træning, fortæller politikeren, der igennem sine samtaler med regionsformand, Tina Frank er blevet opmærksom på problematikken. Jeg har fået ny viden og andre vinkler på sagerne, og jeg er blevet mere bevidst om, at man, i nogle sammenhænge, hjælper patienten bedre ved at træne end at operere.

17 Årsberetning Midtjylland / 17 Jeg er blevet mere bevidst om, at man, i nogle sammenhænge, hjælper patienten bedre ved at træne end at operere Poul Müller, regionsrådsmedlem (K) SAMARBEJDE MELLEM POLITIKERNE OG DANSKE FYSIOTERAPEUTER I foreningen består en del af det regionale arbejde i at følge med i møder i regionsrådet og i kommunale sundhedsudval g etc. Direkte til fysioterapien I gennem dialogen med regionsformanden har Poul Müller også fået langt større fokus på spørgsmålet om læger som gate keeper for alle sundhedsydelser. Det er min opfattelse, at patienten, hensigtsmæssigt kunne springe et led over i sundhedsvæsenet og gå direkte til fysioterapien uden en henvisning, fortæller Poul Müller, som understreger, at det kan blive en økonomisk gevinst for sundhedsvæsenet Min vurdering er, at det ikke bliver dyrere tværtimod kommer patienten hurtigere i behandling og får en bedre behandling, siger han. Møderne giver anledning til dialog med politikerne og man kommunikerer både via breve til udvalgene, indlæg og artikler i aviser.

18 Netværk på ny Årsberetning Midtjylland / 18 Det bliver igen muligt at gå til fyraftensmøder for børne fysio terapeuter i regionen. Med inspiration, fra et medlems arrangement om netværk, har to fysioterapeuter taget initiativ til at stå for det nye netværk. Af Helle Horskjær Hansen Vi regner med, at det første ar ran gement bliver afholdt i foråret 2011, siger Mette Høstgaard, der er en af de to initiativtagere til et regionalt netværk for børnefysioterapeuter. Sammen med Charlotte Frost har hun sagt ja tak til at stå for at afholde møderne. Vi synes, det var ærgerligt, at det gamle netværk var gået i sig selv, siger Mette Høstgaard. Der nemlig ikke så mange børnefysioterapeuter, så behovet for at dele viden er stort. Vi vil gerne have mulighed for at møde andre. Vi kan bruge hinanden til faglig sparring og til at Charlotte Frost har sammen med Mette Høstgaard genoplivet et regionalt netværk for børnefysioterapeuter.

19 Årsberetning Midtjylland / 19 Der er en løbende udvikling og afvikling af netværk blandt fysioterapeuter i Region Midtjylland. Regionsbestyrelsen har støttet et østjysk netværk for børnefysioterapeuter, mens det regionale netværk for samme gruppe er gået i stå. For en periode i hvert fald. Charlotte Frost og Mette Høstgaard har nemlig overtaget initiativet, og planlægger en ny form for møder for børnefysioterapeuter. Til gengæld består netværkene for praktiserende i hver kommune, ligesom der er afholdt to regionale netværksmøder for arbejdsmiljørepræsentanter i samarbejde med Ergo te rapeutforeningen. NETVÆRK FOR FYSIOTERAPEUTER høre, hvad der rører sig på de forskellige arbejdspladser, fortæller hun, og pointerer, at der vil være en oplægsholder til hvert møde. Fra netværk til kaffeslabberas Fra foreningens side har de to fået frie tøjler som Mette Høstgaard udtrykker det, og det passer arrangørerne fint. Vi har snakket med regionsformanden om, hvad der kunne være relevant, men ellers er det op til os at finde indhold og struktur, siger hun. Det har Charlotte Frost fået masser af inspiration til. Regionsbestyrelsen afholdt nemlig i 2010 en temadag om netværk. Her fik vi at vide, hvordan et netværk skulle bygges op og hvilke krav, der kan stilles til deltagerne i netværket, forklarer Charlotte Frost, og fortsætter: Det var vigtigt med mål for et netværk, for har man ikke nogen konkrete retningslinjer, kan det nemt udvikle sig til en omgang kaffeslabberas, siger hun. Mere realistisk Og problemet med netværket for børnefysioterapeuter var netop, at der ikke var et klart mål. Det er blevet ændret nu, og der er kommet struktur. Målet skal være, at der er arrangementer med relevante emner, som er direkte relateret til børnefysio terapien for det er ofte ikke de emner, der bliver prioriteret højest, forklarer Charlotte Frost. Ifølge hende har medlemsarrangementet givet hende et andet syn på netværk. Jeg er blevet mere kritisk på et netværk og mere realistisk på, hvad et netværk er og ikke mindst skal indeholde.

20 Årsberetning Midtjylland / 20 Verdenssituationen blev vendt med Danske Fysioterapeuter Holstebro Kommune tog initiativ til et møde med forskellige faglige organisationer. Mødet gav kommunen masser af input og indblik i den virkelighed, som regionens fysio Af Helle Horskjær Hansen Dagsordenen var klar. Direktøren for Social og Sundhed i Holstebro Kommune, Anders Kjærulf, havde en klar forventning til, hvad han ville have ud af mødet med nogle af regionens faglige organisationer. Det var et forsøg på at få en uformel og mere åben snak mellem os og de faglige organisationer, forklarer Anders Kjærulf om mødet, hvor blandt andre Danske Fysiotera peuter, Ergoterapeutforeningen og FOA sad med til bords. Og missionen lykkedes. Ifølge direktøren for Social og Sundhed gav mødet et endnu tættere forhold mellem parterne, samtidig med, at det gav kommunen mulighed for at prøve ideer af. Vi snakkede om stort og småt. Og vi fik drøftet vores ideer og med input fra Danske Fysioterapeuter har vi haft mulighed for at justere dem, siger han og understreger, at mødet har givet kommunen et bedre indblik i, hvor fysioterapeuterne er, og ikke mindst i hvilken retning, de gerne vil bevæge sig. Regionsformanden har udford ret os på vores ideer. Hun har givet os feedback på, hvordan vi har ageret i konkrete situationer og så er hun kommet med forslag til, hvordan det kunne være løst set fra en fysio terapeuts stol, forklarer Anders Kjærulf. Ideerne er tænkt godt igennem Samarbejdet har givet direktøren for Social og Sundhed en større viden på det fysioterapeutiske område, samtidig med, at han føler sig mere velorienteret om de forslag kommunen melder ud. Vi har fået et bedre afsæt for vores diskussioner på området, samtidig med, at vi kommer ud med noget, der er mere gennemtænkt, siger han. Et af de punkter, der blev disku

21 Årsberetning Midtjylland / 21 teret, på mødet, var målet om, at borgerne skal klare deres egen tilværelse. For kommunen vil gerne arbejde mere forebyggende. Vi talte om, hvor vigtigt det er, at der kommer træning i stedet for pleje, for vi har nemlig et behov for at få sat mere træning i spil, fortæller Anders Kjærulf og pointerer, at fremtidens udfordringer og muligheder, for fysioterapien i kommunalt regi, også var et varmt emne på mødet. Vi drøftede, hvad der sker når fysioterapeuter skal ud og agere mere som konsulenter for andre personalegrupper, og vi snakkede også om behovet for at arbejde på tværs af kommunerne, på eksempelvis specialområder for at sikre faglige kompetencer og patientvolumen, fortæller Anders Kjærulf om mødet, han kalder ekstremt givende. NÅR EMBEDSMÆND MØDER DE FAGLIGE ORGANISATIONER Holstebro Kommune havde inviteret Danske Fysioterapeuter, HK, Ergoterapeutforeningen, FOA og Dansk Sygeplejeråd til individuelle møder for at drøfte, hvor de faglige organisationer står, og hvilke forventninger de har til fremtidens samarbejde. Møderne gav begge parter gode, praktiske diskussioner. Anders Kjærulf, direktør for Social og Sundhed i Holstebro Kommune, indkaldte i 2010 faglige organisationer til møde for at prøve idéer af. Danske Fysioterapeuter var én af dem.

22 Årsberetning Midtjylland / 22 Nyt samarbejde med studerende Af Ib Salomon Det var et godt møde, og jeg tror, det fører til noget. Sådan lyder det fra Gitte Nielsen, 6. semesterstuderende på skolen i Holstebro efter et møde i december 2010 med regionsformand Tina Frank. Formålet med mødet var at opbygge et bedre samarbejde mellem de studerende og Danske Fysioterapeuter, for det er ikke nogen hemmelighed, at det har haltet noget og specielt har det været svært at få hul igennem til de studerende i Holstebro. Vores skole er den, hvor færrest studerende er medlem af fagforeningen, forklarer Gitte Nielsen, der indtil november var formand for DSR, De Studerendes Råd. Hun har ikke nogen entydig forklaring, for det veksler lidt, hvad de studerende siger, men hun tror, det handler om mentalitet. Mange er skeptiske og vil vide, om man får noget til gengæld. Rigtig mange indtryk i starten Selv har hun være medlem af Danske Fysioterapeuter hele vejen igennem studiet, og jeg har det godt med at være medlem af fagforeningen. Jeg får både en masse informationer og vores fagblad, siger Gitte Nielsen. Der har tidligere været tradition for, at kredsformanden allerede i 1. semester kom og fortalte om Danske Fysioterapeuter, men det er i virkeligheden alt for tidligt, mener de studerende. Der er rigtig mange indtryk, lige når man starter, så vi har snakket om, at det er en god idé at vente med introduktionsbesøget, også fordi man først senere i uddannelsen for alvor begynder at iden

23 Årsberetning Midtjylland / 23 tificere sig med faget, mener Gitte Nielsen. De studerende arbejder derfor på at flytte det første møde, så det ikke ligger i 1. modul. Desuden vil Tina Frank komme på et fællesmøde for alle hold på studiet, når de er et stykke henne i Jeg har det godt med at være medlem af fagforeningen Gitte Nielsen, 6. semesterstuderende uddannelsen. På det vil hun blandt andet fortælle om forskellen på en a-kasse og fagforeningen - for også det er noget, de studerende har svært ved at hitte rede på. Nyheder via Facebook At få flere unge til at være aktive er også en af de udfordringer, der nu skal arbejdes med. Og det er vigtigt at få de unge med, mener Gitte Nielsen, netop fordi de ofte har et andet syn på tingene. Rigtig mange af de studerende er på Facebook, og det skal udnyttes til at få spredt nyheder mere effektivt end via de traditionelle nyhedsbreve. Også en mini-fagfestival var noget af det, der blev drøftet på mødet med de studerende. Desuden blev der snakket om at arrangere en dag, hvor man gør det klart for de studerende, hvilke muligheder de har for at videreuddanne sig, når de har gennemført uddannelsen til fysioterapeut. TRADITION FOR ET BESØG Når nye hold af fysioterapeutstuderende begynder på uddannelsen i Holstebro eller Århus, har der været tradition for, at regionsformanden besøger holdene og fortæller om Danske Fysioterapeuter. Regionsbestyrelsen har besluttet at opdatere denne praksis gennem et nyt samarbejde med de studerende. Regionsformand Tina Frank har i første omgang holdt møde med De Studerendes Råd i Holstebro for at få input til samarbejdet, og en række nye initiativer er på vej i 2011.

24 Årsberetning Midtjylland / 24 En tillidsrepræsentant skal være insisterende For Else Marie Foged Jørgensen, der er tillidsrepræsen tant og fællestillids repræsentant i Randers Kommune, gælder det om at markere sig og blive hørt. Især i øjeblikket, hvor kommunen trimmer orga ni sationen. For for holdene skal stadig være gode for fysioterapeuterne. Af Helle Horskjær Hansen Jeg skal være fremme i skoene og med, hvor det sker, siger Else Marie Foged Jørgensen, som er tillidsrepræsentant. Hendes for nemmeste opgave er nemlig at holde sig orienteret og opmærksom på tiltag, der påvirker kommunens fysiot erapeuter. Kan jeg se, at et tiltag kommer til at påvirke fysioterapeuterne, skal jeg agere. Jeg skal påvirke tingene, så det falder ud til fysioterapeuternes fordel. Og det er ikke altid lige let, især ikke, når hun arbejder under en politisk ledelse. Vi fungerer i en organisation, hvor byrådet bestemmer. Og vi gør, hvad de bliver enige om, forklarer Else Marie Foged Jørgensen. Presser sig på Et eksempel er, at byrådet, i forbindelse med omorganiseringen af ældreområdet, har valgt at arbejde videre med en anden model end den, som flertallet af kommunens ni lokale MED-udvalg, på ældreområdet, havde peget på. Det er frustrerende fordi den model, der er valgt kommer til at give store udfordringer i kommunikationen, da vi så at sige skal arbejde i en anderledes organisering end de af vores kolleger, som arbej der med pleje og praktisk bistand, siger Else Marie Foged Jørgensen, og under streger, at hun presser sig på de steder, hvor der er indflydelse at hente. Jeg insisterer på at være med i de arbejdsgrupper, der udarbejder linjerne for, hvordan tingene kommer til at se ud i fremtiden. En tillids repræsentant skal være insi sterende og med helt fremme, ellers er det svært at få indflydelse, fortæller hun.

25 Årsberetning Midtjylland / 25 Klogere på næste træk Helt fremme er Else Marie Foged Jørgensen også i forhold til at danne netværk med andre tillids repræsentanter. Både ergoterapeuter, fysioterapeuter og sygeplejersker. I det forum får hun nemlig viden om, hvad der rører sig og hvilke problemstillinger, der fylder andre steder. Regionsformanden bliver også brugt som sparringspartner. Hvis jeg har et problem, jeg ikke selv kan løse, kan jeg få hjælp i mit netværk. Og når jeg får vendt tingene, bliver jeg også klogere på, hvad mit næste træk skal være. Tina Frank er hurtig og skarp på tasterne, hvis en sag skal bredes ud til offentligheden, eller hvis et høringssvar mangler kant, forklarer tillidsrepræsentanten, der sætter stor pris på den hjælp, der er at hente i et godt netværk. Som tillidsrepræsentant og fællestillids repræsentant i Randers Kommune gælder det for Else Marie Foged Jørgensen om at være fremme i skoene for at få mest mulig indflydelse. BESPARELSER I FYSIOTERAPIEN Fysioterapeuter på hospitaler, specialinstitutioner og i kommuner oplever besparelser. Afskedigelser, ubesatte vikariater, pres på kvaliteten og højt arbejdstempo med mange organisatoriske ændringer er hverdagen for mange.

26 Årsberetning Midtjylland / 26 Netværket for midtjyske tillidsrepræsentanter Af Kirsten Ægidius Der er så mange møder vi skal til som tillidsrepræsentanter i vores hverdag og i en travl hverdag skal der jo prioriteres. Og det bliver der. I regionen er vi ca. 60 tillidsrepræsentanter, men til vores netværksmøder kommer vi sjældent over de 25. Et succeskriterium kunne være, at der kommer mange flere til møderne. Men som medlem af koordinatorgruppen for netværksmøderne, er det lige så vigtigt at kunne konstatere, at mange af dem, der prioriterer møderne, kommer igen. Det tolker jeg som et udtryk for, at der er en vis grad af udbytte og anvendelsesnyttighed hos de fremmødte uanset hvilken sektor man kommer fra. Tillidsrepræsentanterne vælger selv emnerne Der er som udgangspunkt ikke faste dagsordenpunkter, vi skal igennem. Emnerne vælger vi selv efter ønske og indstilling til mødelederne. Som eksempler på emner, vi har mødtes om i 2010: S Sygefraværspolitik og tillidsrepræsentanternes rolle i forbindelse med sygesamtalerne S Introduktion til tillidsrepræsentantfunktionen for den nye kollega på arbejdspladsen S Kollegaer, der ikke er medlemmer S Samarbejde med regionsformanden hvordan kan vi udnytte hinandens kompetencer, når vi vil påvirke en bestemt sag? S Trepartsmidlerne og udmøntning af disse S Besparelser og omstruktureringer på arbejdspladserne S Genoptræning og vilkår for dette ude i kommunerne S Repræsentantskabet i foreningen S Tillidsrepræsentanter som forhandlere for andre faggrupper Det er altså en bred vifte af emner, der både giver input til rollen som tillidsrepræsentant, tillidsrepræsentant som forhandler og tillidsrepræsentant som Danske Fysioterapeuters lokale ambassadør ude ved medlem

27 Årsberetning Midtjylland / 27 merne. Og nok så vigtigt, er disse møder også dialogforum mellem os som tillidsrepræsentanter og den politiske ledelse i Danske Fysioterapeuter. For 2011 er der allerede nu emner, der på forhånd er givet: S Selvom foreningen vil arrangere et fælles møde for alle tillidsrepræsentanter på landsplan, skal det nok give anledning til yderligere spørgsmål og refleksioner over resultatet lokalt. S Besparelser og omstruktureringer. Nej, det stopper aldrig der kommer hele tiden nyt. Og hvad betyder det for os. S Fysioterapeuter der ikke melder sig ind eller kollegaer, der melder sig ud. Dette er et regulært indsatsområde fra foreningens side for Her spiller vi som tillidsrepræsentant også en væsentlig rolle. Der kommer sikkert mange andre emner, vi skal behandle. Én ting er sikkert: Vi får lige så travlt, som vi havde sidste år. Vel mødt. KOORDINATIONSGRUPPE FOR AFVIKLING AF NETVÆRKSMØDER Lars Engelst Petersen (Regionshospítalet Randers) Pernille Rasmussen (Favrskov Kommune) Janne Paamand (Silkeborg Kommune) Kirsten Ægidius (ÅUH, Skejby) NETVÆRKSMØDERNE Der bliver holdt tre årlige tillidsrepræsentantmøder i Silkeborg. Her kan alle midtjyske tillidsrepræsentanter deltage. På møderne bliver der udvekslet erfaringer. Det kan blandt andet være om lønforhandlinger, penge til kompetenceudvikling eller andre vilkår for tillidsrepræsentanterne. Regionsformanden deltager også i møderne. Og der inviteres forskellige oplægsholdere fra gang til gang.

28 Årsberetning Midtjylland / 28 Af Sofie Andersen Fysioterapeuter uden overenskomst har fået en kontaktperson Antallet af praktiserende fysioterapeuter uden overenskomst er stigende. For at opnå en tættere kontakt mellem fysioterapeuter uden overenskomst og Danske Fysioterapeuter har foreningen oprettet en kontaktperson-ordning. Stefan Kragh blev valgt som den første kontaktperson i Midtjylland i april Stefan Kragh fortæller, at han har haft en spændende, men krævende start som kontaktperson. Arbejdet med at samle de selvstændige uden overenskomst er stadig præget af mangelfulde medlemsoplysninger, og det vanskeliggør kommunikationen ud til de enkelte medlemmer. De mangelfulde medlemsoplysninger skyldes til dels, at medlemsopdateringerne ikke sker auto matisk som tilfældet er ved registrering af medlemmer med overenskomst. Mange af medlemmerne føler, at foreningen er langt væk og ikke særlig vedkommende for dem, og de får derfor ikke opdateret deres oplysninger, uddyber Stefan Kragh. Netop her ligger en af foreningens store udfordringer de kommende år, mener han. For antallet af selvstændige fysio terapeuter uden overenskomst er stigende, og de skal naturligvis repræsenteres på lige vilkår som kollegaerne med overenskomst. Mere samarbejde i regionen I dette arbejde glæder Stefan Kragh sig over samarbejdet med regionsformand Tina Frank. Tina har en god kontakt til Social- og Sundhedsdirektøren i Holstebro Kommune og har på den måde været med til at argumentere for, at kommunen også skal sam arbejde med selvstændige uden overenskomst, når de skal have løst deres sundhedsopgaver. Men også i regionen kan Danske Fysioterapeuter forbedre indsatsen, mener Stefan Kragh. Han opfordrer til, at man i det nye år arbejder sammen om at få skabt en tættere kontakt mellem regionsformanden, koordinerende SU-medlem og ham selv som kontaktperson blandt andet om muligheder og barrierer i forhold til den faglige udvikling indenfor alle sektorer.

29 Årsberetning Midtjylland / 29

30 Årsberetning Midtjylland / 30 Der har i 2010 været fokus på at få gjort hjemmesiden for Danske Fysioterapeuter Regions Midtjylland til mere gavn for medlemmerne. Hjemmesidens udvikling mere for medlemmerne Af Marie Fisker Den regionale hjemmeside er til for at informere medlemmerne om regionale arrangementer og ny heder, og der kommer efterhånden nyt indhold på hver uge. Det kan fx være kommende kur ser eller møder der bliver annonceret i kalenderen, eller nyheder om fysio terapi, forskning, udvikling og

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009.

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Dagsorden for den fælles del: 1) Status på 3-partsforhandlingerne i region og kommunerne 2) Status på genoptræningsområdet 3) Danske fysioterapeuters

Læs mere

Referat fra fælles TR-møde i Region Midtjylland d.3/11-2008

Referat fra fælles TR-møde i Region Midtjylland d.3/11-2008 Referat fra fælles TR-møde i Region Midtjylland d.3/11-2008 For referat : Kirsten Ægidius KÆ bød deltagerne velkommen - derefter kort præsentationsrunde. I alt 19 tillidsrepræsentanter deltog på mødet.

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Hovedstaden 23. oktober 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 29. oktober 2012 Deltagere: Tine Nielsen, Per Normann Jørgensen,

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011 Referat fra regionsbestyrelsesmøde D. 4. november 2011 1. Fastholdelse og rekruttering 2. Status og indsatser vedr. nationale retningslinjer på ryg og knæ området her i regionen 3. Neurorehabilitering

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Generalforsamling 2010- Mundtlig beretning Regionsformanden Tine Nielsens mundtlig beretning 2010 Da jeg startede med at lave denne mundtlige beretning, havde

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Deltagere: Ditte (fra kl. 15.30), Kent, Majid, Stefan, Michael, Agnes, Ida, Kirsten, Tina, Henrik, Pia, Dorthe.

Deltagere: Ditte (fra kl. 15.30), Kent, Majid, Stefan, Michael, Agnes, Ida, Kirsten, Tina, Henrik, Pia, Dorthe. Dagsorden Møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen Midtjylland 01-09-2011 For referat: Dorthe Deltagere: Ditte (fra kl. 15.30), Kent, Majid, Stefan, Michael, Agnes, Ida, Kirsten, Tina, Henrik, Pia, Dorthe.

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Generalforsamling region Sjælland 28.februar 2011

Generalforsamling region Sjælland 28.februar 2011 Fremmødte: 23 Generalforsamling region Sjælland 28.februar 2011 Velkomst: regionsformand Lise Hansen 1. Dirigent: Karen Dam Referent: Merethe Fehrend Karen Dam erklærede generalforsamlingen lovligt varslet.

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Bestyrelsens arbejdsgrundlag Bestyrelsesarbejdet bygger på frivillighed, og vil altid bære præg af hvor megen energi den enkelte kan/ har mulighed for at lægge i

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Referat Regionsbestyrelsesmøde, Onsdag d. 27. august kl. 14.00 til 19.00 Til stede:

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Arbejdsmarked 13

Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Arbejdsmarked 13 Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Arbejdsmarked 13 Flere job trods krise Trods krise i kommunerne er antallet af kommunalt ansatte fysioterapeuter fortsat stigende, og det opvejes ikke af et

Læs mere

Til Social- og sundhedsudvalget og Økonomiudvalget Ringkøbing-Skjern Kommune. Uddannelse koster men det betaler sig!

Til Social- og sundhedsudvalget og Økonomiudvalget Ringkøbing-Skjern Kommune. Uddannelse koster men det betaler sig! Til Social- og sundhedsudvalget og Økonomiudvalget Ringkøbing-Skjern Kommune Den 21. september 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: Uddannelse koster men det betaler sig! Der har i den seneste periode

Læs mere

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR s platform Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant 2 / TR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER Kære tillidsrepræsentant Velkommen til og tak fordi, du vil være tillidsrepræsentant. Du er et

Læs mere

Høringssvar fra Ergoterapeutforeningen v/regionsformand Mette Schrøder og Danske Fysioterapeuter v/ konstitueret regionsformand Kirsten Ægidius

Høringssvar fra Ergoterapeutforeningen v/regionsformand Mette Schrøder og Danske Fysioterapeuter v/ konstitueret regionsformand Kirsten Ægidius Høringssvar fra Ergoterapeutforeningen v/regionsformand Mette Schrøder og Danske Fysioterapeuter v/ konstitueret regionsformand Kirsten Ægidius Vi anerkender at Silkeborg Kommune er i en ekstraordinær

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013. For referat: Dorthe G.

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013. For referat: Dorthe G. Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER ... og 10 andre gode grunde til at blive medlem 10 gode grunde til at blive medlem af Danske Fysioterapeuter: Du får fagbladet Fysioterapeuten 22 gange

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup.

Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup. Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup. Oplæg fra Sannie Jørgensen: Løntilskudsordning, hvad er det

Læs mere

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4.

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4. Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012 Dato for udarbejdelse: 4. december 2013 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Pernille Hoppe, Lisbet Jensen,

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 Dagsorden punkter: 1. Evaluering af generalforsamlingen 2. Mål og fokus områder for 2008 Herunder følgende indsatsområder nævnt på generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job.

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet (møde 3/2008) den 22/08/2008 J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 5. sept. 2008 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Karima

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen.

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet den 1/09/2009 (møde 3/2009) J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 29.september 09 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Sussi

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Aftale mellem Træningsenheden Aalborg Kommune og Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Myter og fakta om Faaborg-Midtfyn Kommunes angreb på den vederlagsfri fysioterapi

Myter og fakta om Faaborg-Midtfyn Kommunes angreb på den vederlagsfri fysioterapi Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 180 Offentligt Til: Folketingets sundhedsudvalg Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup Tlf.: 3675 1777 Fax: 3675 1403 dh@handicap.dk www.handicap.dk

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Mette Johansen, Peter Johansen, Marcus Munch. Fraværende: Line Reffelt Jørgensen (barsel),

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013. For referat: Dorthe G. Thomsen

Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013. For referat: Dorthe G. Thomsen Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 8.4.2013, kl. 9-12 For referat: Dato for udarbejdelse: Es/Bej 12.04.13 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus,

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Dagsorden. TR netværksmøde d. 31. august 2016 kl Sofiendalsvej 3, Aalborg

Dagsorden. TR netværksmøde d. 31. august 2016 kl Sofiendalsvej 3, Aalborg Dagsorden TR netværksmøde d. 31. august 2016 kl. 9-15. Der er morgenkaffe kl. 8.30 9.00. Sofiendalsvej 3, Aalborg Elin Lau (forhandlingskonsulent Danske Fysioterapeuter) kommer kl. 9.00 og holder oplæg

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder)

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Hvor er det intet mindre end fantastisk! Tænk at stå her og se på en hel sal fuld af prisvindere! Alle os her og alle vores kolleger har bidraget til

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Politiske roller i Ergoterapeutforeningen

Politiske roller i Ergoterapeutforeningen Politiske roller i Ergoterapeutforeningen Dette notat er udarbejdet i september 2005 i forbindelse med en konference for regions- og hovedbestyrelsesmedlemmer. Notatet kan give viden om og inspiration

Læs mere

Har vi et problem? En ond cirkel

Har vi et problem? En ond cirkel Ugeskr Læger 2006;168(50):4452 Synlighed gør det nemmere at rekruttere Tillidsrepræsentanterne er forudsætningen for at løfte det lokale Yngre Læge-arbejde. Læs hvad Yngre Lægers TR-projekt siger om fremtidens

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

Er du dbio s nye tillidsrepræsentant?

Er du dbio s nye tillidsrepræsentant? Er du dbio s nye tillidsrepræsentant? Du har så mange forskellige slags kolleger, og du er lige meget tillidsrepræsentant for dem alle sammen - Emilie Frijs Jørgensen, tillidsrepræsentant danske bioanalytikere

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 22/6-09 kl. 9.30 17.30. Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K, Lokale: A19 Deltagere: Tine Nielsen, Jes Mogensen, Lene Banke, Solvejg Pedersen,

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling

Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling 2017-2019 (for tillidsvalgte - TR og FTR - i Kreds Nordjylland) Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland Sofiendalsvej 3 9200 Aalborg SV Tlf. 4695 4850

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Medarbejdernes kommentarer ved RMU til budget 2014 i Region Midtjylland Med udkastet

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

BERETNING FRA MIDTSJÆLLANDS OMRÅDEBESTYRELSEN I FOA SJÆLLAND

BERETNING FRA MIDTSJÆLLANDS OMRÅDEBESTYRELSEN I FOA SJÆLLAND BERETNING FRA MIDTSJÆLLANDS OMRÅDEBESTYRELSEN I FOA SJÆLLAND Område bestyrelsen definerede på sit første møde en række problemfelter som medlemmerne slås med i hverdagen, og listede i den sammenhæng en

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 21. august 2015 kl i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, st, 1358 København K

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 21. august 2015 kl i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, st, 1358 København K Referat til Regionsbestyrelsesmøde 21. august 2015 kl. 15.00-17.00 i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, st, 1358 København K Indhold Referat til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen

Læs mere

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel F O A f a g o g a r b e j d e Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel 1 Udtal dig trygt Med denne pjece ønsker FOA at støtte dig som medlem i at bruge din ytringsfrihed og sige

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

Genoptræning og Hjerneskade området.

Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning efter sundhedsloven Genoptræningsplaner Frit valg Ventetidsgennemgang Rehabilitering på specialiseret niveau Hjerneskadeområdet Hjerneskadekoordinatorer

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Faglig Handlingsplan 2016 og DOF-mål for 2016 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den november 2015.

Faglig Handlingsplan 2016 og DOF-mål for 2016 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den november 2015. Faglig Handlingsplan 2016 og DOF-mål for 2016 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12.-13. november 2015. Den faglige handlingsplan for HK Kommunal indeholder også DOF-mål for 2016,

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

Fokus på jobsøgning. Kort nyt: DIGITAL JOBSØGNING MED DSA. DSAjobsøger NYUDDANNET. Én epoke er slut en ny begynder JOBSØGNING 02-03-09

Fokus på jobsøgning. Kort nyt: DIGITAL JOBSØGNING MED DSA. DSAjobsøger NYUDDANNET. Én epoke er slut en ny begynder JOBSØGNING 02-03-09 DSA Danmarks billigste a-kasse arkiv www.dsa-akasse.dk Skriv til redaktionen Tilmeld 02-03-09 Fokus på jobsøgning De fleste af os vil på et tidspunkt af lyst eller nødvendighed søge et nyt arbejde. Der

Læs mere

Udvalgs-/mødereferat. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. TR-rådet den 31. januar Dato for udarbejdelse: 14. februar 2011

Udvalgs-/mødereferat. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. TR-rådet den 31. januar Dato for udarbejdelse: 14. februar 2011 Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 31. januar 2011 Dato for udarbejdelse: 14. februar 2011 [Dagsordens pkt. / Sagstype] L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Referat Referat af møde: Dato for møde: Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Deltagere: Helle Bruun, Helene Benfeldt, Kirsten Thoke, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann,

Læs mere

Høring vedrørende organisatoriske justeringer i lokalområderne. Høringssvar fra: Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter

Høring vedrørende organisatoriske justeringer i lokalområderne. Høringssvar fra: Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter Høring vedrørende organisatoriske justeringer i lokalområderne. Høringssvar fra: Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter Skema 1: Principper for overordnet organisering Høringssvar Ergoterapeutforeningen

Læs mere

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste?

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? DM Dansk Magisterforening Et værktøj til DM Offentligs tillidsrepræsentanter til medlemsdiskussion og til forhandling med ledelsen 1 Materialet søger

Læs mere

Profil for forbundsformand

Profil for forbundsformand Profil for forbundsformand Som formand er du den daglige politiske leder af forbundet og har derfor til hovedopgave at kæmpe for de bedst mulige vilkår for professionen og medlemmerne og skabe synlighed

Læs mere