Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012"

Transkript

1 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012

2 Kvartalsafrapportering 2. kvartal Indholdsfortegnelse 1. Indledning Opsummering af nøgletal for beskæftigelsesområdet i Faxe Kommune Beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for Datakilder og definitioner af ledighed Datakilder Definition af ledighed Ledigheden i Faxe Kommune generelt Afrapportering af status for beskæftigelsespolitiske mål for Ministermål 1 Arbejdskraftreserven Resultat for Ministermål Ministermål 2- Permanent offentlig forsørgelse Resultat for ministermål Ministermål 3 - Unge under 30 år Resultat for ministermål Ministermål 4 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Resultat for Ministermål Mål 5 - Selvstændigt mål for Faxe Nedbringelse af sygedagpengesager Sygedagpengesager mellem 27 og 52 uger Sygedagpengesager over 52 uger Resultat for lokalt mål Mål 6 - Rettidighed selvstændigt mål Faxe Kommune Resultat for lokalt mål Mål 7 Tættere på arbejdsmarkedet Tillæg nr. 3 - Stærkere ud af krisen bekæmpelse af langtidsledighed Bilag

3 Kvartalsafrapportering 2. kvartal Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal understøtte, at modtagere af offentlige forsørgelsesydelser hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse eller på anden måde bliver selvforsørgende. Derudover skal indsatsen bevirke, at virksomhederne serviceres med kvalificeret arbejdskraft. Kvartalsafrapporteringen har dels til formål at skabe overblik over ledigheden i Faxe Kommune generelt, dels er det Jobcentrets afrapportering af de opstillede mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune for Denne rapport er opdateret med datamateriale frem til juni Center for Beskæftigelse & Omsorg, 21. august Opsummering af nøgletal for beskæftigelsesområdet i Faxe Kommune Tabel 1: Nøgletal for 2012, Faxe Kommune Generel ledighed (opgivet i bruttoledighed) Jan Feb Mar Apr. Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Ledighed (fuldtidslediges andel af arbejdsstyrke 1 i %) 6,9 7,4 7,5 6,8 6,7 6,7 Bruttoledige, fuldtidspersoner Udviklingen i indsatsområder Ministermål og selvstændige mål for 2012 Mål 1 - Arbejdskraftreserven Mål 2 - Permanent offentlig forsørgelse Mål 3 - Unge under 30 år Mål 4 - Ikke-vestlige borgere Mål 5- Sygedagpengesager ml. 27 og 52 uger SDP over 52 uger Mål 6 Manglende rettidighed A dagpenge/jobsamtaler ,9 2,5 2,5 1,9 2,1 2,4 A dagpenge/aktive tilbud 4 5 4,1 3,9 2,4 3 Kontanthjælp/jobsamtaler 2,3 3,1 2,6 2,1 2,6 3,7 Kontanthjælp/aktive tilbud 7,3 5,9 5,6 5,7 6 6,1 Note: Tallene med grå skrift er for sygedagpenge de seneste tre mdr., da der er forsinkelse på arbejdsgivernes indberetning til kommunen. Tallene er derfor upålidelige i op til tre mdr. Kilde: Danmarks Statistik & jobindsats.dk, Opdateret d.29. maj Arbejdsstyrken er af Danmarks Statistik defineret som de årige. 3

4 Kvartalsafrapportering 2. kvartal Beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2012 Der er for 2012 vedtaget i alt 7 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune. De første 4 mål er udmeldt af Beskæftigelsesministeren, mens de øvrige 3 mål er selvstændige mål for Faxe Kommune. Nedenfor er opsummeret ministermålene og selvstændige mål, samt resultater for Faxe Kommune for juni Mål og resultatkrav Mål 1 Arbejdskraftreserven Mål 2 Tilgangen til permanent offentlig forsørgelse Mål 3 Unge skal i uddannelse eller job Mål 4 Flere indvandrere og efterkommere skal i job Mål 5 Sygedagpengesager Mål 6 Rettidighed Mål 7 Tættere på arbejdsmarkedet Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 947 personer (ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til en stigning på ca. 13,2 % fra december 20 til december Resultatet for juni 2012 er 866. Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal fastholdes på et niveau svarende til 124 fuldtidspersoner i december 2012, svarende til ændring på 0 %. Resultatet for juni 2012 er 2. Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 684 fuldtidspersoner i ledighed og aktivering i december 2012, svarende til en stigning på 7,8 % fra december 20 til december Resultatet for juni 2012 er 615. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 215 fuldtidspersoner (ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til en stigning på 3,7 % fra december 20 til december Resultatet for juni 2012 er 218. Antallet af sygedagpengesager mellem 27 og 52 uger fastholdes på 130 i december Resultatet for juni 2012 er 149. Sager med forløb over 52 uger begrænses til 55 sager. Resultatet er 64 for juni A-dagpenge: Andelen af manglende jobsamtaler må højest være på 3 % og for aktive tilbud højest på 5 % i december Resultatet er 2,4 % for jobsamtaler og 3 % for tilbud. Kontant- og starthjælp: Andelen af manglende jobsamtaler må højest være på 7 % og for aktive tilbud højest % i december Resultatet er 3,7 % for jobsamtaler og 6,1 % for aktive tilbud. Mindst 5 unge mellem 16 og 30 år skal have tilbudt en aktiv indsats for at komme tættere på arbejdsmarkedet. Der er udarbejdet et frivilligt tilbud til match 3. 4

5 Kvartalsafrapportering 2. kvartal Datakilder og definitioner af ledighed I kvartalsafrapporteringen arbejdes der med forskellige definitioner af ledighed alt afhængig af hvilken datakilde, der anvendes. De data, der benyttes i kvartalsafrapporteringen, trækkes hovedsagligt fra Danmarks Statistiks statistikbank, jobindsats.dk 2, Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland og ledelsesinformationssystemet KMD Opus. 3.1 Datakilder Fra Danmarks Statistik trækkes de generelle data om ledigheden i kommunen. Fra jobindsats.dk indhentes data i forhold til de beskæftigelsespolitiske mål. Tallene fra jobindsats.dk er de officielle målinger i forhold til kommunernes resultater. Fra KMD Opus LIS trækkes data til mål 5. Data opdateres løbende hver måned og er for alle datakilders vedkommende baseret på indberetning fra kommunernes registreringer. Både data fra Danmarks Statistik og jobindsats.dk er som minimum en måned forsinket. Det vil sige, at juni tallene tidligst kan trækkes i slutningen af juli. Tallene fra KMD Opus LIS opdateres løbende hver måned. Forsinkelsen er dog som oftest kun på ca. 8 dage. For alle kilders vedkommende, er der tale om levende data, der kan ændre sig en til flere måneder efter pga. bl.a. registreringsefterslæb. 3.2 Definition af ledighed Ledighedstal, der er trukket fra Danmarks Statistik, vil være i bruttoledighed medmindre andet er opgivet. Bruttoledighed anses derfor for at give et mere retvisende billede af ledigheden, da aktiverede ledige er medtaget. Ledighedstal, der er trukket fra jobindsats.dk, er ligeledes i bruttoledighed. 2 Jobindsats.dk hører under Arbejdsmarkedsstyrelsen. 5

6 Kvartalsafrapportering 2. kvartal Ledigheden i Faxe Kommune generelt Bruttoledighedstallene i dette afsnit 4 er hentet fra Danmarks Statistik. I bilag 1 er vedlagt et kort over beskæftigelsesregionen med angivelse af ledighedsprocenterne for de enkelte kommuner i marts I tabellen nedenfor er angivet udviklingen de seneste 6 måneder i Region Sjælland, hele landet og Faxe Kommune. Tabel 2: Ledighed i hele landet, Region Sjælland og Faxe jan juni 2012, i procent 2012M M M M M M06 Hele landet 6,5 6,7 6,7 6,2 6 6 Region Sjælland 6, ,5 6,3 6,3 Greve 4,9 5 4,9 4,8 4,8 4,8 Køge 6,9 7,1 7,1 6,8 6,7 6,7 Lejre 3,8 4 4,1 3,9 3,7 3,6 Roskilde 4,5 4,8 4,8 4,6 4,5 4,5 Solrød 4,3 4,6 4,5 4,4 4,6 4,5 Faxe 6,9 7,4 7,5 6,8 6,7 6,7 Guldborgsund 7,1 7,4 7,4 6,7 6,5 6,3 Holbæk 5,6 6,1 6,1 5,6 5,5 5,5 Kalundborg 6,8 7,6 7,7 7,1 6,6 6,5 Lolland,6,9,8 9,8 9,7 Næstved 7,3 7,6 7,7 7,2 6,8 6,6 Odsherred 7,5 8,1 8 7,3 6,9 6,9 Ringsted 6,4 6,8 6,8 6,3 6,2 6,1 Slagelse 9,1 9,7 9,7 9 8,7 8,6 Sorø 6,1 6,9 7 6,2 5,5 5,4 Stevns 6 6,6 6,7 6,4 5,9 6 Vordingborg 7 7,4 7,4 6,7 6,5 6,5 Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland & Danmarks Statistik NB! Ledighedsprocenten er udregnet i forhold til samtlige antal ledige ud af arbejdsstyrken ekskl. aktiverede. Opdateret d.20. juni 2012 Både på landsplan og i Region Sjælland er ledighedsniveauet ensartet med maj 2012, hvilket i øvrigt gælder for ca. halvdelen af kommunerne i Region Sjælland. Den øvrige halvdel oplever et mindre fald fra maj til juni. Kun Stevns har en stigning i ledigheden fra maj til juni Lolland Kommune topper med en ledighed på 9,7 %, men fra måneden før har der været et fald på 0,1 procentpoint. Lejre har stadig den laveste bruttoledighedsprocent og har ligeledes haft et mindre fald til en ledighedsprocent på 3,6 %. Tabel 3: Ledigheden i Faxe Kommune/Fuldtidsledige, jan 2012 til juni 2012 Faxe 2012M M M M M M06 Ledige på a-dagpenge Aktiverede på a-dagpenge Ledige på kontanthjælp Aktiverede på kontanthjælp* Bruttoledige Kilde: Danmarks Statistik statistikbanken.dk, AUF01, opdateret 20. august 2012 * Arbejdsmarkedsparate 6

7 Kvartalsafrapportering 2. kvartal Det samlede antal bruttoledige er stabilt fra maj til juni 2012 med en difference på 2 personer. Der har været et mindre fald for a-dagpengemodtagerne fra maj til juni og en mindre stigning for kontanthjælpsmodtagerne. Udsvingene er dog så små, at niveauet må vurderes som stabilt. Tabel 4: Ledighed i pct i Faxe Kommune.: Ledige, fordelt på alder & køn, jan til juni M M M M M M06 I alt Alder i alt 6,9 7,4 7,5 6,8 6,7 6, år 7,5 8,2 7,7 6,6 6,7 6, år 13 13,8 13,8 12,7 12,5 12, år 6,8 7,5 7,6 6,9 7,1 7, år 6,4 6,6 6,8 6,1 5,9 5, år 7 7,5 7,8 6,9 6,9 6,8 60 år og derover 4 4,5 4,8 4,5 4,1 4 Mænd Alder i alt 6,5 7,4 7,7 6,8 6,4 6, år 7, ,2 7 7, år 12,7 13,6 13,1,3,3, år 6 6,9 7,2 6,7 6,3 5, år 5,4 6,3 6,5 5,7 5, år 7,5 8,5 8,8 7,7 7,4 7,3 60 år og derover 4,1 4,5 5,2 4,9 4,5 4,3 Kvinder Alder i alt 7,3 7,5 7,4 6,7 7 7, år 7,6 8,4 7,4 6 6,5 6, år 13,3 13,9 14,6 14,3 13,8 14, år 7,6 8,1 7,9 7,1 8 8, år 7,4 7 7,1 6,6 6,7 6, år 6,5 6,5 6,7 5,9 6,3 6,2 60 år og derover 4 4,4 4,2 4,1 3,5 3,6 Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken tabel AUP01, opdateret d.20. august 2012 Som det ses af tabellen er det særligt de årige, der er hårdt ramt af stigende ledighed, hvor ledigehedsandelen nærmere sig de 13 %. Der har været et mindre dyk i april og maj, men niveuaet er stigende igen i juni Ledigheden er højest for ledige kvinder mellem år. I juni 2012 er dette niveau på 14,4 %. Andelen af ledige er lavest for aldersgrupperne mellem år og over 60 år. 7

8 Kvartalsafrapportering 2. kvartal Tabel 5: Fuldtidsledige i procent af samtlige forsikrede fordelt på a-kasseniveau, Faxe Kommune 2012M M M M M M06 I alt 7 7,6 7,7 6,8 6,6 6,6 AAK 4,7 4 3,9 4,2 3,2 3,9 Business 6,9 7,5 7,2 6,9 7,3 7,3 Byggefagenes a-kasse 13 17,1 18,8 16,4 13,5 9,5 BUPL-akasse 5,2 5 6,6 5,9 5,8 6 DSA 1,5 1,7 2,2 0,9 0,8 0,8 Det Faglige Hus A-kasse 7,2 7,9 7,8 6,8 7 7,7 El-faget 2,7 4,7 5,2 5,4 4,1 3,4 FOA 7,6 8,1 7,6 7,4 7,2 8 3F,9 13,2 13,7,5,1,6 FFA 3,7 4,7 5,2 5,5 4,2 4,8 Funktionærer og Servicefag 4,7 6,2 6 4,7 4,4 5,5 FTF 4,1 4,4 3,9 3,7 3,5 3,3 NNF 8,2 8,4 9,6 9,4 7,9 8,2 HK 6,5 7 7,3 6 6,3 6,3 Ingeniører (IAK) 2,6 2 1,7 2,5 2,5 2,1 Journalistik, Kommunikation og Sprog 6,3 5,8 5,6 6,8 6,6 5,3 Kristelig a-kasse,9 9,2 9,2 9,1 Ledere 3,6 3,5 3,3 3,1 3,1 2,8 DLF-A 5,7 5,5 4,7 4,5 5,2 5,8 Magistre (MA) 9,5,1 9,3 6,9 6,2 Metalarbejdere 7,1 7,2 7,4 6,5 5,7 4,9 Min akasse 4,9 4,4 4 3,5 3,7 3,8 DANA 4,8 3,8 3,9 3,8 4 3,8 ASE 4,9 5,1 5,5 4,9 4,8 4,7 SLA 4,7 4,7 5, ,2 Teknikere 9,4 8,5 6,7 7,8 7,5 7,7 CA 4,1 5 5,4 5 4,8 4,7 Kilde: Danmarks Statistiks statistikbanken, AUP03, opdateret d.20. august 2012 Oversigten angiver andelen af ledighed fordelt på a-kasser. Det ses af tabellen, at 3F har den højeste ledighed blandt sine medlemmer. Ledigheden har været stabil i 2. kvartal af 2012 for forsikrede ledige. Ligeledes har Byggefagene og Kristelig a-kasse en højere ledighed blandt deres medlemmer bosiddende i Faxe Kommune i forhold til de øvrige a-kasser i 2.kvartal De nævnte a-kasser har alle en ledighedsprocent blandt deres medlemmer på over 9 %. 8

9 Kvartalsafrapportering 2. kvartal Afrapportering af status for beskæftigelsespolitiske mål for 2012 Ledighedstallene i dette afsnit 5 er hentet fra jobindsats.dk samt KMD Opus LIS og er opgjort i bruttoledighed. 5.1 Ministermål 1 Arbejdskraftreserven Der er udmeldt følgende ministermål for arbejdskraftreserven og Jobcenter Faxe har vedtaget følgende mål for 2012: Ministermål 1: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Jobcenter Faxes mål: Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 947 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til en stigning på ca. 13,2 % fra december 20 til december Arbejdskraftreserven er defineret som fuldtidsledige med mere end 3 måneders sammenhængende ledighed. Både passive og aktiverede ledige indgår i arbejdskraftreserven. I det følgende bliver udviklingen i arbejdskraftreserven i Faxe Kommune kort gennemgået set i forhold til ministermålet. Figur 1: Udviklingen i arbejdskraftreserven i januar 2008 til juni Mål 2012 = 947 Juni 2012 = jan-08 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan- mar- maj- jul- sep- nov- jan- mar- maj- jul- sep- nov- jan-12 mar-12 maj-12 Kilde: jobindsats.dk, Ministermål 1 arbejdskraftreserven, opdateret d.20. august

10 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 Som det ses af ovenstående figuren, er der en stigning i arbejdskraftreserven henover efteråret og vinteren i både 20 og 20, som topper i marts måned. Målet for december 2012 er en arbejdskraftsreserve på 947 personer. I juni 2012 er arbejdskraftreserven på 866. Såfremt udviklingen følger de foregående år, skulle det være realistisk at nå målet for december Figur 2 Udviklingen i arbejdskraftreserven fordelt på ydelsesgrupper, januar 2008-juni 2012 A-dagpenge Kontanthjælp jan-08 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan- mar- maj- jul- sep- nov- jan- mar- maj- jul- sep- nov- jan-12 mar-12 maj-12 Kilde: jobindsats.dk, ministermål 1 opdateret d. 20. august 2012 Det er særligt a-dagpengeområdet, der har været stigende i forhold til arbejdskraftreserven, der ses samtidigt en mindre stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Det samlede niveau er dog et fald fra maj til juni 2012 til samme niveau som i april Resultat for Ministermål 1 Ministermål 1 April-12 Maj-12 Juni-12 Måltal for ultimo 2012 Arbejdskraftreserven i alt I juni 2012 er arbejdskraftreserven i alt på 866 personer og dermed stadig under ministermålet for Målet for arbejdskraftreserven på højest 947 fuldtidspersoner i arbejdskraftreserven ved udgangen af december 2012.

11 Kvartalsafrapportering 2. kvartal Ministermål 2- Permanent offentlig forsørgelse Det andet ministermål retter fokus mod at begrænse antallet af personer, der bliver tilkendt ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. Dette mål er opstillet for at undgå, at der parkeres borgere, herunder borgere med handicap, på permanent offentlig forsørgelse. I forhold til 20- målet er der sket den ændring, at det er tilgangen til permanent offentlig forsørgelse, der skal begrænses, hvor det i 20 var antallet af personer på ordningerne, der skulle begrænses. Ministermål 2: Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer til permanent forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. Jobcenter Faxes mål: Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal fastholdes på et niveau svarende til 124 personer (fuldtidspersoner) i december 2012, svarende til ændring på 0 %. Der har været en forholdsvis stabil tilgang af borgere på offentlig forsørgelse. Det er dog væsentligt at begrænse antallet mest muligt, således at der ikke sker en stigning i området som følge af den stigende ledighed. Figur 3 Udviklingen i ministermål 2 januar 2008 til juni Mål 2012 = 124 Juni 2012 = Kilde: jobindsats.dk ministermål 2, opdateret d.20. august 2012 jan-08 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan- mar- maj- jul- sep- nov- jan- mar- maj- jul- sep- nov- jan-12 mar-12 maj-12

12 Kvartalsafrapportering 2. kvartal Som det ses af figuren, er tilgangen faldet markant siden januar Der er ses en faldende tendends i 2. kvartal af 2012 i Faxe Kommune. Målet for 2012 er en tilgang på 124. Resultatet for juni 2012 er på 2. Definition af tilgang Det skal bemærkes, at tilgang til permanente forsørgelsesordninger i den valgte måned viser tilgangen til permanente forsørgelsesordninger indenfor det seneste år, dvs. den valgte måned samt de forudgående måneder. En tilgang til permanente forsørgelsesydelser indgår således i 12 på hinanden følgende månedsopgørelser. Kilde: jobindsats.dk Figur 4 Udviklingen i ministermål 2 fordelt på ydelsesgrupper, januar 2008 til juni 2012 Fleksjob og Ledighedsydelse Førtidspension Kilde: jobindsats.dk ministermål 2, opdateret d.20. august 2012 jan-08 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan- mar- maj- jul- sep- nov- jan- mar- maj- jul- sep- nov- jan-12 mar-12 maj-12 Tilgangen til fleksjob/ledighedsydelse har været svagt faldende, hvorimod tilgangen til førtidspension har været på et stabilt i 1. halvår af Resultat for ministermål 2 Ministermål 2 April-12 Maj-12 Juni -12 Måltal for ultimo 2012 Tilgang

13 Kvartalsafrapportering 2. kvartal Som det ses af resultat for juni 2012, er dette stadig under målet for december Resultatet er i juni 2012 på 2 (rullende år) og målet i december 2012 er at begrænse tilgangen til 124 (rullende år). Det må derfor anses som realistisk at nå målet for

14 Kvartalsafrapportering 2. kvartal Ministermål 3 - Unge under 30 år Dette mål har været en del af de beskæftigelsespolitiske mål de seneste år og som i 20 er målet rettet mod alle ydelsesgrupper. Der er udmeldt følgende ministermål for ungeområdet, og Jobcenter Faxe har vedtaget følgende mål for 2012: Ministermål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Jobcenter Faxes mål: Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 684 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til en stigning på 7,8 % fra december 20 til december Betegnelsen unge ydelsesmodtagere dækker som sagt over samtlige ydelsesformer. Det vil sige a-dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse, ledighedsydelse, revalidering, forrevalidering, fleksjob, førtidspension og sygedagpenge. Figur 5: Udviklingen i ministermål 3 - unge under 30 år, januar 2008 til juni Mål 2012 = 684 Juni 2012 = Kilde: jobindsats.dk ministermål 3, opdateret d.20. august 2012 jan-08 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan- mar- maj- jul- sep- nov- jan- mar- maj- jul- sep- nov- jan-12 mar-12 maj-12 Ovenstående figur illustrerer udviklingen i ministermål 3 for unge mellem 18 og 29 år på offentlig forsørgelse. Der er siden vinteren 2008 været en stadig stigning i antallet af unge ydelsesmodtagere. Et svag fald ses henover foråret og sommeren, om efteråret/vinteren vender 14

15 Kvartalsafrapportering 2. kvartal dette til en stigning. Samme tendens ses i 2012, hvor antallet af ledige unge under 30 år falder fra februar og frem til de seneste tilgængelige tal fra juni Tabel 6: Udviklingen i alle ydelsesgrupper juni 20 til juni 2012 Jun - Jul - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec - Jan -12 Ydelsesgrupper i alt A-dagpenge Revalidering Forrevalidering Sygedagpenge Fleksjob Ledighedsydelse Førtidspension Kontanthjælp Kilde: jobindsats.dk ministermål 3, opdateret d. 20. august 2012 Ser vi på fordelingen på ydelsesgrupper, er den største gruppe kontanthjælpsmodtagere efterfulgt af a-dagpengemodtagere. Faldet ses hovedsagligt i en faldende tendens i antallet af unge a- dagpengemodtagere fra februar og frem til de seneste tilgængelige tal fra juni De øvrige ydelsesgrupper er på et stabilt niveau i 1. halvår af Feb -12 Mar -12 Apr -12 Maj -12 Jun Resultat for ministermål 3 Ministermål 3: Unge under 30 år April-12 Maj -12 Juni-12 Måltal for ultimo 2012 Ydelsesgrupper i alt Antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år er i marts 2012 på 645 fuldtidspersoner (incl. aktivering), hvilket er under det resultatmål, der er sat for december 2012 på 615 fuldtidspersoner. 15

16 Kvartalsafrapportering 2. kvartal Ministermål 4 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Der er udmeldt følgende ministermål for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, og Jobcenter Faxe har vedtaget følgende mål for 2012: Ministermål 4: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Jobcenter Faxes mål: Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 215 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til en stigning på 3,7 % fra december 20 til december Der er forholdsvis få borgere med ikke-vestlig baggrund i Faxe Kommune ca. 560 personer i Af dem er det en lille andel, der er på offentlig forsørgelse set i forhold til landsgennemsnittet. Figur 6 Udviklingen i ministermål 4 på alle ydelsesgrupper 250 Mål 2012 = 215 Juni 2012 = Kilde: jobindsats.dk ministermål 4, opdaterede d. 20. august 2012 jan-08 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan- mar- maj- jul- sep- nov- jan- mar- maj- jul- sep- nov- jan-12 mar-12 maj-12 Som det ses af grafen, har antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere været stadigt stigende siden sensommeren 2009 til et niveau, der er en del højere end det forventede. I 1. halvår af 2012 har niveauet været svagt faldende og det anses for realistisk at nå dette ministermål for

17 Kvartalsafrapportering 2. kvartal Figur 7 Udviklingen i ydelsesgrupper mål 4 Jun- Juli- Aug - sep- Okt - Nov - Ydelsesgrupper i alt A-dagpenge Revalidering Forrevalidering Sygedagpenge Fleksjob Dec - Jan -12 Feb -12 Mar -12 Apr -12 Maj -12 Jun -12 Ledighedsydelse Førtidspension Kontanthjælp Kilde: jobindsats.dk ministermål 4, opdateret d. 20. august 2012 Ser vi nærmere på de enkelte ydelsesgrupper fordelt på ministermålet, er det kontanthjælp, der står for den største andel af ydelsesmodtagere. Niveauet har været stabilt for alle ydelsesgrupperne Resultat for Ministermål 4 Mål 4: Ikke-vestlige April-12 Maj-12 Juni-12 Måltal for ultimo 2012 Fuldtidsledige Måltallet for ultimo 2012 på højest 215 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere overskrides i 2. kvartal 2012, hvor resultatet for juni 2012 er på 218 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse. 17

18 Kvartalsafrapportering 2. kvartal Mål 5 - Selvstændigt mål for Faxe Nedbringelse af sygedagpengesager Der er i 2012 ikke udmeldt ministermål for sygedagpengeområdet. Faxe Kommune har gennem hele 20 og 20 haft stor fokus på at reducere antallet af sygedagpengesager og med stor succes. Faxe Kommune har valgt at beholde dette tidligere ministermål som et selvstændigt mål for kommunen og derved fortsat have ekstra fokus på denne ydelse og begrænse tilgangen mest muligt. Der er derfor besluttet følgende selvstændige mål for 2012 på området: Mål 5: Nedbringelse af antallet af sygedagpengesager lokalt mål for Faxe Kommune. Jobcenter Faxes mål: Antallet af sygedagpengesager mellem 27 og 52 uger fastholdes på 130 i december Sager med forløb over 52 uger begrænses til 55 sager. Refusionsreglerne på sygedagpengeområdet i 20 Den 29. maj 2009 ændrede et flertal i Folketinget reglerne for refusion på sygedagpengeområdet. Det overordnede formål med lovændringerne er at give kommunerne en forstærket, økonomisk tilskyndelse til at give de syge aktive tilbud samt at afsøge mulighederne for, at de syge kan vurderes delvist syge og evt. gradvist vende tilbage til arbejdspladsen. De nye regler indebærer bl.a. følgende: De første 4 uger af sygeforløbet afholder kommunerne ingen udgifter. Fra uge er der 50 pct. statsrefusion. Fra 9. til 52. uge refunderer staten 35 pct. af udgifterne, hvis den syge ikke er i gang med et aktivt tilbud eller gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen, mens staten afholder 65 pct. af udgifterne, hvis den syge er i aktivt tilbud (min. timer pr. uge) eller gradvist tilbagevendt til arbejdet. Fra 52. uge er der ingen statsrefusion. Særlige tilfælde vedr. delvis sygemelding: Der gives 65 pct. refusion, hvis den sygemeldte er vurderet egnet til delvis sygemelding og gradvis tilbagevenden, selvom virksomheden oplyser om, at der ikke kan ske gradvis tilbagevenden. Dog kun i op til 13 uger fra det tidspunkt, hvor kommunen får oplyst, at der ikke kan ske gradvis tilbagevenden. Efter de 13 uger afholder staten 35 pct. af udgifterne. Gives den sygemeldte et aktivt tilbud efter de 13 uger, bibeholdes den høje refusion på 65 pct. Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen Orientering om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik, 19. juni

19 Kvartalsafrapportering 2. kvartal Sygedagpengesager mellem 27 og 52 uger Antallet af sygedagpengesager over 26 uger er hentet fra jobindsats.dk. Der kan være usikkerhed omkring tallene i op til 2-3 måneder på grund af det registreringsefterslæb, der kan forekomme på området qua den indberetningsperiode, som arbejdsgiver har til kommunen. Figur 8 Udviklingen i sager mellem 27 og 52 uger januar 20 til juni Mål 2012 = 130 Juni 2012 = jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- jan- 12 feb- 12 mar- 12 apr- 12 maj- 12 jun- 12 Kilde: KMD Opus LIS, opdateret d. 20. august 2012 Som det ses af udviklingen, har antallet af sager mellem 27 og 52 uger været faldende fra juli 20 frem til oktober 20. Niveauet har været forholdsvist stabilt i 4. kvartal af 20, hvorefter der sker en stigning i 1. halvår af Det stigende niveau udfordrer målet for 2012, da antallet af sygedagpengesager i juni 2012 er på 149 mod et mål for december 2012 på 130 sager. 19

20 Kvartalsafrapportering 2. kvartal Sygedagpengesager over 52 uger 3 Ud over nedbringelse af sager over 26 uger, er det også et mål for Faxe Kommune at få nedbragt antallet af sygedagpengesager over 52 uger. Figur 9 Antallet af personer med sager over 52 uger, Mål 2012 = 55 Juni 2012 = Kilde: KMD Opus LIS, opdateret d. 20. august Der ses udsving i antallet af sager over 52 uger i 1. halvår af I 2. kvartal er tendensen stigende frem til de seneste tilgængelige tal fra juni Antallet af sager er i juni 2012 på 64 sager Resultat for lokalt mål Lokalt mål - sygedagpenge April-12 Maj-12 Juni-12 Måltal for ultimo 20 Sager ml. 27 og 52 uger Sager over 52 uger Som det ses af resultat for juni for sager mellem 27 og 52 uger, overskrider resultatet målet på højst 130 sager i december Data fra jobindsats.dk og KMD Opus vedr. sygedagpenge opgøres forskelligt i de to systemer og er derfor ikke direkte sammenligelige. Jobindsats.dk opgøres i antal sygedagpengeforløb. KMD Opus opgøres i antal sygedagpengesager, dvs. i antal cpr.nr. 20

21 Kvartalsafrapportering 2. kvartal Mål 6 - Rettidighed selvstændigt mål Faxe Kommune Et af de værktøjer der kan være medvirkende til at få ledige hurtigere i selvforsørgelse er ved at afholde jobsamtaler rettidigt, samt at aktive tilbud gives rettidigt. Jobcenter Faxe klarer sig generelt godt i forhold til opfyldelse af minimumskravene til jobsamtaler og aktive tilbud. Der har tidligere været udfordringer i forhold til at overholde rettidigheden på kontanthjælpsområdet særligt for match 2 og 3. Faxe Kommune har derfor valgt fortsat at have fokus på dette område, som det også var tilfældet i Beskæftigelsesplan 20. Målsætningen for 2012 er dog mere konkret og vil være fordelt på a-dagpenge og kontanthjælp. Det er stadig Jobcenter Faxes ambition i lighed med 20 målet, at rettidighed bare er der. Mål 6: Rettidighed selvstændigt mål for Faxe Kommune Nedbringelse af manglende opfyldelse af rettidighed til jobsamtaler og aktive tilbud. Jobcenter Faxe klarer sig som nævnt generelt godt i forhold til opfyldelsen af rettidigheden. Fra januar 20 opgøres rettidighed i andelen af manglende jobsamtaler og aktive tilbud. Tidligere er rettidighed blev opgjort i andelen af jobsamtaler og aktive tilbud, der er afholdt til tiden. Skalaen er så at sige vendt, så hvor der ikke længere refereres til f.eks. en rettidighed på 90 %, men en manglende rettidighed på %. Det er denne nye betegnelse, der vil blive benyttet i dette 6.mål, således at Faxe Kommune følger de officielle opgørelsesbegreber. Kontanthjælp - 2.kvartal 2012, procent April-12 Maj -12 Juni -12 Mål dec-12 Manglende jobsamtaler 2,1% 2,6 % 3,7 % 7 % Kilde: jobindsats.dk, kontanthjælp, opdateret d. 20. august 2012 Andelen af kontanthjælpsmodtagere, der ikke har haft jobsamtaler til tiden, har været svagt stigende i 2. kvartal. I juni 2012 er andelen af konthjælpsmodtagere, der ikke har været til jobsamtale til tiden på 3,7 %, hvilket svarer til 26 personer ud af 7 personer. Kontanthjælp 2.kvartal 2012, procent April-12 Maj-12 Juni-12 Mål dec-12 Manglende aktive tilbud 5,7 % 6 % 6,1% % Kilde: jobindsats.dk, kontanthjælp, opdateret d. 20. august

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2014. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-11-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 66 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - November 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Ringsted Kommune Beskæftigelsesplan 2014 - med forbehold for Byrådets godkendelse af virksomhedsmål. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beskæftigelsespolitik

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune 14-10-2013 Indhold 1: Indledning... 3 2: Hovedudfordringer for Beskæftigelsesindsatsen 2014... 4 3.1: Job- og uddannelsesparate u/30...11

Læs mere

RESULTAT- REVISION 2013

RESULTAT- REVISION 2013 RESULTAT- REVISION JOBCENTER KØBENHAVN Udgivet af Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V Telefon 3317 3317 www.bif.kk.dk www.kk.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013 Social og Arbejdsmarked Dato: 8-1-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 76 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 213 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013 Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Sygedagpengeområdet og varighedsbegrænsningen

Sygedagpengeområdet og varighedsbegrænsningen NOTAT 24. januar 2012 Sygedagpengeområdet og varighedsbegrænsningen J.nr. 4.kt/CBV 3.kt Pkt. 4, bilag 1 1. Indledning og sammenfatning Regeringen vil afskaffe varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. I

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2008 4 1.1 Lokal status for ministermålene og de hermed

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Februar 2014 Indhold 1.0 Indledning 03 2.0 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 04

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere