Dyr dansk gave til Euro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dyr dansk gave til Euro"

Transkript

1 Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 5 Maj 2012 Dyr dansk gave til Euro Regeringen er kommet i gavehumør men ikke til danskerne n Der skæres og skæres på alle de skattebetalte velfærdsrettigheder. Men der er åbenbart penge nok de skal bare ikke gå til os selv. IMF har bedt om at få flere penge i kassen, så de kan pumpe penge ud til Eurolandenes gældskrise. En række Euro-landemå som bekendt låne flere penge for at betale deres lån. Lånene gives på betingelse af, at landene skæ rer i alt, hvad der kan minde om sociale og arbejdsrelaterede rettigheder, sundhed og pensioner. Den danske regering har prompte givet 40 milliarder gode danske skattekroner til formålet! Fyrre milliarder Fyrre milliarder er et svimlende beløb. Set i forhold til det statsunderskud på 100 milliarder, som regeringen overtog, øges underskuddet med næsten 50%, hvis der ikke i stedet skæres voldsomt ned. Og det er hvad vi kan forvente. De arbejdsløse, de handikappede, de syge, børnene og de ældre kommer til at betale den gave. Det er hvad der ligger i de kommende reformer og lovforslag. På trods af at danskerne har stemt nej til EU s Europolitik, mener også den nye regering, at vi skal underlægges dens katastrofekurs. Nedskæringer, mindre købekraft, længere arbejdstid, begrænsninger i strejkeretten er den kurs der er lagt. En kurs som flere og flere internationale økonomer i øvrigt mener ender i afgrunden. + 1 milliard Mens kassen nu var åben, blev der også bevilget 1 milliard kroner til Afghanistans sikkerhedsstyrker. Vi samler ind blandt landene der snart forlader Afghanistan, siger udenrigsministeren. Vi vil foreslå den gavmilde regering, at den i stedet for at gribe ned i statskassen, går ud på gaderne med raslebøssen og spørger om danskerne vil være med på gaven. Op på dupperne Efter arbejdsgivernes lønsejr i de fornyede overenskomster, gælder det nu deres krav om længere arbejdstid for dem der har et arbejde. Det skal forhandles i de kommende trepartsforhandlinger. Forhandlingerne foregår samtidig med at tusinder af arbejdsløse falder for den halverede dagpengeperiode, og står uden mulighed for at genoptjene retten til dagpenge. Samtidig varsles der nedskæringer for kontanthjælpsmodtagerne. Fagbevægelsens opgave er nu at komme op på dupperne og være solidarisk med medlemmerne og kollegerne i de andre EU lande, der kæmper mod EU s mange overgreb på deres rettigheder. Bec Finanspagten til afstemning Kommunistisk Parti i Danmark n Den omstridte EU-finanspagt fremlægges nu til behandling i Folketinget. På forhånd er den sikret flertal. Finanspagten er et stort indgreb i landenes ret og mulighed for at føre en selvstændig økonomisk politik. Dens økonomiske regler skal skrives ind i de nationale forfatninger eller tilsvarende bindende lovgivning. Den danske regering vil opfylde kravet med den særlige budgetlov. Derved mener den at kunne omgå en folkeafstemning. Hvis ikke landene lovfæster budgetkravene, kan de blive stillet for EUdomstolen og idømmes bøder på op til 0,1 procent af BNP. Overtrædelse af finanspagtens bestemmelser koster bøder til EU. Eurolande skal betale bøder til EU s nye krisefond, ESM. Ikke-eurolande skal i stedet betale bøder til EU s generelle budget. Dukse Danmark Trods megen uro og mange advarsler bøjer den danske regering og folketingsflertallet sig lydigt for finanskapitalens krav. Anderledes ser det ud i f.eks. Tyskland, hvor de tyske socialdemokrater med den tidligere justitsminister vil indstævne pagten for forbundsdomstolen, ligesom den måske kommende socialistiske franske præsident vil have den taget op til genforhandling. Vedtages finanspagten står Danmark i en situation over for EU, der ligner kommunernes nuværende status overfor regeringen. bec 1. Maj. Arbejderklassens internationale kampdag. 1. Maj-møder se side 15 og 16

2 Side 2 Nr Sådan er kapitalismen En økonomisk guru har besøgt Danmark i forbindelse med at han har doneret os et nyt økonomisk institut. Georges Soros er navnet. Han bosatte sig efter krigen i England, hvor han fik sin økonomiske uddannelse. Han er efterkrigstidens største spekulant, og har tjent sin enorme formue på finansielle spekulationer. Han var sågar skyld i at det engelske pund brød sammen på grund af hans spekulation. Med den baggrund kan han forudse, at ikke alene Euroen, men hele EU, vil bryde sammen på grund af EU s økonomiske politik, som han kalder stivnet og gammeldags. Spekulanter bestemmer Soros siger, at problemerne startede i firserne, hvor den nobelprishædrede økonom Milton Friedmanns frie markedskræfter, privatiseringer og bortfald af staternes indflydelse på finanskapitalens råderum slog igennem. Dette mantra har uddannet generationer af regnedrenge og -piger, der som rådgivere og sågar vismænd har lagt den økonomisk politiske linje i de europæiske lande og i EU. Det har betydet spekulationsoppustede bobler der sprang, for derefter igen at puste nye op. Når der nu pumpes nye lån ind i de gældsplagede lande, mens spekulanterne stadig har frit råderum og manglen på arbejdspladser ignoreres, så er sammenbruddet sikkert. Alene spekulationen i de nye statsobligationer viser, at EU s krisepolitik kommer både for sent og er forkert, mener han, og andre med ham. Løn og profit Denne økonomiske linjes problemer ses i mindre perspektiv her i landet, hvor eliten jubler over de nu vedtagne overenskomstfornyelser med indbygget reallønsnedgang. Det vil betyde nye arbejdspladser, påstår fagbevægelsen. Men der er massevis af erfaringer i arbejderbevægelsen om løntilbageholdenhed. Tydeligst er erfaringerne fra Danmarks mange skibsværfter, hvor arbejderne igen og igen gik med til løntilbageholdenhed for at bevare arbejdspladserne. Det fik de ikke andet ud af end at deres økonomiske situation blev forværret allerede inden de blev arbejdsløse. Det styrker de danske virksomheders konkurrenceevne, siger arbejdsgiverforeningen, men virkeligheden er jo, at arbejdsgiverne i de konkurrerende lande også sænker lønningerne. Resultat: Det styrker overskuddet for indehaverne og aktieejerne. Udnytter angst Dette års overenskomstforlig er det største nederlag for arbejderne i årtier. Ikke underligt at et massivt flertal af fagbevægelsens medlemmer ikke har fundet det ulejligheden værd at stemme. Det flertal er potentielle udvandrere fra fagbevægelsen, og det er et problem for fremtidige leve- og arbejdsvilkår for det store befolkningsflertal. Et mindretal af medlemmerne har med stort flertal stemt ja. Der er tegn på den angst for arbejdsløshed der med god grund hersker overalt i befolkningen. Den samme angst som uden det lovede resultat fik værftsarbejderne og andre til at acceptere lønnedgang. En finke af panden Af Lilli Rodeck n I vores såkaldte folkestyre kommer store omvæltninger i bisætninger. I en tv-avis fremkom forsvarsledelsen med en nyhed om, at livgarden bør flyttes til Vordingborg, hvis værnepligten fjernes. Men der har vist ikke været nogen politisk udmelding om at fjerne værnepligten? Ifølge Det danske Riges Grundlov 81, er enhver våbenfør mand forpligtet til at bidrage til fædrelandets forsvar. Fjerner man værnepligten, bryder man Grundlovens hensigt med 81. Prof-soldater Rundt omkring i verden findes der mange professionelle hære. Det værste eksempel er USA, hvor fattige unge kun kan få en uddannelse ved at gå ind i hæren. De unge ender med at blive kanonføde i håbløse krige. I Danmark har man i de seneste år udskrevet færre og færre værnepligtige for lettere at kunne udsende professionelle soldater til disse krige. Havde man en hær kun bestående af værnepligtige, ville man risikere en sund kritisk holdning til de krige, som Danmark har deltaget i og stadig udkæmper, for begrundelser, som ikke kan kaldes forsvar. Militærkup Man må også huske på, at mange stater, som har en stående professionel hær, risikerer statskup. Nu kan man måske tro, at statskup ikke kan finde sted i et demokratisk land, men det er en stor løgn. I 1967 oplevede Grækenland et militærkup. Tiden under det militære styre var præget af tortur og vilkårlige fængslinger. Grækenland var et demokrati i vestlig stil. Voldsgrupper Med den øgede militarisering forføres danske politikere til en tro på, at de har både ret og pligt til at deltage i krige i hovedsagelig islamiske lande. Det er en farlig vej. Kampsoldater, som deltager i blodige krige, har meget svært ved at vende tilbage til et civilt liv. Disse soldater bliver en potentiel bombe under vores samfund. Rockergrupperne Hells Angels og Bandidos blev skabt i USA af frustrerede veteraner fra henholdsvis 2. verdenskrig og Vietnamkrigen. Hvilke voldelige grupperinger de nye veteraner vil danne, har vi ikke set endnu. Grundloven Kommunisterne er imod professionelle hære. Vi kræver, at Danmark trækker alle sine soldater hjem fra de krige vi deltager i. Vores hær skal være en forsvarshær, ikke en angrebshær. Det vil stride mod Danmarks medlemskab af det aggressive NATO, men til gengæld være i overensstemmelse med vores grundlov. Hvem sejrede Vi har sejret ad helvede til, sagde den tidligere LO formand, Thomas Nielsen, da arbejderne med bil og ejerboliger begyndte at stemme borgerligt. Ad helvede til ja, sejret nej. Den halvdel han talte om var blevet spundet ind i gæld til finanskapitalen. De ser nu at deres skattekroner går til samme finanskapital, når disse er i fare for at tabe på lånene, mens ingen rører en finger når de selv går konkurs i boligen på grund af arbejdsløshed. De overenskomstmæssige sejre erobres støt tilbage til arbejdsgiverne. De socialpolitiske sejre forsvinder i økonomiske tilskud til IMF, Centralbank og bankpakker. Storkapital og finansspekulation sejrede, men hvor længe endnu? Det er det spørgsmål Guruen stillede under sit foredrag i Københavns universitets festsal. 21. årgang Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Frederikssundsvej København NV Telefon Bankkonto: Ansvarlig over for presseloven: Jørgen Madsen. Redaktion: Frederikssundsvej København NV Telefon ISSN X 12 numre årligt. Abonnement: Halvårs 165,- kr. Helårs 275,- kr. Løssalg 10,- kr. Redigering af maj-num me ret er afsluttet 23. april. Afleveret til Post væsenet: 25. april. Deadline kommende numre: Juni-juli 4. juni August 30. juli Kommende numre afleveres til Postvæsenet: Juni-juli 13. juni August 8. august Sats: Karen Hedegaard Tryk: Kailow Graphic

3 Nr Side 3 Klar tale, tak Det er ikke kun socialdemokraterne, der kan stille med en uld-i-mund-formand Af Betty Frydensbjerg Carlsson, Kommunistisk Parti i Danmark n SF s formand, Villy Søvndal fremlagde for nylig sin fremtidsvision for al folket: Vi skal indstille os på at der ikke vil være råd til velfærd i de kommende ti år, også selvom det skulle lykkes systemet at komme igennem krisen, for så skal statskassen fyldes op. Sikke en gang tågesnak. folkets skatteindbetalinger. Undersøgelse på undersøgelse har vist, at folk er villige til at betale den skat der er nødvendig for at sikre den kollektive tryghed og velfærd. Udgifterne til social og sundhedsmæssig tryghed og uddannelse nævnes igen og igen. Hvad med at fremlægge de udgifter der er til virksomhedernes og finanssektorens velfærd og til EU- og NATO medlemskabet, og så forklare befolkningen hvorfor det er vigtigere at vi betaler de udgifter først, og så ser på hvad der er tilbage til de sociale udgifter. Det vil være fair. Det vil også være fair, hvis den nye regering fortæller hvorfor de heller ikke synes at regionerne selv må kunne udskrive den skat, de vurderer er nødvendig for at opfylde behovene i regionen. Det fik den tidligere regering aldrig forklaret. Ligeledes med kommuneskatten. Hvorfor må kommunerne stadig ikke hæve skatten, når udgifterne hele tiden stiger? Forklaring udbedes Fortæller partiformanden os, at SF vil gøre op med den danske model, hvor folk betaler den skat der er nødvendig for at dække udgifterne til de kollektive rettigheder? Så sig det dog. Eller fortæller han os at SF i regering også vil prioritere at statskassen først og fremmest skal betale de faste udgifter til EU-medlemsskabet, NATO-medlemsskabet, oprustning, krige, erhvervstilskud og bankpakker, så der ikke er nok penge tilbage til de såkaldte velfærdsudgifter? Så sig det dog. Eller er det sådan, at hverken SF eller andre partier i en dansk regering selv kan prioritere hvad skattekronerne skal gå til på grund af EU medlemskabet og tilslutningen til Finanspagten? Så sig det dog. Fair prioriteringer? Uanset hvilke udgifter der er tale om, kommer pengene fra Hvorfor skattelettelser? Regeringen har bebudet en skattereform, og det er også presserende efter den tidligere regerings uretfærdige skattelettelser. Faktisk var det et hovedtema for rød blok i valgkampen. Efter valget røg millionærskatten, og nu er temaet at de var ufinansierede. Den tidligere regering begrundede skattelettelserne til de højeste indtægter med at det ville øge forbruget, og animere til at folk arbejdede mere. Men forbruget er konstant faldende, og arbejdsløsheden konstant stigende. Alligevel taler også den nye regering om skattelettelser. Men de skal være fuldt finansierede, siges det. Betyder det, at de skattelettelser som den nye regering vil fremlægge skal finansieres af nye sociale nedskæringer? Er det derfor der skulle vedtages en budgetlov der sikrer sociale nedskæringer? Eller er det fordi Euro-finanspagten forlanger det? Sig det dog. Efter krisen? Sig så også lige hvad der menes med at være kommet igennem krisen, hvor statskassen så skal fyldes op igen. Er det når der igen er godt gang i spekulationerne på børserne, når de virksomheder, som er tilbage, har rationaliseret arbejdsstyrken og lønningerne så meget så aktierne stiger, når der igen er gang i boligspekulationen, når de offentlige stillinger er besat med arbejdsløse der arbejder for dagpengene og afviste førtidspensionsansøgere? Hvem skal så fylde kassen op, så der er penge til at redde spekulanterne og til nye bidrag til EU s krisefond næste gang boblen brister? Vil der stadig være råd til sikre velfærd for finanskapitalen og de store monopoler? 1. maj En grotesk diskussion hærgede SF op til deres landsmøde: Skulle SF være et folkeligt eller et arbejderparti? Kompromisset blev et folkeligt arbejderparti, der sammen med socialdemokraterne ydmygt bøjer sig for liberalismens anti folkelige EU. 1. Maj er arbejdernes kampdag. Dagen der erindrer os om at der skal kæmpes for vores krav til et godt liv. Gå med i kampen. Du får ingen tak for at lade være. God 1. maj.

4 Side 4 Nr Vi kan blive meget hurtigt fattige De nye overenskomster på det private arbejdsmarked er netop blevet godkendt af lønmodtagerne og arbejdsgiverne. Men er der noget at råbe hurra for? Af Martin Jensen n Det kan ikke undre, at arbejdsgiverne synes, det er godt, at lønmodtagerne massivt stemte ja til mæglingsforslaget om overenskomsterne der skal løbe i to år. Lige fra starten har både politikere, arbejdsgivere og lønmodtagere satset på at spørgsmålene om løn- og arbejdsforhold skulle løses ved såkaldte trepartsforhandlinger med regeringen. Allerede i oktober lagde regeringen op til, at man skulle finde 15 mia. kroner ved at øge den gennemsnitlige arbejdstid. Man ville også lægge det lønniveau, som lønmodtagerne skal arbejde under. Det skulle gøres spiseligt ved et løfte om at forbedre erhvervsuddannelserne og mulighederne for efteruddannelse. Vigtigt for SF og S Netop trepartsforhandlingerne var vigtige for SF og S i forbindelse med udarbejdelsen af den økonomiske politik. Men grundlaget for de kommende forhandlinger er helt anderledes end da de udarbejdede regeringsgrundlaget. I dag er efterlønnen kraftigt beskåret, dagpengeperioden halveret, genoptjeningsperioden voldsomt forøget. Dertil kommer de meget beskedne overenskomster. Ja og nej Af de afgivne stemmer kunne 69,2 procent tilslutte sig de indgåede overenskomster. Der var flertal af ja stemmer blandt medlemmerne i 11 af 12 forbund. 99 procent af frisørerne og 90 procent af teknikerne kunne støtte forhandlingsresultaterne. Og den holdning blev delt af mere end 80 procent af medlemmerne i Dansk El-forbund, Dansk Metal og HK. Blandt 3F s medlemmer, der udgjorde godt 45 procent af de stemmeberettigede, var der tilslutning fra ca. 60 procent. Blik- og Rørarbejderforbundets medlemmer forkastede mæglingsforslaget idet mere end 90 procent stemte nej. Byggefolkene i 3F lagde ikke fingrene i mellem, da det skulle stemmes. Knap 60 procent af 3F s byggefolk (murere, tømrere m.fl.) satte kryds ved nej. Hertil bidrog BJMF til det rungende nej, da 95 procent vendte tomlen nedad. Afviste at skrotte løndumping Det store nej i BJMF overrasker ikke formanden for fagforeningen, Henrik Lippert. Han siger: Det kommer ikke bag på mig, at byggefolkene ikke kun i vores afdeling men i hele landet, har stemt stort nej. Det er udtryk for, at de er meget utilfredse med, at vores arbejdsgivere blankt har afvist at løfte spørgsmålet om løndumping. Det ville ikke have kostet dem noget som helst. Tværtimod ville det have været en håndsrækning til mange arbejdsgivere. KB hallen, 1979, var rammen om 1200 faglige tillidsfolks møde, hvor de forberedte et opgør med regeringens og Folketingets lønstop. Foto: Ole Wildt Sovepude Hele idéen om trepartsforhandlinger er blevet en sovepude for store dele af fagbevægelsen. Hvis fagbevægelsen ikke kan overbevise sine egne medlemmer om at den eneste vej er kampens vej, vil lønmodtagerne synke stadig dybere ned i moradset. I halvfjerdserne og 80erne var parolen: Forhandling, mægling, aktion. Den tid er forbi. Nu satser fagbevægelsen på arbejdsgivernes og politikernes velvilje. En velvilje der ikke er til stede. Regeringens manglende respekt for fagbevægelsens ønsker og krav og arbejdsgivernes krav om, at regningen sendes til lønmodtagerne, burde få fagbevægelsen til at tænke sig om. FRA ARBEJDSMARKEDET Sikkerhed handler ikke om visitation Sikkerheden bliver ikke nødvendigvis bedre af, at medarbejdere i psykiatrien i Region Syddanmark nu skal lave en meget grundig kropsvisitering af psykisk syge patienter. Sådan lyder det fra Dansk Sygeplejeråd. Det er klart, at når der sker meget voldsomme hændelser i psykiatrien, så skal afdelingerne se på, hvordan man kan forebygge, at det sker igen. Og det er positivt, at ledelsen og medarbejderne i Odense sammen har gjort noget for at skabe øget tryghed, men hele diskussionen om sikkerhed i psykiatrien må bare ikke komme til at handle om kropsvisitation og vagter, siger Dorte Steenberg, næstformand for Dansk Sygeplejeråd og fortsætter: Når en patient kommer ind og har en alvorlig psykose, så kan det være yderst problematisk at få vedkommende til at tage tøjet af, så man kan sikre, at der ikke bliver medbragt våben. Og der vil være en risiko for at optrappe en kritisk situation, og det er bestemt ikke en start på et behandlingsforløb. Derfor er det vigtigt, at retningslinjerne ikke bliver for firkantede. Næstformanden for landets sygeplejersker peger på, at ordentlige normeringer og gode rammer for patienterne giver den bedste sikkerhed. Mere vold mod pædagoger Antallet af arbejdsskader blandt pædagoger på grund af vold og trusler om vold er firedoblet siden De bliver slået, spyttet på eller får kastet sand i hovedet. Antallet af arbejdsskadesager er gået fra 16 i 2007 til 44 i 2011, viser BUPL s arbejdsskadestatistik. Faglig sekretær i BUPL s forretningsudvalg, Lis Pedersen er ikke i tvivl om, hvorfor arbejdsskadesagerne er firedoblet. Det skyldes, der er kommet flere og flere børn med særlige behov. Man hjemtager børn til institutionerne, og det kan der være rigtig gode grunde til. Men det er altså børn, der kommer fra specialtilbud, som kommer til en almindelig institution, uden at få særlige ressourcer, og uden at man nødvendigvis får supervision, og får skaffet den nødvendige viden om de børn. Hvem er arbejderne Hvem opfatter sig selv som arbejdere? Hvordan med solidaritet og kollektive aktionsformer? Det er nogle af de emner en konference på Arbejdermuseet vil prøve at besvare. Det er Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv i samarbejde med Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie der står for arrangementet. Historikere, sociologer og arbejdere vil lægge op til debat under overskriften: Arbejdere før og nu. Konferencen er gratis. Frokost og/eller deltagelse i middag om aftenen kan mod betaling vælges ved tilmeldingen. Tilmelding senest den 3. maj. Yderligere information og tilmelding: Dagtilbud på legat-jagt Knapt hver fjerde dagtilbud har søgt legater eller sponsorater, og yderligere en femtedel overvejer at gøre det. Det viser en undersøgelse, som FOA har lavet. Cykler, træer og kurser. Det er blot nogle af de ting, som dagplejere og daginstitutioner har søgt om penge til via fonde, legater eller sponsorater. Knap en femtedel af FOAs medlemmer i dagplejen og i daginstitutionerne melder om, at de eller deres leder allerede har søgt om penge, mens yderligere en femtedel, der ikke har søgt, overvejer at gøre det. Jeg kan godt forstå, at den enkelte institution eller

5 Nr Side 5 De rige sparer på håndværkere Af Martin Jensen n I en kortlægning foretaget af Ugebrevet A4 påvises det at boligejerne i Hørsholm og Gentofte nord for København bruger udenlandske håndværkere fire gange så ofte som gennemsnittet for hele landet. Underbetalte håndværkere Mogens Larsen, formanden for byggegruppen under fagforeningen 3F Frederiksborg, siger til Ugebrevet A4, at det er langt fra problemfrit, at husejerne i Nordsjælland er så glade for at bruge udenlandske håndværkere. Når vi kommer ud på byggepladser med udenlandske håndværkere, er det næsten altid sådan, at der enten ingen overenskomst er, eller også bliver overenskomsten ikke overholdt. De udenlandske håndværkere er her kun fordi de er underbetalt. Blandt fagfolk er der vidt forskellige bud på, hvorfor nordsjællænderne er så glade for udenlandske håndværkere. Rene købmænd Jeg oplever ikke den store opmærksomhed blandt de dagplejeleder begynder at lede efter penge på nye måder. For de fleste steder er de kommunale kasser smækket i, siger sektorformand Jacob Sølvhøj og fortsætter: Men jeg bryder mig ikke om, at dagplejere og daginstitutioner må ty til private fonde og sponsorater for at kunne få budgetterne til at hænge sammen. Kvaliteten af børnepasningen skal ikke afhænge af eksterne bidrag fra fonde. Ledige er trætte af renderi Nye ledige skal ikke bare døje med, at de er blevet arbejdsløse. De skal også gennem stort set identiske forløb med det kommunale jobcenter og a-kassen forløb, som de fleste oplever som meningsløst dobbeltarbejde. Fra en faglig konference, hvor social dumping blev behandlet. (Arkivfoto) rige i Nordsjælland, når det drejer sig om at sikre lønmodtagerne anstændige forhold. Hvis man kan få udført arbejdet til halv pris, så gør man det uden betænkeligheder. De tænker: Når au pair pigen er billig, så kan mureren vel lige så godt være det. Direktøren for bygmestrene og entreprenørerne i Dansk Byggeri, Lars Stor-Hansen, er ikke fremmed over for udlægningen af velstillede i Nordsjælland som rene købmænd. Ingen indsats Jeg kan ikke lade være med at få den tanke, at en del nordsjællændere tager forretningsmanden med inden Det viser en ny undersøgelse, som Analyse Danmark har foretaget for ugebrevet A4 blandt 399 personer, der enten er på dagpenge netop nu, eller som har modtaget dagpenge i en periode det seneste halve år. To ud af tre ledige angiver, at de i høj grad eller i nogen grad oplever at jobcentrets og a-kassens indsats overlapper hinanden. Hvor meningsløs, situationen føles for de ledige, understreges af, at knap ni ud af ti 88 procent i undersøgelsen svarer, at det i ringe grad eller slet ikke giver mening at gå til samtaler i både jobcentret og a-kassen. Hvem der skal tage sig af de ledige, bliver efter alt at dømme et af emnerne, når regeringen inden længe indkalder til forhandlinger med for havelågen, når de kommer hjem. Sådan at de vil have håndværksarbejde udført så billigt som muligt og ikke er opmærksom på, om arbejdet nu foregår helt efter bogen, siger Lars Stor-Hansen. Murerne, tømrerne og andre byggearbejdere i 3F har lige stemt nej til deres nye overenskomst med et flertal på 59 procent. Det er sket i utilfredshed med at arbejdsgiverne ikke ville være med til en større indsats mod social dumping. Byggearbejderne kom dog ikke i konflikt, for deres overenskomst er kædet sammen med andre gruppers overenskomst, der samlet set har sagt ja. Redigeret af Martin Jensen arbejdsgiverne og fagbevægelsen. Kommunerne med jobcentrene og fagbevægelsen med a-kasserne har hver især stor interesse i at varetage arbejdet med de ledige. På den baggrund er det interessant, at de ledige helt overordnet bedømmer a-kassernes indsats som bedre end jobcentrenes. I regeringsgrundlaget fra oktober 2011 lovede regeringen, at den vil arbejde for, at dobbeltarbejde mellem jobcentrene og a-kasserne undgås. Vi er nødt til at få et sy stem, der får ledige i job i ste det for at bruge tiden på at kontrollere dem og det er især de fagligt baserede a-kasser bedre til, fordi de har et større kendskab til arbejdsmarkedet, siger LO-sekretær Ejner K. Holst til Ugebrevet A4. ØKONOMI Af Bo Møller Hr. Møller er død finanskapitalen lever Det var Hans Kirk, som først brugte ordet mærsk som betegnelse for det modbydelige fede, stinkende stof, der flyder ind på de danske strande og forurener vores fædreland. Tyktflydende og klæbrig hænger mærsken ved alting. Den trænger ind allevegne. I retssale og radioråd, i fjernsyn og skibstilsyn. Der er mærsk på Amalienborg, og der er mærsk i statsministeriet. Hele Danmark stinker af mærsk. Denne uimodståelige mærsk bebuder, at et stadium er nået i det lille danske klassesamfunds udvikling. Statsmagtens og pengemagtens åbenlyse sammensmeltning. Den private kapitalismes direkte forvaltning af statens funktioner. Universiteter for erhvervslivet. Arbejdsret for arbejdsgivere. Skibstilsyn for redere. Alle statens organer givet kapitalismen i vold. Det er det stadium, hvor en pyntelig demokratisk facade ikke mere kan dække over besiddelsens diktatur (Hans Scherfig, 1970). Mange ord har hr. Møller fået med på vejen siden sin endelige afgang. Kommunist vil ikke bruge 12 sider på sagen, men alligevel skal hans bortgang ikke forbigås i tavshed. Vi har mange gange skrevet om hr. Møller og den finanskapitalistiske storkoncern, han stod i spidsen for. 323 milliarder kr. var omsætningen i 2011, og det gav en profit på godt 50 milliarder kr. før skat og 18 milliarder kr. efter skat. Det svarer til det dobbelte af, hvad der årligt udbetales i folkepension i Danmark. Disse penge var ikke skabt af hr. Møller, men af de hårdtarbejdende og ofte underbetalte ansatte. Ikke nok med at hr. Møller tjente store penge. Han og hans selskaber havde en meget stor politisk indflydelse. Det var hr. Møller, der stort set uden problemer fik gennemtrumfet, at den danske nordsøolie ikke skulle være folkets ejendom, men at den skulle være A.P. Møllers, og overskuddet skulle tilfalde hr. Møller og konsorter. Ingen dansk statsminister eller energiminister turde stille op mod hr. Møller! Det var heller ikke en hr. hvem som helst der bestemte, at da den økonomiske krise ramte Danmark og resten af verden, så stod staten med bankpakke 2 klar med 26 milliarder kroner til støtte for Møllers egen bankforbindelse Danske Bank som Møllerkoncernen ejer størstedelen af. Også udenrigs- og krigspolitikken var noget, som hr. Møller havde styr på. I den første Irak-krig var det Møllers danske skibe, der fragtede USA s militære isenkram i krig til stor glæde for den gamle aggressive George Bush. I Sydamerika har Møller huseret og budt de lokale arbejdere ved havnene og ved olieudskibningsstationerne horrible forhold og nu foregår det samme i Libyen og andre steder, hvor Møller fandt ud af, at der var mange penge at tjene. I disse tider planlægger den såkaldte røde regering, at der skal ske et nyt attentat på de sociale ydelser. Kontanthjælpen til de årige skal halveres, så voksne mennesker skal leve af en sulteløn, som den tidligere Fogh-regering ikke havde turdet indføre. At socialrådgivernes formand, Bettina Post, synes, at det er en god ide at indføre nye fattigdomsydelser, viser desværre, at den ellers tidligere socialt indstillede fagforbundskvinde nu er blevet omvendt af den borgerlige røde regering. Mon der venter en ministerpost til hende? Samme vej skal det gå med børnechecken til forældre, der har en lidt højere indkomst, helt uden at tage højde for, at børnechecken faktisk ikke er en ydelse til forældrene, men til børnene. Handicappede børn skal gå ned i ydelse sammen med førtidspensionister (hvis der bliver flere, der får mulighed for at modtage førtidspension, når socialministerens tanker måske bliver til virkelighed). Fleksjobbere og andre skal have forringet deres livsmuligheder. Hr. Møllers arvinger kommer til at fortsætte et liv med flere penge, end vi andre kan drømme om. Topskatten vil regeringen ikke røre ved, og millionærskat og bankskat er noget, der kun findes i gamle valgprogrammer. Så vi siger et ikke et vemodigt farvel til hr. Møller. Men vi vil meget gerne sige et endegyldigt farvel til det rådne system, som hr. Møller og andre stod for. Rettidig omhu, som hr. Møller sagde, skal betyde et farvel til kapitalismen. Socialismen er fremtiden!

6 Side 6 Nr Slut med løssluppen velfærd Statsministeren kalder de penge, som går til børn, gamle, syge og handicappede for løssluppen velfærd Af Lilli Rodeck n Statsminister Helle Thorning Schmidt, Socialdemokraterne, udtalte på sit ugentlige pressemøde, at kommunerne nu skal indstille sig på et ophør af løssluppen velfærd. Finanspagten og budgetloven vil kræve, at budgetterne i kommunerne skal overholdes, uanset hvad. Det vil betyde beskæringer i hævdvundne velfærdsydelser. Statsministeren sagde naturligvis ikke direkte, hvor kommunerne skal spare, men der er ikke mange andre kommunale områder at spare på end udgifterne til de handicappede, de syge, de gamle og børnene, som så kommer til at mærke Socialdemokraternes fair løsning. En ukendt verden Mon statsministeren og de ligestillede politikere som sidder og skærer ned ved, hvad det er for en løssluppen velfærd de vil stoppe. De fleste af de yngre folketingsmedlemmer benytter ikke de kommunale daginstitutioner. Deres børn går heller ikke i folkeskole, så de oplever ikke de usle vilkår, vi byder vores børn med stressede pædagoger, nedslidte skoler og skolelærere. Følgen af årtiers udsultning af disse kommunale tilbud betyder, at familier med økonomien i orden ofte vælger private tilbud. Måske er det derfor, at der ikke tales om at stoppe de løsslupne tilskud til de private institutioner og privatskolerne. Her var ellers et oplagt spareområde, som kun rammer de familier, som mener de har penge nok. Tilskud til private Offentlig støtte til privatskoler m.m. er atypisk i international sammenhæng. Andre lande har ikke så tåbelige regler. Der findes ikke statsstøtte til privat virksomhed, uanset om det drejer sig om produktion-, service-, handel og/eller skoler og daginstitutioner. At Danmark giver tilskud må da stride imod EU s grundlæggende forbud mod konkurrenceforvridning, som offentlig støtte betegnes som. Men her er måske en undtagelse, som kan være EU s overklasse til gavn. Ulidelige ventetider Kommunernes og regionernes løsslupne velfærd handler blandt andet om nedslidte busser der transporterer patienter rundt i landet til og fra undersøgelser og behandlinger. Svækkede patienter, der efter lange timers ventetid, transporteres over enorme afstande. Helle Thorning Schmidt. Offer for løssluppen velfærd med barn i privatskole med tilskud? Med de nye hospitalsnedlæggelser og centraliserede såkaldte superhospitaler bliver afstandene endnu længere. Allerede nu er patientgrundlaget fordoblet ude i landet, men personaleantallet har ikke ændret sig. Her kunne man godt bruge lidt af den løsslupne velfærd. Udsultet velfærd Overalt i Danmark udsættes mennesker for ydmygelser via ventetid, mistænkeliggørelse ved ansøgninger om hjælpemidler, tab af livsgrundlag ved sygdom og arbejdsløshed og alvorlige svigt i forhold til skrøbelige og svigtede børn. Psykiatrien er skåret længere ned, end man kan kalde ansvarligt. Ældre mennesker ligger og gror til i skidt. Statsministeren burde skamme sig over sin udtalelse. Boligkaos Priser ned priser op. Tvangsauktioner betyder lejeforhøjelser n Mens ejerboligpriserne falder og falder, er lejeboligernes husleje steget og steget. Fra 2007 til nu er lejen i en gennemsnitlig 3 værelsers lejlighed steget med 15% i København og 20% i Aarhus. Markedskræfterne Efterspørgslen efter lejeboliger er vokset. Det skyldes både at ca. 500 hver måned går på tvangsauktion med deres ejerbolig, og at færre og færre tør binde an med gældsætning til køb af bolig. En undersøgelse i hovedstadsområdet viser, at kun 19% nu mener, at det på lang sigt er bedre at købe bolig frem for at leje. Samtidig har det været umuligt at sælge de mange dyre nybyggerier, der blev opført frem til boligboblens krak. Disse boliger udlejes i stedet til dyre huslejer. Stigende udsættelser Både lejestigningerne, almindelige prisstigninger og fordyrende nedskæringer har betydet en stadig stigning i antallet af familier der bliver sat ud fra deres lejligheder, fordi de ikke har kunnet betale deres husleje. Over en tiårig periode er antallet af udsættelser steget med godt 140%. Reelt betyder det, at familier blev sat ud af deres lejeboliger sidste år. For dyrt Tallene viser med al tydelighed at arbejdsløsheden, og de økonomiske vilkår der bydes de ramte, sammen med reallønsnedgangen har katastrofale konsekvenser. Regeringens initiativer i den anledning er nærmest tragikomiske. De har taget 40 millioner kr. fra pensionisternes, dagpenge- og kontanthjælpsmodtagernes lønregulering den såkaldte satspulje som skal bruges til at rådgive om gæld og budgetter. Samtidig vil de fremsætte lovforslag om at huslejen skal betales samme dag som lejerne modtager overførselsindkomst. Ingen af de to forslag gør lejen billigere, eller får pengene til at slå bedre til. Når priserne galopperer opad og overførselsindkomsterne end ikke reguleres med lønindekset, skal det gå galt. bc

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK Betty Frydensbjerg Carlsson, formand KPiD HVORFOR KOMMUNIST? At melde sig ind i Kommunistisk Parti i Danmark betyder, at man har taget stilling til det samfund,

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Link til Helle Thorning-Schmidts tale (Det talte ord gælder) Historien om hvordan Danmark fik sin grundlov fortæller meget om os som nation. Det

Læs mere

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner.

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner. Finn Sørensen 1. maj tale Den 1. Maj holdt jeg nedenstående tale (med lidt variationer) hos Dansk Elforbund Kbh, Byggefagenes Hus, Socialarbejdernes telt i Fælledparken og LO Slagelse Det er en særlig

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf 1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf Holdt af Kurt Jørgensen, sektorformand HK Privat -Slagelse Kære venner Jeg har en god nyhed med til jer i dag. Seneste nyt fra partiet Venstre er: Venstre

Læs mere

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Grundlovstale 5. juni 2013 Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Folkebevægelsens mission er vigtigere end nogensinde. Lidt ironisk kan man måske konkludere, at tidligere tiders succes kan være forklaringen

Læs mere

V gør fattige børn fattigere

V gør fattige børn fattigere Marts 2015 V gør fattige børn fattigere f Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen

Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen 1 Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen En af de danskere, der voksede op her på Bornholm, er arbejderforfatteren Martin Andersen Nexø. Og øen danner også rammen om første del

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder)

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder) Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014 (Det talte ord gælder) Kære alle. Folkemødet er en succes. Og det viser, at bag al snakken om spin, politiske intriger og magtkampe

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING BEDRE DAGPENGE- DÆKNING økonomisk tryghed Et debatoplæg fra: Tilsyneladende hviler det danske A-kassesystem godt og trygt i sig selv. A-kassernes Samvirke har i efteråret 2004 dokumenteret, at a-kasserne

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Fagbevægelsen og kampen mod krisen

Fagbevægelsen og kampen mod krisen Udsendt af Kommunistisk Parti Ryesgade 3F 2200 København N Telefon: 35 35 17 87 Mail: info@kommunister.dk Web: www.kommunister.dk Layout og tryk: Forlaget Arbejderen august 2009 Fagbevægelsen og kampen

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Den økonomiske krise den perfekte storm

Den økonomiske krise den perfekte storm Den økonomiske krise den perfekte storm Agenda Den økonomiske krise lige nu USA Europa Asien Danmark Politiske initiativer skattereform som Instrument til at øge arbejdsudbuddet Det amerikanske og det

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat TID TIL EFTERTANKE OVER DANSK FASTKURSPOLITIK! Det var godt, at spekulanter ikke løb

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Klausuleret til torsdag den 6. oktober kl. 10.05. -------------------- DET TALTE ORD GÆLDER ----------------------

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46

Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46 Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46 KÆRE LARS Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 19.

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier

Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier i:\jan-feb-2001\skat-d-02-01.doc Af Martin Hornstrup 5. februar 2001 RESUMÈ DE KONSERVATIVES SKATTEOPLÆG De konservative ønsker at fjerne mellemskatten og reducere ejendomsværdiskatten. Finansieringen

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes.

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes. 1. maj 2011 Kontanthjælpsreform S-SF vil gennemføre en reform af indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagerne. Formålet er hurtigere og bedre hjælp. Den enkelte skal behandles værdigt og kunne opretholde

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven.

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. (Ændring af skatteordningen for

Læs mere

Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål.

Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål. Tryghed om skat og velfærd Socialdemokraterne og SF vil efter næste folketingsvalg sætte sig i spidsen for et nyt flertal, som tager ansvar for en ny prioritering af fællesskabets mål og midler. Det har

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Isen smelter Mennesker sulter Danmark er i krig Flygtninge diskrimineres EU begrænser strejkeretten Arbejdsløse og efterlønnere jages

Isen smelter Mennesker sulter Danmark er i krig Flygtninge diskrimineres EU begrænser strejkeretten Arbejdsløse og efterlønnere jages Isen smelter Mennesker sulter Danmark er i krig Flygtninge diskrimineres EU begrænser strejkeretten Arbejdsløse og efterlønnere jages... det er tid til forandring Foto: Niels Stoktoft Overgaard Chr. Juhl

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk Sæt liv i Ballerup Stem på Enhedslisten Sæt liv i Ballerup Enhedslisten ønsker et levende Ballerup på alle områder Vi vil puste liv i kulturen og beskæftigelsen, klimarenoveringer og billige almene boliger.

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

LAVE YDELSER TIL "UNGE": FORVARSEL OM GENERALANGREB PÅ OVERFØRSELSINDKOMSTER?

LAVE YDELSER TIL UNGE: FORVARSEL OM GENERALANGREB PÅ OVERFØRSELSINDKOMSTER? 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom - cand. scient. adm. Ikke parti -eller bevægelsesorganiseret medlem af centrum venstre www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat LAVE

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Fem myter om mellem- og topskat

Fem myter om mellem- og topskat Fem myter om mellem- og topskat Hvad er sandt og falsk i skattedebatten 2 Danmark skal have lavere skat Statsministeren har bebudet, at regeringen til næste forår vil forsøge at samle et bredt politisk

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds - UgebrevetA4.dk 17-06-2015 22:00:51 GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 Del: Der er

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Kinas Pluto hvad skete/sker der?

Kinas Pluto hvad skete/sker der? Kinas Pluto hvad skete/sker der? Af Karl Aage Jensen Astrologihuset Astrologimagasinet Horoskopet har flere gange skrevet om Kina, der er grundlagt den 1. oktober 1949 kl. 15.00 i Beijing. Alle forløb,

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere