DET POSTOMDELTE. Nr marts 2013 FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET POSTOMDELTE. Nr. 62 - marts 2013 FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER"

Transkript

1 DET POSTOMDELTE FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER Nr marts 2013

2 Udgiver: Danske Sceneinstruktører Nørre Voldgade 12 2.th København K Tlf Deadline næste nummer: 13. maj 2013 Redaktion: Inger Birkestrøm Juul, FDS Kamilla Bach Mortensen, FDS Fie Nørman Johansson, FDD Rasmus Malling Skov Jeppesen, FDD Steen Madsen Layout: Jakob Brandt- Pedersen Forside: Det Kongelige Teater: Hovedløs sommer! Instruktion: Madeleine Røn Juul Foto: Natasha Thiara Rydvald DanskDansk: Frelserne - Instruktion: Moqi Simon Trolin - Foto: Per Morten Abrahamsen 2

3 formandens klumme Christoffer Berdal Onsdag 3. april afholder vi dette års ordinære generalforsamling. Da formandens klumme blev skrevet for et år siden var vi igennem et begivenhedsrigt år, en ny regering og dermed også en ny kulturminister var på plads, de to store kulturpakker vedr. scenekunst og kulturstøtte skulle lige igennem møllen en gang til og så ville der ske noget. Der var en tro på at scenekunsten langt om længe kunne få den synlighed den fortjener, med en ny minister kunne vi være med til at markere at kunst er uendelig meget mere end weekendunderholdning på tv. Nu kunne der skabes en platform for kvalificeret debat og præsentation af kunsten. Her 12 måneder senere, kan vi konstatere at vi nok håbede på mere end vi fik; efter et uskønt forløb fik vi en ny kulturminister og det er vanskeligt at finde nytænkning i debatten om kunststøtte, scenekunst og åben scene. Der skal bestemt lyde et stort velkommen til Marianne Jelved og den erfaring og glæde for kunsten hun bringer med sig, men samtidig er det lidt forstemmende at tænke på det sidste års mere eller mindre spildte kræfter. I foreningen har bestyrelsen benyttet det politiske dødvande til at vende blikket indad og fortsætte overvejelserne om foreningens arbejde for sceneinstruktørerne i fremtiden. Hvordan former man bedst en fagforening der skal fungere i dagens Danmark? Bestyrelsen har sat gang i salonaftener, hvor der er plads til både at lære nye værktøjer at kende og debattere relevante emner med kollegaer fra andre sider af branchen. Og ikke mindst er der blevet taget initiativ til oprettelsen af en ny lederuddannelse. Dette og meget mere kan du læse videre om I bladet og, måske allervigtigst, drøfte på generalforsamlingen 3. april. På gensyn!. 3

4 Fra Teaterskole til Scenekunstskole UDDANNELSE Den 1. september skiftede Statens Teaterskole navn til Statens Scenekunstskole. Det er ikke bare en navneforandring. Det indvarsler en forandringsproces for de scenekunstneriske uddannelser. En af de største organisatoriske reformer i Statens Teaterskoles 44 år lange historie er ved at falde på plads. Med nyt navn og ny organisation står skolen midt i en omfattende og langsigtet proces, der moderniserer scenekunstuddannelsernes værdigrundlag, og ændrer skolens selvforståelse. Selvom Statens Scenekunstskole viderefører den tradition og høje faglighed, som Statens Teaterskole er kendt for, er der med reformen tale om et nybrud på scenekunstuddannelsesområdet. Den videregående uddannelse til scenekunstner i Danmark er anderledes stillet end de fleste andre videregående kunstuddannelser her i landet. De studerende på musikkonservatorierne og arkitektskolerne opnår kunstneriske bachelor- og kandidatgrader og undervises af professorer, lektorer og ad junkter i løbet af alle deres studieår, for at sikre, at undervisningen ligger på et højt fagligt, kunstnerisk og pædagogisk niveau. Det samme er nu tilfældet med designskolerne, som i lighed med konservatorierne, billedskolerne og arkitektskolerne, har gennemført springet fra mesterlæreskole til højere videregående uddannelse. Nu står scenekunstfagene endelig for tur. I løbet af de næste par år er det planen, at de videregående uddannelser til skue spiller, danser, instruktør, koreograf, scenograf, lysdesigner, lyddesigner, produktionsleder, fore stillingsleder og de andre scenekunstprofessioner skal vurderes og derefter akkrediteres (anerkendes) som højere videregående uddannelse. Det betyder i så fald, blandt andet, at scenekunstuddannelserne vil tilbyde kunstneriske bachelor- og kandidatgrader, så de studerende inden for teater og dans kan indgå på lige fod med andre fagområder i det danske, og dermed også det europæiske, uddannelsessystem. I dag lyder denne nyhed måske ikke så revolutionerende. Men for ti år siden var en sådan ændring af selve de pædagogiske grundprincipper for teaterskolen mere end kontroversielt og den kaldes stadig væk med harme for akademisering af dele af scenekunstmiljøet, inden man forstår, at det faktisk handler om en vigtig kvalitetshævning på kunstens præmisser, og ikke på videnskabens. Over alt i Europa, og også i Danmark, har kunstuddannelserne de seneste ti år gennemgået 4

5 af Sverre Rødahl en stor og vigtig, ja gennemgribende udvikling fra håndværkerskole til kunstskole. Den uddannelsesmæssige ligestilling af Statens Scenekunstskole med de øvrige kunstneriske uddannelser er ikke kun vigtig af formelle grunde. Den indebærer et kvalitetsmæssigt løft af hele uddannelsesmiljøet og en perspektivforskydning i synet på scenekunsten som kunstart og det, der skal til for at uddanne scenekunstnere til dagens og morgendagens scenekunst. Forudsætningerne for denne videreudvikling af scenekunsten er de bedste: Tiderne er anderledes i dag end de var, da Teaterskolen var ung i Oprøret fra dengang er langsomt stilnet af. Men viljen til at udnytte studietiden til at skabe en platform for sig selv som skabende og udøvende kunstner inden for dans, teater, film, performance og Bådteatret: Odysseen Instruktion: Rolf Heim Foto: Charlotte Hammer andre medier er blevet større. De studerende er blevet mere ambitiøse med deres uddannelse, og de orienterer sig bredt og internationalt. Man studerer ikke længere i et dansk akvarium alene, hvor nationale fisk svømmer stille omkring i et genkendeligt farvand. De studerende orienterer sig aktivt ud af det vel kendte territorium. Fremmede indtryk rammer næsten hurtigere end de hjemlige. Kravet til en scenekunstners færdigheder bliver andre og mere komplekse, man skal ikke alene kunne udføre det, man bliver bedt om, man skal også kunne det, man ikke bli ver bedt om. Man skal overraske, udfordre det vante, skabe nyt, bryde klichéen, provokere. Derfor er de gamle, strikse professionsgrænser ved at smuldre. Man er ikke kun skuespiller, man er måske også danser. Man er ikke kun scenograf, man er også instruktør. Man er lys- eller lydtekniker, men man er også designer. Samtidig er kunstarterne ved at UDDANNELSE 5

6 blande sig med hinanden. Hvor går grænsen mellem koreografi og billedkunst? Hvad er dans og hvor er overgangen til musikken? Og hvilket medie ønsker jeg at arbejde med? Hvem finder de tværæstetiske nøgler, der kan forny genrene og besvare tidens behov for, at kunsten kan afspejle virkeligheden eller komme på bagsiden af virkeligheden? Og hvordan svarer uddannelserne på denne virkelighed? Det er en af uddannelsesinstitutionens vigtigste opgaver at stille disse spørgsmål, og dernæst søge svar. Og svarene kan komme fra de studerende selv, fra deres iderigdom og afprøvning og udfordring af fagenes grænser. UDDANNELSE Historisk set har teateruddannelsen bygget på en solid mesterlæretradition. Elevskoler for skuespillere har eksisteret så længe der har eksisteret teatre. Det var en gang en selvfølgelig opgave for professionelle skuespillere på teatrene, at være dem, der rekrutterede efterfølgere. De unge elever lærte af de store mestre ved at se dem spille og tage ved lære af deres erfaringer. Aalborg Teater: Røverne - Instruktion: Therese Willstedt - Foto: Mathies Brinkmann Jespersen 6

7 Det var et selvrekrutterende system, og et relativt autoritært system, hvor lærling fulgte mester. Det var først i 1968, at det offentlige for alvor påtog sig ansvaret for uddannelsen af scenekunstnere, i bredere forstand, gennem etableringen af Statens Teaterskole. Til at be gynde med var der kun én studieretning, for skuespillere, hvilket af naturlige grunde satte den udøvende kunstart inden for scenekunsten i brændpunktet fra første færd. Men efterhånden kom de øvrige teaterprofessioner til: Instruktører, scenografer, teater teknikere. Og endelig i 1992 kom uddannelserne i mo derne dans, hvor Skolen for Moderne Dans blev en del af Statens Teaterskole. Teaterskolen fik, ved at være et lærested, der favnede de fleste af scenekunstens fag områder, en gave, en mulighed for at skabe den mest moderne, bredtfavnende, inte grerede, statslige skole for teater og moderne dans. I dag har Statens Teaterskole 11 forskellige fire- eller toårige uddannelsesprogrammer, og står på mange måder som en af de førende blandt de statslige scenekunstskoler i Europa. De seneste ti-femten år, efter at skolen er flyttet til den kunstneriske campus på Holmen, er udviklingen gået i en mere metodisk retning: uddannelserne på Statens Scenekunstskole er i dag præget af solide studieordninger, faglig struktur, kunstpædagogisk mangfoldighed og faste fagplaner. Og langt vigtigere er den energiske, konstruktive uro der har udviklet sig i mødet mellem skolens forskellige fagligheder. Den vedvarende påvirkning fra markant forskellige fagmiljøer som den mo derne dans abstrakte bevægelseskvaliteter, det psykologisk-dramatiske skuespillerarbejde, den visuelle rumlighed hos scenograferne og lysdesignerne, instruktørens og koreografens analytiske overblik og helhedssyn, og lyddesignerens musikalske hørebilleder giver et voldsomt dynamisk konglomerat af fagkompe tencer. Det udgør scenekunstuddannelsernes styrke og fremtidige udviklingspotentiale, ikke kun på Statens Scenekunstskole, men i et samlet dansk uddannelsesfelt for scenekunst. Men en udnyttelse af denne mangfoldighed forudsætter, at Statens Scenekunstskole lykkes med at samle de enkelte stærke fagmiljøer i større læringsmiljøer, hvor udveksling af kompetence, pædagogisk og kunstnerisk udviklingsvirksomhed, entreprenørskab og innovation, tolerance overfor et bredt spekter af performative genre og international påvirkning og åbenhed for omverdenen er grundprincipper. Det skal være en selvfølge at åbne fagmiljøerne op, både over for et dansk scenekunstnerisk fagmiljø, der skal vide, hvad den centrale uddannelsesinstitution på deres kunstområde rummer af undervisningskompetence og forskningsberedvillighed, men også over for en teater- og danseinteresseret almenhed, som gennem de færdiguddannede skal mærke en vilje hos unge scenekunstnere til at forme dagens kunst udtryk, selvstændigt, modigt, overraskende, underholdende. En kunstnerisk uddannelsesinstitution kan i dag ikke løfte denne opgave uden at de studerende spiller en stærk og selvstændig rolle allerede mens de går på skolen, og uden at de tager medansvar for egen uddannelse. Synet på, hvad en kunstuddannelse indebærer, er altså ved at ændre sig. Man var, indtil for nylig, elev, ikke studerende. (Elev, av fransk élevé ; en der bliver løftet op altså underforstået af en mester. Ordet UDDANNELSE 7

8 UDDANNELSE studerende kommer fra latin studere; stræbe efter, beflitte sig på, altså en aktiv handling.) I dag er det derfor naturligt at se på den studerende som én, der skal tage sin uddannelse og ikke få den. Den studerendes aktive indsats, ikke kun i forhold til de opgaver man får af skolen og underviserne, eller det arbejde man udfører håndværksmæssigt, men i hele synet på sig selv som kunststuderende. I det læringsmiljø, som en moderne kunstskole skal være, vil den studerende opleve tilfredsstillelsen ved at få stort albuerum for sin evne og vilje til selvstændighed, eget arbejde, entreprenant tilgang til sin skaberevne. De studerende skal mærke, at der stilles et skarpt fokus på deres evne til at reflektere over det man skaber. Det er blandt andet dette, som for mig ligger i en forskydning fra begrebet teaterskole til scenekunstskole. Navneændringen er altså et signal om be vægelse. Men man går ikke tomhændet og hovedløs ind i en ukendt fremtid. Man bærer den store, rige tradition med sig, og forholder sig kritisk til dele af den. Sådan er altid kunstens vilkår og krav. Og i endnu større grad er det uddannelsens vigtigste forpligtelse på vegne af den studerende. Kunsten har i vores tid fået mange ben at stå på. Et af benene defineres af de politiske prioriteringer, der i kunstneren ser en værdifuld kraft i forhold til innovation, entreprenørskab og en motor for skabende vækst. Den udfordring skal også uddannelsesinstitutionen modtage med stor åbenhed. Vi skal bidrage til at definere entreprenørskab og innovation indenfor den ramme, som skabes af kunst nerens egen realkompetence. En anden udfordring er behovet for nye uddannelsestilbud i en tid, hvor udviklingen af teknologi og medier, bevidstheden om tværfaglighed og stadig stærkere fokus på beskæftigelse stiller nye krav til færdigheder og kompetencer også på scenekunstområdet. Scenekunstskolen vil gerne skabe en større fleksibilitet i udbuddet af uddannelser, gerne i form af videreuddannelse og efteruddannelse. Og det er i alle disse forhold, at forventningerne til en kommende akkreditering af de scenekunstneriske uddannelser i Danmark ligger. De kvalitetsmæssige, indholdsmæssige og strukturelle krav, som en akkrediteringsproces vil indebære, kan bidrage til at løfte uddannelsesområdet, og dermed kunstarten, i betydelig grad. Det er ikke længere tidssvarende at tilbyde unge studerende en videregående kunstuddannelse, uden at den er knyttet til den almindelige uddannelsesstruktur for de øvrige uddannelser nationalt og internationalt. Danmark har været så forudseende at skabe en egen kvalifikationsramme for de kunstneriske uddannelser, hvilket indebærer, at fundamentet for uddannelsen på disse institutioner kan være kunstnerisk og ikke videnskabelig. Det sikrer relevans og identitet. Og væsentligt for den kunstneriske mangfoldighed og frihed, men også for beskæftigelse og fleksibilitet på arbejds markedet er, at en bachelor- og kandidatstruktur kan give adgang til, at de studerende kan tage dele af deres uddannelse i udlandet eller ved et andet lærested. Og ligeledes vil en scenekunstner kunne gå videre på andre uddannelser senere, hvis han ønsker det, fordi hans scenekunstuddannelse er kompatibel med resten af uddannelsessystemet. Men akkrediteringen gælder ikke kun de studerende. Statens Scenekunstskole vil 8

9 gerne skabe et levende miljø for kunst nerisk udviklingsvirksomhed eller forskning, der tjener udviklingen af kunstarten. Den vil gerne indbyde branchens bedste udøvere til et højere lærested, hvor der er plads til at forske og eksperimentere. Skolen er allerede et mødested for en stor gruppe dygtige scenekunstnere og eksperter, der underviser på alle fagområder. Den vil gerne gøre det endnu mere eftertragtelsesværdigt at medvirke til uddannelsen af den nye generation. Den vil gerne skabe tættere samarbejdsrelationer mellem skolen, teatrene og dansekompagnierne. Edison: Engle i Amerika - Instruktion: Christoffer Berdal - Foto: Peter Sørensen/Das Büro Det er ambitionerne for de kommende år på Statens Scenekunstskole. Sverre Rødahl, rektor for Statens Teaterskole siden 2003, cand. mag. og sceneinstruktør.. UDDANNELSE 9

10 Scenekunstens Udviklingscenter uddannelses- og kompetencecentret for det brede, mangfoldige scenekunstfelt. At uddanne sig er at udvikle sig sig åbent overfor nye muligheder i forhold ledes af uddannelseschef og sceneinstruktør Klokken er et godt stykke over almindelig til at skabe ny, original scenekunst. De har Vibeke Wrede i samarbejde med uddan skoleskema-tid. Men der arbejdes stadig for valgt at arbejde med deres egne læringsmål nelses-chefkonsulent cand. mag. Rikke Lund fuld tryk rundt om i krogene på Scenekunstens og kompetenceudvikling på den to-årige Heinsen og fagreferent for dukke- og ani Udviklingscenter denne lørdag aften i januar. scenekunstneriske moduluddannelse Auteur- mations retningen Hans Hartvich Madsen. Kunstneriske metoder afprøves, materiale virksomhed / Dukke- og animationsteater. Uddannelsen har derudover tilknyttet en lang vækkes og udvikles gennem reflekterende Dermed har de begivet sig ud på en uddan række kunstneriske og teoretiske undervisere samtaler, kunstneriske processer igangsættes nelsesrejse, som giver mulighed for at dykke fra nationale og internationale scenekunst og ideer tager form i skikkelse af under ned i deres scenekunstneriske ressourcer, skoler, Copenhagen Business School og Kbh. UDDANNELSE søgelser, etuder, animationer, tekst. De studerende kommer mange forskellige steder fra: De er uddannet på statsskolerne, i udlandet, de er autodidakte eller uddannet på universitetet, og de har som skuespillere, dansere, instruktører eller dramatikere en professionel og varieret kunstnerisk praksis med sig som bidrag ind i uddannelsen. De studerende er i gang med at bestige en stejl læringskurve ved bl.a. at stille sig på kanten af deres hidtidige forståelser og dermed stille finde nye, få sparring og i bedste fald kunne finde lyst og mod til at skabe og samarbejde på nye måder. Den scenekunstneriske moduluddannelse med de to spor, Auteur-virksomhed og Dukke- og animationsteater startede i efteråret 2011, og er det seneste skud på stammen af nye efter- og videreuddannelsestilbud, som Scenekunstens Udviklingscenter udbyder til det brede scenekunst- og kulturområde. De kunstneriske moduluddannelser Universitet, der tilsammen udgør et lærings-, videns- og kunstmiljø, som skaber grundlag for, at scenekunstnere kan videreudvikle deres talenter i selskab med andre professionelle. Ambitionen om at skabe gunstige uddannelsesmiljøer er en af Scenekunstens Udviklingscenters fokuspunkter og spidskompetencer. Vi ved i dag fra eliteidrættens og forskningens verden, at det er altafgørende for udviklingen af eliten og 10

11 Af Rikke Lund Heinesen forøgelsen af talentmassen, at der findes talent udviklingsmiljøer, hvor relationer, teamkulturer og sociale faktorer er afgørende. Uddannelse og læring består i dag af en lang række komplekse processer, som skal kunne rummes inden for det miljø, som skabes omkring den konkrete uddannelse. Det er udfordringen, også inden for de scenekunstneriske uddannelser. Et samfund og en branche i bevægelse Rektor for Scenekunstens Udviklingscenter Martin Elung siger: Scenekunstens Udviklingscenter v. Odsherred Teaterskole (SUC) er sat i verden for at sikre udbud af efteruddannelse til alle faggrupper inden for scenekunst med særligt fokus på det tværkunstneriske, professionelle og internationalt orienterede børne- og ungdomsteatermiljø. Det betyder, at vi er optaget af at lave uddannelsestilbud, som matcher behov og ønsker Det Kongelige Teater: Frankenstein genskabt - Instruktion: Heinrich Christensen - Foto: Christian Als UDDANNELSE 11

12 Det Kongelige Teater: Madame Bovary - Instruktion: Elisa Kragerup - Foto: Miklos Szabo Noget tyder på, at behovet for og kravet til kompetenceudvikling, også inden for det kunstneriske felt, er kommet for at blive. Noget tyder også på, at kunstneriske processer og arbejdsmetoder efterspørges på andre arbejds arenaer. Og ikke mindst har udviklingen fra industrisamfundet til videnssamfundet skabt et arbejdsmiljø, hvor mange bevæger sig rundt i forskellige positioner, alt efter arbejdets karakter: kunstner, leder, medarbejder, formidler, udvikler, entreprenør..det stiller store krav til vores evner til at kunne strække vores kompetencer i nye retninger, udvikle vores faglighed ind i nye sammenhænge ogtænke det omkring UDDANNELSE fra det brede, mangfoldige scenekunst felt, der kan tælle alt fra de største teatre til de helt små enmands-produktions enheder, og som spiller kvalitativt ind i den store omverdens krav til kompetenceudvikling og livslang læring. liggende samfund, publikum og markedet ind i det, vi laver. Scenekunstens Udviklingscenter er optaget af at spille en væsentlig rolle ind i den samfundsudvikling, som scenekunstfeltet også er en del af. Det gør vi ved at udbyde uddannelser, indgå i dialoger med scenekunstbranchen om, hvad der er på færde, og hvad der er behov for. Og vi kan i vores udbud selv stille os på kanten og være nysgerrige på det ukendte og alt det, vi endnu ikke ved. 12

13 En selvstændig og bevægelig aktør på markedet ind i udviklingen af ny, original scenekunst. Teaterrapporten fra 2010 forholdt sig også til og krav, som branche og samfund stiller til scenekunstområdet. Scenekunstens Udviklingscenter er en selvejende institution under Kulturministeriet. I øjeblikket tilbydes der, udover en række kortere begrebet, da de udtalte: Man kunne ved at have en anden type Ansøgningsfrist til nye uddannelser d fagspecifikke kurser, to kompetencegivende uddannelse af scenekunstnere forestille sig, Første juni er der ansøgningsfrist på et nyt diplomuddannelser i henholdsvis kunst- og at der dukkede flere grænsesprængende, hold Kunst og kulturledere og Kunst og kul kulturledelse samt kunst- og kulturformidling tværkunstneriske initiativer og flere auteur- turformidlere samt de kunstneriske modul for børn og unge. Disse er fuldt akkrediterede typer op i dansk teater, altså personer med uddannelser: Auteur, dukke og animation betalingsuddannelser på bachelorniveau, og deres helt eget univers. Det ville i denne og den nye retning i multimedie digital diplomuddannelser er mulige at søge for både sammenhæng være oplagt at få analyseret, scenekunst. Og forhåbentligt er dette blot uddannede og autodidakte. Begge uddan om Scenekunstens Udviklingscenter ved starten på et voksende og mere mang foldigt nelser huser udøvende kunstnere og folk med Odsherred Teaterskole vil kunne udvide sine efter/videreuddannelsesområdet, som vi andre baggrunde. Derudover udbydes den aktiviteter i forhold til de kurser og efterud ønsker at udvikle sammen med fagmiljøer og omtalte scenekunstneriske modul uddannelse dannelser, som indtil nu har udgjort kernen fag- og brancheorganisationer. ( Auteurvirksomhed / Dukke- og animationsteater ). Uddannelsen er pt. en forsøgsuddannelse for folk med en udøvende scenekunstnerisk baggrund og udbydes igen fra september SUC har fået midler af Scenekunstrådet til at udvikle et nyt vækst hus for dukke- og animationsteater, hvorfor det er naturligt at stille sig på skuldrene af de erfaringer, som den nuværende modul uddannelse har givet. Auteurvirksomhed er et væsentligt bidrag i institutionen. (p. 19 og 20, Scenekunst i Danmark - Veje til udvikling 2010) Som selvstændig og uafhængig aktør har SUC kunnet gribe denne opfordring og igangsætte den nuværende forsøgsuddannelse med henblik på at fortsætte den, gerne som kompetencegivende kunstnerisk diplomuddannelse. Det er helt afgørende, at der i forhold til be vægelighed, diversitet og omstillingsparathed fortsætter med at være en aktør, der kan agere hurtigt i forhold til de tendenser Ring og skriv til os med ideer og ønsker, og se mere på vores hjemmeside: UDDANNELSE 13

14 Hvornår er det, dansk teat Nu barsler udvalget til udredning om det Det er fra lande rundt om os, der hver Kommissoriet for udvalget er formuleret på scenekunstneriske uddannelsesområde snart især har statsanerkendte uddannelser i de en sådan måde, at der ikke må bruges flere med deres anbefalinger til en ny uddan scenekunstformer, vi i Danmark plejer at penge på området. Alt, hvad man vil ændre, nelsesstruktur i Danmark. Det kan komme til kalde alternative. Det skal forstås sådan, vil altså være på bekostning af noget andet. at markere et fuldstændigt paradigmeskifte at de er alternative til tale-teatret, eller det Ikke som supplement til det eksisterende. på Den Danske Skueplads. dramatiske teater. Der har engang været Det må ikke have været eller være nogen - Det kan også komme til at udsætte et alternative uddannelser herhjemme, men de sjov opgave for de uddannelsesinstitutioner, paradigmeskifte til næste politiske effektivise er blevet ret nødtørftigt understøttede og i de der har siddet i udvalget og slet ikke for ringslyst på teaterområdet eller indtil teater fleste tilfælde ikke anerkendte. Skæbnen har de uddannelsesinstitutioner, der ikke blev UDDANNELSE verdenen selv tager affære. I mange år, endda årtier, har moderne dans og især performance-teater og animationsteater presset sig ind i nogle få sprækker i dansk teater, hvor formerne kunne møde publikum. I samme tidsrum har endnu andre scenekunstneriske former banket på døren til Danmark fra udlandet; former, et dansk publikum kun undtagelsesvist er blevet præsenteret for. Art-performance-agtige former, performance-lectures, nycirkus, etc. så villet, at kommune og stat kunne rejse en bevilling til en cirkusuddannelse på AFUK midt imens udredningsudvalget sad og diskuterede netop det Her og nu havde udvalget til udredning om det scenekunstneriske uddannelses område så chancen for at råde bod på dansk sendrægtighed og skabe nogle selvstændige uddannelser for ikke-stanislavskij-teater. Men repræsenteret i udvalget. Det betyder først og fremmest, at der nok ikke kommer en ny skole, og alt tyder på, at kommissoriets opgave om at modernisere uddannelserne til diplom- og masteruddannelser bliver det centrale i udvalgets anbefalinger. Udvalgets opgaver. Et sted i udvalgets kommissorium bedes der om en handlingsplan, der tager højde for den meget store arbejdsløshed blandt 14

15 er rykker? Af Jesper de Neergaard scenekunstnere. Samtidig bedes ud valget vurdere publikumsgrundlaget for nyere scenekunstformer. Disse to opgaver peger tilsammen mod den trygge anbefaling, at uddanne færre scenekunstnere og modernisere uddannelses området så lidt, at publikum stadig får, hvad de kender. Arbejdsløsheden blandt scenekunstnere fik rigtignok et ekstra nøk, da man i de tidlige halvfemsere parkerede ubehagelige tal for ungdomsarbejdsløsheden i større uddannelseskvoter på alle uddannelserne, deriblandt de kunstneriske, for vi gjorde ikke noget ved de dermed manglende arbejdspladser. Vi kunne have skabt andre arbejdspladser end dem, vi kender. Vi kunne have satset mere på efteruddannelse; efteruddannelse med skolinger i andre teaterformer. De er der nu, 20 år efter, men stadig i sin vorden, påstår jeg. Vi kunne have introduceret et meget mere varieret formmæssigt valg for unge scenekunstnere. På linje med den udvikling, der foregik i praktisk talt alle lande lige omkring os. Derfor er udvalgskommissoriets spørgsmål om markedsbehovet for de alternative scenekunst former noget absurd. Behovet skulle meget, meget gerne komme fra den anden ende, fra kunstnerne for at udtrykke det, de vil udtrykke på den præcise måde, det er nødvendigt at udtrykke det på. At spørge publikum, om de vil have performance giver temmelig sikkert en UDDANNELSE Odense Teater: Jeanne D Arc Instruktion: Inger Eilersen Foto: Emilie Therese 15

16 DanskDansk: Frelserne Instruktion: Moqi Simon Trolin Foto: Per Morten Abrahamsen overvægt af ved ikke -stemmer, og resten nej. Hvem spurgte publikum, om de ville have ab sur disme, da den blev importeret af entusiastiske, danske teaterfolk i 60 erne? Spørger man publikum på Inkonst i Malmø vil svarfordelingen bare 20 km væk fra vores hovedstad sikkert være væsensforskellig. Fremsynetheden består altså ikke i at forudse, hvad publikum vil have fremover, men hvilke kompetencer, helt unge kunstnere vil få brug for om 10 år for at kunne forbløffe os med deres vigtige budskaber i en form der overrumpler os. de forsvarsberedte bastioner, teatrene var mange dygtige dansere og koreografer, at de UDDANNELSE Paradigmeskiftet. Når jeg bruger ordet paradigme i den situation, dansk scenekunst står overfor i dag, så er det fordi, jeg mener, det er en ændring af tankesættet i hele miljøet, der presser sig på. Det presser sig på, fordi det er i gang, ikke bare fordi, det er på tide. Påstår jeg. Teatre arbejder mere sammen end tidligere. Der er opstået en ny loyalitet overfor scenekunsten som sagen, i stedet for tidligere, beskyttende deres repertoire og dermed deres publikum(-stal). Coproduktioner mellem institutioner er meget mere almindelige nu end for 25 år siden. Det er vigtigt, fordi det danner grobund for innovativ konsensus i den del af dansk teater, der har magten, altså har de fleste penge. Det dramatiske teater og operaen er bedre end nogensinde. Forestillingerne er forskellige. Viljen til at udfordre publikum er til stede. Skolen for moderne dans har udklækket så bare ved det voksende antal bliver synlige i scenekunstbilledet. Flere alternative danske kunstnere kommer hjem fra skarpe uddannelser i udlandet og roder kraftigt op i vores opfattelse af et rigtigt repertoire. Mange teatre skaber forestillinger, der eksperimenterer med former, vi ikke er vant til. Hvad er det så, der mangler? Det er, at lidt af det hele, ikke er nok af det hele. Og der bliver ikke mere, medmindre det sker bevidst, politiseret og gennemført af et samlet 16

17 scenekunstmiljø, altså et paradigmeskifte. Der er ikke bare behov for en ændring af uddannelserne, så de bliver mere fremtidssvarende, der er også et behov for ændring af bevillingsstrukturerne, teatrenes forpligtelser og råderum, en seriøs entré på det internationale marked, - og behøves flere penge at blive nævnt? Uddannelserne har behov for at blive specialiserede, så der opnås størst mulig faglig kunnen, og uddannelser i forskellige former har behov for at kunne udvikle sig uafhængigt af hinanden, så brydningerne mellem udtrykkene bliver størst mulige. Det er til gavn for diversiteten, for den gensidige inspiration, og altså for det brogede publikum. Derfor ville det have været skønt, om en performance-uddannelse kunne have haft sin egen institution. Teatre må kunne få lov til at tage større chancer med et blandet repertoire, uden at procentnedgang i publikumstallet medfører fyringer. De tre-fire kompagnier som huskunst nere i potentielle tvangsægte skaber i den nuværende huskunstnerordning er slet ikke tilstrækkeligt for generelt at højne niveauet for performance-teater, og for at vænne et publikum til nye former. Det internationale marked bliver ikke erobret af danskere, før danskere har produkter, det internationale marked interesserer sig for. Der er ganske vist allerede sådanne produkter, men de er for få. Dans, teater, opera og performance-teater (etc.) må tale sammen, arbejde sammen, inspirere hinanden. Det er i et sådant miljø, paradigmeskiftets realitet og nødvendighed bliver synlig.. Aarhus Teater & CafeTeatret: Skakten Instruktion: Tue Biering Foto: Klaus Dreyer UDDANNELSE 17

18 Statens Scenekunstskole En kort præsentation af Efteruddannelsen ved Statens Scenekunstskole og Uddannelsesleder Kerstin Anderson. UDDANNELSE Kerstin Anderson er oprindeligt uddannet danser og koreograf, men nu er hun leder for efteruddannelsen, og sammen med dramaturg Miriam Frandsen udgør hun det dynamiske team som sammensætter, koordinerer og administrerer efteruddannelsen under Statens Scenekunstskole. Fredag d 25/ fejrede efteruddannelsen 10 års jubilæum med et heldagsarrangement for skolens elever, som er efteruddannelsens fremtidige brugere, og for hele scenekunstbranchen og øvrigt interesserede. Her kunne man blandt andet opleve Martin Schick og hans Half Bread Technique (Postcapitalism for beginners), som er en interaktiv forestil ling med publikum, hvor grænserne for og ud videlsen af det performative rum under søges og udfordres, og hvor han lige der i rummet deler alt, hvad han har med sit publikum; sit rum og sin løn f.eks. Man kunne møde Helgard Haug og Daniel Wetzel fra Rimini Protokoll i en samtale omkring deres Theatre of Experts. Hos Rimini Protokoll bruges der aldrig eller sjældent professionelle skuespillere, men altid (virkelighedens/hverdagens) eksperter indenfor det felt gruppen ønsker at lave en forestilling om. Rimini Protokoll er anerkendt inden for den be vægelse i det postdramatiske teater, der kaldes Reality Trend (Theater der Zeit), hvor forestillingen bevæger sig i zonen mellem virkelighed og fiktion. Som et eksempel på et af deres værker kunne man efterfølgende opleve Prometheus in Athens, som er en performance lecture, hvor almindelige grækere valgt ud fra statistikker, fortæller deres historier om at være græker i et kriseramt Grækenland. Forestillingen er en blanding af en teaterfore stilling og en akademisk forelæsning. Rimini Protokoll bliver ofte betegnet som en kunstgruppe og ikke som en teater gruppe, hvilket nok afspejler det udvide scenekunstbegreb, hvor det tværfaglige, genreblandinger, opløsning af traditionelle teater rum, det kollaborative og interaktive ses som vejen frem. I denne ånd fortsatte jubilæums dagen med at alle deltagere blev opfordret til at skrive deres ønsker og forslag til kurser, foredrag og symposier på efteruddannelsens plakater fra de sidste 10 år, til inspiration for efteruddan nelsens fremtidige virke. Alt sammen modereret af dramaturgen Gunda Zeeb. Dagen blev afsluttet med en masse champagne. Programmet for 10 års jubilæet afspejler meget godt den type program, man kan opleve, hvis man tager til et af efteruddannelsens arrangementer. Efteruddannelsen er et sted, hvor teatret som kunstart kan udvikle sig og inspireres af de 18

19 Efteruddannelsen Af Kamilla Bach Mortensen trends og tanker, der sker i resten af verden indenfor scenekunsten. Efteruddannelsen sørger for at være på beatet i forhold til viden om, hvad og hvem der rykker lige nu, hvilke tanker der tænkes, og hvad der er must see og så sørger de for, at de personer eller grupper inviteres til København eller Århus. Alternativt bliver der i stor stil, men for få penge arrangeret studieture ud i verden, hvor avantgarden indenfor scenekunsten kan opleves i workshops, foredrag eller symposier til inspiration og videreudvikling af dansk scenekunst. Samarbejde og networking, tværfaglighed er i fokus Efteruddannelsen blev oprettet i 2003, da kulturministeriet ønskede at nogle andre end fagforeningerne varetog scenekunstnernes efteruddannelse. Umiddelbart var der vrede reaktioner fra fagforeningerne, da der blev Prometeus Rimini protokoll UDDANNELSE 19

20 Det Røde Rum: Body Blær Foto: Miklos Szabo taget penge fra deres kurser, til noget de mere i retning af inspiration til, hvordan man syntes lignede spild af penge på admini som scenekunstner kan udvikle og udvide sit stration. Men som Kerstin Anderson siger, så eget virke, ens drive og finde nye veje at koster administration og koordinering penge, gå indenfor det, man allerede laver og inter men de penge er også givet godt ud, da efter esserer sig for, og på den måde udvikle sin uddannelsen står til rådighed for miljøet og kunstneriske karriere. hjælper med arrangering af kurser og workshops, og efteruddannelsen indgår gerne i Generelt er efteruddannelsen rigtig populær, samarbejder. Feks udbydes der i år kurser i og i løbet af de sidste 10 år har mere end samarbejde med bl.a. Mungo Park og Cafe brugt deres udbud. Men i Danmark Teatret. er der ikke den store tradition for efteruddannelse, og det kan derfor være lidt svært Efteruddannelsen prøver at efterleve de for indimellem at få folk til at komme især til skellige behov i scenekunstmiljøet og vare de navne, som endnu ikke er så tunge i tager både kravet om det akademisk faglige, Danmark, men som er på vej frem ude i UDDANNELSE men også det faktum at vi er en praktisk og praktiserende kunstart. Efteruddannelsen er heller ikke på samme måde i konkurrence med fagforeningerne længere, da de efterhånden har udviklet uddannelsen til ikke længere at være så hands on orienteret. I dag er efteruddannelsen mere orienteret imod det tværfaglige mellem praksis og teori, og hvor de præsenterer de nye tendenser i Europa. Målet er networking, inspiration og at opretholde et højt videns og inspirationsmæssigt niveau. Nogen kan måske tænke at efteruddannelsen lyder lidt overfladisk, hvis man vil være kritisk og man kan spørge sig selv, om man kan lære noget på 3 timers samtale om scenekunst og Ja, det mener Kerstin Anderson; Man kan lære fantastisk meget. Formålet er ikke som sådan at uddanne eller lære folk noget helt nyt eller helt andet, men verden. Derfor prøver efteruddannelsen at tilrettelægge deres udbud således, at der både er helt nye navne, som er på vej frem, og så de lidt tungere navne, som f.eks. William Dafoe (Wooster Group) og Heiner Goebels (Gienssener Institut für Angewandte Theaterwissenschaft) der tidligere har besøgt uddannelsen. Program 2013 Programmet for 2013 er gået i trykken, og det ser rigtig spændende ud. Efteruddannelsen 20

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST?

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Scenekunstens Udviklingscenter KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Diplomuddannelsen i Kunst- og Kulturformidling Scenekunstens Udviklingscenter Kompetencegivende aktiviteter OSLO Kunst og Kulturformidling

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Det Jyske kunstakademi i u.n k J D

Det Jyske kunstakademi i u.n k J D Det Jyske Kunstakademi i djk.nu ? Søger du et kunstakademi med : et internationalt netværk af kunstnere, undervisere og institutioner? en åben studiestruktur med individuel specialisering? de studerende

Læs mere

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Med speciale i nyudvikling af 3D hologram scenografi sætter Lars Egegaard Sørensen et helt særligt præg på enhver forestilling, han er tilknyttet

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra:

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Oplæg til handleplan Forslag til handleplaner for Kunstrådet i 2012 2013 Billedskole / Kulturskole / Kreativ skole Som et supplement til Musikskolen foreslår Kunstrådet,

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

De utæmmede skaber liv, de tæmmede venter. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

De utæmmede skaber liv, de tæmmede venter. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 De utæmmede skaber liv, de tæmmede venter Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 AFUK eller Akademiet for Utæmmet Kreativitet har i små 25 år udviklet læringstilbud til unge, der ikke uden videre

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

UDKAST. Forslag til Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde UDKAST Forslag til Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for følgende statslige uddannelsesinstitutioner under

Læs mere

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning TAKSTKATALOG - og retningslinier for jobcenter, kommuners og anden aktørers køb af uddannelse på Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner Kulturministeriet har udarbejdet et takstkatalog

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby 7070 2870 info@aw-media.dk www.aw-media.dk Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Årskursus 2015 Organisationspsykologisk Selskab

Årskursus 2015 Organisationspsykologisk Selskab Årskursus 2015 Organisationspsykologisk Selskab På kanten af organisationspsykologien Perspektiver på organisationspsykologiske praksisser og genstandsfelt 5. - 7. februar 2015 i Nyborg DSB kursuscenter

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 9, stk. 2, 12, stk. 1 og 2, 17 stk. 4, 21, stk. 2 og 22, stk.1 i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk MANIFEST 2083 Af Christian Lollike sort-hvid.dk Manifest 2083 En forestilling om, hvordan Anders Behring Breivik ser sig selv Den stærkt debatterede forestilling MANIFEST 2083 er en monolog af Sort/Hvids

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

N O T E R F R A N S I R M Ø D E

N O T E R F R A N S I R M Ø D E N O T E R F R A N S I R M Ø D E Helsinki 31. oktober og 1. november 2009 Deltagere: SF: Atro Kahiluoto, Marina Meinander, Pauliina Hulkko og Janne Saarakkala SRe: Edward Buffalo Bro m b e rg, Michela Granberg

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015 Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene Rammeaftale 2012-2015 RAMMEAFTALE FOR ODENSE TEATER DEN SYDDANSKE LANDSDELSSCENE FOR PERIODEN 2012-15 Indholdsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen

Læs mere

Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet

Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet Viborg UddannelsesBootCamp 2015 Jeg vil gerne præsentere jer for Anne Perspektiv: Aarhus Universitets bidrag til viden i Annes liv Vidensbehov i konkurrencesamfundet

Læs mere

Udkast 2006, Jette Lund

Udkast 2006, Jette Lund Udkast 2006, Jette Lund UDDANNELSE TIL "EN ANDEN SLAGS TEATER" ------------------------------------------ Om en ny uddannelse for teatret: ----------------------------------- Teater har altid været mange

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Hans Lund lektor, studieleder, Syddansk Universitet professor, Høgskolen i Bergen Nationale og Internationale

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Dato: 22. 23. november 2014 Sted: Dramatikeruddannelsen og Teatret Svalegangen, Aarhus.

Dato: 22. 23. november 2014 Sted: Dramatikeruddannelsen og Teatret Svalegangen, Aarhus. (839 Dage, Baggaardteatret, Foto: Rico Feldfoss) Vidnesbyrdets Dramaturgi - Seminar om researchbaseret dramatik Dato: 22. 23. november 2014 Sted: Dramatikeruddannelsen og Teatret Svalegangen, Aarhus. Dramatikeruddannelsen

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater

Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Indholdsfortegnelse Studieordning for skuespilleruddannelsen Aarhus Teater...3 Uddannelsens formål og indhold m.v....3 Optagelse af elever...3

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Professionslæring i praksis

Professionslæring i praksis Martin Bayer Ulf Brinkkjær Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers møde med praksis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen Agenda Skattereform 2012 Opsparingsmuligheder Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen SKATTEREFORM 2012 - - med fokus på pensionsområdet SKATTEREFORM 2012 Fokuspunkter : Skattelettelser via ændringer i

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Børnekultur og børns kultur børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Det børnekulturelle system Den litterære institution (forfattere manus forlag konsulenter bøger formidlere) Den dramatiske

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Scenekunsten er ikke lig med scenekunstens institutioner

Scenekunsten er ikke lig med scenekunstens institutioner Scenekunsten er ikke lig med scenekunstens institutioner TEATERRAPPORT Hvis scenekunsten skal forny sig, så er det ikke gjort med en rapport. Vil kulturpolitikerne fremtidssikre og skabe scenekunst med

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

Er der en hospitalsklovn gemt i dig?

Er der en hospitalsklovn gemt i dig? Er der en hospitalsklovn gemt i dig? Hospitalsklovneuddannelsen Danske hospitalsklovne tilbyder nye pladser på vores professionelle hospitalsklovneuddannelse. Uddannelsen er en artistisk uddannelse, der

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere