Fra patent til patient: På vej mod kontinuerlig produktion. Side 14. Novo Nordisks forsknings - direktør bekymret over uddannelses kvalitet side 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra patent til patient: På vej mod kontinuerlig produktion. Side 14. Novo Nordisks forsknings - direktør bekymret over uddannelses kvalitet side 4"

Transkript

1 Medlemsblad for Pharmadanmark Januar 2015 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Novo Nordisks forsknings - direktør bekymret over uddannelses kvalitet side 4 Til kamp mod multiresistente bakterier side 22 Sådan får du det bedste ud af 2015 side 34 Fra patent til patient: På vej mod kontinuerlig produktion Side 14

2 Leder Nødvendigt fokus på kvaliteten i uddannelserne Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Regeringens Kvalitetsudvalg (Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser) har udgivet sin anden delrapport. Den første delrapport var ikke specielt overbevisende, bl.a. var der paradoksalt nok forsvindende lidt fokus på netop kvaliteten i uddannelserne. Det rådes der heldigvis i nogen grad bod på i den nye rapport, som bl.a. beskæftiger sig med, hvordan de studerendes læringsudbytte kan højnes. Blandt Kvalitetsudvalgets væsentligste pointer er, at politikerne blander sig for meget i uddannelsernes indhold og tilrettelæggelse. I stedet for øget central regulering bør de holde sig til overordnet formålsstyring, fastslår rapporten. Den politiske processtyring betyder nemlig reelt, at den ansvarlige ledelse får mindre handlerum til at arbejde med uddannelsernes kvalitet. Et aktuelt eksempel er studiefremdriftsreformen, som fastsætter strammere krav til studerende og universiteterne om hurtigere gennemførelse. Mange studerende har været kritiske over for de strammere krav, men også Pharmadanmark har stillet spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i, at politiske mål om øget studiehastighed sættes over mål om øget kvalitet. Kvalitetsudvalget sætter også det kritiske søgelys på et andet relevant ømt punkt, nemlig det nuværende taxametersystem. Langt størstedelen af bevillingerne til uddannelserne gives i dag via taxametersystemet, hvor midlerne udbetales på baggrund af antal beståede eksamener, og hvor universiteterne tillige får bonus for hurtig færdiggørelse. Her peger udvalget på, at systemet giver universiteterne et vist incitament til at være tilbageholdende med at stille høje faglige krav til de studerendes gennemførelse af de enkelte fag i uddannelsesforløbet. Der er efter vores mening ingen tvivl om, at modellen er effektiv i forhold til masseproduktion, men at den til gengæld ikke nødvendigvis er den rigtige, hvis man har ambitioner om at skabe bachelorer og kandidater af den absolut højeste kvalitet. Og derfor peger udvalget på endnu et område, som er en vigtig parameter, nemlig sikring af den forskningsbaserede undervisning. Efter udvalgets opfattelse forudsætter dette, at hovedparten af undervisningen foretages af aktive forskere, som er opdateret inden for fagområdet. Anbefalingen er derfor, at det enkelte universitet som minimum tildeles basisforskningsmidler, som kan sikre dette. Samtidig bør det fremtidige bevillingssystem bestå af en større grundbevilling til uddannelse sammen med et mindre taxameter. Det kan vi som faglig organisation med en helt naturlig interesse i universiteternes rammevilkår kun støtte op omkring. Sidst, men ikke mindst slår Kvalitetsudvalget et slag for, at universiteterne skal arbejde for, at undervisningsopgaverne bliver ligestillet med forskningsopgaverne for videnskabeligt personale. Det giver god mening, for kvaliteten af uddannelserne afhænger bl.a. af den status, som universitetsledelsen tildeler undervisningen. Hvis det er forskningsmeritterne, der alene er bestemmende for en fastansættelse på universitetet, så bliver undervisningen sekundær og dermed den samlede kvalitet af uddannelsen dårligere. Samlet set giver rapporten således et velfunderet analytisk grundlag for igen at sætte kvalitetsdagsordenen på uddannelsesområdet. Det er der stort behov for, efter at klar, parat, hurtigst har været det altoverskyggende mantra i debatten. Klar, parat, hurtigst har været det altoverskyggende mantra. Antje Marquardsen Formand 2 pharma januar 2015

3 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Novo Nordisks forsknings - direktør bekymret over uddannelses kvalitet side 4 Til kamp mod multiresistente bakterier side 22 Sådan får du det bedste ud af 2015 side 34 Side 14 Indhold Gør dig mere attraktiv med udlandsophold s Forskningsdirektør bekymret for kvaliteten af færdiguddannede 06 Gør dig mere attraktiv med udlandsophold 07 Kort om 08 Danmark står alene med manglende farmaceutautorisation 11 Kort om 12 Valleprotein og human fysiologi 14 Fra patent til patient: 16 Kontinuerlig produktion vil give siloer baghjul 18 Et skridt tættere på kontinuerlig produktion 20 Kort om 22 Nye klasser antibiotika skal stoppe multiresistente bakterier 25 I er en vigtig brik mod antibiotikaresistens 27 Startpakke om lægemidler 28 Sundhedsministeren åbner døren for større rolle for apoteker 31 Opdagelsen af heparin og warfarin gav nyt håb til patientene 34 Velkommen 2015 velkommen nysgerrighed 36 Valg til TryghedsGruppen, hvad kommer det os ved? 38 Beskæftigelses reformen træder i kraft 42 Pharma in English 44 Meddelelser s. 04 s.12 s.34 Januar 2015 Medlemsblad for Pharmadanmark Januar 2015 Medlemsblad for Pharmadanmark Januar 2015 Fra patent til patient: På vej mod kontinuerlig produktion Rygårds Alle 1, 2900 Hellerup Tlf.: , Fax: Telefontid: (fredag ) Formand Antje Marquardsen Tlf Redaktion Kommunikationschef Christian K. Thorsted (Redaktør, ansv.) Tlf Anne Cathrine Schjøtt Journalist Malene Dalmark Espeland Kommunikationskonsulent Peter Arends Korrektør Annoncer Stillings- og produktannoncer: Connie Faaborg Nielsen, Tlf Grafisk tilrettelæggelse Jørn Thomsen Elbo A/S Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S ISSN Oplag: stk. Deadline for næste numre Nr. Udgives Deadline Februar februar Marts marts April marts pharma januar

4 Uddannelse Anne Cathrine Schjøtt / Foto Novo Nordisk Forskningsdirektør bekymret for kvaliteten af færdiguddannede Forskningsdirektør Mads Krogsgaard Thomsen, Novo Nordisk, er foruroliget over den massive opnormering af kandidatstuderende på universiteterne. Kvaliteten kan komme under pres, mener han. Hvis virksomheder som Novo Nordisk og andre danske forskningsvirksomheder skal kunne blive i overhalingssporet, er det en nødvendighed at blive fodret med de bedste kandidater. På grund af et stigende optag på både kandidatuddannelser og ph.d.-uddannelser råber Mads Krogsgaard Thomsen, forskningsdirektør hos insulingiganten Novo Nordisk, nu vagt i gevær.»danske universitetsuddannelser er stadigvæk på et højt niveau. Det er også grunden til, at virksomheder som Novo Nordisk kan bevare muligheden for forskningsmæssigt at forblive i Danmark. Udgangspunktet er godt, men når det er sagt, har vi været foruroligede over den massive opnormering af kandidatstuderende på universiteterne. Det tror jeg er et alvorligt problem, da antallet af professorer ikke tilsvarende er fulgt med,«siger Mads Krogsgaard Thomsen og tilføjer:»jeg kan mærke, at kvalitetsniveauet blandt ph.d.-uddannede er faldet. Vidensniveauet er lavere end for ti år siden, tror jeg. Men det er jo den forståelige konsekvens af at uddanne mange flere ph.d.er.«ender med for lavtrangerende job Forskningsdirektøren rækker hånden ud og vil gerne hjælpe med at lave den optimale ph.d.-plan for fremtiden. Hans forslag er:»man skal sørge for, at der sker en ph.d.-dimensionering blandt de studerende, så man ikke blindt uddanner flere ph.d.er. Problemet opstår, når de ender med at tage job, som egentlig egner sig til kandidater. Det kan være uhensigtsmæssigt at bruge tre-fire år på at blive overuddannet.«novo Nordisk har et vist overblik over, hvilke job der mangler de rette kvalificerede medarbejdere i fremtiden. Men det er kun på nogle områder, der mangler egentlige ph.d.er.»hvis vi får den ventede bedre tilpasning af udbud på universiteterne med efterspørgsel i virksomhederne, vil det alt andet lige gøre, at der bliver mere tid til vejledning af de studerende, hvormed niveauet hæves igen. Dette kræver dog, at der afsættes de fornødne midler til fastansat videnskabeligt personale«manglende undervisere Opnormeringerne er i sig selv uproblematiske, så længe vidensniveauet blandt personalet og personaleomkostningerne følger med op. Men sådan har udviklingen bare ikke været, lyder det fra Mads Krogsgaard Thomsen.»Der er sket en skævvridning, hvor der er kommet uhensigtsmæssigt mange studerende i forhold til antallet af undervisere. Det er vi begyndt at kunne mærke hos os, da niveauet er faldet,«vurderer forskningsdirektøren. Han advarer universiteterne mod fortsat at øge optaget af ph.d.-studerende, når kvalitetsniveauet halter.»i fremtiden har vi ikke blot brug for flere ph.d.er, men for ph.d.er af endnu højere kvalitet. Vi skal jo kunne konkurrere med landene omkring os.«novo Nordisk har i en 2020-plan forudsagt, at der er brug for omkring flere personer til forsknings- og udviklingsafdelingerne. Kun en moderat andel heraf vil være ph.d.er.»jeg mener, at der fortsat er brug for ph.d.er, men man er nødt til at håndtere ph.d.-uddannelsen med rettidig omhu og sikre, at dimensioneringen sker på en måde, der nok er god for universiteterne og de studerende, men som erhvervslivet skal være involveret i.«4 pharma januar 2015

5 »Ph.d.erne ender med at tage job, som egentlig egner sig til kandidater. Det er uhensigtsmæssigt at bruge tre-fire år på at blive overuddannet.«pharma januar

6 Uddannelse Af Anne Cathrine Schjøtt Novo til de studerende: Gør dig mere attraktiv med udlandsophold Hvis du ønsker et job, når dit studie er færdigt, gælder det om at rive teltpløkkerne op og sætte dem midlertidigt i udlandet. Forskningsdirektør Mads Krogsgaard, Novo Nordisk, opfordrer til, at alle studerende som minimum tager ét semester i udlandet Hvis du ønsker et job hos Novo Nordisk, når dit studie er færdigt, gælder det om undervejs at opleve andre forskningsmiljøer end dit eget, hvis du vil være blandt de bedste inden for dit fag. Derfor opfordrer forskningsdirektør Mads Krogsgaard, Novo Nordisk, alle studerende til som minimum at tage ét semester i udlandet.»alle skal opleve verden. Alle skal prøve et andet miljø end det danske. Men man skal tilrettelægge det i samråd med sine studievejledere, så man prøver noget, der både er relevant og interessant i forhold til ens eget studie,«siger Mads Krogsgaard. Han fremhæver især de europæiske og amerikanske universiteter, da forskningsinstitutionerne der har det højeste niveau og dermed mest læring at tilbyde de studerende.»man skal søge derhen, hvor uddannelsesniveauet er højt rent internationalt.«der findes også enkelte asiatiske universiteter, hvor niveauet matcher de vestlige universiteters. Lær anden tankegang Problemerne med at sikre god forskning opstår, når der er for mange studerende, der aldrig oplever andre verdener end de danske universiteter. Dermed mangler de praktisk viden om forskellige fremgangsmetoder og forskningsmetodikker, hvilket kan få langtrækkende konsekvenser for en forskningsvirksomhed.»i Danmark tænker vi alle ens, og vi har den samme baggrund. Meget ofte er det derfor en øjenåbner at prøve at være på en anden læreanstalt. Der er utrolig meget tryk på kedlerne på eksempelvis amerikanske universiteter,«fortæller Mads Krogsgaard om udlandsophold. Hos Novo Nordisk ansætter man hellere studerende, der har været i udlandet, hvis valget står mellem to kandidater, der ellers har samme uddannelse og cv. Eftersom forskningsafdelingen primært ansætter ph.d.er, tilskynder Mads Krogsgaard også til, at man tager sin ph.d. i udlandet, hvis man ikke nåede at gøre det på et tidligere uddannelsesniveau. Kultur er en øjenåbner For det første lærer man andre fremgangsmåder. For det andet er det en kvalitet at have oplevet en anden kultur.»i mange andre lande er det et privilegium at kunne studere på et universitet. Enten fordi man selv skal punge ud, eller fordi optaget er begrænset. Derfor er der større tradition for, at de studerende giver den en ekstra skalle. Den tradition lærer danskere meget af,«understreger forskningsdirektøren. Følg hjerne og hjerte Det er dog vigtigt at tænke over, hvordan man vil leve sit liv og derunder, hvilket studie der passer til både til ønsker og evner.»kun når lysten til at drive værket er til stede, får man det bedste ud af sig selv,«siger Mads Krogsgaard og tilføjer:»man skal på et tidspunkt undervejs i sit studieforløb finde ud af, hvilket område man vil arbejde med, når man bliver færdig. Dermed kan man hurtigere pejle sig ind på, hvad man skal gøre for at komme derhen. Det gælder uanset, om det kræver udlandsophold, en ph.d.-grad eller andet.«foto Colourbox 6 pharma januar 2015

7 Kort om Forbedret måling af medicinniveau i patienter Et hold forskere har med projektet DETECT opnået et tilsagn på 24 millioner kroner fra Innovationsfonden til at udvikle et hurtigt, billigt og præcist måleinstrument, som kan bestemme patienters blodniveau af lægemiddelstoffer hurtigt.»med de massespektrometiske metoder, der anvendes i dag, skal man vente flere timer og oftest til dagen efter, før man kan få svar på koncentrationen af et medikament i en blodprøve, og på det tidspunkt er det ofte ikke længere særligt relevant i forhold til behandlingen,«fortæller professor Holger Jon Møller fra Aarhus Universitetshospital. Bestemmelse af koncentrationer af medikamenter i blodet er specielt en udfordring for læger, når det drejer sig om behandlingen af akut syge patienter. Her ændrer sygdommenes sværhedsgrad sig hurtigt, og doseringen af antibiotika, smertestillende midler og bedøvelsesmidler er kritisk for behandlingernes udfald. Holger Jon Møller ser derfor store behandlingsmæssige perspektiver i et måleinstrument, som kan give lægen resultatet på under en halv time.»og det er klart en stor fordel i udviklingen af det nye instrument, at vi løbende kan teste det i forhold til vores nuværende metoder,«fortsætter han. Projektet baserer sig på en ny teknologi, som udspringer af et flerårigt samarbejde imellem Aarhus Universitet og Harvard University.»Vi har igennem de seneste år udviklet og lavet proof-of-concept på en teknologi, hvor binding af små molekyler til antistoffer kan måles med bestemte DNA sekvenser. Det er den teknologi, vi nu kan lægge de afgørende kræfter i at gøre tilstrækkelig robust, specifik og nøjagtig til et egentligt måleinstrument,«forklarer professor Kurt Gothelf fra Aarhus Universitet, der leder DETECT-projektet. Virksomheden Unisense i Aarhus vil stå for udvikling af prototypen samt for udvikling og markedsføring af det endelige måleinstrument. Den femte deltager i projektet er virksomheden BioPorto i København, der skal udvikle og levere de nye unikke antistoffer til brug for teknologien. Patienten i centrum med personlig medicin En stor del af den medicin, som bruges i sundhedsvæsenet, virker ikke eller er direkte skadelig for den enkelte patient. Derfor sætter Danske Regioner nu fokus på personlig medicin, hvor man udnytter viden fra det menneskelige genom til at udvikle bedre diagnostiske test og mere effektiv medicin.»jeg er slet ikke i tvivl om, at personlig medicin er fremtiden. Og jeg kan allerede nu se en række andre sygdomsområder, vi oplagt må tage fat på efter kræft og gigt, fx diabetes. Fordelene er mange: Først og fremmest at patienterne vil få en medicin, der virker,«siger Danske Regioners formand Bent Hansen. Bent Hansen understreger, at der samtidig er behov for at diskutere de etiske dilemmaer, der kan opstå i forbindelse med personlig medicin.»arbejdet med biomarkører er jo et kig ind i generne og dermed også et indblik i alle mulige andre potentielle sygdomme, der kan være forprogrammeret i kroppen. Men er vi overhovedet interesseret i at få at vide, at der lurer en alvorlig sygdom, når vi troede, at vi bare skulle til et helt banalt tjek hos lægen? Og hvad med et kig ind i vores børn helbredsmæssige fremtid? Den slags dilemmaer vil dukke op, og derfor kan vi lige så godt begynde at forholde os til det nu. Videnskaben på det her område kører i højeste gear, men vi skal jo også kunne følge med som mennesker.«regionernes fokus på personlig medicin indebærer, at de i fællesskab har oprettet en gigtbiobank, som skal hjælpe med at finde såkaldte biomarkører. De kan vise, hvilket gigtmiddel patienten skal sættes i behandling med. Regionernes Cancer- Biobank arbejder allerede med at identificere biomarkører for kræftpatienter. pharma januar

8 Branche Af Christian K. Thorsted Danmark står alene med manglende farmaceutautorisation Pharmadanmark sendte i sidste måned foreningens samlede bemærkninger til Sundhedsstyrelsens negative udtalelse om farma ceutordination til sundhedsministeren. Pharma danmark mener bl.a., at SST helt har overset, at arbejdsopgaverne for farmaceuter i dag har ændret sig, bl.a. at flere og flere har egentlig patientkontakt. Hvis sundhedsminister Nick Hækkerup vælger at følge Sundhedsstyrelsens (SST) anbefaling, vil Danmark fortsat være det eneste land i Europa, hvor farmaceuter ikke er underlagt en autorisationsordning. Hvorfor går Danmark enegang på dette punkt, spørger Pharmadanmark ministeren, efter at SST har afvist, at der er behov for farmaceutautorisation.»når alle europæiske lande også vores nordiske naboer som noget helt na- turligt opfatter farmaceuter som sundhedspersoner og derfor lader dem være omfattet af en autorisationsordning, så savner vi, at SST forholder sig til, hvorfor netop danske farmaceuter og det danske sundhedsvæsen kan klare sig uden en autorisationsordning,«siger Antje Marquardsen, formand for Pharmadanmark. Baggrunden er, at Pharmadanmark sidste år henvendte sig til daværende sundhedsminister Astrid Krag for at bede om at få farmaceuter underlagt samme autorisationslovgivning som andre sundhedspersoner i Danmark. Henvendelsen blev udarbejdet i tæt samarbejde med de sundhedsvidenskabelige fakulteter på KU og SDU og Danmarks Farmaceutiske Selskab altså repræsentanter for den samlede farmaceutstand. Svaret trak ud, fordi ministeriet insisterede på at koble spørgsmålet sammen med moderniseringen af apotekervæsenet, selv om de to ting efter Pharmadanmarks mening ikke har meget med hinanden at gøre. I oktober kom så SST's udtalelse om farmaceutautorisation. Det svar kommenterede Pharmadanmark i sidste måned i et brev til ministeren. Det skete i samarbejde med Danmarks Farmaceutiske Selskab, de sundhedsvidenskabelige fakul- Dansk holdning til autorisation bekymrer SST s afvisende holdning til farmaceutautorisation skaber bekymring på europæisk plan.»det er bekymrende at høre, at danske farmaceuter fortsat er uautoriserede, hvilket farmaceuter ellers er i resten af Europa,«siger Roberto Frontini, præsident for The European Association of Hospital Pharmacists (EAHP). Han forklarer, at EAHP på en lang række områder samarbejder med EU-Kommissionen om at øge mobiliteten for sundhedsprofessionelle på tværs af europæiske sundhedssystemer.»jeg kan ikke lade være med at være bange for, at den unormale måde, hvorpå farmaceutprofessionen bliver behandlet på i Danmark, kan gøre det sværere for danske farmaceuter at tage del i det europæiske arbejdsmarked, herunder det fremtidige European Professional Card for farmaceutprofessionen. Danske farmaceuter har nogle rettigheder mht. mobilitet, som de er i deres gode ret til at forvente at kunne udnytte,«siger Roberto Frontini. Han er også bekymret for patientsikkerheden som følge af den afvisende danske holdning over for autorisation.»der er nogle potentielle implikationer for beskyttelsen af patientsikkerheden, når information om farmaceuters opførsel og handlinger ikke bliver delt effektivt på grund af et inkonsekvent syn på farmaceutprofessionen, fastslår han.«8 pharma januar 2015

9 Opsummering af bemærkninger SST skal adressere konsekvenserne for patientsikkerheden af, at farmaceuter ansat uden for apotekssektoren arbejder med patientbehandling men ikke er reguleret. SST skal se nærmere på, hvordan de kliniske farmaceuter indgår i samarbejdet omkring patientbehandling på landets sygehuse og i sundhedssektoren i øvrigt. Ansøgningen om autorisation af farmaceuter skal ikke slås sammen med farmakonomernes ønske om autorisation. Der er stor forskel på de to faggruppers uddannelse og funktioner. En autorisation betyder ikke, at udlevering af håndkøbsmedicin på apotek fremover kompliceres af indhentning af samtykkeerklæringer og journalføring. SST skal redegøre for, hvorfor Danmark som det eneste EU-land ikke underlægger dets farmaceuter en autorisationsordning. SST skal redegøre for, hvordan barrieren for arbejdskraftens frie bevægelighed kan fjernes uden en autorisationsordning. SST skal forholde sig ikke til, hvordan de danske sundhedsmyndigheder for farmaceuternes vedkommende vil leve op til hensigten med aftalen om at etablere en gensidig advarselsordning, der forpligter medlemsstaterne til straks at advare andre medlemsstater, hvis en sundhedsfaglig person ikke længere har tilladelse til at praktisere på grund af en disciplinær sanktion. teter på Københavns Universitet og Syddansk Universitet samt Sygehusapotekernes og Amgros Koordinationsudvalg.»Det var naturligvis skuffende, at SST ikke bakkede op om vores ønske, men det mest ærgerlige er i virkeligheden, at styrelsens svar slet ikke forholder sig til de helt konkrete problemstillinger, der er ved, at farmaceuter ikke er autoriserede. Og så lader SST desværre til at mene, at autorisation kun er relevant for apoteksfarmaceuter i primærsektoren det er en stor misforståelse,«siger Antje Marquardsen. Farmaceuter uden for apotekssektoren I svaret til ministeren konstaterer Pharmadanmark, at SST s udtalelse synes at bygge på den antagelse, at farmaceuter enten er ansat i lægemiddelindustrien eller på apotek. Men det er ikke tilfældet.»mange og et stigende antal farmaceuter er ansat i sundhedssektoren uden for apotekssektoren. Inspireret af de gode erfaringer med projekter, hvor apoteksansatte farmaceuter foretager medicingennemgange for borgere på kommunale plejehjem og bosteder, er flere kommuner begyndt selv at ansætte farmaceuter,«skriver Pharmadanmark i svaret. Aktuelt kender Pharmadanmark til 14 kommuner, som har farmaceuter ansat, og man må forvente, at flere kommuner vil følge efter i de kommende år. Tilsvarende er der, på baggrund af de gode erfaringer med kliniske farmaceuter på hospitalerne, farmaceuter som ansættes direkte på hospitalsafdelinger dvs. Foto Colourbox ikke på sygehusapotek og dermed ikke reguleret af apotekerlovgivningen. Man ser også i stigende grad, at farmaceuter ansættes i regioner til opgaver omhandlende patienters medicinering i almen praksis. Det er bl.a. sket som en udmøntning af regeringens handlingsplan for den ældre medicinske patient. Også her har det givet anledning til, at nogle praktiserende læger har ansat farmaceuter direkte i almen praksis. Endelig har Pharmadanmark kendskab til nogle få eksempler på farmaceuter, som udøver patientrådgivning om medicin som selvstændig virksomhed.»der er således et stigende antal farmaceuter, som leverer en sundhedsfaglig ydelse og har direkte patientkontakt, men som i dag ikke er reguleret som sundhedspersoner. Denne manglende regulering kan patienterne ikke være tjent med, og det bør ændres ved at underlægge farmaceuterne den samme autorisationslovgivning som alle andre sundhedspersoner.«farmaceuter ansat på apotek kan i dag indklages for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, som behandler klager over sundhedspersoners sundhedsfaglige behandling af patienter, men det gælder ikke for farmaceuter uden for apotekssektoren. Farmaceuters patientbehandling SST vurderer i sit svar, at farmaceuter ikke udøver en virksomhed, som indebærer patientbehandling. Det er Pharmadanmark uenig i. Rapporten Klinisk farmaci anno 2013 på de danske sygehusapoteker doku- pharma januar

10 Branche Danske Regioner: Farmaceuter er sundhedspersoner I Sundhedsstyrelsen (SST) er der ringe forståelse for Pharmadanmarks ønske om at lade farmaceuter blive omfattet af en autorisationsordning på linje med de fleste andre sundhedspersoner. Men i et høringssvar fra Danske Regioner til SST vedr. vejledning om ordination og håndtering af lægemidler bakker regionerne op om Pharmadanmarks syn på farmaceuten som sundhedsperson.»det bør overvejes, om farmaceuter og farmakonomer skal omfattes af begrebet sundhedspersoner, idet disse faggrupper i tiltagende grad spiller en vigtig rolle på hospitalerne som lægens medhjælp i hele eller dele af arbejdsprocesserne omkring optagelse af medicinanamnese, medicingennemgang og i arbejdet omkring FMK og det enstrengede medicinmodul.«. Pharmadanmark har inviteret Danske Regioner til en dialog om spørgsmålet. menterer, at arbejdsopgaverne for sygehusansatte farmaceuter har ændret sig markant inden for de seneste 10 år, således at betydeligt flere sygehusansatte farmaceuter i dag har direkte kontakt med patienter. Og tendensen fortsætter. Der er for nylig i satspuljeaftalen for afsat relativt store summer bl.a. til ansættelse af kliniske farmaceuter i psykiatrien med henblik på at forebygge og løse de mange og alvorlige medicinrelaterede problemer, som ses blandt disse patienter.»sygehusansatte farmaceuter er involveret i patientspecifik klinisk farmaci, hvor farmaceuten er i direkte kontakt med patienten og kortlægger patientens medicinhistorie med henblik på at belyse patientens reelle medicinforbrug. Farmaceuten har ofte patientsamtaler som led i en medicingennemgang. En medicingen- Foto Colourbox nemgang er en systematisk og kritisk gennemgang og vurdering af patientens samlede forbrug af lægemidler med det formål at optimere den medicinske behandling. Dette kan både ske ved indlæggelse på og udskrivelse fra sygehus,«forklarer Pharmadanmark i svaret til ministeren. Det er korrekt, som Sundhedsstyrelsen skriver, at ansvaret for eventuelle ændringer i ordinationen er den behandlende læges.»men selve undersøgelsen og opfølgning på udvalgte punkter udføres ofte af kliniske farmaceuter, fordi disse har den fornødne lægemiddelfaglige ekspertise, og farmaceuten bør naturligvis selv have ansvaret for sine beregninger og anbefalinger. Sygehusansatte farmaceuter, der forestår patientspecifik klinisk farmaci, er således i praksis en del af det sundhedspersonale, som varetager behandlingen af patienten.«bevægelighedsproblematik Pharmadanmark pointerer i svaret, at danske farmaceuters frie bevægelighed i det indre marked kan blive forringet pga. den manglende autorisation.»sst har ikke anvist nogen løsning på, hvordan danske farmaceuter skal kunne dokumentere i udlandet, at de er i good standing i deres hjemland, og dermed undgå at blive afvist og sendt rundt i systemet pga. manglende dokumenter, når de ansøger om autorisation i udlandet. Pharmadanmark har jævnligt kontakt med farmaceuter, som løber ind i vanskeligheder i den forbindelse og har sågar i enkelte tilfælde været nødsaget til med advokatbistand at udforme good standing certifikater selv for at sikre, at foreningens medlemmer ikke blev forhindret i at tage arbejde i udlandet. Pharmadanmark er især forundret over, at Sundhedsstyrelsen ikke finder det relevant at vide, om en dansk farmaceut er i good standing, idet Sundhedsstyrelsen stiller krav til, at udenlandske farmaceuter, som ønsker at arbejde på et dansk apotek, skal fremvise good standing certifikater.«ministeriet har nu anmodet SST oplyse, hvorvidt Pharmadanmarks bemærkninger giver styrelsen anledning til bemærkninger. Det svar afventer Pharmadanmark sammen med sine alliancepartnere. 10 pharma januar 2015

11 Kort om Orphazyme hædret Det unge danske biotekfirma Orphazyme er blevet kåret til EY Entrepreneur Of The Year i life science-kategorien (EY = Ernst & Young).»Prisen er en validering af vores forskning inden for små og oversete sygdomsområder og støtter vores ambition om at levere hårdt tiltrængte behandlinger til patienter over hele verden,«sagde chief scientific officer Thomas Kirkegaard Jensen ved overrækkelsen. Thomas Kirkegaard er en af firmaets grundlæggere og er uddannet humanbiolog. Han har tidligere medvirket i Pharmdanmarks netværksarrangement Pharma på Tværs, hvor han fortalte om at starte en virksomhed, der har udspring i et akademisk miljø. Han fortalte også om sine tanker og overvejelser i forbindelse med karriereskift fra forsker til entreprenør/ grundlægger, og om den store arbejdsindsats i etableringsfasen. Orphazyme udvikler lægemiddelkandidater til behandling af lysosomale ophobningssygdomme, som er genetiske sygdomme, der skyldes mangel på eller defekt af et af lysosomernes hydrolaser, der medvirker ved nedbrydningen af normale stofskifteprodukter. Det fører til symptomer fra et eller flere organer eller centralnervesystemet med intelligensdefekter og deformiteter. Ideen til Orphazyme opstod i øvrigt ved en barnedåb, hvor en dygtig forsker (Thomas Kirkegaard Jensen), en patentrådgiver (Martin Rahbek Kornum) og en venturemand (Anders Hinsby) mødtes. Et såkaldt pre-seed grant fra Novo Nordisk Fonden gjorde det senere muligt at etablere virksomheden, herunder at sikre patentrettighederne. Efterfølgende investerede også Novo Seeds i virksomheden. Senest har Orphazyme hentet 20 mio. euro i ny kapital. Pengene skal bruges til et klinisk studie og bredere forskning i virksomhedens nicheområde. Titlen som EY Entrepreneur Of The Year i Danmark gives til virksomheder, der bedst forener de værdier, der skaber en international succes: Mod, vedholdenhed, strategisk overblik, eksekvering, sund fornuft og ikke mindst godt solidt købmandsskab. Diabetesplaster vinder produktpris Den danske medico-virksomhed Reapplix har vundet Ingeniørens Produktpris i innovationskategorien. Virksomheden har udviklet en særlig teknologi, som kan omdanne biologisk materiale til plastre, der effektivt heler diabetiske sår.»leucopatch løser et stort problem blandt diabetikere. Det er simpelt at bruge, og det udnytter kroppens egen biologi. Produktet afspejler grundig research og har rigtig meget viden bygget ind i sig. Derfor Innovationsprisen,«lød begrundelsen. Baggrunden for opfindelsen er, at sår hos diabetikere hvert år kræver behandling og er årsag til, at op mod tæer, fødder og ben amputeres alene i Danmark. Det problem skal LeucoPatch bidrage til at løse. Opfindelsen fungerer ved, at LeucoPatch skaber et biologisk aktivt plaster baseret på patientens eget blod udelukkende ved hjælp af mekaniske processer. Plasteret kan dermed levere en aktivt helende sårbehandling, der kan hjælpe patienter med de fodsår, der ellers ofte kræver lange og omfattende behandlingsforløb. Sårcentret på Bispebjerg Hospital, Steno Diabetes Center og Lund Hospital har været blandt deltagerne i de hidtidige kliniske studier.»den logiske opbygning af produktet og de hidtidige resultater fra kliniske studier af patienter med langvarige fodsår, hvoraf halvdelen heler efter behandling med LeucoPatch, er fantastisk imponerende. Kan de hidtidige resultater bekræftes i det planlagte studie, vil vores mulighed for at tilbyde en mere tilfredsstillende behandling til denne hårdt belastede patientgruppe blive betydeligt bedre i fremtiden,«siger professor og overlæge Lise Tarnow fra Steno Diabetes Center. De lovende resultater, det udbredte behov for behandling og teknologiens store potentiale har ført til en kapitaltilførsel fra tre danske ventureinvestorer: SEED Capital, Vækstfonden og Novo Seeds. pharma januar

12 Boksord de flytter sig Blå bog: Ulla Ramer Mikkelsen, 39 år : Nutrition Scientist, Arla Foods Ingredients, Arla : Affiliation og Postdoc, Sektion for Idræt, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet : Postdoc, Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital & Center for Sund Aldring, Københavns Universitet 2010: Ph.d. i Sundhedsvidenskab, KU, Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital 2004: Cand. scient. i Biologi, Aarhus Universitet, Fysiologisk Institut Af Malene Dalmark Espeland/ Foto Chili Valleprotein og human fysiologi Hvorfor skifter du job? Jeg har altid syntes, at Arla virker som en spændende arbejdsplads. Da jeg så, at Arla Foods Ingredients (AFI) søgte en Nutrition Scientist inden for netop mit forskningsområde og med min baggrund, så jeg muligheden for at tage min forskning med videre i en privat virksomhed. Stillingen virker som et godt match i forhold til mine kompetencer og er i tråd med min egen forskning inden for muskelfysiologi med fokus på tilpasning til træning og proteinindtag. Jeg har udført en række studier på ældre, patienter og raske unge mennesker med at måle cellulær regulering i muskulaturen og se, hvordan denne ændres med træning, medicin og samtidig indtagelse af protein. Jeg er meget glad for mit forskningsområde, og jeg var i gang med at søge midler til nye projekter. Det var derfor ikke et helt let valg at skifte job, men med denne stilling kan jeg tage springet til en privat virksomhed, uden at jeg opgiver mit forskningsfelt. Hvad skal du lave i dit nye job? I mit nye job skal jeg være ansvarlig for de kliniske forsøg og projekter, som AFI laver i samarbejde med forskere ved universiteter og hospitaler, nationalt såvel som internationalt. Jeg rykker på sin vis om på den anden side af bordet, hvor jeg hidtil selv har været blandt de forskere som udførte disse studier. Derudover bliver jeg ansvarlig for AFI's evidensgrundlag inden for bl.a. muskelfysiologi. Her skal jeg sikre, at, AFI's studier er baseret på nyeste viden om hvordan forskellige former af valleprotein påvirker human fysiologi. Afdelingen Health & Performance Nutrition er en del af AFI, som er et datterselskab under Arla Foods. Her kommer jeg til at arbejde i et team med bl.a. andre nutrition scientists med baggrunde fra fx molekylærbiologi, biomedicin og human ernæring. Afdelingen udvikler værdiberigede valleprotein produkter, som fx kan anvendes til at forbedre restitution og muskeltilpasning hos atleter og dermed deres præstationsevne. Produkterne anvendes også til ældre, som i forbindelse med træning har behov for proteintilskud for at optimere muskelresponset og modvirke tab af muskelmasse. Hvad er udfordringerne i dit nye job? Det bliver nyt for mig, at målet med mit arbejde i sidste ende er salg. Jeg har været vant til at blive målt på forskningsresultater 12 pharma januar 2015

13 Job siden sidst Aysegül Sekeroglu Albertslund Apotek Amalie Kai Bentzen DTU Danmarks Tekniske Universitet Anders Peter Larsen MSD Danmark ApS Ane Eriksen Fertin Pharma A/S Ann Bygvraa Svenningsen Xellia Pharmaceuticals ApS Benny Bang-Andersen Lundbeck Research US, Inc Chinar Sami Saeed Statens Serum Institut Claus Kristensen Københavns Universitet Dorthe Konradsen UNICEF Supply Division Ellis Pedersen Københavns Universitet Feng Wan Københavns Universitet Lone Skovhauge Region Midtjylland, Sygehusapotek Lotte Bech Aggergaard Silkeborg Svane Apotek Louise Elsa Zinglersen Sundhedsstyrelsen Louise Ramhøj DTU Danmarks Tekniske Universitet Louise Winnecke Jensen Region Hovedstaden, Sygehusapotek Maja Jessen H. Lundbeck A/S Maja Myren National Institutes of Health Marie Bøgh Novo Nordisk A/S Martin Mollwitz Heltved Statens Serum Institut Mette Kielsholm Fife Ferring Pharmaceuticals A/S Mohammed Usman Khan Novo Nordisk A/S og publikation af disse. Jeg har hidtil deltaget i hele processen omkring forskningen og selv været involveret i alle aspekter af de studier, jeg har lavet. Det kommer jeg ikke til i samme grad fremover. Fordelen er, at jeg kan være involveret i flere projekter og dermed udvide mit kompetenceområde og min faglige viden. Det glæder jeg mig til. Hvad kan du med din uddannelse og baggrund bidrage med hos AFI? Jeg kommer med et indgående kendskab til muskelfysiologi og de cellulære mekanismer bag muskeltilpasning til træning, som jeg har opnået gennem ti års forskning. Dermed kender jeg også analysemetoderne, som anvendes til at undersøge disse mekanismer, og har praktisk erfaring med dem. På den baggrund kan jeg være med til at designe, analysere og evaluere studierne, så AFI bedst muligt får besvaret deres spørgsmål. Min forskningsmæssige baggrund er et plus i min nye stilling, da jeg er vant til selv at varetage forskningsprojekter fra start til slut. Geke Aline Boer Det Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Aau Hanne Dybdahl Skovmand KLIFO A/S Helene Maria Gylling Biotech Research and Innovation Centre (BRIC) Imrana Shahzada Bioporto Diagnostics Janus Houe Magnussen Novo Nordisk A/S Jonas Johannesen Novo Nordisk A/S Katharina E. Pribil Olsen Novo Nordisk A/S Kathrine Bruun Svan Region H, Klinisk Farmaceutisk Service Kathrine Åsberg Madsen København Apoteket Trianglen Katrine Hovgaard Husum LEO Pharma Katrine Kanne Sandoz A/S Linda Holst Hochmuth Boehringer Ingelheim Danmark A/S Line Rørbæk Olsen H. Lundbeck A/S Nina Segerlund Statens Serum Institut Pernille Louise Puggaard Boehringer Ingelheim Danmark A/S Peter Ifversen FEF Chemicals A/S Philip Christophersen Novo Nordisk A/S Pia Bachmann Holst Novo Nordisk A/S Randi Bonke Mikkelsen Københavns Universitet Rie Bak Jäpelt Rigshospitalet, Juliane Marie Centret Rikke Mie Rishøj SDU, Det Tekniske Fakultet Samantha Donslund Schwab ALK-Abelló A/S Signe Ziir Ingvarsen Københavns Universitet Simon Lumbye Andersen Parexel Denmark A/S Susanne Berg Nielsen Novo Nordisk A/S Ulla Ramer Mikkelsen Arla Foods pharma januar

14 Boksord fra patent til patient Fra patent til patient Forskning og udvikling Patentering Præklinisk udvikling Formulering Produktion Klinisk udvikling fase 1, 2, 3 og 4 Registrering Pharmacovigilance Kvalitetssikring Markedsføring Distribution og salg Klinisk farmaci 14 pharma januar 2015

15 Underdirektør Erik Bach og farmaceutisk specialist Morten Allesø er sammen med et helt hold af Lundbeckspecialister i færd med at gøre klar til deres første, delvist kontinuerlige tabletproduktion. pharma januar

16 Boksord fra patent til patient Af Anne Cathrine Schjøtt / Foto Camilla Schiøler Kontinuerlig produktion vil give siloer baghjul Fra patent til patient Forskning og udvikling Patentering Præklinisk udvikling Formulering Produktion Klinisk udvikling fase 1, 2, 3 og 4 Registrering Pharmacovigilance Kvalitetssikring Markedsføring Distribution og salg Klinisk farmaci Fremtidens lægemiddelproduktion vil foregå ved, at råvarer hældes ind i maskinen i den ene ende, og ud af den anden ende kommer det færdigpakkede produkt. Den første sådanne ændring er allerede sket i lægemiddelindustrien, fortæller professor, som spår den kontinuerlige metode en stor fremtid. I fremtiden vil maskiner omdanne råvarer til færdigpakkede medicinalprodukter, som det eksempelvis ses hos fødevareindustrien og kemiindustrien. Dermed skippes en masse led i den klassiske lægemiddelproduktion. Omlægningen til den kontinuerlige produktion, som denne effektive metode kaldes, er dog svær og dyr. Det kræver både nye arbejdsgange hos medicinalvirksomhederne og nyt udstyr. Alligevel vurderer professor Jukka Rantanen, Institut for Farmaci på Københavns Universitet, at det bliver fremtiden for mange medicinalvirksomheder.»hvis hvert produktionsområde kan samles, og man slipper for de enkelte transportled, mellemprodukter og analyser mellem hvert led i processen, kan virksomhederne reducere produktionsomkostninger ved at mindske forbruget af råvarer og energi,«fortæller Jukka Rantanen og tilføjer:»en kontinuerlig proces er en bedre produktionsmåde. Man kan gøre processerne mere produktionsvenlige. Det er mere effektivt og hurtigere, der er færre spildprodukter, det giver økonomiske besparelser, og det gør produktionen mere grøn.«myndigheder med åbne arme Han ser en gylden fremtid inden for kontinuerlig produktion, til trods for at det i lang tid har været set som en umulighed på grund af de strenge regulatoriske krav til og overvågning af lægemiddelproducenterne.»det er en megatrend i lægemiddelfremstillingen. De fleste store selskaber forsker i kontinuerlig produktion, da mange selskaber ser fornuften i at bevæge sig væk fra de forældede og ineffektive metoder«siger han. Men det kræver mere forskning og undervisning i det på universiteterne, hvis den kontinuerlige produktion skal få mulighed for at sprede sig hos virksomhederne. Både den amerikanske sundhedsmyndighed FDA og den europæiske sundhedsmyndighed EMA har udgivet en række guidelines, der skal fremme implementeringen af nye teknologier som kontinuerlig produktion. 70 pct. af medicinalprodukterne bliver i dag fremstillet på traditionelle tabletmaskiner. Godt nok er det nyere udgaver end de førstpatenterede, men de bygger på det samme princip som den første tabletmaskine, der blev patenteret samme år, som Tivoli i København åbnede: Batchproduktion er enhedsproduktion Når forbrugeren indtager en tablet, kan der have været mange veje til dens endelige udformning. Forbrugeren bemærker det ikke, men produktionsmetoden har stor betydning for det endelige produkt. Traditionelt bliver tabletter produceret ved en batchfremstilling, hvor de enkelte led som granulering, tørring og tablettering er adskilte. Hver del af processen har sin egen analysemetode.»den klassiske produktion kan betyde, at hele batches risikerer at blive smidt ud, hvis en enkelt enhedsoperation slår fejl,«fortæller han. Den nye produktionsmetode foregår ikke på samme måde som batches, men alligevel vil virksomheder kunne afgrænse produktionen tidsmæssigt og kalde fx en dags færdigproduktion for en batch. Dermed vil man stadig i tilfælde af fejl kunne spore alle påvirkede pakninger af et givet lægemiddel. Samtidig giver den kontinuerlige produktion større mulighed for fleksible doser baseret på individuelle patientbehov. 16 pharma januar 2015

17 Den klassiske produktion kan betyde, at hele batches risikerer at blive smidt ud, hvis en enkelt enhedsoperation slår fejl Den klassiske batchproduktion I den traditionelle batchproduktion er de enkelte enhedsoperationer som granulering, tørring og tabletfremstilling fysisk adskilte fra hinanden. Det betyder, at der er transport og kvalitetsopfølgning mellem hvert enkelt led i produktionen. Blanding Komprimering Overtrækning Formaling Valsekompaktering Sigtning Operation Granulering Rute for produkt I Rute for produkt II Den nye kontinuerlige produktion Ved kontinuerlig produktion bliver råvarerne bearbejdet til det færdige lægemiddel i en samlet produktionslinje uden afbrydelse. På den måde opnår man både praktiske og økonomiske besparelser. En omlægning til denne slags produktion kræver dog, at produktionsmetoden bliver implementeret i den spæde forskning i forsknings- og udviklingsafdelingerne. pharma januar

18 fra patent til patient Af Anne Cathrine Schjøtt / Foto Camilla Schiøler Lundbeck Et skridt tættere på kontinuerlig produktion Siden 2010 har Lundbeck haft et tværfagligt fokus, som danner rammen om en ny produktionsplatform, hvor råvarer bliver lavet til en tabletgranulat uden afbrydelse. Dermed forenkles fremstillingsprocessen og muliggør kontinuerlig produktion i fremtiden. Fra patent til patient Forskning og udvikling Patentering Præklinisk udvikling Formulering Produktion Klinisk udvikling fase 1, 2, 3 og 4 Registrering Pharmacovigilance Kvalitetssikring Markedsføring Distribution og salg Klinisk farmaci Danmarks største producent af småmolekylemedicin, Lundbeck, har siden 2010 forsket i en kontinuerlig produktionsplatform. Virksomheden har nu den første tablet, som baserer sig på den nye teknologi, i fase 3-forsøg. Forskergruppen bag mener, at den nye fremstillingsmetode, der inkluderer alle afdelingerne på tværs af Lundbeck, både har optimeret forskningsprocessen og fremstillingsprocessen.»tidligere oplevede vi, at forskerne i forsknings- og udviklingsafdelingen tog en beslutning tidligt i forløbet, som ville få betydning for alle de andre afdelinger senere i udviklingsforløbet. Nu sørger et team på tværs af afdelingerne for, at projektet er tilrettelagt mest optimalt fra start med hensyn til alle faglige områder,«fortæller Erik Bach, underdirektør, bulkproduktion, Lundbeck. Nyt fokus fra begyndelsen Fordi kontinuerlig produktion ikke har været med i tankerne fra start i udviklingen af ældre produkter, er det vanskeligt for medicinalproducenter at ændre produktionen af disse til en kontinuerlig proces. Derfor glæder det for både forsknings- og produktionsenheden, at der nu er et tværfagligt samarbejde, som sikrer lægemidlerne den rette start.»en beslutning kunne tidligere tage flere uger før godkendelse, nu kan det samme afklares på få dage, da meget af den fremstillingstekniske viden allerede er inkorporeret i bestemmelserne for platformen. Det guider forskerne i deres valg. Når samspillet mellem tabletformulering og procesteknologi er beskrevet i en platform, gør det også, at vi bevæger os væk fra det subjektive valg af procesteknologi og i stedet gør det på bagrund af bred, faglig viden i virksomheden,«forklarer farmaceutisk specialist Morten Allesø, Pharmaceutical Technology & Innovation, Lundbeck. Ens hjælpestoffer letter processen Lundbecks tabletter er især lavdosisprodukter (typisk mindre end 20 pct. lægemiddelstof i tabletten). Derfor består en tablet for en stor del af hjælpestoffer. Da hjælpestofferne i flere af Lundbecks medicinske præparater ofte er ens, kan Lundbeck i grove træk lave den samme proces for flere nye produkter fremadrettet.»men vi skal væk fra vådgranulering og hen til tørgranulering (roller compacti- 18 pharma januar 2015

19 Rollercompactoren sættes i gang Opsamling af flager af komprimeret indgangspulver lige inden de rives i stykker til at give det endelige granulat. Flagerne bruges til teknisk måling Opsamling af granulat under kørsel on) for, at man kan skabe det første led i den kontinuerlige proces,«forklarer Morten Allesø. På nuværende tidspunkt er tabletproduktionen af en nuværende fase 3-lægemiddelkandidat kun semikontinuerlig. Først sker tørgranuleringen, hvorefter der er fysisk transport forud for den traditionelle tabletproduktion. Dette er et skridt mod fremtiden, hvor Lundbeck forventer at gå fra batch-operation til et mere kontinuerligt setup, hvor granulatet fra roller compactoren fødes direkte ned i tabletmaskinen. Ingen gammel medicin på nye flasker Når den nye produktionsform er både billigere, mere effektiv og energibesparende, bør alle produktioner flyttes over på den nye metode. Men det afviser Lundbeck er en mulighed.»man tager ikke bare et eksisterende produkt baseret på vådgranulering og flytter fra batch- til kontinuerlig produktion,«siger Erik Bach og forklarer:»en del af de klassiske enhedsoperationer i en tabletproduktion er ikke kontinuerlige. Det gælder eksempelvis en traditionel vådgranulering. Roller compaction og tabletkomprimering derimod er kontinuerlige enhedsoperationer, men de kræver et andet valg af hjælpestoffer end produkter, der baseres på vådgranulering.«har en medicinalvirksomhed først registreret en fremstillingsproces for et produkt, er det vanskeligt at ændre den til en billigere proces. Derfor bruges den samme fremstillingsproces ofte gennem hele produktets levetid. Erik Bach understreger dog, at Lundbeck gør sig mange tanker om fremtiden, hvor de forventer en mere holistisk tilgang til fremstillingsprocesserne.»for at være innovative udfordrer vi altid den måde, vi gør tingene på. Man skal turde stille spørgsmålstegn ved alle vores processer for at være i stand til at forbedre vores produktion.«men en fuldt kontinuerlig produktion vil først blive set om mange år. Dels skal maskinfabrikanterne lave maskiner, der er fuldt kompatible med den kontinuerlige produktion, dels skal laboratorieanalyserne kunne udføres automatisk gennem produktionen, og IT-systemerne skal ændres, så de fungerer med en kontinuerlig produktion. Nu sørger et team på tværs af afdelingerne for, at projektet er tilrettelagt mest optimalt fra start. pharma januar

20 Kort om Dansk biotekfirma solgt til Korea Den danske biotekvirksomhed Contera Pharma er blevet solgt til det børsnoterede koreanske selskab Bukwang Pharmaceuticals. Contera Pharma udvikler innovativ medicin til behandling af de symptomer, der rammer patienter med Parkinsons sygdom, hvor især bevægelsesevnen påvirkes. De to stiftere John Bondo Hansen og Mikael Thomsen fortsætter i firmaet. John Bondo Hansen siger:»potentialet i vores projekter og den mulighed, som vores lægemiddelkandidat repræsenterer, er nu blevet anerkendt af Bukwang Pharmaceuticals, og vi ser frem til at samarbejde med Bukwang om at fortsætte vores bestræbeler på at udvikle nye behandlinger til patienterne.«novo Seeds og Seed Capital er de største investorer i Contera Pharma. Læs interview med grundlæggerne af Contera Pharma i næste nummer af Pharma. Fra PAF til PFA Det store pensionsselskab PFA skal overtage både opsparing og forpligtelser over for medlemmerne af Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter (PAF). Det er beslutningen, efter en overvældende majoritet af PAF-medlemmerne på en ekstraordinær generalforsamling stemte for forslaget om overdragelse. Beslutningen indebærer, at forsikringsbestanden overdrages til PFA og som en direkte følge heraf at PAF nedlægges. Tidligere adm. direktør i Pharmadanmark Arne Kurdahl har sammen med pensionskassens formand Jesper Gulev repræsenteret PAF i bestræbelserne på at finde et større pensionsselskab til at videreføre PAF s pensionsordninger De er derfor naturligvis tilfredse med udfaldet af generalforsamlingen.»aftalen med PFA er en stor fordel for pensionskunderne i PAF. De skal nu betale lavere administrationsomkostninger, og de får mere tidssvarende og fleksible forsikringsdækninger end hidtil uden samtidig at skulle bruge for store dele af deres indbetalinger til at dække udgifterne hertil. PAF blive nu også del af et større investeringsfælleskab, og det betyder lavere investeringsomkostninger. Endelig overgår PAF-medlemmerne til markedsrente frem for at blive i gennemsnitsrente. Det giver mulighed for en bedre forrentning vi forventer mindst samme afkast på kapitalen og med lavere omkostninger er der udsigt til, at den samlede forrentning af medlemmernes opsparing på langt sigt vil blive højere,«siger de samstemmende. De fremmødte på generalforsamlingen repræsenterede sammen med de indkomne fuldmagter over 650 medlemmer. Kun 16 medlemmer var imod, og 2 undlod at stemme. Tilbage står alene den afsluttende myndighedsgodkendelse, først og fremmest Finanstilsynets endelige tilladelse, der først kan opnås efter udløbet af en tremåneders frist efter Finanstilsynets offentliggørelse i Statstidende af ansøgningen om bestandsoverdragelse. Det forventes, at overdragelsen kan ske pr. 1. april Aftalen med PFA er tiltrådt af Danmarks Apotekerforening og Pharmadanmark, som også har indgået en aftale om, at alle fremtidige pensionsbidrag for farmaceuter ansat på apotek (og for apotekere, der ønsker det) indbetales til PFA. 20 pharma januar 2015

Boksord. Fra patent til patient. Forskning og udvikling. Patentering. Præklinisk udvikling. Formulering. Produktion

Boksord. Fra patent til patient. Forskning og udvikling. Patentering. Præklinisk udvikling. Formulering. Produktion Boksord fra patent til patient Fra patent til patient Forskning og udvikling Patentering Præklinisk udvikling Formulering Produktion Klinisk udvikling fase 1, 2, 3 og 4 Registrering Pharmacovigilance Kvalitetssikring

Læs mere

Pharmadanmark. Sekretariatet. Sundhedsstyrelsens udtalelse om autorisation af farmaceuter respons fra Pharmadanmark og samarbejdspartnere

Pharmadanmark. Sekretariatet. Sundhedsstyrelsens udtalelse om autorisation af farmaceuter respons fra Pharmadanmark og samarbejdspartnere Sekretariatet Pharmadanmark Sundhedsstyrelsens udtalelse om autorisation af farmaceuter respons fra Pharmadanmark og samarbejdspartnere 01.12.2014 Opsummering af bemærkninger 1. Vi noterer med tilfredshed,

Læs mere

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces.

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. »Vi ønsker, at arbejdet med rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. Mona Rashed 4 pharma februar 2011 Medicingennemgang og mobilisering af patienterne Region

Læs mere

Klinisk farmaci 4 pharma

Klinisk farmaci 4 pharma Klinisk farmaci Jette Schougaard er en af landets få kommunalt ansatte farmaceuter. I Hjemmeplejen Indre By/Østerbro i København arbejder hun bl.a. med at højne sygeplejerskernes kompetenceniveau mht.

Læs mere

Autorisation af farmaceuter som sundhedspersoner for styrkelse af patientsikkerheden

Autorisation af farmaceuter som sundhedspersoner for styrkelse af patientsikkerheden Sekretariatet Pharmadanmark Autorisation af farmaceuter som sundhedspersoner for styrkelse af patientsikkerheden Ref.nr. 13-1044 - Af Iben Treebak - 07-01-2014 Indledning I Danmark er sundhedspersoner

Læs mere

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma Det lille danske iværksætterfirma Contera Pharma blev i november sidste år solgt til den syd koreanske læge middelvirksomhed Bukwang Pharma ceuticals. De to iværksættere bag firmaet mener, at deres lægemiddelkandidat

Læs mere

Linda Jeffery: Det starter med farmaceuten. pharma januar 2013 5

Linda Jeffery: Det starter med farmaceuten. pharma januar 2013 5 »Virkeligheden er desværre, at nogle patienter cykler meget rundt i systemet. De er i behandling hos flere forskellige specialister, men de har det stadig skidt.,«fortæller Linda Jeffery, Klinik for Multisygdomme.

Læs mere

dvca MED CASE OM REAPPLIX, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA SEED CAPITAL, NOVO SEEDS OG VÆKSTFONDEN

dvca MED CASE OM REAPPLIX, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA SEED CAPITAL, NOVO SEEDS OG VÆKSTFONDEN OPGØRELSE AF 4. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM REAPPLIX, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA SEED CAPITAL, NOVO SEEDS OG VÆKSTFONDEN dvca DVCA Danish Venture

Læs mere

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Medlemsblad for Pharmadanmark 6 2016 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Personlig medicin på programmet for Pharma på Tværs side 18 Sådan gør

Læs mere

Headhuntet til job i udlandet:

Headhuntet til job i udlandet: Headhuntet til job i udlandet: Sundt at miste fodfæstet et øjeblik Danskeren Lene Rose Arfelt er Global Head of Regulatory Affairs i den fremadstormende belgiske biotekvirksomhed ThromboGenics. Hun er

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Af: Sybille Hildebrandt, Journalist 8. november 2010 kl. 12:24 Smertestillende håndkøbsmedicin er blevet brugt af millioner af mennesker. Først

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

S t u d i e g u i d e

S t u d i e g u i d e Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 1. S t u d i e g u i d e Studieophold Farmaceutuddannelsen, SDU Titel Studieguide for Studieophold ved farmaceutuddannelsen Forfatter: Anna Birna Almarsdottir Version

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

7. KONTOR. Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget

7. KONTOR. Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget 7. KONTOR 5. december 2014 Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget Baggrund 1. Mange års stigende forbrug af antibiotika i landbruget, særligt i svineproduktionen,

Læs mere

KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK

KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK VELKOMMEN INDENFOR I BIOBANKEN SIDEN 2012 HAR DANMARK HAFT EN NATIONAL BIOBANK. Biobanken på Statens Serum Institut

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Boksor V d irksomhed 4 pharma juli 2015

Boksor V d irksomhed 4 pharma juli 2015 Boksord Virksomhed 4 pharma juli 2015 Af Christian K. Thorsted / Foto Camilla Schiøler Avilex Pharma: Endelig en effektiv behandling af slagtilfælde? Avilex Pharma er et af de få biotekfirmaer, som er

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis Henrik L Hansen Det Fælles Medicinkort Nye muligheder og nye udfordringer FMK består af en central

Læs mere

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne DI Den 16. april 2015 Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne 1. Det offentlige sluger ph.d.erne Med globaliseringsstrategien i 2006 besluttede et bredt flertal i Folketinget at fordoble antallet

Læs mere

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden LÆGEFORENINGEN Forskning en nødvendig investering i fremtiden Bedre forebyggelse, diagnostik og rehabilitering forudsætter, at rammer og vilkår for lægers forskning og arbejde med innovation prioriteres

Læs mere

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Syddansk Universitet har med beklagelse kunnet konstatere, at Det Rådgivende Udvalg for vurdering af udbud

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION

AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION Amgros indkøber lægemidler og høreapparater for det offentlige sundhedsvæsen. Vi følger aktivt med i, hvad der rører sig hos sygehusapoteker og øvrige samarbejdspartnere,

Læs mere

Medicinal- og medicomarkedet er enormt prisbevidst. Er et lægemiddel eller medicinsk

Medicinal- og medicomarkedet er enormt prisbevidst. Er et lægemiddel eller medicinsk Boksord fra patent til patient Af Anne Cathrine Schjøtt Overbevis beslutningstagerne om bedre og billigere medicinalprodukt Det er ikke nok bare at sige, at et nyt medicinalprodukt er bedre. Hvis det skal

Læs mere

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark!

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark! Embargo: Det talte ord gælder TALE AF NORDISK MINISTER MANU SAREEN TIL ØRESUNDSSEMINAR DEN 29. NOVEMBER 2012 Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge.

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge. Titel og reference 20.3 Ydelsen Medicingennemgang for ældre afprøvet på 5 apoteker. Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober 2005. Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek og praktiserende læge.

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

TALE TIL SAMRÅD M og N OM MRSA DEN 17. NOVEMBER

TALE TIL SAMRÅD M og N OM MRSA DEN 17. NOVEMBER Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 69 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 17. november 2010 TALE TIL SAMRÅD M og N OM MRSA DEN

Læs mere

Når ens hjem og farmaceutiske arbejdsplads efterlades. Farmaceut eller ikke farmaceut når man som flygtning skal integreres.

Når ens hjem og farmaceutiske arbejdsplads efterlades. Farmaceut eller ikke farmaceut når man som flygtning skal integreres. Flygtninge Af Anne Cathrine Schjøtt Farmaceut eller ikke farmaceut når man som flygtning skal integreres Farmaceut Ayman Sanjo kom til Danmark for snart et år siden. I øjeblikket kæmper han med at få mulighed

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan?

Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan? Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan? Referat fra konference på Christiansborg, 27. oktober 2005 Dansk Neurologisk Selskab Forskere, patientforeninger, industri og politikere

Læs mere

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet De fleste tolke, der bruges hos læger og på hospitaler, har ingen uddannelse. Sundhedspersonalet oplever jævnligt, at der ikke oversættes korrekt, og

Læs mere

Apoteker med vilje. En offensiv rolle 20 FARMACI 05 MAJ 2014

Apoteker med vilje. En offensiv rolle 20 FARMACI 05 MAJ 2014 20 FARMACI 05 MAJ 2014 PORTRÆT Apoteker med vilje I ni år har Niels Kristensen stået i spidsen for Danmarks Apotekerforening. I den tid er apotekerne blevet endnu bedre til at løfte deres store opgave

Læs mere

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Frederiksberg, den 24. april 2015 Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen har den 25. marts 2015 anmodet

Læs mere

Tak for invitationen

Tak for invitationen Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 265 Offentligt Tak for invitationen uden KØBENHAVNS UNIVERSITET Kravene til fremtidens dyrlægeuddannelse edens 3. februar, 2016 Professor Ulla Wewer,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 8. januar 2009 Grønbog om sundhedspersonalet i

Læs mere

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale DALYFO`s årsmøde lymfodem Tid Opgave 12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale og besvarelse af spørgsmål. 07-04-2014 Sag nr. 14/1588 Dokumentnr. 19965/14 Josefina Hindenburg

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden.

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære gæster, kollegaer og ikke mindst studerende. Velkommen til årsfesten 2016 på Aalborg Universitet.

Læs mere

Medicin og Teknologi. Bacheloruddannelse (3 år)

Medicin og Teknologi. Bacheloruddannelse (3 år) Medicin og Teknologi Bacheloruddannelse (3 år) Medicin og Teknologi Forestil dig en læge, der forsker i hjertekarsygdomme, men som mangler ingeniørens viden om de fysiske love der bestemmer, hvordan blodet

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om fødsler og lægemidler. Jeg er af Sundhedsudvalget blevet stillet to samrådsspørgsmål.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om fødsler og lægemidler. Jeg er af Sundhedsudvalget blevet stillet to samrådsspørgsmål. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 740 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets sundhedsudvalg

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Danmark behandler børneastma ineffektivt

Danmark behandler børneastma ineffektivt Danmark behandler børneastma ineffektivt Behandlingen af børneastma sker på vidt forskellige måder i de danske regioner. Det gør, at Danmark er det land i Skandinavien, som bruger flest penge på sygdommen,

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen låst DECEMBER 2016 Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen 2017 2021 Lægemiddelstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten kommer

Læs mere

Virksomhed 6 pharma december 2013

Virksomhed 6 pharma december 2013 Virksomhed 6 pharma december 2013 Acesion Pharma arbejder på at udvikle et nyt lægemiddel til behandling af atrieflimren, der er den mest udbredte type af hjerterytmeforstyrrelse. Omkring 50.000 danskere

Læs mere

Medarbejderen. Animal Science:

Medarbejderen. Animal Science: Animal Science: Medarbejderen med de kompetencer Kort og godt om din næste potentielle medarbejder, der gennem hele sin uddannelse har haft målrettet fokus på den del af arbejdsmarkedet, der har sit afsæt

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol og forskning

Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol og forskning Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol og forskning MISSION OG STRATEGI Mission, vision og strategiske indsatsområder Statens Serum Instituts (SSI) mission er: Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt. Patienten i kliniske lægemiddelforsøg

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt. Patienten i kliniske lægemiddelforsøg Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt Patienten i kliniske lægemiddelforsøg Patienten i kliniske lægemiddelforsøg Side Forord Formålet med denne pjece er at give dig og

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Sammenhæng giver færre indlæggelser

Sammenhæng giver færre indlæggelser Sammenhæng giver færre indlæggelser Psykiatriens Hus er et meget konkret udtryk for en ny tankegang. Her er der fokus på sammenhængen mellem behandlingstilbud og livet under og efter behandlingen. Resultaterne

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Medarbejderen. Til din Life Science virksomhed:

Medarbejderen. Til din Life Science virksomhed: Til din Life Science virksomhed: Medarbejderen med de kompetencer Kort og godt om din næste, potentielle medarbejder, der gennem hele sin uddannelse har haft skarp fokus på det bioteknologiske arbejdsmarked:

Læs mere

patient Det skal være trygt at være Politik

patient Det skal være trygt at være Politik 12 pharma december 2015 Af Anne Cathrine Schjøtt / Foto Per Gudmann Det skal være trygt at være patient Mange parter spiller en rolle i at skabe tryghed i og tillid til sundhedsvæsnet, og samarbejdet mellem

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

[TITLE WITH CAPITAL LETTERS] AARHUS UNIVERSITET

[TITLE WITH CAPITAL LETTERS] AARHUS UNIVERSITET [TITLE WITH CAPITAL LETTERS] UDDANNELSE -VEJEN TIL VÆKST Uddannelser og vækst Dagens tema: Hvordan kan uddannelser bidrage til øget vækst? Regeringens svar: Hurtigere og højere Udgangspunktet: Uddannelsesniveau,

Læs mere

Paneldebat NETØK seminar om Sundhed, Sygdom og Økonomi d. 4. marts 2016

Paneldebat NETØK seminar om Sundhed, Sygdom og Økonomi d. 4. marts 2016 Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 59 17 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721

Læs mere

Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed

Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed NOTAT 15. april 2015 Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed Både patienterne og lægemiddelindustrien har brug for en selvstændig, fagligt stærk og effektiv lægemiddelmyndighed

Læs mere

Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål. Generelt om husdyr-mrsa. oktober 2016 af Flemming Møller Mortensen (S).

Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål. Generelt om husdyr-mrsa. oktober 2016 af Flemming Møller Mortensen (S). Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 347 Offentligt Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål AZ (MOF alm. del) stillet den 6. oktober 2016 af Flemming

Læs mere

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Tema: studiestart Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Udvikling af nye lægemiddelstoffer, godkendelse og produktion af lægemidler, apotek,

Læs mere

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr 8. november 2010 kl. 11:24

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr 8. november 2010 kl. 11:24 Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr 8. november 2010 kl. 11:24 Smertestillende håndkøbsmedicin er blevet brugt af millioner af mennesker. Først nu er hovedpinepillerne blevet testet

Læs mere

Hvad sker der med ph.d. erne fra FARMA?

Hvad sker der med ph.d. erne fra FARMA? Hvad sker der med ph.d. erne fra FARMA? Flemming Steen Jørgensen, Ph.d.-skoleleder og og Marianne W. Jørgensen, Ph.d.-administrationen, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet 82% af de ph.d.-uddannede

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Eliteuddannelse i Danmark

Eliteuddannelse i Danmark Eliteuddannelse i Danmark - Politikpapir vedtaget i Uddannelsespolitisk udvalg, november 2008 I april 2006 kom begrebet eliteuddannelse på den politiske dagsorden, da regeringen præsenterede sin globaliseringsstrategi.

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere