Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller"

Transkript

1 Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Version

2 3T3T13T3T 3TU3TUVEJLEDNING 3T3T23T3T 3TU3TUINDLEDNINGUU3T3T 3T3T33T3T 3TU3TUBEGREBS- Indhold TIL TILBUDSGIVERUU3T3T OG INFORMATIONSMODELLERUU3T3T... 4 Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Side 1 af 6

3 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Side 2 af 6

4 2 Indledning Bilaget indeholder følgende begrebs- og informationsmodeller: Begrebsmodel Barsel Begrebsmodel Sag Informationsmodel Barsel Informationsmodel Sag Herudover indeholder bilaget informationsmodel for det kommende system, som skal levere beriget grunddata til Systemet, og som Systemet skal integrere til, jf. bilag 3A.6 Integrationer. Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Side 3 af 6

5 3 Begrebsmodel Barsel Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Side 4 af 6

6 4 Begrebsmodel Sag Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Side 5 af 6

7 5 Informationsmodeller Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Side 6 af 6

8

9 BarselInputGrundoplysning Barsel Part BarselSag +AnsøgningsId +Ansøgningsdato +Ansøgningstype +AnsøgningsstatusType -SnydStatus Barsel Ydelse Barsel Udgående data +LønperiodeStartdato +LønperiodeSlutdato +Forud/Bagudlønnet +Udbetalingsdato +Løntime +Sødage +Selvstændig -A-indkomstmedAmb +Lønmodtager -A-indkomstudenAmb +Ledig +Brugervendtnøgle +VirksomhedsIdent +SagsIdentifikation ~Indkomstudbetaler +ElevLønnetPraktik+Titel +VirksomhedGyldigFra +Brugervendtnøgle +Indkomsttype +Nyuddannet+Beskrivelse +VirksomhedGyldigTil +PersonIdent +Virksomhedstype +Kreditstatus +Sagsnummer +Sagstitel +Kassationskode +Afleveret +SagStartdato +SagSlutdato +StartdatoSagsbehandling +Sagsstatus +Kommunekode Barsel Snyd +Sagstilstand +BrugerRef +Afgørelsesdato -Snyd +BevillingsId +Screeningstatus +BevillingsDato +YdelseId +Indtægtsart +FleksjobNyordning+Dokumenttype +PersonnummerType +BevillingGælderFraDato -BevilgetYdelseBeløb +Produktionsenhedsnummer +FleksjobGammelordning +Brevdato +Køn +SagsIdentifikation +BevillingGælderTilDato +BevillingsDato +Barselsudligningskode +Løsarbejder+Major +Minor +Afleveret +Kanal +Kassationskode * FødselsDato +FødselsRegistreringsSted +Civilstand +StatsborgerskabDato +Umyndiggørelse * 1..* 0..1 * 1 +BevilgetYdelsesId +Beregningsfrekvens +Dispositionsdato +YdelsesBeløb +Betalingsmåde +EffektueringsplanId +EffektueringsplanSlutdato +EffentueringsplanStartdato * +RefusionsId -RefusionsBeløb +BevillingsDato +RefusionsperiodeStartdato +RefusionsperiodeSlutdato +Refusionstatus +RefusionsBetegnelse +Refusionsnavn +Dispositionsdato1 1 +JournalpostId +JournalIndeks +Dokumenttitel +JournalpostRelationsrolle +Journaldato +ReferenceId +Virkning*1* * +BevilgetYdelsesStartdato +BevilgetYdelsesSlutdato +BevilgetYdelsesStatus +BevilgetYdelsesmeddelelse +BevilgetYdelsesBetegnelse +BevilgetYdelseBegrundelse +Tilbagebetalingspligtig0..1 +UdbetalingVirksomhedsIdent -Udbetalingsbeløb +Dispositionsdato +BevillingsBegrundelse +BevillingsPeriodeSlutdato +UdbetalingsperiodeStartdato +RegistreringGyldigTil +BevillingsPeriodeStartdato +UdbetalingsperiodeSlutdato +RegistreringGyldigFra +Ydelsesbetegnelse +Produktionsenhedsnummer +Hovedbranchekode +Ydelsesnavn +DelsagIdentifikation +Dispositionsdato +VedrørerIdentifikation +YdelsesStatus +KommunalMedfinansiering +CVR-nr. +SE-nr. +P-nr. +Forsikringstype +Forsikringsstartdato * +DelsagIdentifikation +AutomatiskBeskedSlåetFraStartdato +AutomatiskBeskedSlåetFraSlutdato +Indsigelse1..1 Barsel Beregningsmotor +AfslagsId +AfslagsDato +UdbetalingPersonIdent +AfslagGælderFraDato -Beløb +AfslagGælderTilDato +Dispositionsdato -Afslagsårsag +UdbetalingsperiodeStartdato +Afslagsbegrundelse +UdbetalingsperiodeSlutdato +PartsIdentifikation +KommunalMedfinansiering +Produktionsenhedsnummer +BarselDagpengeperiodeSlutdato +RefusionsperiodeSlutdato +Fordelingsnøgle +FlagForUdbetalingsstop BarselSkatteberegningskomponent * * * +BevilgetRefusionsId +BevilgetRefusionStartdato +BevilgetRefusionSlutdato +BevilgetRefusionStatus +BevilgetRefusionBegrundelse +BevilgetRefusionMeddelelse +Tilbagebetalingspligtig * +Leveranceløbenummer +BarselDagpengeperiodeStartdato +RefusionsperiodeStartdato +FerieSlutdato +SE-nr +FerieStartdato +CVR-nr +ForventetFødselsdato +BarselsperiodeSlutdato +CPR-nummer -BruttoÅrsindkomst +SE-nrPåAbonnementen +År +SE-nrPåDenIndeholdelsespligtige +CPR-nrPåSkatteyderen +Medarbejdernummer +Skattekorttype +Skatteår +Anvendelsesdato +e-skattekortløbenummer +Kørselsdato +Trækprocent +Månedsfradrag +14-dagesfradrag +Ugesfradrag +Dagsfradrag +Beløb +A-Skat +UdbetalingsperiodeStartdato +UdbetalingsperiodeSlutdato +ATP-Beløb +Dispositionsdato Barsel Validering +Frikortsaldo +FaktiskFødselsdato +A-skattetrækprocent * * +PersonberettigettilSats +OpkrævningVirksomhedsIdent +BerettigetviaforsikringSats -Beløb +BerettigetviaforsikringStartdag +OpkrævningsPeriodeSlutDato +AntalTimerPersonErBerettigetTil +OpkrævningsPeriodeStartDato +PeriodeForBeregning 0..* +Produktionsenhedsnummer +DelsagIdentifikation +VedrørerIdentifikation +EAN-nr +Kravstiftelsesdato +ForfalddatoPåKrav 1* * 0..* *1*1 +KravOpfyldt * * +BarselsperiodeStartdato +BarselsperiodeStartdato +OpkrævningPersonIdent +ForventetModtagelsesDatoAdoption +BarselsperiodeSlutdato -Beløb +ForventetFødselsdato +ForventetModtagelsesDatoAdoption +OpkrævningsPeriodeStartDato +GraviditetsorlovsperiodeStartdato +FaktiskModtagelsesDatoAdoption +OpkrævningsPeriodeSlutDato 0..* +GraviditetsorlovsperiodeSlutdato +ForældreorlovsperiodeStartdato +ForældreorlovsperiodeSlutdato +FædreorlovsperiodeStartdato +FædreorlovsperiodeSlutdato +GraviditetsbetingetsygdomperiodeStartdato +GraviditetsbetingetsygdomperiodeSlutdato +BarselsorlovsperiodeSlutdato +BarselsorlovsperiodeStartdato +Indtægtsart +Fraværsårsag Barsel Periode +BekræftetOvergangTilBarseldagpenge +BekræftetOvergangTilBarselDato +DelsagIdentifikation +Kravstiftelsesdato +SidstÆndretDato +KommunalMedfinansiering +BarnBortadopteretDato +ForfalddatoPåKrav 0..* +GraviditetsbetingetsygdomperiodeSlutdato+GraviditetsorlovsperiodeSlutdato +Restorlov +GraviditetsbetingetsygdomperiodeStartdato+GraviditetsorlovsperiodeStartdato +BarselsplanSynlighed Barsel Udgåendedokument Barsel Opgaveadministration+TilknyttetSektion +AntalGraviditetetsbetingetsygdomsUger +GraviditetsbetingetsygdomsperiodeStatus+GraviditetsorlovsperiodeStatus +AntalGraviditetsorlovUger +RestGraviditetsorlovsperiode+BarselsorlovsperiodeStartdato +ObligatoriskBarselsorlovsperiodeStartdato +ObligatoriskBarselsorlovsperiodeSlutdato +ObligatoriskBarselsorlovsperiodeStatus +AntalObligatoriskBarselsorlovsUger +RestObligatoriskBarselsorlovsperiode +BarselsorlovsperiodeSlutdato +AntalBarselsorlovsUger +BarselsorlovsperiodeStatus +RestBarselsorlovsperiode +FristUdløbDato +FristOpfyldtDato 1+FristTitel +FristType +FristBeskrivelse +FædreorlovsperiodeSlutdato +FædreorlovsperiodeStartdato +AntalFædreorlovsUger 0..* +FædreorlovsperiodeStatus * +Opdelingsparameter+OpgaveId +IndtastetSkattekortType +IndtastetTrækprocent +IndtastetSkattekortGyldigFra +IndtastetSkattekortGyldigTil +IndtastetAnvendelsesdato 1* +IndtastetA-skatteprocent +IndtastetSkatteår * * +SagsfuldmagtGælderFra +Opgaveårsag +SagsfuldmagtGælderTil +OpgaveOprettetDato/Tid +SagsfuldmagtModtagetdato +IdentId1Fra +IdentId2Til +SagsRelationstype * 1 0..*0..* +OpgaveEksekveretDato +Opgavetitel +Opgavebeskrivelse * +RestFædreorlovsperiode+ForældreorlovsperiodeSlutdato +ForældreorlovsperiodeStartdato +ForældreorlovsperiodeStatus +AntalForældreorlovsUger +RestForældreorlovsperiode 0..* +RefusionStartdato0..* RefusionSlutdato +AntalRefusionsUger +RefusionsorlovperiodeStatus+BarselDagpengeperiodeStartdato +BarselDagpengeperiodeSlutdato +BarselDagpengeperiodeStatus +AntalBarselDagpengeUger+BarnsSygdomsPeriodeStartdato +BarnsSygdomsperiodeSlutdato +AntalBarnsSygdomsUger +BarnsSygdomsperiodeStatus +RestBarnSygdomsperiode +BarnIndlæggelsesdage+FerieStartdato +FerieSlutdato +AntalFerieUger +FerieStatus +ForlængetorlovperiodeStartdato +ForlængetorlovperiodeSlutdato +ForlængetorlovperiodeStatus +AntalForlængetorlovUger +RestForlængetorlovperiode+GenoptagetarbejdeperiodeStartdato +Hændelsestype +GenoptagetarbejdeperiodeSlutdato +AntalGenoptagetarbejdeUger +GenoptagetarbejdeperiodeStatus +Genoptagetarbejdsprocent +Genoptagetarbejdstimetal +Restgenoptagetarbejdeperiode+PasningafalvorligtsygtbarnperiodeStartdato +PasningafalvorligtsygtbarnperiodeSlutdato +PasningafalvorligtsygtbarnperiodeStatus +AntalPasningafalvorligtsygtbarnUger +AlvorligtSygtbarnIndlæggelsesdage Generel Informationsmodellen Kilde/status: definition: biy for Barselfagsystemet. Leverandøren Grunddata. Informationsmodel skal Sag se denne er en informationsmodel detaljering af Sagsbegrebet i sammenhæng og alle med de entiteter, Informationsmodel som ligger i Sag denne og Informationsmodel model skal leverandøren Beriget også Informationsmodel entiteter levere stilles i fagsystemet. tilrådighed Beriget for Grunddata Informationsmodellen og skal anvendes beskriver af entiteter Barseldagpenge fagsystemet. for Person, indeholder Virksomhed de entiteter og Myndighed som er og indeholdt deres relationer. i barseldomænet Disse BIY 2

10 BIY 3

11 Generel Barsel Kilde/status: Grundoplysninger definition: biy er holdeplads for de input oplysninger vi indhenter udefra til barselfagsystemet. Vi korrekte/gyldige Valideringsregler validerer de input som på oplysninger, feltniveau muligt. skal vi beskrives har behov under for at de validere, enkelte for attributter at sikre at i den de oplysninger logiske datamodel. vi lægger ind i systemerne er så Generel Dokumenter definition: er afgrænsede samlinger af informationer, på kendte formater. Dokumenter indgående, udgående, kan være: genereret modtaget af fra fagsystem ekstern kilde enten i fagsystem manuelt eller fx lægeattest automatisk, fx underretningsbrev Kilde/status: Dokumenter Et normale dokument kan rumme være den tekster, første tegninger, henvendelse grafik, og fotografier, vil dermed video, kunne lydfiler. Et dokument proces. kan være en klage og vil så åbne en klagesag. Hvis klagesagen oprette en allerede sag og er en oprettet, delsag, det vil klagen er dog tilknyttes ikke den denne Et som dokument klagesag. Husk giver dokumentklassen besked, afsendt om kanalvalg. fra indeholder UDK, kan denne ikke være kanalvalgs selve udsendt dokumentet enten information som fysisk skal kun registreres data post om eller dokumentet, som for alle digital dokumenter. post. dokumentet Det er printleverandøren særskilt. dokument Det gælder kan have for relationer klasserne til IndgåendeDokument andre dokumenter. og UdgåendeDokument. skal derfor gemmes Et indgående dokument kan er ikke knyttes altid til knyttet en arbejdspakke. til en sag. Et dokument kan være knyttet til flere sager BIY 4 OIO Sag version 1.2

12 Generel Brugervendtt Kilde/status: definition: Specifikation af Identifikation, Serviceinterface der er for unik Sag indenfor OIO v1.2 myndigheden. Generel Den Kilde/status: officielle definition: Specifikation af titel Serviceinterface på et dokument.. for Sag OIO v1.2 Generel Dokumentbeskrivelse Kilde/Status: definition: Specifikation af Serviceinterface i fri tekst for Sag OIO v1.2 Generel der er Indgående følgende Definition: iidgående dokumenttyper: Udgående breve Notat Rapportelektronisk Faktura post Kilde/status: Specifikation Anden af Serviceinterface for Sag OIO v BIY 5

13 Generel Den Kilde/status: brevdato, definition: Specifikation af der Serviceinterface fremgår af det for indgående Sag OIO dokument. v1.2 Generel Hovednummer Kilde/status: definition: Specifikation af i Serviceinterface systematisk versionering for Sag OIO af dokumentet. v1.2 Generel Undernummmer Kilde/status: definition: Specifikation af Serviceinterface i systematisk versionering for Sag OIO af v1.2 dokumentet. Generel Indikator Kilde/status: definition: Specifikation for 'Er af afleveret Serviceinterface til Statens for Arkiver/ 7 Sag OIO v1.2 arkiv' BIY 6

14 Generel Den Kan Digital kanal definition: Fysisk være: postsom dokumentet er sendt/modtaget via. Kilde/status rvn, Denne chminformation modtages fra printleverandøren. Generel Kassationskode, Kilde/status: definition: Specifikation af Serviceinterface der styrer varighed, for Sag før OIO der er v1.2 mulighed for kassation. Kassationskoden denne dokumentserviceanvenderne. baggrund Livscyklus angiver koden tilstand for til varighed værdien før Slettet mulig kassation frem i tiden. af En dokumentet. sådan tildeling Dokumentservicen af tilstand Livscyklus sætter dog overlades ikke påtil Generel En Kilde/status: person definition: biy skal have en given jobstatus for at være berettiget til barselsdagpenge. En person Lønmodtager Selvstændig Ledig kan og være medlem berettiget af A-kasse til barseldagpenge hvis vedkommende er: Elev Nyuddannet Fleksjobber i lønnet - praktik Jobstatus Løsarbejder angives af både arbejdsgiver ny og gammel i NemRefusion ordning status, og om man er i a-kasse, findes fra E-indkomstoplysninger ved indberetning og derudover kan lønmodtager/selvstændig/ledigs BIY 7

15 Generel Person Kilde/status: med definition: biy egen virksomhed - kan være både med og uden CVR-nummer. Person, Søger der selvstændig har søgt barseldagpenge som på vegne selvstændig af en medarbejder, i NemRefusion. har han eller hun status som Virksomhed. Generel En Kilde/status: person, definition: Kombit/biyder er i et betalt ansættelsesforhold hos en arbejdsgiver. Kan Indkomsttype: 00 = hentes Almindelige i e-indkomst lønmodtagere indberetninger som: Generel Et forbindelse A-kassemedlem definition: Kilde/status: arbejdsløshed. er en person, der er medlem af en myndighedsanerkendt arbejdsløshedskasse og dermed forsikret i Kombit/biy Hentes fra e-indkomst indberetning som: Generel Person Kilde/status: under definition: biy uddannelse i lønnet praktik BIY 8 Indtægtsart: 0005 Arbejdsløshedsdagpenge 0008 Udbetalinger fra private arbejdsløshedsforsikringer

16 Indkomsttype er 00. Adskiller sig fra lønmodtagere ved regler for beskæftigelseskrav. Generel Person Kilde/status der Definition: rvn, mrcindenfor den seneste måned før første fraværsdag har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse. Vi barselsystemet kan få oplysningen efter indsendt fra A-kasse, dokumentation der indberetter fra personen via Nemrefusion selv. eller den kan indtastes af kunderådgiver i Generel Person Et i Definition: Kilde/status: fleksjob fleksjob bevilges efter af d. kommunen 1/1-13, Borger.dk, biy til personer som ikke har mulighed for at arbejde i samme omfang som før. Person i fleksjob efter d. 1/1-13 Generel Et Kilde/status: fleksjob Definition: Borger.dk, biy bevilges af kommunen til personer som ikke har mulighed for at arbejde i samme omfang som før. Personer i fleksjob før d. 1/1-13 Generel Kilde/status: Person Definition: biy, mrc, jewsom arbejder som fx vikar, havnearbejder hvor får vi oplysninger fra? mangler svar biy BIY 9

17 Fra Begrebet Bruges jew: typiske i daglig løsarbejder tale om indgår en, der ikke ikke i nogen har et lovtekst. grupper arbejdsmarkedet, eksempel. uden et fast at Når de ansættelsesforhold der har kan ret til være særligt - er fastansættelsesforhold, fokus en særlig på dem udfordring i barselsammenhæng, at men afgøre, tager om arbejde er har det fra en fordi dag sådan det til dag tilknytning for - dem havnearbejder - som tilfor andre er det barseldagpenge. Generel Lønoplysninger Kilde/status: definition: biy som fremgår af eindkomst filerne fra Skat. Her eiindkomst De validerede kun medtaget data e-indkomst anvender oplysninger oplysninger vi til validering som gemmes er og relevante tilkendelse. i barselssystemet. for barselsdagpenge. Validerede oplysninger skal gemmes sammen med RegistreringsDato. Generel Lønperiodens Kilde/status: definition: eindkomst record startdato. Skrives ååååmmdd, fx Generel Lønperiodens Kilde/status: definition: eindkomst record slutdato. Skrives ååååmmdd, fx BIY 10

18 Generel Der startdato, Lønforskud er tale definition: ellers om skal forud, er altid det hvis angives bagud. der med udbetales B. normal løn før lønperiodens Kilde/status: eindkomst F Forudrecord B = Bagud Generel Udbetalingsdato/Disposionsdato Kilde/status: definition: eindkomst Skrives ååååmmdd, recordfx Generel Løntimer Kilde/status: definition: eindkomst er record det antal timer, som der er udbetalt løn (A-indkomst i felt 13) for. hver. Løntimer barsel, registreres skal også indberettes for hver indkomstudbetaler. når den ansatte afholder Er flere ferie, indkomstudbetalere opsigelsesperiode skal hvor det den registreres ansatte er hvad fritstillet, løntimen periode til For timelønnede funktionærer sygdom, barns det førstesygedag, lønperiodens timenormen. Fuld timeantal omsorgsdage, tid samt 37/160,33 timeantallet feriefridage timer uge/måned. for mv. udbetalt overarbejde. Ved deltid timeantallet forholdsmæssigt. med Ved Er Vi antager der plustid ikke at løntimer, fx Løntime 40 timer som kan ugentligt ovenfor bruges med skal til afgørelse aflønning der indberettes af for berettiget 40 timer, arbejdstid. indberettes (5 x 9-taller). Den det oplysning faktiske antal bruges timer, i forbindelse altså 40 timer. genoptaget arbejde. Vi antager også at Løntime dækker det behov Danmarks Statistik har. Dette afklares med i afklaringsfasen. delvis BIY 11

19 eindkomst Generel information: record Antallet skal opgøres som det faktiske antal dage, hvor den ansatte har modtaget søindkomst fra rederiet, herunder også ferie- og afspadseringsdage. Kilde/status: Fuld tid udgør 365,00 dage Indtægtsart: 0056 Søindkomst, Færøerne og Grønland. Stenfiskere m.fl., skatten ej videre til Færøerne og Grønland Generel Gruppen A-indkomst definition: Søfarende hvoraf der så skal få at betales de betragtes AM-bidrag. som bjergveje og behandles manuelt. Kilde/status: eindkomst Løn, honorarer record medlemmer skal medregnes kun angives i af beløbet. bestyrelser, mv. i rubrik herunder udvalg feriepenge, Bidrag mv. samt til arbejdsgiveradministrerede løn pensionslignende under sygdom og ydelser barsel, pensionsordninger, til løntilskud tidligere af ansatte. enhver herunder Jubilæumsgratialer art, vederlag ATP, skal tilikke mv. Generel A-indkomst Kilde/status: definition: eindkomst record hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag. Sociale ledighedsdag udbetalinger, pensioner, hvoraf udbetalt lovpligtige der af ikke arbejdsgiver, skal syge- betales og strejke- barselsdagpenge, AM-bidrag. og lockoutgodtgørelse, udbetalinger udbetalinger fra A-kasse, fra uddannelsesydelser, pensionsinstitutter 1.- samt 3. andre BIY 12

20 Generel Indkomstudbetalerens Kilde/status: definition: eindkomst record CVR-/SE-nr. Under dette registreres. rubrikken skal skrives eller stemples navn, adresse og telefon nummer. Er der mere end én indkomstudbetaler skal Generel Typeværdier Kilde/status: definition: eindkomst record for forskellige indkomstkilder mulige Almindelige værdier: 04 lønmodtagere. der ikke Grønlandsskat. Personer, skal betales der modtager AM-bidrag uddannelsesydelse anden og SP-bidrag personlig (herunder indkomst, (SU) må hvoraf kun bruges af SU-styrelsen. dagpenge, - 05 også ikke sygedagpenge, G-dagesgodtgørelse, alene hvor får der udbetalt skal pension anvendes B-indkomst. og anden kode Hvis 07). overførselsindkomst har fået A-indkomst, kontanthjælp bruges værdien - må kun 00. bruges af personen = Personer, A-skattefri der og eventuelt får beskattes sygedagpenge AM-bidragsfri efter 48E mv. løn forskerordningen og andrekommuner. ydelser, løn udbetales eller for arbejde fx i danske forbindelse udført virksomheders i udlandet, med fritagelseserklæring og udenlandske pension dermedarbejderes at 004 i record 6001). Brug af 09 resulterer i øvrigt (0013 Er der ikke udbetalt sker konfliktende nedskrivning ydelse af et eventuelt jf. beslutningsmodel frikort. i, netop den model, så sag kan blive stoppet. "Tjek for konfliktende ydelser", skal denne information bruges til BIY 13

21 Generel (Kode Kilde/status: 68). definition: eindkomst record Kan være ordinær løn eller barselsløn, hvis arbejdsgiver udbetaler lavere løn under barsel. Knyttet ordinær til løn rubriknummer og barselsløn. 13, 14, 19, 36, 38, 39, 40, 69, 70 og 71. Der er udarbejdet en beslutningsmodel til håndtering af Generel definition: Kilde/status: CVR Udover et CVR-nummer har alle virksomheder en produktionsenhed P-enhed). En P-enhed repræsenterer det sted, hvorfra virksomheden drives. Produktionsenhedsnummer Nummeret indberetning virksomhed, skal af pension, ikke der har anføres, to kontanthjælp, eller (P-nr.) hvis flere virksomheden for produktionsenhedsnumre. virksomhedens understøttelse alene og CVR-nr. har lignende. ét produktionsenhedsnummer, skal anføres, hvis der udbetales eller hvis løn der i et ansættelsesforhold tale om i Se lønmodtagerens eventuel særlig befordringsfradrag vejledning på eindkomst samt til fordeling hjemmeside. af kommuneskat Indberetning af P-nr. anvendes bl.a. til at beregne Generel Kode Indberettes definition: Kilde/status: af arbejdsgiveren, = Den lovbaserede når denne barselsudligningsordning. eindkomst record er relevant for lønudbetalingen. Se SKAT, Systemvejledninger, Teknisk vejledning til eindkomst og Letløn, Recordoversigt, 4.12 Record En virksomhed med et CVR-nummer kan have mere end en P-enhed, hvis der drives virksomhed fra flere adresser BIY 14

22 Generel Det Kilde/status: tidspunkt definition: eindkomst record hvor versionsophør er registreret Generel Det Kilde/status: starttidspunkt definition: E-indkomst recordhvor versionen er registreret Generel Beskriver Kilde/status: definition: eindkomst hvilke record branche virksomheden hovedsagligt arbejder indenfor. Hovedbranchekode Kommer fra CVR-registret findes også anvendes i beriget til grunddata statistik - bestilt af CAB. Generel Forsikring Kilde/status: definition: kly gennem Statens Administration, som selvstændige kan tilmelde sig. Som mindre forsikret 1: end det. gennem Der findes statens to 3. typer: administration kan man sikres 2/3 af højeste barseldagpengesats, selvom man reelt tjener Type 2: Man er forsikret fra 1. fraværsdag BIY 15

23 For Vi gemmer at forsikringen de validerede skal være oplysninger gældende i barselssystemet skal den have været tegnet i 6 måneder før første fraværsdag. Generel Der Kilde/status: er to definition: kly typer af forsikringern, de selvstændige kan være tilmeldt. Type 1: 2: Man er forsikret fra fraværsdag Generel Datoangivelse Kilde/status: definition: kly for start på gyldighedsperiode. Generel Skats årsopgørelse definition: Vi mrl/bhm gemmer de validerede oplysninger i fagsystemet. Vi skal gemme sammen med registreringsdato. Kilde/status: BIY 16

24 Generel Bruttoårsindkomst Kilde/status: definition: biy fra SKAT Kommentar Selvstændiges indkomst før SKAT, AMB, ATP osv. Generel Det Kilde/status: indkomstår definition: biy som årsopgørelsen vedrører. Generelt Oplysninger angående P-nummer definition: barselssagen fra virksomheder samt modtager identifikation vi fra af NemRefusion, virksomheden fra det login er dels på virksomhedens nemrefusion. Identifikationen indrapporterede kan oplysninger Kilde/statuseller SE-nummer enten være kwl De De oplysninger, validerede oplysninger som Nemrefusion skal gemmes leverer, i barselssystemet. kan findes her: informationsmodellen, hvilke data fra Nemrefusion, men systemet der er behov skal for gemme at gemme alle modtagne Det er data ikke fra alle Nemrefusion. oplysninger der Det er fastlægges modelleret i afklaringsperioden ind i Generel definition: Udover et CVR-nummer har alle virksomheder en produktionsenhed P-enhed) Kilde/status: CVR En P-enhed repræsenterer det sted, hvorfra virksomheden drives BIY. 17 En virksomhed med et CVR-nummer kan have mere end en P-enhed, hvis der drives virksomhed fra flere adresser

25 Produktionsenhedsnummer Nummeret indberetning virksomhed, skal af pension, ikke der har anføres, to kontanthjælp, eller (P-nr.) hvis flere virksomheden for produktionsenhedsnumre. virksomhedens understøttelse alene og CVR-nr. har lignende. ét produktionsenhedsnummer, skal anføres, hvis der udbetales eller hvis løn der i et ansættelsesforhold tale om i Se lønmodtagerens eventuel særlig befordringsfradrag vejledning på eindkomst samt til fordeling hjemmeside. af kommuneskat Indberetning af P-nr. anvendes bl.a. til at beregne Generel Slutdato Kilde/status: definition: Underbilag for 6A refusionsperioden. Begrebs og Informationsmodeller for Ydelsesindeks, marts 2014 Generel Startdato Kilde/status: definition: Underbilag for 6A refusionsperioden. Begrebs og Informationsmodeller for Ydelsesindeks, marts 2014 Generel SE-nr virksomheder Danmarks er definition: SE-nr erstattet et Statistik ottecifret og af selvstændige CVR-nr ved nummer, identifikation for 95% indført erhvervsdrivende af virksomhederne. af i foråret erhvervsdrivende i forbindelse Nummeret Men I nogle forbindelse med blev virksomheder, afregning anvendt med at som af CVR kildeskat specielt identifikation blev kommunerne, sat og senere i kraft juridiskeenheder, i oktober moms har samt behov 1999, affor blev fx SE-numre Kilde/status: CVR, biytil administrativ opdeling under et CVR-nr. SE-nr hovedinddeling udfases på og sigt, have når SE-nummer de fællesoffentlige som underordnet stamdata inddeling indføres. sidestillet Derfor vælger med P-nummer. UDK at anvende CVR-nummer som BIY 18

26 Generel definition: Danske virksomheder har et CVR-nummer. CVR-nummeret er et 8-cifret nummer, der er unikt for den enkelte virksomhed. Kilde/status: Se CVR CVR-nummeret er virksomhedens identifikationsnummer. Det er således CVR-nummeret, der skal bruges, når en virksomhed ønsker at identificere sig overfor myndigheder og private f.eks. i forbindelse med udstedelse af fakturaer mv. I forbindelse med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi , er det i oktober 2012 aftalt mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, at visse grunddata skal være gratis tilgængelige for både private og offentlige myndigheder. Derfor vil visse grunddata, herunder nogle CVR-og selskabsdata, være gratis tilgængelige pr. 2. januar Generel Entydigt Kilde/status: definition: CPR 10-cifret nummeridentifikation for en person. Barsel: Indberetning Danmark for at kan få ikke startet laves sagen. elektronisk, hvis Person ikke har CPR-nummer. I så fald skal arbejdsgiver ringe til Udbetaling Generel Samling Kilde/status definition: kwb af informationer, vi kan have behov for fra Virksomhed om mor/far. Hvis De oplysninger, der allerede som ligger Nemrefusion en indberetning leverer, vedrørende kan findes samme her: person, er det en ændring til et tidligere indberetningsskema BIY 19

27 De informationsmodellen, hvilke Vi har validerede data valgt fra lægge oplysninger Nemrefusion, alle men perioderne skal systemet gemmes behov her skal i for barselssystemet. for gemme at at gøre gemme. alle opmærksom modtagne Det er på, data ikke fra alle de Nemrefusion. modtages oplysninger, i fagsystemet Det der er fastlægges modelleret fra denne i afklaringsperioden ind i Barselindberetning med alle dens klasser. fra Nemrefusion. Perioderne og deres andre attributter bor i fagsystemet under barselperiode pakken Generel Datoangivelse Kilde/status: definition: biy for slut på periode. Sidste dag i perioden. Generel Datoangivelse Kilde/status: definition: biy for start på periode. Den første dag i perioden. Generel Datoangivelse Kilde/status: definition: biy for slut på periode. Sidste dag i perioden BIY 20

28 Generel Datoangivelse Kilde/status: definition: biy for start på periode. Den første dag i perioden. Generel Datoangivelse Kilde/status: definition: biy for slut på periode. Perioden Sidste dag er i perioden. samlede barselperiode, der indeholder alle underperioder. Generel Datoangivelse Kilde/status: definition: biy for start på periode. Perioden første er dag den i perioden. samlede barselperiode, der indeholder alle underperioder Generel Den dato definition: Kilde/status: forventede barselsorloven dato for modtagelse skal beregnes af adoptivbarn fra. biy modsvarer terminsdato for ikke-adopterede børn. Da Alle datoen adoptionssager ikke registreres behandles i CPR, manuelt. skal den oplyses af ansøger BIY 21

29 Vi har forespurgt i fællesoffentlig grunddata workshop d , om vi kan få datoen fra CPR, men det er der ikke mulighed for. CPR registrerer ikke adoption anderledes end almindelige fødsler. Det er endvidere fortrolig data, som de ikke vil indføre i CPR. Yderligere info der er adoptioner om året, de kunne være automatiske, de andre vil altid være manuelle, fordi adoptionspapirerne kommer langt senere KLY : Det er med forretningen besluttet at alle adoptionssager skal behandles manuelt på grund af stor mængde Generel af dokumentation definition: (ingen betydning for informationsmodel) Forventet Kilde/status: biy fødselsdato for barn/børn. Generel Datoangivelse Kilde/status: definition: biy for start på periode. Den første dag i perioden. Generel Datoangivelse Kilde/status: definition: biy for slut på periode. Sidste dag i perioden BIY 22

30 Generel Datoangivelse Kilde/status: definition: biy for start på periode. Den første dag i perioden. Generel Datoangivelse Kilde/status: definition: biy for slut på periode. Sidste dag i perioden. Generel Datoangivelse Kilde/status: definition: biy for start på periode. Den første dag i perioden. Generel Datoangivelse Kilde/status: definition: biy for slut på periode. Sidste dag i perioden BIY 23

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 BEGREBS- OG INFORMATIONSMODELLER... 4 Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 REGEL- OG BESLUTNINGSMODELLER... 5 3.1 BEREGN TIMETAL... 8 3.2 BEREGN YDELSE...

Læs mere

26.11.2013. 1 KY-andre ydelser

26.11.2013. 1 KY-andre ydelser 1 KY-andre ydelser... 2 1.1 Person... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk ydelse... 4 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 6 1.4 Konteringsregel... 6 1.4.1 Attributter... 6 1.5

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Underbilag 2M Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks Version 2.0

Underbilag 2M Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks Version 2.0 Underbilag 2M Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks Version 20 Begrebsmodellen for Ydelsesindeks Begrebsmodellen med de centrale forretningsobjekter er illustreret i Figur Begrebsmodel og definition

Læs mere

Appendix C - Databeskrivelse

Appendix C - Databeskrivelse Appendix C - Databeskrivelse D1: Entitet: Person En Person repræsenterer en borger, som anvender systemet. En Person har ved oprettelsen ingen Barselsforløb og orlovsperioder, men kan generelt have flere

Læs mere

Bilag 1 - Beskedkoder i NemRefusion rev. 04.04.2014. BeskedTekst 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan

Bilag 1 - Beskedkoder i NemRefusion rev. 04.04.2014. BeskedTekst 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan 0 Fejl 1000 valideres 0 Fejl 1001 Der opstod en fejl ved forsøg på validering: {0} Indberetningen har ikke et 'MessageID' - anvender internt 0 Fejl

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Plan for dagen 1. Hvorfor laver vi ændringer i EfterUddannelse.dk? 2. Den nye type ansøgning Hvordan opretter jeg en ansøgning (et ansøgningsgrundlag)?

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks 1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks Ydelsesindeks skal indeholde metadata om tildelte ydelser, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres et tværgående

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

udbetaling danmark= Barseldagpenge - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 23. december 2011 Version 1.4 1

udbetaling danmark= Barseldagpenge - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 23. december 2011 Version 1.4 1 Barseldagpenge Samarbejdsprocesser mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 23. december 2011 Version 1.4 1 Barseldagpenge overordnet fordeling af opgaver Den

Læs mere

Underbilag 2.4 Begrebsmodel. Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.4 Begrebsmodel. Kommunernes Ydelsessystem Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S www.kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 2 af 8 Vejledning Bilaget er færdigt, og Tilbudsgiver

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation 1. Begreber Baggrundsinformation Sags- og Dokumentindekset skal indeholde sags- og dokumentmetadata, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres

Læs mere

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks 1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks Ydelsesindeks skal indeholde metadata om tildelte ydelser, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres et tværgående

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Delpension. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Delpension. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Delpension Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Delpension - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen

Læs mere

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Side 1 af 17 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du forholde dig, hvis du har ansatte, der har grønlandske eller færøske indkomster - eller hvis du har

Læs mere

1 KY-kontering 26.11.2013

1 KY-kontering 26.11.2013 1 KY-kontering... 2 1.1 Bevilling... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk effektueringsplan... 3 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevilget ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Bevillingsmodtager... 5 1.5

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator: Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Lillebælt University

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 BEGREBS- OG INFORMATIONSMODELLER... 4 Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn oktober 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn oktober 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn oktober 2017 Gitte Sabrina Tips og tricks til Dataløn Den digitale løndelsoversigt Barselsloven Feriepengeanvisning eskattekort Korrektion af løn med manglende fradrag ATP

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for personer der er visiteret til fleksjob.

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Arbejdsgang for barsler institutioner

Arbejdsgang for barsler institutioner Dato 22.5.2014 Dok.nr. 63802-14 Sagsnr. 13-15476 Ref. Arbejdsgang for barsler institutioner Indhold Meddelelse om graviditet... 2 Fraværsregistrering af graviditeten... 2 Bekræftet modtagelse af anmeldt

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Førmå ling på udbetåling åf sygedågpenge fælleskommunål vålidering

Førmå ling på udbetåling åf sygedågpenge fælleskommunål vålidering Førmå ling på udbetåling åf sygedågpenge fælleskommunål vålidering I februar 2014 sendte KL resultaterne af den førmåling, der blev gennemført i foråret 2013 i fire, ud til de resterende for at få deres

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Agenda. Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug

Agenda. Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug INFORMATIONSMØDE 1 Agenda Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug Udfordringerne Driftsstatus Support Kommende

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

Snitfladeoversigt KMD aktiv - Systemafhængigheder Sorø - AS-IS

Snitfladeoversigt KMD aktiv - Systemafhængigheder Sorø - AS-IS Snitfladeoversigt aktiv - afhængigheder Sorø - AS-IS Doc2archive Svag afhængighed: Ingen indvirkning på s drift af andre systemer samt den fortsatte integration til 3.partssystemer. Snitfladen opsiges

Læs mere

Dette sker, når Jobcentret godkender etableringen af et fleksjob til en Person, der er visiteret til fleksjob.

Dette sker, når Jobcentret godkender etableringen af et fleksjob til en Person, der er visiteret til fleksjob. NOTAT Behandling af fleksløntilskud Bemærk, at beskrivelserne omkring anvendte og anvendte pt. ikke er kvalificeret med hensyn til nuværende praksis, idet fleksløntilskud er indført januar 2013. 1. Overordnet

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Arbejdsgang for barsel/adoption

Arbejdsgang for barsel/adoption Acadre: 15/10954 Arbejdsgang for barsel/adoption 1/11 Revideret den 14. juni 2016 Indhold Meddelelse om graviditet... 3 Graviditetsgener... 3 Faktisk fødsel... 4 Fædreorlov... 4 Barselsaftale... 4 Bekræftelse

Læs mere

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling)

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 05.08.2013 KY Projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for Personer, der er visiteret til

Læs mere

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 32 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn OBS BEMÆRK I denne vejledning henvises

Læs mere

26.11.2013. 1 KY-revalideringsydelse

26.11.2013. 1 KY-revalideringsydelse 1 KY-revalideringsydelse... 3 1.1 Person... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Økonomisk ydelse... 5 1.2.1 Attributter... 5 1.3 Ydelse... 6 1.3.1 Attributter... 7 1.4 Konteringsregel... 7 1.4.1 Attributter...

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Ansøgning om jobrotation/ Anmodning om udbetaling af jobrotationsydelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, 97 og 98a

Ansøgning om jobrotation/ Anmodning om udbetaling af jobrotationsydelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, 97 og 98a Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.21.05G01 Sagsidentifikation Ansøgning om / Anmodning om udbetaling af sydelse efter

Læs mere

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked August 2006 2 Hvad er Barsel.dk Barsel.dk er en ny udligningsordning for arbejdsgivere på det private arbejdsmarked. Den nye ordning betyder,

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Barsel Udligning Rederierhvervet

Barsel Udligning Rederierhvervet En pjece om Barselsudligningsordningen for Rederierhvervet Barsel Udligning Rederierhvervet Få refusion ved barsel (8. udgave 01.01.2014) Indhold: Hvad er barselsudligning 2 Hvem er omfattet af barselsudligning

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 1-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8.

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Ny version af "Søg boligstøtte"

Ny version af Søg boligstøtte Ny version af "Søg boligstøtte" Går i luften den 1. juli 2015 17-06-2015 Hvorfor kommer der en ny version af Søg boligstøtte? Søg boligstøtte er tilpasset lovgivningen vedr. eindkomst Det fremgår af loven,

Læs mere

26.11.2013. 1.22 Nedsættelse ift. løn på fuld tid...19 1.22.1 Attributter...19 1.23 Beslutningsgrundlag...19 1.24 Flekslønbeslutningsgrundlag...

26.11.2013. 1.22 Nedsættelse ift. løn på fuld tid...19 1.22.1 Attributter...19 1.23 Beslutningsgrundlag...19 1.24 Flekslønbeslutningsgrundlag... 1 KY-Fleksløntilskud... 3 1.1 Person... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Økonomisk ydelse... 6 1.2.1 Attributter... 6 1.3 Ydelse... 7 1.3.1 Attributter... 7 1.4 Konteringsregel... 7 1.4.1 Attributter... 8

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

Underbilag 2.13: Hændelsesliste. Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.13: Hændelsesliste. Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.13: Hændelsesliste Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Hændelsesliste Indgående beskeder... 4 3 Hændelsesliste udgående beskeder... 25 DETTE DOKUMENT

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Registersamkøring i Udbetaling Danmark kriterier og registre

Registersamkøring i Udbetaling Danmark kriterier og registre Registersamkøring i Udbetaling Danmark kriterier og registre Udbetaling Danmark bruger registersamkøring til at finde de sager, hvor der er en kombination af oplysninger, der rejser tvivl om, hvorvidt

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflow

Bilag 3A.2 Løsningsflow Bilag 3A.2 Løsningsflow Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOW... 6 Bilag 3A.2 Løsningsflow Side 1 1 Vejledning

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Status: Gældende Principafgørelse sygedagpenge - for sen anmeldelse af sygefravær - selvstændig

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?... 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen?... 3 3. Hvad er betingelserne for at få ret

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab 116660_Led_blanket_M6.qxd 09/11/06 12:56 Side 1 Ansøgning om medlemskab Udfyld og send skemaet til os eller ansøg om medlemskab via lederne.dk/blivmedlem 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn og by

Læs mere

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5.

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Årsafslutning af løn år 2015 TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Indholdsfortegnelse 1. Afregn særlig opsparing - dette skal laves før årets sidste lønkørsel... 2 2. Kør årets sidste

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK August 2007 0. Indledning ESI-standarden er den standard der sikrer, at indberetningen af fraværsoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne 1 Hvad er et Underretningsbrev UDP? 2 Medarbejderen er flyttet, hvilken kommune får indberetningen. Hver gang en indberetning (anmeldelse, sygefraværssamtale eller ny refusionsanmodning) signeres, udsendes

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

Orientering om Seniornedslag

Orientering om Seniornedslag Orientering om Seniornedslag Ulla Josta Rishøj 210147-1104 Opgjort pr. 26/06-12 Seniornedslaget gælder for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1946 til den 31. december 1952, som er i arbejde,

Læs mere