1) Opret ny version af side ) Lås version af side til din profil... 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8"

Transkript

1 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Log ind i hjemmeside CMSet eller intranet CMSet og vælg editor... 2 Redigering i Sitecore OLRKL(U)... 2 Content Editorens opbygning... 3 Felterne i Content Editorens indholdsområde... 4 Sider i Sitecore en brevbakke med to rum med hver sin bunke papirer i... 6 Mediebiblioteket ) Opret ny version af side ) Lås version af side til din profil ) Redigering... 9 Tekst formatering, priklister og tabeller... 9 Indsæt tekst fra Word... 9 Indsæt internt link til andre sider i det samme CMS Indsæt Word eller PDF dokument Hyperlink Manager eksterne links, ankerlinks, e maillinks Indsæt billede ) Kontroller ) Lås op ) Udgiv (kun for hjemmesiden) Andre ting der er gode at kunne Opret ny side Slet side Flyt side Lav om på rækkefølgen af sider Skift sprog / Opret en ny sprogversion af en side Teasere tekst og billeder i højrespalten Vis version i afgrænset periode eller gør side usynlig/sæt side offline Log ud Page Editoren Søgning i sitecore Indstil Internet Explorer til at virke med sitecore Firefox og Safari Hjælp!

2 Log ind i hjemmeside CMSet eller intranet CMSet og vælg editor Sitecore fungerer bedst i Internet Explorer, men du kan også bruge Firefox eller Safari browserne. Så skal du bare være forberedt på en gang imellem at måtte gøre nogle særlige ting for at få det til at fungere. Der står mere om at bruge Firefox og Safari sidst i manualen. Hvis du skal lave noget på hjemmesiden, skal du starte med at logge ind i hjemmeside CMSet. Hvis du skal lave noget på intranettet, skal du logge ind i intranet CMSet. Hjemmeside CMSet: itu.dk/sitecore Intranet CMSet: intranet.itu.dk/sitecore Som webredaktør kan du bruge to forskellige værktøjer (User Interface) til at redigere i CMSet: Content Editor og Page Editor og. For at se editorerne, skal du trykke på det røde Options link under login knappen. Nu kan du trykke på knappen til den editor, du vil bruge. Kvikguiden forklarer primært Content Editoren, da de fleste redaktører bruger den, og da der er en række funktioner, som ikke er i Page Editoren. CMSets tredje editor, Desktop, får du ikke brug for. Redigering i Sitecore OLRKL(U) En arbejdsgang i Sitecore CMS består af fem seks basale trin, som du altid skal huske at komme igennem. 1) Opret ny version af siden/teaseren 2) Lås versionen 3) Rediger og gem 4) Kontroller for fejl via Page Editor knappen 5) Lås op igen 6) Udgiv KUN PÅ HJEMMESIDEN Der er, som du kan se, en central forskel mellem hjemmesiden og intranettet. Der er én central forskel mellem redigering på intranettet og på hjemmesiden. På intranettet bliver dine ændringer synlige, når du låser den version, du arbejder med, op igen. På hjemmesiden skal du 2

3 huske at udgive din version, efter du har låst den op, før dine ændringer bliver synlige på hjemmesiden. Content Editorens opbygning Når du er logget ind i Sitecores Content Editor, ser du for oven en række faneblade. Hvert faneblad har et navn, fx Versions. Alt efter, hvilket faneblad du har valgt, har du adgang til forskellige knapper. Versions fanen giver for eksempel adgang til knappen Add, som man bruger til at tilføje en ny version til en side. Under fanebladene ser du i højre side af skærmen et indholdstræ med nogle små plus tegn, ikoner og tekster. Hver tekst er et navn på en side på intranettet eller hjemmesiden, alt efter hvilket CM du arbejder i. Indholdstræet fungerer lidt ligesom windows stifinderen med en masse mapper i mapper. Hvis du vil have adgang til en sides undersider, skal du trykke på det lille plus ved siden af navnet for at folde undersiderne ud. Hvis der ikke er noget plus, er der ikke nogen undersider. For at redigere en eksisterende side, skal du starte med at finde den i indholdstræet og klikke på den. Når du har klikket på en side i træet, får den en lyseblå firkant som baggrund i træet, og sidens indhold kommer til syne i højre side af skærmen i indholdsområdet. I eksemplet her venstre har vi klikket på Uddannelser siden: 3

4 Felterne i Content Editorens indholdsområde Indholdsområdet i page editoren har en række forskellige områder, der hver starter med en grå bjælke med en overskrift i, der beskriver hvad man bruger området til. Som redaktør skal du kun bruge det område, der hedder Data. Du kan klappe de andre områder sammen, hvis du synes, de er i vejen, ved at trykke på det lille + tegn i højre side af den grå bjælke. Dataområdet består af en række forskellige felter. Dem du skal bruge, er Title, Menu title, Show in navigation og feltet, hvor selve indholdet står, der hedder Text i hjemmeside cms et og Body i intranet cms et. Felterne står desværre ikke i den samme rækkefølge i hjemmeside cms et som i intranet cms et. Text feltet på hjemmesiden ser sådan her ud. Læg mærke til den lille Text overskrift over feltet i fed skrift. Body feltet på intranettet ser sådan her ud. Læg mærke til den lille Text overskrift over feltet i fed skrift. Her kommer en kort forklaring af de fire vigtige felter: Title feltet og Menu title feltet Når du opretter en ny side, indsættes det navn, du giver siden, automatisk i Title og Menu title felterne. 4

5 Indholdet i Title feltet er det, der bliver til sidens overskrift. OBS: Husk at ændre bindestreger tilbage til mellemrum og indsætte danske bogstaver i title feltet, efter siden er oprettet. Indholdet i Menu title feltet bliver til sidens navn i venstre menuen og den vandrette menu. OBS: Husk at ændre bindestreger tilbage til mellemrum og indsætte danske bogstaver i menutitle feltet, efter siden er oprettet. Der skal altid stå noget i Title feltet og Menu title feltet. Du kan skrive direkte i begge felter, når din version er låst. Din version låser automatisk, når du opretter den. OBS: Hvis du opretter en ny sproversion af din side, det vil sige hvis din side fx findes på dansk men ikke på engelsk, og du opretter en engelsk version, vil der ikke stå noget i Title feltet og Menu title feltet i den engelske version. Derfor skal du huske at skrive noget i feltet, hvis du opretter den første version af et nyt sprog. Text / Body feltet 5

6 Alt din sides indhold, undtaget den første overskrift og ting i den yderste højre kolonne som fx kalenderen, lægges ind i dette felt. For at kunne skrive i feltet, skal du dobbeltklikke på det. Så åbner redigeringsvinduet. Redigering i redigeringsvinduet er beskrevet nærmere senere i manualen. Show in navigation Efter overskriften Show in navigation er der en lille boks, som du kan sætte hak i. Hvis der er hak i boksen, vises din side i venstremenuen og den vandrette menu (afhængig af, hvilket niveau din side er på), med den tekst, der står i Menu title feltet. Hvis der ikke er hak i boksen, kan din side ikke ses i menuerne. Men den kan stadig findes via søgemaskinen! Det sidste er vigtig at huske, da det betyder, at det ikke er nok at fjerne hakket i boksen, hvis man ikke ønsker, besøgende skal finde siden. Sider i Sitecore en brevbakke med to rum med hver sin bunke papirer i Sider i sitecore er ligesom en brevbakke med to rum. I det ene rum ligger det indhold, der kommer ud på den engelske del af hjemmesiden / intranettet. I det andet rum ligger det danske indhold. Du kan se, hvilket sprog rum du er i, ved at kigge på det lille flag over indholdsområdet Du kan skifte sprog rum ved at klikke på flaget, så der kommer en lille menu til syne, hvor du kan vælge det andet sprog. 6

7 Hvis siden ikke findes på det sprog, du har valgt, vil indholdsområdet være tomt bortset fra en lysegul bjælke for oven, hvor der står The current item does not have an version in [det sprog, du har valgt]. Du kan læse senere i manualen om at oprette nye sprogversioner. Ved siden af det lille flag står der et tal. Det er sidens versionsnummer. En side i sitecore kan have rigtig mange versioner. Når man opretter en ny version af en side, svarer det til at lægge et stykke papir i et af sprog rummene i brevbakken. Den første version af en side har nr. 1. I eksemplet til venstre, er vi på sidens version nummer 2. Når du skal redigere i sitecore, skal du starte med oprette en ny version af den side, man vil arbejde med, og låse den. Når man låser en version, svarer det til at tage versionen ud af brevbakken og hen på ens skrivebord. Når man låser en version op igen, lægger man den tilbage i brevbakken på den plads, hvor den lå, inden man låset den. Det vil sige, at hvis man har låst den version af en side, der har det højeste nummer, kommer den til at ligge øverst i bunken, når man låser op igen. På intranettet er det altid den version af en side, med det højeste nummer, der ikke er låst, der bliver vist. På hjemmesiden er det altid den version af en side med det højeste nummer, der ikke er låst, der bliver udgivet, hvis nogen udgiver siden. Mediebiblioteket Alle universitetets billeder og dokumenter (Word dokumenter, Excel ark og PDF er), der linkes til eller bruges på sider i CMSet, ligger i Mediebilbioteket. Hvis du skal lægge nye billeder / dokumenter op i Sitecore kan bedst betale sig at gøre det i forbindelse med, at du sætter billedet ind på en side eller laver linket på en side. Det kan du læse mere om senere i manualen. Hvis du gerne vil se, hvad der i mediebiblioteket, eller oprette en ny mappe i mediebiblioteket, kan du skifte til det ved at trykke på den lille blå knap i øverste højre hjørne og vælge Media Library. 7

8 Når du vil skifte tilbage igen, trykker du igen på den samme knap, og vælger Content Editor. Mediebiblioteket er opbygget på samme måde som den del af Content Editoren, hvor alle siderne ligger. I venstre side er der et indholdstræ, hvor du kan klappe mapper ud for at finde ned til et billede. I højre side ser du indholdet af den mappe, du har valgt, eller egenskaberne for det billede / det dokument, du har valgt i indholdstræet. Hvis du vil oprette en ny mappe i mediebiblioteket, stiller du dig på den mappe, du gerne vil lave en undermappe til, og vælger Media folder fra insert området i Home fanen. Når du navngiver den nye mappe, kan du ikke bruge æ ø og å, og du skal bruge bindestreger i stedet for mellemrum. Hvis du har oprettet en ny mappe i hjemmeside CMS et, skal du afslutte med at udgive den nye mappe. Det gør du ved at vælge den i mediabiblioteket og udgive den som beskrevet i afsnittet om udgivelse. 1) Opret ny version af side Inden du begynder at redigere, skal du altid tilføje en ny version til en side. Du opretter en ny ved at finde fanen Versions og trykke på Add. Den nye version vil have det samme indhold som den forrige version, indtil du ændrer på det. Hvis du vil have en version af en side slettet, skal du skrive det i en mail til 2) Lås version af side til din profil Du skal altid låse din nye version af en side til din profil, inden du begynder at redigere. Når du låser en version, tager du den så at sige ud af brevbakken og ned på dit skrivebord, så sitecore ikke kan vise den på intranettet eller udgive den til hjemmesiden. I Content Editoren kan du ikke redigere en version af en side, med mindre den er låst til din profil. Du kan se, om en version af en side er låst til din profil, ved at se, hvilken baggrundsfarve, der er bag ved Edit ikonet (en blok og en blyant) i Home fanebladet. Hvis baggrundsfarven er grå (1), er denne version af siden IKKE LÅST. 8

9 Hvis baggrundsfarven er gul (2), er denne version af siden LÅST. Edit ikonet har altid gul baggrund, når du holder musen hen over, så du skal fjerne musen fra ikonet for at kunne se, hvilken baggrundsfarve, det har. For at låse den version af siden til din profil, du lige har oprettet, skal du klikke på Edit ikonet, så det skifter til en gul baggrund som i billede 2 ovenfor. Når du vil låse en version op igen, klikker du på Edit ikonet, så dets baggrundsfarve skifter fra gul til grå. Du kan kun låse versioner op, du selv har låst. 3) Redigering Når du har låst din side, skal du starte med at kontrollere, at der står noget i Title og Menu title felterne, at du har husket at lave bindestreger om til mellemrum og indsætte danske bogstaver (hvis relevant), og at der er hak i Show in navigation. Herefter skal du åbne redigeringsvinduet. Tekst formatering, priklister og tabeller De fleste knapper i redigeringsvinduet er de samme som i Word. For eksempel er der en knap til fed tekst,, en knap til kursiveret tekst,, og en knap til at lave priklister,. Du bruger dem på samme måde som i Word ved at markere det stykke tekst, der skal være i fed, kursiv eller være en prikliste, og derefter trykke på knappen. Hvis du vil indsætte en tabel, foregår det også ligesom i Word ved, at du klikker en gang med musen der, hvor tabellen skal være, klikker på den lille sorte pil ved siden af tabel ikonet, hvor mange rækker og kolonner din tabel skal have., og markerer, Du kan finindstille tabellen ved at højreklikke på den og vælge Set Table Properties. Du indstiller tabellens generelle egenskaber i det vindue, der kommer frem, i fanebladet Table Properties For at vise en tabels kanter skal du huske at give dem en farve og at give dem en tykkelse på mindst 1. Tykkelsen vælger du ved at trykke på + eller eller skrive et tal i feltet yderst til højre lige inden OK knappen. Farven vælger du lige ved siden af tykkelsesfeltet, hvor der er en firkant med et kryds på og en lille sort pil. Når du trykker på den sorte pil, kommer der en række farver frem, du kan vælge imellem. Indsæt tekst fra Word Marker og kopier teksten i dit Word dokument. Gå over i Sitecore redigeringsvinduet og placér musen, hvor teksten skal sættes ind. Klik på Paste as Plain Text ikonet, der viser en mappe med et stykke hvidt linjeret papir foran. Det renser din tekst fra Word for formatteringer, så de ikke overføres til Sitecore. Du skal altid huske at bruge Paste as Plain Text ikonet, når du sætter ind fra Word, ellers 9

10 kommer der rod i koden på din side. Du kan kende ikonet ved, at teksten Paste as Plain Text kommer frem, når du holder musen hen over ikonet. Indsæt internt link til andre sider i det samme CMS Marker den tekst, der skal være et internt link, og klik på InsertSitecoreLink ikonet,, en klode og to led i en kæde. Vælg den side, du vil linke til, i fanen Internt Link og tryk på Link knappen for at indsætte linket. Hvis du arbejder i hjemmeside cms et og vil linke til en side på intranettet, kan du ikke bruge indsæt internt link. Så skal du i stedet indsætte det som eksternt link (se senere i manualen). Indsæt Word eller PDF dokument Hvis du vil indsætte et link på din side til et Word eller et PDF dokument på din side, foregår det næsten ligesom når du vil linke til en anden side i CMSet. Klik på InsertSiteCoreLink ikonet,. I det vindue, der kommer frem, skal du vælge fanen Media Items. Det viser dig de billeder og dokumenter, der allerede ligger i sitecore. For at finde en mappe med billeder, du må bruge, skal du åbne mappen ITU, derefter mappen ITU Library, så Internet eller Intranet mappen, alt efter om du er i hjemmeside eller intranet CMSet. Her bør alle de billeder, redaktørerne må bruge, ligge i undermapper. Du åbner en mappe ved at klikke på det lille + ved siden af mappen. Hvis du vil linke til et dokument, der allerede ligger i mediebiblioteket, skal du starte med at finde frem til den mappe, dit dokument ligger i. Brug scrollbaren i venstre side til at scrolle ned for at se de udklappede mapper. Vælg dokumentet ved at trykke på det, og tryk på Link knappen. Hvis dit dokument ikke allerede ligger i mediebiblioteket, skal du lægge det op. Start med at finde den mappe, dit dokument skal ligge i. Det skal altid ligge i en under under mappe til Internet eller Intranet mapperne under ITU Library mappen under ITU mappen. Klik på mappen, så den får en lys blå firkant som baggrund. Tryk på Upload knappen. Tryk på Browse knappen i det nye vindue og vælg dokumentet på din computer. Når Sitecore har indlæst dokumentet, åbner der et nyt vindue, der viser dig dokumentets egenskaber i sitecore. 10

11 Læg mærke til, om der er et lille papir ikon med en firkant med nogle tegn i, i feltet Media. Hvis der er, er alt gået godt. Hvis der ikke er, er der sket en fejl, mens Sitecore lagde dokumentet op. Så er du nødt til at slette det ved at gå over i Home fanen og trykke på det røde kryds for Delete, og derefter lægge dokumentet op en gang til. Når dokumentet er lagt korrekt op, kan du lukke det vindue du ser Media feltet i, ved at trykke på den røde firkant med et kryds i vinduets øverste højre hjørne. Herefter kommer du tilbage til vinduet, hvor du kan vælge et dokument i mediebiblioteket. Men nu ligger dit dokument der også. Klik på dit dokument og tryk på Link knappen. Nu bliver der indsat et link til dit dokument i redigeringsvinduet og du kan gå videre med den øvrige redigering af siden. Hvis du arbejder med hjemmesiden og du har lagt nye dokumenter op i mediebiblioteket, skal du huske at sætte hak i Udgiv Delelementer, når du udgiver din version af siden. Hyperlink Manager eksterne links, ankerlinks, e maillinks Eksternt link: Skriv den tekst, der skal være et eksternt link, og marker den. Tryk på Hyperlink Manager ikonet, et papir med to led af en kæde foran. I fanen Hyperlink skal du skrive linkadressen i URL feltet. Vælg New window i rullegardin menuen ud for Target det indsætter koden _blank i feltet foran rullegardin menuen. Det sørger for, at linket åbner i et nyt vindue, når folk klikker på det. Lav en kort beskrivelse af/skriv navnet på afsnittet i feltet Tooltip, så det er tydeligt, hvad det er, du linker hen til, Det skal du gøre af hensyn til fx blinde, der får hjemmesidens indhold læst højt af et skærmlæserprogram. Klik OK for at afslutte oprettelsen af det eksterne link. E maillink: Placér musen der, hvor linket skal være, og skriv e mail adressen. Marker e mail adressen og klik på Hyperlink Manager ikonet. Klik på fanen E mail og skriv e mail adressen i Address feltet. Skriv eventuelt et emne i Subject feltet. Det vil blive sat ind som overskrift i brugerens e mailprogram, når brugeren af den færdige side klikker på linket. Klik OK for at afslutte oprettelsen af e maillinket. Ankerlink: Ankerlinks er links, der linker til indhold længere nede på den samme side, hvor linket er. Vi bruger det for eksempel i den Administrative ABC for at linke ned til ABCens forskellige artikler. For at lave et ankerlink, skal du først oprette ankeret. Det gør du ved stille dig med musen lige over den tekst, du gerne vil have, brugeren skal komme hen til (ofte ned til), når han/hun klikker på ankerlinket. Klik på Link Manager ikonet og vælge fanen Anchor. Man kan altid få adgang til alle en sidens ankre via Hyperlink Manager ikonet. Kald derfor ankeret et ord, der siger noget om, hvad teksten 11

12 under ankeret handler om, så andre webredaktører kan regne det ud. Tryk på OK for at indsætte dit anker på siden. Nu skal du lave det link, der skal linke frem til ankeret. Markér den tekst, der skal være selve ankerlinket, og klik på Link Manager ikonet igen. I Hyperlink fanen skal du nu vælge det anker, du lige lavede, i rullegardin menuen ud for Existing anchor. Klik OK for at afslutte oprettelsen af ankerlinket. Indsæt billede Klik på InsertSitecoreMedie ikonet, et billede af et landskab. Hvis du vil bruge et billede, der allerede er i Sitecore, kan du nu finde billedet i det vindue, der kommer frem, og derefter trykke på Insert Hvis du gerne vil lægge et nyt billede ind på siden, skal billedet lægges ind i billedmappen, før du kan vælge det. Start med, i det vindue, der er kommet frem, at finde den mappe, dit billede skal ligge i. Vælg ITU mappen, ITU library og Internet eller Intranet. Klik på den undermappe, dit billede skal ligge i, så den får en blå firkant som baggrund. Klik på Upload. I det vindue, der nu kommer frem, skal du klikke på Browse, og vælge det billede, du gerne vil lægge op. Når billedet er uploadet, kommer der et vindue frem, der viser dig billedets egenskaber i Sitecore. Læg mærke til, om du kan se dit billede i feltet Media. Hvis der er, er alt gået godt. Hvis der ikke er, er der sket en fejl, mens Sitecore lagde billedet op. Så er du nødt til at slette det ved at gå over i Home fanen og trykke på det røde kryds for Delete, og derefter lægge dokumentet op en gang til. Når billedet er lagt korrekt op, kan du lukke det vindue, du ser Media feltet i, ved at trykke på 12

13 den røde firkant med et kryds i vinduets øverste højre hjørne. Når vinduet er lukket, kommer du tilbage til det vindue, hvor du skal vælge billedet. Tryk på Indsæt knappen for at indsætte billedet. Når du højreklikker på dit billede i redigeringsvinduet, efter det er indsat, og vælger Image Properties kan du ændre på størrelsen. Hvis du vil ændre på størrelsen, skal du huske først at klikke på den lille lænke, der forbinder højde og bredde, så billedets dimensioner bliver låst sammen og ikke bliver forvredet. Du kan også give det en ramme ved at sætte Border width, rammetykkelsen, til 1 og vælge farve til rammen i Border color og give billedet en alternativ tekst, som blinde, der ser hjemmesiden ved hjælp af et skærmlæser program, vil få læst op. Billeder SKAL ifølge offentlige standarder have en alternativ tekst. Hvis billedet skal være et link, skal du klikke en enkelt gang på det, og derefter følge beskrivelsen for interne eller eksterne links. Hvis du arbejder med hjemmesiden og du har lagt nye billeder op i mediebiblioteket, skal du huske at sætte hak i Udgiv Delelementer, når du udgiver din version af siden. Gem Når du er færdig med at redigere i redigeringsvinduet, skal du trykke på Accept knappen for at dine ændringer bliver indsat i Body / Text feltet. Men de er ikke gemt endnu. For at gemme skal du klikke på Save disketten, der er placeret yderst til venstre i Content Editorens faneblade under det runde røde Sitecore logo. Du kan på en PC også bruge genvejstasterne CTRL + S. Du kan se, om dine ændringer er blevet gemt, ved at der kommer en slags firkant frem i indholdsområdet på skærmen, der skrumper ind og forsvinder. Det er Sitecores indikation af, at den har gemt. 4) Kontroller Når du har oprettet eller ændret en side, er det en god idé at se, hvordan siden ser ud, og kontrollere, at alle links fungerer, inden du gør siden synlig på intranettet eller udgiver den på hjemmesiden. For at kontrollere din side, skal du vælge Publish fanen og trykke på Page Editor knappen. Det åbner Page Editoren i et nyt vindue. Her kan du se, hvordan din side vil komme til at se ud, og du kan afprøve alle linkene. Når du er færdig, lukker du vinduet igen ved at trykke på den røde firkant med et kryds i, i vinduets øverste højre hjørne. 13

14 OBS: Lad være med at bruge Preview knappen nedenunder Page Editor knappen, hvis der er en, da den kun virker en gang imellem. 5) Lås op Når du er færdig med at redigere en side, skal du altid huske at låse den op igen, så den bliver synlig på intranettet eller kan udgives på hjemmesiden. Du låser op ved at klikke på Edit ikonet (en blok og en blyant) i Home fanebladet, så dets baggrundsfarve skifter fra gul til grå. Du kan først se, om Edit ikonets baggrundsfarve har skiftet til går, når du flytter musen fra knappen. Specielt for intranettet: Når du låser en version af en side op, bliver versionen synlig på intranettet med det samme. Det vil sige, at på intranettet behøver du ikke udgive sider. Du kan læse senere i manualen, hvordan du begrænser en side til kun at være synlig i en bestemt periode. 6) Udgiv (kun for hjemmesiden) Vælg Publish fanen og klik på Publish teksten under ikonet med en globus og et papir, og vælg Publish item. Det åbner et nyt vindue, hvor du kan vælge udgivelsesindstillinger. OBS: Du kan klikke på selve ikonet med en jordklode. Hvis du bruger denne form for udgivelse, åbner der ikke noget udgivelsesvindue. I udgivelsesvinduet skal du vælge følgende indstillinger: Publish: Vælg Smart publish. Hvis du har indsat billeder eller andre mediefiler, oprettet teasere eller slettet en underside, skal du sætte hak ud for Publish subitems. Hvis der er hak i Publish subitems, vil alle sidens underside blive udgivet samtidig (hvis de er låst op), og alle de billeder og dokumenter, der er indsat på siden. Publish Language: I dette område burde man skulle sætte hak ud for de sprogversioner af en side, man gerne vil udgive. Men der er en fejl i Sitecore, som gør, at udgivelsen ikke virker, hvis der ikke er hak i Danish. Derfor skal 14

15 Publication Targets: Sæt altid hak ud for begge targets, Internet og Slave1. du altid sætte ud for Danish. Hvis du gerne vil udgive en engelsk sprogversion, skal du også sætte hak ud for English. Hvis du glemmer at sætte hak i Slave1, bliver din side ikke udgivet, selvom det ser ud til, at udgivelsen går godt. Navnet, Slave1, henviser til, at det de besøgende ser, er afhængig af, hvad du vælger at udgive eller ikke udgive. Gennemfør udgivningen: Klik på Publish > knappen. Siden med dine ændringer kan nu ses på den danske eller den engelske del af hjemmesiden. Afslut altid med at kontrollere, at din side rent faktisk er blevet udgivet, at alle billeder er, hvor de skal være og at alle links virker. Andre ting der er gode at kunne Opret ny side 1. Væg placering: Stil dig på den side i indholdstræet, du vil indsætte en side under. Nye sider bliver undersider til den side, du står på, når du indsætter dem. 2. Indsæt ny side: Klik ved hjælp af de små grå op og ned pile i fanen Home, i området Insert. Sidetypen skal være Standard page, og du vælger den ved at klikke på den. Giv siden et navn i feltet Item Name i den boks, der kommer frem. Du må ikke bruge æ ø eller å i navnet, og du skal indsætte bindestreger i stedet for mellemrum. Slet side 1. Find siden: Klik i indholdstræet på den side, du vil slette. 2. Slet siden: Klik på Delete ikonet, et rødt X i Home fanebladet. Du bliver nu flyttet op på oversiden, og undersiden forsvinder. 3. Udgiv hvis du arbeder i hjemmeside CMS et: Du udgiver en sletning af en side, ved at udgive den slettede sides overside. 15

16 Husk at sætte hak i Publish subitems i udgivelsesdialog boksen, inden du udgiver (ellers virker det ikke). Hvis du har slettet en side ved en fejl, kan du sende en mail til og så kan Tina eller Morten genskabe siden. Flyt side Hvis du gerne vil flytte din side over i et andet område på hjemmesiden eller intranettet, for eksempel fra uddannelsesområdet til forskningsområdet på hjemmesiden, skal du trække siden der hen, hvor du vil have den. Din side er fremhævet i indholdstræet ved, at der er en lyseblå firkant bag ved den (i eksemplet til højre har vi valgt siden Aaben Torsdag). din side skal indsættes dér. Lav om på rækkefølgen af sider finder længst til højre i Home fanen. Sørg for, at siden er låst op, og klik herefter på siden i indholdstræet og hold venstre museknap nede. Træk med musen siden på den side, din side skal være en underside til. Slip musen og tryk OK til, at Hvis du gerne vil lave om på rækkefølgen af undersider under samme side, kan du bruge på de blå pile, som du Hver gang du klikker på enkelt pilene Up eller Down én gang, flyttes siden én plads op/ned. Hvis du for eksempel skal flytte siden to gange ned, skal du derfor klikke to gange på Down pilen. Du kan følge med i indholdstræet, om det virker. Skift sprog / Opret en ny sprogversion af en side Hvis du vil oprette en ny sprogversion, for eksempel en engelsk udgave af en dansk side, der ikke tidligere har været oversat, skal du starte med at skifte sprog. Det gør du ved at klikke på det lille flag over indholdsområdet, og klikke på flaget for det sprog, du vil arbejde med eller oprette en ny version af. Hvis der står 0 versions under et af sprogene, er det fordi, siden ikke findes på dette sprog. 16

17 Hvis du skifter til et sprog, hvor der ikke er nogen versioner, vil du se en tekst øverst i indholdsområdet med en beige baggrund og en gul advarselstrekant, der fortæller, at der endnu ikke findes en version af siden i dette sprog. Klik på linket Add a new version i det beige område. Det opretter en ny sprogversion, som du herefter kan låse og redigere som sædvanlig. Teasere tekst og billeder i højrespalten Du kan indsætte tekst eller billeder i højrespalten ved at bruge fremgangsmåden for at indsætte en side, men i stedet for at indsætte en Standard page indsætte først en Teaser Folder, hvis siden ikke har en i forvejen, og herefter en Local Teaser. Herefter kan du redigere teaseren som normalt. Når du vil udgive teaseren, skal du stille dig på den side, du har oprettet teaser folderen under, og følge beskrivelsen for at udgive i kapitlet Udgiv tidligere i manualen. Husk at sætte hak i Publish subitems, da en teaser er et delelement af den side, den hører til. En side kan have mange lokale teasere, der hører til den ene side og de skal alle sammen ligge i sidens Teaser Folder. Du kan også vælge at få en teaser vist på flere sider. Det kræver, at teaseren, i stedet for at være oprettet under en side som localteaser, er oprettet i mappen Settings, i undermappen SiteTeasers som en SiteTeaserContent. Derudover kræver det, at du på de sider, hvor du gerne vil vise en siteteaser, vælger teaseren til. 17

18 Mappen Settings finder du i indholdstræet lige under jordkloden, hvor der står Internet. Der er allerede nogle teasere, du kan bruge på flere sider. På billedet kan du se, at der blandt andet ligger en, der hedder MTGfolder epages. Det er en folder til spiluddannelserne, der vises på flere af spil siderne. Når du skal redigere en teaser, der bruges flere steder, skal du redigere den i SiteTeaser mappen. Men husk: Andre har måske sat den ind på andre sider, så tænk dig om, inden du redigerer. Du må ikke slette teasere i SiteTeaser mappen. Når du skal vise en teaser fra SiteTeaser mappen på flere sider, skal du i Content Editoren vælge den teaser, du vil sætte ind, og hvor du vil sætte den ind. Den kan enten indsættes i højrekolonnen, Teasers in right column, i midterkolonnen øverste, Teasers in center column top eller i midterkolonnen nederst, Teasers in center column bottom. Hvis du for eksempel vil indsætte en genbrugsteaser i højrekolonnen, skal du klikke på den i oversigten i kassen til venstre under Teasers in right column, og trykke på den blå pil mellem de to kasser ved siden af hinanden på billedet. Så teaseren kommer over i kassen i højre side af skærmen, og vil blive vist i højrekolonnen, når du har udgivet din side. Hvis du vil fjerne den igen, klikker du den anden blå pil, så den kommer tilbage i kassen til venstre. Hvis du arbejder på internettet skal du huske at udgive SiteTeaser mappen og alle de sider, hvor du har valgt teaseren til eller fra. Kommunikationsafdelingen hjælper gerne med at lave teasere, der vises på flere sider enten i højresiden eller nederst i midten af siden. Hvis du har brug for det, skal du skrive en mail til Vis version i afgrænset periode eller gør side usynlig/sæt side offline Du kan indstille, hvornår man skal kunne se en version af din side eller alle versioner af. Tidsindstillet udgivelse af en version kan du for eksempel bruge, hvis du vil have besøgende til i en bestemt måned at se en besked på siden om, at de skal huske at tilmelde sig kurser inden en bestemt dato. Tidsindstillet udgivelse af alle versioner af en side, bruger du til at bestemme, at en side først skal dukke op på hjemmesiden efter en bestemt dato eller skal forsvinde fra hjemmesiden på en bestemt dato (nogle kalder det, at siden skal blive usynlig, andre kalder det at siden skal sættes offline). 18

19 Både på hjemmesiden og intranettet gøres begge dele ved at sætte restriktioner på siden. Find Publish fanen og klik på Change ikonet (en klode med et ur) i Restrictions området. Det åbner et vindue med tre faner. Vis version i afgrænset periode Den første fane, Versions skal du bruge, hvis du vil indstille, hvornår man skal kunne se en bestemt version af siden. En version af en side kan kun udgives, hvis der er hak i Publishable ud for versionen i Version fanen, og vi er indenfor perioden der afstikkes af de to Publishable From / To datoer. I eksemplet på billedet vil version 5 blive vist fra 1. december 31. december 2010, og version 4 udenfor denne periode, det vil sige fx i november 2010 og januar Den periode, en side skal vises i, består af to vigtige datoer: Startdatoen for, hvornår man skal kunne se versionen, Publishable From ; og den dato, hvor versionen ikke længere skal kunne ses, Publishable To. Hvis du bruger tidsindstillet udgivelse, er det vigtigt, at du overvejer, hvad der sker på den sidste dato, Publishable To. Men det kan godt være lidt langhåret at forstå. Reglen omkring versioner er, at hvis der er flere versioner af en side, og flere af dem kan udgives, er det den seneste version der kan udgives, der bliver vist på intranettet, og den seneste version der kan udgives, der vil blive udgivet på hjemmesiden, næste gang siden udgives. Det betyder, at hvis vi vil have version én af en side vist for eksempel i december, og resten af året vil have en anden version vist, skal decemberversionen være den sidste version af siden (nr. 5 i eksemplet), den anden version være den næst sidste version af siden (nr. 5 i eksemplet). Når december 2010 er passeret, vil version 5 ikke længere kunne vises, og så vil version 4 være den seneste version, der kan udgives. 19

20 På intranettet betyder det, at version 4 af siden vil blive vist d. 31. december 24:01. På internettet betyder det, at næste gang, siden bliver udgivet efter 31. december 24:00, vil version 5 blive taget ned og version 4 blive udgivet i stedet. Der sker dagligt en udgivelse af alt, hvad der ikke er låst på internettet, kl. 24:01. Derfor vil version 5 på internettet først blive taget ned næste gang dette tidspunkt passeres, med mindre du selv går ind og udgiver version 5 i Sitecore lige efter nedtagningstidspunktet. Gør side usynlig/sæt side offline: Hvis du vil have en hel side, og ikke kun en version af siden, til kun at blive vist i en bestemt periode, skal du indstille det i fanen Item. Her kan du ligesom med versionerne indstille en bestemt tidsperiode, hvor siden kan udgives / vises. Hvis du fjerner hakket i Publishable, kan siden slet ikke udgives. Hvis du gerne vil gøre en side usynlig (også kaldet at sætte siden offline), kan du enten fjerne hakket i Publishable eller sætte datoen i går ind i feltet Publishable To Kontroller tidsindstilling Når du har opsat tidsindstillet udgivelse, er det en god ide at kontrollere, om det vil virke som du forventer. Det kan du kontrollere ved hjælp af Preview. I Content Editoren: Klik på Preview i Publish fanen. Herefter åbner siden i preview mode i Page Editoren. 20

Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2. Log ind og vælg editor... 3

Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2. Log ind og vælg editor... 3 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2 Log ind og vælg editor... 3 OLRGKL og OLRGLKU Redigering i Sitecore... 3 Særligt om Page Editorens

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Sitecore Kvikguide... 1 Log ind og vælg editor... 2. LRGKL(U) Redigering i Sitecore... 2

Indholdsfortegnelse: Sitecore Kvikguide... 1 Log ind og vælg editor... 2. LRGKL(U) Redigering i Sitecore... 2 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Sitecore Kvikguide... 1 Log ind og vælg editor... 2 LRGKL(U) Redigering i Sitecore... 2 Særligt om Page Editorens indretning... 3 Content Editoren i Page Editor

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Manual til Sitecore Institutions- og projekthjemmesider Silkeborg Kommune, 16. september 2013

Manual til Sitecore Institutions- og projekthjemmesider Silkeborg Kommune, 16. september 2013 Manual til Sitecore 1 VELKOMMEN Silkeborg Kommune bruger systemet Sitecore til at opbygge hjemmesider i. Institutions- og projekthjemmesider er bygget op over en fast skabelon med et fast design. Der er

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Her ser du dit arbejde i preview undervejs og udgiver dit arbejde når du er færdig. (se side 4)

Her ser du dit arbejde i preview undervejs og udgiver dit arbejde når du er færdig. (se side 4) Sitecore vejledning Hvad er det? Sitecore er det program, den officielle del af Spejdernet laves i. Sitecore er et Content Management System, dvs. indholds-håndteringssystem til hjemmesider. Hvordan starter

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013. Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside

Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013. Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013 Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside 1 Log- ind så kommer du ind i Sitecore Gå til: institutionsnavn.gentoftesites.dk/sitecore ( f.eks.jaegersborgfc.gentoftesites.dk/sitecore)

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ HUSK ingen www i adressen, skriv blot

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Siteloom manual for Comwells webredaktører

Siteloom manual for Comwells webredaktører Siteloom manual for Comwells webredaktører Generelt Hvad er SL: SiteLoom er redigeringsprogrammet bag comwell.com websitet, som gør det muligt for folk uden programmeringskundskaber, at redigere og tilføje

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Velkommen til MODx kursus

Velkommen til MODx kursus Velkommen til MODx kursus Dette er en gennemgang af den mest basale funktionalitet i vores nye hjemmeside redigerings værktøj. MODx er et meget simpelt CMS (Content Management System), der gør det muligt

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Indhold 2 Start Lidt om sidens layout 3 Åbn den downloadede fil i CoffeeCup og gem den som dit eget projekt 3 Knapperne Ring og Mail Indsæt nyt link på Ring og mail

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Sider, indlæg og projekter

Sider, indlæg og projekter Sider, indlæg og projekter I Divi-temaet er der tre forskellige måder at lægge artikler op på sitet; Sider, indlæg og projekter. På Villybruun.dk bruges Sider til alle artikler. Man kan oprette eller redigere

Læs mere

3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

3 Tilføj printer HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP 5 Klik Printer ikonet - Print/Plot configuration Plot filer fra AutoCad 14. 1 Åben Autocad 14 2 Klik "Filer" og vælg "Printer setup" 3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 4 Klik "Ok" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk

Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk 3. udgave, februar 2012 Denne vejledning er en hjælp til at løse almindelige og kendte browserproblemer, der kan forekomme i Internet Explorer 7 og 8, når du

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Qbrick s krav til video filtyper

Qbrick s krav til video filtyper Indhold Qbrick s krav til video filtyper... 1 Krav til ordningen/området... 1 Qbrick s krav til video leverandør... 1 Video og billede størrelser i WCM:... 1 Upload en video... 2 Trin 1: Mediefiler...

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit "Navn ", " Last Name " og " Password" - "Job Title " er ikke nødvendigt at bruge.

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit Navn ,  Last Name  og  Password - Job Title  er ikke nødvendigt at bruge. Yammer for " Dummies " Manual Den URL Yammer er : www.yammer.com Du vil modtage en invitation til Yammer. Invitationen sendes til butikken e- mail -adresse (f.eks 2199@br-leg.dk ) og / eller til din butikschef

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS4, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside og generel support info... - 2 - Kontrolpanel... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 4 - Menupunkter...

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS5, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Friluftsrådets nye hjemmeside

Friluftsrådets nye hjemmeside Friluftsrådets nye hjemmeside Velkommen! Eftermiddagens program 16.00: Hvad kan og skal hjemmesiden? Ny hjemmeside - Nye muligheder Hvordan får vi mest ud af mulighederne? ---- 16.45: Pause ---- 17-18.30:

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Guide til, hvordan du tilføjer en GIPPLER- fane til din Facebook side

Guide til, hvordan du tilføjer en GIPPLER- fane til din Facebook side Guide til, hvordan du tilføjer en GIPPLER- fane til din Facebook side Bemærk! Vi bruger i denne guide både Facebook og en applikation på Facebook for, at lave din GIPPLER- fane. Vi kan af naturlige årsager

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Administration Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Administration - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

CS TYPO3 Manual. Udarbejdet af klaus@cs.aau.dk Side 1 af 30

CS TYPO3 Manual. Udarbejdet af klaus@cs.aau.dk Side 1 af 30 CS TYPO3 Manual TYPO3 CMS Opbygning...2 Log ind...2 Backend...3 Frontend...5 Hvor skal jeg klikke?...6 Gem, gem og vis, gem og luk og luk...7 Håndtering af sider og menuer...8 Sammenhæng mellem sider og

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

CMS - BRUGERMANUAL CMS

CMS - BRUGERMANUAL CMS CMS - BRUGERMANUAL LOG PÅ ADMINISTRATION Sådan kommer du i gang! For at logge ind i dit nye CMS-administrationsmodul skal du efter dit domæne skrive: admin. Eks.: www.dit_domæne.dk/admin Første gang du

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Weebly- vejledning. Lav din egen hjemmeside let og smertefrit

Weebly- vejledning. Lav din egen hjemmeside let og smertefrit 1 Weebly- vejledning Lav din egen hjemmeside let og smertefrit 1. Gå ind på flg. adresse: www.weebly.com 2. Opret dig som bruger (gratis): 2 3. Kom godt i gang: For at komme i gang med 1. side skal du

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

sitecore CONTENT MANAGER

sitecore CONTENT MANAGER sitecore CONTENT MANAGER Brugervejledning 4.2 Copyright SiteCore A/S 1 2 Indholdsfortegnelse 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Læsevejledning....................................................5

Læs mere

Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk

Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Version 1.2 30. september 2012 http://www.modelflyveklubber.dk/data/vejledning-klubweb.pdf Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk, version 1.2 1/15

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Der findes yderligere hjælp på www.typo3support.com Copyright Vision Team ApS 1 www.visionteam.dk Content Page 1 Log ind på intranettet...

Læs mere

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on En didaktisk model til ipadagogik Fagligt indhold Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog Rammesætning Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Kobling )l praksis Produk)on Individuelt Gruppe

Læs mere

Enten med kabel eller med trådløs forbindelse

Enten med kabel eller med trådløs forbindelse Internet Enten med kabel eller med trådløs forbindelse Internet Computer med kabel computer trådløs - router modem stikdåse verden udenfor Internetadresser Hovedregel eksempel: www.gammelby.eu (1 punktum

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk SKAT.dk side 1 af8 1) Gå ind på www.skat.dk I adresselinjen Tast borger og CTRL + ENTER (Internet Explorer) Eller tast www.skat.dk Du ser nu dette skærmbillede: 2) Klik på ordet Borger Her er en masse

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse Blogs Om blogs http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/internet/blogs Om at oprette blogs http://www.it-borger.dk/laer-om-it/internet/nar-du-vil-pa-nettet/blogs/sadan-laver-du-en-blog Råd når du laver

Læs mere

NP Ecommerce. Produktguide for NaviConnect. Ecommerce

NP Ecommerce. Produktguide for NaviConnect. Ecommerce NP Ecommerce Produktguide for NaviConnect Ecommerce Indhold Varekort - Magento:... 2 Grundlæggende vareinformation:... 2 Priser og specielt fremtræden:... 4 Metainformation:... 5 Attributsæt, billeder,

Læs mere

Inner Wheel. Vejledning. i brug af. nyt CMS system. for Inner Wheel Klubber

Inner Wheel. Vejledning. i brug af. nyt CMS system. for Inner Wheel Klubber Inner Wheel Vejledning i brug af nyt CMS system for Inner Wheel Klubber CMS vejledning-5, juni 2013/bha 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Valg af browser... 5 3. Start... 6 3.1 Den åbne side...

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Brugermanual Kompass-værktøjet - for administratorer

Brugermanual Kompass-værktøjet - for administratorer 1 Brugermanual Kompass-værktøjet - for administratorer 2 LOG IND...Fehler! Textmarke nicht definiert. RegistRER EN BRUGER...Fehler! Textmarke nicht definiert. BED DEN STUDERENDE OM AT OPRETTE KOMPETENCEWEBS

Læs mere

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden Uploadning af filer til NMF hjemmeside Kai Sørensen, 18. juni 2013 Forord Den daglige vedligeholdelse af hjemmesiden foretages af: Kai Sørensen Frem 41 DK 2800 Lyngby e-mail: kai.sorensen@newmail.dk tel.:

Læs mere

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM WordPress WordPress er et fantastisk program til blog og til hjemmesider, hvor du gerne vil kunne rette via din browser. WordPress er meget udbredt og det er derfor nemt at finde fora, templates og hjælp

Læs mere

Prezi. Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012

Prezi. Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012 Prezi Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Prezi?...4 Hvordan finder jeg Prezi?...5 Skoletube og Prezi...5 Lav din første Prezi-præsentation...5 Indtast

Læs mere

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hjemmeside struktur... 3 Rettigheder... 4 Opret Nyhed... 6 Opret Kalender Event... 7 Opret Arrangement... 9 Fast side... 10 Forside... 11 Tekst... 11 Billeder... 11

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere