Bilag 1 Kravspecifikation Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Kravspecifikation Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil."

Transkript

1 Bilag 1 Kravspecifikation Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING KORT BESKRIVELSE AF OPGAVEN BAGGRUND FORMÅL MÅLGRUPPER FORUDSÆTNINGER TEKNISKE SPECIFIKATIONER KRAV TIL OPGAVEN KRAV TIL RAMMERNE FOR PROJEKTET Mindstekrav (MK)... 9 MK 1 Situationsbeskrivelse... 9 MK 2 Optimale betingelser for udviklingen af temasider... 9 MK 3 Uvm.dk som knudepunkt... 9 MK 4 Tidsplan... 9 MK 5 Overordnet aktivitetsplan... 9 MK 6 Medarbejderoversigt MK 7 Pris Konkurrenceparametre Konkurrenceparameter KRAV TIL INFORMATIONSARKITEKTUR MINDSTEKRAV (MK) MK 8 Udvikling af ny informationsarkitektur MK 9 Forslag til ny grundstruktur på de to øverste niveauer af uvm.dk MK 10 Forslag til ny mobiloptimeret (responsiv) grundstruktur på uvm.dk MINDSTEKRAV UDEN LØSNINGSBESKRIVELSE (MKU) MKU 1 Gennemgang af sider på nuværende websites MKU 2 Mængden af information på forsider og underforsider MKU 3 Anvendelse og opbygning af navigationssider MKU 4 Opbygning af indholdssider MKU 5 Antal niveauer i strukturen MKU 6 Brugervenlig og tilgængelig navigation Konkurrenceparametre Konkurrenceparameter KRAV TIL DESIGN Mindstekrav (MK) MK 11 Udvikling af nyt design MK 12 Forslag til nyt design af uvm.dk MK 13 Forslag til nyt mobiloptimeret (responsivt) design af uvm.dk MK 14 Dokumentation af design i koncernfælles designmanual MK 15 Forslag til nyt design af nyhedsbreve Mindstekrav uden løsningsbeskrivelse (MKU) MKU 7 Versionering Konkurrenceparametre Konkurrenceparameter KRAV TIL OVERTAGELSE AF EKSISTERENDE CMS-LØSNING Mindstekrav (MK) MK 16 Overtagelse af eksisterende CMS-løsning MK 17 Lancering af eksisterende og nye websites MK 18 Stillingtagen til tidligere gennemførte analyser MK 19 Konsolidering (refaktorering) af funktionaliteter MK 20 Håndtering af yderligere websites på eksisterende CMS-løsning Mindstekrav uden løsningsbeskrivelse (MKU) MKU 8 Adgang til QA-miljø (MKU) MKU 9 Adgang til supportsystem (MKU) Bilag 1 - Kravspecifikation Side 2 af 23

3 Konkurrenceparametre Konkurrenceparameter Konkurrenceparameter Konkurrenceparameter Konkurrenceparameter Konkurrenceparameter Konkurrenceparameter KRAV TIL SYSTEMET (CMS-LØSNINGEN) Mindstekrav (MK) MK 21 Opgradering af eksisterende CMS-løsning MK 22 Anvendelse af gængse kodestandarder MK 23 Browser-optimering af relancerede websites MK 24 Mobiloptimering af relancerede websites MK 25 Browser-optimering af CMS-løsningens backend MK 26 Decentral opdatering af websites på CMS-løsningen MK 27 Optimering af søgemuligheder og søgeresultater MK 28 Implementering af funktionalitet, som muliggør tagging MK 29 Aktivering af ikke-aktiverede funktionaliteter MK 30 Fjernelse af ikke længere anvendte elementer MK 31 Forbedring af fejlsider Mindstekrav uden løsningsbeskrivelse (MKU) MKU 10 Den nye CMS-løsning skal baseres på Sitecore CMS MKU 11 Den nye CMS-løsning skal baseres på den eksisterende CMS-løsning MKU 12 Overholdelse af W3C s retningslinjer for tilgængeligt webindhold MKU 13 Filtrerings- og sorteringsmuligheder på søgeresultatsiderne MKU 14 Markering af dokumenttype i søgeresultater MKU 15 Justering i forhold til stavefejl MKU 16 Forslag til forbedring af søgeinput MKU 17 Betegnelser i backend angives på letforståeligt dansk MKU 18 Eksisterende funktionaliteter i CMS-løsningen bibeholdes MKU 19 Automatisk skalering af billeder MKU 20 æ, ø og å i navngivning af sider og filer MKU 21 Bedre muligheder for aktivitetsmålinger Konkurrenceparametre Konkurrenceparameter Konkurrenceparameter Konkurrenceparameter Konkurrenceparameter Konkurrenceparameter Konkurrenceparameter Konkurrenceparameter Konkurrenceparameter Konkurrenceparameter Konkurrenceparameter Konkurrenceparameter Konkurrenceparameter KRAV TIL VARETAGELSE AF DRIFT, SUPPORT, VEDLIGEHOLDELSE AF WEBSITES, VIDEREUDVIKLING OG DOKUMENTATION Mindstekrav (MK) MK 32 Varetagelse af drift, support og vedligeholdelse af websites MK 33 Justering og videreudvikling af ministeriets eksisterende CMS-løsning MK 34 Videreudvikling af CMS-løsningen af tredjepart MK 35 Teknisk dokumentation Konkurrenceparametre Konkurrenceparameter Konkurrenceparameter Bilag 1 - Kravspecifikation Side 3 af 23

4 1. Indledning I august måned 2014 udførte s Kommunikationssekretariat (herefter KOMM ) en analyse af ministeriets hovedwebsite uvm.dk som viste, at de mange besøgende på uvm.dk generelt er tilfredse med kvaliteten af indholdet på websitet. Dog viste analysen, at de besøgende har meget svært ved at finde frem til indhold, både når de besøgende forsøger at klikke sig frem, og når de forsøger at finde frem til indhold ved hjælp af websitets søgefunktion. På den baggrund er det besluttet at uvm.dk (og den engelsksprogede del af uvm.dk, eng.uvm.dk) og de to websites for ministeriets to styrelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (stukuvm.dk) og Styrelsen for It og Læring (stil.dk) skal relanceres. Resultaterne af analysen er vedlagt som baggrundsmateriale: Bilag 5 Samlede resultater af analysen af uvm.dk Bilag 6 Samlede resultater af analysen af uvm.dk uddybning Bilag 7 Samlede resultater af spørgeskemaundersøgelsen I 2012 blev der udført en ekspertvurdering af uvm.dk, som ligeledes kan være med til at give indblik i de problematikker, som eksisterer på uvm.dk. Resultater af ekspertvurderingen Bilag 8 Webevaluering Ministeriet for Børn og Undervisning 1.1 Kort beskrivelse af opgaven Der ønskes et samlet tilbud på tilrettelæggelse og gennemførsel af relanceringen af uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk. Projektet har et informationsarkitektonisk, et designmæssigt og et teknisk aspekt, og tilbuddet skal indeholde bud på løsning af følgende hovedopgaver i projektet: Udarbejdelse af overordnet forslag til ny grundstruktur (informationsarkitektur) på de to øverste niveauer af uvm.dk. Udarbejdelse af overordnet forslag til nyt design af uvm.dk (som skal versioneres til brug på eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk). Overtagelse af eksisterende CMS-løsning (jf. afsnit 1.6 Tekniske specifikationer side 7) fra nuværende Sitecore-implementeringspartner. Varetagelse af drift, support, vedligeholdelse, videreudvikling samt lancering af eksisterende og nye websites i ministeriet. Konsolidering (refaktorering) af funktionalitet på ministeriets eksisterende CMS-løsning. har til gennemførelse af projektet en bevillingsmæssig ramme på 1.710,000 kroner ekskl. moms, dvs. både til informationsarkitektur, design, overtagelse og konsolidering af eksisterende CMS-løsning. Der søges særskilt bevillingsmæssig hjemmel til drift, support og vedligehold. 1.2 Baggrund Siden relanceringen af ministeriets hovedwebsites i 2011 (uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og det daværende udst.dk) har brugernes internetvaner ændret sig drastisk, og Ministeriet for Børn, Bilag 1 - Kravspecifikation Side 4 af 23

5 Undervisning og Ligestillings rolle i virkeliggørelsen af reforminitiativer er ændret. Der er derfor behov for, at ministeriet tilpasser sine hoved-websites, så de lever op til den aktuelle situation. For at få indblik i, i hvor høj grad de eksisterende websites dækker de mange besøgendes behov 1, har analyseret, hvor tilfredse de besøgende på ministeriets hovedwebsite uvm.dk er. Samlet tegner analysen et billede af, at de mange besøgende på uvm.dk generelt er tilfredse med kvaliteten af indholdet på websitet. Dog har de besøgende meget svært ved at finde frem til indhold, både når de forsøger at klikke sig frem, og når de forsøger at finde frem til indhold ved hjælp af websitets søgefunktion. En vigtig konklusion på baggrund af analysen er derfor, at kompleksiteten på uvm.dk samlet set skal reduceres, samtidig med, at søgemulighederne på websitet skal forbedres og at "tagging" (sammenkædning) af relateret indhold implementeres. Resultaterne af analysen kan læses i bilag 5-8. På trods af den generelle tilfredshed med indholdet på uvm.dk, indeholder analysen flere anbefalinger i relation til oprydning, omskrivning og målretning af indhold på websitet. Eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk var ikke inddraget i analysen, men det er antagelsen, at langt størstedelen af de identificerede problematikker på uvm.dk vil være gældende for de resterende tre hoved-websites i ministeriet. 1.3 Formål På baggrund af analysen er projektets hovedformål defineret til at: Løfte tilfredsheden med ministeriets eksternt rettede hoved-websites markant Projektets syv delformål er defineret til at: 1. Reducere kompleksiteten af ministeriets hoved-websites (uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk). 2. Modernisere det grafiske udtryk på ministeriets hoved-websites. 3. Gøre det nemt for de mange besøgende på ministeriets hoved-websites at fremsøge indhold. 4. Sammenkæde relateret indhold på tværs af eksisterende digitale platforme i ministeriet (fx ved hjælp af tagging af indhold) Konsolidere den funktionalitet, som er udviklet på ministeriets Sitecore-baserede CMSløsning. 6. Rydde op i og målrette indhold. 7. Fremtidssikre ministeriets CMS-løsning. 1 På uvm.dk blev der i 2014 registreret millioner sessioner. Tallet er opgjort vha. Google Analytics, hvorfra den interne trafik i ministeriet er fratrukket. 2 Jf. Bilag 5 - Overblik over digitale kanaler i UVM s koncern for et samlet overblik over digitale kanaler i ministeriet. Bilag 1 - Kravspecifikation Side 5 af 23

6 1.4 Målgrupper Uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk henvender sig til flere målgrupper. Uvm.dk, eng.uvm.dk og stukuvm.dk henvender sig primært til: Pressen Politikere/Folketinget Interesseorganisationer Faglige organisationer Undervisere Ledere Administratorer Bestyrelser Censorer Tilsynsførende og revisorer Vejledere og vejledningscentre Borgere, herunder forældre, uddannelsessøgende og borgere under uddannelse Virksomheder Kommuner og andre offentlige myndigheder Rådsmedlemmer Nuværende og potentielle medarbejdere Udenlandske interessenter Stil.dk henvender sig primært til: Leverandører Lederforeninger Skoleforvaltninger Offentlige organisationer Teknisk/administrativt personale 1.5 Forudsætninger Der er i dette punkt en angivelse af de forudsætninger, som ordregiver har til, hvordan opgaven skal løses. Det bemærkes, at der ikke er tale om krav, men alene en angivelse af rammen for opgaveløsningen. Nærværende opgave udbydes under følgende forudsætninger: Tilbudsgiver kan tilbyde en løsning, der kan indfri følgende succesmål: 1. At de relancerede websites (uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk) som helhed afspejler ministeriets værdier: Ordentlighed, enkelhed, kreativitet og handlekraft. 2. At de relancerede websites som helhed fremstiller ministeriet som et moderne, innovativt og velfungerende ministerium. 3. At de relancerede websites som helhed er imødekommende, velstrukturerede og dynamiske, og at de relancerede websites har fokus på de besøgendes informationsbehov og handlemønstre. Bilag 1 - Kravspecifikation Side 6 af 23

7 4. At de besøgende kan finde den information, de leder efter på de relancerede websites (både når de besøgende navigerer, men også når de besøgende søger sig frem vha. søgefelterne på de relancerede websites). 5. At de relancerede websites som helhed guider de besøgende mod relevant indhold (fx ved anvendelse af både interne og eksterne links på de relancerede websites). 6. At præsentationen af tværgående temaer på de relancerede websites gøres mere synlige, end det er tilfældet på de nuværende websites. 7. At der skabes en klar strukturel og grafisk opdeling mellem aktuelt og historisk materiale på de relancerede websites. 8. At de relancerede websites problemfrit kan tilgås fra de mest udbredte håndholdte enheder fx iphones, Android- og Windows Phone baserede smartphones, ipads og Android baserede tablets. 1.6 Tekniske specifikationer CMS Ministeriets CMS-løsning er baseret på Sitecore CMS, version 6.6.0, revision (FIX #400290). Hosting og drift Ministeriets websites er hostet af Zitcom A/S. Driften sker på en række virtuelle servere, se forklaring og løsningsdiagram nedenfor. Firewall og webserver (Vdom12 og cms.uvm.dk) Som firewall og simpel network balancer for løsningen, benyttes en FortiGate Virtual Domain (VDOM). Det er en dedikeret, virtualiseret Next Generation firewall. Firewall en fordeler belastningen mellem de to webservere. Database (SQL Server Prod) Den består af to Microsoft SQL 2012 Web Edition servere. Test og udvikling (Preprod) Dette er en testserver, hvor 1508 A/S udvikler på ministeriets Sitecore-installation. Serveren er konfigureret på samme måde som hosting-miljøet (CMS, webserver og database). Ny funktionalitet og rettelser lægges på denne server, og testes, før de går i produktion. Testmiljøet hostes ligeledes af Zitcom A/S. Overvågning Ministeriets løsning overvåges ved hjælp af PRTG, som bruger vm0152.enterprisecloud.nu som gateway til de andre maskiner. Backup For alle servere gælder: Der sker en daglig filbackup med Tivoli Storage Manager (TSM) klokken Der er 14 dages tilbageholdelsespolitik (en slettet fil kan genskabes ud fra seneste backup samt det antal versioner, der er af filen, 14 dage tilbage i tiden). For SQL servere gælder endvidere: Bilag 1 - Kravspecifikation Side 7 af 23

8 Der sker en fuld backup hver lørdag klokken Der sker backup af loggen hver dag klokken 00:00 og 12:00. Hosting-miljø (løsningsdiagram) Søgemaskine Styrelsen for It og Læring (herefter STIL ) drifter ministeriets Google Search Appliance (herefter GSA ) løsning, som indekserer alle tilmeldte domæner (sider og filer) på hosting-miljøet. Drift og videreudvikling af GSA-løsningen varetages af STIL A/S og KOMM har adgang til GSA ens brugergrænseflade. Support Fejl på ministeriets websites, ønsker om udvikling af ny funktionalitet og generelle spørgsmål til CMS-løsningen indrapporteres af i supportsystemet Redmine. Indrapporteringen kan ligeledes ske ved at kontakte 1508 A/S supportafdeling per mail eller per telefon. 2 Krav til opgaven I det følgende beskrives mindstekrav og mindstekrav uden løsningsbeskrivelse. Bilag 1 - Kravspecifikation Side 8 af 23

9 Bemærk, at tilbudsgiver ikke kan tage forbehold over for de ufravigelige dele af udbudsbetingelserne med tilhørende bilag, som er markeret med "MK" (mindstekrav). Undgå derfor, at løsningsbeskrivelsen i de øvrige bilag indeholder tekst, der rejser tvivl om opfyldelsen af et mindstekrav. Tilbudsgiver bør endvidere være opmærksom på, at tilbudsgiver ved afgivelse af tilbud uden tilbudsbeskrivelse accepterer mindstekrav i udbudsmaterialet markeret med MKU. Tilbudsgivers opmærksomhed henledes i øvrigt på de i betingelserne angivne underkriterier til tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud samt den relative vægt mellem tildelingskriterierne. 2.1 Krav til rammerne for projektet Mindstekrav (MK) MK 1 Situationsbeskrivelse Tilbuddet skal indeholde en samlet vurdering af styrkerne og svaghederne (en situationsbeskrivelse ) ved s fire hoved-websites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk. Tilbudsgiver kan til udarbejdelsen af denne del af tilbuddet tage udgangspunkt i de gennemførte analyser af uvm.dk; jf. afsnit 1. Indledning side 4. MK 2 Optimale betingelser for udviklingen af temasider Tilbuddet skal indeholde en beskrivelse af, hvordan der kan skabes optimale betingelser for udviklingen af temasider på tværs af ministeriets websites, således at relevant indhold om ét uddannelsesområde kædes sammen med relateret indhold om det pågældende uddannelsesområde på tværs af ministeriets websites. MK 3 Uvm.dk som knudepunkt Tilbuddet skal indeholde en beskrivelse af, hvordan uvm.dk bliver knudepunktet, som forbinder ministeriets øvrige websites. MK 4 Tidsplan Tilbuddet skal indeholde et forslag til en tidsplan for projektet, der muliggør projektopstart medio oktober 2015 og tager højde for de milepæle, der er angivet i tidsplanen i bilag 15. MK 5 Overordnet aktivitetsplan Tilbuddet skal indeholde en overordnet aktivitetsplan for hver aktivitet i planen. I aktivitetsplanen skal det tydeligt fremgå, hvor stor en andel af det samlede eksterne ressourceforbrug i projektet, der skønnes anvendt på henholdsvis informationsarkitektoniske, designmæssige og tekniske aktiviteter. Den forholdsmæssige fordeling af ressourceforbruget angives for de tre hovedaktiviteter (informationsarkitektoniske, designmæssige og tekniske aktiviteter) i procent. Bilag 1 - Kravspecifikation Side 9 af 23

10 MK 6 Medarbejderoversigt Tilbudsgiver skal ved besvarelse af dette mindstekrav anvende bilag 3 Bemanding. Tilbuddet skal indeholde en oversigt over de medarbejdere, som vil varetage tilrettelæggelse og gennemførelse af relanceringen af uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk (også i det tilfælde, at tilbudsgiver anvender underleverandør(er)). Oversigten skal indeholde navn, stillingsbetegnelse og CV på de allokerede medarbejdere. Det skal tydeligt fremgå af oversigten, hvilke opgaver i projektet, hver enkelt medarbejder er udset til at løse. Tilbudsgiver skal for så vidt angår de allokerede medarbejdere, der skal varetage drift, support, vedligeholdelse og videreudvikling indplacere de allokerede medarbejdere i de i bilag 3 angivne medarbejderkategorier. MK 7 Pris Tilbudsgiver skal ved afgivelse af tilbud på pris anvende bilag 4 Pris. Tilbuddet skal indeholde en angivelse af den samlede pris for tilrettelæggelse og gennemførelse af relanceringen af uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk. Tilbuddet skal, for så vidt angår opgaver vedrørende drift, support, vedligeholdelse og videreudvikling, endvidere indeholde en angivelse af maksimale timepriser fordelt på medarbejderkategorier Konkurrenceparametre Herunder beskrives de konkurrenceparametre, som de indkomne tilbud vil blive vurderet på baggrund af i vurderingen af tilbuddets kvalitet: Konkurrenceparameter 1 Det tillægges positiv vægt, hvis den tilbudte løsning identificerer eventuelle udeladte områder i nærværende kravspecifikation af enten informationsarkitektonisk, designmæssig eller teknisk karakter i forbindelse med gennemførslen af projektet. Det tillægges således positiv vægt, at den tilbudte løsning håndterer de eventuelt udeladte områder. 2.2 Krav til informationsarkitektur Mindstekrav (MK) MK 8 Udvikling af ny informationsarkitektur Tilbuddet skal indeholde en redegørelse for, hvordan tilbudsgiver vil varetage opgaven med at udvikle ny informationsarkitektur til uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk, herunder en beskrivelse af hvilke testmetoder tilbudsgiver vil benytte i denne forbindelse, fx kortsorteringer, ekspertvurderinger, analyse af webstatistik osv. Bilag 1 - Kravspecifikation Side 10 af 23

11 MK 9 Forslag til ny grundstruktur på de to øverste niveauer af uvm.dk Tilbuddet skal indeholde et forslag til ny grundstruktur på de to øverste niveauer af uvm.dk. Forslaget til ny grundstruktur på de to øverste niveauer af uvm.dk vil skulle med eventuelle tilpasninger genbruges i forbindelse med restruktureringen af eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk. Løsningsforslaget kan leveres i form af fx tekstlige beskrivelser, strukturdiagrammer, flowcharts, Axure-dokumenter el.lign. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at grundtankerne i forslaget til ny grundstruktur på de to øverste niveauer af uvm.dk skal genbruges i forbindelse med restruktureringen af eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk. MK 10 Forslag til ny mobiloptimeret (responsiv) grundstruktur på uvm.dk Tilbuddet skal indeholde et forslag til ny mobiloptimeret (responsiv) informationsarkitektur på uvm.dk. Forslaget til ny mobiloptimeret (responsiv) informationsarkitektur på uvm.dk vil skulle, med eventuelle tilpasninger, genbruges i forbindelse med restruktureringen af eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk. Løsningsforslaget kan leveres i form af fx tekstlige beskrivelser, strukturdiagrammer, flowcharts, Axure-dokumenter el.lign. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at grundtankerne i forslaget til ny mobiloptimeret (responsiv) grundstruktur på uvm.dk skal genbruges i forbindelse med restruktureringen af eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk Mindstekrav uden løsningsbeskrivelse (MKU) Herunder beskrives de mindstekrav uden løsningsbeskrivelse, der stilles til informationsarkitekturen. Disse mindstekrav opfyldes ved afgivelse af tilbud på udbuddet. Der udfyldes således ikke løsningsbeskrivelser til disse mindstekrav. MKU 1 Gennemgang af sider på nuværende websites Tilbudsgiver skal som led i gennemførelsen af aktiviteten med udvikling af ny informationsarkitektur til uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk gennemgå og eventuelt restrukturere mellem 500 og 700 nuværende sider på de fire websites. Tilbudsgiver kan i bilag 10 Løsningsbeskrivelse for Undervisningsministeriets koncernløsning få et indblik i hvilke muligheder med relation til informationsarkitektur, som findes i ministeriets eksisterende CMS-løsning. Bilag 1 - Kravspecifikation Side 11 af 23

12 MKU 2 Mængden af information på forsider og underforsider Tilbudsgiver skal sikre, at mængden af information og links på forsider og underforsider (fx forsiden af uvm.dk og forsiden af folkeskoleområdet på uvm.dk) reduceres, således at forsider og underforsider fremstår overskuelige og let tilgængelige. MKU 3 Anvendelse og opbygning af navigationssider Tilbudsgiver skal sikre, at navigationssider guider de besøgende frem mod relevant indhold samtidig med, at opbygningen af navigations- og indholdssider (og andre sidetyper) er stringent. MKU 4 Opbygning af indholdssider Tilbudsgiver skal sikre, at der reserveres en tilstrækkelig mængde plads til indhold på siderne, samtidig med, at antallet af menupunkter og links på siderne reduceres. MKU 5 Antal niveauer i strukturen Tilbudsgiver skal sikre, at antallet af niveauer på de relancerede websites reduceres, og at vejen til relevant indhold er så kort som muligt. MKU 6 Brugervenlig og tilgængelig navigation Tilbudsgiver skal sikre, at der skabes en brugervenlig og let tilgængelig navigation på de relancerede websites. Dette gælder både i forbindelse med desktop-versionerne og de responsive versioner af de relancerede websites Konkurrenceparametre Herunder beskrives de konkurrenceparametre, som de indkomne tilbud vil blive vurderet på baggrund af i vurderingen af tilbuddets kvalitet: Konkurrenceparameter 2 Det tillægges positiv vægt, hvis det tilbudte løsningsforslag indeholder en samlet beskrivelse for varetagelse af opgaven med at udvikle ny informationsarkitektur til uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk. Det tillægges positiv vægt, hvis det tilbudte løsningsforslag indeholder et begrundet valg i forhold til testmetoder, som tilbudsgiver vil benytte i forbindelse med opgavevaretagelsen. 2.3 Krav til design Mindstekrav (MK) MK 11 Udvikling af nyt design Tilbuddet skal indeholde en redegørelse for, hvordan tilbudsgiver vil varetage opgaven med at udvikle nyt design til uvm.dk, herunder hvordan tilbudsgiver vil samarbejde med ordregiver i Bilag 1 - Kravspecifikation Side 12 af 23

13 forbindelse med udviklingen af det nye design, fx ved afholdelse af design-workshopper, gennemførsel af associationsøvelser mv. MK 12 Forslag til nyt design af uvm.dk Tilbuddet skal indeholde et forslag til nyt design af uvm.dk. Løsningsforslaget kan leveres i form af fx JPEG, PNG, Adobe Photoshop filer el.lign. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at grundtankerne i forslaget til nyt design af uvm.dk skal genbruges i forbindelse med redesignet af eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk. MK 13 Forslag til nyt mobiloptimeret (responsivt) design af uvm.dk Tilbuddet skal indeholde et forslag til nyt mobiloptimeret (responsivt) design af uvm.dk. Løsningsforslaget kan leveres i form af fx JPEG, PNG, Adobe Photoshop filer el.lign. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at grundtankerne i forslaget til nyt mobiloptimeret (responsivt) design af uvm.dk skal genbruges i forbindelse med redesignet af eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk. MK 14 Dokumentation af design i koncernfælles designmanual Tilbuddet skal indeholde et forslag til en koncernfælles designmanual. Tilbuddet skal indeholde eksempler på, hvordan tilbudsgiver vil håndtere dokumentationen af designet i en koncernfælles designmanual. Løsningsforslaget kan leveres i form af fx JPEG, PNG, Adobe Photoshop filer el.lign. MK 15 Forslag til nyt design af nyhedsbreve Tilbuddet skal indeholde et forslag til nyt design af ministeriets nuværende nyhedsbreve (se bilag 11 Eksempel på nyhedsbrev i ministeriets nuværende design for et eksempel på et nyhedsbrev i ministeriets nuværende design). Løsningsforslaget kan leveres i form af fx JPEG, PNG, Adobe Photoshop filer el.lign Mindstekrav uden løsningsbeskrivelse (MKU) Herunder beskrives de mindstekrav uden løsningsbeskrivelse, der stilles til design. Disse mindstekrav opfyldes ved afgivelse af tilbud på udbuddet. Der udfyldes således ikke løsningsbeskrivelser til disse mindstekrav. MKU 7 Versionering Tilbudsgiver skal sørge for, at det udarbejdede design skal kunne versioneres til brug på eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk. Bilag 1 - Kravspecifikation Side 13 af 23

14 Dette mindstekrav opfyldes ved afgivelse af tilbud på udbuddet. Der udfyldes således ikke en løsningsbeskrivelse til dette mindstekrav Konkurrenceparametre Herunder beskrives de konkurrenceparametre, som de indkomne tilbud vil blive vurderet på baggrund af i vurderingen af tilbuddets kvalitet: Konkurrenceparameter 3 Det tillægges positiv vægt, hvis det tilbudte løsningsforslag indeholder en samlet beskrivelse for varetagelse af opgaven med udvikling af nyt design til uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk, herunder samarbejdet med ordregiver i forbindelse med udviklingen af det nye design Krav til overtagelse af eksisterende CMS-løsning Mindstekrav (MK) MK 16 Overtagelse af eksisterende CMS-løsning Tilbuddet skal indeholde en redegørelse for, hvordan tilbudsgiver vil varetage overtagelsen af ministeriets eksisterende CMS-løsning fra nuværende Sitecore-implementeringspartner, herunder hvordan nuværende Sitecore-implementeringspartner og ordregiver inddrages i aktiviteten. Den endelige tilrettelæggelse og gennemførelse af overtagelsen af eksisterende CMS-løsning skal ske under inddragelse af ordregiver. MK 17 Lancering af eksisterende og nye websites Tilbuddet skal indeholde en redegørelse for tilrettelæggelse og gennemførelse af lancering af eksisterende og nye websites i ministeriet. MK 18 Stillingtagen til tidligere gennemførte analyser Tilbuddet skal indeholde en redegørelse, hvori der tages stilling til tidligere gennemførte analyser af den eksisterende CMS-løsning (jf. Bilag 12 Sitecore Sundhedstjek, Tilstandsrapport for uvm.dk og Bilag 13 Rapport til UNI C - StaySolid TM it-sikkerhedstest ). Tilbuddet skal endvidere indeholde en beskrivelse af, hvilke relevante aktiviteter fra de to angivne analyser, som bør indgå i projektet. MK 19 Konsolidering (refaktorering) af funktionaliteter Tilbuddet skal indeholde en beskrivelse af, hvordan tilbudsgiver vil håndtere konsolideringen (refaktoreringen) af udviklede funktionaliteter på ministeriets eksisterende CMS-løsning. MK 20 Håndtering af yderligere websites på eksisterende CMS-løsning Tilbuddet skal indeholde en redegørelse for, hvordan tilbudsgiver vil håndtere de i boks 1 angivne websites på den eksisterende CMS-løsning, som ikke er direkte inddraget i projektet. De angivne Bilag 1 - Kravspecifikation Side 14 af 23

15 websites skal opdateres og videreudvikles efter relanceringen af uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk; jf. Boks 1 Websites på eksisterende CMS-løsning nedenfor. Boks 1 Websites på eksisterende CMS-løsning Udover uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk vedligeholdes og videreudvikles følgende websites på ministeriets Sitecore-baserede CMS-løsning: admsys.uni-c.dk bfau.dk børns-læring.dk danmarkslæringsfestival.dk inklusionsudvikling.dk nynordiskskole.dk skolekom.dk (under udarbejdelse) spsu.dk spsu-net.spsu.dk veug.dk veug-net.veug.dk Mindstekrav uden løsningsbeskrivelse (MKU) Herunder beskrives de mindstekrav uden løsningsbeskrivelse, der stilles til overtagelse af eksisterende CMS-løsning. Disse mindstekrav opfyldes ved afgivelse af tilbud på udbuddet. Der udfyldes således ikke løsningsbeskrivelser til disse mindstekrav. MKU 8 Adgang til QA-miljø (MKU) Tilbudsgiver skal stille et testmiljø til rådighed (et såkaldt QA eller et quality assurance miljø), hvor rettelser i Sitecore-koden kan testes af tilbudsgiver og ordregiver, inden koden gøres tilgængelig i produktionsmiljøet. MKU 9 Adgang til supportsystem (MKU) Tilbudsgiver skal i forbindelse med projektet og den videre drift og videreudvikling af CMSløsningen stille et supportsystem til rådighed, hvor ordregiver kan fejlmelde fejl og uhensigtsmæssigheder i CMS-løsningen Konkurrenceparametre Herunder beskrives de konkurrenceparametre, som de indkomne tilbud vil blive vurderet på baggrund af i vurderingen af tilbuddets kvalitet: Konkurrenceparameter 4 Det tillægges positiv vægt, hvis den tilbudte løsning identificerer kritiske punkter i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af overtagelsen af den eksisterende CMS-løsning. Det tillægges således positiv vægt, hvis det tilbudte løsningsforslag håndterer disse kritiske punkter. Bilag 1 - Kravspecifikation Side 15 af 23

16 Konkurrenceparameter 5 Det tillægges positiv vægt, hvis det tilbudte løsningsforslag identificerer kritiske områder i de tidligere gennemførte analyser af den eksisterende CMS-løsning (jf. Bilag 12 Sitecore Sundhedstjek, Tilstandsrapport for uvm.dk og Bilag 13 Rapport til UNI C - StaySolid TM itsikkerhedstest ). Det tillægges således positiv vægt, hvis det tilbudte løsningsforslag håndterer disse områder. Konkurrenceparameter 6 Det tillægges positiv vægt, hvis det tilbudte løsningsforslag indebærer et begrundet valg i forhold til håndtering af konsolidering (refaktorering) af funktionaliteter på ministeriets eksisterende CMSløsning. Konkurrenceparameter 7 Det tillægges positiv vægt, hvis det tilbudte løsningsforslag indebærer et begrundet valg i forhold til håndtering af de 11 websites på den eksisterende CMS-løsning, som ikke er direkte inddraget i projektet; jf. Boks 1 Websites på eksisterende CMS-løsning side 15. Konkurrenceparameter 8 Det tillægges positiv vægt, hvis det tilbudte løsningsforslag indeholder relevante tiltag, som er operationelle i forhold til håndtering og sikring af den tekniske dokumentation for den eksisterende CMS-løsning. Konkurrenceparameter 9 Det tillægges positiv vægt, hvis det tilbudte løsningsforslag indebærer relevante tiltag, som er operationelle i forhold til tredjepartsleverandørers muligheder for support og videreudvikling af CMS-løsningen Krav til systemet (CMS-løsningen) Mindstekrav (MK) MK 21 Opgradering af eksisterende CMS-løsning Tilbuddet skal indeholde en redegørelse for, hvordan tilbudsgiver vil håndtere en opgradering af den eksisterende CMS-løsning. Ministeriets eksisterende Sitecore-løsning er baseret på Sitecore.NET (rev (FIX #400290) (jf. afsnit 1.6. om Tekniske specifikationer), og opgraderingen vil skulle ske til den seneste version af Sitecore CMS (Sitecore XP 8), eller den version af Sitecore CMS, tilbudsgiver anbefaler. Tilbudsgiver skal angive hvilken version af Sitecore CMS, tilbudsgiver anbefaler at opgradere ministeriets eksisterende Sitecore-løsning til, og hvorfor tilbudsgiver anbefaler at opgradere til den pågældende version af Sitecore CMS. Bilag 1 - Kravspecifikation Side 16 af 23

17 MK 22 Anvendelse af gængse kodestandarder Tilbuddet skal indeholde en beskrivelse af anvendelse af gængse kodestandarder, de relancerede websites baseres på, fx HTML5 og CSS3, herunder en angivelse af hvilke kodestandarder, tilbudsgiver baserer de relancerede websites på. MK 23 Browser-optimering af relancerede websites Tilbuddet skal indeholde en redegørelse for, hvorledes tilbudsgiver vil sikre, at de relancerede websites kan tilgås på tilfredsstillende vis, når de tilgås fra følgende browsere: Internet Explorer version 9, 10 og 11 Firefox version 35 til seneste version Google Chrome version 37 til seneste version Safari version 7 til seneste version Tilbuddet skal endvidere indeholde en redegørelse for, om der er andre relevante browsere end de ovenfor nævnte, som de relancerede websites bør optimeres til. MK 24 Mobiloptimering af relancerede websites Tilbuddet skal indeholde en redegørelse for, hvorledes tilbudsgiver vil håndtere, at de relancerede websites kan tilgås på tilfredsstillende vis, når de tilgås fra mobile enheder. Tilbuddet skal endvidere indeholde en beskrivelse af hvilke mobile enheder tilbudsgiver anbefaler, at de relancerede websites optimeres til. MK 25 Browser-optimering af CMS-løsningens backend Tilbuddet skal indeholde en redegørelse for, hvorledes CMS-løsningens backend (CMS-systemet) kan anvendes på tilfredsstillende vis, når CMS-løsningens backend tilgås fra følgende browsere: Internet Explorer version 9, 10 og 11 Firefox version 35 til seneste version Google Chrome version 37 til seneste version MK 26 Decentral opdatering af websites på CMS-løsningen Tilbuddet skal indeholde en beskrivelse af, hvordan tilbudsgiver vil håndtere, at decentral opdatering af de relancerede websites vha. CMS-løsningen (opdatering foretaget af medarbejdere udenfor KOMM), bliver så nem som mulig. Tilbuddet skal indeholde en redegørelse for, hvordan Sitecores "inline editing" (eller lignende funktionalitet) kan implementeres på udvalgte sideskabeloner i CMS-løsningen med henblik på at lette den decentrale opdatering af de relancerede websites. Bilag 1 - Kravspecifikation Side 17 af 23

18 MK 27 Optimering af søgemuligheder og søgeresultater Tilbuddet skal indeholde en beskrivelse af, hvordan tilbudsgiver vil sikre, at søgemulighederne og søgeresultaterne på uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk, bliver så gode som muligt. Tilbuddet skal endvidere indeholde en beskrivelse af, hvordan ministeriets eksisterende GSAløsning kan justeres med henblik på at forbedre den samlede søgeoplevelse på de relancerede websites. MK 28 Implementering af funktionalitet, som muliggør tagging Tilbuddet skal indeholde en beskrivelse af, hvordan tilbudsgiver vil håndtere implementering af funktionalitet i den eksisterende CMS-løsning, som muliggør tagging af indhold. MK 29 Aktivering af ikke-aktiverede funktionaliteter Tilbuddet skal indeholde en redegørelse for, om eventuelt ikke-aktiverede funktionaliteter (fx statistikmodulet) i CMS-løsningen bør aktiveres. Tilbudsgiver skal angive hvilke ikke-aktiverede funktionaliteter i den eksisterende CMS-løsning, det kunne være relevant at aktivere. MK 30 Fjernelse af ikke længere anvendte elementer Tilbuddet skal indeholde en beskrivelse af, hvordan ikke længere anvendte elementer i CMSløsningen, fx sider, billeder, filer og bokse ( context-elementer ), enten arkiveres, skjules eller slettes, fx ved hjælp af scripts. MK 31 Forbedring af fejlsider Tilbuddet skal indeholde en beskrivelse af, hvordan fejlmeldingssiderne (fx 300, 301, 302, 400, 403, 404 og 500-siderne) forbedres. Dette kan fx ske ved hjælp af links på fejlmeldingssiderne, som linker til relevant indhold, en formular eller lignende, hvorfra de besøgende kan kommentere de eventuelle fejl, de måtte opleve på de relancerede websites. Ved fejl (når en fejlside aktiveres, fx ved fejl 404 eller fejl 503), adviseres ordregiver pr. , eller der skal indsættes en post i en logfil, så der kan tages skridt til at udbedre fejlen Mindstekrav uden løsningsbeskrivelse (MKU) Herunder beskrives de mindstekrav uden løsningsbeskrivelse, der stilles til systemet (CMSløsningen). Disse mindstekrav opfyldes ved afgivelse af tilbud på udbuddet. Der udfyldes således ikke løsningsbeskrivelser til disse mindstekrav. MKU 10 Den nye CMS-løsning skal baseres på Sitecore CMS Den nye CMS-løsning skal baseres på Sitecore CMS, som i dag anvendes i forbindelse med 15 websites i ministeriet; jf. 1.6 Tekniske specifikationer side 7 og Boks 1 Websites på eksisterende CMS-løsning side 15. Bilag 1 - Kravspecifikation Side 18 af 23

19 MKU 11 Den nye CMS-løsning skal baseres på den eksisterende CMS-løsning Den nye CMS-løsning skal baseres på ministeriets eksisterende Sitecore koncernplatform, og der skal derfor ikke udvikles en ny CMS-løsning fra grunden. MKU 12 Overholdelse af W3C s retningslinjer for tilgængeligt webindhold De relancerede websites skal overholde W3C s Retningslinjer for tilgængeligt webindhold (WCAG) 2.0 på AA-niveau; jf. Bilag 14 Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. MKU 13 Filtrerings- og sorteringsmuligheder på søgeresultatsiderne Der skal implementeres filtrerings- og sorteringsmuligheder på søgeresultatsiderne. MKU 14 Markering af dokumenttype i søgeresultater Det skal tydeliggøres i søgeresultaterne, hvilken type dokument, fx indholdsside, fil til download, nyhed osv., de forskellige søgeresultater refererer til. MKU 15 Justering i forhold til stavefejl Søgefunktionaliteten på de relancerede websites skal kunne justere ift. stavefejl, bøjninger af søgeord samt synonymer. MKU 16 Forslag til forbedring af søgeinput Søgefunktionaliteten på de relancerede websites skal kunne give forslag til forbedring af søgeinput i form af tips til forbedring af søgeinput og forslag til alternative stavemåder, i de tilfælde, hvor søgninger returnerer ikke-brugbare (tomme) søgeresultater. MKU 17 Betegnelser i backend angives på letforståeligt dansk Tilbudsgiver skal sørge for, at samtlige betegnelser, herunder systemtekniske betegnelser, i CMSløsningens backend, fx sektionsoverskrifter, er skrevet på let forståeligt dansk. MKU 18 Eksisterende funktionaliteter i CMS-løsningen bibeholdes Tilbudsgiver skal sørge for, at eksisterende funktionaliteter i CMS-løsningen bibeholdes, herunder den eksisterende mulighed for hurtig oprettelse af standard-websites. MKU 19 Automatisk skalering af billeder Tilbudsgiver skal sørge for, at samtlige billeder i CMS-løsningen automatisk skaleres og komprimeres korrekt uden brug af billedredigeringssoftware i alle boks- og sidetyper i CMSløsningen. Bilag 1 - Kravspecifikation Side 19 af 23

20 MKU 20 æ, ø og å i navngivning af sider og filer Tilbudsgiver skal sikre, at der i forbindelse med navngivning af sider og filer i CMS-løsningen kan anvendes æ, ø og å. Tilbudsgiver skal endvidere sikre, at de besøgende kan tilgå sider og hente filer, hvori æ, ø og å er anvendt i navngivningen. MKU 21 Bedre muligheder for aktivitetsmålinger Tilbudsgiver skal sikre, at det gøres muligt at måle klik-raten på links, både interne links, eksterne links, pdf-links mv., på de relancerede websites ved hjælp af gængse applikationer til formålet. Ordregiver anvender i dag Google Analytics i forbindelse med måling af aktiviteten på ministeriets nuværende websites Konkurrenceparametre Herunder beskrives de konkurrenceparametre, som de indkomne tilbud vil blive vurderet på baggrund af i vurderingen af tilbuddets kvalitet: Konkurrenceparameter 10 Det tillægges positiv vægt, hvis det tilbudte løsningsforslag indebærer et velbegrundet valg i forhold til håndtering af opgradering af ministeriets eksisterende CMS-løsning, herunder angivelse af den version af Sitecore CMS, tilbudsgiver anbefaler at opgradere til. Konkurrenceparameter 11 Det tillægges positiv vægt, hvis det tilbudte løsningsforslag indebærer et velbegrundet valg i forhold til anvendelse af gængse kodestandarder, de relancerede websites baseres på, fx HTML5 og CSS3, herunder en angivelse af hvilke kodestandarder, tilbudsgiver baserer de relancerede websites på. Konkurrenceparameter 12 Det tillægges positiv vægt, hvis det tilbudte løsningsforslag indebærer, at de besøgende så problemfrit som muligt kan tilgå de relancerede websites fra gængse browsere. Det tillægges endvidere positiv vægt, hvis det tilbudte løsningsforslag indebærer et velbegrundet valg af andre browsere, de relancerede websites skal optimeres til. Konkurrenceparameter 13 Det tillægges positiv vægt, hvis det tilbudte løsningsforslag indebærer, at de besøgende så problemfrit som muligt kan tilgå de relancerede websites fra gængse mobile enheder. Det tillægges endvidere positiv vægt, hvis det tilbudte løsningsforslag indebærer et velbegrundet valg af mobile enheder i forhold til mobiloptimering af de relancerede websites. Bilag 1 - Kravspecifikation Side 20 af 23

Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.

Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil. Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk Der er til dags dato modtaget og besvaret følgende

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.

Udbudsbetingelser. Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil. Udbudsbetingelser Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Den ordregivende

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Oversigt over udbudsmaterialet: 1. Indledning/beskrivelse 2. Ordregiver 2.1 Kontaktinformationer 3. Den udbudte

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. Kasper Staal - Portfolio - H2

GRAFISK WORKFLOW. Kasper Staal - Portfolio - H2 GRAFISK WORKFLOW Kasper Staal - Portfolio - H2 Opgaven Denne opgave bestod i at design et website til min egen virksomed 3DService.dk. Websitet skulle være responsivt, og indeholde de mest gængse informationer

Læs mere

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur Bilag 1A Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole Indledning Det bemærkes indledningsvis, at tilbudsgiveren skal tilbyde at opfylde samtlige af de nævnte krav, der er angivet at være mindstekrav,

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

Content Management System. Content Management System

Content Management System. Content Management System CMS Content Management System Content Management System ADventure/SequelSite: det mest optimale til etablering, vedligeholdelse og fornyelse af professionelle web-sites Slut med eksperter og dyre opdateringer,

Læs mere

Vejledning til Google Analytics rapporter

Vejledning til Google Analytics rapporter Vejledning til Google Analytics rapporter Internet statistik kan godt være svært at forstå specielt hvis man ikke er vant til at arbejde med sådanne ting. For at gøre det nemmere for vores kunder at forstå

Læs mere

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1 Succes med intranet til Office 365 Webtop A/S s. 1 Hvem er jeg https://twitter.com/jeslas http://www.linkedin.com/in/jesslassen Webtop A/S s. 2 Hvad er Office 365 Office pakken (Word, Excel..) Skyudgaver

Læs mere

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov Dokumentation Grafisk Workflow Et af produkterne, jeg skulle lave, var et redesign af FreQuence s info hjemmeside. A B Punkt 1 Ansvar: Jeg har selv stået for opsætningen af hjemmeside og selv bestemt,

Læs mere

OPTIMERING AF UVM.DK. UVM 28. oktober 2014

OPTIMERING AF UVM.DK. UVM 28. oktober 2014 OPTIMERING AF UVM.DK UVM 28. oktober 2014 AGENDA 1. Om projekt og undersøgelser: Fremgangsmåde og gennemgang af undersøgelser 2. Ændringsforslag: Gennemgang af idékatalog 3. Næste skridt Om projekt og

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Projektplan Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Opstart Konceptudvikling

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE

GRAFISK PRODUKTION PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE 04 INDHOLDSFORTEGNELSE Dokumentation 05

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM (print i farver om muligt) VERSION 1.5 3. FEBRUAR 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opret bruger, log på og find relevante udbud...

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Nye visuelle identiteter og websites. Den Nationale Videnskabsetiske Komité

Nye visuelle identiteter og websites. Den Nationale Videnskabsetiske Komité Nye visuelle identiteter og websites til Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité Indhold Introduktion... 3 Om Det Etiske Råd... 3 Om Den Nationale Videnskabsetiske Komité... 4 Beskrivelse

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 18.07.2013 fået 31 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 18.07.2013 fået 31 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 19.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk:

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk: Lundberg Nyt, december 2013 C5 Standard og Håndværk 2012 ny version klar Status på C5 2012 s levetid Integration til Håndværk LMe WPA Timesedler Fakturaboks KlarPris. Nyt produkt: Gem emails Nyt om navne

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Case Center For Ledelse

Case Center For Ledelse Case Center For Ledelse Fantastisk projektledelse Fantastisk projektledelse og virkelig godt gået er nogle af de meget positive meldinger, som CfL havde om samarbejdet med Illumi, efter at landets førende

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL LinkFactory TYPO3 MANUAL Kapitel 1 - TYPO3 CMS - Opbygning... 3 Log ind... 3 Backend... 4 Frontend... 5 Hvor skal jeg klikke?... 5 Gem, gem og vis, gem og luk... 6 Kapitel 2 - Håndtering af sider & menuer...

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 03.07.2013 fået 17 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 03.07.2013 fået 17 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 04.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

EKSEMPEL PÅ STARTVÆKST-ANALYSE (SEO + KONVERTERING)

EKSEMPEL PÅ STARTVÆKST-ANALYSE (SEO + KONVERTERING) EKSEMPEL PÅ STARTVÆKST-ANALYSE (SEO + KONVERTERING) Hvad er organisk SEO? Søgemaskineoptimering er navnet på processen, der hjælper jeres forretning til at blive placeret højere på Google. Det betyder,

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW Endotest website DOKUMENTATION OPGAVEN: Endotest ApS ønskede at redesigne deres hjemmeside, så den fremstår mere professionel og enkel. Derudover skal det nye site præsentere

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

Succes med intranet til Office 365

Succes med intranet til Office 365 Succes med intranet til Office 365 Agenda 8.30 9.00 Morgenmad og registrering 9.00 9.10 Præsentation af Webtop 9.10 9.45 Hvad er Office 365? 9.45 10.15 Hvad skal et moderne intranet kunne? 10.15 10.30

Læs mere

Vejledning til udbyder. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til udbyder. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til udbyder Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Udarbejdelse af grafisk mockup med efterfølgende styling. Tilbud. Oprettelse af site. Kr. 1.500,00. 1. deltager (kan fravælges) Kr. 3.

Udarbejdelse af grafisk mockup med efterfølgende styling. Tilbud. Oprettelse af site. Kr. 1.500,00. 1. deltager (kan fravælges) Kr. 3. PentaCon CMS Responsive sider WYSIWYG editor Skabelon til standard tekstside med overskrift og 1 billede Skabelon til standard tekstside med overskrift og 3 billeder Slideshow på forsiden Nyhedsruller

Læs mere

Kravspecifikation. Baggrund og forma l. Løsningsbeskrivelse

Kravspecifikation. Baggrund og forma l. Løsningsbeskrivelse Kravspecifikation Baggrund og forma l Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) ønsker at indgå kontrakt med en leverandør om en service i form af et samlet system til opgørelse af ensartet statistik til brug

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 28. august 2015 Tlf. dir.: 2069 1290 E-mail: akle@balk.dk Kontakt: Anne Sophie Kleding Sagsid: 85.11.00-P20-9-15 Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur,

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER VEJLEDNING Vejledning til tilgængelighedstest Digitaliseringsstyrelsen 2012 Design: www.kopilot.dk 1 Før du tester tilgængelighed på hjemmesider Det er ofte

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbeti ngelser «ed ocaddressci vilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster

Læs mere

Produktbeskrivelse - Grafisk workflow

Produktbeskrivelse - Grafisk workflow Produktbeskrivelse - Grafisk workflow Opgavebeskrivelse Det er en nyhedsmail. De er en ny opsætning Ansvar for opgaveløsning Webadministratoren står for opgavefordeling. Tekst kommer fra salgs og butikslederen.

Læs mere

Google Tag Manager tracking

Google Tag Manager tracking Google Tag Manager tracking IDA Universe København, januar 2015 INDHOLD 1. INTRODUKTION... 3 2. TEST AF IMPLEMENTERING... 3 2.1. WASP Web Analytics Solution Profiler... 3 2.2. Firebug... 3 2.3. Tamper

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Indledning. Forventninger og samarbejde. Actioncaller ApS CVR: 33755740 Vestervang 7 716, 1. sal 8000 Aarhus C

Indledning. Forventninger og samarbejde. Actioncaller ApS CVR: 33755740 Vestervang 7 716, 1. sal 8000 Aarhus C Actioncaller ApS CVR: 33755740 Vestervang 7 716, 1. sal 8000 Aarhus C Kontorlokaler Helsingforsgade 27 Incuba Science Park 8200 Aarhus N Indledning Vi gør altid vores bedste for at dække dine behov og

Læs mere

Spørgsmål til udbudsmateriale Intranet til Danmarks Domstole

Spørgsmål til udbudsmateriale Intranet til Danmarks Domstole Spørgsmål til udbudsmateriale Intranet til Danmarks Domstole Senest opdateret den 15. oktober 2012 1. Krav 1.4. Der skal som udgangspunkt være vandtætte skotter mellem de lokale intranet, men det skal

Læs mere

Kenn Römer-Bruhn. WordPress. - gør dig synlig på nettet

Kenn Römer-Bruhn. WordPress. - gør dig synlig på nettet Kenn Römer-Bruhn WordPress - gør dig synlig på nettet version 1.3 2. september 2013 Lidt om hvem Kenn er Arbejdsområder i dag: Forfatter, skribent, redaktør, forlægger, fotojournalist, blogger, grafisk

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Klik på linket her for en beskrivelse af hvordan du installerer CIP 4.3 opdateringen.

Klik på linket her for en beskrivelse af hvordan du installerer CIP 4.3 opdateringen. CIP 4.3 er på gaden! Opdateringen til CIP 4.3 er på gaden med en lang række nye forbedringer, der giver CIP endnu mere værdi for brugeren. Forbedringerne er centreret omkring præsentation af data i web

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Webintegrator Thomas á Rógvi 221191-2505 Indholdsfortegnelse Opgaven... 3 Tidsplan... 4 Målgruppe... 5 Layout... 6 Design... 7 Fonte... 7 Browser... 7 Bilag... 8 Det

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

portfolio GRAFISK WORKFLOW

portfolio GRAFISK WORKFLOW Grafisk Workflow Opgaven Der skal laves hjemmeside til et lille privat bageri. Kunden ønsker et overskueligt site. Hjemmesiden skal kort og godt fortælle om Skejby Centrets Bageri og deres produkter og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr.

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr. Serviceaftale Serviceaftale vedr. digitale løsninger mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1. Indledning

Læs mere

Case Finanssektorens Uddannelsescenter

Case Finanssektorens Uddannelsescenter Case Finanssektorens Uddannelsescenter Illumi tog på digital udviklingsrejse med Finanssektorens Uddannelsescenter Hos Finanssektorens Uddannelsescenter kan ansatte i 90 forskellige danske pengeinstitutter

Læs mere

Filr: Næste generation af Fildeling. Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com

Filr: Næste generation af Fildeling. Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com Filr: Næste generation af Fildeling Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com Filr Infrastruktur CIFS, NCP Eksterne, uden for Firewall HTTPS Filr Appliance: Validering edir og/eller AD NCP, CIFS, HTTPS

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk

Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Version 1.2 30. september 2012 http://www.modelflyveklubber.dk/data/vejledning-klubweb.pdf Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk, version 1.2 1/15

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2.

Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2. 1 SUMOshop Backend v3 Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2. Backend v3 er primært en visuel opdatering i et mere rent og moderne design. Hertil er der en række helt

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

OS2dagsorden - release notes

OS2dagsorden - release notes OS2dagsorden - release notes Version 2.1 release notes maj 2015 Indholdsfortegnelse OS2dagsorden 2 Hvad er OS2dagsorden? 2 Alle fordelene 2 Teknologien 3 Dagsordensproduktionssystemer 3 Github (koden)

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. Praktikservice mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal CMS-løsning til vallensbaek.dk Vallensbæk den 7. marts 2013 1 Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

20% TIL ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMMMER

20% TIL ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMMMER GRAFISKE KURSER SOFTWORLD KURSER 20% TIL ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMMMER Som medlem af Arkitektforbundet, får du 20% rabat på Adobe, Apple og Microsoft kurser hos Softworld. Arkitektforbundet har forhandlet

Læs mere

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system.

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. I dette notat gøres rede for Hvordan visning af dagsordener og referater teknisk set kører i dag, Valg af

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

Spørgsmål: Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud?

Spørgsmål: Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud? Spørgsmål/svar til udbud rådgivning om naturpleje Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud? Nej. Men på tidspunktet for aftaleindgåelse, skal der være tegnet en

Læs mere

KODNING AF RESPONSIV DESIGN

KODNING AF RESPONSIV DESIGN Grafisk Workflow REDEGØRELSE GRAFISK WORKFLOW 39 OPGAVEN Frk. Nielsens rengøringsfirma kom til os for at få lavet ny hjemmeside. Hun var træt af den gamle, da hun ikke kunne rette i indholdet, og valgte

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Nordsjællands Landskabsservice

Nordsjællands Landskabsservice Nordsjællands Landskabsservice Bekræftelse på udvikling af Typo3 hjemmeside med Ekstranet Dato: 22. Januar 2009 Udarbejdet af Bo Nørgaard, Projektleder Scan Designs A/S Esromgade 15 2200 Kbh. N CVR-nr.:

Læs mere

Betingelser for udbud

Betingelser for udbud Betingelser for udbud af elektronisk nøglesystem Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 4. Tidsplan 2 5. Spørgsmål 2 6. Afgivelse af tilbud 3 7. Vedståelsesfrist

Læs mere

Informations- og spørgemøde d. 26. maj

Informations- og spørgemøde d. 26. maj Informations- og spørgemøde d. 26. maj EU-udbud 2014/S 096-167854 Kontrakt om levering, drift, vedligehold og support af infrastruktur service (»Infrastructure as a Service«)(IaaS)) til servere og storage

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Udbud. Nyt intranet i Roskilde Kommune

Udbud. Nyt intranet i Roskilde Kommune Udbud Nyt intranet i Roskilde Kommune 1 Roskilde Kommune ønsker at anskaffe et nyt intranet. Intranettet skal understøtte kommunens ambition om at være førende inden for IT og fastholde Roskilde Kommunes

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift.

Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Dato for revision: 13. november 2014 Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Spørgsmål 1: En del af udbudsbetegnelsen

Læs mere