Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2011"

Transkript

1 Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2011

2 GENEREL SERVICE ANTAL AF SELVBETJENINGSAUTOMATER (TIL UDLÅN OG AFLEVERING)? ANVENDER BIBLIOTEKET SOM VARSLINGSORDNING FØR LÅNETIDS UDLØB? SENDER BIBLIOTEKET AUTOMATISEREDE MEDDELELSER VIA SMS? ANVENDER BIBLIOTEKET SMS TIL ANDRE FORMÅL? HAR BIBLIOTEKET UDFØRT BRUGERUNDERSØGELSER I 2011 (FOKUSGRUPPEINTERVIEW MEDREGNES)? TÆLLER BIBLIOTEKET BRUG PÅ STEDET AF MATERIALER FRA ÅBNE HYLDER? KAN BIBLIOTEKET OPLYSE DEN PROCENTDEL AF TITLER, OPSTILLET PÅ VENTEHYLDE, SOM IKKE BLIVER AFHENTET AF LÅNERNE?...5 ANDRE FUNKTIONER/TJENESTER HAR BIBLIOTEKET FORBEDRET STUDIEMILJØET FOR DE STUDERENDE DE SIDSTE TRE ÅR (CAFÉ, LOUNGE, GRUPPERUM MM.)? HAR BIBLIOTEKET SÆRLIGE SERVICES FOR FORSKERE? (FORSKERSERVICE, OPHAVSRET, BIBLIOMETRI MM.)? DELTAGER BIBLIOTEKET I FORSKNINGSREGISTRERING OG VIDENSREGISTRERING FOR MODERINSTITUTIONEN? GIVER BIBLIOTEKET ADGANG TIL AFSLUTTEDE OPGAVER FRA STUDERENDE PÅ INSTITUTIONEN? HAR BIBLIOTEKET SERVICEDEKLARATIONER? SPROGPOLITIK. TILSTRÆBER BIBLIOTEKET PARALLELLE HJEMMESIDER PÅ DANSK/ENGELSK/ANDRE SPROG? SAMARBEJDER BIBLIOTEKET MED ANDRE BIBLIOTEKER I LOKALOMRÅDET?...10 ARRANGEMENTER AFHOLDER BIBLIOTEKET ARRANGEMENTER? HVOR MANGE AF OVENSTÅENDE ARRANGEMENTER KAN BESKRIVES SOM ET VIRTUELT ARRANGEMENT?...12 NETTJENESTER DELTAGER BIBLIOTEKET I SOCIALE E-NETVÆRK? BIDRAGER BIBLIOTEKET AKTIVT TIL EN ELLER FLERE NETTJENESTER? (F.EKS. BIBLIOTEKSVAGTEN MM.)? OPLYSER BIBLIOTEKET AKTIVT OM NETTJENESTER? HAR BIBLIOTEKET LOKALE NETTJENESTER ELLER E-NYHEDSBREVE?...15 PROJEKTER/AKTIVITETER HAR BIBLIOTEKET DELTAGET I NATIONALE SAMARBEJDSPROJEKTER ELLER PARTNERSKABER I 2011, HERUNDER DEFF PROJEKTER? HAR BIBLIOTEKET DELTAGET I INTERNATIONALE SAMARBEJDSPROJEKTER ELLER PARTNERSKABER I 2011?...17 UNDERVISNING TILBYDER BIBLIOTEKET KURSER, VEJLEDNING OG ANDET (F.EKS. BOOK EN BIBLIOTEKAR)? MEDVIRKER BIBLIOTEKET TIL UDVIKLING AF E-LÆRINGSFORLØB? OPGØR BIBLIOTEKET HVOR MANGE TIMER DER BRUGES PÅ KOMPETENCEUDVIKLING?...20 OPEN ACCESS HAR BIBLIOTEKET/MODERINSTITUTIONEN SELV EN FORMULERET OPEN ACCESS POLITIK? HAR BIBLIOTEKET/MODERINSTITUTIONEN TAGET/GJORT TILTAG TIL AT PUBLICERE OPEN ACCESS ARTIKLER? DIGITALISERER BIBLIOTEKET MATERIALER?...22 IT-OPLYSNINGER BIBLIOTEKSSYSTEM NAVN HAR BIBLIOTEKET SELV DRIFTAFVIKLING AF BIBLIOTEKSSYSTEM? SPØRGSMÅL VEDR. BIBLIOTEKETS HJEMMESIDE ANGIV HVILKE(T) SOFTWARE DER ANVENDES SOM CMS('ER): HAR BIBLIOTEKET ET INTEGRERET SØGESYSTEM? TILBYDER BIBLIOTEKET MOBIL ADGANG (SMARTPHONE ELLER TABLET) TIL SØGNING, FORNYELSER, RESERVERING? HAR BIBLIOTEKET TAGET RFID TAGS I ANVENDELSE PR ? STILLER BIBLIOTEKET E-BOGSLÆSERE TIL RÅDIGHED ELLER TIL UDLÅN FOR LÅNERE?

3 Generel service 4. Antal af selvbetjeningsautomater (til udlån og aflevering) Antal ,2% ,3% Over ,5% 5. Anvender biblioteket som varslingsordning før lånetids udløb? Ja 36 64,3% Nej 20 35,7% 6. Sender biblioteket automatiserede meddelelser via SMS? Ja 8 14,3% Nej 48 85,7% 7. Anvender biblioteket SMS til andre formål? Ja 7 12,5% Nej 49 87,5% Hvis ja, anfør da her til hvilke formål. Personlig betjening, forskningsmeddelelser Bliver brugt i enkelte tilfælde, f.eks. for at kontakte bruger hvis ikke fungere. i forbindelse med arrangementer i Students only. Informationer til studerende via IVAs studienet Hjemkaldelser Beskeder og kommunikation bogen er kommet 3

4 8. Har biblioteket udført brugerundersøgelser i 2011 (fokusgruppeinterview medregnes)? Ja 14 25,0% Nej 42 75,0% Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links hvis muligt REFWORKS PÅ ASB BIBLIOTEK: En evaluering af bibliotekets undervisningsindsats med henblik på at forbedre servicen. Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? En undersøgelse af forskernes referencehåndtering som en del af deres arbejdspraksis (Med støtte fra DEFF) Begge findes på bloggen for BS Biblioteker BSbibBETA Libqual BVFB indgik i en fælles KUBIS-brugertilfredsundersøgelse. Rapporten er endnu ikke udgivet. Brugerundersøgelse i samarbejde med KUBIS. Udsendelse pr mail. Resultat endnu ikke sammenfattet og derfor ikke offentligt tilgængeligt. Brugertilfredshedsundersøgelse 1 Interview om de studerendes brug af referencehåndteringsværktøjer 2. Undersøgelse af internationale studerendes studieadfærd og behov 3. UB testen Kvalitative interviews med folketingsmedlemmer om bibliotekets baggrundsmateriale til lov- og beslutningsforslag samt forespørgsler og redegørelser Vi har lavet brugerundersøgelse ift vores studerende. Ingen link. 1. Brugerundersøgelse 2. "SPØRG KVINFO. En undersøgelse af referenceservicen Spørg KVINFO med henblik på at afdække, hvem der bruger referenceservicen, hvilke typer af spørgsmål den får, samt hvilke svar der gives". Hjælpemidler og adgang til læring blandt børn og unge med ordblindhed/svære læsevanskeligheder Nye medier hjælper i undervisningen Usabilitytest af udvalgte websider Undersøgelse af gymnasieelevers udbytte af introduktion til informationsøgning i forbindelse med AT-dage Fokusgruppe-interview brugerundersøgelse af E-bøger, for mere information kan henvendelse rettes til Niels Jørgen Blaabjerg ved Aalborg Universitetsbibliotek 9. Tæller biblioteket brug på stedet af materialer fra åbne hylder? Ja 11 19,6% Ja - som en stikprøve 3 5,4% Nej 37 66,1% Nej, men planlægger at gøre 5 8,9% 4

5 10. Kan biblioteket oplyse den procentdel af titler, opstillet på ventehylde, som ikke bliver afhentet af lånerne? Ja 11 19,6% Nej 45 80,4% Hvis ja, så oplyses procenttal og opgørelsesmetode Fuldstændig optælling for 2011, i procent 6,70 19,40 24,00 15,00 5,00 Anslået opgørelse, i procent 20,00 15,00 10,00 10,00 30,00 5,00 Andre funktioner/tjenester 11. Har biblioteket forbedret studiemiljøet for de studerende de sidste tre år (café, lounge, grupperum mm.) Ja 34 60,7% Nej 22 39,3% Hvis ja, anfør da hvilke tiltag: Lader studerende komme på læsesal på lukkedage uden betjening Flere studiepladser, både enkeltpladser samt grupperum. Mulighed for booking af pladserne for timer og enkeltdage Mulighed for booking af pladser + aflåste skabe til specialestuderende for flere måneder. Indstallering af Digitale tavler i grupperum. Kaffe- og vandautomater Faste garderobeskabe til studiepladser. Øget antal studiepladser. Bibliotekets stueetage blev nyindrettet i 2011 og halvdelen af bibliotekets bøger blev ved samme lejlighed magasineret. Det gav plads til: - udstillingsareal - mødelokale - flere læsepladser - "stolemuseum" - flere søgemaskiner - café område - "biograf" Grupperumsfaciliteter 5

6 flere grupperum flere læspladser Indretning af lounge Der er indrettet nye faciliter med mulighed for gruppe arbejde og brug for storskærme samtidig med at der er indretet ny lounge. Grupperum, cafe og lounge Invitationer til uddannelsessteder til introduktioner til biblioteket, Arkiv for Dansk Design samt Plakatsamlingen Reoler er fjernet for at give mere plads til arbejdspladser. Der er indrettet stillezoner og flere gruppearbejdsplaser. Trådløst internet, skærme til gennemsyn af film,flere siddepladser Flere grupperum, endnu en stillelæsesal Forbedrede siddepladser Nyindretning af studiemiljøerne, Øgning af antallet af læsepladser. Indretning af et 600 m2 stort "information common" (læringscenter) Indretning cafe/lounge område Indretning af en "netværkscafe" ny læsesal med 70 nye individuelle pladser Inført studiepladser Nyindretning af læsepladser, møderum og loungefaciliteter på fællesarealer, nyindretning af "Samlingen" - pc, studiefaciliteter - fordybelses og rekreationszoner, indretning af grupperum og specialerum med webbaseret reservationssystem. Ny lounge i marts 2012, ny kaffeautomat i jan med betalingskort/sms betaling,fordobling af gruppearbejdsplaser til 16, 6 flere pc til brugere, nyt udstillingsområde Studiegruppe på KVINFOs bibliotek. Studiegruppen læser og diskuterer nyere kønsforskning. Studiegruppen startede i februar 2011 og består af ca. 16 deltagere. Læselænestol loungestole Specialdesignede enmandslæsepladser etablering af 1 grupperum i biblioteksområdet og 1 gruppearbejdsplads i forbindelse med bogsamlingen og bibliotekarbordet På Campus Rådmandsmarken er der bl.a. etableret flere læsesalspladser og studiezoner rundt om i biblioteket. Åbningstiden er udvidet. Hygge/læsekrog Oprettet lounge afsnit med tv og ugemagasiner; opstillet kaffe- og vandautomat; oprettet nye gruppearbejdspladser Nye og bedre muligheder for gruppearbejde Moderne loungezone med sofaer og lænestole Relaxzone med gratis adgang til massagestol og playstation Indrettet jurafagbibliotek. Indrettet 24/7-læsesal. Indrettet camfort zones med specielt henblik på internationale studerende. nye gruppefaciliteter, loungemiljø, nye vejledningstilbud, udvidet åbningstid og tidsskrifts-alerts Nyindretning af stort set alle adresser med fokus på etablering af studiepladser m.v. flere studiepladser stillerum fjernsyn lænestole cafe / kaffestue Ombygning på flere af VIA Bibliotekerne f.eks. i forbindelse med dannelse af nye fælles Campusbiblioteker (5), herunder forbedret studiemiljø og oprettelse af flere studiepladser, grupperum osv. -oprettet læsepladser -indkøbt sofamiljøer -whiteboards -indrettet gruppearbejspladser 12. Har biblioteket særlige services for forskere? (forskerservice, ophavsret, bibliometri mm.) Ja 33 58,9% Nej 23 41,1% 6

7 Hvis ja, anfør da hvilke. Vi har forskerservice (ses på hjemmesiden). Nye forskere får tilsendt brev og folder om hvordan vi kan hjælpe dem. Vi har kontaktpersonordning ud til samtlige institutter. Vi tilbyder e-kompendier, der udarbejdes i samarbejde med underviserne. Her indberetter vi til CopyDan. Vi hjælper med bibliometri og publiceringsstrategi mv. Biblioteket er et forskningsbibliotek - praktisk taget al service er tiltænkt og designet til forskere. Biblioteket er i 2011 fuioneret med afdelingerne: forskningsadministration og kommunikation og bidrager bl.a. til den nye afdelings tilbud med rådgivning indenfor ophavsret og forskningsmåling. forskerservice bibliometri Forskerlån med automatisk fornyelse af lån op til et år Udover de klassiske bibliotkesydelser, herunder forskningsregistrering, tilbyder DPB desuden support til: E-læring, referencehåndtering og håndtering af tildeling af ISBN og pligtaflevering. Bibliometri Bibliometri, meget høj service i øvrigt, således at vores forskere frigøres til det de egentlig er ansat til Forskningsregistrering (især publikationsoutput); ad hoc bibliometri (citationer); generel forskerservice Ekstraordinære søgningninger og hjælp i forbindelse med litteratursøgning samt forskning, der finder sted på bibliotekets læsesal Bibliometriske analyser udarbejdes især for Direktionen, men også for institutterne. Besøg hos nyansatte på eget kontor Bibliometri, kurser for ph.d-studerende, hjælp til informationssøgning, indkøb af bøger, kort bibl. intro for nyansatte Bibliometri Forskerservice (tidligere ViViKom), forskerceller på Læsesal Vest, speciallæsesale, kontorer, særligt for domicilerede forskere. Bibliometriske undersøgelser, kontaktpersonordning, ophavsret (kurser for forskere + oprydning i e-læringssystem) rådgivning om ophavsret forskningregistrering, hjælp til søgning i databaser Bibliometri (Citationsanalyser m. h-index m.m., Vejledning og rådgivning omkring PURE (forskningsregistrering i institutional repository), Kursus for forskere i oprettelse af Researcher-ID på Web of Science, forskerservice generelt, vejledning omkring ophavsret. Pure-registrering - kun vejledning og validering - bibintroduktionstilbud til nyanasatte forskere og ph.d studerende. - dialog/informationsovervågning af enkelte forskeres forskningsinteresser - informationer- dialog på institutmøder om forsker og undervisningsbiblioteksbehov - indkøb af forskereksemplarer af bøger Fuldstændig brugerstyret service (til forskere) institutbiblioteker, vejledning omkring forskningsregistrering Tidsskriftservice. I Bibliotekets Nyhedsbrev, der kommer hver anden måned, kan forskere få adgang til online indholdsfortegnelser i videnskabelige tidsskrifter og bestille gratis tidsskriftsartikler fra KVINFOs bibliotek. Personaliseret undervisning i informationssøgning og referencehåndtering Generel, individuel vejledning Biblibometriske opgaver - hvis dette ønskes - Forskningsregistrering Undervisning i informationssøgning Biblioteksorientering i forbindelse med Batchelor-Master- og PhD opgaver Orientering og indføring i "best practice" mht citationer og litteraturhenvisninger Der foregår pilotprojekt om hvordan biblioteket gennem et brugercentreret perspektiv kan skabe værdi i forskningsmiljøerne - institutspecifikt og individuelt. Desuden stående tilbud om undervisning i referenceværktøj, publiceringsstrategi, konferencearrangement og forskningsspecifik litteratursøgning. Publiceringsplatform Servicering i forbindelse4 med adgang til netværk Servicering i forbindelse med studier i de nationale samlinger bl.a ophavsret Tidsskriftcirkulation Undervisning i referenceværktøjer Vejledning i ophavsretsspørgsmål Bibliometrisk analyse Vejledning vedr. Open Access 7

8 særlige services for Ph.d-studerende Særlig målrettet betjening af videnscentre Søgninger & hjælp t fjernlån, RefWorks samt diverse Underviser på Forskerskoler Individuel vejledning oplæg i fagmiljøer om fx. web of Science Kurser i Refworks/support bibliometri 13. Deltager biblioteket i forskningsregistrering og vidensregistrering for moderinstitutionen? Ja 42 75,0% Nej 14 25,0% Hvis ja, angiv da om det er: Ren registrering 24 57,1% Registrering af primære forskningsdata 2 4,8% Andet 16 38,1% I alt ,0% Hvis andet, anfør da hvilke Forstår ikke spørgsmålet i vores sammenhæng Der valideres og posterne beriges med links og fuldtekst. Tidligere hjemmeside: Nuværende hjemmeside: Registrering og validering af publikationer og aktiviteter. Vejledning i PURE, hjælp til rettelse af fejl i PURE, superbrugerfunktion. Vejledning og undervisning af forskere i brug af PURE. Vejledning af ledelse i relation til OA politik, BFI mm Data fra forskerne verificeres og der undervises i hvorledes der skal indateres Biblioteket validerer institutternes/forskernes egne registreringer i CURIS (Kbhs Universitets forskningsbase) validering af registrering af forskningspublikation og aktiviteter Rapportgenerering ved Forskerservice. Validering af data samt vejledning i korrekt forskningsregistrering Deltager i validering i samarbejde med en forskningsassistent Validatorfunktion af alt indberettet overordnet lokalt administratoransvar oplysning undervisning vejledning udvikling Herunder vejledning, workshops og metadataredaktion Vejledning i registrering og upload af tekstfil. Validering. Planlægning og implementering af forskningsregeistreringssystem UC VIden som redaktører af VIP'ers inddateringer i UC Viden 8

9 14. Giver biblioteket adgang til afsluttede opgaver fra studerende på institutionen (fx specialer, masterafhandlinger, hovedopgaver)? Ja 28 50,0% Ja - også i elektronisk form 21 37,5% Nej 16 28,6% 15. Har biblioteket servicedeklarationer? Ja 21 37,5% Nej 35 62,5% Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links hvis muligt Lån og kopi til andre biblioteker Servicedeklaration for dokumentlevering Serviceydelser for bibliotekets brugere Fremskaffelse af ønskede materialer til brug for undervisningen skal være hurtig og effektiv Tæt samarbejde og fælles planlægning med konservatoriets øvrige afdelinger Lånere skal have kyndig vejledning og hjælp til at finde svar på forespørgsler Personalet skal hjælpe brugerne til at erhverve kompetencer til selv at søge information og bruge biblioteket og det øvrige bibliotekssystem Biblioteket skal være velforsynet med relevante og opdateret materialer af høj kvalitet Brugerne skal opleve en høj grad af servicemindedhed samt biblioteks- og musikfaglig viden hos personalet Låneforespørgsler til og fra andre biblioteker ekspederes via den statslige kørselsordning 2. gange om ugen Andre henvendelser besvares inden for 5 hverdage Åbningstid: man. -tor. 10:00-16:00, fre. 10:00-15:00. Lukket mellem jul og nytår, ugen op til påske, 6 uger i sommerferien samt fredagen efter Kristi Himmelsfartsdag Klare mål (http://www.kb.dk/da/kb/klare-maal/index.html) Biblioteket har indgået Service Level Agreements med de 4 institutter, som biblioteket betjener Pjece om biblioteket Nyheder på intranet - se reglement samt via danbib Se Bibliotekets servicedeklerationer her: Servicedeklaration til biblioteksservice Servicedeklaration og Erhvervs-service https://www.phbibliotek.dk/index.html/da/page/servicedeklaration 24-timers levering fra Campus til Campus. Max 2 timers levering på samme betjeningssted. Max reaktionstid på forskellige henvendelser til biblioteket. KVIK-bibliotekssamarbejde. 9

10 Institutionelle lånere: _institutionelle_lånere.aspx Personlige eksterne lånere: _personlige_eksterne_lånere.aspx https://biblioteket.ucsj.dk/site/da/page/bibliotekets-servicedeklaration 16. Sprogpolitik. Tilstræber biblioteket parallelle hjemmesider på dansk/engelsk/andre sprog? Ja 38 67,9% Nej 18 32,1% Hvis ja, angiv da den procentvise målopfyldelse (anslået): 0%-20% 4 10,5% 20%-50% 7 18,4% 50%-70% 5 13,2% 70%-100% 18 47,4% Ved ikke 4 10,5% I alt ,0% 17. Samarbejder biblioteket med andre biblioteker i lokalområdet: Skolebiblioteker Ja 6 10,7% Nej 50 89,3% Gymnasiebiblioteker Ja 9 16,1% Nej 47 83,9% 10

11 Folkebiblioteker Ja 20 35,7% Nej 36 64,3% Andre biblioteker Ja 40 71,4% Nej 16 28,6% Hvis ja, beskriv da hvordan Ved udlån af materialer og rundvisninger Deltager i Biblioteksnetværk i Region Midtjylland udlån/udveksling af materialer, samordning af politiske problemstillinger, kulturelt samarbejde, henvisning af lånere mv. Fælles udviklingsprojekter Brugerarrangementer Udveksling af materialer over landegrænser på nordisk og internationalt plan Skole- og gymnasie biblioteker er involveret i Lektier Online Folkebibliotker, indgår i en lang rækker samarbejder Andre via Netværk og enkeltprojekter Arrangementer 18. Afholder biblioteket arrangementer? Angiv antal (omfatter ikke brugerundervisning. Hvis ingen, angiv tallet 0) Musikarrangementer MUSIKARRANGEMENTER ,1% ,4% Over 5 2 3,6% I alt % Forfatterarrangementer FORFATTERARRANGEMENTER ,5% ,9% Over 5 2 3,6% I alt % 11

12 Teaterarrangementer FORFATTERARRANGEMENTER ,6% ,4% I alt % Filmforevisninger FILMFOREVISNINGER ,6% ,4% I alt % Debatarrangementer DEBATARRANGEMENTER ,5% ,6% Over 5 5 8,9% I alt % Foredrag FOREDRAG ,4% ,5% Over 5 4 7,1% I alt % Kunstudstillinger KUNSTUDSTILLINGER ,4% ,3% Over ,3% I alt % Andre arrangementer ANDRE ARRANGEMENTER ,3% % Over ,7% I alt % 19. Hvor mange af ovenstående arrangementer kan beskrives som et virtuelt arrangement (dvs.: et arrangement i et elektronisk format, specielt udviklet til at blive benyttet via Internettet) 4,00 12

13 0,00 0,00 0,00 0,00 Angiv hvilke: Det fx. forfatterarrangementer såsom International Forfatterscene, der optages og efterfølgende tilgængeliggøres over nettet. Forfatterarrangementer er ikke talt særskilt ovenfor, men indgår i "Foredrag" Nettjenester 20. Deltager biblioteket i sociale e-netværk som: Facebook 21 37,5% Twitter 4 7,1% YouTube 6 10,7% Andre 6 10,7% Nej, biblioteket deltager ikke i sociale e-netværk 34 60,7% Hvis andre, anfør da hvilke og gerne med links Blog i forbindelse med brugerundervisning: blog: KTBs blog blogs Facebook, men meget begrænset omfang flickr 21. Bidrager biblioteket aktivt til en eller flere nettjenester? (f.eks. Biblioteksvagten mm.) Ja 21 37,5% Nej 35 62,5% Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links Biblioteksvagten finde på Arkade Biblioteksvagten Biblioteksvagten: 13

14 Via DTU's intranet Arkade: Vi indekserer tidsskriftsartikler til FIAF international periodical database (filmdatabase) DEFF-portaler Folketingets Oplysning Medlemsbiografier Baggrundsmateriale til lov- og beslutningsforslag og forespørgsler og redegørelser Biblioteksvagten SPØRG KVINFO, se Biblioteksvagten bibliotek.dk Biblioteksvagten Palles Gavebod Biblioteksvagten BibZoom.dk Lektier Online Biblioteksvagten Biblioteksvagten. DVM Biblioteksvagten (Campus Horsens) Biblioteksvagten Chat med brugere 22. Oplyser biblioteket aktivt om nettjenester? (Her menes om der linkes fra hjemmeside, om tjenesten markedsføres aktivt mm.) Ja 24 42,9% Nej 32 57,1% Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links Links fra hjemmeside og samarbejdspartnere Vi linker til Scribo, Swim, UB-testen, Studie-metroen, Referer korrekt, Akademisk skrivecenters Sprogcenters Sprogtest på Nettet, Stop plagiat nu og Kvalitetsvurdering af websider/iva på E-læring og Jura på siden: Ophavsret - hvad må jeg? Spørgbiblioteket https://www.kulturarv.dk Via DTU's intranet Filmstriben, Skoda, Textanalyse.dk, biblioteksvagten, ereolen, netlydbog, bibliotek.dk, bibliotek.dk, imdb.com, m.m. bibliotek.dk Det Virtuelle Musikbibliotek DEFF-portaler bibliotek.dk The European Library Europeana Early European Books digitalbevaring.dk mange fagbibliografier(listet på: og Book en bibliotekar Studiemetro Scribo Samfundsvidenskabelige-Fakultetsbibliotek-Aarhus-Universitet/ ?ref=search RSS feed 14

15 Ritzau Infomedia PressDisplay OECDiLibrary Swetswise Karnov Filmstriben Gyldendals Røde Ordbøger Bibliotek.dk Hertil kommer KB og Primo central via Primo søgegrænseflade Samt linksamlinger til leksika, søgemaskiner, emneafgrænsede netressourcer, værktøjer m.v. Alt relevant mht e-ressourcer Fra bibliotekets hjemmeside/forside Biblioteksvagten Litteratursiden.dk Binko UB-testen VIKO BibZoom.dk Biblioteksvagten DVM BibZoom Scribo Studiemetro Refworks Stop Plagiat Nu UB teste Danskernes akademi Filmstriben 23. Har biblioteket lokale nettjenester eller e-nyhedsbreve? Ja 26 46,4% Nej 30 53,6% Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links Interne til medarbejderer i institutionen I samarbejde med moderinstitutionen Infogalleri (på skærme) Nyheder på bibliotekets web og nyheder i CampusNet (communication tool for ASB) Nyheder i Business and Social Science (BSS/AU) nyhedsbrev på web'en Biblioteket udsender månedligt et nyhedsbrev Spørg DPB: Samt nyheder lokalt for DPU Via DTU's intranet Tilvækstlister, og almindelig info via institutionens intranet En internetvejviser Mulighed for at stille spørgsmål via nettet Nyheder på hjemmeside KUBIS nyheder eressourcer Nyhedsbrev fra Håndskriftafdelingen Nyhedsbrev fra Musik- og Teaterafdelingen Nyhedsbrev fra Orientalsk og Judaistisk Afdeling Nyhedsbrev fra Kort- og Billedafdelingen Nyhedsbrev fra Forskningsafdelingen Nyhedsbrev fra Kulturperler Kulturnyhedsbrev Nyhedslister Nyheder på intranet Abonnementsmuligheder via primosøgegrænsefladen (ikke udkommet i 2011 pga. omstrukturering og flytning af hjemmeside) Nyhedsbrevet "Nyt fra KVINFOs bibliotek": Referenceservicen "Spørg KVINFO": nyheder m.a. annonceres på Musikmuseets nyhedsbrev Halvårligt nyhedsbrev til medarbejdere på de fag vi betjener Nota Nyt Nyhedsbrev for børn og unge Nyhedsbrev for undervisere Radio Nota PHBibliotekets Emneguides https://www.phbibliotek.dk/index.html/da/page/emneguides Metropol Biblioteket har ansvaret for en intern service, hvor man udsender en ugentlig med links til udvalgte nyhedsilder 15

16 Chat service - service - book en bibliotekar - Forbiblioteker HVM Nyhedsbrev SBCI Mailingliste Fagsider Studiesider Til internationale studerende Til gymnasier book en bibliotekar E-nyhedsbreve på flere af VIA Bibliotekerne Nyhedsbreve på intranet rss-feed Projekter/aktiviteter 24. Har biblioteket deltaget i nationale samarbejdsprojekter eller partnerskaber i 2011, herunder DEFF projekter? Ja 25 45,5% Nej 30 54,5% I alt ,0% Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links Sammen med moderinstitutionen kulturelle arrangementer Deffs Programgruppe B. Services til studerende. Kompetencer og tjenester til støtte for undervisning, læring og udvikling.formand Karen Harbo ASB Bibliotek. Licensgruppen LUF - Licensgruppen for Universiteter og Forskningsinstitutioner - består af repræsentanter fra universiteterne og forskningsinstitutionerne med interesse for licenser til elektroniske ressourcer. Formand Anna Mette Morthorst ASB Bibliotek. Programgruppe C. Services til forskere. Sammensætningen af programgruppe C. Kompetencer og tjenester til støtte for forskning og udvikling. Her deltager Lone Jensen og Anna Mette Morthorst ASB Bibliotek. Programgruppe D: Erhvervsfremme & Innovation v. Tove Bang xx Deltager i DEFF samarbejdet - ved ikke om det tæller? Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? og Digitale søgestrenge og praksisfællesskaber Diverse DEFF projekter Den nationale forskningsdatabase Dansk Infrastruktur for Persistente Identifiers' (PID). Utallige. Infoart Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? Stop plagiat UBtesten (videreudvikling) MiniBib - samarbejde om bibliotekssystem pay per view i programgruppe A Nye institutioner Arkitekturgruppen Licensgruppen LUB DEFF erhvervsfremmeprojekt via KUBIS UC Viden Limeguild-konference for medarbejdere Licensindkøbsfællesskab gennem DEFF-Licensgruppen LUB Licensgruppen for uddannelsesbiblioteker Styregruppen for Licenser Regionslicenssamarbejdet 16

17 DEFF - RUb har formandsskab for programgruppe C: services for forskere. Deltager desuden i DEFF licensgruppe, Statistiske værktøjer (STOLA), Dansk Open Access netværk, Videopublicering og Forundersøgelse af mobile applikationer DEFF Formand Skanning af bøger Lektier Online Danbib som fælleskatalog Brugerskabte data Newcomers The Well Conference Stick out reach out E kopi 2 Videopublicering Persistente identifikatorer Konference om brugerspor Værtsskab Newcomers -samarbejde på tværs Forvaltning af forskningsdata Dokumentlevering Forundersøgelse af mobile applikationer DEFF-projekter Fra samlingsopbygning til differentieret videnpushing : formidlingsplatform (http://projekter.bibliotekogmedier.dk/projekt/fra-samlingsopbygning-til-differentieret-videnpushingformidlingsplatform-til-professionsudd Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen på professionshøjskolerne (http://projekter.bibliotekogmedier.dk/projekt/fremtidens-uddannelser-og-bibliotekerspiller-sammen-i-professionshojskolerne) Fra samlingsopbygning til differentieret videnpushing: formidlingsplatform til professionsuddannelserne. Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen i professionshøjskolerne DEFF projekt MMB "Projektet SMUC Viden (Sociale Medier i UC Viden)" DEFF projekt MMB "Professionshøjskolebibliotekerne og øget kvalificeret brug og formidling af e-ressourcer (danske fagbøger)" DEFF projekt MMB "Det gode studiemiljø" Redaktion af UB-testen DEFF-projekt "Infor-art" DEFF-projekt "dinevennerveddet.dk" 25. Har biblioteket deltaget i internationale samarbejdsprojekter eller partnerskaber i 2011? Ja 20 36,4% Nej 35 63,6% I alt ,0% Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links Sammen med moderinstitutionen kulturelle arrangementer EADTU. Library and Learning Support Working Group (LSS WG) Repr. v. Karen Harbo EBSLG European Business School Librarian Group. Northern, Asian and European Groups. Repr. v. Tove Bang Knowledge exchange Wall charts, history and European, et EU projekt. se: Samarbejde med ETH Zürich of TUD Delft KE (Knowledge Exchange) - EADI / - Einiras / - Huridocs ECCHRD / - herunder datasamarbejde / europeanfilmgateway.eu F.x.: TEL, EUROPEANA-CONNECT, PLANETS, LIBER Advisory Group on Possible European Digitization, LIBER, Security Network, e-romm, CERL, ISSN, ISMN, IIPC, Handbook Press Database, Early European Books. The European Centre for Parliamentary Research and Documentation (ECPRD) Nordiske forsvarsbiblioteker 17

18 Ansvarlig for en NAPLE database vedrørende nye biblioteksbyggerier. NING netværket, netværk for informations- og dokumentationscentre for kønsforskning i de nordiske lande. EIGE, European Institute for Gender Equality, se: Fragen, Database med centrale feministiske tekster, se: arrangør af International Partnerweek på KTB/IHK https://www.ucviden.dk/portal/da/activities/internationalpartner-week-library-international-partner-week(d9a96b5e-7a78-429b-aa6c-3b3378edbbee).html IFLA DAISY TIGAR DEFF - Knowledge Exchange Dansk Standard/ISO - RUb har formandsskab i S-24 U8 om international biblioteksstatistik mv. LARM PLANETS SCAPE OCLC Information management for knowledge creation Undervisning 26. Tilbyder biblioteket kurser, vejledning og andet (f.eks. book en bibliotekar)? Ja - det er frivilligt for de studerende om de vil tage imod tilbuddet Ja - dele af tilbuddet er obligatorisk for nogle studerende og indgår som del af studieordningerne Ja - dele af tilbuddet er obligatorisk for nogle studerende og indgår som del af studieordningerne. Aktiviteten eller dele af den planlægges og afholdes i tæt samarbejde med moderinstitutionens lærere Ja - der tilbydes også kurser målrettet undervisere Nej - biblioteket tilbyder ikke kurser 14 25,5% 4 7,3% 18 32,7% 7 12,7% 4 7,3% Andet 8 14,5% I alt ,0% 18

19 26. Tilbyder biblioteket kurser, vejledning og andet (f.eks. book en bibliotekar)? - Andet Kurser for journalister og bibliotekarer samt undervisere og studerende på andre uddannelsesinstitutioner (har ikke selv studerende!). Lidt frivillig studenterundervisning, vejledning af forskere, indlæg på medarbejdermøder Ja - også for undervisere vejledning tilbydes internt til nyansatte samt efter behov Biblioteksintroduktioner; Human Rights Documentation on the Internet (for 3. verdens stipendiater) Internt tilbyder vi: Kursus i Folketingets hjemmeside og dokumenter, Biblioteksintroduktioner, Individuelle kurser målrettet bestemte nettjenester - Book en bibliotekar, Specialkurser for grupper. Eksternt tilbyder vi kurser i Folketingets hjemmeside, især rettet ministerierne. Ad hoc kurser og undervisning inden for afgrænsede emner Omvisninger Undervisning i brag af Flere afkrysninger ønskes! 27. Medvirker biblioteket til udvikling af e-læringsforløb? Ja 11 20,0% Nej 44 80,0% I alt ,0% Hvis ja, anfør da hvilke Fx tutorials i brug af BlackBoard DTU modulkurser Det længstvarende kursus hedder "Climate Change". Ellers er det kurser, som biblioteket bidrager til, ofte i samarbejde med IT Learning Center Juridisk informationssøgning - video indføring af tablets pensum på studieportal Vi faciliterer underviseres elæring praktisk og rådgivningsorienteret, men indgår ikke direkte i e-læring Clearing af dokumenter. Udarbejdelse af undervisningsmateriale til informationssøgning. xx I forbindelse med studienet Udvikling af StudieMetroen på Aarhus Universitet I spørgsmål 26 er flere afkrydsninger ikke mulig Vi vil osse sætte x i 'Andet', da vi har brush-up for ansatte (flere eller enkeltvis). Information management for knowledge creation. Projektet tilsigter at udvikle netbaseret undervisningsmoduler for pdh.kandidater 19

20 28. Opgør biblioteket hvor mange timer der bruges på kompetenceudvikling? (Kompetenceudvikling defineres her som planlagt undervisning som kan være afholdt internt eller eksternt, hvor underviseren kan være en ansat eller en udefra kommende konsulent; "brugsrelateret træning (demonstration)", såsom sidemandsoplæring, følordning, brugsrelateret demonstration og lignende uformelle træningsseancer er ikke omfattet af opgørelsen) Ja 7 12,7% Nej 48 87,3% I alt ,0% Hvis ja, angiv da: - Antal timer pr årsværk 21,00 35,50 67,00 11,00 Hvis ja, angiv da: - Antal lektioner 22,00 0, ,00 67,00 710,00 Open Access 29. Har biblioteket/moderinstitutionen selv en formuleret open access politik? Ja 17 31,5% Nej 37 68,5% I alt ,0% Hvis ja, angiv da link Aarhus Universitets Open access-politik: Aarhus Universitet anbefaler universitetets forskere at sikre offentligheden fri adgang til videnskabelige publikationer. Universitetet støtter derfor Open Access-initiativet, der både fører til mere effektiv udnyttelse af universitets mange forskningspublikationer og styrkelse af universitets internationale position og gennemslagskraft (Fra: Rektoratets Nyhedsbrev nr. 8, 2010) Biblioteket er institutbibliotek ved Aarhus Universitet. Instituttet publikationspolitik: Aarhus Universitets OA politik: cbs.dk 20

Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2013

Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2013 Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2013 Indholdsfortegnelse 4. ANTAL AF SELVBETJENINGSAUTOMATER (TIL UDLÅN OG/ELLER AFLEVERING)... 4 5. ANVENDER BIBLIOTEKET E-MAIL SOM VARSLINGSORDNING FØR LÅNETIDS

Læs mere

Biblioteksbarometer 2009 - forskningsbiblioteker

Biblioteksbarometer 2009 - forskningsbiblioteker Biblioteksbarometer 2009 - forskningsbiblioteker 5. Antal af selvbetjeningsautomater (til udlån og aflevering) Antal. 6. Antallet af kopimaskiner, skannere og printere i publikumsområdet 7. Anvender biblioteket

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2010

Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2010 Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2010 Spørgeskemaundersøgelsen blev sendt ud til 89 biblioteker hvoraf 64 har besvaret undersøgelsen 4. Antal af selvbetjeningsautomater (til udlån og aflevering)

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Rapporten er baseret på input fra Universitetsbibliotekerne i København (KU) og Aarhus (AU). Bidragsydere:

Rapporten er baseret på input fra Universitetsbibliotekerne i København (KU) og Aarhus (AU). Bidragsydere: Landerapport NJB 2015 DANMARK Rapporten er baseret på input fra Universitetsbibliotekerne i København (KU) og Aarhus (AU). Bidragsydere: Bo Søgaard Jensen, KU Marianne Tind, AU Henrik Tvermoes, AU (Ansvarlig

Læs mere

2. Semesterlitteratursamling kviklån, brugerannotationer i katalogen (tags/ sociale teknologier)

2. Semesterlitteratursamling kviklån, brugerannotationer i katalogen (tags/ sociale teknologier) Københavns Universitets Biblioteks- Informationsservice KUBIS KUBIS Samf - Tina Pipa, fakultetsbibliotekar Årsberetning KUBIS Samf 2010. 2010 har været et år hvor Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus Universitet Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Velkommen Ding2tal DDB CMS Spørgerunde

Velkommen Ding2tal DDB CMS Spørgerunde ding2tal DDBCMS Baggrund... Behov for velstrukturet og veludbygget grænseflade - et fælles basis-tema Behov for en samlet pakke (moduler + basistema) Minimere udgifter lokalt Bibliotekerne bag ding2tal

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens

Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens Året 2014 har været præget af at Sine Kusk Clausen har været på barsel og Kirsten Lindbæk Knudsen er gået på pension. Det har

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

Biblioteksbarometer for folkebiblioteker 2012

Biblioteksbarometer for folkebiblioteker 2012 Biblioteksbarometer for folkebiblioteker 2012 1 Indledning Kulturstyrelsen har siden 2009 suppleret den traditionelle indsamling af statistikken med en spørgeskemaundersøgelse, under navnet Biblioteks

Læs mere

National strategi for Datamanagement

National strategi for Datamanagement National strategi for Datamanagement Statsbibliotekets potentielle rolle Bjarne Andersen sektionsleder it bevaring Alle illustrationer fra www.digitalbevaring.dk Statsbiblioteket Institution under Kultur

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

3 (store reoler med skråhylder)

3 (store reoler med skråhylder) Bilag 3 - Observationsskema: Udfyldte SKEMA TIL FORMIDLINGSANALYSE Albertslund bibliotek d 12. marts. FYSISK FORMIDLING FASTE UDSTILLINGER: Hvilke faste udstillinger: SKIFTENDE UDSTILLINGER: Hvilke skiftende

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15. 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21

Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15. 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21 Indhold Forord 11 Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21 Michael Cotta-Schønberg Indledning: Er forskningsbibliotekerne i krise?

Læs mere

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

Folkebibliotekerne Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Læringsaktiviteter- og indsatser It-læring Medborgercentre

Folkebibliotekerne Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Læringsaktiviteter- og indsatser It-læring Medborgercentre Folkebibliotekerne Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker De strategiske indsatsområder for 2013 på folkebiblioteksområdet er udmeldt. Et revideret ansøgningsskema er undervejs. Initiativerne

Læs mere

Biblioteksbarometer for uddannelsesbiblioteker 2012

Biblioteksbarometer for uddannelsesbiblioteker 2012 Biblioteksbarometer for uddannelsesbiblioteker 2012 Samlet status Ikke svaret 70 38,7 % Nogen svar 7 3,8 % Gennemført 104 57,5 % I alt 181 100 % 1 Indholdsfortegnelse Generel information... 4 4. Hvilket

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! ""# . / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5!

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! # . / $,!  0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5! Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005 Indhold! ""# $%$&$' ()*$ &+,-%-. / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' #$. $ 5!5, $$ 52627 8' 9%*- % 0:;, /!< //%,./% /, 5 $ 2;, &'( 2 /=>,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$

Læs mere

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 - Resumé

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 - Resumé BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND DEFFs strategi 2012-2016 - Resumé 2 Om DEFF Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) er en tværministeriel

Læs mere

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Indledningsvis skal det bemærkes, at Handelshøjskolens Bibliotek i Århus (HBÅ) adskiller sig på en del områder fra de tre andre biblioteker, som vi har arbejdet sammen

Læs mere

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS internemt TRIN FOR TRIN TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS forår 2012 internemt - sådan! IT-KURSER på dit bibliotek Velkommen... Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige er under ombygning i disse år,

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Indsatser som konsoliderer/viderefører eller fornyer eksisterende services, Videopublicering Dokumentlevering

Indsatser som konsoliderer/viderefører eller fornyer eksisterende services, Videopublicering Dokumentlevering Interim handlingsplan for Arkitektur og Middleware 2010-11 Baggrund for planen DEFF arbejder med en revideret strategi som tænkes iværksat i løbet af 2011. De nuværende programgruppers mandat udløber 31.

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

Bibliotek.dk - udvikling i 2015

Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Status fra DBC Nyt i bibliotek.dk Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Nyt netpunkt Mails fra bibliotek.dk - Data@lsynet Opdatering af danbib.dk Bes@l og adgang - udvikling 2015 Konsekvenser af nyt bibliotekssystem

Læs mere

DEFF Licensers servicedeklaration

DEFF Licensers servicedeklaration DEFF Licensers servicedeklaration Indholdsfortegnelse 1. DEFF Licensers samarbejde med institutionerne...3 2. Licensbetingelser...4 3. Indsamling af FTE (Full-Time Equivalent)...4 4. Licensforhandling...4

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk 1 Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk Indhold Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk... 1 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter... 3 Tema A01: Brugergrænsefladen... 3 Der

Læs mere

Slutrapportering af projektet: Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen i professionshøjskolerne

Slutrapportering af projektet: Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen i professionshøjskolerne Slutrapportering af projektet: Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen i professionshøjskolerne Projektdeltagere: Bibliotekschef Per Steen Hansen, VIA UC (ph@viauc.dk). Projektleder Bibliotekschef

Læs mere

FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI

FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI TAL OG TILGANG Fakta: Ca. 47.000 indbyggere Ingen hovedby, 3 lige store byer, alle med kulturhuse. Et mindre bibliotek. Ca. 21 årsværk biblioteker, ca. 2 kulturhuse

Læs mere

Drejebog for læsekompetence-projektet

Drejebog for læsekompetence-projektet Bibliotek: Albertslund Bibliotek Drejebog for læsekompetence-projektet Hold: AVU på VUC (svarende til 10 klasse) Modul Indhold på modulet Værktøjer Varighed i alt 1 (på uddannelsesinstitutionen) Program:

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2013 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag

Læs mere

DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration

DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration DEFF Licenssekretariatet DEFF Licenssekretariatet er et sekretariat under Styrelsen for Bibliotek og Medier. DEFF Licenssekretariatet er finansieret af Undervisningsministeriet, Kulturministeriet og Ministeriet

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Peter Flodin Bibliotekschef Side 1 Lancering af DEFF-strategi 2011-2016 8. Marts 2012 Programgruppens

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

ONLINE MØDER / VIDEOKONFERENCER

ONLINE MØDER / VIDEOKONFERENCER ONLINE MØDER / VIDEOKONFERENCER Det Humanistiske Fakultet tilbyder flere forskellige værktøjer, hvorved du kan holde online møder med dine kollegaer eller studerende. Du har mulighed for at holde mødet

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

Kursusprogram. Horsens kommunes biblioteker Forår 2015. Horsens Bibliotek Tobaksgården 12

Kursusprogram. Horsens kommunes biblioteker Forår 2015. Horsens Bibliotek Tobaksgården 12 Horsens Bibliotek Tobaksgården 12 8700 Horsens Telefon: 76 29 24 00 bibliotek@horsens.dk Åbningstid med betjening: Mandag torsdag kl. 10 19 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 13 Selvbetjent morgenbibliotek:

Læs mere

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK Kursuskatalog Kurser i informationssøgning og referencehåndtering Medicinsk Biblioteks kursusoversigt Velkommen til Medicinsk Biblioteks kursuskatalog I kataloget finder

Læs mere

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Find vejen frem VIA University College Dato: 13. marts 2015 Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Formålet med at registrere og uploade dit afsluttende projekt til UC Viden er, at

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006.

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Introduktion Aktuelle projekter på NJL Hvad er et aktuelt og relevant

Læs mere

Odense Centralbibliotek 2015

Odense Centralbibliotek 2015 Odense Centralbibliotek 2015 Medie- og læsekompetencer Odense Centralbibliotek den 29. maj 2015 Projektet er støttet af kulturstyrelens udviklingspulje 1 Disposition 1. Introduktion, formål og metode 2.

Læs mere

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit Luvit mini-manual Januar 2009, Jane Andersen Kom i gang med Luvit Hvad er Luvit? Luvit er et web-baseret it-system, som indeholder et kursus undervisningsmaterialer, øvelser og elektroniske konferencer,

Læs mere

Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker, lånerkort m.m.

Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker, lånerkort m.m. STYRK ELEVERNES INFORMATIONSKOMPETENCER - Undervisningsmateriale til gymnasielærere DAGSORDEN Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker,

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

KUBIS årsplan og budget 2015

KUBIS årsplan og budget 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice KUBIS Universitetsbibliotekaren 19. december 2014 Sagsnr. 2009-012269 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS årsplan og budget 2015 Indhold 1. Service 2. Ressourcer 3.

Læs mere

Mødet afholdtes: Mandag den 8. november 2010 kl. 10.00 15.00 hos Statsbiblioteket

Mødet afholdtes: Mandag den 8. november 2010 kl. 10.00 15.00 hos Statsbiblioteket Møde 28 Arkitektur & Middleware Referat Mødet afholdtes: Mandag den 8. november 2010 kl. 10.00 15.00 hos Statsbiblioteket Deltagere: Arne Sørensen (AS), Christian Tønsberg (CT), Christian Vandel (CSV),

Læs mere

Skolens digitale univers

Skolens digitale univers For it- og webansvarlige på friskolerne, bestyrelsesmedlemmer, forældre og andre interesserede Skolens digitale univers September-oktober 2015 Friskolernes Hus Kursusrække: Sådan udvikler du digitale univers

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE

ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE ABONNEMENTSVILKÅR 2013 SIDE 2 ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 INTRODUKTION 2012 har været et spændende år for Bibzoom. Med lanceringen

Læs mere

Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1

Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1 Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1 Fjernlån og elektroniske ressourcer - oversigt Præsentation og definitioner

Læs mere

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 2. periode (maj-august) 2011 Oktober 2011 af DEFF Sekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status for DEFF Sekretariatet...

Læs mere

Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde

Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde Biblioteket Campus Roskilde 29. oktober 2013 Side 1 Hvilke baser kan jeg vælge? ARTESIS: Dette er Campus Roskildes egen søgebase. Indeholder

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET CMS 2009 JENS HØRLÜCK FORRETNINGSKONSULENT. 23. november 2009

AARHUS UNIVERSITET CMS 2009 JENS HØRLÜCK FORRETNINGSKONSULENT. 23. november 2009 1 CMS projektet Hvorfor nyt CMS? Udvælgelse fra 16 til 3 til Typo3 og Linkfactory Uddannelse, konvertering og kontrol/tilretning præsen TATION Hvorfor et nyt CMS på AU? Site In A Box blev anskaffet i 2003

Læs mere

Oplæg: Mobile.Ting strategi

Oplæg: Mobile.Ting strategi Oplæg: Mobile.Ting strategi Indledning Udviklingen af personlige mobile enheder som mobiltelefoner og tablet-pc'er er gået meget hurtigt indenfor de seneste få år. Markedskræfterne driver den teknologiske

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05

DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Maj 2004 DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Programområdet for elektronisk videnskabelig publicering etableredes

Læs mere

Virtuel vejledning og undervisning på Cand.cur

Virtuel vejledning og undervisning på Cand.cur DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Virtuel vejledning og undervisning på Cand.cur præsen TATION Projekt Virtuel Vejledning: Vision At skabe en digital vejlednings- og undervisningsportal

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere