Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2011"

Transkript

1 Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2011

2 GENEREL SERVICE ANTAL AF SELVBETJENINGSAUTOMATER (TIL UDLÅN OG AFLEVERING)? ANVENDER BIBLIOTEKET SOM VARSLINGSORDNING FØR LÅNETIDS UDLØB? SENDER BIBLIOTEKET AUTOMATISEREDE MEDDELELSER VIA SMS? ANVENDER BIBLIOTEKET SMS TIL ANDRE FORMÅL? HAR BIBLIOTEKET UDFØRT BRUGERUNDERSØGELSER I 2011 (FOKUSGRUPPEINTERVIEW MEDREGNES)? TÆLLER BIBLIOTEKET BRUG PÅ STEDET AF MATERIALER FRA ÅBNE HYLDER? KAN BIBLIOTEKET OPLYSE DEN PROCENTDEL AF TITLER, OPSTILLET PÅ VENTEHYLDE, SOM IKKE BLIVER AFHENTET AF LÅNERNE?...5 ANDRE FUNKTIONER/TJENESTER HAR BIBLIOTEKET FORBEDRET STUDIEMILJØET FOR DE STUDERENDE DE SIDSTE TRE ÅR (CAFÉ, LOUNGE, GRUPPERUM MM.)? HAR BIBLIOTEKET SÆRLIGE SERVICES FOR FORSKERE? (FORSKERSERVICE, OPHAVSRET, BIBLIOMETRI MM.)? DELTAGER BIBLIOTEKET I FORSKNINGSREGISTRERING OG VIDENSREGISTRERING FOR MODERINSTITUTIONEN? GIVER BIBLIOTEKET ADGANG TIL AFSLUTTEDE OPGAVER FRA STUDERENDE PÅ INSTITUTIONEN? HAR BIBLIOTEKET SERVICEDEKLARATIONER? SPROGPOLITIK. TILSTRÆBER BIBLIOTEKET PARALLELLE HJEMMESIDER PÅ DANSK/ENGELSK/ANDRE SPROG? SAMARBEJDER BIBLIOTEKET MED ANDRE BIBLIOTEKER I LOKALOMRÅDET?...10 ARRANGEMENTER AFHOLDER BIBLIOTEKET ARRANGEMENTER? HVOR MANGE AF OVENSTÅENDE ARRANGEMENTER KAN BESKRIVES SOM ET VIRTUELT ARRANGEMENT?...12 NETTJENESTER DELTAGER BIBLIOTEKET I SOCIALE E-NETVÆRK? BIDRAGER BIBLIOTEKET AKTIVT TIL EN ELLER FLERE NETTJENESTER? (F.EKS. BIBLIOTEKSVAGTEN MM.)? OPLYSER BIBLIOTEKET AKTIVT OM NETTJENESTER? HAR BIBLIOTEKET LOKALE NETTJENESTER ELLER E-NYHEDSBREVE?...15 PROJEKTER/AKTIVITETER HAR BIBLIOTEKET DELTAGET I NATIONALE SAMARBEJDSPROJEKTER ELLER PARTNERSKABER I 2011, HERUNDER DEFF PROJEKTER? HAR BIBLIOTEKET DELTAGET I INTERNATIONALE SAMARBEJDSPROJEKTER ELLER PARTNERSKABER I 2011?...17 UNDERVISNING TILBYDER BIBLIOTEKET KURSER, VEJLEDNING OG ANDET (F.EKS. BOOK EN BIBLIOTEKAR)? MEDVIRKER BIBLIOTEKET TIL UDVIKLING AF E-LÆRINGSFORLØB? OPGØR BIBLIOTEKET HVOR MANGE TIMER DER BRUGES PÅ KOMPETENCEUDVIKLING?...20 OPEN ACCESS HAR BIBLIOTEKET/MODERINSTITUTIONEN SELV EN FORMULERET OPEN ACCESS POLITIK? HAR BIBLIOTEKET/MODERINSTITUTIONEN TAGET/GJORT TILTAG TIL AT PUBLICERE OPEN ACCESS ARTIKLER? DIGITALISERER BIBLIOTEKET MATERIALER?...22 IT-OPLYSNINGER BIBLIOTEKSSYSTEM NAVN HAR BIBLIOTEKET SELV DRIFTAFVIKLING AF BIBLIOTEKSSYSTEM? SPØRGSMÅL VEDR. BIBLIOTEKETS HJEMMESIDE ANGIV HVILKE(T) SOFTWARE DER ANVENDES SOM CMS('ER): HAR BIBLIOTEKET ET INTEGRERET SØGESYSTEM? TILBYDER BIBLIOTEKET MOBIL ADGANG (SMARTPHONE ELLER TABLET) TIL SØGNING, FORNYELSER, RESERVERING? HAR BIBLIOTEKET TAGET RFID TAGS I ANVENDELSE PR ? STILLER BIBLIOTEKET E-BOGSLÆSERE TIL RÅDIGHED ELLER TIL UDLÅN FOR LÅNERE?

3 Generel service 4. Antal af selvbetjeningsautomater (til udlån og aflevering) Antal ,2% ,3% Over ,5% 5. Anvender biblioteket som varslingsordning før lånetids udløb? Ja 36 64,3% Nej 20 35,7% 6. Sender biblioteket automatiserede meddelelser via SMS? Ja 8 14,3% Nej 48 85,7% 7. Anvender biblioteket SMS til andre formål? Ja 7 12,5% Nej 49 87,5% Hvis ja, anfør da her til hvilke formål. Personlig betjening, forskningsmeddelelser Bliver brugt i enkelte tilfælde, f.eks. for at kontakte bruger hvis ikke fungere. i forbindelse med arrangementer i Students only. Informationer til studerende via IVAs studienet Hjemkaldelser Beskeder og kommunikation bogen er kommet 3

4 8. Har biblioteket udført brugerundersøgelser i 2011 (fokusgruppeinterview medregnes)? Ja 14 25,0% Nej 42 75,0% Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links hvis muligt REFWORKS PÅ ASB BIBLIOTEK: En evaluering af bibliotekets undervisningsindsats med henblik på at forbedre servicen. Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? En undersøgelse af forskernes referencehåndtering som en del af deres arbejdspraksis (Med støtte fra DEFF) Begge findes på bloggen for BS Biblioteker BSbibBETA Libqual BVFB indgik i en fælles KUBIS-brugertilfredsundersøgelse. Rapporten er endnu ikke udgivet. Brugerundersøgelse i samarbejde med KUBIS. Udsendelse pr mail. Resultat endnu ikke sammenfattet og derfor ikke offentligt tilgængeligt. Brugertilfredshedsundersøgelse 1 Interview om de studerendes brug af referencehåndteringsværktøjer 2. Undersøgelse af internationale studerendes studieadfærd og behov 3. UB testen Kvalitative interviews med folketingsmedlemmer om bibliotekets baggrundsmateriale til lov- og beslutningsforslag samt forespørgsler og redegørelser Vi har lavet brugerundersøgelse ift vores studerende. Ingen link. 1. Brugerundersøgelse 2. "SPØRG KVINFO. En undersøgelse af referenceservicen Spørg KVINFO med henblik på at afdække, hvem der bruger referenceservicen, hvilke typer af spørgsmål den får, samt hvilke svar der gives". Hjælpemidler og adgang til læring blandt børn og unge med ordblindhed/svære læsevanskeligheder Nye medier hjælper i undervisningen Usabilitytest af udvalgte websider Undersøgelse af gymnasieelevers udbytte af introduktion til informationsøgning i forbindelse med AT-dage Fokusgruppe-interview brugerundersøgelse af E-bøger, for mere information kan henvendelse rettes til Niels Jørgen Blaabjerg ved Aalborg Universitetsbibliotek 9. Tæller biblioteket brug på stedet af materialer fra åbne hylder? Ja 11 19,6% Ja - som en stikprøve 3 5,4% Nej 37 66,1% Nej, men planlægger at gøre 5 8,9% 4

5 10. Kan biblioteket oplyse den procentdel af titler, opstillet på ventehylde, som ikke bliver afhentet af lånerne? Ja 11 19,6% Nej 45 80,4% Hvis ja, så oplyses procenttal og opgørelsesmetode Fuldstændig optælling for 2011, i procent 6,70 19,40 24,00 15,00 5,00 Anslået opgørelse, i procent 20,00 15,00 10,00 10,00 30,00 5,00 Andre funktioner/tjenester 11. Har biblioteket forbedret studiemiljøet for de studerende de sidste tre år (café, lounge, grupperum mm.) Ja 34 60,7% Nej 22 39,3% Hvis ja, anfør da hvilke tiltag: Lader studerende komme på læsesal på lukkedage uden betjening Flere studiepladser, både enkeltpladser samt grupperum. Mulighed for booking af pladserne for timer og enkeltdage Mulighed for booking af pladser + aflåste skabe til specialestuderende for flere måneder. Indstallering af Digitale tavler i grupperum. Kaffe- og vandautomater Faste garderobeskabe til studiepladser. Øget antal studiepladser. Bibliotekets stueetage blev nyindrettet i 2011 og halvdelen af bibliotekets bøger blev ved samme lejlighed magasineret. Det gav plads til: - udstillingsareal - mødelokale - flere læsepladser - "stolemuseum" - flere søgemaskiner - café område - "biograf" Grupperumsfaciliteter 5

6 flere grupperum flere læspladser Indretning af lounge Der er indrettet nye faciliter med mulighed for gruppe arbejde og brug for storskærme samtidig med at der er indretet ny lounge. Grupperum, cafe og lounge Invitationer til uddannelsessteder til introduktioner til biblioteket, Arkiv for Dansk Design samt Plakatsamlingen Reoler er fjernet for at give mere plads til arbejdspladser. Der er indrettet stillezoner og flere gruppearbejdsplaser. Trådløst internet, skærme til gennemsyn af film,flere siddepladser Flere grupperum, endnu en stillelæsesal Forbedrede siddepladser Nyindretning af studiemiljøerne, Øgning af antallet af læsepladser. Indretning af et 600 m2 stort "information common" (læringscenter) Indretning cafe/lounge område Indretning af en "netværkscafe" ny læsesal med 70 nye individuelle pladser Inført studiepladser Nyindretning af læsepladser, møderum og loungefaciliteter på fællesarealer, nyindretning af "Samlingen" - pc, studiefaciliteter - fordybelses og rekreationszoner, indretning af grupperum og specialerum med webbaseret reservationssystem. Ny lounge i marts 2012, ny kaffeautomat i jan med betalingskort/sms betaling,fordobling af gruppearbejdsplaser til 16, 6 flere pc til brugere, nyt udstillingsområde Studiegruppe på KVINFOs bibliotek. Studiegruppen læser og diskuterer nyere kønsforskning. Studiegruppen startede i februar 2011 og består af ca. 16 deltagere. Læselænestol loungestole Specialdesignede enmandslæsepladser etablering af 1 grupperum i biblioteksområdet og 1 gruppearbejdsplads i forbindelse med bogsamlingen og bibliotekarbordet På Campus Rådmandsmarken er der bl.a. etableret flere læsesalspladser og studiezoner rundt om i biblioteket. Åbningstiden er udvidet. Hygge/læsekrog Oprettet lounge afsnit med tv og ugemagasiner; opstillet kaffe- og vandautomat; oprettet nye gruppearbejdspladser Nye og bedre muligheder for gruppearbejde Moderne loungezone med sofaer og lænestole Relaxzone med gratis adgang til massagestol og playstation Indrettet jurafagbibliotek. Indrettet 24/7-læsesal. Indrettet camfort zones med specielt henblik på internationale studerende. nye gruppefaciliteter, loungemiljø, nye vejledningstilbud, udvidet åbningstid og tidsskrifts-alerts Nyindretning af stort set alle adresser med fokus på etablering af studiepladser m.v. flere studiepladser stillerum fjernsyn lænestole cafe / kaffestue Ombygning på flere af VIA Bibliotekerne f.eks. i forbindelse med dannelse af nye fælles Campusbiblioteker (5), herunder forbedret studiemiljø og oprettelse af flere studiepladser, grupperum osv. -oprettet læsepladser -indkøbt sofamiljøer -whiteboards -indrettet gruppearbejspladser 12. Har biblioteket særlige services for forskere? (forskerservice, ophavsret, bibliometri mm.) Ja 33 58,9% Nej 23 41,1% 6

7 Hvis ja, anfør da hvilke. Vi har forskerservice (ses på hjemmesiden). Nye forskere får tilsendt brev og folder om hvordan vi kan hjælpe dem. Vi har kontaktpersonordning ud til samtlige institutter. Vi tilbyder e-kompendier, der udarbejdes i samarbejde med underviserne. Her indberetter vi til CopyDan. Vi hjælper med bibliometri og publiceringsstrategi mv. Biblioteket er et forskningsbibliotek - praktisk taget al service er tiltænkt og designet til forskere. Biblioteket er i 2011 fuioneret med afdelingerne: forskningsadministration og kommunikation og bidrager bl.a. til den nye afdelings tilbud med rådgivning indenfor ophavsret og forskningsmåling. forskerservice bibliometri Forskerlån med automatisk fornyelse af lån op til et år Udover de klassiske bibliotkesydelser, herunder forskningsregistrering, tilbyder DPB desuden support til: E-læring, referencehåndtering og håndtering af tildeling af ISBN og pligtaflevering. Bibliometri Bibliometri, meget høj service i øvrigt, således at vores forskere frigøres til det de egentlig er ansat til Forskningsregistrering (især publikationsoutput); ad hoc bibliometri (citationer); generel forskerservice Ekstraordinære søgningninger og hjælp i forbindelse med litteratursøgning samt forskning, der finder sted på bibliotekets læsesal Bibliometriske analyser udarbejdes især for Direktionen, men også for institutterne. Besøg hos nyansatte på eget kontor Bibliometri, kurser for ph.d-studerende, hjælp til informationssøgning, indkøb af bøger, kort bibl. intro for nyansatte Bibliometri Forskerservice (tidligere ViViKom), forskerceller på Læsesal Vest, speciallæsesale, kontorer, særligt for domicilerede forskere. Bibliometriske undersøgelser, kontaktpersonordning, ophavsret (kurser for forskere + oprydning i e-læringssystem) rådgivning om ophavsret forskningregistrering, hjælp til søgning i databaser Bibliometri (Citationsanalyser m. h-index m.m., Vejledning og rådgivning omkring PURE (forskningsregistrering i institutional repository), Kursus for forskere i oprettelse af Researcher-ID på Web of Science, forskerservice generelt, vejledning omkring ophavsret. Pure-registrering - kun vejledning og validering - bibintroduktionstilbud til nyanasatte forskere og ph.d studerende. - dialog/informationsovervågning af enkelte forskeres forskningsinteresser - informationer- dialog på institutmøder om forsker og undervisningsbiblioteksbehov - indkøb af forskereksemplarer af bøger Fuldstændig brugerstyret service (til forskere) institutbiblioteker, vejledning omkring forskningsregistrering Tidsskriftservice. I Bibliotekets Nyhedsbrev, der kommer hver anden måned, kan forskere få adgang til online indholdsfortegnelser i videnskabelige tidsskrifter og bestille gratis tidsskriftsartikler fra KVINFOs bibliotek. Personaliseret undervisning i informationssøgning og referencehåndtering Generel, individuel vejledning Biblibometriske opgaver - hvis dette ønskes - Forskningsregistrering Undervisning i informationssøgning Biblioteksorientering i forbindelse med Batchelor-Master- og PhD opgaver Orientering og indføring i "best practice" mht citationer og litteraturhenvisninger Der foregår pilotprojekt om hvordan biblioteket gennem et brugercentreret perspektiv kan skabe værdi i forskningsmiljøerne - institutspecifikt og individuelt. Desuden stående tilbud om undervisning i referenceværktøj, publiceringsstrategi, konferencearrangement og forskningsspecifik litteratursøgning. Publiceringsplatform Servicering i forbindelse4 med adgang til netværk Servicering i forbindelse med studier i de nationale samlinger bl.a ophavsret Tidsskriftcirkulation Undervisning i referenceværktøjer Vejledning i ophavsretsspørgsmål Bibliometrisk analyse Vejledning vedr. Open Access 7

8 særlige services for Ph.d-studerende Særlig målrettet betjening af videnscentre Søgninger & hjælp t fjernlån, RefWorks samt diverse Underviser på Forskerskoler Individuel vejledning oplæg i fagmiljøer om fx. web of Science Kurser i Refworks/support bibliometri 13. Deltager biblioteket i forskningsregistrering og vidensregistrering for moderinstitutionen? Ja 42 75,0% Nej 14 25,0% Hvis ja, angiv da om det er: Ren registrering 24 57,1% Registrering af primære forskningsdata 2 4,8% Andet 16 38,1% I alt ,0% Hvis andet, anfør da hvilke Forstår ikke spørgsmålet i vores sammenhæng Der valideres og posterne beriges med links og fuldtekst. Tidligere hjemmeside: Nuværende hjemmeside: Registrering og validering af publikationer og aktiviteter. Vejledning i PURE, hjælp til rettelse af fejl i PURE, superbrugerfunktion. Vejledning og undervisning af forskere i brug af PURE. Vejledning af ledelse i relation til OA politik, BFI mm Data fra forskerne verificeres og der undervises i hvorledes der skal indateres Biblioteket validerer institutternes/forskernes egne registreringer i CURIS (Kbhs Universitets forskningsbase) validering af registrering af forskningspublikation og aktiviteter Rapportgenerering ved Forskerservice. Validering af data samt vejledning i korrekt forskningsregistrering Deltager i validering i samarbejde med en forskningsassistent Validatorfunktion af alt indberettet overordnet lokalt administratoransvar oplysning undervisning vejledning udvikling Herunder vejledning, workshops og metadataredaktion Vejledning i registrering og upload af tekstfil. Validering. Planlægning og implementering af forskningsregeistreringssystem UC VIden som redaktører af VIP'ers inddateringer i UC Viden 8

9 14. Giver biblioteket adgang til afsluttede opgaver fra studerende på institutionen (fx specialer, masterafhandlinger, hovedopgaver)? Ja 28 50,0% Ja - også i elektronisk form 21 37,5% Nej 16 28,6% 15. Har biblioteket servicedeklarationer? Ja 21 37,5% Nej 35 62,5% Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links hvis muligt Lån og kopi til andre biblioteker Servicedeklaration for dokumentlevering Serviceydelser for bibliotekets brugere Fremskaffelse af ønskede materialer til brug for undervisningen skal være hurtig og effektiv Tæt samarbejde og fælles planlægning med konservatoriets øvrige afdelinger Lånere skal have kyndig vejledning og hjælp til at finde svar på forespørgsler Personalet skal hjælpe brugerne til at erhverve kompetencer til selv at søge information og bruge biblioteket og det øvrige bibliotekssystem Biblioteket skal være velforsynet med relevante og opdateret materialer af høj kvalitet Brugerne skal opleve en høj grad af servicemindedhed samt biblioteks- og musikfaglig viden hos personalet Låneforespørgsler til og fra andre biblioteker ekspederes via den statslige kørselsordning 2. gange om ugen Andre henvendelser besvares inden for 5 hverdage Åbningstid: man. -tor. 10:00-16:00, fre. 10:00-15:00. Lukket mellem jul og nytår, ugen op til påske, 6 uger i sommerferien samt fredagen efter Kristi Himmelsfartsdag Klare mål (http://www.kb.dk/da/kb/klare-maal/index.html) Biblioteket har indgået Service Level Agreements med de 4 institutter, som biblioteket betjener Pjece om biblioteket Nyheder på intranet - se reglement samt via danbib Se Bibliotekets servicedeklerationer her: Servicedeklaration til biblioteksservice Servicedeklaration og Erhvervs-service https://www.phbibliotek.dk/index.html/da/page/servicedeklaration 24-timers levering fra Campus til Campus. Max 2 timers levering på samme betjeningssted. Max reaktionstid på forskellige henvendelser til biblioteket. KVIK-bibliotekssamarbejde. 9

10 Institutionelle lånere: _institutionelle_lånere.aspx Personlige eksterne lånere: _personlige_eksterne_lånere.aspx https://biblioteket.ucsj.dk/site/da/page/bibliotekets-servicedeklaration 16. Sprogpolitik. Tilstræber biblioteket parallelle hjemmesider på dansk/engelsk/andre sprog? Ja 38 67,9% Nej 18 32,1% Hvis ja, angiv da den procentvise målopfyldelse (anslået): 0%-20% 4 10,5% 20%-50% 7 18,4% 50%-70% 5 13,2% 70%-100% 18 47,4% Ved ikke 4 10,5% I alt ,0% 17. Samarbejder biblioteket med andre biblioteker i lokalområdet: Skolebiblioteker Ja 6 10,7% Nej 50 89,3% Gymnasiebiblioteker Ja 9 16,1% Nej 47 83,9% 10

11 Folkebiblioteker Ja 20 35,7% Nej 36 64,3% Andre biblioteker Ja 40 71,4% Nej 16 28,6% Hvis ja, beskriv da hvordan Ved udlån af materialer og rundvisninger Deltager i Biblioteksnetværk i Region Midtjylland udlån/udveksling af materialer, samordning af politiske problemstillinger, kulturelt samarbejde, henvisning af lånere mv. Fælles udviklingsprojekter Brugerarrangementer Udveksling af materialer over landegrænser på nordisk og internationalt plan Skole- og gymnasie biblioteker er involveret i Lektier Online Folkebibliotker, indgår i en lang rækker samarbejder Andre via Netværk og enkeltprojekter Arrangementer 18. Afholder biblioteket arrangementer? Angiv antal (omfatter ikke brugerundervisning. Hvis ingen, angiv tallet 0) Musikarrangementer MUSIKARRANGEMENTER ,1% ,4% Over 5 2 3,6% I alt % Forfatterarrangementer FORFATTERARRANGEMENTER ,5% ,9% Over 5 2 3,6% I alt % 11

12 Teaterarrangementer FORFATTERARRANGEMENTER ,6% ,4% I alt % Filmforevisninger FILMFOREVISNINGER ,6% ,4% I alt % Debatarrangementer DEBATARRANGEMENTER ,5% ,6% Over 5 5 8,9% I alt % Foredrag FOREDRAG ,4% ,5% Over 5 4 7,1% I alt % Kunstudstillinger KUNSTUDSTILLINGER ,4% ,3% Over ,3% I alt % Andre arrangementer ANDRE ARRANGEMENTER ,3% % Over ,7% I alt % 19. Hvor mange af ovenstående arrangementer kan beskrives som et virtuelt arrangement (dvs.: et arrangement i et elektronisk format, specielt udviklet til at blive benyttet via Internettet) 4,00 12

13 0,00 0,00 0,00 0,00 Angiv hvilke: Det fx. forfatterarrangementer såsom International Forfatterscene, der optages og efterfølgende tilgængeliggøres over nettet. Forfatterarrangementer er ikke talt særskilt ovenfor, men indgår i "Foredrag" Nettjenester 20. Deltager biblioteket i sociale e-netværk som: Facebook 21 37,5% Twitter 4 7,1% YouTube 6 10,7% Andre 6 10,7% Nej, biblioteket deltager ikke i sociale e-netværk 34 60,7% Hvis andre, anfør da hvilke og gerne med links Blog i forbindelse med brugerundervisning: blog: KTBs blog blogs Facebook, men meget begrænset omfang flickr 21. Bidrager biblioteket aktivt til en eller flere nettjenester? (f.eks. Biblioteksvagten mm.) Ja 21 37,5% Nej 35 62,5% Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links Biblioteksvagten finde på Arkade Biblioteksvagten Biblioteksvagten: 13

14 Via DTU's intranet Arkade: Vi indekserer tidsskriftsartikler til FIAF international periodical database (filmdatabase) DEFF-portaler Folketingets Oplysning Medlemsbiografier Baggrundsmateriale til lov- og beslutningsforslag og forespørgsler og redegørelser Biblioteksvagten SPØRG KVINFO, se Biblioteksvagten bibliotek.dk Biblioteksvagten Palles Gavebod Biblioteksvagten BibZoom.dk Lektier Online Biblioteksvagten Biblioteksvagten. DVM Biblioteksvagten (Campus Horsens) Biblioteksvagten Chat med brugere 22. Oplyser biblioteket aktivt om nettjenester? (Her menes om der linkes fra hjemmeside, om tjenesten markedsføres aktivt mm.) Ja 24 42,9% Nej 32 57,1% Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links Links fra hjemmeside og samarbejdspartnere Vi linker til Scribo, Swim, UB-testen, Studie-metroen, Referer korrekt, Akademisk skrivecenters Sprogcenters Sprogtest på Nettet, Stop plagiat nu og Kvalitetsvurdering af websider/iva på E-læring og Jura på siden: Ophavsret - hvad må jeg? Spørgbiblioteket https://www.kulturarv.dk Via DTU's intranet Filmstriben, Skoda, Textanalyse.dk, biblioteksvagten, ereolen, netlydbog, bibliotek.dk, bibliotek.dk, imdb.com, m.m. bibliotek.dk Det Virtuelle Musikbibliotek DEFF-portaler bibliotek.dk The European Library Europeana Early European Books digitalbevaring.dk mange fagbibliografier(listet på: og Book en bibliotekar Studiemetro Scribo Samfundsvidenskabelige-Fakultetsbibliotek-Aarhus-Universitet/ ?ref=search RSS feed 14

15 Ritzau Infomedia PressDisplay OECDiLibrary Swetswise Karnov Filmstriben Gyldendals Røde Ordbøger Bibliotek.dk Hertil kommer KB og Primo central via Primo søgegrænseflade Samt linksamlinger til leksika, søgemaskiner, emneafgrænsede netressourcer, værktøjer m.v. Alt relevant mht e-ressourcer Fra bibliotekets hjemmeside/forside Biblioteksvagten Litteratursiden.dk Binko UB-testen VIKO BibZoom.dk Biblioteksvagten DVM BibZoom Scribo Studiemetro Refworks Stop Plagiat Nu UB teste Danskernes akademi Filmstriben 23. Har biblioteket lokale nettjenester eller e-nyhedsbreve? Ja 26 46,4% Nej 30 53,6% Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links Interne til medarbejderer i institutionen I samarbejde med moderinstitutionen Infogalleri (på skærme) Nyheder på bibliotekets web og nyheder i CampusNet (communication tool for ASB) Nyheder i Business and Social Science (BSS/AU) nyhedsbrev på web'en Biblioteket udsender månedligt et nyhedsbrev Spørg DPB: Samt nyheder lokalt for DPU Via DTU's intranet Tilvækstlister, og almindelig info via institutionens intranet En internetvejviser Mulighed for at stille spørgsmål via nettet Nyheder på hjemmeside KUBIS nyheder eressourcer Nyhedsbrev fra Håndskriftafdelingen Nyhedsbrev fra Musik- og Teaterafdelingen Nyhedsbrev fra Orientalsk og Judaistisk Afdeling Nyhedsbrev fra Kort- og Billedafdelingen Nyhedsbrev fra Forskningsafdelingen Nyhedsbrev fra Kulturperler Kulturnyhedsbrev Nyhedslister Nyheder på intranet Abonnementsmuligheder via primosøgegrænsefladen (ikke udkommet i 2011 pga. omstrukturering og flytning af hjemmeside) Nyhedsbrevet "Nyt fra KVINFOs bibliotek": Referenceservicen "Spørg KVINFO": nyheder m.a. annonceres på Musikmuseets nyhedsbrev Halvårligt nyhedsbrev til medarbejdere på de fag vi betjener Nota Nyt Nyhedsbrev for børn og unge Nyhedsbrev for undervisere Radio Nota PHBibliotekets Emneguides https://www.phbibliotek.dk/index.html/da/page/emneguides Metropol Biblioteket har ansvaret for en intern service, hvor man udsender en ugentlig med links til udvalgte nyhedsilder 15

16 Chat service - service - book en bibliotekar - Forbiblioteker HVM Nyhedsbrev SBCI Mailingliste Fagsider Studiesider Til internationale studerende Til gymnasier book en bibliotekar E-nyhedsbreve på flere af VIA Bibliotekerne Nyhedsbreve på intranet rss-feed Projekter/aktiviteter 24. Har biblioteket deltaget i nationale samarbejdsprojekter eller partnerskaber i 2011, herunder DEFF projekter? Ja 25 45,5% Nej 30 54,5% I alt ,0% Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links Sammen med moderinstitutionen kulturelle arrangementer Deffs Programgruppe B. Services til studerende. Kompetencer og tjenester til støtte for undervisning, læring og udvikling.formand Karen Harbo ASB Bibliotek. Licensgruppen LUF - Licensgruppen for Universiteter og Forskningsinstitutioner - består af repræsentanter fra universiteterne og forskningsinstitutionerne med interesse for licenser til elektroniske ressourcer. Formand Anna Mette Morthorst ASB Bibliotek. Programgruppe C. Services til forskere. Sammensætningen af programgruppe C. Kompetencer og tjenester til støtte for forskning og udvikling. Her deltager Lone Jensen og Anna Mette Morthorst ASB Bibliotek. Programgruppe D: Erhvervsfremme & Innovation v. Tove Bang xx Deltager i DEFF samarbejdet - ved ikke om det tæller? Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? og Digitale søgestrenge og praksisfællesskaber Diverse DEFF projekter Den nationale forskningsdatabase Dansk Infrastruktur for Persistente Identifiers' (PID). Utallige. Infoart Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? Stop plagiat UBtesten (videreudvikling) MiniBib - samarbejde om bibliotekssystem pay per view i programgruppe A Nye institutioner Arkitekturgruppen Licensgruppen LUB DEFF erhvervsfremmeprojekt via KUBIS UC Viden Limeguild-konference for medarbejdere Licensindkøbsfællesskab gennem DEFF-Licensgruppen LUB Licensgruppen for uddannelsesbiblioteker Styregruppen for Licenser Regionslicenssamarbejdet 16

17 DEFF - RUb har formandsskab for programgruppe C: services for forskere. Deltager desuden i DEFF licensgruppe, Statistiske værktøjer (STOLA), Dansk Open Access netværk, Videopublicering og Forundersøgelse af mobile applikationer DEFF Formand Skanning af bøger Lektier Online Danbib som fælleskatalog Brugerskabte data Newcomers The Well Conference Stick out reach out E kopi 2 Videopublicering Persistente identifikatorer Konference om brugerspor Værtsskab Newcomers -samarbejde på tværs Forvaltning af forskningsdata Dokumentlevering Forundersøgelse af mobile applikationer DEFF-projekter Fra samlingsopbygning til differentieret videnpushing : formidlingsplatform (http://projekter.bibliotekogmedier.dk/projekt/fra-samlingsopbygning-til-differentieret-videnpushingformidlingsplatform-til-professionsudd Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen på professionshøjskolerne (http://projekter.bibliotekogmedier.dk/projekt/fremtidens-uddannelser-og-bibliotekerspiller-sammen-i-professionshojskolerne) Fra samlingsopbygning til differentieret videnpushing: formidlingsplatform til professionsuddannelserne. Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen i professionshøjskolerne DEFF projekt MMB "Projektet SMUC Viden (Sociale Medier i UC Viden)" DEFF projekt MMB "Professionshøjskolebibliotekerne og øget kvalificeret brug og formidling af e-ressourcer (danske fagbøger)" DEFF projekt MMB "Det gode studiemiljø" Redaktion af UB-testen DEFF-projekt "Infor-art" DEFF-projekt "dinevennerveddet.dk" 25. Har biblioteket deltaget i internationale samarbejdsprojekter eller partnerskaber i 2011? Ja 20 36,4% Nej 35 63,6% I alt ,0% Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links Sammen med moderinstitutionen kulturelle arrangementer EADTU. Library and Learning Support Working Group (LSS WG) Repr. v. Karen Harbo EBSLG European Business School Librarian Group. Northern, Asian and European Groups. Repr. v. Tove Bang Knowledge exchange Wall charts, history and European, et EU projekt. se: Samarbejde med ETH Zürich of TUD Delft KE (Knowledge Exchange) - EADI / - Einiras / - Huridocs ECCHRD / - herunder datasamarbejde / europeanfilmgateway.eu F.x.: TEL, EUROPEANA-CONNECT, PLANETS, LIBER Advisory Group on Possible European Digitization, LIBER, Security Network, e-romm, CERL, ISSN, ISMN, IIPC, Handbook Press Database, Early European Books. The European Centre for Parliamentary Research and Documentation (ECPRD) Nordiske forsvarsbiblioteker 17

Biblioteksbarometer for uddannelsesbiblioteker 2012

Biblioteksbarometer for uddannelsesbiblioteker 2012 Biblioteksbarometer for uddannelsesbiblioteker 2012 Samlet status Ikke svaret 70 38,7 % Nogen svar 7 3,8 % Gennemført 104 57,5 % I alt 181 100 % 1 Indholdsfortegnelse Generel information... 4 4. Hvilket

Læs mere

Masterafhandling om brug af blogs i forskningsinstitutioner/-biblioteker og folkebiblioteker.

Masterafhandling om brug af blogs i forskningsinstitutioner/-biblioteker og folkebiblioteker. Masterafhandling om brug af blogs i forskningsinstitutioner/-biblioteker og folkebiblioteker. Abstrakt: Opgavens formål er at belyse, hvordan ansatte og brugere fra de 10 udvalgte institutioner, folkebiblioteker,

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Virksomhedsplan 2009 Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 69 00 F 43 68 69 20 SIDE

Læs mere

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND DEFFs strategi 2012-2016 1 FORORD I foråret 2009 fik Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) ny styregruppe.

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE KURSER

DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE KURSER DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE KURSER Efterår 2008 Danmarks Biblioteksskole Birketinget 6, 2300 København S Frederik Bajers Vej 7K, 9220 Aalborg tlf. 32 58 60 66 tlf. 98 15 79 22 fax 32 84 02 01 fax 98 15 10

Læs mere

og problemformulering

og problemformulering bibliotek wiki weblog RSS Af Randi Clemmensen, University College Nordjylland & Lene Herskind, H. Lundbeck A/S Skriftlig opgave i faget web 2.0 Danmarks Biblioteksskole København, maj 2009 Underviser:

Læs mere

Indhold. Side 2 Omverdensanalyse

Indhold. Side 2 Omverdensanalyse DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK Det Kongelige Bibliotek 2011-2014 Indhold 1. Interessentanalyse... 4 2. Kerneopgaver... 5 3. Udefra kommende påvirkninger

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know

Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know dansk BiblioteksForskning tidsskrift for informations og kulturformidling Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know Rapport med afsæt i projektet Den digitale bibliotekar Elektronisk

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker?

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? En undersøgelse af forskernes referencehåndtering som en del af deres arbejdspraksis Undersøgelsen er udarbejdet med finansiel støtte fra

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2005 Udgivet d 5. juli 2005 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Status for DEFF-sekretariatet...

Læs mere

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK SEPTEMBER 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK INDHOLD Forord 3 01 02 03 04 05 06 07 Indledning 4 Hvad

Læs mere

Folkebiblioteker OG uddannelsesbiblioteker ikke ELLER!.. Biblioteket som læringscenter - et projekt på 8 SOSU-skoler.. Læs side 15

Folkebiblioteker OG uddannelsesbiblioteker ikke ELLER!.. Biblioteket som læringscenter - et projekt på 8 SOSU-skoler.. Læs side 15 15. årgang Nr. 2 december 2014 Folkebiblioteker OG uddannelsesbiblioteker ikke ELLER!.. Læs side 4 Biblioteket som læringscenter - et projekt på 8 SOSU-skoler.. Læs side 15 Brugerbetaling for WAYF - en

Læs mere

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur Fredensborg Bibliotekerne anno 2013 Model for ny biblioteksstruktur Forsideillustration: Modellen for ny biblioteksstruktur illustreres som et hus, som udgør det fulde bibliotekstilbud i Fredensborg Kommune.

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. DEF Tema 2002

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. DEF Tema 2002 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek DEF Tema 2002 Indhold DEF Tema 2002 3 Forord Udgivet 2002 af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek/ Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E DK-1051 København K Telefon:

Læs mere

NEWS SYSTEMATIC. TEMA fremtidens læringsløsning LIBRARY & LEARNING

NEWS SYSTEMATIC. TEMA fremtidens læringsløsning LIBRARY & LEARNING TEMA fremtidens læringsløsning Vi skal udnytte tiden optimalt t gør planlægningen lettere for læreren, så tiden udnyttes bedst muligt. Men det skal være dynamisk it, siger folkeskolelærer Jonas Rasmussen

Læs mere

Plagiering er mere end bare snyd. The coolest place on earth at arbejde i Nuuk.. Læs side 14. Learning Commons.. Læs side 17. ..

Plagiering er mere end bare snyd. The coolest place on earth at arbejde i Nuuk.. Læs side 14. Learning Commons.. Læs side 17. .. 14. årgang Nr. 2 december 2013 Plagiering er mere end bare snyd.. Læs side 4 The coolest place on earth at arbejde i Nuuk.. Læs side 14 Learning Commons.. Læs side 17 Uddannelsesbibliotekaren udgives af

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK Forord Vinterindtag 2011 Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen.

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2002

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2002 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2002 2002 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2002 København 2003 Biblioteksårbog 1999 1 Biblioteksårbog 2002 Redaktion: Charlotte Cathrine Pedersen, Annette Schneider,

Læs mere

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Notat Udviklingsplan for bibliotek og borgerservice Sagsbeh.: majof & hega Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Foto: Indgangsparti på Hjørring Bibliotek Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kerne kompetencer i. fremtidens børnebibliotek

Kerne kompetencer i. fremtidens børnebibliotek Bachelor opgave Kerne kompetencer i 2012 fremtidens børnebibliotek Thomas Krarup Madsen Vejleder: Helene Høyrup IVA Aalborg Antal ord: 9685 02-07-2012 Tak til:... 2 Indledning... 2 Abstract... 3 Problemformulering...

Læs mere

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis Aarhus Kommunes Biblioteker Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis - Drejebog til gymnasielærer vedrørende undervisning i mationssøgning i gymnasiet 1 Indhold 1. Baggrund for

Læs mere

Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet

Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet e Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Sammenfatning af analysens resultater Version 1.0 5/6 2009 Version 1.0 1 Zangenberg & Company Indhold

Læs mere

Samfundsvidenskabelige Primærdata

Samfundsvidenskabelige Primærdata Samfundsvidenskabelige Primærdata af Projektgruppe bestående af: Sten Barfort 1, Anders Sparre Conrad 5, Søren Bertil Fabricius Dorch 2, Katja Guldbæk 5, Asger Væring Larsen 2, Jens Ludvigsen 3, Sigfrid

Læs mere

Digitale rettigheder i informationssamfundet. muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information

Digitale rettigheder i informationssamfundet. muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information Digitale rettigheder i informationssamfundet muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information Teknologirådet 2005 Digitale rettigheder i informationssamfundet - muligheder og udfordringer

Læs mere

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi 2012 2015 digitaliseringsstrategi 2012 2015 Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens

Læs mere

Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2001

Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2001 Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2001 1. Beretning. Beskrivelse af centralbiblioteksvirksomheden. Gentofte Bibliotekerne varetager i henhold til Biblioteksloven 9, 10,

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere