Viatempos produktudvikling. Marketing Automation. HD Marketing Management - Hovedopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viatempos produktudvikling. Marketing Automation. HD Marketing Management - Hovedopgave"

Transkript

1 Viatempos produktudvikling Marketing Automation HD Marketing Management - Hovedopgave Sider: 64 / Anslag: Vejleder: Peter Soltoft Aflevering: 28/5-2015

2 EXECUTIVE SUMMARY! 5! 1. PROBLEMAFKLARING! 6! 1.1 PROBLEMFELT! 6! 1.2 PROBLEMEJER! 7! 1.3 PROBLEMFORMULERING! 7! 1.4 DEFINITIONER! 8! 1.5 AFGRÆNSNING! 9! 1.6 UDSIGTSNIVEAU! 9! 1.7 VALG AF LITTERATUR! 9! 1.8 DATAINDSAMLING! 10! 1.9 METODE! 11! 2. ANALYSE! 12! 2.1 VÆRDIKÆDE! 12! 2.2 VIATEMPO! 13! VIATEMPOS ORGANISATORISKE FORMÅEN! 14! VIATEMPOS ØKONOMISKE FORMÅEN! 14! 2.3 SW-MODEL! 15! 2.4 KONKURRENT ANALYSE! 16! KONKURRENT SAMMENLIGNING! 17! 2.5 SEGMENTERING! 20! FIRMOGRAPHICS! 21! DRIFTSVARIABLER! 22! INDKØBSTILGANG! 22! 2.6 KØBSMOTIVER! 24! ER DER NOGLE UDÆKKEDE BEHOV?! 25! LÆRING FRA ANDRE DELE AF IT BRANCHEN! 25! 2.7 TOTALMARKED! 26! BAGGRUND FOR ESTIMERING AF TOTALMARKEDET! 26! MARKED I VÆKST! 30! 2.8 ANALYSE AF DE EKSTERNE FAKTORER! 33! P (POLITISK)! 33! E (ØKONOMISK)! 34! S (SOCIALE OG KULTURELLE TRENDS)! 35! T (TEKNOLOGISK)! 36! 2.9 BRANCHEANALYSE! 38! KONKURRENCEINTENSITET BLANDT DE EKSISTERENDE KONKURRENTER! 38! NYE INDTRÆNGERE! 41! SUBSTITUERENDE PRODUKTER! 42! KUNDERNES FORHANDLINGSSTYRKE! 43! LEVERANDØRERNES FORHANDLINGSSTYRKE! 44! BRANCHENS ATTRAKTIVITET! 45! 2.10 NØGLE SUCCES KRITERIER! 46! 2.11 OT-MODEL! 49! MULIGHEDER! 49! TRUSLER! 49! 2.12 SWOT-MODEL! 49! 3

3 3. STRATEGI! 50! 3.1 TOWS-MODEL! 50! STRATEGISK LØSNING 1: NYT SERVICE-OFFER! 51! STRATEGISK LØSNING 2: KONSTANT MONITORERING AF TENDENSER I MARKEDET! 51! STRATEGISK LØSNING 3: FOKUS PÅ OPSTART AF NYT SAMARBEJDE! 51! STRATEGISK LØSNING 4: FLYVE UNDER RADAREN! 51! OPSUMMERING PÅ TOWS-MODEL! 52! 3.2 STRATEGI FORSLAG! 52! STRATEGI 1 DEN SKARPE! 52! STRATEGI 2 DEN BREDE! 53! STRATEGI 3 IT INTEGRATIONER! 53! STRATEGI 4 EGET MAS SYSTEM! 54! BENCHMARK AF STRATEGIER! 54! VIATEMPOS SERVICE-OFFER! 56! 3.3 MÅLSÆTNINGER! 56! KUNDECASE! 56! KONSEKVENSBEREGNING OG IMPLEMENTERING! 58! 3.4 SAMMENSÆTNING AF MARKETING-MIX! 64! PRODUKT! 64! PRIS! 64! PROMOVERING! 65! PLACERING! 66! MENNESKER! 66! PROCES! 66! 3.5 TAKTISK PLAN! 66! 4. KONKLUSION! 67! 5. LITTERATURLISTE! 69! 5.1 BØGER! 69! 5.2 ARTIKLER! 69! 5.3 BRANCHERAPPORTER! 69! 5.4 DATABASER! 69! 5.5 HJEMMESIDER! 70! 6. BILAG! 72! 6.1 SPØRGESKEMA BESVARELSER! 72! 4

4 Executive Summary This HD MM thesis focuses on the IT Company Viatempo and its possibility to market and sell Marketing Automation Software. Viatempo wants to develop a service-offer, which will deliver a gross profit margin at a minimum of 30% and average an annual growth of minimum 30% in the next 5 years. By partnering up with the company HubSpot that have developed a product within Marketing Automation, Viatempo has the possibility to add additional value by using its own project method for implementing IT. This method focuses not just solely on implementing the software, but also on changing the behaviour and process within the customer organisation. Also known as change management. By utilising this project method, Viatempo will be able to differentiate its Value Proposition from its competitors. Since Viatempo is a small company with limited financial resources, it must rely on its ability to team up with other companies and freelancers. This will continue until Viatempo reaches 4 sales in a year. This is the point were it will be make it more profitable to use solely internal resources. After having conducted a questionnaire, it became clear that companies choosing to buy Marketing Automation Software values 3 primary things: Price, Functionality and Usability. Taking price and functionality into context it was possible to see a profitable segment within the Danish market. Companies with more than 250 employees and +200 million DKK in revenue, which could be found in the IT, Service and Medical sector is the target group. Furthermore the questionnaire revealed some key success factors that were necessary in succeeding with this product development strategy. The product needed to cover functionality such as: Campaign Management, Contact Management, Platform Management and A/B Test. To further gain use of its strategic strengths, Viatempo should include Change Management, Behaviour triggered and the best Usability in the business. The two last strengths can be found in HubSpot s Marketing Automation product. With a service-offer that includes one of the top products in the Marketing Automation business and adding additional value through the Change Management concept, Viatempo will be able to achieve a successful product development strategy. 5

5 1. Problemafklaring 1.1 Problemfelt En stigende del af vores kommunikation og informationssøgning foregår online. Tal fra Danmarks Statistik viser, at i år 2014 benytter 84 procent af den danske befolkning internettet, til at søge informationer omkring varer mv. 1 En tendens som mange danskere uden tvivl overfører til deres arbejdsliv. Brug af internet til private formål Tabel 1: Udarbejdet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik Statistikbanken. 2 Søge information om varer mv % 74% 78% 72% 82% 82% 84% I takt med at kommunikationen og processerne digitaliseres, vil der blive flere data at måle på og arbejde ud fra. Det skaber nye behov for de virksomheder som gerne vil arbejde med deres data. Det stiller ligeledes større krav til de IT systemer der er på markedet, både til indsamling af data, men også til bearbejdning og efterfølgende output. I marketing automatiserings branchen findes der mange konkurrenter, hvor flere af de store virksomheder tidligere har haft stor succes med salg og implementering af CRM systemer. Dette medfører at disse virksomheder er vant til at håndtere og arbejde med data, men vi ser ligeledes mindre virksomheder, der udvikler lignende produkter og træder ind på dette marked, på trods af CRM tidligere ikke har været en kernekompetence. Den store mængde information der bliver tilgængelig, helt ned på et individ niveau, stiller store krav til at Marketing Automatiserings Softwaren (MAS) kan håndtere disse data korrekt, i forhold til den danske persondatalov. 3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

6 1.2 Problemejer Virksomheden Viatempo sælger IT produkter og services på det danske marked. Viatempo ønsker at undersøge potentialet for MAS på det danske marked, for at vurdere om det er et forretningsområde, der skal investeres i. Kan det rette produkt findes, beder ejerkredsen om at der bliver udarbejdet en marketing strategi, der har til formål at sikre en succesfuld produktudvikling på det danske marked, jf. Ansoffs vækststrategier. Figur 1: Ansoffs vækstmatrice 1.3 Problemformulering Kan der udvikles et service-offer indenfor MAS branchen, som Viatempo kan tilbyde fremadrettet i et B2B marked med minimum 30% i bruttoavance og en forventning om minimum 30% årlig vækst, set i gennemsnit over de næste 5 år? 1. Hvad er Viatempos økonomiske forudsætninger? 2. Hvilke potentielle attraktive kundesegmenter findes der på det danske marked? 3. Hvilke nøgle succeskriterier er nødvendige for at opnå en succesfuld produktudvikling i Danmark? 4. Hvilken strategi vil det anbefales at Viatempo gør brug af efter udvikling af serviceoffer? 7

7 1.4 Definitioner Marketing Automatiserings Software (MAS) er brugen af software til at automatisere marketingprocesser såsom kundesegmentering, kampagnestyring, måling og udsendelse af information på baggrund af adfærd. Formålet er at give potentielle kunder personaliserede informationer, der er relevante for dem på det givne tidspunkt. Figur 2: Eksempel på en type kampagne MAS kan automatisere udarbejdet af Atcore 4 I denne opgave bliver service-offer defineret som den samlede pakke Viatempo vil sælge til deres kunder. Herunder software produkt, implementerings- og forandringsprojekt, løbende support og service, træning af brugerne, samt opfølgning på effekten.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4 8

8 1.5 Afgrænsning Afgrænsningerne der foretages er gjort for at gøre projektet mindre komplekst og mere overskueligt. De virksomheder som udvikler MAS produkter, konkurrerer på et globalt marked. Dog afgrænses der fra at kigge på andre geografiske områder, end det danske. Derudover findes der produkter som har noget af den samme funktionalitet som MAS produkter. Dette er fx mail-systemer og nogle CMS systemer. Der afgrænses ligeledes fra at kigge på disse produkter som konkurrenter, for at gøre analysen mindre kompleks. De substituerende produkter der analyseres vil være større IT systemer som kan håndtere og belyse data, men ikke nødvendigvis udnytte dem automatisk. På trods af at flere IT virksomheder begynder at slå på grøn IT og software, vil der afgrænses fra at tage disse perspektiver med ind i opgaven. Dette medfører blandt andet at der i PEST analysen ikke belyses de miljømæssige faktorer. Derudover afgrænses der fra at gå dybt ind i hvilket samarbejde Viatempo skal have med eksterne ressourcer og samarbejdspartnere. 1.6 Udsigtsniveau Det er Viatempos ejerkreds, der har bedt om at få undersøgt problemstillingen. Derfor vil udsigtsniveauet for denne opgave, svare til en konsulent med blik for de strategiske perspektiver. Figur 3: Udsigtsniveau, konsulent for ejerkredsen - efter egen tilvirkning 1.7 Valg af litteratur Valget af litteratur er sket med udgangspunkt i bøger hvor der kunne findes modeller og teorier, men også søges inspiration. Dermed er der blevet anvendt bøger, hvor der ikke direkte har kunne inddrages noget i teksten, men de har været med til at præge tankegang og deraf også analyser. Det har fx været bogen: Business to Business Marketing, Brennan et. al. 9

9 Af bøger der direkte kan aflæses i teksten er: Strategic Market Management, Aaker & McLoughlin. Marketing Management, Kotler et. al. Managing Innovation, Tidd & Besant. Digital Marketing, Chaffey & Ellis-Chadwick. Marketing Communications, Pelsmacker et. al. 1.8 Dataindsamling De fleste af de førende virksomheder indenfor branchen, har hovedkvarter i andre dele af verden. Eftersom der fokuseres på det danske marked, vil flere af de sekundære data bygge på internationale rapporter, eller analyser af den danske software branche som helhed. Dette vil ikke give et retvisende billede af hvordan det danske marked opfører sig, men det kan give et billede af den omkringliggende verden, som ligeledes påvirker Danmark. Det er dog vigtigt at notere, at disse sekundære data allerede eksisterer og ikke er udarbejdet med henblik på denne rapport. De primære data der er indsamlet, dækker over en spørgeskemaundersøgelse, der forsøger at belyse købsmotiver hos de forskellige segmenter på det danske marked. Desværre viste det sig utrolig svært at få svar fra den relevante målgruppe. Der blev indsamlet svar fra medarbejdere i 18 virksomheder, men kun 4 svar var relevante. Det medfører at reliabiliteten lide under denne lille mængde af respondenter. Validiteten kan diskuteres, eftersom svarende for det meste stemte overens med hvad der var forventet. Derudover er der indsamlet primær data, som følge af et Interview med Morten Fanø fra virksomheden NextAgenda. Det blev gjort for at få et indblik i andre dele af software branchen og for at se om der var noget som kunne videndeles omkring. Dataindsamling af sekundære data til denne rapport dækker over både kvalitative og kvantitative data. De internationale brancherapporter fra Gartner og SiriusDecisions, bygger på både kvalitative og kvantitative data, og dermed vil den bevæge sig i et spænd mellem det positivistiske og konstruktivistiske verdenssyn. Det er derfor vigtigt at understrege, at eftersom disse data allerede er bearbejdet af andre personer, og herefter bliver yderligere bearbejdet af undertegnede, vil et fuldstændigt sandfærdigt billede ikke kunne tegnes. Eftersom der er flere kvalitative data offentligt tilgængeligt omhandlende branchen, vil rapporten ligeledes præges af et verdenssyn der bevæger sig mere over imod det konstruktivistiske end det positivistiske. 10

10 1.9 Metode Indledningsvist vil det blive defineret, hvilke produkter rapporten vil have fokus på samt hvilken ydelse disse kan levere. Efter den problemafklarende del, vil hele branchen blive skitseret ud fra en Business System Model, for at gøre det lettere for læseren at forstå sammenhængen i branchen. Derefter vil der blive foretaget en mikroanalyse af Viatempo, med hjælp fra Dupont pyramiden og SW-model. Dupont pyramiden er valgt for at kunne sammenligne virksomhederne på baggrund økonomi. Ydermere bliver der foretaget en konkurrent analyse og sammenligning. I denne vil der også blive brugt afkastningsgraden fra Dupont pyramiden. En endelig sammenligning vil blive foretaget via modellem Competitive Strength Grid, som er valgt grundet dens mulighed for at overskueliggøre hvordan virksomhederne klarer sig på flere kriterier. Segmenteringen vil tage udgangspunkt i relationen mellem 2 faktorer: Pris og Funktionalitet. Dette gøres fordi det er disse faktorer som spørgeskemaundersøgelsen har klarlagt som 2 af de 3 vigtigste kriterier. Købsmotiverne vil blive analyseret på baggrund af besvarelser fra spørgeskemarespondenter. Det totale marked estimeres og herefter vil udviklingen analyseres ved hjælp af en PLC model. PLC modellen er valgt for lettere at vise hvilket stadie markedet befinder sig i. Makroanalyse af branchen, som vil tage udgangspunkt i en PEST model, for at komme godt rundt om de makrofaktorer der kan påvirke branchen. I meso-analysen vil der blive brugt Porters 5 Forces, hvorefter der vil blive kigget på hvilke nøglekriterier der er vigtige for at opnå succes (Key Success Factors). Porters 5 Forces er valgt for at analysere og ikke forglemme de faktorer som kan påvirke branchens attraktivitet. KSF-modellen er valgt for at få klarlagt hvad der er vigtigt for at kunne konkurrere i dagens marked. Slutteligt vil det ende ud i en OT-model, der vil forsøge at beskrive de muligheder og trusler, der findes på det danske marked. Den analyserende del vil derefter opsummeres i en SWOT-model der kan bruges som startskud til strategidelen ved at vende det på hovedet og bruge en TOWS-model som analysegrundlag. SWOT og TOWS modellen er valgt for at få opsummeret analysen og få vendt nogle af delene på hovedet, så det ender ud med nogle strategiske forslag. Strategien vil herefter blive vurderet ud fra en benchmark, konsekvensovervejelser, beregninger og ende ud med et implementeringsforslag. Til sidst vil et Marketing-mix blive sammensat, for at få endeligt klargjort hvad Viatempo skal gøre. 11

11 2. Analyse 2.1 Værdikæde Det danske marked for MAS, minder på mange måder om andre IT markeder i Danmark. Store globale virksomheder står for udviklingen af produktet, hvor nogle af disse har afdelinger i Danmark, som fx Oracle 5. Andre globale virksomheder benytter sig kun af lokale partnere. Derudover er der nogle af de udviklende virksomheder, der både er tilstede lokalt, men også benytter sig af lokale partnere. Dette er en model som har været anvendt af blandt andet Microsoft, med flere af deres produkter gennem tiden. 6 Figur 4: Business System Model for Marketing Automatiserings Software i Danmark - efter egen tilvirkning. Grunden til at globale virksomheder, som ikke er tilstede lokalt, ligeledes kan udbyde træning i deres produkter, skyldes at meget af træningen foregår online og on-demand 7. Her tænkes blandt andet på virksomheden HubSpot. For Viatempo vil værdikæden bestå i at dække områderne Markedsføring, Salg, Implementering, Træning af slutbrugerne og en løbende opfølgning. Dette vil medføre at de primære konkurrenter i Danmark skal findes blandt virksomheder, med et lignende service-offer, såsom Increase og Atcore. Dermed skal Viatempo blive partner for et, eller flere, af de store udviklende virksomheder.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 5 6 https://pinpoint.microsoft.com/da-dk/search?type=companies 7 On-demand træning er hvor brugerne af MAS kan tilgå både dokumentation og træningsvideoer online, præcis når det passer ind i deres skema. 12

12 Det foreslås at valget falder på at blive partner for virksomheden HubSpot, hvilket blandt andet skyldes en stor funktionalitet til prisen, samtidigt med at systemet får ros for brugervenligheden Viatempo Viatempo blev stiftet i 2002 og har haft flere forskellige forretningsområder gennem tiden, men har været konsistent på et område: Salg af IT-konsulenter. Med dette område som et af de faste, har der været forsøgt med flere andre områder. Forretningsområderne er blevet lagt ned igen af forskellige årsager, men det er en virksomhed som har en ledelse der fortsætter med at forsøge. Viatempo har svinget mellem 1-5 ansatte (interne ressourcer), men selvom arbejdsstyrken ikke er stor, excellerer de i at samarbejde med andre virksomheder og eksterne freelance ressourcer. Alle medarbejdere og interne ressourcer er involveret i salg og kundemøder, udover faste arbejdsopgaver som fx administration eller konsulentopgaver. Figur 5: Viatempos organisation, inklusiv eksterne ressourcer og samarbejdspartnere efter egen tilvirkning!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8 https://www.g2crowd.com/compare/act-on-vs-hubspot-vs-marketo-vs-oracle-eloqua 13

13 Der skelnes mellem eksterne og interne ressourcer efter kontraktuelle forhold. Interne ressourcer er typisk tilknyttet på funktionærlignende aftaler, mens eksterne ressourcer er tilknyttet på projektkontrakter. Samarbejdspartnere er virksomheder af både lignende og større størrelse, hvor der samarbejdes omkring konkrete projekter, eller udvikling af nye projekter samt koncepter Viatempos organisatoriske formåen Viatempo har siden 2002, gennemført IT projekter for nogle af de største virksomheder og organisationer i Europa. 9 Dette er sket med udgangspunkt i deres egenudviklede projektmodel, der tager udgangspunkt i at IT systemet skal implementeres, men processer og organisationen skal også forandres. Dette har medført en høj succesrate i de projekter de har været involveret i. Både hvor interne og eksterne ressourcer har været i brug Viatempos økonomiske formåen Viatempo gennemgik i 2013 en omstrukturering af ejerkredsen, hvilket fik stor betydning for regnskabet. Dette er en af årsagerne til af den livkvide beholdning faldt fra kr. i 2012 til kr. i Derudover havde det indflydelse på hvordan ressourcerne blev prioriteret. Der blev søgt et nyt medlem til ejerkredsen, hvilke var tæt på at falde på plads. Det skete dog ikke, på trods af at der var lagt mange kræfter i arbejdet. Dette medførte at selvom Viatempo i 2012 havde en omsætning på 5,2 millioner kr., faldt den til 2,4 millioner kroner i Afkastningsgraden gik fra at være 26,09% i 2012 til at falde til -33,51% i Dette medfører blandt andet, at et evt. nyt fokusområde som Marketing Automatiserings Software, skal kunne gennemføres uden massive investeringer, hvilket ikke er urealistisk indenfor IT branchen. For at indgå et partnerskab med HubSpot omkring at få lov til at markedsføre, sælge og implementere deres system i Danmark, kræver stort set ikke andet end investeringer i interne ressourcer. Der skal afholdes møder og sendes interne ressourcer over til træning og certificering i England. 10 Derudover skal der investeres i et partner træningskursus, som koster omkring kr. 11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Telefonsamtale med medarbejder fra HubSpot d. 4/

14 Viatempo skal derfor være villig til at ansætte medarbejdere, eller hyre eksterne konsulenter, for at kunne vise HubSpot at der ligger handling bag ordene. Dette stemmer godt overens, med den grad af risikovillighed som Viatempo tidligere har haft for vane at benytte i tidligere projekter. 2.3 SW-model Styrker: - Stor erfaring fra IT Branchen, inkl. projekter - Agile arbejdsmetoder og samarbejdsformer - Egne projektmodeller til implementering af IT - Stort netværk Svagheder: - Lille virksomhed - Lille økonomisk formåen - Ingen direkte erfaring med MAS - Lavt brand kendskab Figur 6: SW-model 12 : Styrker og svagheder opsummeret - efter egen tilvirkning.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 12 Strategic Market Management, Aaker & McLoughlin side

15 2.4 Konkurrent analyse De primære konkurrenter er fundet ved at analysere markedet for virksomheder der: 1. Tilbyder produkter med lignende funktionalitet 2. Tilbyder lignende ydelser 3. Går efter samme målgruppe Konkurrenterne er udvalgt ved først at gennemgå trin 1, derefter trin 2 og 3. Der findes 23 kendte virksomheder på det danske marked, der tilbyder produkter med lignende funktionalitet. Nogle har udviklet deres egne produkter, hvorimod andre fungerer som lokale partnere og står for salget i Danmark. Ved at gennemgå trin 2 og 3 falder antallet af konkurrenter, og ved at skære ind til benet findes de 3 primære konkurrenter: - Atcore - Increase - IIH Nordic Alle 3 er primære konkurrenter, der markedsfører, sælger og implementerer produkter der er udviklet af globale virksomheder: - Atcore o Marketo 13 - Increase o Oracle Eloqua, Oracle Responsys 14 - IIH Nordic o Act-On og Leadsius 15!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

16 2.4.1 Konkurrent sammenligning De 3 primære konkurrenter, har ikke haft pligt til at offentliggøre deres omsætning, hvilket de heller ikke har valgt at gøre. Det medfører at den økonomiske sammenligning er baseret på estimater. En nærmere baggrund og argumentation for estimaterne kan findes i afsnit Baggrund for estimering af totalmarkedet. Kort forklaret er virksomhedernes omsætning taget ud fra en vurderingen af, at deres bruttoresultat svarer til 75% af omsætningen. Hvilket giver dette billede: Figur 7: Sammenligning af Viatempo med konkurrenter på økonomisk formåen år efter egen tilvirkning 2013 Viatempo Atcore IIH Nordic Increase Omsætning 2,4 mio. DKK 16,9 mio. DKK 20,8 mio. DKK 11,2 mio. DKK Afkastningsgrad -33,51% 18,43% 12,28% 17,77% Overskudsgrad -12,3% 10,8% 9,4% 6,5% Kortfristet gæld 0,6 mio. DKK 9,4 mio. DKK 11,8 mio. DKK 4,4 mio. DKK Viatempo ligger langt under sine konkurrenter på de fleste parametre. Som beskrevet tidligere, har Viatempo gennemgået en omstrukturering i ejerkredsen, hvilket har haft omkostninger. For at illustrere dette, er sammenligningen ligeledes foretaget for år Figur 8: Sammenligning af Viatempo med konkurrenter på økonomisk formåen år efter egen tilvirkning 2012 Viatempo Atcore IIH Nordic Increase Omsætning 5,2 mio. DKK 9,4 mio. DKK 15,5 mio. DKK 6,9 mio. DKK Afkastningsgrad 26,09% -4,19% 8,98% 11,77% Overskudsgrad 8,8% -3% 3,6% 5,8% Kortfristet gæld 0,6 mio. DKK 7,7 mio. DKK 3,5 mio. DKK 4,0 mio. DKK I år 2013 er det dog værd at bemærke, at de 3 virksomheder klarer sig fornuftigt, med afkastningsgrader på over 12%. IIH Nordics kortfristede gæld er dog vokset betragteligt fra 2012 til For de 2 andre virksomheder, er den kortfristede gæld blevet forholdsmæssigt mindre med henblik på omsætningen, om end den kortfristede gæld er steget. Det er også værd at bemærke at Atcores afkastningsgrad er gået fra at være den laveste i 2012, til den højeste i 2013, blandt de udvalgte virksomheder. Som evt. ny indtræder på markedet, og som den mindste virksomhed, sammenlignet med konkurrenterne, skal Viatempo tænke sig godt om, før de vælger at investere i dette område. 17

17 Image & Position Fokus Strategier Omkostningsstruktur Exit barrierer Atcore IIH Nordic Increase - Blandt de første - Et forretningsområde blandt flere - Samme fokus på salg MAS som foregående år - Fortsætte med samme strategi - Samme antal medarbejdere pr. opgave som de andre konkurrenter - Har synergi til andre områder - Dygtige, men stadig små - Et forretningsområde blandt mange - Mere fokus på salg af MAS i de kommende år - Har udvidet porteføljen indenfor MAS - Samme antal medarbejdere pr. opgave som de andre konkurrenter - Det er et voksende område - Dygtige til det komplekse - 100% fokuseret på MAS - 100% MAS - Samme fokus som tidligere - 100% fokus på at blive bedre til det samme - Samme antal medarbejdere pr. opgave som de andre konkurrenter - Dyr produktlicens - Har investeret kraftigt og kan ikke andre ydelser Atcore er kendt for at være en af de første indenfor dette område. De vurderes til at være gode, men det er også et forretningsområde blandt flere, hvilket kan medføre en lavere prioritering. Selvom der opnås synergi, er det mærkbart at det ikke er det primære forretningsområde. De vil dog fortsætte ned ad samme vej som tidligere, fordi de vokser. IIH Nordic er dygtige, men det er stadig et relativt nyt område for dem. Virksomheden dækker mange områder, hvilket både skaber synergi, men også forvirringer i kommunikationen udadtil. MAS er et område i vækst for IIH Nordic og de har udvidet porteføljen med flere forskellige MAS produkter. Increase har vækstet efter deres fokus er skiftet til 100% MAS. Increase er dygtige til de komplekse opgaver og organisationer, men er ligeledes dyre. Det er det eneste forretningsområde virksomheden har, hvilket har styrket deres position i markedet. Dette medfører derudover, at de ikke har andre områder at falde tilbage på. 16!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 16 Strategic Market Management, Aaker & McLoughlin side

18 *Ved vurdering af Viatempo på de valgte parametre, er der taget udgangspunkt i at Viatempo markedsfører, sælger og implementerer produktet fra HubSpot. Figur 9: Competitive Strength Grid 17 for MAS markedet efter egen tilvirkning!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 17 Strategic Market Management, Aaker & McLoughlin side

19 2.5 Segmentering Spørgeskemaundersøgelsen bekræfter at virksomheder der har investeret i MAS, vægter 3 ting højest, når det kommer til valg af system: - Pris - Funktionalitet - Brugervenlighed Dette er på trods af at svarene kommer fra virksomheder, i meget varierende størrelse, hvilket alt andet lige også har betydning for størrelsen af budgettet til indkøb. Den indledende segmentering vil ske på baggrund af faktorerne: Pris og Funktionalitet. Dette vil blive illustreret i nedenstående model: Figur 10: Segmentering ved 2 faktorer sat i relation - efter egen tilvirkning Som problemformuleringen foreskriver, er det vigtigt for problemejeren at der opleves en relativ høj vækst i de første 5 år. Ved at holde dette i relation til mængden af funktionalitet der findes i HubSpot s produkt, vil det anbefales at Viatempo fokuserer på Segment 3 og 4. Der findes formentlig ikke mange virksomheder, som er villige til at betale en høj pris for en lav grad af funktionalitet. De virksomheder som findes i dette segment leder sandsynligvis efter en specifik type funktionalitet, som formentlig løses af niche produkter. 20

20 Derudover er HubSpot prissat lavere end flere af de store konkurrenter som fx Oracle Eloqua. Det medfører at der helt konkret vil fokuseres på: - Segment 3 (B+D) - Segment 4 (A+C) Med udgangspunkt i de udvalgte segmenter, vil der blive fokuseret på de brancher som Viatempo har relationer indenfor, samt kendskab til Firmographics Geografisk placering: Danmark Organisationstype: B2B Organisationens størrelse: - Antal ansatte: Omsætning: +200 mio. Brancher: - Service og konsulent o Fx ISS, Deloitte og KPMG - IT, Tele og elektronik o Fx TDC, GN Store Nord og Atea - Medicinal og medico-virksomheder o Fx Coloplast og Radiometer Grunden til der fokuseres på B2B virksomheder, skyldes det behov der opstår eftersom der er en længere købscyklus mht. deres kunder sammenlignet med B2C. Med MAS bliver det lettere at holde relationen varm og være top-of-mind, når en potentiel kunde er klar til at købe. Derudover har de fleste B2B organisationer allerede adgang til flere oplysninger omkring potentielle og nuværende kundeemner. Disse 2 ting kan hjælpe til at synliggøre behovet for MAS hos B2B virksomheder. En sidste faktor er at der på det danske MAS marked endnu ikke er en konkurrent, som har målrettet deres forretning mod B2B virksomheder. Det vil give Viatempo en mulighed for at differentiere sig i markedet. Dette skal også ses i lyset af at der indenfor digital markedsføring i Danmark, stadig skelnes meget mellem B2B og B2C. Organisationens størrelse er valgt ud fra en betragtning af Viatempos nuværende og tidligere kunder, samt relationer typisk befinder sig i den størrelse virksomheder. 21

21 2.5.2 Driftsvariabler En ting der er vigtigt, når det kommer til at afsætte MAS, er hvilken teknologi de potentielle kunder har i forvejen. Det er derfor vigtigt at overveje det nuværende CRM system. Størrelsen af processen med at skabe integration til både et CRM og CMS system, kan afhænge meget af hvilke systemer der er tale om. Fx har både HubSpot 18 og Marketo 19 allerede lavet integrationer med CRM systemet fra Salesforce. Det vil være muligt at lave integrationer til de fleste eksisterende systemer, men omkostningen kan afhænge meget af hvilke systemer der skal integreres Indkøbstilgang Selvom MAS er et IT system, der skal effektivisere markedsføringen, vil det være gavnligt at sælge systemet ind igennem marketingafdelingen. Der er større sandsynlighed for at marketingafdelingen vil se fordelene, fremfor at forsøge at sælge endnu et IT system til IT afdelingen. Et interview med Morten Fanø 20 fra IT virksomheden NextAgenda, afslører ydermere at de har held med at hæve deres timepriser omkring 60%, i forhold til deres konkurrenter. Dette lykkedes ved at sælge gennem marketingafdelingen og dermed ikke gennem IT afdelingen. Der skal derfor være tale om virksomheder, der enten har eller tillader en decentral indkøbstilgang. Derudover skal der være præference for indkøbskriterierne: Pris, funktionalitet og brugervenlighed. 21!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Interview d. 12/ Managing Innovation, Tidd & Bessant

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 HOVEDRESULTATER Selvom marketing automation er et fokusområde blandt 33% af de deltagende virksomheder, er det kun en lille gruppe der siger deres virksomhed

Læs mere

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S Jeg vil fortælle om 1. TimeLog A/S 2. Internationalisering via Google POC 3. GazelleGrowth 4. Internationalisering

Læs mere

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgstrends 2017 Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgsmål 2016 Over 110% 101-110% 100% 7% 16% 24% 47% når salgsbudgettet for 2016. 47% af sælgerne mener, at deres

Læs mere

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering ProspectFinder Intelligent B2B leadgenerering 2 Kundernes købsproces har ændret sig Det kræver en ny proces for virksomheders leadgenerering IDENTIFICERING Det bliver stadig vigtigere aktivt at identificere

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Undersøgelsen viser at der er sket en kraftig stigning i brugen af webtracking værktøjer på danske websites over de seneste fire år. Således

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Udvikling af en effektiv webshop og marketing platform. Seminar hos Deloitte 19. november

Udvikling af en effektiv webshop og marketing platform. Seminar hos Deloitte 19. november Udvikling af en effektiv webshop og marketing platform Seminar hos Deloitte 19. november November 2015 Christian Beer, CEO Agenda Præsentation af Dynamicweb Vejen til en profitabel webshop Værktøjer til

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER www.dmsoftware.dk DM PARTNER ACADEMY Dialog Manager SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER Slotsmarken DK-2970 Hørsholm Denmark Tel +45 45 76 69 00 Fax +45 45 76 69 0 dmsoftware@dmsoftware.dk At

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence)

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Kundelivstidsværdi, Customer Insights, Customer Life Time Management, Customer Life Time Value, CRM strategi, kundeloyalitet osv. Det

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG CRM v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG Hvad er CRM, og hvorfor er det vigtigt? Hvordan implementerer man CRM? Hvad kan Microsoft Dynamics CRM? Agenda En CRM-kundecase fra forsyningsbranchen CRM i kontekst

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Indeholder alt det, der skaber værdi

Indeholder alt det, der skaber værdi Indeholder alt det, der skaber værdi Velkommen til en revolutionerende tilgang til lydløsninger velkommen til Jabra One Partner Program Bæredygtig vækst og øget profitabilitet er virksomhedsmål, vi alle

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Gør kundedata til sund forretning. Susanne Christoph Produktchef, Microsoft Dynamics CRM

Gør kundedata til sund forretning. Susanne Christoph Produktchef, Microsoft Dynamics CRM Gør kundedata til sund forretning Susanne Christoph Produktchef, Microsoft Dynamics CRM Agenda 09.00 09.15 Velkomst og introduktion til dagen v/s.christoph 09.15 10.00 CRM i small business vækst v/p.ø.jacobsen,

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

CGI Microsoft-dagen 2015

CGI Microsoft-dagen 2015 Velkommen til: CGI Microsoft-dagen 2015 Torben Ryttersgaard Vice President, CGI Danmark CGI Group Inc. 2015 Dagens agenda 1 2 3 4 5 6 7 09.00-09.15: Velkommen 09.15-10.00: Plenum-indlæg: PANDORA 10.15-11.00:

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Styregrupper Styregrupper er en af de største barrierer for effektiv program- og projektudførelse, hør hvordan vi har adresseret denne udfordring i både offentligt og privat regi Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 09/10 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Dansk IT Publiceret 2. november 2015 Indholdsfortegnelse 3 Om denne undersøgelse 4 Konklusion

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Eksport af danske pensions-it-systemer

Eksport af danske pensions-it-systemer Dansk pension i internationalt perspektiv Eksport af danske pensions-it-systemer v/adm. direktør Birgitte Hass, FDC 26. februar 2013 26. februar 2013 Side 1 Danmarks pensionssystem er verdens bedste, men

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP

Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP DIAS 1 Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP Jan Hesthaven Afdelingsdirektør SAP Strategic Partner Management Størrelsesforholdet mellem KMD og SAP AG DIAS 2 KMD er store i Danmark og i Norden Omsætning

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Executive Circle - Integration. Forretningsspor

Executive Circle - Integration. Forretningsspor Executive Circle - Integration Forretningsspor Dagens menu 10:20 Business Integration - Microsofts strategi og visioner Henrik Albrechtsen, Solution Specialist, Microsoft Danmark 10:30 - Kundecase Royal

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Alle os som arbejder med salg, hvis vi vil være succesfulde må erkende at vi har brug for at planlægge vores salg og være i stand til at producere en salgsplan

Læs mere

Maj 2012. Themosquitocompany.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com

Maj 2012. Themosquitocompany.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com Maj 2012 Themosquitocompany.com Case Studie Endnu en E-Intelligence Kunde Succes Historie Ophavsret eintelligenceweb.com

Læs mere

Trend & Expert Reports: Online Series 2017

Trend & Expert Reports: Online Series 2017 ½ Trend & Expert Reports: Online Series 2017 Interactive Content Læs alt om hvad Interactive Content er, hvordan det giver marketing og salg helt nye muligheder for at skabe leads, kvalificere dem og lukke

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Maj 2012. Fiberpartner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Optimerede PPC Kampagnen og Salg For Fiberpartner.com

Maj 2012. Fiberpartner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Optimerede PPC Kampagnen og Salg For Fiberpartner.com Hvordan E-Intelligence Optimerede PPC Kampagnen og Salg For Fiberpartner.com Maj 2012 Fiberpartner.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1 678 500 9078 info@eintelligenceweb.com

Læs mere

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering.

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Af Rikke Skovbakke, Beacon Group. Forestil dig følgende situation: dine solide position på markedet er truet. Dine

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Maj 2012 FRBO.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1 678 500 9078 info@eintelligenceweb.com

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning, niveau A

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD?

ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD? 12 TEMA: STRATEGI ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD? ARTIKEL AF MIKAEL VEST Oplever I som virksomhed ofte, at dagligdagens udfordringer overskygger langsigtet tænkning? Hvis ja, så er her en række tips

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 13 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niveau

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse

Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse - vejen til attraktive eksportmarkeder og øget vækst Direktør Morten Basse Jensen, Offshoreenergy.dk - Renewables Underleverandørnetværk og konsortiedannelse,

Læs mere

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Maj 2012 Jaipurrealty.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015 Columbus Vejen til højere indtjening ABG, 18. marts 2015 This presentation and related comments contain forwardlooking statements. Such statements are subject to many uncertainties and risks, as various

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE DISPOSITION Hvad er Aftercare? Analyser Segmentering Målsætninger for arbejdet Få større resultater Hvordan kan jeg komme i gang mandag morgen? 2 AFTERCARE HVAD ER

Læs mere

Kursusforløb: Sæt kunden i centrum

Kursusforløb: Sæt kunden i centrum Kursusforløb: Sæt kunden i centrum Kursusforløbet Sæt kunden i centrum - hvorfor deltage? Kursusforløbet Sæt kunden i centrum, som Dansk Erhverv arrangerer i samarbejde med Networked Business Initiative

Læs mere

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens.

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens. Hvor mange har en kundestrategi? Hvor mange har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen www.efficiens.nu Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde

Læs mere

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Synlighed på nettet 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Agenda 1. Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? 2. Synlighed på nettet, hvorfor? 3. Synlighed på nettet, hvor? 4. Synlighed på nettet, hvordan?

Læs mere

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej Sæt fart i din forretning - NU Hvem møder jeg på min vej Jens Neustrup Simonsen FREMDRIFT A/S Strategic Management MBA Forretnings innovation MBA Top Governance uddannelse Business Psychology MBA pre MBA

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

TEKSTIL TIINTELLIGENS

TEKSTIL TIINTELLIGENS TEKSTIL TIINTELLIGENS MAGASINET OM INTELLIGENTE TEKSTILER HANNE TROELS JENSEN -KVINDER BAG TEKSTILER VIETNAM I FORANDRING BLIVER DET NOGENSIDEN DET SAMME AT PRODUCERE I ASIEN ET INTELLIGENT MILITÆR Prospekter

Læs mere

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst Er begreberne KONTROL mv. ikke modstridende til VÆKST; Tænke nyt / Flyt grænser 2015 2013 Deloitte Rentabel: 10 5 = 5 Kontrolleret Vækst : Der er regnet

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Marketing brochure - CV

Marketing brochure - CV EXECUTIVE CV Marketing brochure - CV Hvad er formålet med en brochure / CV? Identifikation af hvilke værdier produktet / personen kan tilføre en given virksomhed. forretningsmæssig værdiforøgelse Budskabet

Læs mere

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1.

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. 82 % af de danske virksomheder bruger penge på deres ansatte og forretningsforbindelser til julegaver

Læs mere

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017 24. august 2017 Juridiske aspekter omkring udbud, køb og implementering af offentlige ITprojekter Ole Horsfeldt oho@gorrissenfederspiel.com Emnet i dag er, hvordan vi bruger kontrakter i IT projekter.

Læs mere

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017 24. august 2017 Juridiske aspekter omkring udbud, køb og implementering af offentlige ITprojekter Ole Horsfeldt oho@gorrissenfederspiel.com Emnet i dag er, hvordan vi bruger kontrakter i IT projekter.

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

esultater fra pørgeskema ndersøgelse

esultater fra pørgeskema ndersøgelse irksomheders Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen essedeltagelse esultater fra Undersøgelsen er foretaget blandt ansatte, der arbejder med deres virksomheds deltagelse i messer, og som modtog Faust

Læs mere