Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sport-, Fritid- og Kulturudvalget"

Transkript

1 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d Onsdag kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Statisik 1. halvår Tilslutningsaftale til Danskernes Digitale Bibliotek.. 5 Udvikling af Kulturhus Trommen - koncessionsudbud 7 Reklameaktiviteter og sponsorat af Hørsholm Skatebane 8 Natur der Bevæger - sundhed på tværs af Hørsholm Kommune 12 Budgetopfølgning 3, 2013 på Sport- Fritid- og Kulturudvalgets område 15 Trommen og Ungdomsskolen søger tilskud til Stand-up event i efteråret Rungsted Gospel ansøger om tilskud til afholdelse af Jule Gospel Koncert 21 Karen Blixen Museet søger om støtte til produktion af udstillingen "Jump off a table and miss the ground" 23 Godkendelse af Hørsholm Rungsted Vikingelaug som folkeoplysende forening 25 NGG Sports College ansøger om begrænset lejefritagelse ved benyttelse af fodboldbaner i Hørsholm Idrætspark 26 Dansk Handicap Idræts-Forbund søger om tilskud til fælleskommunal transportpulje i Bilagsoversigt 31 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte Meddelelser Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Det gode kulturhusbyggeri, publikation Foretræde af Hørsholm Musikforening og Hørsholm Scenen ved Svend Erik Jensen, Ketty Norge og Jerry Ritz Kulturdage i Hørsholm Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 2

3 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 13/13129 Journalnr.: I00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Wulff Statisik 1. halvår 2013 Resume Hørsholm Bibliotek fremlægger og kommenterer tal og tendenser for benyttelse og aktiviteter vedrørende 1. halvår 2013 set i forhold til 1. halvår Forslag Administrationen foreslår, at Sports-, Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Biblioteket har trukket statistikker på besøgstal, udlån (eks. fornyelser), E-udlån, webreserveringer, fjernlån og arrangementer/aktiviteter. Opgørelsen af indmeldte lånere er en manuel statistik og derfor ikke helt valid. Besøgstallet har været svagt faldende i lighed med udlånet af materialer. I bibliotekets mere detaljeret statistik kan det ses at det især var februar og marts måneder hvor lånerne svigtede. Den hårde og langvarige vinter, hvor flere ældre borgere ikke kom så meget ud, kan være en forklaring. I april under lærerkonflikten steg udlånet af bøger for børn med 16 %. I det hele taget er udlånet af materialer til børn, mindst faldende. Dette hænger godt sammen med læsekontrakter og Hørsholm forældres store interesse i deres børns læsning og uddannelse. At E-udlån ikke har en større % stigning tilskrives e-bogens fortumlede tilværelse i 1. halvdel af året. Efter de store forlag trak sig ud af E-reolen faldt brugen af den, og først fra 1.juni er ebib, med de store forlag kommet i gang. Sidstnævnte har endnu ikke været den store succes pga., det kan være nødvendigt at stå i kø til et lån. Det er positivt at fjernlånene er faldet, hvilket kan være et tegn på at biblioteket har de titler borgene ønsker. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 3

4 I statistikken over arrangementer tælles læsekredsene ikke med længere, da de hovedsagligt kun er brugere af bibliotekets bogsamling, fjernlån og mødelokaler. Bilag - Statistik 1. halvår 2013 Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Administrationens orientering blev taget til efterretning. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 4

5 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 13/13196 Journalnr.: I00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Wulff Tilslutningsaftale til Danskernes Digitale Bibliotek.. Resume Hørsholm Bibliotek ønsker at tilgå Danskernes Digitale Bibliotek. (DDB) gennem tilslutningsaftale med Kulturstyrelsen. Forslag Hørsholm Bibliotek anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter og beslutter, at Hørsholm Biblioteket tilsluttes Danskernes Digitale Bibliotek. Sagsfremstilling Pr er der frist for tilmelding til Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og Hørsholm Bibliotek ønsker at tilslutte sig. Det er en nødvendig forudsætning for fremtidigt at være med i den nationale databrønd som kan give Hørsholms borgere overblik over og adgang til, både fysiske og digitale medier i Danmark. Der er mulighed for at vælge tre pakker i DDB. En obligatorisk basispakke, et indkøbssamarbejde og en hjemmeside. Hørsholm bibliotek ønsker at købe alle tre pakker. Basispakken er obligatorisk, for at få adgang til alle biblioteksmæssige databrønde. Indkøbssamarbejdet er gratis og en god mulighed for at få de mest konkurrencedygtige priser på aftaler. DDB Hjemmesiden baseres på et CMS system som sikre en bedre formidling af fysiske og digitale medier. Desuden indeholder det de nødvendige funktionaliteter som er en Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 5

6 forudsætning folkebiblioteksvirksomhed. Det er f.eks. søgning, reservering, adgang til digitale resurser, lånerstatus, formidling af nyheds- og arrangementsartikler m.v. Fra bibliotekets, (Hørsholm kommunes) nuværende hjemmeside, der er et Site Core system, er der ikke nogen mulighed for at skabe adgang til de digitale databrønde. Derfor vil en tilkobling til DDB Hjemmesiden være en nødvendig forudsætning for tilkobling til DDB. Biblioteket har afholdt et møde med Hørsholm kommunes digitaliseringschef som giver sin fulde accept af bibliotekets tilslutning til DDB. Økonomi/personale Prisen for tilslutning til DDB er afhængig af antal kommuner som tilmelder sig. Er der en tilslutnings % på 75 % vil prisen for alle tre pakker være kr i 2014 og kr. i 2015, for Hørsholm Bibliotek. Prisen for den ændrede hjemmeside er indehold i disse beløb. Udgiften til tilslutningsaftalen afholdes indenfor bibliotekets egen ramme. Hjemmesidedrift og support overgår med tilslutningen fra at være en del af den samlede støtte fra Hørsholm Kommune/Center for Udvikling og Digitalisering til at være en del af tilslutningen og DBB. Sagens tidligere behandling Tilslutningen til DBB forudsætter, at bibliotekets hjemmesidestyringssystem, ændres fra Site-Core, som anvendes på kommunens hjemmesider, til et CMSsystem. Dispensation for brug af et andet styringssystem end kommunesystemet Site-Core er forelagt og godkendt af direktionen d. 20. august Bilag - DDB tilslutningsaftale - Bilag 1 - DDB Basispakken.pdf Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Administrationens indstilling er godkendt. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 6

7 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 11/12381 Journalnr.: S05 Sagsforløb: Sport-, Fritid- og Kulturudvalget - Lukket sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Udvikling af Kulturhus Trommen - koncessionsudbud Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at arbejde videre med administrationens forslag nr. 1. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 7

8 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 13/14135 Journalnr.: G00 Sagsforløb: SFKU, ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen Reklameaktiviteter og sponsorat af Hørsholm Skatebane Resume Ud fra nogle principielle betragtninger, skal Sport-, Fritid og Kulturudvalget og dernæst Økonomiudvalget beslutte om man vil indgå i en sponsoraftale med virksomheden TICK, vedrørende skatebanen beliggende ved Stadion Alle. Det skal besluttes om man vil indgå aftale om: 1. Navngivning af skatebanen, inklusiv den kommende betonbane, til 12 Grader Nord 2. Opsætning af skilte og maling af enkelte større flader 3. TICK er samarbejdspartnere ved events, og kan opstille boder samt uddele reklamer Forslag Administrationen indstiller til Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, at drøfte og indstille til Økonomiudvalget, om man ønsker at indgå aftale om: 1. Navngivning af skatebanen til, 12 Grader Nord 2. Opsætning af skilte og maling af enkelte større flader 3. TICK er samarbejdspartnere ved events, og kan opstille boder samt uddele reklamer Sagsfremstilling På baggrund af en henvendelse fra herretøjsvirksomheden TICK, der ejer flere tøjforretninger i Hørsholm Midtpunkt, herunder butikken 12 Grader Nord, anmoder TICK om at sponsorere skatebanen, inklusiv den kommende betonbane, beliggende ved Stadion Alle. Sponsoratet og reklameaktiviteterne giver kr. årligt. TICK foreslår følgende sponsorat: Navngivning af skatebanen til 12 Grader Nord Skiltning med 12 Grader Nords farver / logo på og omkring banen Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 8

9 12 Grader Nord er samarbejdspartner / sponsor ved events, og må opstille en bod, uddele reklamer ect. Principielle betragtninger: I forbindelse med sponsoratet har administrationen nogle principielle betragtninger. Administrationen pointerer forholdet ved, at en virksomhed overtager navnet af et offentligt kommunalt anlæg til en samlet værdi af ca. 6 millioner kroner, sat i forhold til sponsoratets værdi. Samtidigt er det et anlæg som er meget populært blandt børn og unge. Hørsholm Skatebane repræsenterer en markant kommunalpolitisk prioritering, og fungerer som trækplaster på tværs af kommunegrænser. Ved at ændre navnet fra Hørsholm Skatebane til 12 Grader Nord banen flyttes fokus muligvis fra, at dette er et offentligt anlæg, finansieret af Hørsholm Kommune, til at skatebanen er finansieret af 12 Grader Nord. I forhold til at TICK skal fungere som samarbejdspartner / sponsor ved events, og dermed udelukke andre virksomheder, som kan få lyst til samme, da skal man vurderer om sponsoratet er tilpas attraktivt i forhold til at åbne op for en markedsgørelse og regulering af de kommercielle aktiviteter der kommer på pladsen. I relation til reklamering ved bygninger og anlæg skal der gøres opmærksom på at projektet kan skabe præcedens i forhold til regler for reklamering på andre kommunale bygninger. Det må antages at borgere og forretningsdrivende forventer, at de regler kommunen anvender på egne ejendomme og løsøre, også gælder for almindelige borgere og forretningsdrivende. Dette kan betyde, at kommunen ikke kan sige nej til private og forretningsdrivende. Lovgivning på området: Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til reklamering for andre, er trådt i kraft 1. juli Loven gælder for kommuners anvendelse af fast ejendom og løsøre til reklamering for andre, med mindre at andet er bestemt i anden lovgivning. Loven gælder derimod ikke for reklamering på det til offentlig vej hørende areal, herunder læskure og informationstavler, jf. lov om offentlige veje. Ligeledes vil loven ikke være gældende for salg af reklameplads i busser, efter lov om trafikselskaber trådte i kraft den 1. januar Endelig berøres den adgang, som kommunerne har i medfør af kommunalfuldmagten til at sælge bandereklamer på idrætsanlæg ikke af loven. Reklamering kan ske ikke alene på fast ejendom og løsøre, som er ejet af kommunen, men efter loven på lejet/leaset ejendom og løsøre. Reklamering er tilladt udvendigt og indvendigt på bygninger, herunder også salg af navnerettighed på ejendomme, f.eks. en idrætshal eller skatebane. Reklameringen skal være i overensstemmelse med markedsføringsloven og anden lovgivning. Grundsætningen om saglighed i forvaltningen indebærer bl.a., at der i forbindelse med indgåelse af aftaler om anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre ikke må varetages af usaglige hensyn. Dette indebærer f.eks. at man ikke må betinge indgåelse af en aftale om f.eks. levering af sportsudstyr til børn i kommunen af, at leverandøren køber reklameplads på kommunens idrætsanlæg. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 9

10 Salg af reklameplads skal ske til markedspris. Sagen konkret: Nærmere konditioner for en aftale er ikke fastlagt før Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget og dernæst Økonomiudvalgets beslutning, om man ønsker at indgå aftale med TICK om reklameaktiviteter og sponsorat af Hørsholm Skatebane. Se bilag 1 for visuel effekt. Billederne er skitser, som angiver omtrentlig placering og størrelse af reklameeffekterne. Skiltenes placering over rækværket er valgt for at sikre synlighed, samt for at mindske risikoen for hærværk. Samtidigt vil de fungere som ekstra faldsikring. TICK foreslår at sponsoratet repræsenterer en værdi af kr. årligt i tre år. Beløbet anvendes til formål i direkte relation til skateparken. Dette kan være vedligeholdelse, udvikling eller events. Administrationen har undersøgt om sponsoratets niveau er passende i forhold markedsværdien, og vurderer at det er rimeligt i forhold til andre sponsorater i f.eks. Idrætsparken. Pengene skal administreres af Center for Kultur og Fritid i samarbejde med Ung I Hørsholm. Det er TICKs intentionen, at brugerne inddrages i beslutninger om, hvordan pengene skal bruges, og de håber på at sponsoratet kan være med til at øge det sociale fællesskab omkring skatebanen. Administrationen har foreslået forskellige muligheder i forhold til det eventuelle fysiske udtryk på banen. Der opsættes skilte og males i 12 Grader Nord farver, som beskrevet ved bilag 1. Ud mod Stadion Alle omfatter aftalen bemaling af den skrå flade øverst på støjskærmen, markeret med rødt. Desuden opsættes to skilte over hegnet i 250 cm bredde. Etableringsomkostninger til opsætning samt nedtagning af skilte betales af TICK. Skulle Sports-, Fritid og Kulturudvalget og Økonomiudvalget ønske at indgå sponsoraftale med TICK for skatebanen, vil administrationen udarbejde en kontrakt. Det er byggesagsafdelingens vurdering at skiltning på skaterbanen vil være muligt og ikke falder udenfor lokalplanen. Dog pointeres det, at Hørsholm Kommune har hjemmel til at påbyde skiltene nedtages, hvis de er til ulempe eller virker skæmmende i forhold til omgivelserne. Dette forbud vil kunne meddeles efter at skiltene er opsat. Kommunikation Skulle Sport-, Fritid- og Kulturudvalget samt Økonomiudvalget ønske at etablere en aftale om reklameaktiviteter og sponsorat af Hørsholm Skatebane, vil administrationen tage en videre dialog med Hørsholm Ungeråd for at høre deres mening. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 10

11 Sagens tidligere behandling Økonomiudvalget behandlede på møde den et punkt vedrørende reklamering og sponsorering af kommunale ejendomme, herunder navnerettigheder og forhold for reklameplads på den udvendige del af fast kommunal ejendom. Økonomiudvalget besluttede at administrationens forslag til retningslinier blev et grundlag for kommunalbestyrelsen til at skabe faste retningslinier på området. Økonomiudvalget anbefalede at administrationen indstillede konkrete forslag om reklamefinansiering, og dernæst udarbejdede konkrete retningsliner på baggrund af erfaringer. På samme møde den , behandlede Økonomiudvalget administrationens forslag vedrørende en reklameaftale med Cobras A/S omhandlende Hørsholm Skøjtehal. Økonomiudvalget tiltrådte principielt forslaget. Bilag - Bilag 1 Billeder af forslag til opsætning af skilte.pdf Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker en principiel drøftelse af sponsorater på kommunale bygninger/anlæg etc. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede på den baggrund, at der i den konkrete sag kan arbejdes videre med TICK som samarbejdspartner ved events, og kan opstille boder samt uddele reklamer. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 11

12 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 13/2958 Journalnr.: A21 Sagsforløb: SU, SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen Natur der Bevæger - sundhed på tværs af Hørsholm Kommune Resume DGI har henvendt sig til Hørsholm Kommune vedrørende projektet, Natur der Bevæger, som går ud på at engagere foreninger i at skabe friluftsaktiviteter for skole- og institutionsbørn. Projektet koster i alt kr. om året i tre år., hvortil Sundhedsudvalget bidrager med halvdelen i 2013, og behandler finansiering af de sidste to år på møde i Sundhedsudvalget den 29. august. Forslag Administrationen anbefaler at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, i en treårig periode, støtter projektet, Natur der Bevæger, med kr. i første omgang fra Pulje for nye og nyskabende aktiviteter, og dernæst fra Kultur- og Fritidspuljen i 2014 og Sagsfremstilling Projektet Natur der Bevæger er udviklet og testet af DGI, og har en vision om at bidrage til øget livskvalitet og trivsel hos børn gennem friluftsliv og sunde fællesskaber. Formålet er at gøre naturen / grønne områder til en del af børnenes hverdag i tæt samarbejde med de etablerede folkeoplysende foreninger. Projektet startede på Amager Strand i efteråret 2010, og der er i dag dokumenteret gode resultater. De involverede børn er blevet mere fysisk aktive og engageret i nye konstruktive fællesskaber. Resultaterne var så gode at Nordea Fonden, der i første omgang støttede projektet i Københavns Kommune, valgte at støtte med yderligere 3 år frem til Forskning viser, at ophold i naturen ubetinget har en positiv effekt på fysisk og psykisk sundhed. Inklusion af børn i nye motions- og bevægelsesorienteret netværk, udvider børnenes sociale kompetencer og sætter dem i en ny kontekst, som skaber forbindelse på tværs af social status, forudsætninger og baggrund. Grundet forlængelsen af projektet har DGI valgt at opsøge flere kommuner i hovedstadsregionen, heriblandt Hørsholm Kommune. Konkret koster projektet pr. kommune i alt kr. over tre år. Det vil koste Hørsholm Kommune kr. pr. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 12

13 år, svarende til kr. i alt. Differencen på kr kr. = bliver betalt af Nordea Fonden. På baggrund af DGI s indledende henvendelse til Hørsholm Kommunes sundhedskoordinator, og en videre dialog mellem formanden for Sport-, Fritid og Kulturudvalget og Formanden for Sundhedsudvalget, omkring finansiering af projektet, har Sundhedsudvalget på møde den 14. marts 2013 besluttet at betale halvdelen af omkostningerne svarende til kr. i 2013, hvis Sport,- Fritid og Kulturudvalget skulle ønske bidrage med tilsvarende. Sundhedsudvalget behandler finansiering af 2014 og 2015 på næstkommende udvalgsmøde den 29. august. I Nordsjælland deltager Gribskov og Rudersdal Kommune i projektet. I københavnsområdet deltager Ballerup, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe. Indgår Hørsholm Kommune i projektet vil DGI facilitere det videre forløb med en projektleder, der vil skabe kontakt mellem kommunes foreninger samt skoler / institutioner, for at lave og facilitere aktiviteter i det grønne. DGI vil søge at opkvalificere ressourcepersoner fra foreningerne samt fra institutionerne (skole, SFO, børnehave osv.), i håb om at forankre de færdigheder, der skal til for at gøre natur og friluftsliv til en integreret del af børnenes hverdag. Herudover vil DGI stille med grej som f.eks. gør det muligt at lave vandaktiviteter, mountainbike-races, adventure-races, orienteringsløb, træpæle-klatring, overnatningsture osv. DGI vil også planlægge og udføre flere offentlige arrangementer, evt. sammen med foreninger eller kommercielle instruktører hvor alle, her især børnefamiler, kan prøve kræfter med forskellige aktiviteter. Meget af det grej der indkøbes, forbliver i kommunen, men herudover har DGI også en mobil grejbank, som kører på tværs af de kommuner som er tilmeldt sig projektet. Projektet lægger op til, at der er en screening /gennemgang af kommunens foreningsliv og grønne områder, og på baggrund af input fra kommunen, udvikles et skæddersyet projekt som netop opfylder Hørsholm Kommunes ønsker. Da projektet går på tværs af foreninger, institutions- og skoleområdet samt sundhedsområdet, har administrationen haft en drøftelse med skoleledelsen på center og institutionsniveau, som alle finder projektet spændende og gerne vil engagere sig i tilbuddene. Herudover har administrationen, på opfordring fra Formanden for Sport-, Fritid og Kulturudvalget haft en dialog med Grønt Råd, der repræsenterer Friluftsrådet, Danmarks Naturbeskyttelsesforening, Dansk Ornitologisk Forening, Hørsholm Seniorråd, Hørsholm Handicapråd og Spejderbevægelsen. Alle finder projektet spændende. Rådet har tidligere efterspurgt et lignende projekt i kommunen, og kan se flere fordele i at inkludere rådet i det videre arbejde. Skulle Sport-, Fritid og Kulturudvalget ønske at støtte projektet med kr. årligt de næste tre år, vil administrationen oprette en styregruppe, som vil designe og tilpasse forløbet efter skolernes, institutionernes og foreningernes ønske. Denne styregruppe vil tage en videre dialog med de foreninger man ønsker at inddrage i projektet. Administrationen anbefaler at midlerne eventuelt disponeres fra pulje for nye og nyskabende aktiviteter i 2013 og dernæst fra kultur- og fritidspuljen i 2014 og Økonomi/personale Projektøkonomi: Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 13

14 Udgifter til projektet Natur der Bevæger i tre år: Nordea Fondens Bidrag over 3 år. Hørsholm Kommunes bidrag over 3 år Hørsholm Kommunes bidrag pr. år Puljemidler: Ledige midler i Pulje for primært nye og nyskabende aktiviteter: Sport-, fritid og Kulturudvalget andel af projektet Midler til videre disponering kr kr kr kr kr kr kr. Kommunikation Punktet sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget. Bilag - Natur der bevæger dokument- Hørsholm Kommune Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at støtte projektet Natur der bevæger, i en treårig periode med kr. i første omgang fra pulje for nye og nyskabende aktiviteter, og dernæst fra Kultur- og Fritidspuljen i 2014 og Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker, at aktiviteten tænkes ind i skolereforms regi. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 14

15 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 13/11093 Journalnr.: Ø00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Lars Heinrichsen Budgetopfølgning 3, 2013 på Sport- Fritid- og Kulturudvalgets område Resume Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 3 per på Sport- Fritid- og Kulturudvalgets område. Det samlede resultat på driften for Sport- Fritid- og Kulturudvalget i 2013 er 0 kr. På anlæg er det samlede resultat kr. i 2013, heraf er kr. budgetneutrale omprioriteringer mellem årene Forslag Administrationen foreslår, at Sport- Fritid- og Kulturudvalget: Anbefaler Økonomiudvalget, at anlægsbudgettet reduceres med kr. i Anbefaler Økonomiudvalget, at der indarbejdes anlægskorrektioner på kr. i 2014 i materialet til 2. behandling af budget Tager den økonomiske status på udvalgets område til efterretning. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 15

16 Sagsfremstilling Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af Formålet er at følge økonomien tæt, samt at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbrug eller lovgivning. Budgetopfølgning Administrationen har gennemgået forbruget i 2013 opgjort per 30. juni med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser mellem budget 2013 og forbruget. Budgetopfølgningen indeholder administrationens vurdering af de ændrede økonomiske forudsætninger samt en række udgiftsneutrale omprioriteringer, som skal godkendes politisk, fordi der omplaceres mellem politikområder. De fleste ændringer har effekt i overslagsårene og vil indgå i materialet til 2. behandlingen af budgettet. Det samlede resultat af budgetopfølgning 3 er netto kr. Resultatet består af -0 kr. på drift og kr. på anlæg. Afvigelserne er nærmere gennemgået i bilag 1. Bevillingsændringer er gennemgået nedenfor. De væsentligste ændringer på anlæg er: Renovering af ridehal på Kokkedal Avlsgård. Midler blev frigivet i 2012, og med et mindreforbrug på blev anlægsregnskabet afsluttet i 12. En entreprenør fremsendte efterfølgende en faktura i 2013 efter regnskab 2012 var lukket for bogføringer. Da der ikke blev overført uforbrugte midler fra 2012 til 2013 på dette anlæg, søges der i stedet en tillægsbevilling til dækning af fakturaen på kr. Ombygningen af Kulturhus Trommen pågår efter politisk ønske over to budgetår. Med henblik på en sammenhængende ombygningsperiode, påbegyndes den egentlige ombygning november 2013 og derved er der et relativt lille forbrug på anlægsbudgettet i Det samlede projekt er færdigt maj Der flyttes kr. fra 2013 til Økonomisk status Administrationen giver under dette punkt en overordnet status på Sport- Fritid- og Kulturudvalgets økonomi. Tabel 1 og 2 nedenfor viser vedtaget budget og forventet regnskab fordelt på politikområder og på drift og anlæg. Tabel 1: Drift, vedtaget budget og forventet regnskab kr. Vedtaget budget Overførsler Forventet regnskab Korrigeret budget inkl. BOF3 60 Biblioteket Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 16

17 61 Kultur og Fritid Musikskolen og Trommen Idrætsparken I alt Tabel 2: Anlæg, vedtaget budget og forventet regnskab kr. Vedtaget budget Overførsler Forventet regnskab Korrigeret budget inkl. BOF3 61 Kultur og Fritid Idrætsparken I alt Budgetopfølgning 3 pr. 30. juni 2013 indebærer således en forventning til regnskab 2013, der svarer til det korrigerede budget ekskl. overførslerne. Der forventes således den samme overførsel fra 2013 til 2014 som var tilfældet fra 2012 til På anlægssiden forventes det at budgettet opbruges efter de kr. vedr. Trommen er flyttet til budgetår Økonomi/personale Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg Indeværende Overslagsår Overslagsår Overslagsår m.v år Politikområde: Anlæg I alt Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 17

18 Bilag - Bilag 1: Budgetændringer Budgetopfølgning 3 Sport- Fritid- og Kulturudvalget Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Administrationens indstilling anbefales. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 18

19 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 13/14549 Journalnr.: I00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen Trommen og Ungdomsskolen søger tilskud til Stand-up event i efteråret 2013 Resume Trommen og Ungdomsskolen søger til sammen tilskud til at arrangere en stand-up event for unge gymnasieelever i Hørsholm Kommune, der giver målgruppen mulighed for at prøve kræfter med stand-up genren. Eventen starter med en workshop på Rungsted Gymnasium ledet af en førende stand-up kunstner, og afsluttes med en finale i Trommen, forud for Simon Talbot showet d. 15. november Forslag Administrationen indstiller en stillingstagen til om Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker at støtte arrangementet med op til kr. fra puljen for nye og nyskabende aktiviteter. Sagsfremstilling Ungdomskolen og Trommen ønsker at udvikle en event for unge i Hørsholm Kommunen. Idet Trommen har flere stand-up arrangementer i løbet af 2013, er det en mulighed at bruge genren som springbræt til at motivere unge til at prøve genren af, og engagerer sig i en ny kunstart. Eventen starter med at gymnasieeleverne deltager i en workshop på Rungsted Gymnasium, hvor der vil være en kendt stand-up kunstner fra FBI (Funny Business Inc. der repræsenterer flere førende stand-up kunstere). Workshoppen varer ca. 2 uger. Der er ingen finansiering fra hverken Ungdomsskolen eller Rungsted Gymnasium, dog vil Ungdomsskolen og Trommen bruge flere administrative timer på projektet. 3 uger før finalen i Trommen oploades videooptagelser af workshoppen med oplæg. Disse bliver lagt på Ung i Hørsholms profil og Facebook-side. Udvælgelse af deltagere til finalen består af repræsentanter fra Trommen, Ungdomsskolen og FBI. Finalen afholdes i Trommens foyer forud for Simon Talbot d. 15. november. De 3 bedste i konkurrencen, vinder en 2 minutters optræden på en Open Mike aften i Comedy Zoo, København. Økonomi/personale Budget for stand-up event i efteråret: Stand-up event d Kr. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 19

20 Honorar til Stand-up kunstner Løn til forhuspersonale 3300 Løn til freelance tekniker 3600 leje af teknik/grafik til afstemning 1950 Planlægning / afvikling Der er kr. i puljen for nye og nyskabende aktiviteter som ikke er disponeret. Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker at støtte arrangementet med op til kr. fra puljen for nye og nyskabende aktiviteter. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 20

21 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 9 Acadre sagsnr.: 13/14317 Journalnr.: G01 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Linda Wittendorff Dubas Rungsted Gospel ansøger om tilskud til afholdelse af Jule Gospel Koncert Resume Rungsted Gospel ansøger om tilskud til deres udgifter, i forbindelse med afholdelse af en Jule Gospel koncert i Kulturhus Trommens Foyer. Forslag Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter, hvorvidt man vil støtte Rungsted Gospels jule koncert med op til 8.387,50 kr. Sagsfremstilling Rungsted Gospel ønsker at afholde en Jule Gospel Koncert i Kulturhus Trommens Foyer torsdag d. 5. december 2013 kl Koncerten vil være gratis for tilhørerne. I den forbindelse ansøger Rungsted Gospel om tilskud, til deres udgifter ved koncerten, der anslås til kr ,50. Økonomi/personale Budget: Personale til Trommen: Kr ,50 Honorar dirigent Kr ,00 Honorar pianist Kr ,00 Kor - I alt Kr ,50 I ansøgningens budget er der opstået en udregnings fejl i posten i alt, der er derfor en difference på + 300,- i dette budget i forhold til det oprindelige. Efter aftale med Rungsted Gospel. Resterende midler i KFU puljen kr. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 21

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 29. oktober 2008 Onsdag 29.10.2008 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kultur- og Fritidsudvalgets politikområdebeskrivelser

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 24.05.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budgetopfølgning 2, 2012 på Sundhedsudvalgets område 3

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 22-06-2011 Onsdag 22.06.2011 kl. 16:00 Mødelokale D1 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelse 2 1. kvartal, Hørsholm Bibliotek, Kvartalsstatistik

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 22.12.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Opsamling på workshoppen d. 15. november og status på det

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 13.11.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - Godkendelse af budgetmateriale

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 25. maj 2009 Mandag 25.05.2009 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Årsregnskab 2008 for Hørsholm Kommune 4 Forslag

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere