Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sport-, Fritid- og Kulturudvalget"

Transkript

1 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d Onsdag kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Statisik 1. halvår Tilslutningsaftale til Danskernes Digitale Bibliotek.. 5 Udvikling af Kulturhus Trommen - koncessionsudbud 7 Reklameaktiviteter og sponsorat af Hørsholm Skatebane 8 Natur der Bevæger - sundhed på tværs af Hørsholm Kommune 12 Budgetopfølgning 3, 2013 på Sport- Fritid- og Kulturudvalgets område 15 Trommen og Ungdomsskolen søger tilskud til Stand-up event i efteråret Rungsted Gospel ansøger om tilskud til afholdelse af Jule Gospel Koncert 21 Karen Blixen Museet søger om støtte til produktion af udstillingen "Jump off a table and miss the ground" 23 Godkendelse af Hørsholm Rungsted Vikingelaug som folkeoplysende forening 25 NGG Sports College ansøger om begrænset lejefritagelse ved benyttelse af fodboldbaner i Hørsholm Idrætspark 26 Dansk Handicap Idræts-Forbund søger om tilskud til fælleskommunal transportpulje i Bilagsoversigt 31 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte Meddelelser Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Det gode kulturhusbyggeri, publikation Foretræde af Hørsholm Musikforening og Hørsholm Scenen ved Svend Erik Jensen, Ketty Norge og Jerry Ritz Kulturdage i Hørsholm Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 2

3 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 13/13129 Journalnr.: I00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Wulff Statisik 1. halvår 2013 Resume Hørsholm Bibliotek fremlægger og kommenterer tal og tendenser for benyttelse og aktiviteter vedrørende 1. halvår 2013 set i forhold til 1. halvår Forslag Administrationen foreslår, at Sports-, Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Biblioteket har trukket statistikker på besøgstal, udlån (eks. fornyelser), E-udlån, webreserveringer, fjernlån og arrangementer/aktiviteter. Opgørelsen af indmeldte lånere er en manuel statistik og derfor ikke helt valid. Besøgstallet har været svagt faldende i lighed med udlånet af materialer. I bibliotekets mere detaljeret statistik kan det ses at det især var februar og marts måneder hvor lånerne svigtede. Den hårde og langvarige vinter, hvor flere ældre borgere ikke kom så meget ud, kan være en forklaring. I april under lærerkonflikten steg udlånet af bøger for børn med 16 %. I det hele taget er udlånet af materialer til børn, mindst faldende. Dette hænger godt sammen med læsekontrakter og Hørsholm forældres store interesse i deres børns læsning og uddannelse. At E-udlån ikke har en større % stigning tilskrives e-bogens fortumlede tilværelse i 1. halvdel af året. Efter de store forlag trak sig ud af E-reolen faldt brugen af den, og først fra 1.juni er ebib, med de store forlag kommet i gang. Sidstnævnte har endnu ikke været den store succes pga., det kan være nødvendigt at stå i kø til et lån. Det er positivt at fjernlånene er faldet, hvilket kan være et tegn på at biblioteket har de titler borgene ønsker. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 3

4 I statistikken over arrangementer tælles læsekredsene ikke med længere, da de hovedsagligt kun er brugere af bibliotekets bogsamling, fjernlån og mødelokaler. Bilag - Statistik 1. halvår 2013 Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Administrationens orientering blev taget til efterretning. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 4

5 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 13/13196 Journalnr.: I00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Wulff Tilslutningsaftale til Danskernes Digitale Bibliotek.. Resume Hørsholm Bibliotek ønsker at tilgå Danskernes Digitale Bibliotek. (DDB) gennem tilslutningsaftale med Kulturstyrelsen. Forslag Hørsholm Bibliotek anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter og beslutter, at Hørsholm Biblioteket tilsluttes Danskernes Digitale Bibliotek. Sagsfremstilling Pr er der frist for tilmelding til Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og Hørsholm Bibliotek ønsker at tilslutte sig. Det er en nødvendig forudsætning for fremtidigt at være med i den nationale databrønd som kan give Hørsholms borgere overblik over og adgang til, både fysiske og digitale medier i Danmark. Der er mulighed for at vælge tre pakker i DDB. En obligatorisk basispakke, et indkøbssamarbejde og en hjemmeside. Hørsholm bibliotek ønsker at købe alle tre pakker. Basispakken er obligatorisk, for at få adgang til alle biblioteksmæssige databrønde. Indkøbssamarbejdet er gratis og en god mulighed for at få de mest konkurrencedygtige priser på aftaler. DDB Hjemmesiden baseres på et CMS system som sikre en bedre formidling af fysiske og digitale medier. Desuden indeholder det de nødvendige funktionaliteter som er en Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 5

6 forudsætning folkebiblioteksvirksomhed. Det er f.eks. søgning, reservering, adgang til digitale resurser, lånerstatus, formidling af nyheds- og arrangementsartikler m.v. Fra bibliotekets, (Hørsholm kommunes) nuværende hjemmeside, der er et Site Core system, er der ikke nogen mulighed for at skabe adgang til de digitale databrønde. Derfor vil en tilkobling til DDB Hjemmesiden være en nødvendig forudsætning for tilkobling til DDB. Biblioteket har afholdt et møde med Hørsholm kommunes digitaliseringschef som giver sin fulde accept af bibliotekets tilslutning til DDB. Økonomi/personale Prisen for tilslutning til DDB er afhængig af antal kommuner som tilmelder sig. Er der en tilslutnings % på 75 % vil prisen for alle tre pakker være kr i 2014 og kr. i 2015, for Hørsholm Bibliotek. Prisen for den ændrede hjemmeside er indehold i disse beløb. Udgiften til tilslutningsaftalen afholdes indenfor bibliotekets egen ramme. Hjemmesidedrift og support overgår med tilslutningen fra at være en del af den samlede støtte fra Hørsholm Kommune/Center for Udvikling og Digitalisering til at være en del af tilslutningen og DBB. Sagens tidligere behandling Tilslutningen til DBB forudsætter, at bibliotekets hjemmesidestyringssystem, ændres fra Site-Core, som anvendes på kommunens hjemmesider, til et CMSsystem. Dispensation for brug af et andet styringssystem end kommunesystemet Site-Core er forelagt og godkendt af direktionen d. 20. august Bilag - DDB tilslutningsaftale - Bilag 1 - DDB Basispakken.pdf Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Administrationens indstilling er godkendt. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 6

7 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 11/12381 Journalnr.: S05 Sagsforløb: Sport-, Fritid- og Kulturudvalget - Lukket sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Udvikling af Kulturhus Trommen - koncessionsudbud Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at arbejde videre med administrationens forslag nr. 1. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 7

8 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 13/14135 Journalnr.: G00 Sagsforløb: SFKU, ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen Reklameaktiviteter og sponsorat af Hørsholm Skatebane Resume Ud fra nogle principielle betragtninger, skal Sport-, Fritid og Kulturudvalget og dernæst Økonomiudvalget beslutte om man vil indgå i en sponsoraftale med virksomheden TICK, vedrørende skatebanen beliggende ved Stadion Alle. Det skal besluttes om man vil indgå aftale om: 1. Navngivning af skatebanen, inklusiv den kommende betonbane, til 12 Grader Nord 2. Opsætning af skilte og maling af enkelte større flader 3. TICK er samarbejdspartnere ved events, og kan opstille boder samt uddele reklamer Forslag Administrationen indstiller til Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, at drøfte og indstille til Økonomiudvalget, om man ønsker at indgå aftale om: 1. Navngivning af skatebanen til, 12 Grader Nord 2. Opsætning af skilte og maling af enkelte større flader 3. TICK er samarbejdspartnere ved events, og kan opstille boder samt uddele reklamer Sagsfremstilling På baggrund af en henvendelse fra herretøjsvirksomheden TICK, der ejer flere tøjforretninger i Hørsholm Midtpunkt, herunder butikken 12 Grader Nord, anmoder TICK om at sponsorere skatebanen, inklusiv den kommende betonbane, beliggende ved Stadion Alle. Sponsoratet og reklameaktiviteterne giver kr. årligt. TICK foreslår følgende sponsorat: Navngivning af skatebanen til 12 Grader Nord Skiltning med 12 Grader Nords farver / logo på og omkring banen Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 8

9 12 Grader Nord er samarbejdspartner / sponsor ved events, og må opstille en bod, uddele reklamer ect. Principielle betragtninger: I forbindelse med sponsoratet har administrationen nogle principielle betragtninger. Administrationen pointerer forholdet ved, at en virksomhed overtager navnet af et offentligt kommunalt anlæg til en samlet værdi af ca. 6 millioner kroner, sat i forhold til sponsoratets værdi. Samtidigt er det et anlæg som er meget populært blandt børn og unge. Hørsholm Skatebane repræsenterer en markant kommunalpolitisk prioritering, og fungerer som trækplaster på tværs af kommunegrænser. Ved at ændre navnet fra Hørsholm Skatebane til 12 Grader Nord banen flyttes fokus muligvis fra, at dette er et offentligt anlæg, finansieret af Hørsholm Kommune, til at skatebanen er finansieret af 12 Grader Nord. I forhold til at TICK skal fungere som samarbejdspartner / sponsor ved events, og dermed udelukke andre virksomheder, som kan få lyst til samme, da skal man vurderer om sponsoratet er tilpas attraktivt i forhold til at åbne op for en markedsgørelse og regulering af de kommercielle aktiviteter der kommer på pladsen. I relation til reklamering ved bygninger og anlæg skal der gøres opmærksom på at projektet kan skabe præcedens i forhold til regler for reklamering på andre kommunale bygninger. Det må antages at borgere og forretningsdrivende forventer, at de regler kommunen anvender på egne ejendomme og løsøre, også gælder for almindelige borgere og forretningsdrivende. Dette kan betyde, at kommunen ikke kan sige nej til private og forretningsdrivende. Lovgivning på området: Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til reklamering for andre, er trådt i kraft 1. juli Loven gælder for kommuners anvendelse af fast ejendom og løsøre til reklamering for andre, med mindre at andet er bestemt i anden lovgivning. Loven gælder derimod ikke for reklamering på det til offentlig vej hørende areal, herunder læskure og informationstavler, jf. lov om offentlige veje. Ligeledes vil loven ikke være gældende for salg af reklameplads i busser, efter lov om trafikselskaber trådte i kraft den 1. januar Endelig berøres den adgang, som kommunerne har i medfør af kommunalfuldmagten til at sælge bandereklamer på idrætsanlæg ikke af loven. Reklamering kan ske ikke alene på fast ejendom og løsøre, som er ejet af kommunen, men efter loven på lejet/leaset ejendom og løsøre. Reklamering er tilladt udvendigt og indvendigt på bygninger, herunder også salg af navnerettighed på ejendomme, f.eks. en idrætshal eller skatebane. Reklameringen skal være i overensstemmelse med markedsføringsloven og anden lovgivning. Grundsætningen om saglighed i forvaltningen indebærer bl.a., at der i forbindelse med indgåelse af aftaler om anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre ikke må varetages af usaglige hensyn. Dette indebærer f.eks. at man ikke må betinge indgåelse af en aftale om f.eks. levering af sportsudstyr til børn i kommunen af, at leverandøren køber reklameplads på kommunens idrætsanlæg. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 9

10 Salg af reklameplads skal ske til markedspris. Sagen konkret: Nærmere konditioner for en aftale er ikke fastlagt før Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget og dernæst Økonomiudvalgets beslutning, om man ønsker at indgå aftale med TICK om reklameaktiviteter og sponsorat af Hørsholm Skatebane. Se bilag 1 for visuel effekt. Billederne er skitser, som angiver omtrentlig placering og størrelse af reklameeffekterne. Skiltenes placering over rækværket er valgt for at sikre synlighed, samt for at mindske risikoen for hærværk. Samtidigt vil de fungere som ekstra faldsikring. TICK foreslår at sponsoratet repræsenterer en værdi af kr. årligt i tre år. Beløbet anvendes til formål i direkte relation til skateparken. Dette kan være vedligeholdelse, udvikling eller events. Administrationen har undersøgt om sponsoratets niveau er passende i forhold markedsværdien, og vurderer at det er rimeligt i forhold til andre sponsorater i f.eks. Idrætsparken. Pengene skal administreres af Center for Kultur og Fritid i samarbejde med Ung I Hørsholm. Det er TICKs intentionen, at brugerne inddrages i beslutninger om, hvordan pengene skal bruges, og de håber på at sponsoratet kan være med til at øge det sociale fællesskab omkring skatebanen. Administrationen har foreslået forskellige muligheder i forhold til det eventuelle fysiske udtryk på banen. Der opsættes skilte og males i 12 Grader Nord farver, som beskrevet ved bilag 1. Ud mod Stadion Alle omfatter aftalen bemaling af den skrå flade øverst på støjskærmen, markeret med rødt. Desuden opsættes to skilte over hegnet i 250 cm bredde. Etableringsomkostninger til opsætning samt nedtagning af skilte betales af TICK. Skulle Sports-, Fritid og Kulturudvalget og Økonomiudvalget ønske at indgå sponsoraftale med TICK for skatebanen, vil administrationen udarbejde en kontrakt. Det er byggesagsafdelingens vurdering at skiltning på skaterbanen vil være muligt og ikke falder udenfor lokalplanen. Dog pointeres det, at Hørsholm Kommune har hjemmel til at påbyde skiltene nedtages, hvis de er til ulempe eller virker skæmmende i forhold til omgivelserne. Dette forbud vil kunne meddeles efter at skiltene er opsat. Kommunikation Skulle Sport-, Fritid- og Kulturudvalget samt Økonomiudvalget ønske at etablere en aftale om reklameaktiviteter og sponsorat af Hørsholm Skatebane, vil administrationen tage en videre dialog med Hørsholm Ungeråd for at høre deres mening. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 10

11 Sagens tidligere behandling Økonomiudvalget behandlede på møde den et punkt vedrørende reklamering og sponsorering af kommunale ejendomme, herunder navnerettigheder og forhold for reklameplads på den udvendige del af fast kommunal ejendom. Økonomiudvalget besluttede at administrationens forslag til retningslinier blev et grundlag for kommunalbestyrelsen til at skabe faste retningslinier på området. Økonomiudvalget anbefalede at administrationen indstillede konkrete forslag om reklamefinansiering, og dernæst udarbejdede konkrete retningsliner på baggrund af erfaringer. På samme møde den , behandlede Økonomiudvalget administrationens forslag vedrørende en reklameaftale med Cobras A/S omhandlende Hørsholm Skøjtehal. Økonomiudvalget tiltrådte principielt forslaget. Bilag - Bilag 1 Billeder af forslag til opsætning af skilte.pdf Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker en principiel drøftelse af sponsorater på kommunale bygninger/anlæg etc. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede på den baggrund, at der i den konkrete sag kan arbejdes videre med TICK som samarbejdspartner ved events, og kan opstille boder samt uddele reklamer. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 11

12 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 13/2958 Journalnr.: A21 Sagsforløb: SU, SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen Natur der Bevæger - sundhed på tværs af Hørsholm Kommune Resume DGI har henvendt sig til Hørsholm Kommune vedrørende projektet, Natur der Bevæger, som går ud på at engagere foreninger i at skabe friluftsaktiviteter for skole- og institutionsbørn. Projektet koster i alt kr. om året i tre år., hvortil Sundhedsudvalget bidrager med halvdelen i 2013, og behandler finansiering af de sidste to år på møde i Sundhedsudvalget den 29. august. Forslag Administrationen anbefaler at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, i en treårig periode, støtter projektet, Natur der Bevæger, med kr. i første omgang fra Pulje for nye og nyskabende aktiviteter, og dernæst fra Kultur- og Fritidspuljen i 2014 og Sagsfremstilling Projektet Natur der Bevæger er udviklet og testet af DGI, og har en vision om at bidrage til øget livskvalitet og trivsel hos børn gennem friluftsliv og sunde fællesskaber. Formålet er at gøre naturen / grønne områder til en del af børnenes hverdag i tæt samarbejde med de etablerede folkeoplysende foreninger. Projektet startede på Amager Strand i efteråret 2010, og der er i dag dokumenteret gode resultater. De involverede børn er blevet mere fysisk aktive og engageret i nye konstruktive fællesskaber. Resultaterne var så gode at Nordea Fonden, der i første omgang støttede projektet i Københavns Kommune, valgte at støtte med yderligere 3 år frem til Forskning viser, at ophold i naturen ubetinget har en positiv effekt på fysisk og psykisk sundhed. Inklusion af børn i nye motions- og bevægelsesorienteret netværk, udvider børnenes sociale kompetencer og sætter dem i en ny kontekst, som skaber forbindelse på tværs af social status, forudsætninger og baggrund. Grundet forlængelsen af projektet har DGI valgt at opsøge flere kommuner i hovedstadsregionen, heriblandt Hørsholm Kommune. Konkret koster projektet pr. kommune i alt kr. over tre år. Det vil koste Hørsholm Kommune kr. pr. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 12

13 år, svarende til kr. i alt. Differencen på kr kr. = bliver betalt af Nordea Fonden. På baggrund af DGI s indledende henvendelse til Hørsholm Kommunes sundhedskoordinator, og en videre dialog mellem formanden for Sport-, Fritid og Kulturudvalget og Formanden for Sundhedsudvalget, omkring finansiering af projektet, har Sundhedsudvalget på møde den 14. marts 2013 besluttet at betale halvdelen af omkostningerne svarende til kr. i 2013, hvis Sport,- Fritid og Kulturudvalget skulle ønske bidrage med tilsvarende. Sundhedsudvalget behandler finansiering af 2014 og 2015 på næstkommende udvalgsmøde den 29. august. I Nordsjælland deltager Gribskov og Rudersdal Kommune i projektet. I københavnsområdet deltager Ballerup, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe. Indgår Hørsholm Kommune i projektet vil DGI facilitere det videre forløb med en projektleder, der vil skabe kontakt mellem kommunes foreninger samt skoler / institutioner, for at lave og facilitere aktiviteter i det grønne. DGI vil søge at opkvalificere ressourcepersoner fra foreningerne samt fra institutionerne (skole, SFO, børnehave osv.), i håb om at forankre de færdigheder, der skal til for at gøre natur og friluftsliv til en integreret del af børnenes hverdag. Herudover vil DGI stille med grej som f.eks. gør det muligt at lave vandaktiviteter, mountainbike-races, adventure-races, orienteringsløb, træpæle-klatring, overnatningsture osv. DGI vil også planlægge og udføre flere offentlige arrangementer, evt. sammen med foreninger eller kommercielle instruktører hvor alle, her især børnefamiler, kan prøve kræfter med forskellige aktiviteter. Meget af det grej der indkøbes, forbliver i kommunen, men herudover har DGI også en mobil grejbank, som kører på tværs af de kommuner som er tilmeldt sig projektet. Projektet lægger op til, at der er en screening /gennemgang af kommunens foreningsliv og grønne områder, og på baggrund af input fra kommunen, udvikles et skæddersyet projekt som netop opfylder Hørsholm Kommunes ønsker. Da projektet går på tværs af foreninger, institutions- og skoleområdet samt sundhedsområdet, har administrationen haft en drøftelse med skoleledelsen på center og institutionsniveau, som alle finder projektet spændende og gerne vil engagere sig i tilbuddene. Herudover har administrationen, på opfordring fra Formanden for Sport-, Fritid og Kulturudvalget haft en dialog med Grønt Råd, der repræsenterer Friluftsrådet, Danmarks Naturbeskyttelsesforening, Dansk Ornitologisk Forening, Hørsholm Seniorråd, Hørsholm Handicapråd og Spejderbevægelsen. Alle finder projektet spændende. Rådet har tidligere efterspurgt et lignende projekt i kommunen, og kan se flere fordele i at inkludere rådet i det videre arbejde. Skulle Sport-, Fritid og Kulturudvalget ønske at støtte projektet med kr. årligt de næste tre år, vil administrationen oprette en styregruppe, som vil designe og tilpasse forløbet efter skolernes, institutionernes og foreningernes ønske. Denne styregruppe vil tage en videre dialog med de foreninger man ønsker at inddrage i projektet. Administrationen anbefaler at midlerne eventuelt disponeres fra pulje for nye og nyskabende aktiviteter i 2013 og dernæst fra kultur- og fritidspuljen i 2014 og Økonomi/personale Projektøkonomi: Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 13

14 Udgifter til projektet Natur der Bevæger i tre år: Nordea Fondens Bidrag over 3 år. Hørsholm Kommunes bidrag over 3 år Hørsholm Kommunes bidrag pr. år Puljemidler: Ledige midler i Pulje for primært nye og nyskabende aktiviteter: Sport-, fritid og Kulturudvalget andel af projektet Midler til videre disponering kr kr kr kr kr kr kr. Kommunikation Punktet sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget. Bilag - Natur der bevæger dokument- Hørsholm Kommune Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at støtte projektet Natur der bevæger, i en treårig periode med kr. i første omgang fra pulje for nye og nyskabende aktiviteter, og dernæst fra Kultur- og Fritidspuljen i 2014 og Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker, at aktiviteten tænkes ind i skolereforms regi. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 14

15 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 13/11093 Journalnr.: Ø00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Lars Heinrichsen Budgetopfølgning 3, 2013 på Sport- Fritid- og Kulturudvalgets område Resume Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 3 per på Sport- Fritid- og Kulturudvalgets område. Det samlede resultat på driften for Sport- Fritid- og Kulturudvalget i 2013 er 0 kr. På anlæg er det samlede resultat kr. i 2013, heraf er kr. budgetneutrale omprioriteringer mellem årene Forslag Administrationen foreslår, at Sport- Fritid- og Kulturudvalget: Anbefaler Økonomiudvalget, at anlægsbudgettet reduceres med kr. i Anbefaler Økonomiudvalget, at der indarbejdes anlægskorrektioner på kr. i 2014 i materialet til 2. behandling af budget Tager den økonomiske status på udvalgets område til efterretning. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 15

16 Sagsfremstilling Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af Formålet er at følge økonomien tæt, samt at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbrug eller lovgivning. Budgetopfølgning Administrationen har gennemgået forbruget i 2013 opgjort per 30. juni med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser mellem budget 2013 og forbruget. Budgetopfølgningen indeholder administrationens vurdering af de ændrede økonomiske forudsætninger samt en række udgiftsneutrale omprioriteringer, som skal godkendes politisk, fordi der omplaceres mellem politikområder. De fleste ændringer har effekt i overslagsårene og vil indgå i materialet til 2. behandlingen af budgettet. Det samlede resultat af budgetopfølgning 3 er netto kr. Resultatet består af -0 kr. på drift og kr. på anlæg. Afvigelserne er nærmere gennemgået i bilag 1. Bevillingsændringer er gennemgået nedenfor. De væsentligste ændringer på anlæg er: Renovering af ridehal på Kokkedal Avlsgård. Midler blev frigivet i 2012, og med et mindreforbrug på blev anlægsregnskabet afsluttet i 12. En entreprenør fremsendte efterfølgende en faktura i 2013 efter regnskab 2012 var lukket for bogføringer. Da der ikke blev overført uforbrugte midler fra 2012 til 2013 på dette anlæg, søges der i stedet en tillægsbevilling til dækning af fakturaen på kr. Ombygningen af Kulturhus Trommen pågår efter politisk ønske over to budgetår. Med henblik på en sammenhængende ombygningsperiode, påbegyndes den egentlige ombygning november 2013 og derved er der et relativt lille forbrug på anlægsbudgettet i Det samlede projekt er færdigt maj Der flyttes kr. fra 2013 til Økonomisk status Administrationen giver under dette punkt en overordnet status på Sport- Fritid- og Kulturudvalgets økonomi. Tabel 1 og 2 nedenfor viser vedtaget budget og forventet regnskab fordelt på politikområder og på drift og anlæg. Tabel 1: Drift, vedtaget budget og forventet regnskab kr. Vedtaget budget Overførsler Forventet regnskab Korrigeret budget inkl. BOF3 60 Biblioteket Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 16

17 61 Kultur og Fritid Musikskolen og Trommen Idrætsparken I alt Tabel 2: Anlæg, vedtaget budget og forventet regnskab kr. Vedtaget budget Overførsler Forventet regnskab Korrigeret budget inkl. BOF3 61 Kultur og Fritid Idrætsparken I alt Budgetopfølgning 3 pr. 30. juni 2013 indebærer således en forventning til regnskab 2013, der svarer til det korrigerede budget ekskl. overførslerne. Der forventes således den samme overførsel fra 2013 til 2014 som var tilfældet fra 2012 til På anlægssiden forventes det at budgettet opbruges efter de kr. vedr. Trommen er flyttet til budgetår Økonomi/personale Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg Indeværende Overslagsår Overslagsår Overslagsår m.v år Politikområde: Anlæg I alt Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 17

18 Bilag - Bilag 1: Budgetændringer Budgetopfølgning 3 Sport- Fritid- og Kulturudvalget Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Administrationens indstilling anbefales. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 18

19 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 13/14549 Journalnr.: I00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen Trommen og Ungdomsskolen søger tilskud til Stand-up event i efteråret 2013 Resume Trommen og Ungdomsskolen søger til sammen tilskud til at arrangere en stand-up event for unge gymnasieelever i Hørsholm Kommune, der giver målgruppen mulighed for at prøve kræfter med stand-up genren. Eventen starter med en workshop på Rungsted Gymnasium ledet af en førende stand-up kunstner, og afsluttes med en finale i Trommen, forud for Simon Talbot showet d. 15. november Forslag Administrationen indstiller en stillingstagen til om Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker at støtte arrangementet med op til kr. fra puljen for nye og nyskabende aktiviteter. Sagsfremstilling Ungdomskolen og Trommen ønsker at udvikle en event for unge i Hørsholm Kommunen. Idet Trommen har flere stand-up arrangementer i løbet af 2013, er det en mulighed at bruge genren som springbræt til at motivere unge til at prøve genren af, og engagerer sig i en ny kunstart. Eventen starter med at gymnasieeleverne deltager i en workshop på Rungsted Gymnasium, hvor der vil være en kendt stand-up kunstner fra FBI (Funny Business Inc. der repræsenterer flere førende stand-up kunstere). Workshoppen varer ca. 2 uger. Der er ingen finansiering fra hverken Ungdomsskolen eller Rungsted Gymnasium, dog vil Ungdomsskolen og Trommen bruge flere administrative timer på projektet. 3 uger før finalen i Trommen oploades videooptagelser af workshoppen med oplæg. Disse bliver lagt på Ung i Hørsholms profil og Facebook-side. Udvælgelse af deltagere til finalen består af repræsentanter fra Trommen, Ungdomsskolen og FBI. Finalen afholdes i Trommens foyer forud for Simon Talbot d. 15. november. De 3 bedste i konkurrencen, vinder en 2 minutters optræden på en Open Mike aften i Comedy Zoo, København. Økonomi/personale Budget for stand-up event i efteråret: Stand-up event d Kr. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 19

20 Honorar til Stand-up kunstner Løn til forhuspersonale 3300 Løn til freelance tekniker 3600 leje af teknik/grafik til afstemning 1950 Planlægning / afvikling Der er kr. i puljen for nye og nyskabende aktiviteter som ikke er disponeret. Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker at støtte arrangementet med op til kr. fra puljen for nye og nyskabende aktiviteter. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 20

21 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 9 Acadre sagsnr.: 13/14317 Journalnr.: G01 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Linda Wittendorff Dubas Rungsted Gospel ansøger om tilskud til afholdelse af Jule Gospel Koncert Resume Rungsted Gospel ansøger om tilskud til deres udgifter, i forbindelse med afholdelse af en Jule Gospel koncert i Kulturhus Trommens Foyer. Forslag Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter, hvorvidt man vil støtte Rungsted Gospels jule koncert med op til 8.387,50 kr. Sagsfremstilling Rungsted Gospel ønsker at afholde en Jule Gospel Koncert i Kulturhus Trommens Foyer torsdag d. 5. december 2013 kl Koncerten vil være gratis for tilhørerne. I den forbindelse ansøger Rungsted Gospel om tilskud, til deres udgifter ved koncerten, der anslås til kr ,50. Økonomi/personale Budget: Personale til Trommen: Kr ,50 Honorar dirigent Kr ,00 Honorar pianist Kr ,00 Kor - I alt Kr ,50 I ansøgningens budget er der opstået en udregnings fejl i posten i alt, der er derfor en difference på + 300,- i dette budget i forhold til det oprindelige. Efter aftale med Rungsted Gospel. Resterende midler i KFU puljen kr. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 21

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 25.09.2013 Onsdag 25.09.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 S/E/S Sportsefterskolen Sjælsølund ansøger om fritagelse for leje

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 29.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budgetopfølgning 3, 2013 på Sundhedsudvalgets område

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 29-02-2012 Onsdag 29.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 DBU og HUI søger om tilskud til afholdelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde D238 Torsdag 23.04.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2015: Ansøgning Tour de Hørsholm 3 Fælles Sundhedshus i Helsingør

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Redegørelse for alkoholbehandling i Hørsholm 3 Fremtidig

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 17.12.2013 Tirsdag 17.12.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Genudbudsrunde af cafe- og restaurantsdrift i Kulturhus Trommen 3

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 28.11.2012 Onsdag 28.11.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Fraværende Bemærkninger til dagsorden Sport-, Fritid-

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december Torsdag 17.12.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Samling af tandplejen 3 Evaluering af puljeprojekter

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 3006 Torsdag 30.06.2016 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2017: Endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Torsdag 25.02.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2016 3 Evaluering af tværkommunal alkoholkampagne

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 26.09.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Sundhedsudvalgets pulje 2013 3 Status på

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært Møde Tirsdag 21.06.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Meddelelser 2 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetmøde, Budget 2012-2015 3 2.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 17-12-2014 Onsdag 17.12.2014 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Placering af skøjtetræningshal 3 Differentiering

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.09.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på vejlednings- og afklaringsprojektet august 2009 3 Udvikling

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 26.01.2016 Tirsdag 26.01.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens udmeldinger 2 Etablering

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 25.04.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen 2 Velfærd frem for mursten

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 21-05-2014 Onsdag 21.05.2014 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kulturdag 2014 3 Budgetopfølgning 2,

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 26-09-2012 Onsdag 26.09.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Svømmeforeningen søger om støtte til

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 29-05-2013 Onsdag 29.05.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Lokalt Erhvervsklima 2012 3 Nyttejob

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2009 15:00 Onsdag 23.09.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Trommens

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 03.04.2013 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Renovering af gågaden - godkendelse af

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde Ekstraordinært fællesmøde med SFKU Onsdag 23.09.2015 kl. 14:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Lokalplan for Idrætsparken 2

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mette Herbert konter Mandag 29.02.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tværkommunalt samarbejde om drift af hjælpemiddeldepoter 3 Status ældre og

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Mødelokale D1 Tirsdag 15.12.2015 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Integrationsområdet - prioritering

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

Råderumsforslag fremlagt SFKU juni 2014:

Råderumsforslag fremlagt SFKU juni 2014: Forslag, Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget Råderumsforslag fremlagt SFKU juni 2014: Tema: Reduktion af budget til selvbetjeningsudstyr / udlånsmaskiner. Titel: Reduktion af budget til selvbetjeningsudstyr

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.02.2011 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsynssag - årsregnskab 2009 3 Sanktionslovgivningen

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 27.4.2016 Onsdag 27.04.2016 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Valg af farve på stole til Tromme- og Lilletrommesalene

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde MPU ekstraordinært møde Onsdag 10.09.2014 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Terrasse mod vest på

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 24. november 2016 Torsdag 24.11.2016 kl. 18:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Status på boligplacering 2 Tidsplan

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 27.4.2016 Onsdag 27.04.2016 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Valg af farve på stole til Tromme- og Lilletrommesalene

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-11-2014 Tirsdag 25.11.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 True North 3 Fremtidig struktur for dialog med erhvervslivet 5 Fremtiden

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 10. december Mødetid: 17:00-17:55

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 10. december Mødetid: 17:00-17:55 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:55 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: 16:30-18:00. Hækkerupsvej, 4100 Ringsted.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: 16:30-18:00. Hækkerupsvej, 4100 Ringsted. Referat Møde nr.: Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej, 4100 Ringsted. Afbud skal meddeles til Flemming Christensen, 5762 6243 eller fbc@ringsted.dk

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 02.06.2010 kl. 15:00

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 02.06.2010 kl. 15:00 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 2. juni Onsdag 02.06.2010 kl. 15:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Budgetlægning i Sport, Fritid, og Kulturudvalget 3 Budget

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010 NYHEDSBREV Oktober INFO Afholder din forening eller klub et spændende arrangement i løbet af efteråret, eller vil du dele informationer om aktiviteter og initiativer

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 01.11.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på projekt "Offentlige Løntilskud" 3 Hyppigere samtaler for

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde 26.4.2016 Tirsdag 26.04.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Dispensation af timetal for specialundervisningstilbud 2 Velfærd frem for mursten, orientering inden

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Aktivitetscenteret Sophielund Mandag 31.10.2011 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Margrethelund: Salg af pladser til Rudersdal

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 16-12-2014 Tirsdag 16.12.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Udvikling i jobcentrets målgrupper

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 29-05-2013 Onsdag 29.05.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budgetopfølgning 2, 2013 på Sport-,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget. Onsdag 03.09.2008 kl. 21:00. Referat fra ekstraordinært møde Idrætsparken. Følgende sager behandles på mødet

Kultur- og Fritidsudvalget. Onsdag 03.09.2008 kl. 21:00. Referat fra ekstraordinært møde Idrætsparken. Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Idrætsparken Onsdag 03.09.2008 kl. 21:00 Følgende sager behandles på mødet Side Teaterforestillinger i Hørsholm 2 Bilagsoversigt 9 Fraværende

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere