PORTRÆT NØRREBRO _ HVORDAN NØRREBROERNE OPLEVER DERES BYDEL...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PORTRÆT NØRREBRO _ HVORDAN NØRREBROERNE OPLEVER DERES BYDEL..."

Transkript

1 PORTRÆT NØRREBRO _ HVORDAN NØRREBROERNE OPLEVER DERES BYDEL...

2 Portræt Nørrebro - hvordan nørrebroerne oplever deres bydel Udgivet af Nørrebro Lokaludvalg maj 2011 Udarbejdet af Hausenberg v. Louise Vang Jensen, Stephanie Winther, Marie Leth Meilvang, Kris an Skaarup, Luise Raussen og Nicolai Carlberg Omslag og layout: Hausenberg Foto Balders Plads: Balders Plads Laug Foto Brorsons Kirke: Rasmus Agergaard Pedersen Late Night Hun ng - Flyer: Trykkertøsen Foto Mjølnerparken: Beboerbladet Mjølnerparken Alle øvrige foto: Hausenberg Publika onen kan downloades fra Tusind tak l nørrebroerne: Sofie, Jon, Per, Anker, Mogens, Ida, Maja, Kim, Jacob, Lise-Lo e, Jonas, Karina, Ayhan, Sven, Anoir, Uffe, Minna, Gi e, Alaa, Merete, Bole e, Troels, Dorte, Sana, Marianne, Karim, May, Muhammad, Yussuf, Abdeslam, Jakob, Fatema, Abdil, Omar, Naiim, Sidsel, Maria, Hans, Henning, Minna, Jacob, Jane, Louise, Sara, Rikke, Solveig, Malene, Per, Michael, Jacob, S nna, Bente, Thomas, Adel, Pernille, Katrine, Frank, Carl, Inge, Niels, Ole, René, Andrew, Daniel, Camilla, Aksel, Lise, Julie, Malene, Henrie e, Sofia, Helle, Elise, Hamza, S ne, Morten, Inge, Rasmus, Abdul, Amina, Dorte, Oskar, Margrethe, Henrik, Yarus, Emma, Fatema, Anine, Inan, A a, Anan, Zeineb, Julie, Ahmed, Elisabeth, de to poli mænd, Jenny, Susanne, Ali, Toke, Lin, Rasmus, Louis, Pernille, Ahmed, Erim, Mads, Moe, Mahmoud, Kristoffer, Nadia, Kresten, Marie, Pernille, Me e, Jonas, Nafie, Jan, Sadik, Jarl, Anne, Georg, Merete, Natalie, Kirsten, Aisha, Asmaa, Christoffer, Kirs ne, Safa, Jackie, Jonathan, Mikkel, Rasha, Leila, Karsten, Lo e, Ida, Rikke, Amalie, Pernille, Chris na, Be na, Nicolaj, Cecilie, Andreas, Line, Cecilie, Camilla, Mia, Benny, Søren, Jens, Chris an, Søren, Niels, Charlo e, Helle, Poul, Lene, Birthe, Gertrud, Jens, Morten, Marcus, Astrid, Sigurd, Troels, Mar n, Magnus, Jenny, Malene, Henrik, Louise, Julie, Frank, Ebbe, Linea, Anne Sofie, Line, Helga, Me e Gry, Sille, Kris an, Hans Peter, Mogens, Susanne, Amanda, Reema, Gi e, Josefine, Søren, Marie, Andreas, Lucas, Daniel og Luise.

3 S. 2-3 INDLEDNING INDHOLD S. 6-9 S S S S S S S OMRÅDE 1 OMRÅDE 2 OMRÅDE 3 OMRÅDE 4 OMRÅDE 5 OMRÅDE 6 OMRÅDE 7 OMRÅDE 8 S NØRREBRO PÅ KRYDS OG TVÆRS S MATERIALESAMLING 1

4 Indre By 8,98 Km indb. 2. Østerbro 8,74 Km indb. 3. Nørrebro 4,10 Km indb. 4. Vesterbro - Kgs. Enghave 8,18 Km indb. 5. Valby 9,23 Km indb Bydele i Københavns Kommune 6. Vanløse 6,69 Km indb. 7. Brønshøj - Husum 8,73 Km indb. 8. Bispebjerg 6,83 Km indb. 9. Amager Øst 9,11 Km indb. 10. Amager Vest 19,18 Km indb. 2 Indledning Portræt Nørrebro hvordan nørrebroerne oplever deres bydel er tlen på et projekt, som Nørrebro Lokaludvalg igangsa e i januar 2011 i samarbejde med rådgivnings- og analysefirmaet Hausenberg. Denne publika on er resultatet af projektet. Formålet med Portræt Nørrebro er at supplere den eksisterende viden om Nørrebro med et portræt af bydelens forskellige kvarterer set med nørrebroernes egne øjne. Bydelsportræ et skal dels give input l Lokaludvalgets igangværende arbejde med at formulere indsatsområder i Bydelsplanen samt generelt understø e Lokaludvalgets arbejde med at styrke Nørrebros iden tet, sammenhængene på kryds og tværs af kvartererne og brandingen af bydelen. Der er lige så mange fortællinger om Nørrebro, som der er nørrebroere. Vi har derfor grebet arbejdet med Portræt Nørrebro pragma sk an. Lokaludvalget har indledningsvist inddelt Nørrebro i o e mindre kvarterer. Vi har kaldt områderne ved tal (1-8) for ikke at blande andre formelle eller uformelle afgrænsninger ind i arbejdet. I fællesskab a oldt Lokaludvalget og Hausenberg dernæst en workshop med 30 lokale nørrebroere, som lsammen repræsenterede alle o e kvarterer. Resultatet af workshoppen var en bru oliste over særlige karaktertræk eller kendetegn ved de o e kvarterer. Det kunne være en stemning, en bygning, en særlig udfordring, en ak vitet, en gruppe af borgere, et poten ale, et byrum eller lignende. Sammen med Lokaludvalget valgte vi 3-5 kendetegn for hvert kvarter (dem kan du læse på kapitelforsiden for hvert område). De 3-5 kendetegn gjorde vi l pejlemærker for feltarbejdet. Det vil sige, at vi havde disse kendetegn i baghovedet i løbet af de i alt tre uger, hvor vi var på feltarbejde i de o e kvarterer. Vi har ikke forsøgt at bevise eller a ræ e kendetegnene, vi har været åbne for de input, vi har fået fra de folk, vi har talt med, men de har hjulpet os l at fokusere. Vi har forsøgt at undgå at fokusere på de samme kendetegn i de lfælde, de går igen i flere af områderne, således at områdeportræ erne lsammen giver et fyldigt billede af Nørrebro som bydel. I løbet af perioden talte vi med beboere, besøgende, handlende og arbejdende. Vi lavede optællinger og observa oner, samlede materiale og dokumenterede med ord og billeder, hvordan Nørrebro opleves indefra, af dem der bor, arbejder og lever i bydelen. Alle vi har talt med i løbet af feltarbejdet fremstår anonyme i materialet. På de følgende sider kan du læse resultatet. Først følger et kort områdeportræt af hvert af de o e kvarterer. Hvert områdeportræt består af en gennemløbende feltrapport, der sammenfa er vores erfaringer fra felten samt en række udvalgte temaer, der gennem blandt andet billeder, citater og kort supplerer feltrapporten. I hvert

5 portræt har vi givet stemme l beboere og andre, vi har mødt og talt med i området. Deres beskrivelser og oplevelser af Nørrebro er det bærende element. Dernæst følger et kapitel, som diskuterer udvalgte temaer på kryds og tværs af de o e områder på baggrund af vores erfaringer fra feltarbejdet på Nørrebro. Og sidst en materialesamling, som i kort form oplister en del af den eksisterende viden om Nørrebro, som denne publika on kan supplere og bygge videre på Nørrebro er Københavns mindste, men også tæ est befolkede bydel. I 2009 boede små mennesker på Nørrebro. Historisk begyndte Nørrebro at tage form som bydel, da Københavns volde blev nedlagt i 1850erne. Nørrebro udviklede sig hur gt l at blive en tæt bebygget arbejderbydel, og Nørrebros arbejderhistorie afspejler sig den dag i dag i bydelens arkitektur, såvel som i bydelens kulturelle og sociale liv, hvor blandt andet foreningstradi onen er stærk. Nørrebro er Københavns mest mangfoldige bydel hvad angår sociale og kulturelle grupper. Her bor både nogle af byens økonomisk og socialt svageste, og i de senere år er også ressourcestærke middelklasseborgere kommet l. Bydelens indbyggere kommer fra hele verden. 22 pct. af nørrebroerne er indvandrere eller e erkommere af indvandrere mod 14 pct. i resten af København. Nørrebro ligger centralt placeret i København, og som det forhåbentlig vil fremgå på de følgende sider, er her fuld af kontraster, larm, farver og liv

6 4

7 5

8 Nørrebrogade Griffenfeldsgade Åboulevarden Peblinge Dossering OMRÅDE 1. Udvalgte kendetegn De følgende kendetegn er udvalgt i samarbejde med Nørrebro Lokaludvalg, på baggrund af en workshop med lokale nørrebroere. På vores feltarbejde i område 1 har vi fokuseret på: Blågårds Plads som symbol på Nørrebro på både godt og ondt. På den aktivisme, som kendetegner områdets historie og nutid. De mange mødesteder og deres betydning for livet i området, de sociale og kulturelle kontraster og kampen om byens rum som kendetegner oplevelsen af området - både indefra og udefra. 6

9 Her er mange gode naboer. Man kan gå ned på gaden, og møde nogen man kender. Jeg har ikke selv så meget familie og jeg bor alene med mine børn, så det betyder meget for mig at have gode naboer. Nadia, 43 år Det her område er noget helt andet end resten af Nørrebro. Her er et helt andet sammenhold. Her er mangfoldigt og mul kulturelt. Alle mine venner er fra Marokko, Irak, Israel, Libanon osv. Jeg har boet her hele mit liv, og synes det er et meget dejligt sted. Abdil, 25 år Vi bruger kun det her område. Vi bruger ikke resten af Nørrebro, det her er vores område. Muhammad, 19 år Det er jo en velt immet gent ificeringsproces det her område er i gang med. Velstillede familier laver forældrekøb en masse samtidig med, at de udsa e ser til og eſterhånden ikke har råd til at blive boende. Karsten, 32 år Jeg for emmer t delig kont aster e i den sociale standard her omkring. Nogle er ressourcestærke og andre er mere udsa e i det her område. FELTRAPPORT Mellem Peblinge Dosseringen og Griffenfeldsgade ligger et område af Nørrebro, der på både godt og ondt er kendt af folk på Nørrebro såvel som i resten af landet. Den centrale plads i området, Blågårds Plads, er ifølge en beboer ligeså kendt, som symbol på Nørrebro, som Rådhuspladsen er på København. Mange lokale beboere betegner de e område som hjertet af Nørrebro. Bevæger man sig gennem Blågårdsgade en lørdag e ermiddag, er her fyldt med folk, der går, cykler og står og sludrer foran en af gadens mange caféer, bu kker og grønthandlere. Her er ingen biler, og det sæ er sit præg på tempoet i gaden. Folk hilser på hinanden, stopper op og snakker, og de fysiske dimensioner minder om en gågade i en mindre provinsby. Ved første øjekast er her ikke meget grønt at komme e er, Hanne, 67 år men bagved bygningerne gemmer området på hemmelige, store grønne gårde, der værdsæ es af områdets beboere. En pige fortæller, hvordan hun cykler gennem de hemmelige gårde, hver gang hun skal ind l byen, som alterna v l de trafikerede gader. En mor betegner gårdene som s lle oaser og legepladser, hvor ungerne kan rende frit rundt, når gaderne bliver for livlige. Med l gadens grønt hører i øjeblikket buke erne, der er lagt i mindet om en 19- årig mand, som den 13. marts 2011 blev offer for et skyderi i gaden. En beboer fortæller, hvordan Blågårds Plads på en solskinsdag kan være det bedste sted i byen, mens den på andre dspunkter kan være det værste sted at være. Drengene fra Blågården, der hænger ud på Blågårds Plads, kalder området deres, og en af dem 7

10 Jeg br ger caféer e i Blågårdsgade, Kult rhuset Støberiet, Blågårdens bibliotek, Folkets Park, Blågårds Plads, Stengade og Folkets Hus. Jeg bor og arbejder i området, mødes med mine venner, går i pladebutikker, handler og socialiserer generelt. Karsten, 32 år Jeg bruger faciliteterne på Blågårdsgade meget, og kommer der også bare for at hygge mig. Jeg kan også godt lide at komme og se på de unge, når de står på skøjte på Blågårds Plads. Karen, 67 år Det er bl.a. området her de smarte unge fra resten af København kommer og indtager i weekenden. De vil gerne fremstå som nørrebroere i de tre dage og forsvinder bagefter hjem til deres trygge lejligheder på Østerbro. Karsten, 32 år Her er masser af byfester, markedsdage og aktiviteter i rabarberlandet, og jeg sy es kun, det ville være fedt, hvis der kom endnu mere af det. Sofie 25 år fortæller, at han ikke kommer andre steder på Nørrebro. Når der meldes om skyderier på Nørrebro, er mediernes blik o e re et mod området her. Men området er også kendt for beboernes solidaritet, stærke sammenhold og lokale modstand mod enhver form for vold i nærmiljøet. E er skyderiet den 13. marts mødtes lokale nørrebroere, københavnere og Københavns overborgmester derfor også l en mindehøj delighed. Drengene fra pladsen var også mødt talstærkt op og stod side om side med børnefamilier, forbipasserende cyklister og gående. Borgerini a vet Vi tager gaderne lbage er et af mange lokale ini a ver, der ønsker at vise et alterna v l det mediebillede, der ifølge en lokal kvinde er med l at piske en stemning op, der ikke svarer l beboernes egne oplevelser af området. Beboerne i område 1 fremhæver fællesskabet og det lokale sammenhold som noget, der skaber tryghed i området. En beboer gennem mange år fortæller, at hun får at vide af sine naboer og bu ksejerne, hvis børnene har vovet sig ud på Nørrebrogade på cykel uden at have fået lov l det. Området er fuldt af lokalt ini a v, og ifølge en beboer skal man e erhånden s lle sig i kø for at få lov at lave noget i området. Folk vil kvarteret og vil gerne være en del af det. Som udefrakommende fornemmer man hur gt en sejlivet ak vis sk ånd med aner l områdets arbejderhistorie. Her er plads l store kontraster, og 1. maj fejres fortsat med særlig ildhu med demonstra on og fest på Blågårds Plads kun dem, som nogle kalder kapitalister, kan ind i mellem have vanskeligt ved at finde plads i kvarteret. Foreningslivet trives i kulturhuset Støberiet, 8

11 Ibrahim, 40 år, bu ksejer, bor i Hvidovre Mellem parken og Nørrebrogade kalder vi det lille Mogadishu. Mine venner kommer alle sammen hernede. Det er en specielt somalisk gade. Her er somaliske bu kker, klubber og restauranter. Man kan få alt. Her kommer mange, der bor på Nørrebro, men også fra Amager, Nordsjælland, Roskilde, Malmö, Odense. Jeg har boet på Nør ebro i 15 år, og selvom mange butikker får nye ejere, så kender man alligevel dem alle sammen. Man hjælper hinanden. Alle mine venner kommer til Nør ebro for at handle og for at mødes. Også dem, der bor i Brønshøj, Vanløse og Husum. De er også irakere ligesom mig. Fatema, 43 år Mama Africa _ Ali baba Brasserie _ Ama Travel _ Barber Shop _ Taran Netcafé _ Curry House _ Griffen Shop design og digitalt håndværk _ Wael Salon _ Tex _ I in Express _ Hamza Rejser _ African Shop Clothes, Cosme cs, Travel _ Salaama - Somalisk Restaurant _ Gamas Shop _ Bakaal _ Crossfit Copenhagen _ Amal Express Travel _ Kaah Minimarked _ Saffar Travel, - cosme cs, clothes _ Mini marked / Aya Fish _ Café Nørrehus _ Yusra _ Værktøjshuset _ Aquds Slagter - Halal _ Regnbue Tryk _ Superbrugsen som kalder sig selv for en kulturel smeltedigel og i det ak vis ske Solidaritetshus i Griffenfeldsgade. Organisa onen Askovgården står bag en lang række sociale og kulturelle ak viteter i samarbejde med beboerne i området, og i Folkets Hus lbyder unge ak vister i Café Under Konstruk on et alterna v l de kommercielle caféer på Blågårdsgade og kaffe l 8 kr. Område 1 rummer mange af de kontraster, der er kendetegnende for Nørrebro som helhed. Hjemløse kommer l bespisning i Blågårds Kirke og i Kirkens Korshærs herberg i Stengade, mens studerende og børnefamilier fly er ind i opgangene ved siden af. De almene boligforeninger og de rige andelsforeninger ligger side om side, og flere beboere påpeger, at nogle af bydelens svageste og stærkeste grupper bor i området. En kvindelig beboer sæ er pris på, at hendes børn vokser op med et verdensblik, de ikke kunne få andre steder end på Nørrebro. At den globale verden finder sine lokale udtryk på Nørrebro, bliver næppe tydeligere end i området med kælenavnet lille Mogadishu i Griffenfeldsgade, hvor særligt somaliske restauranter og bu kker formår at ltrække kunder så langt fra som fra Odense. 9

12 Nørrebrogade Jagtvej Griffenfeldsgade OMRÅDE 2. Åboulevarden Udvalgte kendetegn De følgende kendetegn er udvalgt i samarbejde med Nørrebro Lokaludvalg, på baggrund af en workshop med lokale nørrebroere. På vores feltarbejde i område 2 har vi fokuseret på: Assistens Kirkegård som Nørrebros åndehul og samlingssted for beboere fra hele bydelen. Vi har undersøgt Rantzausgade som pulserende handelsgade og endeligt har vi set på Brorsons Kirke som kulturelt samlingspunkt for unge fra hele København. 10

13 Onsdag, d kl.8.30 På en bænk sidder et postbud og tager en pause a sin r te, et søskendepar a Grenå på besøg hos deres familie på Nør ebro er på jag eſter Dan Turélls g av. Flere bør ehavebør og skoleklasser kr dser kirkegården og to gar ere har mødt hinanden på en af stier e og tager en arbejdssnak og en cigaret. Et forældrepar lader t g deres to små bør løbe r ndt, og bag et par t æer sidder en g ppe unge og snakker med cykler e liggende ved siden af. Her er gennemkørende cykler, hundeluſtere, løbere og kvinder med bar evog e og kaffe går igennem kirkegården. FELTRAPPORT Tung trafik og grønne oaser finder man side om side i området mellem Griffenfeldsgade og Jagtvej, også kaldet område 2. Denne del af Nørrebro rummer nogle af bydelens vig gste åndehuller, Assistens Kirkegård og Hans Tavsens Park. Sidstnævnte er der delte meninger om blandt beboerne i området. En beboer fortæller begejstret om parkens legeplads som et sted, hvor mennesker med vidt forskellig baggrund og etnisk oprindelse mødes ikke mindst om det at være forældre. Andre kommer ikke i parken, fordi de mener, at drankere og løse hunde fylder for meget. Anderledes enighed er der om, at Assistens Kirkegård er Nørrebros lunge. Kirkegården har ligget her siden Nørrebro var dækket af marker og fungerer i dag både som kirkegård, park, mo onsrum, turistdes na on og meget mere. Her færdes nørrebroere året rundt, hvad enten de bruger poppelalléen som cykels, går tur med hunden, barnevognen eller løber gennem de små s er mellem de gamle træer. En beboer fortæller, at han og hans kone tager l Assistens Kirkegård, hvis de har brug for at se rig ge træer. En medarbejder i Kulturcentret Assistens fortæller, at kirkegården fungerer som frirum for mange af Nørrebros unge par. Her kan man være i fred. Som museum udgør kirkegården bydelens og en af Københavns største turista rak oner. En gartner fortæller, at det vælter ind med busser med alt fra japanere l jyder, de vil se hvor H.C. Andersen, Niels Bohr og Søren Kierkegaard er lagt i jorden. 11

14 Kiosk Bodega Kiosk Tomt lokale Tomt lokale Kiosk Cykelsmed Kiosk Slagter Shawarma bar Supermarked Kiosk Grill Shawarma bar Internetcafé Frisør Glarmester Slagter Kiosk/Blomster Renseri Kiosk Tomt lokale Bodega Kiosk Restaurant Skrædder Pizzeria Tomt lokale RANTZAUSGADE Café Shawarma bar Frisør Skomager Cykelsmed Kiosk RANTZAUSGADE Cykelsmed Frisør Restaurant Pizzeria RANTZAUSGADE Spillehal Cocktailbar Supermarked Bager Tomt lokale Supermarked Indisk køkken Tomt lokale Restaurant Pizzeria Pizzeria Som modpol l det langsomme tempo på poppelalléen på Assistens Kirkegård står det pulserende liv på Rantzausgade få hundrede meter derfra. Her ligger en blandet landhandel af take-awaysteder, supermarkeder og grønthandlere. Gaden har kant og a tude. I den centrale del hænger de lokale drenge ud i det blålige lys på netcaféen side om side med humaniorastuderende fra hele byen på café Tjili Pop. En ung kvindelig beboer fortæller, at hun handler i gadens Ne o, Irma og Aldi, drikker kaffe på Tjili Pop, spiser mad på grillbarerne, går i bageren om søndagen og drikker cocktails på gadens cocktailbar, Gilt. Du kan være her fra 6 morgen l 6 næste dag, du kan alt her. Pigen bag disken i Guldbageren fortæller, at gaden er helt normal måske med lidt flere ambulanceudrykninger og poli sirener end andre steder. Rantzausgade er uden tvivl områdets mest livlige, men en del bu kslokaler står tomme, og en ældre beboer kunne godt tænke sig, at der kom flere bu kker i gaden, som i gamle dage. Gaden har masser af poten ale, hvis man spørger beboerne. En foreslår, at Rantzausgade gøres l gågade lige som Blågårdsgade, og at de tomme lokaler fyldes ud med eksempelvis en skoforretning, en café og et parfumeri, der kunne være med l at skabe mere liv i gaden. Livet i Rantzausgade afspejler områdets mangfoldige beboersammensætning. Boligerne har blandede ejerformer, og i den lokale børnehave bliver der talt 24 sprog. 12

15 PRÆST PER RAMSDAL FORTÆLLER.. Der kommer alle mulige grupper i kirken. Til rockgudstjenesterne kommer de meget alvorlige unge, l gospel kommer de unge, der har store følelser, og l hiphop kommer nogle andre. Til ChurChill kommer et helt andet segment folk, der interesserer sig for elektronisk musik. På den måde kan man sige, at vi fak sk er flere menigheder. Vi er et mul kulturelt og etnisk varieret område - kun 46 % af folk her omkring er medlemmer af folkekirken. Det giver visse udfordringer, men det imødekommer vi ved at samarbejde på tværs - f.eks. har vi god dialog med imamer. Vi laver vores arrangementer på en Nørrebro-måde; vi går lige skridtet videre end andre, vi tør lidt mere. Kirken har en speciel status som kirke på Nørrebro. Folk i området synes, at hvis man skal bakke op om én kirke, så skal det være sådan her. Normalt kommer jeg ikke i kirker, men det her er anderledes. Louise, 26 år Jeg har ikke været i Brorsons Kirke før det her fredagsarrangement. Dem, der kommer her er vist en blanding af unge, som varmer op l at gå i byen og folk der slapper af på en fredag a en og ikke skal feste. Jeg vil tro, gennemsnitsalderen er 22 år. Anne Sofie, 24 år Jeg kan godt lide, at her er plads til at dy ke musik på en ut aditionel måde. Kirken samler alle mulige slags mennesker. Kathrine, 26 år Brorsons Kirke, edag d kl Churchill-ar angement De eneste møblement i kirken er koncent eret omkring set p et af pladespillere, mixere og videoudst i midten af kirker mmet; ellers er der helt tomt for stole og bænke. Alligevel er kirken st vende f ld af mennesker, hovedsagelig unge, som enten sidder eller ligger på de madrasser, der er spredt r ndt omkring på g lvet. Den t nge elekt oniske musik og videosekvenser e, der bevæger sig henover kirkemalerier e på vægge og loſt, giver en helt speciel stemning. Enkelte snakker, andre ligger bare tavse med lukkede øjne. Foto: Rasmus Agergaard Pedersen, Brorsons Kirke For enden af Rantzausgade ligger Brorsons Kirke, som ltrækker folk, primært unge, fra hele byen. Arrangementer som Bøn og Brunch, kirkens svar på en højmesse, og ChurChill, bygget op omkring elektronisk musik og videokunst, trækker fulde huse. I den brede offentlighed er kirken mest kendt for at have givet husly l en gruppe afviste irakiske asylansøgere. For mange besøgende er kirken det første møde med Nørrebro som bydel. For dem er kirkens alterna ve arrangementer med l at understrege Nørrebro som en anarkis sk, mangfoldig og tolerant bydel. Umiddelbart virker livet i områdets øvrige gader s lle, når man drejer væk fra det hek ske liv i Rantzausgade, men steder som Kulturhuset Kapelvej 44 og danseskolerne i Struensegade vidner om, at der også her summer af liv og ak viteter bag facaderne. Kulturhuset på Kapelvej er et samlingspunkt for unge fra bydelen og udefra, der kommer for at bruge øvelokalerne og a olde arrangementer og fester, mens ini a vet Imagine Nørrebro, der også har l huse her, arbejder for at udvikle det sociale og kulturelle liv i bydelen i samarbejde med unge nørrebroere. 13

16 Nørrebrogade OMRÅDE 3. Ågade Jagtvej Udvalgte kendetegn De følgende kendetegn er udvalgt i samarbejde med Nørrebro Lokaludvalg, på baggrund af en workshop med lokale nørrebroere. På vores feltarbejde i område 3 har vi fokuseret på: Nørrebros upcoming område med et råt fundament og fuldt af kreative kræfter. Vi har set på Nørrebroparken som rekreativt samlingspunkt for området og som usynlig grænse mellem Lundtoftegadekvarteret og Stefansgadekvarteret på hver side af parken, og på kontrasterne mellem områdets svage og stærke beboere. 14

17 Jægersborggadekvarteret Lundto egadekvarteret VS. FELTRAPPORT I forlængelse af Assistens Kirkegård mellem Jagtvej og Nørrebrogade ligger område 3. Området er kendetegnet ved, at Nørrebroparken skyder sig ind midt i området som en grøn kile mellem to meget forskellige beboelsesområder. Mod øst og byens centrum ligger, hvad man kan kalde Stefansgadekvarteret med Stefansgade og Jægersborggade som de centrale gader, og mod vest Lundto egadekvarteret med Lundto egade som den centrale gade. Stefansgade og Jægersborggade er for Nørrebro i dag, hvad Elmegade var for år siden. Sådan siger beboere og besøgende om Stefansgadekvarteret, som i de seneste år har udviklet sig l et af de mest hippe i bydelen. De to gader definerer området udad l og trækker folk l fra hele Nørrebro og e erhånden også fra resten af København. Da Taner Acikel åbnede sin delikatesse-forretning Stefanos på Stefansgade, var det med l at starte den iværksæ erbølge, som siden har spredt sig som ringe i vandet. Den stærke andelsforening A/B Jæger, der udgør 90 % af boligerne i Jægersborggade, har ak vt opstøvet iværksæ ere og hjulpet små specialbu kker på vej ud fra et ønske om at genskabe gaden, som den ak ve handelsgade den var i 1930erne. Ak v handel har dog længe været en del af gadebilledet på Jægersborggade den er både berømt og berygtet for handel af den mere lyssky slags. I dag kan gæsterne på gourmetrestauranten Relæ indtage deres oksetartar, muslinger og bergamo e eller bagte bintje, oliven og kærnemælk og sam dig følge med i livet blandt store dunjakker og deres kunder, de momentvise advarselsråb, når poli et nærmer 15

18 sig og den rolige lbagevenden l handelen på gadehjørnet. Nogle bu ksindehavere mener, at hashhandelen er med l at give gaden noget af den kant, som holder den fra at blive mainstream. En bu ksejer i gaden udtrykker dog også bekymring for gadens frem d og for hvilken slags handel, der er stærkest. På den anden side af Nørrebroparken i Lundto egadekvarteret er det primært beboerdemokra et i den almene sektor, der skaber ak viteter og liv i området. Området rummer et af landets ældste udsa e boligområder, og her bor ifølge sta s kkerne mange fa ge med både dansk og anden etnisk baggrund. På den lokale Hillerødgade Skole mærker man godt, at mange børn og unge har det svært, fortæller skolelederen, og der mangler rollemodeller for børn og unge i området. Mange beboere er glade for sammenholdet i kvarteret og har boet her hele deres liv. Foreningerne står stærkt i området, fortæller en beboer. I modsætning l den udadvendte og meget synlige iværksæ erånd på den anden side af parken, er ak viteterne omkring Lundto egade domineret af nære sociale ini a ver for beboerne. Her bliver ikke åbnet caféer og unikke specialbu kker, men her bliver startet forældrecafé, bydelsmødre, na eravne og fædrenetværk. En beboer, der er ak v i fædrenetværket, fortæller, at området har udviklet sig meget i de senere år fra at være præget af kriminalitet l at være et område, hvor man hjælper hinanden, hilser og passer på området sammen. De vilde drenge er her stadig, men der bliver lavet mindre ballade og hærværk end dligere, mener han. En studerende, der lige er flyt- 16

19 Foreningstraditionen her i området er i høj grad en arbejderklassetradition. Her er godt sammenhold og hjælpsomhed. Folk bliver ikke sat på gaden som de gjorde tidligere, fordi man tager hånd om hinanden. Clement, 55 år De mange små butikker er et bidrag til mang oldigheden og de er helt klar med til at t ække folk ned i gaden. I beg delsen var det meget lokalt, men nu kommer folk længere a, også udenfor Nør ebro. Ellen, 43 år tet ind på Nørrebro Vænge, er begejstret for sit nye kvarter. Hun har lagt mærke l, at flere studerende fly er ind, en udvikling hun hilser velkommen. I Nørrebroparken mødes beboere fra begge sider af parken og lu er deres hunde, går tur med barnevognen, cykler, går, spiller fodbold, griller og læser l eksamen. En kvindelig beboer fra Lundto egade er ude at gå med sin barnevogn gennem parken. Hun fortæller, at hun stort set al d går fra Lundto egade gennem parken og over l Jægersborggade. Det er den vej, man går indad, siger hun. Flere af de besøgende i parken siger, at de slet ikke kender Lundto egadekvarteret. De peger på, at der mangler noget, der inviterer ind, at området for en udefrakommende virker mørkt, privat og lukket. Kontrasten mellem den ene og den anden side af parken er stor både i forhold l beboersammensætning, økonomiske vilkår og boligmasse, men begge områder udvikler sig. I Lundto egade og de omkringliggende gader arbejder man med at forbedre de sociale forhold for de eksisterende beboere, mens man på den anden side af parken arbejder for at forbedre området som des na on i bydelen. 17

20 Borgmestervangen Tagensvej Heimdalsgade Nørrebrogade OMRÅDE 4. Udvalgte kendetegn De følgende kendetegn er udvalgt i samarbejde med Nørrebro Lokaludvalg, på baggrund af en workshop med lokale nørrebroere. På vores feltarbejde i område 4 har vi fokuseret på: Hvordan området opleves indefra og udefra, som fæstning eller landsby. Beboernes egne opfattelser af at bo i et landskendt udsat boligområde, og endelig det alsidige hverdagsliv i og omkring Mjølnerparken. 18

21 Det fungerer ikke at være uvenner og bo i Mjølnerparken fortæller en ung kvindelig beboer, mens hun viser os rundt i den almene boligbebyggelse, der siden opførslen i slutningen af 80erne har domineret denne del af Nørrebro, område 4. Mjølnerparken ligger på ydre Nørrebro mellem Nørrebrohallen og DSB-arealet på grænsen l Nordvest, men bebyggelsen er berømt og berygtet langt udenfor Nørrebros grænser. Mjølnerparken udgøres af 560 boliger, der huser omkring 3000 nørrebroere, hovedparten med en anden etnisk herkomst end dansk. Sådan har det ikke al d været, fortæller en kvindelig beboer gennem 20 år. Hun har talt de første 30 na onaliteter i bebyggelsen og mener, at der er en sammenhæng mellem den Vi er lige ankommet til Mjølner arken og forsøger at danne os et overblik. Bebyggelsens arkitekt r med mure, der omkranser det hele, og indgange i for at stier og små por e, gør det svær ; hvor skal man gå ind henne, og hvor kommer man så hen? Vi vælger at gå ind gennem én af stier e og bliver på vejen mødt af en mand. Er I faret vild?, spørger han venlig. Vi passer t delig is ikke ind. Vi går videre ind i boligområdet. Der er fire store gårde med nye, store legepladser. Rundt omkring på murene står der MP Det første st kke tid ser vi ikke så mange mennesker, men i løbet af eſter iddagen kommer beboer e hjem a skole og job. De kender hinanden, smiler og hilser. De nikker også til os, selvom vi ikke kender dem. Der er aktivitet, men ellers forholdsvist stille; man hører mest bør ene, der leger. Der er ikke så meget lar, for æller en ung kvinde. Og hvis der er, så siger man det til hinanden - man klager ikke til nogle andre, for man kender hinan- store andel udlændinge og de sociale problemer bebyggelsen er kendt for udad l. Selv oplever hun ikke problemer ved at bo i Mjølnerparken, og hun vil helt sikkert aldrig fly e herfra. Det er ikke kun de mange na onaliteter, som gør Mjølnerparken l et mangfoldigt sted. Bebyggelsen rummer også en vuggestue, en børnehave og et ældrebofællesskab, hvor ventelisten er lang. Her er klubber for unge, gamle, kvinder og mænd. Her er lek ecaféer og et ungdomsblad, hvor de unge skriver om de ng, der foregår i bebyggelsen. Vi har det, vi skal bruge, siger to teenagepiger. De synes, Mjølnerparken er et hyggeligt sted med mange mennesker og fortæller blandt 19 den og bor så tæt. Vi får lov at kigge forbi mandeklubben, som holder til nede i et kælderlokale. Her er et lille køkken med køleskab og kaffemaskine, og der lug er lidt af røg a de f ldte askebæg e. Vi mødes her ede hver eſter iddag. Vi spiller skak og drikker the, for æller en mand. Den lokale og hjemlige stemning br des af de mange over åg ingskameraer og de heg, som omkranser bør ehaver og ældreboliger. Selv elevatorer e i opgangene kan ikke køre uden særlige nøglekor, som kun beboere kan få udleveret. De mange sikkerhedsforanstaltninger, får vi for alt, er sat i værk for at holde ballademagere ude og undgå hær ærk. Måske tænkes der fx på den g ppe høje, unge mænd, som vi møder på Midgårdsgade. De bor ikke i Mjølner arken, men står bare og hænger ud med deres kamphunde og spiser pizza. En ung kvinde for æller, at de mest af alt mangler et sted at være. Sidst på eſter iddagen, da udfly erbør ehavens bus kommer tilbage, dukker et par politibiler op. De unge mænd forsvinder, og gaden bliver f ldt af bør og forældre. På feltarbejde i Mjølner arken d FELTRAPPORT

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

Mads: Jamen det gør vi jo bare. Super. Jeg benytter jo ikke selv parken vildt meget, men jeg kører forbi næsten dagligt, ikke.

Mads: Jamen det gør vi jo bare. Super. Jeg benytter jo ikke selv parken vildt meget, men jeg kører forbi næsten dagligt, ikke. Samtalevandring 1. Maj 2012. Mads, 27. Butiksassistent. Bor på Hillerødgade. Interviewer: Jeg optager, er det okay? Mads: Ja. Interviewer: Hvor bor du henne her i området? Mads: Jeg bor på Hillerødgade,

Læs mere

Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle

Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle 2015 1 Glostrup Kommune arbejder på, at alle børn og unge er en del af fællesskaber fra de starter i dag lbud l de slu er deres skolegang. Det

Læs mere

Vi har derudover sendt mails og haft telefonkontakt til fritidshjem og fritidsklubber i bydelen, samt bydelens tre kulturhuse og biblioteker.

Vi har derudover sendt mails og haft telefonkontakt til fritidshjem og fritidsklubber i bydelen, samt bydelens tre kulturhuse og biblioteker. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling SKEMA Hvilke typer af borgerinddragelsesaktiviteter har Lokaludvalget gennemført i forbindelse med udpegning af utrygge steder i bydelen?

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til.

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til. Samtalevandring d. 9. maj 2012. Sanne, 23 år. Studerende på KEA. Bor på Jagtvej. Interviewer: Så lad os gå den her vej. Sanne: Ja. Interviewer: Fedt, you re mine nej. Sanne: Ej fuck, Maria har jo ikke

Læs mere

Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE, HPD. Hvordan er det at bo i Ishøj? Hvad er så ikke så godt ved at bo i Ishøj

Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE, HPD. Hvordan er det at bo i Ishøj? Hvad er så ikke så godt ved at bo i Ishøj Mødereferat Titel Byer for Alle Dato 2. juli 2003 Sted Deltagere Fokusgruppeinterview i Ishøj Ishøj Rådhus Referent HPD, 3. juli 2003 Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE,

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København.

Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København. Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København. Beskrivelse af interview med Nadia Interviewet med Nadia blev gennemført på biblioteket Støberiet på Blågårds Plads

Læs mere

Superkilen for skoleklasser

Superkilen for skoleklasser Paul Hartvigson AN SVARLI G OG FORFATTER : Paul Hartvigson 201 3-201 4 GRAFI SK TI LRETTELÆGGELSE: Siri Reiter FOTOS: Paul Hartvigson ÆLDRE FOTOS: Nørrebro Lokalhistoriske Forening og Arkiv LI N K TI L

Læs mere

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014 Hovedrolle som ung Helene,4 kl., på 10 år deler hovedrollen med Liv Hermansen,8. kl., og Mie Krogh,9. kl., Selvom hun kun går i 4. kl. er hun en vigtig del af stykket. Hun er dog kun med i starten af stykket

Læs mere

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. Sikker By pakken og effektmåling

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. Sikker By pakken og effektmåling Nørrebro Lokaludvalg Lundtoftegade 87 2200 København N Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. Sikker By pakken og effektmåling Det kan ikke overraske, at Nørrebro Lokaludvalg er meget interesseret

Læs mere

Downtown News. Kreative Lova. I Kreative Lova kan du købe dine egne personlige badges! Køb en i dag!

Downtown News. Kreative Lova. I Kreative Lova kan du købe dine egne personlige badges! Køb en i dag! Downtown News Kreative Lova I Kreative Lova kan du købe dine egne personlige badges! Køb en i dag! Girly Studio = Girly Time! Girly Studio er et super sejt sminke-studie og frisørsalon i én! De sæ er dit

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet.

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet. Politi Fastelavnsfesten var en fest på skolen. Altså nul alkohol til elever og andre under 18. Forældre som var med de mindre elever kunne købe øl! De kunne også købe kaffe og alt det andet. Jens kunne

Læs mere

Gl. Havn. Vestre Skole

Gl. Havn. Vestre Skole Gl. Havn OPSAMLING Inddragelse af 6. klasserne fra Vestre Skole 11. juni 2014 Vestre Skole Middelfart Stadion Ældrecenter Middelfart - byen set med et barns øjne I forbindelse med den afholdte walk and

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

KØBENHAVN. Designernes

KØBENHAVN. Designernes Designernes KØBENHAVN Dansk design er et hit både herhjemme og i udlandet. Men hvor elsker designerne selv at færdes,? Læs her om, og bliv inspireret til at se, din storby på en ny måde. TEKST: LOUISE

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

FCK Allé og Chokoladegade

FCK Allé og Chokoladegade FCK Allé og Chokoladegade Byens børn fremtidsdrømmer om at tage den flyvende bil til Østerbros Dinosaur Zoo og dykke ned under Sortedamssøens chokoladeoverflade I fremtiden kan de træfsikre gå til knivkastning

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

Nyt personale: Til orientering har Jette fri hver fredag. Trine Mia vil være vikar for Jette disse fredage. Trine Mia er i dette skoleår tilknyttet

Nyt personale: Til orientering har Jette fri hver fredag. Trine Mia vil være vikar for Jette disse fredage. Trine Mia er i dette skoleår tilknyttet Nyt personale: Til orientering har Jette fri hver fredag. Trine Mia vil være vikar for Jette disse fredage. Trine Mia er i dette skoleår tilknyttet et barn i 0.b. René L Brønden er startet i praktik i

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

deler, hvad de har købt. Køber primært slik og lign., da de ikke må være alt for mætte, når de skal hjem

deler, hvad de har købt. Køber primært slik og lign., da de ikke må være alt for mætte, når de skal hjem Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år Hvornår: 1 gang om ugen, opvisninger og trænings-/hyggestævner Hvad: Gymnastik Spise/drikke behov: På hverdage sidder de sammen, også gerne med en stor del af holdet,

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

SIDEGADEN Plads til det skæve

SIDEGADEN Plads til det skæve SIDEGADEN Plads til det skæve PÅ EN GADE PÅ VESTERBRO ER EN DRENG I GANG MED AT KLATRE OP AD MUREN UNDER ET VINDUE I HALVANDEN SALS HØJDE. DRENGEN ER MALET AF KUNSTMALER CHRISTIAN HANSEN OG ER SÅ LIVAGTIG,

Læs mere

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede.

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub Julen 2009 Skiferier Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Når man er med skiklubben går man blot uden for hotellet

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET HUSK INFORMATIONSMØDE!! Torsdag d. 29 januar kl. 17-19 - mødested Rypen - kom og få mere at vide om helhedsplanen Goddag Jytte, skal vi ikke tage til informationsmødet

Læs mere

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 2015 Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen haft rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad igennem de sidste 3 år. Hvert år er der både nye og

Læs mere

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3 .oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og Elever indtager vandrehjem og oplever Danmarks fødsel på Møns Klint Rejsen til Møn Lavet af: Nambahlou D.1/10.2014 Det var en lang rejse. Vi skulle både tage

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI HER Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI Af: Tine Sønderby Praxis21 November 2013 Om kataloget Katalogets indhold Dette er et katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret. Det er tænkt

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara.

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara. Bilag 1. Transskription af interview. Interview gennemført d. 5. maj 2014, via Skype. Beskrivelse af interview med Clara Interviewet med Clara blev udført den 5. maj 2014, som et Skype-interview. Vi blev

Læs mere

Nyhedsbrev fra SFO februar 2012

Nyhedsbrev fra SFO februar 2012 Nyhedsbrev fra SFO februar 2012 Kære forældre Som skrevet ud til jer tidligere har vi fået et par nye ansigter i SFO. Shannon er vores nye studerende, som er her ½ år. Kristian er medhjælper og er her

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

HØJE KOLSTRUPS IMAGE. Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011

HØJE KOLSTRUPS IMAGE. Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011 HØJE KOLSTRUPS IMAGE Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011 Helhedsplanen for Høje Kolstrup blev igangsat for 4 år siden. Derfor gennemfører vi nu en opfølgende undersøgelse af planens betydning for

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Praktik hos Risteriet

Praktik hos Risteriet Praktik hos Risteriet I min praktik uge på risteriet i Rødovre, var jeg både med til produktionen, leveringen og jeg stod i butikkerne. Det var en fed oplevelse, at se hvordan et kafferisteri arbejder,

Læs mere

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune Udarbejdet af SocialRespons, Juni 2015 Indhold Forløb, baggrund & introduktion

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed E T O M R Å D E I K O N S T A N T ( O G ) F O R A N D R I N G : N Ø R R E B R O S O M M U L T I K U L T U R E L B Y D E L O G B E T Y D N I N G E N F O R B E B O E R E S L E V E K Å R I E T I N D VA N

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Feltdagbøger. Observationer onsdag d. 16. april 2014

Feltdagbøger. Observationer onsdag d. 16. april 2014 Feltdagbøger Følgende er feltdagbøger for observationer foretaget i byrummet foran Mændenes Hjem ved Istedgade. Dagbogen er skrevet i flydende form, hvilket vil sige, at der ikke forekommer punktform i

Læs mere

Notat. Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14. Resume af Følgegruppens holdninger

Notat. Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14. Resume af Følgegruppens holdninger Notat Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14 Resume af Følgegruppens holdninger Især fire forhold blev nævnt af følgegruppen: 1. Gruppen efterspørger en bedre løsning for

Læs mere

LEGEPLADS BIBLIOTEK KLUB GRØNT OMRÅDE UDDANNELSE/INSTITUTION LOKALE ARRANGEMENTER VIRKSOMHED/ARBEJDSPLADS KIRKEN

LEGEPLADS BIBLIOTEK KLUB GRØNT OMRÅDE UDDANNELSE/INSTITUTION LOKALE ARRANGEMENTER VIRKSOMHED/ARBEJDSPLADS KIRKEN LEGEPLADS BIBLIOTEK KLUB GRØNT OMRÅDE UDDANNELSE/INSTITUTION LOKALE ARRANGEMENTER VIRKSOMHED/ARBEJDSPLADS KIRKEN KULTURHUS BIOGRAF INDKØBSCENTER VANDREHJEM CAMPINGPLADS INSTITUTION MUSEUM FORENING ANDET

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu?

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu? Tanker og følelser Kapitel 3: Øvelsesark 1 Side 1 af 2 Vi tænker hele tiden, og tankerne kommer i forskellige størrelser. Vi kan have store tanker, små tanker og dem midtimellem. Følelser findes også i

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Nøgen. og på dybt vand

Nøgen. og på dybt vand Nøgen og på dybt vand Hver søndag aften tropper en flok nordjyder op i Sofiendal Svømmehal i Aalborg. De samles for at svømme, svede i saunaen og sludre over kaffen. Og så er de nøgne. Tekst og foto af

Læs mere

Interviewpersonen er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Jonathan

Interviewpersonen er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Jonathan Bilag 7. Transskription af interview. Interview gennemført d. 8. Maj 2014, via Skype Beskrivelse af interview med Jonathan Interviewet med Jonathan blev udført den 09. Maj 2014, som et Skype-interview.

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 LØVENHOLMVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 Uge 22 Emne: Her bor jeg Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge22_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.40 Uge 22 l Her bor jeg Dagene er begyndt at

Læs mere

Dyw-York Times. 2. sektion

Dyw-York Times. 2. sektion Dyw-York Times DYW-YORKS AVIS DYW-YORKS AVIS 2. sektion NORDIC-RACE KOM OG PRØV NORDIC-RACE NORDIC-RACE ER EN FORHINDRINGSBANE. BANEN KOSTER 50 DYRO. SLÅ REKORDEN PÅ 6.29 MIN. DYW-YORKS AVIS Kom og book

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere