PORTRÆT NØRREBRO _ HVORDAN NØRREBROERNE OPLEVER DERES BYDEL...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PORTRÆT NØRREBRO _ HVORDAN NØRREBROERNE OPLEVER DERES BYDEL..."

Transkript

1 PORTRÆT NØRREBRO _ HVORDAN NØRREBROERNE OPLEVER DERES BYDEL...

2 Portræt Nørrebro - hvordan nørrebroerne oplever deres bydel Udgivet af Nørrebro Lokaludvalg maj 2011 Udarbejdet af Hausenberg v. Louise Vang Jensen, Stephanie Winther, Marie Leth Meilvang, Kris an Skaarup, Luise Raussen og Nicolai Carlberg Omslag og layout: Hausenberg Foto Balders Plads: Balders Plads Laug Foto Brorsons Kirke: Rasmus Agergaard Pedersen Late Night Hun ng - Flyer: Trykkertøsen Foto Mjølnerparken: Beboerbladet Mjølnerparken Alle øvrige foto: Hausenberg Publika onen kan downloades fra Tusind tak l nørrebroerne: Sofie, Jon, Per, Anker, Mogens, Ida, Maja, Kim, Jacob, Lise-Lo e, Jonas, Karina, Ayhan, Sven, Anoir, Uffe, Minna, Gi e, Alaa, Merete, Bole e, Troels, Dorte, Sana, Marianne, Karim, May, Muhammad, Yussuf, Abdeslam, Jakob, Fatema, Abdil, Omar, Naiim, Sidsel, Maria, Hans, Henning, Minna, Jacob, Jane, Louise, Sara, Rikke, Solveig, Malene, Per, Michael, Jacob, S nna, Bente, Thomas, Adel, Pernille, Katrine, Frank, Carl, Inge, Niels, Ole, René, Andrew, Daniel, Camilla, Aksel, Lise, Julie, Malene, Henrie e, Sofia, Helle, Elise, Hamza, S ne, Morten, Inge, Rasmus, Abdul, Amina, Dorte, Oskar, Margrethe, Henrik, Yarus, Emma, Fatema, Anine, Inan, A a, Anan, Zeineb, Julie, Ahmed, Elisabeth, de to poli mænd, Jenny, Susanne, Ali, Toke, Lin, Rasmus, Louis, Pernille, Ahmed, Erim, Mads, Moe, Mahmoud, Kristoffer, Nadia, Kresten, Marie, Pernille, Me e, Jonas, Nafie, Jan, Sadik, Jarl, Anne, Georg, Merete, Natalie, Kirsten, Aisha, Asmaa, Christoffer, Kirs ne, Safa, Jackie, Jonathan, Mikkel, Rasha, Leila, Karsten, Lo e, Ida, Rikke, Amalie, Pernille, Chris na, Be na, Nicolaj, Cecilie, Andreas, Line, Cecilie, Camilla, Mia, Benny, Søren, Jens, Chris an, Søren, Niels, Charlo e, Helle, Poul, Lene, Birthe, Gertrud, Jens, Morten, Marcus, Astrid, Sigurd, Troels, Mar n, Magnus, Jenny, Malene, Henrik, Louise, Julie, Frank, Ebbe, Linea, Anne Sofie, Line, Helga, Me e Gry, Sille, Kris an, Hans Peter, Mogens, Susanne, Amanda, Reema, Gi e, Josefine, Søren, Marie, Andreas, Lucas, Daniel og Luise.

3 S. 2-3 INDLEDNING INDHOLD S. 6-9 S S S S S S S OMRÅDE 1 OMRÅDE 2 OMRÅDE 3 OMRÅDE 4 OMRÅDE 5 OMRÅDE 6 OMRÅDE 7 OMRÅDE 8 S NØRREBRO PÅ KRYDS OG TVÆRS S MATERIALESAMLING 1

4 Indre By 8,98 Km indb. 2. Østerbro 8,74 Km indb. 3. Nørrebro 4,10 Km indb. 4. Vesterbro - Kgs. Enghave 8,18 Km indb. 5. Valby 9,23 Km indb Bydele i Københavns Kommune 6. Vanløse 6,69 Km indb. 7. Brønshøj - Husum 8,73 Km indb. 8. Bispebjerg 6,83 Km indb. 9. Amager Øst 9,11 Km indb. 10. Amager Vest 19,18 Km indb. 2 Indledning Portræt Nørrebro hvordan nørrebroerne oplever deres bydel er tlen på et projekt, som Nørrebro Lokaludvalg igangsa e i januar 2011 i samarbejde med rådgivnings- og analysefirmaet Hausenberg. Denne publika on er resultatet af projektet. Formålet med Portræt Nørrebro er at supplere den eksisterende viden om Nørrebro med et portræt af bydelens forskellige kvarterer set med nørrebroernes egne øjne. Bydelsportræ et skal dels give input l Lokaludvalgets igangværende arbejde med at formulere indsatsområder i Bydelsplanen samt generelt understø e Lokaludvalgets arbejde med at styrke Nørrebros iden tet, sammenhængene på kryds og tværs af kvartererne og brandingen af bydelen. Der er lige så mange fortællinger om Nørrebro, som der er nørrebroere. Vi har derfor grebet arbejdet med Portræt Nørrebro pragma sk an. Lokaludvalget har indledningsvist inddelt Nørrebro i o e mindre kvarterer. Vi har kaldt områderne ved tal (1-8) for ikke at blande andre formelle eller uformelle afgrænsninger ind i arbejdet. I fællesskab a oldt Lokaludvalget og Hausenberg dernæst en workshop med 30 lokale nørrebroere, som lsammen repræsenterede alle o e kvarterer. Resultatet af workshoppen var en bru oliste over særlige karaktertræk eller kendetegn ved de o e kvarterer. Det kunne være en stemning, en bygning, en særlig udfordring, en ak vitet, en gruppe af borgere, et poten ale, et byrum eller lignende. Sammen med Lokaludvalget valgte vi 3-5 kendetegn for hvert kvarter (dem kan du læse på kapitelforsiden for hvert område). De 3-5 kendetegn gjorde vi l pejlemærker for feltarbejdet. Det vil sige, at vi havde disse kendetegn i baghovedet i løbet af de i alt tre uger, hvor vi var på feltarbejde i de o e kvarterer. Vi har ikke forsøgt at bevise eller a ræ e kendetegnene, vi har været åbne for de input, vi har fået fra de folk, vi har talt med, men de har hjulpet os l at fokusere. Vi har forsøgt at undgå at fokusere på de samme kendetegn i de lfælde, de går igen i flere af områderne, således at områdeportræ erne lsammen giver et fyldigt billede af Nørrebro som bydel. I løbet af perioden talte vi med beboere, besøgende, handlende og arbejdende. Vi lavede optællinger og observa oner, samlede materiale og dokumenterede med ord og billeder, hvordan Nørrebro opleves indefra, af dem der bor, arbejder og lever i bydelen. Alle vi har talt med i løbet af feltarbejdet fremstår anonyme i materialet. På de følgende sider kan du læse resultatet. Først følger et kort områdeportræt af hvert af de o e kvarterer. Hvert områdeportræt består af en gennemløbende feltrapport, der sammenfa er vores erfaringer fra felten samt en række udvalgte temaer, der gennem blandt andet billeder, citater og kort supplerer feltrapporten. I hvert

5 portræt har vi givet stemme l beboere og andre, vi har mødt og talt med i området. Deres beskrivelser og oplevelser af Nørrebro er det bærende element. Dernæst følger et kapitel, som diskuterer udvalgte temaer på kryds og tværs af de o e områder på baggrund af vores erfaringer fra feltarbejdet på Nørrebro. Og sidst en materialesamling, som i kort form oplister en del af den eksisterende viden om Nørrebro, som denne publika on kan supplere og bygge videre på Nørrebro er Københavns mindste, men også tæ est befolkede bydel. I 2009 boede små mennesker på Nørrebro. Historisk begyndte Nørrebro at tage form som bydel, da Københavns volde blev nedlagt i 1850erne. Nørrebro udviklede sig hur gt l at blive en tæt bebygget arbejderbydel, og Nørrebros arbejderhistorie afspejler sig den dag i dag i bydelens arkitektur, såvel som i bydelens kulturelle og sociale liv, hvor blandt andet foreningstradi onen er stærk. Nørrebro er Københavns mest mangfoldige bydel hvad angår sociale og kulturelle grupper. Her bor både nogle af byens økonomisk og socialt svageste, og i de senere år er også ressourcestærke middelklasseborgere kommet l. Bydelens indbyggere kommer fra hele verden. 22 pct. af nørrebroerne er indvandrere eller e erkommere af indvandrere mod 14 pct. i resten af København. Nørrebro ligger centralt placeret i København, og som det forhåbentlig vil fremgå på de følgende sider, er her fuld af kontraster, larm, farver og liv

6 4

7 5

8 Nørrebrogade Griffenfeldsgade Åboulevarden Peblinge Dossering OMRÅDE 1. Udvalgte kendetegn De følgende kendetegn er udvalgt i samarbejde med Nørrebro Lokaludvalg, på baggrund af en workshop med lokale nørrebroere. På vores feltarbejde i område 1 har vi fokuseret på: Blågårds Plads som symbol på Nørrebro på både godt og ondt. På den aktivisme, som kendetegner områdets historie og nutid. De mange mødesteder og deres betydning for livet i området, de sociale og kulturelle kontraster og kampen om byens rum som kendetegner oplevelsen af området - både indefra og udefra. 6

9 Her er mange gode naboer. Man kan gå ned på gaden, og møde nogen man kender. Jeg har ikke selv så meget familie og jeg bor alene med mine børn, så det betyder meget for mig at have gode naboer. Nadia, 43 år Det her område er noget helt andet end resten af Nørrebro. Her er et helt andet sammenhold. Her er mangfoldigt og mul kulturelt. Alle mine venner er fra Marokko, Irak, Israel, Libanon osv. Jeg har boet her hele mit liv, og synes det er et meget dejligt sted. Abdil, 25 år Vi bruger kun det her område. Vi bruger ikke resten af Nørrebro, det her er vores område. Muhammad, 19 år Det er jo en velt immet gent ificeringsproces det her område er i gang med. Velstillede familier laver forældrekøb en masse samtidig med, at de udsa e ser til og eſterhånden ikke har råd til at blive boende. Karsten, 32 år Jeg for emmer t delig kont aster e i den sociale standard her omkring. Nogle er ressourcestærke og andre er mere udsa e i det her område. FELTRAPPORT Mellem Peblinge Dosseringen og Griffenfeldsgade ligger et område af Nørrebro, der på både godt og ondt er kendt af folk på Nørrebro såvel som i resten af landet. Den centrale plads i området, Blågårds Plads, er ifølge en beboer ligeså kendt, som symbol på Nørrebro, som Rådhuspladsen er på København. Mange lokale beboere betegner de e område som hjertet af Nørrebro. Bevæger man sig gennem Blågårdsgade en lørdag e ermiddag, er her fyldt med folk, der går, cykler og står og sludrer foran en af gadens mange caféer, bu kker og grønthandlere. Her er ingen biler, og det sæ er sit præg på tempoet i gaden. Folk hilser på hinanden, stopper op og snakker, og de fysiske dimensioner minder om en gågade i en mindre provinsby. Ved første øjekast er her ikke meget grønt at komme e er, Hanne, 67 år men bagved bygningerne gemmer området på hemmelige, store grønne gårde, der værdsæ es af områdets beboere. En pige fortæller, hvordan hun cykler gennem de hemmelige gårde, hver gang hun skal ind l byen, som alterna v l de trafikerede gader. En mor betegner gårdene som s lle oaser og legepladser, hvor ungerne kan rende frit rundt, når gaderne bliver for livlige. Med l gadens grønt hører i øjeblikket buke erne, der er lagt i mindet om en 19- årig mand, som den 13. marts 2011 blev offer for et skyderi i gaden. En beboer fortæller, hvordan Blågårds Plads på en solskinsdag kan være det bedste sted i byen, mens den på andre dspunkter kan være det værste sted at være. Drengene fra Blågården, der hænger ud på Blågårds Plads, kalder området deres, og en af dem 7

10 Jeg br ger caféer e i Blågårdsgade, Kult rhuset Støberiet, Blågårdens bibliotek, Folkets Park, Blågårds Plads, Stengade og Folkets Hus. Jeg bor og arbejder i området, mødes med mine venner, går i pladebutikker, handler og socialiserer generelt. Karsten, 32 år Jeg bruger faciliteterne på Blågårdsgade meget, og kommer der også bare for at hygge mig. Jeg kan også godt lide at komme og se på de unge, når de står på skøjte på Blågårds Plads. Karen, 67 år Det er bl.a. området her de smarte unge fra resten af København kommer og indtager i weekenden. De vil gerne fremstå som nørrebroere i de tre dage og forsvinder bagefter hjem til deres trygge lejligheder på Østerbro. Karsten, 32 år Her er masser af byfester, markedsdage og aktiviteter i rabarberlandet, og jeg sy es kun, det ville være fedt, hvis der kom endnu mere af det. Sofie 25 år fortæller, at han ikke kommer andre steder på Nørrebro. Når der meldes om skyderier på Nørrebro, er mediernes blik o e re et mod området her. Men området er også kendt for beboernes solidaritet, stærke sammenhold og lokale modstand mod enhver form for vold i nærmiljøet. E er skyderiet den 13. marts mødtes lokale nørrebroere, københavnere og Københavns overborgmester derfor også l en mindehøj delighed. Drengene fra pladsen var også mødt talstærkt op og stod side om side med børnefamilier, forbipasserende cyklister og gående. Borgerini a vet Vi tager gaderne lbage er et af mange lokale ini a ver, der ønsker at vise et alterna v l det mediebillede, der ifølge en lokal kvinde er med l at piske en stemning op, der ikke svarer l beboernes egne oplevelser af området. Beboerne i område 1 fremhæver fællesskabet og det lokale sammenhold som noget, der skaber tryghed i området. En beboer gennem mange år fortæller, at hun får at vide af sine naboer og bu ksejerne, hvis børnene har vovet sig ud på Nørrebrogade på cykel uden at have fået lov l det. Området er fuldt af lokalt ini a v, og ifølge en beboer skal man e erhånden s lle sig i kø for at få lov at lave noget i området. Folk vil kvarteret og vil gerne være en del af det. Som udefrakommende fornemmer man hur gt en sejlivet ak vis sk ånd med aner l områdets arbejderhistorie. Her er plads l store kontraster, og 1. maj fejres fortsat med særlig ildhu med demonstra on og fest på Blågårds Plads kun dem, som nogle kalder kapitalister, kan ind i mellem have vanskeligt ved at finde plads i kvarteret. Foreningslivet trives i kulturhuset Støberiet, 8

11 Ibrahim, 40 år, bu ksejer, bor i Hvidovre Mellem parken og Nørrebrogade kalder vi det lille Mogadishu. Mine venner kommer alle sammen hernede. Det er en specielt somalisk gade. Her er somaliske bu kker, klubber og restauranter. Man kan få alt. Her kommer mange, der bor på Nørrebro, men også fra Amager, Nordsjælland, Roskilde, Malmö, Odense. Jeg har boet på Nør ebro i 15 år, og selvom mange butikker får nye ejere, så kender man alligevel dem alle sammen. Man hjælper hinanden. Alle mine venner kommer til Nør ebro for at handle og for at mødes. Også dem, der bor i Brønshøj, Vanløse og Husum. De er også irakere ligesom mig. Fatema, 43 år Mama Africa _ Ali baba Brasserie _ Ama Travel _ Barber Shop _ Taran Netcafé _ Curry House _ Griffen Shop design og digitalt håndværk _ Wael Salon _ Tex _ I in Express _ Hamza Rejser _ African Shop Clothes, Cosme cs, Travel _ Salaama - Somalisk Restaurant _ Gamas Shop _ Bakaal _ Crossfit Copenhagen _ Amal Express Travel _ Kaah Minimarked _ Saffar Travel, - cosme cs, clothes _ Mini marked / Aya Fish _ Café Nørrehus _ Yusra _ Værktøjshuset _ Aquds Slagter - Halal _ Regnbue Tryk _ Superbrugsen som kalder sig selv for en kulturel smeltedigel og i det ak vis ske Solidaritetshus i Griffenfeldsgade. Organisa onen Askovgården står bag en lang række sociale og kulturelle ak viteter i samarbejde med beboerne i området, og i Folkets Hus lbyder unge ak vister i Café Under Konstruk on et alterna v l de kommercielle caféer på Blågårdsgade og kaffe l 8 kr. Område 1 rummer mange af de kontraster, der er kendetegnende for Nørrebro som helhed. Hjemløse kommer l bespisning i Blågårds Kirke og i Kirkens Korshærs herberg i Stengade, mens studerende og børnefamilier fly er ind i opgangene ved siden af. De almene boligforeninger og de rige andelsforeninger ligger side om side, og flere beboere påpeger, at nogle af bydelens svageste og stærkeste grupper bor i området. En kvindelig beboer sæ er pris på, at hendes børn vokser op med et verdensblik, de ikke kunne få andre steder end på Nørrebro. At den globale verden finder sine lokale udtryk på Nørrebro, bliver næppe tydeligere end i området med kælenavnet lille Mogadishu i Griffenfeldsgade, hvor særligt somaliske restauranter og bu kker formår at ltrække kunder så langt fra som fra Odense. 9

12 Nørrebrogade Jagtvej Griffenfeldsgade OMRÅDE 2. Åboulevarden Udvalgte kendetegn De følgende kendetegn er udvalgt i samarbejde med Nørrebro Lokaludvalg, på baggrund af en workshop med lokale nørrebroere. På vores feltarbejde i område 2 har vi fokuseret på: Assistens Kirkegård som Nørrebros åndehul og samlingssted for beboere fra hele bydelen. Vi har undersøgt Rantzausgade som pulserende handelsgade og endeligt har vi set på Brorsons Kirke som kulturelt samlingspunkt for unge fra hele København. 10

13 Onsdag, d kl.8.30 På en bænk sidder et postbud og tager en pause a sin r te, et søskendepar a Grenå på besøg hos deres familie på Nør ebro er på jag eſter Dan Turélls g av. Flere bør ehavebør og skoleklasser kr dser kirkegården og to gar ere har mødt hinanden på en af stier e og tager en arbejdssnak og en cigaret. Et forældrepar lader t g deres to små bør løbe r ndt, og bag et par t æer sidder en g ppe unge og snakker med cykler e liggende ved siden af. Her er gennemkørende cykler, hundeluſtere, løbere og kvinder med bar evog e og kaffe går igennem kirkegården. FELTRAPPORT Tung trafik og grønne oaser finder man side om side i området mellem Griffenfeldsgade og Jagtvej, også kaldet område 2. Denne del af Nørrebro rummer nogle af bydelens vig gste åndehuller, Assistens Kirkegård og Hans Tavsens Park. Sidstnævnte er der delte meninger om blandt beboerne i området. En beboer fortæller begejstret om parkens legeplads som et sted, hvor mennesker med vidt forskellig baggrund og etnisk oprindelse mødes ikke mindst om det at være forældre. Andre kommer ikke i parken, fordi de mener, at drankere og løse hunde fylder for meget. Anderledes enighed er der om, at Assistens Kirkegård er Nørrebros lunge. Kirkegården har ligget her siden Nørrebro var dækket af marker og fungerer i dag både som kirkegård, park, mo onsrum, turistdes na on og meget mere. Her færdes nørrebroere året rundt, hvad enten de bruger poppelalléen som cykels, går tur med hunden, barnevognen eller løber gennem de små s er mellem de gamle træer. En beboer fortæller, at han og hans kone tager l Assistens Kirkegård, hvis de har brug for at se rig ge træer. En medarbejder i Kulturcentret Assistens fortæller, at kirkegården fungerer som frirum for mange af Nørrebros unge par. Her kan man være i fred. Som museum udgør kirkegården bydelens og en af Københavns største turista rak oner. En gartner fortæller, at det vælter ind med busser med alt fra japanere l jyder, de vil se hvor H.C. Andersen, Niels Bohr og Søren Kierkegaard er lagt i jorden. 11

14 Kiosk Bodega Kiosk Tomt lokale Tomt lokale Kiosk Cykelsmed Kiosk Slagter Shawarma bar Supermarked Kiosk Grill Shawarma bar Internetcafé Frisør Glarmester Slagter Kiosk/Blomster Renseri Kiosk Tomt lokale Bodega Kiosk Restaurant Skrædder Pizzeria Tomt lokale RANTZAUSGADE Café Shawarma bar Frisør Skomager Cykelsmed Kiosk RANTZAUSGADE Cykelsmed Frisør Restaurant Pizzeria RANTZAUSGADE Spillehal Cocktailbar Supermarked Bager Tomt lokale Supermarked Indisk køkken Tomt lokale Restaurant Pizzeria Pizzeria Som modpol l det langsomme tempo på poppelalléen på Assistens Kirkegård står det pulserende liv på Rantzausgade få hundrede meter derfra. Her ligger en blandet landhandel af take-awaysteder, supermarkeder og grønthandlere. Gaden har kant og a tude. I den centrale del hænger de lokale drenge ud i det blålige lys på netcaféen side om side med humaniorastuderende fra hele byen på café Tjili Pop. En ung kvindelig beboer fortæller, at hun handler i gadens Ne o, Irma og Aldi, drikker kaffe på Tjili Pop, spiser mad på grillbarerne, går i bageren om søndagen og drikker cocktails på gadens cocktailbar, Gilt. Du kan være her fra 6 morgen l 6 næste dag, du kan alt her. Pigen bag disken i Guldbageren fortæller, at gaden er helt normal måske med lidt flere ambulanceudrykninger og poli sirener end andre steder. Rantzausgade er uden tvivl områdets mest livlige, men en del bu kslokaler står tomme, og en ældre beboer kunne godt tænke sig, at der kom flere bu kker i gaden, som i gamle dage. Gaden har masser af poten ale, hvis man spørger beboerne. En foreslår, at Rantzausgade gøres l gågade lige som Blågårdsgade, og at de tomme lokaler fyldes ud med eksempelvis en skoforretning, en café og et parfumeri, der kunne være med l at skabe mere liv i gaden. Livet i Rantzausgade afspejler områdets mangfoldige beboersammensætning. Boligerne har blandede ejerformer, og i den lokale børnehave bliver der talt 24 sprog. 12

15 PRÆST PER RAMSDAL FORTÆLLER.. Der kommer alle mulige grupper i kirken. Til rockgudstjenesterne kommer de meget alvorlige unge, l gospel kommer de unge, der har store følelser, og l hiphop kommer nogle andre. Til ChurChill kommer et helt andet segment folk, der interesserer sig for elektronisk musik. På den måde kan man sige, at vi fak sk er flere menigheder. Vi er et mul kulturelt og etnisk varieret område - kun 46 % af folk her omkring er medlemmer af folkekirken. Det giver visse udfordringer, men det imødekommer vi ved at samarbejde på tværs - f.eks. har vi god dialog med imamer. Vi laver vores arrangementer på en Nørrebro-måde; vi går lige skridtet videre end andre, vi tør lidt mere. Kirken har en speciel status som kirke på Nørrebro. Folk i området synes, at hvis man skal bakke op om én kirke, så skal det være sådan her. Normalt kommer jeg ikke i kirker, men det her er anderledes. Louise, 26 år Jeg har ikke været i Brorsons Kirke før det her fredagsarrangement. Dem, der kommer her er vist en blanding af unge, som varmer op l at gå i byen og folk der slapper af på en fredag a en og ikke skal feste. Jeg vil tro, gennemsnitsalderen er 22 år. Anne Sofie, 24 år Jeg kan godt lide, at her er plads til at dy ke musik på en ut aditionel måde. Kirken samler alle mulige slags mennesker. Kathrine, 26 år Brorsons Kirke, edag d kl Churchill-ar angement De eneste møblement i kirken er koncent eret omkring set p et af pladespillere, mixere og videoudst i midten af kirker mmet; ellers er der helt tomt for stole og bænke. Alligevel er kirken st vende f ld af mennesker, hovedsagelig unge, som enten sidder eller ligger på de madrasser, der er spredt r ndt omkring på g lvet. Den t nge elekt oniske musik og videosekvenser e, der bevæger sig henover kirkemalerier e på vægge og loſt, giver en helt speciel stemning. Enkelte snakker, andre ligger bare tavse med lukkede øjne. Foto: Rasmus Agergaard Pedersen, Brorsons Kirke For enden af Rantzausgade ligger Brorsons Kirke, som ltrækker folk, primært unge, fra hele byen. Arrangementer som Bøn og Brunch, kirkens svar på en højmesse, og ChurChill, bygget op omkring elektronisk musik og videokunst, trækker fulde huse. I den brede offentlighed er kirken mest kendt for at have givet husly l en gruppe afviste irakiske asylansøgere. For mange besøgende er kirken det første møde med Nørrebro som bydel. For dem er kirkens alterna ve arrangementer med l at understrege Nørrebro som en anarkis sk, mangfoldig og tolerant bydel. Umiddelbart virker livet i områdets øvrige gader s lle, når man drejer væk fra det hek ske liv i Rantzausgade, men steder som Kulturhuset Kapelvej 44 og danseskolerne i Struensegade vidner om, at der også her summer af liv og ak viteter bag facaderne. Kulturhuset på Kapelvej er et samlingspunkt for unge fra bydelen og udefra, der kommer for at bruge øvelokalerne og a olde arrangementer og fester, mens ini a vet Imagine Nørrebro, der også har l huse her, arbejder for at udvikle det sociale og kulturelle liv i bydelen i samarbejde med unge nørrebroere. 13

16 Nørrebrogade OMRÅDE 3. Ågade Jagtvej Udvalgte kendetegn De følgende kendetegn er udvalgt i samarbejde med Nørrebro Lokaludvalg, på baggrund af en workshop med lokale nørrebroere. På vores feltarbejde i område 3 har vi fokuseret på: Nørrebros upcoming område med et råt fundament og fuldt af kreative kræfter. Vi har set på Nørrebroparken som rekreativt samlingspunkt for området og som usynlig grænse mellem Lundtoftegadekvarteret og Stefansgadekvarteret på hver side af parken, og på kontrasterne mellem områdets svage og stærke beboere. 14

17 Jægersborggadekvarteret Lundto egadekvarteret VS. FELTRAPPORT I forlængelse af Assistens Kirkegård mellem Jagtvej og Nørrebrogade ligger område 3. Området er kendetegnet ved, at Nørrebroparken skyder sig ind midt i området som en grøn kile mellem to meget forskellige beboelsesområder. Mod øst og byens centrum ligger, hvad man kan kalde Stefansgadekvarteret med Stefansgade og Jægersborggade som de centrale gader, og mod vest Lundto egadekvarteret med Lundto egade som den centrale gade. Stefansgade og Jægersborggade er for Nørrebro i dag, hvad Elmegade var for år siden. Sådan siger beboere og besøgende om Stefansgadekvarteret, som i de seneste år har udviklet sig l et af de mest hippe i bydelen. De to gader definerer området udad l og trækker folk l fra hele Nørrebro og e erhånden også fra resten af København. Da Taner Acikel åbnede sin delikatesse-forretning Stefanos på Stefansgade, var det med l at starte den iværksæ erbølge, som siden har spredt sig som ringe i vandet. Den stærke andelsforening A/B Jæger, der udgør 90 % af boligerne i Jægersborggade, har ak vt opstøvet iværksæ ere og hjulpet små specialbu kker på vej ud fra et ønske om at genskabe gaden, som den ak ve handelsgade den var i 1930erne. Ak v handel har dog længe været en del af gadebilledet på Jægersborggade den er både berømt og berygtet for handel af den mere lyssky slags. I dag kan gæsterne på gourmetrestauranten Relæ indtage deres oksetartar, muslinger og bergamo e eller bagte bintje, oliven og kærnemælk og sam dig følge med i livet blandt store dunjakker og deres kunder, de momentvise advarselsråb, når poli et nærmer 15

18 sig og den rolige lbagevenden l handelen på gadehjørnet. Nogle bu ksindehavere mener, at hashhandelen er med l at give gaden noget af den kant, som holder den fra at blive mainstream. En bu ksejer i gaden udtrykker dog også bekymring for gadens frem d og for hvilken slags handel, der er stærkest. På den anden side af Nørrebroparken i Lundto egadekvarteret er det primært beboerdemokra et i den almene sektor, der skaber ak viteter og liv i området. Området rummer et af landets ældste udsa e boligområder, og her bor ifølge sta s kkerne mange fa ge med både dansk og anden etnisk baggrund. På den lokale Hillerødgade Skole mærker man godt, at mange børn og unge har det svært, fortæller skolelederen, og der mangler rollemodeller for børn og unge i området. Mange beboere er glade for sammenholdet i kvarteret og har boet her hele deres liv. Foreningerne står stærkt i området, fortæller en beboer. I modsætning l den udadvendte og meget synlige iværksæ erånd på den anden side af parken, er ak viteterne omkring Lundto egade domineret af nære sociale ini a ver for beboerne. Her bliver ikke åbnet caféer og unikke specialbu kker, men her bliver startet forældrecafé, bydelsmødre, na eravne og fædrenetværk. En beboer, der er ak v i fædrenetværket, fortæller, at området har udviklet sig meget i de senere år fra at være præget af kriminalitet l at være et område, hvor man hjælper hinanden, hilser og passer på området sammen. De vilde drenge er her stadig, men der bliver lavet mindre ballade og hærværk end dligere, mener han. En studerende, der lige er flyt- 16

19 Foreningstraditionen her i området er i høj grad en arbejderklassetradition. Her er godt sammenhold og hjælpsomhed. Folk bliver ikke sat på gaden som de gjorde tidligere, fordi man tager hånd om hinanden. Clement, 55 år De mange små butikker er et bidrag til mang oldigheden og de er helt klar med til at t ække folk ned i gaden. I beg delsen var det meget lokalt, men nu kommer folk længere a, også udenfor Nør ebro. Ellen, 43 år tet ind på Nørrebro Vænge, er begejstret for sit nye kvarter. Hun har lagt mærke l, at flere studerende fly er ind, en udvikling hun hilser velkommen. I Nørrebroparken mødes beboere fra begge sider af parken og lu er deres hunde, går tur med barnevognen, cykler, går, spiller fodbold, griller og læser l eksamen. En kvindelig beboer fra Lundto egade er ude at gå med sin barnevogn gennem parken. Hun fortæller, at hun stort set al d går fra Lundto egade gennem parken og over l Jægersborggade. Det er den vej, man går indad, siger hun. Flere af de besøgende i parken siger, at de slet ikke kender Lundto egadekvarteret. De peger på, at der mangler noget, der inviterer ind, at området for en udefrakommende virker mørkt, privat og lukket. Kontrasten mellem den ene og den anden side af parken er stor både i forhold l beboersammensætning, økonomiske vilkår og boligmasse, men begge områder udvikler sig. I Lundto egade og de omkringliggende gader arbejder man med at forbedre de sociale forhold for de eksisterende beboere, mens man på den anden side af parken arbejder for at forbedre området som des na on i bydelen. 17

20 Borgmestervangen Tagensvej Heimdalsgade Nørrebrogade OMRÅDE 4. Udvalgte kendetegn De følgende kendetegn er udvalgt i samarbejde med Nørrebro Lokaludvalg, på baggrund af en workshop med lokale nørrebroere. På vores feltarbejde i område 4 har vi fokuseret på: Hvordan området opleves indefra og udefra, som fæstning eller landsby. Beboernes egne opfattelser af at bo i et landskendt udsat boligområde, og endelig det alsidige hverdagsliv i og omkring Mjølnerparken. 18

21 Det fungerer ikke at være uvenner og bo i Mjølnerparken fortæller en ung kvindelig beboer, mens hun viser os rundt i den almene boligbebyggelse, der siden opførslen i slutningen af 80erne har domineret denne del af Nørrebro, område 4. Mjølnerparken ligger på ydre Nørrebro mellem Nørrebrohallen og DSB-arealet på grænsen l Nordvest, men bebyggelsen er berømt og berygtet langt udenfor Nørrebros grænser. Mjølnerparken udgøres af 560 boliger, der huser omkring 3000 nørrebroere, hovedparten med en anden etnisk herkomst end dansk. Sådan har det ikke al d været, fortæller en kvindelig beboer gennem 20 år. Hun har talt de første 30 na onaliteter i bebyggelsen og mener, at der er en sammenhæng mellem den Vi er lige ankommet til Mjølner arken og forsøger at danne os et overblik. Bebyggelsens arkitekt r med mure, der omkranser det hele, og indgange i for at stier og små por e, gør det svær ; hvor skal man gå ind henne, og hvor kommer man så hen? Vi vælger at gå ind gennem én af stier e og bliver på vejen mødt af en mand. Er I faret vild?, spørger han venlig. Vi passer t delig is ikke ind. Vi går videre ind i boligområdet. Der er fire store gårde med nye, store legepladser. Rundt omkring på murene står der MP Det første st kke tid ser vi ikke så mange mennesker, men i løbet af eſter iddagen kommer beboer e hjem a skole og job. De kender hinanden, smiler og hilser. De nikker også til os, selvom vi ikke kender dem. Der er aktivitet, men ellers forholdsvist stille; man hører mest bør ene, der leger. Der er ikke så meget lar, for æller en ung kvinde. Og hvis der er, så siger man det til hinanden - man klager ikke til nogle andre, for man kender hinan- store andel udlændinge og de sociale problemer bebyggelsen er kendt for udad l. Selv oplever hun ikke problemer ved at bo i Mjølnerparken, og hun vil helt sikkert aldrig fly e herfra. Det er ikke kun de mange na onaliteter, som gør Mjølnerparken l et mangfoldigt sted. Bebyggelsen rummer også en vuggestue, en børnehave og et ældrebofællesskab, hvor ventelisten er lang. Her er klubber for unge, gamle, kvinder og mænd. Her er lek ecaféer og et ungdomsblad, hvor de unge skriver om de ng, der foregår i bebyggelsen. Vi har det, vi skal bruge, siger to teenagepiger. De synes, Mjølnerparken er et hyggeligt sted med mange mennesker og fortæller blandt 19 den og bor så tæt. Vi får lov at kigge forbi mandeklubben, som holder til nede i et kælderlokale. Her er et lille køkken med køleskab og kaffemaskine, og der lug er lidt af røg a de f ldte askebæg e. Vi mødes her ede hver eſter iddag. Vi spiller skak og drikker the, for æller en mand. Den lokale og hjemlige stemning br des af de mange over åg ingskameraer og de heg, som omkranser bør ehaver og ældreboliger. Selv elevatorer e i opgangene kan ikke køre uden særlige nøglekor, som kun beboere kan få udleveret. De mange sikkerhedsforanstaltninger, får vi for alt, er sat i værk for at holde ballademagere ude og undgå hær ærk. Måske tænkes der fx på den g ppe høje, unge mænd, som vi møder på Midgårdsgade. De bor ikke i Mjølner arken, men står bare og hænger ud med deres kamphunde og spiser pizza. En ung kvinde for æller, at de mest af alt mangler et sted at være. Sidst på eſter iddagen, da udfly erbør ehavens bus kommer tilbage, dukker et par politibiler op. De unge mænd forsvinder, og gaden bliver f ldt af bør og forældre. På feltarbejde i Mjølner arken d FELTRAPPORT

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Gl. Havn. Vestre Skole

Gl. Havn. Vestre Skole Gl. Havn OPSAMLING Inddragelse af 6. klasserne fra Vestre Skole 11. juni 2014 Vestre Skole Middelfart Stadion Ældrecenter Middelfart - byen set med et barns øjne I forbindelse med den afholdte walk and

Læs mere

FCK Allé og Chokoladegade

FCK Allé og Chokoladegade FCK Allé og Chokoladegade Byens børn fremtidsdrømmer om at tage den flyvende bil til Østerbros Dinosaur Zoo og dykke ned under Sortedamssøens chokoladeoverflade I fremtiden kan de træfsikre gå til knivkastning

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig Billedet: Værdien af frivillighed! - De frivillige her er fotografen og skyggen 2015 Frivillig, fordi - man gør noget for andre, som samtidig st ker

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011

MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011 MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011 ÅBNINGSTIDER I KLUBBEN: MANDAG 15.30-20.30 TORSDAG 15.30-20.30 FREDAGE I LIGE UGER 16.00-20.30 ENKELTE SØN OG HELLIGDAGE CAFÉ REGNBUEN, KONGENSGADE 43 A 3550 SLANGERUP

Læs mere

Praktik hos Risteriet

Praktik hos Risteriet Praktik hos Risteriet I min praktik uge på risteriet i Rødovre, var jeg både med til produktionen, leveringen og jeg stod i butikkerne. Det var en fed oplevelse, at se hvordan et kafferisteri arbejder,

Læs mere

Livsformer og byroller

Livsformer og byroller Livsformer og byroller Plan 09 Aalborg # 1 Plan 09 ekspertseminar 26. maj 2008 i Aalborg Formål Supplerende undersøgelse i Plan 09 projektet for Aalborg Prøve at bruge livsformbegrebet som en synsvinkel

Læs mere

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Gode lejligheder, gode venner, god at spille fodbold i - Omar 11 år Gerne flere legepladser, her er godt at spille fodbold, store lejligheder - Yahe 7 år Her er

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel øparken Lækre lejeboliger i øndergård - Måløvs nye bydel øparken øndergård ø anlægges med lige kajkant og promenade En lille by i torkøbenhavn Måløv er en lille by i torkøbenhavn - med det hele! Her er

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

FREMGANG I FÆLLESSKAB

FREMGANG I FÆLLESSKAB FREMGANG I FÆLLESSKAB INVESTERINGSPAKKE 13 FREMGANG I FÆLLESSKAB Med aftalen Fremgang i fællesskab fortsætter vi med at renovere skoler, bygge almene boligere og forbedre forholdene for de mest udsatte

Læs mere

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed E T O M R Å D E I K O N S T A N T ( O G ) F O R A N D R I N G : N Ø R R E B R O S O M M U L T I K U L T U R E L B Y D E L O G B E T Y D N I N G E N F O R B E B O E R E S L E V E K Å R I E T I N D VA N

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV

VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV SÆSON AVISEN 2012 VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV Artikler Jonas stopper Jonas stopper i morgen Og på mandag kommer Martin Jensen herover Og er fast hver dag. Mad uger Der er mad uger

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

Salgsopstilling. 80kvm andelslejlighed Kronborggade 16, 1.th 2200 København N

Salgsopstilling. 80kvm andelslejlighed Kronborggade 16, 1.th 2200 København N Salgsopstilling 80kvm andelslejlighed Kronborggade 16, 1.th 2200 København N Fantastisk velindrettet og yderst delevenlig 3-værelses andelslejlighed i hjertet af Nørrebro Lejligheden ligger lige i hjertet

Læs mere

KOLONIEN PÅ NØRREBRO - af Ole Bjerg og eentileen Arkitektur

KOLONIEN PÅ NØRREBRO - af Ole Bjerg og eentileen Arkitektur 1 2 - af Ole Bjerg og eentileen Arkitektur 3 4 Kolonien på Nørrebro _vision for bebyggelse af DSB-arealet på Ydre Nørrebro Formål: Denne konceptbeskrivelse er et bud på, hvordan en del af det tidligere

Læs mere

Vesterbro-1. Hos Robert. Vesterbrogade 161, 1800 Frederiksberg C. Åbningstider: Ma Lø 10 02, Sø 10-22

Vesterbro-1. Hos Robert. Vesterbrogade 161, 1800 Frederiksberg C. Åbningstider: Ma Lø 10 02, Sø 10-22 Vesterbro-1 Hos Robert Vesterbrogade 161, 1800 Frederiksberg C Åbningstider: Ma Lø 10 02, Sø 10-22 Tuborg og Tuborg Classic på fad. Ellers flaskeøl. Lille sted med bar og små borde. Ældre publikum. Von

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Juli. Juni. Rebekka Andreas R. Mads T. Sofie B. Sofie D. Malene William Johan J. Christoffer Oliver Claudia

Juli. Juni. Rebekka Andreas R. Mads T. Sofie B. Sofie D. Malene William Johan J. Christoffer Oliver Claudia Juni Louise Sabriella Emilie B. Freya Cecilie M. Rikke N. Kia Stine B. Bashar Sofie A. Emilie Juli Rebekka Andreas R. Mads T. Sofie B. Sofie D. Malene William Johan J. Christoffer Oliver Claudia SPØRGSMÅL

Læs mere

Samlingspunkt Indre By

Samlingspunkt Indre By Samlingspunkt Indre By Hvad går det ud på? Et samlingspunkt i hyggelige rammer i to handicapvenlige cafeer, hvor ældre borgere kan opholde sig, møde nye bekendtskaber, blive motiveret til meningsfuld beskæftigelse

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Mellemrummets Palæstina studietur

Mellemrummets Palæstina studietur Mellemrummets Palæstina studietur Marts 2015 Café Mellemrummet har i løbet af 2014 givet deres overskud fra cafeen i støtte til AcionAid s globale platform i, hvor unge palæstinensere deltager i kurser,

Læs mere

ATTRAKTIVE RASTEPLADSER

ATTRAKTIVE RASTEPLADSER ATTRAKTIVE RASTEPLADSER Langturschaufførens bud på den gode rasteplads Undersøgelsen er gennemført med stø e fra FDE-Fonden Indledning Danske langturschauffører skal i deres arbejde overholde en række

Læs mere

Brugerråd Derfor og sådan. Guide l jer der vil opre e et brugerråd

Brugerråd Derfor og sådan. Guide l jer der vil opre e et brugerråd Brugerråd Derfor og sådan Guide l jer der vil opre e et brugerråd Brugerråd Derfor Fordelen er de andre øjne, vi får på. Vi kommer hur gt l at se det hele indefra, og det bliver også hur gt silotænkning.

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

Torsdag den 19.03 2009. Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk

Torsdag den 19.03 2009. Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk Torsdag den 19.03 2009 Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk Caféen med nye tilbud. Føl dig fri i Frisstadens fitness. Fra redaktionen: Så er torsdagen også ved at være færdig,

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Vision om Legeplads. i De Gamles By på Indre Nørrebro. & Bevægelsesrum

Vision om Legeplads. i De Gamles By på Indre Nørrebro. & Bevægelsesrum Vision om Legeplads i De Gamles By på Indre Nørrebro & Bevægelsesrum Legeplads Motion Motorisk og sjov natur legeplads i Møllegade på Indre Nørrebro Det er påvist, at børn, der har mulighed for at udfolde

Læs mere

Find gerne selv på flere!

Find gerne selv på flere! D. 31. marts 2012 kl. 20:30 går Earth Hour kloden rundt. Fra Sidney til Seoul og Brazil til Bangkok sætter kommuner, byer og virksomheder sammen fokus på klimakampen med én times mørke. Vi har samlet en

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS PÅ SMUKFEST 2015 HEGNSHOLDET SØGER MEDHJÆLPERE TIL OPSTILLING OG NEDTAGNING HVAD: Vi søger fysisk stærke folk, der ikke er bange for at tage fat og blive beskidte til en hård og drøj

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

METROPOLIS KØBENHAVN. IBEN HJEJLE Teatertyranni og speedway i Søborg. BIOGRAFGUIDE Alt du behøver at vide om biografer i København

METROPOLIS KØBENHAVN. IBEN HJEJLE Teatertyranni og speedway i Søborg. BIOGRAFGUIDE Alt du behøver at vide om biografer i København A R K I T E K T U R K U L T U R B Y L I V D E S I G N A K T I V I T E T E R NR 14 OKTOBER 2006 BYLIV Viva la Repubblica - Arbejd kreativt på Vbro MIN MENING Top + Flop - Thomas Buttenschøn UPDATE Restauranthus

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere