Evaluering af skolers brug af sorghandleplaner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af skolers brug af sorghandleplaner"

Transkript

1 Evaluering af skolers brug af sorghandleplaner Maria Elisabeth Hartmann Kræftens Bekæmpelse Projekt OmSorg

2 Af projektmedarbejder, antropolog Maria Elisabeth Hartmann Grafisk tilrettelæggelse: Helle Træholt Wang Kræftens Bekæmpelse 2014 Patientstøtte & Lokal Indsats Projekt OmSorg Strandboulevarden København Ø Telefon Omslag og tryk: KLS Grafisk Hus A/S ISBN: Rapporten kan rekvireres ved henvendelse til Kræftens Bekæmpelse Projekt OmSorg Copyright 2014 Kræftens Bekæmpelse. Alle rettigheder forbeholdes. Stor tak til lærere og ledere på de syv skoler, der har deltaget i interviewundersøgelsen, til de lærere, der stillede op til telefoninterviewet og de skoleledere, der har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Tak til gode kollegaer i Kræftens Bekæmpelse, der har bidraget til evalueringen: Frederik Kyhn Bøge, Charlotte Taarnhøj Dahlstrøm, Annemarie Dencker, Anne Krarup Friis, Julie Giese, Didde Høeg, Henriette von Irgens-Berg, Anne Mette Tranberg Kejs, Lise Heiner Schmidt og Anette Thorsmark. Evalueringen er udført i perioden fra marts til december 2013.

3 Indhold RAPPORTENS OPBYGNING OG LÆSEVEJLEDNING... 5 FORORD... 7 KAPITEL 1: INDLEDNING... 9 KAPITEL 2: KONKLUSION KAPITEL 3: ANBEFALINGER KAPITEL 4: RESULTATER Del I: Baggrund for skolernes brug af sorghandleplanerne Del II: Skolernes brug af sorghandleplanerne Del III: Skolernes brug af sorghandleplanen i forløbet efter en krise KAPITEL 5: EVALUERINGSMODEL OG -METODER LITTERATUR Bilag 1. Analyse af succeskriterier Bilag 2. Interviewguide skoleleder Bilag 3. Interviewguide lærer Bilag 4. Spørgeskema... 75

4 4

5 Rapportens opbygning og læsevejledning Denne rapport udgør en evaluering af danske skolers brug af sorghandleplaner i Rapporten er struktureret, så du kan vælge at få et overordnet kendskab til evalueringen ved at læse de kommende sider, hvor evalueringens forord, indledning, konklusion og samlede anbefalinger er præsenterede. Det anbefales alle at læse rapportens indledning for at forstå baggrunden for og formålet med evalueringen. Hvis du ønsker en større forståelse af skolernes brug af sorghandleplanerne, kan du læse Kapitel 4: Resultater. Første del af resultaterne skaber et afsæt for at forstå skolernes brug af sorghandleplanerne ved bl.a. at beskrive andelen af skoler med en sorghandleplan og forskellige typer af sorghandleplaner. Anden del af kapitlet sætter fokus på, hvornår og hvordan skolerne bruger sorghandleplanerne. Tredje og sidste del af resultatpræsentationen viser, hvordan skolerne bruger sorghandleplanerne i tiden efter en krisesituation og diskuterer, hvilke udfordringer der er i den sammenhæng. I slutningen af hver af de tre dele af kapitlet er der en opsamling, der kort præsenterer de overordnede pointer. Kapitel 5: Evalueringsmodel og -metoder beskriver evalueringens forløb, de valgte metoder samt refleksioner over typer af data og databegrænsninger. Denne del afsluttes med etiske refleksioner over metodevalg. I bilag 1 findes en samlet oversigt over resultaterne for succeskriterierne for skolernes brug af sorghandleplanen. Bilag 2 og 3 udgør spørgeguides fra de kvalitative interviews og bilag 4 er det samlede spørgeskema. Anonymisering Alle skoler og ansatte er anonymiserede i rapporten. De er blevet tildelt pseudonymer, og hvor yderligere anonymisering har været nødvendigt for at undgå genkendelse, er forskellige oplysninger om de ansatte blevet ændret. 5

6 6

7 Forord I Danmark oplever børn under 18 år hvert år, at deres far eller mor bliver indlagt med en alvorlig sygdom og ca børn mister hvert år en forælder. De fleste af disse børn bruger fem ud af ugens syv dage i skolen, og det er derfor vigtigt, at skolen kan håndtere børns sorg i forbindelse med alvorlig sygdom og dødsfald. Projekt OmSorg i Kræftens Bekæmpelse har siden 1995 arbejdet for at ruste skoler til at håndtere krise og sorg hos børn. I 1998 udgav Projekt OmSorg et idékatalog, der skulle inspirere skoler til at udvikle og implementere egne sorghandleplaner. Formålet var at give skolerne nogle fælles retningslinjer for, hvordan de skal handle, når et barn oplever krise i familien eller mister en nærtstående. Langt de fleste skoler har en sorghandleplan og bruger den, når de oplever dødsfald Denne evaluering viser, at 93 % af de danske grundskoler (98 % af folkeskolerne og 80 % af privatskolerne) har en sorghandleplan. Og skolerne bruger i høj grad deres sorghandleplaner, når de oplever dødsfald blandt elever og forældre. Faktisk har hele 76 % af skolerne brugt deres sorghandleplan inden for de sidste fem år. De skoler, der ikke har brugt deres sorghandleplan, forklarer det næsten udelukkende med, at de ikke har oplevet dødsfald. Sorghandleplanen opleves i høj grad som en støtte for skolens ansatte Evalueringen viser, at skolerne oplever sorghandleplanen som en støtte. Fx angiver 98 % af skolelederne, der har brugt skolens sorghandleplan, at handleplanen er et brugbart redskab, og de ansatte beskriver sorghandleplanen som en vejledning, der kan give ro og anvise retning i ofte kaotiske situationer. En udfordring for skolerne at bruge sorghandleplanen til sygdom og skilsmisse Men der er plads til forbedringer. Resultaterne indikerer, at skolerne ikke bruger deres sorghandleplan i samme systematiske grad ved alvorlig sygdom og skilsmisse, som ved dødsfald. Projekt OmSorg vil fremadrettet have fokus på at motivere skolerne til at bruge sorghandleplanerne også i dette arbejde. Ansatte i skolerne skal have viden om sorgens fortsatte betydning Evalueringen viser desuden, at skolerne har vanskeligt ved at holde fokus på sorg i tiden efter en krise. Det er vigtigt, at ansatte i skolen får viden om, at sorg er en langvarig proces, og at de ansatte får konkrete redskaber til at 7

8 støtte børn i sorg over tid. Evalueringen peger på, at skolerne kan styrke indsatsen ved at have en fast tovholder på sorghandleplanen, der kan vejlede sine kollegaer i arbejdet med elever i sorg. Positive resultater, der skal bruges til at udvikle nyt tiltag Samlet set er det positivt, at skolerne i den grad har taget sorghandleplanerne til sig og bruger dem til at støtte børn i sorg. For forsat at udvikle støtten til skoler i arbejdet med sorghandleplanerne har Projekt OmSorg i samarbejde med Egmont Fonden igangsat et ph.d.-projekt, der inddrager børnenes perspektiver på indholdet af sorghandleplanerne. Sammen med denne evaluerings resultater skal projektet bidrage til en udvikling af et opdateret idékatalog til skolerne. København, marts 2014 Per Bøge, Projektchef Projekt OmSorg Kræftens Bekæmpelse Maria Hartmann, Projektmedarbejder Projekt OmSorg Kræftens Bekæmpelse 8

9 Kapitel 1: Indledning Evalueringens baggrund Evaluering af skolers brug af sorghandleplaner Projekt OmSorg, under Kræftens Bekæmpelse, udgav i 1998 hæftet OmSorghandleplan. Et idékatalog for skolens møde med børn i sorg, der skulle inspirere skoler til at udvikle og implementere egne sorghandleplaner. Baggrunden for tiltaget var et ønske om, at alle børn, der oplevede sorg eller tab, skulle få hjælp i skolen. Herudover var det et ønske, at lærerne skulle føle sig kompetente til at handle omsorgsfuldt, og at skolens ansatte skulle betragte det som et fælles ansvar på skolen at hjælpe børnene frem for, at ansvaret hvilede på en enkelt lærer. I 1997 havde ca. 4 % af landets skoler en sorghandleplan, i skrivende stund i 2013 er andelen 93 %. Projekt OmSorg ved derfor, at langt de fleste skoler har en sorghandleplan, men ønsker viden om, hvordan handleplanerne omsættes til handling på skolerne, og hvordan handleplanerne støtter skolerne i arbejdet med at drage omsorg for børn i sorg. Dette med henblik på, at Projekt OmSorg kan iværksætte yderligere tiltag, der kan støtte skolernes brug af sorghandleplanerne som en del af deres omsorgsarbejde for børn i sorg 1. Ordforklaring En sorghandleplan er en skriftlig vejledning til skolens medarbejdere, der beskriver, hvordan de kan handle i krisetilfælde, primært i forhold til elevers, forældres og medarbejderes dødsfald. En kvantitativ undersøgelse af folkeskolelæreres brug af sorghandleplaner indikerer, at handleplanernes særlige styrke er som redskab til den umiddelbare handling efter et tab eller livskrise, men at opmærksomheden på det enkelte barn svinder hen, når skolens hverdag indfinder sig (Lytje 2012:98). Samme tendenser viser en tidligere påbegyndt evaluering af sorghandleplanerne (Madsen 2008). Et særligt fokus i nærværende evaluering er i forlængelse heraf, hvordan handleplanerne bruges i det langsigtede arbejde med at drage omsorg for børn i sorg. 1 Rapporten fokuserer primært på sorg som følge af dødsfald, men beskriver også sorg i forbindelse med livstruende sygdom og anden livskrise. Der veksles mellem at skrive børn og elever. 9

10 Formål med evalueringen Evalueringen har to primære formål: 1. At undersøge, hvordan ledere og lærere på grundskoler i Danmark bruger skolens sorghandleplan med særligt fokus på brugen af sorghandleplanen til at håndtere sorg i den længerevarende tid efter en krise a. Herunder om sorghandleplanerne bruges i tråd med Projekt OmSorgs hensigt 2. At vurdere, hvordan Projekt OmSorg kan udvikle deres støtte til skolerne i brugen af sorghandleplanerne Succeskriterier for skolernes brug af sorghandleplanen For at kunne vurdere om brugen af sorghandleplanerne på skolerne opfylder de ønsker, Projekt OmSorg har hertil, er der i forbindelse med evalueringen blevet udviklet en række succeskriterier for skolernes brug af sorghandleplanerne. De succeskriterier, som har vist sig mest relevante for skolernes brug af sorghandleplanerne og hvor datamaterialet har den største udsigelseskraft vil fremgå undervejs i præsentationen af resultaterne 2. Ordforklaring I denne evaluering bruges krise til at beskrive situationen lige omkring et dødsfald. Sorg henviser til de følelser og reaktioner, der kan komme i forbindelse med en krise ofte i den efterfølgende tid. Målgruppe Evalueringens målgruppe er dels grundskoler i Danmark med henblik på at formidle redskaber til at udvikle, hvordan skolerne fremadrettet kan bruge deres sorghandleplaner. Dels er målgruppen Projekt OmSorg med henblik på at indarbejde resultater og anbefalinger i fremtidig strategi for indsatsen over for skolers brug af sorghandleplaner. Evalueringens metoder og datamaterialer Evalueringen baserer sig på datamateriale, der er indsamlet i maj-oktober 2013 ved hjælp af kvalitative og kvantitative metoder. 2 Rapporten fokuserer primært på sorg som følge af dødsfald, men beskriver også sorg i forbindelse med livstruende sygdom og anden livskrise. Der veksles mellem at skrive børn og elever. 10

11 For at få indblik i indholdet af skolernes sorghandleplaner er 45 skolers sorghandleplaner indledningsvist blevet læst og analyseret. Herudover er der udført interviews med tolv lærere og syv ledere på syv forskellige folkeskoler for at få viden om, hvordan skolerne bruger deres sorghandleplan, og hvordan de ansatte oplever brugen af den. Det er suppleret med en spørgeskemaundersøgelse med 297 skoleledere med det formål at få viden om, hvilke skoler, der har en sorghandleplan, hvor meget og i hvilken forbindelse skolerne bruger sorghandleplanen samt hvordan lederne vurderer sorghandleplanen som en støtte. Spørgeskemaundersøgelsen er en repræsentativ stikprøve af alle Danmarks grundskoler, hvilket vil sige, at skolerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til størrelse, region og type (privat/folkeskole). Evalueringens anbefalinger er udarbejdet fra resultaterne fra det samlede datamaterialet. Udvalgte anbefalinger er blevet diskuteret og vurderet i et internetmøde med tre lærere og et telefoninterview med en lærer for at søge at sikre deres relevans og realisérbarhed. Metoderne og deres kvalitet er uddybende beskrevet i kapitel 5. Teoretisk forståelse af sorghandleplanerne og deres brug Den kvalitative analyse af sorghandleplanerne og deres brug finder sted inden for et interaktionistisk perspektiv. Det vil sige, at forståelsen af sorghandleplanerne er, at de er dokumenter, der får betydning, når de bruges af de ansatte (Mik-Meyer 2005:195). Deres betydning kan ikke løsrives fra de sociale processer, som de er blevet skabt i og heller ikke af de processer, hvori de bruges. Sorghandleplanerne kan skabe en ramme for handling, men det er først i de ansattes brug af handleplanerne, at deres betydning kan vurderes. Skolernes sorghandleplaner kan betragtes som en hensigtserklæring om, hvad skolen ønsker og har som mål, at der skal ske i de beskrevne situationer. De er en tekstlig forankring af beslutninger, der er blevet vedtaget. Selvom der kan have været strid om beslutninger, så fremgår uenighederne ikke i dokumentet. Her bliver uenighederne udglattet, hvilket dog ikke må forveksles med, at det i praksis forstås entydig eller bruges ensartet (jf. Mik- Meyer 2005: 197). 11

12 Evalueringsspørgsmålet er, hvordan de ansatte bruger sorghandleplanen. Spørgsmålet lægger op til, at det er de ansatte, der handler med handleplanen. En anden vinkel, som også er relevant i denne sammenhæng, er, hvad sorghandleplanen gør ved og med de ansatte. Sorghandleplanen kan fx være med til at skabe en bestemt forståelse af sorg og gøre, at nogle reaktioner bliver synlige, og at andre fremstår mindre vigtige. Det er to forskellige, men kongruente, måder at forstå sorghandleplanens rolle på skolen. Begge danner ramme for resultaterne. 12

13 Kapitel 2: Konklusion Evaluering af skolers brug af sorghandleplaner Dette kapitel vil præsentere rapportens overordnede konklusioner. De fleste skoler har en sorghandleplan og bruger den i tilfælde af dødsfald Der er 93 % af de adspurgte skoler i evalueringens spørgeskemaundersøgelse, der har en sorghandleplan. Det fordeler sig ved, at 80 % af privatskolerne og 98 % af folkeskolerne har en sorghandleplan. Af de skoler, der har en sorghandleplan, har 76 % brugt handleplanen inden for de sidste fem år. De skoler, der ikke har brugt deres sorghandleplan, forklarer det næsten udelukkende med, at der ikke har været tilfælde af dødsfald. Evalueringen angiver derfor, at skolerne bruger deres sorghandleplaner i forbindelse med elev- og forældredødsfald. Sorghandleplanen opleves i høj grad som en støtte Der er 98 % af de ledere, der har brugt skolens sorghandleplan, der vurderer den som et brugbart redskab. Både ledere og lærere oplever, at sorghandleplanen er en hjælp, der kan give ro og retning i krisesituationer. I og lige omkring et dødsfald bruges sorghandleplanen ofte som en form for tjekliste, der guider de ansatte igennem krisen. Sorghandleplanen kan tage et moralsk ansvar fra den enkeltes skuldre, når beslutningerne om, hvordan der skal handles er indlejret i sorghandleplanen og repræsenterer fællesskabets vejledninger. Derudover kan sorghandleplanen være med til at få de ansatte til at bryde deres berøringsangst i specifikke situationer. Lærerne og lederne fremhæver, at det er vigtigt at tage udgangspunkt i den konkrete situation og barnet i samspil med sorghandleplanens vejledninger. Sorghandleplanen bruges ikke systematisk i forbindelse med sygdom og skilsmisse Sorghandleplanerne bruges ikke systematisk i forbindelse med alvorlig sygdom og skilsmisse. Kun 7 % af skolerne har brugt den i forbindelse med alvorlig sygdom sammenlignet med, at 72 % har inkluderet beskrivelser af, hvad der skal gøres i forbindelse med alvorlig sygdom i deres sorghandleplan. I tilfælde med skilsmisse har kun 3 % af skolerne brugt sorghandleplanen, selvom 53 % af sorghandleplanerne indeholder beskrivelser af skilsmisse. Interviewene med lærere og ledere peger på, at motivationen for at bruge sorghandleplanen oftest er, at de ansatte oplever at stå i en usædvanlig situation, der får dem til at være på gyngende grund. Det, oplever de ansatte, at dødsfald er. Skilsmisse og delvist sygdom opfattes nærmere som en normal hverdagssituation, hvor de ansatte ikke har samme behov for et konkret redskab som støtte. 13

14 Forudsætninger for en aktiv brug af sorghandleplanen De ansatte oplever, at der er åbne og private forældre, hvor de åbne betragtes som nemmere at være i dialog med end de private i forbindelse med kriser. Forældres manglende information til skolen om livsændringer i hjemmet kan udfordre de ansattes brug af sorghandleplanen. Herudover er det vigtigt, at ledelsen tager ansvar for skolens håndtering af krisesituationer ved selv at handle efter sorghandleplanens vejledninger og anerkende sine medarbejderes indsats. Det giver en mere koordineret og systematiseret indsats, og medarbejderne oplever sig i højere grad støttet i deres arbejde. Skolerne gennemgår ikke sorghandleplanerne jævnligt Evalueringens resultater viser, at skolerne ikke gennemgår deres sorghandleplaner jævnligt. Det kan vise sig problematisk, da nye erfaringer fra brugen af sorghandleplanerne således ikke bliver indføjet og nemt kan gå tabt. Mange af skolerne har heller ikke præsenteret sorghandleplanen i et medarbejderforum, siden den blev lavet, hvilket kan medføre, at lærerne ikke får kendskab til og ejerskab over sorghandleplanen. Det er vigtigt, at sorghandleplanen bliver gennemgået jævnligt for at sikre dens fortsatte forankring. En udfordring for ledere og lærere at bruge sorghandleplanen i tiden efter en krise Sorghandleplanernes særlige styrke er i krisesituationer, der ofte er præget er kaos og usikkerhed. Når hverdagen i skolerne indfinder sig igen, har sorghandleplanen ikke samme forpligtende status, som ved fx dødsfald. Mange sorghandleplaner har ikke inkluderet grundige beskrivelser af sorg eller hvad skolen kan gøre på længere sigt. De sorgteorier, der beskrives i sorghandleplanerne, er næsten udelukkende baseret på faseteorier, der illustrerer sorg som en fastlagt rute med en forventelig afslutning, hvilket nyere forskning gør op med. Evalueringen viser, at der er mange forskellige forståelser af sorg blandt lærerne også forståelser, der læner sig op af faseteorierne. Mange af lærerne oplever desuden at mangle konkrete måder, hvorved de kan støtte det efterladte barn i sorg. Evalueringen peger på, at der er behov for tiltag, der kan supplere en skriftlig sorghandleplan for at sikre, at lærerne kender til, husker på og har redskaber til at håndtere sorgens fortsatte betydning for eleven. 14

15 Kapitel 3: Anbefalinger Dette kapitel har til formål at skabe et enkelt overblik over anbefalingerne til hhv. skoler og Projekt OmSorg. Du kan finde en uddybende beskrivelse af anbefalingerne i Kapitel 4: Resultater, hvor de enkelte anbefalinger står i sammenhæng med den analytiske pointe, som de udspringer fra. Anbefalingerne er skabt på baggrund af evalueringens samlede resultater. På baggrund af evalueringens resultater anbefales det skolerne: Forsøg at forpligte forældre til at informere skolen i tilfælde af kritiske forandringer i hjemmet Ledelsen skal tage ansvar for brugen af sorghandleplanen Hav en fast tovholder, der har lov til at følge op på de øvrige ansattes arbejde i forbindelse med børn i sorg Gennemgå sorghandleplanen én gang om året Inkludér en vidensdel i sorghandleplanen adskilt fra handlingsvejledningen Teksten i sorghandleplanen skal indeholde konkrete handlingsvejledninger, være utvetydig og baseret på fælles beslutninger På baggrund af evalueringens resultater anbefales det Projekt OmSorg: Målret formidling om udvikling og implementering af en sorghandleplan til privatskoler Udform elektronisk materiale med fokus på, hvordan skoler kan arbejde videre med deres sorghandleplaner Lav målrettet kommunikation og formidling om sorgens fortsatte betydning Vis konkrete måder, hvorved lærerne kan støtte børn i sorg i det længerevarende forløb efter en krise Udsend nyhedsbrev til en udvalgt kontaktperson på skolerne to gange om året for at motivere skolerne til at gennemgå deres sorghandleplaner Overvej, hvordan skolerne kan motiveres til at bruge sorghandleplanen i forbindelse med alvorlig sygdom og skilsmisse Støt skolerne i arbejdet med at få en fast tovholder ved at konkretisere tovholderens rolle og omkostninger 15

16 16

17 Kapitel 4: Resultater Evaluering af skolers brug af sorghandleplaner I denne del af rapporten vil evalueringens resultater blive præsenteret. 1. Den første del af resultaterne vil beskrive sorghandleplanernes baggrund, udbredelse, udformning og forankring på skolerne, hvilket skaber et grundlag for at forstå skolernes brug af sorghandleplanerne. 2. Anden del af resultaterne vil snævre ind på den egentlige brug af sorghandleplanerne: Hvad motiverer de ansatte til at bruge handleplanen, hvordan oplever de brugen af sorghandleplanen og hvad gør sorghandleplanen ved de ansattes handlemuligheder? 3. I tredje del vil fokus rette sig mod skolernes brug af sorghandleplanerne på længere sigt og beskrive hvilken rolle sorghandleplanen spiller, når krise bliver til hverdag på skolen. Evalueringens anbefalinger står i tekstbokse i løbet af kapitlet. De anbefalinger, der er rettet mod skoler, står i en grøn boks. De, der er rettet mod Projekt OmSorg, står i en rød boks. I optakt til hver af de tre dele vil en fortælling baseret på nogle af de individuelle interviews blive præsenteret i en lilla tekstboks. De er eksempler på ansattes brug af sorghandleplanen og er med til at besvare spørgsmålet om, hvordan handleplanerne bliver brugt. Formålet er at give et billede af, hvordan en sorghandleplan kan få forskellige betydninger i forskellige sammenhænge og eksemplerne vil fungere som referencerammer for den videre analyse. 17

18 FORTÆLLING 1: AT BRUGE SORGHANDLEPLANEN UDEN AT LÆSE DEN Det er mandag morgen. Læreren Susanne bliver ringet op, mens hun er på skolen. Det er Lucas mor, der fortæller, at Lucas bror er død. Susanne går straks ind på lærerværelset. Hun ved, at der i sorghandleplanen står, at der er et sorgbord, som skal tages i brug. Da det blev vedtaget som en del af handleplanen, var det til debat ikke alle var begejstrede for idéen. Derfor husker hun det tydeligt, selvom hun ikke læser i sorghandleplanen i situationen. Susanne tager fat i sin kollega Karen, som hjælper hende med at slå bordet op, sætte lys på og købe de blomster, der skal stå på bordet. Sorgbordet viser sig at være godt, fordi det hjælper mange af de små elever til at sætte ord på deres tanker. For Susanne er det også en måde at vise familien respekt. Til morgensang informerer skolelederen alle børnene om, hvad der er sket. Senere samler de sig i klasserne, og Susanne taler med sin klasse om det. Lucas er ikke selv i skole og kommer først en måneds tid senere. Susanne er ærgerlig over, at Lucas aldrig får set, at sorgbordet er oppe, men hun regner med, at nogle af børnene har fortalt ham om det. Han er nemlig højt oppe i hierarkiet, én de andre kan lide. Susanne synes, det er svært, at der går så lang tid, før han kommer i skole igen. Klassekammeraterne vil gerne se ham, og han får ikke mærket, hvor meget de tænker på ham den første tid. Da Lucas kommer tilbage, siger Susanne til Lucas, at han bare kan komme til hende, hvis han har brug for det. Ellers taler de lidt om det i håndarbejde, når det falder naturligt. Efter nogle måneder slutter skoleåret, og Lucas skal videre på en anden skole. Susanne regner med, at familien selv har orienteret om dødsfaldet på den nye skole. Hun synes, at forløbet er gået godt; det er gledet stille og roligt. Hun læser ikke i sorghandleplanen på noget tidspunkt i forløbet. 18

19 Del I: Baggrund for skolernes brug af sorghandleplanerne - Denne del af resultaterne skaber et fundament for at forstå skolernes brug af sorghandleplanerne. 19

20 Baggrund for skolernes brug af sorghandleplanerne Formålet med denne del af kapitlet er at etablere et udgangspunkt for at forstå skolernes brug af sorghandleplanerne. Indledningsvist vil Projekt OmSorgs idékatalog blive skitseret for at vise udgangspunktet for skolernes udvikling af egne sorghandleplaner. Det vil herefter blive opridset, hvor mange og hvilke typer af skoler, der har en sorghandleplan og forskellige kategorier af skolernes sorghandleplaner vil blive beskrevet. Det giver et indblik i, hvilket udgangspunkt lærerne har, når de bruger sorghandleplanerne til at handle ud fra i forbindelse med krise og sorg. Ved at vise, hvordan sorghandleplanerne er blevet udviklet, implementeret og gennemgået på skolerne, vil sorghandleplanernes forankring på skolerne blive diskuteret. Herefter vil det skitseres, hvordan forældrene kan skabe forskellige forudsætninger for, hvordan de ansatte kan handle i krisesituationer. Afslutningsvis vil pointerne fra denne del af resultaterne kort opridses. Sorghandleplanernes udgangspunkt: Projekt OmSorgs idékatalog For at give et indblik i udgangspunktet for skolernes arbejde med at udvikle deres egne sorghandleplaner vil følgende afsnit være en kort analyse af Projekt OmSorgs idékatalog (Bøge et al. 1998). Projekt OmSorgs idékatalog har fokus på udviklingen af en sorghandleplan Projekt OmSorg udgav i 1998 et idékatalog til skoler for at inspirere dem til at lave deres egne sorghandleplaner. Formålet var at give skolerne et redskab til at håndtere sorg og krise hos børn. Idékataloget er et oplæg til, hvordan skolerne kan udvikle deres egne sorghandleplaner ved fx at planlægge en pædagogisk dag. I idékataloget er der eksempler på gruppearbejde og forslag til, hvad en sorghandleplan kan indeholde, fx hvordan akutte situationer Idékataloget søger primært at inspirere skolerne til at udforme egne sorghandleplaner skal håndteres og hvordan man kan arbejde med tab og sorg i klasserne. Idékataloget søger primært at inspirere skolerne til at udforme egne sorghandleplaner ved på forskellig vis at forklare og vise, hvad en sorghandleplan kan, og hvordan den kan udformes. Idékataloget bærer præg af at være udformet i en tid, hvor der ikke fandtes sorghandleplaner på skolerne. 20

21 Anbefaling til OmSorg: Udform elektronisk materiale med fokus på, hvordan skoler kan arbejde videre med deres sorghandleplaner Der er behov for materialer, der kan vise, hvordan skolerne kan arbejde videre med deres sorghandleplaner, snarere end opfordre skolerne til at udforme en handleplan. Materialerne kunne tænkes udformet både i hard copy-udgave og elektronisk, så det understøtter skolernes udbredte brug af smartboards, ipads og informationssøgning på Internettet. Andel af skoler med en sorghandleplan i 2013 Projekt OmSorgs idékatalog og arbejdet for at få skoler til selv at udforme sorghandleplaner har haft gennemslagskraft. Evalueringen viser, at ud af samtlige adspurgte 297 skoler i spørgeskemaundersøgelsen har 93 % en skriftlig sorghandleplan. Der er forskel på udbredelsen, når vi 93 % af skolerne har en handleplan ser på hhv. folkeskoler og privatskoler. Der finder vi, at 98 % af folkeskolerne har en sorghandleplan sammenlignet med 80 % af privatskolerne. De skoler, der ikke har en sorghandleplan, mener, de kan klare sig uden De 7 % af de adspurgte skoler, der ikke har en handleplan, svarer primært, at de klarer sig uden en plan i tilfælde af dødsfald eller, at de ikke finder det relevant at have en sorghandleplan. En af skolelederne forklarer eksempelvis, at de som en lille skole finder det mere relevant tage udgangspunkt i den konkrete situation og udarbejde en individuel plan. Anbefaling til OmSorg: Målret formidling om udvikling og implementering af en sorghandleplan til privatskoler Eftersom 20 % af privatskolerne ikke har en sorghandleplan, kan det overvejes at målrette råd og vejledning om fælles udvikling og implementering til privatskoler. Det vil være en fordel at formidle de gode erfaringer med at have en sorghandleplan. I den forbindelse er det værd at tage med i betragtning, at antallet af elever i privatskoler, særligt i de fem største byer, er steget de seneste år (Internetkilde 1). 21

22 Karakteristik af skolernes sorghandleplaner Som beskrevet har langt de fleste skoler en sorghandleplan. Evalueringen viser dog, at der er stor variation i indholdet og omfanget af skolernes sorghandleplaner, hvilket giver forskellige udgangspunkter for, hvordan handleplanerne kan guide lærerne, når de skal bruge dem i situationer med sorg eller krise. En analyse af 45 sorghandleplaner viser, at de kan opdeles i fire typer: ugrundig, grundig, meget grundig og uden for kategori. Kategorisering af 45 sorghandleplaner 10 ugrundige Ingen konkrete vejledninger Handlingsvejledningerne er primært ansvarsfordelende Ingen beskrivelse af sorgreaktion eller følelser Ingen er konkrete omkring opfølgning efter krisen Tre fremstår som arbejdspapirer/råskitser De ugrundige er mellem 1 og 7 sider. 21 grundige Stor intern forskellighed, men alle med et eller flere indholdsområder, der er grundige De, hvis handleanvisende element ikke er grundigt, har en grundig argumentation eller stort fokus på følelsesmæssige aspekter Der er et overtal af planerne, der vægter handlingsvejledningerne De grundige er mellem 5 og 14 sider. 11 meget grundige De indeholder konkrete eksempler Handlingsvejledningerne er gennemarbejdede og detaljerede Alle har sorgreaktioner/følelser med Henviser til andet materiale, såsom fagbøger Nævner mange aktører, fx skolepsykologer; tænker i netværk De meget grundige er mellem sider. Tre uden for kategori Én er rettet mod forældrene frem for mod skolen og personalet Én er stort set ikke er handleanvisende, men har fokus på læring og følelser og har som eksplicit formål at skabe en bevidstliggørelse Én er en hensigtserklæring om at lave en sorghandleplan uden, at der foreligger en egentlig handleplan 22

23 Skolernes sorghandleplaner er primært handlingsanvisende Af de 45 læste handleplaner har alle, på nær tre, et handlingsanvisende aspekt. Det er oftest inddelt i punktform og kan karakteriseres ved at bestå af anvisninger for: Hvad, der skal/kan gøres i forbindelse med en krise Hvem, der gør hvad i forbindelse med en krise Hvem, der skal give og modtage hvilke informationer i forbindelse med en krise Hvordan et dødsfald skal markeres (flag på halv stang, mindehøjtidelighed eller andet) De fleste af sorghandleplanerne er dog ikke ret konkrete i deres vejledninger. Det gælder særligt de ugrundige sorghandleplaner, men også i en vis udstrækning de grundige. Der står fx i en handleplan: Klasselæreren sørger for, at eleven mærker, skolen tager sig af situationen, men ikke, hvordan klasselæreren kan sørge for det. Et andet eksempel er en handleplan, hvor der i forbindelse med en elevs død, står: Det er vigtigt i klassen at finde en god balance mellem at mindes og at dyrke. Det uddybes hverken, hvad der skal hhv. mindes og dyrkes eller hvad begreberne indebærer. Da begreberne ikke har entydige betydninger, kan en sådan formulering medføre meget forskellige handlinger. Særligt, hvis sorghandleplanen ikke jævnligt bliver gennemgået blandt de ansatte eller ikke bliver brugt som dialogredskab i situationen. Et eksempel på et højere konkrethedsniveau er en skole, der i sorghandleplanen skriver i forbindelse med, hvis en elev mister en af sine nærmeste: Den, der får henvendelsen, skal finde ud af: - Hvad er der sket? - Hvornår skete det? - Hvordan er det sket? - Er jeres børn orienterede? - Kan de tale om det? De fleste af sorghandleplanerne er ikke konkrete i deres vejledninger I dette tilfælde får læseren flere konkrete vejledninger at handle efter, og sorghandleplanen kan i højere grad stå alene, hvis der ikke er mulighed for kollegial- eller ledelsesmæssig sparring. Det vil senere i rapporten beskrives, hvad mangelfulde vejledninger i sorghandleplanen kan have af betydning for brugen af sorghandleplanen. 23

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister Sorg- krisehandleplan - når vi mister Kongevejens Skole 2007 Indholdsfortegnelse s. 3 Indledning s. 5 Ved en elevs livstruende sygdom og eventuelle død s. 6 Ved livstruende sygdom og eventuelle død hos

Læs mere

Handlemuligheder i forbindelse med sorg

Handlemuligheder i forbindelse med sorg Handlemuligheder i forbindelse med sorg Juni 2001 En af eleverne på skolen dør: 1. den, der får beskeden først, sørger for at orientere ledelsen. ledelsen orienterer klasselæreren. ledelsen samler skolens

Læs mere

Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning.

Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning. Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning. 2009 1 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Ved en elevs dødsfald side 4 Når en elev mister en af sine nærmeste side 5 Ved en elevs alvorlige sygdom

Læs mere

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole.

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Østerbro Lilleskoles sorgpolitik og plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger. Vores sorgpolitik tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering,

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Dato: 16. august 2012 Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Munkegårdsskolens sorg- og krisehandleplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer,

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE SORGPLAN for SKØRPING SKOLE Handleplan ved dødsfald og ulykker Nærværende plan er et forsøg på at have et beredskab hvis uheldet eller ulykken er ude. Planen er blevet til efter et foredrag af Jes Dige

Læs mere

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008 Sorghandleplan for Indholdsfortegnelse: Sorghandleplan... 2 Den voksne:... 2 Barnet:... 2 Sorgreaktioner... 2 Sorgens 4 stadier:... 2 1. Det personlige tab: når en elev mister forældre eller søskende...

Læs mere

STENSNÆSSKOLEN Omsorg ved sorg

STENSNÆSSKOLEN Omsorg ved sorg Syg i sjælen - Ondt i hjertet - Rod i det hele Gå på vej til døden Alle mennesker kommer til at opleve kriser i deres liv. Børn oplever også kriser og mange af disse er store og voldsomme for dem. Det

Læs mere

Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole

Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole 1 Indhold Indledning... 3 Ved dødsfald blandt elever... 3 Ved dødsfald eller ulykke i skoletiden... 4 Ved dødsfald blandt personale:... 4 Ved dødsfald i nær relation

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

OmSorgs-Plan Skovboskolen

OmSorgs-Plan Skovboskolen OmSorgs-Plan Skovboskolen "At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

Omsorgsplan. Birkerød Privatskole

Omsorgsplan. Birkerød Privatskole Omsorgsplan Birkerød Privatskole Udarbejdet af: Pædagogisk Udvalg Dato: 14. januar 2003, revideret udgave aug. 2007 9. februar 2010. Revideret Indhold Indledning.2 En elev mister eller er i krise 3 En

Læs mere

OmSorgs-plan. Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010

OmSorgs-plan. Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010 OmSorgs-plan Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

Sorg-Plan. Valhøj Skole

Sorg-Plan. Valhøj Skole Sorg-Plan Valhøj Skole 2006 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014 2013/2014 BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE AFDÆKNING AF PRAKSIS PÅ REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER Undersøgelsen er gennemført af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte i forbindelse med centerets 3-årige

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO 1 Sorghandleplan for MØN Skole/SFO Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det der ikke må ske alligevel sker. 1 Når et barn mister forældre eller søskende. 2 Alvorlig sygdom hos

Læs mere

OMSORG. Omsorgsplan. Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole. (Februar 2010)

OMSORG. Omsorgsplan. Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole. (Februar 2010) . OMSORG Omsorgsplan Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole (Februar 2010) Indhold Indledning... side 3 Omsorgsgruppe... side 3 Kriser opstået uden for skoletiden... side 3 Om sorg og

Læs mere

Omsorgsplan for Ølstrup Friskole

Omsorgsplan for Ølstrup Friskole Omsorgsplan for Ølstrup Friskole Forord Skolen fylder en stor del af barnets hverdag og vi vil gerne være parate til at træde til, når børnene og deres familie rammes af svære livssituationer. Vi forpligter

Læs mere

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole På Bramsnæsvigskolen er trivsel og glæde fundamentet for et lærende miljø, hvor vi arbejder, på at det enkelte barn

Læs mere

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation.

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Sorg- og kriseplan - godkendt i MIO oktober 2013 Principper for børn og personale i krise: Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Skilsmisse, alvorlig

Læs mere

Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ

Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ 1 Der er sorg nok til alle og det kommer også til nogen af os. Derfor har vi på Vorbasse Skole udarbejdet en handleplan om sorg og krise. Denne plan skal opfattes som et redskab,

Læs mere

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske Sker Hvordan drager vi omsorg, hvis krisen opstår? Vi har taget

Læs mere

OMSORGS- PLAN. Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen. Side 1

OMSORGS- PLAN. Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen. Side 1 OMSORGS- PLAN Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen Side 1 Omsorgsplan for Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Skilsmisse i barnets hjem side 3 Alvorlig sygdom

Læs mere

SORGPLAN FOR BillundSkolen

SORGPLAN FOR BillundSkolen SORGPLAN FOR BillundSkolen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan tages i anvendelse, når det der ikke må ske, sker. For at sikre omsorg kræves ikke et overmenneske, men et medmenneske. Det

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole Den største sorg i verden her, er dog at miste den man har kær. Steen Steensen Blicker At trøste kræver ikke et overmenneske kun et medmenneske. Det er ofte nok bare at lytte og være til stede. Denne omsorgsplan

Læs mere

Krise- og sorgplan for Susålandets skole

Krise- og sorgplan for Susålandets skole Krise- og sorgplan for Susålandets skole Denne plan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer hvor ulykker eller dødsfald rammer skolen. Planen er opdelt

Læs mere

Omsorgsplan. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Sorg

Omsorgsplan. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Sorg Omsorgsplan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom o.l. 2. Når et barn mister i nærmeste familie 3. Når børnehaven Bakgården

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Nogle ord om emnet: Når den unge mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med den unge, at tage

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole Brønderslev Kommune (Vejledende) 1. Hvis elev dør pludseligt udenfor skoletid: a. Når skolen har modtaget en meddelelse om dødsfald, kontakter klasselæreren så hurtigt

Læs mere

Sorgberedskab. Handleplan ved dødsfald blandt eleverne. 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen

Sorgberedskab. Handleplan ved dødsfald blandt eleverne. 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen Sorgberedskab Handleplan ved dødsfald blandt eleverne 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen, gør rektor/stedfortræder følgende: Udnævner klasselæreren

Læs mere

OmSorgs-plan for Humble Skole

OmSorgs-plan for Humble Skole Opdateret september 2010 OmSorgs-plan for Humble Skole At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan (dødsfald og ulykker)

Sorg- og krisehandleplan (dødsfald og ulykker) Ved alvorlige ulykker i og ved skolen Den/de medarbejdere, der først er til stede, tilkalder om nødvendigt ambulance, og forsøger - så vidt mulig at holde eleverne væk fra ulykkesstedet Skolelederen underrettes

Læs mere

Omsorgsplan for Vinderup skole

Omsorgsplan for Vinderup skole Omsorgsplan for Vinderup skole Denne handleplan skal ses som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Når en elev rammes af alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Når skolen mister en

Læs mere

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen Omsorgsplan Dagtilbud Broen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Som udgangspunkt kan vi ikke tage sorgen fra et menneske, men vi kan dele sorgen med

Læs mere

Sorg og Krise. Amager Fælled Skole

Sorg og Krise. Amager Fælled Skole Sorg og Krise Amager Fælled Skole Sorg og Krise har følgende emner: Handleplan for Sorg og Krise Indledning Udviklingsområde Sorg og krise Handleplan for Sorg og Krise Amager Fælled Skole Udvalgsgruppe

Læs mere

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

NÅR EN ELEV DØR. Flaget hejses på halv stang, når samtlige klasser er underrettet. Det er ledelsens opgave at drage omsorg for, at dette bliver gjort.

NÅR EN ELEV DØR. Flaget hejses på halv stang, når samtlige klasser er underrettet. Det er ledelsens opgave at drage omsorg for, at dette bliver gjort. SORGBEREDSKAB NÅR EN ELEV DØR Straks efter kendskab til dødsfald: Modtager af besked underretter straks skoleleder. Skolelederen underretter klasselæreren. Det øvrige personale på matriklen (der vurderes

Læs mere

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Planen skal ses som en vejledende plan, ikke en tjekliste. Der må i hvert enkelt tilfælde vurderes hvor lidt og hvor meget. Ved akut hændelse så som:

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM.

SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. DØDSFALD (elev) Lige efter dødsfaldet. 1. Når skolelederen får meddelelsen, underretter han klasselæreren og det øvrige

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

OMSORGSPLAN FOR Femkløveren

OMSORGSPLAN FOR Femkløveren OMSORGSPLAN FOR Femkløveren INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM SORG OG KRISE... 4 NÅR ET BARN DØR... 5 NÅR ET BARN MISTER SIN FAR, MOR ELLER SØSKENDE... 6 NÅR ET BARN DØR I INSTITUTIONEN... 7 NÅR ET BARN

Læs mere

Sorg/krise Formålet med en Sorg-handleplan er, at Børnehuset Højgården har et redskab til at yde omsorg og handle, når en alvorlig situation opstår.

Sorg/krise Formålet med en Sorg-handleplan er, at Børnehuset Højgården har et redskab til at yde omsorg og handle, når en alvorlig situation opstår. Sorg/krise Formålet med en Sorg-handleplan er, at Børnehuset Højgården har et redskab til at yde omsorg og handle, når en alvorlig situation opstår. At støtte et barn eller voksen i sorg kræver ikke, at

Læs mere

Blistrup Skole. Skolens sorgplan

Blistrup Skole. Skolens sorgplan Blistrup Skole Handleplaner / Sorgplan nov. 2007 Skolens sorgplan Sorgplan for Blistrup skole. Denne plan omfatter et Sorgberedskab, der tages i brug, når det, der ikke må ske, sker. 1. Når en elev dør.

Læs mere

Vadgård Skoles Omsorgsplan

Vadgård Skoles Omsorgsplan Vadgård Skoles Omsorgsplan Skolen fylder en meget stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser. Det er vigtigt at understrege, at den hjælp, skolen umiddelbart kan

Læs mere

Hvordan tager vi hånd om hinanden?

Hvordan tager vi hånd om hinanden? Hvordan tager vi hånd om hinanden? Nedenstående omsorgsplan er udarbejdet af i september 2008 af Dagplejens forældrebestyrelse i Ikast-Brande Kommune og tænkt som en vejledning i hvordan vi tager hånd

Læs mere

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med.

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. Krise-sorgplan Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. For overskuelighedens skyld har vi lavet denne pjece med hovedpunkterne. Der vil

Læs mere

Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by.

Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by. Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by. "Du kan ikke forhindre sorgens fugl i, at flyve over dit hoved - du kan forhindre den i at bygge rede i dit hår." - Kinesisk ordsprog Omsorg og omsorgshandleplan

Læs mere

Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter

Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter Lørslev Friskole & Børnecenters krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor

Læs mere

Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole.

Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Gribskov Skoles sorg -og kriseplan bygger på skolens værdier og holdninger. Vores sorg- og kriseplan tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering, som udmønter

Læs mere

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE.

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. DET SKAL PRÆCISESERES, AT HANDLEPLANEN IKKE KAN GIVE EN NØJAGTIG

Læs mere

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet.

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet. Sorg og handleplan Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller i institutionen, skilsmisse, langvarig

Læs mere

Viby Gymnasium og HF

Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser blandt elever og medarbejdere Til Ledelsen 2007 1 Indholdsfortegnelse: Ved en elevs

Læs mere

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE.

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. Revideret foråret 2008 Gl. Hasseris skoles støttegruppe består af: 2 lærere 1 sundhedsperson 1 pædagog skolens leder 1

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter er i sommeren 2016 blevet evalueret gennem et digitalt spørgeskema udsendt til læsevejlederne

Læs mere

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale Sorg og kriseplan For Brorsonskolens Forældre og personale Vedtaget i Skolebestyrelsen august 2010 Indhold. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, forældre i krig, kaossituationer o.l. 2. Når et barn mister i

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald.

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. FØVLING SKOLE SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. Denne handleplan er tænkt som en vejledning for Føvling Skoles personale, hvis en

Læs mere

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie.

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie. Sorg og kriseplan for Espebo Børnecenter: Når børn mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med barnet at tage hånd om situationen. Det er der

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk)

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk) Når børn mister Børn viser sorg på forskellige måder. Nogle reagerer med vrede, andre vender sorgen indad og bliver stille. Børns sorgproces er på flere måder længere og sejere end voksnes. (Kilde til

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet af MED udvalget og revideres løbende.

Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet af MED udvalget og revideres løbende. Krise- og sorgplan for Ansager Skole Ansager Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykker eller dødsfald rammer

Læs mere

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Følgende er handleplan for elever og ansatte på skolen i forbindelse med dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. På Sorø Akademis Skole har vi hvert år elever,

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Det manglende møde. Børn og unge som pårørende

Det manglende møde. Børn og unge som pårørende Det manglende møde Børn og unge som pårørende Børn, Unge & Sorgs tilbud Rådgivninger i København, Aarhus og Odense tlf. 70 266 766, info@bornungesorg.dk Tilbud v/ psykologer Telefonrådgivning Grupper opdelt

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

SORG-KRISE HANDLEPLAN

SORG-KRISE HANDLEPLAN SORG-KRISE HANDLEPLAN VED ELEVS DØDSFALD: Den der først får kendskab til dødsfaldet kontakter skolens ledelse, som orienterer klasselæreren. Ledelsen orienterer hurtigst mulig fritidshjem og øvrige involverede

Læs mere

Planen er tænkt som en vejledning for skolens personale

Planen er tænkt som en vejledning for skolens personale T h y h o l m S k o l e O m S o r g - H a n d l e p l a n -ved skilsmisse, dødsfald eller ulykker Planen er tænkt som en vejledning for skolens personale Omsorgsplanen er udarbejdet, så den er fleksibel,

Læs mere

OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE

OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE Den, der først får kendskab til dødsfaldet kontakter skoleleder / souschef. Det er som udgangspunkt ledelsens ansvar at sætte omsorgsplanen

Læs mere

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn Vejledning til at afholde et panelmøde Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afholde et panelmøde? Hvordan gør I? Et panelmøde giver jer viden om, på hvilke områder en afgrænset del af jeres faglige praksis

Læs mere

Omsorgsplan. Indholdsfortegnelse: Denne omsorgsplan træder i kraft ved følgende. 01. Orientering om omsorgsplan. 02

Omsorgsplan. Indholdsfortegnelse: Denne omsorgsplan træder i kraft ved følgende. 01. Orientering om omsorgsplan. 02 Opdateret 27-03-2015 Omsorgsplan Indholdsfortegnelse: Side Denne omsorgsplan træder i kraft ved følgende. 01 Orientering om omsorgsplan. 02 Handleplan ved livstruende ulykker. 03 Hvis et barn dør. 04 Hvis

Læs mere

SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI

SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI FORBEREDELSE HVEM LAVER ANTIMOBBESTRATEGIEN? Skolebestyrelsen har ansvaret for, at skolen har en antimobbestrategi. Det er også dem, der skal godkende indholdet af

Læs mere

HANDLEPLAN. I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE

HANDLEPLAN. I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE HANDLEPLAN I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE Indholdsfortegnelse Forord Side 1 Når en elev dør Side 2 Når en elev mister mor/far, søskende Side 4 Når en elev mister

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

Mange mennesker er ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælges derfor den eneste løsning, som ikke duer... nemlig at lade som

Mange mennesker er ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælges derfor den eneste løsning, som ikke duer... nemlig at lade som Mange mennesker er ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælges derfor den eneste løsning, som ikke duer... nemlig at lade som ingenting. Det er det værste man kan gøre. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skolen fylder en stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser og hjælpe med at vende sorgen til savn.

Skolen fylder en stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser og hjælpe med at vende sorgen til savn. OmSorg handleplan At børn rammes af sorg, kan ingen umiddelbart forhindre. Som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en sådan uoverskuelig situation. Skolen fylder en stor

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Børn og voksne med sorg. Læssøesgades Skole.

Børn og voksne med sorg. Læssøesgades Skole. Børn og voksne med sorg. Læssøesgades Skole. Tranbjerg Skole OmSorg Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit Titel Side 1 Formål 3 2 Grundholdning 3 3 Information 4 4 Alvorlig sygdom 5 5 Når en elev dør 5 6 Ulykke,

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Sorg handleplan for Bobjergskolen

Sorg handleplan for Bobjergskolen Sorg handleplan for Bobjergskolen Denne plan er en oversigt over hvilke handlinger, der iværksættes: 1. Hvis en elev oplever voldsomme hændelser 2. Hvis en elev dør 3. Hvis en elev mister mor/far/søskende

Læs mere

Beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Thyholm Skole

Beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Thyholm Skole Beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Thyholm Skole I foråret 2014 går 34 kommuner og 75 skoler i gang med en række udviklingsprojekter om længere og mere varierede

Læs mere

Sorghandleplan for Østerbyskolen

Sorghandleplan for Østerbyskolen Sorghandleplan for Østerbyskolen Denne omsorgsplan indeholder planer for hvordan skolen/medarbejderne skal handle i svære livssituationer for: skolens elever forældre/søskende til skolens elever personale

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af selvevalueringsskema for standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Vejledning til udfyldelse af selvevalueringsskema for standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Vejledning til udfyldelse af selvevalueringsskema for standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Indledning og formål Denne vejledning henvender sig til dig, der skal gennemføre jeres årlige

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: - 2 -

Indholdsfortegnelse: - 2 - - 1 - Denne udgave af omsorgsplanen er fuldstændig enslydende med den trykte udgave. Opsætningen er lidt anderledes, så den er nemmere at læse på hjemmesiden. Indholdsfortegnelse: FORORD... 3 Omsorgsplan

Læs mere