Hold styr på timeregistreringen med en stærk brancheløsning fra Inventio.IT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hold styr på timeregistreringen med en stærk brancheløsning fra Inventio.IT"

Transkript

1 Hold styr på timeregistreringen med en stærk brancheløsning fra Inventio.IT

2 TimePlus - brancheløsning til arkitekter, ingeniører, landmålere mv. C5 TimePlus er forretningssoftwaren til timebaserede virksomheder. I vores kundeportefølje findes arkitekter, tegnestuer, rådgivende ingeniører, landinspektører, reklamebureauer og konsulenthuse, men løsningen benyttes også af mere end 200 revisionsfirmaer landet over. Vi har en over 10 år lang historie med time/sagsløsninger til danske virksomheder, og vi har etableret adskillige løsninger, så vi ved, hvad vi taler om. Vores kunder er både den lille virksomhed med 1-2 ansatte og op til de helt store med 250 ansatte. Vores filosofi er at udvikle og drive et produkt, som vi selv kan være stolte af, og som vores kunder er glade for at benytte. Rolle-opdeling TimePlus kan opdeles i roller som sikrer, at medarbejderen hurtigt får præsenteret netop de menuer og funktioner, som vedkommende har brug for qua sin arbejdsrolle. De typiske roller er: medarbejder, sagsleder, administration og ledelse. Klar til brug TimePlus modulet har så bred en funktionalitet, at de fleste virksomheder kan bruge produktet uden eller med få tilretninger. Derfor er TimePlus billigere i anskaffelse, drift og vedligeholdelse end alternative systemer på markedet. Microsoft Dynamics C5 og TimePlus - en samlet løsning TimePlus er fuldt integreret med markedets mest udbredte ERPsystem - Microsoft Dynamics C5. Inventio.IT A/S kan derfor tilbyde én samlet virksomhedsløsning, som håndterer alle virksomhedens arbejdsopgaver fra A-Z. Faktureringsmodulet er bl.a. integreret i Dynamics C5 således, at der kan opsættes kontering på forskellige finanskonti alt efter hvilke jobarter omsætningen er skabt af. Samtidig er det integreret til debitor således, at betalinger kan udlignes og kontoudtog kan udskrives på de enkelte debitorer. Vi kan også levere bilagsscaning, anlægsstyring og Business Intelligence, som add-on moduler. Landinspektørcentret A/S med 6 afdelingskontorer tilbyder med den nyeste faglige viden matrikulært arbejde, juridisk bistand og GIS-produkter til kommuner, byggefirmaer, kirkegårde, landmænd og private grundejere. Landinspektør, Søren Daniel Kristensen udtaler: Med 6 afdelingskontorer er det meget vigtigt, at vi hele tiden har styr på vores timeregistrering. Før anvendte vi C5 Projekt, som er et standard projektmodul i økonomisystemet C5, men med brancheløsningen TimePlus, har vi fået et effektivt værktøj, som er skræddersyet til vores branche. Efter indførelsen af TimePlus er udfaktureringsgraden løftet, så investeringen var hurtig tjent hjem. Efterfølgende har Inventio.IT lavet en integration til vores journalsystem, som blev udført til vores fulde tilfredshed. Inventio.IT leverede et professionelt arbejde, som viste at de har et stort branchekendskab og hurtigt kan sætte sig ind i den måde, vi arbejder på. TimePlus: Debitor Projektstyring Ressourcestyring Tidsregistrering Finans

3 Få det fulde overblik over økonomi og tidsforbrug Timegodkendelse Den ansvarlige kan hurtigt danne sig et overblik over timekladder, som skal godkendes. I ét særskilt skærmbillede ligger alle igangværende ugekladder for virksomheden eller den sagsansvarliges afdeling. IGVA - igangværende arbejder Den sagsansvarlige har i skærmbilledet Igangværende arbejder det fulde overblik over den enkelte sag med f.eks. timer, honorar, udlæg og budget. Der kan direkte udføres reguleringer eller faktureringer af de enkelte sager. Hvilke data der ønskes vist på skærmbillede og rapporter tilpasses let, og der kan oprettes et ubegrænset antal skabeloner. Overblik med sagsportalen Forespørgsler og statistikker giver sagsansvarlig mulighed for at danne sig et overblik over sagsstatus såvel under sagsforløbet som ved efterkal-kulation i sagsportalen, hvor alle relevante nøgletal er samlet. TimePlus: Tabt overblikket over igangværende arbejder! Skab overblik med TimePlus

4 Medarbejderportalen - tidsbesparende timeregistrering Medarbejderportalen Medarbejderen har i en intuitiv opbygget portal et samlet overblik over egne sager med f.eks. bogførte posteringer med arbejdstype, ugekladder, status på overtid/flex samt kørsel. Medarbejderen finder let den aktuelle sag med den indbyggede fritekst søgning og er hurtig klar til registrering på den korrekte sag. Den daglige registrering kan opdeles i tre områder, registrering af timer, udlæg samt kørsel. Daglig registrering Timer registreres med angivelse af sag, art, beskrivelse og timeantal. Via Outlook kan medarbejderen indlæse sine kalenderaftaler og anvende disse som grundlag. Udlæg registreres med udgifter til f.eks. parkering, fortæring og broafgift. Kørsel registreres med registreringsnummer og km start/slut. Systemet udfylder automatisk adresse fra/til ud fra kundens adresse. JJW ARKITEKTER er blandt Danmarks større arkitektvirksomheder og skaber bæredygtig og nyskabende arkitektur, hvor brugerne er i centrum. JJW ARKITEKTER dækker stort set alle byggeriets områder - fra idé til drift. Økonomichef, Tina Henning udtaler: Vi har projekter, hvor forbruget er på over timer, men uanset projektstørrelse, er en effektiv timeregistrering og sagsopfølgning meget vigtig, og her lever TimePlus helt op til vores forventninger. TimePlus anvendes hver dag af 55 medarbejdere og det er en stor gevinst at de selv registrerer timer og tilhørende kommentarer. Arbejdsgangen sikrer en god dokumentation og sikrer at timer i forbindelse med f.eks. ekstraarbejde og aftalesedler bliver faktureret korrekt til kunderne. Hos JJW har vi, i samarbejde med Inventio.IT, fået implementeret Arkitekternes overenskomst i TimePlus et forløb som blev gennemført med stor professionalisme og som har haft stor effekt på optimering af vores arbejdsgange. I 2009 har vi udviklet og implementeret en Business Intelligence (BI) løsning et dynamisk ledelsesværktøj baseret på data fra TimePlus. Et værktøj som har givet os et nemt og hurtigt overblik over virksomhedens økonomistyring og øvrige fokusområder, som fakturering, medarbejderens effektivitet etc. Med BI modulet sikrer vi fuldt udbytte af alle de mange data, som vi registrerer i TimePlus. Gevinsten er flere informationer i færre rapporter. Inventio.IT leverer en seriøs sparring og vi sætter især pris på den nære og personlige support vi taler direkte med medarbejderen som kender til vores system, og det giver en hurtig problemløsning. TimePlus rollefordeling: Medarbejder Sagsleder Administration Ledelse

5 Effektiv udnyttelse med ressourceplanlægning Ressourceplanlægning Med ressourceplanlægning i TimePlus kan du effektivt optimere udnyttelsesgraden af dine medarbejdere. Budgettering foretages på uge eller månedsbasis. Ressourcebudgettering Der er mulighed for at lave udvidede budgettering pr. uge eller pr. måneds oversigt. Medarbejderbelastning Man har mulighed for at udskrive en rapport således, at man kan se ressourcetræk pr. medarbejder og pr. faggruppe. Rapporten viser sager, hvor ressourcen er booket samt belastning pr. faggruppe. Færdiggørelsesgrad Med udgangspunkt i realiseret forbrug samt budgetteret forbrug angives færdiggørelsesgraden af den sagsansvarlige. Systemet beregner herefter sagens aktuelle faktor. Budgettering og ressourceplanlægning klares hurtigt og nemt med TimePlus

6 Administrationen - effektivitet og overblik Administration For administrationen er der mange gevinster ved TimePlus. Her kan fremhæves: IGVA opgøres automatisk Håndtere Ferie/Flex og ARK overenskomst Revisorgodkendt kørselsregistrering Integration til og fra Finans/Debitor/Kreditor/Løn Fakturering Fakturering er enkel og hurtig efter sagernes aftalevilkår. Alt foregår på skærmniveau som direkte dialog. Ud fra de registrerede timer og udlæg på sagerne kan fakturakladderne dannes. Der kan oprettes fakturaforslag som sendes til godkendelse og evt. redigering inden den endelige fakturering ingen overflødige arbejdsgange. Øvrige funktioner: Áconto og slutfakturering Masseoprettelse jf. rateplaner Masseudskrivning - både faktura og proforma Elektronisk fakturering Ledelsesrapportering - få det fulde overblik med TimePlus og Plus Intelligence Rapporter og præsentationer Der er en lang række rapporter og forespørgelser i TimePlus som giver mulighed for at få præsenteret nøgletal på den enkelte sag, gruppe, sagsansvarlige, medarbejder eller afdeling. Der kan udskrives dynamiske statusrapporter over bl.a. DB, DG, timer, omkostninger og nøgletal kan sammenlignes med de budgetterede tal. Disse rapporter giver et her og nu billede over alle igangværende sager. Plus Intelligence Plus Intelligence er et tillægsmodul til TimePlus, som er klar til brug efter installation. Systemet indeholder en datamodel med en stor rapportpakke samt de primære nøgletal og KPI er for timesagsstyring. Man kan bruge de dertil indbyggede dynamiske rapporter eller selv lave nye uden programmering. Plus Intelligence er den hurtigste måde at implementere et business intelligence system, da det har en færdig datamodel designet til din TimePlus brancheløsning fra Inventio.IT Kom nemt i gang med TimePlus. Brugervenligt med hurtig oprettelse af sager og projekter m.v.

7 Tillægsmoduler C5 Bilagsscan Anvendes til indscanning og finansregistrere fakturaer. Registreringerne bliver indlæst direkte i kassekladden i Dynamics C5, herefter skal der godkendes og bogføres. Alle kan umiddelbart registrere fakturaer, og de indscannede fakturaer kan fremover vises direkte i Dynamics C5. Plus2Excel Med Plus2Excel er der nu mulighed for at overføre diverse rapporter direkte til Excel regneark for videre bearbejdning af data f.eks. via tabeller og pivotrapporter. Man kan f.eks. kopiere et kontoudtog fra banken direkte over i kassekladden og slippe for alt tastearbejdet. C5 CRM Med dette modul har man mulighed for at holde styr på sine kunder og emner. Man kan f. eks. styre aktiviteter, møder, tilbud og de daglige opgaver. Med synkronisering til Outlook har man en komplet registrering af korrespondancen med kunde/emne. TimePlus - Highlights Udviklingen og opdatering med TimePlus TimePlus bliver konstant videreudviklet i tæt samarbejde med kunderne. En gang om året afholder vi en brugerdag, hvor vi mødes med alle vores kunder. Her fortæller vi om fremtiden, nye versioner, tips og tricks m.v. Det er også her man som kunde kan komme med ris og ros samt ideer til næste version. Leverandøruafhængigt system TimePlus er bygget op, så der er adgang til alle kildekoder. Dette gør at man som kunde ikke er afhængig af leverandørvalg. Man har mulighed for at vælge mellem mere end 160 Microsoft C5 forhandlere landet over. Overblik Igangværende arbejder Budget/realiserede tal Overtid/Flex/Kørsel Medarbejderbelastning Effektivitet Fuldt integreret i Microsoft Dynamics C5 med finans, debitor, kreditor og løn OIOXML (Offentlig fakturering) Hurtige udskrifter af statusrapporter på projekter, timer, lønsomhed etc. ARK overenskomst Brugervenlighed Menu tilpasset rolle Medarbejderportal Sagslederportal Ledelsesportal Viborg Ingeniørerne har ekspertise indenfor alle grene af teknisk rådgivning og bistand og klarer alle opgaver indenfor både bærende konstruktioner, VVS-installationer, el-installationer, anlægsteknik og miljø. Bogholder Kirsten Aarup Andersen udtaler: Vi har anvendt TimePlus i mange år, og systemet bruges dagligt af 20 medarbejdere. Tidligere foregik registreringen af timer og kørsel manuelt, men med TimePlus har vi fået et effektivt system, som er tidsbesparende og sikrer en mere korrekt registrering. Når afdelingslederen har godkendt ugekladden, danner denne grundlag for fakturering til vores kunder. Integrationen til de øvrige moduler i C5 betyder mindre tastearbejde og dermed færre fejl. Statistikken IGVA (igangværende arbejde) er et effektivt styringsredskab og betyder, at vi altid har det fulde overblik over både økonomi og tidsforbrug på vores sager. Udbyg TimePlus med nogle af vores stærke tillægsmoduler

8 Inventio.IT s motto er tryghed og tillid, da vi mener at dette er vigtige nøgleord, når man skal vælge samarbejdspartner. Derfor lægger vi, hos Inventio.IT, stor vægt på at have en organisation, hvor alle medarbejdere er kompetente, erfarne, troværdige og med stor engagement i hver enkelt kunde. Inventio.IT har fokus på netop din virksomheds forretningsmæssige mål og behov. Vi sætter en ære i at overholde tidsfrister, budgetter, funktionalitet og kvalitet. Inventio.IT håber, at du med denne TimePlus brochure får et godt indblik i TimePlus løsningens unikke funktioner og muligheder. Vi ønsker dig god læsning og ser frem til at kunne præsentere TimePlus for dig. Din totalleverandør Som totalleverandør af IT og ERP løsninger kan vi hjælpe til med udvikling, installering, implementering og drift af dit IT miljø. Udvikling af skræddersyede løsninger klarer vores dygtige programmører i tæt dialog med kunden. Hosting/outsourcing Med vores store hostingscenter har du mulighed for at leje både C5 og TimePlus, eller du kan eje det og lade os stå for hele driften af jeres IT-miljø. Vi kan selvfølgelig også hjælpe dig med udvikling og vedligeholdelse af jeres Dynamics C5. Dette klares af vores C5 afdeling. København Inventio.IT A/S Lyskær 3 EF, 3. sal 2730 Herlev Tlf Fax Århus Inventio.IT A/S Cedervej Harlev Plusafdelingen Support: Salg:

Det handler om at vælge rigtigt - første gang!

Det handler om at vælge rigtigt - første gang! AuditPlus - Revisorbranchens foretrukne løsning Det handler om at vælge rigtigt - første gang! Indhold AuditPlus - en brancheløsning til revisorene...side.2 Processer...Side.3 Magnus Informatik...Side.4

Læs mere

INVENTIO.IT. Det handler om tryghed og tillid

INVENTIO.IT. Det handler om tryghed og tillid INVENTIO.IT Det handler om tryghed og tillid INVENTIO.IT Tryghed og tillid er nøgleord, når man skal vælge samarbejdspartner. Inventio.IT A/S er etableret 1. oktober 2001. Vi er total leverandør og installerer,

Læs mere

Visma i Danmark. Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it

Visma i Danmark. Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Visma i Danmark Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Der er mange fordele ved at indgå et samarbejde med Visma. Vi er Nordens førende leverandør

Læs mere

ACTIVE WORKFLOW. Effektivt, stærkt og automatiseret flow i håndteringen af bilag. Arbejd hurtigere og smartere med vores. kvalitetsløsninger

ACTIVE WORKFLOW. Effektivt, stærkt og automatiseret flow i håndteringen af bilag. Arbejd hurtigere og smartere med vores. kvalitetsløsninger Arbejd hurtigere og smartere med vores Business Intelligence Baser dine beslutninger og strategier på intelligente forretningsanalyser ERP-system med over en million registrerede brugere Microsoft Dynamics

Læs mere

It-fundamentet, du kan bygge forretning på

It-fundamentet, du kan bygge forretning på It-fundamentet, du kan bygge forretning på It-løsninger specialudviklet til dine behov løfter produktivitet og bundlinje EG Byg & Installation www.eg.dk/byg Styrk bundlinjen Potentialet for øget produktivitet

Læs mere

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Microsoft Dynamics C5 Mere overskud til dig og din forretning Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Indhold Få mere overskud til at gøre det du vil... 3 Gør hverdagen nemmere.... 4 Vil du

Læs mere

Danske virksomheders foretrukne virksomhedsløsning...side 3. Lad C5 vokse i takt med din virksomhed... side 4

Danske virksomheders foretrukne virksomhedsløsning...side 3. Lad C5 vokse i takt med din virksomhed... side 4 generelt MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Har du styr på regnskabet?... side 3 Effektiv økonomistyring... side 3 Danske virksomheders foretrukne virksomhedsløsning...side 3 Startpakken til

Læs mere

Plus: Er du parat til. Din nye databaseplatform Sikker backup og nye muligheder. Microsoft Office 2010 Øget fleksibilitet via Internettet

Plus: Er du parat til. Din nye databaseplatform Sikker backup og nye muligheder. Microsoft Office 2010 Øget fleksibilitet via Internettet M a m u t M a g a z i n e F o r å r 2 0 1 0 Et kundemagasin med fokus på at forenkle hverdagen Er du parat til netskyen? Din nye databaseplatform Sikker backup og nye muligheder Microsoft Office 2010 Øget

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING Hvordan finder jeg mere information om DM Software? Brochurer som denne tjener deres formål. Men dialog er nu en gang bedst, når den foregår mellem levende mennesker. Derfor er du meget velkommen til at

Læs mere

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals!

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å a t f o r e n k l e h v e r d a g e n Få Kontrol over pengene Kundestyret udvikling I Mamut er vi optagede

Læs mere

Nyheder til version 2012

Nyheder til version 2012 Nyheder til version 2012 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

Hvorfor netop FagFinans? Kontoplanen. fordi vi ved, hvad vi snakker om. oversigt og detalje på én gang

Hvorfor netop FagFinans? Kontoplanen. fordi vi ved, hvad vi snakker om. oversigt og detalje på én gang Hvorfor netop FagFinans? fordi vi ved, hvad vi snakker om SSV har arbejdet med økonomiprogrammer i mere end 20 år. Vore udviklere har alle relevant erfaring med branchen og kender til bogholderens daglige

Læs mere

Psykologer. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykologer. Indhold. Hvem er ClinicCare? Produktblad 2015

Psykologer. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykologer. Indhold. Hvem er ClinicCare? Produktblad 2015 ClinicCare Web Produktblad 2015 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Over 1.100 klinikker anvender i dag ClinicCare. Det

Læs mere

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE...

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... VALUE YOUR TIME NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion Et år med nye standarder for projektstyring 2 Christoffer Lanstorp Head of IT

Læs mere

Vil du mærke forskellen? PRODUKT- OG PRISKATALOG, APRIL 2015

Vil du mærke forskellen? PRODUKT- OG PRISKATALOG, APRIL 2015 Vil du mærke forskellen? PRODUKT- OG PRISKATALOG, APRIL 2015 INDEX TIP - naviger med links i pdf-versionen Introduktion Velkommen til Continia Software Side 3 Det siger brugerne om vores produkter Side

Læs mere

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion Få styr på fremdrift, kapacitetsudnyttelse og hele dit projektflow EG Byg & Installation www.eg.dk/byg Hvor trykker skoen egentlig? Trenden

Læs mere

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder. Vi har specialiseret os i at levere it-løsninger, der skaber forretningsmæssig værdi for

Læs mere

Bredana CRM Foodservice brancheløsning

Bredana CRM Foodservice brancheløsning Bredana CRM Foodservice brancheløsning Vejen til optimal styring af salgs- og marketing processerne i foodservicebranchen baseret på Microsoft Dynamics CRM www.bredana.dk Indhold» Vi kan hjælpe dig med

Læs mere

DÄCKDATA DET FØRENDE SYSTEM INDENFOR DÆKBRANCHEN

DÄCKDATA DET FØRENDE SYSTEM INDENFOR DÆKBRANCHEN DÄCKDATA FULDKOMMENT OVERBLIK MED DÆKHOTELLET PRISLISTER & LEVERANDØRER ALTID ONLINE ONLINE BESTILLINGER SMS-SERVICE DET FØRENDE SYSTEM INDENFOR DÆKBRANCHEN VELKOMMEN! Der er sket meget siden, jeg grundlagde

Læs mere

Mamut Enterprise Status/Analyse

Mamut Enterprise Status/Analyse Mamut Business Software Tillægsprodukter og Enterprise-udvidelser Mamut Enterprise Status/Analyse Version 14 MBS.EXT.BIT.DK.2011.01 3 Indhold Indhold... 1 Tillægsprodukter og Enterpriseudvidelser... 3

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

Psykoterapeuter. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykoterapeuter. Indhold. Hvem er ClinicCare?

Psykoterapeuter. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykoterapeuter. Indhold. Hvem er ClinicCare? ClinicCare Web Produktblad 2015 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Over 1.100 klinikker anvender i dag ClinicCare. Det

Læs mere

Hvilke fordele kan din virksomhed få med en effektiv administrativ løsning?

Hvilke fordele kan din virksomhed få med en effektiv administrativ løsning? Her finder du Navision Australien Belgien Canada Danmark Finland Frankrig Holland Indien Island Italien Litauen Norge Polen Portugal Rusland Schweiz Singapore Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Sydafrika

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring Side 1 TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring TeamLink A/S Tel.: +45 70 26 66 11 www.teamlink.dk fakturastyring@teamlink.dk Uanset om du har 2.000 eller 200.000 indgående fakturaer pr. år, er processen

Læs mere

ClinicCare Web - Moduloversigt... 2. ClinicCare Web Grundmodul... 3. EDIFACT/breve... 4. Regnskab... 4. ClinicCare Web - Kalendermodul...

ClinicCare Web - Moduloversigt... 2. ClinicCare Web Grundmodul... 3. EDIFACT/breve... 4. Regnskab... 4. ClinicCare Web - Kalendermodul... Indhold ClinicCare Web - Moduloversigt... 2 ClinicCare Web Grundmodul... 3 EDIFACT/breve... 4 Regnskab... 4 ClinicCare Web - Kalendermodul... 5 ClinicCare Web - Journalmodul... 6 ClinicCare Facility -

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

Unikt økonomisystem som forenkler arbejdsdagen 249,-

Unikt økonomisystem som forenkler arbejdsdagen 249,- Læ sm ere sid e & 12 1 REGNSKAB OG KUNDESTYRING Unikt økonomisystem som forenkler arbejdsdagen Komplet regnskabsprogram Bru Effektiv fakturering og regnskab Relationsbyggende kundehåndtering Sælg mere

Læs mere