birkvigs typografiske mosaik 13 supplement 13 Typografisk læselighed en praktisk guide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "birkvigs typografiske mosaik 13 supplement 13 Typografisk læselighed en praktisk guide"

Transkript

1 13 Typografisk læselighed en praktisk guide

2 ttypografisk læselighed In the beginners mind there are many possibilities, but in the experts mind there are few. Shunryu Suzuki Læselighed: Videnskaben giver ikke entydige svar Tværtimod. Læser man om de forskellige test og undersøgelser, der er foretaget gennem årene peger de ofte på vidt forskellige og modstridende resultater. Tag f.eks. bare spørgsmålet om valg af skrift med seriffer eller ikke seriffer. Det har altid været»god tone«/tradition, at der skulle seriffer på, når en brødtekst skulle specificeres. Men nogle undersøgelser peger på, at der ikke er forskel i læselighed blot x-højden er den samme! Og sådan kan man finde undersøgelser, der understøtter både det ene og det andet synspunkt. Mere eller mindre klart, tydeligt og entydigt. Vi ved ikke helt hvad der sker, når vi læser en tekst Psykologer peger endvidere på, at det ikke er 100% beskrevet og dokumenteret, hvad der rent faktisk sker, når vi læser mht. til samspillet mellem øjet (det optiske) og hjernen. Forskellige teorier har gennem tiderne (dvs. siden midten af 1800-tallet) været fremherskende. En af de senere års basale opfattelser har gået ud på, at vi ser ord som ordbilleder, som unikke former beskrevet ved den ydre form, silhouetten om man vil. Nyere undersøgelser peger imidlertid på, at vi både ser ordbillederne, men også selve bogstavernes former. Videnskabelig uenighed Og den slags fænomener (at videnskaben skifter dogmer) kendes fra andre forskningsfelter. Hertil kommer at en hel del af de videnskabelige undersøgelser kan kritiseres for at mangle det, man kalder validitet (at man kan tro på resultater og metode). Det har nordmanden Ole Lund til fulde dokumenteret ved sin afhandling»knowledge construction in typography«, hvor han kritisk gennemgår 28 forsøg og tests udført i årene fra 1896 til Hvad vil vi vide? Et af de store problemer, der rejser sig i forbindelse med test af læselighedsproblematikker, er, hvad det er en test skal afdække. Hvad man ønsker at finde ud af. Er det hastigheden, hvormed en tekst kan læses? Er det hvor nemt den kan læses? Er det graden af forståelse efter endt læsning? Er det testpersonens psykologiske oplevelse (positive/negative indtryk)? Er det øjets bevægelser? Er det hjernens aktivitet eller mangel på samme? Er det graden af tekstens relevans for læseren som påvirker læsningen? Er det læsesituationen? Og sådan kunne man blive ved. Ikke mindst med også at indrage de mange faktorer, som spiller sammen med de typografiske forhold: læserens motivation, tydeligheden af teksten (lys/skærm), målgruppeproblematikker (hvem læser med hvilket syn) Osv. Læsning på skærm En stigende afhængighed af internettet og andre skærmbaserede kommunikationskanaler har medført en stigende afhængighed af at læse tekster direkte på skærmen. Derfor har fx Microsoft udviklet skærmforbedringsteknologien ClearType, som beviseligt forbedrer læsning på skærm ved at blødgøre randkurverne, der beskriver de enkelte bogstavers form (Apple har indbygget en lignende teknologi i deres styresystem). Til det praktiske arbejde Jeg har i dette lille skriv forsøgt at formulere nogle enkle regler, som hvis de overholdes bidrager til at sikre en god læselighed hvad de typografiske forhold angår, vel at mærke. Hvadenten det drejer sig om typografi på papir eller skærm. Og til en relativ bred målgruppe. Nogen garanti gives naturligvis ikke. Det er forskningens»summa summarum«, skriftekspertens anbefalingerne formuleret på baggrund af mange års erfaringer, studier, holdninger, iagttagelser og ikke mindst ønsket om at bidrage til en bedre læselighed af dokumenter i al almindelighed (læs: gammeldags idealisme). Anbefalingerne/reglerne gælder først og fremmest for design af brødtekster og er formuleret som gode udgangspunkter for dine egne typografiske valg.

3 1. Det gode skriftvalg: robuste former og velkendte proportioner Valg skrifter, der formmæssigt er robuste, dvs. der ikke har en for stor forskel mellem de tykke og de tynde streger (som f.eks. Bodoni). Og som vi er vandt til at læse, som f.eks. Times. Vælg også gerne skrifter, som har en moderat stor x-højde, men det er ikke noget»must«. Bemærk, at det ikke betyder så meget, om der er seriffer på eller ej. Undgå skrifter, som er meget originalt (= fremmedartet eller udtryksfuldt) designet et gammelt udsagn siger at»vi læser nemmest den skriftform, vi er vandt til at læse«. Og husk til skærm først og fremmest at vælge systemskrifter. Minion Myriad Lucida PMN Caecilia ITC Charter > Verdana Georgia < Eksempler på skrifter, der kan leve op til kravene om»robusthed«. Hpkx 2. Den gode skriftstørrelse: 11 punkt Times Forskellige skrifter fremstår optisk forskelligt selv i den samme specificerede punkteller pix-størrelse. Det skyldes, at de kan være designet større eller mindre på den firkant, man anvender ved fontproduktion, der kaldes et designareal (i gamle dage keglen). Ydermere er skrifter designet med forskellig x-højde. Derfor er det gode udgangspunk her defineret som 11 punkt Times. Hvis du tager afsæt i denne størrelse og tilpasser din egen skrifts x-højde, så den er lige så stor, kommer du ikke helt galt af sted. Hvis du skal kommunikere til ældre eller børn bør du gå op til 12 pkt. < Times New Roman 11/14, spaltebredde 84 mm. < Verdana, 9/12, spaltebredde 84 mm. Skærmdump

4 typografisk læselighed 3. Den gode linjelængde: max. 65 enheder Flere undersøgelser peger på, at en spaltebredder, der i gennemsnit indeholder flere end 65 enheder, er vanskeligere at læse end en, der indholder færre. En enhed er et bogstav, et tegn, et tal eller et ordmellemrum. Det ideelle udgangspunkt for fastsættelsen af linjelængden ligger for både skærm og papir på omkring enheder i gennemsnit (talt op og udregnet på mindst 20 linjers tekst). Bemærk, at på websites kan brugeren jo selv ofte sætte skriftens størrrelse op og ned med deraf flere eller færre enheder pr linje til følge. < Times New Roman 11/14, spaltebredde 84 mm. < Verdana, 9/12, spaltebredde 84 mm. Skærmdump 4. Den gode linjeafstand er afhængig af spaltebredden En gammel tommelfingerregel siger ved specifikation af linjeafstand: 2 pkt. mere en skriftens størrelse. Men reglen bør være, at jo større spaltebredde, du vælger, desto større skal linjeafstanden bør du vælge. Smal spalte = lille afstand. Bred spalte = stor afstand. Denne regel gælder for såvel papir som skærm. Et godt udgangpunkt er at fastsætte linjeafstanden som 130% af skriftstørrelsen, dvs. hvis størrelsen er 10 er linjeafstanden 13. Og gerne en smule mere til skærm, fx 150%. Men kun som udgangspunkt. Stoffet i denne publikation har for størsteparten været publiceret før. Dels som artikler i fagbladet Digital Design dels som pdf-filer til download på forlaget Grafisk Litteraturs hjemmeside. 10/11. publiceret før. Dels som artikler i fagbladet Digital Design dels som pdf-filer til download på forlaget Grafisk Litteraturs hjemme-side. 10/13. publiceret før. Dels som artikler i fagbladet Digital Grafisk Litteraturs hjemme-side. 10/16.

5 6 5. Den gode skriftstyrke: ordinær Vælg skriftens ordinære styrke til længere tekster, ikke kursiv eller halvfed eller halvfed kursiv. Undersøgelser peget på at disse skriftvarianter er vi ikke vant til at læse i større mængder, og de vil derfor være hæmmende for en hurtig og smidig læsning. Nogle skriftfamilier er forsynet med særlige varianter til brug i forskellige størrelser, bl.a. til brødteskter. De kan være betegnet som skriftens navn suppleret af Text eller Book. Andre skriftfamilier er forsynet med særlige web-varianter, som fremstår bedre på en skærm, fx Minion Web. Men at vælge disse kræver at du fabrikerer din tekst som grafik, da ikke mange brugere har installeret disse fonte. 6. Den gode skriftfarve: sort Vi er mest vant til at læse sorte bogstaver på hvidt papir. Måske vil dette ændre sig i fremtiden, men indtil videre er det hensigtsmæssigt at gå ud fra dette forhold når der skal vælges farve. Flere undersøgelser peger på en sænkning af læseligheden i typografier, der er designet med negative (lyse) bogstaver på en mørk (sort) bund. Kontrasten mellem bogstav og bund bør iøvrigt være tilstrækkelig stor. Pas derfor meget på med negative tekster, fx hele artikler eller sider i blade, magasiner, foldre, websites osv. < Adobe Garamond Premier Pro er designet i fire forskellige varianter til brug i forskellige størrelser. Dette er Minion til tryk (Type 1) Håmbørgerfontstiv Dette er Minion til tryk Dette er Minion til tryk (Type 1) Håmbørgerfontstiv 7 Dette (Type er 1) Minion Håmbørgerfontstiv til web (Type 1) Håmbørgerfontstiv Dette er Minion til tryk 1) Håmbørgerfontstiv 7 er Minion til web (Type 1) Håmbørgerfontstiv Dette er Minion til tryk (Type 1) Håmbørgerfontstiv 7 Dette er Minion til tryk (Type 1) Håmbørgerfontstiv 7 + +

6 typografisk læselighed 7 7. Den gode satsart: løs bagkant Centreret tekst og tekst med løs forkant (venstrekant) klarer sig dårligt i mange tests, der sammenligner de forskellige såkaldte satsarter (løs og fast for- og bagkant samt centreret). I mange tilfælde er det derfor bedst (ud fra en læselighedsmæssig vinkel) at vælge en løs bagkant (højrekant). Så opnår du ensartede ordmellemrum, der er gode for øjet. Ved en fast højrekant kan du nemlig få problemer med for store ordmellemrum. Ikke mindst fordi orddeling stort set ikke er til rådighed i forbindelse med webdesign. Der kan iøvrigt ikke påvises nogen forskel i læselighed mellem løs og fast højrekant. løs højrekant løs højrekant 8. Den gode helhed: orden og afsnitsopdeling af teksten Videnskabelige forsøg med læsning af»grimme«typografier kontra»pæne«typografier udført for Microsoft, konkluderer, at den pæne, velplejede påvirker læseren i en positiv retning. Han eller hun vil derfor være mere modtagelig for at læse teksten og undersøgelserne viser, at så øges forståelsen af teksten budskab. Det vil med andre ord sige, at de æstetiske kvaliteter spiller en stor rolle. Og det betyder, at du bør designe din helhed layoutet ud fra krav om oveskuelighed og orden. Sørg for at afsnit er markeret enten ved blanke linjer eller ved indrykning af første linje i hvert ansnit. Brug også hyppigt mellemrubrikker. Alt i alt må læseren gerne får det indtryk, at der er små pauser i læsningen teksten, så den virker nem at komme igennem. < Foto fra foredrag holdt af perceptionspsykologen Kevin Larson, Microsoft Advanced Reading Technologies Group. < Skærm dump fra og se mere på: legible.html

7 8 Referencer på papir Burt, Cyril (ed.): The British Journal of Statistical Psychology, Vol. VIII Part I, The Aberdeen University Press Ltd Enneson, Peter: Lateral interference, response bias, computation costs and cue value, in: Typo 13, Vydavatelstvi Svet tisku, Prag Januar Foster, J. Jeremy: Legibility research : a summary, Graphic Communication Research Unit, Royal College of Art Frick, Richard & Marty, Samuel: Typografie am Bildschirm, Satztechnik und Typografie Band 5, comedia-verlag Götz, Veruschka: Color & type for the screen, RotoVision & Grey Press Jansen, Linda og Thomsen, Paulli: Typografi for synshæmmede, En undersøgelse af mulige sammenhænge mellem nogle typografiske faktorer og teksters læselighed for synshæmmmede, Instituttet for Blinde og Svagtsynede Larson, Kevin: The Science of Word Recognition or how I learned to stop worrying and love the bouma, in: Typo 13, Vydavatelstvi Svet tisku, Prag Januar Lund, Ole: Knowledge construction in typography: the case of legibility and the legibility of sans serif typefaces, University of Reading, Department of Typography & Graphic Communication, Now read this, The Microsoft ClearType Font Collection, Microsoft Papazian, Hrant: The Bouma Supremacy, in: Typo 13, Vydavatelstvi Svet tisku, Prag Januar Pedersen, Kim: Stram op på dine websider, Forlaget Grafisk Litteratur Pedersen, Kim & Kidmose, Anders: Sort på hvidt, en udviklingsrapport om typografi og læselighed, Den Grafiske Højskole Peck, Wendy: Great Web Typography, Wiley Publishing, Inc Projekt Læsbarhed, Everts Alfabet / Bergsøe 2, Rehe, Rolf: Typographie wege zur besseren Lesbarkeit, Verlag Coating The Readability of Type, Linotype, New York Walker, Sue: How it looks, a teacher s guide to typography in children s books, University of Reading, Department of Typography & Graphic Communication Wendt, Dirk: Lesbarkeit von Druckschriften, in: Karow, Peter: Schrifttechnologie, Methoden und Werkzeuge, Springer-Verlag Wheildon, Colin: Type & layout: how typography and design can get your message across, or get in the way, Strathmoor Press Wilberg, Hans Peter & Fossmann, Friedrich: Lesetypographie, Verlag Hermann Schmidt Zachrisson, Bror: Studies in the Legibility of Printed Text, Almqvist & Wiksell, Stockholm Zachrisson, Bror: Legibility and Impact, Heritage of the Graphic Arts series, December 4, på skærm i auditorium Larson, Kevin: Foredrag på ATypI-konferencer 2003 (Vancouver), 2004 (Prag), 2005 (Helsinki).

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Rapport fra projektet At skrive sig til læsning. Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen

Rapport fra projektet At skrive sig til læsning. Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen Rapport fra projektet At skrive sig til læsning Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Maj 2012 2

Læs mere

LinkedIn for mediefolk

LinkedIn for mediefolk Grundopsætning af profil for medlemmer af Dansk journalistforbund 10 gode og nemme råd Udarbejdet for Dansk Journalistforbund af Abelone Glahn, Amedia Kopiering sker efter aftale med Abelone Glahn Marts

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING

TYPOGRAFI & OMBRYDNING 20 3SVENDEPRØVE TYPOGRAFI & OMBRYDNING Danielle Mandix Jensen Svendeprøve 2013 Opgavebeskrivelse Ombrydning og layout af magasinet Salat Bladet, et madmagasin der fokuserer på hverdagsmad, samt sundhed,

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ Bacheloropgave af Maria Blankholm og Kim Gyldenkvist, januar 2014. 13965 ord:!!!!! LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ!! Et kvalitativt studie om lediges oplevelse af det psykiske arbejdsmiljø i

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

FUNDRAISING FOR BEGYNDERE

FUNDRAISING FOR BEGYNDERE 2 FUNDRAISING FOR BEGYNDERE Denne folder er tænkt som en hjælp til dig, der er i tvivl om, hvad der skal til for at skrive en god og velovervejet fondsansøgning. Konkurrencen om bevillinger fra fonde og

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen

Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Metodeafsnit...

Læs mere

Jagten på den gode idé Af Dorte S. Nielsen

Jagten på den gode idé Af Dorte S. Nielsen Jagten på den gode idé Af Dorte S. Nielsen Startskuddet har lydt. Du sidder med en opgave eller et problem, som skal løses. Jagten på den gode idé er gået ind. Nogle dage falder det let. Idéerne vælter

Læs mere

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2009 GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: Kim Lykke

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Nordens børn Unge gør en forskel! Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier

Nordens børn Unge gør en forskel! Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier Nordens børn Unge gør en forskel! Nordens Velfærdscenter Inspirationshæfte Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier 1 Nordens Barn Unge gør en forskel! Udgiver: Nordens Velfærdscenter Sww.nordicwelfare.org

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

LÆRERES BRUG AF iskriv

LÆRERES BRUG AF iskriv Af Stig Toke Gissel I dette casestudie undersøges læreres brug af et didaktisk, digitalt læremiddel. Gennem interviews med tre lærere på mellemtrinnet i den danske folkeskole afdækkes deres brug og vurdering

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere