Praktikcenter Skive Formål Værdier Strategi Infrastruktur Organisationens opbygning... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikcenter Skive... 2. Formål... 3. Værdier... 3. Strategi... 4. Infrastruktur... 4. Organisationens opbygning... 4"

Transkript

1 Forretningsmodel Indhold Praktikcenter Skive... 2 Formål... 3 Værdier... 3 Strategi... 4 Infrastruktur... 4 Organisationens opbygning... 4 Plan for indgåelse af samarbejdsaftaler med institutioner, virksomheder mv Plan for indgåelse af aftaler med lokale det erhvervsliv... 6 Andre arbejdsbetingelser... 6 FORRETNINGSPLAN Tidsplan for anlægsfasen... 7 Lokaleforhold og geografisk beliggenhed... 8 Værksteder og anlæg Undervisningsfaciliteter Undervisningsplan Planer for praktikpladsopsøgning og formidling Interessentanalyse Kvalitetssystem Økonomistyringen Økonomi... 17

2 Praktikcenter Skive Praktikcenter Skive har gennem mere end 20 år arbejdet med skolepraktik og udviklet en levende og dynamisk lokal uddannelse inden for det merkantile område. Af skolens hjemmeside fremgår en nærmere præsentation af skolepraktikken. Skive Handelsskole søger Praktikcenter for kontor med specialet administration. Skive Handelsskole forventer at få udlagt salgsassistent uden profil og kontor generel fra Tradium. Skive Handelsskole kører allerede de to udlagte uddannelser i dag. Antal elever i skolepraktikken pr. 1. juni 2013: Kontor med specialet administration 30 elever Salgsassistent uden profil 27 elever Kontor Generel 5 elever Samlede antal elever i skolepraktik 62 elever Med 62 elever er skolepraktikken på Skive Handelsskole en stor og velfungerende skolepraktik inden for det merkantile område, og kan således tilbyde et godt afsæt for etablering af et praktikcenter. Praktikcenter Skive dækker de merkantile områder i en radius af 60 km (Thisted, Morsø, Lemvig, Struer, Holstebro, Skive og en del af Herning og Viborg kommuner), hvorved praktikpladssøgende elever inden for det geografiske dækningsområde tilgodeses mulighederne for at fuldføre deres påbegyndte erhvervsuddannelse. Praktikcenter Skive ønsker at dække følgende hovedforløb Kontor med specialet administration Kontor, generel (udlægningsaftale fra Minerva) Salgsassistent uden profil (ny udlægningsaftale fra Minerva) Forretningsmodellen er baseret på, at alle ovenstående 3 hovedforløb dækkes af praktikcenteret. Såfremt det kun bliver hovedforløb for kontor med specialet administration, der bliver indholdet i praktikcentret, vil forretningsmodellen og tilhørende forretningsplan umiddelbart kunne tilrettes hertil. Praktikcenter Skive samarbejder allerede i dag med følgende erhvervsskoler Uddannelsescenter Holstebro EUC Nordvest (med afdelinger i Thisted og Nykøbing Mors) Lemvig Handelsskole Struer Statsgymnasium (der udbyder merkantilt grundforløb) I det eksisterende samarbejde løftes allerede en del af de opgaver, som praktikcenteret i et fremtidigt samarbejde skal varetage. Således udfører Praktikcenter Skive skolepraktik på ovennævnte hovedforløb, og der eksisterer et godt samarbejde, så elever i det geografiske dækningsområde, der ikke kan finde praktikplads, tilbydes muligheden for at gennemføre praktikuddannelsen i skolepraktikken. På det praktikpladsopsøgende arbejde skal samarbejdet intensives med fokus på at få etableret flere korte aftaler, delaftaler og kombinationsaftaler. Særligt skal Praktikcenteret arbejde med de deltagende er- Praktikcenter Skive 2

3 hvervsskoler og deres LOP-konsulenter om at øge elevernes tilskyndelse til i videst muligt omfang at indgå uddannelsesaftaler. Formål Ved en bedre udnyttelse af praktikpladskapaciteten og ved en samlet tilrettelæggelse af forløb for de elever, der ikke opnår en hel uddannelsesaftale med en virksomhed, skal eleverne få en tidssvarende merkantil erhvervsuddannelse i Praktikcenter Skive. Det er Praktikcenter Skives formål at give eleverne det bedste forløb og herigennem styrke deres faglige, sociale og personlige kompetencer således, at der skabes de bedste medarbejdere til et aktivt arbejdsliv. I et stadig stærkere integreret samarbejde med andre aktører på markedet vil vi udvikle og udnytte praktikpladskapaciteten bedst muligt og på den måde være garant for erhvervslivets behov og efterspørgsel af kvalificeret arbejdskraft. Praktikcenteret skal i et integreret samarbejde med erhvervsskolerne inden for dækningsområdet sikre, at den samlede praktikpladskapacitet udnyttes optimalt og sikre, at eleverne i videst mulig omfang tilskyndes til at indgå uddannelsesaftaler. Værdier Med afsæt i et stærkt lokalt samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner og UU er Skive allerede nu blandt de kun 10 kommuner, der har nået målsætningen om, at minimum 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse. Et resultat, der er nået gennem forpligtende samarbejder mellem aktørerne. Det fælles kommitment på, at de, der har påbegyndt en uddannelse, også skal gennemføre den, er helt centralt. Denne tilgang til samarbejde skal også kendetegne samarbejdet med de øvrige erhvervsskoler i praktikcenterets dækningsområde. De formulerede værdier for arbejdet i skolepraktikken bæres ind i Praktikcenter Skive: Vi er professionelle Vi synliggør indhold og mål. Vi brænder for sagen, arbejder seriøst og vil det bedste. Vi står inde for det, vi gør og indhenter viden, sparring og inspiration fra omverdenen. Vi handler Vi giver plads til forskellighed og kreativitet, der er fællesskabets styrke. Vi anerkender, at mål kan nås på flere måder. Med humor og engagement skaber vi de bedste løsninger. Vi er ordentlige Vi er ærlige og loyale og behandler hinanden med opmærksomhed og respekt. Vi går i dialog og løser konflikter og går ind for, at arbejdspladsen er et fælles ansvar fagligt og socialt. Praktikcenter Skive 3

4 Strategi Praktikcenter Skive er beliggende i et tyndt befolket området med langt mellem praktikpladsvirksomhederne og et begrænset flow af unge. Praktikcenter Skive skal være et aktiv i lokalområdet og bidrage til, at det bliver ved med at være muligt at gennemføre merkantile erhvervsuddannelser i udkantsområdet. Gennem et aktivt erhvervsliv og et udbygget samarbejde mellem områdets erhvervsskoler, skal der uddannes og fastholdes dygtigt, faglært arbejdskraft i området, således at brancherne kan forsynes bedst muligt. Infrastruktur Praktikcenter Skive er etableret i egne lokaler på Skive Handelsskole. Praktikcenter Skive råder over et samlet areal på 502 m 2 (se tegning under forretningsplanen), der er placeret selvstændigt i nederste plan i skolens nordlige fløj. Der er selvstændig indgang til Praktikcenteret, hvorved aktiviteterne i Praktikcenteret er adskilt fra skolens øvrige aktiviteter. Eleverne tilknyttet praktikcenteret oplever derfor et miljø, der understøtter de erhverv, eleverne uddannes til. I samarbejde med de deltagende erhvervsskoler koordineres indsatsen i forhold til eleverne i praktikcenteret. I samarbejde med LOP-konsulenterne fra de deltagende erhvervsskoler fokuseres på etablering af korte aftaler, delaftaler og kombinationsaftaler for eleverne i praktikcenteret. De elementer i praktikuddannelsen, der ikke kan gennemføres i virksomhederne, kan gennemføres i praktikcenteret. Det samarbejde, der allerede eksisterer i dag mellem Skive Tekniske Skole og Skive Handelsskole, hvor skolepraktikelever fra Skive Handelsskoles skolepraktik et par dage om ugen er udlånt til at klare de administrative opgaver i Skive Tekniske Skoles skolepraktik, videreføres og udrulles til Thisted og Holstebro, hvor der også etableres tekniske praktikcentre. Organisationens opbygning Der etableres et paritetisk sammensat praktikcenterudvalg med arbejdsmarkedsrepræsentanter for hele den geografi, Praktikcenter Skive dækker. Praktikcenterudvalget suppleres med repræsentanter fra skolerne. Praktikcenterudvalget rådgiver bestyrelsen på Skive Handelsskole i forhold vedrørende praktikcenteret. En af praktikcenterudvalgets første opgaver bliver at rådgive omkring godkendelsespraksis, således at andelen af korte aftaler, delaftaler og kombinationsaftaler kan øges. Praktikcenter Skive 4

5 Bestyrelse Skive Handelsskole Praktikcenter udvalg Niels Yde Direktør Pia Bjærge Uddannelsesleder GA JS BT JC Instruktør Mentor Instruktør Instruktør Plan for indgåelse af samarbejdsaftaler med institutioner, virksomheder mv. Praktikcenter Skive bygger videre på det arbejde og de samarbejdsrelationer, der gennem 20 år er opbygget i skolepraktikken på Skive Handelsskole. Således er en lang række af de væsentlige samarbejdsaftaler en videreførelse af eksisterende aftaler. Disse suppleres med en række nye initiativer og samarbejdsaftaler. 1. Med Tradium indgås udlægningsaftale på Kontor Generel og Salgsassistent uden profil, så disse to hovedforløbsuddannelser fremadrettet vedbliver at være en del af de uddannelser, der udbydes fra Praktikcenter Skive. 2. Med EUC Nordvest, UC Holstebro, Struer Statsgymnasium og Lemvig Handelsskole indgås formaliseret samarbejdsaftale omkring opgavefordelingen mellem lokal erhvervsskole og Praktikcenter Skive. Der findes i dag allerede en række samarbejdsrelationer, der kan bygges videre på. Der har allerede været første positive drøftelser mellem skolerne omkring fremtidige samarbejdsaftaler. 3. I dag eksisterer samarbejde mellem Skive Tekniske Skole og Skive Handelsskole, hvor elever fra Skolepraktikken på Skive Handelsskole et par dage om ugen hjælper med administrative opgaver i skolepraktikken på Skive Tekniske Skole. Dette samarbejde videreføres og udvides til også at dække de Praktikcenter Skive 5

6 tekniske praktikcentre på EUC Nordvest og UC Holstebro. Der er igangværende drøftelser med EUC Nordvest og UC Holstebro omkring denne mulighed. 4. På Grunduddannelsen på Skive Handelsskole er der via PIU-sekretariatet på Silkeborg Handelsskole udviklet koncept for Praktik i Udlandet, særligt tilrettelagt over for de merkantile erhvervsuddannelser. Eleverne tilbydes mulighed for 3 måneders praktik i engelsktalende lande. Dette koncept udbredes via de øvrige deltagende erhvervsskolers merkantile grundforløb som et tilbud for eleverne i hele den geografi, som Praktikcenter Skive dækker. 5. På erhvervsskolerne, der hører ind under Praktikcenter Skives område, eksisterer der allerede en lang række internationale samarbejdsaftaler. Via et koordineret samarbejde skal de internationale relationer aktiveres i forhold til etablering af flere aftaler omkring praktik i udlandet. 6. De lokale LOP-konsulenter er helt centrale i forhold til at udnytte den praktikpladskapacitet, der allerede eksisterer i det lokale erhvervsliv samt i forbindelse med en udvidelse af kapaciteten. De personlige relationer mellem de lokale LOP-konsulenter og Praktikcenter Skive skal styrkes, så brugen af korte aftaler, delaftaler og kombinationsaftaler udvides. Det er gode stærke relationer, der er med til at flytte noget. Det gælder både i samarbejdet mellem skole og virksomhederne men også i forhold til eleverne. 7. På erhvervsskolerne arbejdes der allerede i dag på det merkantile grundforløb med en række initiativer, der er med til at matche elever og virksomheder. Eleverne på Praktikcenter Skive integreres i dette arbejde, specielt med særlig henblik på at øge andelen af korte aftaler, kombinationsaftaler m.v. 8. I samarbejde med eleverne på praktikcenteret på Skive Tekniske skole arbejdes med elevernes personlige fremtræden, præsentationsteknik og salgsteknik. Eleverne skal på tværs af brancher inspirere hinanden i arbejdet med at finde og indgå praktikaftaler. Et gensidigt inspirerende samarbejde skal være med til at øge elevernes faglige såvel som geografiske mobilitet. Plan for indgåelse af aftaler med lokale det erhvervsliv Der findes et eksisterende godt samarbejde med erhvervslivet, hvor der især på området for detailhandel er mange samarbejder omkring virksomhedsforlagt undervisning. Denne del er allerede forankret i praktikcenteret. LOP-konsulenterne har et godt og velfungerende samarbejde med erhvervslivet primært omkring etablering af hele uddannelsesaftaler. 1. I de byer, hvor der skal etableres detailbutikker, skal der indgås aftale med de lokale detailhandelsforeninger for at sikre, at den lokale detailhandel ikke oplever etableringen som konkurrenceforvridende. Andre arbejdsbetingelser 1. juni 2013 er der gennemført beskæftigelsesundersøgelse på de elever, der har forladt skolepraktikken gennem de seneste par år. Dataindsamlingen er foretaget via telefoninterview. Beskæftigelsesundersøgelsen viser klart, at skolepraktikken har været med til at kvalificere elevernes tilknytning til arbejdsmarkedet, idet udgangspunktet for alle eleverne i skolepraktikken har været, at de ikke Praktikcenter Skive 6

7 kunne finde en praktikplads. Den højeste beskæftigelsesandel findes hos salgsassistent uden profil. Sammenlignet med de andre to områder, adskiller salgsassistent uden profil sig ved at der gennem skolepraktikken har været gjort rigtig meget brug af virksomhedsforlagt undervisning. Den meget nære erhvervstilknytning, der har været gennem skolepraktikken, har givet været med til at forstærke den efterfølgende erhvervstilknytning. En erfaring, der skal drages ind i etablering af det nye praktikcenter. Salgsassistent Kontor med specialet Kontor generel uden profil administration Job 56 % 30 % 32 % Under uddannelse 12 % 20 % 36 % Ledig 20 % 45 % 23 % Syg 12 % 0 % 9 % Barsel 0 % 5 % 0 % 35 personer 22 personer 19 personer Forretningsplan Tidsplan for anlægsfasen Aktivitet Indhold Aktører Start 2013 Økonomi i kr. Butikslokale på handelsstrøget i Skive Kontakt med formanden for Handelsstandsforeningen og beskrivelse af aktører og samarbejds- partnere i processen Uddannelsesansvarlig i Praktikcenter Skive, Formanden for Handelsstanden i Skive og LOPkonsulent på Skive Handelsskole September- Oktober Mobil outlet butik på Skive Handelsskole Indkøb og beskrivelse af arbejdsprocesser Uddannelsesansvar- lig og instruktør i Praktikcenter Skive September Kr Praktikcenter Skive 7

8 Oprettelse af Praktikcenterudvalg Kontakt til alle aktører og indkaldelse til første møde Bestyrelsen på Skive Handelsskole, direktøren på Skive Handelsskole og uddannelsesleder i Praktikcenter Skive August Samarbejdsmodel m/lopkonsulenter Kontakt til alle aktører med tidspunkt for fastsættelse af rammer for fremtidigt samarbejde Direktør på Skive Handelsskole, uddannelsesleder i Praktikcenter Skive, LOPkonsulent på Skive Handelsskole, på EUC Nord Vest, UC Holstebro, Lemvig Handelsskole og Struer Statsgymnasium August Udarbejdelse af samarbejdsmodel EUC Nord Vest og UC Holstebro merkantil/teknisk Indbydelse til besøg på Skive Tekniske Skole og i Praktikcenter Skive Praktikcenteransvarlig EUC Nord Vest, Praktikcenteransvarlig UC Holstebro og uddannelsesleder i Praktikcenter Skive Oktober Kr Lokaleforhold og geografisk beliggenhed Praktikcenter Skive er etableret i egnede lokaler på Skive Handelsskole. Praktikcenter Skive er placeret i en del af kælderen i skolens nordlige fløj med egen indgang og parkeringsareal. I praktikcenteret er der et selvstændigt kontormiljø, der adskiller sig tydeligt fra skolens generelle undervisningsmiljø Der er et selvstændigt kontormiljø i praktikcenteret, der adskiller sig tydeligt fra skolens generelle undervisningsmiljø. Derudover indeholder Praktikcenter Skive lokaler, på samlet set 502 m 2, se tegning herunder: Praktikcenter Skive 8

9 Praktikcenter Skive 9

10 Cafe/mødelokale med plads til 50 personer Mødelokale med plads til 12 mødedeltagere Mødelokale med plads til 6 personer Mødelokale med plads til 4 personer Undervisningslokale til 17 elever + Instruktør Undervisningslokale til undervisning af 17 elever + Instruktør Undervisningslokale til undervisning af 14 elever + instruktør Lokale til undervisning af 4 elever Lokale med reception og modtagelse af gæster og elever Lederkontor Depot Fjernarkiv 1 handicaptoilet 2 toiletter Garderobe I dialog med Handelsstandsforeningen i Skive skal der findes et egnet butikslokale til etablering af en butik til detaileleverne. Butikken etableres med et forretningslokale m/tilhørende baglokalefaciliteter. Ligeledes oprettes mobil outlet butik på Skive Handelsskole til brug 3 gange årligt. Værksteder og anlæg Det er os magtpåliggende at signalere arbejdsplads og erhvervsliv i vore læringsmiljøer. Det betyder, med en 37 timers arbejdsuge, at vore elever arbejder i åbne kontorlandskaber, at gæster, elever og andre interessenter bydes velkommen til Praktikcenter Skive i vores reception, der er bemandet med en receptionist. Den måde, lokalerne er indrettet på, understøtter et kontor-arbejdsmiljø med den arbejdspladskultur, der knytter sig til kontorarbejde. Derudover er der selvfølgelig andre personalefaciliteter. De lokaler, der i dag anvendes til skolepraktik, er udstyret således: Cafe/mødelokale med plads til 50 personer med borde m/stole til 50 personer, 2 køleskab, 2 microovne, thekøkken med opvaskemaskine, projektor, bærbar Pc til opkobling af projektor, whiteboard og fjernsynsskærm Mødelokale med plads til 12 personer med projektor, whiteboard og ovalt mødebord med stole til 12 personer Mødelokale med plads til 6 personer med mødebord m/stole til 6 personer Mødelokale med plads til 4 personer med mødebord, pc til opkobling af projektor Undervisningslokale til 17 elever + instruktør med 18 hæve-sænkeborde m/ergonomiske stole, 18 stationære computere, 18 strimmelregnemaskiner, 18 rulleborde t/opbevaring, 18 postbakker. Whiteboard, diverse opslagstavler og 6 reoler til mapper Undervisningslokale til 17 elever + instruktør med 17 hæve-sænkeborde m/ergonomiske stole, Praktikcenter Skive 10

11 17 stationære computere, 17 strimmelregnemaskiner, 17 rulleborde t/opbevaring, 17 postbakker. Whiteboard, diverse opslagstavler og 6 reoler til mapper. Undervisningslokale til 14 elever + instruktør med 14 hæve-sænkeborde m/ergonomiske stole, 14 stationære computere, 14 strimmelregnemaskiner, 14 rulleborde t/opbevaring, 14 postbakker. Whiteboard, projektor, bærbar pc til opkobling til projektor, diverse opslagstavler og 6 reoler til mapper. Lokale til undervisning af 4 elever med 4 justerbare skriveborde m/kontorstole, 4 stationære computere og et Whiteboard Lokale med placering af reception og modtagelse af gæster, elever og andre interessenter med elektronisk informationstavle, Wall of Fame (tavle med ansatte elever og samarbejdende praktikvirksomheder), reception, stationær computer, reoler t/mapper og papir, farvekopimaskine, 3 printere og elektronisk tidsregistrering modul. Kontor til ledelsen m/hæve-sænkebord, ergonomisk stol, bærbar pc, rullebord, postbakke, rundt mødebord m/4 stole, opslagstavle og 3 aflåste reoler. Lokale til depot med aflåst skab m/4 låger, 7 reoler og diverse kontorhold. Fjernarkiv m/arkivhylder Garderobe, 2 toiletter og et handicaptoilet Mobil outlet butik på 50 m2: Outlet-butikken skal opbygges med afskærmning, hylder, stabelborde, giner, bøjler, spotlys, dankortterminal, kasseapparat og disk. Undervisningsfaciliteter Undervisningen foregår, når eleven tager elementer af praktikuddannelsen i Praktikcenter Skive i og med de nævnte faciliteter beskrevet under: Værksteder og anlæg inklusive maskiner og nødvendigt tilbehør afpasset praktikuddannelse i det enkelte hovedforløb I samarbejde med Skive Tekniske Skole omkring udlån af kontorelever til administrativt arbejde vedrørende skolepraktikelever på det tekniske område er etableret et kontorlokale med følgende: Kontor til administrationselever med 2 hæve- sænkeborde, 2 reolsektioner, 2 rulleborde, 2 stationære computere, 2 ergonomiske kontorstole, printer/kopimaskine og 2 opslagstavler Tilsvarende arbejdslokale er tænkt etableret på EUC Nordvest og på UC Holstebro. Se ansøgningen under søgte midler. Undervisningsplan I skolepraktikken på Skive Handelsskole er der mere end 20 års kontinuerlige erfaringer med at undervise elever uden uddannelsesaftaler og elever, der har delaftaler. Nedenstående beskrivelse af undervisningen er således en beskrivelse af, hvordan undervisningen foregår i dag suppleret med enkelte nye initiativer. Al undervisning på det merkantile område i Praktikcenter Skive tager i dag udgangspunkt i elevernes prak- Praktikcenter Skive 11

12 tikplaner. Ud fra praktikplanerne arbejder vi i dag med et kompetenceskema. Der er udarbejdet et kompetenceskema for uddannelse i afdelingerne for Økonomi, Salg & Marketing/E-handel, Administration/Personale og i Indkøb, se link til kompetenceskema for arbejde i økonomiafdelingen her: I kompetenceskemaet er samtlige arbejdsopgaver listet op med en tidshorisont, og derudover er skemaet udformet med kende-, kunne- og beherskebegreberne. Der gennemføres kontinuerlig kvalitetssikring, hvorved det sikres, at eleverne kommer gennem alle målepindene i praktikplanen ved at sammenholde kompetenceskemaerne med udarbejdede arbejdsplaner månedsvis. Se link til arbejdsplan i økonomiafdelingen her: En måned før forventet rokering til nyt arbejdsområde afholdes der samtale mellem instruktør og elev for at følge op på, om eleven har været gennem alle målepindene i praktikplanen. I den sidste måned inden eleven flytter til ny afdeling, kan der således komme fokus på, at eleven får arbejdet med de manglende kompetencer i forhold til kompetenceskemaet. Praktikmiljøet i Praktikcenter Skive er opbygget omkring simulerede virksomheder, hvor eleverne er ansat et halvt år i hver af de 4 afdelinger Salg/Marketing/E-handel, Personale/Administration, Indkøb og Økonomi. Kommer en elev ud i en kort aftale, en delaftale eller i enkelte tilfælde en virksomhedsforlagt undervisning, er det via alle beskrevne arbejdsopgaver let og overskueligt at sikre, at eleven ikke skal tilbage til praktikcentret og oplæres i allerede oplærte arbejdsopgaver. Da dagligdagen i Praktikcenter Skive er kvalitetssikret på ovenstående måde, er det let at ændre de eksisterende praktikplaner til de nye skoleaftaler. Allerede nu er vi i tæt dialog med eleven i karensperiode fra afslutning af grundforløbet til eventuel start i Praktikcenter Skive. Vi indkalder eleven til EMMA-samtale, hvor vi har fokus på jobsøgning og udformning af ansøgninger og cv. Fremadrettet vil vi motivere eleverne til at være endnu mere aktivt søgende, og især vil vi arbejde på, at også kort- og delaftaler skal søges i karensperioden. Planer for praktikpladsopsøgning og formidling Praktikcenter Skive skal intensivere opmærksomheden på, at få de virksomheder, der endnu ikke er godkendte til at uddanne elever, på banen. Det tænker centeret gjort ved at intensivere samarbejdet mellem de lokale LOP-konsulenter. Der skal etableres en ERFA-gruppe LOP-konsulenterne imellem, så de kan bruge og støtte hinanden i forhold til det praktikpladsopsøgende arbejde. Ligeledes så foreslår Praktikcenter Skive et fælles koordineret samarbejde om tilrettelagte kampagner rettet mod kort- eller delaftaler, bestemte brancheområder eller andet. Praktikcenter Skive afholder løbende informationsmøder på Skive Handelsskole og på de skoler, centeret samarbejder med i Holstebro, Lemvig, Thisted, Struer og Nykøbing. Ved mødeafholdelse deltager LOPkonsulenter fra de omtalte skoler samt en instruktør og uddannelseslederen på Praktikcenter Skive. Mål- Praktikcenter Skive 12

13 gruppen for informationsmøderne er elever, der har afsluttet grundforløbet og står på spring til at skulle færdiggøre en uddannelse. I tæt dialog gør Praktikcenter Skive meget ud af at opfordre eleverne til at være aktivt søgende på praktikpladser, derudover taler vi om uddannelsesvalg og guider eleverne i deres valg af uddannelsesforløb. På møderne får eleverne en bred information om uddannelse, regler, rammer og EMMA-kriterier. At være egnet til at tage en uddannelse i Praktikcenter Skive fordrer, at man er Egnet, at man er faglig og geografisk Mobil, og at man er Aktiv søgende. Det gør Praktikcenter Skive opmærksom på ved informationsmøderne, men også når eleven starter uddannelsen hos os, er der fokus på egnetheden. Eleven skriver ved ansættelsens start under på, at han/hun er informeret og har accepteret kriterierne. Derudover egnethedsvurderer vi løbende eleven. Det være sig fagligt, socialt og personligt. Vi vil fortsat signalere dagligt, at vi vil have kvalitet i Praktikcenter Skive. Som noget nyt vil vi præsentere og synliggøre de elementer, som en skoleaftale mellem Praktikcenter, virksomhed og elev kan bestå af, og i samarbejde med den enkelte elev vil vi efterfølgende sammensætte en personlig skoleaftale for eleven. For at have fokus på kvaliteten af elevernes praktikpladssøgning, vil vi fortsætte med én gang pr. måned at afsætte en dag til dette formål. Vi har 2-3 gange om året besøg af skolens LOP-konsulent, der giver gode råd og tager personlige samtaler med eleverne. Derudover vil vi sikre os, at eleverne søger kvalificeret, at eleverne er kreative i søgefeltet og at der fortsat er en stærk kontakt elev og instruktør imellem. Interessentanalyse Praktikcenteret dækker et stort geografisk område, hvor virksomheder såvel som elever er spredt meget. Nedenstående tabel viser en oversigt over placeringen af de mange praktikpladser og virksomheder tillige med forsyning af elever Antal elever, der årligt færdiggør grundforløb Praktikpladser, Detail Praktikpladser, Handel Praktikpladser, Kontor Godkendte virksomheder Detail Godkendte virksomheder Handel Godkendte virksomheder Kontor Nykøbing/ Thisted Holstebro Lemvig Struer Skive I alt Praktikcenter Skive 13

14 Kvalitetssystem Praktikcenter Skive har gennem mange år kontinuerligt arbejdet på at kvalitetssikre og optimere uddannelsen og det læringsmiljø, eleverne færdes i, og det være sig personligt, fagligt og socialt. Dagligt er der fokus på skriftlig og mundtlig kommunikation, mødetider, arbejdsprocesser, påklædning, fravær. Alt det praksisnære, hvor kvaliteten er central, er i fokus. I den forbindelse er det vigtigt at synliggøre praktikcenterets grundlæggende holdninger over for eleverne og omverdenen omkring kvalitet. Ved at synliggøre både holdning og kvalitetskultur er eleverne aldrig i tvivl om, i hvilket miljø de færdes og tager deres uddannelse. Holdning i Praktikcenter Skive er: I Praktikcenter Skive gives mulighed for at få nye idéer, afprøve dem i praksis og gøre dem til en del af dagligdagen I Praktikcenter Skive er dagligdagen præget af et højt fagligt og menneskeligt niveau I Praktikcenter Skive gøres en stor indsats for, at centeret har et godt ry Miljøet i Praktikcenter Skive giver optimale betingelser for faglig og personlig udvikling I Praktikcenter Skive fokuseres på, hvordan der kommunikeres med gæster, kunder og ansatte I Praktikcenter Skive er ærlighed grundlæggende Holdningen i Praktikcenter giver grobund for en kvalitetskultur! Kvalitetskultur: Forskelligheden hyldes og der arbejdes koncentreret på at udvikle hvert enkelt menneske Med pålidelighed, pligtfølelse og vilje fokuseres på kvalitet og detaljen forfølges Med humor arbejdes der i et åbent og ærligt miljø, der med flid og gå på mod giver mulighed for personlig, faglig og social udvikling For at sikre en fortsat høj kvalitet og faglighed i Praktikcenter Skive og for at leve op til kvalitetskulturen på stede, skal der gøres brug af de kompetenceskemaer, samarbejdsaftaler og skemaer til evaluering af elev, virksomhed og Praktikcenter Skive allerede bruger. Evalueringen giver os et synligt fingerpeg om elevens stabilitet, arbejdsvillighed og egnethed til fortsat at være elev i Praktikcenter Skive. Herigennem sikres således fortsat fokus på kvaliteten i uddannelsen og samarbejdet med erhvervslivet. Samtidig skal det sikres, at virksomhederne svarer tilbage. Dette gøres ved at elevansvarlig aflægger besøg hos virksomheden efter endt praktikperiode. Se link til evaluering af elev, virksomhed og Praktikcenter Skive her: bilag%2004.docx -- En evaluering af virksomheden skal hele tiden være rettesnor for, om eleverne oplever optimale forhold til oplæring i en praksisnær dagligdag. Se link til evaluering af virksomhed her: Evalueringen skal være rettesnor for at Praktikcenter Skive lever op til de forpligtigelser, vi har som sparrings- og samarbejdspartner med erhvervslivet. Se link til evaluering af Praktikcenter Skive her: Praktikcenter Skive 14

15 ktik%20bilag%2005.docx I forbindelse med praktikcenterets deltagelse i projektet Kvalitet i Skolepraktik har der været ekstra fokus på samarbejdet mellem Praktikcenter Skive og grunduddannelsen på skolen, og konceptet Teori & Praksis er blevet udviklet. Her samarbejdes der om at omsætte teorien, eleverne får via deltagelse i skoleperioderne, til praksis i Praktikcenter Skive. Det har givet elevernes karaktergennemsnit et løft langt højere, end vi troede muligt. Karaktererne efter deltagelse på de seneste to skoleperioder ligger fortsat på omkring 8,32 i gennemsnit. 12 Karaktergennemsnit SKP elever Elever i ordinær praktik Deltagelse i projektet blev en kæmpe succes og har haft stor offentlig bevågenhed. Senest ved at Undervisningsministeren nævnte successen i åbningstalen på den afsluttende konference af projektet Kvalitet i Skolepraktik i Odense, marts Med det løft, processen har givet til elevernes forståelse af og den mulighed for at omsætte teori til praksis, er konceptet selvfølgelig en integreret del af dagligdagen. Det betyder, at teori og praksis sammenkædes i de daglige opgaver, ligesom en ansat fra Praktikcenter Skive løbende deltager sammen med eleverne på deres skoleforløb. Dette for at sikre at teorien, eleverne skal omsætte til praksis, stemmer overens med virkeligheden og erhvervslivets forventninger. I god tid inden en skoleperiode sættes der fokus på teorien, der skal arbejdes med, og efterfølgende følges op på den lærte teori. Se link til arbejdsplan her: 02.xls Den forholdsvis store stigning i elevernes karaktergennemsnit på skoleperioderne viser, at Praktikcenter Skive, ved at sætte fokus på sammenhæng mellem Teori & Praksis har opnået en langt større elevforståelse, selvtillid, glæde og engagement på skoleophold og i elevernes dagligdag. Eleverne arbejder i teams med udnævnte gruppeledere. På den måde sikres således elevtrivsel, fagligt som Praktikcenter Skive 15

16 socialt, samt at eleverne får udviklet ansvarskompetencen. Der afholdes en trivselsundersøgelse årligt, hvor der efterfølgende altid evalueres på resultatet. Se link til trivselsundersøgelse for2013 her: Kvalitetshåndbogen på stedet udvikles og opdateres fortsat. Kvalitetshåndbogen beskriver skriftligt og detaljeret, hvordan hver enkelt arbejdsopgave gennemføres trinvis. Pt. er mere end 200 processer beskrevet. Se link til elektronisk kvalitetshåndbog her: I løbet af elevernes ansættelse i Praktikcenter Skive afholdes der 3 MUS-samtaler. Formålet med afholdelse af MUS-samtalerne er at samtale med eleven om elevens faglige, personlige og sociale kompetencer. Ved konsensus fastsættes der nye fokuspunkter og mål for eleven. Derudover afholdes der løbende samtaler efter behov. De ansatte instruktører i Praktikcenter Skive rekrutteres fra erhvervslivet. Derudover sikres, at den faglige viden altid er opdateret. Dette gøres ved, at der flere gange årligt netværksdannes med kontakter til erhvervslivet. Instruktører er på besøg i forskellige virksomheder for hele tiden at have fokus på eventuel nytænkning. Med Praktikcenter Skives øgede fokus på at få eleverne i forskellige uddannelsesaftaler, vil eleverne i langt højere grad få kontakt til erhvervslivet. Det betyder, at der skal opbygges en tæt kontakt mellem elev, instruktør og erhvervsliv. Instruktørens opgave vil i samarbejde med eleven være at sørge for faglig sparring og nytænkning i forhold til at bruge og omsætte elevernes nyvundne praktiske erfaring til de faglige miljøer i Praktikcenter Skive. Økonomistyringen Afdelingslederen i Praktikcenteret har personale- og økonomisk ansvar. Medarbejderne tilknyttet praktikcenteret (se organisationsplan i forretningsmodellen) refererer direkte til afdelingslederen, og afdelingslederen refererer til skolens direktør. Afdelingslederen agerer i selvstændigt budget, hvor der for 2013 er budgetteret en omsætning på 2,1 mio. kr. Indtægterne består primært af taksameterindtægter på tilknyttede skolepraktikelever, og væsentligste omkostningspost er lønninger med 1,5 mio. kr. Øvrige udgifter på kr dækker: Kursus og konference Rejseomkostninger Mødeudgifter Gaver og blomster Køb af tjenesteydelser Software Kontorartikler Udviklingsfonden SIMU Praktikcenter Skive 16

17 Diverse øvrige udgifter Småanskaffelser Skive Handelsskole benytter som budgetteringsmetode dækningsbidragsmetoden, hvor det budgetterede dækningsbidrag i praktikcenteret i 2013 på kr skal dække skolens faste omkostninger til primært administration, ledelse og bygninger. Økonomi Budget til brug for etablering af Outletbutik på 50 m 2 og 2 kontorer i henholdsvis Thisted og Holstebro. stk Inventar a pris i kr pris i alt i kr 1 Opbygning og indretning af mobil outlet butik Stabelborde og hjul Giner, dankortterminal, kasseapparat og disk Afskærmning Opbygning og indretning af kontor EUC Nord Vest Opbygning og indretning af kontor UC Holstebro I forbindelse med ansøgning om etablering af Praktikcenter på Skive Handelsskole søger vi samtidig om økonomisk støtte på kr Praktikcenter Skive 17

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Forretningsmodel for Detailuddannelsen med Specialer Forår 2016 Arvikavej 2B skivehs@skivehs.dk T +45 99 14 14 14 DK-7800 Skive www.skivehs.dk F +45 99

Læs mere

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Forretningsplan for Kontoruddannelsen med specialer Forår 2016 Arvikavej 2B skivehs@skivehs.dk T +45 99 14 14 14 DK-7800 Skive www.skivehs.dk F +45 99 14

Læs mere

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Forretningsmodel og forretningsplan for Praktikcenter Skive Kontoruddannelsen med specialer Forår 2016 Arvikavej 2B skivehs@skivehs.dk T +45 99 14 14 14

Læs mere

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Forretningsmodel og forretningsplan for Detailuddannelsen med Specialer Forår 2016 Arvikavej 2B skivehs@skivehs.dk T +45 99 14 14 14 DK-7800 Skive www.skivehs.dk

Læs mere

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlings- og opfølgningsplan 2014-2015 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger

Læs mere

yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlingsplan 2014 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger fra studerende,

Læs mere

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1)

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Etablering af praktikcentre Praktikcentre er koordinerende enheder på erhvervsskoler. Centrene får ansvar for at sikre den samlede uddannelse for elever,

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Multifagligt og selvstyrende. Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Handelsskole. Skive Tekniske Skole

FOU-ANSØGNING 2011. Multifagligt og selvstyrende. Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Handelsskole. Skive Tekniske Skole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Multifagligt og selvstyrende Ansøger: Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Tekniske Skole 1 Formål: Projektet har til formål at sikre høj indholdsmæssig kvalitet

Læs mere

PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel

PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel Formål: Formålet med PraktikCenter Aalborg Handelsskole er at give praktikpladssøgende unge, der opfylder EMMA-kriterierne mulighed for at tage den praktiske

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 24-4-2014 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik Idégrundlag Idégrundlaget for SkolePraktikuddannelsen er at give eleven rammer for at tage den praktiske del af uddannelsen inden for kontor-, handels- eller butiksfaget. Eleven skal modnes - såvel fagligt

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 13-8-2015 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Praktikcentre mellem skole og virksomhedspraktik. Forsker-praktikernetværket, Torsdag d. 1. okt 2015 Pernille Hjermov, Danmarks Evalueringsinstitut

Praktikcentre mellem skole og virksomhedspraktik. Forsker-praktikernetværket, Torsdag d. 1. okt 2015 Pernille Hjermov, Danmarks Evalueringsinstitut Praktikcentre mellem skole og virksomhedspraktik Forsker-praktikernetværket, Torsdag d. 1. okt 2015 Pernille Hjermov, Danmarks Evalueringsinstitut 1 Hvad er et praktikcenter? Del af EUD-institution, der

Læs mere

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Forretningsplan for Praktikcenteret Skive Handelsuddannelsen med specialer Forår 2016 Arvikavej 2B skivehs@skivehs.dk T +45 99 14 14 14 DK-7800 Skive www.skivehs.dk

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Sikring af kvalitet i Skolepraktik gennem udvikling af et værktøj til at fastholde og formidle god praksis på skolerne og blandt skolepraktikoplæringsansvarlige på den enkelte

Læs mere

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Program Hvad er Skolepraktik Uddannelser i skolepraktik Optagelse EMMA-kriterierne Skolepraktikelevers retslige stilling Økonomi Ferie Om Praktikcentret Hvad er skolepraktik?

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Tidsplan: Tilpasning og udvidelse af lokaler, vedr. ny godkendelser 01.08.16 01.07.2017 Samarbejdsaftaler med andre skoler og praktikcentre

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen v/ole Nørvang-Holm Virksomhedscenterchef EUC Sjælland De store infrastrukturprojekter vil være dynamoen i regionens vækst, i årerne der kommer! Stor efterspørgsel

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske egen virksomhed? Handelsskolen

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Forretningsplan Praktikcenter Silkeborg Kontor. Forord

Forretningsplan Praktikcenter Silkeborg Kontor. Forord Forord Silkeborg Business College er en stor og veldreven skole, som har både erhvervsuddannelse med grundforløb og EUX samt et handelsgymnasium. Dagligt har ca. 1100 elever sin gang på skolen, som er

Læs mere

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSES- UDVALG

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSES- UDVALG VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSES- UDVALG De lokale uddannelsesudvalgs opgaver i forhold til praktikcentret De lokale uddannelsesudvalgs ansvar for deres elever i skolepraktik Det lokale uddannelsesudvalgs

Læs mere

Delpolitik om Uddannelse af kontorelever i Gentofte Kommune

Delpolitik om Uddannelse af kontorelever i Gentofte Kommune Delpolitik om Uddannelse af kontorelever i Gentofte Kommune 1. Overordnede mål for uddannelse af elever Vi ønsker at rekruttere talentfulde unge og voksne til kontoruddannelsen og give kontoreleverne en

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik FOOD

Informationsmøde om skolepraktik FOOD Informationsmøde om skolepraktik FOOD Uddannelser med skolepraktik Svendborg Erhvervsskole er godkendt Praktikcenter for Gastronom Ernæringsassistent Skolepraktik på anden skole Skal du i skolepraktik

Læs mere

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb Information om skolepraktik - til dig som går på grundforløb På de næste sider finder du en masse nyttige informationer til dig som er i gang med grundforløbet. Måske overvejer du at komme i Skolepraktik,

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET

HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg tager afsæt i følgende: A. Bekendtgørelser for området B. Opgaver for det lokale uddannelsesudvalg C. Møder

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Strategi for perioden 2007-2010

Strategi for perioden 2007-2010 Strategi for perioden 2007-2010 HG strategi Vejle Handelsskole Boulevarden 48 7100 Vejle www.vejlehs.dk VEJLE Handelsskole HG Organisering af HG HG 2 teams HG detaillinien HG-kontorlinien HG-voksne HG-januar

Læs mere

at skolen slår skoleperiode sammen til et sammenhængende forløb

at skolen slår skoleperiode sammen til et sammenhængende forløb 1. Ansøger EUC Syd, Hilmar Finsens Gade 18, 6400 Sønderborg 2. Vedrører FoU-pulje for SKP. Indsatsområder 1 og 2 3. Kontaktperson Afdelingschef Jan Szezny Andersen 4. Projekttitel Nye veje i skolepraktik

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald.

Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald. Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald. Grundforløb 2006$07 2007$08 2008$09 2009$10 2010$11 2011$12 2012$13 2013$14 2014$15 Antal elever (k/m) 127 (86/41) 142 (108/34)190 (143/47)167 (109/58)

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser, bestående af en

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Marts 2013 Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Den regionale praktikpladsenhed Carl Jacobsens vej 25 2500 Valby www.regionh.dk/taenelev Potentiale for flere praktikpladser i hovedstadsregionen

Læs mere

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland Handlings- og opfølgningsplan 2017, gældende for grundforløb, EUD og EUX, og skolepraktik det merkantile område. Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Lokalt uddannelsestilbud i Thisted. Kontor administration. på EUC Nordvest i Thisted. Center for Uddannelse og Erhverv

Lokalt uddannelsestilbud i Thisted. Kontor administration. på EUC Nordvest i Thisted. Center for Uddannelse og Erhverv Lokalt uddannelsestilbud i Thisted Kontor administration på EUC Nordvest i Thisted Center for Uddannelse og Erhverv EUC Nordvest er glade for nu at kunne give elever i lokalområdet muligheden for at gennemføre

Læs mere

Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet

Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet Formål med kvalitetsarbejdet Formålet med Skovskolens systematiske arbejde med kvalitet

Læs mere

Side 1 af 9 10/10/2013 infonyt Tømreruddannelsen Efterår 2013 På tømreruddannelsen vil vi gerne knytte tættere kontakt til branchen, derfor udsender vi et nyhedsbrev op til fire gange om året. Nyhedsbrevet

Læs mere

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kapitalkædedrift Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE 1 Praktikcenter EUC Sjælland Hvad er et pratikcenter? Et praktikcenter er med til at sikre, at unge der består et grundforløb på en erhvervsuddannelse,

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk PRAKTIKCENTER Skolepraktik model Uddannelsescenter Holstebro har etableret et Praktikcenter,

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik

Informationsmøde om skolepraktik Informationsmøde om skolepraktik TECH Side 1 Uddannelser med skolepraktik på Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier Smed Personvognsmekaniker Elektriker Gastronom Ernæringsassistent Tømrer Snedkeruddannelsen

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Om skolepraktik fakta og opmærksomhedspunkter

Om skolepraktik fakta og opmærksomhedspunkter Om skolepraktik fakta og opmærksomhedspunkter Praktikpladssituationen generelt 1 Praktikpladsstatistikken for august 2009 viser følgende hovedtendenser: Der er indgået 18.876 uddannelsesaftaler i perioden

Læs mere

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Gert Nielsen Undervisningsministeriet Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Praktikcentre og uddannelsesgaranti Evaluering

Læs mere

Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK KÆRE VIRKSOMHED Har I travlt? Og kunne I have brug for ekstra hænder i dagligdagen? Så vil I helt sikkert kunne

Læs mere

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan Skole XX 2. Praktikpladsopsøgende arbejde [Data for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrivelser af skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremsendes til skolen pr. mail, og skal

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik. Svendborg Erhvervsskole

Informationsmøde om skolepraktik. Svendborg Erhvervsskole Informationsmøde om skolepraktik Svendborg Erhvervsskole Uddannelser Svendborg Erhvervsskole er godkendt Praktikcenter for Smedeuddannelsen Tømrer Elektriker Snedkeruddannelsen Ernæringsassistent Svendborg

Læs mere

praktiske råd og oplysninger

praktiske råd og oplysninger PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Ta en elev praktiske råd og oplysninger November 2006 Før eleven ansættes 1 Før institutionen ansætter en elev bør man overveje, hvad der skal til

Læs mere

Side 1 af 10 10/21/2013 infonyt Uddannelsen til personvognsmekaniker Efterår 2013 Indledning Mekanikeruddannelsen vil gerne knytte tættere kontakt til branchen, og derfor vil vi fremover udsende et nyhedsbrev

Læs mere

Forretningsmodel og forretningsplan for Skovskolens praktikcenter.

Forretningsmodel og forretningsplan for Skovskolens praktikcenter. Forretningsmodel Formål Skovskolens udbud af skolepraktik har til formål at uddanne skolepraktikelever, så de tilegner sig de samme faglige og personlige kompetencer, som elever i ordinær praktik. Det

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 85 83 86 83 85 84 85 83 Elevtrivsel

Læs mere

Levendegørelse af. Pædagogisk grundlag for Selandia. i form af Den Gode Erhvervsskole

Levendegørelse af. Pædagogisk grundlag for Selandia. i form af Den Gode Erhvervsskole Levendegørelse af Pædagogisk grundlag for Selandia i form af Den Gode Erhvervsskole FKHA 02122014 FORKLARING - Dette materiale er udarbejdet af uddannelseslederne d. 1.12.2014 og er tænkt som et bidrag

Læs mere

IBC har i perioden 1/10 1/ gennemført den lovpligtige ETU. Følgende er resultaterne af ETU for Hovedforløbet.

IBC har i perioden 1/10 1/ gennemført den lovpligtige ETU. Følgende er resultaterne af ETU for Hovedforløbet. IBC har i perioden 1/10 1/12 2016 gennemført den lovpligtige ETU. Følgende er resultaterne af ETU for Hovedforløbet. IBC har 519 besvarelser. Samlet antal besvarelser udgør 7.557 Spørgeramme IBC Alle skoler*

Læs mere

Til virksomheden der søger elever eller lærlinge PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

Til virksomheden der søger elever eller lærlinge PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE Til virksomheden der søger elever eller lærlinge PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE Velkommen til praktikcentret Roskilde Tekniske Skoles praktikcenter rummer elever fra femten forskellige uddannelser

Læs mere

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014 Eud-reformen og produktionsskolerne Vissenbjerg 9. december 2014 Stig Nielsen Kontor for Vejledning og Overgange 3392 5450 stnie1@uvm.dk Side 1 Produktionsskolernes styrkede rolle Side 2 Aftale om: Bedre

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer.

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Et nyt skoleår er startet, og vi har budt både nye og gamle elever velkommen.

Et nyt skoleår er startet, og vi har budt både nye og gamle elever velkommen. 1 of 6 10/08/2013 Efterår 2013 Et nyt skoleår er startet, og vi har budt både nye og gamle elever velkommen. Ny underviser Vi har ansat en ny underviser, Søren Birkholm Jensen. Søren har en baggrund fra

Læs mere

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro. Skolepraktik Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Hvad er skolepraktik side 3 Skolepraktik

Læs mere

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Generelt om datakilder i praktikpladsstatistikken Praktikpladsstatistikken er udarbejdet på baggrund af de registreringer som erhvervsskolerne har foretaget

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE PÆDAGOGISK-DIDAKTISK GRUNDLAG

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE PÆDAGOGISK-DIDAKTISK GRUNDLAG SYDDANSK ERHVERVSSKOLE PÆDAGOGISK-DIDAKTISK GRUNDLAG Pædagogisk-didaktisk grundlag øget anvendelse af IKT og medier eleven i centrum social ansvarlighed et attraktivt læringsmiljø styrket differentiering

Læs mere

2015 ( ) Andel, 2014 ( )

2015 ( ) Andel, 2014 ( ) s navn] 2. Praktikpladsopsøgende arbejde [Data for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrivelser af skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremsendes til skolen pr. mail, og skal

Læs mere

S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Opfølgningsplan Elevtrivsel. Virksomheds tilfredshed. Kvalitet i undervisningen

S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Opfølgningsplan Elevtrivsel. Virksomheds tilfredshed. Kvalitet i undervisningen S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Opfølgningsplan 2016 Elevtrivsel Virksomheds tilfredshed Kvalitet i undervisningen Indledning Skovskolens opfølgningsplan udformes og revideres

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere