Biofag. Nr.5 november 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biofag. Nr.5 november 2013"

Transkript

1 Biofag Nr.5 november 2013

2 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/5, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik Nielsen Forsidefoto: Pygmy Rain Frog Svend Erik Nielsen, 2013 Grafisk tilrettelæggelse: Indtryk, ISSN Oplag eksemplarer Biofag trykkes på Cyclus 100 % dansk genbrugspapir Annoncer Annoncer sendes elektronisk både til redaktionen og grafikeren Annoncepriser 1/1 side (143 x 203 mm) kr /2 side (143 x 90 mm) kr /4 side kr Særlig pris aftales for annonce på bagsiden eller indlagt løst annoncemateriale. Det skal ske efter aftale med redaktionen senest 14 dage før deadline. Alle priser er ekskl. moms. Indlæg Redaktionen modtager gerne indlæg til Biofag. Indlæg sendes til Den anvendte tekstbehandling skal være umiddelbar kompatibel til Word. Fotos leveres som tiff- eller jpg-filer med god opløsning f.eks. 300 dpi. Illustrationer skal være tegnet med sort streg. Husk figurtekster og kildeangivelser. Redaktionen forbeholder sig ret til at afkorte indlæg og at læse korrektur på indlæg. Adresseændringer Ændringsformularen på foreningens hjemmeside på EMU en anvendes. Ændringer kan evt. fremsendes via til FaDBsekretariatet: Det er tilladt at citere Biofag med tydelig kildeangivelse. Meninger, der kommer til udtryk i Biofag, deles ikke nødvendigvis af redaktionen eller foreningens bestyrelse. Foreningen af Danske Biologer Formand: Næstformand: Svend Erik Nielsen Jane Burkarl Redaktionen afsluttet Adresse: Biofag Lundingsgade Aarhus C Tlf Kasserer: Revisorer: Joan Ilsø Sørensen Kløvervangen Skødstrup Benny Silvert Jesper Ruggaard Mebus (FaDB-kurser)

3 Indhold: 4 Nyt fra bestyrelsen 6 Nyt fra fagkonsulenten 7 Referat FaDB generalforsamling 10 Biokonferencen Populationsbiologiske opgaver 16 Biologer på mission i Coste Rica 18 Typeord 20 Anmeldelse: Viden om drab 21 Anmeldelse: Skrivelyst i fagene 22 Biologi - et helt naturvidenskabeligt fag 25 Kursus i Lund: Græsser 26 "Del og stjæl" for biologilærere 27 Kursus: Kaffe og koffein 28 Kursus: Fedt og fedme III 30 kursus: Genetisk variation i teori Kurser i støbeskeen Jesper ruggaard Mebus, 2013

4 Nyt fra bestyrelsen Af Svend Erik Nielsen, formand FaDB Et varmt efterår Det er så røvsygt og meningsløst, at gymnasieelever skal lave forsøg, som tusindvis af elever har lavet før, og levere de samme svar. De burde få lov til at designe masser af forsøg selv. Ja selv indenfor egne rækker må der kæmpes mod uforstand og vrøvleri. Citatet er fra en artikel om professor Eske Willerslev i Gymnasieskolen. Han har øjensynlig ikke megen idé om, hvad der bedrives af forsøg og eksperimenter i den danske gymnasieskole nu om dage. Det er altså ikke kun inden for den politiske verden, at den reelle viden om, hvad der sker i gymnasiet er minimal og uden forbindelse til virkeligheden. For virkeligheden er jo, at der eksperimenteres og designes forsøg og eksperimenter på livet løs; faktisk er biologi et af de faglige områder som er blevet udviklet mest inden for de sidste 40 år, og det gælder både fagligt og didaktisk. Jeg kunne bare skrive IBSE, men også en række udviklingsprojekter om fx det biologiske eksperiment og om eksperimentet didaktik, vidner om at Eske Willerslev tager fejl. Også undervisningen i NV, har bevirket at faget er helt fremme på beatet, når det gælder om at udvikle og designe forsøg og eksperimenter. Biologi er om noget med til at udvikle nysgerrighed og undren hos eleverne. Måske skulle man invitere Eske til et af vore arrangementer som udspringer af fagets udviklingsarbejde, så han kan blive bevidst om, hvad der rent faktisk foregår i gymnasiet. Måske kunne FaDB endda bruge ham som en slags faglig ambassadør i kampen for at gøre biologi A adgangsgivende til Universitetet. Og så til noget helt andet Foreningens DNA - 60 tons kilobaser - var samlet til den årlige generalforsamling og biokonference september. Gentofte Hotel emmede af konstruktivitet, godt humør og hygge. Iblandt tidligere og nuværende formænd og fagkonsulenter, var der mange nye ansigter, en god blanding, hvor der blev der fortalt historier, spist god mad, drukket god vin. Under kyndig ledelse af Claudia Girnth Diamba blev der om aftenen smagt på chokolade på den videnskabelige måde. Claudia som nu har valgt at forlade bestyrelsen efter 12 aktive år med eksperimenter og gentek. Også Joan Ilsø Sørensen, vores kasserer gennem en række år har valgt at takke af i denne omgang. Kæmpe stor tak skal der lyde til dem begge for deres store indsats. Og så kunne vi fejre et jubilæum. Foreningen hjemmeside har eksisteret i 1 år. Tillykke til den og tak til de to skabere Frank Grønlund Jørgensen og Christian Rix. Selve konferencen havde hjernen og læring som tematisk omdrejningspunkt. Jesper 4

5 Mogensen, KU, Center for kognitiv Neuroscience, tryllebandt os i tre timer med ny viden om hjernens plasticitet, muligheder og begrænsninger herunder epigenetiske aspekter. Poul Jennum, Dansk center for Søvnmedicin, indviede os i søvnens mysterier og Karsten Kristiansen, KU, Biologisk Institut, førte os fra tarmens myriader af forskellige bakterier op til hjernen funktionalitet. Mennesket bedste venner er disse horder af bakterier som er med til at bestemme vort velbefindende og sundhed. Som afslutning på den meget vellykkede konference kom psykolog, Signe Vangkilde, KU, Psykologisk Institut, med en række bud på forskellige memoteknikker og forsøg til illustration af kort og langtidshukommelse. Midt i konferencen, lige før generalforsamlingen fortalte fagkonsulent Kresten Cæsar Torp om MBUs tanker om bioteknologi og innovation. Men hvorfor overskriften Et varmt efterår? Fordi det har været varmt og fordi to problematikker gør, at jorden kan komme til at ryste under os. Dels kampen mod hvad man kunne kalde det evige arbejde og så problematikken om, at matematik kan erstatte de naturvidenskabelige fag på B-niveau. Disse problematikker vil ligge øverst i bunken hos den politiske tænketank. Med dette sidste nr. af Biofag i år vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke for året som er ved at gå på held, når BioFag ligger i dine hænder. Praktisk lysbord med LED-lys Nyhed: Lysbordet er batteridrevet og egner sig derfor godt til belysning af elektroforesegeler i biologilaboratoriet. Mål lysplade (L x B): 178 x 127 mm. Bruger 4 stk. LR6 (AA) batterier (f.eks ) medfølger ikke ,00 A/S Søren Frederiksen, Ølgod Tlf Viaduktvej Ølgod Fax Afd. Aarhus: Samsøvej 21 DK-8382 Hinnerup 5

6 Nyt fra fagkonsulenten Af Kresten Cæsar Torp Tak for sidst til biokonference, regionalmøder, biologilærerdag i Århus, fagdidaktiske kurser og hvor vi ellers er stødt på hinanden. Studieretningsprofiler Vi kan have en tendens til at fokusere på A-niveau, når vi taler om faget. Jeg vil i de kommende numre fokusere på, hvordan vi kan profilere de studieretninger vi indgår i, også mht. B- og C-niveau. Skriftlige opgaver Jeg har i oktober-november været til flere regionalmøder i foreningen, fordelt over hele landet. Det har været hyggeligt at møde jer alle, dejligt med lidt faggruppesamvær og tid til dialog. Der har på alle møderne været fokus på skriftlige prøveopgaver og bedømmelse. Begrundelsen er en konstatering af at mange eksaminander har svært ved at skrive gode faglige forklaringer og begrundelser til den skriftlige prøve. På møderne har jeg også præsenteret den reviderede typeordsliste (se side 18). Typeordslisten er en liste over de mest brugte spørgemåder i de skriftlige opgaver med kort uddybning af hvad der forventes af eleverne. Den offentliggøres i årets evaluering af den skriftlige prøve. I år har vi arbejdet med disse uddybninger, og knyttet dem til bedømmelseskriterierne fra læreplanen. Jeg vedhæfter dem her i bladet. Jeg vil særligt henlede opmærksomheden på beskriv, forklar og diskuter, hvor vi særligt med forklar har forsøgt at understrege vigtigheden af at eksaminanden begrunder med faglige årsags-virkningssammenhænge i form af processer og mekanismer. Jeg vil også henvise til ordene afbild, bestem, vis og vurder, som bl.a. indeholder nogle af de statistiske databehandlingsaspekter som er præciseret i 2010-læreplanen. Jeg vil i øvrigt henvise til rettegruppe 9 s (Peder, Frank, Hans og Jesper) udmærkede artikel i sidste nummer om netop afbildning og modeller. Væn eleverne til at overveje hvilke modeller der er relevante at bruge. Forbindes punkterne? Anvendes regression? Hvilken funktionstype er matematisk og biologisk relevant? Hvorfor? Fordi den passer godt, og derfor kan give en god aflæsning? Fordi den afspejler en bestemt biologisk proces? Giv eleverne hjemmeopgaver, hvor de ser forskellige modeller, og diskuter dem på klassen. Indberetning af censorer Indberetning af censorer sker nu fra skolerne både når det gælder mundtlig censur, skriftlig censur og SRP. Det var mit indtryk, at det sidste snød flere, som forventede, at censorkorpset i SRP blev overført automatisk fra sidste år. Jeg vil bede jer være opmærksomme på at lade skolen indberette jer, hvis I kunne tænke jer censur. Om I får tildelt censur vil afhænge af det aktuelle behov, men lad jer endelig indstille. Hermed vil jeg ønske jer fortsat god SRPperiode og god jul! 6

7 referat Generalforsamling i FaDB Af Marianne Johansson den 26. september 2013 på Gentofte Hotel Svend Erik Nielsen, 2013 Formand Svend Erik Nielsen indledte generalforsamlingen kl med en velkomst til de fremmødte på Gentofte Hotel. 1. Valg af dirigent Jesper Ruggaard Mebus blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dagsorden fremgår af Biofag nr. 4, september 2013, s Valg af referent Marianne Johansson blev valgt til referent. 3. Bestyrelsens beretning Svend Erik Nielsen fremlagde bestyrelsens beretning for Årsberetningen kan endvidere læses i Biofag, september 2013, s Den nuværende bestyrelse (Joan Ilsø Sørensen, Suna Thomsen, Jane Burkarl, Claudia Girntn-Diamba, Frank Grønlund Jørgensen, Ole Kornerup, Christian Rix og Svend Erik Nielsen) blev præsenteret. Her følger nogle af hovedpointerne fra året: 7

8 Der har været meget stor aktivitet i den politiske tænketank vedr. biologi som adgangsgivende fag. På trods af brevvekslinger og politisk kontakt hersker, der stadig stor usikkerhed om den politiske velvilje. Tænketankens arbejde forsætter. I forbindelse med kurser og konsortier har der også været meget stor aktivitet. Der er stor interesse fra medlemsside i forhold til deltagelse i kurser. Det er uvist, om den nye tidsregistrering vil få betydning for mulighederne for deltagelse. FaDB s synlighed er blevet styrket ved etablering af en hjemmeside og Facebook. Desuden er procedurer ved kursustilmelding optimeret, hvilket bl.a. har medført 30 nye medlemmer og hurtigt respons vedr. optagelse/venteliste. Det regionale samarbejde kører, trods mange gode intentioner, lidt trægt. Der udtrykkes et ønske om øget fokus. Biofags redaktion har været flittige med 5 ordinære numre og et særnummer om klimaændringer. De gamle numre kan nu findes på hjemmesiden. FaDB-kurser 2012 regnskab blev præsenteret kan ses i Biofag nr. 4 s. 10. Det bemærkes, at der er et lille underskud på konsortierne i modsætning til et lille overskud på kurser. 4. Beretning fra Nucleus ApS Beretning fra Nucleus ApS kan læses i Biofag nr. 3 s Fremlæggelse af regnskab for 2012 til godkendelse Kasserer Joan Ilsø Sørensen fremlagde det revisorgodkendte regnskab for 2012, som kan ses i Biofag nr. 3, s. 8. Det fremhæves, at der i år er et overskud på kr, men at der i det kommende regnskabsår venter en større regning på ca kr for Biofag særnummer om klimaforandringer. Posten til mødeaktiviteter er betydelig og forklares med at bestyrelsen kommer fra hele landet. Medlemstallet er stabilt. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 6. Budget 2014 FaDB s budgetforslag for 2014 blev fremlagt. Der indføres en ny mødestruktur i bestyrelsen, så udgifterne til møder reduceres. Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen 7. Behandling af indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. 8. Valg til bestyrelsen Suna Thomsen, Frank Grønlund Jørgensen og Christian Rix genopstillede og blev af forsamlingen genvalgt til bestyrelsen. Peter Windfeldt og Daniel Woo Shing Hai blev af forsamlingen valgt ind som nye medlemmer af bestyrelsen. 9. Valg af revisorer Benny Silvert blev valgt som revisor til FaDB. Jesper Ruggaard Mebus blev valgt som revisor til FaDB-kurser. 10. Evt. Intet. Der blev udtrykt stor ros til bestyrelsen for verdens bedste fag: Biologi! Generalforsamlingen afsluttede i god ro og orden kl

9 9 Svend Erik Nielsen, 2013

10 Biokonference om det biologiske eksperiment - moderne metoder - dataopsamling og databehandling Der planlægges en konference den 12-13/3 2014, hvor bl.a. professor Ole G. Mouritsen og fagkonsulent Kresten Cæsar Torp deltager. Omdrejningspunktet er biologiske eksperimenter med fokus på at kvantificere resultaterne og databehandle og fremstille grafiske afbildninger af resultaterne. Konferencen skal ses i lyset af at biologi er knyttet til matematik i studieretningerne og der ligeledes er en øget opmærksomhed på at inddrage matematik i de skriftlige eksamensopgaver i biologi. Konferencens sigte er at give elever og lærere kompetencer til at kunne håndtere de fremtidige udfordringer med henblik på at inddrage matematik både mundligt og skriftligt i biologiundervisningen. Program og yderligere oplysninger om pris og andre praktiske forhold kommer i Biofag 1/2014 samt på hjemmesiden i januar Jesper Ruggaard Mebus,

11 11 Jesper Ruggaard Mebus, 2013

12 Populationsbiologiske opgaver Af Jesper Ruggaard Mebus Nedenstående opgaver er inspireret fra forskellige regneopgaver. Opgaverne er velegnede til bl.a. at lave X 2 -tests Farveblindhed er i Danmark udbredt hos 7% af drenge. Farveblindhed sidder på x-kromosomet, som drenge kun har et af. 1. Hvad er genhyppigheden (q) i Danmark for farveblindhed? 2. Hvad er genhyppigheden (p) for normalsyn? 3. Hvor mange procent af kvinderne er farveblinde? 4. Hvor mange procent af kvinder bærer farveblindhedsgenet? Redegør for, at hvis man krydser heterozygoter i en 2-genspaltning giver det forholdet 9:3:3:1, hvis de ikke er koblede. Tegn et krydsningsskema. En majsplante har 2 egenskaber: Farvet og manglende voks i endospermen, hvilket er dominante træk. Den farvede kombination kaldes F og den uden voks kaldes V. De modsvarende recessive træk kaldes f og v. En heterozygot majsplante for begge træk FfVv selvbestøves og fordelingen af frøene ser således ud: Farvet, ikke voks: 1776 Farvet med voks: 263 Farveløs, ikke voks: 277 Farveløs med voks: 420 I alt: a) Opskriv mulige genotyper for de fire udspaltninger. b) Beregn den procentvise fordeling af genotyperne. c) Hvilken fordeling af de 4 fænotyper ville man forvente når man skulle krydse planter? d) Find ud af med hvilken sandsynlighed denne fordeling ville forekomme tilfældigt (brug χ 2 og 3 frihedsgrader (klasser) svarende til antal muligheder (FV, Fv, fv, fv) fratrukket en). e) Forklar afvigelsen. 12

13 4 Map Unit er en måleenhed for, hvor langt gener (loci) er fra hinanden på samme kromosom. 1 map unit er defineret som den afstand der er mellem 2 loci, hvor der sker overkrydsning i 1 % af tilfældene. Map Unit relaterer altså til den fysiske afstand, der er mellem 2 gener på samme kromosom og er derfor et længdemål. Ovenstående figur viser placeringen af tre gener på kromosom 9 i majs. Afstanden er målt i map units. 5 a) Hvor lang er afstanden mellem S og W? b) Hvor lang er afstanden mellem S og G? c) Hvor lang er afstanden mellem W og G? d) Hvis man krydser 2 genotyper som nederst er vist, hvor stor en andel af afkommet er homozygot recessive, hvis vi alene ser på sandsynligheder for overkrydsning mellem de 3 gener? HUSK at man arver halvdelen af generne fra hver sine forældre. Det er faktisk sådan, at der, hvis en overkrydsning lige har fundet sted, er en nedsat evne til at krydse tilbage igen på det stykke af kromosomet der kommer lige efter en overkrydsning. Normalt er det sådan, at tilfælde, hvor der ikke sker overkrydsning ligger ca. 10 map units fra første overkrydsning, og 45 map units fra overkrydsningen er der normal sandsynlighed for at overkrydsning sker igen. Man siger at tilfældighedskoefficienten er 0 når der ikke er sandsynlighed for overkrydsning og 1 når der fuld sandsynlighed for overkrydsning. 6 Ud af majsplanter fra ovenstående krydsning kom der 10 planter, der var recessive for alle tre træk. Beregn tilfældighedskoefficienten. HUSK at man arver halvdelen af generne fra hver sine forældre. En population af stuefluer, der aldrig havde været udsat for DDT, og som var i Hardy- Weinberg-ligevægt med hensyn til allelparret A/a, havde følgende sammensætning i P-genera tionen: 99 % AA eller Aa og 1 % aa Genet A dominerer over genet a. Individer med genotypen aa er DDT-resistente, mens individer med genotypen AA eller Aa dør, når de udsættes for DDT. a) Hvor stor er P-generationens hyppighed af AA-individer og Aa-individer? 13

14 Ovenstående P-generation udsattes for DDT-behandling, således at 95 % af de ikke-resistente individer døde, inden de havde nået den forplantningsdygtige alder, mens alle resistente individer overlevede. 7 b) Hvor stor var genhyppighederne for A og a i P-generationen efter DDTbehandlingen? c) Udregn genotypehyppighederne i F1-generationen, det vil sige generationen efter DDT-behandlingen, idet det forudsættes af ny Hardy- Weinberg-ligevægt. I et forsøg med bananfluer lod man hunner med lange vinger og sorte øjne krydse med hanner med korte vinger og røde øjne. Den resulterende F1-generations individer havde alle lange vinger og røde øjne. Tilfældig parring blandt F1-generationens individer resulterede i 242 individer med følgende fænotypiske fordeling: 49 med lange vinger og røde øjne 44 med lange vinger og sorte øjne 55 med korte vinger og røde øjne 6 med korte vinger og sorte øjne. 8 Forklar, hvad der menes med begrebet koblede gener. Analyser ovenstående forsøgsresultater og forklar, om der er kobling mellem de gener, der betinger vingernes længde, og de gener, der betinger øjenfarven (rød/ sort) hos bananfluer. Et krydsningsforsøg med høns gav følgende resultater med hensyn til fjerenes udseende: Farvet/krøllet iiff Hvide/normal IIff F1 generation: alle hvide, krøllede fjer Analysekrydsning (= krydsning med den homozygote recessive) af F1 gav følgende resultat for 160 afkom: 18 hvide/krøllede 65 farvede/krøllede 14 farvede/normale 63 hvide/normale a) Hvilken genotype har F1-generationen? b) Opskriv genotyperne for analysekrydsningen. c) Hvilket resultat af analysekrydsningen vil man forvente, hvis generne fordeles uafhængigt af hinanden? d) Hvad er forklaringen på den fordeling analysekrydsningen faktisk gav? 14

15 INSPIRATION TIL DIN UNDERVISNING TJEK DTU S TILBUD TIL GYMNASIET På DTU kan du og dine elever lave forskellige øvelser og høre endnu flere foredrag. Vi har camps og konkurrencer, hvor eleverne dyster og samarbejder enten på DTU, på jeres gymnasie eller et helt tredje sted. Få input til undervisningen på DTU s gymnasielærerkurser. Brug vores tekster, videoer og øvelser i undervisningen. DTU s gymnasietilbud finder du på Læs mere i folderen på 15

16 Biologer på mission i Costa Rica Svend Erik Nielsen Svend Erik Nielsen 2013 Af Svend Erik Nielsen 10. oktober havde 21 biologer og fugleinteresserede sat hinanden i stævne under uret i terminal 3 i Kastrup Lufthavn. Den fælles mission var at studere biodiversitet, ressourcer og naturbevarelse i Costa Rica. Det skulle vise sig at blive en tur med et bombardement af store naturoplevelser. En af de største oplevelser var nok at opleve mere end rovfugle svævende i en lind strøm på en motorvej i luftrummet over Costa Rica på vej mod overvintringspladserne i Sydamerika. Et af mine mest elendige billeder fra rejsekurset viser nogle æggeskaller i en hul på en strand. Historien er derimod spændende. Den handler om skildpadderne som kommer ind på standen og lægger deres æg for derefter drage til havs igen og komme tilbage til den samme strand gang på gang. Costa Rica er et land med 25 % fredede områder - nationalparker som indeholder en enorm biodiversitet, som gør det muligt at se dyrene på tæt hold: dovendyr, bladskæremyrer, brøleaber, slanger, amerikanske krokodiller, frøer i surrealistiske farver, hvaler, flagermus og et enorm antal forskellige fugle, fra tukaner og papegøjer til rovfugle i hobetal. I næste nr. af Biofag vil læseren kunne stifte bekendtskab med en række gode anekdoter, skrevet af deltagerne, om forskellige former for tilpasning hos dyr og planter i Costa Rica God fornøjelse!

17 Svend Erik Nielsen

18 ele inge ens ar v tko spag i ud Typeord Listen uddyber typiske spørgemåder i de skriftlige opgavesæt i biologi 18 Afbild: Grafisk fremstilling af data. Aksebetegnelser og enheder angives. Besvarelsen skal vise din evne til bearbejde og formidle eksperimentelt arbejde eller biologiske data. Analyser: En grundig og systematisk behandling af data, figurer eller oplysninger i opgaven. Analysen kan indeholde en forklaring på årsagssammenhænge. En ren beskrivelse er ikke tilstrækkelig. Afslut gerne med en konklusion, hvis det er muligt. Besvarelsen skal vise dit faglige overblik og din evne til analysere og vurdere biologiske data. Angiv: Et kort præcist svar, fx enkeltord eller talværdi. Besvarelsen skal vise din evne til at analysere biologiske data. Baggrund, på baggrund af: Besvarelsen skal tage udgangspunkt i det materiale, figur eller lignende, der henvises til. Besvarelsen skal vise din evne til at sætte ukendt materiale i relation til kendte problemstillinger og din forståelse af bestemte biologiske begreber. Begrund: Besvarelsen skal uddybes, så det tydeligt fremgår, hvilke faglige overvejelser, der ligger bag dit svar. Besvarelsen skal vise din evne til at strukturere og formidle stoffet med sikker anvendelse af fagudtryk. Beregn: Besvarelsen skal indeholde et beregnet resultat. Beregningerne skal ledsages af forklarende tekst og delresultater i et sådant omfang, at din tankegang er klar. Angiv enheder. Bestem: Ud fra data eller oplysninger i opgaven, bestemmes for eksempel en forskrift eller en værdi. Forklar kort hvordan bestemmelsen er foretaget, og angiv de forudsætninger eller antagelser, der er grundlag for bestemmelsen. Eventuelle enheder skal angives. Beskriv: Giv en uddybende objektiv beskrivelse af det, der bedes om ud fra en figur eller oplysninger i opgaven. Beskrivelsen skal vise din evne til at strukturere og anvende relevante fagbegreber i forhold til oplysningerne i opgaven. Du skal bevare det faglige fokus i formidlingen. Diskuter: Belys en sag ved at fremdrage forskellige sider og aspekter af den. Argumenter for og imod, inddrag forskellige betragtninger fx miljømæssige, medicinske eller politiske. Afslut gerne med en konklusion, hvis det er muligt. Besvarelsen skal vise dit faglige overblik og din evne til at sætte ukendt materiale i relation til kendte biologiske problemstillinger.

19 da jeg ed ge hete i Forklar: Forklaringen skal angive en eller flere årsager, årsagssammenhænge, mekanismer eller processer, der kan forklare det der spørges til. Anvend relevant teori og fagbegreber på de konkrete resultater, figurer eller oplysninger i opgaven. Besvarelsen skal vise din evne til at inddrage relevante faglige elementer i en given problemstilling. Forslag, giv forslag til: Et eller få udvalgte forslag er tilstrækkeligt. Giv en faglig begrundelse for dit eller dine forslag i et sådant omfang at tankegangen er klar....forsøg/eksperiment. Besvarelsen kan indeholde en beskrivelse af et relevant eksperiment, en forsøgsopstilling, en metode eller dens princip. Overvej reglerne for godt forsøgsdesign....hypotese. Opstil en hypotese der kan testes. Besvarelsen skal vise dine eksperimentelle kompetencer og din evne til at forstå biologiske problemstillinger. Inddrag: I besvarelsen skal du inddrage de figurer, data, citater og lignende der henvises til. Besvarelsen skal vise din evne til at sætte ukendt materiale i relation til kendte biologiske problemstillinger. Redegør, for: En redegørelse er en struktureret og fagligt begrundet fremstilling af en biologisk problemstilling eller sammenhæng. Besvarelsen skal vise din evne til at kunne strukturere og formidle stoffet med sikker anvendelse af fagudtryk. Skitser: Dette kan fx være en kort tekst, en graf med aksebetegnelser, et forsøg, en forsøgsopstilling. Der er ikke krav om præcise værdier, men kun tendenser. Skriv: Skriv en kort tekst med relevant brug af fagbegreber, der lever op til den type af tekst der bedes om, fx en konklusion eller en figurtekst. Vis: En påstand fremsættes. Der skal fremlægges passende dokumentation og/eller argumentation, som viser at påstanden er korrekt. Dokumentationen kan for eksempel inddrage beregninger, fremstilling af graf, regression, vurdering af data eller tegning af struktur. Det er væsentligt at dokumentationen knyttes sammen med en tekst, som efterviser påstanden. Besvarelsen skal vise din evne til at analysere og vurdere biologiske data. Vurder: Foretag en afvejning af forskellige muligheder eller synspunkter i forhold til en faglig problemstilling. Vurderingen foretages på baggrund af biologisk viden og evt. en statistisk analyse og kan inddrage synspunkter for og imod en faglig problemstillingen. Konkluder, når det er muligt. Besvarelsen skal vise din evne til at analysere og vurdere biologiske data. Udfyld: Et medfølgende bilag skal benyttes og vedlægges besvarelsen. Rev ene19

20 Anmeldelse Viden om drab Af Jesper Ruggaard Mebus En helt igennem tværfaglig, genial bog om mord. Det er selvfølgelig med dyb ydmyghed at man kaster sig over en tværfaglig bog med titlen viden om drab, og denne anmelder kan da heller ikke vide om andre fagdiscipliner end den biologiske/naturvidenskabelige er relevant, men det virker som om at de humanistiske og samfundsvidenskabelige vinkler er velbeskrevne og egner sig til fx AT-samarbejde eller i forbindelse med en SRP, som begynderlæsning. Bogen er udgivet af Aarhus Universitetsforlag og er nummer to i serien efter Viden om vand, der udkom i 2005 og som virkede som en god bog til nv. Det faglige niveau i denne bog er højere og tværfagligheden bredere. Som appetitvækker til bogen står der: "Mens du læser dette, er der med stor sandsynlighed en person et eller andet sted i verden, der bliver dræbt. Måske er det en kniv, der gennemskærer en legemspulsåre, et projektil, der gennembryder en kranieknogle, eller en hånd, der strammes om en hals? Og der er ikke tvivl om at drab er interessante i form af spænding i serier og i som en del af kriminallitteraturen - en vis portion uhygge og gys er også en motivationskilde. Elever ser i dag serier som CSI (Crime Scene Investigators), hvor videnskabsfolk i løbet af 50 minutter for analyseret sig frem til en morder. Bogens indhold lægger sig inden for det naturvidenskabelige område netop op ad de teknikker man ser i disse film. En del af disse undersøgelser er foretaget af retsmedicinere og retsgenetikere og disse kapitler er velegnede (om end ind imellem makabre) som biologiundervisning. Specielt ligger de retsgenetiske undersøgelser tæt op af vores biologiundervisning i øvrigt (man kunne måske endda gerne have set kapitlet Titel: Viden om drab Redaktion: Ole Ingemann Hansen, Karen Klitgaard Povlsen og Gorm Toftegaard Nielsen Forlag: Aarhus Universitetsforlag Antal sider: 229 Pris: 249,95 kr. inkl. moms ISBN: udbygget), men der er fokus på den praktiske anvendelse og det er godt i forhold til fx AT og også i forhold til at supplere de bøger vi allerede har der dækker molekylærgenetiske arbejdsmetoder. Også de øvrige kapitler om at rekonstruere en persons udsende ud fra knogler og tandmæssige undersøgelser er biologisk interessante. Den øvrige naturvidenskab (kemi og fysik) dækkes ind ved forskellige kemiske analysemetoder som fx gaskromatografi og væskekromatografi og fysik er repræsenteret ved ballistiske undersøgelser og afsat energi af projektiler. Samlet virker de tre fagområders input rigtigt fornuftigt i forhold til tværfaglig undervisning. Den samlede natuvidenskabelige del fylder lidt mere end halvdelen af bogen. Herefter kommer der to afsnit med overskrifterne mediemord og straffesagen. Afsnitte om mediemord dækker forskellige litterære genre, nemlig krimi, den journalistiske mordfortælling (Der er fokus på fx Ekstra Bladets fremstilling af mord), krimiens åsteder og til sidst om forbrydelsens ondskab. Afsnittet om straffesagen er den mere samfundsvidenskabelige del inddraget. Der er et historisk rids fra Vikingetidens hævnmotiver frem til menneskerettigheder. Der er afsnit om, hvordan man straffer og om det hjælper 20

21 samt statistik der belyser området. Bogens billedmateriale er også her meget opdateret med et billede af Sonja Richter i sin rolle i filmen efter Jussi Adler-Olsens bog: Kvinden i buret, som lige har haft præmiere. Afslutningsvis fortæller en pensioneret politimand om drabsefterforskningen i den virkelige verden, og han begynder med lakonisk at konstatere at de fleste drab der begås herhjemme opklares inden for 24 timer og kræver ikke særlige ressourcer, fordi det ofte er bekendte eller familie der står bag, men til gengæld er drab af personer der ikke har relation til hinanden komplicerede. Bogen er fantastisk helstøbt og formår at bringe fornuftige videnskabelige forklaringer ind i et spændende fagområde og med billeder i farver af alt fra slagmærker og bidemæker til forkullede lig og obduceret frilagt lever med stikmærke, hjerne med skader fra brand og lunger med røgskader. Der er virkeligt noget der stimulerer læselysten visuelt. Mange steder påfyldes teorien cases der understreger pointerne, hvilket igen fremme læselysten. En virkelig anbefalesværdig bog. Jeg vil forsøge at få min danskkollega til at lave et AT-forløb om krimigenren og mordmetoder til det næste AT-forløb, jeg skal være med i. Anmeldelse Skrivelyst i fagene Af Jesper Ruggaard Mebus Der er i øjeblikke stor fokus på skriftlighed i alle fag og med baggrund i dette fokus kunne det være interessant at læse om skrivelyst; for hvordan får man unge mennesker til at have lyst til at skrive i vores fag? Bogen er inddelt i kapitler der generelt introducerer skrivning i alle fag og behandler hvilke læringsdesign, man kan anvende og inddrager elevernes præmisser i skrivningen. Disse gennemgange er sådan set fornuftige og fører frem mod værktøjer man kan anvende og argumentationer for, hvorfor skrivning er vigtig. Et sjovt kapitel er skrivning i bevægelse der omhandler skrivning i idræt. Herefter kommer et kapitel om skrivning i naturfag og matematik, og det er kun det, det handler om: Skrivning i naturvidenskabelige fag og i matematik, men det handler ikke om skrivelyst. Det er som om den præmis er givet på forhånd, at hvis man anvender skrivning i fagene, så har eleverne også lyst til det?! Det efterfølgende kapitel er et kapitel der har overskriften Når jeg skriver, hvad jeg tænker, finder jeg ud af, hvad jeg me- Titel: Skrivelyst i fagene Redaktion: Sigrid Madsbjerg og Kirsten Friis Forlag: Dansk Psykologisk Forlag Antal sider: 288 Pris: 341,00 kr. inkl. moms ISBN: ner - om skrivelyst i matematik, og det kapitel (selvom det er grundskoleorienteret og rettet temmelig specifikt mod matematik) er måske det eneste der handler om lyst til at skrive. Jeg anerkender, at bogen indeholder megen god skrivepædagogik, men kan ikke undgå at blive en smule skuffet over indholdet, da jeg ikke synes at LYSTEN til at skrive ekspliciteres - og det er ærgerligt. 21

Biofag. Nr.5 november 2012

Biofag. Nr.5 november 2012 Biofag Nr.5 november 2012 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik

Læs mere

Biofag. Nr.2 april 2013

Biofag. Nr.2 april 2013 Biofag Nr.2 april 2013 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik Nielsen

Læs mere

Nr B.2 ioapril 2012 fag

Nr B.2 ioapril 2012 fag Biofag Nr.2 april 2012 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Biofag. Nr.4 September 2009

Biofag. Nr.4 September 2009 Biofag Nr.4 September 2009 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Biofag. Nr.1 februar 2011

Biofag. Nr.1 februar 2011 Biofag Nr.1 februar 2011 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

GISP. Nr. 155 September 2014

GISP. Nr. 155 September 2014 GISP Nr. 155 September 2014 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING Idræt B ny udgave af papirbogen og nu også ibog Idræt B idrætsteori behandler teoretiske emner som den moderne idræts historie, idrætten

Læs mere

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag 183» september 2011 samfundsfagsnyt Tema: EU foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 184: 15.11.2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

GISP. Nr. 148 Maj 2012

GISP. Nr. 148 Maj 2012 GISP Nr. 148 Maj 2012 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING Idræt...meget pædagogisk, med mange rigtig gode og overskuelige tabeller og figurer Malene Meincke om B-for bedre idræt i GISP 13869 Fås som

Læs mere

Geo-Nyt 62. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. september 2005. Geo-Nyt 62, september 2005 -

Geo-Nyt 62. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. september 2005. Geo-Nyt 62, september 2005 - Farvel og Goodbye - den gamle redacteur forlader skuden og begiver sig mod nye mål (her Nuussuaq), foto: Laust Wium Olesen Geo-Nyt 62, september 2005 - Geo-Nyt 62 september 2005 Geografilærerforeningen

Læs mere

FORUM. Stafetten. Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat

FORUM. Stafetten. Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat Medlemsblad nr. 136 / December 2014 Redaktørens spalte Indhold Kære læser. Efteråret er kommet og vinteren, Jul og Nytår står for døren. Det har summet af aktivitet i foreningen siden sommerferien - både

Læs mere

56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK. mangfoldighed TEMA. Diplomlaborant med topkarakter. Kommunikation, projektstyring og nyt netværk. www.dl-f.

56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK. mangfoldighed TEMA. Diplomlaborant med topkarakter. Kommunikation, projektstyring og nyt netværk. www.dl-f. 56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK mangfoldighed TEMA Diplomlaborant med topkarakter Kommunikation, projektstyring og nyt netværk www.dl-f.dk Indhold 3 Lederen Artikler 4 Diplomlaborant med topkarakter

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008 Beretning for lærerforeningen 2007-2008 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der den 1. juni 2008 681 medlemmer, hvoraf 398

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

AT-eksamen og samfundsfag

AT-eksamen og samfundsfag AT-eksamen og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen, formand for FALS Leder 2006 har været præget af store skridt ad reformens nye veje: Ny karakterskala, studieretninger, KS-faget, nye kompetencer skriftligt

Læs mere

Stamceller & Komplekse tal

Stamceller & Komplekse tal NF SÆSONPROGRAM 13/14 Stamceller & Komplekse tal ANDRE FOREDRAG Sex: Hvad er mening? Medicinalkemi Sprængstoffer WORKSHOPS Laborieweekend STUDIETURE Atomkraftværk Novozymes Ungdommens Naturvidenskabelige

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

Autentiske spørgsmål kan skabe ægte engageret dialog på naturhistoriske museer

Autentiske spørgsmål kan skabe ægte engageret dialog på naturhistoriske museer ArtIkler 49 Autentiske spørgsmål kan skabe ægte engageret dialog på naturhistoriske museer Nana Quistgaard, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet Abstract. Artiklen beskriver et forskningsprojekt

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite 179» september 2010

samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite 179» september 2010 179» september 2010 samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 180: 15. nov. 2010 Redaktion:

Læs mere

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? NATURFAG i skolen Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013 First lego league En vejledning til skole- og fritidshold 2013 Innholdsfortegnelse Velkommen som vejleder i FLL! I dette dokumentet finder du al den information du har brug for når du skal deltage i projektet.

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere