Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium"

Transkript

1 Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: Undervisningsmiljøvurdering på Brøndby Gymnasium i Karina Norqvist Nielsen (KN) Udløbsdato: 22/ :00 Tilmeldte Indsendte Indsendte inkl. frameldte respondenter Ej besvaret Antal lærere Antal elever I alt Besvarelser Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix 1 Undervisningsmiljøvurdering BG 2013 Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på Brøndby Gymnasium (BG). Det indeholder også nogle spørgsmål om dig og din uddannelse. Hvis intet andet er angivet, bedes du sætte ét "kryds" ud for hvert spørgsmål. Der er desuden enkelte steder mulighed for at uddybe svaret komme med kommentarer ideer. Det er af stor betydning, at ALLE spørgsmål besvares. Skulle der være enkelte spørgsmål, som du ikke kan svare på, kan de springes over. Spørgeskemaet vil indgå i undersøgelsen under alle omstændigheder. På forhånd tak. 1.1 Uddannelsestid Hvor mange timer bruger du i alt per uge på din uddannelse? (alt inklusiv, dvs. undervisning, lektielæsning, skriftligt arbejde. Fuld skemadag = 7 timer) % % > Fritidsarbejde Hvor mange timer bruger du typisk på fritidsarbejde pr. uge? % % > Frivilligt arbejde Hvor mange timer bruger du typisk på at være træner, lektiehjælper, deltage i foreningsarbejde og lign. pr. uge? % >20

2 Side 2 af Sport og motion Hvor mange timer bruger du typisk på sport og motion pr. uge? > Tid på skolen Hvor mange timer tilbringer du ca. på skolen uden for undervisningstiden? % % 5-8 >8 1.6 Mere tid på skolen? Ville du gerne have mulighed for at tilbringe mere tid på skolen uden for undervisningstiden? Ja Nej % 1.7 it Hvor meget tid bruger du typisk ved computeren pr. uge (både på skolen, hjemme og andre steder)? > % 1.8 it Synes du brugen af it i undervisningen øger din indlæring 9 45 % Lidt % Lidt u u 1.9 it Bruger du computeren til spil, facebook chat o. lign, mens der foregår undervisning? I høj % Slet ikke

3 Side 3 af Skolens it-systemer Kan du håndtere din computer og skolens it-systemer? I høj % Slet ikke 1.11 Support til it og software Er supporten til it og software god nok? I høj % Slet ikke Ubesvaret 1.12 it Bruger BG de digitale muligheder tilstrækkeligt i undervisningen? I høj % Slet ikke 1.13 it Når vi bruger computere i undervisningen bliver du så generet af: Støj Andres skærme 3 15 % Ledninger Temperaturstigning 8 40 % Pladsmangel Dårlig placering Ubesvaret 3 15 % 1.14 it Kommentarer til it i øvrigt - forslag til forbedringer? 2 Psykisk undervisningsmiljø Det psykiske miljø handler om, hvordan du har det med dine klassekammerater og lærere, og hvordan stemningen er i klassen. Det handler også om kvaliteten af undervisningen, og om der er et stort arbejdspres, så du oplever stress. 2.1 Forventninger til BG Uddannelsen på BG lever op til mine forventninger I høj 9 45 % %

4 Side 4 af 14 Slet ikke 2.2 Forventninger til dig Jeg ved, hvad mine lærere forventer af mig I høj 9 45 % 9 45 % Slet ikke 2.3 Selverkendelse Hvor godt dårligt, synes du selv, du klarer dig i din klasse? Jeg er en af de bedste Der er nogle få, der er bedre end mig Der er mange der er bedre end mig Som de fleste andre 3 15 % 2.4 Uretfærdigt behandlet? Jeg har oplevet at føle mig uretfærdigt behandlet af en flere af mine lærere I høj 4 20 % 8 40 % Slet ikke 8 40 % 2.5 Klasserumskultur Hvor pænt taler I til hinanden? meget pænt pænt % pænt grimt grimt meget grimt vi taler ikke sammen 2.6 Klasserumskultur 2 I hvilket omfang føler du dig som en del af klassens sociale fællesskab I høj %

5 Side 5 af % Slet ikke 2.7 Mobning Er du blevet mobbet på BG i dette skoleår (siden august)? Ja Nej % 2.8 Mobning Hvis ja i forrige spørgsmål, beskriv hvordan. 2.9 Samarbejde Bryder du dig om at samarbejde i grupper? I høj 4 20 % % Slet ikke 2.10 Koordinering af skriftligt arbejde Hvor ofte sker det, at I skal aflevere opgaver i flere fag samtidigt? Ofte % Af og til 9 45 % Sjældent Aldrig 2.11 Indflydelse på undervisningens form Hvor er du med dine muligheder for at få indflydelse på undervisningens form? Tilfreds % 7 35 % U 2.12 Indflydelse på undervisningens indhold Hvor er du med dine muligheder for at få indflydelse på undervisningens indhold? Tilfreds % %

6 Side 6 af 14 U 2.13 Information Hvor er du med den daglige information fra skolen? Tilfreds % 4 20 % U 2.14 Administrationen Hvor er du med betjeningen i administrationen? (kontakten med sekretærer, vicerektor, rektor) 9 45 % Tilfreds % U 2.15 Fravær Har du følt dig stresset, presset til at gå i skole, selvom du var syg, pga. fraværssystemet? Ja % Nej % 2.16 Tilbageblik Hvis du tænker tilbage, måned for måned, har du da inden for det seneste halve år seriøst overvejet at gå ud af skolen? Ja 3 15 % Nej % Ubesvaret 2.17 Hvis ja...hvorfor? Hvad er de væsentligste årsager til dine overvejelser om at gå ud? 2.18 Brug af studievejledningen Hvad bruger du studievejledningen til? (sæt gerne flere "krydser") Skolemæssige og faglige ting (fx valgfag, eksamen, planlægning, uddannelsesskift) Personlige ting (fx stress, fravær, personlige og familiemæssige problemer) %

7 Side 7 af 14 SU 4 20 % Andet 2.19 Kollektiv studievejledning Hvor er du med den kollektive studievejledning, (dvs. studievejledningsaktiviteter i stamklasserne, fx studiemetodik, valgfag, SU)? Tilfreds 7 35 % 9 45 % U 2.20 Individuel studievejledning Hvor er du med den individuelle studievejledning (fx indslusningssamtaler, lektielæsning, planlægning, fravær, valgfag, SU, personlige problemer) Tilfreds % U 2.21 Studievalg København Hvor er du med vejledningen fra Studievalg København? Tilfreds U Har ikke mødt Studievalg København % 2.22 Fester på BG Hvor er du med festerne på skolen? Tilfreds % 4 20 % U

8 Side 8 af Fredagscafeer på BG Hvor er du med cafeerne på skolen? Tilfreds 9 45 % U 3 15 % 2.24 Atletikdag Hvor er du med atletikdagen på skolen? Tilfreds 9 45 % 8 40 % U Deltog ikke 2.25 U? Hvis du svarede "" "meget " i et flere af spørgsmålene ( ikke deltog i atletikdagen), har du mulighed for at begrunde din hed her 2.26 Linjeidræt Hvor er du med tilbuddet om linjeidræt? 7 35 % Tilfreds 3 15 % U Deltager ikke 2.27 Lektieværksted Har du brugt lektieværkstedet i dette skoleår (siden august)? Ja Nej % 2.28 Kommentarer til lektieværkstedet Hvis du bruger lektieværkstedet: Skriv hvad der fungerer godt og hvad vi kan gøre bedre. Hvis du IKKE bruger lektieværstedet: Skriv hvorfor! 2.29 Optimal læring Hvornår synes du, at du lærer mest i skolen? (sæt op til 3 "krydser") Når det er læreren der %

9 Side 9 af 14 underviser alene Når vi har gruppearbejde Når vi har projekter i ét fag Når vi har projekter på tværs af fag Når jeg arbejder alene med lektierne 8 40 % 8 40 % % % Andet 3 15 % 2.30 Hjælp uden for undervisningen? Hvor god er muligheden for at få hjælp fra lærerne udenfor den skemalagte undervisning? Let Let let svært Svært 4 20 % svært Har ikke brugt det 4 20 % 2.31 AT Hvordan oplever du perioderne med AT? (sæt op til 3 "krydser") gode 3 15 % Gode % gode dårlige Dårlige 3 15 % dårlige 2.32 AT Er formålet med AT klart for dig? I høj % 7 35 % Slet ikke 3 Fysisk undervisningsmiljø Det fysiske miljø handler om de fysiske rammer, du færdes i til daglig på skolen. Det er bl.a. lokalernes indretning, pladsforhold, lyd- og lysforhold samt udstyr og inventar. 3.1 Stolene Hvor u er du med følgende udsagn? Jeg sidder godt på stolene Lidt % Lidt u 3 15 % u

10 Side 10 af Lugt på skolen Føler du dig generet af lugtgener på skolen? Ofte % Af og til Sjældent 3 15 % Aldrig 3.3 Sollys der blænder Bliver du sommetider blændet af solen, når du sidder til undervisning? Ofte Af og til % Sjældent 7 35 % Aldrig 3 15 % 3.4 Temperaturen i lokalerne Føler du dig generet af temperaturen i lokalerne? Ja % Nej 4 20 % 3.5 Temperaturproblemer? Hvis du føler dig generet af temperaturen i lokalerne, skriv da i hvilke lokaler og på hvilket tidspunkt af året du oplever problemerne 3.6 Plads til gruppearbejde Vi har gode steder til gruppearbejde 7 35 % Lidt 8 40 % Lidt u u 3.7 Idrætshal Hvor er du med idrætshallen? % Tilfreds U Ved ikke

11 Side 11 af Cykelparkering Hvordan vurderer du skolens parkeringsforhold for cyklister? Ikke i orden Mindre problemer I orden % Ikke relevant 3.9 Kantinen som opholdssted Hvor u er du med følgende udsagn? Vi har en god kantine og der er rart at være Lidt % Lidt u u 3.10 Brug/udnyttelse af kantinen I hvor høj synes du, at vi udnytter kantinen til undervisning og som arbejdslokale ved mellemtimer, aflysninger og gruppearbejde? I høj 9 45 % Slet ikke % 3.11 Forslag til bedre kantine Hvordan kan vi gøre kantinen bedre til undervisning, fællesarrangementer m.m Undervisningslokalerne Hvor u er du med følgende udsagn? Vores undervisningslokaler er pæne og rene 8 40 % Lidt % Lidt u u 3.13 Kendskab til ordensreglerne I hvor høj kender du skolens ordensregler I høj 9 45 % Slet ikke 3.14 Rygepolitik Hvordan vurderer du skolens rygepolitik?

12 Side 12 af 14 Ikke i orden Mindre problemer 3 15 % I orden % 3.15 Alkoholpolitik Hvordan vurderer du skolens alkoholpolitik? Ikke i orden Mindre problemer I orden % 3.16 Forslag til ændringer/tilføjelser til ordensreglerne Hvis du ikke mener, at ordensreglerne fungerer optimalt, kan du komme med forslag til ændringer tilføjelser her 3.17 Brand Har du haft mulighed for at deltage i en brandøvelse? Ja Nej % 3.18 Handicappede Hvordan vurderer du tilgængeligheden for handicappede på skolen? Ikke i orden Mindre problemer I orden % Ved ikke 7 35 % 3.19 Elevskabe Hvor er du med elevskabene? Tilfreds 4 20 % U Ikke relevant 9 45 % Ubesvaret 3.20 Toiletter Hvor u er du med følgende udsagn? Vores toiletter er pæne og rene Lidt Lidt u 7 35 % 7 35 %

13 Side 13 af 14 u 4 Æstetisk undervisningsmiljø Bliver der undervist i inspirerende rammer? Er det rart at være i skolens bygninger, og skaber de en god atmosfære for sociale aktiviteter, undervisningen og det daglige liv på skolen? Materialer, lys og farver kan fx have indflydelse på bygningens atmosfære. 4.1 Særligt tiltalende rum Er der rum, der særligt tiltaler frastøder dig, fx pga. stemningen, farverne indretningen? Ja Nej % 4.2 Hvis ja... Hvilke rum tiltaler/frastøder dig særligt, og hvorfor? 4.3 Gangarealer Skolens gangarealer er behagelige og indbydende % Lidt % Lidt u u 4.4 Ro til at arbejde koncentreret Hvor u er du med følgende udsagn? Jeg kan finde et RART sted, hvor jeg kan få ro til at arbejde koncentreret 3 15 % Lidt 9 45 % Lidt u 7 35 % u 4.5 Vedligeholdelse Hvor u er du med følgende udsagn? Skolen er generelt godt vedligeholdt % Lidt 7 35 % Lidt u u 4.6 Støj Hvor u er du med følgende udsagn? Der er generelt for meget støj på skolen Lidt % Lidt u u

14 Side 14 af Afslapning Hvordan vurderer du skolens arealer og områder, hvor man kan slappe af? 4 20 % Tilfreds 9 45 % U Ubesvaret 4.8 Frikvarter Skriv hvis du har kommentarer til pladsen/faciliteterne i frikvartererne 4.9 Udsmykning af klasselokaler Savner du muligheder for udsmykning af klasselokalerne? I høj 3 15 % 7 35 % 3 15 % Slet ikke 7 35 % 4.10 Er der noget vi har glemt? Skriv her, hvis du mener der er noget vi har glemt at spørge om, hvis du har ideer forslag der kan forbedre undervisningsmiljøet på BG 4.11 Skolen som helhed Hvis du skulle give skolen som helhed en karakter efter 7-trinsskalaen, hvilken karakter ville du så give? % 12 MaCom A/S Lectio version / kl.12:06 ^

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 2013 Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 1. Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at du svarer på

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006 Bilag 1 frekvensanalyse Baggrundsoplysninger Hvilken klasse går du i? 9.a 11.0 15,49 9.b 12.0 16,9 9.c 15.0 21,13 10.a 16.0 22,54 10.b 17.0 23,94 Hvilket køn: Dreng 37.0 52,11 Pige 34.0 47,89 Hvor godt

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ Håndbog for studerende Indhold Indledning SIDE 4 Kapitel 2: Forberedelse SIDE 12 Kapitel 1: Fem spørgsmål om undervisningsmiljø SIDE 6 Forholdende for internationale studerende

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 1 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium - 2013-14 Undervisningsmiljøvurdering Der er i november 2013 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium i 2.g- og 3.g-klasserne,

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013 VIA University College (Professionshøjskolen) Åbne kommentarer

Tilfredshedsundersøgelse 2013 VIA University College (Professionshøjskolen) Åbne kommentarer Tilfredshedsundersøgelse 2013 VIA University College (Professionshøjskolen) Åbne kommentarer Sygeplejerskeuddannelsen i Århus (Sygeplejerske uddannelsen - VIA University College (Professionshøjskolen))

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2 klasse, 3 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 24 / 82.76% 5 / 17.24%,

Læs mere

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål.

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål. Kære skolepraktikant, På ARHUS TECH vil vi gerne vide, hvor tilfreds du er med skolepraktikken, og hvad du forventer af dig selv. Derfor vil vi bede dig besvare dette spørgeskema. Hver side i spørgeskemaet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Undervisningsevaluering på NÅE 2010/11

Undervisningsevaluering på NÅE 2010/11 Vi har i år gennemført en undersøgelse af skolens undervisning. Dette er foregået ved brug af spørgeskemaer, der er blevet uddelt i klasserne. På de følgende sider kan undersøgelsen gennemlæses, både statistisk

Læs mere

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Rapport Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Delprojektet er udarbejdet af Morten Haase 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 1.1 Men hvordan skal disse brobygningskurser opbygges? 3 1.2 Hvilke

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7 Tillæg til Odder Avis d. 1. februar 2012. På Odder Gymnasium lærer man noget og bliver til noget. Læs side 2 Skolen er et rart sted at være. Læs side 3 Undervisning er i top tre i en landsdækkende undersøgelse.

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Spørgeskemaet tager ca. 45 minutter at udfylde lidt afhængigt af, hvor hurtigt du læser og hvor mange ting, der sker i dit liv lige nu.

Spørgeskemaet tager ca. 45 minutter at udfylde lidt afhængigt af, hvor hurtigt du læser og hvor mange ting, der sker i dit liv lige nu. 1 af 48 20-01-2012 10:37 Velkommen til VestLivs spørgeskema 2011! Dette spørgeskema er anden runde af undersøgelsen VestLiv, som handler om livskvalitet og sundhed blandt unge, der bor eller har boet i

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

1 of 5 14-11-2011 21:06

1 of 5 14-11-2011 21:06 1 of 5 14-11-2011 21:06 Du har nu som elev i 1a i nogle måneder været en del af forsøget med at bruge som et dagligt værktøj i undervisningen. For at få indblik i dine erfaringer med brugen af bedes du

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere