BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER TeeJet. No DK; Version 2.00a Mølhavevej Aabybro Denmark Tlf Fax

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse FORORD... 4 OVERSIGT... 6 PROGRAMOVERSIGT... 6 COMPUTEROVERSIGT... 7 START/STOP-TASTEN (POS. 1)... 8 AUTO/MAN-TASTEN (POS. 2)... 8 MENU-TASTEN (POS. 3)... 8 PILE-TASTER (POS. 4)... 8 RETUR-TASTEN (POS. 5)... 9 ESCAPE-TASTEN (POS. 6)... 9 CLEAR-TASTEN (POS. 7)... 9 PROGRAM-TASTER TIL VALG AF DRIFTSFUNKTION (POS. 8)... 9 PROGRAM-TASTER TIL STEP-DOSERING/ DOSERING +/ (POS. 9)... 9 DEN VALGBARE DRIFTSFUNKTION (POS. 10)... 9 DOSERING (POS. 11) SPREDER TÆND/SLUK (POS. 12) DRIFT DE VALGBARE DRIFTSFUNKTIONER DRIFTSALARMER INDSTILLINGER DRIFTSINDSTILLINGER DOSERING ARBEJDSBREDDE STEPDOSERING ALARMER TOM TANK-FUNKTION MASKININDSTILLINGER REDSKABSFØLER FORDELER TANKVOLUMEN KØREFAKTOR OMDREJNINGSFØLER REGULERINGSTID MANUEL START KALIBRERING FLOWMÅLERKALIBRERING HASTIGHEDSKALIBRERING INFOMENU TRANSPORTMENU MANUEL START OG STOP AF TÆLLER I TRANSPORTMENUEN GENVEJE TIL TRIPTÆLLERE

3 INDHOLDSFORTEGNELSE TÆLLERE TRIP TÆLLER NY TÆLLER NAVNGIV TÆLLER SLET TÆLLER PRINT TRIP TÆLLER TOTAL TÆLLER GEM TÆLLERE SYSTEM KONTRAST/LYS SPROG VÆGT/VOLUME SIMULER HASTIGHED SOFTWARE-INFO TEST TEST-INDGANGE TEST-UDGANGE DISPLAY-DOSERINGSPROCENT DEADBAND PC COMMUNICATION OEM TOTAL-TÆLLER ENHED APPENDICS A... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. PC SPROG VÆRKTØJ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. APPENDICS B... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. TEEJET FILE LOADER... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. NOTATER LH AGRO 3

4 OVERSIGT FORORD Tak fordi De har valgt et TeeJet produkt. Deres nye TeeJet 500 Gyllecomputer er en avanceret, men samtidig et betjeningsvenligt produkt, som er udviklet til at være dig behjælpelig i mange år. Brugen af denne computer er nem, da alle indkodninger er baseret på en menustruktur. Ved de fleste indstillinger vises på skærmen en beskrivende tekst, som gør brugen af vejledningen mere eller mindre overflødig. Betragt derfor mest denne vejledning som et opslagsværk, som kan bruges når de forskellige indstillinger skal indkodes. Vi anbefaler dog at bruge vejledningen, når der den første gang trykkes knapper inden der skal køres. Dette bør gøres for bedre at lære computeren at kende. Alle indstillinger, som er nødvendige for korrekt drift, er opdelt i undermenuer: Driftsindstillinger relaterer til indstillinger, der har med gylle at gøre under forskellige forhold. Maskinindstillinger relaterer til maskinen og skal som regel kun indkodes én gang. I Kalibreringsmenuen foretages kalibreringen for at sikre en korrekt og nøjagtig drift. Trip tællere funktionen giver mulighed for at gemme op til 10 forskellige tællersæt (opgaver), til brug ved arbejder i marken eller ved transport til og fra marken (via Transportmenuen). Med alle ovennævnte muligheder, samt muligheden for positionsbestemt tildeling via en seriel forbindelse til en anden GPS terminal, gør at TeeJet 500 Gyllecomputeren er en af de mest alsidige og betjeningsvenlige gyllevognscomputere på markedet. God arbejdslyst! 4

5 OVERSIGT Vi har bestræbt os på at levere et fejlfrit produkt. For at opnå en optimal udnyttelse af vort produkt beder vi om, at manualen gennemlæses omhyggeligt. Ønskes der yderligere support, kontakt da venligst din nærmeste forhandler. Med hensyn til ansvar for produktets brug henvises der til vore gældende salgsog leveringsbetingelser - herunder specielt afsnit 7, som er nedenfor: 7. Produkternes anvendelse 7.1 Enhver anvendelse af produkterne sker for købers risiko. Køber kan derfor eksempelvis ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende som følge af: Forstyrrelse af/fra andre elektroniktjenester og produkter som ikke opfylder krav omfattet af CE-mærkning Manglende signaldækning eller følger heraf fra eksterne sendere, som sælgers udstyr skal anvende Funktionsfejl, som vedrører eller stammer fra pc-programmer eller pc-udstyr, der ikke er leveret af sælger Fejl, som måtte opstå som følge af købers manglende reaktion på alarmer, fejlmeldinger fra produktet eller, som kan henføres til manglende agtpågivenhed og/eller manglende løbende vurdering af det udførte arbejde i forhold til det planlagte 7.2 Ved ibrugtagning af alt nyt udstyr skal køber udvise stor omhu og betydelig opmærksomhed. Enhver tvivl om korrekt funktion/anvendelse bør omgående resultere i en henvendelse til sælgers serviceafdeling. Denne manual må ikke ændres, kopieres eller på anden måde manipuleres. Uoriginale manualer kan i værste fald medføre fejlbetjening med skader på maskiner og afgrøder som konsekvens. TeeJet Technologies hæfter ikke for skader, der kan føres tilbage til brug af uoriginale eller manipulerede manualer. Originalmanualer kan til enhver tid rekvireres hos TeeJet Technologies. Mølhavevej Aabybro Denmark Tlf Fax

6 OVERSIGT TEEJET 500 GYLLECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING OVERSIGT PROGRAMOVERSIGT Dosering Hovedmenu Arbejdsbredde Step % Fordeler udgange Drift Indstillinger Info Driftindstillinger Maskinindstillinger Kalibrering Flowmåler Hastighed Alarmer Tom tank funk. Redskabsføler Fordeler Tankvolume Dosering Mængde rest Max. hastighed Rpm fordeler Rpm pumpe Rpm PTO Transport Kørefaktor Omdrejningsføler PTO Reguleringstid Pumpe Manuel start Fordeler Trip Ny tæller Tællere Navngiv tæller Print Trip Total Gem tællere t Kontrast/Lys Sprog Slet tæller Print 1 Print 1 10 Gem HTML Gem CSV System Vægt/Volume Simuler hastighed Software info Test Test inputs Display dos. Pct. Test outputs Deadband % PC kommunication OEM Units Total tæller 6

7 OVERSIGT COMPUTEROVERSIGT T Aut/Man Menu 4 + XX% XX% Esc 5 C Pos. Pos. 1 Start/Stop-taste (Power on/off) 7 Clear-taste 2 Auto/Man-taste 8 Valg af vist driftsfunktion 3 Menu-taste 9 Step +/- taster; Dosering +/- taster 4 Pile-taster 10 Den valgbare driftsfunktion 5 Retur-taste 11 Doseringsvisning 6 Escape-taste 12 Spreder tænd/sluk visning 7

8 OVERSIGT TEEJET 500 GYLLECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING START/STOP-TASTEN (POS. 1) Denne tast anvendes til at tænde og slukke Teejet 500 computeren. Tryk på denne tast for at tænde computeren og tryk og hold tasten i 3 sek. for at slukke computeren igen. En info-boks vil blive vist for at brugeren kan bekræfte nedlukning. Når Teejet 500 computeren er tændt bruges denne tast til start og stop af gylle-udbringningen. Ved tryk på tasten skifter symbolet på skærmen ved henholdsvis tænd/sluk position (pos. 12), se side 10. AUTO/MAN-TASTEN (POS. 2) Aut/Man AUTO/MAN-tasten bruges til skift mellem automatisk og manuel styring af doseringen. MAN vises på skærmen øverst til venstre, når manuel dosering er valgt. Programtasterne pos. 9 (se side 9) skifter symboler og funktion ved henholdsvis: Manuel dosering: Pil-op (doserings-forøgelse) og pil-ned (doserings-formindskelse). Automatisk dosering: Step-dosering i % med + og. MENU-TASTEN (POS. 3) Menu MENU-tasten bruges til skift mellem driftsbillede og hovedmenu. Denne toggle-funktion kan man bruge til altid at komme tilbage til driftsbillede og hovedmenu, også midt under en indkodning. PILE-TASTER (POS. 4) Pile-tasterne bruges til at vælge og ændre en indstilling. Piletasterne kan således bruges under indkodningen. OP og NED-piletasterne kan bruges til at indstille en værdi med cifre fra 0 9, og til at vælge op og ned på skærmen. VENSTRE og HØJRE-piletasterne kan bruges til at udvælge de cifre, man vil indstille. 8

9 OVERSIGT RETUR-TASTEN (POS. 5) Retur-tasten anvendes til godkendelse af en indkodning eller retur til forrige skærmbillede. ESCAPE-TASTEN (POS. 6) Esc Escape-tasten anvendes til retur til den forrige menu uden at gemme. CLEAR-TASTEN (POS. 7) C Clear-tasten anvendes til at nulstille indstillinger/tællere og til at kvittere for alarmer. PROGRAM-TASTER TIL VALG AF DRIFTSFUNKTION (POS. 8) taste 3-4 I TeeJet 500 Gylleprogrammet anvendes disse to taster til at bladre frem og tilbage til den driftsfunktion, man ønsker. PROGRAM-TASTER TIL STEP-DOSERING/ DOSERING +/ (POS. 9) taste 1-2 I TeeJet 500 Gylleprogrammet anvendes disse to taster primært til step-dosering. Trinenes (steppenes) størrelse indtastes under indkodningen. Ved skiftevis manuel og automatisk dosering, ændres symbolet over tasterne. Doseringen kan forøges (pil-op) eller formindskes (pil-ned) ved tryk på disse taster. DEN VALGBARE DRIFTSFUNKTION (POS. 10) Denne driftsfunktion hedder den valgbare, fordi funktionen kan vises og vælges med programtasterne 3 og 4 (pos. 8). En forklaring på de forskellige driftsfunktioner kan ses på side 11. 9

10 OVERSIGT TEEJET 500 GYLLECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING DOSERING (POS. 11) Den aktuelle dosering er vist i ton/ha eller M 3 afhængig af valg af doseringsvisning som beskrives på side 24. SPREDER TÆND/SLUK (POS. 12) Symbol Dette symbol betyder Spreder slukket. Her optælles arealet ikke, da redskabsføleren er aktiveret. Sprederen startes og stoppes vha. Start/Stop-tasten (pos. 1). Dette symbol betyder Spreder tændt. Her optælles arealet. Sprederen startes og stoppes vha. Start/Stop-tasten (pos. 1). 10

11 DRIFT TEEJET 500 GYLLECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING DRIFT DE VALGBARE DRIFTSFUNKTIONER Symbol Areal: Det totale optalte areal siden opgavens start eller sidste nulstilling. Se Trip tæller på side 20. Distance: Den kørte distance siden sidste nulstilling (se side 20). Distancen vises i meter op til 9999 m. Herefter vises distancen i km (99.99, 999.9, 9999). Når distancen skifter til km, vises km i stedet for m i symbolet. Distanceoptællingen startes og stoppes vha. den valgte redskabsføler, dvs. at distancen kun optælles, når der spredes. Ønskes distancen optalt under transport, skal transportmenuen anvendes, se side 18. Hastighed: Den øjeblikkelige hastighed i kilometer pr. time. Tonsoptælling: Antal tons spredt siden sidste nulstilling. Fremgangsmåden for at nulstille en tæller kan ses på side 20. Ton eller M 3 rest: Antal ton eller M 3 der er tilbage i tanken. Distance tilbage: Den distance der kan tilbagelægges med det nuværende tank indhold. Denne beregnet værdi er basered på nuværende tank indhold, dosering og den aktuelle arbejds bredde. DRIFTSALARMER Under drift kan der opstå situationer der forårsager en alarm. De forskellige alarmer kvitteres ved et tryk på C-tasten. og fremgangsmåde for indkodning af de forskellige alarmer, kan ses på side 12. Årsagen til alarm bør undersøges grundigt, før der kvitteres for alarmen. 11

12 INDSTILLINGER INDSTILLINGER DRIFTSINDSTILLINGER DOSERING Her indkodes den ønskede dosering i ton pr. ha eller M 3 pr. ha afhængig af valg af doseringsvisning som beskrives på side 24. ARBEJDSBREDDE Arbejdsbredden indkodes i meter på den anvendte bom og nedfælder m.m. Ved tryk på denne programtaste indkodes det antal fordelerudgange, der ikke anvendes ved, f.eks. reducerede arbejdsbredde. OBS! Det er i Maskinindstillinger der vælges, om de ikke anvendte fordelerudgange, spærres eller føres tilbage til tanken (returløb on/off, se side 13). STEPDOSERING Her indkodes værdien pr. step i %. Denne step-værdi er ens for både forøgelse og formindskelse. Den maksimale værdi der kan indkodes er 99%. ALARMER Alarm on. Alarm off. Følgende alarmer kan indkodes: Doseringsalarm: Alarm ved indkodet maksimal tilladt fejldosering i %, samt alarm ON/OFF. Ton rest: Alarm ved indkodet min. antal ton i tanken, samt alarm ON/OFF. Max. hastighed: Alarm ved indkodet max. hastighed, samt alarm ON/OFF. Rpm fordeler: Alarm ved indkodet min. fordelerhastighed, samt alarm ON/OFF. Rpm pumpe: Alarm ved indkodet min. pumpehastighed, samt alarm ON/OFF. Rpm PTO: Alarm ved indkodet min. hastighed for kraftoverføringsakslen, samt alarm ON/OFF. Det anbefales, at alle alarmer der ikke ønskes anvendt, slås fra (OFF). 12

13 INDSTILLINGER TOM TANK-FUNKTION Med Tom tank-funktionen er det muligt automatisk at få indkodet Ton-rest med værdien af den indkodede tankvolumen. Hver gang spredningen stoppes, enten via Start/Stop-tasten eller via den valgte redskabsføler, vises en pop up-menu, hvor der spørges, om tanken er tom. Tom-tank-menuen vises, hver gang der vendes ved forageren. Hvis ikke tanken er tom, startes spredningen igen og herved forsvinder tom-tank-menuen automatisk. Når tanken er tom, kan værdien af den indkodede tankvolumen i Ton-rest, automatisk indkodes ved at trykke på RETUR-tasten,. Man kan fjerne tom-tank-menuen med C-tasten, når der ikke spredes, f.eks. hvis der skal forestages en indkodning. MASKININDSTILLINGER REDSKABSFØLER I denne menu bestemmes hvilken føler der skal styre start/stop af maskinen. Valgmulighederne der er til rådighed beskrives følgende i afsnittet: Ext. Start/Stop taste: Spredning startes og stoppes ved tryk på Start/Stop-tasten. PTO-føler: Spredning startes og stoppes via impulser fra en omdrejningsføler monteret på traktorens kraftoverføringsaksel. Når der ingen omdrejninger er, stopper spredningen og modsat. Pumpeføler: Spredning startes og stoppes via impulser fra en omdrejningsføler monteret på pumpen. Når der ingen omdrejninger er, stopper spredningen og modsat. Eksternføler: Spredning startes og stoppes via signaler fra en anden føler. Spredning er stoppet når føleren er aktiv (indgang = Lo). FORDELER Her indkodes det totale antal udgange på fordeleren, samt om gyllen fra de evt. lukkede udgange, ledes retur til tanken (Returløb = ON), eller fordeles mellem de andre udgange (Returløb = OFF). Disse oplysninger er nødvendige for at kunne beregne optælling af den udbragte mængde (Ton +) og det aktuelle flow (Ton/min.) i tilfældene, hvor gyllen ledes retur til tanken fra et bestemt antal udgange. Under Driftsindstillinger indkodes antallet af fordelerudgange der ikke anvendes (se side 12). Returløb ON/OFF ændres ved at flytte cursoren over feltet og herefter trykke på RETUR-tasten. 13

14 INDSTILLINGER TEEJET 500 GYLLECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING TANKVOLUMEN Her indkodes den anvendte gyllevogns tankvolumen i ton (eller M 3 ). Denne indkodning er nødvendig, hvis Tom-tank funktionen ønskes anvendt (se side 13). KØREFAKTOR Kørefaktoren udtrykker den hastighed, hvormed reguleringen arbejder. Hvis reguleringen er for langsom, skal kørefaktoren forøges. Hvis reguleringen er for hurtig (doseringen svinger hurtigt op og ned), skal kørefaktoren formindskes. Standardindstilling = 25 som udgangspunkt. OMDREJNINGSFØLER Antallet af impulser pr. akselomdrejning skal indkodes til følgende omdrejningsfølere, for at den viste omdrejningshastighed er korrekt: PTO: Antal impulser pr. omdrejning for omdrejningsføleren monteret på traktorens kraftoverføringsaksel. Pumpe: Antal impulser pr. omdrejning for omdrejningsføleren monteret på gyllevognspumpen. Fordeler: Antal impulser pr. omdrejning for omdrejningsføleren monteret på gyllevognsfordeleren. REGULERINGSTID Her indkodes det maksimale antal sekunder, som reguleringsenheden må køre i en retning. MANUEL START Med denne funktion er det muligt at åbne for udbringning, selv om der ikke køres frem. Funktionen anvendes f.eks. ved hjørner, når en mist kan opstå, pga. at slanger og rør i systemet først skal fyldes med gylle. Med Start/Stop-tasten kan man, når Manuel start-funktionen er aktiveret, åbne ventilen i det antal sekunder der er indkodet. 14

15 INDSTILLINGER KALIBRERING I kalibreringsmenuen skal man kalibrere flowmåler og hastighedsføler. Herunder beskrives fremgangsmåden for begge kalibreringer: FLOWMÅLERKALIBRERING Automatisk flowmålerkalibrering: TeeJet 500 Gyllecomputeren har en automatisk flowmåler-kalibreringsfunktion. Herunder beskrives fremgangsmåden for denne: Trin/ Hvis det er første gang flowmåleren skal kalibreres, skal et flowtal 1 på 1000 indkodes. Tryk på denne taste (programtast 1) og indkod mængden (i ton) af gylle i tanken Udbring gyllevognens indhold, men pas på ikke at køre tom så der kommer luft i flowmåleren. Tryk på denne taste (programtast 2) og indkod den mængde (i ton) der er tilbage i tanken (restmængde). Tryk på denne taste (programtast 4) og et nyt flowtal beregnes. 5 Manuel flowmålerkalibrering: Flowtallet kan også beregnes manuelt og fremgangsmåden er således: 1. Fyld gyllevognens tank helt, så den nøjagtige mængde i tanken kendes. 2. Nulstil eller start en ny tæller (se side 20). 3. Kør hele tankens indhold ud (pas på der ikke kommer luft i flowmåleren). 4. Aflæs antal ton under Trip tæller (se side 20). 5. Indsæt værdierne i følgende formel: NYT FLOWTAL = Gammelt flowtal x udbragt mængde Aflæst mængdetæller (TeeJet 500) 6. Indkod resultatet af udregningen som et nyt flowtal. 15

16 INDSTILLINGER TEEJET 500 GYLLECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING HASTIGHEDSKALIBRERING Valg af hastighedsføler og kalibreringstal for hastighedsføler indkodes her. Det er også muligt at kalibrere hastighedsføleren. Menuen herfor vælges i indkodningsmenuen ved at fremhæve Hastighedssensor vha. OP- og NED-piletasterne. Tryk derefter på RETUR-tasten. Med denne taste (programtaste 1) vælges radar som hastighedsføler (via det 7-polede DIN/ISO stik). Hvis antal impulser pr. 100 m kendes, kan tallet indkodes direkte. Med denne taste (programtaste 2) vælges hjulføler monteret på traktoren som hastighedsføler (via det 7-polede DIN/ISO stik). Hvis antal impulser pr. 100 m kendes, kan tallet indkodes direkte. Med denne taste (programtaste 3) vælges hjulføler monteret på gyllevognen som hastighedsføler. Hvis antal impulser pr. 100 m kendes, kan tallet indkodes direkte Automatisk hastighedskalibrering: Trin/ 1 Opmål en strækning på 100 meter og kør til startmarkering. 2 Vælg hastighedsføler som beskrevet ovenfor. Tryk på denne taste og kør den opmålte strækning på 100 m. Stop nøjagtig ved stopmarkeringen. 3 Computeren tæller impulser imens der køres. 4 Tryk på RETUR-tasten og kalibrering af hastighedsføler er færdig. 16

17 INFOMENU TEEJET 500 GYLLECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING INFOMENU Info-menuen viser følgende informationer (anvend OP- og NED-piletasterne til at bladre med): Dosering: Den ønskede dosering. Her vises enten den indkodede dosering eller evt. den dosering der kan modtages via en seriel tilslutning til anden terminal, f. eks. TeeJet PTO: Traktorens kraftoverføringsaksels aktuelle hastighed vist i omdrejninger pr. minut. Rpm fordeler: Fordelerens aktuelle hastighed vist i omdrejninger pr. minut. Rpm pumpe: Gyllevognspumpens aktuelle hastighed vist i omdrejninger pr. minut. Ton (eller M 3 )/min: Ton (eller M 3 ) pr. minut gennem flowmåleren. Må ikke forveksles med pumpekapacitet. Ha/time: Den øjeblikkelige kørselseffektivitet. Dvs. hvor stort et areal, der bearbejdes med den aktuelle hastighed og den benyttede arbejdsbredde. Tid: Den samlede tid siden opgavens start eller siden sidste nulstilling (se side 20). Triptæller: Nummeret på det aktive triptællersæt eller tæller navn (hvis navngivet). 17

18 TRANSPORTMENU TRANSPORTMENU Transportmenuen anvendes hvis man ønsker registrering af transporttid, f.eks. fra gylletanken og til marken og tilbage igen. Følgende vises på skærmen når transportmenuen er valgt: :45 Aut/Man Menu Esc C Symbol Hastighed: Den aktuelle hastighed vist i kilometer pr. time. Distance: Kørt distance siden start eller sidste nulstilling. Distancetælleren startes og stoppes vha. programtaste 2. Tid: Tiden siden start eller sidste nulstilling. Tidsregistreringen startes og stoppes vha. programtaste 1. 18

19 TRANSPORTMENU MANUEL START OG STOP AF TÆLLER I TRANSPORTMENUEN Distance- og tidstællere startes og stoppes manuelt i transportmenuen og er uafhængig af, om der spredes gylle eller ej. Start og stop af disse tællere forgår vha. programtasterne 1 og 2. Tidsregistrering tændt. Tidsregistrering slukket. Distancetæller tændt. Distancetæller slukket. GENVEJE TIL TRIPTÆLLERE Ved tryk på tasten under dette symbol i transportmenuen åbnes Trip tæller menuen. Denne funktion kan f.eks. anvendes, hvis der ønskes et nyt tællersæt udelukkende til transport. LH AGRO 19

20 DATA/PRINT TÆLLERE Tæller menuen vælges fra hovedmenuen og følgende valg er tilgængelige: Annvend PIL OP og PIL NED til at fremhæve ønsket punkt og vælg med RETUR-tasten. Brug MENU-tasten til at returnere til drift. TRIP TÆLLER Information om trip Mængde, Areal, Distance og arbejds tid bliver vist i denne menu. Skærmbilledet til venstre vises, når Trip menuen er valgt. Herunder følger en beskrivelse af hver enkelt tæller: Ton/M 3 : Antal ton eller M 3 spredt siden opgavens start eller siden sidste nulstilling. Ha: Det optalte areal siden opgavens start eller siden sidste nulstilling. Arealet svarer til det effektive areal, dvs. kun det areal, der er bearbejdet. Dist. (km): Distancen i meter (effektive distance) siden opgavens start eller siden sidste nulstilling. Tid (tt:mm): Den samlede tid siden opgavens start eller siden sidste nulstilling. 20

21 DATA/SLET NY TÆLLER Det er muligt at have op til ti forskellige triptællersæt (opgaver), som kan startes og stoppes ved f.eks. skift af mark. Disse opgaver kan udskrives såfremt en printer (TeeJet nr ) er tilsluttet TeeJet 500 en. Ved start af en ny opgave, er alle tællere nulstillede. Hvis man fra en opgave skifter til en anden opgave, og senere tilbage igen til opgaven man forlod, vil alle tællere fortsætte fra de værdier opgaven havde, da man forlod den. Opgaverne nulstilles en for en. Note: I menuens overskrift bliver det aktuelle trip tæller nummer vist. Hvis trip tæller er blevet navngivet (se nedenfor) vises navn istedet. NAVNGIV TÆLLER >> Vælg den Trip tæller I Ny tæller menuen som ønskes navngivet (se ovenfor). >> Fremhæv Navngiv tæller og tryk på RETUR-tasten >> Vælg PIL OP/NED tasten for at vælge bogstav/tal. >> Vælg RETUR-tasten for at vælge bogstav/tal og naviger videre til næste karakter. >> Vælg ESCAPE-tasten når navnet er færdigt. >> Vælg RETUR-tasten umiddelbart efter for at gemme det indkodet navn. SLET TÆLLER >> Vælg den Trip tæller som skal slettes i Ny tæller menuen (se ovenfor). >> Fremhæv Slet tæller optionen >> Vælg RETUR-tasten for at slette tæller. Note: Når man sletter en trip tæller vises en info-boks til bekræftigelse af sletningen. Hvis trip tælleren er blevet navngivet, vil brugeren blive præsenteret for endnu en info-boks hvor man kan vælge om trip tæller navnet også skal slettes. 21

22 DATA/PRINT TEEJET 500 GYLLECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING PRINT TRIP TÆLLER Der er mulighed for at udskrive den aktive opgave, eller alle ti opgaver på en gang. Fremgangsmåden er som følger: 1. Hovedmenuen vælges (tryk på MENU-tasten) 2. Vælg Data/Print ved hjælp af PIL OP- og PIL NED-tasterne 3. Tryk på RETUR-tasten. 4. Vælg Print ved hjælp af PIL OP- og PIL NED-tasterne. 5. Tryk på RETUR-tasten. 6. Datoen, som ønskes vist på udskriften, indkodes. 7. Tryk på FUNKTIONS-tast 1 eller 2 for at udskrive den aktive opgave. 8. Tryk på FUNKTIONS-tast 3 eller 4 for at udskrive alle opgaver. TOTAL TÆLLER I denne menu kan totaltæller for mængde, areal og tid aflæses. Tællerne kan ikke slettes når Total tæller menuen er tilgået via Tæller menuen. For at slette total tæller skal menuen tilgåes via OEM menuen med kodeord. Her slettes tællere med CLEARtasten. Brugeren bliver præsenteret for en info-boks for at bekræfte sit valg. Ton/M 3 : Den totale mængde spredt eller mængde spredt siden sidste sletning af total tællere. Areal (Ha): Det totale areal målt eller areal siden sidste sletning af total tællere. Arealet svarer til det effektive areal, dvs. kun det areal, der er bearbejdet. Time: Den totale tid brugt til spredning eller siden sidste sletning af total tællere. 22

23 DATA/SLET GEM TÆLLERE I denne menu kan alle trip tællere og total tæller data gemmes I en fil. Muligheder for at gemme er: >> HTML fil format. Dette fil format kan læses I en Internet browser. >> CSV fil format. Dette fil format kan læses I Microsoft Excel. Note: Ved at aktivere Info-tasten vil informationerne ovenfor blive vist som info. >> Vælg ønsket fil format. Der vises en info-boks som informere om det valgte fil format som data gemmes i. >> Vælg RETUR-tasten for at gemme eller >> Vælg ESCAPE-tasten for at fortryde valg. Filen bliver gemt under navnet: CNTDATA.HTM eller CNTDATA.CSV afhængig af valgte fil format. Hvis filerne CNTDATA.HTM/CNTDATA.CSV allerede eksisterer vil en info-boks informere om muligheden for at overskrive den eksisterende fil. Figure: Overskriv tæller data fil >> Vælg RETUR-tasten for at overskrive den eksisterende fil eller >> Vælg ESCAPE-tasten for at fortryde valg. 23

24 SYSTEM SYSTEM SYSTEM-menuen vælges fra hovedmenuen (tryk på MENU-tasten). Brug PIL OP- og PIL NED-tasterne til at fremhæve System, og tryk derefter på RETUR-tasten. KONTRAST/LYS Ved tryk på denne programtaste bliver skærmen lysere. Ved tryk på denne programtaste bliver skærmen mørkere. Ved tryk på denne programtaste aktiveres autolys-funktionen. Skærmens lys er slukket, indtil der trykkes på en vilkårlig taste, så tændes lyset automatisk. Skærmens lys tændes og slukkes med denne programtaste. SPROG Herunder vælges driftssproget for TeeJet 500 Gyllecomputeren. VÆGT/VOLUME Her indkodes om doseringen skal vises som ton/ha eller M 3 /ha. Såfremt ton/ha vælges skal gyllens vægtfylde indkodes. Note: Hvis der arbejdes med US eller UK enheder vil Teejet 500 Gylle computeren blive slukket, hvis der er ændret på Vægt/Volume indstillingerne. Dette vil ske når menuen forlades. Der vil blive vist en info-boks forinden. SIMULER HASTIGHED Med denne funktion er det muligt at simulere hastighed, hvilket kan anvendes til indkøring eller afprøvning af bl.a. autodosering. Funktionen anvendes således: 1. Indkod den ønskede hastighed, som skal simuleres. 2. Tryk på programtaste 2 for at aktivere hastighedssimuleringen. Note: Hastighedssimulering stopper automatisk ved den første impuls fra hastighedsføleren eller manuelt ved tryk på programtaste 2 under hastighedssimulerings-menuen. 24

25 SYSTEM SOFTWARE-INFO I denne menu kan software-versionen for TeeJet 500 Gyllecomputeren ses. TEST TEST-INDGANGE Anvend Test-indgange hvis der f.eks. er mistanke om, at en føler er defekt. Under hver indgangsbetegnelse er der, i højre side af skærmen, en tæller som registrerer, det antal gange den pågældende indgang har været aktiveret (tælleren nulstilles automatisk hver gang Test indgange forlades, eller ved tryk på C-tasten). I venstre side vises den øjeblikkelige status på indgangen (Hi/Lo). Der bladres igennem de forskellige indgange med PIL OP- og PIL NED-tasterne (i alt 3 sider). De forskellige indgangsbetegnelser relaterer til følgende: Indgang Hjul Hastighedssignal fra hjulføler monteret på traktoren (via det 7-polede DIN/ISO stik i traktoren). Radar Hastighedssignal fra radar monteret på traktoren (via det 7-polede DIN/ISO stik i traktoren). Hjul redskab Hastighedssignal fra hjulføler monteret på gyllevognen. Tryk på PIL NED-tasten for at se de næste indgange: PTO Omdrejningssignal fra føler monteret ved kraftoverføringsakslen. Flow Signal fra flowmåleren. Tryk på PIL NED-tasten for at se de næste indgange: Rpm pumpe Omdrejningssignal fra føler monteret ved pumpen. Rpm fordeler Omdrejningssignal fra føler monteret ved fordeleren. Redskab Redskabssignal (areal ON/OFF) fra redskabsføler monteret på traktoren (via det 7-polede DIN/ISO stik i traktoren). TEST-UDGANGE De enkelte udgange testes her. Tryk på programtaste-nummeret for følgende test: Udgang Dosering + Dosering - Programtaste 1 åbner reguleringsenheden. Programtaste 2 lukker reguleringsenheden. 25

26 SYSTEM TEEJET 500 GYLLECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING DISPLAY-DOSERINGSPROCENT Ved normal kørsel vises der udsving i doseringen. For at udjævne disse udsving kan man indkode et tal som repræsenterer hvor meget, i procent af den ønskede dosering, den viste dosering må afvige fra den aktuelle dosering. Eksempel: Den indkodede dosering = 20 t/ha. Den viste dosering svinger imellem 19 og 21 t/ha. Display-doseringsprocent indkodes til 5 %. Ved efterfølgende kørsel holdes den viste dosering på 20 t/ha. DEADBAND Under normale arbejdsbetingelser vil Teejet 500 Gylle programmet altid forsøge at regulere den udbragte gylle mængde bestemt af aktuel hastighed, arbejdsbredden og den ønskede dosering. Regulering måler flow konstant og vil forsøge at kontrollere udgangene i henhold til dette. Dette betyder at reguleringen vil forsøge at kompensere for selv den mindste forskel på ønsket og aktuel dosering. Dette er ikke altid optimalt fordi det kan resultere i unødvendig belastning af hydraulikken som håndterer den egentlige regulering, i forhold til den effekt det har på udbringningen. Ved at indkode en Deadband % værdi sikrer man at reguleringen stopper når den målte dosering er indenfor denne procent værdi af den ønskede dosering. Eksempel: Indkodet dosering = 20 t/ha. Deadband% indkodet til 5%. Reguleringen (udgange) stopper når den målte dosering er indenfor t/ha. 26

27 SYSTEM PC COMMUNICATION Teejet 500 computeren er udstyret med en seriel forbindelse som gør den i stand til at kommunikere med en PC. Denne forbindelse kan anvendes af Super brugere til at overføre filer imellem Teejet 500 computeren og en PC. Fil overførsler kan anvendes til: Overføre nye sprog filer. Overføre tæller data CNTDATA.HTM og CNTDATA.CSV filer. Overførsel af filer skal gøres vha. dedikeret PC værktøjer. For at kunne overføre filer skal Teejet 500 Gylle programmet efterlades i denne menu (se nedenfor). PC værktøjerne vil ikke kunne kommunikere med Teejet 500 computeren hvis denne menu ikke er aktiv. I menuen vises den resterende hukommelse som er tilgængelige for fil overførsel. Figure: PC kommunikation Note: For at kunne overføre filer imellem PC og Teejet 500 skal der anvendes specielt PC program og kabel. Specielt kommunikations sæt kan bestilles (Teejet no ). OEM TOTAL-TÆLLER I denne menu kan total tællere for mængde, areal og tid aflæses. For at slette tællere aktiveres CLEAR-tasten. En info-boks vises for bekræftigelse af handlingen. ENHED Teejet 500 Gylle computer kan arbejde i tre forskellige måleenheder. Følgende enheder er til rådighed: SI = Metriske måleenheder US = Amerikansk måleenheder UK = Engelske måleenheder 27

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER TeeJet No. 020-965-DK; Version 2.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500 www.bredal.com Dansk SG & SGS Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor...

Læs mere

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby Manual Transponder v.187 v.155 Del 1 - Indstillinger 981000800 ver. 5 03-11-2011 SKIOLD A/S DK 9300 Sæby 2 981000800 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 6 2. Betjening af computer... 8 2.1 Standard

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual 550, 560, 561, 570 & 570 PT Brugermanual Tak! Tak fordi du valgte Humminbird fra USA s ledende producent af ekkolod. Humminbird har gennem tiden opbygget sit image gennem godt design og produktion af kvalitets

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.20 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 OPDATERING... 4 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 5 URSTYRING FRA PC... 5 OVERSIGTSBILLEDER... 6

Læs mere

AMI Quattro BRUGERMANUAL

AMI Quattro BRUGERMANUAL AMI Quattro BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 4 INTRODUKTION... 5 KORT BESKRIVELSE AF AMI QUATTRO GØDNINGSBLANDER... 6 QUICK-GUIDE... 7 EKSEMPEL PÅ INDSTILLING AF GØDNINGSBLANDEREN...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg Bruger vejledning SHJ Elektronik, Aalborg Ændringer Version Ændring Udført af V1.0 Første version på Dansk Svend Jørgensen V1.1 Nye funktioner og enheder Svend Jørgensen V1.2 Krav til dokumentation tilføjet

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

OXYGEN TRACE ANALYSER

OXYGEN TRACE ANALYSER OXYGEN TRACE ANALYSER BRUGERMANUAL Vigtige Informationer a) Udstyret bør ikke udsættes for frost b) Leverancen omfatter: -analysator -prøveslange -batterilader -forbindelseskabel til PC INDHOLD 1. BESKRIVELSE...

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Brugervejledning. for

Brugervejledning. for Brugervejledning for HE-VA Doublet Seed Controller System HE-VA Doublet Seed Controller Vare nummer Serienummer Installeret af Dato for installation 1 af 40 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

ascom Ascotel Office 45 / Office 45pro System Assistent betjeningsvejledninger til slutbrugeren www.ascom.com/ec/documents 20321643en_ba_b0

ascom Ascotel Office 45 / Office 45pro System Assistent betjeningsvejledninger til slutbrugeren www.ascom.com/ec/documents 20321643en_ba_b0 ascom Ascotel Office 45 / Office 45pro System Assistent betjeningsvejledninger til slutbrugeren www.ascom.com/ec/documents 20321643en_ba_b0 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Funktion Tast Yderligere information. Brug denne tast til at rulle igennem listen Systemproblemer

Funktion Tast Yderligere information. Brug denne tast til at rulle igennem listen Systemproblemer iconnect Brugermanual for kontrolsystem - Version 2.00 Katalognummer: ZI0762A (3/10) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Herved erklærer Electronics Line 3000 Ltd., at dette kontrolsystem

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

PC SOFTWARE MANUAL TIL INSTALLATION OG BRUG. M0090DA rev. 4. Dansk

PC SOFTWARE MANUAL TIL INSTALLATION OG BRUG. M0090DA rev. 4. Dansk PC SOFTWARE M0090DA rev. 4 MANUAL TIL INSTALLATION OG BRUG Dansk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 INSTALLATION 3 2.1 HARDWARE INSTALLATION: TILSLUTNINGSSKEMAER. 3 2.2 SOFTWARE INSTALLATION 6 3 ÅBNING

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 31.08.1999 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 2. Organisation og assistance...2 3. Introduktion...4 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner...4 3.2. Dialogen med programmet...4 3.3. Begreber

Læs mere