BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER TeeJet. No DK; Version 2.00a Mølhavevej Aabybro Denmark Tlf Fax

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse FORORD... 4 OVERSIGT... 6 PROGRAMOVERSIGT... 6 COMPUTEROVERSIGT... 7 START/STOP-TASTEN (POS. 1)... 8 AUTO/MAN-TASTEN (POS. 2)... 8 MENU-TASTEN (POS. 3)... 8 PILE-TASTER (POS. 4)... 8 RETUR-TASTEN (POS. 5)... 9 ESCAPE-TASTEN (POS. 6)... 9 CLEAR-TASTEN (POS. 7)... 9 PROGRAM-TASTER TIL VALG AF DRIFTSFUNKTION (POS. 8)... 9 PROGRAM-TASTER TIL STEP-DOSERING/ DOSERING +/ (POS. 9)... 9 DEN VALGBARE DRIFTSFUNKTION (POS. 10)... 9 DOSERING (POS. 11) SPREDER TÆND/SLUK (POS. 12) DRIFT DE VALGBARE DRIFTSFUNKTIONER DRIFTSALARMER INDSTILLINGER DRIFTSINDSTILLINGER DOSERING ARBEJDSBREDDE STEPDOSERING ALARMER TOM TANK-FUNKTION MASKININDSTILLINGER REDSKABSFØLER FORDELER TANKVOLUMEN KØREFAKTOR OMDREJNINGSFØLER REGULERINGSTID MANUEL START KALIBRERING FLOWMÅLERKALIBRERING HASTIGHEDSKALIBRERING INFOMENU TRANSPORTMENU MANUEL START OG STOP AF TÆLLER I TRANSPORTMENUEN GENVEJE TIL TRIPTÆLLERE

3 INDHOLDSFORTEGNELSE TÆLLERE TRIP TÆLLER NY TÆLLER NAVNGIV TÆLLER SLET TÆLLER PRINT TRIP TÆLLER TOTAL TÆLLER GEM TÆLLERE SYSTEM KONTRAST/LYS SPROG VÆGT/VOLUME SIMULER HASTIGHED SOFTWARE-INFO TEST TEST-INDGANGE TEST-UDGANGE DISPLAY-DOSERINGSPROCENT DEADBAND PC COMMUNICATION OEM TOTAL-TÆLLER ENHED APPENDICS A... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. PC SPROG VÆRKTØJ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. APPENDICS B... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. TEEJET FILE LOADER... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. NOTATER LH AGRO 3

4 OVERSIGT FORORD Tak fordi De har valgt et TeeJet produkt. Deres nye TeeJet 500 Gyllecomputer er en avanceret, men samtidig et betjeningsvenligt produkt, som er udviklet til at være dig behjælpelig i mange år. Brugen af denne computer er nem, da alle indkodninger er baseret på en menustruktur. Ved de fleste indstillinger vises på skærmen en beskrivende tekst, som gør brugen af vejledningen mere eller mindre overflødig. Betragt derfor mest denne vejledning som et opslagsværk, som kan bruges når de forskellige indstillinger skal indkodes. Vi anbefaler dog at bruge vejledningen, når der den første gang trykkes knapper inden der skal køres. Dette bør gøres for bedre at lære computeren at kende. Alle indstillinger, som er nødvendige for korrekt drift, er opdelt i undermenuer: Driftsindstillinger relaterer til indstillinger, der har med gylle at gøre under forskellige forhold. Maskinindstillinger relaterer til maskinen og skal som regel kun indkodes én gang. I Kalibreringsmenuen foretages kalibreringen for at sikre en korrekt og nøjagtig drift. Trip tællere funktionen giver mulighed for at gemme op til 10 forskellige tællersæt (opgaver), til brug ved arbejder i marken eller ved transport til og fra marken (via Transportmenuen). Med alle ovennævnte muligheder, samt muligheden for positionsbestemt tildeling via en seriel forbindelse til en anden GPS terminal, gør at TeeJet 500 Gyllecomputeren er en af de mest alsidige og betjeningsvenlige gyllevognscomputere på markedet. God arbejdslyst! 4

5 OVERSIGT Vi har bestræbt os på at levere et fejlfrit produkt. For at opnå en optimal udnyttelse af vort produkt beder vi om, at manualen gennemlæses omhyggeligt. Ønskes der yderligere support, kontakt da venligst din nærmeste forhandler. Med hensyn til ansvar for produktets brug henvises der til vore gældende salgsog leveringsbetingelser - herunder specielt afsnit 7, som er nedenfor: 7. Produkternes anvendelse 7.1 Enhver anvendelse af produkterne sker for købers risiko. Køber kan derfor eksempelvis ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende som følge af: Forstyrrelse af/fra andre elektroniktjenester og produkter som ikke opfylder krav omfattet af CE-mærkning Manglende signaldækning eller følger heraf fra eksterne sendere, som sælgers udstyr skal anvende Funktionsfejl, som vedrører eller stammer fra pc-programmer eller pc-udstyr, der ikke er leveret af sælger Fejl, som måtte opstå som følge af købers manglende reaktion på alarmer, fejlmeldinger fra produktet eller, som kan henføres til manglende agtpågivenhed og/eller manglende løbende vurdering af det udførte arbejde i forhold til det planlagte 7.2 Ved ibrugtagning af alt nyt udstyr skal køber udvise stor omhu og betydelig opmærksomhed. Enhver tvivl om korrekt funktion/anvendelse bør omgående resultere i en henvendelse til sælgers serviceafdeling. Denne manual må ikke ændres, kopieres eller på anden måde manipuleres. Uoriginale manualer kan i værste fald medføre fejlbetjening med skader på maskiner og afgrøder som konsekvens. TeeJet Technologies hæfter ikke for skader, der kan føres tilbage til brug af uoriginale eller manipulerede manualer. Originalmanualer kan til enhver tid rekvireres hos TeeJet Technologies. Mølhavevej Aabybro Denmark Tlf Fax

6 OVERSIGT TEEJET 500 GYLLECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING OVERSIGT PROGRAMOVERSIGT Dosering Hovedmenu Arbejdsbredde Step % Fordeler udgange Drift Indstillinger Info Driftindstillinger Maskinindstillinger Kalibrering Flowmåler Hastighed Alarmer Tom tank funk. Redskabsføler Fordeler Tankvolume Dosering Mængde rest Max. hastighed Rpm fordeler Rpm pumpe Rpm PTO Transport Kørefaktor Omdrejningsføler PTO Reguleringstid Pumpe Manuel start Fordeler Trip Ny tæller Tællere Navngiv tæller Print Trip Total Gem tællere t Kontrast/Lys Sprog Slet tæller Print 1 Print 1 10 Gem HTML Gem CSV System Vægt/Volume Simuler hastighed Software info Test Test inputs Display dos. Pct. Test outputs Deadband % PC kommunication OEM Units Total tæller 6

7 OVERSIGT COMPUTEROVERSIGT T Aut/Man Menu 4 + XX% XX% Esc 5 C Pos. Pos. 1 Start/Stop-taste (Power on/off) 7 Clear-taste 2 Auto/Man-taste 8 Valg af vist driftsfunktion 3 Menu-taste 9 Step +/- taster; Dosering +/- taster 4 Pile-taster 10 Den valgbare driftsfunktion 5 Retur-taste 11 Doseringsvisning 6 Escape-taste 12 Spreder tænd/sluk visning 7

8 OVERSIGT TEEJET 500 GYLLECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING START/STOP-TASTEN (POS. 1) Denne tast anvendes til at tænde og slukke Teejet 500 computeren. Tryk på denne tast for at tænde computeren og tryk og hold tasten i 3 sek. for at slukke computeren igen. En info-boks vil blive vist for at brugeren kan bekræfte nedlukning. Når Teejet 500 computeren er tændt bruges denne tast til start og stop af gylle-udbringningen. Ved tryk på tasten skifter symbolet på skærmen ved henholdsvis tænd/sluk position (pos. 12), se side 10. AUTO/MAN-TASTEN (POS. 2) Aut/Man AUTO/MAN-tasten bruges til skift mellem automatisk og manuel styring af doseringen. MAN vises på skærmen øverst til venstre, når manuel dosering er valgt. Programtasterne pos. 9 (se side 9) skifter symboler og funktion ved henholdsvis: Manuel dosering: Pil-op (doserings-forøgelse) og pil-ned (doserings-formindskelse). Automatisk dosering: Step-dosering i % med + og. MENU-TASTEN (POS. 3) Menu MENU-tasten bruges til skift mellem driftsbillede og hovedmenu. Denne toggle-funktion kan man bruge til altid at komme tilbage til driftsbillede og hovedmenu, også midt under en indkodning. PILE-TASTER (POS. 4) Pile-tasterne bruges til at vælge og ændre en indstilling. Piletasterne kan således bruges under indkodningen. OP og NED-piletasterne kan bruges til at indstille en værdi med cifre fra 0 9, og til at vælge op og ned på skærmen. VENSTRE og HØJRE-piletasterne kan bruges til at udvælge de cifre, man vil indstille. 8

9 OVERSIGT RETUR-TASTEN (POS. 5) Retur-tasten anvendes til godkendelse af en indkodning eller retur til forrige skærmbillede. ESCAPE-TASTEN (POS. 6) Esc Escape-tasten anvendes til retur til den forrige menu uden at gemme. CLEAR-TASTEN (POS. 7) C Clear-tasten anvendes til at nulstille indstillinger/tællere og til at kvittere for alarmer. PROGRAM-TASTER TIL VALG AF DRIFTSFUNKTION (POS. 8) taste 3-4 I TeeJet 500 Gylleprogrammet anvendes disse to taster til at bladre frem og tilbage til den driftsfunktion, man ønsker. PROGRAM-TASTER TIL STEP-DOSERING/ DOSERING +/ (POS. 9) taste 1-2 I TeeJet 500 Gylleprogrammet anvendes disse to taster primært til step-dosering. Trinenes (steppenes) størrelse indtastes under indkodningen. Ved skiftevis manuel og automatisk dosering, ændres symbolet over tasterne. Doseringen kan forøges (pil-op) eller formindskes (pil-ned) ved tryk på disse taster. DEN VALGBARE DRIFTSFUNKTION (POS. 10) Denne driftsfunktion hedder den valgbare, fordi funktionen kan vises og vælges med programtasterne 3 og 4 (pos. 8). En forklaring på de forskellige driftsfunktioner kan ses på side 11. 9

10 OVERSIGT TEEJET 500 GYLLECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING DOSERING (POS. 11) Den aktuelle dosering er vist i ton/ha eller M 3 afhængig af valg af doseringsvisning som beskrives på side 24. SPREDER TÆND/SLUK (POS. 12) Symbol Dette symbol betyder Spreder slukket. Her optælles arealet ikke, da redskabsføleren er aktiveret. Sprederen startes og stoppes vha. Start/Stop-tasten (pos. 1). Dette symbol betyder Spreder tændt. Her optælles arealet. Sprederen startes og stoppes vha. Start/Stop-tasten (pos. 1). 10

11 DRIFT TEEJET 500 GYLLECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING DRIFT DE VALGBARE DRIFTSFUNKTIONER Symbol Areal: Det totale optalte areal siden opgavens start eller sidste nulstilling. Se Trip tæller på side 20. Distance: Den kørte distance siden sidste nulstilling (se side 20). Distancen vises i meter op til 9999 m. Herefter vises distancen i km (99.99, 999.9, 9999). Når distancen skifter til km, vises km i stedet for m i symbolet. Distanceoptællingen startes og stoppes vha. den valgte redskabsføler, dvs. at distancen kun optælles, når der spredes. Ønskes distancen optalt under transport, skal transportmenuen anvendes, se side 18. Hastighed: Den øjeblikkelige hastighed i kilometer pr. time. Tonsoptælling: Antal tons spredt siden sidste nulstilling. Fremgangsmåden for at nulstille en tæller kan ses på side 20. Ton eller M 3 rest: Antal ton eller M 3 der er tilbage i tanken. Distance tilbage: Den distance der kan tilbagelægges med det nuværende tank indhold. Denne beregnet værdi er basered på nuværende tank indhold, dosering og den aktuelle arbejds bredde. DRIFTSALARMER Under drift kan der opstå situationer der forårsager en alarm. De forskellige alarmer kvitteres ved et tryk på C-tasten. og fremgangsmåde for indkodning af de forskellige alarmer, kan ses på side 12. Årsagen til alarm bør undersøges grundigt, før der kvitteres for alarmen. 11

12 INDSTILLINGER INDSTILLINGER DRIFTSINDSTILLINGER DOSERING Her indkodes den ønskede dosering i ton pr. ha eller M 3 pr. ha afhængig af valg af doseringsvisning som beskrives på side 24. ARBEJDSBREDDE Arbejdsbredden indkodes i meter på den anvendte bom og nedfælder m.m. Ved tryk på denne programtaste indkodes det antal fordelerudgange, der ikke anvendes ved, f.eks. reducerede arbejdsbredde. OBS! Det er i Maskinindstillinger der vælges, om de ikke anvendte fordelerudgange, spærres eller føres tilbage til tanken (returløb on/off, se side 13). STEPDOSERING Her indkodes værdien pr. step i %. Denne step-værdi er ens for både forøgelse og formindskelse. Den maksimale værdi der kan indkodes er 99%. ALARMER Alarm on. Alarm off. Følgende alarmer kan indkodes: Doseringsalarm: Alarm ved indkodet maksimal tilladt fejldosering i %, samt alarm ON/OFF. Ton rest: Alarm ved indkodet min. antal ton i tanken, samt alarm ON/OFF. Max. hastighed: Alarm ved indkodet max. hastighed, samt alarm ON/OFF. Rpm fordeler: Alarm ved indkodet min. fordelerhastighed, samt alarm ON/OFF. Rpm pumpe: Alarm ved indkodet min. pumpehastighed, samt alarm ON/OFF. Rpm PTO: Alarm ved indkodet min. hastighed for kraftoverføringsakslen, samt alarm ON/OFF. Det anbefales, at alle alarmer der ikke ønskes anvendt, slås fra (OFF). 12

13 INDSTILLINGER TOM TANK-FUNKTION Med Tom tank-funktionen er det muligt automatisk at få indkodet Ton-rest med værdien af den indkodede tankvolumen. Hver gang spredningen stoppes, enten via Start/Stop-tasten eller via den valgte redskabsføler, vises en pop up-menu, hvor der spørges, om tanken er tom. Tom-tank-menuen vises, hver gang der vendes ved forageren. Hvis ikke tanken er tom, startes spredningen igen og herved forsvinder tom-tank-menuen automatisk. Når tanken er tom, kan værdien af den indkodede tankvolumen i Ton-rest, automatisk indkodes ved at trykke på RETUR-tasten,. Man kan fjerne tom-tank-menuen med C-tasten, når der ikke spredes, f.eks. hvis der skal forestages en indkodning. MASKININDSTILLINGER REDSKABSFØLER I denne menu bestemmes hvilken føler der skal styre start/stop af maskinen. Valgmulighederne der er til rådighed beskrives følgende i afsnittet: Ext. Start/Stop taste: Spredning startes og stoppes ved tryk på Start/Stop-tasten. PTO-føler: Spredning startes og stoppes via impulser fra en omdrejningsføler monteret på traktorens kraftoverføringsaksel. Når der ingen omdrejninger er, stopper spredningen og modsat. Pumpeføler: Spredning startes og stoppes via impulser fra en omdrejningsføler monteret på pumpen. Når der ingen omdrejninger er, stopper spredningen og modsat. Eksternføler: Spredning startes og stoppes via signaler fra en anden føler. Spredning er stoppet når føleren er aktiv (indgang = Lo). FORDELER Her indkodes det totale antal udgange på fordeleren, samt om gyllen fra de evt. lukkede udgange, ledes retur til tanken (Returløb = ON), eller fordeles mellem de andre udgange (Returløb = OFF). Disse oplysninger er nødvendige for at kunne beregne optælling af den udbragte mængde (Ton +) og det aktuelle flow (Ton/min.) i tilfældene, hvor gyllen ledes retur til tanken fra et bestemt antal udgange. Under Driftsindstillinger indkodes antallet af fordelerudgange der ikke anvendes (se side 12). Returløb ON/OFF ændres ved at flytte cursoren over feltet og herefter trykke på RETUR-tasten. 13

14 INDSTILLINGER TEEJET 500 GYLLECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING TANKVOLUMEN Her indkodes den anvendte gyllevogns tankvolumen i ton (eller M 3 ). Denne indkodning er nødvendig, hvis Tom-tank funktionen ønskes anvendt (se side 13). KØREFAKTOR Kørefaktoren udtrykker den hastighed, hvormed reguleringen arbejder. Hvis reguleringen er for langsom, skal kørefaktoren forøges. Hvis reguleringen er for hurtig (doseringen svinger hurtigt op og ned), skal kørefaktoren formindskes. Standardindstilling = 25 som udgangspunkt. OMDREJNINGSFØLER Antallet af impulser pr. akselomdrejning skal indkodes til følgende omdrejningsfølere, for at den viste omdrejningshastighed er korrekt: PTO: Antal impulser pr. omdrejning for omdrejningsføleren monteret på traktorens kraftoverføringsaksel. Pumpe: Antal impulser pr. omdrejning for omdrejningsføleren monteret på gyllevognspumpen. Fordeler: Antal impulser pr. omdrejning for omdrejningsføleren monteret på gyllevognsfordeleren. REGULERINGSTID Her indkodes det maksimale antal sekunder, som reguleringsenheden må køre i en retning. MANUEL START Med denne funktion er det muligt at åbne for udbringning, selv om der ikke køres frem. Funktionen anvendes f.eks. ved hjørner, når en mist kan opstå, pga. at slanger og rør i systemet først skal fyldes med gylle. Med Start/Stop-tasten kan man, når Manuel start-funktionen er aktiveret, åbne ventilen i det antal sekunder der er indkodet. 14

15 INDSTILLINGER KALIBRERING I kalibreringsmenuen skal man kalibrere flowmåler og hastighedsføler. Herunder beskrives fremgangsmåden for begge kalibreringer: FLOWMÅLERKALIBRERING Automatisk flowmålerkalibrering: TeeJet 500 Gyllecomputeren har en automatisk flowmåler-kalibreringsfunktion. Herunder beskrives fremgangsmåden for denne: Trin/ Hvis det er første gang flowmåleren skal kalibreres, skal et flowtal 1 på 1000 indkodes. Tryk på denne taste (programtast 1) og indkod mængden (i ton) af gylle i tanken Udbring gyllevognens indhold, men pas på ikke at køre tom så der kommer luft i flowmåleren. Tryk på denne taste (programtast 2) og indkod den mængde (i ton) der er tilbage i tanken (restmængde). Tryk på denne taste (programtast 4) og et nyt flowtal beregnes. 5 Manuel flowmålerkalibrering: Flowtallet kan også beregnes manuelt og fremgangsmåden er således: 1. Fyld gyllevognens tank helt, så den nøjagtige mængde i tanken kendes. 2. Nulstil eller start en ny tæller (se side 20). 3. Kør hele tankens indhold ud (pas på der ikke kommer luft i flowmåleren). 4. Aflæs antal ton under Trip tæller (se side 20). 5. Indsæt værdierne i følgende formel: NYT FLOWTAL = Gammelt flowtal x udbragt mængde Aflæst mængdetæller (TeeJet 500) 6. Indkod resultatet af udregningen som et nyt flowtal. 15

16 INDSTILLINGER TEEJET 500 GYLLECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING HASTIGHEDSKALIBRERING Valg af hastighedsføler og kalibreringstal for hastighedsføler indkodes her. Det er også muligt at kalibrere hastighedsføleren. Menuen herfor vælges i indkodningsmenuen ved at fremhæve Hastighedssensor vha. OP- og NED-piletasterne. Tryk derefter på RETUR-tasten. Med denne taste (programtaste 1) vælges radar som hastighedsføler (via det 7-polede DIN/ISO stik). Hvis antal impulser pr. 100 m kendes, kan tallet indkodes direkte. Med denne taste (programtaste 2) vælges hjulføler monteret på traktoren som hastighedsføler (via det 7-polede DIN/ISO stik). Hvis antal impulser pr. 100 m kendes, kan tallet indkodes direkte. Med denne taste (programtaste 3) vælges hjulføler monteret på gyllevognen som hastighedsføler. Hvis antal impulser pr. 100 m kendes, kan tallet indkodes direkte Automatisk hastighedskalibrering: Trin/ 1 Opmål en strækning på 100 meter og kør til startmarkering. 2 Vælg hastighedsføler som beskrevet ovenfor. Tryk på denne taste og kør den opmålte strækning på 100 m. Stop nøjagtig ved stopmarkeringen. 3 Computeren tæller impulser imens der køres. 4 Tryk på RETUR-tasten og kalibrering af hastighedsføler er færdig. 16

17 INFOMENU TEEJET 500 GYLLECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING INFOMENU Info-menuen viser følgende informationer (anvend OP- og NED-piletasterne til at bladre med): Dosering: Den ønskede dosering. Her vises enten den indkodede dosering eller evt. den dosering der kan modtages via en seriel tilslutning til anden terminal, f. eks. TeeJet PTO: Traktorens kraftoverføringsaksels aktuelle hastighed vist i omdrejninger pr. minut. Rpm fordeler: Fordelerens aktuelle hastighed vist i omdrejninger pr. minut. Rpm pumpe: Gyllevognspumpens aktuelle hastighed vist i omdrejninger pr. minut. Ton (eller M 3 )/min: Ton (eller M 3 ) pr. minut gennem flowmåleren. Må ikke forveksles med pumpekapacitet. Ha/time: Den øjeblikkelige kørselseffektivitet. Dvs. hvor stort et areal, der bearbejdes med den aktuelle hastighed og den benyttede arbejdsbredde. Tid: Den samlede tid siden opgavens start eller siden sidste nulstilling (se side 20). Triptæller: Nummeret på det aktive triptællersæt eller tæller navn (hvis navngivet). 17

18 TRANSPORTMENU TRANSPORTMENU Transportmenuen anvendes hvis man ønsker registrering af transporttid, f.eks. fra gylletanken og til marken og tilbage igen. Følgende vises på skærmen når transportmenuen er valgt: :45 Aut/Man Menu Esc C Symbol Hastighed: Den aktuelle hastighed vist i kilometer pr. time. Distance: Kørt distance siden start eller sidste nulstilling. Distancetælleren startes og stoppes vha. programtaste 2. Tid: Tiden siden start eller sidste nulstilling. Tidsregistreringen startes og stoppes vha. programtaste 1. 18

19 TRANSPORTMENU MANUEL START OG STOP AF TÆLLER I TRANSPORTMENUEN Distance- og tidstællere startes og stoppes manuelt i transportmenuen og er uafhængig af, om der spredes gylle eller ej. Start og stop af disse tællere forgår vha. programtasterne 1 og 2. Tidsregistrering tændt. Tidsregistrering slukket. Distancetæller tændt. Distancetæller slukket. GENVEJE TIL TRIPTÆLLERE Ved tryk på tasten under dette symbol i transportmenuen åbnes Trip tæller menuen. Denne funktion kan f.eks. anvendes, hvis der ønskes et nyt tællersæt udelukkende til transport. LH AGRO 19

20 DATA/PRINT TÆLLERE Tæller menuen vælges fra hovedmenuen og følgende valg er tilgængelige: Annvend PIL OP og PIL NED til at fremhæve ønsket punkt og vælg med RETUR-tasten. Brug MENU-tasten til at returnere til drift. TRIP TÆLLER Information om trip Mængde, Areal, Distance og arbejds tid bliver vist i denne menu. Skærmbilledet til venstre vises, når Trip menuen er valgt. Herunder følger en beskrivelse af hver enkelt tæller: Ton/M 3 : Antal ton eller M 3 spredt siden opgavens start eller siden sidste nulstilling. Ha: Det optalte areal siden opgavens start eller siden sidste nulstilling. Arealet svarer til det effektive areal, dvs. kun det areal, der er bearbejdet. Dist. (km): Distancen i meter (effektive distance) siden opgavens start eller siden sidste nulstilling. Tid (tt:mm): Den samlede tid siden opgavens start eller siden sidste nulstilling. 20

21 DATA/SLET NY TÆLLER Det er muligt at have op til ti forskellige triptællersæt (opgaver), som kan startes og stoppes ved f.eks. skift af mark. Disse opgaver kan udskrives såfremt en printer (TeeJet nr ) er tilsluttet TeeJet 500 en. Ved start af en ny opgave, er alle tællere nulstillede. Hvis man fra en opgave skifter til en anden opgave, og senere tilbage igen til opgaven man forlod, vil alle tællere fortsætte fra de værdier opgaven havde, da man forlod den. Opgaverne nulstilles en for en. Note: I menuens overskrift bliver det aktuelle trip tæller nummer vist. Hvis trip tæller er blevet navngivet (se nedenfor) vises navn istedet. NAVNGIV TÆLLER >> Vælg den Trip tæller I Ny tæller menuen som ønskes navngivet (se ovenfor). >> Fremhæv Navngiv tæller og tryk på RETUR-tasten >> Vælg PIL OP/NED tasten for at vælge bogstav/tal. >> Vælg RETUR-tasten for at vælge bogstav/tal og naviger videre til næste karakter. >> Vælg ESCAPE-tasten når navnet er færdigt. >> Vælg RETUR-tasten umiddelbart efter for at gemme det indkodet navn. SLET TÆLLER >> Vælg den Trip tæller som skal slettes i Ny tæller menuen (se ovenfor). >> Fremhæv Slet tæller optionen >> Vælg RETUR-tasten for at slette tæller. Note: Når man sletter en trip tæller vises en info-boks til bekræftigelse af sletningen. Hvis trip tælleren er blevet navngivet, vil brugeren blive præsenteret for endnu en info-boks hvor man kan vælge om trip tæller navnet også skal slettes. 21

22 DATA/PRINT TEEJET 500 GYLLECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING PRINT TRIP TÆLLER Der er mulighed for at udskrive den aktive opgave, eller alle ti opgaver på en gang. Fremgangsmåden er som følger: 1. Hovedmenuen vælges (tryk på MENU-tasten) 2. Vælg Data/Print ved hjælp af PIL OP- og PIL NED-tasterne 3. Tryk på RETUR-tasten. 4. Vælg Print ved hjælp af PIL OP- og PIL NED-tasterne. 5. Tryk på RETUR-tasten. 6. Datoen, som ønskes vist på udskriften, indkodes. 7. Tryk på FUNKTIONS-tast 1 eller 2 for at udskrive den aktive opgave. 8. Tryk på FUNKTIONS-tast 3 eller 4 for at udskrive alle opgaver. TOTAL TÆLLER I denne menu kan totaltæller for mængde, areal og tid aflæses. Tællerne kan ikke slettes når Total tæller menuen er tilgået via Tæller menuen. For at slette total tæller skal menuen tilgåes via OEM menuen med kodeord. Her slettes tællere med CLEARtasten. Brugeren bliver præsenteret for en info-boks for at bekræfte sit valg. Ton/M 3 : Den totale mængde spredt eller mængde spredt siden sidste sletning af total tællere. Areal (Ha): Det totale areal målt eller areal siden sidste sletning af total tællere. Arealet svarer til det effektive areal, dvs. kun det areal, der er bearbejdet. Time: Den totale tid brugt til spredning eller siden sidste sletning af total tællere. 22

23 DATA/SLET GEM TÆLLERE I denne menu kan alle trip tællere og total tæller data gemmes I en fil. Muligheder for at gemme er: >> HTML fil format. Dette fil format kan læses I en Internet browser. >> CSV fil format. Dette fil format kan læses I Microsoft Excel. Note: Ved at aktivere Info-tasten vil informationerne ovenfor blive vist som info. >> Vælg ønsket fil format. Der vises en info-boks som informere om det valgte fil format som data gemmes i. >> Vælg RETUR-tasten for at gemme eller >> Vælg ESCAPE-tasten for at fortryde valg. Filen bliver gemt under navnet: CNTDATA.HTM eller CNTDATA.CSV afhængig af valgte fil format. Hvis filerne CNTDATA.HTM/CNTDATA.CSV allerede eksisterer vil en info-boks informere om muligheden for at overskrive den eksisterende fil. Figure: Overskriv tæller data fil >> Vælg RETUR-tasten for at overskrive den eksisterende fil eller >> Vælg ESCAPE-tasten for at fortryde valg. 23

24 SYSTEM SYSTEM SYSTEM-menuen vælges fra hovedmenuen (tryk på MENU-tasten). Brug PIL OP- og PIL NED-tasterne til at fremhæve System, og tryk derefter på RETUR-tasten. KONTRAST/LYS Ved tryk på denne programtaste bliver skærmen lysere. Ved tryk på denne programtaste bliver skærmen mørkere. Ved tryk på denne programtaste aktiveres autolys-funktionen. Skærmens lys er slukket, indtil der trykkes på en vilkårlig taste, så tændes lyset automatisk. Skærmens lys tændes og slukkes med denne programtaste. SPROG Herunder vælges driftssproget for TeeJet 500 Gyllecomputeren. VÆGT/VOLUME Her indkodes om doseringen skal vises som ton/ha eller M 3 /ha. Såfremt ton/ha vælges skal gyllens vægtfylde indkodes. Note: Hvis der arbejdes med US eller UK enheder vil Teejet 500 Gylle computeren blive slukket, hvis der er ændret på Vægt/Volume indstillingerne. Dette vil ske når menuen forlades. Der vil blive vist en info-boks forinden. SIMULER HASTIGHED Med denne funktion er det muligt at simulere hastighed, hvilket kan anvendes til indkøring eller afprøvning af bl.a. autodosering. Funktionen anvendes således: 1. Indkod den ønskede hastighed, som skal simuleres. 2. Tryk på programtaste 2 for at aktivere hastighedssimuleringen. Note: Hastighedssimulering stopper automatisk ved den første impuls fra hastighedsføleren eller manuelt ved tryk på programtaste 2 under hastighedssimulerings-menuen. 24

25 SYSTEM SOFTWARE-INFO I denne menu kan software-versionen for TeeJet 500 Gyllecomputeren ses. TEST TEST-INDGANGE Anvend Test-indgange hvis der f.eks. er mistanke om, at en føler er defekt. Under hver indgangsbetegnelse er der, i højre side af skærmen, en tæller som registrerer, det antal gange den pågældende indgang har været aktiveret (tælleren nulstilles automatisk hver gang Test indgange forlades, eller ved tryk på C-tasten). I venstre side vises den øjeblikkelige status på indgangen (Hi/Lo). Der bladres igennem de forskellige indgange med PIL OP- og PIL NED-tasterne (i alt 3 sider). De forskellige indgangsbetegnelser relaterer til følgende: Indgang Hjul Hastighedssignal fra hjulføler monteret på traktoren (via det 7-polede DIN/ISO stik i traktoren). Radar Hastighedssignal fra radar monteret på traktoren (via det 7-polede DIN/ISO stik i traktoren). Hjul redskab Hastighedssignal fra hjulføler monteret på gyllevognen. Tryk på PIL NED-tasten for at se de næste indgange: PTO Omdrejningssignal fra føler monteret ved kraftoverføringsakslen. Flow Signal fra flowmåleren. Tryk på PIL NED-tasten for at se de næste indgange: Rpm pumpe Omdrejningssignal fra føler monteret ved pumpen. Rpm fordeler Omdrejningssignal fra føler monteret ved fordeleren. Redskab Redskabssignal (areal ON/OFF) fra redskabsføler monteret på traktoren (via det 7-polede DIN/ISO stik i traktoren). TEST-UDGANGE De enkelte udgange testes her. Tryk på programtaste-nummeret for følgende test: Udgang Dosering + Dosering - Programtaste 1 åbner reguleringsenheden. Programtaste 2 lukker reguleringsenheden. 25

26 SYSTEM TEEJET 500 GYLLECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING DISPLAY-DOSERINGSPROCENT Ved normal kørsel vises der udsving i doseringen. For at udjævne disse udsving kan man indkode et tal som repræsenterer hvor meget, i procent af den ønskede dosering, den viste dosering må afvige fra den aktuelle dosering. Eksempel: Den indkodede dosering = 20 t/ha. Den viste dosering svinger imellem 19 og 21 t/ha. Display-doseringsprocent indkodes til 5 %. Ved efterfølgende kørsel holdes den viste dosering på 20 t/ha. DEADBAND Under normale arbejdsbetingelser vil Teejet 500 Gylle programmet altid forsøge at regulere den udbragte gylle mængde bestemt af aktuel hastighed, arbejdsbredden og den ønskede dosering. Regulering måler flow konstant og vil forsøge at kontrollere udgangene i henhold til dette. Dette betyder at reguleringen vil forsøge at kompensere for selv den mindste forskel på ønsket og aktuel dosering. Dette er ikke altid optimalt fordi det kan resultere i unødvendig belastning af hydraulikken som håndterer den egentlige regulering, i forhold til den effekt det har på udbringningen. Ved at indkode en Deadband % værdi sikrer man at reguleringen stopper når den målte dosering er indenfor denne procent værdi af den ønskede dosering. Eksempel: Indkodet dosering = 20 t/ha. Deadband% indkodet til 5%. Reguleringen (udgange) stopper når den målte dosering er indenfor t/ha. 26

27 SYSTEM PC COMMUNICATION Teejet 500 computeren er udstyret med en seriel forbindelse som gør den i stand til at kommunikere med en PC. Denne forbindelse kan anvendes af Super brugere til at overføre filer imellem Teejet 500 computeren og en PC. Fil overførsler kan anvendes til: Overføre nye sprog filer. Overføre tæller data CNTDATA.HTM og CNTDATA.CSV filer. Overførsel af filer skal gøres vha. dedikeret PC værktøjer. For at kunne overføre filer skal Teejet 500 Gylle programmet efterlades i denne menu (se nedenfor). PC værktøjerne vil ikke kunne kommunikere med Teejet 500 computeren hvis denne menu ikke er aktiv. I menuen vises den resterende hukommelse som er tilgængelige for fil overførsel. Figure: PC kommunikation Note: For at kunne overføre filer imellem PC og Teejet 500 skal der anvendes specielt PC program og kabel. Specielt kommunikations sæt kan bestilles (Teejet no ). OEM TOTAL-TÆLLER I denne menu kan total tællere for mængde, areal og tid aflæses. For at slette tællere aktiveres CLEAR-tasten. En info-boks vises for bekræftigelse af handlingen. ENHED Teejet 500 Gylle computer kan arbejde i tre forskellige måleenheder. Følgende enheder er til rådighed: SI = Metriske måleenheder US = Amerikansk måleenheder UK = Engelske måleenheder 27

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR TeeJet No. 020-012-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.teejet.com 2 TEEJET

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 500 TRAKTORMONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 500 TRAKTORMONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 500 TRAKTORMONITOR TeeJet No. 020-499-DK; Version 1.00 TeeJet Technologies Denmark Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tlf. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR TeeJet No. 020-152-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1600 BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING TeeJet No. 010-219-DK Version 1.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER TeeJet No. 020-965-DK; Version 2.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 500 INTELLITRAM

BETJENINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 500 INTELLITRAM BETJENINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 500 INTELLITRAM TeeJet No. 020-505-DK; Version 1.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tlf. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET INTELLITRAM 500 BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 SPRØJTEMONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 SPRØJTEMONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 SPRØJTEMONITOR TeeJet No. 020-122-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tlf. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1200

Læs mere

Daglig brug: Indsåning: Vejning: Kantspredning med hydr. skift:

Daglig brug: Indsåning: Vejning: Kantspredning med hydr. skift: Indsåning: Daglig brug: - Indstil baglågen på sprederen (skala position). - Tryk på knappen drift/menu. - Flyt markeringen op på Dos./indstilling og tryk enter. - Vælg Kg/ha og tryk enter. - Indgiv den

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 S SPRØJTECOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 S SPRØJTECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 S SPRØJTECOMPUTER Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 GENERELT OM BRUG...5 GØDNINGSSPREDER...5

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR LH 4000 SPRØJTECOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING FOR LH 4000 SPRØJTECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING FOR LH 4000 SPRØJTECOMPUTER TeeJet No. 020-183-DK Version 1.06 TeeJet Technologies Denmark Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: http://www.teejet.com/

Læs mere

LH 5000. Brugsanvisning

LH 5000. Brugsanvisning LH 5000 DK Brugsanvisning FORORD Velkommen til mange timers fornøjeligt arbejde med Deres nye LH 5000 multifunktions-computer til traktor og redskaber. Vi anbefaler, at De mindst læser de generelle informationsafsnit

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500 www.bredal.com Dansk SG & SGS Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor...

Læs mere

1. GENERELT OM BRUG 2. GENERELLE FUNKTIONER 3. SPRØJTE 4. GØDNINGSSPREDER 5. SÅMASKINE 6. BALLEPRESSER 7. GYLLEVOGN 8.

1. GENERELT OM BRUG 2. GENERELLE FUNKTIONER 3. SPRØJTE 4. GØDNINGSSPREDER 5. SÅMASKINE 6. BALLEPRESSER 7. GYLLEVOGN 8. 1. GENERELT OM BRUG 2. GENERELLE FUNKTIONER 3. SPRØJTE 4. GØDNINGSSPREDER 5. SÅMASKINE 6. BALLEPRESSER 7. GYLLEVOGN 8. ANDET REDSKAB 9. DGPS FUNKTIONER 10. 11. OVERSIGTSSIDE 12. MONTERINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere.

CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere. CALIBRATOR CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere. CALIBRATOR har siden 1991 været løsningen på intelligent kørselsafhængighed vha. computerstyring. Herved opnås en betydelig kapacitetsforøgelse,

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING LH 1200 S

MONTERINGSVEJLEDNING LH 1200 S MONTERINGSVEJLEDNING LH 1200 S LH nr. 010-202-DK LH Technologies Denmark ApS Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.lh-agro.com 1 Oversigtstegning: 1. 1200

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO 6-1-98 PR9V19.DA TASTATUR: MENU TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og

Læs mere

Farm Manager medarbejder: KMZ

Farm Manager medarbejder: KMZ J A S O P E L SF A R MMA NA G E R V A R ENR. : 4 0 2 0 0 0 3 9 D A NS K Titel: Basis bruger vejledning Side 2 of 8 1. Indholdsfortegnelse a. Punkt 2 - Forord b. Punkt 3 - System Introduktion c. Punkt

Læs mere

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X 23.09.03 Aa 5135.3X Disse to tællere er beregnet til at registrere antallet af pulser fra GM-rør. Tælleren kan indstilles til et antal faste tidsintervaller, eller

Læs mere

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! HÅNDTERMINAL 981 000 505 Ver. 100 02-10-2013 Indhold 1. HÅNDTERMINAL... 4 1.1 Håndterminal versioner.... 4 1.2 Integreret håndterminal... 4 1.3 Vigtig ved anvendelse af håndterminal...

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt Brugermanual Fyrite Insight Tastatur 1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt 2. Piletaster bruges til at bevæge

Læs mere

Ver TI TEKNIK. Mega Count. Bruger og service manual

Ver TI TEKNIK. Mega Count. Bruger og service manual Ver. 1.00 TI TEKNIK Mega Count Bruger og service manual SYSYEM MEGA COUNT Version 1.00-15/02-2003 Bruger og service manual Produceret for: BRYGGERIGRUPPEN A/S Ceres Allé 1 DK-8000 Århus C. Tlf. +45 86

Læs mere

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic 220073 Kontorpult BRUGERMANUAL Kort-betalingssystem for Jagt, Skeet, Trap & Sporting KONTORPULT Computeren anvendes af klubbens personale til opsætning af betalingssystemet samt til programmering

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING TeeJet 4000 Autodoseringssæt til Hardi EC sprøjter Vejl. nr. 010-164-DK Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com TEEJET4000 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 3

Indholdsfortegnelse. Side 3 pocketloader Rev.1.0 2009 KEsolutions AS - all rights reserved Author: JS.10.02.2009 Indholdsfortegnelse Servicemenu... Side 5 Adgang... Side 5 Menuoversigt... Side 6 101: INDSÆT PÅ KORT... Side 6 102:

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING, PX COMBI 821, version 4

BRUGSVEJLEDNING, PX COMBI 821, version 4 BRUGSVEJLEDNING, TRAKTOROMPUTER PX OMBI 821 SIDE 1 940510 BRUGSVEJLEDNING, PX OMBI 821, version 4. F.on om..ha Km/h L/Ha Ha L+ F.no. LYKKETRONI PX OMBI 821 Generel oversigt: Traktorcomputeren har følgende

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

Daglig brug: Indsåning: Vejning: Kantspredning:

Daglig brug: Indsåning: Vejning: Kantspredning: Indsåning: Daglig brug: - Tryk på knappen drift/menu. - Flyt markeringen op på Dos./indstilling og tryk enter. - Vælg Kg/ha og tryk enter. - Indgiv den mængde der skal spredes og tryk enter. - Vælg bredde

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

F2 / F2W Standard / vejecelle / styring af dosering Dansk

F2 / F2W Standard / vejecelle / styring af dosering Dansk Instruktionsbog til liftophængt F2 / F2W gødningsspreder fra Bredal A/S F2 / F2W Standard / vejecelle / styring af dosering Dansk 1 Spreder Info EU Overensstemmelseserklæring (Direktiv 89/392/EØF, Annex

Læs mere

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. "Performance List" er en liste over dine registreringer.

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. Performance List er en liste over dine registreringer. Sådan bruger du BK- 9 Performance List "Performance List" er en liste over dine registreringer. Hver Performance hukommelse indeholder alle din opsætninger af keyboardet herunder også din rytmestillinger

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Jasopels Farm Assist V3. Bruger vejledning

Jasopels Farm Assist V3. Bruger vejledning Jasopels Farm Assist V3 Bruger vejledning Denne bruger vejledning beskriver de forskellige funktioner som farm assisten indeholder. Ved opstart af farm assisten vises et skærm billede (se nedenfor) med

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST

Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST Kimo VT 300 side 2 Forord...4 Betjeningspanel...4 Tilslutninger...4 Introduktion af menuer...5 Pressure menu Tryk målemenu...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Autozero

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Kyndestoft 3 sektioners sprøjtestyring

Kyndestoft 3 sektioners sprøjtestyring Kyndestoft 3 sektioners sprøjtestyring Indholdsfortegenelse 1 Arbejdsdisplay...2 2 Special display....3 2.1 Indstilling af areal enhed...3 2.2 Nulstilling af tællere...3 2.3 Visning af totaler...3 3 Display

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Indhold Indledning... 1 Find lokalitet og baggrundskort... 1 Opret arbejdsområdet og tegn arealer m.v.... 4 Mål areal eller længde...

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på.

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA MC 600CI/CX INDLEDNING Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA søkortplotteren bruger C-MAP

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 4 og 5 knap. Effektmåling: Gå

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Brugervejledning SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Copyright 2006, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44 44 E-post:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 INDHOLD: Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 5 Garantibestemmelser 6 Mål og Vægt 7 Forsendelsesmål 7 Tilslutning 8 Brugsanvisning

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN

Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN 1. Læs denne vejledning igennem inden status Terminalen tændes ved at trykke på tasten PW. Står terminalen ikke i Hovedmenu trykkes på tasten CLR gentagne

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

FOR MÅLBARE RESULTATER TÆLLEVÆGT 9222. Betjeningsvejledning. Handel, erhverv og industri. www.soehnle-professional.com

FOR MÅLBARE RESULTATER TÆLLEVÆGT 9222. Betjeningsvejledning. Handel, erhverv og industri. www.soehnle-professional.com FOR MÅLBARE RESULTATER TÆLLEVÆGT 9222 Betjeningsvejledning Handel, erhverv og industri wwwsoehnle-professionalcom DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Ibrugtagning s 5 Leverancens omfang s 5 Opstilling af vægten

Læs mere

Introduktion til denne manual

Introduktion til denne manual DdD Statusmanual Introduktion til denne manual Denne manual er delt i 4 mindre manualer, som du kan bruge samlet til en komplet statusmanual eller hver for sig. 1) En step by step guide a. Beskriver step-by-step

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 3 og 4 knap. Hvis du har

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic OL-computer / Sporting-computer type 220034 for operatørkort BETJENINGSVEJLEDNING OL-Trap Sporting

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

2300 Stoker Controller. Betjening og monterings vejledning

2300 Stoker Controller. Betjening og monterings vejledning 2300 Stoker Controller. Betjening og monterings vejledning Indholdsfortegnelse Manuel Styring 1 Interval tider (drift) 2 Interval tider (pause) 4 Menu princip grafisk 5 Opsætning 6 Ventilator min. indstilling

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL KW

INSTRUKTIONSMANUAL KW INSTRUKTIONSMANUAL KW Indhold 1. Indledning side 3 2. Knapforklaringer side 3 3. Enkelt brugsanvisning side 4 4. Styktælling side 4 5. Kontrolvejning side 5 6. Totalvejning side 6 7. Dyrevejning side 6

Læs mere

TTS-Link Brugermanual

TTS-Link Brugermanual TTS-Link Brugermanual til enkel og effektiv dyreregistrering Juni 2016 Elektronisk registrering med XRS Stavantenne og XR3000/EW7 Vejecomputer Up- og download af besætningsdata til Dyreregistreringen Eksport

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere