BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER TeeJet. No DK; Version 2.00a Mølhavevej Aabybro Denmark Tlf Fax

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse FORORD... 4 OVERSIGT... 6 PROGRAMOVERSIGT... 6 COMPUTEROVERSIGT... 7 START/STOP-TASTEN (POS. 1)... 8 AUTO/MAN-TASTEN (POS. 2)... 8 MENU-TASTEN (POS. 3)... 8 PILE-TASTER (POS. 4)... 8 RETUR-TASTEN (POS. 5)... 9 ESCAPE-TASTEN (POS. 6)... 9 CLEAR-TASTEN (POS. 7)... 9 PROGRAM-TASTER TIL VALG AF DRIFTSFUNKTION (POS. 8)... 9 PROGRAM-TASTER TIL STEP-DOSERING/ DOSERING +/ (POS. 9)... 9 DEN VALGBARE DRIFTSFUNKTION (POS. 10)... 9 DOSERING (POS. 11) SPREDER TÆND/SLUK (POS. 12) DRIFT DE VALGBARE DRIFTSFUNKTIONER DRIFTSALARMER INDSTILLINGER DRIFTSINDSTILLINGER DOSERING ARBEJDSBREDDE STEPDOSERING ALARMER TOM TANK-FUNKTION MASKININDSTILLINGER REDSKABSFØLER FORDELER TANKVOLUMEN KØREFAKTOR OMDREJNINGSFØLER REGULERINGSTID MANUEL START KALIBRERING FLOWMÅLERKALIBRERING HASTIGHEDSKALIBRERING INFOMENU TRANSPORTMENU MANUEL START OG STOP AF TÆLLER I TRANSPORTMENUEN GENVEJE TIL TRIPTÆLLERE

3 INDHOLDSFORTEGNELSE TÆLLERE TRIP TÆLLER NY TÆLLER NAVNGIV TÆLLER SLET TÆLLER PRINT TRIP TÆLLER TOTAL TÆLLER GEM TÆLLERE SYSTEM KONTRAST/LYS SPROG VÆGT/VOLUME SIMULER HASTIGHED SOFTWARE-INFO TEST TEST-INDGANGE TEST-UDGANGE DISPLAY-DOSERINGSPROCENT DEADBAND PC COMMUNICATION OEM TOTAL-TÆLLER ENHED APPENDICS A... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. PC SPROG VÆRKTØJ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. APPENDICS B... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. TEEJET FILE LOADER... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. NOTATER LH AGRO 3

4 OVERSIGT FORORD Tak fordi De har valgt et TeeJet produkt. Deres nye TeeJet 500 Gyllecomputer er en avanceret, men samtidig et betjeningsvenligt produkt, som er udviklet til at være dig behjælpelig i mange år. Brugen af denne computer er nem, da alle indkodninger er baseret på en menustruktur. Ved de fleste indstillinger vises på skærmen en beskrivende tekst, som gør brugen af vejledningen mere eller mindre overflødig. Betragt derfor mest denne vejledning som et opslagsværk, som kan bruges når de forskellige indstillinger skal indkodes. Vi anbefaler dog at bruge vejledningen, når der den første gang trykkes knapper inden der skal køres. Dette bør gøres for bedre at lære computeren at kende. Alle indstillinger, som er nødvendige for korrekt drift, er opdelt i undermenuer: Driftsindstillinger relaterer til indstillinger, der har med gylle at gøre under forskellige forhold. Maskinindstillinger relaterer til maskinen og skal som regel kun indkodes én gang. I Kalibreringsmenuen foretages kalibreringen for at sikre en korrekt og nøjagtig drift. Trip tællere funktionen giver mulighed for at gemme op til 10 forskellige tællersæt (opgaver), til brug ved arbejder i marken eller ved transport til og fra marken (via Transportmenuen). Med alle ovennævnte muligheder, samt muligheden for positionsbestemt tildeling via en seriel forbindelse til en anden GPS terminal, gør at TeeJet 500 Gyllecomputeren er en af de mest alsidige og betjeningsvenlige gyllevognscomputere på markedet. God arbejdslyst! 4

5 OVERSIGT Vi har bestræbt os på at levere et fejlfrit produkt. For at opnå en optimal udnyttelse af vort produkt beder vi om, at manualen gennemlæses omhyggeligt. Ønskes der yderligere support, kontakt da venligst din nærmeste forhandler. Med hensyn til ansvar for produktets brug henvises der til vore gældende salgsog leveringsbetingelser - herunder specielt afsnit 7, som er nedenfor: 7. Produkternes anvendelse 7.1 Enhver anvendelse af produkterne sker for købers risiko. Køber kan derfor eksempelvis ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende som følge af: Forstyrrelse af/fra andre elektroniktjenester og produkter som ikke opfylder krav omfattet af CE-mærkning Manglende signaldækning eller følger heraf fra eksterne sendere, som sælgers udstyr skal anvende Funktionsfejl, som vedrører eller stammer fra pc-programmer eller pc-udstyr, der ikke er leveret af sælger Fejl, som måtte opstå som følge af købers manglende reaktion på alarmer, fejlmeldinger fra produktet eller, som kan henføres til manglende agtpågivenhed og/eller manglende løbende vurdering af det udførte arbejde i forhold til det planlagte 7.2 Ved ibrugtagning af alt nyt udstyr skal køber udvise stor omhu og betydelig opmærksomhed. Enhver tvivl om korrekt funktion/anvendelse bør omgående resultere i en henvendelse til sælgers serviceafdeling. Denne manual må ikke ændres, kopieres eller på anden måde manipuleres. Uoriginale manualer kan i værste fald medføre fejlbetjening med skader på maskiner og afgrøder som konsekvens. TeeJet Technologies hæfter ikke for skader, der kan føres tilbage til brug af uoriginale eller manipulerede manualer. Originalmanualer kan til enhver tid rekvireres hos TeeJet Technologies. Mølhavevej Aabybro Denmark Tlf Fax

6 OVERSIGT TEEJET 500 GYLLECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING OVERSIGT PROGRAMOVERSIGT Dosering Hovedmenu Arbejdsbredde Step % Fordeler udgange Drift Indstillinger Info Driftindstillinger Maskinindstillinger Kalibrering Flowmåler Hastighed Alarmer Tom tank funk. Redskabsføler Fordeler Tankvolume Dosering Mængde rest Max. hastighed Rpm fordeler Rpm pumpe Rpm PTO Transport Kørefaktor Omdrejningsføler PTO Reguleringstid Pumpe Manuel start Fordeler Trip Ny tæller Tællere Navngiv tæller Print Trip Total Gem tællere t Kontrast/Lys Sprog Slet tæller Print 1 Print 1 10 Gem HTML Gem CSV System Vægt/Volume Simuler hastighed Software info Test Test inputs Display dos. Pct. Test outputs Deadband % PC kommunication OEM Units Total tæller 6

7 OVERSIGT COMPUTEROVERSIGT T Aut/Man Menu 4 + XX% XX% Esc 5 C Pos. Pos. 1 Start/Stop-taste (Power on/off) 7 Clear-taste 2 Auto/Man-taste 8 Valg af vist driftsfunktion 3 Menu-taste 9 Step +/- taster; Dosering +/- taster 4 Pile-taster 10 Den valgbare driftsfunktion 5 Retur-taste 11 Doseringsvisning 6 Escape-taste 12 Spreder tænd/sluk visning 7

8 OVERSIGT TEEJET 500 GYLLECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING START/STOP-TASTEN (POS. 1) Denne tast anvendes til at tænde og slukke Teejet 500 computeren. Tryk på denne tast for at tænde computeren og tryk og hold tasten i 3 sek. for at slukke computeren igen. En info-boks vil blive vist for at brugeren kan bekræfte nedlukning. Når Teejet 500 computeren er tændt bruges denne tast til start og stop af gylle-udbringningen. Ved tryk på tasten skifter symbolet på skærmen ved henholdsvis tænd/sluk position (pos. 12), se side 10. AUTO/MAN-TASTEN (POS. 2) Aut/Man AUTO/MAN-tasten bruges til skift mellem automatisk og manuel styring af doseringen. MAN vises på skærmen øverst til venstre, når manuel dosering er valgt. Programtasterne pos. 9 (se side 9) skifter symboler og funktion ved henholdsvis: Manuel dosering: Pil-op (doserings-forøgelse) og pil-ned (doserings-formindskelse). Automatisk dosering: Step-dosering i % med + og. MENU-TASTEN (POS. 3) Menu MENU-tasten bruges til skift mellem driftsbillede og hovedmenu. Denne toggle-funktion kan man bruge til altid at komme tilbage til driftsbillede og hovedmenu, også midt under en indkodning. PILE-TASTER (POS. 4) Pile-tasterne bruges til at vælge og ændre en indstilling. Piletasterne kan således bruges under indkodningen. OP og NED-piletasterne kan bruges til at indstille en værdi med cifre fra 0 9, og til at vælge op og ned på skærmen. VENSTRE og HØJRE-piletasterne kan bruges til at udvælge de cifre, man vil indstille. 8

9 OVERSIGT RETUR-TASTEN (POS. 5) Retur-tasten anvendes til godkendelse af en indkodning eller retur til forrige skærmbillede. ESCAPE-TASTEN (POS. 6) Esc Escape-tasten anvendes til retur til den forrige menu uden at gemme. CLEAR-TASTEN (POS. 7) C Clear-tasten anvendes til at nulstille indstillinger/tællere og til at kvittere for alarmer. PROGRAM-TASTER TIL VALG AF DRIFTSFUNKTION (POS. 8) taste 3-4 I TeeJet 500 Gylleprogrammet anvendes disse to taster til at bladre frem og tilbage til den driftsfunktion, man ønsker. PROGRAM-TASTER TIL STEP-DOSERING/ DOSERING +/ (POS. 9) taste 1-2 I TeeJet 500 Gylleprogrammet anvendes disse to taster primært til step-dosering. Trinenes (steppenes) størrelse indtastes under indkodningen. Ved skiftevis manuel og automatisk dosering, ændres symbolet over tasterne. Doseringen kan forøges (pil-op) eller formindskes (pil-ned) ved tryk på disse taster. DEN VALGBARE DRIFTSFUNKTION (POS. 10) Denne driftsfunktion hedder den valgbare, fordi funktionen kan vises og vælges med programtasterne 3 og 4 (pos. 8). En forklaring på de forskellige driftsfunktioner kan ses på side 11. 9

10 OVERSIGT TEEJET 500 GYLLECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING DOSERING (POS. 11) Den aktuelle dosering er vist i ton/ha eller M 3 afhængig af valg af doseringsvisning som beskrives på side 24. SPREDER TÆND/SLUK (POS. 12) Symbol Dette symbol betyder Spreder slukket. Her optælles arealet ikke, da redskabsføleren er aktiveret. Sprederen startes og stoppes vha. Start/Stop-tasten (pos. 1). Dette symbol betyder Spreder tændt. Her optælles arealet. Sprederen startes og stoppes vha. Start/Stop-tasten (pos. 1). 10

11 DRIFT TEEJET 500 GYLLECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING DRIFT DE VALGBARE DRIFTSFUNKTIONER Symbol Areal: Det totale optalte areal siden opgavens start eller sidste nulstilling. Se Trip tæller på side 20. Distance: Den kørte distance siden sidste nulstilling (se side 20). Distancen vises i meter op til 9999 m. Herefter vises distancen i km (99.99, 999.9, 9999). Når distancen skifter til km, vises km i stedet for m i symbolet. Distanceoptællingen startes og stoppes vha. den valgte redskabsføler, dvs. at distancen kun optælles, når der spredes. Ønskes distancen optalt under transport, skal transportmenuen anvendes, se side 18. Hastighed: Den øjeblikkelige hastighed i kilometer pr. time. Tonsoptælling: Antal tons spredt siden sidste nulstilling. Fremgangsmåden for at nulstille en tæller kan ses på side 20. Ton eller M 3 rest: Antal ton eller M 3 der er tilbage i tanken. Distance tilbage: Den distance der kan tilbagelægges med det nuværende tank indhold. Denne beregnet værdi er basered på nuværende tank indhold, dosering og den aktuelle arbejds bredde. DRIFTSALARMER Under drift kan der opstå situationer der forårsager en alarm. De forskellige alarmer kvitteres ved et tryk på C-tasten. og fremgangsmåde for indkodning af de forskellige alarmer, kan ses på side 12. Årsagen til alarm bør undersøges grundigt, før der kvitteres for alarmen. 11

12 INDSTILLINGER INDSTILLINGER DRIFTSINDSTILLINGER DOSERING Her indkodes den ønskede dosering i ton pr. ha eller M 3 pr. ha afhængig af valg af doseringsvisning som beskrives på side 24. ARBEJDSBREDDE Arbejdsbredden indkodes i meter på den anvendte bom og nedfælder m.m. Ved tryk på denne programtaste indkodes det antal fordelerudgange, der ikke anvendes ved, f.eks. reducerede arbejdsbredde. OBS! Det er i Maskinindstillinger der vælges, om de ikke anvendte fordelerudgange, spærres eller føres tilbage til tanken (returløb on/off, se side 13). STEPDOSERING Her indkodes værdien pr. step i %. Denne step-værdi er ens for både forøgelse og formindskelse. Den maksimale værdi der kan indkodes er 99%. ALARMER Alarm on. Alarm off. Følgende alarmer kan indkodes: Doseringsalarm: Alarm ved indkodet maksimal tilladt fejldosering i %, samt alarm ON/OFF. Ton rest: Alarm ved indkodet min. antal ton i tanken, samt alarm ON/OFF. Max. hastighed: Alarm ved indkodet max. hastighed, samt alarm ON/OFF. Rpm fordeler: Alarm ved indkodet min. fordelerhastighed, samt alarm ON/OFF. Rpm pumpe: Alarm ved indkodet min. pumpehastighed, samt alarm ON/OFF. Rpm PTO: Alarm ved indkodet min. hastighed for kraftoverføringsakslen, samt alarm ON/OFF. Det anbefales, at alle alarmer der ikke ønskes anvendt, slås fra (OFF). 12

13 INDSTILLINGER TOM TANK-FUNKTION Med Tom tank-funktionen er det muligt automatisk at få indkodet Ton-rest med værdien af den indkodede tankvolumen. Hver gang spredningen stoppes, enten via Start/Stop-tasten eller via den valgte redskabsføler, vises en pop up-menu, hvor der spørges, om tanken er tom. Tom-tank-menuen vises, hver gang der vendes ved forageren. Hvis ikke tanken er tom, startes spredningen igen og herved forsvinder tom-tank-menuen automatisk. Når tanken er tom, kan værdien af den indkodede tankvolumen i Ton-rest, automatisk indkodes ved at trykke på RETUR-tasten,. Man kan fjerne tom-tank-menuen med C-tasten, når der ikke spredes, f.eks. hvis der skal forestages en indkodning. MASKININDSTILLINGER REDSKABSFØLER I denne menu bestemmes hvilken føler der skal styre start/stop af maskinen. Valgmulighederne der er til rådighed beskrives følgende i afsnittet: Ext. Start/Stop taste: Spredning startes og stoppes ved tryk på Start/Stop-tasten. PTO-føler: Spredning startes og stoppes via impulser fra en omdrejningsføler monteret på traktorens kraftoverføringsaksel. Når der ingen omdrejninger er, stopper spredningen og modsat. Pumpeføler: Spredning startes og stoppes via impulser fra en omdrejningsføler monteret på pumpen. Når der ingen omdrejninger er, stopper spredningen og modsat. Eksternføler: Spredning startes og stoppes via signaler fra en anden føler. Spredning er stoppet når føleren er aktiv (indgang = Lo). FORDELER Her indkodes det totale antal udgange på fordeleren, samt om gyllen fra de evt. lukkede udgange, ledes retur til tanken (Returløb = ON), eller fordeles mellem de andre udgange (Returløb = OFF). Disse oplysninger er nødvendige for at kunne beregne optælling af den udbragte mængde (Ton +) og det aktuelle flow (Ton/min.) i tilfældene, hvor gyllen ledes retur til tanken fra et bestemt antal udgange. Under Driftsindstillinger indkodes antallet af fordelerudgange der ikke anvendes (se side 12). Returløb ON/OFF ændres ved at flytte cursoren over feltet og herefter trykke på RETUR-tasten. 13

14 INDSTILLINGER TEEJET 500 GYLLECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING TANKVOLUMEN Her indkodes den anvendte gyllevogns tankvolumen i ton (eller M 3 ). Denne indkodning er nødvendig, hvis Tom-tank funktionen ønskes anvendt (se side 13). KØREFAKTOR Kørefaktoren udtrykker den hastighed, hvormed reguleringen arbejder. Hvis reguleringen er for langsom, skal kørefaktoren forøges. Hvis reguleringen er for hurtig (doseringen svinger hurtigt op og ned), skal kørefaktoren formindskes. Standardindstilling = 25 som udgangspunkt. OMDREJNINGSFØLER Antallet af impulser pr. akselomdrejning skal indkodes til følgende omdrejningsfølere, for at den viste omdrejningshastighed er korrekt: PTO: Antal impulser pr. omdrejning for omdrejningsføleren monteret på traktorens kraftoverføringsaksel. Pumpe: Antal impulser pr. omdrejning for omdrejningsføleren monteret på gyllevognspumpen. Fordeler: Antal impulser pr. omdrejning for omdrejningsføleren monteret på gyllevognsfordeleren. REGULERINGSTID Her indkodes det maksimale antal sekunder, som reguleringsenheden må køre i en retning. MANUEL START Med denne funktion er det muligt at åbne for udbringning, selv om der ikke køres frem. Funktionen anvendes f.eks. ved hjørner, når en mist kan opstå, pga. at slanger og rør i systemet først skal fyldes med gylle. Med Start/Stop-tasten kan man, når Manuel start-funktionen er aktiveret, åbne ventilen i det antal sekunder der er indkodet. 14

15 INDSTILLINGER KALIBRERING I kalibreringsmenuen skal man kalibrere flowmåler og hastighedsføler. Herunder beskrives fremgangsmåden for begge kalibreringer: FLOWMÅLERKALIBRERING Automatisk flowmålerkalibrering: TeeJet 500 Gyllecomputeren har en automatisk flowmåler-kalibreringsfunktion. Herunder beskrives fremgangsmåden for denne: Trin/ Hvis det er første gang flowmåleren skal kalibreres, skal et flowtal 1 på 1000 indkodes. Tryk på denne taste (programtast 1) og indkod mængden (i ton) af gylle i tanken Udbring gyllevognens indhold, men pas på ikke at køre tom så der kommer luft i flowmåleren. Tryk på denne taste (programtast 2) og indkod den mængde (i ton) der er tilbage i tanken (restmængde). Tryk på denne taste (programtast 4) og et nyt flowtal beregnes. 5 Manuel flowmålerkalibrering: Flowtallet kan også beregnes manuelt og fremgangsmåden er således: 1. Fyld gyllevognens tank helt, så den nøjagtige mængde i tanken kendes. 2. Nulstil eller start en ny tæller (se side 20). 3. Kør hele tankens indhold ud (pas på der ikke kommer luft i flowmåleren). 4. Aflæs antal ton under Trip tæller (se side 20). 5. Indsæt værdierne i følgende formel: NYT FLOWTAL = Gammelt flowtal x udbragt mængde Aflæst mængdetæller (TeeJet 500) 6. Indkod resultatet af udregningen som et nyt flowtal. 15

16 INDSTILLINGER TEEJET 500 GYLLECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING HASTIGHEDSKALIBRERING Valg af hastighedsføler og kalibreringstal for hastighedsføler indkodes her. Det er også muligt at kalibrere hastighedsføleren. Menuen herfor vælges i indkodningsmenuen ved at fremhæve Hastighedssensor vha. OP- og NED-piletasterne. Tryk derefter på RETUR-tasten. Med denne taste (programtaste 1) vælges radar som hastighedsføler (via det 7-polede DIN/ISO stik). Hvis antal impulser pr. 100 m kendes, kan tallet indkodes direkte. Med denne taste (programtaste 2) vælges hjulføler monteret på traktoren som hastighedsføler (via det 7-polede DIN/ISO stik). Hvis antal impulser pr. 100 m kendes, kan tallet indkodes direkte. Med denne taste (programtaste 3) vælges hjulføler monteret på gyllevognen som hastighedsføler. Hvis antal impulser pr. 100 m kendes, kan tallet indkodes direkte Automatisk hastighedskalibrering: Trin/ 1 Opmål en strækning på 100 meter og kør til startmarkering. 2 Vælg hastighedsføler som beskrevet ovenfor. Tryk på denne taste og kør den opmålte strækning på 100 m. Stop nøjagtig ved stopmarkeringen. 3 Computeren tæller impulser imens der køres. 4 Tryk på RETUR-tasten og kalibrering af hastighedsføler er færdig. 16

17 INFOMENU TEEJET 500 GYLLECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING INFOMENU Info-menuen viser følgende informationer (anvend OP- og NED-piletasterne til at bladre med): Dosering: Den ønskede dosering. Her vises enten den indkodede dosering eller evt. den dosering der kan modtages via en seriel tilslutning til anden terminal, f. eks. TeeJet PTO: Traktorens kraftoverføringsaksels aktuelle hastighed vist i omdrejninger pr. minut. Rpm fordeler: Fordelerens aktuelle hastighed vist i omdrejninger pr. minut. Rpm pumpe: Gyllevognspumpens aktuelle hastighed vist i omdrejninger pr. minut. Ton (eller M 3 )/min: Ton (eller M 3 ) pr. minut gennem flowmåleren. Må ikke forveksles med pumpekapacitet. Ha/time: Den øjeblikkelige kørselseffektivitet. Dvs. hvor stort et areal, der bearbejdes med den aktuelle hastighed og den benyttede arbejdsbredde. Tid: Den samlede tid siden opgavens start eller siden sidste nulstilling (se side 20). Triptæller: Nummeret på det aktive triptællersæt eller tæller navn (hvis navngivet). 17

18 TRANSPORTMENU TRANSPORTMENU Transportmenuen anvendes hvis man ønsker registrering af transporttid, f.eks. fra gylletanken og til marken og tilbage igen. Følgende vises på skærmen når transportmenuen er valgt: :45 Aut/Man Menu Esc C Symbol Hastighed: Den aktuelle hastighed vist i kilometer pr. time. Distance: Kørt distance siden start eller sidste nulstilling. Distancetælleren startes og stoppes vha. programtaste 2. Tid: Tiden siden start eller sidste nulstilling. Tidsregistreringen startes og stoppes vha. programtaste 1. 18

19 TRANSPORTMENU MANUEL START OG STOP AF TÆLLER I TRANSPORTMENUEN Distance- og tidstællere startes og stoppes manuelt i transportmenuen og er uafhængig af, om der spredes gylle eller ej. Start og stop af disse tællere forgår vha. programtasterne 1 og 2. Tidsregistrering tændt. Tidsregistrering slukket. Distancetæller tændt. Distancetæller slukket. GENVEJE TIL TRIPTÆLLERE Ved tryk på tasten under dette symbol i transportmenuen åbnes Trip tæller menuen. Denne funktion kan f.eks. anvendes, hvis der ønskes et nyt tællersæt udelukkende til transport. LH AGRO 19

20 DATA/PRINT TÆLLERE Tæller menuen vælges fra hovedmenuen og følgende valg er tilgængelige: Annvend PIL OP og PIL NED til at fremhæve ønsket punkt og vælg med RETUR-tasten. Brug MENU-tasten til at returnere til drift. TRIP TÆLLER Information om trip Mængde, Areal, Distance og arbejds tid bliver vist i denne menu. Skærmbilledet til venstre vises, når Trip menuen er valgt. Herunder følger en beskrivelse af hver enkelt tæller: Ton/M 3 : Antal ton eller M 3 spredt siden opgavens start eller siden sidste nulstilling. Ha: Det optalte areal siden opgavens start eller siden sidste nulstilling. Arealet svarer til det effektive areal, dvs. kun det areal, der er bearbejdet. Dist. (km): Distancen i meter (effektive distance) siden opgavens start eller siden sidste nulstilling. Tid (tt:mm): Den samlede tid siden opgavens start eller siden sidste nulstilling. 20

21 DATA/SLET NY TÆLLER Det er muligt at have op til ti forskellige triptællersæt (opgaver), som kan startes og stoppes ved f.eks. skift af mark. Disse opgaver kan udskrives såfremt en printer (TeeJet nr ) er tilsluttet TeeJet 500 en. Ved start af en ny opgave, er alle tællere nulstillede. Hvis man fra en opgave skifter til en anden opgave, og senere tilbage igen til opgaven man forlod, vil alle tællere fortsætte fra de værdier opgaven havde, da man forlod den. Opgaverne nulstilles en for en. Note: I menuens overskrift bliver det aktuelle trip tæller nummer vist. Hvis trip tæller er blevet navngivet (se nedenfor) vises navn istedet. NAVNGIV TÆLLER >> Vælg den Trip tæller I Ny tæller menuen som ønskes navngivet (se ovenfor). >> Fremhæv Navngiv tæller og tryk på RETUR-tasten >> Vælg PIL OP/NED tasten for at vælge bogstav/tal. >> Vælg RETUR-tasten for at vælge bogstav/tal og naviger videre til næste karakter. >> Vælg ESCAPE-tasten når navnet er færdigt. >> Vælg RETUR-tasten umiddelbart efter for at gemme det indkodet navn. SLET TÆLLER >> Vælg den Trip tæller som skal slettes i Ny tæller menuen (se ovenfor). >> Fremhæv Slet tæller optionen >> Vælg RETUR-tasten for at slette tæller. Note: Når man sletter en trip tæller vises en info-boks til bekræftigelse af sletningen. Hvis trip tælleren er blevet navngivet, vil brugeren blive præsenteret for endnu en info-boks hvor man kan vælge om trip tæller navnet også skal slettes. 21

22 DATA/PRINT TEEJET 500 GYLLECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING PRINT TRIP TÆLLER Der er mulighed for at udskrive den aktive opgave, eller alle ti opgaver på en gang. Fremgangsmåden er som følger: 1. Hovedmenuen vælges (tryk på MENU-tasten) 2. Vælg Data/Print ved hjælp af PIL OP- og PIL NED-tasterne 3. Tryk på RETUR-tasten. 4. Vælg Print ved hjælp af PIL OP- og PIL NED-tasterne. 5. Tryk på RETUR-tasten. 6. Datoen, som ønskes vist på udskriften, indkodes. 7. Tryk på FUNKTIONS-tast 1 eller 2 for at udskrive den aktive opgave. 8. Tryk på FUNKTIONS-tast 3 eller 4 for at udskrive alle opgaver. TOTAL TÆLLER I denne menu kan totaltæller for mængde, areal og tid aflæses. Tællerne kan ikke slettes når Total tæller menuen er tilgået via Tæller menuen. For at slette total tæller skal menuen tilgåes via OEM menuen med kodeord. Her slettes tællere med CLEARtasten. Brugeren bliver præsenteret for en info-boks for at bekræfte sit valg. Ton/M 3 : Den totale mængde spredt eller mængde spredt siden sidste sletning af total tællere. Areal (Ha): Det totale areal målt eller areal siden sidste sletning af total tællere. Arealet svarer til det effektive areal, dvs. kun det areal, der er bearbejdet. Time: Den totale tid brugt til spredning eller siden sidste sletning af total tællere. 22

23 DATA/SLET GEM TÆLLERE I denne menu kan alle trip tællere og total tæller data gemmes I en fil. Muligheder for at gemme er: >> HTML fil format. Dette fil format kan læses I en Internet browser. >> CSV fil format. Dette fil format kan læses I Microsoft Excel. Note: Ved at aktivere Info-tasten vil informationerne ovenfor blive vist som info. >> Vælg ønsket fil format. Der vises en info-boks som informere om det valgte fil format som data gemmes i. >> Vælg RETUR-tasten for at gemme eller >> Vælg ESCAPE-tasten for at fortryde valg. Filen bliver gemt under navnet: CNTDATA.HTM eller CNTDATA.CSV afhængig af valgte fil format. Hvis filerne CNTDATA.HTM/CNTDATA.CSV allerede eksisterer vil en info-boks informere om muligheden for at overskrive den eksisterende fil. Figure: Overskriv tæller data fil >> Vælg RETUR-tasten for at overskrive den eksisterende fil eller >> Vælg ESCAPE-tasten for at fortryde valg. 23

24 SYSTEM SYSTEM SYSTEM-menuen vælges fra hovedmenuen (tryk på MENU-tasten). Brug PIL OP- og PIL NED-tasterne til at fremhæve System, og tryk derefter på RETUR-tasten. KONTRAST/LYS Ved tryk på denne programtaste bliver skærmen lysere. Ved tryk på denne programtaste bliver skærmen mørkere. Ved tryk på denne programtaste aktiveres autolys-funktionen. Skærmens lys er slukket, indtil der trykkes på en vilkårlig taste, så tændes lyset automatisk. Skærmens lys tændes og slukkes med denne programtaste. SPROG Herunder vælges driftssproget for TeeJet 500 Gyllecomputeren. VÆGT/VOLUME Her indkodes om doseringen skal vises som ton/ha eller M 3 /ha. Såfremt ton/ha vælges skal gyllens vægtfylde indkodes. Note: Hvis der arbejdes med US eller UK enheder vil Teejet 500 Gylle computeren blive slukket, hvis der er ændret på Vægt/Volume indstillingerne. Dette vil ske når menuen forlades. Der vil blive vist en info-boks forinden. SIMULER HASTIGHED Med denne funktion er det muligt at simulere hastighed, hvilket kan anvendes til indkøring eller afprøvning af bl.a. autodosering. Funktionen anvendes således: 1. Indkod den ønskede hastighed, som skal simuleres. 2. Tryk på programtaste 2 for at aktivere hastighedssimuleringen. Note: Hastighedssimulering stopper automatisk ved den første impuls fra hastighedsføleren eller manuelt ved tryk på programtaste 2 under hastighedssimulerings-menuen. 24

25 SYSTEM SOFTWARE-INFO I denne menu kan software-versionen for TeeJet 500 Gyllecomputeren ses. TEST TEST-INDGANGE Anvend Test-indgange hvis der f.eks. er mistanke om, at en føler er defekt. Under hver indgangsbetegnelse er der, i højre side af skærmen, en tæller som registrerer, det antal gange den pågældende indgang har været aktiveret (tælleren nulstilles automatisk hver gang Test indgange forlades, eller ved tryk på C-tasten). I venstre side vises den øjeblikkelige status på indgangen (Hi/Lo). Der bladres igennem de forskellige indgange med PIL OP- og PIL NED-tasterne (i alt 3 sider). De forskellige indgangsbetegnelser relaterer til følgende: Indgang Hjul Hastighedssignal fra hjulføler monteret på traktoren (via det 7-polede DIN/ISO stik i traktoren). Radar Hastighedssignal fra radar monteret på traktoren (via det 7-polede DIN/ISO stik i traktoren). Hjul redskab Hastighedssignal fra hjulføler monteret på gyllevognen. Tryk på PIL NED-tasten for at se de næste indgange: PTO Omdrejningssignal fra føler monteret ved kraftoverføringsakslen. Flow Signal fra flowmåleren. Tryk på PIL NED-tasten for at se de næste indgange: Rpm pumpe Omdrejningssignal fra føler monteret ved pumpen. Rpm fordeler Omdrejningssignal fra føler monteret ved fordeleren. Redskab Redskabssignal (areal ON/OFF) fra redskabsføler monteret på traktoren (via det 7-polede DIN/ISO stik i traktoren). TEST-UDGANGE De enkelte udgange testes her. Tryk på programtaste-nummeret for følgende test: Udgang Dosering + Dosering - Programtaste 1 åbner reguleringsenheden. Programtaste 2 lukker reguleringsenheden. 25

26 SYSTEM TEEJET 500 GYLLECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING DISPLAY-DOSERINGSPROCENT Ved normal kørsel vises der udsving i doseringen. For at udjævne disse udsving kan man indkode et tal som repræsenterer hvor meget, i procent af den ønskede dosering, den viste dosering må afvige fra den aktuelle dosering. Eksempel: Den indkodede dosering = 20 t/ha. Den viste dosering svinger imellem 19 og 21 t/ha. Display-doseringsprocent indkodes til 5 %. Ved efterfølgende kørsel holdes den viste dosering på 20 t/ha. DEADBAND Under normale arbejdsbetingelser vil Teejet 500 Gylle programmet altid forsøge at regulere den udbragte gylle mængde bestemt af aktuel hastighed, arbejdsbredden og den ønskede dosering. Regulering måler flow konstant og vil forsøge at kontrollere udgangene i henhold til dette. Dette betyder at reguleringen vil forsøge at kompensere for selv den mindste forskel på ønsket og aktuel dosering. Dette er ikke altid optimalt fordi det kan resultere i unødvendig belastning af hydraulikken som håndterer den egentlige regulering, i forhold til den effekt det har på udbringningen. Ved at indkode en Deadband % værdi sikrer man at reguleringen stopper når den målte dosering er indenfor denne procent værdi af den ønskede dosering. Eksempel: Indkodet dosering = 20 t/ha. Deadband% indkodet til 5%. Reguleringen (udgange) stopper når den målte dosering er indenfor t/ha. 26

27 SYSTEM PC COMMUNICATION Teejet 500 computeren er udstyret med en seriel forbindelse som gør den i stand til at kommunikere med en PC. Denne forbindelse kan anvendes af Super brugere til at overføre filer imellem Teejet 500 computeren og en PC. Fil overførsler kan anvendes til: Overføre nye sprog filer. Overføre tæller data CNTDATA.HTM og CNTDATA.CSV filer. Overførsel af filer skal gøres vha. dedikeret PC værktøjer. For at kunne overføre filer skal Teejet 500 Gylle programmet efterlades i denne menu (se nedenfor). PC værktøjerne vil ikke kunne kommunikere med Teejet 500 computeren hvis denne menu ikke er aktiv. I menuen vises den resterende hukommelse som er tilgængelige for fil overførsel. Figure: PC kommunikation Note: For at kunne overføre filer imellem PC og Teejet 500 skal der anvendes specielt PC program og kabel. Specielt kommunikations sæt kan bestilles (Teejet no ). OEM TOTAL-TÆLLER I denne menu kan total tællere for mængde, areal og tid aflæses. For at slette tællere aktiveres CLEAR-tasten. En info-boks vises for bekræftigelse af handlingen. ENHED Teejet 500 Gylle computer kan arbejde i tre forskellige måleenheder. Følgende enheder er til rådighed: SI = Metriske måleenheder US = Amerikansk måleenheder UK = Engelske måleenheder 27

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR TeeJet No. 020-152-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1600 BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER TeeJet No. 020-965-DK; Version 2.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Daglig brug: Indsåning: Vejning: Kantspredning med hydr. skift:

Daglig brug: Indsåning: Vejning: Kantspredning med hydr. skift: Indsåning: Daglig brug: - Indstil baglågen på sprederen (skala position). - Tryk på knappen drift/menu. - Flyt markeringen op på Dos./indstilling og tryk enter. - Vælg Kg/ha og tryk enter. - Indgiv den

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 S SPRØJTECOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 S SPRØJTECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 S SPRØJTECOMPUTER Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 GENERELT OM BRUG...5 GØDNINGSSPREDER...5

Læs mere

LH 5000. Brugsanvisning

LH 5000. Brugsanvisning LH 5000 DK Brugsanvisning FORORD Velkommen til mange timers fornøjeligt arbejde med Deres nye LH 5000 multifunktions-computer til traktor og redskaber. Vi anbefaler, at De mindst læser de generelle informationsafsnit

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500 www.bredal.com Dansk SG & SGS Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor...

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

Daglig brug: Indsåning: Vejning: Kantspredning:

Daglig brug: Indsåning: Vejning: Kantspredning: Indsåning: Daglig brug: - Tryk på knappen drift/menu. - Flyt markeringen op på Dos./indstilling og tryk enter. - Vælg Kg/ha og tryk enter. - Indgiv den mængde der skal spredes og tryk enter. - Vælg bredde

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic 220073 Kontorpult BRUGERMANUAL Kort-betalingssystem for Jagt, Skeet, Trap & Sporting KONTORPULT Computeren anvendes af klubbens personale til opsætning af betalingssystemet samt til programmering

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic OL-computer / Sporting-computer type 220034 for operatørkort BETJENINGSVEJLEDNING OL-Trap Sporting

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 EASY 3000/ EASY 4000 BRUGER Indholdsfortegnelse 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 3. Brugerfladen på Internettet side

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : PC-program 714014 Program som kommunikerer med trykprøve stationer via. T-net/E-net. Fra programmet er det muligt at indstille parametre i de tilkoblede stationer. Programmet gemmer data

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Automatisk kørebog til din iphone

Automatisk kørebog til din iphone Automatisk kørebog til din iphone Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov og

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

SAMSON AGRO A/S Brugerrmanual 2.8 3B Side 1 af 71

SAMSON AGRO A/S Brugerrmanual 2.8 3B Side 1 af 71 Brugerrmanual 2.8 3B Side 1 af 71 Gylledoseringscomputer Brugermanual version 3,0 = Montørmanual 1.22 Okt.2010 SlurryMaster 6000 V2 3B Ændringer i forhold til foregående revision er markeret med kursiv.

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

1. Programmet downloades.

1. Programmet downloades. Vejledning til brug PLATINUM Service Tool på en PLATINUM 7000R3 inverter. (Til brugere af Microsoft Windows 7). Programmet kan anvendes til at hente den komplette eventliste (hændelses-liste), hvorved

Læs mere

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen.

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen. Kære løber, Denne vejledning har til formål at hjælpe dig hele vejen igennem vores tilmeldingsprocedure. Det kan være en god idé, at printe denne vejledning ud og have liggende ved siden af computeren,

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Nyheder i version 3.x (siden 2.x)

Nyheder i version 3.x (siden 2.x) Nyheder i version 3.x (siden 2.x) Generelle ændringer: Vista kompatibel 64bit kompatibel Nyt grafisk layout Nemmere installationsprogram Beregning af den hurtigste vej fra forrige stop til den fanger log

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere