Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013"

Transkript

1 Midtvejsstatus Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problembeskrivelse Målgruppe Aktiviteter Ledelsesseminarer Første referencegruppemøde og arbejdsgruppemøder Referencegruppemedlemmer Arbejdet i referencegrupperne og arbejdsgrupperne Output Forretningsmodel og kvalitetsstandarder Overblik over IKV-ressourcepersoner Uddannelsespakker Hjemmeside for projektdeltagere Resultater/effekter Refleksioner om forankring og spredning af viden Læring og erfaringer Det videre forløb

3 1. Indledning Rapporten gør status midtvejs i projektet Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. Formålet med projektet er at skabe én indgang til IKV og derved opnå en højere og mere ensartet kvalitet i IKV i AMU, en større efterspørgsel efter IKV i AMU og en øget aktivitet på IKV i AMU i Region Midtjylland. Midtvejsrapporten er struktureret efter Undervisningsministeriets delafrapporteringsskema, hvorfor følgende elementer dækkes i rapporten: Problembeskrivelse Målgruppe Aktiviteter Output Resultater/effekter Refleksioner om forankring og spredning af viden Læring og erfaringer Projektet er inddelt i fire faser, og midtvejsevalueringen gør status på projektet efter gennemførelsen af de første to faser: (1) Opstart og forberedelse, udvikling af forretningsmodel og kvalitetsstandard, og (2) Udvikling af uddannelsespakker, forberedelse af afprøvning og implementering. Evalueringen har afdækket projektets arbejde med udvikling af en forretningsmodel og en kvalitetsstandard, som er foregået i regi af de to ledelsesseminarer, der planmæssigt er blevet afholdt. I de indledende faser påbegyndtes også arbejdet med at kortlægge og etablere et netværk af ressourcepersoner inden for IKV i AMU, og evalueringen præsenterer resultatet af arbejdet foruden overvejelser om udfordringer i forhold til netværkets opbygning og form. I anden fase af projektet påbegyndtes arbejdet med udviklingen af ti uddannelsespakker inden for tre områder: Handel og kontor: Regnskabs- og lønmedarbejder, detail, turisme Bygge og anlæg: Murer, tømrer, tagdækker, struktør Industri: Automekaniker, industritekniker, smed Evalueringen præsenterer arbejdet med de ti uddannelsespakker, arbejdsprocessen og deltagernes udfordringer og erfaringer med udviklingsarbejdet. Dette arbejde er foregået i regi af ledelsesseminarerne og især i det efterfølgende referencegrupppemøde og arbejdsgruppemøder. 3

4 1.1 Problembeskrivelse Der er ingen ændringer i projektets problembeskrivelse, som fortsat lyder som i projektansøgningen til den tværgående udviklingspulje: Projektets formål er at skabe én indgang til IKV i AMU igennem VEU-centrene. Formålet opfyldes ved at udvikle og implementere en organisationsmodel for IKV i AMU, som sikrer, at de deltagende VEU-centre udgør én indgang til IKV i AMU. Projektet vil endvidere udvikle konkrete uddannelsespakker, samt afprøve og implementere metoder til at vejlede om og foretage IKV i AMU i forhold til disse pakker. Igennem afprøvningen af disse metoder sikres en løbende praksiserfaring med metoder, der bidrager til deres implementering. Med én indgang menes, at hvert VEU-center og VEU-center-institutionerne har én fælles, entydig og bredt forankret procedure for håndteringen af henvendelser, organisering, gennemførelse og vejledning i forhold til IKV i AMU Målgruppe Projektets målgruppe er ligeledes uændret og lyder jævnfør projektansøgningen: Projektets målgruppe er små og mellemstore virksomheder i de deltagende VEU-centres dækningsområder. Særligt virksomheder i de brancher, hvortil der udvikles uddannelsespakker. Målgruppen for selve de gennemførte IKV i AMU er disse virksomheders medarbejdere i AMU-målgruppen. Som en selvstændig målgruppe er også ledige, der kan have gavn af én af de udviklede uddannelsespakker fx ledige der søger brancheskift eller har forældede kompetencer. 2 1 Beskrivelse af projektets problembeskrivelse og formål (side 1-2 i Ansøgning om tilskud fra den tværgående udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2012 ) 2 Beskrivelse af projektets målgruppe (side 5 i Ansøgning om tilskud fra den tværgående udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2012 ) 4

5 2. Aktiviteter I kapitlet fremlægges projektets aktiviteter, herunder om tidsplanen følges. Hvor dette kapitel fokuserer på projektets aktiviteter og proces, præsenteres outputtet af aktiviteterne i næste kapitel. I kapitlets første afsnit beskrives aktiviteterne i forhold til at nå de to milepæle i den første fase af projektet: Programteori og projektplan færdiggjort Udkast til forretningsmodel og kvalitetsstandard udarbejdet 3 Begge milepæle er blevet opfyldt indenfor tidsrammen, og i kapitlets første afsnit beskrives aktiviteterne i forbindelse med udviklingen af forretningsmodellen og kvalitetsstandarden. Det indledende arbejde med udviklingen af forandringsteorien og projektplanen beskrives ikke særskilt. Forandringsteorien blev udarbejdet på en forandringsteoriworkshop den 17. september Workshoppen blev faciliteret af Rambøll Management Consulting. Forandringsteorien indeholder en beskrivelse af projektets problembeskrivelse, målgruppe, aktiviteter, output og effekter på kort, mellemlangt og langt sigt. Det er en oversigt over, hvordan projektet forventer, at resultaterne skal nås. Projektets forandringsteori er vedlagt som bilag. I projektets anden fase er hovedmilepælen, at der skal udvikles ca. ti uddannelsespakker, hvilket ligeledes er sket indenfor tidsrammen. Arbejdet med uddannelsespakkerne beskrivelse i kapitlets andet afsnit med fokus på afviklingen af et referencegruppemøde og det videre arbejde i de tre nedsatte arbejdsgrupper. 2.1 Ledelsesseminarer Jævnfør milepælen i første fase af projektet har VEU-centrene (uddannelsesinstitutionerne) udviklet en forretningsmodel for IKV i AMU. Resultatet er flere forretningsmodeller, idet skolerne har udarbejdet hver deres model. De forskellige modeller tager alle udgangspunkt i en fælles forståelse af forretnings- og kvalitetsmodellens formål og elementer. Rammen om arbejdet med forretningsmodellen var to ledelsesseminarer, der planmæssigt blev afholdt i projektets første og anden fase hhv. den 27. november 2012 og den 13. marts Til seminarerne deltog ledelsespersoner fra VEUcentrene og uddannelsesinstitutioner fra de tre områder: handel og kontor, bygge og anlæg og industri. Det første seminar havde 36 deltagere, og det andet seminar havde 28 deltagere. Følgende uddannelsesinstitutioner var repræsenteret ved de to møder: 3 I projektets anden fase skal modellen endvidere godkendes af ledelserne. 5

6 Tabel 2.1: Uddannelsesinstitutioner, som deltog i ledelsesseminarerne 1. ledelsesseminar 2. ledelsesseminar Aarhus Tech Handelsfagskolen Herningsholm Erhvervsskole Kursuscentret Silkeborg LEARNMARK Mercantec Skive Tekniske Skole Social- og sundhedsskolen Randers Social- og sundhedsskolen Silkeborg Social- og sundhedsskolen STV Teknisk Skole Silkeborg Tradium Uddannelsescenter Holstebro Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern VUC Erhverv VUC Holstebro-Lemvig-Struer Kilde: New Insight A/S Aarhus Tech Handelsfagskolen Handelsskolen Silkeborg Herningsholm Erhvervsskole Kursuscentret Silkeborg LEARNMARK Mercantec Social- og sundhedsskolen Silkeborg Tradium Uddannelsescenter Holstebro Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern VUC Erhverv Som det fremgå af tabellen deltog flere af SOSU-skolerne kun i det første ledelsesseminar og ikke i det andet. De fleste af SOSU-skolerne valgte at trække sig, da man fra SOSU-skolernes side ikke mente, at arbejdet med uddannelsespakkerne er relevant på samme måde som i brancherne bygge og anlæg, handel og kontor og industri. Formålet med det første seminar var at motivere lederne til at arbejde med RKV og IKV. I tråd hermed blev deltagerne introduceret til projektet, hvorefter der blev gennemført en workshop faciliteret af Ulla Nistrup fra National Videncenter for Realkompetencevurdering om brugen af IKV på VEU-centrene. Til workshoppen blev følgende spørgsmål bl.a. drøftet i grupper: Hvilket beredskab og hvilke medarbejdere er der behov for i VEU-centrene og erhvervsskolerne, når IKV i AMU og GVU skal tilbydes? Hvilke procedurer skal være på plads i VEU-centrene og på uddannelsesinstitutionen for at sikre gode og bæredygtige forløb for både IKV-deltagerne og medarbejderen i VEU-centrene og uddannelsesinstitutionerne? Hvad vil I gøre inden for de næste seks måneder for at udnytte og forbedre mulighederne i IKV? Inden for det næste år? I grupperne blev det diskuteret, at IKV/RKV skulle ses som en investering, og at ensretningen kunne føre til en større anerkendelse af resultaterne. Men også at projektets succes afhang af, at underviserne blev klædt ordentligt på i forhold til at reklamere for IKV. Det afhænger bl.a. af ledelsen, som skal skabe mere kommunikation og information om IKV og integrere IKV-arbejdet i uddannelsesinstitutionernes strategi. Resultatet af seminaret var en tilkendegivelse fra deltagerne om, at de forpligtede sig på at være med i projektet. Frem til det næste seminar blev deltagerne bedt om 6

7 at tænke over, hvordan IKV i AMU kan blive bæredygtigt, og hvad der kan forstås ved kvalitet i IKV? Formålet med det andet seminar var at videreudvikle og fastlægge de generelle retningslinjer for en forretningsmodel og kvalitetsstandard. Følgende spørgsmål blev diskuteret som udgangspunkt for arbejdet med forretningsmodellen: Hvilke knaster oplever I i forhold til at gennemføre en IKV og RKV? Hvilke muligheder er der for at overkomme disse knaster? Hvad skal der til for at understøtte og forankre en fælles praksis omkring RKV og IKV-forløb hos jer? Deltagerne i seminaret arbejdede gruppevis i forhold til de tre brancheområder. Udover at diskutere udformningen af en forretningsmodel, berørte grupperne uddannelsespakker inden for de tre områder. Frem til referencegruppemødet i maj blev grupperne bedt om at beskrive deres arbejdsgange ift. IKV og at arbejde med at udfylde en forretnings- og kvalitetsmodel, som passede på deres institution. I arbejdet ændrede modellen navn flere gange, så den nu i projektet omtales som et kvalitetsflow. 2.2 Første referencegruppemøde og arbejdsgruppemøder I projektets anden fase er hovedmilepælen, at der skal udvikles ca. ti uddannelsespakker. Jævnfør ansøgningen er et mål for IKV i AMU i projektet, at den udføres i forhold til en uddannelsespakke og ikke et enkelt AMU-mål. Derfor er der behov for at udvikle uddannelsespakker, der svarer til erhvervslivets behov i de områder, som VEU-centrene dækker. Omdrejningspunktet for arbejdet har primært været et indledende referencegruppemøde og efterfølgende møder i tre arbejdsgrupper. Til referencegruppemødet deltog uddannelseskonsulenter fra de i projektet deltagende skoler, som arbejder med det pågældende fagområde, uddannelsesledere og repræsentanter fra efteruddannelsesudvalg. I arbejdsgrupperne deltog de samme personer undtagen repræsentanterne fra efteruddannelsesudvalgene. Forud for referencegruppemødet var ti uddannelsespakker blevet udvalgt i forlængelse af det andet ledelsesseminar. Formålet med referencegruppemødet var at udvikle og arbejde videre med pakkerne, som svarer til ti erhvervsuddannelser inden for hhv. bygge- og anlægsområdet, industriområdet og handel- og kontorområdet. Mødet skulle bl.a. give mulighed for at få efteruddannelsesudvalgenes input, og facilitere en debat om pakkernes indhold og udbuddet af pakkerne. Referencegruppemødet blev planmæssigt afholdt i anden fase af projektet, den 23. maj 2013 med 38 deltagere. Følgende institutioner var repræsenteret: 7

8 Tabel 2.2: Institutioner som deltog på referencegruppemødet Deltagende institutioner AARHUS TECH Byggeriets uddannelser Handelsfagskolen Handelsskolen Silkeborg Herningsholm Erhvervsskole Industriens uddannelse Kursuscenteret Silkeborg LEARNMARK Mercantec Social- og sundhedsskolen Silkeborg Social- og sundhedsskolen STV Tradium Uddannelsescenter Holstebro Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern VUC Erhverv Kilde: New Insight A/S Referencegruppemedlemmer Forud for referencegruppemødet var de tre efteruddannelsesvalg blevet inviteret. I ansøgningen til UVM står der netop, at efteruddannelsesudvalgene skal tilbydes mulighed for at deltage i referencegruppen, så projektet kan blive inspireret af udvalgenes sideløbende arbejde med strukturer på de pågældende brancheområder. Alle tre udvalg havde accepteret at deltage i referencegruppen. Som det fremgår af listen, deltog repræsentanter fra efteruddannelsesudvalgene Industriens uddannelser og Byggeriets uddannelser. HAKL deltog desværre ikke Arbejdet i referencegrupperne og arbejdsgrupperne De tre arbejdsgrupper diskuterede og planlagde det videre arbejde med uddannelsespakkerne. I Industrigruppen blev det aftalt at sende udkastene til uddannelsespakkerne til tre personer fra udvalget til gennemsyn. I Byggegruppen handlede diskussionen om, hvem der kunne og ville udbyde pakkerne. Det blev aftalt, at repræsentanten fra udvalget ville diskutere pakkerne med resten af udvalget og komme med en tilbagemelding til gruppen. I Handel- og kontorgruppen kredsede diskussionen om, hvordan gruppen kunne få efteruddannelsesudvalget mere på banen. Resultatet af referencegruppemødet var en indledende beskrivelse af ti uddannelsespakker. Status på arbejdet med uddannelsespakkerne varierer en del, og det er ikke alle uddannelsespakker, der er udviklet salgsmateriale til endnu. Ligeledes skal der udvikles et fælles layout, når det indholdsmæssige er på plads. Deadline for udarbejdelsen af uddannelsespakkerne blev fastsat til den 15. september

9 3. Output I projektets forandringsteori blev der opstillet outputmål, som projektet skal måles på. For første og anden fase i projektet (inden målepunkt 1 i projektet) er opstillet følgende outputmål: Forretningsmodel og kvalitetsstandarder udviklet og beskrevet Overblik over IKV-ressourcepersoner fordelt på fagområder Uddannelsespakker udviklet og beskrevet Alle tre outputmål er nået inden for den angivne tidsramme, og i det følgende beskrives outputtet i form af konkrete produkter fra de forskellige møder og seminarer og deltagernes arbejde mellem møderne. Endvidere har projektet lavet en hjemmeside. Hjemmesiden, som primært er til brug for projektdeltagerne internt, var ikke en del af den oprindelige forandringsteori, men præsenteres som et output sidst i kapitlet. 3.1 Forretningsmodel og kvalitetsstandarder Resultatet af de tre arbejdsgruppers arbejde forud for referencegruppemødet var forskellige modeller over kvalitetsflows. Som tovholder for en gruppe hver, har VEU-centrene stået for indsamling af modellerne. VEU-center MidtØst har indsamlet modeller fra industrigruppen, VEU-center Østjylland har indsamlet tre modeller fra bygge- og anlægsgruppen, og VEU-center MidtVest har indsamlet én model fra handel- og kontorgruppen. Forretnings- og kvalitetsmodellen beskriver, hvordan IKV organiseres VEUcentrene imellem og internt i VEU-centrene. Den indeholder en beskrivelse af arbejdsprocesser og ansvarsfordelingen, herunder formulering af mål for kvalitet, fx brugeroplevet kvalitet, faglig kvalitet og organisatorisk kvalitet. Som udgangspunkt for skolernes arbejde med at lave en forretnings- og kvalitetsmodel for deres skole, blev de præsenteret for en skabelon, som er vedlagt i bilag 2. Skabelonen præsenterer en struktur med fire faser, hvortil der knyttes aktiviteter og en ansvarsfordeling mellem relevante personer på uddannelsesinstitutionen: I Før-fasen vejledes og informeres virksomheder eller enkeltpersoner, der henvender sig til en uddannelsesinstitution for at få gennemført en kompetencevurdering. Det kan bl.a. bestå i at afdække kompetencer, CV er, fremtidige jobprofiler og kompetencebehov ift. en uddannelsespakke. I fasen Forberedelse og tilrettelæggelse afklares personens beskæftigelsesønsker og jobprofil, og den nødvendige dokumentation indsamles. I forlængelse heraf tilrettelægges deltagerens IKV-forløb. 9

10 I fasen Afprøvning og vurdering gennemføres den individuelle kompetencevurdering. Der foretages en bedømmelse og vurdering af kursistens prøveresultat og udarbejdes en uddannelsesplan. I fasen Opfølgning formidles bedømmelsesresultatet til kursisten, og der udstedes et bevis. Udover en beskrivelse af arbejdsprocesser og ansvarsfordeling, indeholder kvalitetsflowet også refleksioner over kvalitetsmål i forhold til arbejdet, fx en koordineret indsats, økonomisk bæredygtighed, struktureret kompetenceafdækning og ensartethed i vurderinger. Modellerne blev diskuteret igen på det første referencegruppemøde. De kommer til at danne grundlag for en forankring af projektet på skolerne, og for IKVpraktikernes arbejde med at udvikle fælles arbejdsgange ift. brugen af IKV overfor uddannelsespakkerne. I bilaget præsenteres som sagt skabelonen for forretnings- og kvalitetsmodellen, som giver en forståelse af, hvordan de endelige modeller kommer til at se ud. 3.2 Overblik over IKV-ressourcepersoner Sideløbende med afholdelsen af ledelsesseminarerne og udviklingen af forretnings- og kvalitetsmodellerne, er der blevet arbejdet på at kortlægge og etablere et netværk af ressourcepersoner. Konkret skal der ifølge forandringsteorien udarbejdes en oversigt over, hvilke ressourcepersoner der findes, og hvilke fagområder de beskæftiger sig med. En ressourceperson er den person, der er fagligt ansvarlig for at udføre IKV på den enkelte skole. Der kan evt. være flere ressourcepersoner på hver skole og flere personer per fagområde, der optræder som ressourcepersoner. Status på milepælen er, at der er udarbejdet en omfattende liste med kontaktoplysninger på IKV-praktikerne. Det har hidtil ikke været muligt at udvikle et digitalt redskab, som kan gøre oplysningerne mere overskuelige og netværket mere brugervenligt. Listen foreligger i et Excel-dokument med følgende oplysninger for alle IKV-praktikerne: EUD-indgang EUD-nummer Erhvervsuddannelse Institution Kontaktperson Mail Adresse På nuværende tidspunkt er IKV-praktikerne for VEU-center Østjylland skrevet ind i dokumentet, mens praktikerne fra de to andre VEU-centre mangler at blive indtastet. Informationen om praktikerne fra alle VEU-centre er dog indsamlet. 10

11 Den altovervejende fordel ved et netværk er, at det synliggør, hvem der har ansvaret for IKV på de forskellige institutioner. Ligeledes bliver det lettere at henvise til hinanden, da det tydeligt fremgår og er aftalt, hvem der er kontaktperson. På den måde bidrager netværket af ressourcepersoner til at nå et af målene med projektet, nemlig at der udvikles én indgang til IKV i de tre VEU-centre. I sin nuværende form har oversigten den ulempe, at det er et øjebliksbillede på, hvem der kan kontaktes. Det kræver løbende opdatering, for at det fortsat kan bruges. Hvis eksempelvis en IKV-praktiker går på pension eller skifter arbejde, skal vedkommende erstattes af en anden på listen. Det kræver et overblik, og at der løbende meldes ind til administratoren af databasen. Endvidere kan dokumentet blive så stort, at det kan være svært at bevare overblikket, hvorved brugbarheden falder. 3.3 Uddannelsespakker I projektets første og anden fase har en stor del af arbejdet i både ledelsesseminarerne, til referencegruppemødet og i arbejdsgruppemøder centreret sig om udviklingen af ti uddannelsespakker. De ti uddannelsespakker er: Murer Tømrer Tagdækker Struktør Regnskabs- og lønmedarbejder Detail Turisme Automekaniker Industritekniker Smed Uddannelsespakkerne for murer, tømrer, tagdækker og struktør er udviklet i Bygge- og anlægsgruppen, uddannelsespakkerne for regnskabs- og lønmedarbejder, detail og turisme er udviklet i Handel- og kontorgruppen, og uddannelsespakkerne for automekaniker, industritekniker og smed er udviklet i industrigruppen. Projektet har deadline for uddannelsespakkerne den 15. september Efterfølgende skal de tilpasses i indhold og især layout, så de fremstår med et ensartet udtryk. I bilag 3 præsenteres skabelonen for uddannelsespakkerne, som skal sikre, at alle uddannelsespakkerne har et ensartet udtryk. Det er forskelligt, hvor langt de tre arbejdsgrupper er nået i arbejdet med uddannelsespakkerne. Der foreligger som minimum et udkast til alle uddannelsespakkerne. Industrigruppen er nået langt med deres tre uddannelsespakker, og ligeledes er Bygge- og anlægsgruppen. Nogle af uddannelsespakkerne fra de to grupper er stort set klar til at blive sat ind i skabelonen og derefter taget i brug. Uddannelsespakkerne inden for Handel- og kontorgruppen er lidt mindre udbyggede. 11

12 Pakkerne er således stadig under udvikling og kan ændre sig i fasen med tilpasning til skabelonen. Det er dog muligt at sige noget om, hvad pakkerne typisk indeholder information om: Uddannelsespakkens AMU-fag: Stort set alle uddannelsespakkerne beskriver hvilke AMU-fag, der indgår i pakken og i hvilken rækkefølge. Uddannelsespakkens varighed: Uddannelsespakkerne angiver, hvor længe uddannelsesforløbet varer, og om og i givet fald hvornår der er indlagt praktikforløb og en afsluttende prøve eller projektperiode. Uddannelsespakkens målgruppe: De fleste uddannelsespakker er tiltænkt kursister over 25 år, som har erhvervserfaring. Individuel kompetencevurdering: Der er indlagt en til to individuelle kompetencevurderinger i uddannelsespakkerne. Det er forskelligt, om IKV en ligger først eller sidst i forløbet. Mulighed for merit: Alle uddannelsespakkerne undtagen de to fra Handelog kontorgruppen skal kunne give merit ift. den tilsvarende erhvervsuddannelse. Regnskabs- og lønmedarbejderen og detail-pakken er derimod tiltænkt som jobprofiler. I skabelonen bliver informationen systematiseret efter følgende spørgsmål med tømreruddannelsespakken som eksempel: Vil du være tømrer? Hvad får jeg ud af forløbet? Hvor foregår undervisningen? Hvem kan tage forløbet? Derudover indeholder skabelonen en oversigt over uddannelsespakkens forløb og en liste over de enkelte AMU-fag. Praktisk information om tilmeldingsprocedurer og uddannelsesinstitutioner præsenteres ligeledes. Al relevant information for virksomheder og ledige skal fremgå af pjecen, så det bliver et anvendeligt redskab for VEU-konsulenterne i deres opsøgende arbejde hos bl.a. virksomheder. 3.4 Hjemmeside for projektdeltagere Som et redskab til at samle projektets dokumenter er der blevet udviklet en hjemmeside for projektet ( selvom det ikke indgik som et outputmål i den oprindelige forandringsteori. Arbejdet med at udvikle og opdatere hjemmesiden foregår løbende ved siden af projektets øvrige aktiviteter. Hjemmesiden har til formål at formidle projektets proces og fremgang. I figur 3.1 vises et screendump af hjemmesidens forside. Seks faner strukturerer hjemmesiden og de indsamlede dokumenter: FORSIDE, OM TUP12, MERITGI- VENDE UDDANNELSESPAKKER, TIMEREGISTRERING, PRAKTIKERE og KONSULENTER. 12

13 Figur 3.1: Projektets hjemmeside Forsiden Kilde: Projektets hjemmeside Under de forskellige faner kan deltagerne i projektet hente følgende dokumenter og information: Uddannelsespakker til afprøvning af IKV Referater fra seminarer og møder Økonomiblanketter og regelsæt herom Netværk over IKV-praktikere i Region Midtjylland Nyhedsbreve Links til relevante undersøgelser, hjemmesider, nyheder mm. Hjemmesiden bliver løbende opdateret med de nyeste produkter fra projektet og følger op på afholdte aktiviteter som seminarer og workshops. Herved fungerer hjemmesiden også som platform for intern formidling af nyheder mm. i projektet. 13

14 4. Resultater/effekter I projektets forandringsteori er der opstillet effekter på kort, mellemlangt og langt sigt. Det er især effekterne på kort sigt, der skal afrapporteres. Ligesom at en stor del af aktiviteterne i projektets første og anden fase har centreret sig om ledelserne, gør resultatmålene det ligeså ved første målepunkt. I forandringsteorien er der opstillet indikatorer (kvantitative målinger) og deskriptorer (kvalitative udsagn/beskrivelser) som grundlag for at måle resultaterne. For hvert effektmål beskrives det, hvordan effekten er målt, dvs. hvilken metode der er anvendt, og om målet er nået. I forhold til målopfyldelse er der opsat måltal for hvert målepunkt: M1 som danner grundlag for denne første afrapportering, M2 som danner grundlag for anden afrapportering, og M3 som er grundlag for slutrapporteringen. I nedenstående vurderes effekterne i forhold til måltal M1. I tabellen gengives de fire resultatmål, der forventes effekter på ved første måleperiode (M1). Der forventes først effekter på de øvrige resultatmål i anden måleperiode. Tabel 4.1: Projektets resultatmål Resultatmål Indikatorer/deskriptorer Indsamlingsmetoder Kvalitetsstandarder er indskrevet i kvalitetshåndbogen på den enkelte institution. Antal af skoler (som deltager i projektet) som har indskrevet kvalitetsstandarder i deres kvalitetshåndbog. Måltal: M1: 3 skoler, M3: 10 skoler. Registrering Ledelsesmæssig opbakning til forretningsmodel og kvalitetsstandard. Deltagende lederne udtrykker generelt opbakning til projektet i forbindelse med ledelsesworkshops. Deltagernes generelle kvalitative vurdering ved de to ledelsesworkshops (M1). Ledelsernen sikrer organisatoriske rammer for IKV i AMU i overensstemmelse med kvalitetsstandarder for organisering, gennemførelse og vejledning. Ledelserne ser værdien af IKV. Ledelserne har en fælles forståelse af, hvordan IKV bedst organiseres. Deltagende ledere udtrykker generelt opbakning til projektet i forbindelse med ledelsesworkshops og udtrykker, at der er forretningsmæssige fordele ved IKV i AMU. Deltagende ledere udtrykker generelt, at de har en forretningsmodel for RKV generelt eller IKV i AMU specifikt på skolen. Kilde: New Insight A/S med udgangspunkt i forandringsteorien Deltagernes generelle kvalitative vurdering ved de to ledelsesworkshops (M1). Deltagernes generelle kvalitative vurdering ved de to ledelsesworkshops (M1). 14

15 Det første resultatmål, indskrivning af kvalitetsstandarder i skolens kvalitetshåndbog, skal måles til første (M1) og tredje målepunkt (M3) i perioden. Måltallet for den første måleperiode er tre skoler, der skal have indskrevet kvalitetsstandarderne i deres kvalitetshåndbog. Det er blevet afdækket i et spørgeskema, som lederne har fået tilsendt digitalt. Alle lederne som var inviteret til ledelsesseminarerne har fået tilsendt spørgeskemaet (i alt 39), og 12 ledere har svaret. Det giver en svarprocent på ca. 31 pct. Fremover vil spørgeskemaerne blive uddelt fysisk for at sikre en højere svarprocent. Ud af de 12 ledere svarede fem, af de har indskrevet kvalitetsstandarderne i deres kvalitetshåndbog, hvorved måltallet for første måleperiode er opfyldt. Tre ledere svarede nej, og fire svarede Ved ikke. Den høje andel Ved ikke kan til dels forklares ved, at nogle af lederne ikke har ansvaret for at implementere kvalitetsstandarderne. Det næste resultatmål, som kan afrapporteres i denne omgang, er: Ledelsesmæssig opbakning til forretningsmodellen og kvalitetsstandarder. Det er blevet afdækket kvalitativt ud fra ledernes generelle vurdering ved de to ledelsesseminarer. Det fremgår bl.a. af referaterne, at der på det første ledelsesseminar var opbakning til projektet, og at lederne forpligtede sig på at deltage. Interessen fortsatte til det andet seminar, hvor lederne arbejdede med forretnings- og kvalitetsmodellen, som de efterfølgende drøftede på deres skoler. Den kvalitative vurdering af ledernes deltagelse og opbakning er ligeledes indikator for de to sidste resultatmål i tabellen, hvorfor de ikke uddybes nærmere. I måleperiode 2 og 3 suppleres vurderingen af spørgsmål til IKV-praktikerne og VEUkonsulenterne. 15

16 5. Refleksioner om forankring og spredning af viden Kapitlet gør status på projektets forankring og spredning af viden. Hvad gøres der, eller planlægges der i forhold til forankring og spredning af projektets resultater, læring og erfaringer? Da projektet på første afrapporteringstidspunkt kun er halvvejs i projektperioden, vil fokus være på, hvordan forankring planlægges. Som det fremgår af forandringsteorien, sikres forankringen i projektet ved inddragelse og engagering af flere målgrupper, primært ledelserne på uddannelsesinstitutionerne og IKVpraktikerne og VEU-konsulenterne. For det første har projektet fra starten haft fokus på at inddrage ledelserne på de deltagende uddannelsesinstitutioner. Ledelserne på institutionerne spiller en afgørende rolle i forankringen af arbejdet bredt på skolerne. De har stået for at udvikle forretnings- og kvalitetsmodellen for IKV i AMU, og de har ansvaret for, at modellen bliver implementeret på skolen. Ved at inddrage ledelserne i udviklingen af modellen, har projektet forsøgt at skabe et ejerskab hos ledelserne, så opfølgningen og implementeringen af modellen lykkes. Jævnfør forandringsteorien vil der især være opmærksomhed på at involvere ledelsen på de mindre institutioner, da de traditionelt har sværere ved at indgå i udviklingsprojekter, bl.a. pga. manglende kapacitet og ressourcer. For det andet vil IKV-praktikerne og VEU-konsulenterne blive inddraget i projektet, da de kommer til at stå for den konkrete implementering af projektet. Tankegangen er den samme som med inddragelsen af lederne, at en tidlig inddragelse og løbende deltagelse i projektet sikrer, at IKV-praktikerne og VEU-konsulenterne fører projektet videre, når de vender tilbage til deres skoler og virksomhedskontakt. Forankringen sikres også ved etableringen af det såkaldte netværk over IKVressourcepersoner. Netværket synliggør bredden af projektet i form af deltagende IKV-praktikere og faciliterer forhåbentlig også videndeling mellem praktikerne, da kontaktoplysningerne nu er samlet. 16

17 6. Læring og erfaringer I kapitlet beskrives projektets læring og erfaringer om projektets proces og indhold. Ligesom med afrapporteringen af projektets effektmål og målopfyldelse, er det ved første delafrapportering begrænset, hvilke erfaringer der kan fremlægges. Læringen forventes at blive tydelig, når de i projektet udviklede materialer kommer i anvendelse blandt IKV-praktikerne (som står for kompetencevurderingen) og VEU-konsulenterne (som skal vejlede virksomheder og ledige om mulighederne med kompetencevurdering i forhold til uddannelsespakker). Den praktiske anvendelse foregår i projektets anden og tredje fase. På nuværende tidspunkt er en af de vigtigste erfaringer, at der har været stor opbakning til projektet blandt deltagerne. Endvidere har fremdriften i opstartsfasen af projektet været afhængig af en synlig projektledelse på skolerne. 17

18 7. Det videre forløb Det videre forløb i projektet er struktureret omkring seminarer for IKV-praktikere og seminarer for VEU-konsulentere. Mellem møderne forventes deltagerne at arbejde med IKV-materialet og afprøve det i det opsøgende arbejde hos virksomheder og ledige. Der er planlagt tre seminarer for IKV-praktikerne, hvor der er fokus på kompetenceudvikling og identifikation af god praksis i brugen af IKV og løbende opfølgning på praktikernes brug af IKV i forhold til uddannelsespakkerne. Seminarerne afholdes jævnfør projektplanen i projektets tredje og fjerde fase: Afholdelse af 1. IKV-praktikerseminar den 23. august 2013 Afholdelse af 2. IKV-praktikerseminar den 9. januar 2014 Afholdelse af 3. IKV-praktikerseminar den 3. april 2014 Mellem seminarerne skal IKV-praktikerne arbejde videre i de tre grupper. Grupperne skal arbejde med følgende opgaver: Videreudvikling af fælles procedurer og principper for IKV op imod uddannelsespakkerne. Udvikling af fælles logbog/uddannelsesbog Udvikling af skabelon til et fælles brev til IKV-ansøgeren, der beskriver, hvilke dokumenter der skal medbringes eller sendes inden IKV en. Udarbejdelse af kort notat om de fælles principper og standarder for IKV en Udvikling og opsamling på opgavebank i relation til uddannelsespakken Dokumentation af udviklingsforløbet til brug i projektets opsamling IKV-materialet skal afprøves i en konkret virksomhedssammenhæng eller for en gruppe ledige, og erfaringerne fra afprøvningen skal opsamles. Til det andet seminar skal der samles op på arbejdet, og arbejdsbeskrivelserne og procedurerne skal rettes til. Afprøvningen fortsætter til det tredje seminar, der kommer til at fungere som refleksionsseminar og afslutning. I tredje fase og fjerde fase afholdes to workshops for VEU-konsulenterne: Afholdelse af 1. VEU-konsulentseminar den 20. september 2013 Afholdelse af 2. VEU-konsulentseminar den 3. april 2014 Omdrejningspunktet for det første seminar er, hvordan VEU-konsulenterne skal bruge uddannelsespakkerne og IKV-materialet i dialogen med virksomheder eller ledige. Endvidere skal metoder, redskaber og tilgange diskuteres for at styrke konsulenternes arbejde. Udbyttet af dette seminar præsenteres i næste afrapportering. Til det andet seminar tilpasses tilgangen og metoderne i den opsøgende indsats. Ledelserne bliver involveret igen sidst i projektet med et andet referencegruppemøde. 18

19 Bilagsrapport Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September

20 Indholdsfortegnelse 1. Forandringsteori Skabelon for forretnings- og kvalitetsmodel Skabelon for uddannelsespakker

Bilagsrapport. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Bilagsrapport. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013 Bilagsrapport Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forandringsteori... 3 2. Skabelon for forretnings- og kvalitetsmodel... 4 3. Skabelon

Læs mere

2. afrapportering. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. Februar 2014

2. afrapportering. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. Februar 2014 2. afrapportering Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læring og erfaringer... 4 2. Aktiviteter... 5 2.1 Første seminar

Læs mere

Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. Slutrapport Januar 2015

Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. Slutrapport Januar 2015 Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært Slutrapport Januar 2015 Projekttitel Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært Tema Tema 2 Styrkelse af AMU-udbydernes

Læs mere

2. afrapportering. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. Februar 2014

2. afrapportering. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. Februar 2014 2. afrapportering Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læring og erfaringer... 4 2. Aktiviteter... 5 2.1 Første seminar

Læs mere

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Indhold Indledning... 3 Kvalitets-flow... 4 Kompetence- og rollefordelinger... 5 VEU-Center sekretariat... 5 VEU Institutioners receptioner...

Læs mere

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet TUP12 VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling NVR den 3. april 2014 Kl. Programpunkt 1 Præsentation Lis Hede VEU-Center Trekantområdet

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Afrapportering på forandringsteoriworkshop for projektet Vurdering af kunnen mod nye job"

Afrapportering på forandringsteoriworkshop for projektet Vurdering af kunnen mod nye job NOTAT Projekt Vurdering af kunnen mod nye job Dato 2012-10-09 Afrapportering på forandringsteoriworkshop for projektet Vurdering af kunnen mod nye job" Nedenstående er referat af den forandringsteoriworkshop,

Læs mere

Fælles Tværgående Dag

Fælles Tværgående Dag VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet Fælles Tværgående Dag VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Task Force Fælles Tværgående dag 10. september 2014 Tidsrum Indhold Hvem

Læs mere

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling VEU Center FYN TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Formiddag: 09:30 12:15: Projektpræsentation og forventningsafstemning Velkomst og præsentation af Projektorganisationen v. Kursus- og udviklingschef Else

Læs mere

Fælles kvalitetsstandard og procedure for realkompetencevurdering i VEU-center Østjylland for navn på uddannelsessted

Fælles kvalitetsstandard og procedure for realkompetencevurdering i VEU-center Østjylland for navn på uddannelsessted Fælles kvalitetsstandard og procedure for realkompetencevurdering i VEU-center Østjylland for navn på uddannelsessted Jævnfør udviklingskontrakten med Undervisningsministeriet for perioden 2014-2015 skal

Læs mere

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Vester Voldgade 123 1220 København

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Kontor for arbejdsmarkedsuddannelser Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen Disposition

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Innovativ undervisning i åbent værksted

Innovativ undervisning i åbent værksted Revideret den 18. februar Innovativ undervisning i åbent værksted Analysens formål Træets Efteruddannelsesudvalg ønsker med denne analyse at skabe større viden om, hvordan arbejdsmarkedsuddannelser, der

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere?

Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere? Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere? Niels Petterson, Chef for VEU-center Østjylland Inspirationsseminar, CABI 8. marts 2016 Hvordan kommer

Læs mere

- Kvalitet, status og initiativer

- Kvalitet, status og initiativer Realkompetence i NVR - Kvalitet, status og initiativer DFS s forum for kompetencer/realkompetence Den 24. januar 2012 Ulla Nistrup NVR, Nationalt Videncenter for Realkompetence www.nvr.nu Program Kvalitet

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Værtsinstitution: VEU Centerfunktionen varetages af AARHUS TECH med virkning fra 1. januar 2010 Geografi: VEU- Centeret dækker følgende geografi: Horsens,

Læs mere

Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg. 22. januar 2014 Sags nr.: R.391

Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg. 22. januar 2014 Sags nr.: R.391 Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010 Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november - Oversigt over godkendte aktiviteter under de særlige puljemidler j.nr. Konsortium Projektpartnere Beskrivelse af aktivitet

Læs mere

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet. TUP12 Task Force. VEU- Center Vest VEU Center-Syd

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet. TUP12 Task Force. VEU- Center Vest VEU Center-Syd VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet TUP12 Task Force VEU- Center Vest VEU Center-Syd Kl. TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Task Force august september 2014 Programpunkt 08.30 08.50 Velkomst v/karin

Læs mere

Realkompetencevurdering (RKV) på erhvervsuddannelserne

Realkompetencevurdering (RKV) på erhvervsuddannelserne www.eva.dk Realkompetencevurdering (RKV) på erhvervsuddannelserne Realkompetenceforum, DFS den 9. april 2015 Specialkonsulent Michael Andersen, EVA, VEU-enheden Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Lov

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: KompetenceCenter Silkeborg Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Silkeborg Handelsskole Dato: 27. november 2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt VEU-center midt/øst Udviklingskontrakt og organisering Kirsten Holmgaard 8. april 2010 Tids- og procesplan 18.12.2009 UVM udmelder, at Mercantec skal være

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg. 22. marts 2010 Sags nr.: F.

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg. 22. marts 2010 Sags nr.: F. Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Kvalitetskoncept for håndtering af Realkompetencevurdering/individuel kompetencevurdering i VEU-center Aalborg/Himmerland

Kvalitetskoncept for håndtering af Realkompetencevurdering/individuel kompetencevurdering i VEU-center Aalborg/Himmerland Kvalitetskoncept for håndtering af Realkompetencevurdering/individuel kompetencevurdering i VEU-center Aalborg/Himmerland 1 Om konceptet Dette koncept er udarbejdet i relation til VEU-centrenes udviklingskontrakt

Læs mere

STRUKTURERET IKV I AMU. Afrapportering fra et TUP-projekt Juni 2014. Side 1

STRUKTURERET IKV I AMU. Afrapportering fra et TUP-projekt Juni 2014. Side 1 STRUKTURERET IKV I AMU Afrapportering fra et TUP-projekt Juni 2014 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk ISBN: 978-87-92324-50-4

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Før-fasen i IKV i AMU for virksomheder

Før-fasen i IKV i AMU for virksomheder Vejledning til Før-fasen i IKV i AMU for virksomheder VEU-center MidtØst Materiale om IKV før-fasen er udarbejdet af VEU konsulenter fra VEU-center MidtØst (Tradium og Mercantec). September 2014 Metoder

Læs mere

Handleplan for. VEU-Center Østjylland. Dækningsområde 5. Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011

Handleplan for. VEU-Center Østjylland. Dækningsområde 5. Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 Handleplan for VEU-Center Østjylland Dækningsområde 5 Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 1 1. Handleplanens formål Handleplanens overordnede formål er at understøtte VEU-Center Østjyllands og

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: Kompetencecenter Compass Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Kirsten Johannsen Dato: 26.11.2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den løbende opfølgning

Læs mere

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 0 Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 Selandia, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse (Tænketanken) kl. 08.30-12.30 Til stede / afbud / fraværende

Læs mere

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver 18. maj 2011

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver 18. maj 2011 Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver 18. maj - Oversigt over godkendte aktiviteter under de særlige puljemidler j.nr. Konsortium Projektpartnere Beskrivelse af aktivitet Godkendt

Læs mere

IF indsatsområder 2014

IF indsatsområder 2014 IF indsatsområder 2014 Forord December 2013 Vi har valgt, at der i 2014 skal arbejdes videre med de strategiske spor som blev lagt ud allerede i 2013. Sporene blev lagt ud fra de strategiske analyser,

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland

Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland Mødedato: 7. juni 2010 Tidspunkt: 12:00 15:00 Sted: AARHUS TECH Referent/dato: Niels Petterson/11. juni 2010 Journalnr.: - Deltagere: Afbud: Dokumentnavn: Svend

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Køge Handelsskoles udbud... 3 Mission... 3 Vision... 4 Kursuscentrets strategiske mål for 2012... 4 Udbudsprincipper...

Læs mere

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2016-2017 Mål- og indikatorplan VERSION 07-12-2015 1 Overordnede ændringer i kontraktmodellen Kvantitative indikatorer (indsatsområde 1+2) skal udløse point for delvis målopfyldelse.

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Virksomhedernes brug af og vurderinger af AMU-udbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden Drøftelse af centrale udfordringer

Virksomhedernes brug af og vurderinger af AMU-udbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden Drøftelse af centrale udfordringer Virksomhedernes brug af og vurderinger af AMU-udbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 - Drøftelse af centrale udfordringer Oplæg på VEU-konferencen tirsdag den 29. november 2011 ved specialkonsulent

Læs mere

Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst

Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst Referat Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst 7. maj 2012 14-05-2012/boch 1/13 Deltagere: Afbud Gert Ringgaard, formand Mercantec David Møller, næstformand Randers HF og VUC Afbud Søren Sørensen, næstformand

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst AMU audit seminar 14. januar 2015 Ekstern audit v/steen Würtz, VEU-center MidtØst VEU-centre i Region Midtjylland VEU-Center MidtØst VEU-Center Østjylland VEU-Center MIDTVEST Skive Lemvig Struer Viborg

Læs mere

Ansøgning om midler til projekt

Ansøgning om midler til projekt LBR Jobcenter Frederikshavn Hangaardsvej 5 9900 Frederikshavn Att.: LBR-konsulent Tina Kjellberg Ansøgning om midler til projekt Hermed ansøges om midler til udvikling og gennemførelse af et pilotprojekt

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

VEU Center Østjylland

VEU Center Østjylland Lovgrundlag 13 VEU-centre Medlemmer af VEU-Centerr Centerråd Østjylland Per Bergenhagen Johan Schmidt Henrik Dybdahl Svend Skov Jensen Viggo Thinggaard Hans-Jørgen Hørning H Sonja Mikkelsen Thomas MøllerM

Læs mere

Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg. 3. februar 2015 Sags nr.: S.541

Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg. 3. februar 2015 Sags nr.: S.541 Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

Transfer når tiden er knap Metoder til at understøtte læring på korte kurser i detailbranchen

Transfer når tiden er knap Metoder til at understøtte læring på korte kurser i detailbranchen Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Transfer når tiden er knap Metoder til at understøtte læring på korte kurser i detailbranchen Susanne Clemensen, HAKL Indhold

Læs mere

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder Bilag 7.1.1. IF s indsatsområder 2013 IFs STRATEGI 2013 indsatsområder December 2012 Industriens Fællesudvalgs (IF) strategiplan for 2013 er et fælles produkt, som er udsprunget af mange positive drøftelser

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Fase 1: Forberedelse og tilrettelæggelse Fase 2: Afprøvning og vurdering Fase 3: Samlet vurdering og anerkendelse

Fase 1: Forberedelse og tilrettelæggelse Fase 2: Afprøvning og vurdering Fase 3: Samlet vurdering og anerkendelse Faser i IKV i AMU Fase 1: Forberedelse og tilrettelæggelse Fase 2: Afprøvning og vurdering Fase 3: Samlet vurdering og anerkendelse Før-fase: Generel information og rådgivning Før-fasen: Generel information

Læs mere

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 EVALUERING Projekt Ungetilbudsportal Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 Maj 2010 Indholdsfortegnelse Side Sammenfatning... 2 Baggrund... 2 Formål og mål... 2 Organisation... 3 Om ungetilbud.dk... 3 Projektets

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 0 Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 Selandia CEU, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse, store mødelokale Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Afbud:

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg. 11. januar 2013 Sags nr.: L.391

Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg. 11. januar 2013 Sags nr.: L.391 Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009.

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 20. november 2009, dagsordenens pkt. 3 Status på aktiviteterne i fase 1, 2 og 3 Projektet udviser fortsat en

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Formandskabsmøde i HAKL tirsdag den 23. maj 2017 kl. 10.00 11.30 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Drøftelse af tværgående

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Anerkendelse af realkompetencer hvordan kommer vi videre?

Læs mere

Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis?

Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis? Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis? NVR konference den 10. juni 2010 Ulla Nistrup, NVR www.nvr.nu Et overordnet billede Tilslutning til at det er en god ide, at give personer anerkendelse

Læs mere

Projektforløbet kort fortalt

Projektforløbet kort fortalt Projektforløbet kort fortalt Dette er en kort introduktion til projektforløbet. Introduktionen indeholder: En kort beskrivelse af projektforløbet (side 1-3) En kort beskrivelse af de projektaktiviteter,

Læs mere

VEU-center Aalborg/Himmerland. Onsdag d. 21. november 2012

VEU-center Aalborg/Himmerland. Onsdag d. 21. november 2012 VEU-center Aalborg/Himmerland Onsdag d. 21. november 2012 VEU-Center Aalborg/Himmerland organisation Bestyrelse AMU Nordjyllands bestyrelse Centerråd Bestyrelsesmedlemmer fra skolerne VEU-udvalg Uddannelsesansvarlige

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Uddannelsesvejledning til voksne

Uddannelsesvejledning til voksne Uddannelsesvejledning til voksne Vejledningens organisering, rammer og retning på VUC er og de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Denne rapport kortlægger, hvordan uddannelsesinstitutioner, der udbyder

Læs mere

Velkommen til TUP12. Arbejds- og Udviklingsgruppe. Udviklingsseminar 2

Velkommen til TUP12. Arbejds- og Udviklingsgruppe. Udviklingsseminar 2 Velkommen til TUP12 Arbejds- og Udviklingsgruppe Udviklingsseminar 2 Klokken Program d. 24.5.2013 Aktivitet 09.00-9.30 Præsentation af dagens program Revideret projektplan og projektets sigtepunkter (målene)

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Større fleksibilitet og kvalitet via digital læring i AMU, projektnummer 138861 TUP 2014 Dette projekt består af 6 indbyrdes

Læs mere

I 2009 deltog 1.056.627 ufaglærte og faglærte på AMU-kurser. I 2014 var antallet halveret til 564.186

I 2009 deltog 1.056.627 ufaglærte og faglærte på AMU-kurser. I 2014 var antallet halveret til 564.186 VEU Center Syd Danmark som produktionsland! I 2009 deltog 1.056.627 ufaglærte og faglærte på AMU-kurser. I 2014 var antallet halveret til 564.186 Mangler 30.000 faglærte i 2020 GVU afsluttet EVU startproblemer

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Side 1 af 11 Baggrundsforhold om skolen 1. Hvilken type skole arbejder du på? Kombinationsskole Teknisk skole Handelsskole Landbrugsskole Anden type 2.

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid

Fra ufaglært til faglært på rekordtid Fra ufaglært til faglært på rekordtid Program Generelt om Grunduddannelse for voksne (GVU) - hvad er GVU? - hvilke kriterier skal GVU-ansøgerne opfylde? - hvordan er processen? Hvad er GVU? Med en GVU

Læs mere

En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer

En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer Louise Lee Leth Chefkonsulent Malene Christophersen Fuldmægtig Ministeriet for Børn og Undervisning

Læs mere

BRFkredit. Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser

BRFkredit. Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser 2011 BRFkredit Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser Oprindeligt kaldt Erhvervsadoption og senere Projekt sociale klausuler

Læs mere

Fredag den 28. august 2009

Fredag den 28. august 2009 Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Til alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere