Kapacitetsvurdering. Nepenthes. Endelig version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapacitetsvurdering. Nepenthes. Endelig version"

Transkript

1 Udenrigsministeriet HUC Kapacitetsvurdering af Nepenthes Endelig version Ref. No.: 104.N.264.A August 2009

2 Indhold FORKORTELSER... I RESUMÉ... III 1 INTRODUKTION PRÆSENTATION AF NEPENTHES MANDAT, STRATEGIER OG FOLKELIG FORANKRING NEPENTHES ORGANISATION PROFESSIONEL KAPACITET TVÆRGÅENDE TEMAER FINANSIEL STYRING OG SOLIDITET KONKLUSION Annekser Anneks 1 Anneks 2 Anneks 3 Anneks 4 Anneks 5 Anneks 6 Anneks 7 Anneks 8 Anneks 9 Terms of Reference Interviewede personer Organisatoriske nøgledata Nepenthes organisatoriske diagram Liste med informations- og oplysningsaktiviteter Nepenthes udviklingsprojekter Opfølgning på kapacitetsvurderingen i 2003 SWOT for Nepenthes Dokumenter anvendt (udvalgte) Forkortelser Kapacitetsundersøgelse af Nepenthes i

3 ANPFOR : Asociación Nacional de Productores Forestales - den nationale sammenslutning af tømmervirksomheder. Honduransk partner til Nepenthes. CEJIS : Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, NGO-partner for Nepenthes i Bolivia. COATLAHL: Cooperativa Regional Agroforestal, Colón, Atlántida, Honduras Limitada - det regionale skov-kooperativ. Honduransk partner til Nepenthes. COOP Trading: Nordens største indkøbsorganisation COP15 : FNs Konference om Klimaændring COP15, december 2009 (København) CSR : Corporate Sociale Responsibility DKK : Danske Kroner FDB : Foreningen af Danske Brugsforeninger FSC : Forest Sterwardship Council certificeringsordning HUC : Kontoret for Humanitær Bistand, Udviklingspolitik og Civilsamfund, Udenrigsministeriet (administrerer NGO-bistanden, omfatter bl.a. tidligere HUM-kontor) IPADE Instituto para el Desarrollo y la Democracia NGO-partner for Nepenthes fra Nicaragua IUCN : International Union for Conservation of Nature MERKUR : Almennyttig Andelskasse promoverer bæredygtig produktion NGO : Non-Governmental Organisation NNT : Nepenthes Nature Tours PRSP : Poverty Reduction Strategy Paper SOCODEVI : Société de coopération pour le développement international canadisk NGO UM : Udenrigsministeriet WWF : World Wildlife Fund Kapacitetsundersøgelse af Nepenthes ii

4 RESUMÉ 1. Introduktion: Nepenthes har vist interesse for at indgå en programaftale med Udenrigsministeriet. Derfor har Nepenthes i maj 2009 præsenteret et programdokument med titlen: Bæredygtig Naturressourceforvaltning i Latinamerika med fokus på bæredygtig skovforvaltning og bæredygtig turisme. Udenrigsministeriet har bedt om at få foretaget såvel en kapacitetsvurdering (capacity assessment) af Nepenthes som en vurdering (appraisal) af selve programdokumentet. Denne rapport indeholder kapacitetsvurderingen af Nepenthes, mens appraisal er præsenteret i særskilt dokument. 2. Overordnet vurdering: Nepenthes er en miljø- og udviklingsorganisation, der kombinerer en kvalificeret professionel projektafdeling med en frivilligafdeling, der er baseret på engagement, kreativitet og faglighed om en fælles relevant målsætning. Overordnet er det teamets vurdering, at Nepenthes har en god ledelsesmæssig og faglig kapacitet til at administrere og implementere et programsamarbejde med Danida og partnerne. Nepenthes har gennem årene modstået såvel økonomiske som organisatoriske udfordringer, herunder op- og nedgange i antallet af frivillige og medlemmer. Alligevel har man bevaret en bred og omfattende indsats af fortalervirksomhedsaktiviteter, såvel internationalt (FSC-arbejdet med certificering af træ fra regnskoven, klimaforhandlinger bl.a. via 92 Gruppen, indsats vedrørende biodiversitet, biobrændstof), nationalt (f.eks. indsats i forhold til certificering af danske skove) samt gennem støtte til partnerne i syd, som, i henhold til appraisal-rapport, også foretager et ganske vidtrækkende fortalervirksomhedsarbejde angående f.eks. bæredygtig skovforvaltning. 3. Mandat, strategier og folkelig forankring: Nepenthes har i de senere år styrket sin kapacitet til at administrere og implementere udviklingsbistand. Nepenthes har i høj grad fulgt op på kapacitetsanalysens anbefalinger fra 2003, først og fremmest i forhold til at udvikle sine strategier og retningslinjer. Strategierne er i overensstemmelse med UMs politikker. De valgte emner er endvidere relevante for Danidas egen strategi for oprindelige folk, samt for Strategien for Danmarks støtte til miljøet i Udviklingslandene. Nepenthes arbejde er i høj grad relevant for civilsamfundsstrategien. Nepenthes har kombineret fortalervirksomhed i nord med fremme af fortalervirksomhed i syd, og i syd først og fremmest i forhold til FSC, bæredygtig skovforvaltning, samt fremme af oprindelige folks rettigheder. Nepenthes har en god folkelig forankring, både vurderet i forhold til antal medlemmer, aktiviteter med deltagelse af frivillige og på samarbejdet med andre og større organisationer i Danmark. Selvom antallet af frivillige varierer fra aktivitet til aktivitet, er det et væsentligt aktiv. 4. Organisation: Nepenthes består af en generalforsamling, bestyrelse, projektafdeling, Nepenthes Nature Tours, frivillige, sekretariat og tidsskriftet Skov & Folk. Som et gennemgående træk må nævnes, at Nepenthes tilstræber at operere med en flad ledelsesstruktur, hvor frivillige og ansatte har lige adgang til beslutningsprocesserne. Som nævnt varetages en stor del af det daglige arbejde af gruppen af frivillige. Kapacitetsundersøgelse af Nepenthes iii

5 Selvom Nepenthes bestyrelse har taget initiativ til at knytte mere kontakt til projektafdelingen, så har sammenhængskraften mellem den professionelle projektafdeling, bestyrelsen og frivilligafdelingen behov for at blive yderligere styrket. En styrkelse af projektafdelingen må ske i trit med en udvikling af hele organisationen. Der er ligeledes behov for at styrke en daglig, fælles koordination mellem de enkelte afdelinger, inklusive bladet Skov & Folk og Nature Tours for at de forskellige afdelinger kan drage nytte af hinandens erfaring. Endelig er der et behov for at bestyrelsen forholder sig mere overordnet strategisk til identifikation af de temaer, der sikrer bedst synergi i organisationen som helhed, og bruger mindre tid på administrative sager, der kan udføres af en evt. lidt stærkere administration. 5. Professionel kapacitet: Nepenthes har et godt kendskab til projektcyklus. Der er udarbejdet retningslinjer for projektsamarbejdet, som er revideret senest i maj Her beskrives projektformulering, implementering og evaluering, samt hvorledes kvalitetskontrol foregår. De nuværende retningslinjer angiver partnerinvolvering i formuleringsprocessen. Det er noteret, at de projekter, som konsulentholdet har besøgt, også har haft en god involvering af partneren i det omfang, det har været muligt. Det har ikke været muligt at sikre partnerinvolvering i forberedelsen af det nye program. Dog har man oversat et konceptpapir om programmet, ligesom partnerne efterfølgende har deltaget i en workshop om dette, hvor Nepenthes præsenterede det fulde indhold af programmet. Generelt er det konsulentholdets vurdering at Nepenthes opererer ud fra gode regelsæt og strategier som passer til organisationens kapacitet og ressourcer. Nepenthes har klare kompetencer på bæredygtig skovforvaltning og på flere andre projektrelevante områder. På bæredygtig turisme besidder man kompetencer, bl.a. fra arbejdet med Nepenthes Nature Tours, og man søger at udvikle kompetencerne yderligere, f.eks. med input fra ressourcepersoner i Danmark og Mellemamerika. For flere af områderne er det dog nødvendigt at udvikle en egentlig værktøjskasse med korte manualer, der klart beskriver den rådgivning, som de enkelte ansatte foretager. Nepenthes søger at dokumentere erfaringer. Læring foretages gennem temadage, strategidage og løbende informationsudveksling i projektafdelingen. Systematisering af erfaring kan dog gøres mere systematisk, ikke mindst i forbindelse med præsentation af det nye program, som kun indeholder få referencer hertil. Nepenthes bør i forbindelse med en programtilgang generelt styrke monitoreringsprocesserne af indsatserne, herunder anvendelse af baseline data i monitoreringen. Man bør ligeledes udarbejde mere detaljerede og individuellle arbejdsbeskrivelser for projektrådgivere/koordinatorer. Nepenthes er klar over, at kompetencer skal suppleres med lokal viden, hvorfor der i det fremtidige set-up skal ske en opgradering af brugen af lokale rådgivere. 6. Tværgående temaer: partnerskab og netværksdannelse. Nepenthes blev i 2003 anbefalet at udarbejde en partnerskabsstrategi. Konsulentholdet har noteret, at organisationen allerede har en række elementer hertil i såvel programdokumentet som retningslinjerne. Disse elementer kan dog formaliseres i en egentlig partnerskabsstrateg. Generelt er der et godt forhold til og en fælles vision med partnerne, der i styrke spænder ganske vidt: såvel NGOer som svage basisgrupper er partnere til Nepenthes. Ikke mindst i Kapacitetsundersøgelse af Nepenthes iv

6 forhold til de partnere, der er svagest og tættest på målgruppen bør Nepenthes nøje overveje hvordan støtten gives bedst og hvordan den gradvist bygges op, så det sikres, at der på længere sigt er kapacitet til at overtage de aktiviteter, som Nepenthes finansierer gennem projekterne. Nepenthes har fortalervirksomhed som klar prioritet og fokus på centrale områder for miljø- og udviklingsproblematikken internationalt. Nepenthes indgår som en væsentlig organisation i 92-Gruppen, hvor man deltager med personer i klimaforhandlingerne og udviklingen af Corporate Sociale Responsibility CSR-konceptet. Der er ligeledes et omfattende samarbejde med WWF, bl.a. på FSC-certificeringsområdet. 7. Finansiel styring og soliditet: Nepenthes fremstår som en medlemsorganisation, hvor den valgte ledelse har styr på hele økonomien. Der er en klar ansvarsfordeling og en acceptabel intern kontrol; der udvises sparsommelighed, og der er en tæt og solid styring af alle processer på samtlige niveauer. Der er fundet nogle få fejl og mangler; men den samlede analyse af Nepenthes finansielle forvaltning lader ikke tvivl om, at Nepenthes besidder den fornødne professionelle, administrative og ikke mindst organisatoriske kapacitet til at indgå et programsamarbejde med Udenrigsministeriet. Det står imidlertid klart, at denne kapacitet er opnået ved at bygge videre på eksisterende systemer. Hvis Nepenthes skal realisere de rationaliseringsfordele og den forøgede effektivitet, som program-formen potentielt rummer mulighed for og dermed lette såvel bestyrelsen som lederen af Projektafdelingen for en del af det administrative arbejde bør organisationen analysere og udforme økonomistyringen, så den bliver mere enkel, gennemskuelig og forståelig for alle involverede. Anbefalinger: Anbefaling 1: Bestyrelsen anbefales at udarbejde en kort organisationsplan for hele organisationen, hvor man på baggrund af input fra de enkelte afdelinger identificerer 3-4 temaer, som alle afdelinger kan arbejde med, og evt. et fælles tema for kampagnearbejde baseret på input fra Syd. Anbefaling 2: Bestyrelsen anbefales, at en ansat person får ansvaret for at knytte de forskellige afdelinger sammen, herunder at udnytte potentialet for projektafdelingens erfaring mest muligt i såvel informations-, oplysningsarbejde og fortalervirksomhed, som indenfor det administrative og organisatoriske arbejde. Anbefaling 3: Bestyrelsen anbefales at opgradere kapaciteten til at varetage det administrative arbejde yderligere, som en del af en styrkelse af sekretariatet. Det kan overvejes, om en del af det administrative arbejde med projektafdelingen decentraliseres. Anbefaling 4: Det anbefales at etablere en fast praktik-ordning, hvor man søger efter kompetencer hos uddannelsessteder som kan støtte Nepenthes nuværende personale. Af særlig betydning vil det være at få personer med kapacitet på kommunikation, information og journalistik ind til at styrke informationsarbejdet. Kapacitetsundersøgelse af Nepenthes v

7 Anbefaling 5: Nepenthes bør udarbejde en egentlig værktøjskasse med operationelle manualer til brug for fremtidig rådgivning på nøgleområder som FSC/bæredygtig skovforvaltning, bæredygtig turisme, organisationsudvikling, fortalervirksomhed og oprindelige folk. Anbefaling 6: Der er behov for at styrke monitoreringen på projektniveau, vælge få indikatorer, der kan måles på baggrund af en baseline samt sikre forbindelsen mellem projekt og program-niveau i den monitorering, der skal foretages. Anbefaling 7: Nepenthes og partneren skal inkorporere systematisk læring som en del af projektcyklus, herunder at projekterne systematiserer erfaringer fra de anvendte metoder med henblik på at skærpe fokusområder og anvendte metoder. Anbefaling 8: Som led i en intern vurdering af kapacitet, bør Nepenthes identificere lokale alliancepartnere, der kan støtte Nepenthes på områder som køn, hiv/aids, organisationsudvikling og bæredygtig turisme (mellemamerikanske videnscentre og NGOer, andre internationale organisationer). Anbefaling 9: For løbende at vurdere kvaliteten og videreudvikle indholdet af Nepenthes tekniske assistance bør midtvejsevalueringer og evalueringer systematisk inddrage en vurdering af Nepenthes TA, herunder omkostningsniveauet for denne. Anbefaling 10: Det anbefales at udarbejde individuelle jobbeskrivelser for hver koordinator/rådgiver, således at man kan sikre en optimering af anvendelsen af interne kompetencer både fagligt og tidsmæssigt og sikre, at alle nødvendige funktioner i forhold til udførslen af programmet er dækket. Anbefaling 11: Nepenthes bør anvende det eksisterende materiale, man har udarbejdet til at udforme en egentlig partnerskabsstrategi, herunder særligt hvordan arbejdet med de svageste partnere skal foregå. Det er vigtigt at styrke de svageste partnere, men med en gradvis støtte og bl.a. sikre, at de på længere sigt har et minimum af personale og administrativ kapacitet til at videreføre aktiviteter. Anbefaling 12: Det anbefales at forenkle kontoplanen samt udarbejde instruks for timeregistrering og kontering på partner/projekt og typen af aktivitet: a) administration; b) projektstyring; c) rådgivning. Anbefaling 13: I samarbejde med revisor, at bringe strukturen for budget og regnskab i overensstemmelse med hinanden. Hovedaktiviteterne herunder Danida-finansieret udviklingsarbejde bør være entydigt identificerbare i både indtægter og udgifter. Anbefaling 14: Finde en klar og operationel metode til fordeling og betaling af fælles omkostninger mellem foreningen og Projektafdelingen. Anbefaling 15: Indføre kontrol med partnerne vedrørende ubrugte midler i projekternes rapporter, så det klart fremgår, hvor disse befinder sig (kasse, bank, skyldnere etc.). Kapacitetsundersøgelse af Nepenthes vi

8 Anbefaling 16: Udføre regnskabskontrollen hos partnere på en checkliste, der vedlægges besøgsrapporten, samt gøre kasse- og bankeftersyn til en del af denne. Anbefaling 17: Det anbefales, at opgradere assistancen til at styrke partnerens kapacitet til finansiel management. Evt. at en person fra Nepenthes, som del af et decentralt set-up for finansiel administration, støtter partnerne på dette område og fungerer som støtte for programkoordinatoren på dette område. Anbefaling 18: Nepenthes bør ved overgangen til programaftale søge at gøre plads til en økonomifunktion for hele organisationen, men ikke nødvendigvis heltids. Kapacitetsundersøgelse af Nepenthes vii

9 1 INTRODUKTION Udenrigsministeriet har med den reviderede Strategi for Dansk Støtte til Civilsamfundsstrategien i Udviklingslandene (2008) givet mulighed for at danske civilsamfundsorganisationer med tilstrækkelig erfaring og kapacitet kan anmode om en programaftale. Formålet er styrket partnerskab, øget kontinuitet og fleksibilitet i forhold til den traditionelle projekttilgang samt opnåelse af mere enkle administrative procedurer. Nepenthes har vist interesse for at indgå en programaftale med Udenrigsministeriet. Derfor har Nepenthes i maj 2009 præsenteret et programdokument med titlen: Bæredygtig naturressourceforvaltning i Latinamerika med fokus på bæredygtig skovforvaltning og bæredygtig turisme. Udenrigsministeriet har bedt om at få foretaget såvel en kapacitetsundersøgelse og vurdering (capacity assessment) af Nepenthes som en vurdering (appraisal) af selve programdokumentet. Denne rapport præsenterer resultaterne af kapacitetsundersøgelsen, mens der er udarbejdet en særskilt rapport for appraisal. Kapacitetsvurderingen blev gennemført som planlagt i perioden juni 2009, idet der blev udført et større antal interviews med bl.a. Nepenthes bestyrelse, frivillige, sekretariatet revisor, Nature Tours, projektafdelingen, COOP, FDB, Merkur Bank, 92 Gruppen, Jesper & co., Danwatch, Projektrådgivningen, samt telefonsamtaler med internationale kontakter vedrørende Forest Stewardship Council angående FSC-certificering af træ og WWF (Verdensnaturfonden) internationalt. Projektudvalget, som er eksterne personer, der rådgiver Nepenthes med projektarbejdet, havde også møde med teamet. Enkelte informanter blev interviewet, ligesom der er modtaget input fra HUC. Konsulentholdet takker de interviewede for oplysningerne og Nepenthes for logistisk hjælp til organiseringen af møderne. De her præsenterede vurderinger og anbefalinger er udelukkende konsulentholdets og er dermed ikke nødvendigvis udtryk for Udenrigsministeriets vurdering af Nepenthes. I det følgende præsenteres konklusioner og anbefalinger i overensstemmelse med de emner, der er præsenteret i Terms of Reference for kapacitetsvurderingen (se anneks 1) Kapacitetsvurdering af Nepenthes 1

10 2 PRÆSENTATION AF NEPENTHES Nepenthes er en miljø- og udviklingsorganisation, der har eksisteret siden Nepenthes har til formål at skabe bedre vilkår for både natur og mennesker, i samarbejde med oprindelige folk, lokalbefolkning og andre miljøorganisationer og at påvirke den miljøpolitiske debat herhjemme og internationalt. I 2008 havde Nepenthes ca medlemmer, og op mod 60 frivillige til kampagner i Danmark. Nepenthes har siden sin start markeret sig med en række temaer og kampagner, såsom opkøb af regnskov i Mellemamerika i Danmark, samt i en international sammenhæng, promovering af bæredygtig skovforvaltning, herunder også certificering af skove ud fra FSC principperne i. Nepenthes deltager ligeledes i debatten om klima og tilpasning af produktion til klimaforandringer, biodiversitet og biobrændstof samt mange andre temaer. Nepenthes har siden starten af 90erne udført udviklingsprojekter med støtte fra Udenrigsministeriet. Alle projekterne er udført i Mellemamerika. I 2003 blev der gennemført en kapacitetsvurdering og appraisal. En række anbefalinger blev angivet til at sikre en yderligere professionalisering af Nepenthes. 3 MANDAT, STRATEGIER OG FOLKELIG FORANKRING 3.1. Mandat Nepenthes foreningsvedtægter fra 1983, senest revideret i april 2008, indeholder en kort men klar beskrivelse af foreningens formål og regler. Vedtægterne angiver foreningens struktur med Generalforsamlingen som den øverste myndighed, bestyrelsens sammensætning og funktion, samt regler for regnskab, revision og budget. Foreningsvedtægterne redegør samtidig for Nepenthes målsætninger: At udbrede kendskabet til verdens skove og sætte fokus på de problemer som opstår når skovene ødelægges; At arbejde for en langsigtet økologisk, socialt og økonomisk bæredygtig udvikling, der bidrager til rationel skovudnyttelse og bevarelse af verdens skove; At støtte oprindelige folk og andre folk med tilknytning til verdens skove, herunder støtte deres kulturelle identitet og ret til selvbestemmelse Bestyrelsens Forretningsorden fra juni 2005 er ligeledes klar i forhold til bestyrelsen rolle og arbejdsform. Der er udarbejdet arbejdsbeskrivelser for bestyrelsesformanden samt ansvarsområder for bestyrelsesmedlemmer Relevans af Nepenthes tilgang til udviklingsbistand Nepenthes har i de senere år styrket sin kapacitet til at administrere og implementere udviklingsbistand. Nepenthes har i høj grad fulgt op på kapacitetsanalysens anbefalinger fra Kapacitetsvurdering af Nepenthes 2

11 2003, først og fremmest i forhold til at udvikle sine strategier (se oversigt over opfølgning som anneks 7). Nepenthes har i forbindelse med programdokumentudarbejdelsen indarbejdet de seneste strategier, herunder strategier på fokusområderne bæredygtig skovforvaltning og bæredygtig turisme, samt en strategi for arbejdet med oprindelige folk. De fleste strategier har været udarbejdet over en årrække, og enkelte er blevet justeret og fokuseret i de senere år. Mens ovenstående først og fremmest er strategier relevante for Projektafdelingen i Nepenthes, er der udarbejdet strategier (nogle dog stadig i udkast) for hele Nepenthes vedrørende klima, køn & ligestilling og informations- og oplysningsarbejdet. En strategi for Corporate Social Responsibility er udviklet i tæt samarbejde mellem bestyrelse og projektafdelingen Relevans af Nepenthes strategier for UMs strategier Strategierne er i overensstemmelse med UMs politikker. De valgte emner er endvidere relevante for Danidas egen strategi for oprindelige folk, samt for miljøstrategien (Strategien for Danmarks støtte til miljøet i Udviklingslandene ). Nepenthes arbejde er i høj grad relevant for civilsamfundsstrategien. Nepenthes har kombineret fortalervirksomhed i nord med fremme af fortalervirksomhed i syd, og i syd først og fremmest indenfor FSC, bæredygtig skovforvaltning, fremme af oprindelige folks rettigheder. Eksempelvis er det gennem Nepenthes partneres pres lykkes at få anerkendt, at Honduras nu har en lovgivning, hvor staten skal promovere certificeret træ. Nedenfor angives hvordan Nepenthes indsatsstrategier samt det konkrete projektarbejde - har relevans for Udenrigsministeriets Strategi for dansk støtte til civilsamfundet i udviklingslandene. Civilsamfundsstrategiens mål Fremme af en levende og åben debat nationalt og internationalt Fremme af et repræsentativt, legitimt og lokalt forankret civilsamfund Fremme af kapacitetsudvikling, fortalervirksomhed og netværksmuligheder Fremme af fokus på rettigheder Fremme af fleksible og relevante indsatser i skrøbelige stater og situationer Eksempler fra Nepenthes strategier og projekter Bæredygtig skovforvaltning promoveres i FSC og WWFinternationale fora. Fremme af organisering af community skovgrupper samt af lokale communities vedrørende bæredygtig turisme. Fra feltbesøg: det er en eksplicit del af projekterne i Honduras og Panama at fremme kapacitetsudvikling af communities og at de indgår i netværk angående fortalervirksomhed. Rettigheder til uddannelse, sundhed gennem rimelige indkomster. Rettighed til indflydelse. Fremme af de oprindelige folks særlige rettigheder. Organisationer, der sælger certificeret træ får adgang til midler til uddannelse. Selvom Mellemamerika har en vis stabilitet, er der p.t. tendenser til skrøbelighed i statsstrukturen i såvel Honduras og Nicaragua. Et aktivt civilsamfund er nødvendigt for at sikre borgerindflydelse under spændte forhold. Nepenthes promoverer organisering af skov/græsrodsgrupper. Kapacitetsvurdering af Nepenthes 3

12 Danske organisationers inddragelse i udviklingsarbejdet Samarbejde med andre interessenter Nepenthes deltager direkte med rådgivning og støtte til kapacitetsudvikling og fortalervirksomhed. Nepenthes samarbejder med bl.a. WWF, FSC, FDB, COOP, private virksomheder, Jesper og Co. samt mellemamerikanske aktører om at promovere indsats for klima/skovforvaltning, biodiversitet. Som det fremgår, bidrager Nepenthes aktiviteter i syd og generelt i ganske høj grad til flere af de relevante mål i civilsamfundsstrategien. Et sidste - for Nepenthes mindre relevant - mål i strategien omhandler bilateral/multilateral bistand. Nepenthes har dog givet væsentlige input til formuleringsprocessen for en komponent i Danidas miljøprogram i Mellemamerika. Gennemgang af de enkelte strategier Kapacitetsvurdering af Nepenthes 4

13 Mens Nepenthes i 2003 havde fire fokusområder, har man efterfølgende besluttet at udfase dele af disse. Udfasningen drejer sig om et helt fokusområde, nemlig miljøuddannelse, samt om projekter, der udelukkende fokuserer på oprindelige folks rettigheder uden at være tilknyttet turisme eller skovforvaltning. Fokusområdet lokal produktion er nu en integreret del af både turisme og skovforvaltning. De to strategier, der skal guide Nepenthes arbejde er: Bæredygtig skovforvaltning Bæredygtig turisme Udover disse to områder, arbejder Nepenthes også med metodiske tilgange, som der ligeledes findes strategier for, nemlig: Organisationsudvikling Virksomhedssamarbejde og kommercialisering. Endelig er der udviklet strategier for tværgående hensyn. Køn og ligestilling Oprindelige folk Forebyggelse af og tilpasning til klimaforandringer Som nævn er der udarbejdet strategier for informations- og oplysningsarbejde, samt for arbejdet med Corporate Social Responsibililty. Strategierne for CSR, klima og informationsog oplysningsarbejdet foreligger i første draft. Generelt er der et behov for, at organisationen som helhed tager de nævnte strategier til sig. Vurdering af de enkelte strategier De fleste strategier bygger på mange års akkumuleret erfaring. De to hovedstrategier bæredygtig skovforvaltning og bæredygtig turisme er relevante og styrende i forhold til det præsenterede programdokument. Indsatsområderne er i begge tilfælde fokuseret på to forhold: i) kapacitetsopbygning af skovgrupper og landsbyorganisationer, så de kan udnytte skovdrift og subsistenslandbrug; og ii) fortalervirksomhed. Fortalervirksomhed er mindre fremtrædende i de to strategier, og omtaler f.eks. kun i mindre grad de alliancer, der nødvendigvis må skabes for en effektiv indflydelse, herunder lokal fortalervirksomhed. På turismeområdet er Nepenthes en forholdsvis ny aktør, og må generelt sørge for at involvere andre på området. Nogle forhold kan justeres i forhold til bæredygtig skovforvaltning: i) skovdrift anføres som en del af prioriteringerne i landenes prioriteringer i de såkaldte PRSPer. Men i ingen af de tre lande, måske med undtagelse af Honduras, er PRSPerne længere referencepunkt. I Nicaragua og Bolivia har man i stedet udarbejdet nationale udviklingsplaner, som i dag er referencepunkt. ii) ambitionsniveauet fremstår som værende hele Latinamerika. Her bør justeres eller tilføjes, at det især drejer sig om lande i Latinamerika, hvor Nepenthes arbejder eller forventer at få indflydelse. Selvom fortalervirksomheden vil foregå i internationale fora er det næppe forventeligt, at Nepenthes får indflydelse på hele kontinentet. Kapacitetsvurdering af Nepenthes 5

14 I forhold til bæredygtig turisme må flere aspekter inddrages: i) hvilke roller andre aktører spiller i arbejdet med at fremme bæredygtig turisme (f.eks. lokale myndigheders og andre projekters rolle), herunder vigtigheden af at anerkende Nepenthes begrænsning og behov for alliancer. ii) hvordan sikkerhedssituationen generelt tackles både generelt og i de områder, som Nepenthes arbejder med. Det drejer sig om hvordan Nepenthes følger situationen angående sikkerhed, ikke mindst i lyset af den ustabile situation i flere lande. iii) situationen vedrørende HIV/AIDS bør analyseres specifikt i strategien. De øvrige strategier varierer meget i omfang, men berører relevante områder. Følgende kommentarer kan knyttes: Køn- og ligestillingsstrategien, er, som i de øvrige, delt op i indsatser angående kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed. Det nævnes, at kvinder støttes i at komme til orde, og i at få indflydelse på beslutningsprocessen. Fortalervirksomheden nævner specifikke indsatsområder, men det fremgår ikke klart hvilke aktioner, der konkret kan fremme kvinders indflydelse. Strategierne for oplysning, Corporate Social Responsibility og klima mangler en formel godkendelse i Nepenthes, og foreligger i 1.udkast, og det vil være vigtigt i forhold til den endelige ansøgning af få en godkendt version, så man er klar over, om strategierne reflekterer Nepenthes officielle holdning. Der findes ingen strategi for partnerskab, som blev anbefalet i 2003, ej heller for organisationsudvikling i syd eller for fortalervirksomhed. De to sidstnævnte emner er dog inkorporeret konkret i de øvrige strategier, og det er derfor ikke planen, at der skal være strategier herfor. Det kan dog anføres, at eftersom såvel de frivillige som bestyrelsen udøver en stor grad af fortalervirksomhed, kunne det være hensigtsmæssigt at have nedskrevet de prioriteter og metoder, der skal anvendes mere generelt for fortalervirksomhed Folkelig forankring Kapacitetsvurdering af Nepenthes 6

15 Medlemmer Nepenthes har en god folkelig forankring medlemmer er et ganske betragteligt antal, der har holdt sig nogenlunde stabilt siden I 2003 var tallet dog endnu højere (2600 medlemmer), men mange af disse var hvervet gennem gadekampagner, hvorefter de ikke fornyede deres medlemskab. De frivillige Det kan være let som frivillig at få indflydelse på foreningens arbejde. Man kan som frivillig komme ind og på kort tid komme til at deltage direkte i kampagner. Ofte er det studerende med specifikke faglige interesser, der kommer til foreningen, hvilket sikrer den høje faglige kapacitet. Flere interviewede nævner, at det er herved, Nepenthes adskiller sig fra andre miljøorganisationer. Man har en kapacitet til at tiltrække unge, ikke mindst fra en række højere læreranstalter, og ganske varieret antal uddannelser (f.eks. biologi, antropologi, jura, læreruddannelsen). Antallet af aktive, der på hjemmesiden opgøres til ca. 60, varierer ganske betydeligt fra år til år og fra aktivitet til aktivitet. De frivillige, der interesser sig for en sag, går ind i Nepenthes lokalafdelinger i enten Odense, Århus eller København. I øjeblikket, er Københavnsafdelingen udfarende, mens det for et par år siden var Århus-afdelingen, der var mest aktiv. Der findes for nuværende grupper, der bl.a. arbejder med oprindelige folk, soja-problematikken, havemøbler. Bestyrelsen holder kontakt med de frivillige gennem lister (Nepenthessnakken, arbejdsgruppelisten) samt på generalforsamlingerne. Nogle i organisationen, herunder frivillige, har talt for, at der kunne udføres et stærkere arbejde for at involvere og holde på de frivillige, f.eks. en form for introduktion om organisationen, en folder til nye medlemmer, eller en egentlig strategi for de frivillige. Bestyrelsen er, bortset fra formanden, som modtager en mindre kompensation, også frivillige, og yder et betydeligt arbejde for at promovere information om Nepenthes, udføre fortalervirksomhed og deltage i kampagner. Den folkelige forankring kan også måles på oplysning og mellemfolkeligt arbejde samt kontaktflader med deltagelse i netværk. I anneks 5 kan det konstateres at: Nepenthes deltager i den folkelige debat gennem artikler og kronikker Nepenthes deltager i offentlige møder og kampagner, der involverer og når ud til mange aldersgrupper Nepenthes fremmer ulandskendskab gennem Nature Tours, der har medført 700 personers (ofte unges) rejser og kendskab til Mellemamerika. Generelt må det noteres, at Nepenthes i forhold til sin størrelse har en betydelig gennemslagskraft i befolkningen. Om end navnet Nepenthes volder visse kvaler, og er svært genkendeligt hos mange, er arbejdet med regnskovene genkendeligt Sammenhæng mellem Nepenthes portefølje (igangværende og planlagt) og organisationens overordnede strategi. Kapacitetsvurdering af Nepenthes 7

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer .N.1-14. 10 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Fem nye rammeorganisationer ADRA Danmark, Danske Handicaporganisationer, 3F, Ulandssekretariatet og Verdens Skove 142,0 mio. kr. 2013 (12 måneder)

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd FINAL 22. oktober 2014 ByMarianneBo Marianne Bo Paludan Jens Juels Gade 50 2100 KBH Ø mariannebopaludan@gmail.com Mobil: +45 21714898 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene Retningslinier juli 2006 Disse retningslinier erstatter retningslinierne udsendt januar 2004 Forside:

Læs mere

Vækst og Beskæftigelse Undersøgelse af danske miljø- og udviklings- NGOers erfaringer med vækst og beskæftigelsestiltag og eksempler til inspiration

Vækst og Beskæftigelse Undersøgelse af danske miljø- og udviklings- NGOers erfaringer med vækst og beskæftigelsestiltag og eksempler til inspiration Vækst og Beskæftigelse Undersøgelse af danske miljø- og udviklings- NGOers erfaringer med vækst og beskæftigelsestiltag og eksempler til inspiration NGO FORUM 13. april 2012 Vækst og Beskæftigelse - Undersøgelse

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside Mindre udviklingsprojekt Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Ret til et liv

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission.

Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission. 22. marts 2012. Transparency International. Beretning 2011/2012. A. Indledning. Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission. Vi passerede den

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

Sundhed gennem Civilsamfundsstøtte, San Lucas Kommune, Chuquisaca, Bolivia

Sundhed gennem Civilsamfundsstøtte, San Lucas Kommune, Chuquisaca, Bolivia INTERNATIONAL MEDICAL COOPERATION COMMITEE IMCC Sundhed gennem Civilsamfundsstøtte, San Lucas Kommune, Chuquisaca, Bolivia Fase 3: 2011-2016 Projektdokument IMCC Januar 2010 Projektdokument Sundhed gennem

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

guide til ungdomslederudvekslinger

guide til ungdomslederudvekslinger guide til ungdomslederudvekslinger guide til ungdomslederudvekslinger En guide med gode råd og krav til ungdomslederudvekslinger under DUFs Projektpulje og MENA Pulje Om DUF Hvad er DUF? DUF Dansk Ungdoms

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland September 2004 Indhold RESUMÉ 1. Indledning... 1 1.1. Evalueringens genstandsfelt... 1 1.2. Evalueringens indhold... 2 1.3. Evalueringens metode

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber.

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. Udarbejdet på vegne af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere