Kapacitetsvurdering. Nepenthes. Endelig version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapacitetsvurdering. Nepenthes. Endelig version"

Transkript

1 Udenrigsministeriet HUC Kapacitetsvurdering af Nepenthes Endelig version Ref. No.: 104.N.264.A August 2009

2 Indhold FORKORTELSER... I RESUMÉ... III 1 INTRODUKTION PRÆSENTATION AF NEPENTHES MANDAT, STRATEGIER OG FOLKELIG FORANKRING NEPENTHES ORGANISATION PROFESSIONEL KAPACITET TVÆRGÅENDE TEMAER FINANSIEL STYRING OG SOLIDITET KONKLUSION Annekser Anneks 1 Anneks 2 Anneks 3 Anneks 4 Anneks 5 Anneks 6 Anneks 7 Anneks 8 Anneks 9 Terms of Reference Interviewede personer Organisatoriske nøgledata Nepenthes organisatoriske diagram Liste med informations- og oplysningsaktiviteter Nepenthes udviklingsprojekter Opfølgning på kapacitetsvurderingen i 2003 SWOT for Nepenthes Dokumenter anvendt (udvalgte) Forkortelser Kapacitetsundersøgelse af Nepenthes i

3 ANPFOR : Asociación Nacional de Productores Forestales - den nationale sammenslutning af tømmervirksomheder. Honduransk partner til Nepenthes. CEJIS : Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, NGO-partner for Nepenthes i Bolivia. COATLAHL: Cooperativa Regional Agroforestal, Colón, Atlántida, Honduras Limitada - det regionale skov-kooperativ. Honduransk partner til Nepenthes. COOP Trading: Nordens største indkøbsorganisation COP15 : FNs Konference om Klimaændring COP15, december 2009 (København) CSR : Corporate Sociale Responsibility DKK : Danske Kroner FDB : Foreningen af Danske Brugsforeninger FSC : Forest Sterwardship Council certificeringsordning HUC : Kontoret for Humanitær Bistand, Udviklingspolitik og Civilsamfund, Udenrigsministeriet (administrerer NGO-bistanden, omfatter bl.a. tidligere HUM-kontor) IPADE Instituto para el Desarrollo y la Democracia NGO-partner for Nepenthes fra Nicaragua IUCN : International Union for Conservation of Nature MERKUR : Almennyttig Andelskasse promoverer bæredygtig produktion NGO : Non-Governmental Organisation NNT : Nepenthes Nature Tours PRSP : Poverty Reduction Strategy Paper SOCODEVI : Société de coopération pour le développement international canadisk NGO UM : Udenrigsministeriet WWF : World Wildlife Fund Kapacitetsundersøgelse af Nepenthes ii

4 RESUMÉ 1. Introduktion: Nepenthes har vist interesse for at indgå en programaftale med Udenrigsministeriet. Derfor har Nepenthes i maj 2009 præsenteret et programdokument med titlen: Bæredygtig Naturressourceforvaltning i Latinamerika med fokus på bæredygtig skovforvaltning og bæredygtig turisme. Udenrigsministeriet har bedt om at få foretaget såvel en kapacitetsvurdering (capacity assessment) af Nepenthes som en vurdering (appraisal) af selve programdokumentet. Denne rapport indeholder kapacitetsvurderingen af Nepenthes, mens appraisal er præsenteret i særskilt dokument. 2. Overordnet vurdering: Nepenthes er en miljø- og udviklingsorganisation, der kombinerer en kvalificeret professionel projektafdeling med en frivilligafdeling, der er baseret på engagement, kreativitet og faglighed om en fælles relevant målsætning. Overordnet er det teamets vurdering, at Nepenthes har en god ledelsesmæssig og faglig kapacitet til at administrere og implementere et programsamarbejde med Danida og partnerne. Nepenthes har gennem årene modstået såvel økonomiske som organisatoriske udfordringer, herunder op- og nedgange i antallet af frivillige og medlemmer. Alligevel har man bevaret en bred og omfattende indsats af fortalervirksomhedsaktiviteter, såvel internationalt (FSC-arbejdet med certificering af træ fra regnskoven, klimaforhandlinger bl.a. via 92 Gruppen, indsats vedrørende biodiversitet, biobrændstof), nationalt (f.eks. indsats i forhold til certificering af danske skove) samt gennem støtte til partnerne i syd, som, i henhold til appraisal-rapport, også foretager et ganske vidtrækkende fortalervirksomhedsarbejde angående f.eks. bæredygtig skovforvaltning. 3. Mandat, strategier og folkelig forankring: Nepenthes har i de senere år styrket sin kapacitet til at administrere og implementere udviklingsbistand. Nepenthes har i høj grad fulgt op på kapacitetsanalysens anbefalinger fra 2003, først og fremmest i forhold til at udvikle sine strategier og retningslinjer. Strategierne er i overensstemmelse med UMs politikker. De valgte emner er endvidere relevante for Danidas egen strategi for oprindelige folk, samt for Strategien for Danmarks støtte til miljøet i Udviklingslandene. Nepenthes arbejde er i høj grad relevant for civilsamfundsstrategien. Nepenthes har kombineret fortalervirksomhed i nord med fremme af fortalervirksomhed i syd, og i syd først og fremmest i forhold til FSC, bæredygtig skovforvaltning, samt fremme af oprindelige folks rettigheder. Nepenthes har en god folkelig forankring, både vurderet i forhold til antal medlemmer, aktiviteter med deltagelse af frivillige og på samarbejdet med andre og større organisationer i Danmark. Selvom antallet af frivillige varierer fra aktivitet til aktivitet, er det et væsentligt aktiv. 4. Organisation: Nepenthes består af en generalforsamling, bestyrelse, projektafdeling, Nepenthes Nature Tours, frivillige, sekretariat og tidsskriftet Skov & Folk. Som et gennemgående træk må nævnes, at Nepenthes tilstræber at operere med en flad ledelsesstruktur, hvor frivillige og ansatte har lige adgang til beslutningsprocesserne. Som nævnt varetages en stor del af det daglige arbejde af gruppen af frivillige. Kapacitetsundersøgelse af Nepenthes iii

5 Selvom Nepenthes bestyrelse har taget initiativ til at knytte mere kontakt til projektafdelingen, så har sammenhængskraften mellem den professionelle projektafdeling, bestyrelsen og frivilligafdelingen behov for at blive yderligere styrket. En styrkelse af projektafdelingen må ske i trit med en udvikling af hele organisationen. Der er ligeledes behov for at styrke en daglig, fælles koordination mellem de enkelte afdelinger, inklusive bladet Skov & Folk og Nature Tours for at de forskellige afdelinger kan drage nytte af hinandens erfaring. Endelig er der et behov for at bestyrelsen forholder sig mere overordnet strategisk til identifikation af de temaer, der sikrer bedst synergi i organisationen som helhed, og bruger mindre tid på administrative sager, der kan udføres af en evt. lidt stærkere administration. 5. Professionel kapacitet: Nepenthes har et godt kendskab til projektcyklus. Der er udarbejdet retningslinjer for projektsamarbejdet, som er revideret senest i maj Her beskrives projektformulering, implementering og evaluering, samt hvorledes kvalitetskontrol foregår. De nuværende retningslinjer angiver partnerinvolvering i formuleringsprocessen. Det er noteret, at de projekter, som konsulentholdet har besøgt, også har haft en god involvering af partneren i det omfang, det har været muligt. Det har ikke været muligt at sikre partnerinvolvering i forberedelsen af det nye program. Dog har man oversat et konceptpapir om programmet, ligesom partnerne efterfølgende har deltaget i en workshop om dette, hvor Nepenthes præsenterede det fulde indhold af programmet. Generelt er det konsulentholdets vurdering at Nepenthes opererer ud fra gode regelsæt og strategier som passer til organisationens kapacitet og ressourcer. Nepenthes har klare kompetencer på bæredygtig skovforvaltning og på flere andre projektrelevante områder. På bæredygtig turisme besidder man kompetencer, bl.a. fra arbejdet med Nepenthes Nature Tours, og man søger at udvikle kompetencerne yderligere, f.eks. med input fra ressourcepersoner i Danmark og Mellemamerika. For flere af områderne er det dog nødvendigt at udvikle en egentlig værktøjskasse med korte manualer, der klart beskriver den rådgivning, som de enkelte ansatte foretager. Nepenthes søger at dokumentere erfaringer. Læring foretages gennem temadage, strategidage og løbende informationsudveksling i projektafdelingen. Systematisering af erfaring kan dog gøres mere systematisk, ikke mindst i forbindelse med præsentation af det nye program, som kun indeholder få referencer hertil. Nepenthes bør i forbindelse med en programtilgang generelt styrke monitoreringsprocesserne af indsatserne, herunder anvendelse af baseline data i monitoreringen. Man bør ligeledes udarbejde mere detaljerede og individuellle arbejdsbeskrivelser for projektrådgivere/koordinatorer. Nepenthes er klar over, at kompetencer skal suppleres med lokal viden, hvorfor der i det fremtidige set-up skal ske en opgradering af brugen af lokale rådgivere. 6. Tværgående temaer: partnerskab og netværksdannelse. Nepenthes blev i 2003 anbefalet at udarbejde en partnerskabsstrategi. Konsulentholdet har noteret, at organisationen allerede har en række elementer hertil i såvel programdokumentet som retningslinjerne. Disse elementer kan dog formaliseres i en egentlig partnerskabsstrateg. Generelt er der et godt forhold til og en fælles vision med partnerne, der i styrke spænder ganske vidt: såvel NGOer som svage basisgrupper er partnere til Nepenthes. Ikke mindst i Kapacitetsundersøgelse af Nepenthes iv

6 forhold til de partnere, der er svagest og tættest på målgruppen bør Nepenthes nøje overveje hvordan støtten gives bedst og hvordan den gradvist bygges op, så det sikres, at der på længere sigt er kapacitet til at overtage de aktiviteter, som Nepenthes finansierer gennem projekterne. Nepenthes har fortalervirksomhed som klar prioritet og fokus på centrale områder for miljø- og udviklingsproblematikken internationalt. Nepenthes indgår som en væsentlig organisation i 92-Gruppen, hvor man deltager med personer i klimaforhandlingerne og udviklingen af Corporate Sociale Responsibility CSR-konceptet. Der er ligeledes et omfattende samarbejde med WWF, bl.a. på FSC-certificeringsområdet. 7. Finansiel styring og soliditet: Nepenthes fremstår som en medlemsorganisation, hvor den valgte ledelse har styr på hele økonomien. Der er en klar ansvarsfordeling og en acceptabel intern kontrol; der udvises sparsommelighed, og der er en tæt og solid styring af alle processer på samtlige niveauer. Der er fundet nogle få fejl og mangler; men den samlede analyse af Nepenthes finansielle forvaltning lader ikke tvivl om, at Nepenthes besidder den fornødne professionelle, administrative og ikke mindst organisatoriske kapacitet til at indgå et programsamarbejde med Udenrigsministeriet. Det står imidlertid klart, at denne kapacitet er opnået ved at bygge videre på eksisterende systemer. Hvis Nepenthes skal realisere de rationaliseringsfordele og den forøgede effektivitet, som program-formen potentielt rummer mulighed for og dermed lette såvel bestyrelsen som lederen af Projektafdelingen for en del af det administrative arbejde bør organisationen analysere og udforme økonomistyringen, så den bliver mere enkel, gennemskuelig og forståelig for alle involverede. Anbefalinger: Anbefaling 1: Bestyrelsen anbefales at udarbejde en kort organisationsplan for hele organisationen, hvor man på baggrund af input fra de enkelte afdelinger identificerer 3-4 temaer, som alle afdelinger kan arbejde med, og evt. et fælles tema for kampagnearbejde baseret på input fra Syd. Anbefaling 2: Bestyrelsen anbefales, at en ansat person får ansvaret for at knytte de forskellige afdelinger sammen, herunder at udnytte potentialet for projektafdelingens erfaring mest muligt i såvel informations-, oplysningsarbejde og fortalervirksomhed, som indenfor det administrative og organisatoriske arbejde. Anbefaling 3: Bestyrelsen anbefales at opgradere kapaciteten til at varetage det administrative arbejde yderligere, som en del af en styrkelse af sekretariatet. Det kan overvejes, om en del af det administrative arbejde med projektafdelingen decentraliseres. Anbefaling 4: Det anbefales at etablere en fast praktik-ordning, hvor man søger efter kompetencer hos uddannelsessteder som kan støtte Nepenthes nuværende personale. Af særlig betydning vil det være at få personer med kapacitet på kommunikation, information og journalistik ind til at styrke informationsarbejdet. Kapacitetsundersøgelse af Nepenthes v

7 Anbefaling 5: Nepenthes bør udarbejde en egentlig værktøjskasse med operationelle manualer til brug for fremtidig rådgivning på nøgleområder som FSC/bæredygtig skovforvaltning, bæredygtig turisme, organisationsudvikling, fortalervirksomhed og oprindelige folk. Anbefaling 6: Der er behov for at styrke monitoreringen på projektniveau, vælge få indikatorer, der kan måles på baggrund af en baseline samt sikre forbindelsen mellem projekt og program-niveau i den monitorering, der skal foretages. Anbefaling 7: Nepenthes og partneren skal inkorporere systematisk læring som en del af projektcyklus, herunder at projekterne systematiserer erfaringer fra de anvendte metoder med henblik på at skærpe fokusområder og anvendte metoder. Anbefaling 8: Som led i en intern vurdering af kapacitet, bør Nepenthes identificere lokale alliancepartnere, der kan støtte Nepenthes på områder som køn, hiv/aids, organisationsudvikling og bæredygtig turisme (mellemamerikanske videnscentre og NGOer, andre internationale organisationer). Anbefaling 9: For løbende at vurdere kvaliteten og videreudvikle indholdet af Nepenthes tekniske assistance bør midtvejsevalueringer og evalueringer systematisk inddrage en vurdering af Nepenthes TA, herunder omkostningsniveauet for denne. Anbefaling 10: Det anbefales at udarbejde individuelle jobbeskrivelser for hver koordinator/rådgiver, således at man kan sikre en optimering af anvendelsen af interne kompetencer både fagligt og tidsmæssigt og sikre, at alle nødvendige funktioner i forhold til udførslen af programmet er dækket. Anbefaling 11: Nepenthes bør anvende det eksisterende materiale, man har udarbejdet til at udforme en egentlig partnerskabsstrategi, herunder særligt hvordan arbejdet med de svageste partnere skal foregå. Det er vigtigt at styrke de svageste partnere, men med en gradvis støtte og bl.a. sikre, at de på længere sigt har et minimum af personale og administrativ kapacitet til at videreføre aktiviteter. Anbefaling 12: Det anbefales at forenkle kontoplanen samt udarbejde instruks for timeregistrering og kontering på partner/projekt og typen af aktivitet: a) administration; b) projektstyring; c) rådgivning. Anbefaling 13: I samarbejde med revisor, at bringe strukturen for budget og regnskab i overensstemmelse med hinanden. Hovedaktiviteterne herunder Danida-finansieret udviklingsarbejde bør være entydigt identificerbare i både indtægter og udgifter. Anbefaling 14: Finde en klar og operationel metode til fordeling og betaling af fælles omkostninger mellem foreningen og Projektafdelingen. Anbefaling 15: Indføre kontrol med partnerne vedrørende ubrugte midler i projekternes rapporter, så det klart fremgår, hvor disse befinder sig (kasse, bank, skyldnere etc.). Kapacitetsundersøgelse af Nepenthes vi

8 Anbefaling 16: Udføre regnskabskontrollen hos partnere på en checkliste, der vedlægges besøgsrapporten, samt gøre kasse- og bankeftersyn til en del af denne. Anbefaling 17: Det anbefales, at opgradere assistancen til at styrke partnerens kapacitet til finansiel management. Evt. at en person fra Nepenthes, som del af et decentralt set-up for finansiel administration, støtter partnerne på dette område og fungerer som støtte for programkoordinatoren på dette område. Anbefaling 18: Nepenthes bør ved overgangen til programaftale søge at gøre plads til en økonomifunktion for hele organisationen, men ikke nødvendigvis heltids. Kapacitetsundersøgelse af Nepenthes vii

9 1 INTRODUKTION Udenrigsministeriet har med den reviderede Strategi for Dansk Støtte til Civilsamfundsstrategien i Udviklingslandene (2008) givet mulighed for at danske civilsamfundsorganisationer med tilstrækkelig erfaring og kapacitet kan anmode om en programaftale. Formålet er styrket partnerskab, øget kontinuitet og fleksibilitet i forhold til den traditionelle projekttilgang samt opnåelse af mere enkle administrative procedurer. Nepenthes har vist interesse for at indgå en programaftale med Udenrigsministeriet. Derfor har Nepenthes i maj 2009 præsenteret et programdokument med titlen: Bæredygtig naturressourceforvaltning i Latinamerika med fokus på bæredygtig skovforvaltning og bæredygtig turisme. Udenrigsministeriet har bedt om at få foretaget såvel en kapacitetsundersøgelse og vurdering (capacity assessment) af Nepenthes som en vurdering (appraisal) af selve programdokumentet. Denne rapport præsenterer resultaterne af kapacitetsundersøgelsen, mens der er udarbejdet en særskilt rapport for appraisal. Kapacitetsvurderingen blev gennemført som planlagt i perioden juni 2009, idet der blev udført et større antal interviews med bl.a. Nepenthes bestyrelse, frivillige, sekretariatet revisor, Nature Tours, projektafdelingen, COOP, FDB, Merkur Bank, 92 Gruppen, Jesper & co., Danwatch, Projektrådgivningen, samt telefonsamtaler med internationale kontakter vedrørende Forest Stewardship Council angående FSC-certificering af træ og WWF (Verdensnaturfonden) internationalt. Projektudvalget, som er eksterne personer, der rådgiver Nepenthes med projektarbejdet, havde også møde med teamet. Enkelte informanter blev interviewet, ligesom der er modtaget input fra HUC. Konsulentholdet takker de interviewede for oplysningerne og Nepenthes for logistisk hjælp til organiseringen af møderne. De her præsenterede vurderinger og anbefalinger er udelukkende konsulentholdets og er dermed ikke nødvendigvis udtryk for Udenrigsministeriets vurdering af Nepenthes. I det følgende præsenteres konklusioner og anbefalinger i overensstemmelse med de emner, der er præsenteret i Terms of Reference for kapacitetsvurderingen (se anneks 1) Kapacitetsvurdering af Nepenthes 1

10 2 PRÆSENTATION AF NEPENTHES Nepenthes er en miljø- og udviklingsorganisation, der har eksisteret siden Nepenthes har til formål at skabe bedre vilkår for både natur og mennesker, i samarbejde med oprindelige folk, lokalbefolkning og andre miljøorganisationer og at påvirke den miljøpolitiske debat herhjemme og internationalt. I 2008 havde Nepenthes ca medlemmer, og op mod 60 frivillige til kampagner i Danmark. Nepenthes har siden sin start markeret sig med en række temaer og kampagner, såsom opkøb af regnskov i Mellemamerika i Danmark, samt i en international sammenhæng, promovering af bæredygtig skovforvaltning, herunder også certificering af skove ud fra FSC principperne i. Nepenthes deltager ligeledes i debatten om klima og tilpasning af produktion til klimaforandringer, biodiversitet og biobrændstof samt mange andre temaer. Nepenthes har siden starten af 90erne udført udviklingsprojekter med støtte fra Udenrigsministeriet. Alle projekterne er udført i Mellemamerika. I 2003 blev der gennemført en kapacitetsvurdering og appraisal. En række anbefalinger blev angivet til at sikre en yderligere professionalisering af Nepenthes. 3 MANDAT, STRATEGIER OG FOLKELIG FORANKRING 3.1. Mandat Nepenthes foreningsvedtægter fra 1983, senest revideret i april 2008, indeholder en kort men klar beskrivelse af foreningens formål og regler. Vedtægterne angiver foreningens struktur med Generalforsamlingen som den øverste myndighed, bestyrelsens sammensætning og funktion, samt regler for regnskab, revision og budget. Foreningsvedtægterne redegør samtidig for Nepenthes målsætninger: At udbrede kendskabet til verdens skove og sætte fokus på de problemer som opstår når skovene ødelægges; At arbejde for en langsigtet økologisk, socialt og økonomisk bæredygtig udvikling, der bidrager til rationel skovudnyttelse og bevarelse af verdens skove; At støtte oprindelige folk og andre folk med tilknytning til verdens skove, herunder støtte deres kulturelle identitet og ret til selvbestemmelse Bestyrelsens Forretningsorden fra juni 2005 er ligeledes klar i forhold til bestyrelsen rolle og arbejdsform. Der er udarbejdet arbejdsbeskrivelser for bestyrelsesformanden samt ansvarsområder for bestyrelsesmedlemmer Relevans af Nepenthes tilgang til udviklingsbistand Nepenthes har i de senere år styrket sin kapacitet til at administrere og implementere udviklingsbistand. Nepenthes har i høj grad fulgt op på kapacitetsanalysens anbefalinger fra Kapacitetsvurdering af Nepenthes 2

11 2003, først og fremmest i forhold til at udvikle sine strategier (se oversigt over opfølgning som anneks 7). Nepenthes har i forbindelse med programdokumentudarbejdelsen indarbejdet de seneste strategier, herunder strategier på fokusområderne bæredygtig skovforvaltning og bæredygtig turisme, samt en strategi for arbejdet med oprindelige folk. De fleste strategier har været udarbejdet over en årrække, og enkelte er blevet justeret og fokuseret i de senere år. Mens ovenstående først og fremmest er strategier relevante for Projektafdelingen i Nepenthes, er der udarbejdet strategier (nogle dog stadig i udkast) for hele Nepenthes vedrørende klima, køn & ligestilling og informations- og oplysningsarbejdet. En strategi for Corporate Social Responsibility er udviklet i tæt samarbejde mellem bestyrelse og projektafdelingen Relevans af Nepenthes strategier for UMs strategier Strategierne er i overensstemmelse med UMs politikker. De valgte emner er endvidere relevante for Danidas egen strategi for oprindelige folk, samt for miljøstrategien (Strategien for Danmarks støtte til miljøet i Udviklingslandene ). Nepenthes arbejde er i høj grad relevant for civilsamfundsstrategien. Nepenthes har kombineret fortalervirksomhed i nord med fremme af fortalervirksomhed i syd, og i syd først og fremmest indenfor FSC, bæredygtig skovforvaltning, fremme af oprindelige folks rettigheder. Eksempelvis er det gennem Nepenthes partneres pres lykkes at få anerkendt, at Honduras nu har en lovgivning, hvor staten skal promovere certificeret træ. Nedenfor angives hvordan Nepenthes indsatsstrategier samt det konkrete projektarbejde - har relevans for Udenrigsministeriets Strategi for dansk støtte til civilsamfundet i udviklingslandene. Civilsamfundsstrategiens mål Fremme af en levende og åben debat nationalt og internationalt Fremme af et repræsentativt, legitimt og lokalt forankret civilsamfund Fremme af kapacitetsudvikling, fortalervirksomhed og netværksmuligheder Fremme af fokus på rettigheder Fremme af fleksible og relevante indsatser i skrøbelige stater og situationer Eksempler fra Nepenthes strategier og projekter Bæredygtig skovforvaltning promoveres i FSC og WWFinternationale fora. Fremme af organisering af community skovgrupper samt af lokale communities vedrørende bæredygtig turisme. Fra feltbesøg: det er en eksplicit del af projekterne i Honduras og Panama at fremme kapacitetsudvikling af communities og at de indgår i netværk angående fortalervirksomhed. Rettigheder til uddannelse, sundhed gennem rimelige indkomster. Rettighed til indflydelse. Fremme af de oprindelige folks særlige rettigheder. Organisationer, der sælger certificeret træ får adgang til midler til uddannelse. Selvom Mellemamerika har en vis stabilitet, er der p.t. tendenser til skrøbelighed i statsstrukturen i såvel Honduras og Nicaragua. Et aktivt civilsamfund er nødvendigt for at sikre borgerindflydelse under spændte forhold. Nepenthes promoverer organisering af skov/græsrodsgrupper. Kapacitetsvurdering af Nepenthes 3

12 Danske organisationers inddragelse i udviklingsarbejdet Samarbejde med andre interessenter Nepenthes deltager direkte med rådgivning og støtte til kapacitetsudvikling og fortalervirksomhed. Nepenthes samarbejder med bl.a. WWF, FSC, FDB, COOP, private virksomheder, Jesper og Co. samt mellemamerikanske aktører om at promovere indsats for klima/skovforvaltning, biodiversitet. Som det fremgår, bidrager Nepenthes aktiviteter i syd og generelt i ganske høj grad til flere af de relevante mål i civilsamfundsstrategien. Et sidste - for Nepenthes mindre relevant - mål i strategien omhandler bilateral/multilateral bistand. Nepenthes har dog givet væsentlige input til formuleringsprocessen for en komponent i Danidas miljøprogram i Mellemamerika. Gennemgang af de enkelte strategier Kapacitetsvurdering af Nepenthes 4

13 Mens Nepenthes i 2003 havde fire fokusområder, har man efterfølgende besluttet at udfase dele af disse. Udfasningen drejer sig om et helt fokusområde, nemlig miljøuddannelse, samt om projekter, der udelukkende fokuserer på oprindelige folks rettigheder uden at være tilknyttet turisme eller skovforvaltning. Fokusområdet lokal produktion er nu en integreret del af både turisme og skovforvaltning. De to strategier, der skal guide Nepenthes arbejde er: Bæredygtig skovforvaltning Bæredygtig turisme Udover disse to områder, arbejder Nepenthes også med metodiske tilgange, som der ligeledes findes strategier for, nemlig: Organisationsudvikling Virksomhedssamarbejde og kommercialisering. Endelig er der udviklet strategier for tværgående hensyn. Køn og ligestilling Oprindelige folk Forebyggelse af og tilpasning til klimaforandringer Som nævn er der udarbejdet strategier for informations- og oplysningsarbejde, samt for arbejdet med Corporate Social Responsibililty. Strategierne for CSR, klima og informationsog oplysningsarbejdet foreligger i første draft. Generelt er der et behov for, at organisationen som helhed tager de nævnte strategier til sig. Vurdering af de enkelte strategier De fleste strategier bygger på mange års akkumuleret erfaring. De to hovedstrategier bæredygtig skovforvaltning og bæredygtig turisme er relevante og styrende i forhold til det præsenterede programdokument. Indsatsområderne er i begge tilfælde fokuseret på to forhold: i) kapacitetsopbygning af skovgrupper og landsbyorganisationer, så de kan udnytte skovdrift og subsistenslandbrug; og ii) fortalervirksomhed. Fortalervirksomhed er mindre fremtrædende i de to strategier, og omtaler f.eks. kun i mindre grad de alliancer, der nødvendigvis må skabes for en effektiv indflydelse, herunder lokal fortalervirksomhed. På turismeområdet er Nepenthes en forholdsvis ny aktør, og må generelt sørge for at involvere andre på området. Nogle forhold kan justeres i forhold til bæredygtig skovforvaltning: i) skovdrift anføres som en del af prioriteringerne i landenes prioriteringer i de såkaldte PRSPer. Men i ingen af de tre lande, måske med undtagelse af Honduras, er PRSPerne længere referencepunkt. I Nicaragua og Bolivia har man i stedet udarbejdet nationale udviklingsplaner, som i dag er referencepunkt. ii) ambitionsniveauet fremstår som værende hele Latinamerika. Her bør justeres eller tilføjes, at det især drejer sig om lande i Latinamerika, hvor Nepenthes arbejder eller forventer at få indflydelse. Selvom fortalervirksomheden vil foregå i internationale fora er det næppe forventeligt, at Nepenthes får indflydelse på hele kontinentet. Kapacitetsvurdering af Nepenthes 5

14 I forhold til bæredygtig turisme må flere aspekter inddrages: i) hvilke roller andre aktører spiller i arbejdet med at fremme bæredygtig turisme (f.eks. lokale myndigheders og andre projekters rolle), herunder vigtigheden af at anerkende Nepenthes begrænsning og behov for alliancer. ii) hvordan sikkerhedssituationen generelt tackles både generelt og i de områder, som Nepenthes arbejder med. Det drejer sig om hvordan Nepenthes følger situationen angående sikkerhed, ikke mindst i lyset af den ustabile situation i flere lande. iii) situationen vedrørende HIV/AIDS bør analyseres specifikt i strategien. De øvrige strategier varierer meget i omfang, men berører relevante områder. Følgende kommentarer kan knyttes: Køn- og ligestillingsstrategien, er, som i de øvrige, delt op i indsatser angående kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed. Det nævnes, at kvinder støttes i at komme til orde, og i at få indflydelse på beslutningsprocessen. Fortalervirksomheden nævner specifikke indsatsområder, men det fremgår ikke klart hvilke aktioner, der konkret kan fremme kvinders indflydelse. Strategierne for oplysning, Corporate Social Responsibility og klima mangler en formel godkendelse i Nepenthes, og foreligger i 1.udkast, og det vil være vigtigt i forhold til den endelige ansøgning af få en godkendt version, så man er klar over, om strategierne reflekterer Nepenthes officielle holdning. Der findes ingen strategi for partnerskab, som blev anbefalet i 2003, ej heller for organisationsudvikling i syd eller for fortalervirksomhed. De to sidstnævnte emner er dog inkorporeret konkret i de øvrige strategier, og det er derfor ikke planen, at der skal være strategier herfor. Det kan dog anføres, at eftersom såvel de frivillige som bestyrelsen udøver en stor grad af fortalervirksomhed, kunne det være hensigtsmæssigt at have nedskrevet de prioriteter og metoder, der skal anvendes mere generelt for fortalervirksomhed Folkelig forankring Kapacitetsvurdering af Nepenthes 6

15 Medlemmer Nepenthes har en god folkelig forankring medlemmer er et ganske betragteligt antal, der har holdt sig nogenlunde stabilt siden I 2003 var tallet dog endnu højere (2600 medlemmer), men mange af disse var hvervet gennem gadekampagner, hvorefter de ikke fornyede deres medlemskab. De frivillige Det kan være let som frivillig at få indflydelse på foreningens arbejde. Man kan som frivillig komme ind og på kort tid komme til at deltage direkte i kampagner. Ofte er det studerende med specifikke faglige interesser, der kommer til foreningen, hvilket sikrer den høje faglige kapacitet. Flere interviewede nævner, at det er herved, Nepenthes adskiller sig fra andre miljøorganisationer. Man har en kapacitet til at tiltrække unge, ikke mindst fra en række højere læreranstalter, og ganske varieret antal uddannelser (f.eks. biologi, antropologi, jura, læreruddannelsen). Antallet af aktive, der på hjemmesiden opgøres til ca. 60, varierer ganske betydeligt fra år til år og fra aktivitet til aktivitet. De frivillige, der interesser sig for en sag, går ind i Nepenthes lokalafdelinger i enten Odense, Århus eller København. I øjeblikket, er Københavnsafdelingen udfarende, mens det for et par år siden var Århus-afdelingen, der var mest aktiv. Der findes for nuværende grupper, der bl.a. arbejder med oprindelige folk, soja-problematikken, havemøbler. Bestyrelsen holder kontakt med de frivillige gennem lister (Nepenthessnakken, arbejdsgruppelisten) samt på generalforsamlingerne. Nogle i organisationen, herunder frivillige, har talt for, at der kunne udføres et stærkere arbejde for at involvere og holde på de frivillige, f.eks. en form for introduktion om organisationen, en folder til nye medlemmer, eller en egentlig strategi for de frivillige. Bestyrelsen er, bortset fra formanden, som modtager en mindre kompensation, også frivillige, og yder et betydeligt arbejde for at promovere information om Nepenthes, udføre fortalervirksomhed og deltage i kampagner. Den folkelige forankring kan også måles på oplysning og mellemfolkeligt arbejde samt kontaktflader med deltagelse i netværk. I anneks 5 kan det konstateres at: Nepenthes deltager i den folkelige debat gennem artikler og kronikker Nepenthes deltager i offentlige møder og kampagner, der involverer og når ud til mange aldersgrupper Nepenthes fremmer ulandskendskab gennem Nature Tours, der har medført 700 personers (ofte unges) rejser og kendskab til Mellemamerika. Generelt må det noteres, at Nepenthes i forhold til sin størrelse har en betydelig gennemslagskraft i befolkningen. Om end navnet Nepenthes volder visse kvaler, og er svært genkendeligt hos mange, er arbejdet med regnskovene genkendeligt Sammenhæng mellem Nepenthes portefølje (igangværende og planlagt) og organisationens overordnede strategi. Kapacitetsvurdering af Nepenthes 7

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr-

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- 250.000 kr.) Kapacitetsudvikling er enkeltstående netværksaktiviteter eller afgrænsende aktivitetsforløb, som normalt skal afvikles inden for et år.

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013

Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013 1 Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013 Tema om status og planer efter DMR-U s overtagelse af GTS i 2013 Oplæg v. Anne Charlton Christensen (ACC), Fuldmægtig i Udenrigsministeriets kontor for Humanitær

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Foreningen Nepenthes

Foreningen Nepenthes Foreningen Nepenthes Odensegade 4 B 8000 Århus C. INTERN ÅRSRAPPORT 1. januar 2009 til 31. december 2009 CVR NR. 78920610 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORENINGSOPLYSNINGER... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger og lign.,

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Samarbejde, synlighed og folkelig forankring

Samarbejde, synlighed og folkelig forankring Side 1 af 6 Samarbejde, synlighed og folkelig forankring Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark (FFD) vil med et landsdækkende og internationalt projekt, forud for FN s klimatopmøde i København i 2009,

Læs mere

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk RAPPORT 25. MARTS 2015 Antikorruptionsberetning 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Aktuelle Korruptionssager... 4 2.1 Zimbabwe (C1029)... 4 2.2 Uganda (C1290)... 4 2.3 Guinea (C1298)... 4 2.4

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

CICED Community for International Cooperation in Education and Development

CICED Community for International Cooperation in Education and Development CICED Community for International Cooperation in Education and Development Titangade 11 w 2200 København N w info@ciced.dk w www.ciced.dk w +45] 4189 7131 Arbejdsprogram 2014-2015 Indledning CICED går

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371)

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) 1. NAVN 1.1 Foreningens navn er fødevarebanken. 2. HJEMSTED 2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Foreningens formål er, som en nonprofit,

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

NGO FORUM Formandens skriftlige beretning for 2013-14

NGO FORUM Formandens skriftlige beretning for 2013-14 Punkt 2 Formandens skriftlige beretning for 2013-14 NGO FORUMs årsmøde 27. maj 2014 NGO FORUM Formandens skriftlige beretning for 2013-14 Det har været et travlt år. Det er jo en kliché efterhånden, men

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere