Kompleksitet, Organisation, Konsultation (KOK)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompleksitet, Organisation, Konsultation (KOK)"

Transkript

1 1 Kompleksitet, Organisation, Konsultation (KOK) Organisationskonsulentens rollespektrum Hvad er KOK? Målgruppe: En toårig organisationspsykologisk konsulentuddannelse. Organisationskonsulenter med baggrund som psykolog, anden akademisk uddannelse eller minimum 3-4 års erfaring. Deltagerantal: (Uddannelsen forventes godkendt som et Grundstammeforløb på specialiseringsmodulet for Arbejds- og organisationspsykologer) Tid: Januar 2009 december 2010 Indhold 40 timers teori, 40 timers supervision i gruppe og 40 timers personligt udviklingsarbejde fordelt over ti moduler over to år. Indholdet beskrives nærmere over de følgende sider. Undervisere / vejledere: Mette Amtoft, cand. psych. 1987, specialist i klinisk og organisationspsykologi, supervisor i organisationspsykologi Arne Vestergaard, cand. psych. 1988, Ph.d., specialist og (snart) supervisor i organisationspsykologi. Mette Amtoft og Arne Vestergaard har tilsammen dannet konsulentfirmaet CompLead. Hvad er CompLead: Du kan forvente Complead har siden 2005 arbejdet med organisationsudvikling, ledelsesudvikling og kompetenceudvikling. Vi arbejder ud fra en tese om, at kompleksiteten i moderne organisationer er for stor til at den kan favnes med kun een teori og én faglighed. Vi bestræber os derfor på at trække på en mangfoldighed af psykologiske og tilstødende teorier og videnskaber. Vi arbejder ud fra en ko-kreativ position, hvor det er samspillet mellem kunderne og os der styrer opgavens løsning. Mange af vores opgaver har været indenfor forandrings- og projektledelse i en kontekst af organisationsudvikling - og læring. At du i løbet af de to år gradvist vil øge din mestring i forhold til konsulentrollen ved komplekse organisationsopgaver og i forhold til at bruge organisationspsykologi og anden psykologi kreativt til at skabe ko-kreative kunderelationer. 1

2 2 Som deltager forventes du at deltage aktivt i diskussioner, øvelser og refleksioner. Du skal regne med at der skal læses siders teori til hvert modul. Desuden vil der til hvert modul være en opgave der skal løses i din egen organisation eller af dig personligt, f.eks. i form af observationer, refleksioner og lignende. Du vil løbende skulle reflektere skriftligt over din læring bl.a. i forhold til et eller flere case studies bla. undertøttet af netdiskussion. Det særlige ved KOK? Denne uddannelse flugter i sit fokus med Edgar H. Schein s definition på organisationspsykologi, nemlig på at gøre organisationspsykologer gode til at: arbejde tværvidenskabeligt og bruge mange psykologier med inddragelse af multiple positioner og perspektiver i forsøget på at hjælpe organisationer til at cope med en kompleks verden i konstant forandring Holdet er på max 14 deltagere og begge undervisere er med på alle moduler. Pris: kr. pr. år ekskl. Moms, inkl. Materialer og forplejning Tilmelding: Tilmelding og anden interessetilkendegivelse samt yderligere oplysninger: 2

3 3 40 timers teoriundervisning Teoridelen omfatter dels et bredt udsnit af organisationspsykologien, andre områder indenfor psykologi samt tilstødende fagområder og discipliner. Organisationspsykologien forstås som en akademisk disciplin, der karakteriseres ved at være tværdisciplinær, tager multiple perspektiver og fokuserer på organisationens coping med kompleksitet (Schein, 1995) Undervisningen sigter på at spænde fra det filosofiske/erkendelsesteoretiske til det konkrete, praksisnære niveau og omfatter ud over præsentation af teori også såkaldte mindsettere, demonstrationer af eksempler på værktøj og refleksioner i forhold til praksis. Emnerne vil kunne rubriceres under overskrifterne: - Organisatorisk kompleksitet - Organisationsudvikling. - Ledelse af forandringer og projekter - Den ko-kreative konsulentrolle Organisatorisk kompleksitet Hvad menes der med kompleksitet i organisationer? teoretisk og praktisk belysning. Uvished og multiplicitet i ledelsesprocesser. Ledelse som komplekse responsive processer. Psykodynamiske perspektiver på konsultation og kompleksitet: overføring, modoverføring, projektiv identifikation, enageret og indageret organisation i konsulentrollen. Organisationsudvikling Hvad betyder organisatorisk kompleksitet for forståelsen af organisationsudviklingsopgaver? Emergente processer i grupper: Teori U, Presencing og Co-construction. Konsultation som facilitering af selvorganisering og læring Systemiske, anerkendende og socialkonstruktionistiske principper for design. Ledelse af forandringer og projekter Samtidighed i udvikling og implementering Porteføljeledelse, ledelse af projektmylderet Ledelse af projekter i komplekse kontekster Forandring som organisatorisk læreproces Den ko-kreative konsulentrolle Eksistensielt perspektiv på konsulentrollen: autencitet og bæredygtighed Skygger, arketyper og metaforer i forbindelse med professionen som organisationspsykolog Kunst og konsultation: improvisation, iscenesættelse, symbolsk arbejde, intuition mm. Etisk perspektiv: lysten, pligten og trangen den tavse, etiske fordring Identitet og professionsfantasier, rolle analyse Coaching og andre reflekterende samtaler 3

4 4 Litteratur: Til hvert modul skal der læses en del litteratur, der hovedsageligt udvælges fra nedenstående litteraturliste Amtoft, M.: Amtoft, M. & Strøier, V.: Amtoft, M.: Amtoft, M. og Vestergaard, A.: Armstrong, D.: Barnes, B. & Hyde, K.: Cooperrider og Whitney: Kirkeby, Ole Fogh: Maurer, Rick: Mikkelsen, H. & Riis, J.O.: Scharmer, O.: Shaw, P.: Smedegaard, M. & Vestergaard, A.: Stacey, R.: Vestergaard, A., og Dræby, I.: Vestergaard, A.: Vestergaard, A.: Weick, K. & Sutcliffe M.: Weick, K.: Storytelling as a tool for project management Organisationsudvikling som leg og poesi Psykologisk kompetenceudvikling i netværk Ledelse i kompleksitet The Dynamics of Lateral relations in Changing Organisational worlds Working together. P i: An introduction to Groupwork A positive revolution in Change: Appreciative Inquiry Kunst og Lederskab Arts in Residence Why Resistance Matters. Adræt virksomhedsudvikling Theory U: Leading from the Future as it emerges. Intro, kap. 1 og 21. Intervening in the shadow systems of organizations. Projektledelse på kanten af kaos Organisations as Complex responsive processes of relating. Hvis Teambuilding er svaret, hvad var da spørgsmålet? Kompetenceudvikling i systemisk perspektiv Non-determinist Vocabularies of Coping with Complexity Organizing and the Process of Sensemaking Improvisation as a Mindset for Organisational Analysis 4

5 5 40 timers supervision i gruppe Indgår i de 20 dage, så vidt muligt som en integreret del af forløbet, dvs. som en forlængelse af, eller evt. som en indgang til teoridelens elementer. Supervisionen foregår i grupper a 6-7 med én af underviserne som supervisor i vekslende grupperinger. Supervisionens indhold skal tage udgangspunkt i deltagernes aktuelle arbejdsopgaver og andre professionelle udfordringer (case studies) og dermed afspejle og berige praksis, f.eks. i forhold til: - psykologens roller, positioner og relationer i forhold til kunde/klientsystemets organisation - konsulentens kompetenceudvikling - ledelse af projekter og forandringsprocesser - at være i og agere i kompleksiteten og uvisheden - nyttiggørelse af teori brug af flere teoretiske perspektiver Der bruges forskellige metoder der bygger på forskellige traditioner og teoretiske perspektiver på organisation, udvikling og læring, eksempelvis: - Systemisk perspektiv: reflekterende teams og andre reflekterende processer - Socialkonstruktionisme: kritisk refleksion, narrativ bevidning og appreciative inquiry - Kompleksitetsperspektiv: reviewing og forumtater/rollespil - Psykodynamisk perspektiv: ubevidste processer, rolleanalyse, fantasier, følelser, organisation-in-the-mind, drømmematrix - Eksistensielt perspektiv: eksistensielle samtaler om autencitet, bæredygtighed i konsulentlivet, etik i konsulentarbejdet - Teori U perspektiv: presencing, feldgang o.l. 5

6 6 40 timers personligt udviklingsarbejde Udviklingsarbejdet skal understøtte deltagerens udviklingsmål som organisationspsykolog. Disse mål formuleres inden kursusstart og bearbejdes løbende i dialog med vejleder. Temaerne vil naturligt lappe over temaerne fra supervisionen, men sikrer et rum for personlig integration og udfordring i forhold til selvbilleder og identitet. Supervision og personligt udviklingsarbejde skal spille sammen og gensidigt bidrage til hinanden. Arbejdet finder sted på de forskellige moduler og i mere intens form på modul 4 (3 dages internat) hvor de 20 af de 40 timer er placeret. Deltageren udfordres gennem individuelt arbejde og øvelser i mindre grupper med henblik på dygtiggørelse som psykolog med afsæt i egne faglige kompetencer og personlige ressourcer samt forfinelse af særlige evner og stil. Styrke i konsulentrollen i forhold til at agere i det komplekse organisatoriske felt: de mange interessenter og den indbyggede uvished. Metoder Dagbogsoptegnelser Net-dialog og blogging Refleksion og selvindsigt Det personlige portræt Feedback og spejling Analyse- profilværktøj Samtaler (coaching) om udviklingsmål Netværk Eksistensielle overvejelser om at sikre bæredygtighed i livet. Feedback Improvisation 6

7 7 Program 2009: Modul 1: januar (12 timer) Teori: 5 timer: Organisationsteoretiske perspektiver på kompleksitet i organisationer. Introduktion til spektret af konsulentroller. Supervision: 3 timer: Udfordringer og muligheder i konsulentrollen PU: 4 timer: Mit projekt med at deltage i dette program Modul 2: marts Teori: 4 timer: Supervision: 4 timer PU: 4 timer (12 timer) Psykodynamiske perspektiver på organisation og konsulentrollen Gruppedynamik Ubevidste processer i konsulentarbejdet Gruppesupervision og facilitering Personlige refleksioner: Individet i gruppen og gruppen i individet. Modul 3: juni Teori: 4 timer Supervision: 4 timer PU: 4 timer (12 timer) Systemisk, socialkonstruktionistisk perspektiv Anerkendende tilgang 360 graders feedback og det personlige portræt Sparring i forhold til individuelt forarbejde Individuelle overvejelser Modul 4: august (18 timer) (internat) Teori: (6 timer) Intersubjektivitet og autencitet i konsulentarbejdet Narrativ tilgang og eksistentialisme Supervision: (5 timer) Eksistensielt perspektiv på konsulentrollen PU: (7 timer) Feedback, refleksion og markvandring Modul 5: november (12 timer) Teori: 3 timer: Non-determinisme som mindset Teori U Den ko-kreative organisationspsykolog Supervision: 4 timer Presencing baseret supervision PU: 5 timer Arbejde med fordømmelsens, frygtens og kynismens stemmer i forbindelse med presencing 7

8 8 Program 2010: Modul 6: januar: (12 timer) Teori: 5 timer: Organisationsudvikling Ledelse af projekter og forandring Ledelse af projektmylderet Supervision: 5 timer: Supervision af aktuelle sager PU: 2 timer: Refleksion Modul 7: marts: (12 timer) Teori: 3 timer: Læringsrelationer, praksisfællesskaber og kompetencenetværk Supervision: 6 timer: Aktuelle udfordringer 3-4 sager PU: 3 timer Konsulenten i det intersubjektive møde Modul 8: 18. juni: (6 timer) Teori: 2 timer Kunst og kreativitet i lederskab Begivenhedsledelse Supervision: 0 Jagten på grundstemningen grundstemningens betydning PU: 4 timer Finding the Source Modul 9: september (12 timer) Teori: 4 timer: Intervention og design i et kompleksitets perspektiv Interagerende iscenesættelse og pragmatisme Organisationspsykologen som aktionsforsker og reflekterende praktiker Supervision: 6 timer Teater som supervisionsmetode PU: 2 timer Fortolkningsrammer og handlerepertoire som konsulent Skriftlig refleksionsopgave defineres Modul 10: december (12 timer) Teori: 4 timer Deltagerne præsenterer praksisteori (skriftlige refleksioner over egen praksis i forhold til at favne kompleksitet med hjælp af multiple teoretiske perspektiver) Supervision: 3 timer Gruppesupervision og feedback: min fortsatte udvikling som organisationspsykolog PU: 5 timer Etiske rammer I alt over de to år: 40 timer teori, 40 timer supervision og 40 timer personlig udvikling 8

Specialistuddannelsen Design & Drive

Specialistuddannelsen Design & Drive Specialistuddannelsen Design & Drive December 2012 januar 2015 Forord... s. 3 Praktiske spørgsmål... s. 4 Deltagere Pris Forløbsoversigt Datoer Kursussteder Krav til deltagerne Undervisere Uddannelsens

Læs mere

TR kursustilbud 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015

TR kursustilbud 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015 Kære tillidsrepræsentant og suppleant Velkommen til vores TR kursuskatalog med tilbud til dig i 2015. Vi glæder os til at møde dig på vores møder og kurser. Også i 2015

Læs mere

korrektur M U LT I T E O R E T I S K T I L G A N G FOR ORGANISATIONSPSY- K O L O G I S K E K O N S U L E NT

korrektur M U LT I T E O R E T I S K T I L G A N G FOR ORGANISATIONSPSY- K O L O G I S K E K O N S U L E NT Mette Amtoft Arne Vestergaard M U LT I T E O R E T I S K T I L G A N G FOR ORGANISATIONSPSY- K O L O G I S K E K O N S U L E NT E R I denne artikel forsøger vi at redegøre for og begrunde et særligt aspekt

Læs mere

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber et

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Forløbet retter sig overordnet beskrevet mod at give den kandidatstuderende: A) Forskningsbaseret forståelse

Læs mere

Ledelse af innovationsprocesser og bæredygtig forandring VUC Ledelsesudvikling 2014-2015

Ledelse af innovationsprocesser og bæredygtig forandring VUC Ledelsesudvikling 2014-2015 Leadership is connecting to reality the current and the emerging Scharmer Don t go it alone Van de Ven Ledelse af innovationsprocesser og bæredygtig forandring Fra kompetenceudvikling til kapacitetsopbygning

Læs mere

TR kursustilbud 2014 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2014

TR kursustilbud 2014 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2014 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2014 Kære tillidsrepræsentant og suppleant Velkommen til vores TR kursuskatalog med tilbud til dig i 2014. Vi glæder os til at hilse på dig på vores aktiviteter. I 2014 har

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Master of Business Coaching, MBC

Master of Business Coaching, MBC KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: info@copenhagencoaching.dk T: 8882 5700 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede

Læs mere

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Nytænk dig selv! Nytænk fremtiden! Bliv stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede uddannelse i coaching.

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Ledelse i kompleksitet

Ledelse i kompleksitet Erhvervspsykologisk tidsk. nr.3.qxd 19-09-2003 13:08 Side 2 Ledelse i kompleksitet perspektiver på globale (projekt)lederkompetencer Arne Vestergaard Mette Amtoft Det er vanskeligt for mange ledere at

Læs mere

Konflikter skal ses i deres kontekst - et bud på en organisationspsykologisk tilgang til konflikthåndtering i organisationer

Konflikter skal ses i deres kontekst - et bud på en organisationspsykologisk tilgang til konflikthåndtering i organisationer Konflikter skal ses i deres kontekst - et bud på en organisationspsykologisk tilgang til konflikthåndtering i organisationer Klaus Stagis og Annemette Hasselager Vi har i længere tid set en stigende efterspørgsel

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Valgfag 12: Ledelse og coaching

Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Valgfag 12: Ledelse og coaching Studievejledning med undervisningsplan Efterår 2012 Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Valgfag 12: Ledelse og coaching 10 ECTS point Diplomuddannelse i ledelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Avanceret proceskonsultation

Avanceret proceskonsultation Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling

Læs mere

Kompetenceudvikling - projektplan. Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune

Kompetenceudvikling - projektplan. Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune Kompetenceudvikling - projektplan Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune 1 Indhold Formål og baggrund... 3 Målgruppe og varighed... 3 Grafisk oversigt over forløbet år 1... 4 Læringsmål for Ledelse

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11 STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse Revideret 12.04.11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens formål... 3 3 Uddannelsens varighed... 3 4 Uddannelsens titel... 4 5 Adgangskrav... 4 6 Uddannelsens

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Diplomuddannelse i rådgivningslære. Modul 1-8 Start: 12. 14. november 2003 Slut: 22. 23. november 2004

Diplomuddannelse i rådgivningslære. Modul 1-8 Start: 12. 14. november 2003 Slut: 22. 23. november 2004 Diplomuddannelse i rådgivningslære Modul 1-8 Start: 12. 14. november 2003 Slut: 22. 23. november 2004 Diplomuddannelse i rådgivningslære Baggrund Spark døren op til rådgivningsrummet og bliv bevidst og

Læs mere