2014 Velkommen i skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2014 Velkommen i skole"

Transkript

1 2014 Velkommen i skole

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Børnehaveklassen...4 Ansøgning om udsættelse...4 Skoleparathedsvurdering...4 Orienteringsmøder på skolerne...5 Digital indskrivning - Min Rude og NemID...6 Skoledistrikter...6 Forældrenes opbakning...7 Skolefritidsordningen...7 Skole-hjem-samarbejde...7 Skolebestyrelse og forældreråd...8 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)...9 Sundhedstjenesten...9 Tandplejen Befordring og skolebusser Udmeldelse af daginstitution Skolernes kontaktoplysninger

3 Forord Den 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft, og dit barns børnehaveklasse bliver den første årgang med en mere varieret og længere skoledag. Formålet med reformen er både at give eleverne mere og bedre undervisning og styrke kompetencerne hos lærere, pædagoger og skoleledere. Skoledagen og undervisningen bliver anderledes end tidligere, og eleverne fra børnehaveklassen til og med 3. klasse skal i gennemsnit gå 30 timer i skole om ugen. Der kommer mere fysisk aktivitet i løbet af skoledagen, og samarbejdet mellem lærere og pædagoger bliver styrket. Det er nogle af hovedpunkterne i den nye reform. Folketinget har dog ikke vedtaget den endelige lov, og derfor kan vi ikke fortælle præcist, hvordan den nye lov vil påvirke dit barns skoledag i børnehaveklasse. Skolerne i Rudersdal Kommune er i gang med at forberede sig på den nye lov, og du vil få mere information om børnehaveklassen inden sommerferien Allerede nu vil vi med denne folder give dig information om skoleindskrivningen, informationsmøderne, udmeldelse af institution og overgang fra børnehave til SFO. Tidlig SFO-start til maj Kommende elever i børnehaveklassen bliver overflyttet til skolefritidsordningen (SFO) den 1. maj Den tidlige SFO-start skal give børnene en mere tryg og rolig start på det kommende skoleliv. Den tidligere start i SFO betyder, at børnene skal stoppe i børnehaven i slutningen af april. Digital indskrivning Kommunen har digital indskrivning af skolebørn, hvor forældre indskriver deres børn fra en computer. Indskrivningen foregår via Min Rude, der er et digitalt univers for alle borgere i Rudersdal Kommune. Læs mere om digital indskrivning på side 6, og skolernes orienteringsmøde på side 14. Hvis der er behov for yderligere information, vil både Skole og Familie og de enkelte skoler være behjælpelige. Sidste frist for ansøgning om optagelse i børnehaveklasse og skolefritidsordningen er søndag den 12. januar Med venlig hilsen Daniel E. Hansen, Formand for Børne- og Skoleudvalget i Rudersdal Kommune Martin Tinning, Områdechef for Skole og Familie 3

4 Børnehaveklassen I børnehaveklassen oplever børnene et trygt og stimulerende miljø, hvor leg er et centralt element i læringen. Gennem leg og legelignende aktiviteter bliver de introduceret til nye begreber, udtryksformer og måder at lære på. Børnehaveklassen skal stimulere børnene og forberede dem på deres videre skolegang; både som enkelt individer og som del af et større socialt fællesskab. I børnehaveklassen er der opmærksomhed på barnets sprog og sprogforståelse. Det sker for at tilrettelægge undervisningen efter børnenes forskellige kompetencer og behov. Se også forordet i denne pjece, hvor nogle af hovedpunkterne i den kommende skolereform er beskrevet. Reformen træder i kraft august 2014, og loven bag reformen er ikke vedtaget ved udgivelse af denne pjece i november Derfor er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at komme med yderligere beskrivelser af børnehaveklassen og de første skoleår. I vil få mere information fra skolen, hvor jeres barn skal begynde i børnehaveklasse. Ansøgning om udsættelse Børnehaveklassen er obligatorisk, ligesom undervisningspligten er ti år. Denne pligt til at modtage undervisning indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor dit barn fylder 6 år. Er du i tvivl om det rigtige tidspunkt for skolestarten, kan du henvende dig til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (se adresse bagerst i hæftet). I barnets daginstitution udleveres et ansøgningsskema om udsættelse af skolestart. Skemaet udfyldes med begrundet årsag til udsættelse, og det sendes efterfølgende til Skole og Familie (adressen står på bagsiden). Skole og Familie behandler og godkender ansøgninger. Sidste frist for ansøgning om udsættelse af skolestart er den 20. december Skoleparathedsvurdering Alle børn kan begynde i en børnehaveklasse i august måned i det kalenderår, hvor barnet fylder 5 år. Hvis forældrene anmoder om det, kan et barn optages i børnehaveklasse i det kalenderår, hvor barnet inden 1. oktober fylder 5 år. Betingelsen er, at barnet kan følge undervisningen i børnehaveklassen og dermed kan fortsætte i 1. klasse året efter. Skoleparathedsvurderingen finder sted på den skole, hvor barnet ønskes indskrevet. Der afholdes en samtale mellem forældre, børnehave og repræsentanter fra skolen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i uge 1 og 2. Skolen giver medio februar besked om barnet kan optages. Sidste frist for ansøgning om skoleparathedsvurdering er den 20. december

5 Orienteringsmøder på skolerne På orienteringsmøderne er der information om skolestarten, og der er lejlighed til at stille spørgsmål om skolen. Du velkommen til at deltage i flere orienteringsmøder se skolernes adresser på s. 12. Birkerød Skole Tirsdag d. 3. december 2013 kl Bistrupskolen Onsdag d. 11. december 2013 kl Dronninggårdskolen Onsdag d. 11. december 2013 kl Høsterkøb Skole Torsdag d. 5. december 2013 kl Ny Holte Skole Mandag d. 2. december 2013 kl Nærum Skole Tirsdag d. 10. december 2013 kl Sjælsøskolen Mandag d. 16. december Trørødskolen Mandag d. 9. december 2013 kl Skovlyskolen Tirsdag d. 10. december 2013 kl Toftevangskolen Lørdag d. 7. december 2013 kl (Mødet er også for de kommende skolebørn, der er i bh.klassen sammen med personalet.) Vangeboskolen Onsdag d. 4. december Vedbæk Skole Onsdag d. 11. december 2013 kl

6 Digital indskrivning - Min Rude og NemID Rudersdal Kommune tilbyder digital indskrivning af børn i skolen. Det sker via der er et digitalt univers for kommunens borgere. For at bruge den digitale indskrivning skal man have NemID, der er et fælles login til offentlige hjemmesider samt netbanker. Hvis man er netbankkunde, har man allerede NemID. Hvis ikke kan NemID bestilles gratis på Kommunens borgerservice samt bibliotekerne i Birkerød og Holte udsteder også NemID. Læs mere om NemID på rudersdal.dk/nemid. Forældre uden internetadgang skal henvende sig på den skole, hvor barnet ønskes indskrevet. Det er derfor vigtigt, at spørgsmål angående indskrivningen rettes til den skole, hvor barnet ønskes optaget. Skoledistrikter Rudersdal Kommune er et fælles skoledistrikt, og hver af de 12 skoler har et grunddistrikt. På findes en oversigt med vejnavne og skoledistrikter. Alle børn optages som udgangspunkt på en distriktsskole. Ønsker du dit barn optaget på en anden skole end distriktsskolen, er optagelsen betinget af, at der er plads på den ønskede skole (mindre end 24 elever tilmeldt pr. klasse efter optagelse af grunddistriktets elever). Optagelseskriterierne er følgende: 1. Først optages børn fra grunddistriktet. 2. Dernæst optages børn fra andre distrikter med søskende på den ansøgte skole. Kan alles ønsker ikke opfyldes, optages de søskende, der bor tættest på den ansøgte skole. 3. Dernæst optages børn fra andre distrikter uden søskende på den ansøgte skole. Kan alle ikke optages, bliver de børn, der bor tættest på den ansøgte skole optaget. Bliver et barn optaget på en anden skole end distriktsskolen, kan søskende ikke garanteres plads på samme skole. Der ydes ikke fri befordring, selv om afstandskriteriet er opfyldt, hvis barnet bliver optaget på en anden skole end distriktsskolen. Det kan efter indskrivningen være nødvendigt med en mindre midlertidig ændring af grunddistriktet, hvis der er store udsving i forhold til det forventede antal tilmeldte elever. Skole og Familie vil i de tilfælde henvende sig direkte til de berørte forældre. 6

7 Forældrenes opbakning Skolestart betyder store forandringer, muligheder og nye udfordringer for dit barn, der går fra et velkendt miljø i børnehaven til en større børnegruppe i et nyt skolemiljø. Det er vigtigt, at du støtter barnet og hjælper det i forbindelse med skolestarten. Den fælles interesse for skolearbejdet giver børn og forældre mulighed for at styrke kontakten. Skolen i dag er meget anderledes end den, du selv oplevede. Den lægger stadig stor vægt på nyttige kundskaber, men stiller også øgede krav om selvstændighed, kritisk sans og samarbejdsevner. Eleverne i børnehaveklasse eleverne skal som følge af reformen gå 30 timer i skole om ugen, og den længere og mere varierede skoledag vil tage udgangspunkt i børnenes udvikling og alder. Undervisningen i indskolingen (børnehaveklasse til og med 3. klasse) er tilrettelagt, så børnene får styrket deres nysgerrighed og lyst til at lære. Der lægges stor vægt på, at børnene føler sig trygge ved skolen og lærerne, samtidig med at de stimuleres intellektuelt, sprogligt og socialt. Børnehaveklasselæreren fungerer som klasselærer, der er koordinator og rådgiver for klassen, det enkelte barn og forældrene. Klasselæreren er også bindeled til alle de andre faggrupper, som klassen kommer i kontakt med fx skoletandlæge, skolelæge, talepædagog og i nogle tilfælde skolepsykologen. Skolefritidsordningen I Rudersdal Kommune er alle børn fra børnehaveklasse til 5. klasse sikret plads i en skolefritidsordning. Skolefritidsordningen er en del af skolen, og den er en god start på et aktivt liv, hvor børnene i samvær med andre lærer vigtige adfærdsregler og færdigheder, der bidrager til deres udvikling og trivsel. Der er åbent hele året på alle hverdage fra kl og igen om eftermiddagen. Mandag til torsdag lukkes der kl og fredag kl Der kan være ændringer i åbningstiden i forbindelse med ferier mm. Tilbuddet om SFO gælder også i sommerferien, hvor de enkelte institutioner aftaler fordelingen af åbningsperioden indbyrdes. Skole-hjem-samarbejde Det er helt afgørende for barnets skolegang, at forældrene er interesserede i skolen. Forældrenes bidrag til børnenes udvikling og trivsel i skolen kræver først og fremmest evnen og lysten til at samarbejde. Den centrale person i samarbejdet mellem skole og hjem er klasselæreren, der har 7

8 den tætteste kontakt til den enkelte elev. Denne kontakt vil i mange tilfælde foregå uformelt ved telefonsamtaler, skriftlige meddelelser, personlige møder m.m. Skolen kan arrangere stormøder for et helt klassetrins forældre for at informere om skolens forskellige serviceorganer: Skoletandplejen, sundhedsplejen, tale-/hørepædagogen samt skolepsykologen. Forældremøder og samtaler Lærerne i en klasse arrangerer forældremøder for klassens forældre. Her er det især emner fra hverdagen, der drøftes. Lærerne kan informere om klassens arbejde, og forældrene har mulighed for at kommentere dette og udveksle synspunkter. Der afholdes skole-hjem-samtaler 1-2 gange årligt, afhængigt af behov og klassetrin. Samtalerne drejer sig om det enkelte barn, og der afsættes tid til hvert barns forældre. Kommunikation mellem skole og hjem Kommunikationen mellem skole og hjem foregår dels ved møder og ved hjælp af ForældreIntra, der er en internetbaseret kommunikationskanal. ForældreIntra bruges både til praktiske beskeder, telefonlister samt annoncering af møder og aktiviteter. Desuden bliver elevplaner og årsplaner lagt ud på ForældreIntra. I forbindelse med skolestarten får alle forældre mere information om ForældreIntra. Du kan logge på ForældreIntra via skolernes hjemmesider og Min Rude. Til Min Rude kræves NemID. Skolebestyrelse og forældreråd En af skolebestyrelsens vigtigste opgaver er at formidle samarbejdet mellem skole og hjem. Skolebestyrelsen skal endvidere varetage et oplysningsarbejde blandt forældrene. Skolebestyrelsen har en afgørende indflydelse på, hvad der skal ske i skolen, og udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter. Bestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, godkender skolens budget inden for de økonomiske rammer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen, godkender undervisningsmidler og fastsætter ordensregler. Skolebestyrelsen kan desuden komme med indstillinger og høringssvar til kommunalbestyrelsen. Forældreråd/kontaktforældre I mange klasser vælger forældrene repræsentanter, som kan bistå klasselæreren i forbindelse med planlægning, forældremøder, udflugter osv. Det kaldes forældreråd eller kontaktforældre. De kan tage initiativ til sociale arrangementer som fælles fødselsdage, udflugter eller elevfester. 8

9 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) PPR yder vejledning og hjælp til børn med særlige behov. Hjælpen er rettet mod børnene, deres forældre og personalet på skolen. PPR er et tværfagligt samarbejdende team, der hører under afdelingen Forebyggelse og Rådgivning i Rudersdal Kommune. Teamet består af blandt andet psykologer, tale-høre-lærere, fysio- og ergoterapeuter og konsulenter. Til hver skole er der knyttet en psykolog og en talepædagog, der samarbejder med lærere og pædagoger om at hjælpe børn med særlige behov. Særlige behov og vanskeligheder kan være: Tale-hørevanskeligheder. Motoriske vanskeligheder. Problemer af faglig og følelsesmæssig art. Problemer med adfærd. Problemer med kontakten til andre. Problemer i familien, sygdom, skilsmisse m.v. I samarbejde med forældre og lærere vurderer PPR-medarbejderen barnets vanskeligheder og lægger en plan for, hvordan disse kan løses, begrænses eller forebygges. Forældre kan henvende sig til medarbejderne på skolen eller direkte til Forebyggelse og Rådgivning, der hører under Skole og Familie-området i Rudersdal Kommune. Skolen kan også henvise barnet til hjælp og vejledning. Formålet med indsatsen er at løse problemerne lokalt, så barnet kan fortsætte i den normale folkeskole frem for at skulle på specialskole. Inklusion i skolen og fritid I Rudersdal Kommune arbejdes der på tværs af skoler, fritidstilbud og institutioner med et fireårigt inklusionsprojekt. Inklusion handler om, at færre børn og unge udskilles til specialtilbud, så flest mulige forbliver i fællesskaberne i skole og fritidstilbud. Læs mere om inklusion i Rudersdal på Sundhedstjenesten Alle skoler har tilknyttet en sundhedsplejerske, som varetager det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i samarbejde med den kommunalt ansatte læge og skolen. Der arbejdes ud fra en opfattelse af sundhed, der omfatter såvel et godt helbred som en god trivsel. Formålet er at bidrage til, at eleverne i løbet af skoletiden gradvist bliver i stand til at forholde sig til og handle i forhold til egen sundhed gennem samtale/ undersøgelse og sundhedspædagogiske tiltag. Formålet med undersøgelsen er desuden at vurdere barnets sundhed og udvikling, så vi sikrer det bedste udgangspunkt for trivsel og indlæring. 9

10 Indskolingsundersøgelse I Rudersdal Kommune indbyder den Kommunale Sundhedstjeneste barn og forældre til en indskolingsundersøgelse, når jeres barn går i børnehaveklasse. I de efterfølgende skoleår har sundhedsplejersken kontakt med børnene via sundhedssamtaler mindst fem gange i skoleforløbet. Emnerne tager udgangspunkt i det, der er aktuelt for den enkelte elev i forhold til alder og aktuel livssituation, og der foretages screeningsundersøgelser (syn, højde og vægt). Kommunallægen tilbyder undersøgelse af dit barn i 9. klasse og har i løbet af skoletiden mulighed for at foretage ekstra undersøgelser, hvis du, dit barn, sundhedsplejersken eller skolen skønner, at der er behov for det. Alle elever inviteres skriftligt til undersøgelse og sundhedssamtale. Som forældre skal du give samtykke til, at dit barn undersøges, hvilket du får besked om via ForældreIntra. Både sundhedsplejersken og kommunallægen har tavshedspligt og vægter forældresamarbejdet meget højt. Hvis vi møder et sundhedsproblem hos jeres barn, vil vi selvfølgelig altid kontakte jer, ligesom I altid er velkomne til at kontakte os, hvis I ønsker at drøfte emner omkring jeres barns sundhed og trivsel. Kontaktdata til sundhedsplejersken fremgår af skolernes hjemmesider. Tandplejen Alle børn og unge fra 0-18 år med bopæl i Rudersdal Kommune tilbydes forebyggende og behandlende tandpleje på en af kommunens tandklinikker. Indkaldelsen sker automatisk til den klinik, der knytter sig til elevens bopælsadresse. Passer det bedre at komme på en anden klinik, kan dette lade sig gøre. Tandstillingen følges ved de regelmæssige eftersyn. Ved behov for tandregulering kontaktes hjemmet. Forældre til børn under 16 år kan vælge at lade barnet benytte en privat tandlægepraksis efter eget valg med tilskud fra kommunen på 65 %. Endvidere er der mulighed for vederlagsfrit at vælge en anden kommunal klinik på tværs af kommunegrænserne. De 16 til 18 årige kan vælge, om behandlingen skal fortsætte på en kommunal tandklinik eller overgå til en privat tandlæge uden omkostninger for den unge. Tandskader og nødbehandling Ved tandskader bør man søge tandlæge hurtigst muligt, da behandlingen af en beskadiget tand forbedres, jo før den påbegyndes. Uden for tandplejens åbningstid henvises fra den 1. januar 2014 til Akuttelefonen Akutte nødbehandlinger for 0 til 18 årige betales af tandplejen i Rudersdal Kommune. Åbningstider og kontakt Tandplejens normale åbningstider er fra kl , men alle klinikker har dage med længere åbningstid. Tandplejen har åbent i en del af skoleferierne. Oplysning herom gives på klinikkernes telefonsvarere og på hjemmesiden Børn og forældre er altid velkomne til at henvende sig til tandplejen: 10

11 Tandplejens kontor Administrationscentret Stationsvej Birkerød Tlf Befordring og skolebusser Der ydes fri befordring, hvis skolevejen er længere end: klasse = 2½ km klasse = 6 km klasse = 7 km 10. klasse = 9 km Til elever med bopæl i andre kommuner ydes ikke befordring. Der ydes ikke befordring mellem skole og hjem eller dettes nærhed for elever, som undervises i anden skole end distriktsskolen - jævnfør Folkeskolelovens 26, stk. 6. Der er kører skolebusser til henholdsvis Dronninggårdskolen, Høsterkøb Skole og Sjælsøskolen i skoleåret 2013/2014. Øvrig befordring foregår med ordinære busser/tog. For yderligere information om befordring se Udmeldelse af daginstitution Børnehaveklasseelever, der begynder SFO den 1. maj 2014, bliver automatisk udmeldt fra deres børnehave per 30. april Hvis et barn skal gå på en privatskole, hvor der ikke er et SFO-tilbud fra den 1. maj, kan forældrene søge om dispensation til at lade barnet fortsætte i børnehave indtil den 1. august Dispensationen kan gives af Børneområdet i Rudersdal Kommune. Skolernes kontaktoplysninger BIRKERØD SKOLE Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød, tlf.: Skoleleder: Gitte Graatang BISTRUPSKOLEN Nordvanggårdsvej 17, 3460 Birkerød, tlf.: Skoleleder Stieg Eriksen 11

12 DRONNINGGÅRDSKOLEN Rønnebærvej 33, 2840 Holte, tlf.: Skoleleder Gitte Moltzen TOFTEVANGSKOLEN Teglporten 7-9, 3460 Birkerød, tlf.: Skoleleder Helle Christensen HØSTERKØB SKOLE Nedenomsvej 22, 2970 Hørsholm, tlf.: Skoleleder Kirsten Frölich Brønd TRØRØDSKOLEN Gl. Holtevej 2, 2950 Vedbæk, tlf.: Skoleleder Suzanne Henningsen NY HOLTE SKOLE Grünersvej 6, 2840 Holte, tlf.: Skoleleder Ulrik Schou VANGEBOSKOLEN Vangeboled 9, 2840 Holte, tlf.: Konstitueret skoleleder Claus Dideriksen NÆRUM SKOLE Fruerlund 9, 2850 Nærum, tlf: Skoleleder Kirsten Kryger VEDBÆK SKOLE Henriksholms Allé 2, 2950 Vedbæk, tlf.: Skoleleder Toni Besjakov SJÆLSØSKOLEN Ravnsnæsvej 120, 3460 Birkerød, tlf.: Skoleleder Frank Munk-Olsen SKOVLYSKOLEN Borgmester Schneidersvej 40, 2840 Holte, tlf.: Skoleleder Ole Stavngaard 12

13 SKOLE OG FAMILIE Stationsvej 36, 3460 Birkerød, tlf.: Områdechef Martin Tinning Forebyggelse og Rådgivning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Stationsvej 36, 3460 Birkerød, tlf.: Privatskoler i Rudersdal Kommune Birkerød Privatskole Birkevej 15-17, 3460 Birkerød Tlf Nærum Privatskole Concordiavej Nærum Tlf Rudersdal Lilleskole Vejlesøvej 40B 2840 Holte Tlf

14 RUDERSDAL KOMMUNE Skole og Familie Stationsvej Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Udgivet november 2013

2013 Velkommen i skole

2013 Velkommen i skole 2013 Velkommen i skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Børnehaveklassen...4 Skoleparathedsvurdering...4 Digital indskrivning...5 Skoledistrikter...5 Indskoling og de første skoleår...6

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Velkommen i skole. Indskrivning 2011

Velkommen i skole. Indskrivning 2011 Velkommen i skole Indskrivning 2011 Velkommen i skolek Dit barn har nu nået den alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse. Fra 2009 er undervisningspligten udvidet til ti år, og børnehaveklassen

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning 2014

Velkommen i skole Indskrivning 2014 Velkommen i skole Indskrivning 2014 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Sidste frist for at indskrive Den 20. januar 2014 Velkommen i skole! Dit barn har nu nået en alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse.

Læs mere

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2016 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Center for Skole og Dagtilbud Forord Børn fødes med et væld af ressourcer, med en medfødt nysgerrighed og lyst til at lære. Læring og udvikling sker fra dag et i barnets

Læs mere

Velkommen i skole Skoleåret 2014-15

Velkommen i skole Skoleåret 2014-15 Velkommen i skole Skoleåret 2014-15 Indholdsfortegnelse Velkommen i skole 2 Nye skoledistrikter 3 Folkeskolereform 4 Indskrivning/Digital indskrivning 5-6 Børnehaveklassen 7 De første skoleår 8 Skolefritidsordning

Læs mere

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Holstebro Kommune Skoleafdelingen Side 1 of 8 Kære forældre Et nyt skoleår venter forude og som forældre til kommende skolebørn skal I indskrive

Læs mere

VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE

VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE DAGTILBUD OG UDDANNELSE VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE LIV, LEG OG LÆRING KÆRE FORÆLDRE TIL KOMMENDE SKOLEBØRN Jeres barn skal starte i skole til august 2014, hvis barnet er født i 2008 eller tidligere. Derfor

Læs mere

indhold 2 Velkommen i skole Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole og hjem

indhold 2 Velkommen i skole Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole og hjem velkommen i skole 2017 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere

INDHOLD KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2018 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

SKOLESTART Klar, parat start!

SKOLESTART Klar, parat start! SKOLESTART 2017 Klar, parat start! Velkommen til 0. klasse Samarbejdet mellem hjem og skole begynder i 0. klasse. Kære børn og forældre Samarbejdet mellem hjem og skole begynder i børnehaveklassen. Samarbejdet

Læs mere

Skoleindskrivning 2017

Skoleindskrivning 2017 Skoleindskrivning 2017 Kære forældre - til nye skolebørn Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor dit barn fylder seks år. Det betyder, at alle børn, der fylder seks år i 2017,

Læs mere

velkommen i skole 2015

velkommen i skole 2015 velkommen i skole 2015 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere

VELKOMMEN I SKOLE 2014

VELKOMMEN I SKOLE 2014 VELKOMMEN I SKOLE 2014 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE OG HJEM SKOLEBESTYRELSE,

Læs mere

Skolestart 2014. gladsaxe.dk

Skolestart 2014. gladsaxe.dk Skolestart 2014 gladsaxe.dk Kære forældre Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2014. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses frem til med spænding og forventning.

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

velkommen i skole 2013

velkommen i skole 2013 velkommen i skole 2013 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? Børnehaveklassen Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole og hjem Skolebestyrelse,

Læs mere

Kender du folkeskolen?

Kender du folkeskolen? Kender du folkeskolen? Skolestart 2015 Folketinget har vedtaget en folkeskolereform med 3 klare mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske

Læs mere

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Kære forældre Antallet af børn, der søger vores folkeskoler, stiger. Det glæder vi os over, og Børne- og Skoleudvalget er optaget

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

Skolestart på Parkvejens Skole

Skolestart på Parkvejens Skole på Parkvejens Skole INDHOLD Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Parkvejens Skole Børnehaveklassen Indskolingen Skolefritidsordningen SFO Kridthuset General information Nu nærmer skoleindskrivningen

Læs mere

Skolestart 2010. gladsaxe.dk

Skolestart 2010. gladsaxe.dk Skolestart 2010 gladsaxe.dk Kære Forældre Optagelse i børnehaveklasse Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2010. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses

Læs mere

Skolestart gladsaxe.dk

Skolestart gladsaxe.dk Skolestart 2013 gladsaxe.dk Kære forældre Optagelse i børnehaveklasse Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2013. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses

Læs mere

Kære forældre. Digital indskrivning kræver en nemid, besl gras på www.nemid.nu

Kære forældre. Digital indskrivning kræver en nemid, besl gras på www.nemid.nu INDSKRIVNING 2014 Kære forældre Med denne folder ønsker vi at give en fælles informaon om indskrivning af jeres barn/børn i skole. Den fælles informaon udsendes l jer, hvis børn er født i 2008 og i 2007,

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Januar Nyhedsbrev nr. 1. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Januar Nyhedsbrev nr. 1. Indholdsfortegnelse Januar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 1 Indholdsfortegnelse Første nyhedsbrev...2 Styregruppe for den ny skole...2 Den nye skole spørgsmål og svar...3 Proces og tidsplan...4 Aktuelt lige nu...5

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Nyttige informationer om Augustenborg skole

Nyttige informationer om Augustenborg skole Nyttige informationer om Augustenborg skole Om skolen 88 72 43 55 E-mail augustenborgskole@sonderborg.dk Hjemmeside www.augustenborgskole.dk Ordensregler Skolen har følgende fælles ordensregler Vi er ordentlige

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Velkommen. Basisundervisning i Rudersdal Kommune Trørødskolen

Velkommen. Basisundervisning i Rudersdal Kommune Trørødskolen Velkommen Basisundervisning i Rudersdal Kommune Trørødskolen Visitering Hvis dit barn har et andet modersmål end dansk, skal tosprogskonsulenten vurdere, hvilken form for støtte i dansk som andetsprog

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

Den Røde Tråd - Skolestart

Den Røde Tråd - Skolestart Den Røde Tråd - Skolestart Natur og Udvikling Indledning I Halsnæs Kommune ønskes det, at børn og forældre oplever en god overgang mellem kommunens tilbud. Den røde tråd skal sikre en sammenhæng for børn

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Lovgrundlag for børnehaveklassen

Lovgrundlag for børnehaveklassen Skolestart Program Velkomst Lovgrundlag og trinmål for 0. klasse Sammenhængende Skoledag Arbejde i børnehusene op til skolestart Samarbejdet imellem skolen og daginstitutioner Mødet med skolen/sfo frem

Læs mere

SKOLEINDSKRIVNING 2018 INFORMATIONER OM REGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

SKOLEINDSKRIVNING 2018 INFORMATIONER OM REGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER SKOLEINDSKRIVNING 2018 INFORMATIONER OM REGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER http://www.gentofte.dk/ KÆRE FORÆLDRE Jeres barn har nået den alder, hvor han eller hun skal begynde i skole til august 2018. Der

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende for skoleåret 2016/17 samt indskrivning til børnehaveklasse 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt,

Læs mere

Skolestart på Skovbakkeskolen

Skolestart på Skovbakkeskolen SKOLESTART Skolestart på Skovbakkeskolen Sag 727-2010-19130 Dok. nr. 727-2010-129163 Indskrivning Skoleindskrivningen nærmer sig. Indskrivningen finder sted på distriktsskolen i uge 49 2010. På Skovbakkeskolen

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejde

Principper for skolehjemsamarbejde Principper for skolehjemsamarbejde Kommende børnehaveklasse Principper for skolehjemsamarbejde Forældremøde i november måned (året før). - information og gensidige forventninger (forældre/skole og fritidsordning).

Læs mere

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B Bilag B til styrelsesvedtægten Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen mellem henholdsvis Byrådet, skolebestyrelsen og skolens

Læs mere

Tilst Skole. Informationsmøde 2014

Tilst Skole. Informationsmøde 2014 Tilst Skole Informationsmøde 2014 Dagens program 1. Tilst Skole hvem er vi? 2. Overgang fra børnehave til skole hvordan gør vi? 3. Er mit barn skoleparat? 4. Hvad er med til at skabe en god skolegang?

Læs mere

Velkommen i skole 2011

Velkommen i skole 2011 Velkommen i skole 2011 indhold 3 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 18 20 22 Kære forældre Dit barn skal i skole En god skolestart Parat til skolen? Børnehaveklassen Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem

Læs mere

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune CPR/CVR: SVA RPOSTKA SSE:[4638] SVA REMNE :[13735] DE STINATION:[EBOK SKMDP RINT] POST:[B] FORM:[1 A lm brev duplex S/H] DIALOG[1] Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune Vejle Kommunes

Læs mere

SKOLEREFORM forældreinfo

SKOLEREFORM forældreinfo SKOLEREFORM forældreinfo Toftevangskolen og den nye skolereform Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft på alle folkeskoler. Det betyder også for eleverne på Toftevangskolen, at de vil møde

Læs mere

KMD Skoleindskrivning

KMD Skoleindskrivning KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre Log på Skoleindskrivning Det er kun samboende forældre, der kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den forælder, som bor sammen

Læs mere

Velkommen til Højmeskolen 2016/17

Velkommen til Højmeskolen 2016/17 Velkommen til Højmeskolen 2016/17 Tirsdag den 1. marts 2016 Forårs SFO og SFO Tirsdag den 1. marts 2016 starter jeres barn i Forårs SFO på Højmeskolen. Højmeskolens SFO er opdelt i to afdelinger. En afdeling

Læs mere

Skoleindskrivning. Information om regler - samt praktiske oplysninger. www.gentofte.dk/skolestart GENTOFTE KOMMUNE

Skoleindskrivning. Information om regler - samt praktiske oplysninger. www.gentofte.dk/skolestart GENTOFTE KOMMUNE Skoleindskrivning 2015 Information om regler - samt praktiske oplysninger GENTOFTE KOMMUNE www.gentofte.dk/skolestart EN NY ÅRGANG BØRN STÅR NU KLAR TIL AT BEGYNDE I BØRNE- HAVEKLASSE I AUGUST 2015 At

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Velkommen. Basisundervisning i Rudersdal Kommune

Velkommen. Basisundervisning i Rudersdal Kommune Velkommen Basisundervisning i Rudersdal Kommune Visitering Hvis dit barn har et andet modersmål end dansk, skal tosprogskonsulenten vurdere, hvilken form for støtte i dansk som andetsprog dit barn har

Læs mere

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger.

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger. Januar 2014. Kære forældre og elever. Den 11. august starter det nye skoleår og Skolereformen træder i kraft (den er besluttet i folketinget i dec. 2013). Det vil indebære mange spændende og mærkbare forandringer.

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Tilmelding til 0. klasse og information om skolefritidsordning (SFO)

Tilmelding til 0. klasse og information om skolefritidsordning (SFO) 23 Tilmelding til 0. klasse og information om skolefritidsordning (SFO) Skoleåret 2018/2019 Skoleafdelingen Orientering om tilmelding til 0. klasse Kære forældre Undervisningspligten starter den 1. august

Læs mere

Hvad er en skolebestyrelse 1

Hvad er en skolebestyrelse 1 Oversigt Hvad er en skolebestyrelse? Hvad laver en skolebestyrelse? Hvad skal skolebestyrelsen arbejde med fremover? Hvem kan vælges til skolebestyrelsen? Hvem kan stemme til skolebestyrelsesvalget? Hvordan

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019 Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Filstedvej 16, 9000 Aalborg, telefon 98 16 00 33. Centerklasserne

Filstedvej 16, 9000 Aalborg, telefon 98 16 00 33. Centerklasserne Filstedvej 16, 9000 Aalborg, telefon 98 16 00 33 Centerklasserne Januar 2008 Skolen er ikke for livet, og livet indretter sig ikke efter skolen, det er skolen, som skal indrette sig efter livet Karen Blixen

Læs mere

Velkommen. Basisundervisning i Rudersdal Kommune Toftevangskolen

Velkommen. Basisundervisning i Rudersdal Kommune Toftevangskolen Velkommen Basisundervisning i Rudersdal Kommune Toftevangskolen Visitering Hvis dit barn har et andet modersmål end dansk, skal tosprogskonsulenten vurdere, hvilken form for støtte i dansk som andetsprog

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

KMD Skoleindskrivning

KMD Skoleindskrivning KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre Log på Skoleindskrivning Det er kun samboende forældre, der kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den forælder, som bor sammen

Læs mere

Bliv kontaktforælder. Det er en vigtig opgave for trivslen på skolen

Bliv kontaktforælder. Det er en vigtig opgave for trivslen på skolen Bliv kontaktforælder Det er en vigtig opgave for trivslen på skolen 1 Hvad er en kontaktforælder? Skolebestyrelsen på Usserød Skole og skolens ledelse ser kontaktforældrene som en vigtig del i at realisere

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

FORÆLDRE PÅ VEJ I SKOLE. - en vejledning til forældre

FORÆLDRE PÅ VEJ I SKOLE. - en vejledning til forældre FORÆLDRE PÅ VEJ I SKOLE - en vejledning til forældre KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar 2009 Kilder til pjecens indhold: Materiale fra

Læs mere

Som skolestarter forventer skolen at barnet har øvet sig i nedenstående;

Som skolestarter forventer skolen at barnet har øvet sig i nedenstående; Som forældre kan I forvente en skole, der vægter, at I og Jeres barn oplever skolen som en tryg og stabil ramme for barnets faglige og sociale læring. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, så starten

Læs mere

PROCEDURE FOR SKOLEUDSÆTTELSE FOR BØRN I STRUER KOMMUNE

PROCEDURE FOR SKOLEUDSÆTTELSE FOR BØRN I STRUER KOMMUNE PROCEDURE FOR SKOLEUDSÆTTELSE FOR BØRN I STRUER KOMMUNE Med ændring af 3 stk. 1 i loven om folkeskolen er børnehaveklassen blevet obligatorisk fra skoleåret 2009/2010. Barnet påbegynder børnehaveklassen

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn

SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn Skolestart 1 Kære børn og forældre At begynde i skolen er en stor begivenhed i et barns og en families liv. De fleste børn ser frem til dagen

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Den røde tråd i børn og unges liv

Den røde tråd i børn og unges liv Den røde tråd i børn og unges liv Bornholms Regionskommune 2016 Indhold Hvad er Den røde tråd?... 3 Hjernen og Hjertet... 3 Dialogværktøjet:... 3 Sprogvurdering:... 4 TOPI... 4 Overgang... 4 Overgangen

Læs mere

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse 3300 Natur Frederiksværk og Udvikling Indledning På alle 8 SFOer i arbejder vi professionelt med at styrke barnets kompetencer til at

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

BRØRUPSKOLEN. Fase klassetrin

BRØRUPSKOLEN. Fase klassetrin BRØRUPSKOLEN Fase 1 0.-2. klassetrin 2015/2016 Brørupskolens Fase 1 (0.-2. klassetrin) Eleverne i den aldersintegrerede indskoling skaber nogle positive sociale relationer, der fremmer elevernes trivsel.

Læs mere

Forbered dit barn. Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave. Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO

Forbered dit barn. Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave. Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO Forbered dit barn Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO Vi ønsker Glade, trygge børn der har selvtillid, og som er selvstændige

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Skolestart gladsaxe.dk

Skolestart gladsaxe.dk Skolestart 2009 gladsaxe.dk Kære Forældre Optagelse i børnehaveklasse Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2009. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses

Læs mere

Velkommen i skole Skoleåret 2015-16

Velkommen i skole Skoleåret 2015-16 Velkommen i skole Skoleåret 2015-16 1 Indholdsfortegnelse Velkommen i skole side 3 Skoledistrikter side 4 Folkeskolereform side 5-6 Skoleindskrivning side 7 Frit skolevalg side 8 Børnehaveklassen side

Læs mere

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Give 2009-2010 Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Forord Folderen er tænkt som et styreredskab for det pædagogiske personale i henholdsvis børnehaverne, SFO og skole for derigennem bl.a.

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Velkommen til Distriktsskole Stenløse

Velkommen til Distriktsskole Stenløse Velkommen til Distriktsskole Stenløse Distriktsskole Stenløse består af 4 afdelinger: Stengårdsskolen Bækkegårdsskolen Lærkeskolen Veksø Skole Folkeskolens kerneopgave En kompetencegivende skole indenfor:

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Referat 3. marts 2016 kl. 19:50 Kantinen Indkaldelse Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Henriette Breum Henrik Bang Birgitte Hannibal Mette Hoff Dorthe la Cour Dorete Dandanell

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

Gentofte Kommune skoleindskrivning Information om regler og praktiske oplysninger

Gentofte Kommune skoleindskrivning Information om regler og praktiske oplysninger Gentofte Kommune skoleindskrivning 2017 Information om regler og praktiske oplysninger Kære Forældre til kommende skolebørn Jeres barn har nået den alder, hvor han eller hun skal begynde i skole til august

Læs mere

Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015

Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015 Samarbejde med forældre om børns læring Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015 Side 1/7 Dette notat præsenterer aktuelle opmærksomhedspunkter i forbindelse med

Læs mere

Velkommen til Birkerød Skole

Velkommen til Birkerød Skole Infomøde 3. dec. 2013 Velkommen til Birkerød Skole Information om start i Førskole og børnehaveklasse INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...... 3 Organisering... 4 Mantra... 4 Førskole-SFO....... 6 Børnehaveklasser....

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens specialklasser

Læs mere