GEOPARK ODSHERRED Strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GEOPARK ODSHERRED Strategi 2015-2018"

Transkript

1 GEOPARK ODSHERRED Strategi

2 Geopark Odsherred - Strategi Udarbejdet af: Geopark Odsherred - marts 2015 Tekst og tilrettelæggelse: Sekretariatet for Geopark Odsherred Fotos og illustationer: Forsidefoto: varder på Gniben, Claus Starup Foto s. 7: Vejhøj i morgendisen, Claus Starup Foto s. 9: Geopark puslespil, Silvadanica Illustration s. 10: Tidslinje over seneste istider, Geopark Odsherred Foto s. 12: Geopark Fesitval på Ordrup Næs 2014, Claus Starup Foto s. 14: Geopark spisestel fra MULD+GULD, Nina Lemkow Foto s. 15: Nyoptagede gulerødder, Claus Starup Foto s. 16: Screen-dump fra Landskabet som isen skabte-app, Mediafarm Foto s. 17: Vandring på Højderygstien, Claus Starup Foto s. 18: Geokids-makser i Veddinge, Claus Starup Foto s. 19 : Geokids ude-undervisning i Egebjerg, Claus Starup Foto s. 22: Plejerupdyssen, Claus Starup Foto s. 23: Velkommen til Geopark Odsherred, Nina Lemkow Afsender: Bestyrelsen for den Erhvervsdrivende Fond Geopark Odsherred Kontakt: Geopark Odsherred Holtets Plads 1 DK-4500 Nykøbing Sj. Mail: Web: geoparkodsherred.dk 2

3 Bestyrelsens resumé 2015 Bestyrelsen indsats og arbejde i 2015 vil gå på 2 ben: 1) realisering af initiativer/aktiviteter som er lavthængende frugter og 2) strategiske valg, som skal sikre geoparkens langsigtede profil. Indsatsen i år bærer desuden præg af den opstartsfase Den Erhvervsdrivende Fond Geopark Odsherred befinder sig i. Indsatsen i 2015 vil således bygge på fortsat at drage nytte af nyheden om den første globale geopark i Danmark med støtte fra UNESCO i form af kommunikation, formidling og markedsføring. De konkrete tiltag i 2015 vil tage afsæt i at realisere synlige aktiviteter, herunder færdiggørelse af igangværende projekter i kommunalt regi : Etablering af ny website, indvielse af 1. etape af Højderygstien, skiltning af istidslandskabet samt formidlingsprojektet Landskabet som isen skabte. Desuden vil der i sommersæsonen blive udbudt guidede vandre- og busture for et betalende publikum og igen i år finansierer Geopark Odsherred en del af budgettet på årets Geoparkfestival, og vil desuden bidrage ved relevante events. Kendskabet til og forståelse for geopark-begrebet både lokalt og nationalt er afgørende for Geopark Odsherreds fremtidige eksistens, og det er derfor bestyrelsen magtpålæggende at få skabt en klar profil af Geopark Odsherred både indadtil og udadtil. Gennem fire fokusområder vækst, formidling, læring og partnerskaber, vil bestyrelsen i 2015 fastlægge en række konkrete små og store projekter, som til sammen skal gøre Geopark Odsherred genkendelig for den brede omverden i den næste 4-årige periode frem til næste re-evaluering i Derfor vil bestyrelsen allerede i 2015 tage hul på 2 vigtige, strategiske indsatser; nemlig dels strukturen for fremtidens besøgsservice ( visitorcenter ) og dels udpegningen af de 3 4 vigtigste besøgsmål ( Flagskibe ). Med udgangspunkt i landskabets dannelse, kulturhistorien, kunsten og de lokale råvarer ser bestyrelsen Geopark Odsherred som en samlet, dynamisk ramme for udviklingen af Odsherred som egn. Viljen til nytænkning og forandring er til stede, der sammen med en bred samarbejdsflade giver de bedste betingelser for bestyrelsen arbejde i fremtiden. Vi glæder os til at komme i gang! 3

4 Indhold 1. Baggrund 5 2. Interessenter i Geopark Odsherred 6 4. Fokusområder Vækst Formidling Læring Partnerskaber Strategiske valg frem til Vækst og markedsføring Formidling og kommunikation Undervisning og forskning Samarbejde og identitet Organisering Processen frem til

5 1. Baggrund I september 2014 blev Geopark Odsherred officielt anerkendt som en global geopark. Med optagelsen af Geopark Odsherred i hhv. European - og Global Geoparks Network (EGN/GGN) er en vigtig milepæl nået. Med dette som udgangspunkt, skal der nu arbejdes med at udfolde geoparken i forhold til at skabe vækst, identitet og læring. Samtidig med den internationale anerkendelse, bliver Geopark Odsherred selvstændiggjort, idet den erhvervsdrivende fond Geopark Odsherred etableres med virkning fra 2. kvartal Dette dokument skal derfor sætte retning for det videre arbejde. Med udgangspunkt i en klar vision, skal der opsættes mål, strategi og handlinger for arbejdet frem til udgangen af Dokumentet er også et centralt arbejdsredskab for Geoparkens bestyrelse som for sekretariatet. Men det er også et dokument, der beskriver hvordan Geopark Odsherred er et dynamisk netværk, der omfatter og inddrager en bred skare af interessenter, ikke mindst lokalt i form af partnerskaber med organisationer, lokalsamfund, foreninger og virksomheder. Geopark Odsherred - Danmarks første geopark - blev medlem af Global Geoparks Network i regi af UNESCO i september

6 Bestyrelsen for den Erhvervsdrivende Fond 2. Interessenter i Geopark Odsherred Optagelsen i EGN/ GGN og udskillelsen af Geopark Odsherred fra Odsherred Kommune til en erhvervsdrivende fond har sat geoparken i et nyt perspektiv, hvor der skal være plads til både nye og gamle aktionærer. I denne strategi arbejder bestyrelsen med 4 overordnede grupperinger af aktionærer, som hver især ønsker at få opfyldt forskellige ønsker, betingelser, formål og rammer til den fremtidige udvikling af Geopark Odsherred. Mange mål og ønsker fra de 4 aktionær-grupper er sammenlignelige, men har som oftest forskellig vægtning alt afhængig, hvilken gruppe man repræsenterer. Særligt gruppen af lokale aktører i Odsherred er svær at samle under samme kategori i det de repræsenterer et meget bredt udsnit af både foreninger og institutioner, lokalsamfund og private virksomheder m.fl. som alle har forskellige partnerskaber med Geopark Odsherred. Hvordan vil byrådet medvirke til at opfylde de ønskede betingelser for Geopark Odsherred? Hvilke betingelser ønsker byrådet at geoparken opfylder? Hvordan vil bestyrelsen opfylde fondens formål? Hvad er fondens formål? Odsherred Kommune - Byrådet Geopark Odsherred Lokale aktører European Geoparksn Network Global Geoparks Network Hvilke internationale målsætninger danne ramme for EGN / GGN s arbejde? Hvordan kan Geopark Odsherred opfylde EGN / GGN s anbefalinger? Hvad ønsker de lokale aktøre at bruge geoparken til? Hvordan vil de lokale aktører medvirke til at opfylde deres ønsker til Geopark Odsherred? De 4 aktionær-grupper som har interesser den fremtidige udvikling i Geopark Odsherred. Odsherred Kommune - Byrådet, European- og Global Geoparks Networks, Bestyrelsen for den Erhvervsdrivende Fond og de lokale aktører i Odsherred. De 4 aktionær-grupper har alle ønsker, bestingelser, formål og rammer til den fremtidige udvikling af Geopark Odsherred. 6

7 3. Vision Geopark Odsherred er i 2018 en veletableret geopark. Vi selv og omverdenen oplever geoparken som en samlende og dynamisk ramme for Odsherred som egn. Med dette menes, at geoparken i 2018 er den overordnede ramme for en række indsatser indenfor geoparkens 4 temaer kunst, lokale fødevarer, kulturhistorie og disse indsatser udmøntes i forhold til erhverv/turisme, undervisning, forskning og formidling. Dermed skabes en fælles fortælling og identitet. Forudsætningen er, at vi i frem mod 2018 iværksætter en række konkrete tiltag, som kan være med til at styrke og fremme de stedbundne potentialer samt den enestående position som international geopark. Målene er overordnet at vi; Har skabt vækst indenfor erhverv og turisme. Har en udbygget og tilgængelig formidling og infrastruktur i forhold til geoparkens 4 temaer. Har udviklet og implementeret et varieret undervisningstilbud. Indgår i aktive forskningsprojekter vedr. geologi og landskab. Har et bredt velfunderet netværk af samarbejdspartnere i lokalområdet, som alle bidrager til den samlede udvikling af Geopark Odsherred. 7

8 Bestyrelsen for den Erhvervsdrivende Fond 4. Fokusområder For at opfylde visionen, er det nødvendigt at anerkende de udfordringer der ligger foran os og derfor gøre en fokuseret indsats på udvalgte områder, som gennem strategiske valg og konkrete tiltag kan blive virkeliggjort. Også de fire aktionær-grupper har forskellige interesser og ønsker til hvad de kunne tænke sig at Geopark Odsherred skal tage udgangspunkt i. Det er desuden vigtigt at de tiltag og prioriteter, som strategien lægger op til, bliver indarbejdet i den kommende Kommuneplan : Fokusområder Vækst 4.2 Formidling 4.3 Læring 4.4 Partnerskaber Drive og udvikle geoparken inden for de fire temaer - landskab, kulturhistorie, kunst og lokale fødevare Skabe identitet gennem støtte til aktiviteter inden for geoparkens temaer og fokusområder Øge og formidle kendskabet til Odsherred gennem geoparken-konceptet Skabe udvikling og vækst i Odsherred Platform for et lokalt samlingspunkt på tværs af sektorer Iscenesætte landskabet til glæde for flertallet Markedsføre og brande Odsherred lokalt, naltionalt og internationalt Odsherred Kommune - Byrådet Geopark Odsherred Lokale aktører European Geoparks Network Global Geoparks Network Skabe retning for udvikling af bæredygtige evnts, projekter og produkter Bruge geoparken som eksperimentarium for iværksætteri Skabe en rødtråd gennem læring, undervisning og uddannelse på alle niveauer - fra vugge til krukke Markedsføre netværkets interesser på verdensplan Beskytte og formidle den geologiske arv for nuværende og fremtidige generationer Sikre bæredygtig økonomisk udvikling med naturggrundlaget som udgangspunkt De 4 aktionær-grupper har alle forskellige interesser og ønsker til hvad de kunne tænke sig at Geopark Odsherred skal tage udgangspunkt i. Figuren viser hvad fondens mål er, hvilke betingelser byrådet stiller, hvilke internationale rammer EGN / GGN arbejder efter og hvilke ønsker de lokale aktører har til Geopark Odsherred. 8

9 4.1 Vækst En geopark er ikke en statisk størrelse tværtimod. Det er afgørende, at geopark konceptet bruges til at skabe ny vækst med udgangspunkt i de stedbundne styrkepositioner - Landskabet, kulturhistorien, råvarerne og kunsten. Geopark Odsherred skaber ikke automatisk vækst. Det kræver en fokuseret og aktiv indsats, som både handler om at involvere erhverv/virksomheder og om at skabe en ny efterspørgsel. Det er oplagt, at Geopark Odsherred skal spille en fremtrædende rolle i udviklingen af Odsherreds turisme. Det indgår da også i den vedtagne turisme-strategi, at geoparken skal fungere som ramme for den fremtidige produkt- og aktivitetsudvikling indenfor turismen. De første skridt er taget, og der arbejdes nu med en række geopark koncepter, som skal skabe kommerciel udvikling med udgangspunkt i geoparkens temaer. Pt. laves der ca. 50 guidede ture om året i regi af Geopark Odsherred, men det tal skal fordobles frem til Men der er også muligheder i andre erhvervsgrene. Lokale fødevarer er et oplagt eksempel på et område, hvor der kan hentes synergier og hvor geoparken kan fungere som ramme for produktudvikling og markedsføring. Der er således etableret en klynge, med 8 medlemmer, som bl.a. arbejder med geopark-mærkning af fødevarer, hvor der pt. er ca. 60 mærkede fødevareprodukter. Der skal arbejdes videre af dette spor, bl.a. i forhold til at inddrage restauranter, supermarkeder og kommunens institutioner, hvor den helt store udfordring ligger i at få lavet et samlet fødevare-koncept, der kan tilgodese den mangfoldighed af fødevarer, producenter og aftagere der er i Odsherred. Andre potentialer ligger indenfor kunst, kunsthåndværk og design Det er afgørende for vækstskabelse, at der etableres partnerskaber mellem virksomheder/ organisationer og Geoparken, hvor der bl.a. tages stilling til følgende udfordringer: Hvordan sikres det at forskellige erhvervsgrene kan se mulighederne i geopark-konceptet? Hvordan vi gennem målrettet markedsføring kan skabe synlige resultater på kort sigt? Hvordan vi gennem fælles mål og konkrete projekter skaber klare samarbejdsrelationer mellem virksomheder og Geopark Odsherred win-win-løsninger? 9

10 4.2 Formidling Hvor møder man Geoparken? Det spørgsmål har lydt ofte i årene frem til godkendelsen. Det er nødvendigt, at geoparken er tilgængelig uanset om man færdes i landskabet eller i det digitale univers. Skiltning, udvikling af website/app/facebook, iscenesættelse af lokaliteter, guidede ture og etablering af besøgssteder m.m. skal gøre geoparken nærværende og konkret, både for borgere og gæster. En del initiativer er sat i værk(skiltning, ny website, udvikling af app), men der skal ske en yderligere udbygning i løbet af de kommende år. Når Geopark Odsherred skal formidles, er det vigtigt at prioritere hvad der er kernen. Det betyder, at der bør ske en prioritering af flagskibs lokaliteter, hvor det unikke ved Geopark Odsherred er umiddelbart synligt og forståeligt. Højderygstien vil kunne blive et sådant flagskib. Det samme gælder det allerede eksisterende Infopunkt ved Dragsholm slot. Der skal derfor udvikles en sammenhængende plan for formidling og infrastruktur. Der skal bl.a. tage stilling til: Hvordan sikres tilgængelighed til de forskellige geosites? Hvad skal være geoparkens flagskibe? Skal der være et eller flere besøgscentre ( Visitorcenter )? Hvordan synliggøres geoparken ved hovedtrafikårer/indfaldsveje? Neandertaler Neanderthal Neandertaler Nutidsmennesket Modern man Heutiger Mensch Mammut / Mammoth neske) Urokserne fra Vig og Prejlerup Vig and Prejlerup Aurochs Die Urochsen von Vig und Prejlerup Solvognen The Sun Chariot Der Sonnenwagen MENAP io CROMER ELSTER HOL- STEN SAALE EEM WEICHSEL HOLOCÆN 1 mio i dag today heute HOLOCÆN år/ years / Jahre i dag / today / heute 10

11 4.3 Læring Landskabsdannelsen i Odsherred er eksemplarisk, men der er fortsat forhold vi ikke ved nok om. Det er derfor vigtigt, at Odsherreds landskab fremover gøres til genstand for undersøgelser og forskning indenfor det naturvidenskabelige felt, såsom geologi, geografi, landskabsforvaltning, klimaforandringers påvirkninger m.m. Det er en udfordring, at sådan forskning ikke er højt prioriteret fra statslig side. En vej kunne derfor være at få studerende til at interessere sig for Odsherreds landskab og bruge det som udgangspunkt for f.eks. specialer/bacheloropgaver. Dette vil også kunne anspore til PhD-opgaver og egentlige forskningsprojekter. Ny forskning er også fundamentet for formidling og undervisning. Geoparkens kerne er landskabet og sammenhængen til det liv der leves i landskabet. Det er vigtigt, at vores børn og unge får viden og indsigt i den særlige sammenhæng mellem landskab og liv som findes i Odsherred. Dette er både vigtigt i forhold til både læring og identitetsskabelse. Dette fordrer, at geoparken indarbejdes i skolernes undervisning. Men skal dette lykkes, skal der udvikles undervisningstilbud og materialer til skoler og gymnasier. De første skridt er taget med Geokids-projektet, men dette skal suppleres med flere, differentierede tilbud. Der ligger også et potentiale i at udvikle tilbud til områdets mange feriekolonier, som hvert år besøges af tusindvis af børn fra andre kommuner, ligesom der er mulighed for at skabe koncepter omkring ekskursioner. Endelig er der den voksne del af befolkningen. Her er det vigtigt, at der er uddannede guider, der kan formidle geoparken på guidede ture eller optræde som undervisere på kurser i for eks. aftenskoleregi. Der skal opstilles mål og kriterier for hvordan vi løser følgende udfordringer: Hvordan skaber vi interesse for at bruge Odsherreds landskab/geologi som forskningsfelt? Hvordan får vi indarbejdet Odsherreds landskab i de lokale undervisningsinstitutioner og læreplaner? Hvordan udvikler vi interessant undervisningsmateriale til lejrskoler, spejdere og feriekolonier m.fl.? Hvordan sikrer vi at den voksne del af befolkningen får kendskab og forståelse for Geopark Odsherred? 11

12 4.4 Partnerskaber Der er helt essentielt, at Geopark Odsherred har en bred forankring lokalt. Erfaringen fra Geoparkfestivalen i 2014 viser, at der er mange lokale, der gerne vil og kan engagere sig i konkrete opgaver. Denne type engagement er der fortsat behov for, men der er også behov for flere forpligtende aftaler mellem på den ene side forskellige organisationer/foreninger/virksomheder/institutioner og på den anden side Geopark Odsherred. Disse aftaler/partnerskaber kan omhandle konkrete projekter, produkter eller processer. Det afgørende er, at der indgås forpligtende aftaler, der både sikrer en decentral/lokal forankring og et fælles udgangspunkt og på den anden side en forventningsafstemning af hvad produktet eller målet med partnerskabet er, og hvor kvalitetsniveauet skal ligge. Partnerskaberne skal bl.a. medføre, at geoparken funderes bredt og at opgaven med at udvikle Geopark Odsherred ikke bliver en ensidig proces, derfor skal der tages stilling til følgende udfordringer: Hvordan gøres partnerskaberne attraktive for både aktører og geopark? Hvilke funktionelle og forståelige rammer skal der skabes for lokale partnerskaber? Hvilke gensidige mål og forventninger skal der være mellem de lokale aktører og Geopark Odsherred? Hvordan sikres det at Geopark-brandet anvendes fornuftigt, således at partnerskaber understøtter kommunikation, synlighed og forståelse? 12

13 Realisere udviklingsprojekter og aktiviteter gennem fundraising Etablering af forpligtende partnerskaber mellem lokale aktører og andre interessenter Initierer, koordinerer og faciliterer nye tiltag inden for vækst, formidling, læring og partnerskaber Deltager i samarbejdsrelationer med de internationale geoparknetværk Bestyrelsen for den Erhvervsdrivende Fond 5. Strategiske valg frem til 2018 Med udgangspunkt i strategiens opstillede fokusområder , skal der gennem de næste år frem til re-evalueringen i 2018 træffes nogle langsigtede strategiske valg og prioriteringer dels for at sikre fremdrift og udvikling i Geopark Odsherred og dels for at sætte rammer for geoparkens virke og beskæftigelsesfelt. Både byrådet, bestyrelsen, geoparkernes netværk og de lokale aktører skal gensidigt bidrage til de indsatser og prioriteringer som skal udgøre geoparkens beskæftigelsesfelt frem til Alle valg og prioriteringer skal som udgangspunkt have målbare pejlemærker. På den korte bane i 2015 skal geoparken finde sit fodfæste og holde fokus ved realisering af synlige initiativer og aktiviteter. Strategiske valg frem til 2018: 5.1 Vækst og markedsføring 5.2 Formidling og kommunikation 5.3 Undervisning og forskning 5.4 Samarbejde og identitet Skabe rammer for øget vækstpotentialet inden for erhverv og turisme Støtte geoparkens aktiviteter økonomisk Udarbejde retninglinjer for geoparken i Kommuneplan Indarbejde geopark-konceptet i relevante sektorplaner Odsherred Kommune - Byrådet Geopark Odsherred Lokale aktører European Geoparksn Network Global Geoparks Network Ingår i gensidige, forpligtende partnerskabsaftaler Aktiv deltagelse i udviklingsforum og partnerforum Medviken til udvikling af events, projekter og produkter inden for landskab, kulturhsitorie, kunst og lokale råvare Implementere geopark-konceptet i undervisningstilbud Bygge relationer til andre geoparker og deltage i netværksarbejde Skabe interesse for Odsherreds landskab som forskningsfelt Forbinde kulturhistorien til de geologiske processer Interegrere geoparkbegrebet i skolerens læseplan Gennemføre flere etaper af Højderygstien i samarbejde med relavante partnere Alle 4 aktionær-grupper skal gensidigt bidrage til de strategiske valg og prioriteringer, som skal udgøre geoparkens beskæftigelsesfelt frem til Figuren viser hvordan de fondsbestyrelsen, byrådet, geoparkernes netværk og de lokale aktører vil imødekomme de indsatser som skal danne gundlag for Geopark Odsherred. 13

14 5.1 Vækst og markedsføring De stragiske valg handler om at inddrage virksomheder i produktudvikling, branding markedsføring og salg. Forudsætningen for vækst er, at der skabes nye produkter og oplevelser, som kan føres på markedet. Strategisk prioriteres indsatser, der relativt hurtigt kan føres på markedet og skabe synlige resultater. Det vil være en vigtig forudsætning for yderligere produktudvikling. Det er i udgangspunktet ikke Geopark Odsherred, der skal udvikle og udbyde produkter, men derimod virksomhederne. Geopark Odsherreds opgave er derfor faciliterende. Det er derfor vigtigt at der identificeres leadpartners private virksomheder, som allerede arbejder aktivt med geopark-brandet, som kan stå som udbyder og koordinator i forhold til eventuelle underleverandører. Med udgangspunkt i ovenstående, vil indsatsen i 2015 koncentreres om fødevareproducenter, oplevelsesudbydere og restauranter. Samtidig med dette skal der arbejdes med at facilitere nye produkter og samarbejder indenfor kunst, formidling/guidning og merchandise. Det er helt afgørende at der hurtigt fastlægges klare retningslinjer for virksomheders brug af geoparkbrandet. 14

15 Målbare pejlemærker frem til 2018: Samlet vækst i kommercielle overnatninger på 10% (svarende til overnatninger)- i forhold til det gennemsnitlige overnatningstal for 2012/13. Målet skal nås i samarbejde med VisitOdsherred og forudsætter målinger af gæsternes kendskab til Geopark Odsherred. Minimum 100 geoparkmærkede fødevare produkter. Minimum 10 pakketerede oplevelsesprodukter og nye geopark-koncepter. Identificering af leadpartnere, som vil udvikle og udbyde nye produkter inden for Geoparkkonceptet. Minimum 30 virksomheder fra forskellige erhvervsgrene og sektorer, der arbejder med Geopark Odsherreds brand, som en del af deres forretning og har en samarbejdsaftale med Geopark Odsherred. Minimum 100 guidede ture på årsbasis. Markedsføring og salg af nye produkter; f.eks. kunst og merchandise. Initiativer og handlinger i 2015 Foretage 0-punktmåling om gæsternes kendskab til Geopark Odsherred. Udarbejde retningslinjer for kommerciel brug af geopark-brand. Markedsføring og salg af pakketerede geopark-koncepter i Danmark. Yderligere udvikling af Geopark-mærkning af fødevarer. Udbygning af guidede ture. Udvikling af Geopark-retter i lokale restauranter. Generel PR indsats for Geopark Odsherred i danske medier. Presseindsats og markedsføring på det tyske og svenske marked. 15

16 5.2 Formidling og kommunikation Dette strategiske ben handler om at skabe en klar profil både indadtil og udadtil. Derfor skal kommunikationen være klar og entydig i forhold til de mange interessenter der arbejder med og omkring Geopark Odsherred. Dette skal også skabe fast grund under fødderne i den eksterne, nationale og internationale kommunikation. Sideløbende skal den hidtidige kommunikationsplan ajourføres og udbygges. Det er i den forbindelse vigtig af skabe en klar sammenhæng i kommunikationen, uanset om den sker via website, app, nyhedsbreve, presseaktiviteter eller lignende. Kommunikationen og formidlingen skal sikre en sammenhængende oplevelse. Dvs. at vi skal tænke i følgende værdikæde : Skabe kendskab skabe interesse skabe præference skabe handling. Det betyder, at vi generelt skal kommunikere geoparken bredt til relevante målgrupper, men det skal samtidig være inspirerende og handlingsorienteret. Endelig er det vigtigt at formidlingen on location / ved det enkelte site er troværdig og fyldestgørende. Med henblik på stedfæste geoparken i brugernes bevidsthed, bør der udvikles 3 4 flagskibs-lokaliter sites og et eller flere besøgscentre. Dermed får Geopark Odsherred nogle tydelige indgange eller markører. 16

17 Målbare pejlemærker frem til 2018: Website med minimum unikke besøgende i lokale modtagere af Geoparkens nyhedsbrev. Udvikling og etablering af ét eller flere besøgscentre. Fortsat udvikling og udbygning af Højderygstien. Udvikling af 3-4 flagskibs-lokaliteter. Fortsat skiltning af flere geologiske lokaliteter. Udvikle tematiserede ruter (Madrute, Bronzealderrute m.fl.). Synliggørelse af Geopark Odsherred ved hovedtrafikårer og indfaldsveje 3 i syd og 2 i nord. Initiativer og handlinger i 2015 Etablere ny website. Udarbejdelse af kommunikationsplan. Udvikle kvartalvis nyhedsbrev. Udgive coffe-table bog om Geopark Odsherred. Skiltning af ca. 6 udpegede sites. Færdiggørelse af Højderygstien 1. etape. Udpegning af et eller flere besøgscentre. Udpegning af 3-4 flagskibs-lokaliteter. Udvikle informationsmateriale for geoparkens 4 temaer. Drift af Geoparkens Infopunkt. 17

18 5.3 Undervisning og forskning Grundlaget for Geopark Odsherred er istidslandskabet. Det er derfor vigtigt, at der arbejdes fokuseret på at formidle viden om dette. Men det kræver også, at der sker en løbende erhvervelse af viden. Det er her forskning er vigtigt. Vi har brug for at uddybe vores viden om landskabets dannelse og om den evige forandring som foregår, dels som følge af menneskets brug af landskabet og dels som følge af naturpåvirkninger (vejr, vind, klimaforandringer). Strategisk er det derfor vigtigt at opbygge et godt kontaktnet til universiteter og forskningsmiljøer. Dette er forudsætningen for, at vores landskab kan gøres til genstand for universitetsspecialer, PhD afhandlinger og i den sidste ende er det dette, der kan skærpe interessen/skabe grundlaget for egentlige forskningsprojekter. Med mere viden får vi grundlag for at forbedre formidlingen; både i forhold til skoler, men også i forhold til borgere og turister. Bedre formidling giver højere læring og dermed større interesse og involvering. Vi skal altså styrke værdikæden forskning formidling læring involvering. Lykkes dette, så vil det også styrke de 3 øvrige strategiske valg. 18

19 Målbare pejlemærker frem til 2018: Min. 6 bachelorprojekter eller specialer med Odsherreds geologi, geografi e.l. som tema. Et større forskningsprojekt med Odsherreds geologi, geografi eller lignende som tema. Udvikling af undervisningstilbud til folkeskolen og gymnasiet. Udvikling af undervisningsmateriale til feriekolonier, ekskursioner m.m. Udvikle undervisningsmoduler til folkeskolen. Gennemførelse af et PhD-projekt omkring Odsherreds landskab. Udvikling af en dybdegående geofører /guide for områdets geologi. Initiering af et større forskningsprojekt om Odsherreds randmoræners dannelse. Årligt udbyde Geoguide-uddannelsesmodul til potentielle guider m.m. Ca skoleelever har gennemført Geokids-undervisningsforløbet og har opsat masker som et samlet kunstværk i landskabet. Initiativer og handlinger i 2015 Opbygge og udbygge kontaktnet til forskningsmiljøer i forhold til geologi, geografi, landskabspleje m.m. Arbejde for, at de første bachelorprojekter/universitetsspecialer med Odsherreds landskab som tema gennemføres i Udvikling af det Geo-guide-kursus til potentielle guider i efteråret Mindst 500 skoleelever har gennemført Geokids-undervisningsforløbet og opsat masker i deres lokale landskab. Udvikle undervisningsmateriale til feriekolonier, ekskursioner m.m. til sæsonen Udvikle kurser om landskabet i samarbejde med aftenskoler. 19

20 5.4 Samarbejde og identitet Det er afgørende for en geopark, at den bygger på lokal opbakning og forankring. Målet er at skabe lokal bevidsthed, stolthed, engagement/samarbejde og bruge dette som afsæt for at give Odsherred en klarere og mere sammenhængende profil i omverdenens bevidsthed hvilket bl.a. er afgørende i forhold til at skabe udvikling, vækst og bosætning. Der skal skabes en balance mellem åbenhed/ inddragelse på den ene side og klar forventningsafstemning på den anden side. Der vil være mange, der gerne vil bruge geoparken. Dette er i udgangspunktet positivt, men der bør være en klar grænse for, hvad Geopark Odsherred skal/kan bruges til. Samtidig er det dog afgørende, at det skal opleves som attraktivt at samarbejde med Geopark Odsherred På den korte bane skal der udarbejdes partnerskabsaftaler mellem geoparken og de forskellige interessenter, ligesom der skal skabes dels et partnerforum, hvor den store delmænge af foreninger, lokalsamfund og ildsjæle kan deltage og hvor der årligt sker en dialog og dels et udviklingsforum, hvor partnere med længerevarende og forpligtende samarbejde kan orientere sig om geoparkens stade og udvikling og koordinere tværgående processer. Samtidig skal der udvikles et regelsæt om benyttelse af varemærket/logoet Geopark Odsherred. Dette skal sikre en gennemskuelighed for alle parter. Geoparkfestivalen har en særlig rolle i denne strategi, idet den er en anledning til at den enkelte borger både kan være aktør i og bruger af geoparken. Skolerne og kulturinstitutioner er væsentlige aktører i arbejdet med identitetsskabelse. Hvis det lykkes at få geoparken indarbejdet i skolerne dagligdag og i kulturinstitutionernes arbejdsgrundlag, så vil det få stor betydning for borgernes kontaktflader til geoparken og for forståelsen af egnens særlige styrkepositioner. Målbare pejlemærker i 2018: Minimum 20 samarbejdsaftaler med lokalsamfund, organisationer og foreninger. Initiativer og handlinger i 2015 Udvikling og etablering af partnerskabsaftaler. Etablering af retningslinjer for samarbejdspartneres brug af geopark-logo. Skabelse af årligt partnerforum for foreninger, lokalsamfund og ildsjæle. Etablering af udviklingsforum for større geopark-partnere hvor tværgående processer udvikles og koordineres. Bidrage til foreningen for Geopark-festivalen omkring etablering af årlig festival i samarbejde med lokalsamfund, foreninger, kulturinstitutioner og ildsjæle. 20

21 6. Organisering Pr. 1. april 2015 selvstændiggøres Geopark Odsherred. Der etableres et lille sekretariat med 2 medarbejdere og en deltidsdirektør. Det er åbenlyst, at ovenstående strategi ikke kan foldes ud af sekretariatet alene. Det er derfor afgørende, at der opbygges en netværksorganisation, hvor en række partnere indgår i et fast og formelt samarbejde med Geopark Odsherred og sekretariatet. En række udviklingsopgaver skal således varetages af partnere gennem partnerskabsaftaler. Det gælder eksempelvis: Udvikling og udbud af undervisningstilbud. Udvikling og etablering af Højderygstiens næste etaper. Udvikling og udbud af kommercielle produkter/turisme. Udvikling og udbud af guidede ture. For at sikre en effektiv koordinering mellem samarbejdspartnere og Geopark Odsherred, etableres der i 2. kvartal 2015 et Udviklingsforum, som minimum 2 gange årligt mødes med henblik på at koordinere og afstemme de forskellige indsatser. Udviklingsforum består af de partnere, som indgår i et længerevarende og forpligtende samarbejde med Geopark Odsherred. I udgangspunktet er Udviklingsforum sammensat således: Naturstyrelsen Vestsjælland Center for Natur, Miljø og Trafik Center for Sekretariat og Digitalisering Center for Dagtilbud og Uddannelse Center for Kultur og Fritid Museum Vestsjælland Odsherred Teater Odsherreds Naturskole VisitOdsherred Udover udviklingsforum, afholdes der én gang årligt et partnerforum, som vil være en slags årsmøde for alle, der på en eller anden måde arbejder med geoparken. Oversigt over organiseringen af Geopark Odsherred er vist i diagrammet på næste side. 21

Hvad er GeoPark Odsherred?

Hvad er GeoPark Odsherred? GEOLOGI KUNST KULTURHISTORIE RÅVARER IDENTITET VÆKST - UDDANNELSE Geopark? Hvor køber man billet til parken? Endnu et (turisme)projekt? Hvem interesserer sig for bakker, sten og grus? Istidslandskabet

Læs mere

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV 2016-2020 21 April 2017 BAGGRUND Med optagelsen af den danske del af Vadehavet på UNESCOs verdensarvsliste i 2014 og etableringen af Nationalpark Vadehavet i 2010

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Autentisk og kompetent

Autentisk og kompetent ODSHERRED KOMMUNE VISIT ODSHERRED ODSHERRED ERHVERVSRÅD ODSHERREDS NYE ERHVERVSPOLITIK: Autentisk og kompetent Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted Odsherred som et kompetent og fleksibelt

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT AFRAPPORTERING VEDRØRENDE NATURPARKPARTNERSKABSPROCESSEN TIL FRILUFTSRÅDET INDLEDNING Naturpark Vesterhavet er beliggende i et helt særligt landskab

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst 22. februar 2010 STRATEGI Digital formidling på Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst satser over en fem-årig periode på at bringe museet helt i front med digital kunstformidling. Satsningen

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken 2015-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv

Læs mere

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno Maj 2015 Bjørn Voltzmann Udkast til Kommissorium for den nye samarbejdsstruktur i Stevns Kommune Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno 2015 2020 Hvad er formålet med dette kommissorium

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning Landdistriktspolitik 2015-2018 og handlingsplan 2017-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

KULTUR I KØGE KOMMUNE

KULTUR I KØGE KOMMUNE KI K K KULTUR I KØGE KOMMUNE KIKK er Køge Kommunes nye kulturstrategi. KIKK skal skabe puls, impuls og udvikling af et allerede mangfoldigt kulturliv i Køge Kommune. Kulturstrategien tilvejebringes gennem

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Invitation til projektet. VærtSkaberVækst

Invitation til projektet. VærtSkaberVækst Invitation til projektet VærtSkaberVækst Det gode værtskab indebærer en vært, der tager gæsten alvorligt og imødekommer de ønsker og behov som gæsten har for at blive underholdt, udfordret og bevæget.

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi 2015-17 Side 1 af 5 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Lokal områdeplanlægning i det åbne land. Hvordan griber man det an? Erfaringer fra DIAPLAN

Lokal områdeplanlægning i det åbne land. Hvordan griber man det an? Erfaringer fra DIAPLAN Lokal områdeplanlægning i det åbne land. Hvordan griber man det an? Erfaringer fra DIAPLAN Kært barn har mange navne Helhedsplan,, mellemformsplan, landskabsstrategi, lokal områdeplan En lokal områdeplan:

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Fadebursloven Nyborg, april 2013

Fadebursloven Nyborg, april 2013 Fadebursloven Nyborg, april 2013 Kongens Fadebur Kongens Fadebur er et fødevarenetværk etableret af Nyborg Slot for fødevareproducenter, specialiserede fødevareforhandlere og restauranter på Fyn. Mission:

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

Strategi for Dansk Talentakademi

Strategi for Dansk Talentakademi Strategi for Dansk Talentakademi Baggrund I 2003 blev Nordvestjysk Talentcenter etableret med en ambition om, at det i Holstebro skulle være muligt at dygtiggøre sig inden for flere forskellige kunstarter,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere