GEOPARK ODSHERRED Strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GEOPARK ODSHERRED Strategi 2015-2018"

Transkript

1 GEOPARK ODSHERRED Strategi

2 Geopark Odsherred - Strategi Udarbejdet af: Geopark Odsherred - marts 2015 Tekst og tilrettelæggelse: Sekretariatet for Geopark Odsherred Fotos og illustationer: Forsidefoto: varder på Gniben, Claus Starup Foto s. 7: Vejhøj i morgendisen, Claus Starup Foto s. 9: Geopark puslespil, Silvadanica Illustration s. 10: Tidslinje over seneste istider, Geopark Odsherred Foto s. 12: Geopark Fesitval på Ordrup Næs 2014, Claus Starup Foto s. 14: Geopark spisestel fra MULD+GULD, Nina Lemkow Foto s. 15: Nyoptagede gulerødder, Claus Starup Foto s. 16: Screen-dump fra Landskabet som isen skabte-app, Mediafarm Foto s. 17: Vandring på Højderygstien, Claus Starup Foto s. 18: Geokids-makser i Veddinge, Claus Starup Foto s. 19 : Geokids ude-undervisning i Egebjerg, Claus Starup Foto s. 22: Plejerupdyssen, Claus Starup Foto s. 23: Velkommen til Geopark Odsherred, Nina Lemkow Afsender: Bestyrelsen for den Erhvervsdrivende Fond Geopark Odsherred Kontakt: Geopark Odsherred Holtets Plads 1 DK-4500 Nykøbing Sj. Mail: Web: geoparkodsherred.dk 2

3 Bestyrelsens resumé 2015 Bestyrelsen indsats og arbejde i 2015 vil gå på 2 ben: 1) realisering af initiativer/aktiviteter som er lavthængende frugter og 2) strategiske valg, som skal sikre geoparkens langsigtede profil. Indsatsen i år bærer desuden præg af den opstartsfase Den Erhvervsdrivende Fond Geopark Odsherred befinder sig i. Indsatsen i 2015 vil således bygge på fortsat at drage nytte af nyheden om den første globale geopark i Danmark med støtte fra UNESCO i form af kommunikation, formidling og markedsføring. De konkrete tiltag i 2015 vil tage afsæt i at realisere synlige aktiviteter, herunder færdiggørelse af igangværende projekter i kommunalt regi : Etablering af ny website, indvielse af 1. etape af Højderygstien, skiltning af istidslandskabet samt formidlingsprojektet Landskabet som isen skabte. Desuden vil der i sommersæsonen blive udbudt guidede vandre- og busture for et betalende publikum og igen i år finansierer Geopark Odsherred en del af budgettet på årets Geoparkfestival, og vil desuden bidrage ved relevante events. Kendskabet til og forståelse for geopark-begrebet både lokalt og nationalt er afgørende for Geopark Odsherreds fremtidige eksistens, og det er derfor bestyrelsen magtpålæggende at få skabt en klar profil af Geopark Odsherred både indadtil og udadtil. Gennem fire fokusområder vækst, formidling, læring og partnerskaber, vil bestyrelsen i 2015 fastlægge en række konkrete små og store projekter, som til sammen skal gøre Geopark Odsherred genkendelig for den brede omverden i den næste 4-årige periode frem til næste re-evaluering i Derfor vil bestyrelsen allerede i 2015 tage hul på 2 vigtige, strategiske indsatser; nemlig dels strukturen for fremtidens besøgsservice ( visitorcenter ) og dels udpegningen af de 3 4 vigtigste besøgsmål ( Flagskibe ). Med udgangspunkt i landskabets dannelse, kulturhistorien, kunsten og de lokale råvarer ser bestyrelsen Geopark Odsherred som en samlet, dynamisk ramme for udviklingen af Odsherred som egn. Viljen til nytænkning og forandring er til stede, der sammen med en bred samarbejdsflade giver de bedste betingelser for bestyrelsen arbejde i fremtiden. Vi glæder os til at komme i gang! 3

4 Indhold 1. Baggrund 5 2. Interessenter i Geopark Odsherred 6 4. Fokusområder Vækst Formidling Læring Partnerskaber Strategiske valg frem til Vækst og markedsføring Formidling og kommunikation Undervisning og forskning Samarbejde og identitet Organisering Processen frem til

5 1. Baggrund I september 2014 blev Geopark Odsherred officielt anerkendt som en global geopark. Med optagelsen af Geopark Odsherred i hhv. European - og Global Geoparks Network (EGN/GGN) er en vigtig milepæl nået. Med dette som udgangspunkt, skal der nu arbejdes med at udfolde geoparken i forhold til at skabe vækst, identitet og læring. Samtidig med den internationale anerkendelse, bliver Geopark Odsherred selvstændiggjort, idet den erhvervsdrivende fond Geopark Odsherred etableres med virkning fra 2. kvartal Dette dokument skal derfor sætte retning for det videre arbejde. Med udgangspunkt i en klar vision, skal der opsættes mål, strategi og handlinger for arbejdet frem til udgangen af Dokumentet er også et centralt arbejdsredskab for Geoparkens bestyrelse som for sekretariatet. Men det er også et dokument, der beskriver hvordan Geopark Odsherred er et dynamisk netværk, der omfatter og inddrager en bred skare af interessenter, ikke mindst lokalt i form af partnerskaber med organisationer, lokalsamfund, foreninger og virksomheder. Geopark Odsherred - Danmarks første geopark - blev medlem af Global Geoparks Network i regi af UNESCO i september

6 Bestyrelsen for den Erhvervsdrivende Fond 2. Interessenter i Geopark Odsherred Optagelsen i EGN/ GGN og udskillelsen af Geopark Odsherred fra Odsherred Kommune til en erhvervsdrivende fond har sat geoparken i et nyt perspektiv, hvor der skal være plads til både nye og gamle aktionærer. I denne strategi arbejder bestyrelsen med 4 overordnede grupperinger af aktionærer, som hver især ønsker at få opfyldt forskellige ønsker, betingelser, formål og rammer til den fremtidige udvikling af Geopark Odsherred. Mange mål og ønsker fra de 4 aktionær-grupper er sammenlignelige, men har som oftest forskellig vægtning alt afhængig, hvilken gruppe man repræsenterer. Særligt gruppen af lokale aktører i Odsherred er svær at samle under samme kategori i det de repræsenterer et meget bredt udsnit af både foreninger og institutioner, lokalsamfund og private virksomheder m.fl. som alle har forskellige partnerskaber med Geopark Odsherred. Hvordan vil byrådet medvirke til at opfylde de ønskede betingelser for Geopark Odsherred? Hvilke betingelser ønsker byrådet at geoparken opfylder? Hvordan vil bestyrelsen opfylde fondens formål? Hvad er fondens formål? Odsherred Kommune - Byrådet Geopark Odsherred Lokale aktører European Geoparksn Network Global Geoparks Network Hvilke internationale målsætninger danne ramme for EGN / GGN s arbejde? Hvordan kan Geopark Odsherred opfylde EGN / GGN s anbefalinger? Hvad ønsker de lokale aktøre at bruge geoparken til? Hvordan vil de lokale aktører medvirke til at opfylde deres ønsker til Geopark Odsherred? De 4 aktionær-grupper som har interesser den fremtidige udvikling i Geopark Odsherred. Odsherred Kommune - Byrådet, European- og Global Geoparks Networks, Bestyrelsen for den Erhvervsdrivende Fond og de lokale aktører i Odsherred. De 4 aktionær-grupper har alle ønsker, bestingelser, formål og rammer til den fremtidige udvikling af Geopark Odsherred. 6

7 3. Vision Geopark Odsherred er i 2018 en veletableret geopark. Vi selv og omverdenen oplever geoparken som en samlende og dynamisk ramme for Odsherred som egn. Med dette menes, at geoparken i 2018 er den overordnede ramme for en række indsatser indenfor geoparkens 4 temaer kunst, lokale fødevarer, kulturhistorie og disse indsatser udmøntes i forhold til erhverv/turisme, undervisning, forskning og formidling. Dermed skabes en fælles fortælling og identitet. Forudsætningen er, at vi i frem mod 2018 iværksætter en række konkrete tiltag, som kan være med til at styrke og fremme de stedbundne potentialer samt den enestående position som international geopark. Målene er overordnet at vi; Har skabt vækst indenfor erhverv og turisme. Har en udbygget og tilgængelig formidling og infrastruktur i forhold til geoparkens 4 temaer. Har udviklet og implementeret et varieret undervisningstilbud. Indgår i aktive forskningsprojekter vedr. geologi og landskab. Har et bredt velfunderet netværk af samarbejdspartnere i lokalområdet, som alle bidrager til den samlede udvikling af Geopark Odsherred. 7

8 Bestyrelsen for den Erhvervsdrivende Fond 4. Fokusområder For at opfylde visionen, er det nødvendigt at anerkende de udfordringer der ligger foran os og derfor gøre en fokuseret indsats på udvalgte områder, som gennem strategiske valg og konkrete tiltag kan blive virkeliggjort. Også de fire aktionær-grupper har forskellige interesser og ønsker til hvad de kunne tænke sig at Geopark Odsherred skal tage udgangspunkt i. Det er desuden vigtigt at de tiltag og prioriteter, som strategien lægger op til, bliver indarbejdet i den kommende Kommuneplan : Fokusområder Vækst 4.2 Formidling 4.3 Læring 4.4 Partnerskaber Drive og udvikle geoparken inden for de fire temaer - landskab, kulturhistorie, kunst og lokale fødevare Skabe identitet gennem støtte til aktiviteter inden for geoparkens temaer og fokusområder Øge og formidle kendskabet til Odsherred gennem geoparken-konceptet Skabe udvikling og vækst i Odsherred Platform for et lokalt samlingspunkt på tværs af sektorer Iscenesætte landskabet til glæde for flertallet Markedsføre og brande Odsherred lokalt, naltionalt og internationalt Odsherred Kommune - Byrådet Geopark Odsherred Lokale aktører European Geoparks Network Global Geoparks Network Skabe retning for udvikling af bæredygtige evnts, projekter og produkter Bruge geoparken som eksperimentarium for iværksætteri Skabe en rødtråd gennem læring, undervisning og uddannelse på alle niveauer - fra vugge til krukke Markedsføre netværkets interesser på verdensplan Beskytte og formidle den geologiske arv for nuværende og fremtidige generationer Sikre bæredygtig økonomisk udvikling med naturggrundlaget som udgangspunkt De 4 aktionær-grupper har alle forskellige interesser og ønsker til hvad de kunne tænke sig at Geopark Odsherred skal tage udgangspunkt i. Figuren viser hvad fondens mål er, hvilke betingelser byrådet stiller, hvilke internationale rammer EGN / GGN arbejder efter og hvilke ønsker de lokale aktører har til Geopark Odsherred. 8

9 4.1 Vækst En geopark er ikke en statisk størrelse tværtimod. Det er afgørende, at geopark konceptet bruges til at skabe ny vækst med udgangspunkt i de stedbundne styrkepositioner - Landskabet, kulturhistorien, råvarerne og kunsten. Geopark Odsherred skaber ikke automatisk vækst. Det kræver en fokuseret og aktiv indsats, som både handler om at involvere erhverv/virksomheder og om at skabe en ny efterspørgsel. Det er oplagt, at Geopark Odsherred skal spille en fremtrædende rolle i udviklingen af Odsherreds turisme. Det indgår da også i den vedtagne turisme-strategi, at geoparken skal fungere som ramme for den fremtidige produkt- og aktivitetsudvikling indenfor turismen. De første skridt er taget, og der arbejdes nu med en række geopark koncepter, som skal skabe kommerciel udvikling med udgangspunkt i geoparkens temaer. Pt. laves der ca. 50 guidede ture om året i regi af Geopark Odsherred, men det tal skal fordobles frem til Men der er også muligheder i andre erhvervsgrene. Lokale fødevarer er et oplagt eksempel på et område, hvor der kan hentes synergier og hvor geoparken kan fungere som ramme for produktudvikling og markedsføring. Der er således etableret en klynge, med 8 medlemmer, som bl.a. arbejder med geopark-mærkning af fødevarer, hvor der pt. er ca. 60 mærkede fødevareprodukter. Der skal arbejdes videre af dette spor, bl.a. i forhold til at inddrage restauranter, supermarkeder og kommunens institutioner, hvor den helt store udfordring ligger i at få lavet et samlet fødevare-koncept, der kan tilgodese den mangfoldighed af fødevarer, producenter og aftagere der er i Odsherred. Andre potentialer ligger indenfor kunst, kunsthåndværk og design Det er afgørende for vækstskabelse, at der etableres partnerskaber mellem virksomheder/ organisationer og Geoparken, hvor der bl.a. tages stilling til følgende udfordringer: Hvordan sikres det at forskellige erhvervsgrene kan se mulighederne i geopark-konceptet? Hvordan vi gennem målrettet markedsføring kan skabe synlige resultater på kort sigt? Hvordan vi gennem fælles mål og konkrete projekter skaber klare samarbejdsrelationer mellem virksomheder og Geopark Odsherred win-win-løsninger? 9

10 4.2 Formidling Hvor møder man Geoparken? Det spørgsmål har lydt ofte i årene frem til godkendelsen. Det er nødvendigt, at geoparken er tilgængelig uanset om man færdes i landskabet eller i det digitale univers. Skiltning, udvikling af website/app/facebook, iscenesættelse af lokaliteter, guidede ture og etablering af besøgssteder m.m. skal gøre geoparken nærværende og konkret, både for borgere og gæster. En del initiativer er sat i værk(skiltning, ny website, udvikling af app), men der skal ske en yderligere udbygning i løbet af de kommende år. Når Geopark Odsherred skal formidles, er det vigtigt at prioritere hvad der er kernen. Det betyder, at der bør ske en prioritering af flagskibs lokaliteter, hvor det unikke ved Geopark Odsherred er umiddelbart synligt og forståeligt. Højderygstien vil kunne blive et sådant flagskib. Det samme gælder det allerede eksisterende Infopunkt ved Dragsholm slot. Der skal derfor udvikles en sammenhængende plan for formidling og infrastruktur. Der skal bl.a. tage stilling til: Hvordan sikres tilgængelighed til de forskellige geosites? Hvad skal være geoparkens flagskibe? Skal der være et eller flere besøgscentre ( Visitorcenter )? Hvordan synliggøres geoparken ved hovedtrafikårer/indfaldsveje? Neandertaler Neanderthal Neandertaler Nutidsmennesket Modern man Heutiger Mensch Mammut / Mammoth neske) Urokserne fra Vig og Prejlerup Vig and Prejlerup Aurochs Die Urochsen von Vig und Prejlerup Solvognen The Sun Chariot Der Sonnenwagen MENAP io CROMER ELSTER HOL- STEN SAALE EEM WEICHSEL HOLOCÆN 1 mio i dag today heute HOLOCÆN år/ years / Jahre i dag / today / heute 10

11 4.3 Læring Landskabsdannelsen i Odsherred er eksemplarisk, men der er fortsat forhold vi ikke ved nok om. Det er derfor vigtigt, at Odsherreds landskab fremover gøres til genstand for undersøgelser og forskning indenfor det naturvidenskabelige felt, såsom geologi, geografi, landskabsforvaltning, klimaforandringers påvirkninger m.m. Det er en udfordring, at sådan forskning ikke er højt prioriteret fra statslig side. En vej kunne derfor være at få studerende til at interessere sig for Odsherreds landskab og bruge det som udgangspunkt for f.eks. specialer/bacheloropgaver. Dette vil også kunne anspore til PhD-opgaver og egentlige forskningsprojekter. Ny forskning er også fundamentet for formidling og undervisning. Geoparkens kerne er landskabet og sammenhængen til det liv der leves i landskabet. Det er vigtigt, at vores børn og unge får viden og indsigt i den særlige sammenhæng mellem landskab og liv som findes i Odsherred. Dette er både vigtigt i forhold til både læring og identitetsskabelse. Dette fordrer, at geoparken indarbejdes i skolernes undervisning. Men skal dette lykkes, skal der udvikles undervisningstilbud og materialer til skoler og gymnasier. De første skridt er taget med Geokids-projektet, men dette skal suppleres med flere, differentierede tilbud. Der ligger også et potentiale i at udvikle tilbud til områdets mange feriekolonier, som hvert år besøges af tusindvis af børn fra andre kommuner, ligesom der er mulighed for at skabe koncepter omkring ekskursioner. Endelig er der den voksne del af befolkningen. Her er det vigtigt, at der er uddannede guider, der kan formidle geoparken på guidede ture eller optræde som undervisere på kurser i for eks. aftenskoleregi. Der skal opstilles mål og kriterier for hvordan vi løser følgende udfordringer: Hvordan skaber vi interesse for at bruge Odsherreds landskab/geologi som forskningsfelt? Hvordan får vi indarbejdet Odsherreds landskab i de lokale undervisningsinstitutioner og læreplaner? Hvordan udvikler vi interessant undervisningsmateriale til lejrskoler, spejdere og feriekolonier m.fl.? Hvordan sikrer vi at den voksne del af befolkningen får kendskab og forståelse for Geopark Odsherred? 11

12 4.4 Partnerskaber Der er helt essentielt, at Geopark Odsherred har en bred forankring lokalt. Erfaringen fra Geoparkfestivalen i 2014 viser, at der er mange lokale, der gerne vil og kan engagere sig i konkrete opgaver. Denne type engagement er der fortsat behov for, men der er også behov for flere forpligtende aftaler mellem på den ene side forskellige organisationer/foreninger/virksomheder/institutioner og på den anden side Geopark Odsherred. Disse aftaler/partnerskaber kan omhandle konkrete projekter, produkter eller processer. Det afgørende er, at der indgås forpligtende aftaler, der både sikrer en decentral/lokal forankring og et fælles udgangspunkt og på den anden side en forventningsafstemning af hvad produktet eller målet med partnerskabet er, og hvor kvalitetsniveauet skal ligge. Partnerskaberne skal bl.a. medføre, at geoparken funderes bredt og at opgaven med at udvikle Geopark Odsherred ikke bliver en ensidig proces, derfor skal der tages stilling til følgende udfordringer: Hvordan gøres partnerskaberne attraktive for både aktører og geopark? Hvilke funktionelle og forståelige rammer skal der skabes for lokale partnerskaber? Hvilke gensidige mål og forventninger skal der være mellem de lokale aktører og Geopark Odsherred? Hvordan sikres det at Geopark-brandet anvendes fornuftigt, således at partnerskaber understøtter kommunikation, synlighed og forståelse? 12

13 Realisere udviklingsprojekter og aktiviteter gennem fundraising Etablering af forpligtende partnerskaber mellem lokale aktører og andre interessenter Initierer, koordinerer og faciliterer nye tiltag inden for vækst, formidling, læring og partnerskaber Deltager i samarbejdsrelationer med de internationale geoparknetværk Bestyrelsen for den Erhvervsdrivende Fond 5. Strategiske valg frem til 2018 Med udgangspunkt i strategiens opstillede fokusområder , skal der gennem de næste år frem til re-evalueringen i 2018 træffes nogle langsigtede strategiske valg og prioriteringer dels for at sikre fremdrift og udvikling i Geopark Odsherred og dels for at sætte rammer for geoparkens virke og beskæftigelsesfelt. Både byrådet, bestyrelsen, geoparkernes netværk og de lokale aktører skal gensidigt bidrage til de indsatser og prioriteringer som skal udgøre geoparkens beskæftigelsesfelt frem til Alle valg og prioriteringer skal som udgangspunkt have målbare pejlemærker. På den korte bane i 2015 skal geoparken finde sit fodfæste og holde fokus ved realisering af synlige initiativer og aktiviteter. Strategiske valg frem til 2018: 5.1 Vækst og markedsføring 5.2 Formidling og kommunikation 5.3 Undervisning og forskning 5.4 Samarbejde og identitet Skabe rammer for øget vækstpotentialet inden for erhverv og turisme Støtte geoparkens aktiviteter økonomisk Udarbejde retninglinjer for geoparken i Kommuneplan Indarbejde geopark-konceptet i relevante sektorplaner Odsherred Kommune - Byrådet Geopark Odsherred Lokale aktører European Geoparksn Network Global Geoparks Network Ingår i gensidige, forpligtende partnerskabsaftaler Aktiv deltagelse i udviklingsforum og partnerforum Medviken til udvikling af events, projekter og produkter inden for landskab, kulturhsitorie, kunst og lokale råvare Implementere geopark-konceptet i undervisningstilbud Bygge relationer til andre geoparker og deltage i netværksarbejde Skabe interesse for Odsherreds landskab som forskningsfelt Forbinde kulturhistorien til de geologiske processer Interegrere geoparkbegrebet i skolerens læseplan Gennemføre flere etaper af Højderygstien i samarbejde med relavante partnere Alle 4 aktionær-grupper skal gensidigt bidrage til de strategiske valg og prioriteringer, som skal udgøre geoparkens beskæftigelsesfelt frem til Figuren viser hvordan de fondsbestyrelsen, byrådet, geoparkernes netværk og de lokale aktører vil imødekomme de indsatser som skal danne gundlag for Geopark Odsherred. 13

14 5.1 Vækst og markedsføring De stragiske valg handler om at inddrage virksomheder i produktudvikling, branding markedsføring og salg. Forudsætningen for vækst er, at der skabes nye produkter og oplevelser, som kan føres på markedet. Strategisk prioriteres indsatser, der relativt hurtigt kan føres på markedet og skabe synlige resultater. Det vil være en vigtig forudsætning for yderligere produktudvikling. Det er i udgangspunktet ikke Geopark Odsherred, der skal udvikle og udbyde produkter, men derimod virksomhederne. Geopark Odsherreds opgave er derfor faciliterende. Det er derfor vigtigt at der identificeres leadpartners private virksomheder, som allerede arbejder aktivt med geopark-brandet, som kan stå som udbyder og koordinator i forhold til eventuelle underleverandører. Med udgangspunkt i ovenstående, vil indsatsen i 2015 koncentreres om fødevareproducenter, oplevelsesudbydere og restauranter. Samtidig med dette skal der arbejdes med at facilitere nye produkter og samarbejder indenfor kunst, formidling/guidning og merchandise. Det er helt afgørende at der hurtigt fastlægges klare retningslinjer for virksomheders brug af geoparkbrandet. 14

15 Målbare pejlemærker frem til 2018: Samlet vækst i kommercielle overnatninger på 10% (svarende til overnatninger)- i forhold til det gennemsnitlige overnatningstal for 2012/13. Målet skal nås i samarbejde med VisitOdsherred og forudsætter målinger af gæsternes kendskab til Geopark Odsherred. Minimum 100 geoparkmærkede fødevare produkter. Minimum 10 pakketerede oplevelsesprodukter og nye geopark-koncepter. Identificering af leadpartnere, som vil udvikle og udbyde nye produkter inden for Geoparkkonceptet. Minimum 30 virksomheder fra forskellige erhvervsgrene og sektorer, der arbejder med Geopark Odsherreds brand, som en del af deres forretning og har en samarbejdsaftale med Geopark Odsherred. Minimum 100 guidede ture på årsbasis. Markedsføring og salg af nye produkter; f.eks. kunst og merchandise. Initiativer og handlinger i 2015 Foretage 0-punktmåling om gæsternes kendskab til Geopark Odsherred. Udarbejde retningslinjer for kommerciel brug af geopark-brand. Markedsføring og salg af pakketerede geopark-koncepter i Danmark. Yderligere udvikling af Geopark-mærkning af fødevarer. Udbygning af guidede ture. Udvikling af Geopark-retter i lokale restauranter. Generel PR indsats for Geopark Odsherred i danske medier. Presseindsats og markedsføring på det tyske og svenske marked. 15

16 5.2 Formidling og kommunikation Dette strategiske ben handler om at skabe en klar profil både indadtil og udadtil. Derfor skal kommunikationen være klar og entydig i forhold til de mange interessenter der arbejder med og omkring Geopark Odsherred. Dette skal også skabe fast grund under fødderne i den eksterne, nationale og internationale kommunikation. Sideløbende skal den hidtidige kommunikationsplan ajourføres og udbygges. Det er i den forbindelse vigtig af skabe en klar sammenhæng i kommunikationen, uanset om den sker via website, app, nyhedsbreve, presseaktiviteter eller lignende. Kommunikationen og formidlingen skal sikre en sammenhængende oplevelse. Dvs. at vi skal tænke i følgende værdikæde : Skabe kendskab skabe interesse skabe præference skabe handling. Det betyder, at vi generelt skal kommunikere geoparken bredt til relevante målgrupper, men det skal samtidig være inspirerende og handlingsorienteret. Endelig er det vigtigt at formidlingen on location / ved det enkelte site er troværdig og fyldestgørende. Med henblik på stedfæste geoparken i brugernes bevidsthed, bør der udvikles 3 4 flagskibs-lokaliter sites og et eller flere besøgscentre. Dermed får Geopark Odsherred nogle tydelige indgange eller markører. 16

17 Målbare pejlemærker frem til 2018: Website med minimum unikke besøgende i lokale modtagere af Geoparkens nyhedsbrev. Udvikling og etablering af ét eller flere besøgscentre. Fortsat udvikling og udbygning af Højderygstien. Udvikling af 3-4 flagskibs-lokaliteter. Fortsat skiltning af flere geologiske lokaliteter. Udvikle tematiserede ruter (Madrute, Bronzealderrute m.fl.). Synliggørelse af Geopark Odsherred ved hovedtrafikårer og indfaldsveje 3 i syd og 2 i nord. Initiativer og handlinger i 2015 Etablere ny website. Udarbejdelse af kommunikationsplan. Udvikle kvartalvis nyhedsbrev. Udgive coffe-table bog om Geopark Odsherred. Skiltning af ca. 6 udpegede sites. Færdiggørelse af Højderygstien 1. etape. Udpegning af et eller flere besøgscentre. Udpegning af 3-4 flagskibs-lokaliteter. Udvikle informationsmateriale for geoparkens 4 temaer. Drift af Geoparkens Infopunkt. 17

18 5.3 Undervisning og forskning Grundlaget for Geopark Odsherred er istidslandskabet. Det er derfor vigtigt, at der arbejdes fokuseret på at formidle viden om dette. Men det kræver også, at der sker en løbende erhvervelse af viden. Det er her forskning er vigtigt. Vi har brug for at uddybe vores viden om landskabets dannelse og om den evige forandring som foregår, dels som følge af menneskets brug af landskabet og dels som følge af naturpåvirkninger (vejr, vind, klimaforandringer). Strategisk er det derfor vigtigt at opbygge et godt kontaktnet til universiteter og forskningsmiljøer. Dette er forudsætningen for, at vores landskab kan gøres til genstand for universitetsspecialer, PhD afhandlinger og i den sidste ende er det dette, der kan skærpe interessen/skabe grundlaget for egentlige forskningsprojekter. Med mere viden får vi grundlag for at forbedre formidlingen; både i forhold til skoler, men også i forhold til borgere og turister. Bedre formidling giver højere læring og dermed større interesse og involvering. Vi skal altså styrke værdikæden forskning formidling læring involvering. Lykkes dette, så vil det også styrke de 3 øvrige strategiske valg. 18

19 Målbare pejlemærker frem til 2018: Min. 6 bachelorprojekter eller specialer med Odsherreds geologi, geografi e.l. som tema. Et større forskningsprojekt med Odsherreds geologi, geografi eller lignende som tema. Udvikling af undervisningstilbud til folkeskolen og gymnasiet. Udvikling af undervisningsmateriale til feriekolonier, ekskursioner m.m. Udvikle undervisningsmoduler til folkeskolen. Gennemførelse af et PhD-projekt omkring Odsherreds landskab. Udvikling af en dybdegående geofører /guide for områdets geologi. Initiering af et større forskningsprojekt om Odsherreds randmoræners dannelse. Årligt udbyde Geoguide-uddannelsesmodul til potentielle guider m.m. Ca skoleelever har gennemført Geokids-undervisningsforløbet og har opsat masker som et samlet kunstværk i landskabet. Initiativer og handlinger i 2015 Opbygge og udbygge kontaktnet til forskningsmiljøer i forhold til geologi, geografi, landskabspleje m.m. Arbejde for, at de første bachelorprojekter/universitetsspecialer med Odsherreds landskab som tema gennemføres i Udvikling af det Geo-guide-kursus til potentielle guider i efteråret Mindst 500 skoleelever har gennemført Geokids-undervisningsforløbet og opsat masker i deres lokale landskab. Udvikle undervisningsmateriale til feriekolonier, ekskursioner m.m. til sæsonen Udvikle kurser om landskabet i samarbejde med aftenskoler. 19

20 5.4 Samarbejde og identitet Det er afgørende for en geopark, at den bygger på lokal opbakning og forankring. Målet er at skabe lokal bevidsthed, stolthed, engagement/samarbejde og bruge dette som afsæt for at give Odsherred en klarere og mere sammenhængende profil i omverdenens bevidsthed hvilket bl.a. er afgørende i forhold til at skabe udvikling, vækst og bosætning. Der skal skabes en balance mellem åbenhed/ inddragelse på den ene side og klar forventningsafstemning på den anden side. Der vil være mange, der gerne vil bruge geoparken. Dette er i udgangspunktet positivt, men der bør være en klar grænse for, hvad Geopark Odsherred skal/kan bruges til. Samtidig er det dog afgørende, at det skal opleves som attraktivt at samarbejde med Geopark Odsherred På den korte bane skal der udarbejdes partnerskabsaftaler mellem geoparken og de forskellige interessenter, ligesom der skal skabes dels et partnerforum, hvor den store delmænge af foreninger, lokalsamfund og ildsjæle kan deltage og hvor der årligt sker en dialog og dels et udviklingsforum, hvor partnere med længerevarende og forpligtende samarbejde kan orientere sig om geoparkens stade og udvikling og koordinere tværgående processer. Samtidig skal der udvikles et regelsæt om benyttelse af varemærket/logoet Geopark Odsherred. Dette skal sikre en gennemskuelighed for alle parter. Geoparkfestivalen har en særlig rolle i denne strategi, idet den er en anledning til at den enkelte borger både kan være aktør i og bruger af geoparken. Skolerne og kulturinstitutioner er væsentlige aktører i arbejdet med identitetsskabelse. Hvis det lykkes at få geoparken indarbejdet i skolerne dagligdag og i kulturinstitutionernes arbejdsgrundlag, så vil det få stor betydning for borgernes kontaktflader til geoparken og for forståelsen af egnens særlige styrkepositioner. Målbare pejlemærker i 2018: Minimum 20 samarbejdsaftaler med lokalsamfund, organisationer og foreninger. Initiativer og handlinger i 2015 Udvikling og etablering af partnerskabsaftaler. Etablering af retningslinjer for samarbejdspartneres brug af geopark-logo. Skabelse af årligt partnerforum for foreninger, lokalsamfund og ildsjæle. Etablering af udviklingsforum for større geopark-partnere hvor tværgående processer udvikles og koordineres. Bidrage til foreningen for Geopark-festivalen omkring etablering af årlig festival i samarbejde med lokalsamfund, foreninger, kulturinstitutioner og ildsjæle. 20

21 6. Organisering Pr. 1. april 2015 selvstændiggøres Geopark Odsherred. Der etableres et lille sekretariat med 2 medarbejdere og en deltidsdirektør. Det er åbenlyst, at ovenstående strategi ikke kan foldes ud af sekretariatet alene. Det er derfor afgørende, at der opbygges en netværksorganisation, hvor en række partnere indgår i et fast og formelt samarbejde med Geopark Odsherred og sekretariatet. En række udviklingsopgaver skal således varetages af partnere gennem partnerskabsaftaler. Det gælder eksempelvis: Udvikling og udbud af undervisningstilbud. Udvikling og etablering af Højderygstiens næste etaper. Udvikling og udbud af kommercielle produkter/turisme. Udvikling og udbud af guidede ture. For at sikre en effektiv koordinering mellem samarbejdspartnere og Geopark Odsherred, etableres der i 2. kvartal 2015 et Udviklingsforum, som minimum 2 gange årligt mødes med henblik på at koordinere og afstemme de forskellige indsatser. Udviklingsforum består af de partnere, som indgår i et længerevarende og forpligtende samarbejde med Geopark Odsherred. I udgangspunktet er Udviklingsforum sammensat således: Naturstyrelsen Vestsjælland Center for Natur, Miljø og Trafik Center for Sekretariat og Digitalisering Center for Dagtilbud og Uddannelse Center for Kultur og Fritid Museum Vestsjælland Odsherred Teater Odsherreds Naturskole VisitOdsherred Udover udviklingsforum, afholdes der én gang årligt et partnerforum, som vil være en slags årsmøde for alle, der på en eller anden måde arbejder med geoparken. Oversigt over organiseringen af Geopark Odsherred er vist i diagrammet på næste side. 21

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 4 Oversigt over indsatsområder... 4 Målgruppe... 4 Udgangspunkt... 4 Indsatsområder... 6

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Bestyrelsesudvikling

Bestyrelsesudvikling LOF HASLEV Bestyrelsesudvikling Sådan gør vi i LOF Haslev 1. februar 2015 LOF Haslev Ligger på Midtsjælland i Faxe Kommune 2.441 timer i 2014 Udbudt 160 hold i 2014-2015 Økonomi: meget fornuftig 50-års

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune Procesplan for Lillebælt Naturpark Bilag 4 Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune September 2013 1 Procesplan for Lillebælt Naturpark Indhold Forord... 2 1. Procesplan

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst!

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! ØU SYRETEST AF VISIONEN Roskilde Kommune, 1. oktober 2014 Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! 1 VISIONENS SPROGLIGE PEJLEMÆRKE Visionens sproglige pejlemærke rummer både de nuværende styrkepositioner

Læs mere

NYHEDSBREV! 1/2013 udsendt uge 10

NYHEDSBREV! 1/2013 udsendt uge 10 KLYNGEKLUBBEN ODSHERRED er flyttet ind i Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sjælland. Den første del af 2013 har i høj grad stået i flytningens tegn det har også betydet at nogen af de planlagte

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere