Analyse af uddannelsesbehov inden for området fugefri gulve.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af uddannelsesbehov inden for området fugefri gulve."

Transkript

1 Analyse af uddannelsesbehov inden for området fugefri gulve. Projektnummer: Pulje: AMU6295 BAI udvikling ag udd. og lærerudd Sagsnr.: C.021

2 Indhold Baggrund for undersøgelsen... 3 Formålet med undersøgelsen... 3 Fugefri gulve hvad er det... 3 Hvor anvendes fugefri gulve... 3 Karakteristik af virksomhederne i branchen... 4 Medarbejderuddannelser... 4 Forventninger til fremtiden... 5 Nuværende uddannelser som kan være relevante for fugefri gulve... 5 Virksomhedernes ønsker til efteruddannelse... 6 Mindre virksomheder... 7 Mellemstore virksomheder... 7 Hvilke medarbejderkompetencer efterspørges... 7 Arbejdsteknik... 8 Kvalitet... 8 Arbejdsmiljø... 8 Andet... 8 Virksomheder i undersøgelsen... 8 Virksomheder der udfører fugefri gulve... 9 Arbejdsteknik Kvalitet Arbejdsmiljø Andet Uddannelsesmål der p.t. kan tages udgangspunkt ved de anførte arbejdsområder Arbejdsteknik Kvalitet Arbejdsmiljø Andet Spørgeguide... 14

3 Baggrund for undersøgelsen Området fugefri gulve vinder tilsyneladende frem i byggeriet og samtidig sker der en stor udvikling på materiale og materielområdet.leverandører og entreprenører inden for branchen ønsker at få afdækket behov for og indhold i en uddannelse inden for området fugefri gulve. Formålet med undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at afdække de eksisterende jobprofiler og kompetencer og samtidig undersøge hvilke jobprofiler og kompetencer virksomhederne vil efterspørge i fremtiden, som følge af denne udvikling. Med afdækningen af eksisterende og nye ønsker til jobprofiler og kompetencer vil efteruddannelsesudvalgets få et bud på ønsker til uddannelsesstrukturer, som de kan arbejde videre med i et ordinært udviklingsarbejde. Fugefri gulve hvad er det Fugefri gulve omfatter hærdeplast baserede belægninger af epoxy, polyuretan og akryl, som påføres gulvet i en våd proces, hvorefter der sker en ophærdning. Fugefri gulve anvendes typisk på steder hvor der stilles særlige krav til mekanisk og kemisk resistens, tæthed, rengøringsvenlighed og skridsikring. Afhængig af hvilket krav der stilles til det færdige gulv, kan kunststofbelægningen udføres som tyndfilm (0,1 0,3 mm) eller tykfilm (0,5 9 mm). Forskellige former for flydemørtel og lignende cementbaserede produkter går også under fællesbetegnelsen fugefri gulve. Disse produkter er en del af produktsortimentet hos flere af branchens virksomheder, og de anvendes både i forbindelse med opretning af gulv forud for udlægning af gulvbelægning, og som færdigt gulv efter afslibning og coatning. Hvor anvendes fugefri gulve Fugefri gulve har på grund af deres mekaniske og kemiske egenskaber traditionelt været anvendt inden for lager, industri, fødevareområdet og offentlige institutioner. Derudover anvendes epoxyprodukterne også til coatning af tanke, broer og stålkonstruktioner. Men også inden for andre området finder fugefri gulve anvendelse, ikke mindst på grund af de mange muligheder for farve og design effekter. Offentlige bygninger, forretninger og virksomheder, hvor design går forud for styrke, er derfor også områder, hvor anvendelsen af fugefri gulve vinder frem.

4 Karakteristik af virksomhederne i branchen Branchen består af små og mellemstore virksomheder med op til ca. 20 ansatte, som kan opdeles i 2 hovedgrupper: Gulvlæggervirksomhederne med fokus på de traditionelle gulvlæggerprodukter som tæpper, linoleum, vinyl m.m., men hvor fugefri gulve udgør en mindre del af arbejdsopgaverne. Specialiserede virksomheder, der hovedsagelig beskæftiger sig med fugefri gulve og overfladebehandling. Begge virksomhedstyper giver udtryk for, at det er en lille branche hvor alle kender hinanden, og medarbejderne bliver ofte længe i den samme virksomhed. Rekruttering af medarbejdere foregår for det meste via personligt netværk. Da fugefri gulve i stor grad anvendes inden for levnedsmiddelindustrien og lignende områder, hvor produktionen kun vanskeligt kan stoppes i forbindelse med udlægning eller reparation af gulv, skal medarbejderne være meget fleksible i forhold til arbejdstid. På den baggrund oplever nogle af de specialiserede virksomheder en vis udskiftning af nye medarbejdere. Medarbejderuddannelser Fagområdet fugefri gulve er ikke dækket af en egentlig faguddannelse, og oplæringen af medarbejderne foregår derfor primært som sidemandsoplæring mere eller mindre systematiseret. Det ser ud som om, at medarbejderne, der arbejder med fugefri gulve, alle har været på det lovpligtige Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater. Kendskabet til AMU-kurset om fugefri gulve er derimod ikke så udbredt. Hos flere af virksomhederne er leverandørkurser, inden for et specifikt produkt, en del af oplæringen af medarbejderne. Gulvlæggervirksomheder, som har fugefri gulve som en nicheproduktion, beskæftiger for det meste medarbejdere med en erhvervsuddannelse som gulvlægger. De specialiserede virksomheder beskæftiger ufaglærte medarbejdere, men enkelte af de adspurgte giver udtryk for at de generelt foretrækker medarbejdere med en håndværksmæssig uddannelse. Ikke kun på grund af de faglige kompetencer, men mere fordi, at en byggefaglig uddannelse giver indsigt i værktøjsbrug og en større forståelse for samarbejdsrelationerne, både på byggepladsen og hos kunderne. Virksomhederne beskæftigede både murer, tømrer, elektriker, malere m.m.. og der var enighed om, at mureruddannelsen var den uddannelse der bedst dækkede deres fagområde. Overraskende nok, beskæftigede ingen af de adspurgte virksomheder medarbejdere med en gulvlæggeruddannelse. Under et par af interviewene fik jeg det indtryk, at ikke alle føler et

5 branchefællesskab med gulvlæggerne, hvilke måske kan forklarer, hvorfor der ikke er gulvlæggere i disse virksomheder. Opgaverne i branchen spænder lige fra et lille toiletgulv på en institution til store nationale og internationale bygge- og anlægsprojekter. De mindre opgaver løses af én enkelt mand og de større opgaver udføres af sjak med op til 6-7 mand. Da branchens ansatte er specialiseret inden for området, opleves at nogle medarbejdere starter op som selvstændige efter de har fået erfaring hos de etablerede virksomheder, og herefter fungerer de som underentreprenører. Forventninger til fremtiden Alle de adspurgte virksomheder forventede at markedet med fugefri gulve vil vokse i fremtiden, og specielt mulighederne for designergulve vil kunne udvide markedet inden for institutioner og andre bløde erhverv. Derudover opleves at den bløde polyuretan i langt højere grad anvendes, hvor der tidligere er anvendt vinyl og linoleum. Dette skyldes at den bløde polyuretan har en god gangkomfort, samtidig med nye muligheder for individuelt design og ikke mindst at den lægges fugefrit. På trods af de mange designmæssige muligheder, havde ingen af de adspurgte virksomheder troen på, at produkterne vil blive efterspurgt på det private marked. Dette skyldes at produkterne er forholdsvise dyre i forhold til fliser og lignende gulvbelægninger. Derudover var det også opfattelsen, at kvaliteten af det færdige gulv ikke helt endnu kan matche den finish som det private marked forventer. Når virksomhederne blev spurgt om de forskellige gulvtyper, var der enighed om, at lugtgenerne og arbejdsmiljøet ved udlægning af akrylgulve var problematisk. Flere af virksomhederne ville slet ikke arbejde med produktet og andre anvendte det kun i særlige tilfælde, hvor hærdetiden var kritisk. Nuværende uddannelser som kan være relevante for fugefri gulve Udlægning af fugefri gulve (45923). Efteruddannelseskursus med en varighed på 3 dage. Kursusmål er: Deltagerne kan udlægge og reparerer fugefri gulve af kompositmaterialer under hensyn til givne udfaldskrav og i henhold til gældende bygge-, miljø- og arbejdsmiljølovgivning, samt relevante anvisninger. Deltagerne kan vurdere undergulvets planhed, fugtighed, fasthed og renhed, og på den baggrund rådgive om valg af egnede fugefri belægninger, samt vurdere eksisterende gulve med henblik på reparation, herunder opretning og montering af ny fugefri belægning. Til arbejdets udførelse kan deltagerne selvstændigt vælge og anvende korrekt materiale og hensigtsmæssigt værktøj og maskiner.

6 Efteruddannelseskursus for henholdsvis epoxy, polyuretan og akryl (43148). Uddannelserne har hver en varighed på 3 dage. Kursusmålet er: Deltagerne kan udlægge og reparere fugefri gulve af kompositmaterialer under hensyn til givne udfaldskrav og i henhold til gældende bygge-, miljø- og arbejdsmiljølovgivning, samt relevante anvisninger. Deltagerne kan i den forbindelse rådgive om valg og anvendelse af egnede fugefri belægninger, samt vurdere eksisterende gulve med henblik på vedligeholdelse og opretning og montering af ny fugefri belægning. Til arbejdets udførelse kan deltagerne selvstændigt vælge og anvende hensigtsmæssige materialer, værktøj og maskiner. Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater (43996). Dette kursus er lovpligtigt for alle der arbejder med epoxy og isocyanat i åbne systemer, og kurset er derfor ikke målrettet en enkelt branche. Kursusmål: Deltagerne kan udføre arbejde med epoxy og isocyanater sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt i forhold til sig selv og sine omgivelser j.f. 5 i AT bekendtgørelsen nr. 292 af 26. april Vurdering af undergulve (40702). Dette efteruddannelseskursus har en varighed på ½ dag, og kan muligvis have interesse i forbindelse med fugefri gulve. Kursusmål: Deltagerne kan vurdere undergulve med henblik på montering og reparation, hvilket omfatter vurdering af undergulvets bæreevne, fasthed, fugttilstand og egnethed for montering af overfladebelægning. Arbejdet udføres under hensyn til kravspecifikationer og relevante anvisninger, samt gældende lovgivning om miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri. Virksomhedernes ønsker til efteruddannelse Fælles for de adspurgte virksomheder er, at de alle efterlyser kurser der kan opkvalificere deres medarbejdere inden for materialekendskab, arbejdsteknik og kvalitet. Enkelte af virksomhederne, så gerne at der også var kurser inden for de mere bløde områder som kundekontakt og samarbejde på byggepladsen. Dette ønske var dog specielt rettet mod de medarbejdere som ikke i forvejen har en håndværksmæssig uddannelse. Flere af de interviewet virksomheder havde imidlertid ingen kendskab til de AMU kurser som allerede findes.

7 Mindre virksomheder Ikke uventet, giver de mindre virksomheder udtryk for, at det er svært at undvære medarbejdere selv i kortere tid, og derfor efterlyses kurser af kortere varighed, fx 1 3 dage. Kurserne skal være fleksible og skal kunne stykkes sammen på forskellige måder. Derudover skal kurserne ligge i perioder, hvor der normalt ikke er så meget at lave, fx januar, februar og marts måned. Gulvlæggervirksomhederne, som har fugefri gulve som en nicheproduktion, efterlyser i højere grad kurser der omhandler produktkendskab og udlægningsteknikker for det konkrete produkt. Dette skyldes sandsynligvis, at en stor del af det forberedende arbejde inden udlægningen, indgår som en del af gulvlæggeruddannelsen. De virksomheder, som har specialiseret sig i fugefri gulve, efterlyser derimod kurser, som dækker arbejdsprocessen bredere. Den brede palet af kurser som disse virksomheder efterlyser, hænger sammen med at de ofte beskæftiger ufaglærte eller andre som ikke har et grundlæggende kendskab til undergulvets opbygning. Mellemstore virksomheder De mellemstore virksomheder, som er interviewet i denne undersøgelse, er alle virksomheder, som har specialiseret sig i fugefri gulve samt coatning af konstruktioner af beton og stål, fx broer og tanke. Virksomhederne i denne kategori efterlyste alle en kortere erhvervsuddannelse inden for området, fx en 2 årig uddannelse. Flere af virksomhederne gav udtryk for, at flere af elementerne i gulvlæggeruddannelsen er relevante for fugefri gulve. Som alternativ til erhvervsuddannelsen foreslog en virksomhed, at der til mureruddannelsen kan udvikles et valgfrit modul som omhandler fugefri gulve. Hvilke medarbejderkompetencer efterspørges De efterlyste kompetencer hos medarbejderne var ikke umiddelbart afhængige af virksomheds type eller størrelse. Ikke uventet havde virksomhederne i første omgang fokus på den tekniske side, når der blev snakket efteruddannelse og kompetencer, og der var en bred enighed om, at mange fejl kan undgås, hvis medarbejderne havde en større indsigt i de helt basale forhold, der har betydning for et flot gulv. I forbindelse med interviewene var det vanskeligt at adskille begreberne arbejdsteknik, kvalitet og kvalitetssikring. Der var imidlertid ingen tvivl om, at virksomhederne efterlyste, at medarbejderne ud over viden om udførelsesteknikker også havde en større forståelse for produktspecifikke krav, fx blandetid/hastighed, styring af fugt og temperatur ved udlægning/ophærdning og kontrol og dokumentation af disse forhold. Hos alle de adspurgte, var der ligeledes enighed om, at medarbejderne også skal vide noget om undergulvets konstruktion, kvalitetssikring, kommunikation og arbejdsmiljø.

8 Nedenstående stikordsliste gengiver virksomheders ønsker til, hvad kommende efteruddannelser burde omhandle. Stikordene er ikke prioriteret. Arbejdsteknik Egenskaber, designmuligheder for gulvbelægning (produktkendskab) Blandetid og hastighed Udlægningsteknikker Temperatur i hærdefasen Nivellering og afsætning Flydemørtler (produktkendskab) Hulkel, detaljer i afslutninger, afslutning mod andre belægninger Reparationer Kvalitet Underlagskonstruktion i forhold til belægningstype (produktkendskab) Informationer til kunden hvad gulvet kan/ikke kan og rengøring Undergulvskontrol og herunder indfaldskrav og fugt Rengøring Kvalitetssikring, dokumentation o Modtagekontrol o Proceskontrol o Afvigelser Arbejdsmiljø Andet Lovpligtig epoxy og isocyanat kursus Ergonomi - stående udlægning, blanding, håndtering MAL koder Egen og andres sikkerhed (kemi) Kundekontakt, herunder kommunikation og formidling af tekniske viden om gulvet. Virksomheder i undersøgelsen Følgende 9 virksomheder har deltaget i undersøgelsen enten ved direkte kontakt eller ved telefoninterview. EU Plast, Condor Entreprise, 2605 Brøndby 2610 Rødovre

9 Dansk Belægningsteknik, 2635 Ishøj Dansk Belægningsentreprise, 2640 Hedehusene Chriscoating, Pihl Coating, Næstved Gulve, Vesla Gulvteknik, Bjarmodan, 3460 Birkerød 4281 Gørlev 4700 Næstved 6920 Videbæk 8300 Odder Virksomheder der udfører fugefri gulve Det har ikke været muligt at få et præcist billede af, hvor mange virksomheder der beskæftiger sig med fugefri gulve. En søgning på telefonbøgerne Degulesider.dk og Gulex.dk viser imidlertid, at der er i størrelsesordnen 50 virksomheder der annoncerer inden for kategorien industrigulve. Ved at søge på andre brancherelevante søgeord kom følgende frem: epoxygulve, henholdsvis 30 og 20 hit Polyuretan gulvbelægning, henholdsvis 4 og 2 hit Akrylgulve, henholdsvis 6 og 2 hit Et forsigtigt gæt på, hvor mange virksomheder der beskæftiger sig med fugefri gulve, vil nok lande på ca. 50 virksomheder. Da medlemmerne i Gulvsektionen under Dansk Byggeri ikke kan opdeles i traditionelle gulvlæggere og fugefri gulve, kan dette tal hverken be- eller afkræftes ved en medlemskørsel.

10 Nedenstående stikordsliste gengiver ønskerne, de adspurgte virksomheder har indhold i kommende efteruddannelser. Stikordene er ikke prioriteret. Arbejdsteknik Egenskaber, designmuligheder for gulvbelægning (produktkendskab) Blandetid og hastighed Udlægningsteknikker Temperatur i hærdefasen Nivellering og afsætning Flydemørtler (produktkendskab) Hulkel, detaljer i afslutninger, afslutning mod andre belægninger Reparationer Kvalitet Underlagskonstruktion i forhold til belægningstype (produktkendskab) Informationer til kunden hvad gulvet kan/ikke kan og rengøring Undergulvskontrol og herunder indfaldskrav og fugt Rengøring Kvalitetssikring, dokumentation o Modtagekontrol o Proceskontrol o Afvigelser Arbejdsmiljø Lovpligtig epoxy og isocyanat kursus Ergonomi - stående udlægning, blanding, håndtering MAL koder Egen og andres sikkerhed (kemi) Andet Kundekontakt, herunder kommunikation og formidling af tekniske viden om gulvet Faglig regning

11 Uddannelsesmål der p.t. kan tages udgangspunkt ved de anførte arbejdsområder Arbejdsteknik Egenskaber, designmuligheder for gulvbelægning (produktkendskab) Blandetid og hastighed Udlægningsteknikker Temperatur i hærdefasen Nivellering og afsætning Flydemørtler (produktkendskab) Hulkel, detaljer i afslutninger, afslutning mod andre belægninger Reparationer Eksisterende kursusmuligheder inden for Arbejdsteknik Nivellering AF 5, og fremefter Gulve - Fugefri gulve/polyuretanprodukter AF 3, og fremefter Visualisering af malefaglige løsninger i boliger AF 5, og fremefter Byggetekniske forhold - anv. af tegningsmetoder AF 25, og fremefter CAD - Udarbejdelse af plantegninger AF 3, og fremefter Bygningsmalearb. - sikring af stil- og farveudtryk AF 15, og fremefter Gulve - Opretning af eksisterende gulve AF 1, og fremefter Anvendelse af mørteltyper til murværk og puds AF 1, og fremefter Tyndpudsede overflader egen fremstillet mørtel AF 2, og fremefter Tyndpudsede overflader fabriksfremstillet mørtel AF 1, og fremefter Mindre blandeanlæg mørtel og beton AF 1, og fremefter Finisharbejde på hærdet beton AF 3, og fremefter Hærdestyring af beton - sommer/vinterstøbninger AF 3, og fremefter Gulve - Udførelse, rep. og overfl.beh. af intarsia AF 1, og fremefter Betjening af betonpumpe og udlæggerbånd AF 3, og fremefter Armeret sprøjtepuds AF 1,0 og fremefter Hvad angår Arbejdsteknik, bør der i nedennævnte kursus, der har en varighed på 3 dage for hvert af de nævnte specialer, være en række af de nævnte kompetencebehov, der kan indfries: Gulve - Fugefri gulve/polyuretanprodukter Deltagerne kan udlægge og reparere fugefri gulve af kompositmaterialer under hensyn til givne udfaldskrav og i henhold til gældende bygge-, miljø- og arbejdsmiljølovgivning, samt relevante anvisninger. Deltagerne kan i den forbindelse rådgive om valg og anvendelse af egnede fugefri belægninger, samt vurdere eksisterende gulve med henblik på vedligeholdelse og opretning og montering af ny fugefri belægning. Til arbejdets udførelse kan deltagerne selvstændigt vælge og anvende hensigtsmæssige materialer, værktøj og maskiner. Uddannelsen kan gennemføres i ét af følgende materialer: epoxy

12 polyuretan stentæppe/drysgulve/kompaktgulve Kvalitet Underlagskonstruktion i forhold til belægningstype (produktkendskab) Informationer til kunden hvad gulvet kan/ikke kan og rengøring Undergulvskontrol og herunder indfaldskrav og fugt Rengøring Kvalitetssikring, dokumentation o Modtagekontrol o Proceskontrol o Afvigelser Eksiterende kursusmuligheder inden for Kvalitet Gulve - Reparation af gulvbelægninger AF 1, og fremefter Gulve - Vurdering af undergulve AF 0, og fremefter Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg AF 2, og fremefter Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen AF 2, og fremefter Gulve - Vurdering af undergulve Deltagerne kan vurdere undergulve med henblik på montering og reparation, hvilket omfatter vurdering undergulvets bæreevne, fasthed, fugttilstand og egnethed for montering af overfladebelægning. Arbejdet udføres under hensyn til kravspecifikationer og relevante anvisninger, samt gældende lovgivning om miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri. Uddannelsen gennemføres med udgangspunkt i følgende emner: Organiske undergulve Uorganiske undergulve Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg Deltagerne kan deltage i kvalitetssikringsaktiviteter i udførende bygge- og anlægsvirksomheder og kan ud fra viden om kvalitetssikring og kendskab til de realistiske tolerancekrav vurdere, om kravspecifikationer til arbejdets udførelse er overholdt i de konkrete situationer. Deltagerne kan på baggrund af viden om krav til dokumentation, herunder fotodokumentation, anvende anerkendte KS-skemasystemer og oprette KS-aktiviteter i elektronisk

13 baserede KS-systemer på PC og mobile enheder (PDA). Derudover kan deltagerne vurdere resultater af disse aktiviteter og udskrive rapporter til dokumentation af gennemført kvalitetssikring. Arbejdsmiljø Lovpligtig epoxy og isocyanat kursus Ergonomi - stående udlægning, blanding, håndtering MAL koder Egen og andres sikkerhed (kemi) Eksisterende kursusmuligheder ved arbejdsmiljø Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater AA 2, og fremefter Fugning - personlig sikkerhed ved fugning mv. AF 1, og fremefter Gulve - Stående udførelse af gulvarbejde AF 1, og fremefter Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Arbmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen AF 2, og fremefter Udførelse af APV mv. i små bygge- og anlægsvirks. AF 2, og fremefter Impl. af arb.miljøpolitik i bygge- og anlægsvirks. AF 2, og fremefter De to førstnævnte kurser er certifikatkurser Andet Kundekontakt, herunder kommunikation og formidling af tekniske viden om gulvet. Eksisterende kursusmuligheder inden for kundekontakt, kommunikation Kundeservice AK 3, og fremefter Kommunikations- og samarbejdsmetoder på AF 2, og fremefter byggeplads Bygningshåndværkerens takt og tone AF 0, og fremefter Sjakbajs - Service og kundepleje AF 1, og fremefter

14 Spørgeguide Fugefri gulve analyse af behovet for nye uddannelser Virksomheden Aktører i branchen: Entreprenører og/eller leverandører. Virksomhedstyper, virksomhedsstrukturer. Basale oplysninger om virksomheden. Etablering (historie), udvikling, aktuelle antal medarbejdere, aktuelle opgaver og forventninger til fremtidige opgaver. Hvilke produkter og ydelser leverer virksomheden? Indkredsning af jobområdet: Gulve, tanke, tunneller, broer. Virksomhedens beskrivelse af kosmetiske og funktionelle krav til produkterne. Medarbejderne Beskrivelse af arbejdsorganisering Beskrivelse af arbejdsprocesser Hvordan rekrutteres medarbejdere til virksomheden? Sammensætningen af medarbejdere: Faglærte (hvilke fag?)/ufaglærte. Hvordan er medarbejdere blevet kvalificerede til at udføre arbejdet? Sidemandsoplæring, efteruddannelse gennem kurser (AMU) eller andet? Hvilke faglige kompetencer er nødvendige? Hvilke tværfaglige kompetencer er nødvendige (proceskompetencer)? På kort og på længere sigt. Hvad er den ideelle medarbejderprofil? Hvordan benævnes medarbejderne og hvordan benævner de dem selv? Belægningsteknikere? Ønsker til efteruddannelse af medarbejdere Teknisk/faglig efteruddannelse Samarbejde/kommunikation/kunderelationer Sikkerhed/arbejdsmiljø, regler og love Ønsker til en struktur i uddannelsestilbud (form, indhold og progression).

15

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked.

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. NORDJYSK BYGGEBOOM giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. Efteruddannelse målrettet Rørlæggeruddannelsen Rørlæggeruddannelsen giver dig

Læs mere

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 4. Projekt...

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 4. Projekt... Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3 Teori... 3 Praktik.... 3 Tegningslære... 3 Grundfag.... 4 Projekt... 4 Valgfag... 4 2. Hovedforløb.... 5 Teori... 5 Praktik....

Læs mere

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen Uddannelsesbehovet indenfor kloakområdet Uddannelses-, kursus- og kvalitetsudvalget under Dansk Byggeris Kloaksektion har ønsket at undersøge uddannelsesforholdene for kloakmestre og øvrige medarbejdere

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 11 Nummer: 2211 Titel: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Kort titel: Byg i tunge mat Status: GOD Godkendelsesperiode: 12-05-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

Bygge og anlæg 2015. Kloakering. 23. januar 2015

Bygge og anlæg 2015. Kloakering. 23. januar 2015 23. januar 2015 Bygge og anlæg 2015 Kloakering Nivellering 5 47665 Projektforståelse bygge og anlæg 2,1 41949 Udfør. af afløbinstall. i stål mv. 10 44533 Udfør. af afløbsinstall. i plast 16 46976 Udøvelse

Læs mere

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2 Til Beskæftigelsesregion Midtjylland Dokumenttype otat - udkast 3 Dato Juli, VIRKSOMHEDSPAEL BYGGE OG ALÆG RUDE 2 IDHOLD 1. Indledning og baggrund 1 2. Hovedresultater 2 3. Udviklingen for udvalgte stillingsgrupper

Læs mere

grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus

grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2698 Titel: Tandteknik Kort titel: Tandteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Tandteknik er fremstilling

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Tømrerområdets efteruddannelse

Tømrerområdets efteruddannelse Tømrerområdets efteruddannelse Efteruddannelsesudvalget for Bygge, Anlæg og Industri, 2007/08 1. Forord 1.1 Formål Nærværende rapport er resultatet af et udviklingsarbejde igangsat af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Nummer: Titel: Kort titel: Varighed: Godkendelsesperiode: Status (EUU): Status (UVM): xxxxx Facility Management værdier og jobområde FM værdier og jobområde 2,0 dage. 01-05-2012 og fremefter

Læs mere

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Efteruddannelse bygningshåndværkere

Efteruddannelse bygningshåndværkere Efteruddannelse bygningshåndværkere ri o e t Fra raksis til p 1 Indholdsfortegnelse Kurser - Energi og bygninger... Side 2 40991 Energioptimering af boliger 42795 Montering af dampspærre og trykprøvning

Læs mere

Center for Bygningsrestaurering

Center for Bygningsrestaurering Center for Bygningsrestaurering Den Gode Håndværker: Følgende kurser gennemføres i foråret 2010 Vådrum Anvendelse af love og regler: 2 dage fra den 11-01 2010 til den 12-01 2010 AMU-nr. 44623 Deltagerne

Læs mere

2Adecco. Construction

2Adecco. Construction 2 Professionel adgang til faglært og rutineret arbejdskraft Byggeprojekter skal være i gang. De skal holde både tempo og tidsplan. Det kræver planlægning og den rette bemanding i både projekteringsfase

Læs mere

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse Læseplan for valgfaget byggeværksted 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Byggepladsen 4 Håndværk 5 Sikkerhed og arbejdsmiljø 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget byggeværksted

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser Alle Mulige Uddannelser AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser AA AB AD AE AF AG AH AI AJ AL AP AQ AT Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation,

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2702 Titel: Savværk og halvfabrikata Kort titel: Savværk Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I den råtræsforarbejdende

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING Tømrer SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser

gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser TIL KLAR NYE ER HED G I L U M Gør dine medarbejdere klar til nye muligheder I projektet Klar til nye muligheder tilbydes medarbejdere i virksomheder,

Læs mere

Gulvsektionen Gulvbranchen GVK

Gulvsektionen Gulvbranchen GVK Gulvsektionen Gulvbranchen GVK gulv.info Hvad er Gulvbranchen? Gulvbranchen er en brancheorganisation for det tekniske samarbejde mellem leverandører af gulvbelægningsmaterialer og de entreprenører, der

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Rettelsesblad Revision nr. 1 / 2007 til Beton in situ, elementer og montage Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Murerfaget Tømrer / Træelementer

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

STRØM - STYRING - IT 13-03-2012 MÅL:

STRØM - STYRING - IT 13-03-2012 MÅL: STRØM - STYRING - IT PERSONLIG SIKKERHED VED ARBEJDE MED EPOXYHARPIKSER OG ISOCYANATER Erhvervsuddannelse STRØM STYRING IT Elektronikfagtekniker Automatiktekniker Produktionsplatformen Rework Service Produktion

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2708 Titel: Klimateknisk område Kort titel: Klima Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle

Læs mere

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:70

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2663 Titel: Industriel vask og efterbehandling af tekstiler Kort titel: Vaskeriindustri Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Analyse af kompetencekrav for det karrosseritekniske område

Analyse af kompetencekrav for det karrosseritekniske område Analyse af kompetencekrav for det karrosseritekniske område INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 3 2. Metode 4 3. Analysens problemfelt og afgrænsning 4 4. Jobfunktioner og arbejdsområder i karrosseribranchen

Læs mere

T e a m b u i l. A n r e t n i n. K v a l i t e t. T r. A r m e r. L y s b u e L E A N. I n. K o m m. A k I T. L e d. d i n g. u c.

T e a m b u i l. A n r e t n i n. K v a l i t e t. T r. A r m e r. L y s b u e L E A N. I n. K o m m. A k I T. L e d. d i n g. u c. Markedsforingmors.dk T r A k u c a d e k I T hvem du er! Ligemeget T m i f I n L e d e g n a g i n g s n o v a t e l s e A r m e r K o m m f o r s t i n g i o n I L E A N u n i k a t i å e l s e eucnordvest.dk

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt der foreligger brud på eller omgåelse af overenskomsten

Læs mere

FAGSTÆRKE KURSER 2012 FOR TØMRERE, MURERE, VVS ERE, MALERE OG ANDRE FAGFOLK

FAGSTÆRKE KURSER 2012 FOR TØMRERE, MURERE, VVS ERE, MALERE OG ANDRE FAGFOLK FAGSTÆRKE KURSER 2012 FOR TØMRERE, MURERE, VVS ERE, MALERE OG ANDRE FAGFOLK Fagstærke kurser til dig Fagstærke kurser, der kvalificerer dig til tidens udfordringer Virksomhedstilpassede kurser A t kvalificere

Læs mere

IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen

IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris Virksomhedspanel er blevet spurgt om omfanget af deres IT-brug. Virksomhedspanelet består af 100 virksomheder og repræsenterer 15% af den samlede

Læs mere

Uddannelse i bedre arbejdsmiljø. Kurser efter virksomhedens behov

Uddannelse i bedre arbejdsmiljø. Kurser efter virksomhedens behov Uddannelse i bedre arbejdsmiljø Kurser efter virksomhedens behov 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at

Læs mere

overflade behandler uddannelsen

overflade behandler uddannelsen overflade behandler uddannelsen Hvad er en overfladebehandler? s om overfladebehandler laver du overflader til stegepander, skibe, møbler, brillestel, smykker og mange andre ting, som bruges af alle mennesker

Læs mere

Klæber til forstærkning

Klæber til forstærkning Produkt datablad Udgave 01.04.2015 Identifikation nr: 020206040010000001 Sikadur -30 Klæber til forstærkning Produkt beskrivelse Anvendelse Karakteristika / fordele Sikadur -30 er en thixotropisk, strukturel

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2693 Titel: Installation og service af klima og ventilation Kort titel: ventilation Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

Analyse af uddannelsesbehovene hos medlemmerne af Kalundborgegnens Erhvervsråd

Analyse af uddannelsesbehovene hos medlemmerne af Kalundborgegnens Erhvervsråd Analyse af uddannelsesbehovene hos medlemmerne af Kalundborgegnens Erhvervsråd Resume Behovet for efteruddannelse blandt medlemmerne af Kalundborgegnens Erhvervsråd er relativt stort. Typisk angiver virksomhederne,

Læs mere

Oplysningerne skal gives af den ansvarshavende for virksomheden og afgives på tro og love. De afgivne oplysninger behandles fortroligt.

Oplysningerne skal gives af den ansvarshavende for virksomheden og afgives på tro og love. De afgivne oplysninger behandles fortroligt. Godkendelse som praktikvirksomhed for vognmalerelever Det er Malerfagets faglige Fællesudvalg, som først og fremmest træffer afgørelse om uddannelsen for vognmalerelever. Udvalget vurderer, om virksomheden

Læs mere

Industriens Fællesudvalg har besluttet at udviklingsudvalgene skal gennemføre SWOT-analyser af egne uddannelsesområder.

Industriens Fællesudvalg har besluttet at udviklingsudvalgene skal gennemføre SWOT-analyser af egne uddannelsesområder. Oplæg til SWOT-analyse Udviklingsudvalg for Svejse, Skibsbygnings og Støberiindustri Indledning og baggrund Industriens Fællesudvalg har besluttet at udviklingsudvalgene skal gennemføre SWOT-analyser af

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet - resumé af analysen Februar 2011 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Hvis

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri Projektnummer: 128827 Pulje: OUP 2012 Sags. nr.: 213.88H.391 BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri April 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25 IT og ressourcestyring på Byggepladsen Kjeld Svidt, Aalborg Universitet IT og ressourcestyring på byggepladsen Kjeld Svidt Aalborg Universitet it.civil.aau.dk 1 af 25 Projekt IT og ressourcestyring på

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Udskrevet den 22-04-2015 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: 45288 Titel: Billettering og kundeservice Kort titel: Billettering Varighed: 3,0 dage. Godkendelsesperiode: 01-12-2005 og fremefter

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

UVMS SLUTMÅL FOR NIVEAUER... 5 UNDERVISNINGSMINISTERIETS NIVEAUER... 5

UVMS SLUTMÅL FOR NIVEAUER... 5 UNDERVISNINGSMINISTERIETS NIVEAUER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE KILDEMATERIALE... 4 INTERNET-SITES... 4 Bekendtgørelser & vejledninger vedrørende mureruddannelsen... 4 UVMs Elevplan... 4 Logbog for murerlærlinge... 4 UVMS SLUTMÅL FOR ER... 5 UNDERVISNINGSMINISTERIETS

Læs mere

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Landstingssalen,

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

TØMRER HOVEDFORLØB 1

TØMRER HOVEDFORLØB 1 TØMRER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 å dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Grat og valmkonstruktion Vi arbejder med opbygningen af grat, det vil sige planbilleder, profilbilleder, omkantninger. Der

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Gulvløsninger til hospitaler

Gulvløsninger til hospitaler Gulvløsninger til hospitaler Hvorfor ikke vælge det bedste gulv, når det også er det billigste!? AF PALLE SUNDDAL, nora systems At vælge den rigtige gulvbelægning er svært, og ofte bliver det et traditionelt

Læs mere

LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen.

LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen. LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen. LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Undersøgelse af behovet for ledelseselementer og hvilke typer i bygge- og anlægsbranchen.

Læs mere

Petersmindevej 50 5100 Odense C C.F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf. 66 13 66 70

Petersmindevej 50 5100 Odense C C.F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf. 66 13 66 70 For at imødekomme den forventede mangel på faglært og ufaglært arbejdskraft i forbindelse med de store byggeprojekter i Odense og på Fyn i de kommende år, vil vi gerne tilbyde et afklarende og uddannelsesforberedende

Læs mere

Kurser inden for den nye rørlægger- og kloakmesteruddannelse

Kurser inden for den nye rørlægger- og kloakmesteruddannelse Kurser inden for den nye rørlægger- og kloakmesteruddannelse 2012-2013 Rørlæggeruddannelsen Rørlæggeruddannelsen er mindste krav for at kunne udføre kloakarbejde. den Den samlede rørlæggeruddannelse er

Læs mere

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser > Hygiejne Amu-kurser Uddannelsestilbud til med arbejdere, der beskæftiger sig med fødevareproduktion, forarbejdning af råvarer, rengøring og kantinedrift. Hygiejne AMU-kurser Uddannelsestilbud til med

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

Uddannelsen inden for tandteknikerfaget

Uddannelsen inden for tandteknikerfaget SUS Uddannelsesudvalget for Tandteknik Marts 2012 Uddannelsen inden for tandteknikerfaget OPLYSNINGSSKEMA til brug for Godkendelse af praktikuddannelsessted Skemaet bedes udfyldt på maskine eller med blokbogstaver

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2663 Titel: Industriel vask og efterbehandling af tekstiler Kort titel: Vaskeriindustri Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projekttitel: SKP - kvalitet tværfaglighed og skolesamarbejde Formål At etablere et virksomhedslignende

Læs mere

Østeuropæiske arbejdere i

Østeuropæiske arbejdere i Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægssektoren Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold Præsentation ved Jens Arnholtz Hansen Formålet med projektet er at beskrive

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2787 Titel: Spåntagende metalindustri Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 02-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet Rengøringskurser for professionelle Rengørings- og hygiejneområdet 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er

Læs mere

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 Birkerød Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 DK-Birkerød 4021 7270 4814 3101 fleming@groefte.dk www.stråtag.nu 1. Virksomhedsbeskrivelse.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Efteruddannelsens rolle i forhold til arbejdskraft Eksempelvis byggeriet - Gødstrup

Efteruddannelsens rolle i forhold til arbejdskraft Eksempelvis byggeriet - Gødstrup Efteruddannelsens rolle i forhold til arbejdskraft Eksempelvis byggeriet - Gødstrup Efteruddannelseschef Leif Kloster Herningsholm Erhvervsskole LK 140515 1 Hvad kan virksomhederne bruge erhvervsskolen

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53 1 af 9 Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Skolen i bymidten Ordre nr.: E2013-001 Entreprise: Udførelsesperiode: Underentreprise xx-xx-2012 - xx-xx-2012 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Sagsidentifikation

Læs mere

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Skimmelsanering Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Forundersøgelse Tilstandsundersøgelse Fugt og skimmelsvamp Tilstandsvurdering og omfangsbestemmelse Handlingsplan Valg af løsning Løsning af fugtproblemer

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2207 Titel: Anlægsarbejder Kort titel: Anlægsarbejder Status: GOD Godkendelsesperiode: 12-05-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omhandler,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

&TAILOR-MADE TECHNOLOGY

&TAILOR-MADE TECHNOLOGY TOTAL FLEXIBILITY &TAILOR-MADE TECHNOLOGY C.500.0202 Selemix System and the Selemix logo are trademarks of PPG Industries 2003 PPG Industries. All rights reserved. PPG Industries Scandinavia Midtager 29

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere