Analyse af uddannelsesbehov inden for området fugefri gulve.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af uddannelsesbehov inden for området fugefri gulve."

Transkript

1 Analyse af uddannelsesbehov inden for området fugefri gulve. Projektnummer: Pulje: AMU6295 BAI udvikling ag udd. og lærerudd Sagsnr.: C.021

2 Indhold Baggrund for undersøgelsen... 3 Formålet med undersøgelsen... 3 Fugefri gulve hvad er det... 3 Hvor anvendes fugefri gulve... 3 Karakteristik af virksomhederne i branchen... 4 Medarbejderuddannelser... 4 Forventninger til fremtiden... 5 Nuværende uddannelser som kan være relevante for fugefri gulve... 5 Virksomhedernes ønsker til efteruddannelse... 6 Mindre virksomheder... 7 Mellemstore virksomheder... 7 Hvilke medarbejderkompetencer efterspørges... 7 Arbejdsteknik... 8 Kvalitet... 8 Arbejdsmiljø... 8 Andet... 8 Virksomheder i undersøgelsen... 8 Virksomheder der udfører fugefri gulve... 9 Arbejdsteknik Kvalitet Arbejdsmiljø Andet Uddannelsesmål der p.t. kan tages udgangspunkt ved de anførte arbejdsområder Arbejdsteknik Kvalitet Arbejdsmiljø Andet Spørgeguide... 14

3 Baggrund for undersøgelsen Området fugefri gulve vinder tilsyneladende frem i byggeriet og samtidig sker der en stor udvikling på materiale og materielområdet.leverandører og entreprenører inden for branchen ønsker at få afdækket behov for og indhold i en uddannelse inden for området fugefri gulve. Formålet med undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at afdække de eksisterende jobprofiler og kompetencer og samtidig undersøge hvilke jobprofiler og kompetencer virksomhederne vil efterspørge i fremtiden, som følge af denne udvikling. Med afdækningen af eksisterende og nye ønsker til jobprofiler og kompetencer vil efteruddannelsesudvalgets få et bud på ønsker til uddannelsesstrukturer, som de kan arbejde videre med i et ordinært udviklingsarbejde. Fugefri gulve hvad er det Fugefri gulve omfatter hærdeplast baserede belægninger af epoxy, polyuretan og akryl, som påføres gulvet i en våd proces, hvorefter der sker en ophærdning. Fugefri gulve anvendes typisk på steder hvor der stilles særlige krav til mekanisk og kemisk resistens, tæthed, rengøringsvenlighed og skridsikring. Afhængig af hvilket krav der stilles til det færdige gulv, kan kunststofbelægningen udføres som tyndfilm (0,1 0,3 mm) eller tykfilm (0,5 9 mm). Forskellige former for flydemørtel og lignende cementbaserede produkter går også under fællesbetegnelsen fugefri gulve. Disse produkter er en del af produktsortimentet hos flere af branchens virksomheder, og de anvendes både i forbindelse med opretning af gulv forud for udlægning af gulvbelægning, og som færdigt gulv efter afslibning og coatning. Hvor anvendes fugefri gulve Fugefri gulve har på grund af deres mekaniske og kemiske egenskaber traditionelt været anvendt inden for lager, industri, fødevareområdet og offentlige institutioner. Derudover anvendes epoxyprodukterne også til coatning af tanke, broer og stålkonstruktioner. Men også inden for andre området finder fugefri gulve anvendelse, ikke mindst på grund af de mange muligheder for farve og design effekter. Offentlige bygninger, forretninger og virksomheder, hvor design går forud for styrke, er derfor også områder, hvor anvendelsen af fugefri gulve vinder frem.

4 Karakteristik af virksomhederne i branchen Branchen består af små og mellemstore virksomheder med op til ca. 20 ansatte, som kan opdeles i 2 hovedgrupper: Gulvlæggervirksomhederne med fokus på de traditionelle gulvlæggerprodukter som tæpper, linoleum, vinyl m.m., men hvor fugefri gulve udgør en mindre del af arbejdsopgaverne. Specialiserede virksomheder, der hovedsagelig beskæftiger sig med fugefri gulve og overfladebehandling. Begge virksomhedstyper giver udtryk for, at det er en lille branche hvor alle kender hinanden, og medarbejderne bliver ofte længe i den samme virksomhed. Rekruttering af medarbejdere foregår for det meste via personligt netværk. Da fugefri gulve i stor grad anvendes inden for levnedsmiddelindustrien og lignende områder, hvor produktionen kun vanskeligt kan stoppes i forbindelse med udlægning eller reparation af gulv, skal medarbejderne være meget fleksible i forhold til arbejdstid. På den baggrund oplever nogle af de specialiserede virksomheder en vis udskiftning af nye medarbejdere. Medarbejderuddannelser Fagområdet fugefri gulve er ikke dækket af en egentlig faguddannelse, og oplæringen af medarbejderne foregår derfor primært som sidemandsoplæring mere eller mindre systematiseret. Det ser ud som om, at medarbejderne, der arbejder med fugefri gulve, alle har været på det lovpligtige Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater. Kendskabet til AMU-kurset om fugefri gulve er derimod ikke så udbredt. Hos flere af virksomhederne er leverandørkurser, inden for et specifikt produkt, en del af oplæringen af medarbejderne. Gulvlæggervirksomheder, som har fugefri gulve som en nicheproduktion, beskæftiger for det meste medarbejdere med en erhvervsuddannelse som gulvlægger. De specialiserede virksomheder beskæftiger ufaglærte medarbejdere, men enkelte af de adspurgte giver udtryk for at de generelt foretrækker medarbejdere med en håndværksmæssig uddannelse. Ikke kun på grund af de faglige kompetencer, men mere fordi, at en byggefaglig uddannelse giver indsigt i værktøjsbrug og en større forståelse for samarbejdsrelationerne, både på byggepladsen og hos kunderne. Virksomhederne beskæftigede både murer, tømrer, elektriker, malere m.m.. og der var enighed om, at mureruddannelsen var den uddannelse der bedst dækkede deres fagområde. Overraskende nok, beskæftigede ingen af de adspurgte virksomheder medarbejdere med en gulvlæggeruddannelse. Under et par af interviewene fik jeg det indtryk, at ikke alle føler et

5 branchefællesskab med gulvlæggerne, hvilke måske kan forklarer, hvorfor der ikke er gulvlæggere i disse virksomheder. Opgaverne i branchen spænder lige fra et lille toiletgulv på en institution til store nationale og internationale bygge- og anlægsprojekter. De mindre opgaver løses af én enkelt mand og de større opgaver udføres af sjak med op til 6-7 mand. Da branchens ansatte er specialiseret inden for området, opleves at nogle medarbejdere starter op som selvstændige efter de har fået erfaring hos de etablerede virksomheder, og herefter fungerer de som underentreprenører. Forventninger til fremtiden Alle de adspurgte virksomheder forventede at markedet med fugefri gulve vil vokse i fremtiden, og specielt mulighederne for designergulve vil kunne udvide markedet inden for institutioner og andre bløde erhverv. Derudover opleves at den bløde polyuretan i langt højere grad anvendes, hvor der tidligere er anvendt vinyl og linoleum. Dette skyldes at den bløde polyuretan har en god gangkomfort, samtidig med nye muligheder for individuelt design og ikke mindst at den lægges fugefrit. På trods af de mange designmæssige muligheder, havde ingen af de adspurgte virksomheder troen på, at produkterne vil blive efterspurgt på det private marked. Dette skyldes at produkterne er forholdsvise dyre i forhold til fliser og lignende gulvbelægninger. Derudover var det også opfattelsen, at kvaliteten af det færdige gulv ikke helt endnu kan matche den finish som det private marked forventer. Når virksomhederne blev spurgt om de forskellige gulvtyper, var der enighed om, at lugtgenerne og arbejdsmiljøet ved udlægning af akrylgulve var problematisk. Flere af virksomhederne ville slet ikke arbejde med produktet og andre anvendte det kun i særlige tilfælde, hvor hærdetiden var kritisk. Nuværende uddannelser som kan være relevante for fugefri gulve Udlægning af fugefri gulve (45923). Efteruddannelseskursus med en varighed på 3 dage. Kursusmål er: Deltagerne kan udlægge og reparerer fugefri gulve af kompositmaterialer under hensyn til givne udfaldskrav og i henhold til gældende bygge-, miljø- og arbejdsmiljølovgivning, samt relevante anvisninger. Deltagerne kan vurdere undergulvets planhed, fugtighed, fasthed og renhed, og på den baggrund rådgive om valg af egnede fugefri belægninger, samt vurdere eksisterende gulve med henblik på reparation, herunder opretning og montering af ny fugefri belægning. Til arbejdets udførelse kan deltagerne selvstændigt vælge og anvende korrekt materiale og hensigtsmæssigt værktøj og maskiner.

6 Efteruddannelseskursus for henholdsvis epoxy, polyuretan og akryl (43148). Uddannelserne har hver en varighed på 3 dage. Kursusmålet er: Deltagerne kan udlægge og reparere fugefri gulve af kompositmaterialer under hensyn til givne udfaldskrav og i henhold til gældende bygge-, miljø- og arbejdsmiljølovgivning, samt relevante anvisninger. Deltagerne kan i den forbindelse rådgive om valg og anvendelse af egnede fugefri belægninger, samt vurdere eksisterende gulve med henblik på vedligeholdelse og opretning og montering af ny fugefri belægning. Til arbejdets udførelse kan deltagerne selvstændigt vælge og anvende hensigtsmæssige materialer, værktøj og maskiner. Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater (43996). Dette kursus er lovpligtigt for alle der arbejder med epoxy og isocyanat i åbne systemer, og kurset er derfor ikke målrettet en enkelt branche. Kursusmål: Deltagerne kan udføre arbejde med epoxy og isocyanater sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt i forhold til sig selv og sine omgivelser j.f. 5 i AT bekendtgørelsen nr. 292 af 26. april Vurdering af undergulve (40702). Dette efteruddannelseskursus har en varighed på ½ dag, og kan muligvis have interesse i forbindelse med fugefri gulve. Kursusmål: Deltagerne kan vurdere undergulve med henblik på montering og reparation, hvilket omfatter vurdering af undergulvets bæreevne, fasthed, fugttilstand og egnethed for montering af overfladebelægning. Arbejdet udføres under hensyn til kravspecifikationer og relevante anvisninger, samt gældende lovgivning om miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri. Virksomhedernes ønsker til efteruddannelse Fælles for de adspurgte virksomheder er, at de alle efterlyser kurser der kan opkvalificere deres medarbejdere inden for materialekendskab, arbejdsteknik og kvalitet. Enkelte af virksomhederne, så gerne at der også var kurser inden for de mere bløde områder som kundekontakt og samarbejde på byggepladsen. Dette ønske var dog specielt rettet mod de medarbejdere som ikke i forvejen har en håndværksmæssig uddannelse. Flere af de interviewet virksomheder havde imidlertid ingen kendskab til de AMU kurser som allerede findes.

7 Mindre virksomheder Ikke uventet, giver de mindre virksomheder udtryk for, at det er svært at undvære medarbejdere selv i kortere tid, og derfor efterlyses kurser af kortere varighed, fx 1 3 dage. Kurserne skal være fleksible og skal kunne stykkes sammen på forskellige måder. Derudover skal kurserne ligge i perioder, hvor der normalt ikke er så meget at lave, fx januar, februar og marts måned. Gulvlæggervirksomhederne, som har fugefri gulve som en nicheproduktion, efterlyser i højere grad kurser der omhandler produktkendskab og udlægningsteknikker for det konkrete produkt. Dette skyldes sandsynligvis, at en stor del af det forberedende arbejde inden udlægningen, indgår som en del af gulvlæggeruddannelsen. De virksomheder, som har specialiseret sig i fugefri gulve, efterlyser derimod kurser, som dækker arbejdsprocessen bredere. Den brede palet af kurser som disse virksomheder efterlyser, hænger sammen med at de ofte beskæftiger ufaglærte eller andre som ikke har et grundlæggende kendskab til undergulvets opbygning. Mellemstore virksomheder De mellemstore virksomheder, som er interviewet i denne undersøgelse, er alle virksomheder, som har specialiseret sig i fugefri gulve samt coatning af konstruktioner af beton og stål, fx broer og tanke. Virksomhederne i denne kategori efterlyste alle en kortere erhvervsuddannelse inden for området, fx en 2 årig uddannelse. Flere af virksomhederne gav udtryk for, at flere af elementerne i gulvlæggeruddannelsen er relevante for fugefri gulve. Som alternativ til erhvervsuddannelsen foreslog en virksomhed, at der til mureruddannelsen kan udvikles et valgfrit modul som omhandler fugefri gulve. Hvilke medarbejderkompetencer efterspørges De efterlyste kompetencer hos medarbejderne var ikke umiddelbart afhængige af virksomheds type eller størrelse. Ikke uventet havde virksomhederne i første omgang fokus på den tekniske side, når der blev snakket efteruddannelse og kompetencer, og der var en bred enighed om, at mange fejl kan undgås, hvis medarbejderne havde en større indsigt i de helt basale forhold, der har betydning for et flot gulv. I forbindelse med interviewene var det vanskeligt at adskille begreberne arbejdsteknik, kvalitet og kvalitetssikring. Der var imidlertid ingen tvivl om, at virksomhederne efterlyste, at medarbejderne ud over viden om udførelsesteknikker også havde en større forståelse for produktspecifikke krav, fx blandetid/hastighed, styring af fugt og temperatur ved udlægning/ophærdning og kontrol og dokumentation af disse forhold. Hos alle de adspurgte, var der ligeledes enighed om, at medarbejderne også skal vide noget om undergulvets konstruktion, kvalitetssikring, kommunikation og arbejdsmiljø.

8 Nedenstående stikordsliste gengiver virksomheders ønsker til, hvad kommende efteruddannelser burde omhandle. Stikordene er ikke prioriteret. Arbejdsteknik Egenskaber, designmuligheder for gulvbelægning (produktkendskab) Blandetid og hastighed Udlægningsteknikker Temperatur i hærdefasen Nivellering og afsætning Flydemørtler (produktkendskab) Hulkel, detaljer i afslutninger, afslutning mod andre belægninger Reparationer Kvalitet Underlagskonstruktion i forhold til belægningstype (produktkendskab) Informationer til kunden hvad gulvet kan/ikke kan og rengøring Undergulvskontrol og herunder indfaldskrav og fugt Rengøring Kvalitetssikring, dokumentation o Modtagekontrol o Proceskontrol o Afvigelser Arbejdsmiljø Andet Lovpligtig epoxy og isocyanat kursus Ergonomi - stående udlægning, blanding, håndtering MAL koder Egen og andres sikkerhed (kemi) Kundekontakt, herunder kommunikation og formidling af tekniske viden om gulvet. Virksomheder i undersøgelsen Følgende 9 virksomheder har deltaget i undersøgelsen enten ved direkte kontakt eller ved telefoninterview. EU Plast, Condor Entreprise, 2605 Brøndby 2610 Rødovre

9 Dansk Belægningsteknik, 2635 Ishøj Dansk Belægningsentreprise, 2640 Hedehusene Chriscoating, Pihl Coating, Næstved Gulve, Vesla Gulvteknik, Bjarmodan, 3460 Birkerød 4281 Gørlev 4700 Næstved 6920 Videbæk 8300 Odder Virksomheder der udfører fugefri gulve Det har ikke været muligt at få et præcist billede af, hvor mange virksomheder der beskæftiger sig med fugefri gulve. En søgning på telefonbøgerne Degulesider.dk og Gulex.dk viser imidlertid, at der er i størrelsesordnen 50 virksomheder der annoncerer inden for kategorien industrigulve. Ved at søge på andre brancherelevante søgeord kom følgende frem: epoxygulve, henholdsvis 30 og 20 hit Polyuretan gulvbelægning, henholdsvis 4 og 2 hit Akrylgulve, henholdsvis 6 og 2 hit Et forsigtigt gæt på, hvor mange virksomheder der beskæftiger sig med fugefri gulve, vil nok lande på ca. 50 virksomheder. Da medlemmerne i Gulvsektionen under Dansk Byggeri ikke kan opdeles i traditionelle gulvlæggere og fugefri gulve, kan dette tal hverken be- eller afkræftes ved en medlemskørsel.

10 Nedenstående stikordsliste gengiver ønskerne, de adspurgte virksomheder har indhold i kommende efteruddannelser. Stikordene er ikke prioriteret. Arbejdsteknik Egenskaber, designmuligheder for gulvbelægning (produktkendskab) Blandetid og hastighed Udlægningsteknikker Temperatur i hærdefasen Nivellering og afsætning Flydemørtler (produktkendskab) Hulkel, detaljer i afslutninger, afslutning mod andre belægninger Reparationer Kvalitet Underlagskonstruktion i forhold til belægningstype (produktkendskab) Informationer til kunden hvad gulvet kan/ikke kan og rengøring Undergulvskontrol og herunder indfaldskrav og fugt Rengøring Kvalitetssikring, dokumentation o Modtagekontrol o Proceskontrol o Afvigelser Arbejdsmiljø Lovpligtig epoxy og isocyanat kursus Ergonomi - stående udlægning, blanding, håndtering MAL koder Egen og andres sikkerhed (kemi) Andet Kundekontakt, herunder kommunikation og formidling af tekniske viden om gulvet Faglig regning

11 Uddannelsesmål der p.t. kan tages udgangspunkt ved de anførte arbejdsområder Arbejdsteknik Egenskaber, designmuligheder for gulvbelægning (produktkendskab) Blandetid og hastighed Udlægningsteknikker Temperatur i hærdefasen Nivellering og afsætning Flydemørtler (produktkendskab) Hulkel, detaljer i afslutninger, afslutning mod andre belægninger Reparationer Eksisterende kursusmuligheder inden for Arbejdsteknik Nivellering AF 5, og fremefter Gulve - Fugefri gulve/polyuretanprodukter AF 3, og fremefter Visualisering af malefaglige løsninger i boliger AF 5, og fremefter Byggetekniske forhold - anv. af tegningsmetoder AF 25, og fremefter CAD - Udarbejdelse af plantegninger AF 3, og fremefter Bygningsmalearb. - sikring af stil- og farveudtryk AF 15, og fremefter Gulve - Opretning af eksisterende gulve AF 1, og fremefter Anvendelse af mørteltyper til murværk og puds AF 1, og fremefter Tyndpudsede overflader egen fremstillet mørtel AF 2, og fremefter Tyndpudsede overflader fabriksfremstillet mørtel AF 1, og fremefter Mindre blandeanlæg mørtel og beton AF 1, og fremefter Finisharbejde på hærdet beton AF 3, og fremefter Hærdestyring af beton - sommer/vinterstøbninger AF 3, og fremefter Gulve - Udførelse, rep. og overfl.beh. af intarsia AF 1, og fremefter Betjening af betonpumpe og udlæggerbånd AF 3, og fremefter Armeret sprøjtepuds AF 1,0 og fremefter Hvad angår Arbejdsteknik, bør der i nedennævnte kursus, der har en varighed på 3 dage for hvert af de nævnte specialer, være en række af de nævnte kompetencebehov, der kan indfries: Gulve - Fugefri gulve/polyuretanprodukter Deltagerne kan udlægge og reparere fugefri gulve af kompositmaterialer under hensyn til givne udfaldskrav og i henhold til gældende bygge-, miljø- og arbejdsmiljølovgivning, samt relevante anvisninger. Deltagerne kan i den forbindelse rådgive om valg og anvendelse af egnede fugefri belægninger, samt vurdere eksisterende gulve med henblik på vedligeholdelse og opretning og montering af ny fugefri belægning. Til arbejdets udførelse kan deltagerne selvstændigt vælge og anvende hensigtsmæssige materialer, værktøj og maskiner. Uddannelsen kan gennemføres i ét af følgende materialer: epoxy

12 polyuretan stentæppe/drysgulve/kompaktgulve Kvalitet Underlagskonstruktion i forhold til belægningstype (produktkendskab) Informationer til kunden hvad gulvet kan/ikke kan og rengøring Undergulvskontrol og herunder indfaldskrav og fugt Rengøring Kvalitetssikring, dokumentation o Modtagekontrol o Proceskontrol o Afvigelser Eksiterende kursusmuligheder inden for Kvalitet Gulve - Reparation af gulvbelægninger AF 1, og fremefter Gulve - Vurdering af undergulve AF 0, og fremefter Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg AF 2, og fremefter Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen AF 2, og fremefter Gulve - Vurdering af undergulve Deltagerne kan vurdere undergulve med henblik på montering og reparation, hvilket omfatter vurdering undergulvets bæreevne, fasthed, fugttilstand og egnethed for montering af overfladebelægning. Arbejdet udføres under hensyn til kravspecifikationer og relevante anvisninger, samt gældende lovgivning om miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri. Uddannelsen gennemføres med udgangspunkt i følgende emner: Organiske undergulve Uorganiske undergulve Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg Deltagerne kan deltage i kvalitetssikringsaktiviteter i udførende bygge- og anlægsvirksomheder og kan ud fra viden om kvalitetssikring og kendskab til de realistiske tolerancekrav vurdere, om kravspecifikationer til arbejdets udførelse er overholdt i de konkrete situationer. Deltagerne kan på baggrund af viden om krav til dokumentation, herunder fotodokumentation, anvende anerkendte KS-skemasystemer og oprette KS-aktiviteter i elektronisk

13 baserede KS-systemer på PC og mobile enheder (PDA). Derudover kan deltagerne vurdere resultater af disse aktiviteter og udskrive rapporter til dokumentation af gennemført kvalitetssikring. Arbejdsmiljø Lovpligtig epoxy og isocyanat kursus Ergonomi - stående udlægning, blanding, håndtering MAL koder Egen og andres sikkerhed (kemi) Eksisterende kursusmuligheder ved arbejdsmiljø Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater AA 2, og fremefter Fugning - personlig sikkerhed ved fugning mv. AF 1, og fremefter Gulve - Stående udførelse af gulvarbejde AF 1, og fremefter Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Arbmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen AF 2, og fremefter Udførelse af APV mv. i små bygge- og anlægsvirks. AF 2, og fremefter Impl. af arb.miljøpolitik i bygge- og anlægsvirks. AF 2, og fremefter De to førstnævnte kurser er certifikatkurser Andet Kundekontakt, herunder kommunikation og formidling af tekniske viden om gulvet. Eksisterende kursusmuligheder inden for kundekontakt, kommunikation Kundeservice AK 3, og fremefter Kommunikations- og samarbejdsmetoder på AF 2, og fremefter byggeplads Bygningshåndværkerens takt og tone AF 0, og fremefter Sjakbajs - Service og kundepleje AF 1, og fremefter

14 Spørgeguide Fugefri gulve analyse af behovet for nye uddannelser Virksomheden Aktører i branchen: Entreprenører og/eller leverandører. Virksomhedstyper, virksomhedsstrukturer. Basale oplysninger om virksomheden. Etablering (historie), udvikling, aktuelle antal medarbejdere, aktuelle opgaver og forventninger til fremtidige opgaver. Hvilke produkter og ydelser leverer virksomheden? Indkredsning af jobområdet: Gulve, tanke, tunneller, broer. Virksomhedens beskrivelse af kosmetiske og funktionelle krav til produkterne. Medarbejderne Beskrivelse af arbejdsorganisering Beskrivelse af arbejdsprocesser Hvordan rekrutteres medarbejdere til virksomheden? Sammensætningen af medarbejdere: Faglærte (hvilke fag?)/ufaglærte. Hvordan er medarbejdere blevet kvalificerede til at udføre arbejdet? Sidemandsoplæring, efteruddannelse gennem kurser (AMU) eller andet? Hvilke faglige kompetencer er nødvendige? Hvilke tværfaglige kompetencer er nødvendige (proceskompetencer)? På kort og på længere sigt. Hvad er den ideelle medarbejderprofil? Hvordan benævnes medarbejderne og hvordan benævner de dem selv? Belægningsteknikere? Ønsker til efteruddannelse af medarbejdere Teknisk/faglig efteruddannelse Samarbejde/kommunikation/kunderelationer Sikkerhed/arbejdsmiljø, regler og love Ønsker til en struktur i uddannelsestilbud (form, indhold og progression).

15

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark. En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark. En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter Det fremtidige værftsarbejde i Danmark En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund for undersøgelsen dansk værftsindustri i forandring 3

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri Projektnummer: 128827 Pulje: OUP 2012 Sags. nr.: 213.88H.391 BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri April 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4

Læs mere

AMU-uddannelsesstrukturer på industriens område. Udarbejdet for Industriens Uddannelser

AMU-uddannelsesstrukturer på industriens område. Udarbejdet for Industriens Uddannelser AMU-uddannelsesstrukturer på industriens område Udarbejdet for Industriens Uddannelser Kubix Mette Semey Juli 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332 3352 kubix@kubix.dk www.kubix.dk

Læs mere

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 TUP 2012 Marts 2014 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN RAPPORT Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS

Læs mere

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning af indførelsen af Det Digitale Byggeri Udført for: Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, BAI

Læs mere

VEU-centrenes vejledningsstrategier

VEU-centrenes vejledningsstrategier VEU-centrenes vejledningsstrategier Kristina Mariager-Anderson & Bjarne Wahlgren Oktober 2012 1 INDLEDNING 1 BAGGRUND 1 HISTORIK 1 METODEBESKRIVELSE 2 VOKSENVEJLEDNINGSSTRATEGIER 3 FORSKELLIGE VEJLEDNINGSSTRATEGIER

Læs mere

Analyse af behov for fremtidigt udbud af efteruddannelse på motorcykelområdet

Analyse af behov for fremtidigt udbud af efteruddannelse på motorcykelområdet Analyse af behov for fremtidigt udbud af efteruddannelse på motorcykelområdet 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 1. Sammenfatning og anbefalinger 6 2. Generelle udviklingstendenser inden for branchen 9

Læs mere

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Rapport Marts 2008 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Analyse af efteruddannelsesbehovet og anvendelsen af AMU blandt EUD-uddannede teknikere Udarbejdet af Oxford Research A/S 2.

Analyse af efteruddannelsesbehovet og anvendelsen af AMU blandt EUD-uddannede teknikere Udarbejdet af Oxford Research A/S 2. Analyse af efteruddannelsesbehovet og anvendelsen af AMU blandt EUD-uddannede teknikere Udarbejdet af Oxford Research A/S 2. december 2005 Revi- Forfatter: mlr Sidst gemt: 02-12-2005 15:06 Sidst udskrevet:

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri

Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri Projekt nr.: 125604 Pulje: AMU 659 BAI Udvikling af udd. og læreruddannelse Sags nr.: 080.05D.251 Evaluering af uddannelsesmål og uddannelsesstrukturer inden for stilladsområdet September 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom Kompetenceudfordringer i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT FremKom November 2008 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den nordjyske bygge- og anlægsklynge... 3 2.1. Identifikation af den nordjyske

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor dør- og vinduesproduktion i materialerne træ/alu

Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor dør- og vinduesproduktion i materialerne træ/alu Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor dør- og vinduesproduktion i materialerne træ/alu Projektansvarlig: Træets Efteruddannelser, TE Bevilgende myndighed: Undervisningsministeriet,

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice. Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice. Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice December 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Indledning... 5 2.1 Læsevejledning...

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Analyse af skadedyrsbekæmpelsesbranchen. Udarbejdet for Serviceerhvervenes efteruddannelsesudvalg

Analyse af skadedyrsbekæmpelsesbranchen. Udarbejdet for Serviceerhvervenes efteruddannelsesudvalg Analyse af skadedyrsbekæmpelsesbranchen Udarbejdet for Serviceerhvervenes efteruddannelsesudvalg September 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Indledning... 5 1.1 Baggrund... 5 1.2 Datakilder...

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Polak på det danske arbejdsmarked

Polak på det danske arbejdsmarked Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Polak på det danske arbejdsmarked Projektnummer 125605, Sags nr.: 080.06D.251 Rapport udarbejdet for BAI, Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og

Læs mere

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide Lovende parløb Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling Per Bruhn Bruno Clematide P a r t n e r s k a b o m k o m p e t e n c e u d v i k l i n g Lovende parløb Når virksomhed

Læs mere

AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse

AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse Gå på opdagelse i Learnmark Horsens store udbud af AMU-kurser Side 2 Learnmark Horsens AMU-kursuskatalog 2011/2012 Velkommen! Bliv klar til fremtiden

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

12/3-2015 Analyse. Fremtidens behov for ingeniørkompetencer. Analyse for Plastindustrien

12/3-2015 Analyse. Fremtidens behov for ingeniørkompetencer. Analyse for Plastindustrien 12/3-2015 Analyse Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Analysen kort 5 3. Branchens udfordringer 8 4. Jobfunktioner i forandring 16

Læs mere