Analyse af uddannelsesbehov inden for området fugefri gulve.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af uddannelsesbehov inden for området fugefri gulve."

Transkript

1 Analyse af uddannelsesbehov inden for området fugefri gulve. Projektnummer: Pulje: AMU6295 BAI udvikling ag udd. og lærerudd Sagsnr.: C.021

2 Indhold Baggrund for undersøgelsen... 3 Formålet med undersøgelsen... 3 Fugefri gulve hvad er det... 3 Hvor anvendes fugefri gulve... 3 Karakteristik af virksomhederne i branchen... 4 Medarbejderuddannelser... 4 Forventninger til fremtiden... 5 Nuværende uddannelser som kan være relevante for fugefri gulve... 5 Virksomhedernes ønsker til efteruddannelse... 6 Mindre virksomheder... 7 Mellemstore virksomheder... 7 Hvilke medarbejderkompetencer efterspørges... 7 Arbejdsteknik... 8 Kvalitet... 8 Arbejdsmiljø... 8 Andet... 8 Virksomheder i undersøgelsen... 8 Virksomheder der udfører fugefri gulve... 9 Arbejdsteknik Kvalitet Arbejdsmiljø Andet Uddannelsesmål der p.t. kan tages udgangspunkt ved de anførte arbejdsområder Arbejdsteknik Kvalitet Arbejdsmiljø Andet Spørgeguide... 14

3 Baggrund for undersøgelsen Området fugefri gulve vinder tilsyneladende frem i byggeriet og samtidig sker der en stor udvikling på materiale og materielområdet.leverandører og entreprenører inden for branchen ønsker at få afdækket behov for og indhold i en uddannelse inden for området fugefri gulve. Formålet med undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at afdække de eksisterende jobprofiler og kompetencer og samtidig undersøge hvilke jobprofiler og kompetencer virksomhederne vil efterspørge i fremtiden, som følge af denne udvikling. Med afdækningen af eksisterende og nye ønsker til jobprofiler og kompetencer vil efteruddannelsesudvalgets få et bud på ønsker til uddannelsesstrukturer, som de kan arbejde videre med i et ordinært udviklingsarbejde. Fugefri gulve hvad er det Fugefri gulve omfatter hærdeplast baserede belægninger af epoxy, polyuretan og akryl, som påføres gulvet i en våd proces, hvorefter der sker en ophærdning. Fugefri gulve anvendes typisk på steder hvor der stilles særlige krav til mekanisk og kemisk resistens, tæthed, rengøringsvenlighed og skridsikring. Afhængig af hvilket krav der stilles til det færdige gulv, kan kunststofbelægningen udføres som tyndfilm (0,1 0,3 mm) eller tykfilm (0,5 9 mm). Forskellige former for flydemørtel og lignende cementbaserede produkter går også under fællesbetegnelsen fugefri gulve. Disse produkter er en del af produktsortimentet hos flere af branchens virksomheder, og de anvendes både i forbindelse med opretning af gulv forud for udlægning af gulvbelægning, og som færdigt gulv efter afslibning og coatning. Hvor anvendes fugefri gulve Fugefri gulve har på grund af deres mekaniske og kemiske egenskaber traditionelt været anvendt inden for lager, industri, fødevareområdet og offentlige institutioner. Derudover anvendes epoxyprodukterne også til coatning af tanke, broer og stålkonstruktioner. Men også inden for andre området finder fugefri gulve anvendelse, ikke mindst på grund af de mange muligheder for farve og design effekter. Offentlige bygninger, forretninger og virksomheder, hvor design går forud for styrke, er derfor også områder, hvor anvendelsen af fugefri gulve vinder frem.

4 Karakteristik af virksomhederne i branchen Branchen består af små og mellemstore virksomheder med op til ca. 20 ansatte, som kan opdeles i 2 hovedgrupper: Gulvlæggervirksomhederne med fokus på de traditionelle gulvlæggerprodukter som tæpper, linoleum, vinyl m.m., men hvor fugefri gulve udgør en mindre del af arbejdsopgaverne. Specialiserede virksomheder, der hovedsagelig beskæftiger sig med fugefri gulve og overfladebehandling. Begge virksomhedstyper giver udtryk for, at det er en lille branche hvor alle kender hinanden, og medarbejderne bliver ofte længe i den samme virksomhed. Rekruttering af medarbejdere foregår for det meste via personligt netværk. Da fugefri gulve i stor grad anvendes inden for levnedsmiddelindustrien og lignende områder, hvor produktionen kun vanskeligt kan stoppes i forbindelse med udlægning eller reparation af gulv, skal medarbejderne være meget fleksible i forhold til arbejdstid. På den baggrund oplever nogle af de specialiserede virksomheder en vis udskiftning af nye medarbejdere. Medarbejderuddannelser Fagområdet fugefri gulve er ikke dækket af en egentlig faguddannelse, og oplæringen af medarbejderne foregår derfor primært som sidemandsoplæring mere eller mindre systematiseret. Det ser ud som om, at medarbejderne, der arbejder med fugefri gulve, alle har været på det lovpligtige Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater. Kendskabet til AMU-kurset om fugefri gulve er derimod ikke så udbredt. Hos flere af virksomhederne er leverandørkurser, inden for et specifikt produkt, en del af oplæringen af medarbejderne. Gulvlæggervirksomheder, som har fugefri gulve som en nicheproduktion, beskæftiger for det meste medarbejdere med en erhvervsuddannelse som gulvlægger. De specialiserede virksomheder beskæftiger ufaglærte medarbejdere, men enkelte af de adspurgte giver udtryk for at de generelt foretrækker medarbejdere med en håndværksmæssig uddannelse. Ikke kun på grund af de faglige kompetencer, men mere fordi, at en byggefaglig uddannelse giver indsigt i værktøjsbrug og en større forståelse for samarbejdsrelationerne, både på byggepladsen og hos kunderne. Virksomhederne beskæftigede både murer, tømrer, elektriker, malere m.m.. og der var enighed om, at mureruddannelsen var den uddannelse der bedst dækkede deres fagområde. Overraskende nok, beskæftigede ingen af de adspurgte virksomheder medarbejdere med en gulvlæggeruddannelse. Under et par af interviewene fik jeg det indtryk, at ikke alle føler et

5 branchefællesskab med gulvlæggerne, hvilke måske kan forklarer, hvorfor der ikke er gulvlæggere i disse virksomheder. Opgaverne i branchen spænder lige fra et lille toiletgulv på en institution til store nationale og internationale bygge- og anlægsprojekter. De mindre opgaver løses af én enkelt mand og de større opgaver udføres af sjak med op til 6-7 mand. Da branchens ansatte er specialiseret inden for området, opleves at nogle medarbejdere starter op som selvstændige efter de har fået erfaring hos de etablerede virksomheder, og herefter fungerer de som underentreprenører. Forventninger til fremtiden Alle de adspurgte virksomheder forventede at markedet med fugefri gulve vil vokse i fremtiden, og specielt mulighederne for designergulve vil kunne udvide markedet inden for institutioner og andre bløde erhverv. Derudover opleves at den bløde polyuretan i langt højere grad anvendes, hvor der tidligere er anvendt vinyl og linoleum. Dette skyldes at den bløde polyuretan har en god gangkomfort, samtidig med nye muligheder for individuelt design og ikke mindst at den lægges fugefrit. På trods af de mange designmæssige muligheder, havde ingen af de adspurgte virksomheder troen på, at produkterne vil blive efterspurgt på det private marked. Dette skyldes at produkterne er forholdsvise dyre i forhold til fliser og lignende gulvbelægninger. Derudover var det også opfattelsen, at kvaliteten af det færdige gulv ikke helt endnu kan matche den finish som det private marked forventer. Når virksomhederne blev spurgt om de forskellige gulvtyper, var der enighed om, at lugtgenerne og arbejdsmiljøet ved udlægning af akrylgulve var problematisk. Flere af virksomhederne ville slet ikke arbejde med produktet og andre anvendte det kun i særlige tilfælde, hvor hærdetiden var kritisk. Nuværende uddannelser som kan være relevante for fugefri gulve Udlægning af fugefri gulve (45923). Efteruddannelseskursus med en varighed på 3 dage. Kursusmål er: Deltagerne kan udlægge og reparerer fugefri gulve af kompositmaterialer under hensyn til givne udfaldskrav og i henhold til gældende bygge-, miljø- og arbejdsmiljølovgivning, samt relevante anvisninger. Deltagerne kan vurdere undergulvets planhed, fugtighed, fasthed og renhed, og på den baggrund rådgive om valg af egnede fugefri belægninger, samt vurdere eksisterende gulve med henblik på reparation, herunder opretning og montering af ny fugefri belægning. Til arbejdets udførelse kan deltagerne selvstændigt vælge og anvende korrekt materiale og hensigtsmæssigt værktøj og maskiner.

6 Efteruddannelseskursus for henholdsvis epoxy, polyuretan og akryl (43148). Uddannelserne har hver en varighed på 3 dage. Kursusmålet er: Deltagerne kan udlægge og reparere fugefri gulve af kompositmaterialer under hensyn til givne udfaldskrav og i henhold til gældende bygge-, miljø- og arbejdsmiljølovgivning, samt relevante anvisninger. Deltagerne kan i den forbindelse rådgive om valg og anvendelse af egnede fugefri belægninger, samt vurdere eksisterende gulve med henblik på vedligeholdelse og opretning og montering af ny fugefri belægning. Til arbejdets udførelse kan deltagerne selvstændigt vælge og anvende hensigtsmæssige materialer, værktøj og maskiner. Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater (43996). Dette kursus er lovpligtigt for alle der arbejder med epoxy og isocyanat i åbne systemer, og kurset er derfor ikke målrettet en enkelt branche. Kursusmål: Deltagerne kan udføre arbejde med epoxy og isocyanater sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt i forhold til sig selv og sine omgivelser j.f. 5 i AT bekendtgørelsen nr. 292 af 26. april Vurdering af undergulve (40702). Dette efteruddannelseskursus har en varighed på ½ dag, og kan muligvis have interesse i forbindelse med fugefri gulve. Kursusmål: Deltagerne kan vurdere undergulve med henblik på montering og reparation, hvilket omfatter vurdering af undergulvets bæreevne, fasthed, fugttilstand og egnethed for montering af overfladebelægning. Arbejdet udføres under hensyn til kravspecifikationer og relevante anvisninger, samt gældende lovgivning om miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri. Virksomhedernes ønsker til efteruddannelse Fælles for de adspurgte virksomheder er, at de alle efterlyser kurser der kan opkvalificere deres medarbejdere inden for materialekendskab, arbejdsteknik og kvalitet. Enkelte af virksomhederne, så gerne at der også var kurser inden for de mere bløde områder som kundekontakt og samarbejde på byggepladsen. Dette ønske var dog specielt rettet mod de medarbejdere som ikke i forvejen har en håndværksmæssig uddannelse. Flere af de interviewet virksomheder havde imidlertid ingen kendskab til de AMU kurser som allerede findes.

7 Mindre virksomheder Ikke uventet, giver de mindre virksomheder udtryk for, at det er svært at undvære medarbejdere selv i kortere tid, og derfor efterlyses kurser af kortere varighed, fx 1 3 dage. Kurserne skal være fleksible og skal kunne stykkes sammen på forskellige måder. Derudover skal kurserne ligge i perioder, hvor der normalt ikke er så meget at lave, fx januar, februar og marts måned. Gulvlæggervirksomhederne, som har fugefri gulve som en nicheproduktion, efterlyser i højere grad kurser der omhandler produktkendskab og udlægningsteknikker for det konkrete produkt. Dette skyldes sandsynligvis, at en stor del af det forberedende arbejde inden udlægningen, indgår som en del af gulvlæggeruddannelsen. De virksomheder, som har specialiseret sig i fugefri gulve, efterlyser derimod kurser, som dækker arbejdsprocessen bredere. Den brede palet af kurser som disse virksomheder efterlyser, hænger sammen med at de ofte beskæftiger ufaglærte eller andre som ikke har et grundlæggende kendskab til undergulvets opbygning. Mellemstore virksomheder De mellemstore virksomheder, som er interviewet i denne undersøgelse, er alle virksomheder, som har specialiseret sig i fugefri gulve samt coatning af konstruktioner af beton og stål, fx broer og tanke. Virksomhederne i denne kategori efterlyste alle en kortere erhvervsuddannelse inden for området, fx en 2 årig uddannelse. Flere af virksomhederne gav udtryk for, at flere af elementerne i gulvlæggeruddannelsen er relevante for fugefri gulve. Som alternativ til erhvervsuddannelsen foreslog en virksomhed, at der til mureruddannelsen kan udvikles et valgfrit modul som omhandler fugefri gulve. Hvilke medarbejderkompetencer efterspørges De efterlyste kompetencer hos medarbejderne var ikke umiddelbart afhængige af virksomheds type eller størrelse. Ikke uventet havde virksomhederne i første omgang fokus på den tekniske side, når der blev snakket efteruddannelse og kompetencer, og der var en bred enighed om, at mange fejl kan undgås, hvis medarbejderne havde en større indsigt i de helt basale forhold, der har betydning for et flot gulv. I forbindelse med interviewene var det vanskeligt at adskille begreberne arbejdsteknik, kvalitet og kvalitetssikring. Der var imidlertid ingen tvivl om, at virksomhederne efterlyste, at medarbejderne ud over viden om udførelsesteknikker også havde en større forståelse for produktspecifikke krav, fx blandetid/hastighed, styring af fugt og temperatur ved udlægning/ophærdning og kontrol og dokumentation af disse forhold. Hos alle de adspurgte, var der ligeledes enighed om, at medarbejderne også skal vide noget om undergulvets konstruktion, kvalitetssikring, kommunikation og arbejdsmiljø.

8 Nedenstående stikordsliste gengiver virksomheders ønsker til, hvad kommende efteruddannelser burde omhandle. Stikordene er ikke prioriteret. Arbejdsteknik Egenskaber, designmuligheder for gulvbelægning (produktkendskab) Blandetid og hastighed Udlægningsteknikker Temperatur i hærdefasen Nivellering og afsætning Flydemørtler (produktkendskab) Hulkel, detaljer i afslutninger, afslutning mod andre belægninger Reparationer Kvalitet Underlagskonstruktion i forhold til belægningstype (produktkendskab) Informationer til kunden hvad gulvet kan/ikke kan og rengøring Undergulvskontrol og herunder indfaldskrav og fugt Rengøring Kvalitetssikring, dokumentation o Modtagekontrol o Proceskontrol o Afvigelser Arbejdsmiljø Andet Lovpligtig epoxy og isocyanat kursus Ergonomi - stående udlægning, blanding, håndtering MAL koder Egen og andres sikkerhed (kemi) Kundekontakt, herunder kommunikation og formidling af tekniske viden om gulvet. Virksomheder i undersøgelsen Følgende 9 virksomheder har deltaget i undersøgelsen enten ved direkte kontakt eller ved telefoninterview. EU Plast, Condor Entreprise, 2605 Brøndby 2610 Rødovre

9 Dansk Belægningsteknik, 2635 Ishøj Dansk Belægningsentreprise, 2640 Hedehusene Chriscoating, Pihl Coating, Næstved Gulve, Vesla Gulvteknik, Bjarmodan, 3460 Birkerød 4281 Gørlev 4700 Næstved 6920 Videbæk 8300 Odder Virksomheder der udfører fugefri gulve Det har ikke været muligt at få et præcist billede af, hvor mange virksomheder der beskæftiger sig med fugefri gulve. En søgning på telefonbøgerne Degulesider.dk og Gulex.dk viser imidlertid, at der er i størrelsesordnen 50 virksomheder der annoncerer inden for kategorien industrigulve. Ved at søge på andre brancherelevante søgeord kom følgende frem: epoxygulve, henholdsvis 30 og 20 hit Polyuretan gulvbelægning, henholdsvis 4 og 2 hit Akrylgulve, henholdsvis 6 og 2 hit Et forsigtigt gæt på, hvor mange virksomheder der beskæftiger sig med fugefri gulve, vil nok lande på ca. 50 virksomheder. Da medlemmerne i Gulvsektionen under Dansk Byggeri ikke kan opdeles i traditionelle gulvlæggere og fugefri gulve, kan dette tal hverken be- eller afkræftes ved en medlemskørsel.

10 Nedenstående stikordsliste gengiver ønskerne, de adspurgte virksomheder har indhold i kommende efteruddannelser. Stikordene er ikke prioriteret. Arbejdsteknik Egenskaber, designmuligheder for gulvbelægning (produktkendskab) Blandetid og hastighed Udlægningsteknikker Temperatur i hærdefasen Nivellering og afsætning Flydemørtler (produktkendskab) Hulkel, detaljer i afslutninger, afslutning mod andre belægninger Reparationer Kvalitet Underlagskonstruktion i forhold til belægningstype (produktkendskab) Informationer til kunden hvad gulvet kan/ikke kan og rengøring Undergulvskontrol og herunder indfaldskrav og fugt Rengøring Kvalitetssikring, dokumentation o Modtagekontrol o Proceskontrol o Afvigelser Arbejdsmiljø Lovpligtig epoxy og isocyanat kursus Ergonomi - stående udlægning, blanding, håndtering MAL koder Egen og andres sikkerhed (kemi) Andet Kundekontakt, herunder kommunikation og formidling af tekniske viden om gulvet Faglig regning

11 Uddannelsesmål der p.t. kan tages udgangspunkt ved de anførte arbejdsområder Arbejdsteknik Egenskaber, designmuligheder for gulvbelægning (produktkendskab) Blandetid og hastighed Udlægningsteknikker Temperatur i hærdefasen Nivellering og afsætning Flydemørtler (produktkendskab) Hulkel, detaljer i afslutninger, afslutning mod andre belægninger Reparationer Eksisterende kursusmuligheder inden for Arbejdsteknik Nivellering AF 5, og fremefter Gulve - Fugefri gulve/polyuretanprodukter AF 3, og fremefter Visualisering af malefaglige løsninger i boliger AF 5, og fremefter Byggetekniske forhold - anv. af tegningsmetoder AF 25, og fremefter CAD - Udarbejdelse af plantegninger AF 3, og fremefter Bygningsmalearb. - sikring af stil- og farveudtryk AF 15, og fremefter Gulve - Opretning af eksisterende gulve AF 1, og fremefter Anvendelse af mørteltyper til murværk og puds AF 1, og fremefter Tyndpudsede overflader egen fremstillet mørtel AF 2, og fremefter Tyndpudsede overflader fabriksfremstillet mørtel AF 1, og fremefter Mindre blandeanlæg mørtel og beton AF 1, og fremefter Finisharbejde på hærdet beton AF 3, og fremefter Hærdestyring af beton - sommer/vinterstøbninger AF 3, og fremefter Gulve - Udførelse, rep. og overfl.beh. af intarsia AF 1, og fremefter Betjening af betonpumpe og udlæggerbånd AF 3, og fremefter Armeret sprøjtepuds AF 1,0 og fremefter Hvad angår Arbejdsteknik, bør der i nedennævnte kursus, der har en varighed på 3 dage for hvert af de nævnte specialer, være en række af de nævnte kompetencebehov, der kan indfries: Gulve - Fugefri gulve/polyuretanprodukter Deltagerne kan udlægge og reparere fugefri gulve af kompositmaterialer under hensyn til givne udfaldskrav og i henhold til gældende bygge-, miljø- og arbejdsmiljølovgivning, samt relevante anvisninger. Deltagerne kan i den forbindelse rådgive om valg og anvendelse af egnede fugefri belægninger, samt vurdere eksisterende gulve med henblik på vedligeholdelse og opretning og montering af ny fugefri belægning. Til arbejdets udførelse kan deltagerne selvstændigt vælge og anvende hensigtsmæssige materialer, værktøj og maskiner. Uddannelsen kan gennemføres i ét af følgende materialer: epoxy

12 polyuretan stentæppe/drysgulve/kompaktgulve Kvalitet Underlagskonstruktion i forhold til belægningstype (produktkendskab) Informationer til kunden hvad gulvet kan/ikke kan og rengøring Undergulvskontrol og herunder indfaldskrav og fugt Rengøring Kvalitetssikring, dokumentation o Modtagekontrol o Proceskontrol o Afvigelser Eksiterende kursusmuligheder inden for Kvalitet Gulve - Reparation af gulvbelægninger AF 1, og fremefter Gulve - Vurdering af undergulve AF 0, og fremefter Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg AF 2, og fremefter Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen AF 2, og fremefter Gulve - Vurdering af undergulve Deltagerne kan vurdere undergulve med henblik på montering og reparation, hvilket omfatter vurdering undergulvets bæreevne, fasthed, fugttilstand og egnethed for montering af overfladebelægning. Arbejdet udføres under hensyn til kravspecifikationer og relevante anvisninger, samt gældende lovgivning om miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri. Uddannelsen gennemføres med udgangspunkt i følgende emner: Organiske undergulve Uorganiske undergulve Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg Deltagerne kan deltage i kvalitetssikringsaktiviteter i udførende bygge- og anlægsvirksomheder og kan ud fra viden om kvalitetssikring og kendskab til de realistiske tolerancekrav vurdere, om kravspecifikationer til arbejdets udførelse er overholdt i de konkrete situationer. Deltagerne kan på baggrund af viden om krav til dokumentation, herunder fotodokumentation, anvende anerkendte KS-skemasystemer og oprette KS-aktiviteter i elektronisk

13 baserede KS-systemer på PC og mobile enheder (PDA). Derudover kan deltagerne vurdere resultater af disse aktiviteter og udskrive rapporter til dokumentation af gennemført kvalitetssikring. Arbejdsmiljø Lovpligtig epoxy og isocyanat kursus Ergonomi - stående udlægning, blanding, håndtering MAL koder Egen og andres sikkerhed (kemi) Eksisterende kursusmuligheder ved arbejdsmiljø Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater AA 2, og fremefter Fugning - personlig sikkerhed ved fugning mv. AF 1, og fremefter Gulve - Stående udførelse af gulvarbejde AF 1, og fremefter Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Arbmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen AF 2, og fremefter Udførelse af APV mv. i små bygge- og anlægsvirks. AF 2, og fremefter Impl. af arb.miljøpolitik i bygge- og anlægsvirks. AF 2, og fremefter De to førstnævnte kurser er certifikatkurser Andet Kundekontakt, herunder kommunikation og formidling af tekniske viden om gulvet. Eksisterende kursusmuligheder inden for kundekontakt, kommunikation Kundeservice AK 3, og fremefter Kommunikations- og samarbejdsmetoder på AF 2, og fremefter byggeplads Bygningshåndværkerens takt og tone AF 0, og fremefter Sjakbajs - Service og kundepleje AF 1, og fremefter

14 Spørgeguide Fugefri gulve analyse af behovet for nye uddannelser Virksomheden Aktører i branchen: Entreprenører og/eller leverandører. Virksomhedstyper, virksomhedsstrukturer. Basale oplysninger om virksomheden. Etablering (historie), udvikling, aktuelle antal medarbejdere, aktuelle opgaver og forventninger til fremtidige opgaver. Hvilke produkter og ydelser leverer virksomheden? Indkredsning af jobområdet: Gulve, tanke, tunneller, broer. Virksomhedens beskrivelse af kosmetiske og funktionelle krav til produkterne. Medarbejderne Beskrivelse af arbejdsorganisering Beskrivelse af arbejdsprocesser Hvordan rekrutteres medarbejdere til virksomheden? Sammensætningen af medarbejdere: Faglærte (hvilke fag?)/ufaglærte. Hvordan er medarbejdere blevet kvalificerede til at udføre arbejdet? Sidemandsoplæring, efteruddannelse gennem kurser (AMU) eller andet? Hvilke faglige kompetencer er nødvendige? Hvilke tværfaglige kompetencer er nødvendige (proceskompetencer)? På kort og på længere sigt. Hvad er den ideelle medarbejderprofil? Hvordan benævnes medarbejderne og hvordan benævner de dem selv? Belægningsteknikere? Ønsker til efteruddannelse af medarbejdere Teknisk/faglig efteruddannelse Samarbejde/kommunikation/kunderelationer Sikkerhed/arbejdsmiljø, regler og love Ønsker til en struktur i uddannelsestilbud (form, indhold og progression).

15

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Bygge-/Anlægsområdet og -Industri 2215 Bygnings- og automaling samt skilteproduktion mv. Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 4268-3 Dekorationsteknikker (AF) 21-08-2013 og

Læs mere

Gulve reparation af gulvbelægninger

Gulve reparation af gulvbelægninger Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af gulvbelægninger Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2211: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2211: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2211: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Udbudspolitik 2012 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Bygge-/Anlægsområdet og -Industri 2215 Bygnings- og automaling samt skilteproduktion mv. Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 4268-3 Dekorationsteknikker (AF) 21-08-2013 og

Læs mere

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked Når der skal efteruddannes i bygge- og anlægsbranchen, er fokus rettet imod medarbejdere, der kommer fra andre brancher - og jo yngre de er, jo mere uddannelse modtager

Læs mere

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen Uddannelsesbehovet indenfor kloakområdet Uddannelses-, kursus- og kvalitetsudvalget under Dansk Byggeris Kloaksektion har ønsket at undersøge uddannelsesforholdene for kloakmestre og øvrige medarbejdere

Læs mere

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked.

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. NORDJYSK BYGGEBOOM giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. Efteruddannelse målrettet Rørlæggeruddannelsen Rørlæggeruddannelsen giver dig

Læs mere

VALGFRI SPECIALEFAG for specialet MURER 2013-14

VALGFRI SPECIALEFAG for specialet MURER 2013-14 2 I forbindelse med din murer uddannelse skal du i samarbejde med din virksomhed vælge 1,5 ugers valgfri speciale. Skolens valgfri speciale undervisning er tilrettelagt hvert år i januar måned. Din kontaktlærer

Læs mere

Petersmindevej Odense C C.F. Tietgens Boulevard Odense SØ Tlf

Petersmindevej Odense C C.F. Tietgens Boulevard Odense SØ Tlf For at imødekomme den forventede mangel på faglært og ufaglært arbejdskraft i forbindelse med de store byggeprojekter i Odense og på Fyn i de kommende år, vil vi gerne tilbyde et afklarende og uddannelsesforberedende

Læs mere

Undervisningsmateriale til Nedriveruddannelserne

Undervisningsmateriale til Nedriveruddannelserne Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Undervisningsmateriale til Nedriveruddannelserne Undervisningsministeriet. Marts 2011. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2 Til Beskæftigelsesregion Midtjylland Dokumenttype otat - udkast 3 Dato Juli, VIRKSOMHEDSPAEL BYGGE OG ALÆG RUDE 2 IDHOLD 1. Indledning og baggrund 1 2. Hovedresultater 2 3. Udviklingen for udvalgte stillingsgrupper

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2757 Titel: Plastsvejsning Kort titel: Plast Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Plastsvejsning indebærer sammenføjning

Læs mere

AMU medvirker til en bedre byggeproces

AMU medvirker til en bedre byggeproces AMU medvirker til en bedre byggeproces Elsborg & Schantz Innovative læringsrum Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) det handler om at blive involveret og engageret i processen! Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til Danmark ligger i front i deltagelse i VEU Andel af 25-64-årige,

Læs mere

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 4. Projekt...

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 4. Projekt... Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3 Teori... 3 Praktik.... 3 Tegningslære... 3 Grundfag.... 4 Projekt... 4 Valgfag... 4 2. Hovedforløb.... 5 Teori... 5 Praktik....

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Nummer: Titel: Kort titel: Varighed: Godkendelsesperiode: Status (EUU): Status (UVM): xxxxx Facility Management værdier og jobområde FM værdier og jobområde 2,0 dage. 01-05-2012 og fremefter

Læs mere

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service Projektoplæg til Industriens Uddannelser Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service 15. september 2011 1. Formål og mål med analysen Det er analysens formål

Læs mere

EPOXY EPOXY 2017 EPOXY 1

EPOXY EPOXY 2017 EPOXY 1 EPOXY EPOXY Epoxyprodukter - Primer - Belægning - Maling Er epoxybelægning nødvendig eller er epoxymaling tilstrækkelig. Overvej udfaldskrav, underlag, budget og hvor tid til rådighed. 2017 EPOXY 1 Epoxyprimer

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2698 Titel: Tandteknik Kort titel: Tandteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Tandteknik er fremstilling

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Efteruddannelse bygningshåndværkere

Efteruddannelse bygningshåndværkere Efteruddannelse bygningshåndværkere ri o e t Fra raksis til p 1 Indholdsfortegnelse Kurser - Energi og bygninger... Side 2 40991 Energioptimering af boliger 42795 Montering af dampspærre og trykprøvning

Læs mere

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

Kursusguide 2011 2012 Kompetenceløft - fra ord til handling

Kursusguide 2011 2012 Kompetenceløft - fra ord til handling Kursusguide 2011 2012 Kompetenceløft - fra ord til handling forord TRIVSEL VÆKST OG UDVIKLING Kompetente veluddannede medarbejdere er afgørende for trivsel, vækst og udvikling i enhver virksomhed og organisation.

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Gulvet Husets vigtigste bygningsdel. Indlæg til FSTA s årsmøde

Gulvet Husets vigtigste bygningsdel. Indlæg til FSTA s årsmøde Gulvet Husets vigtigste bygningsdel Indlæg til FSTA s årsmøde Agenda Præsentation af Gulvbranchen Forventninger til gulv Funktionsanalyse og checklister Forventningsafstemning Vurdering af gulve Kvalitetssikring

Læs mere

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler Sjakbajsuddannelsen Gennemgang af moduler Mål/moduler/kurser Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet Sjakbajs - Service og kundepleje Sjakbajs - Byggeriets lov- og

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2761 Titel: Opbygning og drift af offshore installationer Kort titel: offshore inst. Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 11 Nummer: 2211 Titel: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Kort titel: Byg i tunge mat Status: GOD Godkendelsesperiode: 12-05-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

Kurser inden for ekstrudering. Byg videre. på din uddannelse. Inspiration til dit næste AMU-kursus

Kurser inden for ekstrudering. Byg videre. på din uddannelse. Inspiration til dit næste AMU-kursus Kurser inden for ekstrudering Byg videre på din uddannelse Inspiration til dit næste AMU-kursus Inspiration til medarbejdernes næste AMU-kursus Kurserne kan tages enkeltvis eller stykkes sammen efter behov.

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater Side 1 af 5 Nummer: 43996 Titel: Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater Kort titel: Varighed: 2,0 dage. Godkendelsesperiode: 06-11-2004 og fremefter Status (EUU): GOD Status (UVM): GOD Handlingsorienteret

Læs mere

grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus

grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010

Læs mere

Branchepakker i region Hovedstaden

Branchepakker i region Hovedstaden Branchepakker i region Hovedstaden Branchepakker: Bygge/anlægsområdet Trainee i byggeriet 1 (udviklet til IGU) n er ikke-beskæftigede flygtninge - der er tale om et introducerende niveau. Kurset udbydes

Læs mere

Bygge og anlæg 2015. Kloakering. 23. januar 2015

Bygge og anlæg 2015. Kloakering. 23. januar 2015 23. januar 2015 Bygge og anlæg 2015 Kloakering Nivellering 5 47665 Projektforståelse bygge og anlæg 2,1 41949 Udfør. af afløbinstall. i stål mv. 10 44533 Udfør. af afløbsinstall. i plast 16 46976 Udøvelse

Læs mere

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse Læseplan for valgfaget byggeværksted 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Byggepladsen 4 Håndværk 5 Sikkerhed og arbejdsmiljø 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget byggeværksted

Læs mere

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Præsentation af resultater

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Præsentation af resultater Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Præsentation af resultater Oplæg v. konference for De lokale Uddannelsesudvalg for Ejendomsservice 17. marts 2015 Indhold 1. Formål og baggrund

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Erhvervsanalyse for Jobcenter Furesø. [Sammendrag]

Erhvervsanalyse for Jobcenter Furesø. [Sammendrag] Erhvervsanalyse for Jobcenter Furesø [Sammendrag] Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 1.1 Metode... 3 2 Virksomhedernes kompetencekrav... 4 2.1 Kompetencekrav i fremtiden... 5 3 Den økonomiske

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2606 Titel: Guld- og sølvsmedeområdet Kort titel: Guldsmed Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter

Læs mere

Center for Bygningsrestaurering

Center for Bygningsrestaurering Center for Bygningsrestaurering Den Gode Håndværker: Følgende kurser gennemføres i efteråret 2010 Grundlægende EDB på byggepladsen: 5 dage fra den 23-08 2010 til den 27-09 2010 AMU-nr. 44349-44371 Kursuskode

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2749 Titel: Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr Kort titel: Kran Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

Fagmoduler Obligatoriske moduler

Fagmoduler Obligatoriske moduler Fagmoduler Obligatoriske moduler Hygiejne- og rengøringsteknologi grundlæggende (10 ECTS-point) Få styr på udvalgte rengøringsteknikker, hvilke der er mest velegnede til de givne omstændigheder. Fagmodulets

Læs mere

KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG. og gerne vil arbejde i industrien

KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG. og gerne vil arbejde i industrien 2017 KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG og gerne vil arbejde i industrien Vil du arbejde i industrien? Som ufaglært eller faglært ledig har du ret til seks ugers jobrettet uddannelse. Du kan bl.a. tage

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Renovering af faldstammer. v/ Flemming Springborg, Teknologisk Institut, Rørcentret

Renovering af faldstammer. v/ Flemming Springborg, Teknologisk Institut, Rørcentret Renovering af faldstammer v/ Flemming Springborg, Teknologisk Institut, Rørcentret Flemming Springborg Byggesagsbehandler i Københavns Kommune indtil 1998 Ansat på Teknologisk Institut siden 1998 Tilknyttet

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Boltpistoler til skudmontage

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Boltpistoler til skudmontage Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Boltpistoler til skudmontage Undervisningsministeriet. Januar 2011. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2244 Titel: Maskin- og værktøjsområdet Kort titel: Maskin Status: GOD Godkendelsesperiode: 21-12-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet er centreret

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed BEK nr 390 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.75T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

2Adecco. Construction

2Adecco. Construction 2 Professionel adgang til faglært og rutineret arbejdskraft Byggeprojekter skal være i gang. De skal holde både tempo og tidsplan. Det kræver planlægning og den rette bemanding i både projekteringsfase

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2702 Titel: Savværk og halvfabrikata Kort titel: Savværk Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I den råtræsforarbejdende

Læs mere

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr.

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. NEDRIVERUDDANNELSEN Modulplan Hold 14 Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Uge 2 2018 Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen 45642 Uge 3 2018 Sikkerhedsuddannelse ved arbejde med asbestholdige

Læs mere

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Mandag Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen Tirsdag Onsdag Torsdag

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Mandag Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen Tirsdag Onsdag Torsdag NEDRIVERUDDANNELSEN Modulplan Hold 13 Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Uge 5 2017 Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen 45642 Sikkerhedsuddannelse ved arbejde med Erik Urup Hansen 45845

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2702 Titel: Savværk og halvfabrikata Kort titel: Savværk Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I den råtræsforarbejdende

Læs mere

Tømrerområdets efteruddannelse

Tømrerområdets efteruddannelse Tømrerområdets efteruddannelse Efteruddannelsesudvalget for Bygge, Anlæg og Industri, 2007/08 1. Forord 1.1 Formål Nærværende rapport er resultatet af et udviklingsarbejde igangsat af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

VINTERVEJR ER UDDANNELSESVEJR FOR HÅNDVÆRKERE LÆS MERE PÅ LEARNMARK.DK/AMU

VINTERVEJR ER UDDANNELSESVEJR FOR HÅNDVÆRKERE LÆS MERE PÅ LEARNMARK.DK/AMU VINTERVEJR ER UDDANNELSESVEJR FOR HÅNDVÆRKERE LÆS MERE PÅ LEARNMARK.DK/AMU VINTERVEJR ER UDDANNELSESVEJR Vi udbyder spændende AMU-kurser for håndværkere. Udnyt den mørke tid og start i november 2015! ER

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk SCHÖNOX MAX FORMAT Foto: RAK Ceramics GmbH SCHÖNOX MAX FORMAT System MAX FORMAT Et program med optimalt tilpassede produkter til montering af meget store fliser samt meget tynde fliser Sikkert og effektivt

Læs mere

Analyserapport. Analyse af behovet for udvikling af nye AMU-mål og undervisningsmaterialer indenfor overfladebehandling af træmaterialer

Analyserapport. Analyse af behovet for udvikling af nye AMU-mål og undervisningsmaterialer indenfor overfladebehandling af træmaterialer Analyserapport Analyse af behovet for udvikling af nye AMU-mål og undervisningsmaterialer indenfor overfladebehandling af træmaterialer Projektansvarlig: Træets Efteruddannelser, TE Bevilgende myndighed:

Læs mere

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser Alle Mulige Uddannelser AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser AA AB AD AE AF AG AH AI AJ AL AP AQ AT Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Læs mere

Center for Bygningsrestaurering

Center for Bygningsrestaurering Center for Bygningsrestaurering Den Gode Håndværker: Følgende kurser gennemføres i foråret 2010 Vådrum Anvendelse af love og regler: 2 dage fra den 11-01 2010 til den 12-01 2010 AMU-nr. 44623 Deltagerne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedelsesdato: 20. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

HÆRDEPLASTBELÆGNING TIL LEVNEDSMIDDEL OG INDUSTRI

HÆRDEPLASTBELÆGNING TIL LEVNEDSMIDDEL OG INDUSTRI HÆRDEPLASTBELÆGNING TIL LEVNEDSMIDDEL OG INDUSTRI Tekniske gulvløsninger baseret på hærdeplast opfylder levnedsmiddelindustriens krav til fødevaresikkerhed og hygiejne Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning

Læs mere

Projekt. Bygge og Anlæg på sigt. Oktober 2014. Delrapport fase 1.

Projekt. Bygge og Anlæg på sigt. Oktober 2014. Delrapport fase 1. Projekt Bygge og Anlæg på sigt Oktober 2014 Delrapport fase 1. Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse: Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning.. Side 3 Baggrund Side 3 Metode Side 4 Hvad svarer

Læs mere

T e a m b u i l. A n r e t n i n. K v a l i t e t. T r. A r m e r. L y s b u e L E A N. I n. K o m m. A k I T. L e d. d i n g. u c.

T e a m b u i l. A n r e t n i n. K v a l i t e t. T r. A r m e r. L y s b u e L E A N. I n. K o m m. A k I T. L e d. d i n g. u c. Markedsforingmors.dk T r A k u c a d e k I T hvem du er! Ligemeget T m i f I n L e d e g n a g i n g s n o v a t e l s e A r m e r K o m m f o r s t i n g i o n I L E A N u n i k a t i å e l s e eucnordvest.dk

Læs mere

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Beskæftigelsesudvalget Kopi til Forvaltningsledelsen Fra Jobcentersekretariatet Sagsnr./Dok.nr. 2017-010767 / 2017-010767-4 Jobcenter Sekretariat

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Lufttæthed 2020

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Lufttæthed 2020 Lufttæthed 2020 Undervisningsministeriet. Januar 2016. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Johnny Lundgreen, Roskilde Tekniske Skole. Materialet

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

[CASE B. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER]

[CASE B. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER] Projektsvendeprøver [CASE B. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER] Intro Vælger du denne case, skal du arbejde med indretningen af vådrum. Et af de nye værelser, i den gamle svinestald, skal indrettes til handicappede.

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker BEK nr 212 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker BEK nr 377 af 26/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Murer-/ malerarbejde Nedre Facade Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København

Læs mere

Adecco er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger!

Adecco er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger! 2 er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger! Det gør os til et naturligt omdrejningspunkt, når virksomheder og nye medarbejdere skal mødes om den fælles interesse at matche

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2690 Titel: Blikkenslagerarbejde Kort titel: - Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter opgaver

Læs mere

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD ØKONOMISK ANALYSE Industriens opkvalificeringsindsats halter bagud Danske industrivirksomheder gør ikke nok for at opkvalificere medarbejderne. Kun 4

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Virksomhedspanelet. Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde

Virksomhedspanelet. Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde Virksomhedspanelet Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde 11-05-2017 1 Fakta om Virksomhedspanelet FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPANELET Virksomhedspanelundersøgelsen gennemføres for at give

Læs mere

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25 IT og ressourcestyring på Byggepladsen Kjeld Svidt, Aalborg Universitet IT og ressourcestyring på byggepladsen Kjeld Svidt Aalborg Universitet it.civil.aau.dk 1 af 25 Projekt IT og ressourcestyring på

Læs mere

Sjakbajs Procesgranskning og kvalitetssikring

Sjakbajs Procesgranskning og kvalitetssikring Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Sjakbajs Procesgranskning og kvalitetssikring Emne: Skemaer - eksempler Skilleblad: 4 Undervisningsministeriet. Marts 2009. Materialet er udviklet af

Læs mere

AB92 giver følgende retningslinjer. Der kan være tale om en mangel hvis:

AB92 giver følgende retningslinjer. Der kan være tale om en mangel hvis: Guide til vurdering af gulve Oktober 2014 Formålet med vejledningen er at skabe et objektivt og ensartet grundlag ved vurdering af gulvarbejder. Mangelbegrebet giver anledning til mange uenigheder. AB92

Læs mere

Epoxy - gulve. Epoxy - gulve

Epoxy - gulve. Epoxy - gulve Epoxy - gulve Epoxy - gulve Produkter til udførelse af fugefri gulvbelægning i industri, udførelse af skridsikring på gulve, epoxy gulvmaling, sikkerhedsudstyr og epoxyværktøj såsom pigruller, gulvruller

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere