Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk"

Transkript

1 Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 1. semester

2 Hvilke kurser på 3. semester Hvilke kurser på 7. semester Sammenfatning Samlet set har halvdelen af de studerende på 1., 3. og 7. semester påbegyndt udfyldelse af evalueringsskemaerne, men fx på 1. semester har kun 4 studerende besvaret spørgsmål om alle kurser. På 1. semester samlæses kurserne i Skriftlig sprogproduktion, Grammatik, Kultur & Samfund samt Mundtlig sprogfærdighed med BA Tysk. På 1. semester er der generelt stor tilfredshed med kurserne, deres indhold, formidling, kursusmateriale, udbytte mv., og de studerende giver udtryk for, at de anvendte pædagogiske midler har været gode, fx emnegennemgang i Grammatik. I Skriftlig sprogproduktion er tilfredsheden dog lidt mindre, hvilket muligvis skyldes manglende klarhed ifm. formidling af eksamensformen og et ønske om en større grad af overblik over strukturen i det samlede kursus. I Mundtlig sprogfærdighed og i Kultur og samfundsforhold er der ligeledes lidt utilfredshed, og en studerende foreslår ifm. Kultur og samfundsforhold, at gennemgang af det politiske system i Tyskland fordeles på flere kursusgange. Der er ligeledes mindre tilfredshed med kurset i Almen basisgrammatik, hvor halvdelen af respondenterne synes, kursets omfang er for lille og kursets niveau for lavt, og hvor det er svært for nogle studerende at se formålet med en del af elementerne i kurset; men samtidig fremhæves det ifm. dette kursus af andre studerende, at der er en god blanding af oplæg og anvendelsesorienterede opgaver. Tilfredsheden med kurset i Akademisk skrivning er ligeledes lidt mindre end med de andre kurser. På 3. semester er der generelt stor tilfredshed med de tyskfaglige kursers indhold, formidling og materiale samt med udbyttet af kurserne. Dog giver et par studerende udtryk for, at der i kurset Virksomhedskommunikation er gentagelser ift. 1. og 2. semester, og flere studerende skriver om Teknisk

3 og Juridisk sprog, at det er kurser med meget hjemmearbejde, men evalueringerne af kurserne er alligevel meget positive, især fremhæves underviseren i Teknisk sprog for sin gode og grundige formidling. Der er ligeledes stor tilfredshed med valgfagskurset Webkommunikation, og den store frihed i kurset fremhæves som noget positivt. Tilfredsheden med kurset i Videnskabsteori er mindre end tilfredsheden med de øvrige kurser, og det fremhæves, at der er for meget stof, der skal læres på for kort tid. På 7. semester er der generelt stor tilfredshed med kurserne, deres indhold, formidling, udbytte mv., ikke mindst valgfaget Konsumentadfærd fremhæves som særlig godt. I modulet Virksomheden i den globale verden efterlyser en studerende dog, at der behandles flere forskellige emner og et par studerende mener, at niveauet er for højt. Ifm. kurset Virksomhedens image og identitet mener en studerende, at der er for meget teori i kurset. I valgfagskurset Design, brugervenlighed og informationsarkitektur nævnes det endvidere, at der er for få timer til det helt nye emneområde og at der er for lang tid mellem undervisningens afslutning og eksamen. 1.semester Almen Basisgrammatik og sprogbeskrivelse: Kender du læringsmålene for kurset (Tysk)? Almen Basisgrammatik og sprogbeskrivelse (Tysk): Jeg har på kurset alt i alt brugt Almen Basisgrammatik og sprogbeskrivelse (Tysk): Kursets niveau var

4 Almen Basisgrammatik og sprogbeskrivelse (Tysk): Kursets omfang var PBL (Tysk): Kender du læringsmålene for kurset? PBL (Tysk): Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt

5 PBL (Tysk): Kursets niveau var PBL (Tysk): Kursets omfang var Virksomhedsforståelse - Hold A (Tysk): Kender du læringsmålene for kurset?

6 Virksomhedsforståelse - Hold A (Tysk): Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Virksomhedsforståelse - Hold A (Tysk): Kursets niveau var Virksomhedsforståelse - Hold A (Tysk): Kursets omfang var

7 Virksomhedsforståelse - Hold B: Kender du læringsmålene for kurset? Virksomhedsforståelse - Hold B: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Virksomhedsforståelse - Hold B: Kursets niveau var Virksomhedsforståelse - Hold B: Kursets omfang var

8 Interkulturel kommunikation (Tysk): Kender du læringsmålene for kurset? Interkulturel kommunikation (Tysk): Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Interkulturel kommunikation (Tysk): Kursets niveau var

9 Interkulturel kommunikation (Tysk): Kursets omfang var It-værktøjer (Tysk): Kender du læringsmålene for kurset? It-værktøjer (Tysk): Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt

10 It-værktøjer (Tysk): Kursets niveau var It-værktøjer (Tysk): Kursets omfang var Skriftlig sprogproduktion (Tysk): Kender du læringsmålene for kurset?

11 Skriftlig sprogproduktion (Tysk) : Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Skriftlig sprogproduktion (Tysk): Kursets niveau var Skriftlig sprogproduktion (Tysk): Kursets omfang var

12 Grammatik (Tysk): Kender du æringsmålene for kurset? Grammatik (Tysk): Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Grammatik (Tysk): Kursets niveau var Grammatik (Tysk): Kursets omfang var

13 Virksomhedskommunikation (Tysk): Kender du læringsmålene for kurset? Virksomhedskommunikation (Tysk): Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Virksomhedskommunikation (Tysk): Kursets niveau var

14 Virksomhedskommunikation (Tysk): Kursets omfang var Kultur- og samfundsforhold (Tysk): Kender du læringsmålene for kurset? Kultur- og samfundsforhold (Tysk): Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt

15 Kultur- og samfundsforhold (Tysk: Kursets niveau var Kultur- og samfundsforhold (Tysk): Kursets omfang var Akademisk skrivning (Tysk): Kender du læringsmålene for kurset?

16 Akademisk skrivning (Tysk): Jeg har på kurset alt i alt brugt Akademisk skrivning (Tysk): Kursets niveau var Akademisk skrivning (Tysk): Kursets omfang var

17 Mundtlig kommunikation og formidling (Tysk): Kender du læringsmålene for kurset? Mundtlig kommunikation og formidling (Tysk): Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Mundtlig kommunikation og formidling (Tysk): Kursets niveau var Mundtlig kommunikation og formidling (Tysk): Kursets omfang var

18 3.semester Fagets videnskabsteori (Tysk): Kender du læringsmålene for kurset? Fagets videnskabsteori (Tysk): Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Fagets videnskabsteori(tysk) : Kursets niveau var

19 Fagets videnskabsteori (Tysk): Kursets omfang var Virksomhedskommunikation (Tysk) : Kender du læringsmålene for kurset? Virksomhedskommunikation (Tysk): Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt

20 Virksomhedskommunikation (Tysk): Kursets niveau var Virksomhedskommunikation (Tysk): Kursets omfang var Juridisk sprog (Tysk): Kender du læringsmålene for kurset?

21 Juridisk sprog (Tysk): Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Juridisk sprog (Tysk): Kursets niveau var Juridisk sprog (Tysk): Kursets omfang var

22 Teknisk sprog (Tysk): Kender du læringsmålene for kurset? Teknisk sprog (Tysk): Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Teknisk sprog (Tysk): Kursets niveau var Teknisk sprog (Tysk): Kursets omfang var

23 Interkulturel markedskommunikation (Tysk): Kender du læringsmålene for kurset? Interkulturel markedskommunikation (Tysk): Jeg har på kurset alt i alt brugt Interkulturel markedskommunikation (Tysk): Kursets niveau var

24 Interkulturel markedskommunikation (Tysk): Kursets omfang var Valgfag: Webkommunikation (Tysk): Kender du læringsmålene for kurset? Valgfag: Webkommunikation (Tysk): Jeg har på kurset alt i alt brugt

25 Valgfag: Webkommunikation (Tysk): Kursets niveau var Valgfag: Webkommunikation (Tysk): Kursets omfang var 7.semester Valgfag (Tysk): Design, brugervenlighed og informationsarkitektur: Kender du læringsmålene for kurset?

26 Valgfag (Tysk): Design, brugervenlighed og informationsarkitektur: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Valgfag (Tysk): Design, brugervenlighed og informationsarkitektur: Kursets niveau var Valgfag (Tysk): Design, brugervenlighed og informationsarkitektur: Kursets omfang var

27 Sprogforståelse (Tysk): Kender du læringsmålene for kurset? Sprogforståelse (Tysk)Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Sprogforståelse (Tysk): Kursets niveau var

28 Sprogforståelse (Tysk): Kursets omfang var Sprogbrug (Tysk): Kender du læringsmålene for kurset? Sprogbrug (Tysk): Jeg har på kurset alt i alt brugt

29 Sprogbrug (Tysk): Kursets niveau var Sprogbrug (Tysk): Kursets omfang var Virksomheden i den globale verden (Tysk): Kender du læringsmålene for kurset?

30 Virksomheden i den globale verden (Tysk): Jeg har på kurset alt i alt brugt Virksomheden i den globale verden (Tysk): Kursets niveau var Virksomheden i den globale verden (Tysk): Kursets omfang var

31 Virksomhedens kommunikation i den globale verden (Tysk): Kender du læringsmålene for kurset? Virksomhedens kommunikation i den globale verden (Tysk): Jeg har på kurset alt i alt brugt Virksomhedens kommunikation i den globale verden (Tysk): Kursets niveau var Virksomhedens kommunikation i den globale verden (Tysk): Kursets omfang var

32 Virksomhedens image og identitet (Tysk): Kender du læringsmålene for kurset? Virksomhedens image og identitet (Tysk): Jeg har på kurset alt i alt brugt Virksomhedens image og identitet (Tysk): Kursets niveau var

33 Virksomhedens image og identitet (Tysk): Kursets omfang var Lingvistik (Tysk): Kender du læringsmålene for kurset? Lingvistik (Tysk): Jeg har på kurset alt i alt brugt

34 Lingvistik (Tysk): Kursets niveau var Lingvistik (Tysk): Kursets omfang var Valgfag: Konsumentadfærd (Tysk): Kender du læringsmålene for kurset?

35 Valgfag: Konsumentadfærd (Tysk): Jeg har på kurset alt i alt brugt Valgfag: Konsumentadfærd (Tysk): Kursets niveau var Valgfag: Konsumentadfærd (Tysk): Kursets omfang var

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign. Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke

Læs mere

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 54,5 % har besvaret skemaet til tilvalgslinjens fag. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

Læs mere

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 55,8 % har besvaret skemaet om dette tilvalg. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION i ENGELSK, SPANSK, TYSK SAMT TILVALGSFAGENE ENGELSK, SPANSK, TYSK, IT OG KOMMUNIKATION, ORGANISATION OG LEDELSE SAMT KINESISKE

Læs mere

Mastermodulet E13. Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig?

Mastermodulet E13. Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du mastermodulets faglige indhold? Hvordan vurderer du 4mastermodulets pædagogiske

Læs mere

- Medlem af Second Language Research Center (SELC) ved SDU.

- Medlem af Second Language Research Center (SELC) ved SDU. UNDERVISNINGSPORTEFØLJE Formel pædagogisk uddannelse: I min MA-uddannelse ved Universitetet i Leipzig indgik et hovedfag: Tysk litteratur og sprogvidenskab (Germanistik) og 2 bifag: Oversættelsesteori

Læs mere

På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord.

På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord. Øvelsen med afledninger og sammensætninger På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord. Vi lavede herefter øvelse, hvor I havde læst en lille idealtekst og studeret

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

EVALUERING. Fokusgruppeinterview

EVALUERING. Fokusgruppeinterview EVALUERING. Evalueringen af den nuværende personlige uddannelsesplan er foregået ved hjælp af fokusgruppeinterview samt gennem dialog mellem praktik og skole ved erfa-gruppemøder. Denne metode er valgt,

Læs mere

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode

Læs mere

Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune

Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune September 2002 Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune Danmarks Pædagogiske Universitet Forskningsprogram om professionalisering og ledelse Per Fibæk Laursen

Læs mere

BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET

BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2013-2 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Bilag til it på de gymnasiale uddannelser

Bilag til it på de gymnasiale uddannelser Bilag til it på de gymnasiale uddannelser Kvalitativ undersøgelse vedrørende integration af it på gymnasiale uddannelser gennemført af GAD's Research & Reflexions DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Bilag til

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder

Læs mere

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Yderst relevant i forhold til den fokus der er på styring af

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere