NYHEDSBREV. Der vil være rig mulighed for at kunne overføre læringspunkter samt individuelle og fælles erfaring til dagligdagen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. Der vil være rig mulighed for at kunne overføre læringspunkter samt individuelle og fælles erfaring til dagligdagen."

Transkript

1 NYHEDSBREV Farvel til al vanetænkning Fremtidens grønne arkitekter er nødsaget til at ændre hele deres grundanskuelse. Hvor det før hen var tilstrækkeligt at fokusere på det FYSISKE er det nu et stort krav, at de ligeledes fokuserer på de USYNLIGE faktorer, nemlig tiden, årstiderne og klimaet. Det samme gør sig gældende for fremtidens ledere de bliver blot nødt til at dykke ned i U et for at finde de synlige såvel som de usynlige fokuspunkter. Læs om Learning by doing Learning by doing NOTHING Personlig effektivitet og mental balance MBTI Typer og formidling Skal der markante ændringer til i ledelsesstilen, i organisationen så er det første skridt, at grundanskuelsen, værdier og holdninger hos den enkelte leder kan rokkes på bekostning af al vanetænkning. Først derefter ser vi handlinger og en adfærd, der for alvor rykker! Dette nyhedsbrev beretter om: Learning by doing LÆS Learning by doing NOTHING, og den nye psykologi LÆS Personlig effektivitet & mental balance LÆS MBTI typer og formidling LÆS Learning by doing Justitsministeriet har haft over 100 mand på vores givende forløb Som deltager på vores kursus Learning by doing opnår du viden, indsigt og erfaring med team-arbejde i praksis og specielt med fokus på egne individuelle roller, styrker og svagheder i forhold til arbejdet i team. Desuden bliver deltagerne trænet i at tage ansvar for løbende at kommunikere direkte, samt trænet i at lytte, spørge ind og reflektere over tilbagemelding fra andre. Problemer kan ses som den vind, der sætter skub i sejlskibet, og får det til at bevæge sig. Uden vind ingen fremdrift uden problemer ingen udvikling Velkommen til problemerne!! Den nye psykologi ønsker dig en sjov, energifuld, vigtig og lærerig oktober! Der vil være rig mulighed for at kunne overføre læringspunkter samt individuelle og fælles erfaring til dagligdagen. Team Consult - Arresøparken 4, Vinderød, 3300 Frederiksværk - Tlf: Fax:

2 Kurset er en yderst effektiv måde at fokusere på gruppens dynamik og udviklingsområder, for videre afsæt mod HIGH PERFORMANCE. Forløbet indeholder MBTI testning og teoretisk input i en levende og engagerende form, efterfulgt af en Action Learning proces med praktiske øvelser udendørs, og feedback på individ og gruppe. Forløbet afsluttes med at teamet/afdelingen opsætter klare mål og strategier for den videre udvikling. Forløbet kan tilrettelægges på mange måder - afhængig af ønsker og behov. Vi har med stor succes gennemført forløb med op til 150 deltagere. Se nogle af de mange udtalelser fra Justitsministeriet LÆS Learning by doing NOTHING Midt i en tilstand af ingenting og alting har taget U teorien med i det koncept vi kalder den nye psykologi, hvor vi lægger vægt på at give deltagerne en solid indføring i de nyeste psykologiske teorier, som afsæt for en lang række nye metoder og værktøjer til brug i det daglige samarbejde. Der er mange tanker og bud på, hvad det vil sige - og hvad der egentlig sker nede i bunden af U et. På vores Outdoor Learning by doing forløb, kan du bl.a. møde nogle af vores modne og erfarne instruktører, der kan lave høns til haner, og haner til høns. - Vi har alle brug for at bruge vores maskuline og feminine styrke i det stærke samarbejde. Justitsministeriet har haft over 100 folk på vores Learning by doing forløb. Se nogle af udtalelserne LÆS Vilje, kalder Otto Scharmer tilstanden, kontakten med den indre kilde, fremtiden kommer til dig, emergens osv., osv. Er det en form for meditativ tilstand, hvor man ikke gør noget, eller forventer noget og så kommer det af sig selv? - Og hvordan ved jeg, at jeg er det rigtige sted? - I det øjeblik jeg er bevidst om, at jeg er der er jeg så ikke et andet sted? udforsker aktivt hvad og hvordan vi konstruktivt kan bruge denne meget spændende nye teori, og i bunden af U et tror vi, at der ligger en, man kunne kalde aktiv meditativ tilstand. Vilje det siger næsten sig selv, at der er masser af aktivitet og energi i denne tilstand. Novo Nordisk har igennem det sidste år haft mange af deres ledere på vores populære forløb kaldet Den nye psykologi. Se deres udtalelser LÆS

3 Personlig effektivitet og mental balance som fyraftensmøde Få mentalt overskud i hverdagen på trods af omstændighederne i en verden med stadig større forandringer og skiftende krav. Et utroligt inspirerende og motiverende foredrag hvor vi lærer at være nærværende være i balance med os selv og vores omgivelser og samtidig skabe resultater og være effektive. Du lærer at bruge simple meditative værktøjer til at skabe ro og overskud i din hverdag. Du lærer at bruge planlægningsteknikker der skaber mere personlig tid og mere overskud overskud til at nå det der er vigtig for dig. Du lærer at få styr på den indre dialog der måske siger: der er ikke tid nok, jeg kan ikke nå det og få plads til det der betyder noget. Du lærer at kommunikere præcist og direkte uden at ødelægge relationen og nærværet med dine kollegaer. Nærmere info vedr. forløbet LÆS Nysgerrighed og viljen til at ville udvikle og gøre en forskel kendetegner mange af vores kursister. Ligeså indgår vi som inspiratorer og sparringspartnere med VIDEN, VILJE og NYSGERRIGHED. Vores drivkraft er den glæde og udvikling, som opstår gennem det rette samspil og det rum vi kan skabe, hvor den enkelte får lov og mulighed for at forme sig selv, organisationen og NUET. Se endvidere team-consult.dk LÆS MBTI Typer og formidling I løbet af de seneste mange år, har konsulentgruppen Team Consult Development arbejdet med at integrere Jung værktøjet, Myers Briggs typeindikator i forhold til det undervisnings- /vejlednings- pædagogiske arbejde. Vi har fundet at MBTI giver en konstruktiv og overskuelig indgang til differentiering i forhold til forskellige mennesketyper i undervisningen og vejledningen. Vi kalder efteruddannelsesforløbet Typer og formidling med særlig fokus på undervisnings og vejledningsaspektet såvel individuelt som i gruppe. Efteruddannelsesforløbet Typer og formidling ; Formål og mål LÆS Næste åbne kursus i MBTI 1: LÆS

4 NYHEDSBREV Udtalelser fra Justitsministeriet i forbindelse med kurset Learning by doing : Et fantastisk forløb, for dem som vælger at arbejde med sig selv, og som er åbne for personlig udvikling. Et udbytterigt, intenst og passende (tidsmæssigt) forløb. Mine bedste anbefalinger!! Per Martin, Udviklingskonsulent Rigspolitiet. Med venlig hilsen Per-Martin Petersen Rigspolitiet, Personaleafdelingen Politiets Kompetencecenter Jeg deltog i Learning By Doing i sommeren 2009, blandt andet fordi flere kollegaer anbefalede kurset. Kurset var sjovt og bestod af et fint miks af teori og praksis. I det hele taget var undervisningen både levende og inspirerende, og underviserne virkede meget kompetente. Gennemgangen af typeteorierne og de praktiske øvelser gav mig helt sikkert en øget selvindsigt og forståelse for andre typer. Dette tror jeg, at jeg kan bruge fremover både privat og på arbejde i form af en øget bevidsthed om egne og andres styrker og udviklingsområder. Med venlig hilsen Søren Riis Andersen Politifuldmægtig - Anklagemyndigheden Midt- & Vestjyllands Politi TIL FORSIDEN

5 NYHEDSBREV Den nye generation af ledelse Den nye psykologi Udtalelser Novo Nordisk Du har altid 100% succes. Vend kajakken, hvis du sejler upstream To sætninger, som ingen mening gav for 2 dage siden, men som nu er dybt vigtige for mit lederskab. Theis Fauerholt Nielsen Projektleder, Novo Nordisk STÆRKT KURSUS; Nye refleksioner, der er direkte implementerbare i min daglige ledelse. Stærkeste refleksion; Du har altid 100% succes! Stærkeste værktøj; Problemer som kontrast Uden problemer, ingen udvikling! Hans Henrik Jensen Projektleder, Novo Nordisk Den nye psykologi er en fantastisk rejse gennem ukendt land et land af ny viden til fremtidens leder. Henrik Hjorth Meincke Direktør, Novo Nordisk Det har været specielt interessant at høre om/lære begrebet 100% succes, og konsekvensen af dette! Det har været et rigtig godt kursus, set i lyset af, hvilke påvirkningsmuligheder jeg har fået kendskab til i min lederrolle. Jane Karina Nielsen Projektleder, Novo Nordisk TIL FORSIDEN

6 Personlig effektivitet og mental balance NYHEDSBREV Få mentalt overskud i hverdagen på trods af omstændighederne I en verden med stadig større forandringer og skiftende krav. En inspirerende og motiverende workshop hvor vi lærer at være nærværende være i balance med os selv - vores omgivelser og samtidig skabe resultater og være mere effektive. Du lærer at bruge praktiske og simple meditative værktøjer så du kan skabe endnu mere ro - balance og overskud i din hverdag. Du lærer at bruge planlægningsteknikker der skaber mere personlig tid og mere overskud overskud til at nå det der er vigtig for dig. Skal/skal ikke være superman Find balancen og overskuddet i hverdagen med fyraftensmødet Personlig effektivitet og mental balance. Du lærer at få styr på den indre dialog der måske siger: der er ikke tid nok, jeg kan ikke nå det og få plads til det der betyder noget. Du lærer at kommunikere præcist og direkte uden at ødelægge relationen og nærværet med dine kollegaer. Workshoppen veksler mellem teori og praktiske øvelser. Varighed: 4 timer. Workshoppen kan enten afholdes om formiddagen eftermiddagen eller som aften møde. Konsulent: Ivan Fruergaard TIL FORSIDEN

7 Typer og formidling NYHEDSBREV Efteruddannelsesforløb for undervisere og vejledere med formidlings- og vejledningsopgaver Det synes klart, at de enkelte elever eller vejledningssøgende har forskellige behov og handlemønstre og som undervisere og vejledere vil vi naturligvis gerne spille kvalificeret sammen med den enkelte men hvordan kan man arbejde målrettet med det? I løbet af de seneste 15 år har konsulentgruppen Team Consult Development arbejdet med at integrere Jung værktøjet, Myers Briggs Typeindikator i forhold til det undervisnings/ vejledningspædagogiske arbejde. Vi har fundet at MBTI giver en konstruktiv og overskuelig indgang til differentiering i forhold til forskellige mennesketyper i undervisningen og vejledningen. Vi kalder efteruddannelsesforløbet Typer og formidling med særlig fokus på undervisnings og vejledningsaspektet såvel individuelt som i gruppe. MBTI - TYPER OG RESSOURCER MYERS-BRIGGS TYPEINDIKATOR MBTI (Myers Briggs Type C. G. Jungs teorier om psykologiske typer bearbejdet af Katherine C. Briggs og Isabel B. Myers Indikator). HUMAN RESOURCE CONSULTING Formål og mål: At opkvalificere deltagerne i differentieret kommunikation og formidling generelt samt i forbindelse med undervisning og vejledning. at deltagerne bliver bedre til at forstå og imødekomme egne og andres forskelligartede kommunikations- og handlemønstre. at deltagerne får nyanceret indsigt i Jungs, Myers og Briggs typologiske forståelsesramme at kunne imødekomme forskellige typer i kommunikation og formidling at passe godt på sig selv i en underviser/vejlederfunktion at holde optimismen på en arbejdsplads, hvor forudsætningerne for arbejdet ofte forandres at tilrettelægge et konkret undervisningsforløb, differencieret med afsæt i typologiens forståelsesramme

8 MODUL 1 - Etik, typer og ressourcer, 2 dage På 1. modul opnås fælles forståelse og sprog for at kunne bruge typologien fagligt og etisk korrekt. Der sættes fokus på den enkelte deltagers ressourcer og udviklingsmål, ligesom der arbejdes med samspillet mellem forskellige typer. Modulet afsluttes med oplæg til en hjemmeopgave, som kan løses alene eller flere sammen. MODUL 2 - Typer i undervisning og vejledning, 2 dage På 2. modul tages udgangspunkt i hjemmeopgaverne og situationer fra deltagernes hverdag. Vi indkredser undervisnings/ vejledningsfeltet og arbejder med forskellige typers behov og stil i såvel individuel- som gruppe. Vi sætter også fokus på underviser og vejlederrollen.. Desuden inddrages besværlige typer fra hverdagen og der gives bud på, hvorledes disse kan imødekommes og tackles. Arbejdet her giver idéer til temaer for den næste lille hjemmeopgave. MODUL 3 - Typer, formidling og behov, 2 dage På det sidste modul arbejdes med formidling som tilgodeser forskellige typer og behov. Der sættes tid af til arbejde med egen formidlingsstil og der trænes vigtige principper for feedback- en god måde at få tingene sagt. Vi afslutter med evaluering af efteruddannelsen og egne målsætninger. Nysgerrighed og viljen til at ville udvikle og gøre en forskel kendetegner mange af vores kursister. Ligeså indgår vi som inspiratorer og sparringspartnere med VIDEN, VILJE og NYSGERRIGHED. Vores drivkraft er den glæde og udvikling, som opstår gennem det rette samspil og det rum vi kan skabe, hvor den enkelte får lov og mulighed for at forme sig selv, organisationen og NUET. Se endvidere team-consult.dk LÆS Målgruppe: Lærere, konsulenter, vejledere og andre der arbejder med formidling. Praktisk: 14 til 16 deltagere pr. hold Forløbet er struktureret som en vekseluddannelse med tre kursusmoduler, som indholdsmæssigt hører sammen. I alt 6 dage Derudover ligger der små opgaver mellem modulerne. Der undervises dagligt fra kl til kl TIL FORSIDEN

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer.

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer. NYHEDSBREV 22. FEBRUAR 2010 Team Consult Development HJÆLP Alle ønsker at hjælpe!! Aldrig før kan vi mindes, at så megen hjælp er blevet givet. Måske skal vi til at indstille os på en fremtid, hvor naturkatastrofer

Læs mere

NYHEDSBREV. Team Consult Development. Team Consult Development og The Leadership Company har indgået et associeret partnerskab

NYHEDSBREV. Team Consult Development. Team Consult Development og The Leadership Company har indgået et associeret partnerskab og The Leadership Company har indgået et associeret partnerskab The Leadership Company er ét af de førende konsulentfirmaer inden for forretningsudvikling og ledelses coaching. TLC har stor succes nationalt

Læs mere

NYHEDSBREV. Team Consult Development

NYHEDSBREV. Team Consult Development NYHEDSBREV 14. JUNI 2010 Du må selv være den forandring, du ønsker at opleve i verden! Citat: M. Gandhi Nogle gange har vi brug for et lille eller et stort skub andre gange klarer vi det selv på arbejdspladsen

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

FOREDRAG KATALOG. www.ps4.dk E-mail: info@ps4.dk Telefon: 70 27 85 85

FOREDRAG KATALOG. www.ps4.dk E-mail: info@ps4.dk Telefon: 70 27 85 85 FOREDRAG KATALOG www.ps4.dk E-mail: info@ps4.dk Telefon: 70 27 85 85 HVIS DIT LIV VAR EN FILM, VILLE DU SÅ HAVE HOVEDROLLEN? Tag mod til dig, og luk din indre eventyrer ud Foredraget bidrager med stærkt

Læs mere

Avanceret proceskonsultation

Avanceret proceskonsultation Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

DSR-aftale - Esbjerg

DSR-aftale - Esbjerg DSR-aftale - Esbjerg Historie og åbningsforelæsning... 2 SOCIAL MOBILITET...2 Kommunikation og organisation... 2 COACHING (1)... 2 COACHING (2)... 3 COACHING (3)... 4 DET DANSKE SPROG ER MODERSMÅLET I

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler Førlederudvikling 1. udgave, 1. oplag 2003 Pjecen er udarbejdet for KTO og KL af Karen Lund, FTF, Jesper Baltzer

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com MANNAZ UPDATE Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com Lederudvikling hos Mannaz Vejen til succes går gennem ny viden og nye kompetencer. Hos Mannaz udbyder vi lederforløb,

Læs mere