Formidling af computerspil i danskundervisningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formidling af computerspil i danskundervisningen"

Transkript

1 Formidling af computerspil i danskundervisningen AF: BIRGER HOFF OG ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER SJÆLLAND Vi har i folkeskolens litteraturundervisning inddraget klassiske, kunstneriske udtryksformer som billedkunst og film. Spørgsmålet er, hvorfor computerspillet ikke medtænkes som en anden udtryksform i højere grad end tilfældet er, når der her er tale om et felt, der har været genstand for forskning i årtier, og når det er en udtryksform, der optager mange børn og for øvrigt også unge og voksne i dag. Vores udgangspunkt for at arbejde med computerspil i undervisningen er, at vi som Center for Undervisningsmidler skal forholde os til computerspil som et læremiddel. Hvordan kan vi håndtere og formidle brugen af dette læremiddel? Der findes en del computerspil til undervisningsbrug såkaldte edutainment, som i sagens natur har været brugt i undervisningen, men de spil, vi ønsker at inddrage, er i højere grad dem, eleverne spiller i deres fritid, og som altså ikke er skabt ud fra et ønske om at lære børn noget bestemt. Vi tænker her på spil med interaktiv fortælling i forskellige genrer, og vi vil se på disse i en danskfaglig/analytisk optik. I adventurespil konstrueres et verdensbillede, hvor eleverne deltager aktivt i processen. World of Warcraft Vi har derfor valgt at tage udgangspunkt i et adventure/ strategispil, som spilles af 11 millioner mennesker verden over, nemlig World of Warcraft. I adventurespil konstrueres et verdensbillede, hvor eleverne deltager aktivt i processen. I adventurespil skal man leve sig ind i fortællingen og forstå, hvordan en fortælling virker ellers giver spillet ikke mening. Computerspillene henter deres verdener fra rollespil, eventyr, fantasy, horror og fra den virkelige verden. Computerspil er en udtryksform, som har lånt fra andre medier for at udvikle sig til et selvstændigt medie. Computerspil har i dag en afsmittende virkning på andre udtryksformer fx levels (trin) i film og litteratur. Efterhånden indgår computerspil i den almene dannelse, men hvad er det for en forståelsesramme spillet skal sættes ind i? På den ene side kan man analysere spillet på samme måde, som man analyserer film eller litteratur. På den anden side kan man sige, at computerspil og lineære fortællinger befinder sig i hver deres galakse. Computerspil skaber en sansemæssig oplevelse, mens bogen stimulerer den indre forestillingsverden og den indre billedverden. Der er stor forskel på computerspilsgenrer og dermed også forskel på, hvor stor en rolle fortællingen har for spiloplevelsen. Computerspilsgenren falder 4 genrer 1 :action, adventure, strategi og simulation. I actionspil kæmper spillerne imod det onde i form af monstre, terrorister eller rumskibe. Actionspil har indbygget konkurrenceelementet det gælder om hele tiden at forbedre sine evner. Actionspil udfoldes ofte inden for rammerne af en fortælling, men fortællingen har ikke den store betydning i forhold til spillernes motivation for at spille: gameplay. Gameplay er de elementer, der gør, at en spiller bliver opslugt af spillet. Det er fx stigende sværhedsgrad, intelligente modspillere, troværdige miljøer, mange variationsmuligheder og velfungerende spilfeedback. Et actionspil reagerer ofte med hårdt mod hårdt. I adventurespil handler det om at løse gåder, opklare mysterier eller udføre missioner. Spilleren udfylder en rolle blandt mange i et univers. For-tællingen er en integreret del af adventurespil og meget vigtigere for spiloplevelsen end i actiongenren. Miljøerne kan være krimiverdenen eller fra eventyrverdenen med fx alfer og trolde. I rollespil som i adventuregenren har fortællingen ikke en slutning, og derfor kan spillet forsætte i det uendelige. 58

2 I strategispil kan spilleren foretage kamphandlinger på et mere abstrakt plan end i actionspil. Det kan være som hærfører, gud eller manager for et fodboldhold. Det drejer sig om at sætte strategiske mål og nå dem ved at administrere ressourcer som fx penge, tid eller soldater. Strategispillene har ofte historiske temaer. Simulationsspil giver spilleren en oplevelse af genkendelige eller virkelighedstro situationer. Det er genrens realistiske gengivelse af virkeligheden, der motiverer spillerne. Man kan være pilot eller køre Formel 1 og historien fortælles samtidig med, at handlingen finder sted. Spillene har ofte elementer fra flere genrer, fx har World of Warcraft elementer fra både adventureog strategigenren. WoW foregår i den virtuelle verden Azeroth, der er inspireret af fantasybøger og rollespil Der er nogle opgaver i spillet, som man kan løse i det middelalderlige landskab, og på den måde gøre sin karakter stærkere, få nye våben eller beskyttelse og flere evner (skills). Kampe og sejre mod andre spillere styrker også ens figur. Efterhånden som karakteren bliver bedre, opnår man stadig højere niveauer, levels, og jo højere level, jo mere komplekst bliver spillet. Undervejs kan man indgå i et party, det vil sige, at man slår sig sammen med en eller flere spillere. Det kan være for en kort periode. Man kan altid forlade et party, hvis man har lyst. Man kan også søge optagelse i et Guild, en fast gruppe, der arbejder sammen op til 40 spillere ad gangen. I spillet kan man ligeledes aftale at mødes med en god ven eller, hvis man bliver i tvivl om et eller andet undervejs, henvende sig til andre spillere via en form for chatfunktion. Mål med projektet Vores mål med projektet er at få lærerne gjort opmærksomme på muligheden for at inddrage computerspil i danskundervisningen og give ideer og inspiration til, hvordan et sådant arbejde kan etableres. Vi har valgt at have fokus på spillet som æstetisk udtryk og at have opmærksomheden på det narrative element i spillet. Vi valgte at lave et feltstudie, hvor vi iagttog to 12-årige drenge Filip og Nicklas spille World of Warcraft i deres fritid. Formålet var at observere deres spiladfærd og tale med dem om deres samvær. Ud fra vores iagttagelser og samtaler med drengene og med Filips mor kan vi konstatere, at der foregår en uformel læring, når drengene spiller. Spillerne skal arbejde sammen, de skal reflektere over deres handlinger i spillet, de skal argumentere over for hinanden, og så er der en sidegevinst i forbindelse med den kommunikation, som spillerne har med andre spillere: de er nødt til at kommunikere dels på dansk, og dels på engelsk. Filips mor fortæller, at Filip har lært meget engelsk, og at han i øvrigt også er blevet bedre til at stave dansk, da han er nødt til at skrive til andre spillere. Næste trin var den formelle læring, hvor vi havde en 6. klasse inde på CFU én dag for at afprøve et forløb med en danskfaglig vinkel. Målet var, at eleverne: blev opmærksomme på det narratologiske element i spil i forhold til en skrevet tekst blev opmærksomme på spillets/den skrevne teksts virkemidler oplevede spillet som æstetisk udtryksform forholdt sig kritisk og reflekterende til spil og tekster I relation til vores mål med forløbet siger Fælles Mål 2009 for dansk: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at forholde sig analytisk og reflekteret til tekster og andre udtryk fra forskelligartede medier. Besøg af elever på CFU Eleverne fik nogle opgaver, som de skulle løse. Opgaverne handlede om universet, miljø, personkarakteristik og plottet. Til slut skulle de udarbejde en power point med fokuspunkterne og slutte af med at forholde sig kritisk/reflekterende til spillet. Efter denne dag kunne vi konkludere, at vi ikke kom nok i dybden med spillet på spillets præmisser, men i højere grad arbejdede med spillet som en tekst. Derfor inviterede vi de næste to klasser til et todages-forløb. I todages-forløbene arbejdede vi med opgaver fra Trine Mays og Bo Kampmann Walthers 2 bog, Computerspillets fortællinger, som ganske vist endnu ikke var udkommet, men vi fik lov at afprøve forløbet herfra om World of Warcraft. Opgaverne handlede om spillets gameplay, game world, game rules, sekvenser, fortælling og fokalisa- 59 Tidsskrift for Læremiddeldidaktik Nr. 3 juni 2010

3 tion. Bogen har analytiske værktøjskasser, som netop har fokus på begreber som gameplay, game world, fortælling i spillet, fokalisation og genrer. Når bogen udkommer, vil den være en rigtig god håndsrækning til læreren. Eleverne var meget optaget af arbejdet med spillet og et område som synsvinkel blev konkretiseret for eleverne, fordi de fysisk var en af personerne. Desuden blev de bevidste om computerspillets virkemidler. En del af pigerne havde aldrig spillet denne type spil før og gav udtryk for, at de aldrig havde troet, at det var så sjovt! 3 Computerspillet WoW i en didaktisk sammenhæng Når computerspil bringes ind i en didaktisk sammenhæng, kan vi udnytte computerspillenes evne til visualisering og dermed gøre begreber som fx synsvinkel mere konkrete og forståelige. Det er væsentligt, at spillet anvendes bevidst i danskundervisningen og ikke bare, fordi det er motiverende eller sjovt. Lærerne skal udnytte de potentialer, som ligger i computerspillet og undervise i spillet på spillets præmisser. Det betyder, at man ikke kan nøjes med at undervise i fx WoW på samme måde, som man arbejder med en trykt tekst. Der skal være fokus på spillet, fx i form af de ovennævnte begreber, vi brugte i forløbet. Narrativitet er med til at strukturere rumlige oplevelser. Fortællingen skaber spillernes følelse af at være en nødvendig del af udforskningen af et rumligt forløb. Når computerspillets rum erfares som narrativt, er det fordi spilleren handler i rummet. I WoW befinder spilleren sig i et komplekst rum. Som introduktion til spillet er der en backstory med en 3. persons fortæller og ydre fokalisation - man vender aldrig tilbage til historien som i en rammefortælling. Dernæst skaber eleverne deres egen figur, som så er en del af den historie, som de også selv har indflydelse på. Elevernes egen figur er en 1. persons fortæller med indre fokalisation - eleven følges med sin karakter. Rum-met er der, fordi det gemmer på en fortælling, og når man bevæger sig rundt i rummet, skaber man samtidig sin egen fortælling - dette til forskel fra den trykte tekst. Desuden slut-ter historien aldrig, hvilket også adskiller den fra den trykte tekst. Eleverne skal hele tiden foretage valg og træffe beslutninger. Det er derfor vigtigt, at der bliver undervist i begreber som gameplay, level, gameworld osv, og at vi som CFU får videreformidlet dette til lærerne med det formål at udvikle lærerens læremiddelfaglighed i computerspil. Eksemplerne fra elevernes power point viser, at det ikke er vanskeligt for eleverne at analysere computerspillet, men de skal lære begreberne fra genren på samme måde, som de skal lære begreber fra en trykt tekst. I samvær med sin klasse og en konsulent får læreren mulighed for at iagttage, at det ikke er vanskeligt for eleverne at forholde sig refleksivt og kritisk til spillet. Det skyldes, at eleverne er vokset op i en verden, hvor der er mange forskellige grundlag for eksistens. Derfor bliver nogle af de vigtigste menneskelige kompetencer at kunne reflektere over både indre og ydre impulser og at kunne vælge selvstændigt ud fra refleksionen. Jens Rasmussen 4 betegner refleksiviteten som en nødvendig kompetence for det individ, der vokser op i dag. Mennesket forholder sig konstant til sig selv, da det er vilkårene for det moderne menneske: det moderne menneske må ikke alene kunne iagttage sig selv, men det må også være i stand til at iagttage det grundlag, dets iagttagelser er foretaget ud fra i sin iscenesættelse af sig selv. Thomas Ziehe 5 har iagttaget en tendens til øget refleksivitet forstået som betydning af viden. Grunden til denne øgning finder han i, at stadig mere viden stilles til rådighed for både børn og voksne på grund af adgang til mange forskellige medier. Det medfører, at børn og voksne i 60 Tidsskriftet Læremiddeldidaktik Nr. 3 juni 2010

4 stigende grad ikke iagttager sig selv ud fra direkte erfaringer med omverdenen, men derimod gennem formidlede eller sekundære erfaringer. Dermed får refleksiviteten karakter af selvvurdering, dvs. om man lever op til det billede, som de formidlede erfaringer stiller til rådighed gennem medierne. De mange nye medier som bl.a. mobiltelefonen styrker kommunikationen, og det er på baggrund af kommunikationens gensidighed, at man ikke alene iagttager sig selv og den andens reaktion, men man kan også iagttage ens iagttagelse af sig selv, hvormed der metareflekteres. Vi har iagttaget, at eleverne bliver bevidste om deres egen analyse, og det giver eleverne mulighed for at anvende denne bevidsthed, også når de læser tekster. I tråd med disse tendenser i det komplekse samfund forberedes spilleren på det samfund og den fremtid, han eller hun møder. Den moderne komplekse børne- og ungdomslitteratur træner med dens karakteristika refleksion og personlig stillingtagen - det samme gør computerspillet WoW. Hvordan formidler vi WoW? Vi har på Center for Undervisningsmidler flere af de såkaldte edutaintmentspil, som er didaktiserede. Det interessante er, hvordan vi formidler anvendelsen af et fritidsspil som WoW og får det implementeret i danskundervisningen i skolen. Mange lærere er usikre over for computerspillets anvendelse, da de fleste af de lærere, vi har mødt ikke spiller computerspil. Vi har derfor valgt at invitere klasser og deres lærere ind på CFU for at inspirere dem til at anvende spillet. Vi har haft nogle todagesforløb, som har bestået dels af dialog med eleverne om computerspil generelt og med opgaver til spillet specifikt. Vi har fundet det vigtigt at undervise i genren computerspil og specielt i adventuregenren i relation til fortællingen og i relation til Fælles Mål På CFU formidler vi på mange forskellige måder som kurser, vejledning af den enkelte lærer, fagteam, udlån af læremidler til inspiration fra informativ afdeling, hjemmeside, publikationer og fagkonferencer på skolekom samt diverse netværk. Når vi har haft lærere og klasser inde viser det sig, at eleverne er teknisk kompetente, men det er læreren, der skal lære dem at forholde sig reflekteret og kritisk til spillet. Så selvom man som lærer ikke synes, at man har spilkompetence, har man en pædagogisk viden, som skal anvendes i undervisningen. Lærerne kan perspektivere mediet for eleven og give eleven en indsigt 6 i computerspillet, som eleven ikke havde. Walther taler om den dobbelte uselvfølgeliggørelse, hvor man som professionel skaber en gensidig åben dialog med eleven. Den dobbelte uselvfølgeliggørelse handler om, at både eleven og læreren kan bringes i en tilstand, hvor de er i stand til at åbne sig for de indsigter, de hver især bringer med sig. Det er en vigtig pointe i arbejdet med computerspil, da computerspillet som tidligere nævnt ikke skal sættes i samme ramme som en trykt tekst. Lærerne oplever en praksisnær kursusform, som klæder dem på til at undervise i spilgenren. Den praksisnære kursusform sikrer, at fokus er på fagligheden i spillet, fordi det er en fagkonsulent, som leder kurset. Læreren har et sikkerhedsnet i konsulenten og samtidig kan læreren iagttage sine elevers læring og have tid til at reflektere over, hvad hun ser. Det er en kollektiv læreproces, hvor der er en fælles dagsorden for læreren og eleverne. Både eleverne og læreren lærer i denne proces. Normalt, når læreren har været på kursus, overlades det til vedkommende at didaktisere udbyttet af kurset, hvor didaktiseringen er med i kurset, når det gælder dette kursuskoncept. Eleverne bliver en ressource, fordi de har været på samme kursus som læreren, og også fordi eleverne er vant til at bevæge sig i dette medie. Vi har i Slagelse haft god erfaring med denne formidlingsform, hvor vi kommer ud på skolerne og er sammen med læreren og eleverne om implementering af et nyt læremiddel eller læreren kommer ind på CFU med sin klasse. Specielt med de mere komplekse læremidler og digitale læremidler er det udbytterigt at lærer, konsulent og elev arbejder sammen og indgår i en udviklende dialog, som er med til at sikre analyse og refleksion. Vi vil forsætte vores formidlingskoncept i relation til computerspil i danskundervisningen og fortsat invitere lærere og elever ind på CFU. Når vi inviterer lærere og elever ind på CFU får vi et højt aktivitetsniveau. Lærere og elever får en totaloplevelse, da de er inviteret og er meget motiverede for at deltage i kurset. Desuden føler eleverne, at vi tager deres spilunivers alvorligt. 61 Tidsskrift for Læremiddeldidaktik Nr. 3 juni 2010

5 I dette formidlingskoncept er vi på elevernes hjemmebane. Det er interessant at iagttage, hvordan lærerne får indsigt i elevernes verden og ser hvilke potentialer, der ligger i dette medie. Målet med denne kursusform er, at lærerne bliver klædt på til selv at undervise i computerspil, får udviklet sin læremiddelfaglighed og videndeler med kolleger. Vi har årligt i Slagelse et fagligt supermarked, hvor alle konsulenter er i huset. Vi formidler sidste nye læremidler og deres anvendelse i undervisningen, ideer til årsplaner, faglige og tværfaglige forløb, udstillinger, events og workshops. Her kan lærerne afprøve WoW og få en orientering om dets anvendelse. Desuden implementerer vi spillet i vores danskkurser som en naturlig del af en udtryksform på samme måde som film. Når vi arbejder med ikke didaktiserede spil er det ekstra vigtigt at sammenholde undervisningens indhold og mål med Fælles Mål for at sikre fagligheden. Vi har nogle tekniske barrierer i forbindelse med WoW, da spillet ikke kan downloades på alle skoler. Det forhindrer dog ikke, at erfaringen med WoW i danskundervisningen kan overføres til andre spil, som måtte være lettere tilgængelige. Vi arbejder derfor videre med at afsøge udbuddet af computerspil til brug i danskundervisningen og dernæst til at videreformidle anvendelsen af spillene til lærerne. Litteratur Fælles Mål Undervisningsministeriet. Hanghøj, Thorkild og Knudsen, Nicolai (2004): Når nye medier fortæller. Gyldendal May, Trine og Kampman, Bo Walther (2010): Computerspillets fortællinger. Gyldendal Rasmussen, Jens (1996): Socialisering og læring i det refleksivt moderne. Unge Pædagoger. Walther, Bo Kampmann (2007): Nye strategier til at danne børn i det nye medielandskab. Interview med Bo Kampmann Walther. Artikel udleveret på kursus i Walther, Bo Kampmann (2005): Konvergens og nye medier. Academica. Ziehe, Thomas (1989): Fremad mod halvtredserne. Artikel. 1 Hanghøj og Knudsen (2004) 2 May og Walther (2010) 3 Eksempler fra elevernes power point kan ses på 4 Rasmussen (1996) 5 Ziehe (1989) 6 Walther Tidsskriftet Læremiddeldidaktik Nr. 3 juni 2010

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

DIDAKTIK SERIEN AKADEMISK FORLAG. LÆREMIDDEL- LANDSKABET Fra læremiddel til undervisning JENS JØRGEN HANSEN

DIDAKTIK SERIEN AKADEMISK FORLAG. LÆREMIDDEL- LANDSKABET Fra læremiddel til undervisning JENS JØRGEN HANSEN DIDAKTIK SERIEN AKADEMISK FORLAG LÆREMIDDEL- LANDSKABET Fra læremiddel til undervisning JENS JØRGEN HANSEN LÆREMIDDELLANDSKABET læremiddellandskabet Fra læremiddel til undervisning Jens Jørgen Hansen

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Det magiske læremiddellandskab

Det magiske læremiddellandskab Det magiske læremiddellandskab Et perspektiv på web 2.0 læremidler Læremiddellandskabet. Fra læremiddel til Undervisning, Akademisk forlag 2010. Jens Jørgen Hansen (jjh@ucsyd.dk) Læremiddel.dk og Udvikling

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

S E LV VA LGT I N D H O L D F O R B Å D E U N D E R V I S E R E O G S T U D E R E N D E

S E LV VA LGT I N D H O L D F O R B Å D E U N D E R V I S E R E O G S T U D E R E N D E Baggrund F R A D E L E L E M E N T T I L S E LV S TÆ N D I G T M O D U L S E LV VA LGT I N D H O L D F O R B Å D E U N D E R V I S E R E O G S T U D E R E N D E P E R N I L L E L A D E G A A R D P E D

Læs mere

Formidlingsartikel. Redegørelse. I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen.

Formidlingsartikel. Redegørelse. I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen. Formidlingsartikel Redegørelse I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen. Målgruppe, medie og fokus Vores målgruppe er historielærere

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Indledning Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Her følger en lærervejledning, et undervisningsforløb og en beskrivelse af kriterier for undervisningsforløbet. Afsnittene skal forklare, hvordan lærer

Læs mere

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål FÆLLES mål Forløbet om sprog tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, historie, samfundsfag, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (efter 9. klassetrin)

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

LÆRING MED LEVENDE BILLEDER

LÆRING MED LEVENDE BILLEDER REDIGERET AF Hans-Christian Christiansen Gitte Rose Martin Brandt-Pedersen Ole Christensen Henrik Poulsen LÆRING MED LEVENDE BILLEDER Hans-Christian Christiansen og Gitte Rose Martin Brandt-Pedersen,

Læs mere

Læringsspil i dansk og samfundsfag. Thorkild Hanghøj og Christian Engel Brund Institut for Didaktik, DPU

Læringsspil i dansk og samfundsfag. Thorkild Hanghøj og Christian Engel Brund Institut for Didaktik, DPU Læringsspil i dansk og samfundsfag Thorkild Hanghøj og Christian Engel Brund Institut for Didaktik, DPU Hvad taler vi om når vi taler om spil? Hvad kendetegner spil? - Definitioner - Genstand vs. aktivitet

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

INDDRAGELSE AF COMPUTERSPIL I DANSKUNDER- VISNINGEN

INDDRAGELSE AF COMPUTERSPIL I DANSKUNDER- VISNINGEN INDDRAGELSE AF COMPUTERSPIL I DANSKUNDER- VISNINGEN 02. MAJ 2014, VIA UC CAMPUS SILKEBORG Antal tegn: 67.476 Faglig vejleder: Inger Maibom Pædagogisk vejleder: Mette H. Beck Nikola Bucalo, studienr. 141358

Læs mere

Kom til digitale inspirationsdage

Kom til digitale inspirationsdage Kom til digitale inspirationsdage GRATIS deltagelse med fuld forplejning Vi kommer rundt i hele landet også til en by i nærheden af dig! Digitale inspirationsdage vi kommer også til en by nær Dig! 24.

Læs mere

Kapitel 1 Medialiseringen af uddannelse og undervisning... 29

Kapitel 1 Medialiseringen af uddannelse og undervisning... 29 INDHOLD Forord... 13 Indledning... 15 1. Det nødvendige kendskab til medierne... 16 2. Skitse til en medieforståelse... 16 3. Medier i det konvergerende landskab... 18 4. Levende billeder: en definition...

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Gamemani ac AfMe t t eal mi ndpe de r s e n Mål gr uppe: 5. 7. k l as s e Undervisningsforløb til 5.-7. klasse Game-maniac et undervisningsforløb om gaming til 5.-7. klasse Af Mette Almind Pedersen, lærer

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt 15. december 2010 forbindelse Som Skolebiblioteksforening bidrag med til arbejdet Skive Kommunes med dette at oplæg, fremme handleplan som læsning

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Læremiddelformidling - en introduktion. Jens Jørgen Hansen jjh@ucsyd.dk

Læremiddelformidling - en introduktion. Jens Jørgen Hansen jjh@ucsyd.dk Læremiddelformidling - en introduktion Jens Jørgen Hansen jjh@ucsyd.dk Læremiddelformidling faglig kommunikationsform styrke anvendelse af læremidler i praksis institutionel afsender faglig og professionel

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E sig DET SKRIV DET SEND DET Lærervejledning & Redaktion: Jakob Skov Øllgård Grafisk design: Marianne Eriksen Foto: Mette Frandsen INDHOLD Til læreren Mistanke om vold? - hvad gør du? Sådan kan materialet

Læs mere

Læseplan for valgfaget billedkunst

Læseplan for valgfaget billedkunst Læseplan for valgfaget billedkunst Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Billedkommunikation 4 Billedanalyse 6 Indledning Faget billedkunst som valgfag er etårigt og kan placeres i

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/6 Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål I dette forløb arbejder eleverne gennem filmanalyse af Kiki den lille heks, med overgangen fra barn til ung.

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Forum for læremiddeldidaktik. Fra instruktionsmateriale til design for designere

Forum for læremiddeldidaktik. Fra instruktionsmateriale til design for designere Forum for læremiddeldidaktik Fra instruktionsmateriale til design for designere Dagens program 1. Præsentation af Forum 2.Almen læremiddeldidaktik - Hvad er et læremiddel? - Læremiddeltypologi eller -landskab?

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

Brug af Facebook til fælles fortolkning og analyse af skønlitteratur

Brug af Facebook til fælles fortolkning og analyse af skønlitteratur Brug af Facebook til fælles fortolkning og analyse af skønlitteratur DANSK, 8. - 9. KLASSE NÅR FACEBOOK DIDAKTISERES OG BRUGES SOM MIDDEL TIL FORTOLKNING AF SKØNLITTERATUR IT lærernetværk, region Nord

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse. Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk

FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse. Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk KUNST OG SELVISCENESÆTTELSE Hvad er identitet og hvordan iscenesætter du dig selv? Frida Kahlos (1907-1954) værker

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015 Kompetenceområdet fremstilling Mandag den 3. august 2015 Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge et læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet Fremstilling I har viden om kompetenceområdet Fremstilling

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

KRISTENDOM OG BILLEDKUNST

KRISTENDOM OG BILLEDKUNST KRISTENDOM OG BILLEDKUNST Årsplan for kristendom og billedkunst 0.- 1.- 2. klasse (2013/14) Kristendom og billedkunst bestå af to ugentlige lektioner i skoleåret 2013/14. Der vil perioder hvor der fokuseres

Læs mere

HCI (Human Computer Interaction)

HCI (Human Computer Interaction) HCI (Human Computer Interaction) HCI står for Human Computer Interaction, hvilket vil sige samspillet mellem computer og bruger. Det er en tankegang om at computeren skal være brugervenlig overfor den

Læs mere

Bent Haller Af Louise Molbæk

Bent Haller Af Louise Molbæk 1/7 Bent Haller Af Louise Molbæk Niveau 5. - 6.klasse Varighed 16-20 lektioner Faglige mål Målet med forløbet om Bent haller er, at eleverne får kendskab til forfatterskabet generelt, dvs. hans forskellige

Læs mere

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål Billedkunst Status Eleverne i 5.klasse skal have billedkunst i 60 min. Ugentligt. Det er første år, de skal have mig til faget. Via spørgeskema har jeg forsøgt at evaluere sidste skoleår samt danne mig

Læs mere

Kompetenceudvikling i Holbæk dagtilbud

Kompetenceudvikling i Holbæk dagtilbud Kompetenceudvikling i Holbæk dagtilbud Samarbejde 2014 og 2015 mellem Holbæk Intro møde D. 07.01.15 Kommune og University College Sjælland V/ Ulla Krag Rids over resten af aftenen 17.50 18.30: Ulla overblik

Læs mere

Workshop: Aktionslæring. 10. November Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman

Workshop: Aktionslæring. 10. November Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman Workshop: Aktionslæring 10. November 2014. Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman mmg@ucc.dk AKTIONSLÆRING Aktionslæring drejer sig om at udvikle sin praksis ved løbende at eksperimentere

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Et forløb i 3. klasse om folkeeventyr - med fokus på stilladsering

Et forløb i 3. klasse om folkeeventyr - med fokus på stilladsering Dansk med Minecraft Et forløb i 3. klasse om folkeeventyr - med fokus på stilladsering Af Helle Damgaard Melin Pædagogisk konsulent for IT og medier & Me:e Bech Pædagogisk konsulent for dansk indskoling

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kunstskolen

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kunstskolen Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Kunstskolen November 2014 Kunstskolen Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kompetencer i billedkommunikation og i billedanalyse

Læs mere

Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA

Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA 1 Indholdsfortegnelse: Kreative udtryksformer og billedkunst 1 3 Sundhed 4 Motion og bevægelse 5 Mester i konflikthåndtering 6 Lær at blive digital kompetent

Læs mere

Forflytningspædagogik for forflytningsvejledere

Forflytningspædagogik for forflytningsvejledere U N V E R S T Y C O L L E G E L L L E B Æ L T Forflytningspædagogik for forflytningsvejledere Per Norup Pædagogisk konsulent BAR Social & Sundhed Fagligt træf 2015 UNVERSTY COLLEGE U N V E R S T Y C O

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Velkommen til!! 5) Det gode transfermiljø - forventningsafstemning. Hvad er en agent roller og positioner. Dagtilbud & Skole

Velkommen til!! 5) Det gode transfermiljø - forventningsafstemning. Hvad er en agent roller og positioner. Dagtilbud & Skole Velkommen til!! 1) Præsentation af læringsudbytte Tjek ind + Padlet 2) Evaluering af 1. modul 3) Indhold på modul 2 og 3 + Netværk 4) Fra videnshaver til læringsagent de første skridt Hvad er en agent

Læs mere

Design dit eget computerspil med Kodu

Design dit eget computerspil med Kodu Design dit eget computerspil med Kodu I sensommeren var vi to CFU-konsulenter ude i SFO en på Borup Ris Skolens Grønbro-afdeling. Her var vi sammen med børnene for at få erfaringer i arbejdet med platformen

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Skabelon til artikel om skoleprojektet

Skabelon til artikel om skoleprojektet Skabelon til artikel om skoleprojektet I tilknytning til slutkonferencen og udgivelsen af forskergruppens slutrapport, vil vi udfærdige en artikelsamling med artiklerne. Det er ikke hensigten, at artiklen

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Udarbejdet af Lone Sander, Benedicte Aufeldt og Hanne Petersen Indledning: Da der i 2014 kom en ny bekendtgørelse for de pædagogiske

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Guild Wars. Af Henrik Breddam

Guild Wars. Af Henrik Breddam Guild Wars Af Henrik Breddam Ord markeret med * er forklaret i ordlisten Guild Wars er et spil til pc, udgivet i april 2005. Spillet er produceret af Arena-net, et lille firma, startet af kendte personligheder

Læs mere

Kompetencer til At analysere og vurdere, hvordan kultur, litteratur og sprog anvendes i og har betydning for brugeres liv og udtryksformer.

Kompetencer til At analysere og vurdere, hvordan kultur, litteratur og sprog anvendes i og har betydning for brugeres liv og udtryksformer. Uge 7 10 Grundfag: DKK og PÆD-SUND - Undervisningsplan F14-2 DKK: Dansk, kultur og kommunikation med Julie Hjejle (JUHJ) Læringsmål: Fokus på fortælling, sprog og æstetiske læreprocesser Viden om Sproglig

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

D a n s M u s i k k e n k l a s s e. Dans. Musikken. det store dansekendskab, men som gerne vil undervise i dans.

D a n s M u s i k k e n k l a s s e. Dans. Musikken. det store dansekendskab, men som gerne vil undervise i dans. I n t r o d u k t i o n t i l u n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l e t D a n s M u s i k k e n 2. - 5. k l a s s e i musik og idræt er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det store dansekendskab,

Læs mere

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Baggrund for projekt: Faglig Ledelse og vidensrejsen til Ontario, Canada I forbindelse med implementering af Folkeskolereformen

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Årsoversigt, dansk 2015/16

Årsoversigt, dansk 2015/16 Årsoversigt, dansk 2015/16 33-34: Godt i gang sommerferie som tema i storegruppe. 35-38: På holdene 4.-6. klasse om personkarakteristik/7.-8.kl: Da mor var dreng -periodelæsning/spejle sig i en tid. 39-41:

Læs mere

UNDERHOLDNING UNDERVISNING?

UNDERHOLDNING UNDERVISNING? Trine Hyllested UNDERHOLDNING eller UNDERVISNING? Naturfaglige ekskursioner til eksterne læringsmiljøer i hele skoleforløbet Indhold Forord.............................................................

Læs mere

Demonstrationsskoler Elevernes egenproduktion og elevindragelse

Demonstrationsskoler Elevernes egenproduktion og elevindragelse Demonstrationsskoler Elevernes egenproduktion og elevindragelse Birgitte Holm Sørensen, Aalborg Universitet, CPH Rasmus Ullerup 10.kl. UngdomsCenter, Vejle AGENDA Introduktion til projektet Didaktisk rammedesign

Læs mere

Pædagogisk vejledning til

Pædagogisk vejledning til 1 Pædagogisk vejledning til 1 Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Helle Rahbek VIA Center for Undervisningsmidler 1 DET SKJULTE KORT af Morten Dürr Målgruppe: 6.-7.klasse Bogen er læseteknisk ikke svær

Læs mere

Lærervejledning (STX og HF)

Lærervejledning (STX og HF) Lærervejledning (STX og HF) Uhørt Ungdom for ungdomsuddannelserne Titel Beskrivelse Faglige mål og kernestof Uhørt Ungdom for ungdomsuddannelserne Med udgangspunkt i udstillingen Uhørt Ungdom Forløbet

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Artikel fra antologien Den gode lærervejledning v/inger-lise Lund, lærer, cand.pæd., pædagogisk konsulent i dansk, Center for Undervisningsmidler,

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Hvad er læringsplatforme?

Hvad er læringsplatforme? Læringsplatform og didaktik en introduktion Jens Jørgen Hansen, Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet Denne artikel vil introducere didaktiske begreber til refleksion omkring læringsplatforme

Læs mere

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag.

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. 1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. UGE Emne Aktiviteter Fælles mål 33 Klassens værdier/regler - Introduktion

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Pædagogisk diplomuddannelse 19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Mål for læringsudbytte skal opnå professionsrettet viden, færdigheder og kompetencer, som sigter på at varetage pædagogiske opgaver med medier

Læs mere

Faglig identitet. Thomas Binderup

Faglig identitet. Thomas Binderup Faglig identitet Thomas Binderup Historielæreren er betroet en vigtig opgave, nemlig at sikre en god start på den mere formelle kvalificering af elevernes historiebevidsthed, demokratiske dannelse og livslange

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk Tandslet Friskole Slutmål for dansk Marts 2013 På Tandslet Friskole arbejder vi ud fra de samme mål, som man gør i folkeskolen - Fælles Mål. På grund af skolens pædagogiske tilgang til undervisningen,

Læs mere

et undervisningsforløb

et undervisningsforløb et undervisningsforløb Her skal du arbejde med en af tidens helt store fortællinger, nemlig Lene Kaaberbøls Skammerens datter. Forløbet er som en tretrinsraket: Først skal du læse begyndelsen af romanen

Læs mere

Årsplan 9 & 10 Klasse Dansk Skoleåret 2015/16

Årsplan 9 & 10 Klasse Dansk Skoleåret 2015/16 Hovedformål med faget De forskellige danskfaglige dimensioner skal i stigende grad integreres i arbejdet med sprog og alle typer tekster i afgangsklasserene, inden for de fire kompetenceområder: Læsning,

Læs mere

Konvergens og nye medier. Introduktion af begreber og forståelser med B.K. Walther som primær reference

Konvergens og nye medier. Introduktion af begreber og forståelser med B.K. Walther som primær reference 1 Konvergens og nye medier Introduktion af begreber og forståelser med B.K. Walther som primær reference 2 Program 1. Konvergens og refleksivitet Hvad betyder det for identitetsdannelsen? 2. Konvergens

Læs mere

ÅRSPLAN ENGELSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN ENGELSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere