autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra"

Transkript

1 Kursuskatalog AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Hinnerup Kollegiet Specialbørnehaven Skovbrynet Spurvetoften

2 Foran dig ligger det fælles kursuskatalog , Autisme Spektrum Forstyrrelser ADHD. Det er femte år i træk, at vi udgiver et fælles kursuskatalog i Midtjylland, og vores hidtidige erfaringer med dette kursusudbud er gode. Jens Frostholm Konstitueret skoleleder, Langagerskolen, Aarhus Ruth Peters Lehm Forstander, Heimdal, Aarhus Vi håber naturligvis også, at deltagerne i hidtidige kurser har gode erfaringer. Antallet af tilmeldinger og tilbagemeldingerne fra deltagerne tyder på, at kursusudbuddet er blevet vel modtaget og at kurserne har haft en positiv betydning for de personer, der har deltaget. Da vi startede det fælles kursuskatalog, var det med den erklærede hensigt, at kurser med et højt fagligt niveau ville bidrage til den stadige udvikling af den indsats, der hver dag ydes overfor mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser eller ADHD. Vi troede også på, at et fællesskab mellem institutioner i den midtjyske region om udbud af kurser til professionelle og pårørende ville øge mulighederne for at fastholde et fagligt netværk på tværs af kommunegrænser og forvaltningsenheder. Lars Aarup Jensen Forstander, Hinnerup Kollegiet Bjørg Pugholm Leder, Specialbørnehaven Skovbrynet Hanne Frandsen Forstander, Spurvetoften Det er vores oplevelse, at det fælles kursuskatalog understøtter begge dele. Vi håber også, at det er deltagernes oplevelse. Vi håber ligeledes, at det nye kursuskatalog indeholder et eller flere kurser, som falder i din smag, og som vil give dig et godt input til det daglige arbejde. God fornøjelse med læsningen.

3 Institutionsoversigt 3 Langagerskolen Aarhus 4 Heimdal Højbjerg 20 HInnerup Kollegiet Hinnerup specialbørnehaven Skovbrynet Højbjerg Spurvetoften Børkop tilmelding

4 Langagerskolen har siden 1989 fungeret som et specialpædagogisk skole- og fritidstilbud for børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og/eller svær ADHD. I dag fungerer skolen desuden som videns- og kompetencecenter på det specialpædagogiske område, både herhjemme og internationalt. Vi baserer vores gode resultater på et helhedssyn af barnets unikke behov, en individuelt tilpasset pædagogik, et godt forældresamarbejde og fagligt velkvalificerede medarbejdere. Den pædagogiske indsats på skolen er inspireret af filosofien i TEACCH. Skolen ligger i Viby J. og hører under Aarhus Kommune. Du kan tilmelde dig online på: og Husk løbende at tjekke for ændringer eller nye kurser. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfris tens udløb. Langagerskolen Bøgeskov Høvej Viby J Telefon: Fax: Web:

5 Langagerskolen 5 langagerskolen Vi kommer gerne til jer! 6 ADHD/Hyperkinetisk Forstyrrelse 6 Barkley s teori om eksekutive funktioner 7 En forskel der gør en forskel... 7 Bliv dus med sociale historier 8 Computeren i undervisningen 8 Dobbeltdiagnoser og komorbiditet 10 Væk appetitten på læsning og skrivning 10 Få styr på stressen! 11 Ram plet med din danskundervisning 11 TEMADAGE: Hvor er pigerne med autisme? 13 Nationale tests 14 Sex i hverdagen 14 At lære at være sammen med 15 Tør du vil du? 15 Smartboard 16 Sex på dagsordenen 16 Idrætsundervisning 17 Kreative opgaver til undervisningen 17 Sansemotoriske vanskeligheder hos børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser eller ADHD 18 Herre i eget hus 18 ADHD: Hvordan håndtere når stressen eksploderer? 19 Hverdagsmestring 19

6 6 Langagerskolen Vi kommer gerne til jer! Vores mangeårige erfaring viser, at den bedste effekt af et kursus er, hvis alle medarbejdere på institutionen gennemgår det samme forløb. Det giver en fælles ramme at arbejde videre fra og det letter ofte implementeringsarbejdet. ADHD/Hyperkinetisk Forstyrrelse Hvordan kan vi forstå det, og hvad gør vi? Kurset er et 3 dages kursus over en 3 måneders periode. Derfor vil vi også anbefale huskurser, hvor en eller flere kursusledere kommer til jer og afholder et kursus med det indhold, I ønsker. Det er således muligt for os at sammensætte dele fra flere forskellige kurser eller gøre indholdet mere specifikt til jeres hverdag. Det er også muligt at mikse vejledning og kursusafholdelse, så I både får udvidet teorien og omsætningen til praksis. Mulighederne er åbne og vi er meget fleksible i forhold til jeres ønsker. Ring eller mail til os, så kan vi aftale nærmere om opbygningen af et huskursus og priserne for det. Har ovenstående interesse, så ret henvendelse til kursusafdelingen på Langagerskolen, Torbjörn Andersson, eller mobil Kurset vil alle 3 dage tage afsæt i kursisternes egne medbragte problemstillinger og vil veksle mellem oplæg, gruppearbejde, diskussion og erfaringsudveksling. Indhold for de 3 dage: Dag 1: Kernesymptomer Gennemgang af opmærksomhed, arbejdshukommelse og eksekutive funktioner set i relation til udviklingspsykologien. Der gives en hjemmeopgave til dag 2. Dag 2: Adfærd Hjemmeopgave fremlægges med mulighed for faglig sparring. Oplæg om adfærd: Hvilken adfærd ser vi? Hvordan kan vi forstå den? Hvad har vi af handlemuligheder? Ny hjemmeopgave gives til dag 3. Dag 3: Specialpædagogiske metoder Hjemmeopgave fremlægges med mulighed for faglig sparring. Gennemgang af forskellige specialpædagogiske metoder. Gruppearbejde om specialpædagogiske metoder. Målgruppe: Fagfolk la-01 Tidsramme: Thue Sommer, pædagogisk vejleder og Hanne Engelbrecht Jessen, børneneuropsykolog Dato for afvikling: , , Pris, pr. person: Tilmeldingsfrist: Langagerskolen, Aarhus 3.600,- inkl. let frokost 4 uger før kursusstart

7 Langagerskolen 7 Barkley s teori om eksekutive funktioner Hvilken betydning har den for vores forståelse af ADHD? ADHD er en udviklingsforstyrrelse, som berører hæmning, selvkontrol og tidsfornemmelse. En udviklingsforstyrrelse som svækker evnen til at organisere adfærd i forhold til tid og fremtid. Kurset vil gennemgå Barkley s teori og komme med anvisninger på specialpædagogiske metoder til at understøtte den enkeltes udvikling. Målgruppe: Pædagoger og lærere En forskel der gør en forskel Har du undret dig over, hvordan udviklingen hos børn med ASF/ ADHD er kvalitativt anderledes end hos typiske børn? Har du lyst til at fordybe dig i børns typiske udvikling for at få en bedre forståelse af børn med ASF/ ADHD? På kurset får du viden om den typiske udvikling hos børn: Kognitivt Socialt Kommunikativt Vores udgangspunkt er, at alle børn vil, hvis de kan også børn med ASF/ ADHD. Hvordan kan vi som professionelle hjælpe dem til at kunne? Du får på kurset nye vinkler på forståelsen af de børn, du arbejder med til daglig, samt indspark til at omsætte denne viden til den specialpædagogiske praksis. Kurset henvender sig til pædagogisk personale med motivation for fordybelse i teoretisk viden. Målgruppe: Pædagoger og lærere la-02 la-03 Hanne Engelbrecht Jessen, børneneuropsykolog Maria K. Østergaard, psykolog Tidsramme: Dato for afvikling: Tidsramme: Dato for afvikling: Langagerskolen, Aarhus Langagerskolen, Aarhus Pris, pr. person: 1.750,- inkl. let frokost Pris, pr. person: 1.750,- inkl. let frokost Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

8 8 Langagerskolen Bliv dus med sociale historier Computeren i undervisningen Er du træt af at sige tingene igen og igen? Kom i gang med computeren på begyndertrinnet Vil du blive klogere på ords virkning i forhold til social forståelse hos elever med ADHD/ASF? Vi tilbyder: Konkret viden om, hvorfor det er godt at anvende sociale historier Opskriften på, hvordan du laver sociale historier En vifte af eksempler på sociale historier til inspiration Udover plenumoplæg vil du selv komme til at arbejde med metoden. Du vil få feedback og blive klædt på til selv at kunne anvende principperne. Som deltager på kurset er du: Forælder, pædagog eller lærer Særligt interesseret i at arbejde med sociale færdigheder hos mennesker med ASF/ADHD Kursets formål er at kursisterne efterfølgende vil kunne tilrettelægge computerbaseret undervisning for elever med ASF og/eller ADHD. Det vil på kurset blive præsenteret didaktiske oplæg med udgangspunkt i praksiserfaringer fra specialskolen. Vi vil give eksempler på computerbaseret undervisning der støtter elevernes læseudvikling, samt matematiske færdigheder. Dagen er tilrettelagt, som en inspirationsdag henvendt til pædagoger og lærere i indskolingen og evt. mellemtrinnet. På kurset vil vi arbejde med programmer der kræver licens (f.eks. fra Mikroværkstedet) og gratis netbaserede undervisningsprogrammer. Målgruppe: Pædagoger og lærere la-04 la-05 Tidsramme: Dato for afvikling: Birgit Willum, pædagogisk vejleder og Line Skovbjerg, skolekonsulent Christian Møller Nielsen, lærer Tidsramme: Dato for afvikling: Langagerskolen, Aarhus Langagerskolen, Aarhus Pris, pr. person: 1.750,- inkl. let frokost Pris, pr. person: 1.750,- inkl. let frokost Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

9 Langagerskolen 9

10 10 Langagerskolen Dobbeltdiagnoser og komorbiditet ADHD, ASF, OCD, Tourette, CD, ODD, depression m.fl. Væk appetitten på læsning og skrivning Er din livret læseundervisning for børn med ASF/ADHD? Hvordan kan vi forstå børn/unge med dobbelt diagnoser og/eller komorbide tilstande? Er du sulten efter konkrete ideer og teoretisk viden om dette? Hvad betyder det for vores forståelse af det enkelte barn/den enkelte unge med flere diagnoser og hvilke pædagogiske strategier vil hjælpe det enkelte menneske? Vi vil gennemgå kriterierne for de enkelte diagnoser, diskutere A og B diagnoser og hvornår det er en komorbiditet. Ud fra Isbjergs-modellen vil vi give en metode til at beskrive barnet/den unges vanskeligheder og ressourcer og herudfra opstille mål for den pædagogiske praksis. Kursusdagen vil veksle mellem oplæg, diskussioner og gruppearbejde. Kurset henvender sig til fagfolk, der til dagligt arbejder med børn/unge med dobbeltdiagnoser og komorbide tilstande. Hver kursusdeltager skal medbringe en beskrivelse af et barn/ ungt menneske med dobbeltdiagnoser, som de bliver udfordret af i deres daglige arbejde. Vi tilbyder to faglige formiddage med: Et sammenkog af almen læseteori og input om læseundervisning for børn med ASF/ADHD. Smagsprøver på materialer og konkrete redskaber til dit arbejde med elevens læseudvikling Et vindue til Langagerskolens hverdagspraksis: Hvordan kan en dansktime se ud? Som deltager på kurset er du: Lærer/pædagog i indskoling eller mellemtrin indenfor specialundervisning Særligt passioneret ift. læseundervisning med dine elever Begge formiddages indhold er en buffet af teorioplæg og præsentation af forskelligt undervisningsmateriale samt metoder. Der vil være gruppearbejder, hvor du får mulighed for at bringe dig selv, din erfaring og nysgerrighed i spil. Målgruppe: Pædagoger og lærere la-06 la-07 Tidsramme: Dato for afvikling: Susanne Hvidtfeldt, skolekonsulent og Hanne Engelbrecht Jessen, børneneuro psykolog Morten Lindelof, lærer og Line Skovbjerg, skolekonsulent Tidsramme: Dato for afvikling: og Langagerskolen, Aarhus Langagerskolen, Aarhus Pris, pr. person: 1.750,- inkl. let frokost Pris, pr. person: 1.750,- inkl. let frokost Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

11 Langagerskolen 11 Få styr på stressen! Mennesker med autisme og ADHD oplever ofte stress i deres hverdag. Stress er med til at forværre sensoriske, fysiske og kognitive vilkår for at kunne trives. Derfor er det vigtigt, at det pædagogiske personale har indblik i, hvordan stress kan påvirke et menneskes adfærd. Vi tilbyder en kursusdag med: Oplæg om, hvad stress er og hvordan stress kan forstås sammen med ADHD og ASF Viden om, hvordan medarbejdere bliver påvirket af stress i arbejdsmiljøet Fokus på forholdet mellem medarbejder og elev-stress med konkrete bud på, hvordan der kan arbejdes med begge dele Præsentation af og arbejde med modeller til kortlægning af stressfaktorer Som deltager på kurset er du: Fagperson indenfor ASF/ eller ADHD-området Dagen vil være et mix af oplæg, diskussioner og gruppearbejde, hvor der vil være plads til at bringe eksempler fra hverdagen på banen. Ram plet med din danskundervisning Har du brug at få kridtet banen op ift. dine elevers læsekompetencer? Står du på bar bund, når ordet læsetest bringes på banen? Vi tilbyder: Indblik i dansktestmaterialernes landskab hvad har du at vælge imellem? Smagsprøver på konkrete erfaringer med anvendelsen af test i dansk hvordan gør man, og hvad kan man bruge det til? Tips og ideer til arbejdet før, under og efter testning hvilke overvejelser er vigtige at gøre sig, når vi arbejder med elever der har ASF/ADHD? At bringe faglige test på banen som led i den løbende evaluering kan være et særdeles vigtigt redskab, når lærere skal målrette undervisningen til den enkelte elev. De kan yderligere kvalificere beskrivelserne i elevplanerne og være med til at professionalisere skole-hjemsamarbejdet. Målgruppe: Lærere, der underviser i faget dansk, som har lidt eller ingen erfaring med at bruge testmaterialer la-08 la-09 Tidsramme: Dato for afvikling: Hans Chr. Kastbjerg, pædagogisk vejleder og Line Skovbjerg, skolekonsulent Tidsramme: Dato for afvikling: Ellen Marie Tegllund, lærer og Line Skovbjerg, skolekonsulent Langagerskolen, Aarhus Langagerskolen, Aarhus Pris, pr. person: 1.750,- inkl. let frokost Pris, pr. person: 800,- Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

12 12 Langagerskolen

13 Langagerskolen 13 Temadage: Hvor er pigerne med autisme? forskningen viser, at flere og flere piger opfylder kriterier for en autisme diagnose. ved du, at autisme hos piger ofte kommer anderledes til udtryk end hos drenge? ved du, at autisme hos piger derfor ofte kan mistolkes, som noget andet depression, mental retardering eller lignende? I løbet af de 2 dage bringes forskellige temaer ind, der alle relaterer sig til udfordringer for piger med autisme og deres netværk. Der vil være gruppearbejde og drøftelser knyttet til hvert tema. Temadagene giver dig: Viden om, hvorledes autisme kan komme til udtryk hos piger på forskellige tidspunkter i livet. Dag 1 Hvilke forudsætninger har pigerne med autisme? Hvorledes kan vi forstå og arbejde med selvværd? Hvordan beskriver forældre piger med autisme? Dag 2 Hvilke udfordringer kan pigerne og deres familier have hhv. i barndommen, ungdommen og i voksenlivet? Hvad ved vi om seksualitet og piger med autisme? Hvilken indsats kan der være brug for? En ung kvindes beretning om at vokse op med autisme Indsigt i, hvorledes livstemaer kan komme til udtryk hos piger med autisme, og hvilken betydning det har for pigernes professionelle og personlige netværk. Der inviteres foredragsholdere til udvalgte temaer. Målgruppe: Pædagogisk personale, der har fokus på piger med autisme og mod på at dele erfaringer og drøfte temaer fra dagene. la-10 Birgit Isene, psykolog og Birgit Willum Jensen, pædagogisk vejleder Tidsramme: Dato for afvikling: og Pris, pr. person: Tilmeldingsfrist: Langagerskolen, Aarhus 2.800,- inkl. let frokost 4 uger før kursusstart

14 14 Langagerskolen Nationale tests Få hands-on og kom rundt om de nationale tests Kurset er en inspirationsdag, hvor vi går dybere og rundt om de nationale tests. Vi vil diskutere, hvordan resultaterne af testene vil kunne bruges i et fremadrettet læringsperspektiv. På baggrund af praksiserfaringer med gennemførelsen af nationale tests vil vi debattere, hvordan vi bruger testresultaterne som pædagogisk redskab, samt som en naturlig del af den løbende evaluering. Der vil på kurset blive vist eksempler på en årsplanlægning med de nationale test, som dokumentation for den faglige udvikling. Målgruppe: Lærere Sex i hverdagen Pubertet og seksualundervisning hos børn og unge med ADHD og/eller ASF Hvad er seksualitet egentlig? Hvordan forholder vi os som lærere og pædagoger til børn og unges seksuelle udvikling? Hvordan taler man med børn og unge om deres og andres seksualitet? Hvad er tilladt og hvad er ikke tilladt? Hvilken betydning har puberteten for børn og unge med ASF og/eller ADHD og foregår det på en anden måde end hos andre børn og unge? Disse og andre spørgsmål vil blive besvaret i løbet af dagen. Kurset vil veksle mellem teoretisk oplæg og fremvisning af konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med emnet pubertet og seksualitet. Endvidere gennemgår underviser emner som lovgivning og seksualpolitik. Der vil på kurset være et gruppearbejde med udgangspunkt i kursisternes egne holdninger samt mulighed for erfaringsudveksling med de øvrige kursister. NB: Der vil på kurset blive vist filmklip, som nogle kan finde anstødelige! Målgruppe: Fagfolk la-11 la-12 Christian Møller Nielsen, lærer Thue Sommer, seksualvejleder og pædagogisk vejleder Tidsramme: Dato for afvikling: Tidsramme: Dato for afvikling: Langagerskolen, Aarhus Langagerskolen, Aarhus Pris, pr. person: 800,- Pris, pr. person: 1.750,- inkl. let frokost Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

15 Langagerskolen 15 At lære at være sammen med Kan sociale strategier og social opmærksomhed læres af børn med autisme? På denne halve temadag vil du få viden om den sociale hjerne ud fra neuropsykologiske viden. Denne viden perspektiveres til konkrete interventionsformer, der kan understøtte (førskole)barnet med autisme i at rette fokus mod sociale informationer og samvær mellem mennesker. Undervejs vil du blive inviteret ind i gruppedrøftelser om betydningen af den sociale hjerne og sociale kompetencer for det enkelte barn med autisme og for barnets familie, etiske dilemmaer m.m. Denne halve temadag giver dig: Viden om den sociale hjerne ud fra et neuropsykologisk perspektiv Indsigt i pædagogiske interventionsformer, der specifikt er rettet mod sociale kompetencer og kontakt mellem mennesker Forståelse for etiske og metodiske dilemmaer Tør du vil du? Udfordre dine kompetencer som professionel formidler i dit forældresamarbejde? På kurset hører du om psykologiske mekanismer bl.a. copingstrategier, erkendelses- og sorgproces hos forældre til børn med ASF/ADHD samt hvorledes disse kan være udfordrende i forældresamarbejdet. Der sættes fokus på din egen rolle som professionel formidler; dine styrkesider, din læringsstil, dine udfordringer og værdier. Hvilken viden og hvilke færdigheder er nødvendige for dig som medarbejder, for at du kan indgå i et hensigtsmæssigt og individualiseret samarbejde? På dette kursus lærer du: Om de usynlige psykologiske processer og livserfaringer, forældre kan have med i deres bagage Dine egne styrkesider, læringsstil og udfordringer som professionel formidler Værktøjer til at målrette din kommunikation og formidling Målgruppe: Pædagogisk personale med mod på at udfordre egne formidlingsevner. Målgruppe: Temaet henvender sig til pædagogisk personale, der er nysgerrige overfor autisme og social udvikling samt ønsker at drøfte dette med andre. la-13 la-14 Tidsramme: Dato for afvikling: Susanne Hvidtfeldt, skolekonsulent og Birgit Søgaard Isene, psykolog Birgit Isene, psykolog Tidsramme: Dato for afvikling: Langagerskolen, Aarhus Langagerskolen, Aarhus Pris, pr. person: 850,- inkl. sandwich Pris, pr. person: 1.750,- inkl. let frokost Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

16 16 Langagerskolen Smartboard Kom i gang med at bruge Smartboard Kurset henvender sig til alle, der er interesserede i at komme i gang med at bruge Smartboard og det tilhørende program Notebook samt de værktøjer, det indeholder. Sex på dagsordenen Overvejelser og ideer til planlægning af samtaleforløb med unge og voksne med ASF og/eller ADHD Kurset tager udgangspunkt i underviserens egne samtaler med unge og voksne med ASF og/eller ADHD om deres seksualitet. På dagen præsenteres forskellige undervisningsforløb, hvor der er gjort brug af Smartboard og Notebook. Undervisningsforløbene er af både faglig og social karakter. Du vil se uddrag af forskellige samtaleforløb med unge og voksne på forskelligt udviklingsniveau, hvor også relevant lovgivning vil blive inddraget. Kursets læringsmål er at deltagerne efterfølgende vil kunne bruge Smartboard i den daglige undervisning og aktiviteter målrettet elever med ADHD og eller ASF. Målgruppe: Pædagoger og lærere Du får mulighed for erfaringsudveksling og skal selv arbejde med planlægningen af et forløb. NB: Der vil på kurset blive vist filmklip, som nogle kan finde anstødelige! Målgruppe: Fagfolk la-15 la-16 Christian Møller Nielsen, lærer Thue Sommer, seksualvejleder og pædagogisk vejleder Tidsramme: Dato for afvikling: Tidsramme: Dato for afvikling: Langagerskolen, Aarhus Langagerskolen, Aarhus Pris, pr. person: 800,- Pris, pr. person: 1.750,- inkl. let frokost Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

17 Langagerskolen 17 Idrætsundervisning Hvordan koordineres idrætsfaglig viden med viden om Autisme Spektrum Forstyrrelse og/eller svær ADHD? Kurset vil gennemgå nogle teoretiske overvejelser, hvor der tages udgangspunkt i en idrætsfaglig viden som vil blive kombineret med viden om ASF og ADHD. Der vil blive lagt vægt på forskellige metoder til at strukturere og planlægge en idrætstime samt hvilke overvejelser, det kan være nødvendigt at have øje for. Herefter vil kursisterne selv deltage fysisk i en afprøvning af de muligheder, redskaberne i en gymnastiksal åbner mulighed for. Efter gennemgang af teorien og den fysiske udfoldelse, vil kursisterne selv få en mulighed for at planlægge og strukturere et idrætsforløb for en lille gruppe elever. Kurset vil veksle mellem oplæg, diskussion, erfaringsudveksling og praktiske udfoldelser. Kursisterne skal forvente at deltage i de fysiske aktiviteter, så husk løstsiddende tøj. Målgruppe: Pædagoger og lærere Kreative opgaver til undervisningen Børn med autisme og ADHD har deres egen læringsstil og har brug for, at opgaverne bliver tilrettelagt, så den imødekommer deres individuelle behov. Ved at tage udgangspunkt i børnenes styrker og evner kan man planlægge undervisning, som børnene er motiveret for at deltage i. Kurset vil præsentere forskellige måde at fremstille opgaver på. Vi vil blandt andet arbejde med, hvordan opgaver påbegyndes og afsluttes, samt hvordan vi kan motivere den enkelte elev. Kom og få ideer til, hvordan du kan udarbejde dine egne kreative opgaver. Hvordan kan man implementere dansk, matematik samt andre fag i praktisk arbejde, i køkken osv.? Få inspiration til at flytte undervisningen væk fra bordet. Disseker traditionelle skoleopgaver og lav helt specifikke forløb, hvor eleven undervises i konkrete og målbare mål. Husk kamera, så du kan tage billeder af de opgaver, der bliver produceret på kurset. Målgruppe: Pædagoger og lærere la-17 la-18 Kristian S. Hansen, idrætskoordinator Kristian Søndergaard Hansen, pædagog Tidsramme: Dato for afvikling: Tidsramme: Dato for afvikling: Langagerskolen, Aarhus Langagerskolen, Aarhus Maks. 15 deltagere Maks. 15 deltagere Pris, pr. person: 1.750,- inkl. let frokost Pris, pr. person: 1.750,- inkl. let frokost Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

18 18 Langagerskolen Sansemotoriske vanskeligheder hos børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser eller ADHD Lærer du bedst gennem praksisøvelser for herefter at opbygge mere teoretisk viden? Har du stået i situationer, hvor børn med ASF eller ADHD har fremstået med besynderlig adfærd og manglende motivation i forhold til fysiske aktiviteter? På dette kursus vil den tidsmæssige vægtning mellem teori og praksis være 25% teori og 75% praksis. Kurset indeholder: Introduktion omkring sansemotoriske vanskeligheder hos børn med ASF. Børnenes til tider uforståelige adfærd er ofte udtryk for sansemotoriske problemer. Hvad er de bagved liggende årsager og hvordan omsætter jeg min viden til daglig praksis? Afprøvning af forskellige fysiske aktiviteter, hvor du selv deltager. Hvad kan du bruge fra forskellige idrætsfaciliteter - redskaber - boldspil m.m. Forevisning og afprøvning af konkrete undervisningsforløb udarbejdet til børn med ASF eller ADHD I forhold til de praktiske aktiviteter, som du kommer til at deltage i, kræves der ikke særlige evner inden for bevægelse. Du får nok sved på panden undervejs, og det vil være en fordel at have tøj og sko på, som er velegnede til fysisk bevægelse. Målgruppe: Pædagoger og lærere Herre i eget hus Selvforvaltning og medbestemmelse for mennesker med autisme spektrum forstyrrelser (ASF) 1½ dag med udfordring og inspiration til din hverdagspraksis, eksempelvis hvem har retten til at bestemme, hvad der er det rigtige for det enkelte menneske? Vi har alle brug for at være herre i eget hus. Normalt ser man et ønske om medbestemmelse og selvforvaltning hos typisk udviklede børn sammen med en stigende grad af kognitive kompetencer til at varetage dette ønske i praksis. Samme ret har mennesker med ASF, men grundet den særlige kognitive stil er dette tit et sårbart område. Vi ser ofte at børn, unge og voksne i denne målgruppe har svært ved at gøre deres egen stemme gældende på en effektiv måde. På kurset sættes selvforvaltning i et livsperspektiv med særlig fokus på, hvordan vi allerede tidligt bør og kan arbejde hen imod en større grad af selvforvaltning. Du får viden om, hvilke færdigheder som har betydning for selvforvaltning og medbestemmelse. Du vil blive introduceret for pædagogiske metoder, der hjælper det enkelte mennesker til at udøve selvforvaltning. Du vil få mulighed for at afprøve de introducerede metoder i egen praksis med mulighed for feed-back på opfølgningsdagen. Målgruppe: Pædagoger og lærere la-19a / la-19b la-20 Tidsramme: Regnar Hintze Thisted, pædagogisk konsulent Malene Vedel Simonsen, psykolog og Susanne Hvidtfeldt, skolekonsulent Tidsramme: Dag 1: / Dag 2: Dato for afvikling: la-17a: / la-17b: Dato for afvikling: og (opfølgningsdag) Langagerskolen, Aarhus Langagerskolen, Aarhus Pris, pr. person: 1.750,- inkl. let frokost Pris, pr. person: 2.400,- inkl. let frokost Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

19 Langagerskolen 19 ADHD: Hvordan håndtere når stressen eksploderer? Forældrekursus omkring børn og unge med ADHD med fokus på udvalgte metoder Er du opmærksom på at belastning/stress kan præge dit barns evner for at indgå i sociale sammenhænge? Har du redskaber til at støtte dit barn/den unge? Kurset vil give dig viden om, hvordan stress kan være med til at påvirke dit barns adfærd, mulighed for indlæring og sociale færdigheder. Du vil blive præsenteret for forskellige metoder, der blandt andet kan kortlægge, hvor og hvornår stress kan opstå. Hverdagsmestring Kognitive pædagogiske værktøjer til børn og unge med ADHD Vore følelser og handlinger i relation til en bestemt begivenhed bestemmes ikke så meget af begivenheden selv, men mere af den måde vi opfatter og vurderer begivenheden på (Albert Ellis) Hvordan kan vi inddrage børn og unges ressourcer og motivation? Hvad vil være vigtigt at lære børn og unge med ADHD? Hvordan kan vi lære dem at håndtere vrede? Sociale strategier hvordan griber vi det an? Aften 1 Teorier om stress Barnets adfærd som udtryk for belastning Drøftelse med andre forældre Metodebeskrivelse; Low Arousal Aften 2 Eksempler på strategier til mestring af stress Erfaringsudveksling med andre forældre Hvordan løser I situationer med stress forældrenes eget idekatalog Dagen vil være en vekslen mellem oplæg og gruppearbejde og vil give inspiration til selv at afprøve metoderne som f.eks., impulshæmning, selvregistrering, selvevaluering, selvindsigt m.m. Medbring en case du skal arbejde med i løbet af dagen. Målgruppe: Fagfolk der til daglig arbejder med børn/ unge med ADHD. Kurset er opbygget som to aftenarrangementer og henvender sig til forældre til børn og unge med ADHD. Målgruppe: Forældre la-21 la-22a / la-22b / la-22c / la-22d Tidsramme: Birgit Isene, psykolog og Hans Kastbjerg, pædagogisk vejleder Dato for afvikling: og Langagerskolen, Aarhus Tidsramme: Thue Sommer, pædagogisk vejleder og Hanne Engelbrecht Jessen, børneneuropsykolog Dato for afvikling: la-22a: / la-22b: la-22c: / la-22d: Langagerskolen, Aarhus Maks. 24 deltagere Pris, pr. person: 500,- inkl. let forplejning Pris, pr. person: 1.750,- inkl. let frokost Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

20 Heimdal er en døgn- og aflastningsinstitution til børn og unge i alderen 6-18 år med Autismespektrumforstyrrelse (ASF) og/eller svær ADHD. Heimdal har adresse i Højbjerg ved Aarhus og består af tre afdelinger, to døgn- og en aflastningsafdeling. Døgnafdelingen, Egebæksvej råder over 13 pladser fordelt på to afdelinger og Døgafdeling, Hestehavevej råder over 8 pladser til børn og unge med ASF og mental retadering. Aflastningen råder over 11 pladser, der i et rullende system deles af 44 børn. Overordnet er Heimdals velstrukturerede specialpædagogik funderet på en kognitiv forståelsesramme, som igen er baseret på aktuel viden og forskning på området. Den pædagogiske metode på Heimdal er blandt andet inspireret af filosofien TEACCH, samt andre evidensbaserede specialpædagogiske tilgange til ASF og svær ADHD. Målet med den pædagogiske indsats er at støtte barnets forståelse af sin omverden og gøre de udfordringer han/hun stilles overfor mest mulig meningsgivende. Heimdal Døgn-og aflastningsinstitution for børn og unge med Autisme og svær ADHD Egebæksvej 26, 8270 Højbjerg Telefon: Web:

Fælles. Autismespektrum forstyrrelser ADHD

Fælles. Autismespektrum forstyrrelser ADHD kursus avis Fælles 2012-2013 Autismespektrum forstyrrelser ADHD Foran dig ligger fælles kursuskatalog 2012-2013, Autisme Spektrum Forstyrrelser ADHD. Det er det sjette år i træk, vi udgiver et fælles kursuskatalog

Læs mere

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2010 2011 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Firkløverskolen Krabbeshus Heldagsskole Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Specialbørnehaven Skovbrynet

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H6D 5-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme)

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Programteori for Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Beskrivelse af design, formål og udviklingsproces September 2009 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan National Autisme Plan Indsats i skolealderen Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Uddannelseskatalog UUC Maglemosen

Uddannelseskatalog UUC Maglemosen Uddannelseskatalog UUC Maglemosen 2011-2012 2 Uddannelseskatalog 2011-2012 UUC Maglemosen ønsker, at sikre og udvikle den faglige kvalitet i vores opgaveløsning til gavn for elever og pårørende på UUC

Læs mere

Den Nationale Autismekonference SIKON 2014

Den Nationale Autismekonference SIKON 2014 Den Nationale Autismekonference SIKON 2014 Odense den 19. og 20. maj 2014 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Christopher Gillberg Peter Vermeulen Dean Beadle Benny Andersen Charlotte Holmer Før var det godt,

Læs mere

Evalueringsrapport. Projekt: Unge med særlige behov og psykiske problemer. Havredal gl. Skole

Evalueringsrapport. Projekt: Unge med særlige behov og psykiske problemer. Havredal gl. Skole Evalueringsrapport 2013 Projekt: Unge med særlige behov og psykiske problemer Havredal gl. Skole Udgiver: Havredal gl. Skole Ulvedalsvej 32-34, Havredal 7470 Karup J Tlf: 86 66 22 68 E-mail: kirsten@hgs.dk

Læs mere

KURSUSPROGRAM 2014-2015

KURSUSPROGRAM 2014-2015 KURSUSPROGRAM 2014-2015 Kig fremad Prøv at lave et par briller foran ansigtet. Kan du se fremtiden? Det kan vi heller ikke. Til gengæld kan vi alle sammen lave nogle briller, der viser vores mentale indstilling

Læs mere

Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Mennesker med autisme Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.:

Læs mere

Selv- og medbestemmelse

Selv- og medbestemmelse Et udviklingsprojekt i SpecialUndervisningsNetværket 2013 Afsluttende rapport 1 1. Resumé Medborgerskab og selv- og medbestemmelse handler om at være en del af samfundet. For at kunne udøve medborgerskab

Læs mere

Kursusprogram 2013-2014

Kursusprogram 2013-2014 Kursusprogram 2013-2014 Betalingsbetingelser ved kurser Tilmelding er bindende. Det vil dog være muligt at sende en anden deltager, hvis den tilmeldte bliver forhindret. Bag ansigtet Ingen ansigter er

Læs mere

Tilknytning. tanker følelser sanser. Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk

Tilknytning. tanker følelser sanser. Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk Tilknytning tanker følelser sanser 2015 Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk 1 INVITATION TIL SPECIALPÆDAGOGISK LANDSKONFERENCE 2015 Det er en fornøjelse for styregruppen

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

VISPU. Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE

VISPU. Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE VISPU Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE Indledning...2 Del 1: Baggrund og formål for etablering af videncentret...2 Inklusionsopgaven...2

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Juni 2014 1 Indhold FORORD 4 1. INDLEDNING 5 2. METODEKATALOGETS GRUNDLAG 7 3. METODEBESKRIVELSERNES OPBYGNING 11 4. METODERNE

Læs mere

Tidlig indsats for småbørn med ASF. National Autisme Plan

Tidlig indsats for småbørn med ASF. National Autisme Plan Tidlig indsats for småbørn med ASF National Autisme Plan Tidlig indsats for småbørn med ASF National Autisme Plan National Autisme Plan Tidlig indsats for småbørn med ASF Udgivet af: Videnscenter for

Læs mere

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers:

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers: #34 December 2010 Rullende tandklinik i Randers: Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus 18 Centerchef i Assens Kommune: Hjemtag borgerne digitalt 6 8 Socialministerens planer for næste år:

Læs mere

Grobund. - for indlæring, udvikling og selvstændighed

Grobund. - for indlæring, udvikling og selvstændighed Grobund - for indlæring, udvikling og selvstændighed Forord Overordnet målsætning for Egebakken AST TEACCH Gennem Bakkerne 5 Gennem Bakkerne 3 Agernhuset Specialkonsulenterne overordnet Beskrivelse af

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Læs artiklen om idrætspædagogik på side 12-17. Hvem skal sidde på taburetterne de næste 4 år valget er dit!

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Læs artiklen om idrætspædagogik på side 12-17. Hvem skal sidde på taburetterne de næste 4 år valget er dit! MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 7 September 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Det var så den (meget våde) sommer... 2 n Højt til loftet i Helsingør... 4 n Den Nationale Autismekonference

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere