autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra"

Transkript

1 Kursuskatalog AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Hinnerup Kollegiet Specialbørnehaven Skovbrynet Spurvetoften

2 Foran dig ligger det fælles kursuskatalog , Autisme Spektrum Forstyrrelser ADHD. Det er femte år i træk, at vi udgiver et fælles kursuskatalog i Midtjylland, og vores hidtidige erfaringer med dette kursusudbud er gode. Jens Frostholm Konstitueret skoleleder, Langagerskolen, Aarhus Ruth Peters Lehm Forstander, Heimdal, Aarhus Vi håber naturligvis også, at deltagerne i hidtidige kurser har gode erfaringer. Antallet af tilmeldinger og tilbagemeldingerne fra deltagerne tyder på, at kursusudbuddet er blevet vel modtaget og at kurserne har haft en positiv betydning for de personer, der har deltaget. Da vi startede det fælles kursuskatalog, var det med den erklærede hensigt, at kurser med et højt fagligt niveau ville bidrage til den stadige udvikling af den indsats, der hver dag ydes overfor mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser eller ADHD. Vi troede også på, at et fællesskab mellem institutioner i den midtjyske region om udbud af kurser til professionelle og pårørende ville øge mulighederne for at fastholde et fagligt netværk på tværs af kommunegrænser og forvaltningsenheder. Lars Aarup Jensen Forstander, Hinnerup Kollegiet Bjørg Pugholm Leder, Specialbørnehaven Skovbrynet Hanne Frandsen Forstander, Spurvetoften Det er vores oplevelse, at det fælles kursuskatalog understøtter begge dele. Vi håber også, at det er deltagernes oplevelse. Vi håber ligeledes, at det nye kursuskatalog indeholder et eller flere kurser, som falder i din smag, og som vil give dig et godt input til det daglige arbejde. God fornøjelse med læsningen.

3 Institutionsoversigt 3 Langagerskolen Aarhus 4 Heimdal Højbjerg 20 HInnerup Kollegiet Hinnerup specialbørnehaven Skovbrynet Højbjerg Spurvetoften Børkop tilmelding

4 Langagerskolen har siden 1989 fungeret som et specialpædagogisk skole- og fritidstilbud for børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og/eller svær ADHD. I dag fungerer skolen desuden som videns- og kompetencecenter på det specialpædagogiske område, både herhjemme og internationalt. Vi baserer vores gode resultater på et helhedssyn af barnets unikke behov, en individuelt tilpasset pædagogik, et godt forældresamarbejde og fagligt velkvalificerede medarbejdere. Den pædagogiske indsats på skolen er inspireret af filosofien i TEACCH. Skolen ligger i Viby J. og hører under Aarhus Kommune. Du kan tilmelde dig online på: og Husk løbende at tjekke for ændringer eller nye kurser. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfris tens udløb. Langagerskolen Bøgeskov Høvej Viby J Telefon: Fax: Web:

5 Langagerskolen 5 langagerskolen Vi kommer gerne til jer! 6 ADHD/Hyperkinetisk Forstyrrelse 6 Barkley s teori om eksekutive funktioner 7 En forskel der gør en forskel... 7 Bliv dus med sociale historier 8 Computeren i undervisningen 8 Dobbeltdiagnoser og komorbiditet 10 Væk appetitten på læsning og skrivning 10 Få styr på stressen! 11 Ram plet med din danskundervisning 11 TEMADAGE: Hvor er pigerne med autisme? 13 Nationale tests 14 Sex i hverdagen 14 At lære at være sammen med 15 Tør du vil du? 15 Smartboard 16 Sex på dagsordenen 16 Idrætsundervisning 17 Kreative opgaver til undervisningen 17 Sansemotoriske vanskeligheder hos børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser eller ADHD 18 Herre i eget hus 18 ADHD: Hvordan håndtere når stressen eksploderer? 19 Hverdagsmestring 19

6 6 Langagerskolen Vi kommer gerne til jer! Vores mangeårige erfaring viser, at den bedste effekt af et kursus er, hvis alle medarbejdere på institutionen gennemgår det samme forløb. Det giver en fælles ramme at arbejde videre fra og det letter ofte implementeringsarbejdet. ADHD/Hyperkinetisk Forstyrrelse Hvordan kan vi forstå det, og hvad gør vi? Kurset er et 3 dages kursus over en 3 måneders periode. Derfor vil vi også anbefale huskurser, hvor en eller flere kursusledere kommer til jer og afholder et kursus med det indhold, I ønsker. Det er således muligt for os at sammensætte dele fra flere forskellige kurser eller gøre indholdet mere specifikt til jeres hverdag. Det er også muligt at mikse vejledning og kursusafholdelse, så I både får udvidet teorien og omsætningen til praksis. Mulighederne er åbne og vi er meget fleksible i forhold til jeres ønsker. Ring eller mail til os, så kan vi aftale nærmere om opbygningen af et huskursus og priserne for det. Har ovenstående interesse, så ret henvendelse til kursusafdelingen på Langagerskolen, Torbjörn Andersson, eller mobil Kurset vil alle 3 dage tage afsæt i kursisternes egne medbragte problemstillinger og vil veksle mellem oplæg, gruppearbejde, diskussion og erfaringsudveksling. Indhold for de 3 dage: Dag 1: Kernesymptomer Gennemgang af opmærksomhed, arbejdshukommelse og eksekutive funktioner set i relation til udviklingspsykologien. Der gives en hjemmeopgave til dag 2. Dag 2: Adfærd Hjemmeopgave fremlægges med mulighed for faglig sparring. Oplæg om adfærd: Hvilken adfærd ser vi? Hvordan kan vi forstå den? Hvad har vi af handlemuligheder? Ny hjemmeopgave gives til dag 3. Dag 3: Specialpædagogiske metoder Hjemmeopgave fremlægges med mulighed for faglig sparring. Gennemgang af forskellige specialpædagogiske metoder. Gruppearbejde om specialpædagogiske metoder. Målgruppe: Fagfolk la-01 Tidsramme: Thue Sommer, pædagogisk vejleder og Hanne Engelbrecht Jessen, børneneuropsykolog Dato for afvikling: , , Pris, pr. person: Tilmeldingsfrist: Langagerskolen, Aarhus 3.600,- inkl. let frokost 4 uger før kursusstart

7 Langagerskolen 7 Barkley s teori om eksekutive funktioner Hvilken betydning har den for vores forståelse af ADHD? ADHD er en udviklingsforstyrrelse, som berører hæmning, selvkontrol og tidsfornemmelse. En udviklingsforstyrrelse som svækker evnen til at organisere adfærd i forhold til tid og fremtid. Kurset vil gennemgå Barkley s teori og komme med anvisninger på specialpædagogiske metoder til at understøtte den enkeltes udvikling. Målgruppe: Pædagoger og lærere En forskel der gør en forskel Har du undret dig over, hvordan udviklingen hos børn med ASF/ ADHD er kvalitativt anderledes end hos typiske børn? Har du lyst til at fordybe dig i børns typiske udvikling for at få en bedre forståelse af børn med ASF/ ADHD? På kurset får du viden om den typiske udvikling hos børn: Kognitivt Socialt Kommunikativt Vores udgangspunkt er, at alle børn vil, hvis de kan også børn med ASF/ ADHD. Hvordan kan vi som professionelle hjælpe dem til at kunne? Du får på kurset nye vinkler på forståelsen af de børn, du arbejder med til daglig, samt indspark til at omsætte denne viden til den specialpædagogiske praksis. Kurset henvender sig til pædagogisk personale med motivation for fordybelse i teoretisk viden. Målgruppe: Pædagoger og lærere la-02 la-03 Hanne Engelbrecht Jessen, børneneuropsykolog Maria K. Østergaard, psykolog Tidsramme: Dato for afvikling: Tidsramme: Dato for afvikling: Langagerskolen, Aarhus Langagerskolen, Aarhus Pris, pr. person: 1.750,- inkl. let frokost Pris, pr. person: 1.750,- inkl. let frokost Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

8 8 Langagerskolen Bliv dus med sociale historier Computeren i undervisningen Er du træt af at sige tingene igen og igen? Kom i gang med computeren på begyndertrinnet Vil du blive klogere på ords virkning i forhold til social forståelse hos elever med ADHD/ASF? Vi tilbyder: Konkret viden om, hvorfor det er godt at anvende sociale historier Opskriften på, hvordan du laver sociale historier En vifte af eksempler på sociale historier til inspiration Udover plenumoplæg vil du selv komme til at arbejde med metoden. Du vil få feedback og blive klædt på til selv at kunne anvende principperne. Som deltager på kurset er du: Forælder, pædagog eller lærer Særligt interesseret i at arbejde med sociale færdigheder hos mennesker med ASF/ADHD Kursets formål er at kursisterne efterfølgende vil kunne tilrettelægge computerbaseret undervisning for elever med ASF og/eller ADHD. Det vil på kurset blive præsenteret didaktiske oplæg med udgangspunkt i praksiserfaringer fra specialskolen. Vi vil give eksempler på computerbaseret undervisning der støtter elevernes læseudvikling, samt matematiske færdigheder. Dagen er tilrettelagt, som en inspirationsdag henvendt til pædagoger og lærere i indskolingen og evt. mellemtrinnet. På kurset vil vi arbejde med programmer der kræver licens (f.eks. fra Mikroværkstedet) og gratis netbaserede undervisningsprogrammer. Målgruppe: Pædagoger og lærere la-04 la-05 Tidsramme: Dato for afvikling: Birgit Willum, pædagogisk vejleder og Line Skovbjerg, skolekonsulent Christian Møller Nielsen, lærer Tidsramme: Dato for afvikling: Langagerskolen, Aarhus Langagerskolen, Aarhus Pris, pr. person: 1.750,- inkl. let frokost Pris, pr. person: 1.750,- inkl. let frokost Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

9 Langagerskolen 9

10 10 Langagerskolen Dobbeltdiagnoser og komorbiditet ADHD, ASF, OCD, Tourette, CD, ODD, depression m.fl. Væk appetitten på læsning og skrivning Er din livret læseundervisning for børn med ASF/ADHD? Hvordan kan vi forstå børn/unge med dobbelt diagnoser og/eller komorbide tilstande? Er du sulten efter konkrete ideer og teoretisk viden om dette? Hvad betyder det for vores forståelse af det enkelte barn/den enkelte unge med flere diagnoser og hvilke pædagogiske strategier vil hjælpe det enkelte menneske? Vi vil gennemgå kriterierne for de enkelte diagnoser, diskutere A og B diagnoser og hvornår det er en komorbiditet. Ud fra Isbjergs-modellen vil vi give en metode til at beskrive barnet/den unges vanskeligheder og ressourcer og herudfra opstille mål for den pædagogiske praksis. Kursusdagen vil veksle mellem oplæg, diskussioner og gruppearbejde. Kurset henvender sig til fagfolk, der til dagligt arbejder med børn/unge med dobbeltdiagnoser og komorbide tilstande. Hver kursusdeltager skal medbringe en beskrivelse af et barn/ ungt menneske med dobbeltdiagnoser, som de bliver udfordret af i deres daglige arbejde. Vi tilbyder to faglige formiddage med: Et sammenkog af almen læseteori og input om læseundervisning for børn med ASF/ADHD. Smagsprøver på materialer og konkrete redskaber til dit arbejde med elevens læseudvikling Et vindue til Langagerskolens hverdagspraksis: Hvordan kan en dansktime se ud? Som deltager på kurset er du: Lærer/pædagog i indskoling eller mellemtrin indenfor specialundervisning Særligt passioneret ift. læseundervisning med dine elever Begge formiddages indhold er en buffet af teorioplæg og præsentation af forskelligt undervisningsmateriale samt metoder. Der vil være gruppearbejder, hvor du får mulighed for at bringe dig selv, din erfaring og nysgerrighed i spil. Målgruppe: Pædagoger og lærere la-06 la-07 Tidsramme: Dato for afvikling: Susanne Hvidtfeldt, skolekonsulent og Hanne Engelbrecht Jessen, børneneuro psykolog Morten Lindelof, lærer og Line Skovbjerg, skolekonsulent Tidsramme: Dato for afvikling: og Langagerskolen, Aarhus Langagerskolen, Aarhus Pris, pr. person: 1.750,- inkl. let frokost Pris, pr. person: 1.750,- inkl. let frokost Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

11 Langagerskolen 11 Få styr på stressen! Mennesker med autisme og ADHD oplever ofte stress i deres hverdag. Stress er med til at forværre sensoriske, fysiske og kognitive vilkår for at kunne trives. Derfor er det vigtigt, at det pædagogiske personale har indblik i, hvordan stress kan påvirke et menneskes adfærd. Vi tilbyder en kursusdag med: Oplæg om, hvad stress er og hvordan stress kan forstås sammen med ADHD og ASF Viden om, hvordan medarbejdere bliver påvirket af stress i arbejdsmiljøet Fokus på forholdet mellem medarbejder og elev-stress med konkrete bud på, hvordan der kan arbejdes med begge dele Præsentation af og arbejde med modeller til kortlægning af stressfaktorer Som deltager på kurset er du: Fagperson indenfor ASF/ eller ADHD-området Dagen vil være et mix af oplæg, diskussioner og gruppearbejde, hvor der vil være plads til at bringe eksempler fra hverdagen på banen. Ram plet med din danskundervisning Har du brug at få kridtet banen op ift. dine elevers læsekompetencer? Står du på bar bund, når ordet læsetest bringes på banen? Vi tilbyder: Indblik i dansktestmaterialernes landskab hvad har du at vælge imellem? Smagsprøver på konkrete erfaringer med anvendelsen af test i dansk hvordan gør man, og hvad kan man bruge det til? Tips og ideer til arbejdet før, under og efter testning hvilke overvejelser er vigtige at gøre sig, når vi arbejder med elever der har ASF/ADHD? At bringe faglige test på banen som led i den løbende evaluering kan være et særdeles vigtigt redskab, når lærere skal målrette undervisningen til den enkelte elev. De kan yderligere kvalificere beskrivelserne i elevplanerne og være med til at professionalisere skole-hjemsamarbejdet. Målgruppe: Lærere, der underviser i faget dansk, som har lidt eller ingen erfaring med at bruge testmaterialer la-08 la-09 Tidsramme: Dato for afvikling: Hans Chr. Kastbjerg, pædagogisk vejleder og Line Skovbjerg, skolekonsulent Tidsramme: Dato for afvikling: Ellen Marie Tegllund, lærer og Line Skovbjerg, skolekonsulent Langagerskolen, Aarhus Langagerskolen, Aarhus Pris, pr. person: 1.750,- inkl. let frokost Pris, pr. person: 800,- Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

12 12 Langagerskolen

13 Langagerskolen 13 Temadage: Hvor er pigerne med autisme? forskningen viser, at flere og flere piger opfylder kriterier for en autisme diagnose. ved du, at autisme hos piger ofte kommer anderledes til udtryk end hos drenge? ved du, at autisme hos piger derfor ofte kan mistolkes, som noget andet depression, mental retardering eller lignende? I løbet af de 2 dage bringes forskellige temaer ind, der alle relaterer sig til udfordringer for piger med autisme og deres netværk. Der vil være gruppearbejde og drøftelser knyttet til hvert tema. Temadagene giver dig: Viden om, hvorledes autisme kan komme til udtryk hos piger på forskellige tidspunkter i livet. Dag 1 Hvilke forudsætninger har pigerne med autisme? Hvorledes kan vi forstå og arbejde med selvværd? Hvordan beskriver forældre piger med autisme? Dag 2 Hvilke udfordringer kan pigerne og deres familier have hhv. i barndommen, ungdommen og i voksenlivet? Hvad ved vi om seksualitet og piger med autisme? Hvilken indsats kan der være brug for? En ung kvindes beretning om at vokse op med autisme Indsigt i, hvorledes livstemaer kan komme til udtryk hos piger med autisme, og hvilken betydning det har for pigernes professionelle og personlige netværk. Der inviteres foredragsholdere til udvalgte temaer. Målgruppe: Pædagogisk personale, der har fokus på piger med autisme og mod på at dele erfaringer og drøfte temaer fra dagene. la-10 Birgit Isene, psykolog og Birgit Willum Jensen, pædagogisk vejleder Tidsramme: Dato for afvikling: og Pris, pr. person: Tilmeldingsfrist: Langagerskolen, Aarhus 2.800,- inkl. let frokost 4 uger før kursusstart

14 14 Langagerskolen Nationale tests Få hands-on og kom rundt om de nationale tests Kurset er en inspirationsdag, hvor vi går dybere og rundt om de nationale tests. Vi vil diskutere, hvordan resultaterne af testene vil kunne bruges i et fremadrettet læringsperspektiv. På baggrund af praksiserfaringer med gennemførelsen af nationale tests vil vi debattere, hvordan vi bruger testresultaterne som pædagogisk redskab, samt som en naturlig del af den løbende evaluering. Der vil på kurset blive vist eksempler på en årsplanlægning med de nationale test, som dokumentation for den faglige udvikling. Målgruppe: Lærere Sex i hverdagen Pubertet og seksualundervisning hos børn og unge med ADHD og/eller ASF Hvad er seksualitet egentlig? Hvordan forholder vi os som lærere og pædagoger til børn og unges seksuelle udvikling? Hvordan taler man med børn og unge om deres og andres seksualitet? Hvad er tilladt og hvad er ikke tilladt? Hvilken betydning har puberteten for børn og unge med ASF og/eller ADHD og foregår det på en anden måde end hos andre børn og unge? Disse og andre spørgsmål vil blive besvaret i løbet af dagen. Kurset vil veksle mellem teoretisk oplæg og fremvisning af konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med emnet pubertet og seksualitet. Endvidere gennemgår underviser emner som lovgivning og seksualpolitik. Der vil på kurset være et gruppearbejde med udgangspunkt i kursisternes egne holdninger samt mulighed for erfaringsudveksling med de øvrige kursister. NB: Der vil på kurset blive vist filmklip, som nogle kan finde anstødelige! Målgruppe: Fagfolk la-11 la-12 Christian Møller Nielsen, lærer Thue Sommer, seksualvejleder og pædagogisk vejleder Tidsramme: Dato for afvikling: Tidsramme: Dato for afvikling: Langagerskolen, Aarhus Langagerskolen, Aarhus Pris, pr. person: 800,- Pris, pr. person: 1.750,- inkl. let frokost Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

15 Langagerskolen 15 At lære at være sammen med Kan sociale strategier og social opmærksomhed læres af børn med autisme? På denne halve temadag vil du få viden om den sociale hjerne ud fra neuropsykologiske viden. Denne viden perspektiveres til konkrete interventionsformer, der kan understøtte (førskole)barnet med autisme i at rette fokus mod sociale informationer og samvær mellem mennesker. Undervejs vil du blive inviteret ind i gruppedrøftelser om betydningen af den sociale hjerne og sociale kompetencer for det enkelte barn med autisme og for barnets familie, etiske dilemmaer m.m. Denne halve temadag giver dig: Viden om den sociale hjerne ud fra et neuropsykologisk perspektiv Indsigt i pædagogiske interventionsformer, der specifikt er rettet mod sociale kompetencer og kontakt mellem mennesker Forståelse for etiske og metodiske dilemmaer Tør du vil du? Udfordre dine kompetencer som professionel formidler i dit forældresamarbejde? På kurset hører du om psykologiske mekanismer bl.a. copingstrategier, erkendelses- og sorgproces hos forældre til børn med ASF/ADHD samt hvorledes disse kan være udfordrende i forældresamarbejdet. Der sættes fokus på din egen rolle som professionel formidler; dine styrkesider, din læringsstil, dine udfordringer og værdier. Hvilken viden og hvilke færdigheder er nødvendige for dig som medarbejder, for at du kan indgå i et hensigtsmæssigt og individualiseret samarbejde? På dette kursus lærer du: Om de usynlige psykologiske processer og livserfaringer, forældre kan have med i deres bagage Dine egne styrkesider, læringsstil og udfordringer som professionel formidler Værktøjer til at målrette din kommunikation og formidling Målgruppe: Pædagogisk personale med mod på at udfordre egne formidlingsevner. Målgruppe: Temaet henvender sig til pædagogisk personale, der er nysgerrige overfor autisme og social udvikling samt ønsker at drøfte dette med andre. la-13 la-14 Tidsramme: Dato for afvikling: Susanne Hvidtfeldt, skolekonsulent og Birgit Søgaard Isene, psykolog Birgit Isene, psykolog Tidsramme: Dato for afvikling: Langagerskolen, Aarhus Langagerskolen, Aarhus Pris, pr. person: 850,- inkl. sandwich Pris, pr. person: 1.750,- inkl. let frokost Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

16 16 Langagerskolen Smartboard Kom i gang med at bruge Smartboard Kurset henvender sig til alle, der er interesserede i at komme i gang med at bruge Smartboard og det tilhørende program Notebook samt de værktøjer, det indeholder. Sex på dagsordenen Overvejelser og ideer til planlægning af samtaleforløb med unge og voksne med ASF og/eller ADHD Kurset tager udgangspunkt i underviserens egne samtaler med unge og voksne med ASF og/eller ADHD om deres seksualitet. På dagen præsenteres forskellige undervisningsforløb, hvor der er gjort brug af Smartboard og Notebook. Undervisningsforløbene er af både faglig og social karakter. Du vil se uddrag af forskellige samtaleforløb med unge og voksne på forskelligt udviklingsniveau, hvor også relevant lovgivning vil blive inddraget. Kursets læringsmål er at deltagerne efterfølgende vil kunne bruge Smartboard i den daglige undervisning og aktiviteter målrettet elever med ADHD og eller ASF. Målgruppe: Pædagoger og lærere Du får mulighed for erfaringsudveksling og skal selv arbejde med planlægningen af et forløb. NB: Der vil på kurset blive vist filmklip, som nogle kan finde anstødelige! Målgruppe: Fagfolk la-15 la-16 Christian Møller Nielsen, lærer Thue Sommer, seksualvejleder og pædagogisk vejleder Tidsramme: Dato for afvikling: Tidsramme: Dato for afvikling: Langagerskolen, Aarhus Langagerskolen, Aarhus Pris, pr. person: 800,- Pris, pr. person: 1.750,- inkl. let frokost Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

17 Langagerskolen 17 Idrætsundervisning Hvordan koordineres idrætsfaglig viden med viden om Autisme Spektrum Forstyrrelse og/eller svær ADHD? Kurset vil gennemgå nogle teoretiske overvejelser, hvor der tages udgangspunkt i en idrætsfaglig viden som vil blive kombineret med viden om ASF og ADHD. Der vil blive lagt vægt på forskellige metoder til at strukturere og planlægge en idrætstime samt hvilke overvejelser, det kan være nødvendigt at have øje for. Herefter vil kursisterne selv deltage fysisk i en afprøvning af de muligheder, redskaberne i en gymnastiksal åbner mulighed for. Efter gennemgang af teorien og den fysiske udfoldelse, vil kursisterne selv få en mulighed for at planlægge og strukturere et idrætsforløb for en lille gruppe elever. Kurset vil veksle mellem oplæg, diskussion, erfaringsudveksling og praktiske udfoldelser. Kursisterne skal forvente at deltage i de fysiske aktiviteter, så husk løstsiddende tøj. Målgruppe: Pædagoger og lærere Kreative opgaver til undervisningen Børn med autisme og ADHD har deres egen læringsstil og har brug for, at opgaverne bliver tilrettelagt, så den imødekommer deres individuelle behov. Ved at tage udgangspunkt i børnenes styrker og evner kan man planlægge undervisning, som børnene er motiveret for at deltage i. Kurset vil præsentere forskellige måde at fremstille opgaver på. Vi vil blandt andet arbejde med, hvordan opgaver påbegyndes og afsluttes, samt hvordan vi kan motivere den enkelte elev. Kom og få ideer til, hvordan du kan udarbejde dine egne kreative opgaver. Hvordan kan man implementere dansk, matematik samt andre fag i praktisk arbejde, i køkken osv.? Få inspiration til at flytte undervisningen væk fra bordet. Disseker traditionelle skoleopgaver og lav helt specifikke forløb, hvor eleven undervises i konkrete og målbare mål. Husk kamera, så du kan tage billeder af de opgaver, der bliver produceret på kurset. Målgruppe: Pædagoger og lærere la-17 la-18 Kristian S. Hansen, idrætskoordinator Kristian Søndergaard Hansen, pædagog Tidsramme: Dato for afvikling: Tidsramme: Dato for afvikling: Langagerskolen, Aarhus Langagerskolen, Aarhus Maks. 15 deltagere Maks. 15 deltagere Pris, pr. person: 1.750,- inkl. let frokost Pris, pr. person: 1.750,- inkl. let frokost Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

18 18 Langagerskolen Sansemotoriske vanskeligheder hos børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser eller ADHD Lærer du bedst gennem praksisøvelser for herefter at opbygge mere teoretisk viden? Har du stået i situationer, hvor børn med ASF eller ADHD har fremstået med besynderlig adfærd og manglende motivation i forhold til fysiske aktiviteter? På dette kursus vil den tidsmæssige vægtning mellem teori og praksis være 25% teori og 75% praksis. Kurset indeholder: Introduktion omkring sansemotoriske vanskeligheder hos børn med ASF. Børnenes til tider uforståelige adfærd er ofte udtryk for sansemotoriske problemer. Hvad er de bagved liggende årsager og hvordan omsætter jeg min viden til daglig praksis? Afprøvning af forskellige fysiske aktiviteter, hvor du selv deltager. Hvad kan du bruge fra forskellige idrætsfaciliteter - redskaber - boldspil m.m. Forevisning og afprøvning af konkrete undervisningsforløb udarbejdet til børn med ASF eller ADHD I forhold til de praktiske aktiviteter, som du kommer til at deltage i, kræves der ikke særlige evner inden for bevægelse. Du får nok sved på panden undervejs, og det vil være en fordel at have tøj og sko på, som er velegnede til fysisk bevægelse. Målgruppe: Pædagoger og lærere Herre i eget hus Selvforvaltning og medbestemmelse for mennesker med autisme spektrum forstyrrelser (ASF) 1½ dag med udfordring og inspiration til din hverdagspraksis, eksempelvis hvem har retten til at bestemme, hvad der er det rigtige for det enkelte menneske? Vi har alle brug for at være herre i eget hus. Normalt ser man et ønske om medbestemmelse og selvforvaltning hos typisk udviklede børn sammen med en stigende grad af kognitive kompetencer til at varetage dette ønske i praksis. Samme ret har mennesker med ASF, men grundet den særlige kognitive stil er dette tit et sårbart område. Vi ser ofte at børn, unge og voksne i denne målgruppe har svært ved at gøre deres egen stemme gældende på en effektiv måde. På kurset sættes selvforvaltning i et livsperspektiv med særlig fokus på, hvordan vi allerede tidligt bør og kan arbejde hen imod en større grad af selvforvaltning. Du får viden om, hvilke færdigheder som har betydning for selvforvaltning og medbestemmelse. Du vil blive introduceret for pædagogiske metoder, der hjælper det enkelte mennesker til at udøve selvforvaltning. Du vil få mulighed for at afprøve de introducerede metoder i egen praksis med mulighed for feed-back på opfølgningsdagen. Målgruppe: Pædagoger og lærere la-19a / la-19b la-20 Tidsramme: Regnar Hintze Thisted, pædagogisk konsulent Malene Vedel Simonsen, psykolog og Susanne Hvidtfeldt, skolekonsulent Tidsramme: Dag 1: / Dag 2: Dato for afvikling: la-17a: / la-17b: Dato for afvikling: og (opfølgningsdag) Langagerskolen, Aarhus Langagerskolen, Aarhus Pris, pr. person: 1.750,- inkl. let frokost Pris, pr. person: 2.400,- inkl. let frokost Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

19 Langagerskolen 19 ADHD: Hvordan håndtere når stressen eksploderer? Forældrekursus omkring børn og unge med ADHD med fokus på udvalgte metoder Er du opmærksom på at belastning/stress kan præge dit barns evner for at indgå i sociale sammenhænge? Har du redskaber til at støtte dit barn/den unge? Kurset vil give dig viden om, hvordan stress kan være med til at påvirke dit barns adfærd, mulighed for indlæring og sociale færdigheder. Du vil blive præsenteret for forskellige metoder, der blandt andet kan kortlægge, hvor og hvornår stress kan opstå. Hverdagsmestring Kognitive pædagogiske værktøjer til børn og unge med ADHD Vore følelser og handlinger i relation til en bestemt begivenhed bestemmes ikke så meget af begivenheden selv, men mere af den måde vi opfatter og vurderer begivenheden på (Albert Ellis) Hvordan kan vi inddrage børn og unges ressourcer og motivation? Hvad vil være vigtigt at lære børn og unge med ADHD? Hvordan kan vi lære dem at håndtere vrede? Sociale strategier hvordan griber vi det an? Aften 1 Teorier om stress Barnets adfærd som udtryk for belastning Drøftelse med andre forældre Metodebeskrivelse; Low Arousal Aften 2 Eksempler på strategier til mestring af stress Erfaringsudveksling med andre forældre Hvordan løser I situationer med stress forældrenes eget idekatalog Dagen vil være en vekslen mellem oplæg og gruppearbejde og vil give inspiration til selv at afprøve metoderne som f.eks., impulshæmning, selvregistrering, selvevaluering, selvindsigt m.m. Medbring en case du skal arbejde med i løbet af dagen. Målgruppe: Fagfolk der til daglig arbejder med børn/ unge med ADHD. Kurset er opbygget som to aftenarrangementer og henvender sig til forældre til børn og unge med ADHD. Målgruppe: Forældre la-21 la-22a / la-22b / la-22c / la-22d Tidsramme: Birgit Isene, psykolog og Hans Kastbjerg, pædagogisk vejleder Dato for afvikling: og Langagerskolen, Aarhus Tidsramme: Thue Sommer, pædagogisk vejleder og Hanne Engelbrecht Jessen, børneneuropsykolog Dato for afvikling: la-22a: / la-22b: la-22c: / la-22d: Langagerskolen, Aarhus Maks. 24 deltagere Pris, pr. person: 500,- inkl. let forplejning Pris, pr. person: 1.750,- inkl. let frokost Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

20 Heimdal er en døgn- og aflastningsinstitution til børn og unge i alderen 6-18 år med Autismespektrumforstyrrelse (ASF) og/eller svær ADHD. Heimdal har adresse i Højbjerg ved Aarhus og består af tre afdelinger, to døgn- og en aflastningsafdeling. Døgnafdelingen, Egebæksvej råder over 13 pladser fordelt på to afdelinger og Døgafdeling, Hestehavevej råder over 8 pladser til børn og unge med ASF og mental retadering. Aflastningen råder over 11 pladser, der i et rullende system deles af 44 børn. Overordnet er Heimdals velstrukturerede specialpædagogik funderet på en kognitiv forståelsesramme, som igen er baseret på aktuel viden og forskning på området. Den pædagogiske metode på Heimdal er blandt andet inspireret af filosofien TEACCH, samt andre evidensbaserede specialpædagogiske tilgange til ASF og svær ADHD. Målet med den pædagogiske indsats er at støtte barnets forståelse af sin omverden og gøre de udfordringer han/hun stilles overfor mest mulig meningsgivende. Heimdal Døgn-og aflastningsinstitution for børn og unge med Autisme og svær ADHD Egebæksvej 26, 8270 Højbjerg Telefon: Web:

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2010 2011 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Firkløverskolen Krabbeshus Heldagsskole Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Specialbørnehaven Skovbrynet

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Fælles. Autismespektrum forstyrrelser ADHD

Fælles. Autismespektrum forstyrrelser ADHD kursus avis Fælles 2012-2013 Autismespektrum forstyrrelser ADHD Foran dig ligger fælles kursuskatalog 2012-2013, Autisme Spektrum Forstyrrelser ADHD. Det er det sjette år i træk, vi udgiver et fælles kursuskatalog

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H6D 5-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program ADHD modul 1 Familiekursus for familier med børn med nydiagnosticeret ADHD Formålsbeskrivelse Formål forældre: Forældrene får grundlæggende viden om ADHD-diagnosen, familieliv, medicinering og redskaber

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Børn med social-kognitive vanskeligheder

Børn med social-kognitive vanskeligheder Børn med social-kognitive vanskeligheder Hvordan håndterer vi dette i spejderarbejdet? 01-03-2013 LIMBIS / Mikala Lousdal Liemann 1 Model for diagnoserne ADHD 3-12 af 100 Aggressiv adfærd ASF 3-15 af 1000

Læs mere

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere.

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere. KURSUSFORLØB for lærere og pædagoger GUA - en kompleks autismespektrumforstyrrelse onsdag d. 20. og torsdag d. 21. november 2013 GUA-ramte anskues ofte ud fra en autisme-tilgang. De gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013 Start i efteråret 2013 Uddannelse af Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap En uddannelse udarbejdet i samarbejde mellem IPIS og PI/SPS. Hele Grønland 1 INDLEDNING

Læs mere

Ydelseskatalog MARTS 2015

Ydelseskatalog MARTS 2015 Fagcenter for Autisme og ADHD Ydelseskatalog MARTS 2015 Fagcenter for Autisme og ADHD Sofiendalsvej 92A, 1. sal 9200 Aalborg SV Tlf.: 9982 7488 www.aalborgkommune.dk autisme-post@aalborg.dk Kære læser

Læs mere

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD Fredag 22. november 17.00 Ankomst og indkvartering i husene. Der er mulighed for at hilse på kursusledere og børneteam.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: ATLASS Stressreduktion og specialpædagogik 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ruth Lehm E-mail: Rpl@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Kursusprogram 2013-2014

Kursusprogram 2013-2014 Kursusprogram 2013-2014 Betalingsbetingelser ved kurser Tilmelding er bindende. Det vil dog være muligt at sende en anden deltager, hvis den tilmeldte bliver forhindret. Bag ansigtet Ingen ansigter er

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER.

SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. DEN SOCIALE VIRKSOMHED FALSTER JANUAR 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse af

Læs mere

Pædagogisk Metode- beskrivelse

Pædagogisk Metode- beskrivelse Pædagogisk Metode- beskrivelse Side 1 af 9 Indledning Faglig tilgang Pædagogiske metoder - KRAP o Beskrivelse o Valg o Implementering o Redskaber o Effekt - Neuropædagogik o Beskrivelse o Valg o Implementering

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

Haugegaard. En del af

Haugegaard. En del af Haugegaard Et udviklingsorienteret bo-, arbejds- og aktivitetstilbud for unge voksne med neurologiske og psykosociale problemstillinger, fx autisme, ADHD, OCD, lettere hjerneskader og dysfunktioner En

Læs mere

Uddannelseskatalog UUC Maglemosen

Uddannelseskatalog UUC Maglemosen Uddannelseskatalog UUC Maglemosen 2011-2012 2 Uddannelseskatalog 2011-2012 UUC Maglemosen ønsker, at sikre og udvikle den faglige kvalitet i vores opgaveløsning til gavn for elever og pårørende på UUC

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb Chaplin Hvem er vi Den socialøkonomiske virksomhed Chaplin i Helsingør blev etableret i 2003 og er baseret på at udvikle og integrere unge og voksne mennesker med særlige behov personligt, fagligt og socialt.

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd INSPIRATIONSKATALOG til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd Introduktion Dette materiale er inspiration til tiltag i arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd i Fredericia Kommunes tilbud

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

MiniPAS-konsulent. Bliv uddannet. 6 MiniPAS - ET UNIKT PÆDAGOGISK ANALYSEREDSKAB. Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent

MiniPAS-konsulent. Bliv uddannet. 6 MiniPAS - ET UNIKT PÆDAGOGISK ANALYSEREDSKAB. Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent en indsigt i at skabe optimeret læring og befordre personlig social udvikling for barnet en udvikling af dine egne pædagogiske modeller, så du til dine

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

Na6onale kliniske retningslinjer. Kirsten Bundgaard. www.neuro- team.dk

Na6onale kliniske retningslinjer. Kirsten Bundgaard. www.neuro- team.dk Nye kliniske retningslinjer i fysioterapi 6l børn med ADHD Børn og unge med neuropsykiatriske lidelser og stress sammenhængen mellem stress og angst, depression og/ eller udfordrende adfærd Na6onale Kliniske

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE 2015

SVENDBORG KOMMUNE 2015 SVENDBORG KOMMUNE 2015 KURSUSKATALOG FOR Døgnplejefamilier, aflastningsfamilier netværksfamilier samt akutplejefamilier INDLEDNING VIGTIG INFORMATION Det er med stor fornøjelse, at Familieplejeteamet i

Læs mere

Ny medarbejder på Heimdal

Ny medarbejder på Heimdal Ny medarbejder på Heimdal Indholdsfortegnelse Indledning...3 Præsentation af Heimdal...4 Om afdelingerne og børnenes dagligdag...6 At være barn og ung på Heimdal...6 Husets fysiske rammer...7 Et miljø

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Hillerød Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus Dato 1. dag: 17. september

Læs mere

2010-2011 KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER FRA TEORI TIL PRAKSIS AD/HD- AUTISME K U RSER OG KONSU L E N T BISTA N D B A L L E R U P

2010-2011 KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER FRA TEORI TIL PRAKSIS AD/HD- AUTISME K U RSER OG KONSU L E N T BISTA N D B A L L E R U P 2010-2011 KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER FRA TEORI TIL PRAKSIS AD/HD- AUTISME K U RSER OG KONSU L E N T BISTA N D B A L L E R U P Sådan fi nder du Kasperskolen: Ballerup station P Gangsti til skolen Kasperskolen

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE

FÆLLESSKABER FOR ALLE FÆLLESSKABER FOR ALLE 2015-2016 TEMADAG FOR ALLE PÅ SKOLEOMRÅDET PÆDAGOGISKE ILDSJÆLE TEMATISEREDE LÆRINGSDAGE FOR ALLE INKLUSIONSVEJLEDERE SPECIALPÆDAGOGIK I PRAKSIS FOR INDSKOLINGEN OG MELLEMTRINNET

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Ingen at lege med Vil gerne være alene LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 Glad for at se dig Hav en god dag folk børn Bladredaktion: Lone Jessen Mail: jessen.54@mail..dk 12 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PROBLEMADFÆRD OG LEDSAGENDE FORSTYRRELSER. Demetrious Haracopos Center for Autisme

PROBLEMADFÆRD OG LEDSAGENDE FORSTYRRELSER. Demetrious Haracopos Center for Autisme PROBLEMADFÆRD OG LEDSAGENDE FORSTYRRELSER Demetrious Haracopos Center for Autisme Håndtering af problemadfærd og ledsagende af forstyrrelser Hos mennesker med autisme, ADHD og andre psykiske lidelser Af

Læs mere

Center. Paarup Skole

Center. Paarup Skole Center for normalt begavede børn med ASF Paarup Skole Udviklingsområder, som vi vil kendes på: Individualitet i læringsmiljøer og differentierede fællesskaber Videns Center for ASF læringsmiljøer Fyn Tilværelseskompetencer

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

ressourceaktiverende vejledning

ressourceaktiverende vejledning Certificeringskursus i ressourceaktiverende vejledning Dette kursus udbydes af Lederforeningen for VUC s udvalg for udvikling og efteruddannelse i samarbejde med Gnist. Kurset sigter på at udvide din eksisterende

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Medborgerskab. Mestring, medinddragelse og selvbestemmelse gennem motivation!

Medborgerskab. Mestring, medinddragelse og selvbestemmelse gennem motivation! Medborgerskab Mestring, medinddragelse og selvbestemmelse gennem motivation! Kl. 12.00 12.15: Summe over let frokost Kl. 12.15 12.45: Info. fra afdelingslederen Kl. 12.45 13.05: Info. om SPARK v. Bente

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder.! Inge Lorenzen Psykolog, Firkløverskolen

Unge med psykiske vanskeligheder.! Inge Lorenzen Psykolog, Firkløverskolen Unge med psykiske vanskeligheder Inge Lorenzen Psykolog, Firkløverskolen Dagens program. Diagnoserne autisme og ADHD. Erfaringer fra gymnasier og HF med specialtilbud. Den gode undervisning eksempler.

Læs mere

EN FAGLIG UDFORDRING!

EN FAGLIG UDFORDRING! VOLD OG TRUSLER I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE EN FAGLIG UDFORDRING! TO KONFERENCER FOR LEDERE, ARBEJDSMILJØ- OG TILLIDSREPRÆSENTANTER SOM ARBEJDER MED BØRN OG UNGE Tirsdag den 20. januar 2015 Munkebjerg

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Inklusion af børn. (med ADHD) Viden Struktur Organisering

Inklusion af børn. (med ADHD) Viden Struktur Organisering Inklusion af børn (med ADHD) Viden Struktur Organisering Inklusionssyn Barnet er inkluderet når: * Fysisk inklusion har adgang til almengruppen og barnets behov for fysiske hjælpemidler er dækket * Akademisk

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Virksomhedsplan Solbakken

Virksomhedsplan Solbakken Virksomhedsplan Solbakken Indhold Indledning 2 Om Voksenhandicap. 3 En god by for alle 3 Den aktive borger 3 Medborgerskab 3 Social kapital 3 Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv. 3 Borgeren bliver

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010 Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010 Workshop om Børnesamtalen - børn med torsdag d.11.marts 2010 Inge Louv Socialrådgiver handicapkonsulent www.ingelouv.dk Kort gennemgang af grundlæggende forstyrrelser

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning. Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT

Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning. Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning Erhvervstræning, ADL, undervisning og mentor STU på

Læs mere