autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra"

Transkript

1 Kursuskatalog AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Hinnerup Kollegiet Specialbørnehaven Skovbrynet Spurvetoften

2 Foran dig ligger det fælles kursuskatalog , Autisme Spektrum Forstyrrelser ADHD. Det er femte år i træk, at vi udgiver et fælles kursuskatalog i Midtjylland, og vores hidtidige erfaringer med dette kursusudbud er gode. Jens Frostholm Konstitueret skoleleder, Langagerskolen, Aarhus Ruth Peters Lehm Forstander, Heimdal, Aarhus Vi håber naturligvis også, at deltagerne i hidtidige kurser har gode erfaringer. Antallet af tilmeldinger og tilbagemeldingerne fra deltagerne tyder på, at kursusudbuddet er blevet vel modtaget og at kurserne har haft en positiv betydning for de personer, der har deltaget. Da vi startede det fælles kursuskatalog, var det med den erklærede hensigt, at kurser med et højt fagligt niveau ville bidrage til den stadige udvikling af den indsats, der hver dag ydes overfor mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser eller ADHD. Vi troede også på, at et fællesskab mellem institutioner i den midtjyske region om udbud af kurser til professionelle og pårørende ville øge mulighederne for at fastholde et fagligt netværk på tværs af kommunegrænser og forvaltningsenheder. Lars Aarup Jensen Forstander, Hinnerup Kollegiet Bjørg Pugholm Leder, Specialbørnehaven Skovbrynet Hanne Frandsen Forstander, Spurvetoften Det er vores oplevelse, at det fælles kursuskatalog understøtter begge dele. Vi håber også, at det er deltagernes oplevelse. Vi håber ligeledes, at det nye kursuskatalog indeholder et eller flere kurser, som falder i din smag, og som vil give dig et godt input til det daglige arbejde. God fornøjelse med læsningen.

3 Institutionsoversigt 3 Langagerskolen Aarhus 4 Heimdal Højbjerg 20 HInnerup Kollegiet Hinnerup specialbørnehaven Skovbrynet Højbjerg Spurvetoften Børkop tilmelding

4 Langagerskolen har siden 1989 fungeret som et specialpædagogisk skole- og fritidstilbud for børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og/eller svær ADHD. I dag fungerer skolen desuden som videns- og kompetencecenter på det specialpædagogiske område, både herhjemme og internationalt. Vi baserer vores gode resultater på et helhedssyn af barnets unikke behov, en individuelt tilpasset pædagogik, et godt forældresamarbejde og fagligt velkvalificerede medarbejdere. Den pædagogiske indsats på skolen er inspireret af filosofien i TEACCH. Skolen ligger i Viby J. og hører under Aarhus Kommune. Du kan tilmelde dig online på: og Husk løbende at tjekke for ændringer eller nye kurser. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfris tens udløb. Langagerskolen Bøgeskov Høvej Viby J Telefon: Fax: Web:

5 Langagerskolen 5 langagerskolen Vi kommer gerne til jer! 6 ADHD/Hyperkinetisk Forstyrrelse 6 Barkley s teori om eksekutive funktioner 7 En forskel der gør en forskel... 7 Bliv dus med sociale historier 8 Computeren i undervisningen 8 Dobbeltdiagnoser og komorbiditet 10 Væk appetitten på læsning og skrivning 10 Få styr på stressen! 11 Ram plet med din danskundervisning 11 TEMADAGE: Hvor er pigerne med autisme? 13 Nationale tests 14 Sex i hverdagen 14 At lære at være sammen med 15 Tør du vil du? 15 Smartboard 16 Sex på dagsordenen 16 Idrætsundervisning 17 Kreative opgaver til undervisningen 17 Sansemotoriske vanskeligheder hos børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser eller ADHD 18 Herre i eget hus 18 ADHD: Hvordan håndtere når stressen eksploderer? 19 Hverdagsmestring 19

6 6 Langagerskolen Vi kommer gerne til jer! Vores mangeårige erfaring viser, at den bedste effekt af et kursus er, hvis alle medarbejdere på institutionen gennemgår det samme forløb. Det giver en fælles ramme at arbejde videre fra og det letter ofte implementeringsarbejdet. ADHD/Hyperkinetisk Forstyrrelse Hvordan kan vi forstå det, og hvad gør vi? Kurset er et 3 dages kursus over en 3 måneders periode. Derfor vil vi også anbefale huskurser, hvor en eller flere kursusledere kommer til jer og afholder et kursus med det indhold, I ønsker. Det er således muligt for os at sammensætte dele fra flere forskellige kurser eller gøre indholdet mere specifikt til jeres hverdag. Det er også muligt at mikse vejledning og kursusafholdelse, så I både får udvidet teorien og omsætningen til praksis. Mulighederne er åbne og vi er meget fleksible i forhold til jeres ønsker. Ring eller mail til os, så kan vi aftale nærmere om opbygningen af et huskursus og priserne for det. Har ovenstående interesse, så ret henvendelse til kursusafdelingen på Langagerskolen, Torbjörn Andersson, eller mobil Kurset vil alle 3 dage tage afsæt i kursisternes egne medbragte problemstillinger og vil veksle mellem oplæg, gruppearbejde, diskussion og erfaringsudveksling. Indhold for de 3 dage: Dag 1: Kernesymptomer Gennemgang af opmærksomhed, arbejdshukommelse og eksekutive funktioner set i relation til udviklingspsykologien. Der gives en hjemmeopgave til dag 2. Dag 2: Adfærd Hjemmeopgave fremlægges med mulighed for faglig sparring. Oplæg om adfærd: Hvilken adfærd ser vi? Hvordan kan vi forstå den? Hvad har vi af handlemuligheder? Ny hjemmeopgave gives til dag 3. Dag 3: Specialpædagogiske metoder Hjemmeopgave fremlægges med mulighed for faglig sparring. Gennemgang af forskellige specialpædagogiske metoder. Gruppearbejde om specialpædagogiske metoder. Målgruppe: Fagfolk la-01 Tidsramme: Thue Sommer, pædagogisk vejleder og Hanne Engelbrecht Jessen, børneneuropsykolog Dato for afvikling: , , Pris, pr. person: Tilmeldingsfrist: Langagerskolen, Aarhus 3.600,- inkl. let frokost 4 uger før kursusstart

7 Langagerskolen 7 Barkley s teori om eksekutive funktioner Hvilken betydning har den for vores forståelse af ADHD? ADHD er en udviklingsforstyrrelse, som berører hæmning, selvkontrol og tidsfornemmelse. En udviklingsforstyrrelse som svækker evnen til at organisere adfærd i forhold til tid og fremtid. Kurset vil gennemgå Barkley s teori og komme med anvisninger på specialpædagogiske metoder til at understøtte den enkeltes udvikling. Målgruppe: Pædagoger og lærere En forskel der gør en forskel Har du undret dig over, hvordan udviklingen hos børn med ASF/ ADHD er kvalitativt anderledes end hos typiske børn? Har du lyst til at fordybe dig i børns typiske udvikling for at få en bedre forståelse af børn med ASF/ ADHD? På kurset får du viden om den typiske udvikling hos børn: Kognitivt Socialt Kommunikativt Vores udgangspunkt er, at alle børn vil, hvis de kan også børn med ASF/ ADHD. Hvordan kan vi som professionelle hjælpe dem til at kunne? Du får på kurset nye vinkler på forståelsen af de børn, du arbejder med til daglig, samt indspark til at omsætte denne viden til den specialpædagogiske praksis. Kurset henvender sig til pædagogisk personale med motivation for fordybelse i teoretisk viden. Målgruppe: Pædagoger og lærere la-02 la-03 Hanne Engelbrecht Jessen, børneneuropsykolog Maria K. Østergaard, psykolog Tidsramme: Dato for afvikling: Tidsramme: Dato for afvikling: Langagerskolen, Aarhus Langagerskolen, Aarhus Pris, pr. person: 1.750,- inkl. let frokost Pris, pr. person: 1.750,- inkl. let frokost Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

8 8 Langagerskolen Bliv dus med sociale historier Computeren i undervisningen Er du træt af at sige tingene igen og igen? Kom i gang med computeren på begyndertrinnet Vil du blive klogere på ords virkning i forhold til social forståelse hos elever med ADHD/ASF? Vi tilbyder: Konkret viden om, hvorfor det er godt at anvende sociale historier Opskriften på, hvordan du laver sociale historier En vifte af eksempler på sociale historier til inspiration Udover plenumoplæg vil du selv komme til at arbejde med metoden. Du vil få feedback og blive klædt på til selv at kunne anvende principperne. Som deltager på kurset er du: Forælder, pædagog eller lærer Særligt interesseret i at arbejde med sociale færdigheder hos mennesker med ASF/ADHD Kursets formål er at kursisterne efterfølgende vil kunne tilrettelægge computerbaseret undervisning for elever med ASF og/eller ADHD. Det vil på kurset blive præsenteret didaktiske oplæg med udgangspunkt i praksiserfaringer fra specialskolen. Vi vil give eksempler på computerbaseret undervisning der støtter elevernes læseudvikling, samt matematiske færdigheder. Dagen er tilrettelagt, som en inspirationsdag henvendt til pædagoger og lærere i indskolingen og evt. mellemtrinnet. På kurset vil vi arbejde med programmer der kræver licens (f.eks. fra Mikroværkstedet) og gratis netbaserede undervisningsprogrammer. Målgruppe: Pædagoger og lærere la-04 la-05 Tidsramme: Dato for afvikling: Birgit Willum, pædagogisk vejleder og Line Skovbjerg, skolekonsulent Christian Møller Nielsen, lærer Tidsramme: Dato for afvikling: Langagerskolen, Aarhus Langagerskolen, Aarhus Pris, pr. person: 1.750,- inkl. let frokost Pris, pr. person: 1.750,- inkl. let frokost Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

9 Langagerskolen 9

10 10 Langagerskolen Dobbeltdiagnoser og komorbiditet ADHD, ASF, OCD, Tourette, CD, ODD, depression m.fl. Væk appetitten på læsning og skrivning Er din livret læseundervisning for børn med ASF/ADHD? Hvordan kan vi forstå børn/unge med dobbelt diagnoser og/eller komorbide tilstande? Er du sulten efter konkrete ideer og teoretisk viden om dette? Hvad betyder det for vores forståelse af det enkelte barn/den enkelte unge med flere diagnoser og hvilke pædagogiske strategier vil hjælpe det enkelte menneske? Vi vil gennemgå kriterierne for de enkelte diagnoser, diskutere A og B diagnoser og hvornår det er en komorbiditet. Ud fra Isbjergs-modellen vil vi give en metode til at beskrive barnet/den unges vanskeligheder og ressourcer og herudfra opstille mål for den pædagogiske praksis. Kursusdagen vil veksle mellem oplæg, diskussioner og gruppearbejde. Kurset henvender sig til fagfolk, der til dagligt arbejder med børn/unge med dobbeltdiagnoser og komorbide tilstande. Hver kursusdeltager skal medbringe en beskrivelse af et barn/ ungt menneske med dobbeltdiagnoser, som de bliver udfordret af i deres daglige arbejde. Vi tilbyder to faglige formiddage med: Et sammenkog af almen læseteori og input om læseundervisning for børn med ASF/ADHD. Smagsprøver på materialer og konkrete redskaber til dit arbejde med elevens læseudvikling Et vindue til Langagerskolens hverdagspraksis: Hvordan kan en dansktime se ud? Som deltager på kurset er du: Lærer/pædagog i indskoling eller mellemtrin indenfor specialundervisning Særligt passioneret ift. læseundervisning med dine elever Begge formiddages indhold er en buffet af teorioplæg og præsentation af forskelligt undervisningsmateriale samt metoder. Der vil være gruppearbejder, hvor du får mulighed for at bringe dig selv, din erfaring og nysgerrighed i spil. Målgruppe: Pædagoger og lærere la-06 la-07 Tidsramme: Dato for afvikling: Susanne Hvidtfeldt, skolekonsulent og Hanne Engelbrecht Jessen, børneneuro psykolog Morten Lindelof, lærer og Line Skovbjerg, skolekonsulent Tidsramme: Dato for afvikling: og Langagerskolen, Aarhus Langagerskolen, Aarhus Pris, pr. person: 1.750,- inkl. let frokost Pris, pr. person: 1.750,- inkl. let frokost Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

11 Langagerskolen 11 Få styr på stressen! Mennesker med autisme og ADHD oplever ofte stress i deres hverdag. Stress er med til at forværre sensoriske, fysiske og kognitive vilkår for at kunne trives. Derfor er det vigtigt, at det pædagogiske personale har indblik i, hvordan stress kan påvirke et menneskes adfærd. Vi tilbyder en kursusdag med: Oplæg om, hvad stress er og hvordan stress kan forstås sammen med ADHD og ASF Viden om, hvordan medarbejdere bliver påvirket af stress i arbejdsmiljøet Fokus på forholdet mellem medarbejder og elev-stress med konkrete bud på, hvordan der kan arbejdes med begge dele Præsentation af og arbejde med modeller til kortlægning af stressfaktorer Som deltager på kurset er du: Fagperson indenfor ASF/ eller ADHD-området Dagen vil være et mix af oplæg, diskussioner og gruppearbejde, hvor der vil være plads til at bringe eksempler fra hverdagen på banen. Ram plet med din danskundervisning Har du brug at få kridtet banen op ift. dine elevers læsekompetencer? Står du på bar bund, når ordet læsetest bringes på banen? Vi tilbyder: Indblik i dansktestmaterialernes landskab hvad har du at vælge imellem? Smagsprøver på konkrete erfaringer med anvendelsen af test i dansk hvordan gør man, og hvad kan man bruge det til? Tips og ideer til arbejdet før, under og efter testning hvilke overvejelser er vigtige at gøre sig, når vi arbejder med elever der har ASF/ADHD? At bringe faglige test på banen som led i den løbende evaluering kan være et særdeles vigtigt redskab, når lærere skal målrette undervisningen til den enkelte elev. De kan yderligere kvalificere beskrivelserne i elevplanerne og være med til at professionalisere skole-hjemsamarbejdet. Målgruppe: Lærere, der underviser i faget dansk, som har lidt eller ingen erfaring med at bruge testmaterialer la-08 la-09 Tidsramme: Dato for afvikling: Hans Chr. Kastbjerg, pædagogisk vejleder og Line Skovbjerg, skolekonsulent Tidsramme: Dato for afvikling: Ellen Marie Tegllund, lærer og Line Skovbjerg, skolekonsulent Langagerskolen, Aarhus Langagerskolen, Aarhus Pris, pr. person: 1.750,- inkl. let frokost Pris, pr. person: 800,- Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

12 12 Langagerskolen

13 Langagerskolen 13 Temadage: Hvor er pigerne med autisme? forskningen viser, at flere og flere piger opfylder kriterier for en autisme diagnose. ved du, at autisme hos piger ofte kommer anderledes til udtryk end hos drenge? ved du, at autisme hos piger derfor ofte kan mistolkes, som noget andet depression, mental retardering eller lignende? I løbet af de 2 dage bringes forskellige temaer ind, der alle relaterer sig til udfordringer for piger med autisme og deres netværk. Der vil være gruppearbejde og drøftelser knyttet til hvert tema. Temadagene giver dig: Viden om, hvorledes autisme kan komme til udtryk hos piger på forskellige tidspunkter i livet. Dag 1 Hvilke forudsætninger har pigerne med autisme? Hvorledes kan vi forstå og arbejde med selvværd? Hvordan beskriver forældre piger med autisme? Dag 2 Hvilke udfordringer kan pigerne og deres familier have hhv. i barndommen, ungdommen og i voksenlivet? Hvad ved vi om seksualitet og piger med autisme? Hvilken indsats kan der være brug for? En ung kvindes beretning om at vokse op med autisme Indsigt i, hvorledes livstemaer kan komme til udtryk hos piger med autisme, og hvilken betydning det har for pigernes professionelle og personlige netværk. Der inviteres foredragsholdere til udvalgte temaer. Målgruppe: Pædagogisk personale, der har fokus på piger med autisme og mod på at dele erfaringer og drøfte temaer fra dagene. la-10 Birgit Isene, psykolog og Birgit Willum Jensen, pædagogisk vejleder Tidsramme: Dato for afvikling: og Pris, pr. person: Tilmeldingsfrist: Langagerskolen, Aarhus 2.800,- inkl. let frokost 4 uger før kursusstart

14 14 Langagerskolen Nationale tests Få hands-on og kom rundt om de nationale tests Kurset er en inspirationsdag, hvor vi går dybere og rundt om de nationale tests. Vi vil diskutere, hvordan resultaterne af testene vil kunne bruges i et fremadrettet læringsperspektiv. På baggrund af praksiserfaringer med gennemførelsen af nationale tests vil vi debattere, hvordan vi bruger testresultaterne som pædagogisk redskab, samt som en naturlig del af den løbende evaluering. Der vil på kurset blive vist eksempler på en årsplanlægning med de nationale test, som dokumentation for den faglige udvikling. Målgruppe: Lærere Sex i hverdagen Pubertet og seksualundervisning hos børn og unge med ADHD og/eller ASF Hvad er seksualitet egentlig? Hvordan forholder vi os som lærere og pædagoger til børn og unges seksuelle udvikling? Hvordan taler man med børn og unge om deres og andres seksualitet? Hvad er tilladt og hvad er ikke tilladt? Hvilken betydning har puberteten for børn og unge med ASF og/eller ADHD og foregår det på en anden måde end hos andre børn og unge? Disse og andre spørgsmål vil blive besvaret i løbet af dagen. Kurset vil veksle mellem teoretisk oplæg og fremvisning af konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med emnet pubertet og seksualitet. Endvidere gennemgår underviser emner som lovgivning og seksualpolitik. Der vil på kurset være et gruppearbejde med udgangspunkt i kursisternes egne holdninger samt mulighed for erfaringsudveksling med de øvrige kursister. NB: Der vil på kurset blive vist filmklip, som nogle kan finde anstødelige! Målgruppe: Fagfolk la-11 la-12 Christian Møller Nielsen, lærer Thue Sommer, seksualvejleder og pædagogisk vejleder Tidsramme: Dato for afvikling: Tidsramme: Dato for afvikling: Langagerskolen, Aarhus Langagerskolen, Aarhus Pris, pr. person: 800,- Pris, pr. person: 1.750,- inkl. let frokost Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

15 Langagerskolen 15 At lære at være sammen med Kan sociale strategier og social opmærksomhed læres af børn med autisme? På denne halve temadag vil du få viden om den sociale hjerne ud fra neuropsykologiske viden. Denne viden perspektiveres til konkrete interventionsformer, der kan understøtte (førskole)barnet med autisme i at rette fokus mod sociale informationer og samvær mellem mennesker. Undervejs vil du blive inviteret ind i gruppedrøftelser om betydningen af den sociale hjerne og sociale kompetencer for det enkelte barn med autisme og for barnets familie, etiske dilemmaer m.m. Denne halve temadag giver dig: Viden om den sociale hjerne ud fra et neuropsykologisk perspektiv Indsigt i pædagogiske interventionsformer, der specifikt er rettet mod sociale kompetencer og kontakt mellem mennesker Forståelse for etiske og metodiske dilemmaer Tør du vil du? Udfordre dine kompetencer som professionel formidler i dit forældresamarbejde? På kurset hører du om psykologiske mekanismer bl.a. copingstrategier, erkendelses- og sorgproces hos forældre til børn med ASF/ADHD samt hvorledes disse kan være udfordrende i forældresamarbejdet. Der sættes fokus på din egen rolle som professionel formidler; dine styrkesider, din læringsstil, dine udfordringer og værdier. Hvilken viden og hvilke færdigheder er nødvendige for dig som medarbejder, for at du kan indgå i et hensigtsmæssigt og individualiseret samarbejde? På dette kursus lærer du: Om de usynlige psykologiske processer og livserfaringer, forældre kan have med i deres bagage Dine egne styrkesider, læringsstil og udfordringer som professionel formidler Værktøjer til at målrette din kommunikation og formidling Målgruppe: Pædagogisk personale med mod på at udfordre egne formidlingsevner. Målgruppe: Temaet henvender sig til pædagogisk personale, der er nysgerrige overfor autisme og social udvikling samt ønsker at drøfte dette med andre. la-13 la-14 Tidsramme: Dato for afvikling: Susanne Hvidtfeldt, skolekonsulent og Birgit Søgaard Isene, psykolog Birgit Isene, psykolog Tidsramme: Dato for afvikling: Langagerskolen, Aarhus Langagerskolen, Aarhus Pris, pr. person: 850,- inkl. sandwich Pris, pr. person: 1.750,- inkl. let frokost Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

16 16 Langagerskolen Smartboard Kom i gang med at bruge Smartboard Kurset henvender sig til alle, der er interesserede i at komme i gang med at bruge Smartboard og det tilhørende program Notebook samt de værktøjer, det indeholder. Sex på dagsordenen Overvejelser og ideer til planlægning af samtaleforløb med unge og voksne med ASF og/eller ADHD Kurset tager udgangspunkt i underviserens egne samtaler med unge og voksne med ASF og/eller ADHD om deres seksualitet. På dagen præsenteres forskellige undervisningsforløb, hvor der er gjort brug af Smartboard og Notebook. Undervisningsforløbene er af både faglig og social karakter. Du vil se uddrag af forskellige samtaleforløb med unge og voksne på forskelligt udviklingsniveau, hvor også relevant lovgivning vil blive inddraget. Kursets læringsmål er at deltagerne efterfølgende vil kunne bruge Smartboard i den daglige undervisning og aktiviteter målrettet elever med ADHD og eller ASF. Målgruppe: Pædagoger og lærere Du får mulighed for erfaringsudveksling og skal selv arbejde med planlægningen af et forløb. NB: Der vil på kurset blive vist filmklip, som nogle kan finde anstødelige! Målgruppe: Fagfolk la-15 la-16 Christian Møller Nielsen, lærer Thue Sommer, seksualvejleder og pædagogisk vejleder Tidsramme: Dato for afvikling: Tidsramme: Dato for afvikling: Langagerskolen, Aarhus Langagerskolen, Aarhus Pris, pr. person: 800,- Pris, pr. person: 1.750,- inkl. let frokost Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

17 Langagerskolen 17 Idrætsundervisning Hvordan koordineres idrætsfaglig viden med viden om Autisme Spektrum Forstyrrelse og/eller svær ADHD? Kurset vil gennemgå nogle teoretiske overvejelser, hvor der tages udgangspunkt i en idrætsfaglig viden som vil blive kombineret med viden om ASF og ADHD. Der vil blive lagt vægt på forskellige metoder til at strukturere og planlægge en idrætstime samt hvilke overvejelser, det kan være nødvendigt at have øje for. Herefter vil kursisterne selv deltage fysisk i en afprøvning af de muligheder, redskaberne i en gymnastiksal åbner mulighed for. Efter gennemgang af teorien og den fysiske udfoldelse, vil kursisterne selv få en mulighed for at planlægge og strukturere et idrætsforløb for en lille gruppe elever. Kurset vil veksle mellem oplæg, diskussion, erfaringsudveksling og praktiske udfoldelser. Kursisterne skal forvente at deltage i de fysiske aktiviteter, så husk løstsiddende tøj. Målgruppe: Pædagoger og lærere Kreative opgaver til undervisningen Børn med autisme og ADHD har deres egen læringsstil og har brug for, at opgaverne bliver tilrettelagt, så den imødekommer deres individuelle behov. Ved at tage udgangspunkt i børnenes styrker og evner kan man planlægge undervisning, som børnene er motiveret for at deltage i. Kurset vil præsentere forskellige måde at fremstille opgaver på. Vi vil blandt andet arbejde med, hvordan opgaver påbegyndes og afsluttes, samt hvordan vi kan motivere den enkelte elev. Kom og få ideer til, hvordan du kan udarbejde dine egne kreative opgaver. Hvordan kan man implementere dansk, matematik samt andre fag i praktisk arbejde, i køkken osv.? Få inspiration til at flytte undervisningen væk fra bordet. Disseker traditionelle skoleopgaver og lav helt specifikke forløb, hvor eleven undervises i konkrete og målbare mål. Husk kamera, så du kan tage billeder af de opgaver, der bliver produceret på kurset. Målgruppe: Pædagoger og lærere la-17 la-18 Kristian S. Hansen, idrætskoordinator Kristian Søndergaard Hansen, pædagog Tidsramme: Dato for afvikling: Tidsramme: Dato for afvikling: Langagerskolen, Aarhus Langagerskolen, Aarhus Maks. 15 deltagere Maks. 15 deltagere Pris, pr. person: 1.750,- inkl. let frokost Pris, pr. person: 1.750,- inkl. let frokost Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

18 18 Langagerskolen Sansemotoriske vanskeligheder hos børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser eller ADHD Lærer du bedst gennem praksisøvelser for herefter at opbygge mere teoretisk viden? Har du stået i situationer, hvor børn med ASF eller ADHD har fremstået med besynderlig adfærd og manglende motivation i forhold til fysiske aktiviteter? På dette kursus vil den tidsmæssige vægtning mellem teori og praksis være 25% teori og 75% praksis. Kurset indeholder: Introduktion omkring sansemotoriske vanskeligheder hos børn med ASF. Børnenes til tider uforståelige adfærd er ofte udtryk for sansemotoriske problemer. Hvad er de bagved liggende årsager og hvordan omsætter jeg min viden til daglig praksis? Afprøvning af forskellige fysiske aktiviteter, hvor du selv deltager. Hvad kan du bruge fra forskellige idrætsfaciliteter - redskaber - boldspil m.m. Forevisning og afprøvning af konkrete undervisningsforløb udarbejdet til børn med ASF eller ADHD I forhold til de praktiske aktiviteter, som du kommer til at deltage i, kræves der ikke særlige evner inden for bevægelse. Du får nok sved på panden undervejs, og det vil være en fordel at have tøj og sko på, som er velegnede til fysisk bevægelse. Målgruppe: Pædagoger og lærere Herre i eget hus Selvforvaltning og medbestemmelse for mennesker med autisme spektrum forstyrrelser (ASF) 1½ dag med udfordring og inspiration til din hverdagspraksis, eksempelvis hvem har retten til at bestemme, hvad der er det rigtige for det enkelte menneske? Vi har alle brug for at være herre i eget hus. Normalt ser man et ønske om medbestemmelse og selvforvaltning hos typisk udviklede børn sammen med en stigende grad af kognitive kompetencer til at varetage dette ønske i praksis. Samme ret har mennesker med ASF, men grundet den særlige kognitive stil er dette tit et sårbart område. Vi ser ofte at børn, unge og voksne i denne målgruppe har svært ved at gøre deres egen stemme gældende på en effektiv måde. På kurset sættes selvforvaltning i et livsperspektiv med særlig fokus på, hvordan vi allerede tidligt bør og kan arbejde hen imod en større grad af selvforvaltning. Du får viden om, hvilke færdigheder som har betydning for selvforvaltning og medbestemmelse. Du vil blive introduceret for pædagogiske metoder, der hjælper det enkelte mennesker til at udøve selvforvaltning. Du vil få mulighed for at afprøve de introducerede metoder i egen praksis med mulighed for feed-back på opfølgningsdagen. Målgruppe: Pædagoger og lærere la-19a / la-19b la-20 Tidsramme: Regnar Hintze Thisted, pædagogisk konsulent Malene Vedel Simonsen, psykolog og Susanne Hvidtfeldt, skolekonsulent Tidsramme: Dag 1: / Dag 2: Dato for afvikling: la-17a: / la-17b: Dato for afvikling: og (opfølgningsdag) Langagerskolen, Aarhus Langagerskolen, Aarhus Pris, pr. person: 1.750,- inkl. let frokost Pris, pr. person: 2.400,- inkl. let frokost Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

19 Langagerskolen 19 ADHD: Hvordan håndtere når stressen eksploderer? Forældrekursus omkring børn og unge med ADHD med fokus på udvalgte metoder Er du opmærksom på at belastning/stress kan præge dit barns evner for at indgå i sociale sammenhænge? Har du redskaber til at støtte dit barn/den unge? Kurset vil give dig viden om, hvordan stress kan være med til at påvirke dit barns adfærd, mulighed for indlæring og sociale færdigheder. Du vil blive præsenteret for forskellige metoder, der blandt andet kan kortlægge, hvor og hvornår stress kan opstå. Hverdagsmestring Kognitive pædagogiske værktøjer til børn og unge med ADHD Vore følelser og handlinger i relation til en bestemt begivenhed bestemmes ikke så meget af begivenheden selv, men mere af den måde vi opfatter og vurderer begivenheden på (Albert Ellis) Hvordan kan vi inddrage børn og unges ressourcer og motivation? Hvad vil være vigtigt at lære børn og unge med ADHD? Hvordan kan vi lære dem at håndtere vrede? Sociale strategier hvordan griber vi det an? Aften 1 Teorier om stress Barnets adfærd som udtryk for belastning Drøftelse med andre forældre Metodebeskrivelse; Low Arousal Aften 2 Eksempler på strategier til mestring af stress Erfaringsudveksling med andre forældre Hvordan løser I situationer med stress forældrenes eget idekatalog Dagen vil være en vekslen mellem oplæg og gruppearbejde og vil give inspiration til selv at afprøve metoderne som f.eks., impulshæmning, selvregistrering, selvevaluering, selvindsigt m.m. Medbring en case du skal arbejde med i løbet af dagen. Målgruppe: Fagfolk der til daglig arbejder med børn/ unge med ADHD. Kurset er opbygget som to aftenarrangementer og henvender sig til forældre til børn og unge med ADHD. Målgruppe: Forældre la-21 la-22a / la-22b / la-22c / la-22d Tidsramme: Birgit Isene, psykolog og Hans Kastbjerg, pædagogisk vejleder Dato for afvikling: og Langagerskolen, Aarhus Tidsramme: Thue Sommer, pædagogisk vejleder og Hanne Engelbrecht Jessen, børneneuropsykolog Dato for afvikling: la-22a: / la-22b: la-22c: / la-22d: Langagerskolen, Aarhus Maks. 24 deltagere Pris, pr. person: 500,- inkl. let forplejning Pris, pr. person: 1.750,- inkl. let frokost Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

20 Heimdal er en døgn- og aflastningsinstitution til børn og unge i alderen 6-18 år med Autismespektrumforstyrrelse (ASF) og/eller svær ADHD. Heimdal har adresse i Højbjerg ved Aarhus og består af tre afdelinger, to døgn- og en aflastningsafdeling. Døgnafdelingen, Egebæksvej råder over 13 pladser fordelt på to afdelinger og Døgafdeling, Hestehavevej råder over 8 pladser til børn og unge med ASF og mental retadering. Aflastningen råder over 11 pladser, der i et rullende system deles af 44 børn. Overordnet er Heimdals velstrukturerede specialpædagogik funderet på en kognitiv forståelsesramme, som igen er baseret på aktuel viden og forskning på området. Den pædagogiske metode på Heimdal er blandt andet inspireret af filosofien TEACCH, samt andre evidensbaserede specialpædagogiske tilgange til ASF og svær ADHD. Målet med den pædagogiske indsats er at støtte barnets forståelse af sin omverden og gøre de udfordringer han/hun stilles overfor mest mulig meningsgivende. Heimdal Døgn-og aflastningsinstitution for børn og unge med Autisme og svær ADHD Egebæksvej 26, 8270 Højbjerg Telefon: Web:

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2011 2012 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Hinnerup Kollegiet Specialbørnehaven Skovbrynet Spurvetoften

Læs mere

Kursuskatalog 2013-14 Langagerskolen. Indhold

Kursuskatalog 2013-14 Langagerskolen. Indhold Kursuskatalog 2013-14 Indhold Kom godt i gang som vejleder og supervisor... 2 Robusthed og psykisk overskud i arbejdslivet!... 3 At lære -at være -sammen med... 4 ipad og struktur/kommunikation... 5 Digitale

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Kurser 2016. www.autismecenter.dk

Kurser 2016. www.autismecenter.dk Kurser 2016 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2010 2011 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Firkløverskolen Krabbeshus Heldagsskole Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Specialbørnehaven Skovbrynet

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Firkløverskolen. Det systemiske i elevperspektiv 22. Dialogorienteret konflikthåndtering 22. Flow, trivsel, motivation og mening 23

Firkløverskolen. Det systemiske i elevperspektiv 22. Dialogorienteret konflikthåndtering 22. Flow, trivsel, motivation og mening 23 Firkløverskolen 21 Firkløverskolen Firkløverskolen er et specialiseret undervisnings- og kompetencecenter, der som del af Randers Kommunes skolevæsen, tilbyder elever med autismespektrumforstyrrelser og

Læs mere

Specialiseringsuddannelse i autisme 2017

Specialiseringsuddannelse i autisme 2017 Specialiseringsuddannelse i autisme 2017 Autismespecialisering henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet. På uddannelsen

Læs mere

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune 2013-03-25 Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Præsentation og grundlag 2. Erfaringer og kompetencer 3. Mål med eksterne ydelser 4. Det kan

Læs mere

AUTISMEPILOT. - en basisuddannelse om autisme

AUTISMEPILOT. - en basisuddannelse om autisme AUTISMEPILOT - en basisuddannelse om autisme Autismepiloten er en kompetenceudviklende basisuddannelse om autisme skræddersyet forskellige faggrupper. Uddannelsen tager udgangspunkt i et ressourceorienteret

Læs mere

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Pandrup Grafisk 96 730 200 Rådgivningsafdelingen Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

AUTISMEPILOT. - en uddannelse om autisme til folke- og specialskoler

AUTISMEPILOT. - en uddannelse om autisme til folke- og specialskoler AUTISMEPILOT - en uddannelse om autisme til folke- og specialskoler Autismepiloten er en kompetenceudviklende basisuddannelse om autisme skræddersyet forskellige faggrupper. Uddannelsen tager udgangspunkt

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H6D 5-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Autisme Specialisering 2018

Autisme Specialisering 2018 Autisme Specialisering 2018 AutismeSpecialisering AutismeSpecialisering henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet.

Læs mere

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program ADHD modul 1 Familiekursus for familier med børn med nydiagnosticeret ADHD Formålsbeskrivelse Formål forældre: Forældrene får grundlæggende viden om ADHD-diagnosen, familieliv, medicinering og redskaber

Læs mere

Uddannelsesplan for pædagogstuderende på Langagerskolen

Uddannelsesplan for pædagogstuderende på Langagerskolen Uddannelsesplan for pædagogstuderende på Langagerskolen Præsentation: Langagerskolen er en specialskole for elever med autismespektrumsforstyrrelser og/eller svær ADHD under Aarhus Kommune. Langagerskolen

Læs mere

Fælles. Autismespektrum forstyrrelser ADHD

Fælles. Autismespektrum forstyrrelser ADHD kursus avis Fælles 2012-2013 Autismespektrum forstyrrelser ADHD Foran dig ligger fælles kursuskatalog 2012-2013, Autisme Spektrum Forstyrrelser ADHD. Det er det sjette år i træk, vi udgiver et fælles kursuskatalog

Læs mere

DET GODE MØDE MED BORGERE MED AUTISME

DET GODE MØDE MED BORGERE MED AUTISME PROGRAMMET VAR DET GODE MØDE MED BORGERE MED AUTISME Slides/plancher fra det Spændende arrangement med autismeekspert Dorthe Hölck Torsdag den 24. august 2017 kl. 15-17 Indblik i autisme og interaktion

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Tværfaglige udviklingsmodeller i komplekse opgaver

Tværfaglige udviklingsmodeller i komplekse opgaver Tværfaglige udviklingsmodeller i komplekse opgaver - Dialogredskaber til forståelse af komplekse børn og unge - Ved Neel Svane Kruse & Christine Winckler pæd.vejledere på Brøndagerskolen Udfordringer omkring

Læs mere

Bred viden om autisme

Bred viden om autisme Autismepilot Autismepiloten er en kompetenceudviklende basisuddannelse om autisme, som er udviklet i et samarbejde mellem Special område Autisme, Region Midtjylland og Socialstyrelsen. Bred viden om autisme

Læs mere

KURSUSKATALOG. Autismecenter Fredensborg 2014/2015 1-0 -1011

KURSUSKATALOG. Autismecenter Fredensborg 2014/2015 1-0 -1011 KURSUSKATALOG Autismecenter Fredensborg 2014/2015 1-0 -1011 Autismecenter Fredensborg består af Ullerødskolen, specialbørnehaven Spiren og Kompetencecenteret. Ullerødskolen er en specialskole med et helhedstilbud

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Autismespektret. PsykInfo v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov

Autismespektret. PsykInfo v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov Autismespektret PsykInfo 24.04.12 v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov Program Hvad er autisme? Hvad er symptomerne på autisme? Adfærd Behandling Spørgsmål Dias kan findes på www.psykinfo.dk

Læs mere

Temapakker fra PPR. Bestilling af en Temapakke. Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Temapakker fra PPR. Bestilling af en Temapakke. Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Bestilling af en Temapakke Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR, Pia Elisabeth Toft, mail pit@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016

Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016 Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016 Piger med autisme: Der er i de senere år kommet øget fokus på piger og kvinder med autismer. Piger og kvinder med autisme fremtræder ofte anderledes

Læs mere

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD ER EN SELVEJENDE INSTITUTION UNDER LANDSFORENINGEN LIVSVÆRK Med udgangspunkt i et stærkt, fagligt og ligeværdigt fællesskab

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

Psykisk sundhed og mestring hos unge

Psykisk sundhed og mestring hos unge Psykisk sundhed og mestring hos unge Målgruppe Lærere, UU-vejledere, ledere og øvrige medarbejdere, der har daglig kontakt med unge i folkeskolens 7.-10. klasser. Formål Skabe dialog om psykisk sundhed

Læs mere

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Mellerup Skolehjem Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Mellerup Skolehjem 2 MELLERUP SKOLEHJEM

Læs mere

Ydelseskatalog MARTS 2015

Ydelseskatalog MARTS 2015 Fagcenter for Autisme og ADHD Ydelseskatalog MARTS 2015 Fagcenter for Autisme og ADHD Sofiendalsvej 92A, 1. sal 9200 Aalborg SV Tlf.: 9982 7488 www.aalborgkommune.dk autisme-post@aalborg.dk Kære læser

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Supervision & radgivning

Supervision & radgivning Supervision & radgivning R å d g i v n i n g s a f d e l i n g e n supervision_16x16.indd 1 22/03/09 22:41:41 Radgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Rådgivningsafdelingen, der er en selvstændig afdeling

Læs mere

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Lone Smidt, ls@sexogsamfund.dk Projektleder, National afdeling, Sex & Samfund Formål og baggrund for workshoppen

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Gårdskolen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

Gårdskolen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Gårdskolen - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af Gårdskolen. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte Nørholm skole.

Læs mere

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, der arbejder med udsatte børn og unge KRAP er udviklet som et integreret

Læs mere

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013 Start i efteråret 2013 Uddannelse af Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap En uddannelse udarbejdet i samarbejde mellem IPIS og PI/SPS. Hele Grønland 1 INDLEDNING

Læs mere

Basens grundforståelse for vigtigheden af struktur og planlægning

Basens grundforståelse for vigtigheden af struktur og planlægning Basens grundforståelse for vigtigheden af struktur og planlægning For at kunne implementerer en tydelig struktur for eleverne i hverdagen, er det nødvendigt at hver enkelt medarbejder har en grundlæggende

Læs mere

INTRODUKTION TIL AUTISME

INTRODUKTION TIL AUTISME INTRODUKTION TIL AUTISME d. 18 maj, kl. 19-21 V. Psykolog Lise S. Westermann PROGRAM Program Hvad er autismespektrumforstyrrelser Diagnoser Komorbiditet Diagnosesystemer Hvilke udfordringer og styrker

Læs mere

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer SPECIALUNDERVISNINGSTRÆF 2009: Ny veje i skolen og specialundervisningen 11. - 13. november i Holbæk 19. maj 2009 Inklusion begreber, teori og praksis Effekten af specialundervisning Nyt fra SU-Styrelsen

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Atlass familie indsats

Atlass familie indsats Atlass familie indsats Kvalificeret og specialiseret handicapindsats med støtte til familierne og børnene Et tilbud i CENTER FOR SPECIALPÆDAGOGISKE BØRNETILBUD FORORD Mennesker med handicap og deres familier

Læs mere

Ydelseskatalog oktober 2015

Ydelseskatalog oktober 2015 Fagcenter for Autisme og ADHD Ydelseskatalog oktober 2015 Fagcenter for Autisme og ADHD Rantzausgade 8, 2. sal 9000 Aalborg Tlf.: 9982 7488 www.aalborgkommune.dk autisme-post@aalborg.dk Kære læser Med

Læs mere

Low arousal Stressreduktion og coping for elever og medarbejdere

Low arousal Stressreduktion og coping for elever og medarbejdere Præsentation: Langagerskolen er en specialskole for elever med autismespektrumsforstyrrelser og/eller svær ADHD under Aarhus Kommune. Skolebygningerne er arkitekttegnede ud fra et særligt hensyn til elevernes

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Hvorfor gives diagnosen? Hvad er autisme? Go between

Hvorfor gives diagnosen? Hvad er autisme? Go between Hvad er autisme? Jeg indleder med en introduktion til autismen. Jeg komme med eksempler på, hvordan I som familiemedlemmer kan forstå jeres familiemedlem med autisme. Kaffepause Det sidste fra mig / Spørgsmål

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Autismespektrumforstyrrelse. Go between. Fokus i mit oplæg

Autismespektrumforstyrrelse. Go between. Fokus i mit oplæg Autismespektrumforstyrrelse Go between Speciale i ASF og ADHD Rådgivning, vejledning og kurser Mentorordninger Supervision Huskurser og undervisning Viso leverandør mail: dh@dorthehoelck.dk mobil: 24657309

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet I denne folder kan du læse om, hvad det vil sige at være mentor i Lær for Livet. Vi håber, at folderen besvarer dine spørgsmål, og at den giver dig lyst til at melde dig

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Hvad er Specialrådgivningen?

Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen Råd- og vejledningsforløb til forældre til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. serviceloven 11 stk. 7 og 8. Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen

Læs mere

Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov

Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov Tryghed, omsorg & beskyttelse Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov Maglesøhus er et privat bosted, behandlingssted samt botræningstilbud, til børn og unge i alderen 12-26 år.

Læs mere

Kompetenceudviklende temapakker til fagpersonale på skoleområdet

Kompetenceudviklende temapakker til fagpersonale på skoleområdet Kompetenceudviklende temapakker til fagpersonale på skoleområdet Bidrag til arbejdet med inklusion Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Natur og Udvikling Indhold Introduktion... 3 1. Parat-Start-Fart på

Læs mere

Når du har brug for autismefaglig ekspertise for at komme godt videre

Når du har brug for autismefaglig ekspertise for at komme godt videre Når du har brug for autismefaglig ekspertise for at komme godt videre Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Lindholm Brygge 2-4 9400 Nørresundby Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Pandrup Grafisk 96

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE

FÆLLESSKABER FOR ALLE FÆLLESSKABER FOR ALLE 2014-2015 PÆDAGOGISKE ILDSJÆLE LÆRINGSUGER TEMATISEREDE LÆRINGSDAGE LÆRINGSUGER FOR NYE INKLUSIONSVEJLEDERE LOKALE LÆRINGSFORLØB OG PROJEKTER NETVÆRK FOR INKLUSIONSVEJLEDERE AKTIONSLÆRING

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere.

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere. KURSUSFORLØB for lærere og pædagoger GUA - en kompleks autismespektrumforstyrrelse onsdag d. 20. og torsdag d. 21. november 2013 GUA-ramte anskues ofte ud fra en autisme-tilgang. De gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

MiniPAS-konsulent. Bliv uddannet. 6 MiniPAS - ET UNIKT PÆDAGOGISK ANALYSEREDSKAB. Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent

MiniPAS-konsulent. Bliv uddannet. 6 MiniPAS - ET UNIKT PÆDAGOGISK ANALYSEREDSKAB. Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent en indsigt i at skabe optimeret læring og befordre personlig social udvikling for barnet en udvikling af dine egne pædagogiske modeller, så du til dine

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse 2 Specialrådgivning til børn og unge med høretab på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn og unge med høretab på Center

Læs mere

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an?

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? I er mange i jeres kommune, der er i berøring med unge med rusmiddelproblemer. Men I har vidt forskellige opgaver, fagkompetencer og jeres arbejdspladser er

Læs mere

Psykisk sundhed og mestring hos unge under uddannelse

Psykisk sundhed og mestring hos unge under uddannelse Psykisk sundhed og mestring hos unge under uddannelse Målgruppe Undervisere, mentorer, studievejledere, ledere og øvrige medarbejdere, der har daglig kontakt med unge under uddannelse på ungdomsuddannelser,

Læs mere

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune SK-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens SK-klasser. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

AutismeProfil. afdækning af erhvervs- eller uddannelsesrettede ressourcer og barrierer. Rådgivningsafdelingen

AutismeProfil. afdækning af erhvervs- eller uddannelsesrettede ressourcer og barrierer. Rådgivningsafdelingen afdækning af erhvervs- eller uddannelsesrettede ressourcer og barrierer Rådgivningsafdelingen afdækning af erhvervseller uddannelsesrettede ressourcer og barrierer AutismeProfil er et afdækningsforløb

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Kommunikation, trivsel og læring

Kommunikation, trivsel og læring Overskrift: Kommunikation, trivsel og læring - et udviklingsforløb med udgangspunkt i en narrative samtalepraksis i skoleåret 2015-2017 Baggrund: Gødvad Efterskole er en specialefterskole for 95 unge mellem

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling ADHD Medlemsblad nr. 11 2008 Nordsjællands lokalafdeling Indhold side 5 side 7 side 9-13 Gode råd før du går til socialforvaltningen 5 Kursusoversigt 7 Søskendekursus 9-13 Forælderkursus 15-19 ADHD 21

Læs mere

En pædagogisk model er til en vis grad en planlægningsmetode for medarbejderne med afsæt i den opgave de er blevet stillet.

En pædagogisk model er til en vis grad en planlægningsmetode for medarbejderne med afsæt i den opgave de er blevet stillet. Faglig indholdsmæssig tilgang til borgerne. I det fagligt indholdsmæssige arbejde med borgerne i Autismecenter Syd benytter medarbejderne sig af en række pædagogiske modeller, tilgange og metoder. I det

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Hvorfor gives diagnosen? Hvad er autisme? Go between. Udviklingsforstyrrelser

Hvorfor gives diagnosen? Hvad er autisme? Go between. Udviklingsforstyrrelser Hvad er autisme? Jeg indleder med en introduktion til autismen. Jeg komme med eksempler på, hvordan I som familiemedlemmer kan forstå jeres familiemedlem med autisme. Kaffepause Det sidste fra mig / Spørgsmål

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom

Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom Midtfyns Gymnasium tilbyder unge med autisme/aspergers Syndrom et særligt tilrettelagt forløb, som fører til studentereksamen. Der er for tilflyttere

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Uddannelsescenter UiU

Uddannelsescenter UiU Uddannelsescenter UiU STU i København Alle ca. 450 unge i STU i København er visiteret til STU-tilbud ud fra en målgruppe kategorisering. 1. Unge med specifikke vanskeligheder, som f.eks. autisme 2. Unge

Læs mere