Apple Professional Development Kursuskatalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Apple Professional Development Kursuskatalog"

Transkript

1 Apple Professional Development Kursuskatalog

2 forord Samarbejde, kreativitet, kritisk tænkning, tværfaglighed, er blot nogle få af de ord, der kendetegner de bløde kompetencer børn og unge skal tilegne sig i løbet af deres uddannelse. Både forskere, erhvervsledere og politikere forudser et stigende behov for kompetencer, der sætter den enkelte i stand til at begå sig i et omskifteligt, medialiseret samfund. Skolen skal, som et spejl af samfundet, imøde komme behovet ved at udvikle læringsmiljøer, der både bidrager til den enkeltes faglighed, men som også benytter sig af de åbne, fleksible arbejdsformer, der kendetegner videnssamfundet. Når skoler implementerer 1:1 løsninger åbnes klasserummet for videnssamfundets mange medier og arbejdsformer. Elevernes måde at benytte teknologi på sætter hurtigt aftryk på undervisningen og danner bro mellem skolen og den private livssfære. De teknologiske muligheder er næsten ubegrænsede og åbner op for nye måder at tænke undervisning på. Teknikken skaber mulighed for at nytænke indretningen af læringsmiljøet til glæde for både lærere og elever, men stiller samtidig krav til omtanke og kritiske valg, så teknikken bliver et brugbart redskab i en målsat læringsproces. Teknologi kan bidrage med helt særlige muligheder for at gentænke og redefinere undervisningen i forhold til f.eks. samarbejde, simulation, produktion, databearbejdning, kommunikation og deling. Brugt rigtigt kan teknologi understøtte autentiske, engagerende arbejdsformer, der ikke blot gør undervisningen mere interessant, men også højner fagligheden og styrker de bløde kompetencer. Potentialet er der, men skal det realiseres kræver det en helhedsorienteret tilgang til undervisningen, hvor pædagogik, fag og teknik tænkes sammen - både på ledelsesplan og af den enkelte lærer.

3 Om kompas Kompas tilbyder procesbaseret kompetenceudvikling for grundskoler og ungdomsuddannelser, der gennem en 1:1 implementering ønsker at sætte fokus på medier, kreativitet og nye pædagogiske muligheder. Alle uddannelseskonsulenter er udvalgte praktikere, digitale frontløbere og dygtige didaktikere. Kompas arbejder med en åben, projektbaseret tilgang til undervisningen, hvor læreren fungerer som facilitator, og hvor producerende elever har stor indflydelse på deres egne læreprocesser. Vores workshops matcher de udfordringer, nutidens ledere, lærere og elever møder, når skole og samfund skal følges ad i en teknologisk udvikling. Læreplaner, fælles mål og særligt Faghæfte 48 er centrale referencepunkter i vores workshops, der alle beskæftiger sig med de fire centrale tematikker: Informationssøgning og -indsamling Produktion og formidling Analyse Kommunikation, videndeling og samarbejde Produktion & Formidling - en basal indføring i det didaktiske mindset og de tekniske arbejdsgange med ipad. Eleven som producent - en række workshops, der alle giver et dybere indblik i specifikke metoder, didaktik og teknologier. Disse workshops giver mulighed for at specialisere sig i en bestemt retning og giver tilsammen et godt overblik over potentialet med eleven som producerende formidler. Fagrettede kurser - workshops med fokus på de it didaktiske muligheder indenfor de enkelte fag. Alle workshops fungerer i en vekselvirkning mellem oplæg, hands-on og diskussion. Workshops kan have en varighed fra 3 timer til flere dage. De er designet til at lære dig at bruge dine Apple-produkter, så du kan udvikle undervisningen og din praksis. Kompas er eneudbyder af Apple Professionel Development i Danmark. produktion og formidling Eleven som producent Produktion og Formidling 1-3 iwork ilife Podcasting ibooks Author Digital Historiefortælling Blogs & Wikis Challenge Based Learning Medialiseringen stiller særlige krav til de didaktiske, tekniske og faglige kompetencer. Alle workshops er sammensat med udgangspunkt i disse tre elementer, vægtet efter workshoppens formål og kursisternes behov. Kataloget er bygget op om tre kategorier med en naturlig progression. fagrettede kurser Dansk Sprogfag Naturfag Matematik 5

4 Produktion og Formidling Undervis med mange medier Produktion og formidling er centrale teamer i alle skolens fag, men stiller samtidig store krav til lærerens og elevens kompetencer. Arbejdsformen fordrer bl.a. kompetencen til at afstemme indhold og virkemidler efter budskab og modtager. Samtidig skal både lærere og elever beherske de tekniske muligheder til et niveau, der sætter indholdet og fagligheden i centrum. Workshoppen er et grundkursus og har til formål at sætte kursisterne i stand til at arbejde multimodalt med ipad, i en kreativ og faglig kontekst. På denne workshop klædes kursisterne på til at: Facilitere og inspirere elevernes læring og kreativitet. Inspiration til mobil læring og undervisning på tværs af fysiske rammer. Styrke elevernes evne til formidling via digitale medier. Konkrete ideer til brugen af ipads i den daglige undervisning. Metoder og arbejdsgange til deling og evaluering af elevproduktioner. Kendskab til de medfølgende apps, samt 3. parts apps. II: Produktion Filmproduktion Præsentationer Animationsfilm Didaktiske overvejelser og gevinster III: Flere muligheder Forberedelse og planlægning via apps Multimodale værktøjer Produktion af ebøger Præsentation af forskellige apps og arbejdsgange til deling af digitalt indhold Didaktiske overvejelser og gevinster. Undervisere og/eller ledere på alle niveauer. 3x3 timer. Workshoppen afvikles over flere dage. Der stilles ikke krav til forudgående kendskab til ipad. I: Basis Grundlæggende forståelse af ipad ens funktioner og navigation Produktion og deling af dokumenter i Pages Didaktiske overvejelser og gevinster 7

5 iwork Øg produktiviteten og kritisk tænkning i klasselokalet ilife Skab kreativitet i klasselokalet Den multimodale undervisning åbner for en verden af muligheder. Elever kan udtrykke sig gennem en række forskellige medier, både enkeltvis og kombineret. Elever skal lære at udtrykke deres budskaber gennem bevidste, kritiske valg af medier, form og indhold. Denne workshop udforsker det pædagogiske potentiale og de tekniske muligheder i produktion af tekstdokumenter, regneark og præsentationer i iwork. Der vil være fokus på virkemidler, didaktiske anvendelsesmuligheder, tekniske værktøjer samt målsætning & evaluering af elevproduktioner. På denne workshop klædes kursisterne på til at: Bruge digitale værktøjer til at tilpasse elevernes læringsaktiviteter og beskrive forskellige læringsmetoder, arbejdsstrategier og evner. Facilitere og inspirere elevernes læring og kreativitet. Styrke elevernes evne til kreativ og innovativ tænkning. Fremme elevernes refleksioner og bruge kollaborative værktøjer til at belyse deres egen læring. I: Keynote Designe præsentationer Keynote som animationsprogram Publicere og dele Didaktiske overvejelser II: Pages Produktion af dokumenter, brochurer og plakater. og diagrammer Bruge forskellige medier Didaktiske overvejelser III: Numbers Oprette regneark Bruge formler og celleformater Designe diagrammer og grafer Didaktiske overvejelser IV: Forbindelser med læreplaner Lave og dele multimediekollager Eksportere og importere Anvendelse og overvejelser i klasseværelset Undervisere og/eller ledere på alle niveauer. 6 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad og/eller Mac. Workshoppen udbydes både til ipad og Mac. Den multimodale undervisning åbner for en verden af muligheder. Elever kan udtrykke sig gennem en række forskellige medier, både enkeltvis og kombineret. Billede, lyd og video fylder stadig mere i dagligdagen, både hjemme og i skolen. Workshoppen fokuserer på de muligheder og udfordringer, arbejdet med billede, lyd og video giver både pædagogisk og teknisk. Kursisterne klædes på til at integrere de kreative muligheder i deres daglige undervisning. Der vil være fokus på virkemidler, didaktiske anvendelsesmuligheder, tekniske værktøjer samt målsætning og evaluering af elevproduktioner. På denne workshop klædes kursisterne på til at: Give eleverne kompetencer i produktion og formidling af fagligt indhold. Facilitere og inspirere elevernes læring og kreativitet. Styrke elevernes evne til kreativ og innovativ tænkning. Fremme elevernes refleksioner og bruge kollaborative værktøjer til at belyse deres egen læring. Skabe digitale arbejds- og læringsmiljøer. Styrke digital viden, færdigheder og arbejdsgange, der er repræsentative for et globalt samfund. I: iphoto Billeder i undervisningen Optage, importere og redigere billeder Oprette album, bøger med historier og slideshows Didaktiske overvejelser II: GarageBand Podcast i undervisningen Optagelse og redigering Deling Podcasts Dele podcasts Didaktiske overvejelser III: imovie Film i undervisningen Planlægge en film og bruge storyboard Producere og dele film Didaktiske overvejelser Undervisere og/eller ledere på alle niveauer. 6 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad og/eller Mac. Workshoppen udbydes både til ipad og Mac. 9

6 Podcasting Produktion og deling af indhold Udforsk de mange muligheder for at styrke den mundtlige dimension i undervisningen med podcasting. Kursisterne lærer om podcasts i grundtræk og skriver deres egne manuskripter samt optager, redigerer, producerer og publicerer deres egne detaljerede podcasts i Soundcloud og andre steder. Når de bliver mere fortrolige med værktøjerne, skal deltagerne også diskutere, hvilken rolle podcasting spiller i uddannelsessektoren, og hvordan man kan bruge podcasting til at motivere elever med forskellige undervisningsformer. På denne workshop klædes kursisterne på til at: Forstå Podcasts i grundtræk og fremstille en original podcast fra planlægning til produktion Forstå hvordan podcasts kan bruges som effektive didaktiske værktøjer i undervisningen Finde og abonnere på kvalitets-podcasts, der støtter aktuelle lære planer eller professionel udvikling I: Introduktion til podcasts Podcast i undervisningen Podcasts i grundtræk Finde og udforske Evaluere og administrere podcastressourcer II: Lave en podcast Storyboard Lave en podcast i GarageBand Didaktiske overvejelser III: Publicere din podcast Publicere din podcast Dele podcasts IV: Videre til næste niveau Ressourcer i itunes U og andre steder Podcasts til fremme af professionel udvikling Anvendelse og overvejelser i klasselokalet Undervisere og/eller ledere på alle niveauer. 6 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad og/eller Mac.

7 ibooks Author Producer dine egne E-bøger ibooks Author åbner helt nye muligheder i undervisningen. Alle kan nu producere egne digitale undervisningsmaterialer og dele dem med kollegaer/elever, eller tage skridtet fuldt ud og udgive dem i ibooks. Med udgangspunkt i programmet ibooks Author arbejdes der med at skabe digitale bøger til ipad. Bøgerne vil indholde tekst, film, keynote-præsentationer, 3D-modeller, interaktive billeder og lyd. Der vil være fokus på samarbejde og interaktionen i mellem de forskellige medier og teknikker. Kurset er især henvendt til skoler og undervisere, der har ipads som det primære medie, og som ønsker at skabe multimodale produktioner og processer. På denne workshop klædes kursisterne på til at: Udarbejde og udgive egne E-bøger med forskellige typer medier Kombinere forskellige medier i en didaktisk kontekst Benytte ibooks Author som didaktisk redskab i undervisningen II: Lave en ibook Planlægning af indhold Produktion af forskellige medietyper Sammensæt en ibook Didaktiske overvejelser III: Udgive og dele Del en ibook med kollegaer/elever Udgiv i ibooks IV: ibooks Author i undervisningen Eksempler på anvendelse som redskab i undervisningen Didaktiske overvejelser. Undervisere og/eller ledere på alle niveauer. 6 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad og/eller Mac. I: ibooks Author E-bogen som didaktisk redskab Det gode eksempel 13

8 Digital Historiefortælling Fortæl med mange medier Digital historiefortælling åbner for elevernes kreativitet og lader mange forskellige medier komme til udtryk. Workshoppen udforsker det didaktiske potentiale i historiefortælling med mange medier. Deltagerne lærer at skrive deres egne manuskripter, arbejde med storyboards samt at filme, redigere og producere en original kortfilm. Samtidig udforskes teknikker til administration af projekter med digital historiefortælling i klasselokalet med en række forskellige apps. På denne workshop klædes kursisterne på til at: Bruge digital historiefortælling i en faglig kontekst. Bruge digitale medier til at fremme det individuelle udtryk og opbygge kollektiv viden Udvikle undervisningsstrategier, som hjælper elever med at bruge medier som visuel kunst, animation, grafik, tekst og lyd I: Digital historiefortælling Digital historiefortælling som faglig & kreativ metode Planlægge historien Didaktiske muligheder og kreative benspænd II: Producere historien Forberedelse Produktion Optagelse III: Præsentation og deling Dele projekter Diskutere indhold og vurderingsmetoder IV: Kommunikation, samarbejde og vurdering Strategier for integration i undervisningen Anvendelse og overvejelser i klasselokalet Undervisere og/eller ledere på alle niveauer. 6 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad og/eller Mac.

9 Blogs & Wikis Bedre samarbejde og deling i klasselokalet Challenge Based Learning Frem kritisk tænkning og innovation Blogs og Wikis har mange anvendelsesmuligheder i undervisningen - til portefølje, deling, diskussion mm. Workshoppen udforsker, hvorledes brugen af blogs og wikis kan understøtte læreprocesser og samarbejdet i undervisningen. Der arbejdes konkret med at udvikle og administrere indhold på både Wikis og Blogs på Apples produkter. Der fokuseres særligt på mulighederne for kommunikation, deling og samarbejde i en didaktisk kontekst. På denne workshop klædes kursisterne på til at: Arbejde med værktøjer til interaktiv kommunikation og samarbejde Skabe meningsfulde og motiverende undervisningsaktiviteter når som helst og hvor som helst Hjælpe elever med at blive selvtænkende producenter og forbrugere af viden At forstå betydningen af samarbejde og social interaktion i undervisningen I: Blogs og Wikis Blog og wikis som porteføljeværktøj Bruge blogs som diskussionsværktøjer Bruge wikis til at dele ideer II: Personlig læring Producere indhold Finde indhold Dele indhold III: Lokal implementering Udforske online-ressourcer Planlægge implementering i klasselokalet Undervisere og/eller ledere på alle niveauer. 6 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad og/eller Mac. Denne workshop henvender sig til lærere, der vil have deres elever til at identificere virkelige problemer og samarbejde om at finde løsninger vha. teknologi. I forbindelse med udfordringsbaseret læring (Challenge-based Learning / CBL) vil deltagerne afprøve en innovativ måde at løse autentiske problemer med relevans for elever og studerende. Udfordringsbaseret læring bruger teknologi til at løse virkelige problemer og er en brugsklar, og skalérbar model til klasselokalet eller skolen. Workshopdeltagerne designer en relevant og fokuseret oplevelse med udfordringsbaseret læring, der kan bruges i deres egne omgivelser. På denne workshop klædes kursisterne på til at: Bruge digitale værktøjer til at tilpasse elevernes læringsaktiviteter og beskrive forskellige læringsmetoder, arbejdsstrategier og evner. Facilitere og inspirere elevernes læring og kreativitet. Styrke elevernes evne til kreativ- og innovativ tænkning. Fremme elevernes refleksioner og bruge kollaborative værktøjer til at belyse deres egen læring. I: Challenge Based Learning Baggrund for Challenge Based Learning Fremtidens læringsrum II: Ressourcer og værktøjer Kollaborativ research og formidling Egnede værktøjer Didaktisk overvejelser III: Forbindelser med læreplaner Lave og dele multimediekollager Eksportere og importere Design dit eget Challenge Based Learning forløb Anvendelse og overvejelser i klasseværelset IV: ibooks Author i undervisningen Eksempler på anvendelse som redskab i undervisningen Didaktiske overvejelser. Undervisere og/eller ledere på alle niveauer. 6 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad og/eller Mac. 17

10 Om Challenge Based Learning Baggrund og metode Der findes en række metoder til undervisningen, der arbejder med at motivere eleverne og fremme læring gennem arbejdet med autentiske problemstillinger. Challenge Based Learning benytter denne tilgang og trækker samtidig på alle de værktøjer og muligheder 1:1 undervisningsmiljøer stiller til rådighed. Challenge Based Learning benytter digitale medier og redskaber i en modificerende og redefinerende kontekst jvnfr. SAMR modellen. Challenge Based Learning er arbejde med virkelige problemstillinger, der inddrager og udvikler en række kompetencer. I hovedtræk sigter metoden på at: guiding questions big idea Essential question the challenge guiding activities solution-action Stille opgaver, der har en forankring i virkeligheden og er autentiske for eleverne Skabe ægte engagement omkring opgaverne Integrere så mange fag som muligt Udvikle kompetence og evne til samarbejde, tværfaglighed, kreativ tænkning, problemløsning mfl. Inddrage så mange intreressenter som muligt fra samfundet Arbejdsmetoden kan inddeles i følgende trin: guiding resources: web and itunes u Hovedemne Big idea Emnet skal være bredt og kunne bearbejdes fra forskellige vinkler. For at det skal virke motiverende, er det vigtigt at emnet er aktuelt og relevant for eleverne og samfundet. F.eks bæredygtighed. Hovedspørgsmål Essential Questions Eleverne udarbejder en bred vifte af relevante tanker og spørgsmål til emnet med udgangspunkt i deres eget liv og lokalsamfund. Hver gruppe udvælger og kvalificerer et spørgsmål til videre bearbejdelse f.eks. Hvordan påvirker mit vandforbrug verden? Hovedspørgsmålet formidles gennem en digital produktion. Udfordringen The Challenge Der formuleres en opgave på basis af spørgsmålet, som udfordrer eleverne til at undersøge et emne og udarbejde et løsningsforslag til problemstillingen. Løsningen skal være realistisk, give mening og være mulig at føre ud i livet. Hjælpe Spørgsmål, Aktiviteter & Ressourcer Guiding Questions, Activities and Ressources Eleverne udarbejder en række vejledende spørgsmål, der kortlægger de nødvendige vidensfelter i arbejdsprocessen. Løsningsforslag/Konklusion Solutions Det er vigtigt at opgaven er tilstrækkelig bred, så eleverne har mulighed for at komme med forskellige løsningsforslag, der alle er klart formulerede, konkrete og handlingsrettede. Det er vigtigt at eleverne i videst muligt omfang får mulighed for at afprøve deres løsninger i et autentisk miljø - også selvom det kan være vanskeligt. Evaluering/Vurdering Assessment Evalueringen sker både i forhold til de opstillede læringsmål, men i ligeså høj grad i forhold selve arbejdsprocessen og de kompetencer den har inddraget. Formidling Publishing Eleverne forpligtes til at formidle arbejdsprocessen og resultatet via digitale medier med tekst, lyd, billeder og video. Formidlingsprocessen er dels med til at bevidstgøre eleverne om arbejdsprocessen, men er samtidig også med til at involvere andre interessenter i projektet - f.eks. kammerater, forældre, mennesker fra lokalområdet mm. publishing: student samples assessment publishing: student observation Eleverne tilrettelægger herefter en række aktiviteter og identificerer ressourcer, der kan hjælpe dem med at besvare de vejledende spørgs mål f.eks.: simulationer, studiebesøg, forelæsninger, kilder mm. 19

11 ipad i Dansk Workshoppen udforsker, hvordan brugen af mange medier kan styrke faglighed, kreativitet og engagement i danskundervisningen. Med udgangspunkt i teori, best practice og gennem hands-on øvelser inspireres deltagerne til at udarbejde egne undervisningsforløb med mange medier. Workshoppen har til formål at styrke og udvikle deltagernes praksis fra en didaktisk og teknisk synsvinkel. Kursisterne vil gennem hands-on opgaver komme til at arbejde med en række apps og afprøve metoder, der er direkte anvendelige i den daglige undervisning. et er tilrettelagt under hensyntagen til de forskelligar tede krav i de forskellige faser, hvorfor første halvdel er fastlagt og sidste halvdel tilrettelægges efter kursisternes sammensætning og behov. På denne workshop får kursisterne kendskab til: Muligheder og udfordringer i arbejdet med mange medier. Strategier for udarbejdelse af multimodale undervisningsforløb i dansk. Relevante apps. Hvorledes teknologi kan være med til at redefinere læringsrummet. I: Didaktisk design i Dansk Relevant forskning Principper for it-didaktisk design II: Eleven som producent i dansk Best practice - eksempler fra virkeligheden Planlægning, afvikling & evaluering Didaktiske overvejelser til egne forløb. Undervisere i faget dansk. 3 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad. 21

12 ipad i Sprogfag ipad i matematik Lær hvordan brugen af it kan styrke den mundtlige og skriftlige dimension og skabe engagement i sprogundervisningen. Med udgangspunkt i teori, best practice og gennem hands-on øvelser, inspireres deltagerne til at udarbejde egne undervisningsforløb med mange medier. Workshoppen har til formål at styrke og udvikle deltagernes praksis fra en didaktisk og teknisk synsvinkel. Deltagerne bruger ipad og programmer til at lave indhold, der fokuserer på læsefærdighed, forståelse, grammatik, ordforråd og sproglig fremstilling samt præsentationsfærdigheder. et er tilrettelagt under hensyntagen til de forskelligartede krav i folkeskolens faser, hvorfor første halvdel er fastlagt, og sidste halvdel tilrettelægges efter kursisternes sammensætning og behov. På denne workshop får kursisterne kendskab til: Muligheder og udfordringer i arbejdet med mange medier Strategier for udarbejdelse af egne multimodale undervisnings forløb i sprogundervisningen Hvordan man kombinerer medieemner som illustration af læring I: Didaktisk design i sprogfag Relevant forskning Principper for it-didaktisk design II: Eleven som producent i sprogfag Best practice eksempler fra virkeligheden Producér og præsentér demonstration af forståelse Didaktiske overvejelser til egne forløb Undervisere i sprogfag. 3 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad. Workshoppen udforsker, hvordan flere medier åbner nye muligheder i matematikundervisningen både inde i- og udenfor klasselokalet. Workshoppen har til formål at styrke og udvikle deltagernes praksis fra en didaktisk og teknisk synsvinkel. Kursisterne vil gennem hands-on opgaverne komme til at arbejde med en række apps og afprøve metoder, der er direkte anvendelige i den daglige undervisning. et er tilrettelagt under hensyntagen til de forskelligartede krav i de forskellige faser, hvorfor første halvdel er fastlagt og sidste halvdel tilrettelægges efter kursisternes sammensætning og behov. På denne workshop får kursisterne kendskab til: At lave varieret indhold og faglige aktiviteter til matematikundervisning At bruge ipad til dataopsamling At bruge ipad til understøttelse af matematikundervisning Relevante apps I: Didaktisk design i Matematik Relevant forskning Principper for it-didaktisk design II: Arbejdsmetoder og værktøjer Best practice - eksempler fra virkeligheden Hverdagens matematik Illustrer forståelse med billeder, lyd og video Numbers Dataopsamling Didaktiske overvejelser til egne forløb. Undervisere i matematik. 3 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad. 23

13 ipad i Naturfag Workshoppen udforsker, hvordan ipad, lyd, billede, video og dataloggere kan være med til at levendegøre naturfagsundervisningen og engagere eleverne.med udgangspunkt i teori, best practice og gennem hands-on øvelser, inspireres deltagerne til at udarbejde egne undervisningsforløb med mange medier. Workshoppen har til formål at styrke og udvikle deltagernes praksis fra en didaktisk og teknisk synsvinkel. Kursisterne vil gennem handson opgaver komme til at arbejde med en række apps og afprøve metoder, der er direkte anvendelige i den daglige undervis ning. et er tilrettelagt under hensyntagen til de forskellig-artede krav i de forskellige faser, hvorfor første halvdel er fastlagt, og sidste halvdel tilrettelægges efter kursisternes sammensætning og behov. På denne workshop får kursisterne kendskab til: Muligheder og udfordringer i arbejdet med mange medier Eksterne dataloggere Relevante apps Hvorledes teknologi kan være med til at redefinere og udvide læringsrummet. I: Didaktisk design i Naturfag Relevant forskning Principper for it-didaktisk design II: Udforsk, afprøv og illustrer Best practice - eksempler fra virkeligheden Billeder, lyd og video i naturfag Dataopsamling via indbyggede sensorer og apps Dataopsamling med eksterne sensorer Didaktiske overvejelser til egne forløb. Undervisere i naturfag. 3 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad. 25

14 Det 21. århundredes skole inspiration og modeller Over især de seneste ti år er der blevet forsket i teknologiens potentiale i undervisningen og der begynder derfor at være en del relevante undersøgelser at trække på. Samtidig har mange skoler, både nationalt og internationalt, igangsat 1:1 projekter og dermed givet omverdenen mulighed for at lære af deres erfaringer. Kompas benytter både erfaringerne og den tilgængelige forskning på området. Vores kompetenceudviklingsforløb er inspireret af en række tænkninger og modeller, der illustrerer udfordringer og muligheder med it i undervisningen. Flere undersøgelser har gennem de seneste år vist, at integreret itteknologi kan være med til at understøtte og forandre undervisningen. Undersøgelserne viser dog også, at det stiller krav til lærerens kompetencer indenfor flere områder. TPACK Modellen Mishra og Koehlers TPACK model fra 2006, er en videreudvikling af Lee Schulmans PCK model fra 1986 (Pedagogical content Knowledge). TPACK identificerer tre kernekompetencer, der alle er nødvendige for, at it kan integreres i undervisningen: Teknologisk kompetence, Pædagogisk kompetence og Fagkompetence. TPACK illustrerer det komplekse sammenspil mellem de tre områder og hvordan de griber ind i hinanden, når der arbejdes med integration af it i undervisningen. Udfordringen er at balancere kompetenceudviklingen, således at den enkelte lærer bliver fortrolig indenfor alle tre områder. Teknologisk kompetence Den teknologiske kompetence skal her forstås i bredeste betydning, som viden om- og evnen til at benytte både analoge og mere avancerede digitale teknologier. I sammenhæng med 1:1 er der særligt fokus på kompetencen til at benytte en række digitale teknologier og medier. Kort sagt handler den teknologiske kompetence om evnen til at forstå mulighederne i - og betjene de redskaber, analoge og digitale, som bruges i skolen. Pædagogisk kompetence Pædagogisk kompetence i TPACK er viden om processer og metoder til undervisning og læring (didaktik). Den omfatter blandt andet overordnede pædagogiske formål, værdier og mål. Den bygger på forståelse for- og viden om kognitive, sociale og udviklingsmæssige processer. Faglig kompetence Faglig kompetence i TPACK skal forstås bredt som lærernes viden indenfor det enkelte fag. Dette omfatter viden om begreber, teorier, ideer, organisatoriske rammer og viden om dokumentation og beviser. Det dækker også over tilgange og etableret praksis i arbejdet med at udvikle viden indenfor faget. TPACK illustrerer, hvordan alle tre kompetencer bringes i spil, når der undervises med it-teknologi og hvordan hver enkelt undervisningssituation fordrer en unik sammenblanding af de tre faktorer. Lærerens evne til at navigere kombinationen af pædagogik, teknologi og fagligt indhold bliver dermed helt central. Kompas workshops er tilrettelagt i spændingsfeltet mellem TPACK modellens tre områder og arbejder med at gøre teorien praktisk nær og omsættelig for den enkelte kursist. TPACK modellen Teknisk, Pædagogisk og Faglig kompetence Technological Pedagogical Knowledge (TPK) Pedagogcal Knowledge (PK) contexts Technological Pedagogical content Knowledge (TPACK) Technological Knowledge (TK) Pedagogical content Knowledge Content Knowledge (tck) Technological content Knowledge (TCK) 27

15 Det 21. århundredes skole fortsat SAMR Substitution, Augmentation, Modifikation, Redefinition. enhancement REDEFINITION Tech allows for the creation of new tasks, previously inconceivable MODIFICATION Tech allows for the significant task redesign AUGMENTATION Tech acts as a direct tool substitute, functional improvement SUBSTITUTION Tech acts as a direct tool substitute, with no functional change transformation SAMR modellen blev udarbejdet i 2006 af Dr. Ruben Puentedura i forbindelse med et studie af State of Maine 1:1 projektet. Han undersøgte, hvorfor nogle skoler fik bedre resultater end andre, til trods for at de arbejdede med de samme grundvariabler: samme mål, samme teknik, samme kompetenceudvikling. Puentedura konkluderede, at it gør det muligt at redefinere undervisningen, men at det er en forudsætning, at it ikke bare anvendes til erstatte pen og papir. Han udviklede derfor SAMR modellen, der gennem fire niveauer illustrerer, hvilken rolle it spiller i en konkret undervisnings-situation. Hans hovedpointe er, at først når der arbejdes på modifikation-, eller redefinitionstrinnet realiseres potentialet i anvendelsen af it i undervisningen. F.eks. når eleverne fra forskellige skoler kan samarbejde på tværs af landegrænser om samme projekt og derigennem opnår et globalt perspektiv og en bredere indsigt. Modellens fire niveauer er her forholdt en dansk kontekst. Substitution: It erstatter andre redskaber, men tilfører ikke ekstra funktionalitet. Eks. En fysisk bog overført til skærmen, uden ekstra funktionalitet. Bogen fungerer på samme måde og teknologien tilfører ikke undervisningen noget nyt. Resultatet er uændret. Augmentation: It erstatter andre redskaber og tilfører nye muligheder. Eks. Brugen af tekstbehandling med stavekontrol. Aktiviteten er den samme, men skriveprocessen tilføres væsentlige nye muligheder. Teknologien er dermed med til at ændre skriveprocessen og styrker undervisningen, uden at ændre den væsentligt. Modifikation: It gør det muligt at ændre størstedelen af en opgave, der skal udføres. Eks. It giver mulighed for at arbejde ligeværdigt med medier og åbner for udtryks- og samarbejdsformer, der før var umulige. Teknologi tilfører dermed undervisningen væsentlige nye muligheder, med indflydelse på både metode og resultat. Redefinition: It åbner op for muligheder, der er utænkelige uden brug af teknologi. Eks. Brugen af mobile enheder som ipad, tillader nye former for organisering og opgaveløsning. Undervisningen er ikke længere bundet til tid og sted. Teknologien ændrer fundamentalt undervisningens vilkår og ændrer væsentligt på metode og resultat. SAMR og TPACK modellen udgør tilsammen et brugbart, analyseog planlægningsværktøj, både på organisatorisk niveau og for den enkelte lærer. Begge modeller bruges aktivt i Kompas workshops. Hent inspiration Kompas henter viden og inspiration i hele verden. Her er to interessante bud på inspirationskilder, der kan bruges i arbejdet med 1:1. 29

16 Det 21. århundredes skole fortsat life and career skills learning and innovation skills core subjects and 21 st century themes information media, and technology skills 24/7 access to tools and resources 21 st century skill outcomes students relevant and applied curriculum Standards and assessments culture of creativity and innovation informative assessments curriculum and instruction Professional development social & emotional connection learning environments Partnership for 21st Century Skills En gruppe private firmaer, delstater og organisationer i USA har nedsat en gruppe, der kalder sig Partnership for 21st century skills. Gruppens formål er at medvirke til at udvikle det amerikanske skolesystem, med udgangspunkt i en forestilling om, hvilke kompetencer fremtidens arbejdsgivere og samfund vil efterspørge. Gruppen har udarbejdet en rammemodel, der grupperer og beskriver de kompetencer studerende skal tilegne sig, samt de støttesystemer det kræver. Modellen beskrives i dybden her: Apple Classroom of Tomorrow - Today Apple har siden 1985 arbejdet med at støtte skoleudvikling i USA. Fokus har været på it-teknologiens potentiale i uddannelse og der er gennem flere år blevet arbejdet med 1:1 i undervisningen. Det har resulteret i en model Apple kalder ACOT2 - Apple Classroom of Tomorrow - Today. Modellens formål er, på en enkel måde, at sætte fokus på de væsentligste principper for udformningen af det 21. århundredes high school. Designprincipperne er velkendte, men modellen adskiller sig ved at undgå den kompleksitet, der karakteriserer de fleste lignende modeller. Modellen og de seks hovedområder beskrives indgående her: 31

17 KOMPAS T: M: W:

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medielæringsstrategi 0-18 år

Medielæringsstrategi 0-18 år Medielæringsstrategi 0-18 år Center for Skole og Dagtilbud Forord I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat tre statslige initiativer, der

Læs mere

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Forord Dette er første udgave af beskrivelsen af interventionsdesignet i demonstrationsskoleprojektet

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015 Nr. 64 > JuNI > 2015 På DAnsK som AnDEtsPROg FOR VOKsnE Leder side 02 Danskuddannelser til voksne udlændinge en evaluering side 03 Evas rapport om danskuddannelserne er et godt redskab side 03 Fornyet

Læs mere

NYE MEDIER NYE LÆRINGSSTRATEGIER

NYE MEDIER NYE LÆRINGSSTRATEGIER NYE MEDIER NYE LÆRINGSSTRATEGIER Roland Hachmann UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK UDVIKLING OG FORSKNING Nye medier - nye læringsstrategier August 2013 1 Roland Hachmann University College Syddanmark Udvikling

Læs mere

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi.

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi. Når it i skolen fremmer læring Af Anne Marie Vinther, forlagsredaktør Nr. 3 april 2014, 14. årgang Tema: It-didaktik Mere it har i mange år været svaret på en bedre folkeskole. I denne reformtid er der

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Kurser & uddannelser 2014-2015 for lærere, ledere og pædagoger i grundskolen Klar til ny folkeskole 2014-2015? I UCC s kursus- og uddannelseskatalog finder du

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Valgmodul: IKT projektledelse i skoleudvikling Vejleder: Karin T. Levinsen Aflevering:

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

It- og mediekompetencer i folkeskolen

It- og mediekompetencer i folkeskolen Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 5 2010 Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

CURSIV NR. 8 2011. It-didaktisk design. Bente Meyer (red.) Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet 2011

CURSIV NR. 8 2011. It-didaktisk design. Bente Meyer (red.) Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet 2011 2 CURSIV NR. 8 2011 It-didaktisk design Bente Meyer (red.) Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet 2011 2 CURSIV Skriftserie udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU),

Læs mere

STYRK UDDANNELSESKVALITETEN GENNEM DIGITALE LÆRINGSTEKNOLOGIER

STYRK UDDANNELSESKVALITETEN GENNEM DIGITALE LÆRINGSTEKNOLOGIER STYRK UDDANNELSESKVALITETEN GENNEM DIGITALE LÆRINGSTEKNOLOGIER En inspirationsguide til videregående uddannelsesinstitutioners arbejde med digitale læringsteknologier INDHOLD Denne publikation er tænkt

Læs mere

De bøger vi har købt, forsvinder jo ikke empiriske studier af skolelederperspektiver på digitale læremiddelkulturer i skolen

De bøger vi har købt, forsvinder jo ikke empiriske studier af skolelederperspektiver på digitale læremiddelkulturer i skolen De bøger vi har købt, forsvinder jo ikke empiriske studier af skolelederperspektiver på digitale læremiddelkulturer i skolen af Ove Christensen og René B. Christiansen, læremiddel.dk 1. Indledning: Formål

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Varieret undervisning, der virker... side 3 2. Andendelsesorienteret

Læs mere

Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet

Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet e Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Sammenfatning af analysens resultater Version 1.0 5/6 2009 Version 1.0 1 Zangenberg & Company Indhold

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Professionsbachelorprojekt. It-didaktisk design i historieundervisningen

Professionsbachelorprojekt. It-didaktisk design i historieundervisningen Professionsbachelorprojekt It-didaktisk design i historieundervisningen Professionsbachelorprojekt - it-didaktisk design i historieundervisningen ERFARINGER OG VISIONER JENS ANDERSEN-MØLGAARD University

Læs mere

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Indledning 1 Titelblad Sms-spil Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Aalborg Universitet Juni 2011 (Aalborg Universitet i samarbejde med Aarhus Universitet, Copenhagen

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Inspiration til arbejdet med skolereformen De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs af skolernes projekter 7 Varieret og anvendelsesorienteret

Læs mere

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Foto: STIIL Grafisk tilrettelægger: Kommunikationssekretariatet ISBN: 978-87-603-3032-2 Undervisningsministeriet,

Læs mere