Apple Professional Development Kursuskatalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Apple Professional Development Kursuskatalog"

Transkript

1 Apple Professional Development Kursuskatalog

2 forord Samarbejde, kreativitet, kritisk tænkning, tværfaglighed, er blot nogle få af de ord, der kendetegner de bløde kompetencer børn og unge skal tilegne sig i løbet af deres uddannelse. Både forskere, erhvervsledere og politikere forudser et stigende behov for kompetencer, der sætter den enkelte i stand til at begå sig i et omskifteligt, medialiseret samfund. Skolen skal, som et spejl af samfundet, imøde komme behovet ved at udvikle læringsmiljøer, der både bidrager til den enkeltes faglighed, men som også benytter sig af de åbne, fleksible arbejdsformer, der kendetegner videnssamfundet. Når skoler implementerer 1:1 løsninger åbnes klasserummet for videnssamfundets mange medier og arbejdsformer. Elevernes måde at benytte teknologi på sætter hurtigt aftryk på undervisningen og danner bro mellem skolen og den private livssfære. De teknologiske muligheder er næsten ubegrænsede og åbner op for nye måder at tænke undervisning på. Teknikken skaber mulighed for at nytænke indretningen af læringsmiljøet til glæde for både lærere og elever, men stiller samtidig krav til omtanke og kritiske valg, så teknikken bliver et brugbart redskab i en målsat læringsproces. Teknologi kan bidrage med helt særlige muligheder for at gentænke og redefinere undervisningen i forhold til f.eks. samarbejde, simulation, produktion, databearbejdning, kommunikation og deling. Brugt rigtigt kan teknologi understøtte autentiske, engagerende arbejdsformer, der ikke blot gør undervisningen mere interessant, men også højner fagligheden og styrker de bløde kompetencer. Potentialet er der, men skal det realiseres kræver det en helhedsorienteret tilgang til undervisningen, hvor pædagogik, fag og teknik tænkes sammen - både på ledelsesplan og af den enkelte lærer.

3 Om kompas Kompas tilbyder procesbaseret kompetenceudvikling for grundskoler og ungdomsuddannelser, der gennem en 1:1 implementering ønsker at sætte fokus på medier, kreativitet og nye pædagogiske muligheder. Alle uddannelseskonsulenter er udvalgte praktikere, digitale frontløbere og dygtige didaktikere. Kompas arbejder med en åben, projektbaseret tilgang til undervisningen, hvor læreren fungerer som facilitator, og hvor producerende elever har stor indflydelse på deres egne læreprocesser. Vores workshops matcher de udfordringer, nutidens ledere, lærere og elever møder, når skole og samfund skal følges ad i en teknologisk udvikling. Læreplaner, fælles mål og særligt Faghæfte 48 er centrale referencepunkter i vores workshops, der alle beskæftiger sig med de fire centrale tematikker: Informationssøgning og -indsamling Produktion og formidling Analyse Kommunikation, videndeling og samarbejde Produktion & Formidling - en basal indføring i det didaktiske mindset og de tekniske arbejdsgange med ipad. Eleven som producent - en række workshops, der alle giver et dybere indblik i specifikke metoder, didaktik og teknologier. Disse workshops giver mulighed for at specialisere sig i en bestemt retning og giver tilsammen et godt overblik over potentialet med eleven som producerende formidler. Fagrettede kurser - workshops med fokus på de it didaktiske muligheder indenfor de enkelte fag. Alle workshops fungerer i en vekselvirkning mellem oplæg, hands-on og diskussion. Workshops kan have en varighed fra 3 timer til flere dage. De er designet til at lære dig at bruge dine Apple-produkter, så du kan udvikle undervisningen og din praksis. Kompas er eneudbyder af Apple Professionel Development i Danmark. produktion og formidling Eleven som producent Produktion og Formidling 1-3 iwork ilife Podcasting ibooks Author Digital Historiefortælling Blogs & Wikis Challenge Based Learning Medialiseringen stiller særlige krav til de didaktiske, tekniske og faglige kompetencer. Alle workshops er sammensat med udgangspunkt i disse tre elementer, vægtet efter workshoppens formål og kursisternes behov. Kataloget er bygget op om tre kategorier med en naturlig progression. fagrettede kurser Dansk Sprogfag Naturfag Matematik 5

4 Produktion og Formidling Undervis med mange medier Produktion og formidling er centrale teamer i alle skolens fag, men stiller samtidig store krav til lærerens og elevens kompetencer. Arbejdsformen fordrer bl.a. kompetencen til at afstemme indhold og virkemidler efter budskab og modtager. Samtidig skal både lærere og elever beherske de tekniske muligheder til et niveau, der sætter indholdet og fagligheden i centrum. Workshoppen er et grundkursus og har til formål at sætte kursisterne i stand til at arbejde multimodalt med ipad, i en kreativ og faglig kontekst. På denne workshop klædes kursisterne på til at: Facilitere og inspirere elevernes læring og kreativitet. Inspiration til mobil læring og undervisning på tværs af fysiske rammer. Styrke elevernes evne til formidling via digitale medier. Konkrete ideer til brugen af ipads i den daglige undervisning. Metoder og arbejdsgange til deling og evaluering af elevproduktioner. Kendskab til de medfølgende apps, samt 3. parts apps. II: Produktion Filmproduktion Præsentationer Animationsfilm Didaktiske overvejelser og gevinster III: Flere muligheder Forberedelse og planlægning via apps Multimodale værktøjer Produktion af ebøger Præsentation af forskellige apps og arbejdsgange til deling af digitalt indhold Didaktiske overvejelser og gevinster. Undervisere og/eller ledere på alle niveauer. 3x3 timer. Workshoppen afvikles over flere dage. Der stilles ikke krav til forudgående kendskab til ipad. I: Basis Grundlæggende forståelse af ipad ens funktioner og navigation Produktion og deling af dokumenter i Pages Didaktiske overvejelser og gevinster 7

5 iwork Øg produktiviteten og kritisk tænkning i klasselokalet ilife Skab kreativitet i klasselokalet Den multimodale undervisning åbner for en verden af muligheder. Elever kan udtrykke sig gennem en række forskellige medier, både enkeltvis og kombineret. Elever skal lære at udtrykke deres budskaber gennem bevidste, kritiske valg af medier, form og indhold. Denne workshop udforsker det pædagogiske potentiale og de tekniske muligheder i produktion af tekstdokumenter, regneark og præsentationer i iwork. Der vil være fokus på virkemidler, didaktiske anvendelsesmuligheder, tekniske værktøjer samt målsætning & evaluering af elevproduktioner. På denne workshop klædes kursisterne på til at: Bruge digitale værktøjer til at tilpasse elevernes læringsaktiviteter og beskrive forskellige læringsmetoder, arbejdsstrategier og evner. Facilitere og inspirere elevernes læring og kreativitet. Styrke elevernes evne til kreativ og innovativ tænkning. Fremme elevernes refleksioner og bruge kollaborative værktøjer til at belyse deres egen læring. I: Keynote Designe præsentationer Keynote som animationsprogram Publicere og dele Didaktiske overvejelser II: Pages Produktion af dokumenter, brochurer og plakater. og diagrammer Bruge forskellige medier Didaktiske overvejelser III: Numbers Oprette regneark Bruge formler og celleformater Designe diagrammer og grafer Didaktiske overvejelser IV: Forbindelser med læreplaner Lave og dele multimediekollager Eksportere og importere Anvendelse og overvejelser i klasseværelset Undervisere og/eller ledere på alle niveauer. 6 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad og/eller Mac. Workshoppen udbydes både til ipad og Mac. Den multimodale undervisning åbner for en verden af muligheder. Elever kan udtrykke sig gennem en række forskellige medier, både enkeltvis og kombineret. Billede, lyd og video fylder stadig mere i dagligdagen, både hjemme og i skolen. Workshoppen fokuserer på de muligheder og udfordringer, arbejdet med billede, lyd og video giver både pædagogisk og teknisk. Kursisterne klædes på til at integrere de kreative muligheder i deres daglige undervisning. Der vil være fokus på virkemidler, didaktiske anvendelsesmuligheder, tekniske værktøjer samt målsætning og evaluering af elevproduktioner. På denne workshop klædes kursisterne på til at: Give eleverne kompetencer i produktion og formidling af fagligt indhold. Facilitere og inspirere elevernes læring og kreativitet. Styrke elevernes evne til kreativ og innovativ tænkning. Fremme elevernes refleksioner og bruge kollaborative værktøjer til at belyse deres egen læring. Skabe digitale arbejds- og læringsmiljøer. Styrke digital viden, færdigheder og arbejdsgange, der er repræsentative for et globalt samfund. I: iphoto Billeder i undervisningen Optage, importere og redigere billeder Oprette album, bøger med historier og slideshows Didaktiske overvejelser II: GarageBand Podcast i undervisningen Optagelse og redigering Deling Podcasts Dele podcasts Didaktiske overvejelser III: imovie Film i undervisningen Planlægge en film og bruge storyboard Producere og dele film Didaktiske overvejelser Undervisere og/eller ledere på alle niveauer. 6 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad og/eller Mac. Workshoppen udbydes både til ipad og Mac. 9

6 Podcasting Produktion og deling af indhold Udforsk de mange muligheder for at styrke den mundtlige dimension i undervisningen med podcasting. Kursisterne lærer om podcasts i grundtræk og skriver deres egne manuskripter samt optager, redigerer, producerer og publicerer deres egne detaljerede podcasts i Soundcloud og andre steder. Når de bliver mere fortrolige med værktøjerne, skal deltagerne også diskutere, hvilken rolle podcasting spiller i uddannelsessektoren, og hvordan man kan bruge podcasting til at motivere elever med forskellige undervisningsformer. På denne workshop klædes kursisterne på til at: Forstå Podcasts i grundtræk og fremstille en original podcast fra planlægning til produktion Forstå hvordan podcasts kan bruges som effektive didaktiske værktøjer i undervisningen Finde og abonnere på kvalitets-podcasts, der støtter aktuelle lære planer eller professionel udvikling I: Introduktion til podcasts Podcast i undervisningen Podcasts i grundtræk Finde og udforske Evaluere og administrere podcastressourcer II: Lave en podcast Storyboard Lave en podcast i GarageBand Didaktiske overvejelser III: Publicere din podcast Publicere din podcast Dele podcasts IV: Videre til næste niveau Ressourcer i itunes U og andre steder Podcasts til fremme af professionel udvikling Anvendelse og overvejelser i klasselokalet Undervisere og/eller ledere på alle niveauer. 6 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad og/eller Mac.

7 ibooks Author Producer dine egne E-bøger ibooks Author åbner helt nye muligheder i undervisningen. Alle kan nu producere egne digitale undervisningsmaterialer og dele dem med kollegaer/elever, eller tage skridtet fuldt ud og udgive dem i ibooks. Med udgangspunkt i programmet ibooks Author arbejdes der med at skabe digitale bøger til ipad. Bøgerne vil indholde tekst, film, keynote-præsentationer, 3D-modeller, interaktive billeder og lyd. Der vil være fokus på samarbejde og interaktionen i mellem de forskellige medier og teknikker. Kurset er især henvendt til skoler og undervisere, der har ipads som det primære medie, og som ønsker at skabe multimodale produktioner og processer. På denne workshop klædes kursisterne på til at: Udarbejde og udgive egne E-bøger med forskellige typer medier Kombinere forskellige medier i en didaktisk kontekst Benytte ibooks Author som didaktisk redskab i undervisningen II: Lave en ibook Planlægning af indhold Produktion af forskellige medietyper Sammensæt en ibook Didaktiske overvejelser III: Udgive og dele Del en ibook med kollegaer/elever Udgiv i ibooks IV: ibooks Author i undervisningen Eksempler på anvendelse som redskab i undervisningen Didaktiske overvejelser. Undervisere og/eller ledere på alle niveauer. 6 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad og/eller Mac. I: ibooks Author E-bogen som didaktisk redskab Det gode eksempel 13

8 Digital Historiefortælling Fortæl med mange medier Digital historiefortælling åbner for elevernes kreativitet og lader mange forskellige medier komme til udtryk. Workshoppen udforsker det didaktiske potentiale i historiefortælling med mange medier. Deltagerne lærer at skrive deres egne manuskripter, arbejde med storyboards samt at filme, redigere og producere en original kortfilm. Samtidig udforskes teknikker til administration af projekter med digital historiefortælling i klasselokalet med en række forskellige apps. På denne workshop klædes kursisterne på til at: Bruge digital historiefortælling i en faglig kontekst. Bruge digitale medier til at fremme det individuelle udtryk og opbygge kollektiv viden Udvikle undervisningsstrategier, som hjælper elever med at bruge medier som visuel kunst, animation, grafik, tekst og lyd I: Digital historiefortælling Digital historiefortælling som faglig & kreativ metode Planlægge historien Didaktiske muligheder og kreative benspænd II: Producere historien Forberedelse Produktion Optagelse III: Præsentation og deling Dele projekter Diskutere indhold og vurderingsmetoder IV: Kommunikation, samarbejde og vurdering Strategier for integration i undervisningen Anvendelse og overvejelser i klasselokalet Undervisere og/eller ledere på alle niveauer. 6 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad og/eller Mac.

9 Blogs & Wikis Bedre samarbejde og deling i klasselokalet Challenge Based Learning Frem kritisk tænkning og innovation Blogs og Wikis har mange anvendelsesmuligheder i undervisningen - til portefølje, deling, diskussion mm. Workshoppen udforsker, hvorledes brugen af blogs og wikis kan understøtte læreprocesser og samarbejdet i undervisningen. Der arbejdes konkret med at udvikle og administrere indhold på både Wikis og Blogs på Apples produkter. Der fokuseres særligt på mulighederne for kommunikation, deling og samarbejde i en didaktisk kontekst. På denne workshop klædes kursisterne på til at: Arbejde med værktøjer til interaktiv kommunikation og samarbejde Skabe meningsfulde og motiverende undervisningsaktiviteter når som helst og hvor som helst Hjælpe elever med at blive selvtænkende producenter og forbrugere af viden At forstå betydningen af samarbejde og social interaktion i undervisningen I: Blogs og Wikis Blog og wikis som porteføljeværktøj Bruge blogs som diskussionsværktøjer Bruge wikis til at dele ideer II: Personlig læring Producere indhold Finde indhold Dele indhold III: Lokal implementering Udforske online-ressourcer Planlægge implementering i klasselokalet Undervisere og/eller ledere på alle niveauer. 6 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad og/eller Mac. Denne workshop henvender sig til lærere, der vil have deres elever til at identificere virkelige problemer og samarbejde om at finde løsninger vha. teknologi. I forbindelse med udfordringsbaseret læring (Challenge-based Learning / CBL) vil deltagerne afprøve en innovativ måde at løse autentiske problemer med relevans for elever og studerende. Udfordringsbaseret læring bruger teknologi til at løse virkelige problemer og er en brugsklar, og skalérbar model til klasselokalet eller skolen. Workshopdeltagerne designer en relevant og fokuseret oplevelse med udfordringsbaseret læring, der kan bruges i deres egne omgivelser. På denne workshop klædes kursisterne på til at: Bruge digitale værktøjer til at tilpasse elevernes læringsaktiviteter og beskrive forskellige læringsmetoder, arbejdsstrategier og evner. Facilitere og inspirere elevernes læring og kreativitet. Styrke elevernes evne til kreativ- og innovativ tænkning. Fremme elevernes refleksioner og bruge kollaborative værktøjer til at belyse deres egen læring. I: Challenge Based Learning Baggrund for Challenge Based Learning Fremtidens læringsrum II: Ressourcer og værktøjer Kollaborativ research og formidling Egnede værktøjer Didaktisk overvejelser III: Forbindelser med læreplaner Lave og dele multimediekollager Eksportere og importere Design dit eget Challenge Based Learning forløb Anvendelse og overvejelser i klasseværelset IV: ibooks Author i undervisningen Eksempler på anvendelse som redskab i undervisningen Didaktiske overvejelser. Undervisere og/eller ledere på alle niveauer. 6 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad og/eller Mac. 17

10 Om Challenge Based Learning Baggrund og metode Der findes en række metoder til undervisningen, der arbejder med at motivere eleverne og fremme læring gennem arbejdet med autentiske problemstillinger. Challenge Based Learning benytter denne tilgang og trækker samtidig på alle de værktøjer og muligheder 1:1 undervisningsmiljøer stiller til rådighed. Challenge Based Learning benytter digitale medier og redskaber i en modificerende og redefinerende kontekst jvnfr. SAMR modellen. Challenge Based Learning er arbejde med virkelige problemstillinger, der inddrager og udvikler en række kompetencer. I hovedtræk sigter metoden på at: guiding questions big idea Essential question the challenge guiding activities solution-action Stille opgaver, der har en forankring i virkeligheden og er autentiske for eleverne Skabe ægte engagement omkring opgaverne Integrere så mange fag som muligt Udvikle kompetence og evne til samarbejde, tværfaglighed, kreativ tænkning, problemløsning mfl. Inddrage så mange intreressenter som muligt fra samfundet Arbejdsmetoden kan inddeles i følgende trin: guiding resources: web and itunes u Hovedemne Big idea Emnet skal være bredt og kunne bearbejdes fra forskellige vinkler. For at det skal virke motiverende, er det vigtigt at emnet er aktuelt og relevant for eleverne og samfundet. F.eks bæredygtighed. Hovedspørgsmål Essential Questions Eleverne udarbejder en bred vifte af relevante tanker og spørgsmål til emnet med udgangspunkt i deres eget liv og lokalsamfund. Hver gruppe udvælger og kvalificerer et spørgsmål til videre bearbejdelse f.eks. Hvordan påvirker mit vandforbrug verden? Hovedspørgsmålet formidles gennem en digital produktion. Udfordringen The Challenge Der formuleres en opgave på basis af spørgsmålet, som udfordrer eleverne til at undersøge et emne og udarbejde et løsningsforslag til problemstillingen. Løsningen skal være realistisk, give mening og være mulig at føre ud i livet. Hjælpe Spørgsmål, Aktiviteter & Ressourcer Guiding Questions, Activities and Ressources Eleverne udarbejder en række vejledende spørgsmål, der kortlægger de nødvendige vidensfelter i arbejdsprocessen. Løsningsforslag/Konklusion Solutions Det er vigtigt at opgaven er tilstrækkelig bred, så eleverne har mulighed for at komme med forskellige løsningsforslag, der alle er klart formulerede, konkrete og handlingsrettede. Det er vigtigt at eleverne i videst muligt omfang får mulighed for at afprøve deres løsninger i et autentisk miljø - også selvom det kan være vanskeligt. Evaluering/Vurdering Assessment Evalueringen sker både i forhold til de opstillede læringsmål, men i ligeså høj grad i forhold selve arbejdsprocessen og de kompetencer den har inddraget. Formidling Publishing Eleverne forpligtes til at formidle arbejdsprocessen og resultatet via digitale medier med tekst, lyd, billeder og video. Formidlingsprocessen er dels med til at bevidstgøre eleverne om arbejdsprocessen, men er samtidig også med til at involvere andre interessenter i projektet - f.eks. kammerater, forældre, mennesker fra lokalområdet mm. publishing: student samples assessment publishing: student observation Eleverne tilrettelægger herefter en række aktiviteter og identificerer ressourcer, der kan hjælpe dem med at besvare de vejledende spørgs mål f.eks.: simulationer, studiebesøg, forelæsninger, kilder mm. 19

11 ipad i Dansk Workshoppen udforsker, hvordan brugen af mange medier kan styrke faglighed, kreativitet og engagement i danskundervisningen. Med udgangspunkt i teori, best practice og gennem hands-on øvelser inspireres deltagerne til at udarbejde egne undervisningsforløb med mange medier. Workshoppen har til formål at styrke og udvikle deltagernes praksis fra en didaktisk og teknisk synsvinkel. Kursisterne vil gennem hands-on opgaver komme til at arbejde med en række apps og afprøve metoder, der er direkte anvendelige i den daglige undervisning. et er tilrettelagt under hensyntagen til de forskelligar tede krav i de forskellige faser, hvorfor første halvdel er fastlagt og sidste halvdel tilrettelægges efter kursisternes sammensætning og behov. På denne workshop får kursisterne kendskab til: Muligheder og udfordringer i arbejdet med mange medier. Strategier for udarbejdelse af multimodale undervisningsforløb i dansk. Relevante apps. Hvorledes teknologi kan være med til at redefinere læringsrummet. I: Didaktisk design i Dansk Relevant forskning Principper for it-didaktisk design II: Eleven som producent i dansk Best practice - eksempler fra virkeligheden Planlægning, afvikling & evaluering Didaktiske overvejelser til egne forløb. Undervisere i faget dansk. 3 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad. 21

12 ipad i Sprogfag ipad i matematik Lær hvordan brugen af it kan styrke den mundtlige og skriftlige dimension og skabe engagement i sprogundervisningen. Med udgangspunkt i teori, best practice og gennem hands-on øvelser, inspireres deltagerne til at udarbejde egne undervisningsforløb med mange medier. Workshoppen har til formål at styrke og udvikle deltagernes praksis fra en didaktisk og teknisk synsvinkel. Deltagerne bruger ipad og programmer til at lave indhold, der fokuserer på læsefærdighed, forståelse, grammatik, ordforråd og sproglig fremstilling samt præsentationsfærdigheder. et er tilrettelagt under hensyntagen til de forskelligartede krav i folkeskolens faser, hvorfor første halvdel er fastlagt, og sidste halvdel tilrettelægges efter kursisternes sammensætning og behov. På denne workshop får kursisterne kendskab til: Muligheder og udfordringer i arbejdet med mange medier Strategier for udarbejdelse af egne multimodale undervisnings forløb i sprogundervisningen Hvordan man kombinerer medieemner som illustration af læring I: Didaktisk design i sprogfag Relevant forskning Principper for it-didaktisk design II: Eleven som producent i sprogfag Best practice eksempler fra virkeligheden Producér og præsentér demonstration af forståelse Didaktiske overvejelser til egne forløb Undervisere i sprogfag. 3 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad. Workshoppen udforsker, hvordan flere medier åbner nye muligheder i matematikundervisningen både inde i- og udenfor klasselokalet. Workshoppen har til formål at styrke og udvikle deltagernes praksis fra en didaktisk og teknisk synsvinkel. Kursisterne vil gennem hands-on opgaverne komme til at arbejde med en række apps og afprøve metoder, der er direkte anvendelige i den daglige undervisning. et er tilrettelagt under hensyntagen til de forskelligartede krav i de forskellige faser, hvorfor første halvdel er fastlagt og sidste halvdel tilrettelægges efter kursisternes sammensætning og behov. På denne workshop får kursisterne kendskab til: At lave varieret indhold og faglige aktiviteter til matematikundervisning At bruge ipad til dataopsamling At bruge ipad til understøttelse af matematikundervisning Relevante apps I: Didaktisk design i Matematik Relevant forskning Principper for it-didaktisk design II: Arbejdsmetoder og værktøjer Best practice - eksempler fra virkeligheden Hverdagens matematik Illustrer forståelse med billeder, lyd og video Numbers Dataopsamling Didaktiske overvejelser til egne forløb. Undervisere i matematik. 3 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad. 23

13 ipad i Naturfag Workshoppen udforsker, hvordan ipad, lyd, billede, video og dataloggere kan være med til at levendegøre naturfagsundervisningen og engagere eleverne.med udgangspunkt i teori, best practice og gennem hands-on øvelser, inspireres deltagerne til at udarbejde egne undervisningsforløb med mange medier. Workshoppen har til formål at styrke og udvikle deltagernes praksis fra en didaktisk og teknisk synsvinkel. Kursisterne vil gennem handson opgaver komme til at arbejde med en række apps og afprøve metoder, der er direkte anvendelige i den daglige undervis ning. et er tilrettelagt under hensyntagen til de forskellig-artede krav i de forskellige faser, hvorfor første halvdel er fastlagt, og sidste halvdel tilrettelægges efter kursisternes sammensætning og behov. På denne workshop får kursisterne kendskab til: Muligheder og udfordringer i arbejdet med mange medier Eksterne dataloggere Relevante apps Hvorledes teknologi kan være med til at redefinere og udvide læringsrummet. I: Didaktisk design i Naturfag Relevant forskning Principper for it-didaktisk design II: Udforsk, afprøv og illustrer Best practice - eksempler fra virkeligheden Billeder, lyd og video i naturfag Dataopsamling via indbyggede sensorer og apps Dataopsamling med eksterne sensorer Didaktiske overvejelser til egne forløb. Undervisere i naturfag. 3 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad. 25

14 Det 21. århundredes skole inspiration og modeller Over især de seneste ti år er der blevet forsket i teknologiens potentiale i undervisningen og der begynder derfor at være en del relevante undersøgelser at trække på. Samtidig har mange skoler, både nationalt og internationalt, igangsat 1:1 projekter og dermed givet omverdenen mulighed for at lære af deres erfaringer. Kompas benytter både erfaringerne og den tilgængelige forskning på området. Vores kompetenceudviklingsforløb er inspireret af en række tænkninger og modeller, der illustrerer udfordringer og muligheder med it i undervisningen. Flere undersøgelser har gennem de seneste år vist, at integreret itteknologi kan være med til at understøtte og forandre undervisningen. Undersøgelserne viser dog også, at det stiller krav til lærerens kompetencer indenfor flere områder. TPACK Modellen Mishra og Koehlers TPACK model fra 2006, er en videreudvikling af Lee Schulmans PCK model fra 1986 (Pedagogical content Knowledge). TPACK identificerer tre kernekompetencer, der alle er nødvendige for, at it kan integreres i undervisningen: Teknologisk kompetence, Pædagogisk kompetence og Fagkompetence. TPACK illustrerer det komplekse sammenspil mellem de tre områder og hvordan de griber ind i hinanden, når der arbejdes med integration af it i undervisningen. Udfordringen er at balancere kompetenceudviklingen, således at den enkelte lærer bliver fortrolig indenfor alle tre områder. Teknologisk kompetence Den teknologiske kompetence skal her forstås i bredeste betydning, som viden om- og evnen til at benytte både analoge og mere avancerede digitale teknologier. I sammenhæng med 1:1 er der særligt fokus på kompetencen til at benytte en række digitale teknologier og medier. Kort sagt handler den teknologiske kompetence om evnen til at forstå mulighederne i - og betjene de redskaber, analoge og digitale, som bruges i skolen. Pædagogisk kompetence Pædagogisk kompetence i TPACK er viden om processer og metoder til undervisning og læring (didaktik). Den omfatter blandt andet overordnede pædagogiske formål, værdier og mål. Den bygger på forståelse for- og viden om kognitive, sociale og udviklingsmæssige processer. Faglig kompetence Faglig kompetence i TPACK skal forstås bredt som lærernes viden indenfor det enkelte fag. Dette omfatter viden om begreber, teorier, ideer, organisatoriske rammer og viden om dokumentation og beviser. Det dækker også over tilgange og etableret praksis i arbejdet med at udvikle viden indenfor faget. TPACK illustrerer, hvordan alle tre kompetencer bringes i spil, når der undervises med it-teknologi og hvordan hver enkelt undervisningssituation fordrer en unik sammenblanding af de tre faktorer. Lærerens evne til at navigere kombinationen af pædagogik, teknologi og fagligt indhold bliver dermed helt central. Kompas workshops er tilrettelagt i spændingsfeltet mellem TPACK modellens tre områder og arbejder med at gøre teorien praktisk nær og omsættelig for den enkelte kursist. TPACK modellen Teknisk, Pædagogisk og Faglig kompetence Technological Pedagogical Knowledge (TPK) Pedagogcal Knowledge (PK) contexts Technological Pedagogical content Knowledge (TPACK) Technological Knowledge (TK) Pedagogical content Knowledge Content Knowledge (tck) Technological content Knowledge (TCK) 27

15 Det 21. århundredes skole fortsat SAMR Substitution, Augmentation, Modifikation, Redefinition. enhancement REDEFINITION Tech allows for the creation of new tasks, previously inconceivable MODIFICATION Tech allows for the significant task redesign AUGMENTATION Tech acts as a direct tool substitute, functional improvement SUBSTITUTION Tech acts as a direct tool substitute, with no functional change transformation SAMR modellen blev udarbejdet i 2006 af Dr. Ruben Puentedura i forbindelse med et studie af State of Maine 1:1 projektet. Han undersøgte, hvorfor nogle skoler fik bedre resultater end andre, til trods for at de arbejdede med de samme grundvariabler: samme mål, samme teknik, samme kompetenceudvikling. Puentedura konkluderede, at it gør det muligt at redefinere undervisningen, men at det er en forudsætning, at it ikke bare anvendes til erstatte pen og papir. Han udviklede derfor SAMR modellen, der gennem fire niveauer illustrerer, hvilken rolle it spiller i en konkret undervisnings-situation. Hans hovedpointe er, at først når der arbejdes på modifikation-, eller redefinitionstrinnet realiseres potentialet i anvendelsen af it i undervisningen. F.eks. når eleverne fra forskellige skoler kan samarbejde på tværs af landegrænser om samme projekt og derigennem opnår et globalt perspektiv og en bredere indsigt. Modellens fire niveauer er her forholdt en dansk kontekst. Substitution: It erstatter andre redskaber, men tilfører ikke ekstra funktionalitet. Eks. En fysisk bog overført til skærmen, uden ekstra funktionalitet. Bogen fungerer på samme måde og teknologien tilfører ikke undervisningen noget nyt. Resultatet er uændret. Augmentation: It erstatter andre redskaber og tilfører nye muligheder. Eks. Brugen af tekstbehandling med stavekontrol. Aktiviteten er den samme, men skriveprocessen tilføres væsentlige nye muligheder. Teknologien er dermed med til at ændre skriveprocessen og styrker undervisningen, uden at ændre den væsentligt. Modifikation: It gør det muligt at ændre størstedelen af en opgave, der skal udføres. Eks. It giver mulighed for at arbejde ligeværdigt med medier og åbner for udtryks- og samarbejdsformer, der før var umulige. Teknologi tilfører dermed undervisningen væsentlige nye muligheder, med indflydelse på både metode og resultat. Redefinition: It åbner op for muligheder, der er utænkelige uden brug af teknologi. Eks. Brugen af mobile enheder som ipad, tillader nye former for organisering og opgaveløsning. Undervisningen er ikke længere bundet til tid og sted. Teknologien ændrer fundamentalt undervisningens vilkår og ændrer væsentligt på metode og resultat. SAMR og TPACK modellen udgør tilsammen et brugbart, analyseog planlægningsværktøj, både på organisatorisk niveau og for den enkelte lærer. Begge modeller bruges aktivt i Kompas workshops. Hent inspiration Kompas henter viden og inspiration i hele verden. Her er to interessante bud på inspirationskilder, der kan bruges i arbejdet med 1:1. 29

16 Det 21. århundredes skole fortsat life and career skills learning and innovation skills core subjects and 21 st century themes information media, and technology skills 24/7 access to tools and resources 21 st century skill outcomes students relevant and applied curriculum Standards and assessments culture of creativity and innovation informative assessments curriculum and instruction Professional development social & emotional connection learning environments Partnership for 21st Century Skills En gruppe private firmaer, delstater og organisationer i USA har nedsat en gruppe, der kalder sig Partnership for 21st century skills. Gruppens formål er at medvirke til at udvikle det amerikanske skolesystem, med udgangspunkt i en forestilling om, hvilke kompetencer fremtidens arbejdsgivere og samfund vil efterspørge. Gruppen har udarbejdet en rammemodel, der grupperer og beskriver de kompetencer studerende skal tilegne sig, samt de støttesystemer det kræver. Modellen beskrives i dybden her: Apple Classroom of Tomorrow - Today Apple har siden 1985 arbejdet med at støtte skoleudvikling i USA. Fokus har været på it-teknologiens potentiale i uddannelse og der er gennem flere år blevet arbejdet med 1:1 i undervisningen. Det har resulteret i en model Apple kalder ACOT2 - Apple Classroom of Tomorrow - Today. Modellens formål er, på en enkel måde, at sætte fokus på de væsentligste principper for udformningen af det 21. århundredes high school. Designprincipperne er velkendte, men modellen adskiller sig ved at undgå den kompleksitet, der karakteriserer de fleste lignende modeller. Modellen og de seks hovedområder beskrives indgående her: 31

17 KOMPAS T: M: W:

APPLE PROFESSIONAL DEVELOPMENT KURSUSKATALOG

APPLE PROFESSIONAL DEVELOPMENT KURSUSKATALOG APPLE PROFESSIONAL DEVELOPMENT KURSUSKATALOG FORORD Samarbejde, kreativitet, kritisk tænkning, tværfaglighed, er blot nogle få af de ord, der kendetegner de bløde kompetencer børn og unge skal tilegne

Læs mere

APPLE PROFESSIONAL DEVELOPMENT KURSUSKATALOG

APPLE PROFESSIONAL DEVELOPMENT KURSUSKATALOG APPLE PROFESSIONAL DEVELOPMENT KURSUSKATALOG FORORD Samarbejde, kreativitet, kritisk tænkning, tværfaglighed, er blot nogle få af de ord, der kendetegner de bløde kompetencer børn og unge skal tilegne

Læs mere

!! Apple Professional Development-katalog.! Oktober! 2013!!!!!!!!

!! Apple Professional Development-katalog.! Oktober! 2013!!!!!!!! Apple Professional Development-katalog Oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse Få optimalt udbytte af dine Apple-Produkter.... 2... 3 ios-enheder... 3 Kreativitet med ios... 4 Produktivitet med ios... 5 ios

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Pædagogisk diplomuddannelse 19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Mål for læringsudbytte skal opnå professionsrettet viden, færdigheder og kompetencer, som sigter på at varetage pædagogiske opgaver med medier

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

ONLINE FORLAGET TRYDE

ONLINE FORLAGET TRYDE ONLINE FORLAGET TRYDE KATALOG 2017 Copyright. ONLINE FORLAGET TRYDE Eva Tryde Holtug Strandvej 17 4660 Store Heddinge Tlf. 45 60125215 Cvr. 27532292 info@evatryde.dk www.evatryde.dk i ONLINE FORLAGET TRYDE

Læs mere

Den digitale folkeskole "Læring uden grænser"

Den digitale folkeskole Læring uden grænser Td Den digitale folkeskole "Læring uden grænser" Den digitale folkeskole har elevernes læring i centrum. Det betyder, at vi i Kerteminde Kommunes skolevæsen har fire pejlemærker: - At eleverne udfordres

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Notat. Børn og Unge-udvalget. Aarhus Kommune. Den 20. januar 2012

Notat. Børn og Unge-udvalget. Aarhus Kommune. Den 20. januar 2012 Notat Emne Til Beskrivelse af programkatalog -udvalget Den 20. januar 2012 Aarhus Kommune Indledning Dette notat beskriver hvorledes frem til nu har arbejdet med at tegne de pædagogiske principper for

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Håndværk og design KiU modul 2

Håndværk og design KiU modul 2 Håndværk og design KiU modul 2 Modultype, sæt kryds: Basis, nationalt udarb.: Modulomfang: 10 ECTS Basis, lokalt udarb.: Særligt tilrettelagt modul X Modulbetegnelse (navn): Modul 2. Kompetencer i håndværk

Læs mere

Programmering i folkeskolen

Programmering i folkeskolen Programmering i folkeskolen Danmark har et mål om at være et af verdens førende it-samfund, men virkeligheden er desværre en anden. Kun ganske få unge mennesker har en tilstrækkelig indsigt i den måde,

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Indledning Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Her følger en lærervejledning, et undervisningsforløb og en beskrivelse af kriterier for undervisningsforløbet. Afsnittene skal forklare, hvordan lærer

Læs mere

Valgmodul 2013/2014: Ikt, didaktisk design og matematik. Undervisere: Lektor Morten Misfeldt. Kursusperiode: 7. september 2013 21.

Valgmodul 2013/2014: Ikt, didaktisk design og matematik. Undervisere: Lektor Morten Misfeldt. Kursusperiode: 7. september 2013 21. Valgmodul 2013/2014: Ikt, didaktisk design og matematik Undervisere: Lektor Morten Misfeldt Kursusperiode: 7. september 2013 21. januar 2014 ECTS-points: 5 = 5 x 27,5 = 137,5 timers studenterbelastning

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

ONLINE FORLAGET TRYDE

ONLINE FORLAGET TRYDE ONLINE FORLAGET TRYDE KATALOG 2017 Copyright. ONLINE FORLAGET TRYDE Eva Tryde Holtug Strandvej 17 4660 Store Heddinge Tlf. 45 60125215 Cvr. 27532292 info@evatryde.dk www.evatryde.dk i ONLINE FORLAGET TRYDE

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

It på ungdomsuddannelserne

It på ungdomsuddannelserne It på ungdomsuddannelserne En kortlægning af it som pædagogisk redskab på gymnasier og erhvervsuddannelser Relevans og målgruppe Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) kortlægger i denne rapport brugen af

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

KREATIV BRUG AF IPADS I DAGTILBUD

KREATIV BRUG AF IPADS I DAGTILBUD KREATIV BRUG AF IPADS I DAGTILBUD Ved Jette Aabo Frydendahl Cand. it og lektor Via University College MIN OPGAVE I DAG Med de nye teknologier har vi fået unikke muligheder for at skabe læringsmiljøer,

Læs mere

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv Dansklærernes dag 2015 14. april 2015 Titelproducent Eleven som et læringsperspektiv Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Indhold En meget central del af dansk handler om

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Kompetencemål for Engelsk, klassetrin

Kompetencemål for Engelsk, klassetrin Kompetencemål for Engelsk, 4.-10. klassetrin Engelsk omhandler sproglige og interkulturelle kompetencer, læreprocesser samt fagdidaktisk og personlig udvikling i et dansk, flerkulturelt og internationalt

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Selvevaluering 2015: it-området

Selvevaluering 2015: it-området Selvevaluering 2015: it-området Indhold Selvevaluering 2015: it-området... 1 Indledning... 2 Elevernes it-udstyr... 2 It-kompetencer... 3 Basis it-kompetencer... 4 Informationssøgning... 4 VidenZonen (intranet)...

Læs mere

Generelt om Fokus Forløb og forløbsintro: Fagtekster: Videnstjek: Opgaver: Aktiviteter:

Generelt om Fokus Forløb og forløbsintro: Fagtekster: Videnstjek: Opgaver: Aktiviteter: Generelt om Fokus Fokus er et fuldt dækkende undervisningsmateriale til naturfagene i udskolingen. Fokus er et 100 % digitalt grundsystem til naturfagene i udskolingen. Fokus består af en hjemmeside til

Læs mere

IPAD AKADEMIET. IPAD AKADEMIET v. EVA TRYDE. Holtug Strandvej Store Heddinge. Tlf

IPAD AKADEMIET. IPAD AKADEMIET v. EVA TRYDE. Holtug Strandvej Store Heddinge. Tlf IPAD AKADEMIET KURSUSKATALOG 2016 IPAD AKADEMIET IPAD AKADEMIET v. EVA TRYDE Holtug Strandvej 17 4660 Store Heddinge Tlf. 45 60125215 info@ipad-akademiet.dk www.ipad-akademiet.dk www.evatryde.dk i IPAD

Læs mere

foreløbige resultater fortsat Birgitte Holm Sørensen Aalborg Universitet

foreløbige resultater fortsat Birgitte Holm Sørensen Aalborg Universitet foreløbige resultater fortsat Birgitte Holm Sørensen Aalborg Universitet 5. Resultat Elevernes egenproduktion med it kvalificerer elevernes faglige læreprocesser og læringsresultater når lærerne udarbejder

Læs mere

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE.

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE. TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE Pixi-udgave Digitale skills i AMU new practice Formål Projektets formål er

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Læseplan for valgfaget medier

Læseplan for valgfaget medier Læseplan for valgfaget medier Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Medieproduktion 4 Medieanalyse 6 Indledning Faget medier som valgfag er etårigt og kan vælges i 7./8./9. klasse.

Læs mere

Kompetencemål for Fysik/kemi

Kompetencemål for Fysik/kemi Kompetencemål for Fysik/kemi Undervisningsfaget fysik/kemi relaterer det faglige og fagdidaktiske stof til elevernes læring i skolefaget, herunder udviklingen af elevernes naturfaglige kompetencer og deres

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring Uddannelsesbeskrivelse Indhold INTRODUKTION TIL UDDANNELSEN... 2 OPBYGNING AF UDDANNELSEN... 2 MÅL FOR UDDANNELSEN... 2 INDHOLDET AF UDDANNELSEN... 2 FØRSTE DEL: DET ADGANGSGIVENDE KURSUSFORLØB...3 ANDEN

Læs mere

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Læs mere

Campus - Rum for læring i staten. Temamøde 2

Campus - Rum for læring i staten. Temamøde 2 Campus - Rum for læring i staten Temamøde 2 Program 9-11: Program i sal 1 Velkommen Generelt om Campus Campus live hvordan ser Campus ud for brugerne Fleksible læringsaktiviteter Campus live Administration

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Didaktisk design i dansk

Didaktisk design i dansk Didaktisk design i dansk i gang med det digitale Rasmus Fink Lorentzen, ph.d.-stipendiat, VIA UC/IUP (DPU) ralo@viauc.dk Rasmus Fink Lorentzen, ph.d.-stip., Kilde: Politiken februar15 om Technucation Agenda

Læs mere

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND: - DIPLOMMODULET - DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER 10 ECTS POINT Bestående af Tydelig læring i kombination med Digital forankring

Læs mere

Medielæringsstrategi 0-18 år

Medielæringsstrategi 0-18 år Medielæringsstrategi 0-18 år Center for Skole og Dagtilbud Forord I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat tre statslige initiativer, der

Læs mere

Hvilke didaktiske overvejelser må dansklæreren gøre sig i forhold til digitaliseringen? Rasmus Fink Lorentzen, lektor, CELM, VIA UC

Hvilke didaktiske overvejelser må dansklæreren gøre sig i forhold til digitaliseringen? Rasmus Fink Lorentzen, lektor, CELM, VIA UC Hvilke didaktiske overvejelser må dansklæreren gøre sig i forhold til digitaliseringen? Rasmus Fink Lorentzen, lektor, CELM, VIA UC Didaktikkens forandring Nye udfordringer for dansklæreren Multimodalitet

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

Praktisk innovation - sådan!

Praktisk innovation - sådan! Praktisk innovation - sådan! Stil skarpt på problemet og find løsninger der virker Praktisk innovationsforløb på 12 lektioner Grundskolens 6. til 10. klasse Natur- og samfundsfag Opfinderrådgivningen 2011

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Digital dannelse & Itdidaktik. Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk

Digital dannelse & Itdidaktik. Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk Digital dannelse & Itdidaktik Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk 1 Agenda Digital dannelse og it-didaktik Hvorfor nu det? Hvad er det? Hvordan kan det ske i

Læs mere

Læseplan for valg faget teknologi og kommunikation. 10. klasse

Læseplan for valg faget teknologi og kommunikation. 10. klasse Læseplan for valg faget teknologi og kommunikation 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Produktion og formidling 4 Analyse 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget teknologi

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

idrætsteori om kroppen, kredsløbet og sundhed. 2 (6 timer)

idrætsteori om kroppen, kredsløbet og sundhed. 2 (6 timer) Undervisningsforløb, der inddrager ipads Undervisningsforløb, der inddrager ipads Fagligt tema/indhold/kompetencemål: Tema: "Kroppen-skabt til at bevæge sig" - idrætsteori om kroppen, kredsløbet og sundhed

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Sidder du i en virksomhed/organisation anbefaler vi: HR/HRD generalist. Learning & Development specialist. Læring omsat til praksis X X X X X

Sidder du i en virksomhed/organisation anbefaler vi: HR/HRD generalist. Learning & Development specialist. Læring omsat til praksis X X X X X Fleksibelt forløb tag et, flere eller alle moduler alt efter interesse Modul: Sidder du i en virksomhed/organisation anbefaler vi: HR/HRD generalist Learning & Development specialist Den strategiske ledelse

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år)

Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år) 10. Marts 2014 Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år) Vi kan selv, og vi skal selv: Handling frem for ord. Vi vil være ambitiøse: Vi vil sætte krævende mål og bruge dem. Alle børn og unge skal mødes med

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nyt syn på kerneopgaven i både dagtilbud og skole Hvad er det nye? Det er at fokus flytter fra aktiviteterne og det, som foregår i undervisningen til børnenes læring

Læs mere

FORMÅL : 1. AT KENDE VÆRKTØJET 2. AT FÅ EN INTRO TIL AT UDVIKLE ET UNDERVISNINGSFORLØB

FORMÅL : 1. AT KENDE VÆRKTØJET 2. AT FÅ EN INTRO TIL AT UDVIKLE ET UNDERVISNINGSFORLØB FORMÅL : 1. AT KENDE VÆRKTØJET 2. AT FÅ EN INTRO TIL AT UDVIKLE ET UNDERVISNINGSFORLØB HVAD ER 100 KORT ELLER SIH SAMARBEJDE, INNOVATION OG HANDLING ER ET PROCESREDSKAB ELLER ET LÆRINGSREDSKAB TIL AT KUNNE

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

Projektkatalog for SMIL(E) projekter

Projektkatalog for SMIL(E) projekter KOMPETENCECENTRET FOR NATURFAG Projektkatalog for SMIL(E) projekter 2011-2013 Innovative læringsmiljøer i Natur/Teknik Baggrund for projektet Formålet med dette projekt er at udvikle modeller for hvordan

Læs mere

Re-design af eksisterende undervisningsaktiviteter efter QUEST-kriterier

Re-design af eksisterende undervisningsaktiviteter efter QUEST-kriterier Re-design af eksisterende undervisningsaktiviteter efter QUEST-kriterier Birgitte Lund Nielsen, Lise Augustesen & Allan Sørensen (2014): Re-design af eksisterende undervisningsaktiviteter efter QUEST-kriterier

Læs mere

Digitale læringsmiljøer i Odder Kommune. Sammen skaber vi udfordrende læringsmiljøer med plads til fællesskaber, fornyelse og fordybelse

Digitale læringsmiljøer i Odder Kommune. Sammen skaber vi udfordrende læringsmiljøer med plads til fællesskaber, fornyelse og fordybelse Digitale læringsmiljøer i Odder Kommune Sammen skaber vi udfordrende læringsmiljøer med plads til fællesskaber, fornyelse og fordybelse Indhold Baggrund for projektet Læringsmiljøer Digitale læringsmiljøer

Læs mere

Viden strategi. for Esbjerg Kommune. Naturvidenskab og naturvidenskabelige arbejdsmetoder

Viden strategi. for Esbjerg Kommune. Naturvidenskab og naturvidenskabelige arbejdsmetoder Viden strategi for Esbjerg Kommune Naturskab og naturskabelige arbejdsmetoder Videnstrategi for naturskab og naturskabelige arbejdsmetoder Energi Miljø Innovation Naturskab Videnstrategien for naturskab

Læs mere

Kreativitet og faglig udvikling i skolen

Kreativitet og faglig udvikling i skolen Kreativitet og faglig udvikling i skolen Søren Hansen, Aalborg universitet 1. Introduktion til projektet 2. Undervisningsmodel der skaber øget faglighed gennem at udvikle elevernes kreativitet 3. Skolens

Læs mere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere Guide til netværk i fagene med faglige vejledere I denne guide sættes fokus på, hvordan skolens faglige vejledere kan medvirke til at arbejde med implementering af forenklede Fælles Mål, bidrage til den

Læs mere

INNOVATIONSFABRIKKEN. ved Kirsten Lauta

INNOVATIONSFABRIKKEN. ved Kirsten Lauta INNOVATIONSFABRIKKEN ved Kirsten Lauta Uddannelsens formål: Kapitel 1; 2 stk.4 stx. hf Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes /kursisternes udvikling af personlig myndighed.

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Digitale kompetencer til undervisere

Digitale kompetencer til undervisere Digitale kompetencer til undervisere Målsætningerne Fra Børne- og Ungepolitik i Varde Kommune At børn og unge opbygger kompetencer, så de kan udnytte mulighederne i et digitaliseret og globaliseret samfund.

Læs mere

Survey blandt institutionsledere og kommuner om implementering af videokommunikation i undervisningen

Survey blandt institutionsledere og kommuner om implementering af videokommunikation i undervisningen Survey blandt institutionsledere og kommuner om implementering af videokommunikation i undervisningen Teknologisk Institut Center for Analyse og Erhvervsfremme 01/2012 Kære konference-deltager, Som et

Læs mere

Danish Science Factory 10. april 2014 Dialogmøde

Danish Science Factory 10. april 2014 Dialogmøde 1 Danish Science Factory 10. april 2014 Titel ISI 2015 er et samarbejde mellem Industriens Fond, Odense Kommune og Danish Science Factory Fem skoler deltager med den årgang, som startede i 6. klasse i

Læs mere

INNOVATIONSFABRIKKEN

INNOVATIONSFABRIKKEN INNOVATIONSFABRIKKEN Uddannelsens formål: Kapitel 1; 2 stk.4 stx. hf Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes /kursisternes udvikling af personlig myndighed. Eleverne

Læs mere

Fælles Pædagogisk Didaktisk Grundlag, UC Diakonissestiftelsen Social- og Sundhedsuddannelsen

Fælles Pædagogisk Didaktisk Grundlag, UC Diakonissestiftelsen Social- og Sundhedsuddannelsen rev. d. 10.2.2016 Pædagogisk Råd Fælles Pædagogisk Didaktisk Grundlag, UC Diakonissestiftelsen Social- og Sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen på UC Diakonissestiftelsen udvikler sig kontinuerligt

Læs mere

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet Område Oddervej - Projektidé Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet PROJEKTIDÉ Oddervej vil være i front og teste

Læs mere

MIDT I EN VIDENSEKSPLOSION

MIDT I EN VIDENSEKSPLOSION IMAGINE SCHOOL En global virkelighed i hastig forandring Mange veje til succes og størstedelen af deres jobs ikke skabt endnu Connectors, not content; deleøkonomi; personalisering Globale kriser Internettet

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

TVÆRFAGLIGHED SOM UNDERVISNINGSKONCEPT MED OPGAVEN I CENTRUM. FAK uddannelseskonference 2014

TVÆRFAGLIGHED SOM UNDERVISNINGSKONCEPT MED OPGAVEN I CENTRUM. FAK uddannelseskonference 2014 TVÆRFAGLIGHED SOM UNDERVISNINGSKONCEPT MED OPGAVEN I CENTRUM FAK uddannelseskonference 2014 v. Dorte Fensteen Nielsen, ADJ ved Hærens Officersskole UKL 1 Dorte Fensteen Nielsen, adjunkt Cand. Mag i engelsk

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

- i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet

- i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet Spørgeskemaundersøgelse - II del - i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet Anden del sætter fokus på: Din arbejdsuge Din kompetenceudvikling Din skole Hensigten med denne

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel 1 Denne projektbeskrivelse uddyber den korte version indenfor følgende elementer: 1. Aalborg kommunes forberedelsesfase 2. Aalborg kommunes formål med

Læs mere