Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018"

Transkript

1 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik

2 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet med at skabe gode rammer for et rigt kultur- og fritidsliv i Egedal Kommune. Rammerne er afgørende for, at borgerne har gode betingelser til at skabe aktiviteter til gavn og glæde for alle borgere i kommunen. Derfor har det været politikernes ønske at tage udgangspunkt i borgernes tanker og idéer på baggrund af en række dialogmøder og en workshop. Det politiske mål Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag og fællesskab i bevægelse Og politikkens overordnede mål er følgende: Målet er at give klare rammer for et aktivt liv i Egedal. Det sker ved at skabe rammer for borgernes kulturskabelse i kraft af attraktive kultur- og fritidstilbud. Initiativerne skal målrettes alle grupper af borgere. Dette skal være med til at skabe meningsfulde fællesskaber på tværs af lokalsamfund, foreninger og borgere. Handlinger, der styrker fællesskabet og den fælles identitet i hverdagen, skal understøttes. Kommunikation og formidling Rammer multifunktionelle løsninger Samskabelse og partnerskaber Naturen Temaerne danner kernen af Kultur og Fritidspolitikken og for hvert tema er der udarbejdet konkrete tiltag. De konkrete tiltag relaterer tilbage til borgernes udsagn, politikkens overordnede mål og Egedal Kommunes vision. Kommunikation har en afgørende rolle på tværs af alle temaer. Der vil være fokus på kommunikation og formidling af aktiviteter, serviceydelser og rammer så forskellige borgergrupper med vidt forskellige forudsætninger, behov og formål tilgodeses. Gældende for alle temaer er, at der er fokus på medskabelse og på en aktiv og inddragende tilgang. Borgerne skal have en aktiv og skabende rolle både når der idéudvikles og når der søges løsninger af konkrete udfordringer. Det gælder også nytænkning af eksisterende rammer og byrum samt udnyttelse af naturen i skabelsen af kultur- og fritidsoplevelser. Egedal Kommune skal møde alle borgere, organiserede såvel som selvorganiserede, der tager initiativ til aktiviteter på kultur- og fritidsområdet med åbenhed og god dialog. Temaer Byrådets mål er at skabe gode rammer for borgernes aktive liv og det konkrete arbejde med at indfri de politiske mål tager udgangspunkt i 4 overordnede temaer, der er kommet frem i dialogen med borgerne: 1

3 1. Kommunikation og formidling Med udgangspunkt i dialogen mellem borgere, foreningsliv og politikere ønsker Egedal Kommune at sætte fokus på at forbedre synliggørelsen af aktiviteter og serviceydelser på kultur- og fritidsområdet. Det er vigtigt for Egedal Kommune at have en løbende dialog, og at vi med kommunikation og formidling er i øjenhøjde med engagerede borgere, ildsjæle og foreningsliv. mere brugervenlig til glæde for borgerne. Som særlig indsats arbejdes med en UngeApp Ungeguiden i forhold til at synliggøre kulturliv for de unge. Dette sker i tæt samarbejde med de unge. Der skal arbejdes med udvikling af digital formidling af kommunens historiske seværdigheder, hvor besøgende kan få historien om stedet eller attraktionen, når de befinder sig ved seværdigheden. Byrådet prioriterer at lægge fokus på at nytænke og benytte nye medieplatforme og måder at formidle på, som Egedal Kommune kan gøre brug af fremadrettet. Konkrete tiltag og handlinger - hvad gør vi? I efteråret 2014 blev der indgået en aftale om et samarbejde mellem Egedal Forum og Egedal Kommune omkring synliggørelse af det, der findes i kommunen. Dette og lignende samarbejder, skal styrkes yderligere i årene fremover, herunder TAG DEL Egedal. Egedal Kommune skal arbejde på at udnytte så forskellige digitale medieplatforme som muligt, så borgerne bliver mere opmærksomme på eksisterende tilbud og muligheder, nye initiativer og nyheder. Her tænkes digitale nyhedsbreve, Kulturnaut, benyttelse af sociale medier, herunder oprettelse af en facebookside og andre kommende tidsvarende kommunikationsmidler. Mere traditionelle former for annoncering i forbindelse med relevante arrangementer og aktiviteter skal fortsat benyttes. Der skal sættes yderligere fokus på Egedal Kommunes hjemmeside med henblik på fortsat udvikling af denne, så den gøres 2. Rammer multifunktionelle løsninger En af Byrådets visioner er at skabe de bedste rammer for kommunens borgere, de organiserede og de selvorganiserede. Det betyder, at Byrådet vil arbejde med at tænke alternativ og smartere udnyttelse af lokaler, anlæg, byrum som rammer for aktiviteter, hvor man kan mødes i fællesskaber på tværs af generationer. Her skal forskelligartede aktiviteter og aktive fællesskaber på tværs gøre rammerne mere levende. Fællesskab og multifunktionelle løsninger skal således tænkes ind i byplanlægning fra start, så der skabes mulighed for mødesteder for borgerne formelle som uformelle. Egedal Kommunes geografiske størrelse kan være en udfordring for nogle borgere, unge som ældre, der ønsker at deltage i forskellige tilbud og arrangementer i kommunen. Byrådet ønsker at understøtte unge såvel som ældre borgerne i Egedal til fælles aktiviteter ikke kun i det nære nærområde, men også gøre det tilgængeligt, let og attraktivt at flytte sig til spændende tilbud på tværs af kommunen. 2

4 Konkrete tiltag og handlinger - hvad gør vi? I forbindelse med at Egedal By udbygges skal kommunen ind tænke kulturaktiviteter og muligheder for bevægelse i området den grønne fletning. Der skal skabes rammer for en række events i det nye byområde, Egedal By, i samarbejde med borgere og foreningsliv. Der igangsættes en undersøgelse af mulighederne for etablering af nyt svømmeanlæg i Egedal By. Der skal arbejdes med kunst i det offentlige rum i kommunens bysamfund. Et af de nyere byudviklingsområder - området i Stenløse Syd - skal bl.a. udvikles med henblik på kunstnerisk udsmykning i form af skulpturer og kunstværker. Med Stenløse Kulturhus har Byrådet fokus på, at der tilbydes aktiviteter i fleksible rammer, inde såvel som ude, med et Fællesråd i spidsen til at koordinere. Der skal arbejdes med tankerne om, at iværksættere også kan få adgang til at benytte faciliteterne i Stenløse Kulturhus. I det nye Egedal Rådhus arbejdes der også på, at borgerne kan booke sig ind til mødevirksomhed og aktiviteter. 3. Samskabelse og partnerskaber I Egedal er der et stort udbud af aktiviteter samt mange frivillige med et stort engagement. Der er et stærkt lokalt sammenhold og fællesskab, der skal ses som en styrke. Ved at skabe fællesskaber og samarbejde på tværs af kommune, borgere og foreninger skal der skabes endnu mere liv og ejerskab. Et aktivt kultur- og fritidsliv skabes ved at bringe ressourcepersoner mere i spil og ved at inddrage borgere og foreningsliv i planlægning fra start til slut, uanset om det gælder aktiviteter i idrætshaller, på anlæg, i kulturhusene eller i byrummene. Altså skal borgerne være mere med til at skabe, så det ikke bare er kommunen, der skaber for borgerne. I forbindelse med nye boligområder opstår der ofte fællesskaber. De fysiske rammer i lokalsamfundene som skoler, institutioner, idrætsanlæg, biblioteker og kulturhuse samt byrummene skal være rammen for at skabe mere liv og fællesskab i kommunen. Aktiviteter samt etablering og drift af nye anlæg skal forankres med lokalt ansvar og ejerskab med inddragelse af borgere og foreningsliv fra start. Erhvervslivet er en ressource og Egedal Byråd satser derfor på et større samarbejde og fællesskab mellem foreningsliv, borgere og erhvervsliv om fremtidige aktiviteter og by-udviklingsprojekter. På idrætsområdet skal der arbejdes med en mere fleksibel brug af lokalerne og udendørsrammerne, således at borgere kan få adgang til lokalerne i nye selvorganiserede fællesskaber og sammenhænge. Der etableres et nyt og mere fleksibelt lokalebookingsystem, hvor brugerne selv skal kunne booke og orientere sig om tilskudsmuligheder. Konkrete tiltag og handlinger - hvad gør vi? Med det nye Stenløse Kulturhus har Byrådet fokus på, at der tilbydes aktiviteter ud fra et brugerdrevet princip. Husets brugere skal i samarbejde med kommunale institutioner planlægge og gennemføre aktiviteter, der skal være til glæde og inspiration for alle borgere i Egedal. Byrådet vil generelt have fokus på at understøtte aktiviteter i alle kommunens kulturhuse og støtte op om nedsættelse af brugerråd, hvor de ikke er endnu. 3

5 Foreningslivet efterspørger kurser og hjælp til fundraising. Egedal Kommune vil derfor i samarbejde med foreningslivet udarbejde forslag til kurser i regnskab, ledelse, fundraising og markedsføring med det formål at styrke foreningernes aktiviteter og udvikling. Dette skal ses i et samarbejde med det lokale erhvervsliv. større omfang end det er tilfældet i dag. Derfor skal der satses på etablering af rammer i naturen til borgerne udfoldelse. De grønne områder er vigtige for fællesskabet, og der skal arbejdes på at motivere borgerne til brug af dem ved at udbygge vores stisystem, lave gode legemuligheder, motionsøer, fitness og informere om det. Egedal Kommune har købt adgang til puljeguiden.dk, som er en komplet og opdateret oversigt over puljer, fonde, støtteordninger samt guides og tips til at lave gode ansøgninger. Det er Egedal Kommunes administration, institutioner samt foreninger, der kan benytte databasen. Konkrete tiltag og handlinger - hvad gør vi? Egedal Kommune har etableret motionsøen ved Multihytten i Stenløse Syd. Egedal Kommune vil fortsætte arbejdet med etablering af motionsøer i fx Egedal By ved Amaliestien, Smørum Idrætsanlæg samt i de mindre bysamfund. Der arbejdes på et større kulturelt samarbejdsprojekt. Projektet tænkes gennemført i foråret 2016 og er et større teaterprojekt, der skabes i samarbejde mellem foreningsliv og institutioner. Byrådet har fokus på at udvikle og synliggøre vores stisystemer i naturen bedre via hjemmesiden, apps, sociale medier, Egedal Forum samt ved fysisk skiltning. I forbindelse med skolereformen vil Byrådet arbejde for at bane vej for et større samarbejde mellem skoler, foreninger og kommunens kulturinstitutioner. Den viden og nærhed vi igennem generationer har haft til landbruget er vigtigt at videregive til vores børn. Egedal Kommune vil derfor forsøge at etablere et tættere samarbejde med landbruget med henblik på at skabe aktive oplevelser for Egedals borgere. 4. Naturen Egedal Kommune har et storslået og varieret landskab. Der er overalt i kommunen adgang til grønne områder, og landskabet er præget af kulturspor fra mange perioder. Naturen skal derfor tænkes ind som et alternativ til vores fysiske rammer. Byrådet vil understøtte foreningsliv og borgere til at tænke anderledes og udnytte naturens potentialer som oplevelses- og bevægelsesmiljø i Egedal Kommune vil arbejde med udvikling af projekt Leg og Oplevelse ved Skenkelsø Sø. Der skal arbejdes med formidling og synliggørelse af naturen, det kulturhistoriske landskab og rekreative anlæg på Egedal Kommunes hjemmeside. Kommunens borgere skal let kunne navigere rundt og finde eksempelvis motionsområder eller områder af kulturhistorisk værdi. 4

6 Opsummering Byrådet har i udarbejdelsen af denne politik haft fokus på at høre borgerne om, hvad der er vigtigt for dem, at der arbejdes med på kulturog fritidsområdet. Udsagn, ønsker og ideer fra borgere og foreningsliv er tematiseret og, så vidt det har været muligt, indarbejdet i Kultur og Fritidspolitikken. Kultur- og fritidsoplevelser har betydning for de fleste grupper af borgere og skaber et godt grundlag for aktive fællesskaber i hverdagen på tværs af generationer, foreninger og lokalsamfund. Derfor ønsker Byrådet med Kultur og Fritidspolitikken at skabe et solidt fundament for et aktivt og rigt fritidsliv, hvor borgerne bliver inddraget i arbejdet med at nytænke og skabe attraktive aktiviteter, rammer og nye løsninger i et tæt samarbejde med Egedal Kommune. 5

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bibliotekerne 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...5 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Idrætspolitik og strategi

Idrætspolitik og strategi Idrætspolitik og strategi Forord Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre sig, og det øger sundheden og giver os derved et længere og bedre

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 4 Oversigt over indsatsområder... 4 Målgruppe... 4 Udgangspunkt... 4 Indsatsområder... 6

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE 2 LANDDISTRIKTS- POLITIKKEN 2015-2017 3 Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere