17 stillingsannoncer inden for kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "17 stillingsannoncer inden for kommunikation"

Transkript

1 17 stillingsannoncer inden for kommunikation AC Bidrage til projekter og udviklingsopgaver på hjemmeside og intranet samt være med til at beskrive hvordan Hospitalet kan styrke sin position på sociale medier på relevant og strategisk velfunderet vis. Tovholder for et eller flere udviklingsprojekter på hjemmeside og intranet Udarbejde forslag til Hospitalet tilstedeværelse på sociale medier i samarbejde med resten af steamet Evt. bidrage til at etablere hospitalet på de udvalgte medier Deltage i øvrige kommunikationsopgaver Du har teoretisk viden og måske også praktisk erfaring med at arbejde med kommunikation, herunder web og skriftlig formidling. Du har mod på at tage ansvar for egne, afgrænsede opgaver, og sætter også pris på samarbejdet på tværs i et lille team, hvor faglig sparring og feedback prioriteres højt. Erfaring med sociale medier

2 Formålet med stillingen er at bidrage i forhold til afdelingens eksterne og interne kommunikation.. I forhold til den eksterne information, vil det især dreje sig om arbejde med patientinformationer i X-media og vedligeholdelse af afdelingens hjemmeside. I forhold til intern kommunikation vil arbejdet være fokuseret omkring nyhedsformidling og afdelingens intranet I samarbejde med kommunikationsmedarbejderen vil de kommende opgaver for AC-medarbejderen være at: - strømline afdelingens patientinformationer og præsentationen af disse på afdelingens hjemmeside - vedligeholde afdelingens hjemmeside - formidle nyheder på intranettet - udarbejde nye indslag til afdelingens info-tv - implementere rammer med fotos af afdelingens medarbejdere i ambulatorier og sengeafsnit Vi forventer, at du: - er stærkt funderet i forhold til dansk retskrivning - er interesseret i at arbejde med intern og ekstern kommunikation - er motiveret for at arbejde på en kræftafdeling har sans for høj kvalitet i opgaveløsningen - har lyst til at arbejde med layout og er forberedt på rutineopgaver - er interesseret i at lære nyt - er god til at samarbejde og overholde aftaler. Det forventes at den ledige er stærkt funderet i forhold til dansk retskrivning. Side 2

3 s opgaver i forbindelse med Nyt Hospital Glostrup og tilknyttede projekter i driftsorganisationen. en for N-hus og P-hus ønskes løftet og de tilknyttede delprojekter synsliggøres. Derudover er der kan der evt. suppleres med kommunikationsopgaver i driftsafdelingen. Under supervision - kvalificering og genopbygning af hjemmesider, udarbejdelse af pressemeddelelser og pressematerialer (udstillingsmaterialer mm.). Gennemskrivning (sproglige rettelser) af styringsmanual, projekthåndbog samt kommunikationsplan. suddannet med god forståelse og evner for skriftlig kommunikation. Både web, annoncer, pressemeddelelser, udstillingsmateriale mm. Evner og har lyst til at være involveret i mange forskellige typer kommunikations opgaver både små og store. Alt ovenstående under supervision, men også med gode muligheder for at få egne projekter. Side 3

4 Opdatering af afdelingens hjemmeside Afdelingen ønsker, at den nye organisation fremstår med et professionelt udtryk via en opdateret og flot designet hjemmeside både intern og ekstern. Således at vi fagligt promovere afdelingen, for at skabe den bedste start for den nye organisation, samt skabe pionerånd og fællesskabsfølelse. Vi ønsker en medarbejder, som er kreativ, initiativrig og åben og som ønsker at medvirke til i samarbejde med de enkelte områder at fremstille afdelingens behandlings- og plejetilbud, afdelingens kvaliteter og ånd, så personalet kan kende sig selv og deres arbejdsplads og patienter og pårørende let og smart kan finde de oplysninger de søger. Vi har ikke forventning om forhåndskendskab, men forventning om at medarbejderen, vil sætte sig ind i afdelingens forskellige områder, arbejder selvstændigt og ønsker at samarbejde med mange forskellige personer og faggrupper. Side 4

5 /design Opdatering af pjecer til patienter. Udvikling og opbygning af struktur på hjemmeside, der imødekommer patienternes behov. Opbygning af navigation til ny hjemmeside (CMS), samt migrering af indhold Gennemgang og opdatering af eksisterende patientinformation i samarbejde med det klinikske personale. Målrette den digitale patientinformation om pakkeforløb i forhold til enkelte patientgrupper i samarbejde med det kliniske personale. Være medansvarlig i oprettelse af en brugervenlig navigationsstruktur på Finsencentrets hjemmeside, samt migrering og opdatering af eksisterende webindhold. Behersker det danske sprog skriftligt og har gode kommunikationsevner skriftligt. Have fornemmelse for grafisk udtryk. Erfaring med webarbejde, informationsarkitektur og digital formidling Have en systematisk og struktureret tilgang til opgaverne. Gode samarbejdsevner Vedholdenhed og gennemslagskraft Det er ikke en forudsætning at have kendskab til Xmedia Kendskab til CMS vi migrerer til Sharepoint Side 5

6 At løbende løse opgaver forbundet med afdelingens kommunikation med omverdenen herunder patienter - Opdatering og vedligeholdelse af eksisterende hjemmesider, samt bidrage til udarbejdelse af ny hjemmeside - Redigering og udarbejdelse af patientbrochurer - Etablering og vedligeholdelse af online standardiserede profiler af afdelingens seniorforsker. Fortrolig med Microsoft Office programmer (Word, Publisher), Adobe og billedredigering, samt generelt en habil IT bruger. Flair for design, layout og klar kommunikation Kendskab til arbejde med hjemmesider er en fordel, men kenskab til HTML kodning er ikke et krav, da vi bruger WYSIWYG programmer (Microsoft Publisher, Website X5) til at lave hjemmesider i. Det vil være godt men ikke et krav hvis ansøger har erfaring med at arbejde med ftp klienter (oploading af filer til internettet). Side 6

7 Formålet med stillingen er at styrke og udvikle den skriftlige og digitale patientkommunikation, samt bidrage til at opbygge den nye platform og indhold til det nye P2 (content management system til hjemmesider og intranet). Stillingen skulle også gerne være med til generelt at styrke og udvikle ssekretariatets position som en vigtig og nødvendig medspiller på hospitalet. munikation. hjemmeside hedsbreve, pressemeddelelser og artikler) y- planer Fungere som sparringspartner for ledelsen, kolleger og samarbejdspartnere Vi søger en medarbejder, der har en længerevarende uddannelse indenfor kommunikation og medier. Du skal være en god skribent og formidler, der evner at tage udgangspunkt i din målgruppes behov. Du skal kunne arbejde struktureret, selvstændigt, men også være en del af et team. Du skal være god til at tænke i nye baner og bære dine ideer frem. Erfaring med skriftlig formidling og hjemmesider Generelle gode projektkompetencer Praktisk erfaring med kommunikationsopgaver Side 7

8 /retorik/sprogpsykolog Et nøglebegreb i sundhedsvæsnet i disse år er patienttilfredshed og medinddragelse, og ortopædkirurgisk Afdeling T, Herlev Hospital ønsker med ansættelsen af en AC er i løntilskud at optimere kommunikationsindsatsen i afdelingen. At bistå afdelingens klinikere med kommunikationsopgaver eksempelvis revidering og udfærdigelse af pjecer til patienter og pårørende, materialer til diverse kampagner, undervisningsmateriale, materiale i forbindelse med patient-feedbackmøder og andre medinddragende aktiviteter, revision og vedligeholdelse af kommunikation på inter og intranet samt opgaver i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Kandidatgrad i kommunikation, retorik sprogpsykologi el. lign. Introduktion og oplæring vil finde sted. Side 8

9 Stillingen er som administrativ/videnskabelig medarbejder i forskningsprogrammet. Overordnet formålet med stillingen er, at optimere dataindsamlingen og fondsansøgningerne og i sidste ende at øge andelen af artikler med høj kvalitet fra forskningsprogrammet Krop og trivsel under og efter fødslen. Det er et arbejde, som vi ellers ikke ville udføre. Opbygning af database: Etablering og indtastning af dataoplysninger i database Databehandling: Foretage enkle udtræk, sammenkørsler og datamanagement Projektansøgninger: Litteratursøgning og gennemgang, anvendelse af referencehåndteringsprogram og deltage i udarbejdelse af flere forskellige fondsansøgninger. Sidstnævnte indbefatter fundraising Formidlingsopgaver: fx mulighed for skrivning af mindre artikler, dokumenter eller udforme tekst til webside De konkrete arbejdsopgaver har karakter af såvel daglige rutine opgaver, langsigtet opgaver og ad hoc opgaver. Deltagelse i afdelingsmøder og netværksmøder herunder at udsende dagsordener og skrive referater Generelle gode it-kundskaber Meget god til skriftlig formulering på dansk og engelsk God til excel, powerpoint og word Kendskab til SPSS eller andre statistikprogrammer Vi kan tilbyde: Kursus i referencehåndtering Side 9

10 Opdatering og udvikling af afdelingens hjemmeside. Indsamling og bearbejdning af data i kvalitetsprojekt Opdatering og udvikling af afdelingens hjemmeside: Opdatere og videreudvikle hjemmesiden i samarbejde med afdelingens ledergruppe Inspirator / supervisor for udvikling af WEB løsninger / brug Indsamling og bearbejdning af data: Praktisk behjælpelig med indsamling af data ved før- og midtvejsmåling Deltage i bearbejdning og præsentation af data fra før- og midtvejsmåling Erfaring med web-medier Teknisk forståelse Erfaring med at arbejde med billedprogrammer Evne til at formidle fagligt stof på en forståelig måde Teoretisk baggrund og erfaring med indsamling og bearbejdning af data Erfaring med datagenerering en fordel God til systematik Iderig og udviklingsorienteret Personen får et kursus i håndtering af hjemmesider i Region Hovedstaden Side 10

11 Udvikle Intern og ekstern kommunikation Vi ønsker at få en skarpere profil på/for virksomheden i alt vores materiale både på skrift, på web og i interne procesbeskrivelser. Vi skal have lagt vores hjemmeside over i Regionens CMS system og vil gerne have moderniseret udseendet. Vi vil gerne have opdateret vores ansigt gerne have udviklet et logo. Opdatering og udvikling af indhold på hjemmeside. Opdatering af interne dokumenter, beskrivelser, politikker, retningslinjer, dagsordner, referater og skabeloner. Profil og standard for nyhedsbreve til fx pårørende Udarbejde en pjece/velkomstfolder om virksomheden Optage film/videoklip til hjemmeside og internt informationssystem (IBG) Støtte virksomhedens IKT ressourcegruppe Udvikle og beskrive struktur på Virksomhedsdrev. Flytte/samle dokumenter til Personaleweb. Videreudvikle og opdatere personalehåndbog og informationsmateriale. IKT kendskab udvikling af hjemmeside. At kunne skrive, fotografere At kunne motivere og igangsætte sig selv ud fra ovenstående opgaver. At være flexibel og omstillingsparat ift. placering af arbejdsplads dele og flytte rundt i huset med bærbar PC. Nej, men man skal kunne færdes i et botilbud der er beboernes hjem med respekt for dette. Man skal kunne omgås og rumme beboerne med imødekommenhed og humor! Man skal kunne orientere sig i en stor organisation og være i stand til at være opsøgende, nysgerrig og insisterende. Side 11

12 Få praktisk erfaring med kommunikationsarbejde og de væsentlige dicipliner inden for feltet. Lære at tænke og arbejde strategisk med kommunikation i en stor virksomhed Få erfaring med brug af de mange kanaler, hvad virker, og hvad virker ikke Kommunikere om hospitalets aktiviteter, udfordringer og nye tiltag. Skrive artikler, redigere og behandle skrift og billeder i den nuværende CMS-løsning. Servicere og supportere vores kunder Hjælp til at udarbejde kommunikationsværktøjer sfaglig kandidat; cand. comm, virksomhedskommunikation, medievidenskab og lign. Dygtig til sprog og til at skrive. Være nysgerrig, engageret og turde tænke nyt. Det kan være en fordel at kandidaten har arbejdet med projekter inden for sundhedssektoren i studiet eller efter. Side 12

13 Virksomheden ønsker at styrke brugen af intranet og hjemmeside som kommunikationsredskab til medarbejdere, samarbejdspartnere og borgere. Det betyder, at der skal skabes en mere aktiv kommunikationsindsats på dette område og vil satse på det som udviklingsområde. Derfor søger vi en AC-medarbejder til at hjælpe os med dette arbejde. Nytænkning i anvendelsen af intranetside og hjemmeside i form af gennemgang af nuværende materiale og funktionaliteter. WEB-redaktør på centrets intranet og hjemmeside samt skabe struktur i materiale, så det er nemt at orientere sig i samt at holde opdateret. Desuden ønsker vi at vedkomne kan indgå i kommunikationsopgaver i forbindelse med vores leanprocesser, der starter op i maj Relevant akademisk uddannelse ift. kommunikation. IT-kvalifikationer på superbrugerniveau. Skal have lyst til selv at opsøge information i organisationen. Social anlagt glad og smilende. Erfaring med kommunikation via hjemmesider. Erfaring med formidling Gerne kendskab til leanarbejdet. IT-kendskab og kompetencer på superbrugerniveau. Side 13

14 Cand. Mag i dansk/engelsk eller kommunikation Opbygning af dansk og engelsk hjemmeside for forsknings og undervisningsenheden. Både mhp forskere, studerende og mhp offentligheden. Opbygning af hjemmeside. Skrive materiale til hjemmesiden. Formidling internt på centeret. Hjælpe med at skrive fondsansøgninger og oversættelsesopgaver. Cand.mag. i engelsk/dansk/kommunikation eller lignende. God til selvstændigt at strukturere sit arbejde. Udadvendt og fleksibel. Kan arbejde både alene og med flere omkring sig. Uddannelse/kurser indenfor webpage opbygning. Gerne kendskab til til regionens platforme og programmer eller til samarbejde med IT afdelinger. Side 14

15 Tilføre ressource i forbindelse med Centrets aktuelle genhusningsprojekt, herunder assistere projektleder med praktisk og administrativ planlægning i forbindelse med flytning, samt kommunikationsopgaver internt, eksternt og til patienter. Projektassistent ved genhusningsprojektet (i forbindelse med byggeri skal dele af centeret genhuses) splaner, intranet, hjemmeside i forbindelse med flytning Patientinformation, vedligeholdelse og implementering af indsatsområder omkring patientinformation Møder af forskellig art, referatskrivning, administration Relevant uddannelse Dygtig til målrettet kommunikation Ansvarsbevidst, fleksibel, positiv og imødekommende Interesse for sundhedsvæsenet og dets opgaver Fordel at have kendskab til, eller have arbejdet med web. Side 15

16 - engelsk Opstart af nyoprettet enhed for international sundhed på hospitalet forankret i Børne-UngeKlinikken. I opstarten skal nuværende aktiviteter på området kortlægges, enhedens profil fastlægges, Hjemmeside udarbejdes og en række eksisterende aktiviteter koordineres. Fotrolig med skriftligt og mundtligt engelsk samt erfaring med it-arbejde, herunder it-sekretærarbejde. Gerne erfaring med etablering af hjemmeside. Samarbejdsvillig og udadvendt. Gå på mod i forhold til nye opgaver. Ikke et krav Side 16

17 Udvikling af intern og ekstern kommunikationsstrategi Konkret revidering og gennemskrivning af personalehåndbog Sikring af ensartet kommunikation i håndbog, på hjemmeside, i foldere o.lign Revidering og gennemskrivning af personalehåndbog Medvirke til opsætning af ny hjemmeside Dokumentation af pædagogiske projekter Innovation af eksterne kommunikationsformer Vi forventer en viden og erfaring vedr. kommunikation, - gerne erfaring med den offentlige sektor. Vi forventer en åbenhed og lyst til at være på et botilbud, hvor man skal samarbejde med flere faggrupper og være i en hverdag, hvor beboerne og deres behov prioriteres højest Se ovenstående Side 17

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst 2014 2016 Brødtekst Indhold Formålet med kommunikationsstrategien 3 Det skal kommunikationsstrategien Hvem er omfattet af kommunikationsstrategien? Mission og Vision 5 Centrale budskaber 6 Ekstern og intern

Læs mere

Sæt ord på dit job. - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du?

Sæt ord på dit job. - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du? Sæt ord på dit job - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du? Indholdsfortegnelse Forord 3 Forord 4 Hvad kan du bruge pjecen til 5 Jobprofil 5 Hvad kan du bruge en jobprofil til 6 Eksempel på jobprofil

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationsindsatsen i bred forstand skal understøtte og medvirke til virkeliggørelse af visionen og de strategier, der følger af Haderslev Kommunes overordnede

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kurser og efteruddannelse EFTERÅR 2011 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole strategi 1 4000 kursister på Ét år tager næppe fejl Hvis du overvejer at blive bedre til dit nuværende job eller at klæde dig

Læs mere

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET 0 1. Indledning 1.1. Baggrund for projektet Den medarbejdertilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

IT-anvendelse i de administrative jobfunktioner

IT-anvendelse i de administrative jobfunktioner IT-anvendelse i de administrative jobfunktioner - Udviklingstendenser i den administrative faglighed og nye krav til kontoruddannelsen Center for Arbejdsliv Uddannelsesnævnet Teknologisk Institut, Arbejdsliv

Læs mere

Bibliotekarprofiler. Hvem-Hvad-Hvor

Bibliotekarprofiler. Hvem-Hvad-Hvor Bibliotekarprofiler Hvem-Hvad-Hvor Danmarks Biblioteksskole, 2007 Baggrund For at kvalificere diskussionen af den nye bacheloruddannelse, herunder mulighederne for toning i uddannelsen, er der udviklet

Læs mere

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal CMS-løsning til vallensbaek.dk Vallensbæk den 7. marts 2013 1 Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts

Læs mere

Journalistikkens fremtid i BUPL

Journalistikkens fremtid i BUPL Journalistikkens fremtid i BUPL Eksamensopgave Fang medieteorien og gør den brugbar. Valgfrit model under diplomuddannelserne i journalistik,. Undervisere: Steen K. Rasmussen og Christian Breinholt 8.

Læs mere

Nedslag i Forsvarets kommunikation BILAG 1-11

Nedslag i Forsvarets kommunikation BILAG 1-11 Nedslag i Forsvarets kommunikation BILAG 1-11 ROSKILDE UNIVERSITET MASTER I PROFESSIONEL KOMMUNIKATION Masterafhandling maj 2014 Forfattere: Berit Carius Larsen Jens Lunde Vejleder: Karsten Pedersen Bilagsfortegnelse:

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Nye kollegaer søges til et nyt Aon!

Nye kollegaer søges til et nyt Aon! Nye kollegaer søges til et nyt Aon! Som Danmarks førende rådgiver inden for Risk og Human Capital lever vi af at skabe merværdi for vores kunder, når de skal have placeret deres forsikrings- og pensionsprogrammer.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Psykiatrisk Center Nordsjælland

Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Årsplan 2014 Opgaver, organisering og indsatsområder Tanker Krop Adfærd Følelser Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formålet med årsplanen... 3 2. Opgave og mål... 4 2.1 Psykiatrisk

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst Analyse af den administrative faglighed i fremtiden Februar 2012 1. Resumé Analysen afdækker de administrative medarbejderes arbejdsopgaver og kompetencekrav i dag og beskriver, hvilke

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

SharePoint. Intranet guide

SharePoint. Intranet guide SharePoint Intranet guide Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 1. Afklaring af behov... 3 2. Målsætninger og succeskriterier... 4 3. Valg af intranet projekt-team og superbrugere... 6 4. Indholdsstruktur...

Læs mere