DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE"

Transkript

1 Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE KURSER OG EFTERUDDANNELSE KURSUSPROGRAM FORÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDSSTEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI FORÅR 2013

2 SKRÆDDERSYEDE KURSER Finder du eller din arbejdsplads ikke lige det kursus eller efteruddannelsestilbud, I har behov for, så kontakt Efter- og videreuddannelsesafdelingen, så skræddersyr vi sammen et forløb, der passer til netop jeres behov. Vi kan skræddersy kurser eller uddannelsesforløb målrettet en hel arbejdsplads eller en afdeling. TEMADAGE Efter- og videreuddannelsesafdelingen udbyder løbende temaarrangementer og gåhjemmøder, hvor specialister formidler nyeste viden om aktuelle emner. Følg med på skolens hjemmeside, eller bliv skrevet op på vores nyhedsliste (se nedenfor). Har du en idé eller et forslag til en temadag, er du velkommen til at henvende dig, så finder vi ud af det sammen. Vi kan også tilbyde at gennemføre skræddersyede temadage på din arbejdsplads inden for emner, som skolen selv har eksperter i, f.eks. arbejdet med for tidligt fødte, anerkendende relationer, konflikthåndtering, krop og bevægelse samt supervision. KONSULENTBESØG OG UDDANNELSESPLANLÆGNING Har du brug for at drøfte uddannelsesmuligheder eller hjælp til uddannelsesplanlægning, kan du kontakte skolen for at aftale et konsulentbesøg. Skolen er en del af VEU- Center Østjylland og samarbejder med andre uddannelsesudbydere i regionen. KONSULENTYDELSER Kurser og temadage kan med fordel kombineres med forskellige konsulentydelser, f.eks. kick-off dag for ledere, udarbejdelse af implementeringsplaner, opfølgningsdage for ledere og/eller medarbejdere, eller effektanalyser af igangsat kompetenceudvikling. NYHEDSMAIL Du kan også tilmelde dig en mailingliste, hvor du løbende modtager nyheder om efterog videreuddannelse. Det gør du ved at sende en mail til mærket "Nyheder". LÆSNING OG STAVNING Du kan få hjælp, hvis du har problemer med at læse og stave. Du kan f.eks. låne en computer, som gør det nemmere for dig. Du kan også få testet din kunnen i læsning, og regning. Hvis du ønsker det, kan du før eller under et kursus tage en test. Testen varer ca. 30 minutter. Hvis du ønsker hjælp eller test kontakt skolens kursussekretærer, eller du kan give besked til din underviser på den første kursusdag. FIND MANGE FLERE INFORMATIONER Du kan finde flere informationer og løbende læse om nye tiltag og nyheder på skolens hjemmeside. Her finder du også et on-line kursuskatalog, en kursuskalender og en oversigt over alle de mange kurser, der er mulighed for at skræddersy til din arbejdsplads, eller som kan oprettes ved tilstrækkelig interesse. På hjemmesiden finder du ligeledes praktiske oplysninger om amu-uddannelser, økonomi, ansøgning om VEU-godtgørelse og kørsel, tilmelding og lignende. KONTAKT Du er velkommen til at kontakte Efter- og videreuddannelsesafdelingen: Kursussekretær Dorte Lorenzen, telefon Uddannelseskonsulent Jette Nicolajsen, telefon /

3 BØRN OG UNGE PÆDAGOGMEDHJÆLPERE I DAGINSTITUTIONER På dette grundlæggende kursus sætter vi fokus på din fagperson. Arbejdet som pædagogmedhjælper stiller krav til din faglige viden om børns udvikling, læring, kommunikation og samarbejde samt bevidsthed om din rolle i det pædagogiske arbejde med afsæt i læreplaner. Kursusperiode: 25/2-15/ Tilmeldingsfrist: 28/ Kursusnr.: e13pa25021 Varighed: 15 dage Målnr.: ARBEJDET MED FOR TIDLIGT FØDTE BØRN Du får viden om det for tidligt fødte barn og de mulige fysiske, psykiske, sociale og sansemotoriske følger for barnet, og du kan observere evt. senfølger. Derudover kan du indgå i et respektfuldt samarbejde med forældrene samt i et tværfagligt samarbejde omkring barnet. Kursusperiode: 4/3-6/ Tilmeldingsfrist: 4/ Kursusnr.: e13pa04031 Målnr.: SAMSPIL OG RELATIONER I PÆDAGOGISK ARBEJDE - ANERKENDENDE PÆDAGOGIK Målet med kurset er, at du erhverver dig pædagogiske redskaber i form af mål- og udviklingsrettet kommunikation, samarbejde og analysemetoder i daglig praksis, så du kan forbedre kvaliteten af dit samspil og relation med børnene og forældrene baseret på anerkendende pædagogik. Kursusperiode: 18/2-22/ Tilmeldingsfrist: 21/ Kursusnr.: e13pa18021 Målnr.: LEG MED SPROG Du kan ud fra et kendskab til barnets sproglige udvikling indgå i samarbejde om at tilrettelægge, igangsætte og støtte aktiviteter og lege, der fremmer børns sproglige udvikling og lyst til at udforske sproget og anvende det selvstændigt og kreativt. Der er desuden fokus på dialogisk læsning samt sprogvurderinger. Kursusperiode: Kontakt skolen for datoer. Målnr.:

4 BØRN OG UNGE KONFLIKTHÅNDTERING I PÆDAGOGISK ARBEJDE - KONFLIKTER BLANDT BØRN / UNGE - KONFLIKTER I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE Du kan forebygge og håndtere konflikter i det daglige pædagogiske arbejde. Du kan medvirke til at skabe et konflikthåndterende miljø i gruppen ved at skabe rammer, der kan udvikle børn og unges kompetencer til at forebygge og løse konflikter. Du lærer om egne konfliktmønstre. Kursusperiode: 13/5-17/ Tilmeldingsfrist: 15/ Kursusnr.: e13pa13051 Målnr.: INKLUDERENDE PÆDAGOGISKE MILJØER I DAGTILBUD OG SFO - FÆLLESSKABER FOR ALLE Du kan bidrage til udvikling og fastholdelse af en pædagogisk praksis, der understøtter et inkluderende pædagogisk miljø. På kurset arbejdes med, hvordan du kan medvirke til inddragelse og deltagelse af alle børn i dagligdagens aktiviteter i dagtilbud og SFO. Du lærer at medvirke til synliggørelse af tendenser i samspillet, der modarbejder inklusion af enkelte børn eller en gruppe af børn, samt at reflektere over egen praksis og egen rolle i forhold til at forebygge og aktivt modvirke marginaliseringsprocesser. Kursusperiode: 14/1-18/ Tilmeldingsfrist: 13/ Kursusnr.: e13pa14011 Kursusperiode: 27/5-31/ Tilmeldingsfrist: 29/ Kursusnr.: e13pa27052 Målnr.: ARBEJDET MED UDSATTE BØRN OG UNGE Kurset sætter fokus på det professioenelle arbejde med børn og unge. Du kan opfange signaler om negative sociale påvirkninger og medvirke til en forebyggende og problemløsende indsats i forhold til barnet, den unge og familien. Du kan støtte barnets og den unges udviklingsmuligheder ud fra en forståelse for barnets og den unges reaktions- og handlemønstre. Kursusperiode: 21/1-25/ Tilmeldingsfrist: 17/ Kursusnr.: e13pa21011 Målnr.: BØRN OG UNGE MED ADFÆRDS- OG KONTAKTFORSTYRRELSER Du får viden om de hyppigst forekommende udviklingsforstyrrelser såsom autisme (herunder Aspergers syndrom), ADHD og Tourettes syndrom samt om trivselsproblemer hos børn og unge. Du får forståelse for egen adfærds betydning for samspillet med barnet eller den unge og kan agere som tydelig, respektfuld og indfølende voksen ved at fremstille krav og forventninger, som modsvarer barnets eller den unges funktionsniveau og udviklingsbehov. Kursusperiode: 2/4-4/ Tilmeldingsfrist: 1/ Kursusnr.: e13pa02041 Målnr.:

5 BØRN OG UNGE BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING 0-5 ÅR Kurset giver den pædagogiske medarbejder viden og praktiske redskaber, så du kan bidrage til barnets udvikling af kompetencer. Du kan formidle observationer og indgå i en faglig dialog om barnet. Kursusperiode: 10/6-14/ Tilmeldingsfrist: 13/ Kursusnr.: e13pa10062 Målnr.: BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING 6-12 ÅR Efter uddannelsen kan du støtte 6-12-årige børns udvikling og relationsdannelse igennem anerkendende og inkluderende relationsarbejde. Du kan indgå i faglig dialog om barnet og formidle observationer til forældre og kolleger. Kursusperiode: 10/6-12/ Tilmeldingsfrist: 13/ Kursusnr.: e13pa10063 Målnr.: PÆDAGOGMEDHJÆLPERE PÅ SPECIALSKOLER Med forståelse for elevens specifikke handicap og vanskeligheder kan du i samarbejde med læreren beskrive, planlægge og udføre pædagogiske aktiviteter, der er udviklingsstøttende for eleven, og som bidrager til, at undervisningens mål opfyldes. Du har kendskab til den gældende lovgivning for området og forstår egen rolle i undervisningen. Du erhverver dig grundlæggende viden om pædagogiske metoder og undervisningsstrategier. Kursusperiode: Kontakt skolen for datoer. Varighed: 10 dage Målnr.: GVU PÆDAGOGISK ASSISTENT - FAGLÆRT PÅ KORTERE TID FOR DIG MED ERFARING Er du fyldt 25 år og har du minimum 2 års erfaring inden for det pædagogiske område kan du uddanne dig til pædagogisk assistent på under 1 år. Har du lyst til at tage uddannelsen så kontakt skolen og hør om dine muligheder, og hvordan din uddannelsesplan vil se ud. Det er gratis og du kan søge VEU-godtgørelse efter gældende regler. Kontakt skolen for yderligere oplysninger om datoer. Læs mere på skolens hjemmeside om udddannelsesforløbet. INSPIRATION - ANDRE KURSUSMULIGHEDER - INDEN FOR JOBOMRÅDET Børns motorik, sansning og bevægelse Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed Dokumentation og evaluering af pædagogisk arbejde Børns udtryksformer Interkulturel pædagogik Forældresamarbejde i dagtilbud Anerkendende kommunikation Kollegial supervision i det pædagogiske arbejde Kontakt skolen for datoer og tilmelding. 5

6 SOCIALPÆDAGOGIK OG SOCIALPSYKIATRI OMSORGSMEDHJÆLPERE - ARBEJDET MED UDVIKLINGSHÆMMEDE - GRUNDKURSUS Det pædagogiske arbejde med udviklingshæmmede stiller store krav til den enkelte medarbejders faglige viden og indsigt. Særligt vigtigt er det at have fokus på de pædagogiske metoder, så du kan bidrage til borgerens udviklingsforløb og livskvalitet, og i samarbejde med andre faggrupper kan indgå i den fremadrettede udvikling af tilbuddene til de udviklingshæmmede Kursusperiode: 4/3-15/3 & 15/4-18/ Tilmeldingsfrist: 4/ Kursusnr.: e13pa04032 Varighed: 14 dage Målnr.: ANERKENDENDE KOMMUNIKATION I OMSORGSARBEJDET Anerkendende kommunikation har stor betydning for det kollegiale samarbejde og for den professionelle relation til borgere og pårørende. På kurset får du kommunikationsredskaber og færdigheder i de grundlæggende principper for anerkendende kommunikation. Kursusperiode: 4/3-6/ Tilmeldingsfrist: 4/ Kursusnr.: e13pa04033 Målnr.: KONFLIKTHÅNDTERING I OMSORGSARBEJDET Formålet er, at du i din professionelle adfærd bliver bedre til at skelne mellem konfliktfremmende og -dæmpende adfærd. Du lærer enkle teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelse af sprogets betydning, menneskers psykologiske spil og forskellige roller. Den anerkendende metode er grundlæggende på kurset. Kursusperiode: 13/5-15/ Tilmeldingsfrist: 15/ Kursusnr.: e13pa13051 Målnr.: VELFÆRDSTEKNOLOGI I OMSORGSARBEJDET Du kan bidrage til at bringe velfærdsteknologi i anvendelse i det daglige omsorgsarbejde. Du får forståelse for, hvad velfærdsteknologi er, herunder de etiske og arbejdsmæssige aspekter i forhold til praksis. Du lærer at støtte borgeren i at være selvhjulpen ved at bruge velfærdsteknologiske løsninger med afsæt i borgerens værdier og hverdagsliv. Kursusperiode: 21/5-23/ Tilmeldingsfrist: 22/ Kursusnr.: e13sa21051 Målnr.:

7 SOCIALPÆDAGOGIK OG SOCIALPSYKIATRI KONTAKT MED SINDSLIDENDE BORGERE På kurset får du øget kendskab til menneskets adfærd ved psykoser og angsttilstande og bliver mere bevidst om dit ansvar for samarbejde med den sindslidende og dennes samarbejdspartnere. Kursusperiode: 21/1-25/ Tilmeldingsfrist: 2/ Kursusnr.: e13sa21011 Målnr BORGERE MED MISBRUGSPROBLEMER På kurset får du viden, der kan styrke dit samarbejde med misbrugere, således at du bliver bedre til at yde professionel omsorg og støtte i forhold til mennesker med alkohol- og misbrugsproblemer. Kursusperiode: 4/3-8/ Tilmeldingsfrist: 4/ Kursusnr.: e13sa04034 Målnr.: SORG OG KRISE I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE OG OMSORGSARBEJDET Uddannelsens formål er at sætte deltagerne i stand til at varetage de praktiske, sociale og psykologiske opgaver i kontakten med sorg- og kriseramte børn og unge og deres pårørende. Du får viden om tegn på sorg og krise hos børn og unge, empati og aktiv lytning, samt betydningen af din egen adfærd i relationen til barnet/den unge. Du kan indgå i forebyggelse af psykisk betingede arbejdsskader gennem samtaler med kolleger. Kursusperiode: 28/1-1/ Tilmeldingsfrist: 2/ Kursusnr.: e13sa28011 Målnr.: MEDICINHÅNDTERING & MEDICINPÆDAGOGIK FOR PÆDAGOGISK PERSONALE Efter uddannelsen kan du medvirke ved administration af borgernes medicin og inddrage borgeren i medicineringen (recovery-tilgang). Uddannelsen giver kendskab til de almindeligst forekommende lægemidler, tværfagligt samarbejde, lovgivning og instrukser i forbindelse med lægemidler. Kursusperiode: 4/2-6/ Tilmeldingsfrist: 14/ Kursusnr.: e13sa04023 Målnr.: INSPIRATION - ANDRE KURSUSMULIGHEDER - INDEN FOR JOBOMRÅDET Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede Dokumentation og evaluering af pædagogisk arbejde Netværksskabende aktiviteter for ældre handicappede Seksualitet og handicappede Magt og omsorg Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien Kontankt skolen for datoer og tilmelding. 7

8 FAMILIEPLEJERE ARBEJDET SOM FAMILIEPLEJER - OBLIGATORISK GRUNDKURSUS Du får viden om de grundlæggende lovkrav til og rammer for familieplejens arbejde og har forståelse for konsekvenserne heraf for din egen familie. Du kan forholde dig til omsorgssvigtede børn og deres forældre med henblik på at kunne skabe relationer til barnet og samarbejde med forældrene. Kursusperiode: 11/1-12/1, 1/2-2/2 & 21/ Tilmeldingsfrist: 12/ Kursusnr.: e13pa11011 Kursusperiode: 3/5-4/5, 24/5-25/5 & 6/ Tilmeldingsfrist: 5/ Kursusnr.: e13pa03051 Målnr.: ANBRAGTE BØRNS UDVIKLING Du yder en forebyggende og målrettet indsats i forhold til plejebarnets udvikling. Du har viden om barnets særlige situation og de psykiske og sociale konsekvenser af omsorgssvigt, og forståelse for barnets reaktions- og handlemønstre og kan omsætte denne til støtte, omsorg og aktivitet. Kursusperiode: 13/5-14/ Tilmeldingsfrist: 15/ Kursusnr.: e13pa13052 Varighed: 2 dage Målnr.: SORG OG KRISE I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE Formålet er at sætte dig i stand til at varetage de praktiske, sociale og psykologiske opgaver i kontakten med sorg- og kriseramte børn og unge og deres pårørende. Du får viden om tegn på sorg og krise hos børn og unge, empati og aktiv lytning, samt betydningen af din egen adfærd i relationen til barnet/den unge. Du kan indgå i forebyggelse af psykisk betingede arbejdsskader gennem samtaler med kolleger. Kursusperiode: 28/1-1/ Tilmeldingsfrist: 2/ Kursusnr.: e13sa28011 Målnr.: PÆDAGOGISK ARBEJDE I DEN KOMMUNALE FAMILIEPLEJE Kurset opkvalificerer familieplejere til at varetage den komplekse og udfordrende opgave, en kommunal familiepleje skal løse. På kurset får du viden om og indsigt svarende til kravene om øget professionalisering i jobbet som kommunal familiepleje. Kursusperiode: Kontakt skolen for datoer Varighed: 6 dage Målnr.: Kommer senere 8

9 DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER ARBEJDET I PÆDAGOGISKE DØGNTILBUD OG OPHOLDSSTEDER Du får viden, så du kan indgå i arbejdet med børn og unge anbragt uden for hjemmet. Du kan støtte barnets og den unges udvikling ud fra indsigt i udviklingspsykologiske teorier, herunder konsekvenserne af omsorgssvigt, barnets overlevelsesstrategi og evne til tilknytning. Deltageren kan kommunikere med anbragte børn og unge om, hvorfor de er anbragt, ud fra kendskab til sorg- og krisereaktioner. Du får desuden styrket din egen fagperson i relation til dit daglige arbejde. Kursusperiode: 13/5-17/5 & 10/6-14/ Tilmeldingsfrist: 15/ Kursusnr.: e13pa13053 Varighed: 10 dage Målnr.: ANERKENDENDE KOMMUNIKATION I OMSORGSARBEJDET Anerkendende kommunikation har stor betydning for det kollegiale samarbejde og for den professionelle relation til borgere og pårørende. På kurset får du kommunikationsredskaber og færdigheder i de grundlæggende principper for anerkendende kommunikation. Kursusperiode: 4/3-6/ Tilmeldingsfrist: 4/ Kursusnr.: e13pa04033 Målnr.: KONFLIKTHÅNDTERING I OMSORGSARBEJDET Formålet er at du i din professionelle adfærd bliver bedre til at skelne mellem konfliktfremmende og -dæmpende adfærd. Du lærer enkle teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelse af sprogets betydning, menneskers psykologiske spil og forskellige roller. Den anerkendende metode er grundlæggende på kurset. Kursusperiode: 13/5-15/ Tilmeldingsfrist: 15/ Kursusnr.: e13pa13051 Målnr.: INSPIRATION - ANDRE KURSUSMULIGHEDER - INDEN FOR JOBOMRÅDET Implementering af handleplaner i følge serviceloven Dokumentation og evaluering af pædagogisk arbejde Børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre Arbejdet med anbragte børns livshistorie Kontakt skolen for datoer og tilmelding 9

10 ØVRIGE KURSER KLÆDT PÅ TIL LEDELSE En kompetencegivende praksisnær uddannelse, hvor du lærer de grundlæggende ledelsesværktøjer, der giver dig personlig og faglig udvikling og træner dig i at blive en god leder. Uddannelsen tager afsæt i din daglige praksis. Både for dig der arbejder med ledelse og dig der ser ledelse som en fremtidig karrierevej som faglært eller ufaglært. Kursusperiode: Kontakt skolen og få oplyst datoer for forløb. Varighed: 25 dage fordelt på 8 moduler Målnr.: 43559, 43560, 43561, 43562, 43563, 46977, 42929, & INNOVATION - KREATIVITET OG IDEUDVIKLING På kurset lærer du at blive bedre til at få og udvikle gode ideer sammen med kolleger, således at du kan arbejde kreativt og innovativt, f.eks. i forbindelse med nye opgaver og tiltag på arbejdspladsen. Du får redskaber og metoder, der kan hjælpe dig til at se nye muligheder og løsninger i din daglige praksis. Kursusperiode: 11/3-12/ Tilmeldingsfrist: 11/ Kursusnr.: e13sa11032 Varighed: 2 dage Målnr.: INNOVATION - GENNEMFØRELSE OG FORMIDLING På kurset udvikler du kompetencer i forhold til at gå foran i arbejdet med kreative og innovative processer på den enkelte arbejdsplads. Du udvikler dine kompetencer til at kunne fungere som innovationsagent eller innovationsnøgleperson på arbejdspladsen, således at du kan bidrage aktivt til udvikling, udbredelse og fastholdelse af innovation på arbejdspladsen. Kursusperiode: 11/3-12/ Tilmeldingsfrist: 11/ Kursusnr.: e13sa11033 Varighed: 2 dage Målnr.: SUNDHEDSPÆDAGOGIK Efter uddannelsen kan du inddrage sundhedspædagogiske metoder i samarbejdet med barnet, den unge eller borgeren i det daglige omsorgsarbejde. Du lærer bl.a. om forskellige sundhedsbegreber og får konkrete redskaber til at støtte det enkelte barns, unges eller borgers handlekompetencer med afsæt i dennes værdier, kultur og opfattelse af sundhed. Kursusperiode: 25/2-27/ Tilmeldingsfrist: 28/ Kursusnr.: e13sa25021 Målnr.:

11 BØRN ØVRIGE OG KURSER UNGE FØRSTEHJÆLP Vi tilbyder 3 timers introduktion til førstehjælp som AMU-uddannelse, som kan rekvireres. Her bliver du orienteret om og får elementære færdigheder i nødflytning, livreddende førstehjælp og alarmering. Derudover kan førstehjælpskurser á 3, 6 eller 12 timers varighed rekvireres. For alle typer førstehjælpskurser kan du også forhåndstilmelde dig. Kurserne oprettes ved tilstrækkeligt antal forhåndstilmeldte. Kursusperiode: Kontakt skolen for datoer og tilmelding. Varighed 3 timer Deltagerbetaling: ca. kr. 50,00 Målnr: , 6, og 12 timers førstehjælpskurser kan rekvireres. Kontakt skolen for pris og dato. INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING Individuel kompetencevurdering i AMU er realkompetencevurdering, der giver dig anerkendelse for din viden, dine færdigheder og dine kompetencer. Individuel kompetencevurdering i AMU giver dig mulighed for individuel uddannelsesplanlægning i AMU, og for at få udstedt AMU-uddannelsesbevis(-er) eller AMU-kompetencebevis for anerkendte kompetencer, når den individuelle vurdering giver grundlag herfor. Kursusperiode: Følg med på skolens hjemmeside for datoer eller henvend dig til kursussekretariatet for at få en aftale med en vejleder om individuel kompetencevurdering Målnr.: VURDERING AF BASALE FÆRDIGHEDER Alle, der deltager i AMU-kurser eller Individuel kompetencevurdering i AMU, kan efter ønske få vurderet deres færdigheder i læsning, skrivning, regning og matematik samt vejledning til undervisningsmuligheder heri efter behov. Kursusperiode: Følg med på skolens hjemmeside for datoer eller henvend dig til kursussekretariatet for at få en aftale om at få foretaget en vurdering af dine basale færdigheder. Målnr.: INSPIRATION TIL ANDRE KURSUSMULIGHEDER - INDEN FOR OMRÅDET Videndeling og læring Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Værdibaserede arbejdspladser Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte jobs Kvalitet i offentlige serviceydelser Kollegial supervision i pædagogisk arbejde Brug af pc på arbejdspladsen Kontakt skolen for datoer og tilmelding. 11

12 PRAKTISKE OPLYSNINGER TILMELDING Det er et lovkrav, at virksomheder tilmelder medarbejdere digitalt via portalen: Øvrige kan også tilmelde sig på eller ved at kontakte skolen. Vær opmærksom på regler for framelding og udeblivelse, som fremgår af skolens hjemmeside. VEU-GODTGØRELSE OG TILSKUD TIL TRANSPORT Personer, der tilhører den primære AMU-målgruppe, kan søge VEU-godtgørelse. Forudsætning for VEU-godtgørelse er, at der er tale om et løntab eller en tabt arbejdsmulighed. Ansøgning om tilskud skal ske digitalt via portalen: ADGANG OG PRIS AMU-kurser er i princippet åbne for alle. Kurser udviklet specielt til det pædagogiske område er normalt gratis at deltage i, dog skal deltagere med uddannelse over erhvervsuddannelsesniveau betale deltagerbetaling. Pris oplyses på skolen. Vær også opmærksom på, at virksomheder skal betale gebyr for en medarbejders udeblivelse eller for sen afmelding. For virksomheder, der ønsker hele hold, kan der også forekomme tillægspris for fleksibel tilrettelæggelse og/eller for holdopfyld. Læs mere om de praktiske oplysninger på skolens hjemmeside Scan koden for at komme direkte til efterog videreuddannelse Århus Social- og Sundhedsskole Århus Social- og Sundhedsskole Efter- og videreuddannelsesafdelingen Olof Palmes Allé 35, 8200 Århus N Telefon Fax

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område KURSER EFTERÅR 2015 Pædagogisk område AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for det pædagogiske område. Her får

Læs mere

E f t e r u d d a n n e l s e. Pædagogisk område og psykiatri

E f t e r u d d a n n e l s e. Pædagogisk område og psykiatri E f t e r u d d a n n e l s e Pædagogisk område og psykiatri Kursuskatalog forår 2011 Kursuscenter SOSU Sjælland og Lolland-Falster Indhold Pædagogisk arbejde med børn og unge 4 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner

Læs mere

kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg

kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2013.........................................................................................

Læs mere

VIA University College 2014

VIA University College 2014 1 September 2014, emc Efteruddannelseskurser for Familieplejere VIA University College 2014 Kursusudbuddet suppleres løbende, så hold øje med hjemmesiden. 2 Kære plejeforælder Det er med stor glæde, at

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet Kursuskatalog 2010 Kurser og efteruddannelser Portørområdet 2010 2 Kursuskatalog 2010 Velkommen til uddannelses og kursusåret 2010 Velkommen til landets portørskoler Århus og SOSU C s kursuskatalog over

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet KURSER EFTERÅR 2015 Social- og sundhedsområdet AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for social- og sundhedsområdet.

Læs mere

K u r s u s K ata lo g 2 0 0 8 Pædagogiske kurser

K u r s u s K ata lo g 2 0 0 8 Pædagogiske kurser Kursusk atalog 2008 Pædagogiske kurser Indholdsfortegnelse børns udvikling Børns kompetenceudvikling 0-10 år 4 Aktiviteter med børn Børns udtryksformer 0-10 år 5 Aktiviteter som pædagogisk værktøj 6 Børn

Læs mere

Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser

Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser Kursuskatalog 2009 Portøruddannelser 2009 Indholdsfortegnelse Velkommen til Portørskolerne i Danmark........................ 3 Portøruddannelsen.................................... 4 Portøren og hospitals-serviceassistenten

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC.

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC. Kommune: Holstebro Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder X på medarbejdersi- den? Er pengene blevet fordelt ligeligt i forhold til gruppens størrelse? Har i fordelt pengene på tværs af grupperne

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Specialtilbudene Koktvedparken og Koktvedstien. Koktvedparken 1 og Koktvedparken 15. Gitte Hviid Christiansen mail: ghch@frederikshavn.

Specialtilbudene Koktvedparken og Koktvedstien. Koktvedparken 1 og Koktvedparken 15. Gitte Hviid Christiansen mail: ghch@frederikshavn. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2010 2011 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Firkløverskolen Krabbeshus Heldagsskole Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Specialbørnehaven Skovbrynet

Læs mere

Ungdomspensionen Jens Jessens Vej Jens Jessens Vej 12 2000 Frederiksberg +4538715213 upjj@frederiksberg.dk www.jensjessensvej.dk

Ungdomspensionen Jens Jessens Vej Jens Jessens Vej 12 2000 Frederiksberg +4538715213 upjj@frederiksberg.dk www.jensjessensvej.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Ungdomspensionen Jens

Læs mere