REFERAT - FYGO bestyrelsesinternat Molslaboratoriet maj 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT - FYGO bestyrelsesinternat Molslaboratoriet 13-14 maj 2011"

Transkript

1 REFERAT - FYGO bestyrelsesinternat Molslaboratoriet maj 2011 Fredag d. 13. Maj 1. Formalia Valg af referent: Helene. Kasper vælges som ordstyrer. 2. Godkendelse af referat fra BM April 2010 Referatet godkendes uden kommentarer. Det besluttes at navne for fremtiden skrives ud i stedet for initialer. 3. Visionen er der behov for ændring i politikpapiret. Ikke behov for tilføjelser eller rettelser. På baggrund af internatet udarbejdes en handlingsplan for 2011/ Kursistfokus. Bestyrelsen ønsker i 2011/2012 at udvide tilbuddet til de medlemmer, der er i kursusstilling. Brainstorm om kursusemner og andre initiativer møntet på kursister: Det besluttes at afvikle 3 kurser møntet på kursister. a. Speciallæge - Hvad så? Formål at formidle information og vejledning i forhold til karrieremuligheder efter endt speciallægeuddannelse - speciallægepraksis/industri/udlandet/subspecialisering. Kurset holdes som temadage for alle kursister på landsplan. Afholdes i efteråret - Oktober. Kursusudvalg: Kasper, Anne Cathrine, Marie, Helene. b. Bagvagtskursus Kursus i håndtering af relevante problemstilinger som bagvagt. Kurset afvikles som aftenkursus i hhv. Øst og Vest. Kursusudvalg: Elise, Julie (ØST), Christina, Maria Cathrine (VEST). c. Forskningskursus Formål at formidle information og vejledning om hvordan man kommer i gang med forskningsaktiviteter. Kurset holdes som temadage for alle kursister på landsplan. Afholdes i foråret Januar/Februar. Kursusudvalg: Ida, Maria Cathrine, Pernille, Sofie, Kristian. Yderligere initiativer møntet på kursister: Etablering af 12 mandsgrupper mhp sparring ml kursister om subspecialisering og profilering etc. Aftenmøder mhp evaluering af operativ eller kommunikation el lign med supervisor. Oplæg ved speciallæge med efterfølgende diskussion. Det besluttes at fokusere på kurserne i første omgang. Vi skal være bedre til at formidle det, vi rent faktisk gør, som er rettet mod kursisterne, herunder revision af målbeskrivelsen, prognoseudvalget etc. Det besluttes at etablere en mailingliste mhp. information møntet til kursister, herunder ovenstående kurser. Marie tager kontakt til L F mhp. oprettelse af dette.

2 Internatet bør have et emne møntet på alle medlemmer også kursister. 5. Kommunikationsstrategi Diskussion af hvad vi vil med vores kommunikation at formidle hvad vi laver og danne baggrund for medlemsdiskussioner omkring uddannelsespolitiske emner. Diskussionen omkring kommunikations i forhold til kursister samt øvrige medlemmer. Hjemmeside Bestyrelsen tilslutter sig webmasterens forslag til strukturering af hjemmesiden, herunder at forsiden kun skal fylde skærmbilledet, så man skal ikke scrolle. Dette for at fremme "enkeltheden" og gøre den mindre tekst tung. Der skal være mindre tekst og flere teasere/ links. Endvidere 2-3 søjler med klart defineret "indhold" fx. NYHEDER (fygopris, ENTOG, internat, kampagne), STATISKE/ FASTE LINKS (indmeldelse, tilmeld mailliste, forsvaret ph.d., problematisk uddannelse) og Kurser. Det diskuteres at udvide af håndbogen på baggrund af de planlagte kursistkurser fx karrierekatalog/job idéer/ udland/ praksis/ industri/ subspecialisering. Dette gøres efter kurserne har været afholdt fx ved at kursusmaterialet gøres tilgængeligt. Debatforum på hjemmesiden fx om hvad mangler vi i vores uddannelse? Hvad ønsker du at FYGO skal gøre for dig? Afstemninger på hjemmesiden. Klummen Klummen skal opdateres hyppigere og være breddere. Vi skal formidle, hvad vi laver, herunder fokus på kurser for kursisterne og vi skal opfordre vores medlemmer til at tage del i debatten. På hvert bestyrelsesmøde skal klummen sættes på som punkt mhp. sparring om emner. Evt kan også andre bestyrelsesmedlemmer end formanden stå for klummen Opsøgende aktivitet Det diskuteres om vi skal iværksætte en opsøgende kampagne med postkort el lign. I første omgang besluttes det at gøre dette via mailinglisterne. Anvendelse af vores mailingliste Meddelelse om opdatering af hjemmesiden til alle samt tilbud til særlige medlemsgrupper. Marie opsummerer Vi sætter hjemmeside på næste bestyrelsesmøde, 6. FYGO internat 2011 (dato, emne, sted/pris, undervisere, tovholdere) Tidspunkt: marts 2012 Deltagerantal: 75 inkl. bestyrelsen Tilmelding: Helene Kontaktperson til Vejlefjord / Comwell: Sofie Sponsoransvarlig: Kristina og Sofie. Underholdning: tryllekunstner? Helene Emne: obstetrisk og gynækologisk UL. Ultrakort gennemgang af hvordan. Fokus på 3D, FAST, UL i vagten, UL i den kliniske dagligdag vs. fremtidens UL. Foreløbigt program vedhæftet med forslag til undervisere og ansvarlige tovholdere.

3 Hands-on sessioner: Sofie undersøger mulighederne for at få sponsorer til at stille UL-udstyr til rådighed. Alternativt parallelsessioner med forskellige diskussionsemner, karrierevejledning eller subspecialepræsentation. Diskussionsemne før GF: Gyn/obs i FAME Målbeskrivelse hvad skal man lære, hvornår i speciallægeuddannelse Hvad kræves der af en speciallæge i DK eller Udlandet Introduktionsansættelsesprocedure. Alle tænker over relevante emner for og oplægsholdere til diskussionspunktet. Beslutningen udskydes til senere BM. 7. Samarbejde med studenterforeninger Helene er kontaktperson. Studenterforeningen er pt ikke meget aktiv. Vi afventer udspil fra dem. Lørdag d.14 Maj 8. Året der gik. Gennemgang af handleplanen for Vi har nået det meste. Vi har dog ikke fået etableret et kurser for kursisterne, men det løftes i jf. ovenstående. Og vi mangler at følge op på karrieguide/inspirationskataloget. God erfaring med arbejdsform med etablering af arbejdsgrupper. Godt med oplæg til bestyrelsesmøderne. Ønsket om at være synlige er lykkedes. 9. Fokusområder a. Kursistkurser b. Karrierevejledning af prækursister og kursister c. Kirurgisk oplæring efterårsmødet og Giv kniven videre d. Målbeskrivelse revidering, arbejdet er i gang. e. Prognose f. Synlighed og kommunikation, herunder fortsat opdatering af hjemmesiden 10. Status på Giv kniven videre Oplægget har været holdt på flere afdelinger og er blevet godt modtaget. På Rigshospitalet har været holdt et alternativt oplæg. Sofie følger op på dette. Opfølgning på hvordan det går på de forskellige afdelinger. Maria Cathrine i Nord, Julie i Øst og Pernille i Syd. Videoer skal lægges ud på hjemmesiden. Send til Christina. Elise og Marie følger op ifht Peter Secher mhp at få kampagne materiale på DSOGs hjemmeside, herunder vidoerne. 11. Status på prognoseudvalgets arbejde. Der mangler fortsat svar fra mange afdelinger. Vigtigt med opfølgning mhp højere svarprocent. Vigtigt at pointerer betydningen. Formålet med arbejdet er at have noget dokumentation ifht. eventuel nedjustering af i- og h-forløb. Elise angiver at reduceret uddannelseskapacitet og dermed reduceret kvalitet af uddannelsen som følge af afdelingssammenlægninger og nedskæringer bør anvendes som argument for at reducere antallet af uddannelsesstillinger. Sofie angiver, at Uddannelsesudvalget i Øst ikke mener, at uddannelseskapaciteten eller kvaliteten er forringet af sammenlægninger. Større afdelinger giver nogle andre og i nogles øjne bedre muligheder. Marie

4 pointerer, at der om 5 år kommer et dyk, når mange går på pension. Bestyrelsen vil gerne se høringssvaret inden det sendes. 12. Efterårsmødet Tidspunkt: november. FYGO står i år for lørdagens program. Emne: kirurgisk oplæring. Tovholder: Julie Forslag til oplæg og oplægsholdere: Udnyttelse af sectio-situationen: oplæg + video. M H + C R (10 min) J Ø: Effekten af feedback + implementering (20 min) 45 min: SM Slowing down when you should - Supervising the supervisor (45 min) Certificering af speciallæge fx P R Kirurgisk simulationsundervisning, udenlandskerfaring fx L C. CR/DØ Prisoverrækkelse som afslutning på Giv kniven videre. Deadline for programmet er mødet i juni! 13. Karriererådgivning Karriereguide for prækursister er nu rettet til. Vi mangler at justere inspirationskataloget. Helene sender ud mhp. endelig godkendelse på mødet i juni. Der vurderes ikke at være behov for yderligere. Alle, der får afslag i forbindelse med ansøgning til hoveduddannelse, får mundtlig og skriftlig karriererådgivning. Dog er det et problem, at alle får at vide at de skal skrive/forske! Etablering af en mentorordning for introlæger diskuteres. Varetages af Yngre Læger, hvorfor FYGO ikke vil etablere et sådant tilbud. Det diskuteres om der er behov for karriereguide / idékatalog for kursister. Vurderes ikke relevant aktuelt. Kursus i ansøgningsskrivning for prækursister: ØST Helene VEST Pernille. Afvikles inden ansøgningsrunden i efteråret. 14. Mødekalender 15. juni 25. august 29. september 2. november november: novembermøde 15. december 27. januar: møde julefrokost 22. februar marts: internat + bestyrelsesmøde 12. april maj: molsinternat Punkter til næste møde: Efterårsmødet endelig planlægning Kursistkursus Speciallæge hvad så Internat hurtig update Hjemmeside

5 15. Eventuelt NFYOG AC har været til møde i London. Planlægning af NFYOGs møde i september. Stort ønske om at Danmark er repræsenteret. Oplægget skal omhandle prænatal screeningsprogram i de respektive lande. Afholdes september 2011 afholdes i Stokholm. Prisen 50 euro + overnatning. ENTOG alle tre, der blev valgt har været af sted. AA er blevet valgt til bestyrelsen. Videoer skal sendes til Christina NU! Godkendte referater skal sendes til Christina deadline næste Marie og Elise taler med PS om opdatering af DSOGs hjemmeside. Evaluering af internatet Bestyrelsesinternatet skal planlægges på bestyrelsesmødet inden internatet med emner og tovholder på hvert punkt, der forventes at være oplægsholder/ordstyrer. Evt. materiale inden mødet. Godt med walk-and-talk eller andre procesmetoder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Deltagere: Bestyrelsen: Jens, Troels, Bjarke, Thomas og Uffe Suppleant: Ian Sekretariatsgruppe: Peter, Kim og Søren Afbud:

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Ingen afbud Dagsorden godkendes Referent: Lea Mødeleder: Rie Økonomi: Økonomiansvarlig Kristina kontakter Marianne Friis fra hovedkontoret og laver en aftale.

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere:

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere: Side 1 DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg Referent: RS / TL Deltagere: Tina Calundann (TC), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Kim Garde

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab 20. maj 2014 Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab Lørdag d. 3. maj, 2014 kl. 12.30 Emil Aarestrup Auditoriet, Klinikbygningen, Odense Universitetshospital 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

RSK møde 20. og 21. juni 2009

RSK møde 20. og 21. juni 2009 RSK møde 20. og 21. juni 2009 1. SINDSROBØN... 2 2. OPLÆSNING AF KONCEPTER... 2 3. PRÆSENTATIONSRUNDE... 2 4. OPLÆSNING AF DAGENS TEKST OG ET MEDLEM DELER OM TEKSTEN... 3 5. GODKENDELSE AF REFERAT... 3

Læs mere

Årgang 2 Nr. 8 August 1999

Årgang 2 Nr. 8 August 1999 Årgang 2 Nr. 8 August 1999 POSTEN Månedsblad for ArbejdsPladsRepræsentanter i Hvorfor? Mandag d. 14/6-99 lød startskuddet til s APR-undersøgelse. Den skulle afdække årsager til valg af fagforening blandt

Læs mere

Referat: Gæster: Lone (kredssekretær), Maria (kursusansvarlig), Frederik (medicinstuderende, i mentorudvalget)

Referat: Gæster: Lone (kredssekretær), Maria (kursusansvarlig), Frederik (medicinstuderende, i mentorudvalget) Referat: Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Dato 12. december 2011 Journal Vores ref.nr 3 Referat af repræsentantskabsmøde

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

DISCUS A/S EVALUERING. Kursusdage for fagforeninger i det nordjyske - samarbejde mellem Nordjysk Netværk og LO Nordjylland

DISCUS A/S EVALUERING. Kursusdage for fagforeninger i det nordjyske - samarbejde mellem Nordjysk Netværk og LO Nordjylland EVALUERING Kursusdage for fagforeninger i det nordjyske - samarbejde mellem Nordjysk Netværk og LO Nordjylland Maj 2003 Indhold Formål 3 Deltagerne 3 Kort om kursusforløbet 4 Ressourcer 6 Deltagernes evaluering

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 I året der er gået har fokus i anæstesiudvalget været at færdiggøre de igangsatte rekommandationer. Således er der i foråret kommet rekommandation for Anlæggelse af centralt

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00.

Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00. Dagsorden for HB møde, CISV Danmark Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00. Min Start Stop Formalia Valg af

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 30.04.2015 Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april 2015

Læs mere

Årsberetning 2008. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2008. Polyteknisk Forening Årsberetning 2008 Polyteknisk Forening 5. februar 2009 Indhold 1 PF Organisationen 7 1.1 Bestyrelsen............................. 7 1.2 Fællesrådet............................. 10 1.2.1 Fællesrådets Forretningsudvalg..............

Læs mere

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Side 1 af 40 Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Uddannelsesteamet, HOC, Rigshospitalet, September 2014 1 Side 2 af 40 Indhold Introduktion:... 3 Metode:... 4 Tidsplan:... 5 Antal studerende

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere