15. januar 2013 CURRICULUM VITA FOR MILLE WILKEN BENGTSSON, ADDENDUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "15. januar 2013 CURRICULUM VITA FOR MILLE WILKEN BENGTSSON, ADDENDUM"

Transkript

1 Addendum Badensgade København S T CVR CURRICULUM VITA FOR MILLE WILKEN BENGTSSON, ADDENDUM 15. januar 2013 KARRIEREFORLØB 2008 (august) Addendum, eget konsulentfirma 2002 til 2008 NIRAS, PR chef & Kommunikationsrådgiver 2000 til 2002 Nellemann Konsulenterne, Forhandlingsrådgiver 1997 til 2000 Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT), Informationskoordinator Addendum (2008-) Ejer og kommunikationsrådgiver Addendum bygger som kommunikationsrådgiver bro mellem dygtige fagfolks og deres omverden. Med andre ord hjælper Addendum fagfolk med at formidle deres budskaber. Skolen på Slotsvænget (2012-) Kommunikationsrådgiver. Støtter kostskolens ledelse i kommunikationsspørgsmål. Har gennemført en undersøgelse blandt kommuner vedr. anbragte børn. Undersøgelsen skal bl.a. bruges i arbejdet med at videreudvikle skolens forretningsplan. KLIKOVAND-projektet (2011- ) Særlig rådgiver for KLIKOVAND (står for Klima, Kommuner og Vand). Størstedelen af Region Hovedstadens kommuner og forsyninger er gået sammen om at sikre, at de håndterer udfordringerne fra klimaforandringerne effektivt og økonomisk hensigtsmæssigt. Opgaverne er at udføre kommunikationsarbejdet på baggrund af en udarbejdet kommunikationsstrategi og støtte projektledelsen og arbejdsgrupperne efter behov. Projektet er finansieret af Region Hovedstaden og de deltagende kommuner og forsyninger. (www.klikovand.dk) Carmo (2012) Kommunikationsrådgiver. Carmo leverer højt specialiserede tekniske plastik- og PVC-komponenter. Opgaverne har været at gennemføre workshop vedr. virksomhedens eksterne kommunikation, udarbejde kommunikationsplan og målgruppeanalyse, interview- og skriveguide til kundehistorier, skrive de første historier. Addendum bygger som kommunikationsrådgiver bro mellem dygtige fagfolk og deres omverden. Med andre ord hjælper Addendum fagfolk med at formidle deres budskaber. Side 1 af 6

2 Slagelse Bibliotekerne, Slagelse Kommune (2012) Proceskonsulent. Udviklede og faciliterede en process, der fremmede trivseln og satte medarbejderne inklusiv ledelsen i stand til møde fremtidige udfordringer og udvikle deres egen organisation. EU v./ European Union Network of Implementing Development Agencies (EUNIDA) med GIZ International Services som lead (2010-) International kortidsekspert. Opgaverne har været at vurdere politiets behov for træning i medierelationer i Pakistan, anbefale profiler for lærere og studenter, indhold i kurser, komme med konkret indhold til curriculum og gennemføre træningen. Missionerne er gennemført i oktober 2010, februar, maj og juli EU's program Civilian Capacity Building for Law Enforcement in Pakistan (CCBLE). Gribskov Kommune v./ ( ) Kommunikationsrådgiver på projektet Tilbage til arbejdet en styrket indsat på hjerneskadeområdet. Min opgave har været at formidle projektets resultater. Udviklingspartnerskabet på Ældreområdet i Gribskov Kommune v./ (2010-) Kommunikationsrådgiver på underprojektet Plads til forskelle. Projektet handler om at aktivere ældre på plejecentre og tager udgangspunkt i de ældres individuelle behov. Jeg udarbejder formidlingsplaner, nyhedsbreve, pressemeddelelser og andet materiale for projektet. Ingerniører uden grænser (IUG) (2010-) Fungerer jeg som ekstern pro bono rådgiver, hvor jeg støtter IUG i arbejdet med at udvikle deres forretningsplan. Viden Til Samfundet (ViTiS), DTU (2009) Kommunikationsrådgiver og tekstforfatter. Jeg har holdt oplæg om intern kommunikation, skrevet tekster og afholdt workshops om markedsføringsstrategier med medarbejderne. Regional Udvikling, Region Hovedstaden (2009) Kommunikationsrådgiver. Regionen har samlet en række kommuner for at formulere et projekt om klimatilpasning på vandområdet. Jeg har været med til at formulere projektet for Regionen gennem en tæt dialog med kommuner, forsyningsselskaber og vidensinstitutioner/ - organisationer. Ingerniører uden grænser (IUG) (2009) Kommunikationsrådgiver. Jeg har skrevet tekst til en internationale pjece for IUG (engelsk). Organisationen Samfund, Borgere, Børn & Unge (SBBU) ( ) Kommunikationsrådgiver og tekstforfatter. SBBU har ønsket at producere et internt nyhedsbrev til deres mange ansatte på institutioner. Jeg har udarbejdet et koncept for nyhedsbrevet og skrevet, redigeret og sat de første 4 nyhedsbreve op. Udviklingspartnerskabet på Ældreområdet i Gribskov Kommune v./ Kommunikationsrådgiver. PlejeGribskov, Attendo Care og Aleris er partnere, og de har sammen med kommunen en fælles vision om at udvikle ældreområdet i kommunen. Side 2 af 6

3 (2009-) Jeg har udarbejdet en kommunikationsplan, handlingsplan og pressedatabase med henblik på at styrke kommunikationen både blandt partnernes medarbejdere og udadtil. HR7 (2009) Kommunikationsrådgiver og redaktør. HR7 er et konsulenthus med base i organisationspsykologien. Jeg rådgav virksomheden mht. deres nye hjemmeside og redigerede deres webtekster. NHH ( ) Tekstforfatter. Tømrer- og snedkervirksomheden har 100- års jubilæum i De har i den forbindelse fået en ny designlinie og fornyet deres brochurer. Jeg skrev deres jubilæumspjece og det nye brochuremateriale. Nordsjællands Politi ( ) Kommunikationsrådgiver. Oplæg om intern kommunikation i komplekse organisationer for forskellige målgrupper i organisationen. DINOVA-projektet v./ Københavns Erhvervsakademi ( ) Kommunikationsrådgiver. DINOVA-projektet gik ud på, at vi skal lære at bruge hinandens forskelligheder som en styrke til at skabe nye måder at gøre vores arbejde på. Navnet kommer af diversitet og innovation. Projektet havde fokus på plejesektoren. Min opgave har været at styrke alliancen mellem de mange aktører ved at udarbejde en kommunikations- og alliancestrategi og gennemføre den. Strategien omfattede både den interne og den eksterne kommunikation. LAVKOS-projektet v./ ( ) Kommunikationsrådgiver. LAVKOS er et innovationsprojekt, der har til formål at udvikle let anvendelige værktøjer til kommunernes planlægning og effektvurdering på sundhedsområdet. Min opgave har været at udarbejde en formidlingsplan, udbrede både projektets resultater og viden og skabe opmærksomhed om projektets samarbejdsform: Et partnerskab mellem kommuner, private virksomheder og forskningsinstitutioner. Én af aktiviteterne har været at afholde en landsdækkende konference, hvor projektets resultater blev formidlet og diskuteret. Som ansat i NIRAS: , herefter som selvstændig for NIRAS: Donor: Sida Støtte til implementering af national strategi for bæredygtig udvikling (NSSD) i Makedonien. Jeg har støttet strategiprocessen og udarbejdet en målrettet opmærksomhedsskabende kampagne, der ledsagede strategiprocessen. Den havde til opgave at skabe opmærksomhed i Makedonien om både bæredygtig udvikling og selve den nationale strategi. Dertil kommer en kommunikationsplatform til brug for det råd, der skal koordinere implementeringen af strategien. Alle opgaver blev løst i et tæt samarbejde med Ministeriet for Miljø & Fysisk Planlægning, en gruppe nationale eksperter, Side 3 af 6

4 projektets øvrige ansatte og et antal organisationer. (2008-) Intern kommunikationsrådgiver. Støtte til nyhedsbreve, pressemeddelelser, hjemmeside m.m. NIRAS ( ) International kommunikationsrådgiver. Støtte til projektledelsen primært mht. intern kommunikation i større projekt indenfor vand- og spildevandsforsyning samt kapacitetsopbygning i Mellemøsten. NIRAS ( ) NIRAS er et rådgiverhus med over 1200 ansatte på verdensplan. Firmaet blev stiftet i 1956 og har sin basis i ingeniørdisciplinerne. Det har sidenhen udviklet sig til at omfatte mange andre konsulentydelser og sætter en ære i at kombinere de rette fagligheder til et projekt på tværs af organisationen. PR chef ( ) Opbygning og ledelse af en PR-funktion med i alt 7 ansatte. Opgaverne var bl.a.: formulering af forretningsplaner og strategi, økonomiansvar, personaleansvar, professionalisering af PR-arbejdet projektledelse og gennemførelse af PR- og markedsføringsprojekter for fællesskabet og for de enkelte divisioner i firmaet, herunder individuelle kommunikationsstrategier og handlingsplaner pressearbejde (herunder krisekommunikation), årsberetninger og andre publikationer, profileringsfilm, præsentationer, større events i firmaet intern rådgivning og undervisning om markedsføring og kommunikation faglig formidling af kollegaers viden Kommunikationsrådgiver Opgaverne har varieret fra strategiprocesser i Allerød Kommune( ) til redigering af pjecer for Sæby Kommune (2005). De har bl.a. omfattet: at være kommunikations- og træningsekspert. NIRAS har vundet udliciteringen af Udenrigsministeriets Internationale Humanitære Beredskab (IHB). Min opgave var at styrke specielt den eksterne kommunikation vedr. IHBs virke og samarbejde med Udenrigsministeriets Kompetencecenter (UMKC) om de kurser, beredskabet tilbydes. undervisning i kommunikationsfærdigheder af arbejdsløse akademikere finansieret af EU's Sociale Fond (2007) en omfattende målgruppeanalyse forud for evt. etablering af P-anlæg under Vesterbros Passage for Vej & Park, Københavns Kommune (2004). at planlægge og facilitere workshops vedr. kommunikationsstrategi for indsatsplanlægningen i Fyns Amt og strukturere og skrive en intranethåndbog om indsatsplanlængning med og til dem (2002) være projektleder og udarbejde et projektweb for ledere i Hørsholm Kommune (inkl. fokusgruppeinterview og brugertests) og undervise dem i strategiudvikling og skriveteknik (2002) være projketleder og idéudvikler af en video om Bypuljeprojekter for det tidl. By- & Boligministerium (2002) Kunder: EU's Sociale Fond, Kulturarvsstyrelsen, Vridsløselille Andelsboligforening og Albertslund Boligselskab, Allerød, Sæby og Københavns Kommuner, Sønderjyllands Amt, Fællesbo i Side 4 af 6

5 Herning og Styregruppen for nationalpark Åmosen-Tissø støttet af Friluftsrådet, XponCard Group AB, Fyns Amt, Hørsholm Kommune, Energistyrelsen og By- & Boligministerium. International kommunikationsrådgiver Opgaverne har bl.a. omfattet at støtte forberedelse af national strategi for bæredygtig udvikling (NSSD) i Makedonien og skal fremover skabe opmærksomhed i Makedonien om både bæredygtig udvikling og selve den nationale strategi gennemføre på-jobbet-træning af landbrugsrådgivere i Kosovo (2006) implementere kommunikationsstrategi (inkl. opbygning af en kommunikationsenhed) for Ministeriet for Miljøbeskyttelse i Serbien ( ). Kernen i opgaverne har handlet om nøglebegreber som kapacitetsopbygning og at skabe opmærksomhed (awareness raising) teknisk faglige områder, der har spændt fra Århus Konventionen og Kyotomekanismerne, over biodiesel til handel med udledning af forurenende stoffer. Kunder: Sida, Miljøstyrelsen, Ministeriet for Miljøbeskyttelse i Ukraine, Ministeriet for Miljøbeskyttelse i Serbien, Europæiske Agentur for Genopbygning (EAR), United Nations Office of Project Services (UNOPS), DANCEE, AMIRAL Management Corporation, Egypt. Intern rådgiver Udarbejdede internt nyhedsbrev og intranet for divisionen, redigerede markedsføringsmateriale for kollegaer i NIRAS, var webredaktør for og NIRAS intranet og projektleder, tekstredaktør og forfatter på NIRAS årsberetninger. Nellemann Konsulenterne ( ) Forhandlingsrådgiver (nu NIRAS Konsulenterne) er en del af NIRAS Gruppen og har i dag ca. 60 medarbejdere. De beskæftiger sig primært med management og fysisk planlægning. Tilbage i 2000 havde de en afdeling ved navn ENCORE (European Negotiation and Conflict Resolution), der var et kompetencecenter for forhandling, konfliktløsning og mediation. Underviste fagforeninger (primært tillidsrepræsentanter og deres ledere) i forhandling især Ny Løn. Var med til at udvikle curriculum og kurser i forhandlingstræning med og for kunder. Kurserne kunne være af kort varighed eller udgøre et længere forløb. De var altid baseret på en blanding af teori og masser af øvelser. Kunder: Ølstykke og Køge Kommuner, Dansk Socialrådgiverforening, BUPL, Dansk Ergoterapeutforening, Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), DJØF Efteruddannelse, og Dansk Farmaceutforening. Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) ( ) Informationskoordinator RCT er selvejende institution, der er uafhængig af partipolitik - en non-governmental organisation (NGO). RCT blev stiftet i 1982 og rehabiliterer i dag torturofre i Danmark, underviser, informerer og forsker i tortur både dens opståen, forebyggelse og behandling og har internationale projekter med partnerorganisationer flere steder i Side 5 af 6

6 verden. Mine opgaver omfattede bl.a. at: opbygge en informationsenhed og arbejdekontinuerligt med at professionalisere arbejdet udarbejde en kommunikationsstrategi og handlingsplan for hele organisationen og implementere den ofte som projektleder (udstillinger, events, workshops, produktioner, pressearbejde m.m.) undervise i forbuddet mod tortur på Politiskolen (PGIII) være medstifter af en uformel arbejdsgruppe om Politi og Menneskerettigheder i regi af Europarådet (sad i sekretariatet for arbejdsgruppen og var medforfatter til en guide om politiarbejde i overensstemmelse med menneskerettighederne) være en drivende kraft og aktiv i netværksaktiviter med andre NGOer herunder professionaliseringen af oplysningsindsatsen fundraise i Danmark UDDANNELSE & EFTERUDDANNELSE 2004 Ledelse af salget v. Point of View gennem NIRAS 2004 Salgskursus v. Point of View gennem NIRAS Kurser i menneskerettigheder, Dansk Center for Menneskerettigheder (nu Institut for Menneskerettigheder) 1996 Fundraising & Projektledelse, kompetencegivende kursus med projektplads, Magistrenes Jobservice 1996 Forhandlingstræning v. Amphion gennem Dansk Magisterforenings Efteruddannelse (DME) 1996 Mag.art. i historie (Københavns Universitet) Side 6 af 6

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Undervisningsministeriets projektnummer: 126281 Metropols projektnummer: 3000018 Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken

Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken BY- OG KULTURPARK ANNEBERG: Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken 1: Baggrund Nykøbing Sjælland tiltrækker mange turister hvert år, men har fortsæt brug for udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

NATIONAL AKTIVITETSRAPPORT DANMARK ANTIDISKRIMINATIONS- OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING. Det Danske Institut for Menneskerettigheder

NATIONAL AKTIVITETSRAPPORT DANMARK ANTIDISKRIMINATIONS- OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING. Det Danske Institut for Menneskerettigheder NATIONAL AKTIVITETSRAPPORT DANMARK ANTIDISKRIMINATIONS- OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING Det Danske Institut for Menneskerettigheder Maj 2008 1 Indholdet af denne publikation afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010

NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010 Denne årsberetning er formuleret ud fra de fire formål, der også danner grundlaget for NTScenterets daglige aktiviteter. Yderligere information om lovgrundlaget

Læs mere

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE 2015 Indholdsfortegnelse Aalborg Universitets samarbejde med erhvervslivet... 2 Fokuspunkter for den erhvervsrettede kultur på AAU... 2 AAU-værktøjer og

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

KURSUSKATALOG. naturligvis 2016

KURSUSKATALOG. naturligvis 2016 KURSUSKATALOG naturligvis 2016 INDHOLD 8. marts 2016 5 Arbejdsmiljø 6 Det strategiske lederskab 8 Diskrimination er et fælles fagligt anliggende 10 Farvel til flinkeskolen 12 Farvel til flinkeskolen -

Læs mere

1 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U Cultura21 Nordic & FFSI

1 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U Cultura21 Nordic & FFSI 1 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U Social U Innovativt iværksætteri med sociale og bæredygtige mål 6 ugers selvvalgt kursus for ledige Kursusbeskrivelse 2014 Social U er et 6-ugers

Læs mere

Kirsten M. Danielsen & Flemming Madsen august 2007 maj 2008. Oplægget kan downloades på www.kulkom.dk

Kirsten M. Danielsen & Flemming Madsen august 2007 maj 2008. Oplægget kan downloades på www.kulkom.dk FLEMMING MADSEN & KIRSTEN M. DANIELSEN, 2008 Kirsten M. Danielsen & Flemming Madsen august 2007 maj 2008 Oplægget kan downloades på www.kulkom.dk Republikken Vesterbrogade 24 o.g. 1620 København V CVR

Læs mere

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Jens Kristoffersen Tine Curtis Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende

Læs mere

Oplæg til koordinering af kommunernes energi- og klimaindsats

Oplæg til koordinering af kommunernes energi- og klimaindsats Mode i KKR Sjælland den % ENERGIKLYNGECENTER SJÆLLAND Dagsordenens punkt 3. 2 /9 Maribo april 2011 Oplæg til koordinering af kommunernes energi- og klimaindsats KKR Sjælland drøftede den 9. november 2010

Læs mere

Årsrapport 2003. for. Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM)

Årsrapport 2003. for. Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM) Årsrapport 2003 for Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM) Årsrapport 2003 - DCISM Side 2/15 1. Beretning 1.1 Præsentation af Dansk Center for Internationale Studier og

Læs mere

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Mercuri Urval A/S, Dusager 2, DK-8200 Århus Telefon: 87 30 10 00 E-mail: jan.thomsen@mercuriurval.com Indledning Mercuri Urval A/S ønsker

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates)

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2005 IMPEL Ledelseshåndbog for

Læs mere

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014 01 KROMANN REUMERT OM RAPPORTEN KROMANN REUMERT UDGIVET MAJ INDHOLD 05 OM DENNE RAPPORT 05 KORT OM KROMANN REUMERT 07 VORES RELATIONER 08 VORES AMBITIONER 12 CSR-ORGANISATIONEN 14 GLOBAL COMPACTS 10 PRINCIPPER

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere