Klubudvikling og Uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klubudvikling og Uddannelse"

Transkript

1 Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 21. maj 2012 kl Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen, Hanne Thomsen, Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist og Søren Andersen. Ole Blædel melder afbud. Kenneth Mikkelsen deltog i dette møde. Dagsorden: 1. Gennemgang af referat fra mødet 26. marts. 2. Gennemgang af kursusportalen, herunder vedligeholdelse af kursuskalender og markedsføring af kurserne. 3. Status for etablering af UU Facebook 4. Den nye licensstruktur er godkendt af HB. Nu skal den føres ud i praksis. 5. Officials til Off Track 6. Status for Træner uddannelsen, Klubledelse og Miljøofficials. 7. Lydmåleruddannelsen. 8. Samarbejde med Sikkerhedsudvalget v/linette R. Pedersen 9. Eventuelt, herunder næste møde

2 Ad 1 referatgennemgang SNA rykker for evalueringsskemaerne fra DIF, så vi kan få deltagernes input. Med hensyn til undervisermødet 3. oktober, så sender HT underviserlisten til udvalget til gennemgang inden der udsendes tidlig varsel til underviserne. Ad 2 Kursusportal Den nye kursusportal er blevet rigtigt god og et kæmpefremskridt i forhold til tidligere. Der var nogen diskussion af, hvem der kan tilmelde deltagere til kurser. Konklusionen blev, at alle klubber kan tilmelde deres medlemmer, men licenserne vil altid blive sendt til stamklubben. Dette skal præciseres i forklaringen på portalen. Der skal også meddeles meget tydeligt til klubberne, at tilmelding til kurser fremover skal ske gennem portalen og ikke gennem mail, telefon eller andet. SNA, JH, HT, JN og MSJ er oprettet som administratorer på portalen. Ad 3 Status for etablering af Facebook gruppe Der er nu etableret en gruppe DMU Uddannelse så nu er det bare med at komme i gang med at bruge den og skaffe venner. Ad 4 Den nye licensstruktur Skemaet blev gennemgået og der blev foretaget en del rettelser Licens Gren Kursusform Arrangør Undervisere Undervisnings-materiale Prøve Licenspris G(A) og G(C) Alle 5 Undervisning i klubberne. Klubberne, gerne i lokalt samarbejde S eller D licensholdere, deltager på UU seminar i oktober CD med basismateriale, som grene eller klubber selv supplerer efter behov. Basismateriale er klar til seminar 3. oktober, og suppleres evt. med input fra underviserne Ingen prøve fremover 75,- Hvis G holdes sammen med TL betales kun for TL T Alle 5 Kurset udgår. TS DR Efter behov SU DR Pia Dall Grenspecifik DR starterlicens Skriftlig 150,- TL RR- MX- OFT Efter behov Klubberne, gerne i lokalt samarbejde UU medlemmer Grenspecifikt materiale Praktisk prøve i brug af DMU hjemmeside administrative værktøjer 150,- TL DR Efter behov SU DR Pia Dall Grenspecifikt materiale Skriftlig 150,-

3 TL BMX regionale arrangementer SU BMX Joy Nordkvist Grenspecifikt materiale Skriftlig 150,- TT RR- MX - OFT Undervisning centralt i landet, 1 arrangement i februar UU Charlotte Lang og Kristian Lang Mylaps/AMP kursusmateriale m.v. Manual udleveres, der skal gennemføres to stævner som føl 150,- TT SW 4 arrangementer i foråret SK SW SK udpegede undervisere SW grenspecifikt for tidtagere, træningsledere og holdledere Praktisk prøve 150,- TT DR Efter behov SK DR Pia Dall DR grenspecifikt Skriftlig 150,- TT BMX Normalt 1 om året SK BMX Pia Buth med Lars Ostenfeldt på vej til at overtage BMX Grenspecifikt Praktisk arbejde med resultatlister 150,- TM Alle 5 Undervisning i klubberne. Klubberne, gerne i lokalt samarbejde Pia Dall og Dennis S. Bechmann DMU miljømanual Gruppearbejde 150,- TK RR MX - OFT 1 øst og 1 vest i oktober 2012 UU Martin Skov Jensen i samarbejde med relevante specialister fra MX, OFT og RR Reglement og få fælles slides. Praktisk hands-on orienteret Praktisk og skriftlig prøve 150,- TK DR Efter behov SU DR Pia Dall Grenspecifikt Skriftlig 150,- TK SW 4 arrangementer i foråret SK SW SK udpeger SW grenspecifikt Praktisk og teoretisk prøve 150,- S1 og S2 Alle 5 3. søndag i januar 2013 i Elbo Hallen UU Hanne Thomsen og Martin Skov Jensen Slidemateriale, kryds-af-prøve ved afslutning af S1, gruppearbejder undervejs i S2, grupperne sammensættes af UU på tværs af grenene Skriftlige prøver 300,- D Alle 5 Efter behov SK erne SK beslutter Grenspecifikt både i form og omfang, herunder krav om praktikforløb 0,- Der er planlagt instruktionsaften for underviserne 3. oktober, og Hanne sørger for at få annonceret til underviserne allerede nu. Listen over undervisere sendes til gennemsyn i UU inden udsendelse af information. Mødet afholdes i Elbo Hallen. Hanne aftaler med Hallen.

4 Dagsorden for mødet vil være gennemgang af den nye undervisningsstruktur, af undervisningsmaterialet og instruktion om det bedste fra Superinstruktør v. udvalgets formand. Ad 5 Off Track licenser. For Off Track vil Martin Skov Jensen undersøge behovet for officials og deres uddannelse og komme med et forslag til UU. Dette er fra sidste mødereferat, og det gælder stadig. Ad 6 Træneruddannelsen m.fl. Seneste nyt var, at Søren Andersen rapporterer, at forberedelserne til T1 og T2 i efteråret skrider planmæssigt frem. Kursus 1 Grenspecifik: oktober DIF del: januar 2013 Kursus 2 DIF 1: oktober Grenspecifik: oktober DIF 2: november DIF januar 2013 Den grenspecifikke del bliver afholdt i Holstebro, hvor vi har et fint samarbejde med klubberne og Elite Holstebro. De resterende moduler bliver afholdt i Trekantsområdet. Invitationen skal udsendes nu, så klubberne kan planlægge i forhold til det. Tilmeldingsfristen er 1. august. Klublederuddannelsen JH og OB har holdt møde, og set på mulighederne for at arbejde med DASU og DIF om en fælles uddannelse. Oversigten over moduler er vedlagt som bilag. OB har også redegjort for en mulig økonomisk model: Lidt tanker om hvordan vi evt. kan finansiere lederuddannelsen som vi talte om i går, såfremt vi skal tilbyde de første moduler gratis i en prøve periode: Vi kan tilbyde/kræve at de klubber der deltager i vores klubudvikling skal deltage på kurserne: Vi får fra DIF ca i støtte til et klubudviklingsprojekt med en klub. Vi har typisk 8-10 klubber med i et udviklingsforløb, dvs i støtte for dette. Derfor mener jeg at vi kan tillade os at trække det fra på den konto. Derudover får vi ca. 45 kr. pr undervist time pr hoved. Et kursus til kr. er dermed finansieret af DIF ved 88 undervisningstimer, og da kurset er på, skal vi bare have 25 deltagere.

5 Hagen ved dette system, er at vi først får disse penge fra DIF om 3 år (til gengæld ved vi så hvad vores DIF tilskud er de kommende år). Derfor skal vi politisk tage en beslutning om hvorvidt vi vil agere vores egen kassekredit til dette. Forbehold: jeg har ikke indregnet lokale og forplejning, men et klubhus er jo ofte en mulighed vi har flere steder især i MX store fine klubhuse, der kunne lægge lokaler til dette. Dette var måden vi finasierede Klubbens Årshjul i Vejle. UU vil vurderer om dette er den rigtige løsning, og herefter eventuelt indstille til HB, at vi går videre. Miljøofficials har fundet en rimelig form, og vi fortsætter indtil videre med de nuværende instruktører. Overvejelser om et samarbejde med DASU om miljøuddannelse ligger i Politisk Udvalg. Ad 7 Lydmåleruddannelsen Der foreligger et undervisningsmateriale fra Dennis Skytte Beckmann til Lydmåleruddannelsen og MSJ taler med DSB om at få kurset etableret. Ad 8 Sikkerhedsudvalget Linette R. Pedersen er i Sikkerhedsudvalget blevet bedt om at vurdere om officialuddannelsen er tilstrækkelig ud fra et sikkerhedsperspektiv. Vi afventer en henvendelse. Ad 9 Eventuelt Undervisningsmateriale er hidtil blevet distribueret til klubunderviserne ved hjælp af CD-ROM med årets kurser. Fremover vil vi benytte DropBox, hvor de godkendte undervisere vil få adgang til at hente de aktuelle undervisningsmaterialer. Det er både billigere og mere fleksibelt, hvis der skal rettes i materialet. KMM opretter en basismappe med JH som administrator. UU foreslår, at mulighederne for at klassificere officials mere lempeligt i forhold til DMU s medlemsklasser overvejes. Enten kan man give adgang til at benytte kategori IV mere (eksempelvis alle G licenser) eller at man kan benytte kategori II for alle G og T-licenser. Dermed ville prisen falde fra 200,- til 160,- kr. Jesper Holm 30. maj 2012

6 Bilag: DIF/DASU klublederuddannelse LEDERKURSER Til medlemmerne i DASU udbydes en række lederuddannelser, der har til formål at hjælpe klubberne med problemstillinger som fx: - De få løfter meget af arbejdet i klubben! - Bestyrelsesarbejdet kræver meget tid! - Hvordan får vi markedsført vores sport? - Vi vil gerne være flere medlemmer! Nedenfor er en oversigt over kurserne, og på de efterfølgende sider er beskrivelser af hvert kursus. De fleste kurser varer fire timer og kan afholdes på en hverdagsaften. Alle kurserne er gratis, dog skal klubben selv sørge for lokale og forplejning. Da det bør tilstræbes at finde minimum 10 kursusdeltagere, kan det være nødvendigt, at klubber afholder sammen. Dato for afholdelse af kurser foregår efter aftale. Klubberne vælger selv, hvilke kurser de ønsker og bestiller instruktøren igennem DASU s sekretariat. Kontaktperson er Lars Andersen Mail: eller telefon: Kursusoversigt Internt bestyrelsesarbejde... 2 Klubbens årsplan årsplanlægning... 2 Effektiv klubdrift - indsats og ressourcer... 3 Klubøkonomi økonomistyring... 3 Klubbens strategi... 4 Ledelse og samarbejde - optimal ledelsesstil... 4 Bestyrelses- og medlemsarbejde... 5 Medlemsinvolvering... 5 Medlemssucces fastholdelse og rekruttering... 6 Arrangementslogistik... 6 Klubudvikling - udvikling og innovation... 7 Lederrekruttering - flere gør mindre... 7 Konflikthåndtering - konflikter og metoder... 8 Klubbens Supervisor... 8 Administration... 9 DASU og idrættens forsikringer... 9 Klubbens kommunikationsplatform Klubadministration Markedsføring Bliv synlig - alment PR arbejde God markedsføring - effektiv og positiv Sponsorarbejde - søgning og support Netværk/partnerskab - etablering og brug... 13

7 Forhandlingsteknik - analyse og metoder DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark Side 2 af 13 Affiliated to FIA _ Tlf.: , ma-to , fr Fax: Giro: Bank:

8 Internt bestyrelsesarbejde Kurser i denne kategori Klubbens årsplan årsplanlægning Effektiv klubdrift - indsats og ressourcer Klubøkonomi økonomistyring Klubbens strategi Ledelse og samarbejde - optimal ledelsesstil Klubbens årsplan årsplanlægning 3-7 timer afhængigt af, hvor meget der skal gennemgås. Dette aftales på forhånd mellem klub og instruktør. Deltagerne skal på kurset arbejde med blandt andet: Årsplaner, driftanalyse, planlægningshjul, informationsveje og handlingsplaner. Kurset retter sig især mod hele klubbestyrelser, som så kan gennemføre det som en proces og få startet med at lave årsplanen. Som kursus for enkeltpersoner vil det være en præsentation af de nævnte begreber. Deltagerne får på kurset kendskab til forskellige metoder, som kan gøre den daglige klubledelse mere struktureret og derved nemmere. Efter kurset vil deltagerne kunne anvende de gennemgåede metoder i praksis og derved få et bedre overblik over, hvornår de forskellige ressourcer er nødvendige for at afhjælpe eventuelle spidsbelastningsperioder. Endvidere kan det skabe en effektivisering af klubbens daglige drift. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark Side 3 af 13 Affiliated to FIA _ Tlf.: , ma-to , fr

9 Effektiv klubdrift - indsats og ressourcer Formålet med kurset er at præsentere kursisterne for, hvordan klubben drives så effektiv som muligt. Med udgangspunkt i kursisternes egne klubregnskaber, styringsværktøjer og mål, diskuteres hvordan klubben bedst når de besluttede mål og hvilke opgaver klubben skal fokusere mere på, for at nå de ønskede effekter. Det forudsættes at kursisterne kender til klubbens administration, økonomi og hvilke visioner og mål klubben har. Kursisten vil efter gennemførelse af kurset have fået overblik over, hvilke indsatsområder klubben bør have fokus på, for at klubben kan blive mere effektiv og nå de opstillede mål. Kursisten skal efter gennemførelse af kurset vurdere ud fra klubbens administration, økonomi og mål, hvilke opgaver eller indsatsområder, der skal fokuseres på for at nå de opsatte mål. Klubøkonomi økonomistyring Information Kurset varer Formålet med kurset er at præsentere kursisterne for, hvordan klubbens økonomi og økonomistyring bliver en integreret del af bestyrelsens arbejde og de opgaver, der ligger i at administrere en klub. Med udgangspunkt i klubbens aktiviteter og forventede indtægter laves et budget. I den forbindelse vil kursisterne blive præsenteret for økonomistyringsværktøjer så som budgetopfølgning, forventede aktiviteter i fremtiden og de enkelte aktiviteters rentabilitet (lønsomhed). Planerne er tiltænkt at ligge i klubbens administrationsplan. Kursisten vil efter gennemførelse af kurset have kendskab til de basale opgaver i en klubøkonomi og kende til budgetlægning og opfølgning. Derudover har kursisterne kendskab til analyse af aktiviteternes lønsomhed. Kursisten vil blive præsenteret for værktøjer, som kan hjælpe med at holde styr på økonomien. Kursisten vil ligeledes blive trænet i brugen af disse. Kursisten skal efter gennemførelse af kurset kende til økonomistyringsværktøjer og have mulighed for at kunne vurdere budgetter. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark Side 4 af 13 Affiliated to FIA _ Tlf.: , ma-to , fr

10 Klubbens strategi Formålet med kurset er at præsentere kursisterne for den strategiske pyramide og give dem redskaber, så den kan anvendes. Kursisten vil efter gennemførelse af kurset forstå vigtigheden af, at en klub har strategiske mål. Kursisten vil gennem cases blive trænet i at tænke strategisk. Kursisten skal efter gennemførelse af kurset kunne bevæge sig frit op og ned gennem den strategiske trekant og vide vigtigheden af at have konstant fokus på den. Ledelse og samarbejde - optimal ledelsesstil 3 timer Der vil blive sat fokus på, hvad ledelse er samt hvilken ledelsesstil, som kan anvendes i relation til hvem, der skal ledes. Hvordan skal kommunikation og adfærd være for at få det optimale ud af klubbens ledere? Deltagerne vil få en personlig profil, som ligeledes vil påpege den enkeltes udviklingsområder i forhold til ledelse og samarbejde. Desuden vil erfaringsudveksling om egne oplevelser være en del af kurset. Kursisterne vil efter gennemførelse af kurset have erhvervet en viden om, hvordan der skal ledes i forskellige situationer og med forskellige typer af mennesker. Endvidere vil kursisterne have fået idéer og inspiration til at udvikle egen lederrolle. Kursisterne kan efter kurset anvende forskellige metoder til at lede andre samt være i stand til at drive en proces, hvor der kan opnås resultater sammen med andre mennesker. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark Side 5 af 13 Affiliated to FIA _ Tlf.: , ma-to , fr

11 Bestyrelses- og medlemsarbejde Kurser i denne kategori Medlemsinvolvering Medlemssucces - nye og gamle Arrangementslogistik Klubudvikling - udvikling og innovation Lederrekruttering - flere gør mindre Konflikthåndtering - konflikter og metoder Medlemsinvolvering Formålet med kurset er at præsentere kursisterne for forskellige metoder til at involvere medlemmer i klubbens arbejde. Der lægges ligeledes op til ideudveksling mellem kursisterne. Kursisten vil efter gennemførelse af kurset have været præsenteret for flere ideer til, hvordan klubbens medlemmer kan inddrages i klubbens arbejde. Kursisten får metoder og ideer med tilbage til klubben med ideer til, hvordan medlemmerne kan involveres mere i klubben. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark Side 6 af 13 Affiliated to FIA _ Tlf.: , ma-to , fr

12 Medlemssucces fastholdelse og rekruttering På kurset vil der blive sat fokus på, hvordan klubben kan fastholde sine medlemmer. Dette gøres ved gennemgang af forskellige metoder til bl.a. analyse af medlemmernes behov og forventninger. Der vil derudover blive demonstreret forskellige metoder til rekruttering af nye medlemmer. Kursisterne vil efter gennemførelse af kurset have opnået viden til at foretage analyser og anvende metoder til såvel fastholdelse som rekruttering af medlemmer. Endvidere vil kursisterne få kendskab og idéer til at skabe motiverende rammer for såvel nuværende som kommende medlemmer. Kursisterne kan efter gennemførelse af kurset anvende metoder, der proaktivt kan forebygge medlemsfrafald og konstruktivt starte processer, der kan skaffe klubben flere medlemmer. Arrangementslogistik Formålet med kurset er at præsentere kursisterne for, hvordan et arrangement nemmest planlægges, styres og evalueres. Kursisten bliver præsenteret for værktøjer til først at gøre planlægningsfasen struktureret og hvordan den tilrettelægges bedst. Herefter gennemgås styringsværktøjer til at gennemføre arrangementet mest optimalt, og til sidst arbejdes der med evalueringsværktøjer. Hvad er vigtigt at få med i en evalueringsproces og hvorfor? Kursisten vil efter gennemførelse af kurset kunne styre et arrangement fra planlægning og igangsættelse over gennemførelse til afslutning og evaluering. Kursisten vil gennem egne arrangementer blive trænet i at arbejde med værktøjerne. Kursisten skal efter gennemførelse af kurset kunne gennemføre et arrangement under DASU. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark Side 7 af 13 Affiliated to FIA _ Tlf.: , ma-to , fr

13 Klubudvikling - udvikling og innovation På kurset arbejdes med fire hovedområder, hvor der konkret kan udvikles: Organisationen, målgrupperne, aktiviteterne og klubledelsen. Der præsenteres modeller til analyse af behov. Kursisterne vil efterfølgende være i stand til at strukturere og præcisere indsatsen for udvikling i de fire hovedområder. De vil ligeledes erhverve viden om, hvornår man går fra udvikling til drift. Deltagerne vil efter kurset vide, hvilke konsekvenser selv den mindste forandring får i hele klubben. De vil endvidere kunne medvirke til at introducere forbedrede processer i klubben. Lederrekruttering - flere gør mindre Frivillige lederes behov og motiver i DASU. Forskellige typer af ledere. Forskellige typer af klubber. Hvordan struktureres og organiseres attraktive opgaver? Klubbens ansvar og forpligtelse over for frivillige. Hvordan skabe motiverende rammer for potentielle frivillige? Hvordan fastholder og udvikler klubben nuværende og kommende ledere? Rekrutteringsstrategier. Kursisterne vil efter gennemførsel af kurset have opnået forståelse for nødvendigheden af lederrekruttering. Endvidere vil deltagerne få idéer og inspiration til rekrutteringsarbejdet. Kurset er velegnet til et internt klubkursus. Deltagerne skal have kendskab til, hvordan man kan formulere en konkret rekrutteringsstrategi samt skabe et koncept til at fastholde og udvikle nuværende trænere og ledere. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark Side 8 af 13 Affiliated to FIA _ Tlf.: , ma-to , fr

14 Konflikthåndtering - konflikter og metoder Kurset vil via praktiske situationer beskæftige sig med konflikthåndtering, der indeholder fremlæggelse, analyse, håndtering af konflikter. Følgende konfliktområder vil være i fokus: Mellemmenneskelige, individuelle og systemkonflikter. Deltagerne vil på kurset få afprøvet deres egne tilgange til konflikter. Kursisterne vil efter kurset kunne finde vej i konflikternes veje og vildveje. De vil være i stand til at definere og talesætte det usagte i konflikter. Kursisterne får indblik, hvordan forskellige konflikter håndteres. Kursisterne kan efterfølgende vurdere, på hvilket trin på konflikttrappen, der skal sættes ind og derved Klubbens Supervisor Som supervisor har man et stort ansvar med planlægning, gennemførelse og opfølgning på en lang række opgaver, der understøtter køreren/kørerne. Du er ofte den usynlige, der først bliver synlig, når det ikke fungere. Som supervisor er det vigtigt at kende egen adfærd og i særdeleshed om ens personlige lederadfærd for at kunne håndtere de mange forskellige personligheder, der findes i sporten. I gennem kurset får du kendskab til dine egne ressourcer, indsigt og viden om hvilke ressourcer og knowhow det kræves i rollen som supervisor. Du får personlige værktøjer, som du kan bruge i udviklingen af din kommunikation og planlægning samt i samarbejdet med interessenterne i sporten. At skabe indsigt og forståelse for rollen som supervisor, samt kendskab til egene ressourcer. Give værktøjer til at håndterer planlægning, kommunikation og formidling. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark Side 9 af 13 Affiliated to FIA _ Tlf.: , ma-to , fr Fax: Giro: Bank:

15 Administration Kurser i denne kategori DASU og idrættens forsikringer Klubbens kommunikations platform Klubadministration DASU og idrættens forsikringer 3 timer Kursisten bliver orienteret om følgende emner: 1. DASU s forsikringer 2. Regresforsikring 3. Kollektiv Ulykkesforsikring 4. DASU s ansvarsforsikring 5. Allrisk forsikring 6. DIF s kollektive forsikringer Arbejdsskadeforsikring Ulykkesforsikringer for bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer og holdledere Erhvervsansvarsforikring Retshjælpsforsikring Rejseforsikring 7. Forsikringer I selv kan tegne 8. Procedure når uheldet er sket 9. Licensforsikingen - dækning, 10. Procedurer når uheldet er sket At informere klubber i DASU om de lovmæssige krav, der forsikringsmæssigt stilles til klubberne som arrangør af et motorløb, andre arrangementer og klubberne generelt. Kursisten skal efter gennemførelse af kurset kunne sikre, at alle forsikringsforhold er i overensstemmelse med de lovmæssige krav ved såvel arrangementer, som i klubbens dagligdag. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark Side 10 af 13 Affiliated to FIA _ Tlf.: , ma-to , fr

16 Klubbens kommunikationsplatform Formålet med kurset er at præsentere kursisterne for forskellige måder at benytte kommunikation i foreningsarbejde. Hjemmeside, sociale medier, sms og mail m.m. Kursisten bliver præsenteret for, hvilke muligheder medier giver med hensyn til nyhedsbreve, direct mail o. lign. Vi ser på den enkelt klubs nuværende kommunikation og fremtidige muligheder for denne. Kursisten vil efter gennemførelse af kurset have kendskab klubbens behov og muligheder for at skabe den rette kommunikation såvel internt som eksternt. Kursisten skal have en kritisk tilgang til valg af dette medie i forhold til klubbens behov, ressourcer og ønskede mål. Klubadministration Formålet med kurset er at præsentere kursisterne for de opgaver, der ligger i administration af en klub. Med udgangspunkt i hvilke opgaver en klub skal holde styr på (fx licensindbetalinger, medlems-registrering, budget og opfølgning) præsenteres et forslag til en administrationsplan. Kursisten vil efter gennemførelse af kurset have kendskab til de opgaver, som ligger i en klub under DASU. Kursisten vil blive præsenteret for værktøjer, der kan hjælpe med at holde styr på informationerne. Kursisten vil ligeledes blive trænet i brugen af disse. Kursisten skal efter gennemførelse af kurset kunne bruge et eller flere elektroniske administrationsværktøjer. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark Side 11 af 13 Affiliated to FIA _ Tlf.: , ma-to , fr

17 Markedsføring Kurser i denne kategori Bliv synlig - alment PR arbejde God markedsføring - effektiv og positiv Sponsorarbejde - søgning og support Netværk/partnerskab - etablering og brug Forhandlingsteknik - analyse og metoder Bliv synlig - alment PR arbejde Kurset beskæftiger sig med: Planlægning af klubbens PR-arbejde, journalistens travle hverdag og klubbens egen indsats - hvad er en god historie og hvad er en nyhed? Hvordan bruges medier, pressemeddelelser, pressemøder, klubblade, pressekontakten, profilering og markedsføring. Der kræves intet forudgående kendskab til emnet. Personer der arbejder med PR i klubben vil efterfølgende kunne løse opgaver ved at informere internt og eksternt samt være med til at synliggøre klubben og dens arbejde. Deltagerne får kendskab til, hvordan klubbens interne og eksterne PR kan gribes an. Endvidere får de idéer til, hvordan de kan få budskabet frem gennem forskellige medier. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark Side 12 af 13 Affiliated to FIA _ Tlf.: , ma-to , fr

18 God markedsføring - effektiv og positiv Kurset vil beskæftige sig med begrebet ved at se på omverdenen, konkurrenter, medlemmer/kunder, egen organisation samt informationsvalget. Derudover vil begrebet -markedsføring blive berørt. Kursisterne vil efter kurset have kendskab til, hvilke begreber og metoder, der skal anvendes, når klubben skal identificere, differentiere og agere i relation til omverdenen. Efter gennemførelse af kurset vil kursisterne kunne vurdere, hvad der kræver en egentlig markedsføring og ikke kun PR. De vil endvidere kunne lave en decideret marketingsplan, som kan anvendes til såvel store som små begivenheder/projekter. Sponsorarbejde - søgning og support Kursusindholdet vil være: Kampen om sponsorkronerne, Hvad er en sponsoraftale?, Klubbens interessenter hvem er interesserede?, Sponsorens mål samt klubbens sponsorpleje. Kurset er målrettet ledelser i klubber, som vil træffe kvalificerede beslutninger om man vil anvende sponsorvirksomhed som en del af klubbens ledelsesstrategi. Deltagerne bliver i stand til at beherske de grundlæggende principper for indgåelse og pleje af sponsoraftaler samt at kunne udarbejde klubbens sponsormodel. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark Side 13 af 13 Affiliated to FIA _ Tlf.: , ma-to , fr

19 Netværk/partnerskab - etablering og brug Beskrivelse og formål På kurset arbejdes med følgende på netværksdelen: Hvad er netværking? Hvorfor vil jeg netværke? Med hvem, hvor og hvornår kan jeg netværke? Hvordan netværker jeg? På partnerskabsdelen arbejdes med følgende: Strategisk afklaring, partnerskabsmodel, hvad er et partnerskab, valg af partner, økonomi, organisering og drift. Kursisterne vil på kurset få et indgående kendskab til filosofien og begreberne bag netværk og partnerskabstanken. Kursisterne vil efter kurset kunne vurdere og beslutte, hvorvidt det er fremmende for klubbens virksomhed at etablere netværk samt at indgå partnerskaber. Desuden vil de i bekræftende fald kunne udarbejde en netværksorganisation og/eller et partnerskab. Forhandlingsteknik - analyse og metoder Kurset omhandler forhandling, forberedelse, planlægning, forhandlingsfaserne, den vellykkede forhandling, faser i forhandlingen, variabler, modpartens motiver og mål. Der vil være praktiske øvelser i forløbet. Kursisterne vil efter kurset have kendskab til den konstruktive dialog samt hvilke formelle og uformelle regler, der er i spil i en forhandling. Ligeledes vil de vide noget om aktiv lytning, samt det at kunne agere ud fra, hvad modparten siger. Efter kurset vil kursisterne kunne gennemføre en forhandling, der ender med det optimale en vinder/vinder situation

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration Uddannelsestilbud fra DIF 2 Uddannelsestilbud fra DIF Indledning 3 Træning SPOT-kurser 5 Uddannelser 8 Klubudvikling og -ledelse 11 Ledelse i specialforbund 15 Skole og institution 17 Det tilbyder vi også

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti

Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti KURSUSKATALOG 2011 1 Velkommen til Konservative Kurser 2011 Al planlægning og aktivitet både centralt og i de enkelte kampagneteams tager udgangspunkt i,

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød

Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød December 2010 Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere