Klubudvikling og Uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klubudvikling og Uddannelse"

Transkript

1 Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 21. maj 2012 kl Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen, Hanne Thomsen, Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist og Søren Andersen. Ole Blædel melder afbud. Kenneth Mikkelsen deltog i dette møde. Dagsorden: 1. Gennemgang af referat fra mødet 26. marts. 2. Gennemgang af kursusportalen, herunder vedligeholdelse af kursuskalender og markedsføring af kurserne. 3. Status for etablering af UU Facebook 4. Den nye licensstruktur er godkendt af HB. Nu skal den føres ud i praksis. 5. Officials til Off Track 6. Status for Træner uddannelsen, Klubledelse og Miljøofficials. 7. Lydmåleruddannelsen. 8. Samarbejde med Sikkerhedsudvalget v/linette R. Pedersen 9. Eventuelt, herunder næste møde

2 Ad 1 referatgennemgang SNA rykker for evalueringsskemaerne fra DIF, så vi kan få deltagernes input. Med hensyn til undervisermødet 3. oktober, så sender HT underviserlisten til udvalget til gennemgang inden der udsendes tidlig varsel til underviserne. Ad 2 Kursusportal Den nye kursusportal er blevet rigtigt god og et kæmpefremskridt i forhold til tidligere. Der var nogen diskussion af, hvem der kan tilmelde deltagere til kurser. Konklusionen blev, at alle klubber kan tilmelde deres medlemmer, men licenserne vil altid blive sendt til stamklubben. Dette skal præciseres i forklaringen på portalen. Der skal også meddeles meget tydeligt til klubberne, at tilmelding til kurser fremover skal ske gennem portalen og ikke gennem mail, telefon eller andet. SNA, JH, HT, JN og MSJ er oprettet som administratorer på portalen. Ad 3 Status for etablering af Facebook gruppe Der er nu etableret en gruppe DMU Uddannelse så nu er det bare med at komme i gang med at bruge den og skaffe venner. Ad 4 Den nye licensstruktur Skemaet blev gennemgået og der blev foretaget en del rettelser Licens Gren Kursusform Arrangør Undervisere Undervisnings-materiale Prøve Licenspris G(A) og G(C) Alle 5 Undervisning i klubberne. Klubberne, gerne i lokalt samarbejde S eller D licensholdere, deltager på UU seminar i oktober CD med basismateriale, som grene eller klubber selv supplerer efter behov. Basismateriale er klar til seminar 3. oktober, og suppleres evt. med input fra underviserne Ingen prøve fremover 75,- Hvis G holdes sammen med TL betales kun for TL T Alle 5 Kurset udgår. TS DR Efter behov SU DR Pia Dall Grenspecifik DR starterlicens Skriftlig 150,- TL RR- MX- OFT Efter behov Klubberne, gerne i lokalt samarbejde UU medlemmer Grenspecifikt materiale Praktisk prøve i brug af DMU hjemmeside administrative værktøjer 150,- TL DR Efter behov SU DR Pia Dall Grenspecifikt materiale Skriftlig 150,-

3 TL BMX regionale arrangementer SU BMX Joy Nordkvist Grenspecifikt materiale Skriftlig 150,- TT RR- MX - OFT Undervisning centralt i landet, 1 arrangement i februar UU Charlotte Lang og Kristian Lang Mylaps/AMP kursusmateriale m.v. Manual udleveres, der skal gennemføres to stævner som føl 150,- TT SW 4 arrangementer i foråret SK SW SK udpegede undervisere SW grenspecifikt for tidtagere, træningsledere og holdledere Praktisk prøve 150,- TT DR Efter behov SK DR Pia Dall DR grenspecifikt Skriftlig 150,- TT BMX Normalt 1 om året SK BMX Pia Buth med Lars Ostenfeldt på vej til at overtage BMX Grenspecifikt Praktisk arbejde med resultatlister 150,- TM Alle 5 Undervisning i klubberne. Klubberne, gerne i lokalt samarbejde Pia Dall og Dennis S. Bechmann DMU miljømanual Gruppearbejde 150,- TK RR MX - OFT 1 øst og 1 vest i oktober 2012 UU Martin Skov Jensen i samarbejde med relevante specialister fra MX, OFT og RR Reglement og få fælles slides. Praktisk hands-on orienteret Praktisk og skriftlig prøve 150,- TK DR Efter behov SU DR Pia Dall Grenspecifikt Skriftlig 150,- TK SW 4 arrangementer i foråret SK SW SK udpeger SW grenspecifikt Praktisk og teoretisk prøve 150,- S1 og S2 Alle 5 3. søndag i januar 2013 i Elbo Hallen UU Hanne Thomsen og Martin Skov Jensen Slidemateriale, kryds-af-prøve ved afslutning af S1, gruppearbejder undervejs i S2, grupperne sammensættes af UU på tværs af grenene Skriftlige prøver 300,- D Alle 5 Efter behov SK erne SK beslutter Grenspecifikt både i form og omfang, herunder krav om praktikforløb 0,- Der er planlagt instruktionsaften for underviserne 3. oktober, og Hanne sørger for at få annonceret til underviserne allerede nu. Listen over undervisere sendes til gennemsyn i UU inden udsendelse af information. Mødet afholdes i Elbo Hallen. Hanne aftaler med Hallen.

4 Dagsorden for mødet vil være gennemgang af den nye undervisningsstruktur, af undervisningsmaterialet og instruktion om det bedste fra Superinstruktør v. udvalgets formand. Ad 5 Off Track licenser. For Off Track vil Martin Skov Jensen undersøge behovet for officials og deres uddannelse og komme med et forslag til UU. Dette er fra sidste mødereferat, og det gælder stadig. Ad 6 Træneruddannelsen m.fl. Seneste nyt var, at Søren Andersen rapporterer, at forberedelserne til T1 og T2 i efteråret skrider planmæssigt frem. Kursus 1 Grenspecifik: oktober DIF del: januar 2013 Kursus 2 DIF 1: oktober Grenspecifik: oktober DIF 2: november DIF januar 2013 Den grenspecifikke del bliver afholdt i Holstebro, hvor vi har et fint samarbejde med klubberne og Elite Holstebro. De resterende moduler bliver afholdt i Trekantsområdet. Invitationen skal udsendes nu, så klubberne kan planlægge i forhold til det. Tilmeldingsfristen er 1. august. Klublederuddannelsen JH og OB har holdt møde, og set på mulighederne for at arbejde med DASU og DIF om en fælles uddannelse. Oversigten over moduler er vedlagt som bilag. OB har også redegjort for en mulig økonomisk model: Lidt tanker om hvordan vi evt. kan finansiere lederuddannelsen som vi talte om i går, såfremt vi skal tilbyde de første moduler gratis i en prøve periode: Vi kan tilbyde/kræve at de klubber der deltager i vores klubudvikling skal deltage på kurserne: Vi får fra DIF ca i støtte til et klubudviklingsprojekt med en klub. Vi har typisk 8-10 klubber med i et udviklingsforløb, dvs i støtte for dette. Derfor mener jeg at vi kan tillade os at trække det fra på den konto. Derudover får vi ca. 45 kr. pr undervist time pr hoved. Et kursus til kr. er dermed finansieret af DIF ved 88 undervisningstimer, og da kurset er på, skal vi bare have 25 deltagere.

5 Hagen ved dette system, er at vi først får disse penge fra DIF om 3 år (til gengæld ved vi så hvad vores DIF tilskud er de kommende år). Derfor skal vi politisk tage en beslutning om hvorvidt vi vil agere vores egen kassekredit til dette. Forbehold: jeg har ikke indregnet lokale og forplejning, men et klubhus er jo ofte en mulighed vi har flere steder især i MX store fine klubhuse, der kunne lægge lokaler til dette. Dette var måden vi finasierede Klubbens Årshjul i Vejle. UU vil vurderer om dette er den rigtige løsning, og herefter eventuelt indstille til HB, at vi går videre. Miljøofficials har fundet en rimelig form, og vi fortsætter indtil videre med de nuværende instruktører. Overvejelser om et samarbejde med DASU om miljøuddannelse ligger i Politisk Udvalg. Ad 7 Lydmåleruddannelsen Der foreligger et undervisningsmateriale fra Dennis Skytte Beckmann til Lydmåleruddannelsen og MSJ taler med DSB om at få kurset etableret. Ad 8 Sikkerhedsudvalget Linette R. Pedersen er i Sikkerhedsudvalget blevet bedt om at vurdere om officialuddannelsen er tilstrækkelig ud fra et sikkerhedsperspektiv. Vi afventer en henvendelse. Ad 9 Eventuelt Undervisningsmateriale er hidtil blevet distribueret til klubunderviserne ved hjælp af CD-ROM med årets kurser. Fremover vil vi benytte DropBox, hvor de godkendte undervisere vil få adgang til at hente de aktuelle undervisningsmaterialer. Det er både billigere og mere fleksibelt, hvis der skal rettes i materialet. KMM opretter en basismappe med JH som administrator. UU foreslår, at mulighederne for at klassificere officials mere lempeligt i forhold til DMU s medlemsklasser overvejes. Enten kan man give adgang til at benytte kategori IV mere (eksempelvis alle G licenser) eller at man kan benytte kategori II for alle G og T-licenser. Dermed ville prisen falde fra 200,- til 160,- kr. Jesper Holm 30. maj 2012

6 Bilag: DIF/DASU klublederuddannelse LEDERKURSER Til medlemmerne i DASU udbydes en række lederuddannelser, der har til formål at hjælpe klubberne med problemstillinger som fx: - De få løfter meget af arbejdet i klubben! - Bestyrelsesarbejdet kræver meget tid! - Hvordan får vi markedsført vores sport? - Vi vil gerne være flere medlemmer! Nedenfor er en oversigt over kurserne, og på de efterfølgende sider er beskrivelser af hvert kursus. De fleste kurser varer fire timer og kan afholdes på en hverdagsaften. Alle kurserne er gratis, dog skal klubben selv sørge for lokale og forplejning. Da det bør tilstræbes at finde minimum 10 kursusdeltagere, kan det være nødvendigt, at klubber afholder sammen. Dato for afholdelse af kurser foregår efter aftale. Klubberne vælger selv, hvilke kurser de ønsker og bestiller instruktøren igennem DASU s sekretariat. Kontaktperson er Lars Andersen Mail: eller telefon: Kursusoversigt Internt bestyrelsesarbejde... 2 Klubbens årsplan årsplanlægning... 2 Effektiv klubdrift - indsats og ressourcer... 3 Klubøkonomi økonomistyring... 3 Klubbens strategi... 4 Ledelse og samarbejde - optimal ledelsesstil... 4 Bestyrelses- og medlemsarbejde... 5 Medlemsinvolvering... 5 Medlemssucces fastholdelse og rekruttering... 6 Arrangementslogistik... 6 Klubudvikling - udvikling og innovation... 7 Lederrekruttering - flere gør mindre... 7 Konflikthåndtering - konflikter og metoder... 8 Klubbens Supervisor... 8 Administration... 9 DASU og idrættens forsikringer... 9 Klubbens kommunikationsplatform Klubadministration Markedsføring Bliv synlig - alment PR arbejde God markedsføring - effektiv og positiv Sponsorarbejde - søgning og support Netværk/partnerskab - etablering og brug... 13

7 Forhandlingsteknik - analyse og metoder DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark Side 2 af 13 Affiliated to FIA _ Tlf.: , ma-to , fr Fax: Giro: Bank:

8 Internt bestyrelsesarbejde Kurser i denne kategori Klubbens årsplan årsplanlægning Effektiv klubdrift - indsats og ressourcer Klubøkonomi økonomistyring Klubbens strategi Ledelse og samarbejde - optimal ledelsesstil Klubbens årsplan årsplanlægning 3-7 timer afhængigt af, hvor meget der skal gennemgås. Dette aftales på forhånd mellem klub og instruktør. Deltagerne skal på kurset arbejde med blandt andet: Årsplaner, driftanalyse, planlægningshjul, informationsveje og handlingsplaner. Kurset retter sig især mod hele klubbestyrelser, som så kan gennemføre det som en proces og få startet med at lave årsplanen. Som kursus for enkeltpersoner vil det være en præsentation af de nævnte begreber. Deltagerne får på kurset kendskab til forskellige metoder, som kan gøre den daglige klubledelse mere struktureret og derved nemmere. Efter kurset vil deltagerne kunne anvende de gennemgåede metoder i praksis og derved få et bedre overblik over, hvornår de forskellige ressourcer er nødvendige for at afhjælpe eventuelle spidsbelastningsperioder. Endvidere kan det skabe en effektivisering af klubbens daglige drift. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark Side 3 af 13 Affiliated to FIA _ Tlf.: , ma-to , fr

9 Effektiv klubdrift - indsats og ressourcer Formålet med kurset er at præsentere kursisterne for, hvordan klubben drives så effektiv som muligt. Med udgangspunkt i kursisternes egne klubregnskaber, styringsværktøjer og mål, diskuteres hvordan klubben bedst når de besluttede mål og hvilke opgaver klubben skal fokusere mere på, for at nå de ønskede effekter. Det forudsættes at kursisterne kender til klubbens administration, økonomi og hvilke visioner og mål klubben har. Kursisten vil efter gennemførelse af kurset have fået overblik over, hvilke indsatsområder klubben bør have fokus på, for at klubben kan blive mere effektiv og nå de opstillede mål. Kursisten skal efter gennemførelse af kurset vurdere ud fra klubbens administration, økonomi og mål, hvilke opgaver eller indsatsområder, der skal fokuseres på for at nå de opsatte mål. Klubøkonomi økonomistyring Information Kurset varer Formålet med kurset er at præsentere kursisterne for, hvordan klubbens økonomi og økonomistyring bliver en integreret del af bestyrelsens arbejde og de opgaver, der ligger i at administrere en klub. Med udgangspunkt i klubbens aktiviteter og forventede indtægter laves et budget. I den forbindelse vil kursisterne blive præsenteret for økonomistyringsværktøjer så som budgetopfølgning, forventede aktiviteter i fremtiden og de enkelte aktiviteters rentabilitet (lønsomhed). Planerne er tiltænkt at ligge i klubbens administrationsplan. Kursisten vil efter gennemførelse af kurset have kendskab til de basale opgaver i en klubøkonomi og kende til budgetlægning og opfølgning. Derudover har kursisterne kendskab til analyse af aktiviteternes lønsomhed. Kursisten vil blive præsenteret for værktøjer, som kan hjælpe med at holde styr på økonomien. Kursisten vil ligeledes blive trænet i brugen af disse. Kursisten skal efter gennemførelse af kurset kende til økonomistyringsværktøjer og have mulighed for at kunne vurdere budgetter. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark Side 4 af 13 Affiliated to FIA _ Tlf.: , ma-to , fr

10 Klubbens strategi Formålet med kurset er at præsentere kursisterne for den strategiske pyramide og give dem redskaber, så den kan anvendes. Kursisten vil efter gennemførelse af kurset forstå vigtigheden af, at en klub har strategiske mål. Kursisten vil gennem cases blive trænet i at tænke strategisk. Kursisten skal efter gennemførelse af kurset kunne bevæge sig frit op og ned gennem den strategiske trekant og vide vigtigheden af at have konstant fokus på den. Ledelse og samarbejde - optimal ledelsesstil 3 timer Der vil blive sat fokus på, hvad ledelse er samt hvilken ledelsesstil, som kan anvendes i relation til hvem, der skal ledes. Hvordan skal kommunikation og adfærd være for at få det optimale ud af klubbens ledere? Deltagerne vil få en personlig profil, som ligeledes vil påpege den enkeltes udviklingsområder i forhold til ledelse og samarbejde. Desuden vil erfaringsudveksling om egne oplevelser være en del af kurset. Kursisterne vil efter gennemførelse af kurset have erhvervet en viden om, hvordan der skal ledes i forskellige situationer og med forskellige typer af mennesker. Endvidere vil kursisterne have fået idéer og inspiration til at udvikle egen lederrolle. Kursisterne kan efter kurset anvende forskellige metoder til at lede andre samt være i stand til at drive en proces, hvor der kan opnås resultater sammen med andre mennesker. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark Side 5 af 13 Affiliated to FIA _ Tlf.: , ma-to , fr

11 Bestyrelses- og medlemsarbejde Kurser i denne kategori Medlemsinvolvering Medlemssucces - nye og gamle Arrangementslogistik Klubudvikling - udvikling og innovation Lederrekruttering - flere gør mindre Konflikthåndtering - konflikter og metoder Medlemsinvolvering Formålet med kurset er at præsentere kursisterne for forskellige metoder til at involvere medlemmer i klubbens arbejde. Der lægges ligeledes op til ideudveksling mellem kursisterne. Kursisten vil efter gennemførelse af kurset have været præsenteret for flere ideer til, hvordan klubbens medlemmer kan inddrages i klubbens arbejde. Kursisten får metoder og ideer med tilbage til klubben med ideer til, hvordan medlemmerne kan involveres mere i klubben. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark Side 6 af 13 Affiliated to FIA _ Tlf.: , ma-to , fr

12 Medlemssucces fastholdelse og rekruttering På kurset vil der blive sat fokus på, hvordan klubben kan fastholde sine medlemmer. Dette gøres ved gennemgang af forskellige metoder til bl.a. analyse af medlemmernes behov og forventninger. Der vil derudover blive demonstreret forskellige metoder til rekruttering af nye medlemmer. Kursisterne vil efter gennemførelse af kurset have opnået viden til at foretage analyser og anvende metoder til såvel fastholdelse som rekruttering af medlemmer. Endvidere vil kursisterne få kendskab og idéer til at skabe motiverende rammer for såvel nuværende som kommende medlemmer. Kursisterne kan efter gennemførelse af kurset anvende metoder, der proaktivt kan forebygge medlemsfrafald og konstruktivt starte processer, der kan skaffe klubben flere medlemmer. Arrangementslogistik Formålet med kurset er at præsentere kursisterne for, hvordan et arrangement nemmest planlægges, styres og evalueres. Kursisten bliver præsenteret for værktøjer til først at gøre planlægningsfasen struktureret og hvordan den tilrettelægges bedst. Herefter gennemgås styringsværktøjer til at gennemføre arrangementet mest optimalt, og til sidst arbejdes der med evalueringsværktøjer. Hvad er vigtigt at få med i en evalueringsproces og hvorfor? Kursisten vil efter gennemførelse af kurset kunne styre et arrangement fra planlægning og igangsættelse over gennemførelse til afslutning og evaluering. Kursisten vil gennem egne arrangementer blive trænet i at arbejde med værktøjerne. Kursisten skal efter gennemførelse af kurset kunne gennemføre et arrangement under DASU. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark Side 7 af 13 Affiliated to FIA _ Tlf.: , ma-to , fr

13 Klubudvikling - udvikling og innovation På kurset arbejdes med fire hovedområder, hvor der konkret kan udvikles: Organisationen, målgrupperne, aktiviteterne og klubledelsen. Der præsenteres modeller til analyse af behov. Kursisterne vil efterfølgende være i stand til at strukturere og præcisere indsatsen for udvikling i de fire hovedområder. De vil ligeledes erhverve viden om, hvornår man går fra udvikling til drift. Deltagerne vil efter kurset vide, hvilke konsekvenser selv den mindste forandring får i hele klubben. De vil endvidere kunne medvirke til at introducere forbedrede processer i klubben. Lederrekruttering - flere gør mindre Frivillige lederes behov og motiver i DASU. Forskellige typer af ledere. Forskellige typer af klubber. Hvordan struktureres og organiseres attraktive opgaver? Klubbens ansvar og forpligtelse over for frivillige. Hvordan skabe motiverende rammer for potentielle frivillige? Hvordan fastholder og udvikler klubben nuværende og kommende ledere? Rekrutteringsstrategier. Kursisterne vil efter gennemførsel af kurset have opnået forståelse for nødvendigheden af lederrekruttering. Endvidere vil deltagerne få idéer og inspiration til rekrutteringsarbejdet. Kurset er velegnet til et internt klubkursus. Deltagerne skal have kendskab til, hvordan man kan formulere en konkret rekrutteringsstrategi samt skabe et koncept til at fastholde og udvikle nuværende trænere og ledere. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark Side 8 af 13 Affiliated to FIA _ Tlf.: , ma-to , fr

14 Konflikthåndtering - konflikter og metoder Kurset vil via praktiske situationer beskæftige sig med konflikthåndtering, der indeholder fremlæggelse, analyse, håndtering af konflikter. Følgende konfliktområder vil være i fokus: Mellemmenneskelige, individuelle og systemkonflikter. Deltagerne vil på kurset få afprøvet deres egne tilgange til konflikter. Kursisterne vil efter kurset kunne finde vej i konflikternes veje og vildveje. De vil være i stand til at definere og talesætte det usagte i konflikter. Kursisterne får indblik, hvordan forskellige konflikter håndteres. Kursisterne kan efterfølgende vurdere, på hvilket trin på konflikttrappen, der skal sættes ind og derved Klubbens Supervisor Som supervisor har man et stort ansvar med planlægning, gennemførelse og opfølgning på en lang række opgaver, der understøtter køreren/kørerne. Du er ofte den usynlige, der først bliver synlig, når det ikke fungere. Som supervisor er det vigtigt at kende egen adfærd og i særdeleshed om ens personlige lederadfærd for at kunne håndtere de mange forskellige personligheder, der findes i sporten. I gennem kurset får du kendskab til dine egne ressourcer, indsigt og viden om hvilke ressourcer og knowhow det kræves i rollen som supervisor. Du får personlige værktøjer, som du kan bruge i udviklingen af din kommunikation og planlægning samt i samarbejdet med interessenterne i sporten. At skabe indsigt og forståelse for rollen som supervisor, samt kendskab til egene ressourcer. Give værktøjer til at håndterer planlægning, kommunikation og formidling. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark Side 9 af 13 Affiliated to FIA _ Tlf.: , ma-to , fr Fax: Giro: Bank:

15 Administration Kurser i denne kategori DASU og idrættens forsikringer Klubbens kommunikations platform Klubadministration DASU og idrættens forsikringer 3 timer Kursisten bliver orienteret om følgende emner: 1. DASU s forsikringer 2. Regresforsikring 3. Kollektiv Ulykkesforsikring 4. DASU s ansvarsforsikring 5. Allrisk forsikring 6. DIF s kollektive forsikringer Arbejdsskadeforsikring Ulykkesforsikringer for bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer og holdledere Erhvervsansvarsforikring Retshjælpsforsikring Rejseforsikring 7. Forsikringer I selv kan tegne 8. Procedure når uheldet er sket 9. Licensforsikingen - dækning, 10. Procedurer når uheldet er sket At informere klubber i DASU om de lovmæssige krav, der forsikringsmæssigt stilles til klubberne som arrangør af et motorløb, andre arrangementer og klubberne generelt. Kursisten skal efter gennemførelse af kurset kunne sikre, at alle forsikringsforhold er i overensstemmelse med de lovmæssige krav ved såvel arrangementer, som i klubbens dagligdag. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark Side 10 af 13 Affiliated to FIA _ Tlf.: , ma-to , fr

16 Klubbens kommunikationsplatform Formålet med kurset er at præsentere kursisterne for forskellige måder at benytte kommunikation i foreningsarbejde. Hjemmeside, sociale medier, sms og mail m.m. Kursisten bliver præsenteret for, hvilke muligheder medier giver med hensyn til nyhedsbreve, direct mail o. lign. Vi ser på den enkelt klubs nuværende kommunikation og fremtidige muligheder for denne. Kursisten vil efter gennemførelse af kurset have kendskab klubbens behov og muligheder for at skabe den rette kommunikation såvel internt som eksternt. Kursisten skal have en kritisk tilgang til valg af dette medie i forhold til klubbens behov, ressourcer og ønskede mål. Klubadministration Formålet med kurset er at præsentere kursisterne for de opgaver, der ligger i administration af en klub. Med udgangspunkt i hvilke opgaver en klub skal holde styr på (fx licensindbetalinger, medlems-registrering, budget og opfølgning) præsenteres et forslag til en administrationsplan. Kursisten vil efter gennemførelse af kurset have kendskab til de opgaver, som ligger i en klub under DASU. Kursisten vil blive præsenteret for værktøjer, der kan hjælpe med at holde styr på informationerne. Kursisten vil ligeledes blive trænet i brugen af disse. Kursisten skal efter gennemførelse af kurset kunne bruge et eller flere elektroniske administrationsværktøjer. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark Side 11 af 13 Affiliated to FIA _ Tlf.: , ma-to , fr

17 Markedsføring Kurser i denne kategori Bliv synlig - alment PR arbejde God markedsføring - effektiv og positiv Sponsorarbejde - søgning og support Netværk/partnerskab - etablering og brug Forhandlingsteknik - analyse og metoder Bliv synlig - alment PR arbejde Kurset beskæftiger sig med: Planlægning af klubbens PR-arbejde, journalistens travle hverdag og klubbens egen indsats - hvad er en god historie og hvad er en nyhed? Hvordan bruges medier, pressemeddelelser, pressemøder, klubblade, pressekontakten, profilering og markedsføring. Der kræves intet forudgående kendskab til emnet. Personer der arbejder med PR i klubben vil efterfølgende kunne løse opgaver ved at informere internt og eksternt samt være med til at synliggøre klubben og dens arbejde. Deltagerne får kendskab til, hvordan klubbens interne og eksterne PR kan gribes an. Endvidere får de idéer til, hvordan de kan få budskabet frem gennem forskellige medier. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark Side 12 af 13 Affiliated to FIA _ Tlf.: , ma-to , fr

18 God markedsføring - effektiv og positiv Kurset vil beskæftige sig med begrebet ved at se på omverdenen, konkurrenter, medlemmer/kunder, egen organisation samt informationsvalget. Derudover vil begrebet -markedsføring blive berørt. Kursisterne vil efter kurset have kendskab til, hvilke begreber og metoder, der skal anvendes, når klubben skal identificere, differentiere og agere i relation til omverdenen. Efter gennemførelse af kurset vil kursisterne kunne vurdere, hvad der kræver en egentlig markedsføring og ikke kun PR. De vil endvidere kunne lave en decideret marketingsplan, som kan anvendes til såvel store som små begivenheder/projekter. Sponsorarbejde - søgning og support Kursusindholdet vil være: Kampen om sponsorkronerne, Hvad er en sponsoraftale?, Klubbens interessenter hvem er interesserede?, Sponsorens mål samt klubbens sponsorpleje. Kurset er målrettet ledelser i klubber, som vil træffe kvalificerede beslutninger om man vil anvende sponsorvirksomhed som en del af klubbens ledelsesstrategi. Deltagerne bliver i stand til at beherske de grundlæggende principper for indgåelse og pleje af sponsoraftaler samt at kunne udarbejde klubbens sponsormodel. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark Side 13 af 13 Affiliated to FIA _ Tlf.: , ma-to , fr

19 Netværk/partnerskab - etablering og brug Beskrivelse og formål På kurset arbejdes med følgende på netværksdelen: Hvad er netværking? Hvorfor vil jeg netværke? Med hvem, hvor og hvornår kan jeg netværke? Hvordan netværker jeg? På partnerskabsdelen arbejdes med følgende: Strategisk afklaring, partnerskabsmodel, hvad er et partnerskab, valg af partner, økonomi, organisering og drift. Kursisterne vil på kurset få et indgående kendskab til filosofien og begreberne bag netværk og partnerskabstanken. Kursisterne vil efter kurset kunne vurdere og beslutte, hvorvidt det er fremmende for klubbens virksomhed at etablere netværk samt at indgå partnerskaber. Desuden vil de i bekræftende fald kunne udarbejde en netværksorganisation og/eller et partnerskab. Forhandlingsteknik - analyse og metoder Kurset omhandler forhandling, forberedelse, planlægning, forhandlingsfaserne, den vellykkede forhandling, faser i forhandlingen, variabler, modpartens motiver og mål. Der vil være praktiske øvelser i forløbet. Kursisterne vil efter kurset have kendskab til den konstruktive dialog samt hvilke formelle og uformelle regler, der er i spil i en forhandling. Ligeledes vil de vide noget om aktiv lytning, samt det at kunne agere ud fra, hvad modparten siger. Efter kurset vil kursisterne kunne gennemføre en forhandling, der ender med det optimale en vinder/vinder situation

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i arbejdsgruppe under DMU Tid: 7 marts 2010 Sted: Bygholm Parkhotel, Horsens Deltagere: Jesper Holm (ansvarlig overfor HB), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist,

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Noter fra RR/DR grenmøde ved Klublederseminar 31. oktober 1. november 2014 Sted: Scandic Bygholm Park Deltagere: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid,

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011 DMU Mission, Vision og Strategi 2011 2015 Opdateret 1. januar 2011 1 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten

Læs mere

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet.

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet. Referat fra BMX Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 1. marts 2014 Til stede: Billum, Bjerringbro, Dragon, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, København, Køge, Roskilde,

Læs mere

DMU FORSIKRINGER 2013

DMU FORSIKRINGER 2013 DMU FORSIKRINGER 2013 Dette dokument skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en klub. Oversigten

Læs mere

1. Velkomst Hans Storm byder velkommen og især til Amanda Sørensen, som fortsætter som kørerepræsentant i BMX.

1. Velkomst Hans Storm byder velkommen og især til Amanda Sørensen, som fortsætter som kørerepræsentant i BMX. Referat fra SK-møde BMX Møde: Nr. 04-13 Mødedato: 16.04-2013 Til stede: Hans Storm (HS), Johnny Winther (JOW), Amanda Sørensen (AS), Per Varming (PV), Lars Ostenfeldt (LO) og Martin Gunnar Thenning (MGT)

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt.

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt. DMU FORSIKRINGER Dette dokument er en vejledning som skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? Hvad har erfaringerne været? List i punktform. Mail/opslag bliver hurtigt glemt Har haft en medlemsblad blev ikke læst besluttede at bruge hjemmesiden

Læs mere

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014 Møde: REFERAT Klubsamarbejdsmøde forår 2014 klubsamarbejdsmøde Dato: 10. marts 2014 Sted: Deltagere: Kopi til: Stenstrup Hallen, Steenstrup Michael Heering, Stenstrup Tennisklub og FTU, Michael Grube Andersen,

Læs mere

Referat af DU-møde 27. oktober 2014

Referat af DU-møde 27. oktober 2014 Brøndby den 5. november 2014 Journalnummer 2074-14-mcn Referat af DU-møde 27. oktober 2014 Mandag den 27. oktober 2014 kl. 17.00 i Langeskov. Deltagere: Ole F. Petersen (OFP), Bjarne Munk Jensen (BMJ),

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2005 Comwell Roskilde Lørdag den 09. april 2005 kl. 9.30 11. maj 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Hvordan effektiviserer I jeres processer

Hvordan effektiviserer I jeres processer Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse og andre ledelsessystemer på telefon 39 96 61 01 eller

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 Midt i mulighederne FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORMÅL OG FORVENTET UDBYTTE Lederakademiet skal bidrage til at fastholde eller rekruttere nye ledere

Læs mere

DGI Leder- og Foreningsudvikling

DGI Leder- og Foreningsudvikling Undervisningsplatform for Fremtidens Idrætsleder 2014 2016 Formål for Fremtidens Idrætsleder Fremtidens Idrætsleder og det samlede højskoleophold har til hensigt: At skabe potentielle unge idræts-/foreningsledere

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 04-15 Mødedato: 22-06-2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Brian Berthelsen

Læs mere

Danmarks Rulleskøjte Union. Træneruddannelser Fitness & speedskating

Danmarks Rulleskøjte Union. Træneruddannelser Fitness & speedskating Danmarks Rulleskøjte Union Træneruddannelser Fitness & speedskating Niveau I Niveau II Kursusstart efterår 2010 Information Idrætsudøvere - uanset alder og niveau stiller krav om et højt fagligt niveau

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

Den Danske Billard Union

Den Danske Billard Union Kursuskatalog 2012/2013 Side 2 Forord vil med dette kursuskatalog gerne være med til at højne standarden inden for dansk billard. Det være sig inden for: foreningsledelse billardinstruktion, klubinstruktion,

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Udviklingskurser. - for frivillige i fritids- og foreningslivet. Sæson 2014-2015

Udviklingskurser. - for frivillige i fritids- og foreningslivet. Sæson 2014-2015 Udviklingskurser - for frivillige i fritids- og foreningslivet Sæson 2014-2015 Praktisk om udviklingskurserne I samarbejde med DGI Nordsjælland tilbyder Rudersdal Kommune udviklingskurser. Fokus for disse

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune.

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. LEDERAKADEMIET 2013-2014 Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. Lederakademiets deltagere vil efter akademiets afslutning modtage et

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Kids Kommunikation Klubmodul & Hjemmeside Teen anager Rekvisit konomiansvarlig ktivitetsansvarlig Ledelse Senior Elite Uddannelse Social Triologi Ledelse (bestyrelsen) Denne

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet.

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet. REFERAT Bestyrelsesmøde 10. januar 2012 kl. 17.15 på kontoret i Brøndby Deltagere: Afbud: Niels Staun (), Nis Blaxekjær (), Peter Chapman (), Povl Lund Nielsen (PLN), Jesper Laustsen (JL), Lise Usinger

Læs mere

LEDERUDDANNELSER 2010

LEDERUDDANNELSER 2010 DE DANSKE SKYTTEFORENINGER LEDERUDDANNELSER 2010 UDVIKLING AF DIG OG DIN FORENING Fællesskab for alle - mulighed for den enkelte DE DANSKE SKYTTEFORENINGER FormåL DDS lederuddannelser giver dig værktøjer

Læs mere

Kursusfolder. De Danske Skytteforeninger

Kursusfolder. De Danske Skytteforeninger Kursusfolder De Danske Skytteforeninger 1 KURSUSOVERSIGT 2012 DDS landsplan Side 3 Lederuddannelse (i samarbejde med DGI) Side 5 Undervisning/formidling Side 6 Mentaltræning Side 7 Coaching Side 8 Våbenkonsulenter

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Tilbud om gennemførelse af Idrætslederakademi 2010/2011. I Mariagerfjord Kommune

Tilbud om gennemførelse af Idrætslederakademi 2010/2011. I Mariagerfjord Kommune Tilbud om gennemførelse af Idrætslederakademi 2010/2011 I Mariagerfjord Kommune 1 Tilbud om idrætslederakademi Vi har hermed fornøjelsen at fremsende forslag til samarbejdsaftale omkring gennemførelse

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 01-15 Mødedato: 11.02.2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Kenneth Majkjær

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Handlingsplan 2011-12

Handlingsplan 2011-12 AF:\Sekretariatet\Bestyrelse\Handlingsplan 2011-12\Udkast til handlingsplan 2011-12.docx 22. juni 2011/MP Handlingsplan 2011-12 Medlemsstrategi Aktiv, systematisk og målrettet kampagne for rekruttering

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Handlingsplan for Udviklingskonsulent 2014-2015 (jf. "Fægtning for alle" Politik for 2014-15) - Udviklingskonsulentaftale med DIF (revideret nov.

Handlingsplan for Udviklingskonsulent 2014-2015 (jf. Fægtning for alle Politik for 2014-15) - Udviklingskonsulentaftale med DIF (revideret nov. Handlingsplan for Udviklingskonsulent (jf. "Fægtning for alle" Politik for -15) - Udviklingskonsulentaftale med DIF (revideret nov.14) Arbejdstid for udviklingskonsulent fordelt på indsatsområder: Udviklingskonsulentens

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015 Klik her og læs mere Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog Dansk Skøjte Union katalog 3. udgave Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Idegrundlag...2 Organisation...3 Børn og unge...4 Bredde...5 Elite...6 Information og kommunikation...7 International politik...8 Konkurrencepolitik...9

Læs mere

Kurser i efteråret 2009

Kurser i efteråret 2009 Kurser i efteråret 2009 Børn med særlige behov Mandag den 21. september 2009 Intern og ekstern kommunikation Brobjergskolen A-bygning, lokale 104 Michael Würtz Mail: mw@aauf.dk Telefon: 23344636 Tirsdag

Læs mere

Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner.

Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner. Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner. Samarbejdsaftale For udøvere og trænere tilknyttet ETT kamphold. De bedste betingelser for ETT kæmpere For at give ETT konkurrenceudøvere de mest optimale vilkår

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan efteråret 2011. Side 1 December 2011 INDHOLD Alarmerings instruks ved drukneulykke 3 Alarmerings instruks ved personskade 4 Indledning definition og

Læs mere

Bestyrelsesmøde 2-2014

Bestyrelsesmøde 2-2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 REFERAT 25-03-2014 KL 18.35 22.45 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Jens Lind,

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 14. april 2013, kl. 12.00 14.30. Møde 02-13 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid. Kasper Darfelt

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Samlet årsresultat 2.410 27.423

Samlet årsresultat 2.410 27.423 Klubber Breddekonsulent løn 260.000 238.200 Note 1 Breddekonsulent drift 65.000 65.000 Note 2 Lederuddannelse Praksis 0 20.000 Note 3 Træneruddannelse Praksis 10.000 9.500 Note 4 Realisering, klubudvikling

Læs mere

Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner

Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner l Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner Træner du hjernen? - Inspirationsaftener og kurser for foreningsfolk! 1 5 spændende inspirationsaftener på tværs af kommunegrænsen

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 02-2014 5. marts 2014/IK Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tirsdag den 18. februar 2014 Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden. Pkt. Beskrivelse Ansvarlig Deadline 1 Valg af referent. Rasmus

Dagsorden. Pkt. Beskrivelse Ansvarlig Deadline 1 Valg af referent. Rasmus Mødested Dato Dato for referat Godkendt Skype 19/08/2010 19/08-2010 Mødetype Referent Bilag DHPU Bestyrelsesmøde Rasmus Deltagere Fraværende Mødestart Strandqvist (BS) Dennis Wolthers (DS) var på arbejde.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste møde. 4. Sportsudvalget

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

10. DMUs og DIFs forsikringer

10. DMUs og DIFs forsikringer Forsikringsdækning Ved ethvert stævne skal der gennem DMU være tegnet forsikring i det af lovgivningen og DMU krævede omfang. De lovgivningsmæssige krav til forsikringsdækningen er fastsat i Trafikministeriets

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år Evaluering af Find vej Dagen 2014 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år 21. maj 2014 Kort om evalueringen 38 DOF-klubber og tre eksterne arrangører arrangerede 5.

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening 1 FORORD Spil på hele banen Har I kendskab til hvor meget hjælp, I kan hente i Dansk Firmaidrætsforbund?

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus.

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Tilstede: Henriette Gilhøj, Rene Nielsen, Guller Eriksen, Trine Lindberg, Ole Mortensen, Henrik Bartholdy

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 10-2011 3. november 2011 kl. 18.00 18. november 2011/ik Korsør Dykkerklub Ceresvej 32 C 4220 Korsør 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med omkring

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson Kurser forår 2011 Relationer i foreningen Torsdag d. 10. marts 2011 Brobjergskolen, bygn. A, lok 104. Maria Thuesen Beck, Frederiks Alle 20, Aarhus mail: maria.beck@dgi.dk Skat og moms i foreningslivet

Læs mere