GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER&

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER&"

Transkript

1 GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&

2 INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN KONTAKTPERSON? 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET B) PLANLÆGNING C) OPREKLAMERING OG MOBILISERING D) WEBKOMMUNIKATION E) LOKALE OG LANDSDÆKKENDE VEDTÆGTER F) ØKONOMI G) ENHEDSLISTENS MEDLEMSUDDANNELSER H) PRESSEHÅNDTERING 1

3 1. INTRODUKTION Kære kontaktperson! Tillykke med valget som kontaktperson i din afdeling. Det er et skulderklap til dig, at dine kammerater har vist dig den tillid! Det er en stor ting for partiet, at du har lyst til at påtage dig ansvaret, og i Enhedslistens organisationsteam har vi lavet denne guide for at hjælpe dig i gang med opgaverne. Du står ikke alene. Som kontaktperson bliver du en del af et fællesskab af ihærdige lokale ledere i Enhedslistens ca. 100 afdelinger. Kontaktpersoner er helt uundværlige. Uden kontaktperson er der ingen afdeling. Og uden afdelinger er der intet parti. Så enkelt er det. Som kontaktperson er du knudepunktet i afdelingsbestyrelsen. Som kollektiv ledelse deler I ansvaret for skabe de bedste betingelser for, at afdelingen kan nå sine fælles mål. I bund og grund handler det om at skabe bevægelse, flytte holdninger og forandre samfundet i socialistisk retning. Enhedslisten har sat sig for, at lokalafdelinger fremover i høj grad skal være selvstændige politiske centre, som kan være drivkræfter i lokale politiske kampe. Det er en kæmpe opgave, lidt ligesom da ægypterne byggede pyramiderne. Men det er også nemt nok man skal bare starte med den første sten! Organisationsteamet og andre dele af Enhedslistens lands- og provinskontor står klar til at give en hånd, når du har brug for det. Tøv ikke med at gribe fat i os, hvis du mangler et godt råd eller hjælp til selvhjælp. Med venlig kammeratlig hilsen, Idunn Haraldsdottir, Jesper Kiel, Ulrik Kohl, Christine Lundgaard Enhedslistens organisationsteam, januar PS: Feedback og forslag til forbedringer af denne guide modtages med kyshånd! Skriv til Læs mere her:»hvad er Enhedslistens organisationsteam? organisationsteamet 2

4 2. HVAD ER EN KONTAKTPERSON? Som kontaktperson er du en nøgleperson i at gøre afdelingen til en drivkraft i lokale politiske kampe. Dine 3 vigtigste opgaver er at holde overblik, at knytte personlige bånd og at skabe handling. 1. HOLD OVERBLIK Enhedslistens mål er at vinde et flertal af befolkningen for socialismen. Men hvilke veje skal man gå i dit lokalområde for at nå dette mål? Hvad er det næste skridt? Det er den slags strategiske beslutninger, som du skal være med til at træffe sammen med resten af afdelingen. Som socialister forstår vi politik som et håndværk, der handler om at opbygge den sociale og politiske bevægelse, der kan ændre det politiske styrkeforholdet så det, der i dag er umuligt, bliver muligt i morgen. Løft blikket! Hvis du hele tiden kun kigger på dine fødder for ikke at træde forkert, risikerer du at gå helt fejl af målet. Fordel ansvaret for de mange praktiske gøremål i afdelingen så godt du kan. Hav god samvittighed, også når du ikke når alting. Sørg for i fællesskab at sætte klare og overkommelige mål for afdelingens indsats. Til inspiration: Partiets arbejdsplan finder du her: Partiets overordnede mål for de kommende år finder du her: og- udtalelser/enhedslistens- m%c3%a5l Partiets principprogram finder du her: 2. KNYT BÅND Enhedslistens vigtigste brændstof er aktivisternes gejst. Som kontaktperson har du en vigtig rolle i at motivere medlemmer af afdelingen til at gøre en indsats. Ikke alle medlemmerne og ikke hele tiden, for det er umuligt. Men gennem personligt kendskab til den enkelte kammerat kan du lettere få øje på de styrker, der gør hende særligt egnet til et bestemt ansvar. At knytte personlige bånd mellem dig og de andre er afgørende. Ligesom det er afgørende, at afdelingens medlemmer får lejlighed til at knytte personlige bånd mellem hinanden. Det er en sikker vej til flere aktive, og grundlaget for at skabe et socialistisk handlingsfællesskab. 3

5 Man kan ikke rigtig knytte personlige bånd gennem en mail. Derfor anbefaler vi varmt, at bestyrelsen påtager sig at ringe til alle nye medlemmer og byde dem velkommen til afdelingen. Invitér dem til et medlemsmøde eller måske endnu bedre til en politisk aktivitet eller bare en kop kaffe. Du får en mail hver gang der sker en medlemsændring. I kan aftale, at andre i bestyrelsen også skal have mails ved medlemsændringer, og du kan selv blive frameldt. I webkartoteket kan du altid se dine aktuelle medlemmer samt en liste over ind- og udgående medlemsbevægelser. Strukturerne skal selvfølgelig også være på plads. Klare vedtægter, en opdateret hjemmeside, veltilrettelagte medlemsmøder og et godt kammeratligt samarbejde i bestyrelsen er uundværligt. Der er vejledninger til en del af det hele her: Et særligt tilbud til dig som kontaktperson er det årlige landstræf, hvor du kan få gode råd og udveksle erfaringer med kontaktpersoner fra hele landet.på Enhedslistens organisatoriske grundkurser får du i øvrigt en god indføring i arbejdet med at opbygge og udvikle afdelingen. Tjek kursuskataloget her og overvej om ikke I skal tage flere af sted sammen fra afdelingen: medlemmer 3. SKAB HANDLING Enhedslisten er et fælleskab der vil forandre, ikke en kaffeklub. Handling gi r forvandling! Den vigtige politiske debat i afdelingen og de vigtige sociale arrangementer, der knytter os tættere sammen, bør gå hånd i hånd med udadrettet aktivisme. Aktivisme kan være mange ting. Nogle afdelinger har en fast dag om ugen, hvor de er på gaden for at dele foldere ud. Andre har sat sig som mål, at hvert medlemsmøde munder ud i en pressemeddelelse. Hav antennerne ude! Hvilke lokale sager kan I med fordel tage op? Et godt sted at få stof til handling er nyhedsbrevet OrganisationsNyt, som du får tilsendt hver anden uge. OrganisationsNyt er en fælles huskeliste for alle tillidsvalgte i partiet som er spækfuld af nyttig information om aktiviteter og tilbud centralt fra. Endvidere vil du jævnligt modtage tilbud om at få tilsendt materialer med Enhedslistens aktuelle politiske budskaber til uddeling. Betragt det som værktøjer til handling. Det er op til jeres vurdering lokalt hvad der bedst kan bruges og i hvilke mængder. Hvis ikke andet er aftalt, bliver materialerne sendt direkte hjem til dig. Partiets bedste erfaringer fra forberedelse og gennemførelse af politiske kampagner og aktiviteter bliver med mellemrum samlet i kampagnehåndbogen. Tjek den ud her: 4

6 3. VÆRKTØJER Her er en række værktøjer til arbejdet i afdelingen. Hverken kontaktpersonen eller bestyrelsen kan lave det hele. Derfor er det vigtigt at uddelegere opgaver og ansvar. Beslut sammen, hvad I vil prioritere højt, og hvad I derfor bevidst ikke prioriterer at gøre. Værktøjerne kan også bruges af de aktive, I har uddelegeret særlige opgaver til. Ud over bestyrelse og kasserer kan I f.eks. vælge én, der er ansvarlig for kontakten til de nye medlemmer, én der står for kontakten til fagbevægelsen lokalt etc. Det er vigtigt, at I fortæller landskontoret, hvem der sidder I bestyrelsen, og hvem der er ansvarlig for hvad. Vi vil nemlig gerne kunne sende mails direkte til hver afdelings kasserer, hver afdelings valgkampsansvarlige, hver afdelings hjemmesideansvarlige osv. Så vær sød at melde ind, når I har konstitueret jer, samt når der sker ændringer. A) WEBKARTOTEKET Som kontaktperson har du adgang til Enhedslistens webkartotek, og du har modtaget et brugernavn på mail og en adgangskode pr. sms. I alt kan tre personer fra bestyrelsen få adgang til webkartoteket; kontaktpersonen, kassereren og ét vagfrit bestyrelsesmedlem. Kontakt landskontoret og meddel, hvemder skal have adgang. Webkartoteket er et vigtigt værktøj til kontakten med medlemmerne. Her kan du: finde kontaktoplysninger på afdelingens medlemmer og se den aktuelle medlemsstatus. sende mails til alle afdelingens medlemmer eller specielt udvalgte medlemmer, f.eks. alle under 30 år, alle skolelærere eller andet. sende sms er til afdelingens medlemmer, f.eks. for at huske på vigtige aktiviter. rette medlemmernes oplysninger, f.eks. hvis et medlem får ny mailadresse eller telefonnummer. registrere information om det enkelte medlem, fx at de gerne vil deltage i aktioner På netforum finder du en kort vejledning og et omfattende øvelseshæfte, som gennemgår funktionerne: 5

7 B) PLANLÆGNING For at medlemmer, bestyrelse og du som kontaktperson kan have overblik over aktiviteterne, anbefaler vi at holde faste medlemsmøder en gang om måneden. Alle lokalafdelinger skal også en gang om året holde generalforsamling, hvor bestyrelsen og kasserer vælges. Hvordan det foregår, skal stå i jeres lokale vedtægter (se afsnit om vedtægter). I en bestemt periode op til årsmødet i bededagsferien skal alle afdelinger hvert år vælge delegerede til årsmøde og afholde urafstemning om Enhedslistens kandidater til folketinget. Det får du besked om i god tid. C) OPREKLAMERING OG MOBILISERING OPREKLAMÉR JERES AKTIVITETER Sørg for at opreklamere jeres aktiviteter på jeres egen lokale hjemmeside og evt. også på facebook. I Enhedslistens centrale kalender på nettet kan I opreklamere jeres møder samt se andre afdelingers møder og andre arrangementer. For at lægge et møde op, skal du klikke på Foreslå begivenhed lige under kalenderen. Jeres arrangement kan ses af andre, når det er blevet godkendt af en medarbejder. Denne procedure er for at undgå spam. Giv gerne landskontoret besked om jeres mødedatoer, så sørger vi for at skrive det kommende medlemsmøde i medlemsbladet Rød+Grøn s kalender. Det er vigtigt, at alle medlemmer er informeret om aktiviteterne i afdelingen. De fleste vil gerne have besked i god tid og nogle gange er der brug for en ekstra påmindelse. Her kan mail- funktionen og sms- funktionen i webkartoteket bruges. MOBILISÉR MED TELEFONBANK Særligt op til større kampagner eller valgkampe er det en god idé at lave rundringninger. Ring til alle medlemmer og spørg dem, hvordan de bedst kunne tænke sig at hjælpe til. På den måde kan du ofte få langt flere til at give en hånd med nogle konkrete opgaver, så det ikke hviler på for få. Det er forskelligt, hvordan medlemmerne kan og vil være aktive i Enhedslisten. En telefonbank er nyttig, når bestyrelsen skal have overblik over, hvem folk er, og hvordan de helst vil bidrage. Nogle vil helst nøjes med blot at betale kontingent til partiet, fordi kræfterne bruges i fagforeningen, forældrebestyrelsen, på studiet eller andet. Det er helt OK. I webkartoteket kan du registrere oplysningerne på hvert enkelt medlem. Det betyder, at du efterfølgende let kan slå op i kartoteket og finde alle dem, som fx vil være med til at sætte plakater op, så du kan sende dem en sms om mødested og - tid. I Enhedslistens kampagnehåndbog side 4 kan du læse mere om telefonbank: 6

8 D) WEBKOMMUNIKATION LOKAL HJEMMESIDE: Alle lokalafdelinger skal have en hjemmeside. Her kan medlemmer og interesserede se, at der findes en Enhedslisten- afdeling i deres lokalområde og finde information om de vigtigste aktiviteter, kontaktperson, bestyrelse, evt. kandidater etc. Der findes en enkel skabelon for hjemmesiden, så det er let at oprette sin egen: en- hjemmeside Kontakt landskontoret, hvis du mangler yderligere hjælp. FACEBOOK Mange afdelinger har også en facebookgruppe eller en facebookside. Det er et effektivt redskab for aktivister, der har brug for at koordinere og invitere til aktiviteter. Det kan dog ikke erstatte den lokale hjemmeside. NETFORUM Enhedslistens Netforum er et forum på nettet for debat og deling af dokumenter, som kun er for medlemmer. Alle afdelinger, udvalg og netværk har grupper på Netforum, hvor deres nyttige dokumenter kan lægges. Alle medlemmer har automatisk adgang til Netforum: MAIL Hvis I ikke har en mailadresse i afdelingen, kan landskontoret oprette en til jer, f.eks. Mailen kan sættes op til at videresende til én eller flere mailadresser, fx til dig som kontaktperson eller til hele bestyrelsen. E) LOKALE OG LANDSDÆKKENDE VEDTÆGTER For at en lokalafdeling skal fungere godt, er det nødvendigt at vedtage et sæt lokale vedtægter, der beskriver de grundlæggende retningslinjer for arbejdet. Når Hovedbestyrelsen godkender en ny afdeling, gennemgås afdelingens vedtægter. Hovedbestyrelsen har vedtaget et sæt standardvedtægter, I kan tage udgangspunkt i og tilrette til jeres egen afdeling: afdelinger De lokale vedtægter skal holde sig inde for rammer af Enhedslistens landsdækkende vedtægter. Dem kan du se her: Sørg altid for at jeres vedtægter er tilgængelige på jeres lokale hjemmeside eller afdelingens gruppe på Netforum. 7

9 F) ØKONOMI Hver lokalafdeling har sin egen økonomi at råde over til aktiviteter, kurser, deltagelse i årsmødet mm. Hvert halve år sætter landsorganisationen et beløb afhængig af medlemstal ind på en konto under landsorganisationen, der tilhører afdelingen. Derfor er det vigtigt, at afdelingen vælger en kasserer, og at I giver landskontoret besked om, hvem der er kasserer. Kassereren får også adgang til webkartoteket, hvor hunk an se, hvad der star på afdelingens konto. Har du eller kassereren spørgsmål om økonomi, kan du altid sende en mail til G) ENHEDSLISTENS MEDLEMSUDDANNELSER Alle Enhedslistens medlemmer har mulighed for at komme på kursus og hente viden og ny inspiration til det politiske og organisatoriske arbejde. Særligt som kontaktperson er det vigtigt at møde andre og dele erfaringer, så arbejdet bliver så givende som muligt, og du ikke føler dig alene. Hvert år sendes der et kursuskatalog ud med medlemsbladet, hvor I kan få overblik over årets kurser og træf og melde jer til. KONTAKTPERSONENS ROLLE Oftest skal tilmelding til kurser og træf ske via dig som kontaktperson. Det sikrer, at I sammen prioriterer, hvilke kurser I som afdeling ønsker at deltage i. Det betyder, at deltagergebyret betales af afdelingen og ikke af det enkelte medlem. Kontaktpersonen og bestyrelsen spiller en vigtig rolle i at bruge mulighederne for at tage på kursus og opfordre medlemmer til at tage afsted. KONTAKTPERSONTRÆF Som kontaktperson inviteres du hvert år til et landstræf for kontaktpersoner, hvor du kan diskutere afdelingsarbejdet sammen med andre kontaktpersoner og bestyrelsesaktive, lære folk i Enhedslisten bedre at kende og få nyttige værktøjer og erfaringer med hjem. AKTIVISMEKURSET BYG OP For kontaktpersoner, bestyrelsesaktive og andre nøglepersoner har Enhedslisten en organisatorisk uddannelse: Byg Op. Byg Op- kurserne giver redskaber til at mobilisere medlemmer, organisere aktiviteter, opbygge lokale kampagner og styrke jeres kommunikation med omverdenen. IDEOLOGISK GRUNDKURSUS - FOR NYE OG GARVEDE MEDLEMMER For at udvikle Enhedslistens politiske visioner er det nødvendigt at kende vores fælles rødder og have en fælles ideologisk platform at diskutere ud fra. Derfor har Enhedslisten et ideologisk grundkursus. Kurset henvender sig både til nye medlemmer, der vil udforske Enhedlistens politiske grundlag - og til garvede medlemmer, der ønsker inspiration til selv at afholde lokale politiske grundkurser. Som kontaktperson vil vi opfordre dig til at tage med på kurset og være med til at udvikle det videre. 8

10 UNDERVISERKURSUS Holder du introduktion for nye eller andre oplæg i Enhedslisten, eller vil du gerne i gang med det, kan du tage en kursusdag i formidling. Her kan du afprøve værktøjer og tips til oplæg og undervisning, der inddrager deltagerne og inspirerer til aktivisme. Kursusdagen arrangeres både centralt og hos jer lokalt, hvis I beder om det. INTRODUKTION FOR NYE MEDLEMMER Enhedslisten har fået rekordmange nye medlemmer de sidste år. Derfor har vi en stor opgave i at byde nye medlemmer velkommen til det lokale arbejde. Kontakt os, hvis I ønsker en introduktion for nye medlemmer i jeres region eller hjælp til at organisere jeres egen. G) PRESSEHÅNDTERING Det er vigtigt, at andre hører om hvad I laver i lokalafdelingen. Ofte er det lettere end man tror at få en god kontakt til de lokale medier. I Enhedslistens kampagnehåndbog side 6 kan du få en række enkle tips til at sætte dagsorden i den lokale presse: 9

11 10

Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014

Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014 Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014 Kurser og træf i Enhedslisten Enhedslisten handler om at lære noget nyt. Vores parti vil skabe bevægelse, flytte holdninger og forandre samfundet i socialistisk

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Organisationshåndbog for Enhedslisten

Organisationshåndbog for Enhedslisten Organisationshåndbog for Enhedslisten Forord Formålet med denne bog er, at lave en introduktion til Enhedslistens forskellige organisatoriske bestanddele; hvad de består af; hvad de laver; og hvilke kompetencer,

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Kursuskatalog 2015. Træf, kurser og intern politisk uddannelse

Kursuskatalog 2015. Træf, kurser og intern politisk uddannelse Kursuskatalog 2015 Træf, kurser og intern politisk uddannelse Velkommen til en usædvanlig verden af oplevelser og udfordringer! Enhedslistens kurser og træf er for dig, der brænder for at slibe dine knive

Læs mere

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN Denne håndbog for frivillige tilhører: Håndbog for frivillige Layout og tryk: Datagraf Communications Udgiver: Hjerteforeningen 2014 1. udgave 1. oplag Indhold

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Politisk Værktøjskasse for frivillige

Politisk Værktøjskasse for frivillige Politisk Værktøjskasse for frivillige Kære frivillige Her er en værktøjskasse til jer med gode tips, tricks og eksempler på hvordan man arrangerer politiske aktiviteter. Værktøjskassen kan bruges som inspiration

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Kampagne: Retten til at organisere sig

Kampagne: Retten til at organisere sig Kampagne: Retten til at organisere sig Kære lokalgrupper, Som I forhåbentligt har hørt om, skal vi i SUF her i december og januar lave den svedigste kampagne med parolen Retten til at organisere sig. Kampagnen

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere