Byggeri Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg"

Transkript

1 Byggeri 2013 Vejledning 10 Opsætning af solcelleanlæg

2

3 Ved opsætning af solceller og solfangere Jfr. Bygningsreglementet og Energistyrelsens vejledende udtalelse har Slagelse Kommune fastsat nogle administrative regningslinjer. Der sondres mellem opførelse på terræn eller på bygninger. Se administrationsgrundlaget på slagelse.dk Byggearbejder skal uanset om de kræver tilladelse eller ej, altid udføres i overensstemmelse med bygningsreglementets bestemmelser. Solfangere og solcelleanlæg er kun omfattet af byggeloven/bygningsreglementet, hvis konstruktionen er væsentlig i forhold til omgivelserne; herunder omfang, højde og afstand jf. kap. 2. Anlæg skal altid udføres, så der er tilfredsstillende sikkerhedsmæssige forhold jf. kap. 4. i BR10. Landzone uden lokalplan Alle anlæg på terræn kræver landzonetilladelse (uanset størrelse) i henhold til planlovens 35 stk. 1. Byzone og sommerhusområde - på terræn uden lokalplan Opsætning af solcelleanlæg/solfangere på terræn i byzone kræver ikke tilladelse, hvis arealet er mindre end 35 m² og har en maks. højde over terræn på 1,2 m. Ejer skal sikre sig: at der ikke er lokalplaner, deklarationer eller servitutter som forhindrer anlægget. Anlæg over 35 m² skal anmeldes og bliver helhedsvurderet efter kap Ved større anlæg over 50 m² skal der søges byggetilladelse jf. BR10 kap. 1.1 stk. 2 og Byggerettens krav til skel er mindst 2,5 m i byzone og 5 m i sommerhusområder. Opsætning af solceller skal indberettes til BBR med: fabrikat og type, areal, effekt og bygningsnummer. Solceller/-fangere på bygninger i by- og landzone u. lokalplan Solceller/solfangere og på tage i by- og landzone kan oplægges, hvis følgende er overholdt: Maks. 70 % af den enkelte tagflade Anlægget følger tagets hældning Konstruktive forhold skal overholdes jfr. BR10 kap.4-3 -

4 Skelafstand er mindst 2,5 m Indberetning til BBR: fabrikat og type, areal, effekt og bygningsnummer Ejer skal undersøge om der evt. er tinglyste deklarationer. Hvis ovennævnte ikke overholdes, skal det vurderes, om installation af anlægget kræver en tilladelse. Solceller/solfanger på bygninger i lokalplanlagt område Samfunds- og miljømæssig er Slagelse Kommune indstillet på at understøtte grøn energi og så vidt muligt tillade solceller/solfangere. Der skal samtidig værnes om nærmiljøet og den arkitekttoniske helhed. Hvis der i lokalplanen stilles krav om udseende, tagdækning m.m., kræver det en dispensation fra lokalplanen. Vi har valgt at inddele planerne i 3 grupper Gruppe 1 - Krav til tagmaterialet Blanke eller reflekterende materialer må ikke anvendes Ifølge ekspertudsagn er det næsten umuligt at beregne refleksionsværdier på solcelleanlæg. Solfanger/solcelleanlæg er ikke tagdækningsmateriale og kan sammenlignes med en række ovenlysvinduer Oplægning af solceller vurderes, derfor ikke specifikt at være i strid med bestemmelsen, men vi skal vurdere på størrelse og omfang Kommunen naboorienterer inden en tilladelse gives Gruppe 2 - Krav om specifik tagdækning Der skal anvendes røde teglsten Solceller/solfanger er tekniske anlæg, men de vil dække en stor del af tagdækningen. Hvis der kræves røde teglsten, medfører det en dispensation fra lokalplanen. Slagelse Kommune er positivt indstillet på at dispensere: Op til 70 % af tagdækningen hvis det er arkitektonisk forsvarligt - 4 -

5 Der skal være symmetri og balance mellem taget, vinduer/kviste, skorsten og selve solcelleanlægget En mindre opdeling vil virke æstetisk pænere end store flader Naboorientering og eventuelt partshøring inden der meddeles tilladelse Gruppe 3 - Bevarende lokalplaner Slagelse by, Korsør by, Skælskør by og i visse landsbyer I de enkelte sager kræves en helt konkret vurdering. På Kulturarvstyrelsens hjemmeside findes der adresser, hvor der er foretaget SAVE vurderinger. SAVE 1-2: Dispensation vil normalt ikke komme på tale. SAVE 3-4: Kræver en helt særskilt konkret vurdering. Anlægget skal gribe mindst muligt ind i bygningens arkitektur SAVE 5-10: Der skal tages hensyn til bevaringsområdet. Evt. dispensation kan ske på visse betingelser: At paneler opsættes på tagets bagside mod gårdrummet At paneler placeres pænt og symmetrisk, så der er synligt tag både ovenfor og nedenfor panelerne Opdeling af celler virker æstetisk pænere end meget store flader. Bygninger indenfor bevarende lokalplan uden SAVE vurdering: Den enkelte ansøgning behandles og vurderes i princippet som sager der ligger indenfor SAVE vurdering 3-10 Planafdelingen har en SAVE registrering i gang. Den kommer eksempelvis for gamle Korsør til efteråret. Indtil da kan man finde en del ejendomme i gamle Korsørs registrant I områderne med bevarende lokalplaner indenfor save-vurdering 3-4 sender vi sagen til udtalelse i afdelingen Planlægning. Opsætning af solceller i sommerhusområde Ligesom i bymæssig bebyggelse skal der ikke søges, hvis anlægget opsættes på et eksisterende tag under følgende forudsætninger: - 5 -

6 Maks. 70 % af den enkelte tagdækning Anlægget følger tagets hældning Kap. 4 skal overholdes (konstruktive forhold) Skelafstand mindst 5 m Indberetning til BBR: fabrikat og type, areal, effekt og bygningsnummer Ejer skal undersøge, om der evt. er tinglyst deklaration. Generelt Opsætning indenfor strandbeskyttelseslinjen: Kræver tilladelse/dispensation fra Naturbeskyttelsesloven Opsætning indenfor skovbyggelinjen: I hver enkelt sag afgøres konkret ud fra omfang og placering, om dispensation fra skovbyggelinjen eventuel er nødvendig Opsætning af solcelleanlæg/solfangere i forbindelse med erhvervsbyggeri: Det vil kræve byggetilladelse, uanset om anlægget placeres på bygning eller på terræn Solenergianlæg - sådan søger du En ansøgning/anmeldelse skal være skriftlig, dateret og underskrevet af ejer. Den skal sendes pr. til eller med post til Slagelse Kommune, Teknik og Miljø, Dahlsvej 3, 4220 Korsør. Der skal vedlægges et sæt tegninger samt beskrivelse/oplysninger om anlægget. Se krav til tegningsmaterialet i vores Vejledning 1. Når solcelleanlægget er installeret, skal ændringen indberettes til BBR. Kontakt Slagelse Kommune, Byggeri, der registrerer ændringen i Bygnings- og Boligregistret (BBR)

7 Sådan en placering bør så vidt muligt undgås Enklere kan det næsten ikke gøres Hvis der stilles krav til røde tagsten, kan her være en udfordring - 7 -

8 Klagemuligheder Du kan klage over retslige forhold til Statsforvaltningen Sjælland, hvis det drejer sig om afgørelser i henhold til BR10. Du kan klage til Naturog Miljøklagenævnet, hvis det drejser sig om bestemmelser i en lokalplan eller byplanvedtægt. Klageinstanserne kan opkræve et klagegebyr. Læs mere på og Deklarationer og servitutter på ejendommen Tingbogsoplysninger skal hentes digitalt hos Tinglysningsretten, Slagelse Kommunes åbnings- og telefontider Se de aktuelle tider på vores hjemmeside Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej Korsør September rev. dec Redaktion: Ingelise Rask Design: Teknik og Miljø/NFN Print: Slagelse Kommune

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus Vejledning 2 Sådan gør du når du skal bygge Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning

Læs mere

Gode råd inden du opsætter Solenergianlæg

Gode råd inden du opsætter Solenergianlæg Gode råd inden du opsætter Solenergianlæg 3 4 5 6 7 9 10 11 14 18 24 25 Indhold: Først.. Hvad er et solenergianlæg? Generelt Tænk på naboerne Når lokalplanen siger... Byggeloven og brand Bygnings- og Boligregisteret

Læs mere

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 4 Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Byggeriet kræver byggetilladelse. Det skal overholde gældende krav i henhold til BR 10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Vejledning om solenergianlæg

Vejledning om solenergianlæg Vejledning om solenergianlæg Fanø kommune 2013 Vejledning om solenergianlæg Indholdsfortegnelse Før du går igang Generelt Solenergianlæg og brand Lokalplanforhold Anbringelse af solenergianlæg Byggetilladelse

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 1, 4-14. 1.7 stk. 3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Ombygninger og forandringer.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller Solcelleguide Bliv klogere på solceller Indhold Forord 3 Hvad forstås ved solceller? 4 Hvad siger loven? 8 Ansøgningsmateriale 9 Beskatning af solcelleanlæg 11 Skabelonordningen 12 Erhvervsordningen 13

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1.

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1. Erhverv J.nr. Udsendt: 8. september 2011 Revideret: 20. december 2011 Miljøstyrelsens vejledning til kravene i 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010

BYGNINGSREGLEMENT 2010 BYGNINGSREGLEMENT 2010 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner 5. Brandforhold 6. Indeklima 7. Energiforbrug 8. Installationer Efteruddannelse

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. - EN VEJLEDNING Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N BYGGERI I LANDZONE Vejledningshæfte om BYGGERI

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift.

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift. NOTAT Størrelsen på kolonihavehuse Strategi & Udvikling, Jura Iben Brinkland isbri@slagelse.dk 24. februar 2012 Notatet er udarbejdet efter ønske fra Udviklingsdirektøren med baggrund i de forespørgsler

Læs mere

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0 Page 1 of 94 Print Download Luk vindue Bygningsreglement 2008 Bygningsreglement 2008 Introduktion 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner

Læs mere

Administrationsgrundlag for landzonebestemmelser i Sorø Kommune

Administrationsgrundlag for landzonebestemmelser i Sorø Kommune Side 1 af Administrationsgrundlag for landzonebestemmelser i Sorø Kommune Vedtaget af Teknik og Miljøudvalget den 5. maj 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Udstykning... 4 2. Bebyggelse... 5 2.1

Læs mere

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Vestergade Grejsdalen Nyborg Sygehus Lokalplan nr. 241 Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere