ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 2"

Transkript

1 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 2 Februar 2000

2 Status for Alexandra Af Ole Lehrmann Madsen, direktør, Alexandra Instituttet A/S Sidste nyt Siden sidste nyhedsbrev er Nokia og Teknologisk Institut blevet medlem af IT- Foreningen Alexandra, og ingeniørhøjskolerne i Horsens og Århus har tegnet aktier i Alexandra Instituttet. Vi hilser de nye interessenter velkomne. Medlemsmøde Torsdag den 13. januar 2000 blev der afholdt møde for medlemmer af Alexandra med flg. program: Velkomst v. Ole Lehrmann Madsen IT-indsatsen i Åbogade - status for Alexandra, IT-Vest og CIT v. Morten Kyng Alexandra centre - Center for New Ways of Working v. Bo Sejer Frandsen - WAP Center Danmark v. Preben Mejer - Center for Avanceret Visualisering og Interaktion v. Morten Kyng - Center for Objektteknologi v. Agner Hansen Opsummering v. Ole Lehrmann Madsen I mødet deltog ca. 50 personer og dermed var stort set alle Alexandra medlemmer repræsenteret. Vi havde endvidere indbudt en række andre firmaer, som havde ytret interesse for medlemsskab af Alexandra. Velkomst Her blev der givet en generel introduktion til Alexandra aht. til de nye medlemmer, ligesom ejerskab og organisation blev beskrevet. Der blev endvidere givet en beskrivelse af de nuværende aktiviteter i Alexandra, som omfatter: Etablering af organisationen i form af aktieselskab, forening, administration, etc. Udvælgelse og igangsætning af indsatsområder. Dette er nok den væsentligste del af det hidtidige arbejde og vil blive beskrevet yderligere nedenfor. Aktiviteter omkring uddannelse. Der er p.t. nedsat to arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med uddannelse. En gruppe arbejder med, hvordan projektledelse kan integreres med de eksisterende IT-uddannelser. En anden gruppe arbejder med, hvordan de tekniske IT-uddannelser, så som ingeniører, kan kombineres med de mere softwarerettede uddannelser som datalog og datamatiker. Modeller for igangsætning af projekter i Alexandra regi. Et eksempel på dette er beskrevet nedenfor. Alexandra har engageret Image Selskabet til at hjælpe med markedsføring af Alexandra. Dette initiativ er støttet af Århus Amt og Århus Kommune med hver kr Udover forskellige former for avisomtale har dette resulteret i et indlæg i Søndags Avisen på DR1 omkring virtuel hjertekirurgi. IT-indsatsen i Åbogade Morten Kyng, direktør for CIT, gav en beskrivelse af planerne for at styrke IT-indsatsen i Åbogadekvarteret, bl.a. arbejder Aarhus Universitet på at samle sine IT-relaterede forsknings- og undervisningsaktiviter i Åbogade. Herudover blev givet en status for arbejdet i IT-Vest samt CITs fortsættelse. I kommende numre af nyhedsbreve vil vi vende tilbage til disse emner. 2

3 Alexandra centre Størstedelen af medlemsmødet omhandlede beskrivelse af de centre, som Alexandra har etableret eller agter at etablere omkring de fem indsatsområder: Bo Sejer Frandsen gav en præsentation af centret New Ways of Working. Preben Mejer fortalte om WAP Center Danmark, som er en del af indsatsområdet Pervasive Computing. For yderligere beskrivelse af WAP Center Danmark henvises til Alexandra Nyhedsbrev nr. 1, december Morten Kyng præsenterede visionerne for Center for Visualisering og Interaktion, CAVI. Agner Hansen beskrev arbejdet med at etablere fælles ansøgninger til EU-projekter inden for objektteknologi. Førstnævnte og de to sidstnævnte emner er nærmere beskrevet i artikler i denne udgave af Alexandra nyhedsbrevet. WAP Center Danmark blev beskrevet i nyhedsbrev nr. 1. Som en del af indlæggene blev givet præsentationer af diverse prototyper: Morten Granum Jensen fra Systematic lavede en WAP demo og viste, hvordan man med en WAP telefon kan koble op til en Microsoft Exchange Server og udveksle , se sine egne og andres kalenderaftaler mv. Michel Beaudouin-Lafon og Henry Michael Lassen, Aarhus Universitet, præsenterede et projekt omkring brug af 2-håndsinput. En artikel senere i dette nyhedsbrev beskriver projektet nærmere. Christian Damm, Michael Thomsen, Klaus Marius Hansen og Michael Tyrsted viste en demo fra projektet Knight, en prototype for objektdesign med UML omkring en elektronisk tavle. Dette projekt er også beskrevet senere. Niels Husted Kjær, Aarhus Universitet, lavede diverse demoer af Holobenchen, som indgår i CAVI centret. Opsummering Under afslutningen blev der opsummeret eksempler på aktiviteter, som kan finde sted i Alexandra regi. Alexandra er primært et forskningsaktieselskab, dvs. hovedindsatsen er omkring forskningsog udviklingsprojekter. Her kan Alexandra f.eks. indgå i flg. typer af aktiviteter: Forsknings- og udviklingscentre, som beskrevet ovenfor Fælles samarbejdsprojekter finansieret af f.eks. EU og CIT Mindre pilotforsøg Formidling af studenter-/specialeprojekter Som eksempel på et fælles samarbejdsprojekt kan nævnes, at Alexandra i samarbejde med Mjølner Informatik har indgået kontrakt med Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek omkring udvikling af hypermediestøtte til en national biblioteksportal. Projektet er igangsat på initiativ af forskere ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet, som havde brug for en formel ramme til at videreudvikle resultaterne af et forskningsprojekt til et egentligt produkt. Projektet vil blive nærmere omtalt i et kommende nummer af medlemsbladet. Omkring mindre pilotforsøg vil Alexandra f.eks. kunne være behjælpelig med at afprøve nye teknologier som VR-faciliteterne i CAVI, eksperimenter med Knight-værktøjet og 2-håndsinput. Det er også planen at starte formidlingsaktiviteter omkring foredrag, kurser, mentoring og pilotprojekter. 3

4 Konkret er der planlagt følgende arrangementer: 1. Java Hot Spot et heldagsseminar med Lars Bak, Java Gruppen, Sun, Californien - foråret Lars Bak, som er datalog fra Århus, har været en af hovedmændene bag Suns Java Hot Spot system. Hot Spot er en adaptive kompiler, der generer effektiv kode for et kørende Java program. 2. Objektteknologi (det præcise emne er ikke fastlagt) et heldagsseminar med Alistair Cockburn, som er kendt for sine bøger og tutorials omkring emner som: hvordan man overlever et OO projekt, hvordan man designer en minimetode samt en af de førende eksperter på usecases. Ovenstående er som nævnt eksempler på aktiviteter, der kan foregå i Alexandra regi. En væsentlig betingelse for Alexandras fortsatte succes er aktive medlemmer, så hvis man har forslag til nye aktiviteter eller ønsker at deltage i nogle af de beskrevne aktiviteter, er man velkommen til at henvende sig til undertegnede eller medlemmer af bestyrelsen. 4

5 Center for New Ways of Working Af Bo Sejer Frandsen, medlem af bestyrelsen, Alexandra Instituttet A/S Indledning Alexandra Instituttet A/S har i samarbejde med Århus Kommune taget initiativ til etableringen af et europæisk center for New Ways of Working. Initiativgruppen består af: Morten Kyng, CIT Eva Bjerrum, Tele Danmark Preben Mejer, Tele Danmark Michael Holm, Systematic Susanne Bødker, Datalogisk Institut Knud Kristensen, Euroteam Bo Sejer Frandsen, IT-Forum Det hidtidige arbejde har bestået i at udarbejde et grundlag for centret, dels for at finde et bæredygtigt ståsted og dels for at producere det fornødne materiale til at søge midler til den endelige oprettelse og drift. Problemstillingen Teknologien har gennem de seneste fem år udviklet sig med en hastighed, som har overgået de flestes forventninger. På mange områder ændrer måden at arbejde på sig netop nu med en hastighed, som meget få virksomheder kan følge. Der er f.eks. allerede nu over 4 mio. europæere, der telearbejder i større eller mindre grad, og dette antal forventes at stige til det tidobbelte i løbet af de næste 5-7 år. Og hvis e-handel får den gennemslagskraft, den spås, vil det nedbryde traditionelle organisationsformer, forandre traditionelle ledelsesformer samt stille ændrede krav til information og videndeling i virksomhederne. Denne udvikling, der er gjort mulig af teknologiudviklingen, stiller krav om store ændringer i virksomhedernes organisering, sociale omgangsformer, kompentenceudvikling og ikke mindst vedligehold af den intellektuelle kapital. Udviklingen får en enorm indflydelse - også i globalt perspektiv, hvis samarbejde på daglig basis, ja endda fra sekund til sekund realtime, kan realiseres mellem geografisk adskilte enheder og samarbejdspartnere. Disse nye måder at arbejde på rejser en række omstillingsproblemer, som udfordrer virksomhederne og det offentlige system på den ene side, og forsknings- og udviklingsmiljøerne på den anden side. Udgangspunktet for ovenstående påstande er bl.a. følgende udsagn: Det globale marked vil blive realiseret Verdensøkonomien er generelt mere åben Kapitalen bliver mere og mere mobil Et større antal lavprislande kan levere sofistikerede varer og serviceydelser Informations- og kommunikationsteknologien afkorter produkternes livscyklus og gør det let for nystartede virksomheder at konkurrere med de etablerede Videnskaben generer konstant nye forretningsområder Det øgede pres på miljø og ressourcer skaber nye muligheder og udfordringer for virksomhedernes udvikling 5

6 Når overgangen fra den industrielle tidsalder til den teknologiske tidsalder er en realitet, er vi startet på en vidensbaseret økonomi. I denne situation gælder det om at konkurrere ved at udnytte det, som konkurrenterne kun vanskeligt kan matche eller kopiere. Det er hverken råvarer, billig arbejdskraft eller jord, men viden, færdigheder og kreativitet. Vidensbaseret økonomi handler ikke kun om at styrke forskningsindholdet og efteruddannelsen - det er også et spørgsmål om et paradigmeskift: større modtagelighed i forhold til know-how og evne til at se dens kommercielle potentiale; ønske om vedvarende uddannelse på alle niveauer; og flair for at se nye kundebehov og forretningsmuligheder. Nøgleordet er med andre ord omstillingsparathed. Organisationerne skal omstilles til lærende organisationer i dette begrebs bedste forstand. Centrets arbejdsområder og etablering Centret vil fokusere sin indsats inden for forskning og udvikling af koncepter og metoder til at understøtte det vidensbaserede netværkssamfund i sin yderste konsekvens. Centret vil i sig selv blive et showroom for news ways of working, hvor alternative kontor setups, hjemmearbejdspladser, indretninger, kommunikation og videndeling vil blive praktiseret som en naturlig del af hverdagen. Centrets aktiviteter vil være opdelt i forskning, uddannelse og rådgivning. Såvel forskningsresultater som uddannelsesmuligheder vil blive tilbudt Alexandras medlemskreds, ligesom der vil blive mulighed for at indgå i projekter inden for forskningsområderne. Centrets ambition er at blive blandt de førende på området i Europa og således være med at tiltrække viden på området til Danmark og regionen. Herunder er det ambitionen at afholde tilbagevendende internationale konferencer a la Telework 99. Centret står nu foran en etablering, hvor de bedste folk skal tiltrækkes, og der vil derfor ske udvidelser/udskiftninger i forhold til initiativgruppen. Der skal tilføres specialiserede ressourcer, som gennem en motiveret og engageret indsats kan skabe en succes. Såfremt nogle af medlemsvirksomhederne i Alexandra kan levere de nødvendige ressourcer vil disse blive taget i betragtning. 6

7 Center for Avanceret Visualisering og Interaktion CAVI Af Morten Kyng og Niels Damgaard Hansen, Center for IT-forskning Indledning Virtual Reality, VR, og andre avancerede visualiseringsteknikker er ved at slippe fri af laboratoriernes Storm P.-image og har allerede nu indtaget en væsentlig plads i underholdningsindustrien. De samme teknologier kan med fordel anvendes på andre områder med et stort visualiseringsbehov: industrielt design, produktudvikling, bygge- og anlægsprojekter, ligesom VR også er ved at finde anvendelse inden for uddannelse og på flere medicinske områder. For omkring 1 1/2 år siden anskaffede Center for IT-forskning, CIT, en såkaldt Holobench og en tilhørende kraftig grafisk computer, der muliggør 3D-visualiseringer. Udstyret har siden været anvendt primært i forskningsprojekter, dels i form af et CIT-projekt og dels i form af et samarbejde med Teknologisk Institut inden for rammerne af en centerkontrakt. CIT-projektet, der er et samarbejdsprojekt mellem MR- og PET-centrene i Århus, Aarhus Universitet og Systematic Software Engineering A/S, har som mål at genere en VR-model af hjertet ud fra scanninger. Denne model kan lægerne benytte til at afgøre, hvorledes man skal operere børn med medfødte hjertedefekter og dermed spare tid ved en eventuel operation og undgå unødvendigt store indgreb. Da interessen inden for området er kraftigt voksende, og vi efterhånden har fået opbygget tilstrækkelig kompetence i miljøet, er det nu planen at igangsætte næste skridt. Umiddelbart bagved de nye bygninger i IT-Parken i Åbogade, hvor også Alexandra er placeret, ligger en stor lagerhal, der bliver ledig i løbet af foråret I løbet af sommeren er det planen at indrette denne hal til Center for Avanceret Visualisering og Interaktion CAVI. Etablering af CAVI centret Det er planen at CAVI, der oprettes i samarbejde mellem Alexandra, Aarhus Universitet, CIT og Teknologisk Institut, organiseres som et center i Alexandra Instituttet. CAVI dækker således over to af Alexandras fem indsatsområder: Visualisering og interaktion og Medicinsk billedbehandling. Alexandra Instituttet New Ways of Working Pervasive computing Objektorienterede teknologier CAVI Aktiviteterne inden for CAVI falder i 4 hovedområder: 1. Forskning (herunder forskningssamarbejde mellem offentlige forskere og private virksomheder a la CIT- og EU-projekter) 2. Uddannelse (forsker-, kandidat-, efter-, videreuddannelse - herunder kurser for industrien af kortere eller længere varighed) 3. Udviklingsprojekter og -opgaver med og for virksomheder 4. Rådgivning, bred formidling af kompetence, teknologi og applikationer samt arrangementer af forskellig art herunder f.eks. fremvisning af lokalplaner 7

8 Alle 4 hovedområder trækker på fælles faciliteter/ressourcer (HW, SW og kompetencer) i CAVI. I den første periode, hvor der er fokus på yderligere kompetenceopbygning, vil hovedvægten af centrets aktiviteter ligge inden for områderne forskning og uddannelse. Efterhånden som teknologien og ikke mindst brugen af den modnes, vil centrets faciliteter i større omfang kunne udlejes til udviklings- og formidlingsprojekter - ikke mindst for at sikre en optimal udnyttelse af CAVIs faciliteter (HW, SW og kompetence). Medlemmer af Alexandra vil kunne benytte centrets faciliteter og bidrage til kompetenceudviklingen i alle faser, f.eks. i form af relevante projekter og ønsker til udviklingen af uddannelser på området. 8

9 Objektorienterede teknologier Af Agner Hansen, medlem af bestyrelsen, Alexandra Instituttet A/S Objektorienterede teknologier er et af Alexandras fem indsatsområder, hvor formålet er at fremme industriel kendskab til og anvendelse af objektorienterede teknologier i forbindelse med softwareudvikling. Dette skal bl.a. ske ved at Alexandra fungerer som katalysator for transformationen af tilgængelig viden hos forsknings- og uddannelsesinstitutioner til konkrete anvendelser i virksomheder. Baggrund Udvikling af softwaresystemer baseret på objektorienterede teknologier vinder stadig større udbredelse. I den forbindelse er der en række barrierer der skal overvindes, dels for at få opbygget den nødvendige viden i virksomheden vedrørende terminologier, metoder og værktøjer, dels for at få gennemført de første pilotprojekter. Da der i de sidste par år er blevet gennemført et antal pilotprojekter med deltagelse af forskningsog uddannelsesinstitutioner, ligger der i dette regi en masse erfaring, som kan anvendes i det videre forløb. Anvendelsesorienterede kompetencer Center for IT-forskning og Datalogisk Institut på Aarhus Universitet har opbygget kompetencer på et antal interessante områder så som: Indførelse af objektteknologi i virksomheder herunder undervisning og mentoring samt gennemførelse af pilotprojekter Udvikling af teknikker og metoder til udvikling af objektorienteret software herunder udviklingsværktøjer, dokumentation, test, brugerinddragelse og inkremental/iterativ udvikling Udvikling af softwarekomponenter med henblik på genbrug herunder arkitekturer, application frameworks, patterns og COM/ActiveX Arkitekturer i objektorienterede systemer herunder embeddede og distribuerede systemer, realtidssystemer og DCOM/CORBA Integration af objektorienteret software med ikke-oo systemer Udvikling af objektorienterede sprog Der er fortsat brug for at udbygge disse kompetencer, hvilket bl.a. kan ske gennem nye forskningsog udviklingsprojekter i Alexandra regi. Som eksempler på sådanne projekter kan nævnes: Indførelse og anvendelse af embedded Java i distribuerede systemer Brug af Jini og/eller JavaBeans. EU-projekter Under 5. rammeprogram gives der støtte under IST-programmet til aktiviteter inden for softwareudvikling. Der gives støtte til rene udviklingsprojekter, hvor der skal være deltagere fra mindst 2 EU-lande, samt såkaldte take-up actions hvor der ikke er krav om deltagere fra flere lande. Under take-up actions er der et program benævnt trials, som har det primære formål at støtte technology transfer aktiviteter fra forsknings- og uddannelsesinstitutioner til konkrete anvendelser i virksomheder. 9

10 I år 2000 vil der blive mulighed for at søge støtte under bl.a. følgende områder: Realtidssystemer, højhastighedsnetværk, embeddede systemer - herunder specielt automatiseringsudstyr, vision og web-integration Processer, metoder og værktøjer i forbindelse med softwareudvikling i et distribueret miljø Realtidssimulering og visualisering Integration og anvendelse af tilgængelige softwarekomponenter vha. avancerede netværksteknologier Aktiviteter En primær opgave er at finde virksomheder, der sammen med forsknings- og uddannelsesinstitutionerne vil være interesserede i arbejdet med at definere projekter med henblik på at få skrevet et antal ansøgninger i forbindelse med EU-indkaldelse af projektforslag i perioden juli - august En anden vigtig opgave er at opbygge et kontaktnet til udenlandske virksomheder samt forskningsog uddannelsesinstitutioner med henblik på at kunne søge EU-midler til udviklingsprojekter inden for objektorienterede teknologier. Sidst, men ikke mindst, arbejdes der på at iværksætte uddannelsesaktiviteter/workshops vedr. objektteknologi herunder: OOA/OOD med UML OO arkitekturer frameworks, komponenter og genbrug OO distribuering CORBA, DCOM Mentoring og pilotprojekter 10

11 Demo af prototype fra Knight-projektet Af Klaus Marius Hansen, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Knight-projektet søger at understøtte kreativitet, fleksibilitet og samarbejde omkring objektorienteret modellering, der gør brug af Computer-Aided Software Engineering-værktøjer (CASEværktøjer). Udviklingen af prototypen Knight tager udgangspunkt i en undersøgelse af arbejde med modellering i en række projekter, der anvender en blanding af tavler og CASE-værktøjer til at understøtte arbejdsprocessen. Knight-prototypen kører på en stor, trykfølsom elektronisk tavle og gør brug af gestures (fagter) til skabelse og manipulering af grafiske elementer. Tegnes eksempelvis en kasse, genkender Knight automatisk denne og omdanner den til en UML-klasse. For at understøtte kreativitet og fleksibilitet er det også muligt at skabe uformelle og ukomplette diagrammer. Den trykfølsomme elektroniske tavle og den lettilgængelige interaktionsform gør det muligt at samarbejde på samme vis som omkring en traditionel tavle. Ydermere er der i Knight-projektet fokus på understøttelse af samarbejde ved brug af eksisterende CASE-værktøjer. Knight er derfor integreret med eksisterende CASE-værktøjer, hvilket muliggør brug af Knight til kreative samarbejdssituationer og CASE-værktøjer til tekniske og individuelle opgaver. Yderligere information om Knight-projektet kan fås ved at sende til eller ved at besøge 11

12 CPN2000: Avancerede interaktionsteknikker til grafiske systemer Af Michel Beaudouin-Lafon, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet CPN2000-projektet er et igangværende forskningsprojekt, der har til formål at udforske avancerede grafiske interaktionsteknikker og konstruere et værktøj til editering og simulering af Farvede Petri Net. Projektet startede for et år siden og der er allerede udviklet en fungerende model, som demonstrerer en række nye interaktionsteknikker og deres integration i en konsistent brugergrænseflade. I modsætning til traditionelle grafiske applikationer bruger værktøjet ikke menubjælker, scrollbars eller dialogbokse, og man skal ikke vælge objekter, før man kan arbejde med dem. Vinduer er erstattet af sider som kan placeres sammen i ringbind ; dette gør det lettere at skifte mellem forskellige dele af et projekt og organisere arbejdet imellem delene. Grænsefladen er visuelt simplere og hurtigere i brug end en traditionel, vinduesorienteret grænseflade. Figur 1 Figur 1. Denne figur viser tre "ringbind". Det nederste ringbind indeholder 6 "sider", hvoraf den anden er synlig. Venstre side af skærmen er indekset, som giver adgang til alle værktøjer og sider i systemet. Ved siden af indekset ses en cirkulær kontekstafhængig menu til at manipulere sider med. De to sider foroven viser samme del af et diagram i forskellige skaleringer. Over den nederste side ses en gennemsigtig værktøjspalette, kontrolleret med venstre hånd, til at ændre farve og linietykkelse på objekter. Til venstre er en mere traditionel værktøjspalette med kontrolknapper til at styre simulationen af det Farvede Petri Net. En trackball, styret med venstre hånd (hvis man er højrehåndet), supplerer musen. Kombinationen af mus og trackball gør det muligt at zoome og ændre størrelse på objekter ved at trække i dem med begge hænder, som man ville gøre det med fysiske objekter. Det er også muligt at flytte et objekt med den ene hånd, mens man med den anden bladrer gennem siderne for at finde objektets endelige placering. 12

13 Figur 2 Figur 2. En trackball i venstre hånd sammen med musen i højre gør det muligt at udvikle mere effektive interaktionsteknikker. Venstrehåndede brugere kan selvfølgelig vende opstillingen omvendt. En anden interaktionsteknik involverende begge hænder består i at flytte en gennemsigtig værktøjspalette med venstre hånd og klikke gennem palettens værktøjer med højre. Undersøgelser har vist, at denne type interaktion er op til 40% hurtigere end brug af traditionelle paletter, hvor objekt og værktøj vælges hver for sig. Endelig bruges også cirkulære menuer, der dukker op, hvor man højreklikker på musen. Disse menuer giver op til tre gange hurtigere valg af menuindgange end traditionelle, lineære menuer. Hvis man flytter musen hurtigt nok i den rigtige retning, udføres kommandoen uden at menuen dukker op. Dette giver mulighed for endnu hurtigere adgang til kommandoer uden behov for at lære tastaturgenveje. Den nye grænseflade kombinerer disse interaktionsteknikker på en måde, som letter arbejdet for Petri Net designere. For eksempel, for at justere objekters indbyrdes position kan man skabe en hjælpelinie og sætte objekterne fast på den. Hvis man flytter linien, følger objekterne med og bevarer afstand og position i forhold til hinanden. Objekters udseende kan ændres ved at kopiere parametre direkte fra et objekt til et andet. I begge tilfælde manipuleres objekter hurtigt og direkte uden brug af selektioner, komplicerede dialogbokse og eksplicitte kommandovalg. Den nye brugergrænseflade bliver designet via studier af brugere af Farvede Petri Net. Igennem hele designprocessen bliver ideer udviklet og integreret i tæt samarbejde med det nye værktøjs kommende brugere. Andre anvendelsesområder vil med fordel kunne bruge samme interaktionsteknikker og samme type designproces. Projektet udføres under Devise-gruppen, et samarbejde mellem tre forskningsgrupper ved Aarhus Universitet. Gruppen omkring Menneske-Maskin Interaktion bidrager med viden om interaktionsmetoder og brugergrænseflader. Forskningsgruppen inden for objektorienterede sprog, BETAgruppen, leverer det programmeringssprog og de værktøjer, der anvendes til implementationen. Den tredje gruppe er gruppen omkring Farvede Petri Net, som bidrager med teorien bag det editeringsog simulationsværktøj, der er under udvikling. Projektet finansieres af CIT, Hewlett-Packard og Microsoft, og har 10 medarbejdere. Den første officielle version af det nye værktøj er planlagt til september Det vil køre primært på PC er med et OpenGL-kompatibelt videokort, men også under MacOS og forskellige versioner af Unix (herunder Linux). Kontaktpersoner: professor Michel Beaudouin-Lafon, Datalogisk Institut tlf.: , programmør Anne Ratzer, Datalogisk Institut tlf.: , 13

14 Partnere søges til fortsættelse af projektet om Avancerede interaktionsteknikker til grafiske systemer Projektet om avancerede interaktionsformer, der er beskrevet ovenfor og præsenteret på medlemsmødet den , er interesseret i at finde partnere til en fortsættelse af projektet. Det primære formål med projektet er at udvikle avancerede grafiske interaktionsteknikker, herunder brug af 2 mus, såkaldte "toolglass", cirkulære menuer mv. som beskrevet ovenfor. Et væsentligt resultat af projektet vil være en værktøjskasse/framework, der gør det muligt at udvikle applikationer, der benytter sig af de nye interaktionsformer. I første fase af projektet er udviklet en editor til Farvede Petri Net; men de nye interaktionsformer er udviklet til at støtte interaktive applikationer, der har en kombination af text og grafik. Hewlett Packard og Microsoft har støttet første fase af projektet, bl.a. fordi Microsoft er interesseret i den underliggende teknologi, og Hewlett Packard, fordi de er brugere af Farvede Petri Net. Editoren til Farvede Petri Net vil snarest blive taget i brug internt på universitetet, og en ekstern version forventes at være klar til sommer. Det er herefter tanken at fortsætte projektet med at udvikle nye applikationer, der baserer sig på det underliggende toolkit/framework samt videreudvikle dette. I den forbindelse søger vi samarbejdspartnere, der kunne være interesseret i at afprøve og videreudvikle de nye interaktionsformer. Dvs. et eller flere firmaer, der har lyst og ressourcer til at deltage i udvikling og afprøvning af sådanne applikationer. Da der er behov for en del udviklingsarbejde, vil det være nødvendigt, at der findes midler, der kan finansiere egentligt udviklingsarbejde. Der kan læses yderligere om projektet på Henvendelser kan gå via undertegnede: direktør Ole Lehrmann Madsen, Alexandra Instituttet A/S tlf.: , eller direkte til: professor Kurt Jensen, Datalogisk Institut tlf.: , lektor Søren Christensen, Datalogisk Institut tlf.: , 14

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 1 December 1999 Alexandra i støbeskeen Af Michael Holm, formand for bestyrelsen, Alexandra Instituttet A/S Alexandra er kommet godt igennem den første udviklingsfase,

Læs mere

Hvad er Pervasive Healthcare?

Hvad er Pervasive Healthcare? Hvad er Pervasive Healthcare? Forskningschef, Ph.D. Center for Pervasive Computing Datalogisk Institut Aarhus Universitet Agenda Hvad er Pervasive Computing Center for Pervasive Computing i Århus Visioner

Læs mere

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1 2001

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1 2001 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 1 2001 April 2001 Generelt Af vicedirektør Gitte Møldrup Nielsen, Alexandra Instituttet A/S For Alexandra Instituttets vedkommende har første kvartal 2001 været præget

Læs mere

Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet It som innovativ drivkraft Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr.

Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet It som innovativ drivkraft Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet It som innovativ drivkraft Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr. 32 Anmodning om operatør-rolle på projekt

Læs mere

Observationer af personer

Observationer af personer new ways of working Spørgeskema Workshop Observationer af personer Observationer i rum Interviews Observationer af møder Snapshots Inspirationsforedrag Episoder Arbejdsmønsteranalyse Metoder til at afdække

Læs mere

Alexandra Instituttet A/S. broen mellem it-forskning og erhvervsliv

Alexandra Instituttet A/S. broen mellem it-forskning og erhvervsliv Alexandra Instituttet A/S broen mellem it-forskning og erhvervsliv Forskningsbaseret aktieselskab Offentlig/privat brobygger Medlemsdrevne aktiviteter Aktiv matchmaking Netværkende organisation Synlig

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Fra Kontorarbejde til Klinikken en udfordring for IT teknologien

Fra Kontorarbejde til Klinikken en udfordring for IT teknologien Fra Kontorarbejde til Klinikken en udfordring for IT teknologien Jakob E. Bardram Forskningschef, Ph.D. Center for Pervasive Computing Datalogisk Institut Aarhus Universitet Forskningsmetoder Omfattende

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 4

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 4 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 4 December 2000 Generelt Af vicedirektør Gitte Møldrup Nielsen, Alexandra Instituttet A/S Siden sidste nyhedsbrev har der specielt været mange spændende faglige aktiviteter

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Pervasive Healthcare

Pervasive Healthcare Pervasive Healthcare Hvordan indtænkes informations- og kommunikationsteknologi i fremtidens sundhedsydelser og sygehusbyggeri? om mursten, milliarder og mennesker! Jeppe Spure Nielsen, projektkoordinator

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) Deltagere/partnere: Systematic A/S Capgemini Regionshospitalet Randers Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version:

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Personlige oplysninger. Michael Alrøe. Uddannelse. Kurser og efteruddannelse. Michael Alrøe. Navn Fødselsår 1964 LinkedIn

CURRICULUM VITAE. Personlige oplysninger. Michael Alrøe. Uddannelse. Kurser og efteruddannelse. Michael Alrøe. Navn Fødselsår 1964 LinkedIn CURRICULUM VITAE Personlige oplysninger Navn Fødselsår 1964 LinkedIn Michael Alrøe http://www.linkedin.com/in/alroe Uddannelse 1988 Dataingeniør, Ingeniørhøjskolen Århus Teknikum 1985 Student (Matematik/Fysik),

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Offshore Center Danmark Præsentation

Offshore Center Danmark Præsentation 1 Offshore Center Danmark Workshop d. 17 juni 2003 Genbrug fra: Gå Hjem Møde Aalborg Universitet Esbjerg Torsdag den 11. april 2002 Af Kai B. Olsen RAMBØLL Den Jysk-fynske erhvervsredegørelse Offshore

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Introduktion til Flash

Introduktion til Flash Introduktion til Flash Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net Kaspar Rosengreen Nielsen, kaspar@interactivespaces.net 1 Om mig Kaspar Rosengreen Nielsen. Uddannet datalog med sidefag i

Læs mere

Hvad er BIM? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter?

Hvad er BIM? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter? Michael Jepsen Projektdirektør Sweco Danmark T&M Roads Project Management

Læs mere

Avanceret 3D projektion

Avanceret 3D projektion Avanceret 3D projektion Deltagere/partnere: CAVI, Aarhus Universitet Aarhus Universitet Åbogade 34D 8200 Århus N Centerleder Kim Halskov, Afdelingsleder Morten Lervig, Telefon: 8924 9241 Mail: info@cavi.dk

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE LABORATORIUM

DET PÆDAGOGISKE LABORATORIUM DET PÆDAGOGISKE LABORATORIUM Børn, kultur, teknologi, pædagogik v. Klaus Thestrup, ph.d.-stipendiat v. Institut for Informations- og Medievidenskab og Ole Caprani, lektor v. Datalogisk Institut, Århus

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet...

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet... Indhold 1 Ordliste 2 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger.................................. 3 2.2 Problemformulering................................ 4 2.3 Problemafgrænsning................................

Læs mere

Curriculum Vitae. Uddannelse: 2001 Civilingeniør fra Danmaks tekniske universitet, fagprofil: styring og regulering.

Curriculum Vitae. Uddannelse: 2001 Civilingeniør fra Danmaks tekniske universitet, fagprofil: styring og regulering. Curriculum Vitae Navn Gitte Brunn Fugmann Adresse Mosegård Park 9 3500 Værløse. Telefonnr +45 3927 7371 E-mail gbr@fugmann.net Fødselsdato 24. april 1974 Fødselssted Rigshospitalet, København Ægteskabelige

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer

Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, I 2006 blev det muligt for studerende med en bachelorgrad i Politik & Administration,

Læs mere

Er Global Classroom løsningen, der for første gang i historien kan skabe geografisk ligevægt i. fra København og Århus til Gedser og Skagen?

Er Global Classroom løsningen, der for første gang i historien kan skabe geografisk ligevægt i. fra København og Århus til Gedser og Skagen? Er Global Classroom løsningen, der for første gang i historien kan skabe geografisk ligevægt i uddannelsestilbudene... fra København og Århus til Gedser og Skagen? Hør mere om Global Classroom og deltag

Læs mere

Kursus i teknologi samarbejde

Kursus i teknologi samarbejde 1 Kursus i teknologi samarbejde Hvorfor er sådan et en god idé Cremans kurser i teknologisamarbejde fokuserer på samarbejdet mellem erhvervslivet og et teknisk universitet. Det er et velkendt problem,

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

LIWAS LIfe WArning System (arkitektur for kommunikation mellem mobile og stationære enheder)

LIWAS LIfe WArning System (arkitektur for kommunikation mellem mobile og stationære enheder) projektoversigt september 2003 Aktiviteterne i er koncentreret om tre indsatsområder: interaktive rum, sundheds-it og softwareudvikling. Denne projektoversigt giver et kortfattet overblik over de projekter,

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Optimized Brain reading (C-63) Deltagere/partnere: Brainreader Institut for datalogi, Aarhus Universitet Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version: c-63

Læs mere

Critical Pervasive Computing

Critical Pervasive Computing Critical Pervasive Computing Kvalitetskrav til fremtidens pervasive computing systemer Ole Lehrmann Madsen direktør, Alexandra Instituttet A/S professor, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Pervasive

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning:

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning: Introduktion til EA3 Mit navn er Marc de Oliveira. Jeg er systemanalytiker og datalog fra Københavns Universitet og denne artikel hører til min artikelserie, Forsimpling (som også er et podcast), hvor

Læs mere

Afsluttende selvevaluering. Resultatkontrakt Vedrørende

Afsluttende selvevaluering. Resultatkontrakt Vedrørende Afsluttende selvevaluering Resultatkontrakt Vedrørende ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof 1. januar 2010 30. juni 2012 (afslutning, inkl. endelig rapportering og regnskab

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Introduktion til Flash

Introduktion til Flash Introduktion til Flash Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net Om mig Kaspar Rosengreen Nielsen. Uddannet datalog med sidefag i multimedier. Arbejder på Interactive Spaces under Alexandra

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering Studieordningen er delt op i

Læs mere

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden Historien bag FIA-metoden Baggrund: Drivkræfter i den videnskabelige proces Opfindermyten holder den? Det er stadig en udbredt opfattelse, at opfindere som typer er geniale og nogle gange sære og ensomme

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Viden strategi. for Esbjerg Kommune. Naturvidenskab og naturvidenskabelige arbejdsmetoder

Viden strategi. for Esbjerg Kommune. Naturvidenskab og naturvidenskabelige arbejdsmetoder Viden strategi for Esbjerg Kommune Naturskab og naturskabelige arbejdsmetoder Videnstrategi for naturskab og naturskabelige arbejdsmetoder Energi Miljø Innovation Naturskab Videnstrategien for naturskab

Læs mere

Kursusgang 2. Menneske-maskin interaktion. Oversigt: Sidste kursusgang Opgaver Forståelse af problemet Begrebsmæssig model Interaktionsformer DIEB 2.

Kursusgang 2. Menneske-maskin interaktion. Oversigt: Sidste kursusgang Opgaver Forståelse af problemet Begrebsmæssig model Interaktionsformer DIEB 2. Kursusgang 2 Menneske-maskin interaktion Oversigt: Sidste kursusgang Opgaver Forståelse af problemet Begrebsmæssig model Interaktionsformer DIEB 2.1 Sidste kursusgang Oversigt: Kurset - HCI-disciplinen

Læs mere

Udviklingskontrakt

Udviklingskontrakt Udviklingskontrakt 2016-2018 - Mellem uddannelses- og forskningsministeren og Alexandra Instituttet den / den / Steen Lynenskjold Bestyrelsesformand, Alexandra Instituttet Ole Lehrmann Madsen Direktør,

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER

OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER Kan PowerPoint ikke animere, kan programmet i stedet lave overgangs- og opbygningseffekter. Ikke mindst opbygningseffekter giver rige muligheder, for at lave særdeles avancerede

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Vejledning i forbindelse med forskningsprojekter

Vejledning i forbindelse med forskningsprojekter Vejledning i forbindelse med forskningsprojekter Dette notat er et forsøg på at lave en (stikordsagtig) vejledning i forbindelse med ansøgninger om forskningsprojekter. Tanken er at vejledningen skal dække

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt. ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt. ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof 1. januar 2010 30. juni 2012 Journalnummer: 1-33-76-24-4-09 Kontraktens

Læs mere

Hvem er vi? Kursus Introduktion. Kursuslærerne. Agenda for i dag

Hvem er vi? Kursus Introduktion. Kursuslærerne. Agenda for i dag Hvem er vi? Kursus Introduktion Anne Haxthausen ah@imm.dtu.dk Informatics and Mathematical Modelling Technical University of Denmark 100 studerende med forskellig baggrund: software teknologi It og Kom

Læs mere

FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi

FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi 1 FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi Vi lever i idéernes verden. Den verden, hvor drivkraften grundlæggende er at kunne skabe idéer og omsætte

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 2 2001

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 2 2001 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 2 2001 August 2001 Generelt Af vicedirektør Gitte Møldrup Nielsen, Alexandra Instituttet A/S Alexandra Instituttet har fået en ny hjemmeside (www.alexandra.dk). Med

Læs mere

i3board MULTIBRUGER ANVENDELSE MED OP TIL 10 SIMULTANE BERØRINGSPUNKTER

i3board MULTIBRUGER ANVENDELSE MED OP TIL 10 SIMULTANE BERØRINGSPUNKTER i3board MULTIBRUGER ANVENDELSE MED OP TIL 10 SIMULTANE BERØRINGSPUNKTER i3board MULTIBRUGER ANVENDELSE MED OP TIL 10 SIMULTANE BERØRINGSPUNKTER Sammenlignet med traditionelle whiteboards indeholder i3board

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Tværfaglig prøve. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2.del. Afsætningsøkonomi. Eksamen, juni 2007. Fredag den 1. juni 2007 Kl. 8.00 14.

Tværfaglig prøve. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2.del. Afsætningsøkonomi. Eksamen, juni 2007. Fredag den 1. juni 2007 Kl. 8.00 14. SYDDANSK UNIVERSITET Side 1 af 5 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2.del Afsætningsøkonomi Eksamen, juni 2007 Tværfaglig prøve Fredag den 1. juni 2007 Kl. 8.00 14.00 Alle hjælpemidler er tilladt Det

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

IT-byen Katrinebjerg - oversigt

IT-byen Katrinebjerg - oversigt IT-byen Katrinebjerg - oversigt 5.12.2002 I det følgende gives en oversigt over IT-byen Katrinebjerg. Formålet er at skabe et overblik over de mangfoldige aktiviteter, institutioner, forskningscentre og

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

mobile løsninger og apps med omtanke

mobile løsninger og apps med omtanke mobile løsninger og apps med omtanke Alexandra Instituttet er eksperter i mobile løsninger. Vores kernekompetence er de avancerede, skæve, kreative, skræddersyede og forskningsbaserede løsninger. Vi hjælper

Læs mere

TEMA - patientdreven innovation i EU s 7. rammeprogram om ICT: en skandinaviske vinkel?

TEMA - patientdreven innovation i EU s 7. rammeprogram om ICT: en skandinaviske vinkel? hvorfor MODEL kunne FOR de kombineres PATIENTDREVEN? INNOVATION Teknologi vil udvikle og sundhed og gennem - parametrene: to længere praksisforløb implementere og afprøve en innovativ model for, hvorledes

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

Innovationsprocesser: Uge 1.1: Intro

Innovationsprocesser: Uge 1.1: Intro Innovationsprocesser: Uge 1.1: Intro Kursusintro Om de mange aspekter af innovation Centrale innovationsbegreber, professor, dr. scient. Centerleder, Pervasive Healthcare CS/AU & Alexandra Instituttet

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Industriel 3D måleteknik og digitalisering

Industriel 3D måleteknik og digitalisering Industriel 3D måleteknik og digitalisering Enestående service, professionelle teknikere og det bedste udstyr i verden gør Zebicon banebrydende indenfor industriel 3D scanning, 3D måling og digitalisering.

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Illumi bidrager til dansk softwareeksport

Illumi bidrager til dansk softwareeksport Case Systematic Illumi bidrager til dansk softwareeksport Illumi leverer software til Danmarks største privatejede softwareproducent. Globalt ekspanderende Systematic kunne have bygget sit eget website,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Notat vedrørende stillingen som kommunikationskonsulent INSERO HORSENS. Cecilie Højland Strøbech

Notat vedrørende stillingen som kommunikationskonsulent INSERO HORSENS. Cecilie Højland Strøbech Notat vedrørende stillingen som kommunikationskonsulent i INSERO HORSENS Cecilie Højland Strøbech Insero skaber fremtidens vækst og udvikling inden for energi og kommunikationsteknologi Insero Horsens

Læs mere

Studieordning del 4-2014

Studieordning del 4-2014 Studieordning del 4-2014 Fagbeskrivelser Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 4 Fagbeskrivelser 1. Faget Programmering (PRO)...2 2. Faget

Læs mere

Noter fra 2. faglige strategimøde om samfundsvidenskab, 18. marts Mødeleder professor Peter Munk Christiansen

Noter fra 2. faglige strategimøde om samfundsvidenskab, 18. marts Mødeleder professor Peter Munk Christiansen Rektoratsmøde den 12. april 2010 Punkt 1, bilag 1b: Den faglige udviklingsproces Noter fra 2. faglige strategimøde i den samfundsvidenskabelige familie. AARHUS UNIVERSITET NOTAT Noter fra 2. faglige strategimøde

Læs mere

It i gymnasiet En ny start

It i gymnasiet En ny start It i gymnasiet En ny start Michael E. Caspersen Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet It for alle It, et alment fag kreativt revolutionerende grænseoverskridende meningsfuldt udbud for alle inspiration

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S Tid til INNOVATION Innovationsagenterne identificerede en række indsatsområder, og vi fandt hurtigt det fokus- område, der havde det største potentiale. De satte os i kontakt med en ekspert, der havde

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Netværk for Dansk Lydteknologi Den multidisciplinære innovationsproces frugtbart samspil på tværs af faglige kulturer

Netværk for Dansk Lydteknologi Den multidisciplinære innovationsproces frugtbart samspil på tværs af faglige kulturer Netværk for Dansk Lydteknologi Den multidisciplinære innovationsproces frugtbart samspil på tværs af faglige kulturer DTU Informatik, Richard Petersens Plads, Bygning 321, 2800 Kongens Lyngby www.lydteknologi.dk,

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan?

Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan? Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan? Referat fra konference på Christiansborg, 27. oktober 2005 Dansk Neurologisk Selskab Forskere, patientforeninger, industri og politikere

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Surf på nettet med din stemme!

Surf på nettet med din stemme! Surf på nettet med din stemme! Indtal.dk er en begrænset dansk talegenkender, der sætter bevægelseshæmmede i stand til at navigere på nettet. Med talegenkenderen er det fx muligt at udfylde selvangivelsen

Læs mere

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden.

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden. SYNLIGGØR DIT KLIMA De globale klimaforandringer er nogle af vor tids største udfordringer. Indsatsen for at bekæmpe klimaændringer og finde nye miljøvenlige energiløsninger berører alle dele af samfundet

Læs mere

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Baggrund Samarbejde imellem IES og Institut for Kommunikaiton (Psykologi)

Læs mere