ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 2"

Transkript

1 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 2 Februar 2000

2 Status for Alexandra Af Ole Lehrmann Madsen, direktør, Alexandra Instituttet A/S Sidste nyt Siden sidste nyhedsbrev er Nokia og Teknologisk Institut blevet medlem af IT- Foreningen Alexandra, og ingeniørhøjskolerne i Horsens og Århus har tegnet aktier i Alexandra Instituttet. Vi hilser de nye interessenter velkomne. Medlemsmøde Torsdag den 13. januar 2000 blev der afholdt møde for medlemmer af Alexandra med flg. program: Velkomst v. Ole Lehrmann Madsen IT-indsatsen i Åbogade - status for Alexandra, IT-Vest og CIT v. Morten Kyng Alexandra centre - Center for New Ways of Working v. Bo Sejer Frandsen - WAP Center Danmark v. Preben Mejer - Center for Avanceret Visualisering og Interaktion v. Morten Kyng - Center for Objektteknologi v. Agner Hansen Opsummering v. Ole Lehrmann Madsen I mødet deltog ca. 50 personer og dermed var stort set alle Alexandra medlemmer repræsenteret. Vi havde endvidere indbudt en række andre firmaer, som havde ytret interesse for medlemsskab af Alexandra. Velkomst Her blev der givet en generel introduktion til Alexandra aht. til de nye medlemmer, ligesom ejerskab og organisation blev beskrevet. Der blev endvidere givet en beskrivelse af de nuværende aktiviteter i Alexandra, som omfatter: Etablering af organisationen i form af aktieselskab, forening, administration, etc. Udvælgelse og igangsætning af indsatsområder. Dette er nok den væsentligste del af det hidtidige arbejde og vil blive beskrevet yderligere nedenfor. Aktiviteter omkring uddannelse. Der er p.t. nedsat to arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med uddannelse. En gruppe arbejder med, hvordan projektledelse kan integreres med de eksisterende IT-uddannelser. En anden gruppe arbejder med, hvordan de tekniske IT-uddannelser, så som ingeniører, kan kombineres med de mere softwarerettede uddannelser som datalog og datamatiker. Modeller for igangsætning af projekter i Alexandra regi. Et eksempel på dette er beskrevet nedenfor. Alexandra har engageret Image Selskabet til at hjælpe med markedsføring af Alexandra. Dette initiativ er støttet af Århus Amt og Århus Kommune med hver kr Udover forskellige former for avisomtale har dette resulteret i et indlæg i Søndags Avisen på DR1 omkring virtuel hjertekirurgi. IT-indsatsen i Åbogade Morten Kyng, direktør for CIT, gav en beskrivelse af planerne for at styrke IT-indsatsen i Åbogadekvarteret, bl.a. arbejder Aarhus Universitet på at samle sine IT-relaterede forsknings- og undervisningsaktiviter i Åbogade. Herudover blev givet en status for arbejdet i IT-Vest samt CITs fortsættelse. I kommende numre af nyhedsbreve vil vi vende tilbage til disse emner. 2

3 Alexandra centre Størstedelen af medlemsmødet omhandlede beskrivelse af de centre, som Alexandra har etableret eller agter at etablere omkring de fem indsatsområder: Bo Sejer Frandsen gav en præsentation af centret New Ways of Working. Preben Mejer fortalte om WAP Center Danmark, som er en del af indsatsområdet Pervasive Computing. For yderligere beskrivelse af WAP Center Danmark henvises til Alexandra Nyhedsbrev nr. 1, december Morten Kyng præsenterede visionerne for Center for Visualisering og Interaktion, CAVI. Agner Hansen beskrev arbejdet med at etablere fælles ansøgninger til EU-projekter inden for objektteknologi. Førstnævnte og de to sidstnævnte emner er nærmere beskrevet i artikler i denne udgave af Alexandra nyhedsbrevet. WAP Center Danmark blev beskrevet i nyhedsbrev nr. 1. Som en del af indlæggene blev givet præsentationer af diverse prototyper: Morten Granum Jensen fra Systematic lavede en WAP demo og viste, hvordan man med en WAP telefon kan koble op til en Microsoft Exchange Server og udveksle , se sine egne og andres kalenderaftaler mv. Michel Beaudouin-Lafon og Henry Michael Lassen, Aarhus Universitet, præsenterede et projekt omkring brug af 2-håndsinput. En artikel senere i dette nyhedsbrev beskriver projektet nærmere. Christian Damm, Michael Thomsen, Klaus Marius Hansen og Michael Tyrsted viste en demo fra projektet Knight, en prototype for objektdesign med UML omkring en elektronisk tavle. Dette projekt er også beskrevet senere. Niels Husted Kjær, Aarhus Universitet, lavede diverse demoer af Holobenchen, som indgår i CAVI centret. Opsummering Under afslutningen blev der opsummeret eksempler på aktiviteter, som kan finde sted i Alexandra regi. Alexandra er primært et forskningsaktieselskab, dvs. hovedindsatsen er omkring forskningsog udviklingsprojekter. Her kan Alexandra f.eks. indgå i flg. typer af aktiviteter: Forsknings- og udviklingscentre, som beskrevet ovenfor Fælles samarbejdsprojekter finansieret af f.eks. EU og CIT Mindre pilotforsøg Formidling af studenter-/specialeprojekter Som eksempel på et fælles samarbejdsprojekt kan nævnes, at Alexandra i samarbejde med Mjølner Informatik har indgået kontrakt med Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek omkring udvikling af hypermediestøtte til en national biblioteksportal. Projektet er igangsat på initiativ af forskere ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet, som havde brug for en formel ramme til at videreudvikle resultaterne af et forskningsprojekt til et egentligt produkt. Projektet vil blive nærmere omtalt i et kommende nummer af medlemsbladet. Omkring mindre pilotforsøg vil Alexandra f.eks. kunne være behjælpelig med at afprøve nye teknologier som VR-faciliteterne i CAVI, eksperimenter med Knight-værktøjet og 2-håndsinput. Det er også planen at starte formidlingsaktiviteter omkring foredrag, kurser, mentoring og pilotprojekter. 3

4 Konkret er der planlagt følgende arrangementer: 1. Java Hot Spot et heldagsseminar med Lars Bak, Java Gruppen, Sun, Californien - foråret Lars Bak, som er datalog fra Århus, har været en af hovedmændene bag Suns Java Hot Spot system. Hot Spot er en adaptive kompiler, der generer effektiv kode for et kørende Java program. 2. Objektteknologi (det præcise emne er ikke fastlagt) et heldagsseminar med Alistair Cockburn, som er kendt for sine bøger og tutorials omkring emner som: hvordan man overlever et OO projekt, hvordan man designer en minimetode samt en af de førende eksperter på usecases. Ovenstående er som nævnt eksempler på aktiviteter, der kan foregå i Alexandra regi. En væsentlig betingelse for Alexandras fortsatte succes er aktive medlemmer, så hvis man har forslag til nye aktiviteter eller ønsker at deltage i nogle af de beskrevne aktiviteter, er man velkommen til at henvende sig til undertegnede eller medlemmer af bestyrelsen. 4

5 Center for New Ways of Working Af Bo Sejer Frandsen, medlem af bestyrelsen, Alexandra Instituttet A/S Indledning Alexandra Instituttet A/S har i samarbejde med Århus Kommune taget initiativ til etableringen af et europæisk center for New Ways of Working. Initiativgruppen består af: Morten Kyng, CIT Eva Bjerrum, Tele Danmark Preben Mejer, Tele Danmark Michael Holm, Systematic Susanne Bødker, Datalogisk Institut Knud Kristensen, Euroteam Bo Sejer Frandsen, IT-Forum Det hidtidige arbejde har bestået i at udarbejde et grundlag for centret, dels for at finde et bæredygtigt ståsted og dels for at producere det fornødne materiale til at søge midler til den endelige oprettelse og drift. Problemstillingen Teknologien har gennem de seneste fem år udviklet sig med en hastighed, som har overgået de flestes forventninger. På mange områder ændrer måden at arbejde på sig netop nu med en hastighed, som meget få virksomheder kan følge. Der er f.eks. allerede nu over 4 mio. europæere, der telearbejder i større eller mindre grad, og dette antal forventes at stige til det tidobbelte i løbet af de næste 5-7 år. Og hvis e-handel får den gennemslagskraft, den spås, vil det nedbryde traditionelle organisationsformer, forandre traditionelle ledelsesformer samt stille ændrede krav til information og videndeling i virksomhederne. Denne udvikling, der er gjort mulig af teknologiudviklingen, stiller krav om store ændringer i virksomhedernes organisering, sociale omgangsformer, kompentenceudvikling og ikke mindst vedligehold af den intellektuelle kapital. Udviklingen får en enorm indflydelse - også i globalt perspektiv, hvis samarbejde på daglig basis, ja endda fra sekund til sekund realtime, kan realiseres mellem geografisk adskilte enheder og samarbejdspartnere. Disse nye måder at arbejde på rejser en række omstillingsproblemer, som udfordrer virksomhederne og det offentlige system på den ene side, og forsknings- og udviklingsmiljøerne på den anden side. Udgangspunktet for ovenstående påstande er bl.a. følgende udsagn: Det globale marked vil blive realiseret Verdensøkonomien er generelt mere åben Kapitalen bliver mere og mere mobil Et større antal lavprislande kan levere sofistikerede varer og serviceydelser Informations- og kommunikationsteknologien afkorter produkternes livscyklus og gør det let for nystartede virksomheder at konkurrere med de etablerede Videnskaben generer konstant nye forretningsområder Det øgede pres på miljø og ressourcer skaber nye muligheder og udfordringer for virksomhedernes udvikling 5

6 Når overgangen fra den industrielle tidsalder til den teknologiske tidsalder er en realitet, er vi startet på en vidensbaseret økonomi. I denne situation gælder det om at konkurrere ved at udnytte det, som konkurrenterne kun vanskeligt kan matche eller kopiere. Det er hverken råvarer, billig arbejdskraft eller jord, men viden, færdigheder og kreativitet. Vidensbaseret økonomi handler ikke kun om at styrke forskningsindholdet og efteruddannelsen - det er også et spørgsmål om et paradigmeskift: større modtagelighed i forhold til know-how og evne til at se dens kommercielle potentiale; ønske om vedvarende uddannelse på alle niveauer; og flair for at se nye kundebehov og forretningsmuligheder. Nøgleordet er med andre ord omstillingsparathed. Organisationerne skal omstilles til lærende organisationer i dette begrebs bedste forstand. Centrets arbejdsområder og etablering Centret vil fokusere sin indsats inden for forskning og udvikling af koncepter og metoder til at understøtte det vidensbaserede netværkssamfund i sin yderste konsekvens. Centret vil i sig selv blive et showroom for news ways of working, hvor alternative kontor setups, hjemmearbejdspladser, indretninger, kommunikation og videndeling vil blive praktiseret som en naturlig del af hverdagen. Centrets aktiviteter vil være opdelt i forskning, uddannelse og rådgivning. Såvel forskningsresultater som uddannelsesmuligheder vil blive tilbudt Alexandras medlemskreds, ligesom der vil blive mulighed for at indgå i projekter inden for forskningsområderne. Centrets ambition er at blive blandt de førende på området i Europa og således være med at tiltrække viden på området til Danmark og regionen. Herunder er det ambitionen at afholde tilbagevendende internationale konferencer a la Telework 99. Centret står nu foran en etablering, hvor de bedste folk skal tiltrækkes, og der vil derfor ske udvidelser/udskiftninger i forhold til initiativgruppen. Der skal tilføres specialiserede ressourcer, som gennem en motiveret og engageret indsats kan skabe en succes. Såfremt nogle af medlemsvirksomhederne i Alexandra kan levere de nødvendige ressourcer vil disse blive taget i betragtning. 6

7 Center for Avanceret Visualisering og Interaktion CAVI Af Morten Kyng og Niels Damgaard Hansen, Center for IT-forskning Indledning Virtual Reality, VR, og andre avancerede visualiseringsteknikker er ved at slippe fri af laboratoriernes Storm P.-image og har allerede nu indtaget en væsentlig plads i underholdningsindustrien. De samme teknologier kan med fordel anvendes på andre områder med et stort visualiseringsbehov: industrielt design, produktudvikling, bygge- og anlægsprojekter, ligesom VR også er ved at finde anvendelse inden for uddannelse og på flere medicinske områder. For omkring 1 1/2 år siden anskaffede Center for IT-forskning, CIT, en såkaldt Holobench og en tilhørende kraftig grafisk computer, der muliggør 3D-visualiseringer. Udstyret har siden været anvendt primært i forskningsprojekter, dels i form af et CIT-projekt og dels i form af et samarbejde med Teknologisk Institut inden for rammerne af en centerkontrakt. CIT-projektet, der er et samarbejdsprojekt mellem MR- og PET-centrene i Århus, Aarhus Universitet og Systematic Software Engineering A/S, har som mål at genere en VR-model af hjertet ud fra scanninger. Denne model kan lægerne benytte til at afgøre, hvorledes man skal operere børn med medfødte hjertedefekter og dermed spare tid ved en eventuel operation og undgå unødvendigt store indgreb. Da interessen inden for området er kraftigt voksende, og vi efterhånden har fået opbygget tilstrækkelig kompetence i miljøet, er det nu planen at igangsætte næste skridt. Umiddelbart bagved de nye bygninger i IT-Parken i Åbogade, hvor også Alexandra er placeret, ligger en stor lagerhal, der bliver ledig i løbet af foråret I løbet af sommeren er det planen at indrette denne hal til Center for Avanceret Visualisering og Interaktion CAVI. Etablering af CAVI centret Det er planen at CAVI, der oprettes i samarbejde mellem Alexandra, Aarhus Universitet, CIT og Teknologisk Institut, organiseres som et center i Alexandra Instituttet. CAVI dækker således over to af Alexandras fem indsatsområder: Visualisering og interaktion og Medicinsk billedbehandling. Alexandra Instituttet New Ways of Working Pervasive computing Objektorienterede teknologier CAVI Aktiviteterne inden for CAVI falder i 4 hovedområder: 1. Forskning (herunder forskningssamarbejde mellem offentlige forskere og private virksomheder a la CIT- og EU-projekter) 2. Uddannelse (forsker-, kandidat-, efter-, videreuddannelse - herunder kurser for industrien af kortere eller længere varighed) 3. Udviklingsprojekter og -opgaver med og for virksomheder 4. Rådgivning, bred formidling af kompetence, teknologi og applikationer samt arrangementer af forskellig art herunder f.eks. fremvisning af lokalplaner 7

8 Alle 4 hovedområder trækker på fælles faciliteter/ressourcer (HW, SW og kompetencer) i CAVI. I den første periode, hvor der er fokus på yderligere kompetenceopbygning, vil hovedvægten af centrets aktiviteter ligge inden for områderne forskning og uddannelse. Efterhånden som teknologien og ikke mindst brugen af den modnes, vil centrets faciliteter i større omfang kunne udlejes til udviklings- og formidlingsprojekter - ikke mindst for at sikre en optimal udnyttelse af CAVIs faciliteter (HW, SW og kompetence). Medlemmer af Alexandra vil kunne benytte centrets faciliteter og bidrage til kompetenceudviklingen i alle faser, f.eks. i form af relevante projekter og ønsker til udviklingen af uddannelser på området. 8

9 Objektorienterede teknologier Af Agner Hansen, medlem af bestyrelsen, Alexandra Instituttet A/S Objektorienterede teknologier er et af Alexandras fem indsatsområder, hvor formålet er at fremme industriel kendskab til og anvendelse af objektorienterede teknologier i forbindelse med softwareudvikling. Dette skal bl.a. ske ved at Alexandra fungerer som katalysator for transformationen af tilgængelig viden hos forsknings- og uddannelsesinstitutioner til konkrete anvendelser i virksomheder. Baggrund Udvikling af softwaresystemer baseret på objektorienterede teknologier vinder stadig større udbredelse. I den forbindelse er der en række barrierer der skal overvindes, dels for at få opbygget den nødvendige viden i virksomheden vedrørende terminologier, metoder og værktøjer, dels for at få gennemført de første pilotprojekter. Da der i de sidste par år er blevet gennemført et antal pilotprojekter med deltagelse af forskningsog uddannelsesinstitutioner, ligger der i dette regi en masse erfaring, som kan anvendes i det videre forløb. Anvendelsesorienterede kompetencer Center for IT-forskning og Datalogisk Institut på Aarhus Universitet har opbygget kompetencer på et antal interessante områder så som: Indførelse af objektteknologi i virksomheder herunder undervisning og mentoring samt gennemførelse af pilotprojekter Udvikling af teknikker og metoder til udvikling af objektorienteret software herunder udviklingsværktøjer, dokumentation, test, brugerinddragelse og inkremental/iterativ udvikling Udvikling af softwarekomponenter med henblik på genbrug herunder arkitekturer, application frameworks, patterns og COM/ActiveX Arkitekturer i objektorienterede systemer herunder embeddede og distribuerede systemer, realtidssystemer og DCOM/CORBA Integration af objektorienteret software med ikke-oo systemer Udvikling af objektorienterede sprog Der er fortsat brug for at udbygge disse kompetencer, hvilket bl.a. kan ske gennem nye forskningsog udviklingsprojekter i Alexandra regi. Som eksempler på sådanne projekter kan nævnes: Indførelse og anvendelse af embedded Java i distribuerede systemer Brug af Jini og/eller JavaBeans. EU-projekter Under 5. rammeprogram gives der støtte under IST-programmet til aktiviteter inden for softwareudvikling. Der gives støtte til rene udviklingsprojekter, hvor der skal være deltagere fra mindst 2 EU-lande, samt såkaldte take-up actions hvor der ikke er krav om deltagere fra flere lande. Under take-up actions er der et program benævnt trials, som har det primære formål at støtte technology transfer aktiviteter fra forsknings- og uddannelsesinstitutioner til konkrete anvendelser i virksomheder. 9

10 I år 2000 vil der blive mulighed for at søge støtte under bl.a. følgende områder: Realtidssystemer, højhastighedsnetværk, embeddede systemer - herunder specielt automatiseringsudstyr, vision og web-integration Processer, metoder og værktøjer i forbindelse med softwareudvikling i et distribueret miljø Realtidssimulering og visualisering Integration og anvendelse af tilgængelige softwarekomponenter vha. avancerede netværksteknologier Aktiviteter En primær opgave er at finde virksomheder, der sammen med forsknings- og uddannelsesinstitutionerne vil være interesserede i arbejdet med at definere projekter med henblik på at få skrevet et antal ansøgninger i forbindelse med EU-indkaldelse af projektforslag i perioden juli - august En anden vigtig opgave er at opbygge et kontaktnet til udenlandske virksomheder samt forskningsog uddannelsesinstitutioner med henblik på at kunne søge EU-midler til udviklingsprojekter inden for objektorienterede teknologier. Sidst, men ikke mindst, arbejdes der på at iværksætte uddannelsesaktiviteter/workshops vedr. objektteknologi herunder: OOA/OOD med UML OO arkitekturer frameworks, komponenter og genbrug OO distribuering CORBA, DCOM Mentoring og pilotprojekter 10

11 Demo af prototype fra Knight-projektet Af Klaus Marius Hansen, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Knight-projektet søger at understøtte kreativitet, fleksibilitet og samarbejde omkring objektorienteret modellering, der gør brug af Computer-Aided Software Engineering-værktøjer (CASEværktøjer). Udviklingen af prototypen Knight tager udgangspunkt i en undersøgelse af arbejde med modellering i en række projekter, der anvender en blanding af tavler og CASE-værktøjer til at understøtte arbejdsprocessen. Knight-prototypen kører på en stor, trykfølsom elektronisk tavle og gør brug af gestures (fagter) til skabelse og manipulering af grafiske elementer. Tegnes eksempelvis en kasse, genkender Knight automatisk denne og omdanner den til en UML-klasse. For at understøtte kreativitet og fleksibilitet er det også muligt at skabe uformelle og ukomplette diagrammer. Den trykfølsomme elektroniske tavle og den lettilgængelige interaktionsform gør det muligt at samarbejde på samme vis som omkring en traditionel tavle. Ydermere er der i Knight-projektet fokus på understøttelse af samarbejde ved brug af eksisterende CASE-værktøjer. Knight er derfor integreret med eksisterende CASE-værktøjer, hvilket muliggør brug af Knight til kreative samarbejdssituationer og CASE-værktøjer til tekniske og individuelle opgaver. Yderligere information om Knight-projektet kan fås ved at sende til eller ved at besøge 11

12 CPN2000: Avancerede interaktionsteknikker til grafiske systemer Af Michel Beaudouin-Lafon, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet CPN2000-projektet er et igangværende forskningsprojekt, der har til formål at udforske avancerede grafiske interaktionsteknikker og konstruere et værktøj til editering og simulering af Farvede Petri Net. Projektet startede for et år siden og der er allerede udviklet en fungerende model, som demonstrerer en række nye interaktionsteknikker og deres integration i en konsistent brugergrænseflade. I modsætning til traditionelle grafiske applikationer bruger værktøjet ikke menubjælker, scrollbars eller dialogbokse, og man skal ikke vælge objekter, før man kan arbejde med dem. Vinduer er erstattet af sider som kan placeres sammen i ringbind ; dette gør det lettere at skifte mellem forskellige dele af et projekt og organisere arbejdet imellem delene. Grænsefladen er visuelt simplere og hurtigere i brug end en traditionel, vinduesorienteret grænseflade. Figur 1 Figur 1. Denne figur viser tre "ringbind". Det nederste ringbind indeholder 6 "sider", hvoraf den anden er synlig. Venstre side af skærmen er indekset, som giver adgang til alle værktøjer og sider i systemet. Ved siden af indekset ses en cirkulær kontekstafhængig menu til at manipulere sider med. De to sider foroven viser samme del af et diagram i forskellige skaleringer. Over den nederste side ses en gennemsigtig værktøjspalette, kontrolleret med venstre hånd, til at ændre farve og linietykkelse på objekter. Til venstre er en mere traditionel værktøjspalette med kontrolknapper til at styre simulationen af det Farvede Petri Net. En trackball, styret med venstre hånd (hvis man er højrehåndet), supplerer musen. Kombinationen af mus og trackball gør det muligt at zoome og ændre størrelse på objekter ved at trække i dem med begge hænder, som man ville gøre det med fysiske objekter. Det er også muligt at flytte et objekt med den ene hånd, mens man med den anden bladrer gennem siderne for at finde objektets endelige placering. 12

13 Figur 2 Figur 2. En trackball i venstre hånd sammen med musen i højre gør det muligt at udvikle mere effektive interaktionsteknikker. Venstrehåndede brugere kan selvfølgelig vende opstillingen omvendt. En anden interaktionsteknik involverende begge hænder består i at flytte en gennemsigtig værktøjspalette med venstre hånd og klikke gennem palettens værktøjer med højre. Undersøgelser har vist, at denne type interaktion er op til 40% hurtigere end brug af traditionelle paletter, hvor objekt og værktøj vælges hver for sig. Endelig bruges også cirkulære menuer, der dukker op, hvor man højreklikker på musen. Disse menuer giver op til tre gange hurtigere valg af menuindgange end traditionelle, lineære menuer. Hvis man flytter musen hurtigt nok i den rigtige retning, udføres kommandoen uden at menuen dukker op. Dette giver mulighed for endnu hurtigere adgang til kommandoer uden behov for at lære tastaturgenveje. Den nye grænseflade kombinerer disse interaktionsteknikker på en måde, som letter arbejdet for Petri Net designere. For eksempel, for at justere objekters indbyrdes position kan man skabe en hjælpelinie og sætte objekterne fast på den. Hvis man flytter linien, følger objekterne med og bevarer afstand og position i forhold til hinanden. Objekters udseende kan ændres ved at kopiere parametre direkte fra et objekt til et andet. I begge tilfælde manipuleres objekter hurtigt og direkte uden brug af selektioner, komplicerede dialogbokse og eksplicitte kommandovalg. Den nye brugergrænseflade bliver designet via studier af brugere af Farvede Petri Net. Igennem hele designprocessen bliver ideer udviklet og integreret i tæt samarbejde med det nye værktøjs kommende brugere. Andre anvendelsesområder vil med fordel kunne bruge samme interaktionsteknikker og samme type designproces. Projektet udføres under Devise-gruppen, et samarbejde mellem tre forskningsgrupper ved Aarhus Universitet. Gruppen omkring Menneske-Maskin Interaktion bidrager med viden om interaktionsmetoder og brugergrænseflader. Forskningsgruppen inden for objektorienterede sprog, BETAgruppen, leverer det programmeringssprog og de værktøjer, der anvendes til implementationen. Den tredje gruppe er gruppen omkring Farvede Petri Net, som bidrager med teorien bag det editeringsog simulationsværktøj, der er under udvikling. Projektet finansieres af CIT, Hewlett-Packard og Microsoft, og har 10 medarbejdere. Den første officielle version af det nye værktøj er planlagt til september Det vil køre primært på PC er med et OpenGL-kompatibelt videokort, men også under MacOS og forskellige versioner af Unix (herunder Linux). Kontaktpersoner: professor Michel Beaudouin-Lafon, Datalogisk Institut tlf.: , programmør Anne Ratzer, Datalogisk Institut tlf.: , 13

14 Partnere søges til fortsættelse af projektet om Avancerede interaktionsteknikker til grafiske systemer Projektet om avancerede interaktionsformer, der er beskrevet ovenfor og præsenteret på medlemsmødet den , er interesseret i at finde partnere til en fortsættelse af projektet. Det primære formål med projektet er at udvikle avancerede grafiske interaktionsteknikker, herunder brug af 2 mus, såkaldte "toolglass", cirkulære menuer mv. som beskrevet ovenfor. Et væsentligt resultat af projektet vil være en værktøjskasse/framework, der gør det muligt at udvikle applikationer, der benytter sig af de nye interaktionsformer. I første fase af projektet er udviklet en editor til Farvede Petri Net; men de nye interaktionsformer er udviklet til at støtte interaktive applikationer, der har en kombination af text og grafik. Hewlett Packard og Microsoft har støttet første fase af projektet, bl.a. fordi Microsoft er interesseret i den underliggende teknologi, og Hewlett Packard, fordi de er brugere af Farvede Petri Net. Editoren til Farvede Petri Net vil snarest blive taget i brug internt på universitetet, og en ekstern version forventes at være klar til sommer. Det er herefter tanken at fortsætte projektet med at udvikle nye applikationer, der baserer sig på det underliggende toolkit/framework samt videreudvikle dette. I den forbindelse søger vi samarbejdspartnere, der kunne være interesseret i at afprøve og videreudvikle de nye interaktionsformer. Dvs. et eller flere firmaer, der har lyst og ressourcer til at deltage i udvikling og afprøvning af sådanne applikationer. Da der er behov for en del udviklingsarbejde, vil det være nødvendigt, at der findes midler, der kan finansiere egentligt udviklingsarbejde. Der kan læses yderligere om projektet på Henvendelser kan gå via undertegnede: direktør Ole Lehrmann Madsen, Alexandra Instituttet A/S tlf.: , eller direkte til: professor Kurt Jensen, Datalogisk Institut tlf.: , lektor Søren Christensen, Datalogisk Institut tlf.: , 14

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 1 December 1999 Alexandra i støbeskeen Af Michael Holm, formand for bestyrelsen, Alexandra Instituttet A/S Alexandra er kommet godt igennem den første udviklingsfase,

Læs mere

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1 2001

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1 2001 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 1 2001 April 2001 Generelt Af vicedirektør Gitte Møldrup Nielsen, Alexandra Instituttet A/S For Alexandra Instituttets vedkommende har første kvartal 2001 været præget

Læs mere

Alexandra Instituttet A/S. broen mellem it-forskning og erhvervsliv

Alexandra Instituttet A/S. broen mellem it-forskning og erhvervsliv Alexandra Instituttet A/S broen mellem it-forskning og erhvervsliv Forskningsbaseret aktieselskab Offentlig/privat brobygger Medlemsdrevne aktiviteter Aktiv matchmaking Netværkende organisation Synlig

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Avanceret 3D projektion

Avanceret 3D projektion Avanceret 3D projektion Deltagere/partnere: CAVI, Aarhus Universitet Aarhus Universitet Åbogade 34D 8200 Århus N Centerleder Kim Halskov, Afdelingsleder Morten Lervig, Telefon: 8924 9241 Mail: info@cavi.dk

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Personlige oplysninger. Michael Alrøe. Uddannelse. Kurser og efteruddannelse. Michael Alrøe. Navn Fødselsår 1964 LinkedIn

CURRICULUM VITAE. Personlige oplysninger. Michael Alrøe. Uddannelse. Kurser og efteruddannelse. Michael Alrøe. Navn Fødselsår 1964 LinkedIn CURRICULUM VITAE Personlige oplysninger Navn Fødselsår 1964 LinkedIn Michael Alrøe http://www.linkedin.com/in/alroe Uddannelse 1988 Dataingeniør, Ingeniørhøjskolen Århus Teknikum 1985 Student (Matematik/Fysik),

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Optimized Brain reading (C-63) Deltagere/partnere: Brainreader Institut for datalogi, Aarhus Universitet Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version: c-63

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Studieordning del 4-2014

Studieordning del 4-2014 Studieordning del 4-2014 Fagbeskrivelser Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 4 Fagbeskrivelser 1. Faget Programmering (PRO)...2 2. Faget

Læs mere

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet...

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet... Indhold 1 Ordliste 2 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger.................................. 3 2.2 Problemformulering................................ 4 2.3 Problemafgrænsning................................

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Innovationsprocesser: Uge 1.1: Intro

Innovationsprocesser: Uge 1.1: Intro Innovationsprocesser: Uge 1.1: Intro Kursusintro Om de mange aspekter af innovation Centrale innovationsbegreber, professor, dr. scient. Centerleder, Pervasive Healthcare CS/AU & Alexandra Instituttet

Læs mere

Simulering af dynamiske systemer

Simulering af dynamiske systemer 04-04-01/SG Simulering af dynamiske systemer 1 Simulering af dynamiske systemer - er ikke længere forbeholdt eksperter Søren Gundtoft er ansat som lektor ved Ingeniørhøjskolen i Århus men er for tiden

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Testservice med anvendelse af Microsoft software.

Testservice med anvendelse af Microsoft software. Testservice med anvendelse af Microsoft software. Få offentlig nøgle fra installeret signeringscertifikat 1. Klik Start Kør på den pc eller server hvor signeringscertifikatet er installeret. 2. Skriv MMC

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Illumi bidrager til dansk softwareeksport

Illumi bidrager til dansk softwareeksport Case Systematic Illumi bidrager til dansk softwareeksport Illumi leverer software til Danmarks største privatejede softwareproducent. Globalt ekspanderende Systematic kunne have bygget sit eget website,

Læs mere

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde Gr. 680 Morten V. Pedersen Morten L. Jørgensen Sune Studstrup Peter Nejsum Gr. 620 Jesper H. Pedersen Gavin Murray Kap 1 - Sammendrag VoIP++ er en ny innovativ

Læs mere

Industri & Design Forum 2015

Industri & Design Forum 2015 Velkommen Agenda for dagen Mød eksperterne The Future of Making Things Udstillere Industri & Design Forum 2015 Den 22. september 2015 i Roskilde Den 23. september 2015 i Horsens Tilmelding Industri & Design

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Oversigt. Hvem er jeg? Hvad lavede jeg i 1983 Optakten E-mail til Californien Baggrunden i 1983.dk bliver til Referencer

Oversigt. Hvem er jeg? Hvad lavede jeg i 1983 Optakten E-mail til Californien Baggrunden i 1983.dk bliver til Referencer Oversigt Hvem er jeg? Hvad lavede jeg i 1983 Optakten E-mail til Californien Baggrunden i 1983.dk bliver til Referencer Klaus Hansen (tidl. DIKU) E-mailjubilæum 2013-02-11 1 / 13 Hvem er jeg? cand. scient.

Læs mere

Studieordning del 4-2014

Studieordning del 4-2014 Studieordning del 4-2014 Fagbeskrivelser Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.2 Revideret januar 2015 Side 0 af 10 Indhold del 4 Fagbeskrivelser 1. Faget Programmering (PRO)...2 2. Faget

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Projekt Sundhedsbarometer

Projekt Sundhedsbarometer Projekt Sundhedsbarometer Præsentation af resultater Caretech Innovation, projekt C-02 0 Projekt partnere Caretech Innovation, Alexandra Instituttet A/S Wei-con ApS Mercon A/S Aarhus Universitet, Institut

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

It i gymnasiet En ny start

It i gymnasiet En ny start It i gymnasiet En ny start Michael E. Caspersen Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet It for alle It, et alment fag kreativt revolutionerende grænseoverskridende meningsfuldt udbud for alle inspiration

Læs mere

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Fag: Projektet omhandler emner fra fagene Software Design og Software Konstruktion. Formål: Formålet med projektet er at give dig mulighed for sammen

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis Holbæk Regionens Erhvervsråd Forretningsudvikling i teori og praksis Forretningsudvikling teori Dagsorden v/jesper Salling Nielsen Forretningsudvikling praksis v/arkitekt Thomas Kullegaard Jesper Salling

Læs mere

SLUTBRUGER MANUAL. onmap.dk Slutbruger Manual Dansk Version 0.1 Side 1

SLUTBRUGER MANUAL. onmap.dk Slutbruger Manual Dansk Version 0.1 Side 1 SLUTBRUGER MANUAL onmap.dk Slutbruger Manual Dansk Version 0.1 Side 1 Denne manual beskrive hvordan en slutbruger kan benytte onmap.dk race protalen til at se den specialiseret Løbs portal med GPS tracking,

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem gunnar.kramp@alexandra.dk Alexandra Instituttet A/S Anvendelsesorienteret forskning Pervasive computing it i alting Viden baseret på den nyeste forskning

Læs mere

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Netværkets organisering Hvad er vi sat i verden for? at bygge bro mellem vidensinstitutioner og produktionsvirksomheder med højværdiproduktion med henblik

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Curriculum vitae. Personlige oplysninger. Præsentation. Projekterfaring

Curriculum vitae. Personlige oplysninger. Præsentation. Projekterfaring Curriculum vitae Personlige oplysninger Navn: Michael Sig Adresse: Hesseløgade 4, 3.th. 2100 København Ø Telefonnr.: 40 97 50 49 www: www.sig-logik.dk Email: michael@sig-post.dk Alder: 32 år (født d. 21.9.1974)

Læs mere

Jacob Nordfalk. Ingeniørhøjskolen i København. Nykøbing F itvisioncenter 24. februar 2004

Jacob Nordfalk. Ingeniørhøjskolen i København. Nykøbing F itvisioncenter 24. februar 2004 Genbrugelige komponenter og designmønstre i Java Jacob Nordfalk Ingeniørhøjskolen i København Nykøbing F itvisioncenter 24. februar 2004 Program Om Jacob Nordfalk introduktion (ikke-teknisk del) Komponentbaseret

Læs mere

Industriel 3D måleteknik og digitalisering

Industriel 3D måleteknik og digitalisering Industriel 3D måleteknik og digitalisering Enestående service, professionelle teknikere og det bedste udstyr i verden gør Zebicon banebrydende indenfor industriel 3D scanning, 3D måling og digitalisering.

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015 ENERGIPOLITISK KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG 26. MARTS 2015 Fjernvarmeindustrien (DBDH & FIF Marketing) inviterer til energipolitisk fjernvarmedag i Fællessalen på Christiansborg den 26. marts kl. 13.30-17.30

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Markedsføring med IT som værktøj

Markedsføring med IT som værktøj Markedsføring med IT som værktøj Søren Koed Lars Frandsen Præsentation Hvem er vi? Søren Koed & Lars Frandsen Cand.merc studerende i international virksomhedsøkonomi HA afgangsprojekt indenfor internettets

Læs mere

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication Totalløsning til videokonferencer og præsentationer Visual & Unified Communication Idéer kommer hurtigere rundt end mennesker Effektiv kommunikation er altafgørende for at drive en produktiv og bæredygtig

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005 Ledig 28. februar 2005 Født 1968 Civilstand Gift, 2 børn IT-erfaring Siden 1988 Personprofil Gunnar har gennem de seneste 15 år arbejdet med mange forskellige aspekter af systemudvikling inden for en bred

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 3 2001

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 3 2001 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 3 2001 November 2001 Generelt Af vicedirektør Gitte Møldrup Nielsen, Alexandra Instituttet A/S Alexandra Instituttet har mange forskellige typer af medlemsvirksomheder

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Anne Lippert, Overlæge, vice-institutleder, Dansk Institut for Medicinsk

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Arbejdet under forandring v. professor Susanne Bødker, Center for New Ways of Working, Aarhus Universitet.

Arbejdet under forandring v. professor Susanne Bødker, Center for New Ways of Working, Aarhus Universitet. Arbejdet under forandring v. professor Susanne Bødker, Center for New Ways of Working, Aarhus Universitet. Arbejdet gennemgår kraftige forandringer i disse år. Flere og flere arbejdsopgaver består i at

Læs mere

2. Metode. 2.1 Interessentanalyse Interessenterne i projektet er vist i nedenstående figur: Aftalekalenderprojektet. Indledning

2. Metode. 2.1 Interessentanalyse Interessenterne i projektet er vist i nedenstående figur: Aftalekalenderprojektet. Indledning 2. Metode Indledning Projektet er udført med flg. faser: Foranalyse (uden iterationer) Analyse (udarbejdelse af kravspecifikation afsnit 9.1, herunder use case beskrivelser afsnit 9.2) Design af skærmbilleder

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse 1 Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse Kl. 09.00-12. 00 "Drop-In" Opsøgende erhvervsdialog med Bygge- og anlægsbranchen: Københavns Erhvervscenter's team for for Bygge- og anlægbranchen

Læs mere

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Personlig og faglig udvikling Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Program for MM3 Supervision på studiejournaler og portofolier Hvilke kompetencegab er identificeret? Hvordan fyldes kompetencegabet

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Virtualisering af. v. / Ib Tordrup

Virtualisering af. v. / Ib Tordrup 1 2 Agenda Introduktion af ÅF Introduktion af VF Virtualisering af VF Opsummering og Spørgsmål 3 ÅF Energy 1 000 employees Industry 1 400 employees Infrastructure 1 200 employees Technology 800 employees

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 WWW Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 Arbejdstitel: "Internet på hovedet" Projektet tager udgangspunkt i det formelt

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Konsulent resume. Referencer Svend Holm Henriksen IT-udviklingschef Region Syddanmark +45/76631169 svend.holm.henriksen@regionsyddanmark.

Konsulent resume. Referencer Svend Holm Henriksen IT-udviklingschef Region Syddanmark +45/76631169 svend.holm.henriksen@regionsyddanmark. Konsulent resume Navn: Adresse: Kemal Pajevic Klingstrupvænget 105, 2-tv 5230 Odense M Telefon: 29726221 / 63130411 Email: kemal@pajevic.dk Født: 31.07.1982 Civilstand: Gift Jeg er en meget åben og udadvendt

Læs mere

Kravspecifikation for bibos1

Kravspecifikation for bibos1 Oktober 2011 Projekt for Århus Kommunes Biblioteker i samarbejde med Odense Centralbibliotek og Silkeborg Bibliotekerne Indhold 1. Baggrund for projektet... 2 1.1 Projektets formål... 2 2. Tilbud... 3

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik Information til virksomheder om Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik Business Unit Erhvervsakademiet Lillebælt hse@vejlehs.dk tlf: 7216 2898 Hvorfor er det en god ide at have en IT-studerende

Læs mere