Lille hjælp til opsætning af side på computer i tekstbehandlingsprogrammet Word ( Microsoft )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lille hjælp til opsætning af side på computer i tekstbehandlingsprogrammet Word ( Microsoft )"

Transkript

1 Lille hjælp til opsætning af side på computer i tekstbehandlingsprogrammet Word ( Microsoft ) Disse sider er tænkt som hjælp til at opsætte en side til brug ved stilaflevering og andre opgaveafleveringer. Rigtig sidestørrelse Først sikrer man sig at man arbejder med den rigtige sidestørrelse, nemlig A4 ( 21 29,7 cm ). Vælg Sideopsætning i Filer-menuen, og marker A4 ud for Papir. Sørg også for at sideorienteringen er rigtig, vælg lodret under Retning. ( Man bør samtidig sikre sig at der ikke er valgt brugerdefineret papirformat : vælg sideattributter Microsoft Word Brugerdefineret : kontroller at knappen Tilpasset papirstørrelse ikke er krydset af. ) Margener Valget af margener er vigtigt for sidens udseende og tekstens læselighed. Valget af margener foretages i Dokumentlayout i Filer-menuen. Indermargen vælges så tilpas stor at teksten kommer fri af hullerne som alle sider på et eller andet tidspunkt skal forsynes med. Vælg derfor mellem 25 og 30 mm. Ydermargen vælges så stor at tekstlinierne får en passende længde. Man har gennem tiderne fundet ud af at en linie der rummer mellem 60 og 70 enheder ( bogstaver, tal, tegn og mellemrum ) giver den største læsevenlighed. Det gælder derfor om at vælge ydermargenen så stor at man rammer en sådan linielængde. Her spiller skriften og skriftstørrelsen selvfølgelig ind : Arbejder man med en indermargen på 25 mm og skriften Times New Roman i skriftstørrelse 10, er en ydermargen på 70 mm passende. ( Ved indermargen 30 mm altså en ydermargen på 65 mm ). Det kan synes en meget bred ydermargen, men prøv det, læsevenligheden er meget større, og de fleste lærere vil være glade for den ekstra store margen fordi de der kan få plads til kommentarer m. m. Arbejder man med en indermargen på 25 mm og skriften Times New Roman i skriftstørrelse 12, er en ydermargen på 50 mm passende. ( Ved indermargen 30 mm altså en ydermargen på 45 mm ). ( I Word kan man få at vide hvor mange enheder ( bogstaver, tal, tegn og mellemrum ) en linie rummer ved at markere linien og vælge Ordoptælling i menuen Formater. ) Top- og bundmargen kan vælges til 20 mm ; hvis man vil have sidehoved eller sidefod, kan topmargen henholdsvis bundmargen vælges lidt større. Sidehovedets / sidefodens afstand fra kanten vælges i Dokumentlayout i Filer-menuen. Sidehoved / sidefod Det kan være en god ide at lave et sidehoved ( eller en sidefod ) som står på hver side og indeholder f. eks. opgavens titel, ens navn og klasse, dato og sidetal. Dette sidehoved kan passende gøres bredere end selve tekstens bredde, f. eks. sådan ( se sidehovedet på næste side ) :

2 Homo Faber Dansk stil Niels Hansen 2 b Side 2 af 12 Sidehovedets elevnavn og dato er anbragt med centertabulatorer, sidetallet er anbragt med højretabulator ; sidetallet er indsat med #-knappen i sidehoved / sidefod-værktøjslinien der fremkommer når man vælger Sidehoved og sidefod i Vis-menuen ( eller dobbeltklikker i feltet hvor sidehoved / sidefod befinder sig ). Skrifter Det er vigtigt at vide lidt ( meget lidt ) om forskellige skrifttyper. Der findes i tusindvis af forskellige skrifter. De mest almindelige dem vi bruger til at lave almindelige tekster med falder i nogle grupper. To af de vigtigste er : Antikva-skrifterne ( Roman ), også kaldt serif-skrifter, har seriffer, de små afslutningsstreger på bogstaverne : Homo faber serif serif Antikva-skrifterne er meget velegnede til brødtekst, den løbende tekst, men kan også sagtens bruges til overskrifter som kapiteloverskrift ( hovedrubrik ), hovedafsnit ( mellemrubrik ) og underafsnit ( underrubrik ). Grotesk-skrifterne ( Gothic ), også kaldt sans serif-skrifterne, har ingen seriffer : Homo faber Grotesk-skrifterne er meget velegnede til overskrifter af alle slags, men er ikke egnede til brødtekst i større mængde hvor de kan virke monotone. De fleste skrifter findes desuden i en række forskellige skriftsnit, f. eks. : ordinær / regular / roman / plain kursiv / italic fed / bold fed kursiv / bold italic Kursiv giver en god fremhævelse, den skiller sig godt ud fra den løbende tekst og bringer ikke for stor uro i spalten. Fed ( egl. halvfed ) giver en kraftig fremhævelse ; den kan genere læsningen, men den springer afgjort i øjnene. Understregning er et levn fra skrivemaskinens dage. Den bruges ikke i computertypografi. Understregning er også grim fordi den gennemskærer skriftens underlængder ( går her gennem g ernes underlængde ). Brug i stedet kursiv eller fed når noget skal fremhæves. Eksempler på skriftnavne Pc ( Microsoft ) Pc ( Corel ) Antikva Times Times New Roman Times New Roman Grotesk Helvetica Arial Swiss 721

3 Lille hjælp til sideopsætning på computer Falkonergårdens gymnasium og HF Jo Side 3 af 12 Brødtekst Til brødteksten den løbende, eller almindelige tekst vælges en antikva-skrift, f. eks. Times i størrelsen 10, 11 eller 12. Efter hvert afsnit indsættes et linieskift ( ). Dette vises normalt ikke i teksten, men man kan se afsnitstegnene hvis man klikker på -knappen i værktøjslinien ( disse tegn printes ikke ud ). Første afsnit efter overskrift ( se ovenfor ) har ingen indrykning, men til markering af følgende afsnit rykker man første linie lidt ind, således at teksten bliver opdelt i synlige afsnit. Indrykningen, der altså ikke forekommer efter overskrift og heller ikke efter blank ( tom ) linie, plejer man normalt at sætte til 1 geviert, svarende til tekstens størrelse : i Afsnit i Format-menuen skriver man under Speciel Første linie i feltet 10 pkt ( ved en 10-punkt skrift ) eller 12 pkt ( ved en 12-punkt skrift ), dermed rykkes teksten ind så det svarer til det som bogstavet»m«fylder ( 1 geviert ). Selvfølgelig kan man også gøre det med tabulatoren : Vælg Tabulator i Formatmenuen og indsæt en venstretabulator 0,35 cm inde ( ved en 10-punkt skrift ), eller 0,42 cm inde ( ved en 12-punkt skrift ). I stedet for at skrive tallene 0,35 / 0,42 kan man også her bare skrive 10 pkt eller 12 pkt. Word omregner selv. Anvendelse af mellemrumsen ved indryk til markering af nyt afsnit skal undgås, da ordmellemrummet i en typografisk skrift ikke er en fast størrelse. Man kan også markere hvert nyt afsnit ved at lægge en tom eller blank linie ( mellemslag ) ind som herover. I så fald indrykkes afsnitsbegyndelsen ikke. Denne metode bruges ofte i kortere tekster, f. eks. vejledninger o. lign. Man får herved en kraftigere markering af opholdene, læseren får nemmere ved at holde pauser og at overskue stoffet. Men det giver oftest teksten et mere uroligt præg. Er der tale om egentlig læsetekst, er indrykninger afgjort at fortrække. Justering Om man skal lade teksten være venstre-justeret ( løs bagkant ), eller om man skal sætte justeringen til lige margener ( fast bagkant ), afhænger af tekstspaltens bredde. Hvis den er forholdsvis bred, kan man godt sætte den til lige margener ( som her ), men så bør man også sætte den automatiske orddeling til, og det kræver at man har installeret og aktiveret ordbøger. Ved smallere tekstspalte ( 5 cm og derunder og lige margener bliver ordmellemrummene ofte for store, her er det bedre at vælge venstre-justeret. Venstre-justeret Lige margener Ordbøger, stavekontrol og orddeling Hvis man har installeret ordbøger i Word normalt følger dansk og engelsk ordbog med, men andre kan fås til de fleste sprog, sørger man for at skabe forbindelse mellem teksten og den passende ordbog : man markerer teksten og vælger i Funktioner-menuen under Sprog det ønskede sprog. Man kan nu vælge stavekontrol i Funktioner-menuen og få teksten kontrolleret for skrivefejl. Man kan når teksten er forbundet til den rette ordbog også vælge Orddeling i Funktioner-menuen, hvorefter Word automatisk foretager en orddeling. Man bør dog i orddelingsdialogen under Orddeling i Funktioner-menuen sætte Delezone til 0,6 cm og Største antal gentagne bindestreger til 3. Linieafstand Linieafstanden ( skydningen ) er normalt ved Enkelt linieafstand sat til 120 % af brødtekstens punktstørrelse : ved en 10-punkt skrift er linieafstanden således 12 punkter, ved en 12-punkt skrift 14 ( egl. 14,4 ) punkter. I typografisprog taler man om 10 / 12 ( siges 10 på 12 ) eller 12 / 14,4 ( 12 på 14,4 ) når man beskriver forholdet mellem brødtekststørrelsen og linieafstanden.

4 Lille hjælp til sideopsætning på computer Falkonergårdens gymnasium og HF Jo Side 4 af 12 Imidlertid er Word her lidt anderledes : Enkelt linieafstand ved en 10-punkts skrift er kun ca. 11 punkter og ved en 12-punkt skrift knap 13,5 punkter, og det er især ved lidt længere linier afgjort for lidt. Sæt derfor hellere linieafstanden til et bestemt antal punkter, og gå normalt ikke under 120 % af skriftstørrelsen, altså ved en 10-punkt skrift en linieafstand på 12 punkter eller mere og ved en 12- punkt skrift en linieafstand på 14,5 punkter eller mere. Henrik Birkvig anbefaler i sin bog : Typografi og desktop publishing ; Forlaget Grafisk Litteratur, 2000 :»I brødtekster bør linieafstanden være mindst 3p større end skriftens størrelse ( f. eks. 10 / 13, 11 / 14 )«. Den tekst du læser her er netop Brødtekst 10 / 13. Man sætter linieafstanden i Afsnitsdialogen ( Format-menuen ). Man indsætter simpelthen det hele antal punkter man ønsker, ud for bjælken Præcis under Linieafstand. Stor opgave ( 3. g og 2. HF ) kræver desværre 1,5 linies linieafstand. 1 I Dansk stil og lign. ( f. eks. Historieopgaven ) kan man med fordel vælge 11 / 14 til brødteksten hvis man bruger Times New Roman. I Sprogstile bliver man populær hos sin sproglærer, hvis man vælger en meget større linieafstand. Vælg 36 eller 42 punkters linieafstand eller mere ( 48 ) så læreren kan få plads til kommentarer over teksten uden at det bliver ulæseligt. Prøv det! Fodnoter I større opgaver, danskopgaven, historieopgaven og den store opgave i 3. g og 2. HF har man tit brug for et fodnotesystem. En fodnote bør normalt stå på samme side som teksten den hører til, og ikke sidst i teksten. Om man vælger fortløbende nummerering eller man vil lade nummereringen begynde forfra på hver side, er en smagssag. Disse valg foretager man i Indsæt-menuen fodnote ( Indstillinger ). Overskrifter Ved længere tekster har man brug for overskrifter til at markere indholdet af teksten, til at markere dens opbygning og til at vise hierarkiet i opbygningen, således at det hele bliver overskueligt. Hierarkiet viser man ved at gøre overskrifterne typografisk forskellige. Hvor mange niveauer man har brug for, afhænger selvfølgelig af teksten ; men i vores skoleverden har man nok sjældent brug for mere end to, måske tre niveauer, f. eks. : titeloverskrift ( hovedrubrik ) hovedafsnit ( mellemrubrik ) underafsnit ( underrubrik ) Det er vigtigt, at disse overskrifter klart skiller sig ud fra brødteksten, man vælger derfor en anden størrelse, et andet skriftsnit eller en anden typografi eller en kom- 1 Når der i»generel vejledning om større skriftlig opgave«kræves et maksimalt omfang på 15 maskinskrevne A4-sider med 1,5 linies linieafstand, så er det selvfølgelig en højst uklar størrelse, for der siges ikke noget om hvilken skriftstørrelse eller hvilken spaltebredde man har i tankerne. Man burde i stedet have angivet hvor mange bogstaver / tegn / tal ( med eller uden mellemrum ) man ønsker. ( 15 maskinskrevne A4-sider, med en margen på 2 cm, sat med Courier 12 / 1,5 linie svarer til ca trykenheder uden mellemrum og til ca trykenheder med mellemrum ). Men bestemmelsen om at teksten skal sættes med 1,5 linies linieafstand uden angivelse af spaltebredde er forældet, den stammer fra skrivemaskinens dage og bør snarest revideres fordi den stiller sig i vejen for et hensigtsmæssigt layout af en skriftlig opgave.

5 Lille hjælp til sideopsætning på computer Falkonergårdens gymnasium og HF Jo Side 5 af 12 bination af disse. ( Hvordan de professionelle gør det, kan man få inspiration til at lære ved at slå op i en almindelig bog fra et af de kendte forlag, eller ved at slå op i en avis, f. eks. Politiken ). Det kunne f. eks. se sådan ud : ( Læg mærke til at der ikke sættes punktum, kolon el. lign. i overskrifter! )

6 Lille hjælp til sideopsætning på computer Falkonergårdens gymnasium og HF Jo Side 6 af 12 Opgavetitel Indledning Udgangspunktet for denne opgave er Georg Büchners skuespil»woyzeck«fra Det er vel nok hans mest kendte værk, og det er den dag i dag, mere end 150 år efter, stadigvæk en klassiker inden for litteraturen Skuespillets hovedtræk Forud for analysen vil jeg ganske kort ridse handlingens hovedtræk op og nævne de vigtigste personer 1. scene I 1. scene optræder der kun to personer, hovedpersonen, soldaten Woyzeck, og hans overordnede, Kaptajnen. Woyzeck er kaptajnens oppasser, altså hans underordnede I denne opstilling er der til overskrifterne anvendt samme skrift ( en antikva-skrift ) som til brødteksten ( 10 punkter ), bare i andre skriftsnit og størrelser : Opgavetitlen ( hovedrubrik ) : 20 punkter, fed, med god afstand efter Indledning og Skuespillets hovedtræk ( mellemrubrik ) : 12 punkter, fed 1. scene ( underrubrik ) : 10 punkter, fed og kursiv Det kan selvfølgelig gøres på mange andre måder. Det vigtige er at overskrifterne skiller sig klart ud fra teksten, dog uden at virke overdrevne og larmende. Man kunne også til overskrifterne vælge en anden skrift, f. eks. en grotesk-skrift, som her : Opgavetitel Indledning Udgangspunktet for denne opgave er Georg Büchners skuespil»woyzeck«fra Det er vel nok hans mest kendte værk, og det er den dag i dag, mere end 150 år efter, stadigvæk en klassiker inden for litteraturen Skuespillets hovedtræk Forud for analysen vil jeg ganske kort ridse handlingens hovedtræk op og nævne de vigtigste personer 1. scene I 1. scene optræder der kun to personer, hovedpersonen, soldaten Woyzeck, og hans overordnede, Kaptajnen. Woyzeck er kaptajnens oppasser, altså hans underordnede

7 Lille hjælp til sideopsætning på computer Falkonergårdens gymnasium og HF Jo Side 7 af 12 Typografier I Word betyder»typografi«en samling formateringsordrer der er samlet under et bestemt navn. Når man har skrevet et stykke tekst og ønsker at det skal fremtræde på en særlig måde, kan man tildele det en bestemt»typografi«, enten en af de standardtypografier som Word er forsynet med, eller en som man selv laver. Disse typografier vælger man enten i typografi-vinduet i menulinien eller i Formatermenuen Typografier. F. eks. arbejder jeg her i typografien Brødtekst 10 / 13, som jeg selv har lavet. Jeg skriver min tekst, og når jeg er færdig med afsnittet ( eller senere ), markerer jeg teksten ( ved at klikke med musen tre gange i det ) og går derefter op i typografivinduet og vælger Brødtekst 10 / 13. Dermed overfører jeg til den markerede tekst på én gang en række formateringsordrer som jeg har samlet under dette navn : skrift ( font ) skriftsnit ( ordinær / regular / roman / plain eller kursiv / italic eller fed / bold eller fed kursiv / bold italic ) skriftstørrelse eventuelt indryk linieafstand justering afstand til foregående og efterfølgende afsnit eventuelle tabulatorindryk sprog ( til brug ved stavekontrol / orddeling ) m. m. Lav typografien Brødtekst 10 / 13 Gå ind i Formater-menuen, vælg Typografi. Klik på Ny. I det vindue der nu kommer frem, skriver du under Navn : Brødtekst 10 / 13. Klik så på knappen : Format og vælg : Skrifttype. Der kommer et nyt vindue frem. Her vælger du under Skrifttype : Times New Roman, under Typografi : Normal, under Størrelse : 10. Klik så på OK. Du er nu tilbage i vinduet Ny typografi. Klik igen på Format, vælg denne gang Afsnit. I Afsnit-vinduet der nu dukker op, vælger du i bjælken under Linieafstand : Præcis og skriver i feltet 13 pkt. I bjælken under Justering vælger du : Lige margener ( eller hvad du nu ønsker ). Klik OK. Du er igen tilbage i vinduet Ny typografi. Klik igen på Format, vælg Sprog : Dansk. Klik igen på OK. I vinduet Ny typografi klik på OK. I vinduet Typografi klik på Luk. Du er nu færdig med at lave typografien Brødtekst 10 / 13. Gå op i Typografivinduet i menulinien, klik på trekanten og se at din nylavede Brødtekst 10 / 13 ligger der. Den ligger der. Lav typografien Brødtekst 10 / 13 indryk Gå ind i Formater-menuen, vælg Typografi. Klik på Ny. I det vindue der nu kommer frem, skriver du under Navn : Brødtekst 10 / 13 indryk. I bjælken under Baseret på : vælger du Brødtekst 10 / 13, som du lige har lavet. Dermed overfører du alle de ordrer du lige har tildelt Brødtekst 10 / 13 til den ny Brødtekst 10 / 13 indryk. Nu skal du bare have tilføjet et indryk på en geviert i første linie. Klik på bjælken : Format og vælg : Afsnit. I Afsnit-vinduet vælger du i bjælken under Speciel : Første linie og skriver i feltet 10 pkt. Klik OK. I vinduet Ny typografi klik på OK. I vinduet Typografi klik på Luk. Gå igen ind i Typografi i Formater-menuen : I feltet til venstre markerer du Brødtekst 10 / 13. Klik på knappen Rediger : I bjælken under Typografi i næste

8 Lille hjælp til sideopsætning på computer Falkonergårdens gymnasium og HF Jo Side 8 af 12 afsnit vælger du Brødtekst 10 / 13 indryk. Klik OK. I vinduet Ny typografi klik på Luk. I vinduet Typografi klik på Luk. Gå igen ind i Typografi i Formater-menuen : I feltet til venstre markerer du Brødtekst 10 / 13 indryk. Klik på knappen Rediger : I bjælken under Typografi i næste afsnit vælger du Brødtekst 10 / 13 indryk ( hvis den ikke allerede er valgt ). Klik OK. I vinduet Ny typografi klik på Luk. I vinduet Typografi klik på Luk. Du har nu lavet typografien Brødtekst 10 / 13 indryk der er helt magen til Brødtekst 10 / 13, bortset fra at første linie i hvert afsnit rykkes 10 punkter ind. Samtidig har du sørget for at der, når du skriver i typografien Brødtekst 10 / 13 og indsætter et linieskift, automatisk skiftes til Brødtekst 10 / 13 indryk i det følgende afsnit. Skriver du derimod i typografien Brødtekst 10 / 13 indryk og indsætter et linieskift, fortsættes der i samme typografi. De typografier du nu har lavet og som du nu kan hente fra typografivinduet i menulinien, er kun tilføjet til det dokument du netop arbejder med. Hvis du vil have at de er tilgængelige i alle de ny dokumenter du laver, skal du sørge for at de tilføjes i skabelonen NORMAL.DOT ( Windows ) eller i skabelonen Normal ( intosh ). Gå igen ind i Typografi i Formater-menuen : I feltet til venstre markerer du Brødtekst 10 / 13. Klik på knappen Rediger : Klik i feltet : Føj til skabelon. Gentag det samme med typografien Brødtekst 10 / 13 indryk. Ved at bruge typografier til at formatere teksten med sikrer man sig at teksten får et ensartet præg. Desuden er det meget hurtigt at arbejde med når man først har fået sine typografier lavet, ikke mindst hvis man tildeler hver af de typografier man bruger mest en aturgenvej, således at man ved at trykke på en eller to er kan formatere et helt afsnit. Det kan derfor stærkt anbefales at man forsøger at sætte sig ind i hvordan man laver og bruger typografier eller får en, der kan det, til at vise det.

9 Lille hjælp til sideopsætning på computer Falkonergårdens gymnasium og HF Jo Side 9 af 12 Lær at bruge de rigtige specialtegn Der findes en række specialtegn som de fleste synes det er vanskeligt at finde på computeren, f. eks. anførselstegn, tankestreg, apostrof, udeladelsestegn m. m. På -computeren er det ikke så svært, på Windows-PC ere er det lidt mere besværligt, men de er der! Anførselstegn På dansk og tysk bruges følgende former : og» «På engelsk bruges : På fransk bruges : ( mellemrum efter «og mellemrum før» ) På spansk bruges : De stive former som man ser så ofte, kan ikke bruges, for de betyder noget andet : ' betyder fod, " betyder tomme, f. eks. : 7' 3" ( syv fod og tre tommer ). De rigtige anførselstegn skrives sådan ( markerer blot teksten ) : Windows-PC 2 alt alt + skift +, ( komma ) alt alt + 2 alt alt + 2 alt alt + skift + 2» alt alt + skift + h «alt alt + h alt alt +, ( komma ) alt alt + å alt alt + å alt alt + skift + å alt alt + skift + j alt alt + j Dobbelte anførselstegn Dansk»Dansk«Tysk»Tysk«Engelsk «Fransk» «Spansk» Svensk»Svensk» Norsk «Norsk» Enkelte anførselstegn Dansk Dansk Engelsk Tysk Svensk Ny form Apostrof Den rigtige apostrof ser sådan ud : Lad være med at bruge tegnet for fod : ' Windows-PC apostrof alt alt + skift + å Udeladelsestegn Windows-PC udeladelsestegn alt alt + x ( husk at der sættes mellemrum før og efter hvis det er et eller flere hele ord der er udeladt, men intet mellemrum før hvis det er en del af et ord der er udeladt : for fan ) 2 Tallet ( under Windows-PC ) es ind på det numeriske atur ( det til højre ) samtidig med at man holder alt-en nede.

10 Lille hjælp til sideopsætning på computer Falkonergårdens gymnasium og HF Jo Side 10 af 12 Tankestreg Der er forskel på tankestreg og bindestreg : bindestregen er helt kort, tankestregen er længere ( den franske, den spanske og den amerikanske tankestreg er endnu længere ). Windows-PC bindestreg tankestreg alt alt + - ( bindestreg ) engelsk / amerikansk tankestreg alt alt + skift + - ( bindestreg ) ( intet mellemrum før og efter ) fransk tankestreg alt alt + skift + - ( bindestreg ) ( mellemrum før og efter ) spansk tankestreg alt alt + skift + - ( bindestreg ) ( sættes : m m : mellemrum uden om indskuddet, ikke indeni ) Tyske bogstaver Windows-PC ä alt alt + æ Ä alt alt + skift + æ ö alt alt + ø Ö alt alt + skift + ø ü alt alt + u Ü alt alt + skift + u ß alt alt + s Franske bogstaver Windows-PC Accent aigu derefter bogstavet derefter bogstavet Accent grave ` ` derefter bogstavet ` derefter bogstavet Accent circonflexe ^ ^ derefter bogstavet ^ derefter bogstavet Trema derefter bogstavet derefter bogstavet Cédille ç alt alt + c Spanske bogstaver og tegn Windows-PC á derefter a derefter a é derefter e derefter e í derefter i derefter i ó derefter o derefter o ú derefter u derefter u ü derefter u derefter u ñ alt alt + n alt alt + skift + + ( plus ) alt alt + 1 ( tallet 1 )

11 Lille hjælp til sideopsætning på computer Falkonergårdens gymnasium og HF Jo Side 11 af 12 Lav dine egne aturgenveje i Word til PC Ovenfor er som aturgenveje i Word til PC valgt ASCII ID-genvejene der vist gælder i de fleste programmer. De er mildt sagt ikke særlig brugervenlige. Word til PC har i mange tilfælde også sine egne aturgenveje som man kan finde under menuen : Indsæt Symbol. Flere af disse aturgenveje er imidlertid så snurrige og vanskelige at huske at det kan være en fordel at lave sine egne til de mest brugte tegn. F. eks. kunne man som jeg har gjort vælge følgende : (tankestreg) alt + 1 (begyndende anførselstegn) alt + 2 (afsluttende anførselstegn) alt + 3 (begyndende enkelt anførselstegn) alt + 4 (afsluttende enkelt anførselstegn) alt + 5 (apostrof) alt + 6 (udeladelsestegn) alt + 7 Men hvordan gør man så det? Eksempel Tankestreg : Vælg i menuen Indsæt Symbol. I Symbolvinduet vælger du under kategori : Almindelig tegnesætning. Find i vinduet den korte tankestreg, marker den og tryk på en Genvejs I det nye vindue Genvejs sætter du indsætningsmærket i feltet : Tryk på ny genvejs og vælger på aturet : Alt + 1. Hvis du vil have Word til at gemme den nye aturgenvej i alle nye dokumenter vælger du : Gem ændringer i Normal. Hvis du kun vil have, at Word skal gemme ændringerne i det dokument du arbejder i, så vælger du den indstilling i : Gem ændringer i : (dokumentets navn). Tryk derefter på en Tildel. Du har nu lavet din egen aturgenvej for tegnet Tankestreg. Hvis du vil lave de øvrige genveje, fortsætter du på samme måde med de andre tegn eller dem du nu synes du har brug for. Når du er færdig, lav så et lille ark med dine egne aturgenveje som du kan printe ud og have liggende foran dig ved computeren, indtil du har lært dem udenad.

12 Lille hjælp til sideopsætning på computer Falkonergårdens gymnasium og HF Jo Side 12 af 12 Litteratur om emnet typografi Henrik Birkvig : Typografi og desktop publishing ; Forlaget Grafisk Litteratur, Eli Reimer : Længe leve typografien ; Forlaget Grafisk Litteratur, Jerry Pokorny : DTP og Layout ; IDG bøger Eric Mourier : Typografi og layout på skærmen ; Teknisk Forlag Christer Hellmark : Typografisk handbok. Utgiven av : Ordfront & Ytterlids. Stockholm ; Falkenberg Hans Peter Willberg, Friedrich Forssman : Erste Hilfe in Typografie ; Verlag Hermann Schmidt Mainz, Hans Peter Willberg : Wegweiser Schrift ; Verlag Hermann Schmidt Mainz, Rudolf Paulus Gorbach : Typografie professionell ; Galileo Press, Günter Schuler : Der Typo Atlas, SmartBooks Publishing, Hans Peter Willberg, Friedrich Forssman : Lesetypographie ; Verlag Hermann Schmidt Mainz, Friedrich Forssman, Ralf de Jong : Detailtypografie ; Verlag Hermann Schmidt Mainz, Hjemmeside Denne tekst kan hentes på Finn Johannessens hjemmeside : hvor der også ligger en række layoutforslag til f. eks. Stor opgave / Historieopgave / Danskopgave, samt til Sprogstile. Disse layoutforslag ( i Word ) ligger både i PCformat og i -format.»lille hjælp til opsætning af side på computer«er lavet i Word 2001 / InDesign og Acrobat 7 på en intosh-computer. 6. udgave Maj 2006 Finn Johannessen Falkonergårdens gymnasium og HF.

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Hvad bør du vide om layout og typografi

Hvad bør du vide om layout og typografi Hvad bør du vide om layout og typografi Når man vil lave en tekst, som andre skal læse, er det vigtigt at vælge en skrifttype, der er motiverende og inspirerende at læse for målgruppen. Derfor bør man

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Version 1.2: 23/8-2015. Vejledning. Rapportskabelon til Word 2010/2013

Version 1.2: 23/8-2015. Vejledning. Rapportskabelon til Word 2010/2013 Version 1.2: 23/8-2015 Vejledning Rapportskabelon til Word 2010/2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Installation af rapportskabelon... 3 Opret et nyt dokument til din rapport... 4 MIM Menu...... 5

Læs mere

Lundtofte Skole 2007/2008 Tekstbehandling WORD. Det vigtigste. Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word.

Lundtofte Skole 2007/2008 Tekstbehandling WORD. Det vigtigste. Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word. Tekstbehandling WORD Det vigtigste Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word. Åbn et nyt dokument. Klik Gem som og giv dit dokument et navn f.eks. Inger om Vietnam Brug

Læs mere

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave.

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave. Niels Erik Wille Universitetslektor (emeritus), cand.mag. Kurset Ret&Rigtigt F10 Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer:, og Perfect. Foreløbig udgave. Kapitæler / Small caps Kapitæler

Læs mere

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen Tekstbehandling Word 2007 Trin 1 Bodil Alexandersen Oktober 2011 Indhold: Grundlæggende regler... side 3 Indstil skærmbilledet... side 4 Midtstilling, Højrestilling og Understregning Fed og Kursiv skrift...

Læs mere

Indhold. OpenOffice Writer fortsættelse Side 1 af 14

Indhold. OpenOffice Writer fortsættelse Side 1 af 14 OpenOffice Writer fortsættelse Side 1 af 14 Indhold Indhold... 1 Tabulatorer... 2 Kontroltegn... 4 Indrykninger... 5 Punktopstilling... 5 Indstilling for tal og bogstaver... 7 Indstilling for punkttegn...

Læs mere

Vigtige funktioner i Word 2003

Vigtige funktioner i Word 2003 Vigtige funktioner i Word 2003 Indhold Husk... 2 Skrifttype... 2 Skriftstørrelse... 3 Overskrifter... 4 Andre vigtige funktioner... 5 Margen... 6 Linjeafstand... 7 Ordoptælling... 8 Sidetal... 10 Sidehoved

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Opgaver til modul 3 Word 97

Opgaver til modul 3 Word 97 Opgaver til modul 3 Word 97 Det følgende indeholder en stribe opgaver, der alle kan løses ved hjælp af Microsoft Word 97 samt Word 6.0 og 7.0. Alle opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til de opgaver,

Læs mere

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd 1 af 5 Nogle funktioner til tekstbehandling i Meningen med vejledningen her er at kursisterne i forbindelse med større skriftlige opgaver f.eks. Historieopgaven, Mini SSO, Større Skriftlig Opgave (SSO)

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Tekstbehandling. Trin 1

Tekstbehandling. Trin 1 Tekstbehandling Trin 1 Word 97/03 Bodil Alexandersen August 1999 Revideret oktober 2011 Indhold: Grundlæggende regler... side 3 Menulinie og værktøjslinier... side 4 Sidelayoutvisning (sidebredde og hele

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Typografier: Typografier er er punkt inden for design, som omfatter skrifttyper, linjeafstand/opsætning og linjeafstand altså en hel masse inden for skrift eller

Læs mere

Modul 14, Word 3. Ret eksisterende dokument 1

Modul 14, Word 3. Ret eksisterende dokument 1 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 14, Word 3 Ret eksisterende dokument 1 Dobbeltklik på dokumentet og tekstbehandlingen starter med dokumentet på skærmen Hvis du vil se mellemrum, NytAfsnit-tegn

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Videregående pc-vejledning

Videregående pc-vejledning 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 17: Tekstbehandling 6 Tabeller - 1 Tabeller kan benyttes til at vise data på en velordnet måde med tydelig afgrænsning mellem værdierne (tabellens rammer vises)

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Typografi og ombrydning

Typografi og ombrydning Opgaven: Ombrydning af annoncemateriale med redaktionel tekst til bagstik, bragt i Jyllands-Postens lørdagstillæg den 21. maj 2011 for Wonderful Copenhagen. En opgave Samsing Graphic har fremstillet af

Læs mere

Typografi & Ombrydning

Typografi & Ombrydning Typografi & Ombrydning H2 Portfolio Mette Bonde Ørskov Opgavebeskrivelse OPGAVE Steen Rørvang ønsker at få samlet tekster fra flere forskellige medier til et sammenhængende kompendie han kan bruge i engelskundervisningen.

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Opstilling af festsange med overskrift og vers.

Opstilling af festsange med overskrift og vers. Side 1 af 12 Opstilling af festsange med overskrift og vers. Spalter 1. Skriv overskrift og vers på normal måde. Lad os sige, at der er 7 vers, hvor de 6 skal stå i 2 spalter. Det sidste skal stå alene

Læs mere

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Af Maj Wedderkopp, december 2009 Opgavestrukturen er opgavens skelet, der allerede i indholdsfortegnelsen giver et overblik over opgaveelementerne. Sammen

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Word-5: Tabeller (2007)

Word-5: Tabeller (2007) Word-5: Tabeller (2007) Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da programmet blev

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997.

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997. Design til skærmen Af Kim Pedersen og Pernille Hansen Medieudformning Første skridt i medieudformningen er udarbejdelse af et flowchart. I modsætning til fx en trykt brochure, har brugeren i en skærmbaseret

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Sådan styrer du dine sidetal Word

Sådan styrer du dine sidetal Word Sådan styrer du dine sidetal Word Her vil du kunne finde guides til Word, om hvordan man indsætter sidetal. Der er også et afsnit om hvordan man oprette en automatisk indholdsfortegnelse. Sidetal Word

Læs mere

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse.

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse. Opgaven handler om at lave en avis med salg og køb af forskellige effekter. Avisen skal indeholde en titel og et antal spalter med overskrifter og annoncer i. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx

Læs mere

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac.

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac. Nordiske Studier i Leksikografi 13 (København 2015) Brug af stilark Vi vil gerne have at alle forfattere benytter den Word-fil som redaktionen har udarbejdet og sendt ud, både forfattere og redaktører

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Vejledning til Word på PC

Vejledning til Word på PC Nyborg Gymnasium Marts 2016/CN Vejledning til Word på PC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse... 2 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres... 3 Henvisninger, citater

Læs mere

Typograf i & Ombrydning

Typograf i & Ombrydning Typograf i & Ombrydning Brochure til Take5 (Ny opstartet virksomhed) Typograf i & Ombrydning/Dokumentation Opgave Jeg har før lavet en brochure til Take5, men de besluttede sig lige pludselig for at de

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Word-2: formatering af teksten

Word-2: formatering af teksten Word-2: formatering af teksten HUSK: når du kommer ud i enden af en linje, så skal du IKKE trykke på Enter-tasten, med mindre du VIL have nyt afsnit!! Programmet skifter automatisk til ny linje for dig.

Læs mere

Typografi og læselighed

Typografi og læselighed TYPOGRAFI OG LÆSELIGHED OM 08.01.03 Side 1 Typografi og læselighed Hvis meningen med dine ord er, at de skal læses, er du nødt til at overveje tekstens læselighed. Desktop publishing har gjort typografien

Læs mere

Typografi og ombrydning

Typografi og ombrydning Typografi og ombrydning Dugaard Cattle I dette kernefagområde har jeg udarbejdet et layout til en kogebog for Daugaard Cattle. Daugaard Cattle ville gerne have lavet et layout/udkast til en kogebog, som

Læs mere

Appendiks til Grafisk design side 474

Appendiks til Grafisk design side 474 Appendiks til Grafisk design side 474 Appendiks 474/2 Der er forskel Her er forskellen»fi«og»fi«. Første er en ligatur f og i er designet som ét tegn. Det andet er blot bogstaverne f og i. Det første er

Læs mere

Indre Missions. Vejledning til TYPO3

Indre Missions. Vejledning til TYPO3 Indre Missions Vejledning til TYPO3 Manual til Typo3 på IM's server 1. Udgave, januar 2010 Daniel Damm, IT afdelingen, Indre Missions Hus Indholdsfortegnelse Indledning...5 Præsentation af begrebet CMS...6

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Typografi & ombrydning

Typografi & ombrydning Typografi & ombrydning Ombrydning af bog med titlen low FODMAP diet, som omhandler en ny diæt. Bogen indeholder vejledninger, opskrifter samt kostplaner til diæten. Udfordringen er at få opsat bogen, så

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING

TYPOGRAFI & OMBRYDNING TYPOGRAFI & OMBRYDNING Forside SE HELE BOGEN HER Udvalgte sider Bagside Færdige produkt Opgaven At lave en bog indeholdende 2-4 forskellige stilperioder. Bogen skulle indeholde indledende sider: Smudstitelside,

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

StarOffice. OpenOffice. Tekstdokument. Globe

StarOffice. OpenOffice. Tekstdokument. Globe Tekstdokument Af Tina Christensen StarOffice OpenOffice 7 6 Vejledning til et gratis tekstbehandlingsprogram Grundig gennemgang Omfattende opslagsværk Dækker både dansk og engelsk version forlaget Globe

Læs mere

2// Typografi og ombrydning

2// Typografi og ombrydning // Typografi og ombrydning Kunde Forfatter John Aasted Halse Produkt En trykt bog på 19 sider i en farve + sort. Papirtype: Munken Polar (uncoated papir) Farveprofil: Fogra 9 Trykkeri: AKA Print, Tilst

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere

Vejledning i Projektarbejde

Vejledning i Projektarbejde Vejledning i Projektarbejde Lær projektarbejde Lær rapportskrivning Ved at lave et projekt om: Ergonomi ved en computerarbejdsplads Hvorfor projekt? 3 Faser i projektarbejdet 3 Idé og emne 3 Problemformulering

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

Ret & Rigtigt 6. Layout og Typografi

Ret & Rigtigt 6. Layout og Typografi Ret & Rigtigt 6 Layout og Typografi 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitet 2012 Ophavsret Niels

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning Word-7 (XP)

Kvikke sider om rapportskrivning Word-7 (XP) Kvikke sider om rapportskrivning Word-7 (XP) Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Når du er færdig Efter vejledningen er gennemlæst kan dit Word ende med at se således ud:

Når du er færdig Efter vejledningen er gennemlæst kan dit Word ende med at se således ud: Fejlretter Smarte tricks til tilpasning af værktøjslinjen Hurtig adgang Følgende vejledning beskriver, hvordan du kan optimere din brug af Fejlretter, således at rettearbejdet bliver endnu mere effektivt

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Formatering, typografier og sidelayout (I)

Formatering, typografier og sidelayout (I) Disposition for kursus i Word 2007 Formatering, typografier og sidelayout (I) Demo Øvelser Demo Øvelser Demo Øvelser Om formatering og tekstombrydning o Vigtig øvelse: Ombryd tekst.docx Ny typografi Opret

Læs mere

Sabine Puk Sørensen Svendeprøve portfolio

Sabine Puk Sørensen Svendeprøve portfolio Sabine Puk Sørensen Svendeprøve portfolio 2016 Typografi & ombrydning Svendeprøve Kvalitetsvurdering Den færdige bog er overskuelig og læsevenlig, på trods af at den skulle sættes op på så få sider som

Læs mere

Vejledning til Word på MAC

Vejledning til Word på MAC Nyborg Gymnasium Oktober 2015/CN Vejledning til Word på MAC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse 1 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres 2 Henvisninger, citater

Læs mere

Indhold. Word 2003 fortsættelse Side 1 af 19

Indhold. Word 2003 fortsættelse Side 1 af 19 Word 2003 fortsættelse Side 1 af 19 Indhold Indhold...1 Tabulatorer...2 Øvelse...4 Vis/skjul...5 Indrykninger...5 Punktopstilling...6 Indstilling for tal og bogstaver...7 Indstilling for punkttegn...8

Læs mere

Ret & Rigtigt 6. Layout og Typografi

Ret & Rigtigt 6. Layout og Typografi Ret & Rigtigt 6 Layout og Typografi 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitet 2011 Ophavsret Niels

Læs mere

Indhold. Word 2007 fortsættelse Side 1 af 18

Indhold. Word 2007 fortsættelse Side 1 af 18 Word 2007 fortsættelse Side 1 af 18 Indhold Indhold...1 Tabulatorer...2 Øvelse...4 Vis/skjul...5 Indrykninger...5 Punktopstilling...6 Indstilling for tal og bogstaver...8 Indstilling for punkttegn...8

Læs mere

TYPOGRAFI & TYPOGRAFI & OMBRYDNING OMBRYDNING

TYPOGRAFI & TYPOGRAFI & OMBRYDNING OMBRYDNING 02 TYPOGRAFI & TYPOGRAFI & OMBRYDNING OMBRYDNING REDEGØRELSE OPGAVEBESKRIVELSE Til denne opgave skal der laves layout og opsætning til boligmagasinet Vores Hjem. Formålet med opgaven er at skabe et stilrent

Læs mere

IT/Tekstbehandling Grundforløb

IT/Tekstbehandling Grundforløb Huskesedler til Microsoft Word 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og sæt ind... 8 Flyt og kopier mellem dokumenter...

Læs mere

Typografi. MÅLGRUPPEN Målgruppen er unge som er interessenede i at se godt ud, og følge med i mode. Luxus magasinet udkommer hver måned.

Typografi. MÅLGRUPPEN Målgruppen er unge som er interessenede i at se godt ud, og følge med i mode. Luxus magasinet udkommer hver måned. TYPOGRAFI OPGAVEBESKRIVELSE Det er et fiktivt modemagasin, Luxus er et modemagasin, hvor man kan finde en populær hverdagsstil. Og få inspiration til hvordan man kan kommer i form. MÅLGRUPPEN Målgruppen

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Ens (letlæselig) skrifttype i hele rapporten evt. en anden type til overskrifter (uden fødder). Skrifttyperne skal passe sammen i stil.

Ens (letlæselig) skrifttype i hele rapporten evt. en anden type til overskrifter (uden fødder). Skrifttyperne skal passe sammen i stil. Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig og overholder visse regler: Opstilling: Ens

Læs mere

typografi & ombrydning MERYAM FERIDA ÔZTÜRK

typografi & ombrydning MERYAM FERIDA ÔZTÜRK typografi & ombrydning MERYAM FERIDA ÔZTÜRK SVENDEPRØVE 2016 // 2 HISTORIEN/MÅLGRUPPEN: Gossip og glam er noget mange unge mennesker følger med i. Hvad er det nyte sladder, hvem er blevet skilt/gift, hvem

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik)

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik) Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut Word Aktiver genvejsmenu (højreklik) Udskriftslayout Kladdevisning Dispositionsvisning Hop til næste dokumentvindue Hop til

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Kingos tekstdokumenter

Kingos tekstdokumenter Kingos tekstdokumenter Via sagskortkomponenten Dokumenter kan der arbejdes med dokumenter på en sag. I Kingo oprettes tekstdokumenter i systemets indbyggede teksteditor, der åbnes ved at vælge Opret dokument.

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Grundlæggende WordPad i 11 lette trin Til Elisabeth 2013 SeniorKultur/AluData :: Vanløse

Grundlæggende WordPad i 11 lette trin Til Elisabeth 2013 SeniorKultur/AluData :: Vanløse Grundlæggende WordPad i 11 lette trin Til Elisabeth 2013 SeniorKultur/AluData :: Vanløse 1 ordpad er en grundlæggende tekstbehandlingsprogram, der er inkluderet i Windows W (siden Windows 95, hvor det

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Rapportskrivning. Henrik Kerstens. Århus Maskinmesterskole

Rapportskrivning. Henrik Kerstens. Århus Maskinmesterskole Henrik Kerstens Århus Maskinmesterskole Århus Maskinmesterskole Rapportskrivning En vejledning Henrik Kerstens Maj 2006 Antal normalsider: 5,1 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Formålet med rapporter...

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

Tastevejledning Word2000

Tastevejledning Word2000 Tastevejledning Word2000 Indholdsfortegnelse KOM I GANG MED WORD2000... 2 BEGYND PÅ ET NYT DOKUMENT... 2 RET MENS DU SKRIVER... 6 GEM DOKUMENT... 7 HENT DOKUMENT... 11 UDSKRIV DOKUMENT... 12 LUK TEKSTEN...

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere