Nedenfor præsenteres de projekter, der får tilskud fra pulje til supercykelstier og cykelparkering kr kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedenfor præsenteres de projekter, der får tilskud fra pulje til supercykelstier og cykelparkering. 2.520.000 kr. 6.300.000 kr."

Transkript

1 Udmøntning af pulje til supercykelstier og cykelparkering Nedenfor præsenteres de projekter, der får tilskud fra pulje til supercykelstier og cykelparkering. Side 1/16 Region Hovedstaden Allerød Farumrutens forlængelse til Allerød kr kr. Projektet er en forlængelse af Farumruten til Allerød. Ved at forlænge den vil man forbinde de to byområder Farum og Lillerød. Projektet har tidligere modtaget tilsagn om tilskud fra puljen, men det har ikke været muligt for kommunen at gennemføre linjeføringen fra det dengang ansøgte projekt. Den nuværende ansøgning omfatter således meromkostningen ved at føre ruten langs Nymøllevej i stedet for gennem skoven nord for Nymøllevej. Der skal etableres enkeltrettede cykelstier og belysning på Nymøllevej fra Bregnerød Skovvej til krydset Nymøllevej/Sortemosevej. Cykelstien skal primært bruges til pendlertrafik og giver adgang til Allerød Station. Strækningens længde er 1,3 km. Brøndby ved Brøndbyøster station Projektets formål er at øge cykelparkeringskapaciteten og forbedre cykelparkeringsforholdene ved Brøndbyøster Station, hvorved integrationen mellem kollektiv trafik og cykling styrkes. Egedal Jyllingeruten

2 Jyllingeruten er den første supercykelstirute, der kobler et byområde i Region Sjælland op på supercykelstinettet i Region Hovedstaden. Ruten forbindes til Frederikssundsruten i Stenløse. Strækningen er 7 km i alt og løber fra Jyllinge til Stenløse. 2 km af strækningen ligger i Roskilde, 4,9 km ligger i Egedal kommune og 0,1 km ligger på statsvej (Roskildevej Rute 6). Side 2/16 I Egedal er der i dag enkeltrettede cykelstier på ca. halvdelen af strækningen. På den sidste del anlægges nye dobbeltrettede cykelstier. På en mindre del af strækningen bliver eksisterende stier udvidet. Der etableres 3 km ny cykelsti/bane på hele strækningen. På de eksisterende cykelstier sker der forbedringer, så ruten lever op til supercykelstistandarten. Frederiksberg Fasanvejsruten Fasanvejsruten forløber ad eksisterende stier langs henholdsvis Søndre og Nordre Fasanvej og forbinder Valby og Nørrebro/Nordvest i Københavns gennem Frederiksberg. Projektet i Frederiksberg omfatter bl.a. udvidelse af cykelsti og - bane, tiltag i signalregulerede kryds (f.eks. opsætning af supplerende signaler for cyklister), fremføring af cykelsti ved kryds samt etablering af cykelshunt (et lovligt højresving for rødt og smutvej for cyklister i kryds). Frederiksberg Testcase Solbjerg Plads - Økonomisk bæredygtige, kompakte cykelparkeringsløsninger Projektets formål er at finde funktionelle, kompakte og økonomisk bæredygtige løsninger på cykelparkeringsproblematikken i en tæt bymidte. Projektet omhandler en analyse- og screeningsfase, hvor udfordringerne identificeres. Derefter kommer en konkurrencefase, hvor udvalgte aktører skal give bud på konkrete løsninger, og til sidst en implementeringsfase, hvor vinderløsningen

3 fra konkurrencefasen gennemføres. Side 3/16 Gentofte Ny cykelrampe på Lyngbyvej nordgående ved Vinagervej. ( Allerødruten ) Det planlægges at indpasse en cykelrampe i den eksisterende skråning fra vendepladsen på Vinagervej op til Lyngbyvej. Der etableres et fast underlag af asfalt, som udgør cykelstien. Cykelstien får et knækket forløb således, at højdeforskellen på ca. 4 m mellem Vinagervej og Lyngbyvej udlignes. Rampens længde bliver skønsmæssigt ca. 30 m. Det vil medføre en hældning på op til 125 promille, som vil være acceptabelt for de fleste cyklister. Der etableres værn, afvanding og belysning på rampen, således at den føles tryg at benytte. Cyklister, som ikke kan benytte rampen på grund af stigningen, kan fortsat benytte ruten ad Vinagervej og Vintappervej tilbage til Lyngbyvej. Gladsaxe Belysning på Farumruten I 11 tunneller på Farumrutens strækning i Gladsaxe planlægges opsætning af LED tunnelbelysning, idet den dårlige belysning i tunnellerne er blevet kritiseret af cykelpendlere. Belysningen vil tage udgangspunkt i et innovativt og intelligent tunnelbelysningskoncept, som Københavns er ved at udvikle i samarbejde med blandt andre Gladsaxe og Aalborg Universitet. Hørsholm Helsingørruten fase

4 Formålet med Helsingørrutens fase 2 er at etablere en radialrute fra Hørsholm gennem Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Københavns kommuner. Ruten skal øge rejsehastigheden for pendlercyklister og skabe en komfortabel og sikker rute. Side 4/16 I Hørsholm starter ruten ved Kongevejscentret på Usserød Kongevej og løber ad Usserød Kongevej og Gl. Hovedgade til kommunegrænsen til Rudersdal på enkeltrettede cykelstier. Der etableres 0,1 km ny cykelsti, og de resterende kilometer skal forbedres, så ruten lever op til supercykelstistandarden. Københavns ved større busstop Projektets formål er at forbedre kapaciteten og opgradere cykelparkeringsfaciliteterne ved udvalgte busstoppesteder for at gøre det attraktivt for pendlere at kombinere cykel og bus. Der tages udgangspunkt i +Way ruten i København, og på baggrund af erfaringerne fra dette pilotprojekt udvikler kommunen et koncept, der implementeres andre steder i København. Københavns Belysning på Farumruten Københavns vil etablere belysning langs cykelstierne på begge sider af Hillerødmotorvejen på hele strækningen, dvs. på 3,6 km cykelsti. Der etableres bedre lysforhold i de to tunneler under Høje Gladsaxe Vej/Ruten. Belysning i de to tunneller vil tage udgangspunkt i et innovativt og intelligent tunnelbelysningskoncept, som Københavns er ved at udvikle i samarbejde med blandt andre Gladsaxe og Aalborg Universitet. Der etableres desuden belysning fra Vestvoldruten ved Åkandevej frem til Farumruten ved Ruten på i alt 0,8 km sti.

5 Københavns Fasanvejsruten Side 5/16 Fasanvejsruten forløber ad eksisterende stier langs henholdsvis Søndre og Nordre Fasanvej og forbinder Valby og Nørrebro/Nordvest i Københavns gennem Frederiksberg. Projektet i Københavns omfatter bl.a. udvidelse af sti, anlæg af ny cykelsti eller -bane på Nordre Fasanvej ved Ørnevej, tiltag i signalregulerede kryds (f.eks. opsætning af supplerende signaler for cyklister), fremføring af cykelsti ved kryds samt etablering af fremrykkede busperroner. Københavns Fasanvejsruten - fællesdelen Fasanvejsruten forløber ad eksisterende stier langs henholdsvis. Søndre og Nordre Fasanvej og forbinder Valby og Nørrebro/Nordvest i Københavns gennem Frederiksberg. Fællesdelen omfatter både Københavns og Frederiksberg kommuner og indeholder skiltning og servicefunktioner som f.eks. luftpumper og fodhvilere. Derudover er en lanceringskampagne og lokal involvering samt en samlet evaluering af ruten en del af fællesdelens aktiviteter. Københavns Helsingørruten fase Helsingørruten er 1,7 km lang i Københavns og forløber ad enkeltrettede stier langs Ryvangsvej til kommunegrænsen og starter lige nord for Svanemøllen Station. en passerer også Hellerup Station.

6 Der er tidligere givet midler til delvise forbedringer på denne strækning, men analyser har vist, at der skal gennemføres flere ændringer end først antaget. Side 6/16 Projektet består i indsnævring af 1-2 udkørsler fra sidevej, gennemførsel af cykelsti ved 4-5 sideveje og en delvis udvidelse af cykelstier. Københavns Helsingørruten fase 2 fællesdelen Helsingørruten, fase 2 går igennem kommunerne København, Lyngby- Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Hørsholm. Fællesdelen omfatter alle kommunerne og indeholder skiltning og servicefunktioner som f.eks. luftpumper og fodhvilere, en lanceringskampagne for Helsingørruten, fase 2, lokal involvering samt en samlet evaluering. Lyngby-Taarbæk Helsingørruten Projektet omfatter en strækning på 4,7 km i Lyngby-Taarbæk. Ruten forløber på både lokalveje, separate stier samt enkeltrettede cykelstier ved DTU. en forløber langs den kommende letbane. Projektet omhandler fremrykkede busperroner samt mindre ændringer ved busstoppesteder, stiudvidelse samt adskillelse af cyklister og fodgængere med græsrabat, fartdæmpende foranstaltninger, ny belysning, prioritering af cyklister ved krydsning af vej og sikring af cyklisters passage ved sideveje. Der er ikke bevilliget tilskud til en ny bro over Helsingørmotorvejen, som kommunen også havde ansøgt om.

7 Ringbysamarbejdet i Ringbyen Side 7/16 Ringbysamarbejdet er et dialogprojekt med deltagelse af følgende parter: Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Albertslund, Glostrup, Vallensbæk, Ishøj, Brøndby og Hvidovre r samt Transportministeriet, Naturstyrelsen og Region Hovedstaden. De 9 deltagende kommuner søger sammen om tilskud. Projektets formål er at anlægge tilstrækkelig cykelparkering på letbanens stationsforpladser for dermed at få flest muligt til fremover at benytte cyklen i kombination med den kollektive trafik. Der etableres 2000 nye cykelparkeringspladser på strækningen, og der etableres serviceøer med elektriske pumper. Ansøger forventer, at Letbanen med sine 27 stationer får mio. passagerer årligt, og det skønnes, at 10 % af de daglige passagerer vil cykle til stationerne. Behovet for cykelparkeringspladser er dermed stort. Region Nordjylland Aalborg skaber forbindelse til nyt supersygehus Projektet har til formål at skabe forbindelse mellem Aalborg Midtby og områderne omkring universitetsområdet, Gigantium frem mod det nye supersygehus i Aalborg Øst. Der er ikke bevilliget tilskud til den del af det ansøgte projekt, der ligger nærmest supersygehuset, som kommunen også havde søgt om tilskud til. Projektet omfatter en ny supercykelsti i form af brede enkeltrettede cykelstier, dobbeltrettede cykelstier, højfremkommelige stikryds, belysning og serviceelementer samt parkering. Cykelstiforløbet planlægges sammen med letbanen, således at der skabes mulighed for kombinationsrejser.

8 Region Midtjylland Side 8/16 Favrskov i Hadsten Projektets formål er at opgradere cykelparkeringsforholdene ved Hadsten Station gennem en udskiftning af den eksisterende cykelparkering. Som en del af opgraderingen etableres aflåst parkering, og antallet af pladser øges. Der er i dag 98 eksisterende stativer, hvoraf 51 er vurderet som defekte. De eksisterende stativer udskiftes til 160 nye stativer, hvoraf de 30 pladser vil være aflåste. Favrskov i Hinnerup Projektets formål er at etablere 30 aflåste cykelparkeringspladser ved Hinnerup Station. Horsens Horsens Projektet omfatter etablering af enkeltrettede cykelstier på kommunevejen Spedalsø i Horsens. Strækningen, som vil have forbindelse til eksisterende stier, er den sidste, der mangler i en planlagt supercykelstirute mellem den nordvestlige bydel og den sydøstlige bydel. Ruten vil blandt andet betjene Horsens Station, uddannelsesinstitutioner og nye byudviklingsområder m.v.

9 Silkeborg over Silkeborg Langsø til Danmarks største gymnasium Side 9/16 Silkeborg ønsker at etablere en helt ny direkte rute for cyklister, der forbinder Danmarks største gymnasium med bymidten, stationen, seminariet og et kollegium. Rejseafstanden vil blive afkortet med to km. Der er tale om en højklasset supercykelsti, som forudsætter etablering af en stibro på tværs af Silkeborg Langsø. Derudover skal der anlægges cykelstier mellem eksisterende stier og ned til stibroen og stien rundt om søen. Der afholdes idéværksted for udformningen af broen. Stibroen vil blive Danmarks længste på 450 m og med landanlæg på 500 m. Der vil på stibroen blive opholdspladser til rekreative ophold. Der er mange unge mennesker på gymnasier og uddannelsesinstitutioner, som vil kunne benytte broen. n forventer, at rejsetiden vil falde med 40 % og øge cyklingen med 20 % i området. Der forventes en besparelse på 30 % af cyklistulykker årligt og en forbedret tryghed. Det vil også blive vurderet, hvor der kan lægges flere rastepladser til kombinationsrejser, da cykelstien vil blive brugt rekreativt af lokale og turister. Viborg Forbedret cykelparkering til Viborg Station og Busterminal Formålet med det ansøgte projekt er at opgradere den eksisterende cykelparkering syd for broen. I dag er der ikke etableret faciliteter for cykelparkering, blot anlagt en mindre grusplads. Projektet forudsætter en ny bro, der er bredere end den eksisterende. Broen anlægges af Viborg som en del af en større omlægning af trafikken i området. Der etableres 40 cykelstativer i terræn med fast belægning på bastionen, et værn mod baneskrænten, belysning samt støttemur. Desuden reduceres beplantningen, så cykelparkeringen bliver mere tryg i mørketiden.

10 Aarhus ved supercykelstien i Aarhus Side 10/16 Projektets formål er at styrke cyklens kombinationsmuligheder med kollektive transportformer. Dette skal ske gennem etablering af cykelparkeringshus ved Aarhus H., 3 automatiske cykelparkeringsanlæg (siloer) og etablering af 23 transitterminaler ved den kommende supercykelsti og langs den nye letbane. I alt etableres 4200 nye cykelparkeringspladser. Ansøgningen er en bearbejdning af et projekt, der blev behandlet i første ansøgningsrunde til cykelpuljen i oktober 2014, og i den sammenhæng noterede parterne bag aftalen sig projektet og opfordrede til at beslutningsgrundlaget for projektet blev styrket frem mod denne ansøgningsrunde. I samme forbindelse blev der meddelt tilskud til en supercykelsti i Aarhus. Trafikstyrelsen vurderer, at Aarhus har imødekommet opfordringen, idet projektet er mere præcist beskrevet og bedre underbygget med relevante analyser. Endelig er projektet blevet udbygget med ekstra cykelparkeringspladser, heraf de 200 i 3 automatiske cykelparkeringsanlæg (siloer). Ved seneste runde søgte Aarhus om i alt 14,9 mio. kr. Projektet skal ses som et udviklings- og demonstrationsprojekt, der skal vise, hvordan man kan bruge cyklen som det lette omstigningsvalg i kombinationsrejser, og hovedformålet er at optimere effekterne af supercykelsti og letbane. Region Sjælland Næstved Flere cykelparkeringspladser ved Næstved Station Projektets formål er at etablere 200 nye cykelparkeringspladser ved den østlige side af Næstved Station. spladserne er overdækkede og udføres med låseanordning, så det er nemt at fastlåse den enkelte cykel.

11 Roskilde i Roskilde Side 11/16 Projektets formål er at gennemføre en omfattende opgradering af cykelparkeringsforholdene i Roskilde gennem etablering af 400 cykelstativer samt etablering af 50 indendørs cykelparkeringspladser med en række servicefaciliteter. Roskilde Jyllingeruten Jyllingeruten er den første supercykelstirute, der kobler et byområde i Region Sjælland op på supercykelstinettet i Region Hovedstaden. Ruten forbindes til Frederikssundsruten i Stenløse. Strækningen er 7 km i alt og løber fra Jyllinge til Stenløse. 2 km af strækningen ligger i Roskilde, 4,9 km ligger i Egedal kommune og 0,1 km ligger på statsvej (Roskildevej Rute 6). I Roskilde, er der i dag cykelsti på en stor del af strækningen, men flere steder er tilstanden ikke tidssvarende til at kunne tiltrække nye daglige cykelpendlere. Desuden skal der på en del af strækningen etableres en ny dobbeltrettet cykelsti. Strækningen er på to km, hvor der på 0,3 km vil blive etableret ny cykelsti/bane. De resterende skal forbedres så der leves op til standarten for en supercykelsti. Syddanmark Esbjerg til Esbjerg Ø Projektet er første del af en 5,7 km lang supercykelsti mellem centrum og Esbjerg Ø. Projektet omfatter indretning af en cykelgade i Norgesgade mellem

12 centrum og Banegård, ny cykel- og gangbro over baneterrænet og i denne første etape 150 m cykelsti langs Baggesens Allé frem til Fynsgade mod Esbjerg Ø. Cykel- og gangbroen tænkes indrettet således, at der kan etableres direkte adgang til perronerne og et cykelparkeringsanlæg. Jernbanen udgør i dag en barriere mellem kvarteret øst for jernbanen og Banegården og centrum. Side 12/16 Mod vest vil stien have forbindelse til en supercykelsti, som er under anlæg, mens den mod øst skal kobles på en stiforbindelse, som er under planlægning i Esbjerg som etape 2 af cykelstien. Fredericia mellem Fredericia og Middelfart Projektet omfatter en 6,5 km lang strækning mellem Den Gamle Lillebæltsbro til henholdsvis Jernbanegade ved banegården samt Norgesgade i centrum af bymidten. Strækningen deles ved Holstensvej. Ved Jernbanegade, Norgesgade og Den Gamle Lillebæltsbro er der eksisterende stiforbindelser videre. I projektet foretages en række punktvise og strækningsvise forbedringer, herunder udvidelse af eksisterende cykelstier, etablering af krydsningspunkter, belysning i tunnel under jernbane, sanering af adgangsforhold til naboejendomme, cykelshunts (lovlige højresving for rødt og smutveje for cyklister i kryds) m.v. Langs med strækningen ligger der flere uddannelsesinstitutioner, herunder Handelsskolen, VUC, Teknisk Skole og Teknisk Gymnasium. Faaborg-Midtfyn Årslev-Odense Projektet omfatter en delstrækning i Årslev, der indgår i planlægningen af en samlet strækning mellem Årslev og Odense, og som har sammenhæng med Odense s ansøgning om tilskud til et projekt for en supercykelsti mellem Højby og det nye supersygehus i Odense S. Konkret omfatter projektet i Årslev etablering af nye dobbeltrettede cykelstier langs en ny vej vest for Årslev hallen mellem Stationsvej og Overvejen, Lunde-

13 gårdsvej og Ibjergvej. Den dobbeltrettede sti langs den nye vej kobles på en planlagt skolesti. Ved Ibjergvej krydser den dobbeltrettede sti vejen vest for jernbanekrydsningen og føres frem til den eksisterende dobbeltrettede sti i østsiden af Svendborgvej. Denne er planlagt belyst med LED-dioder i cykelstibelægningen. Side 13/16 Kolding Kolding-Christiansfeld I projektet skabes en sammenhængende cykelstiforbindelse mellem Kolding og Christiansfeld. Der etableres 5,5 km enkeltrettede stier langs Rute 170 mellem Vonsild og Taps samt enkeltrettede stier på delstrækninger af Haderslevvej i Kolding by. Projektet omfatter derudover samordning af signalanlæg med henblik på grønt for cykeltrafikken, cykelboks ved kryds, forslag om højresving tilladt for rødt for cyklister og diverse servicetiltag, såsom cykelpumper, informationstavler, fodhvilere m.v. Desuden planlægges information og markedsføring af stien. I Taps kobles de enkeltrettede stier på eksisterende cykelbaner, mens de i Kolding by kobles på et kryds med eksisterende stiforbindelser. Middelfart på Brovejen fra Middelfart Station til Gl. Lillebæltsbro en etableres gennem en forbedring af forholdene for cyklister på Brovejen mellem Middelfart Station og Den Gamle Lillebæltsbro. Forbedringerne vil være bedre adskillelse mellem cyklister og fodgængere, betonkanter til bedre adskillelse af biltrafik og cykeltrafik på strækninger, hvor der i dag er cykelkantbaner, udvidelse af eksisterende krydsningshelle samt udvidelse af eksisterende dobbeltrettet sti. Udvalgte steder etableres servicefaciliteter for cyklisterne, f.eks. pumper, kort, vandposter m.v. Både ved Middelfart Station og Den Gamle Lillebæltsbro er der eksisterende

14 stiforbindelser. Strækningen indgår i en samlet planlægning for supercykelstier i kommunerne i Trekantområdet, og strækningen har sammenhæng med Fredericia s projekt for supercykelsti mellem Fredericia og Den Gamle Lillebæltsbro. Side 14/16 Odense fra det kommende Universitetshospital i Odense til Højby Projektet omfatter forbedring af cykelstiforbindelser fra det nordlige Lindved gennem Højby og derfra videre til Årslev, hvor der findes eksisterende stiforbindelser. Fra det nordlige Lindved og til det kommende Universitetshospital er der en supercykelsti under anlæg. Forbedringerne består af skridsikker belægning på stibro over Lindved Å, sikring af krydsningspunkter, udvidelse af eksisterende dobbeltrettet sti, nyanlæg af enkeltrettede stier og solcellelamper i belægningen på cykelsti i åbent land. Ved kommunegrænsen er der sammenhæng til Faaborg-Midtfyn s projekt for supercykelsti til Årslev. Sønderborg Sønderborg- Danfoss Projektet indeholder en forbedring af den planlagte supercykelsti fra Sønderborg Centrum til Danfoss, 4 km fra Nordborg, som fik tilskud fra puljen i Projektet omfatter dobbeltrettet cykelsti ved busstationen med forbindelse til eksisterende cykel- og gågade, etablering af dobbeltrettet sti gennem tidligere jernbanetunnel, sikring af krydsningspunkter og etablering af nye enkeltrettede stier på Sundmarksvej frem til eksisterende stier på supercykelruten.

15 Varde i Varde Side 15/16 Formålet med projektet er at planlægge, igangsætte og koordinere cykelparkeringer ved udvalgte stationsbyer (Varde, Ølgod og Oksbøl) for cyklister i Varde. Der etableres minimum 3 områder med i alt 150 aflåste og oplyste parkeringspladser. Vejle Vejle Projektet indeholder en sammenhængende cykelsti/cykelrute gennem Vejle by med forbindelse til eksisterende højklassede stiruter mod henholdsvis Bredballe og Bredsten. Udover nye stistrækninger indeholder projektet også sikring af stikrydsninger, etablering af cykelvenlige gaderum og en række servicefaciliteter, f.eks. cykelpumper, fodhvilere, vand, informationskort etc. Langs ruten og i umiddelbar nærhed ligger der blandt andet gymnasier, DGI-hus, VUC, station/busterminal, cykelparkeringsanlæg og Campus.

16 Kort over cykelprojekter: pulje til supercykelstier og cykelparkering 2015 Side 16/16

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: 1 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområder 22. maj 2015

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Gammel Holte ruten Nuværende forhold Gammel Holte ruten forbinder Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Gammel

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

FAGLIG VURDERING AF ANSØGNINGERNE INDHOLD. 1 Fredeliggørelse af Stumpedyssevej i Kettinge, Hørsholm Kommune 6

FAGLIG VURDERING AF ANSØGNINGERNE INDHOLD. 1 Fredeliggørelse af Stumpedyssevej i Kettinge, Hørsholm Kommune 6 REGION HOVEDSTADEN FAGLIG VURDERING AF ANSØGNINGERNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Fredeliggørelse af Stumpedyssevej

Læs mere

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station NOTAT REV. NR. 02 24. september 2014 mkk/mg/mm Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 4 2 Konklusion... 4 3 Vurdering af valgt

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Allerødruten. Projektgruppemøde 4. februar 2014

Allerødruten. Projektgruppemøde 4. februar 2014 Allerødruten Projektgruppemøde 4. februar 2014 Deltagere: Thor Bjørnboe, Københavns Kommune Helle Riis, Rudersdal Kommune Stinne Bjerg, Allerød Kommune Thomas Gjerulff, Gentofte Kommune Ulrik Djupdræt,

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 Til stede Anna Driscoll, Ballerup Kommune Linda Madsen, Herlev Kommune Nawsad Marouf, Frederikssund Kommune Line Groot, Sekretariatet Peter Jantzen,

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Styregruppemøde 26. januar 2015

Styregruppemøde 26. januar 2015 Styregruppemøde 26. januar 2015 Dagsorden 1. Velkommen 2. Highlights fra SCS 3. Ny principplan og visioner 4. Ansøgninger til pulje 5. Missing links brugerperspektiv 6. Cykelkonference og SCS 2015 7. Frem

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

02-10-2014. Styregruppemøde

02-10-2014. Styregruppemøde 02-10-2014 Styregruppemøde Dato 24. september 2014 Sted Teknik- og Miljøforvaltningens mødecenter Islands Brygge 37, 2300 København S Deltagere Ivan Christensen, Gladsaxe Thomas Gjerulff, Gentofte Anker

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ 1. NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK = 2. BASERET PÅ BORGERDRØMME 3. SAMMENTÆNKER TRAFIK + BY NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK Idé om højklasset trafik: Gem det

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Notat om Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Greve Syd Køge Udarbejdet for Vejdirektoratet af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari August 2009 Indhold Indledning og oversigtsskema 3 Cykeltrafikken i Greve

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT CYKLE? IDÉKATALOG

HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT CYKLE? IDÉKATALOG HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT CYKLE? IDÉKATALOG - Idékataloget er blevet til på et brainstorming møde mellem Dansk Cyklistforbund, kommunale medarbejdere og cykel-ildsjæle Gladsaxe Rådhus torsdag den 29.

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Grønne Cykelruter i København

Grønne Cykelruter i København Grønne Cykelruter i København Byplanlægger Lotte Bech, Vej & Park, Københavns Kommune, Njalsgade 13, 4.sal, 2300 København S, Tlf. 33 66 34 62, e-post lobec@btf.kk.dk Ingeniør M.IDA Thomas Gätke, Carl

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

IDEALLØSNINGER TIL FORBEDRING AF FREMKOMMELIGHEDEN

IDEALLØSNINGER TIL FORBEDRING AF FREMKOMMELIGHEDEN IDEALLØSNINGER TIL FORBEDRING AF FREMKOMMELIGHEDEN D e l o p g a v e 2 1 3. j a n u a r 2 0 1 4 IDEALLØSNINGER TIL FORBEDRING AF FREMKOMMELIGHEDEN Kataloget er udarbejdet for Sekretariatet for Supercykelstier

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Bedre Bus til Nørre Campus

Bedre Bus til Nørre Campus Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

02-02-2015. Styregruppemøde

02-02-2015. Styregruppemøde 02-02-2015 Styregruppemøde Dato 26. januar 2015 Sted Teknik- og Miljøforvaltningens mødecenter Islands Brygge 37, 2300 København S Deltagere Andreas Røhl, København Anker Riis, Frederikssund Helen Lundgaard,

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti. Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten. August 2009

Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti. Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten. August 2009 j Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten August 2009 Vestvoldsruten Vision for Vestvoldsruten 1 Hovedresultater 2 Cykelpotentialet på Vestvoldsruten 4 Cykelpendling

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011 Cykelregnskab Godkendt af Teknisk Udvalg den 0. november 2011 INDHOLD 1. Forord... 2. Cykelregnskab...4. Et sammenhængende stinet...5 4. Trafiksikkerhed....6 Ulykker med cyklister....6 Cyklisternes følelse

Læs mere

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 SEKRETARIATET

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

INDHOLD. Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist

INDHOLD. Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist HVORDAN SKABES ET POSITIVT CYKELFLOW? INDHOLD Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist Afslutning 2 3 CYKEL - FLOW HÅRD OG FYSISK BLØD

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten.

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten. Interview Nr. Dato og ca. tidspunkt Interviewer Interviewsted Velkommen Dette spørgeskema er lavet for at undersøge effekterne af cykelpendlerruten.. Vi vil gerne bede om din vurdering af den så vi kan

Læs mere

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21 Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Transportministeriet Bagom letbanen på Ring 3 I sommeren 2013 indgik 11 kommuner Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark Niels Græsbøll Olesen Trekantområdet Danmark Gennemførte analyser - i samarbejde med Hærvejsmotorvejskomiteen Trafikal analyse på baggrund af NIRAS rapport Trafikal opemering af linjeføringer og samfundsøkonomisk

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Trafikbestillerrollen

Trafikbestillerrollen Trafikbestillerrollen Hvordan har vi arbejdet med den i Ballerup Tina Wexøe Ertbjerg twe@balk.dk www.ballerup.dk Agenda Præsentation VORES bus Udfordringerne i den lokale trafikbestillerrolle Samarbejde

Læs mere

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 Til stede Thomas Gerulff, Gentofte Kommune Lars Tolboe, Gentofte Kommune Maria Ulrikke Pedersen, Allerød Kommune Jeppe Schmidt, Allerød Kommune Ulrik

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Køretøjer pr. time Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Bruger- og implementeringsvejledning Gangareal ved krydsning = fodgængerfelt Antal køretøjer her Gangareal før kryds = ej fortov Farvet

Læs mere

Registrering og klassificering af stier

Registrering og klassificering af stier Registrering og klassificering af stier Kolofon Titel: Udgiver: Registrering og klassificering af stier Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: November 2011 Redaktion: Design: Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet

Læs mere

- Forslaget til linjefordeling giver et sammenhængende regionalt busnet - De økonomiske effekter ved ny finansieringsmodel skal indfases over 3 år

- Forslaget til linjefordeling giver et sammenhængende regionalt busnet - De økonomiske effekter ved ny finansieringsmodel skal indfases over 3 år Notat Til: Styregruppe for ny linjefordeling Kopi til: Arbejdsgruppe Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 6. oktober 2014

Læs mere

Odense fra stor dansk by til dansk storby

Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense Letbane 10. oktober 2011 Odense fra stor dansk by til dansk storby - Vækst, tiltrækning og transformation - Sammenhængende kollektiv trafik - Byliv og bæredygtighed

Læs mere