Nedenfor præsenteres de projekter, der får tilskud fra pulje til supercykelstier og cykelparkering kr kr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedenfor præsenteres de projekter, der får tilskud fra pulje til supercykelstier og cykelparkering. 2.520.000 kr. 6.300.000 kr."

Transkript

1 Udmøntning af pulje til supercykelstier og cykelparkering Nedenfor præsenteres de projekter, der får tilskud fra pulje til supercykelstier og cykelparkering. Side 1/16 Region Hovedstaden Allerød Farumrutens forlængelse til Allerød kr kr. Projektet er en forlængelse af Farumruten til Allerød. Ved at forlænge den vil man forbinde de to byområder Farum og Lillerød. Projektet har tidligere modtaget tilsagn om tilskud fra puljen, men det har ikke været muligt for kommunen at gennemføre linjeføringen fra det dengang ansøgte projekt. Den nuværende ansøgning omfatter således meromkostningen ved at føre ruten langs Nymøllevej i stedet for gennem skoven nord for Nymøllevej. Der skal etableres enkeltrettede cykelstier og belysning på Nymøllevej fra Bregnerød Skovvej til krydset Nymøllevej/Sortemosevej. Cykelstien skal primært bruges til pendlertrafik og giver adgang til Allerød Station. Strækningens længde er 1,3 km. Brøndby ved Brøndbyøster station Projektets formål er at øge cykelparkeringskapaciteten og forbedre cykelparkeringsforholdene ved Brøndbyøster Station, hvorved integrationen mellem kollektiv trafik og cykling styrkes. Egedal Jyllingeruten

2 Jyllingeruten er den første supercykelstirute, der kobler et byområde i Region Sjælland op på supercykelstinettet i Region Hovedstaden. Ruten forbindes til Frederikssundsruten i Stenløse. Strækningen er 7 km i alt og løber fra Jyllinge til Stenløse. 2 km af strækningen ligger i Roskilde, 4,9 km ligger i Egedal kommune og 0,1 km ligger på statsvej (Roskildevej Rute 6). Side 2/16 I Egedal er der i dag enkeltrettede cykelstier på ca. halvdelen af strækningen. På den sidste del anlægges nye dobbeltrettede cykelstier. På en mindre del af strækningen bliver eksisterende stier udvidet. Der etableres 3 km ny cykelsti/bane på hele strækningen. På de eksisterende cykelstier sker der forbedringer, så ruten lever op til supercykelstistandarten. Frederiksberg Fasanvejsruten Fasanvejsruten forløber ad eksisterende stier langs henholdsvis Søndre og Nordre Fasanvej og forbinder Valby og Nørrebro/Nordvest i Københavns gennem Frederiksberg. Projektet i Frederiksberg omfatter bl.a. udvidelse af cykelsti og - bane, tiltag i signalregulerede kryds (f.eks. opsætning af supplerende signaler for cyklister), fremføring af cykelsti ved kryds samt etablering af cykelshunt (et lovligt højresving for rødt og smutvej for cyklister i kryds). Frederiksberg Testcase Solbjerg Plads - Økonomisk bæredygtige, kompakte cykelparkeringsløsninger Projektets formål er at finde funktionelle, kompakte og økonomisk bæredygtige løsninger på cykelparkeringsproblematikken i en tæt bymidte. Projektet omhandler en analyse- og screeningsfase, hvor udfordringerne identificeres. Derefter kommer en konkurrencefase, hvor udvalgte aktører skal give bud på konkrete løsninger, og til sidst en implementeringsfase, hvor vinderløsningen

3 fra konkurrencefasen gennemføres. Side 3/16 Gentofte Ny cykelrampe på Lyngbyvej nordgående ved Vinagervej. ( Allerødruten ) Det planlægges at indpasse en cykelrampe i den eksisterende skråning fra vendepladsen på Vinagervej op til Lyngbyvej. Der etableres et fast underlag af asfalt, som udgør cykelstien. Cykelstien får et knækket forløb således, at højdeforskellen på ca. 4 m mellem Vinagervej og Lyngbyvej udlignes. Rampens længde bliver skønsmæssigt ca. 30 m. Det vil medføre en hældning på op til 125 promille, som vil være acceptabelt for de fleste cyklister. Der etableres værn, afvanding og belysning på rampen, således at den føles tryg at benytte. Cyklister, som ikke kan benytte rampen på grund af stigningen, kan fortsat benytte ruten ad Vinagervej og Vintappervej tilbage til Lyngbyvej. Gladsaxe Belysning på Farumruten I 11 tunneller på Farumrutens strækning i Gladsaxe planlægges opsætning af LED tunnelbelysning, idet den dårlige belysning i tunnellerne er blevet kritiseret af cykelpendlere. Belysningen vil tage udgangspunkt i et innovativt og intelligent tunnelbelysningskoncept, som Københavns er ved at udvikle i samarbejde med blandt andre Gladsaxe og Aalborg Universitet. Hørsholm Helsingørruten fase

4 Formålet med Helsingørrutens fase 2 er at etablere en radialrute fra Hørsholm gennem Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Københavns kommuner. Ruten skal øge rejsehastigheden for pendlercyklister og skabe en komfortabel og sikker rute. Side 4/16 I Hørsholm starter ruten ved Kongevejscentret på Usserød Kongevej og løber ad Usserød Kongevej og Gl. Hovedgade til kommunegrænsen til Rudersdal på enkeltrettede cykelstier. Der etableres 0,1 km ny cykelsti, og de resterende kilometer skal forbedres, så ruten lever op til supercykelstistandarden. Københavns ved større busstop Projektets formål er at forbedre kapaciteten og opgradere cykelparkeringsfaciliteterne ved udvalgte busstoppesteder for at gøre det attraktivt for pendlere at kombinere cykel og bus. Der tages udgangspunkt i +Way ruten i København, og på baggrund af erfaringerne fra dette pilotprojekt udvikler kommunen et koncept, der implementeres andre steder i København. Københavns Belysning på Farumruten Københavns vil etablere belysning langs cykelstierne på begge sider af Hillerødmotorvejen på hele strækningen, dvs. på 3,6 km cykelsti. Der etableres bedre lysforhold i de to tunneler under Høje Gladsaxe Vej/Ruten. Belysning i de to tunneller vil tage udgangspunkt i et innovativt og intelligent tunnelbelysningskoncept, som Københavns er ved at udvikle i samarbejde med blandt andre Gladsaxe og Aalborg Universitet. Der etableres desuden belysning fra Vestvoldruten ved Åkandevej frem til Farumruten ved Ruten på i alt 0,8 km sti.

5 Københavns Fasanvejsruten Side 5/16 Fasanvejsruten forløber ad eksisterende stier langs henholdsvis Søndre og Nordre Fasanvej og forbinder Valby og Nørrebro/Nordvest i Københavns gennem Frederiksberg. Projektet i Københavns omfatter bl.a. udvidelse af sti, anlæg af ny cykelsti eller -bane på Nordre Fasanvej ved Ørnevej, tiltag i signalregulerede kryds (f.eks. opsætning af supplerende signaler for cyklister), fremføring af cykelsti ved kryds samt etablering af fremrykkede busperroner. Københavns Fasanvejsruten - fællesdelen Fasanvejsruten forløber ad eksisterende stier langs henholdsvis. Søndre og Nordre Fasanvej og forbinder Valby og Nørrebro/Nordvest i Københavns gennem Frederiksberg. Fællesdelen omfatter både Københavns og Frederiksberg kommuner og indeholder skiltning og servicefunktioner som f.eks. luftpumper og fodhvilere. Derudover er en lanceringskampagne og lokal involvering samt en samlet evaluering af ruten en del af fællesdelens aktiviteter. Københavns Helsingørruten fase Helsingørruten er 1,7 km lang i Københavns og forløber ad enkeltrettede stier langs Ryvangsvej til kommunegrænsen og starter lige nord for Svanemøllen Station. en passerer også Hellerup Station.

6 Der er tidligere givet midler til delvise forbedringer på denne strækning, men analyser har vist, at der skal gennemføres flere ændringer end først antaget. Side 6/16 Projektet består i indsnævring af 1-2 udkørsler fra sidevej, gennemførsel af cykelsti ved 4-5 sideveje og en delvis udvidelse af cykelstier. Københavns Helsingørruten fase 2 fællesdelen Helsingørruten, fase 2 går igennem kommunerne København, Lyngby- Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Hørsholm. Fællesdelen omfatter alle kommunerne og indeholder skiltning og servicefunktioner som f.eks. luftpumper og fodhvilere, en lanceringskampagne for Helsingørruten, fase 2, lokal involvering samt en samlet evaluering. Lyngby-Taarbæk Helsingørruten Projektet omfatter en strækning på 4,7 km i Lyngby-Taarbæk. Ruten forløber på både lokalveje, separate stier samt enkeltrettede cykelstier ved DTU. en forløber langs den kommende letbane. Projektet omhandler fremrykkede busperroner samt mindre ændringer ved busstoppesteder, stiudvidelse samt adskillelse af cyklister og fodgængere med græsrabat, fartdæmpende foranstaltninger, ny belysning, prioritering af cyklister ved krydsning af vej og sikring af cyklisters passage ved sideveje. Der er ikke bevilliget tilskud til en ny bro over Helsingørmotorvejen, som kommunen også havde ansøgt om.

7 Ringbysamarbejdet i Ringbyen Side 7/16 Ringbysamarbejdet er et dialogprojekt med deltagelse af følgende parter: Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Albertslund, Glostrup, Vallensbæk, Ishøj, Brøndby og Hvidovre r samt Transportministeriet, Naturstyrelsen og Region Hovedstaden. De 9 deltagende kommuner søger sammen om tilskud. Projektets formål er at anlægge tilstrækkelig cykelparkering på letbanens stationsforpladser for dermed at få flest muligt til fremover at benytte cyklen i kombination med den kollektive trafik. Der etableres 2000 nye cykelparkeringspladser på strækningen, og der etableres serviceøer med elektriske pumper. Ansøger forventer, at Letbanen med sine 27 stationer får mio. passagerer årligt, og det skønnes, at 10 % af de daglige passagerer vil cykle til stationerne. Behovet for cykelparkeringspladser er dermed stort. Region Nordjylland Aalborg skaber forbindelse til nyt supersygehus Projektet har til formål at skabe forbindelse mellem Aalborg Midtby og områderne omkring universitetsområdet, Gigantium frem mod det nye supersygehus i Aalborg Øst. Der er ikke bevilliget tilskud til den del af det ansøgte projekt, der ligger nærmest supersygehuset, som kommunen også havde søgt om tilskud til. Projektet omfatter en ny supercykelsti i form af brede enkeltrettede cykelstier, dobbeltrettede cykelstier, højfremkommelige stikryds, belysning og serviceelementer samt parkering. Cykelstiforløbet planlægges sammen med letbanen, således at der skabes mulighed for kombinationsrejser.

8 Region Midtjylland Side 8/16 Favrskov i Hadsten Projektets formål er at opgradere cykelparkeringsforholdene ved Hadsten Station gennem en udskiftning af den eksisterende cykelparkering. Som en del af opgraderingen etableres aflåst parkering, og antallet af pladser øges. Der er i dag 98 eksisterende stativer, hvoraf 51 er vurderet som defekte. De eksisterende stativer udskiftes til 160 nye stativer, hvoraf de 30 pladser vil være aflåste. Favrskov i Hinnerup Projektets formål er at etablere 30 aflåste cykelparkeringspladser ved Hinnerup Station. Horsens Horsens Projektet omfatter etablering af enkeltrettede cykelstier på kommunevejen Spedalsø i Horsens. Strækningen, som vil have forbindelse til eksisterende stier, er den sidste, der mangler i en planlagt supercykelstirute mellem den nordvestlige bydel og den sydøstlige bydel. Ruten vil blandt andet betjene Horsens Station, uddannelsesinstitutioner og nye byudviklingsområder m.v.

9 Silkeborg over Silkeborg Langsø til Danmarks største gymnasium Side 9/16 Silkeborg ønsker at etablere en helt ny direkte rute for cyklister, der forbinder Danmarks største gymnasium med bymidten, stationen, seminariet og et kollegium. Rejseafstanden vil blive afkortet med to km. Der er tale om en højklasset supercykelsti, som forudsætter etablering af en stibro på tværs af Silkeborg Langsø. Derudover skal der anlægges cykelstier mellem eksisterende stier og ned til stibroen og stien rundt om søen. Der afholdes idéværksted for udformningen af broen. Stibroen vil blive Danmarks længste på 450 m og med landanlæg på 500 m. Der vil på stibroen blive opholdspladser til rekreative ophold. Der er mange unge mennesker på gymnasier og uddannelsesinstitutioner, som vil kunne benytte broen. n forventer, at rejsetiden vil falde med 40 % og øge cyklingen med 20 % i området. Der forventes en besparelse på 30 % af cyklistulykker årligt og en forbedret tryghed. Det vil også blive vurderet, hvor der kan lægges flere rastepladser til kombinationsrejser, da cykelstien vil blive brugt rekreativt af lokale og turister. Viborg Forbedret cykelparkering til Viborg Station og Busterminal Formålet med det ansøgte projekt er at opgradere den eksisterende cykelparkering syd for broen. I dag er der ikke etableret faciliteter for cykelparkering, blot anlagt en mindre grusplads. Projektet forudsætter en ny bro, der er bredere end den eksisterende. Broen anlægges af Viborg som en del af en større omlægning af trafikken i området. Der etableres 40 cykelstativer i terræn med fast belægning på bastionen, et værn mod baneskrænten, belysning samt støttemur. Desuden reduceres beplantningen, så cykelparkeringen bliver mere tryg i mørketiden.

10 Aarhus ved supercykelstien i Aarhus Side 10/16 Projektets formål er at styrke cyklens kombinationsmuligheder med kollektive transportformer. Dette skal ske gennem etablering af cykelparkeringshus ved Aarhus H., 3 automatiske cykelparkeringsanlæg (siloer) og etablering af 23 transitterminaler ved den kommende supercykelsti og langs den nye letbane. I alt etableres 4200 nye cykelparkeringspladser. Ansøgningen er en bearbejdning af et projekt, der blev behandlet i første ansøgningsrunde til cykelpuljen i oktober 2014, og i den sammenhæng noterede parterne bag aftalen sig projektet og opfordrede til at beslutningsgrundlaget for projektet blev styrket frem mod denne ansøgningsrunde. I samme forbindelse blev der meddelt tilskud til en supercykelsti i Aarhus. Trafikstyrelsen vurderer, at Aarhus har imødekommet opfordringen, idet projektet er mere præcist beskrevet og bedre underbygget med relevante analyser. Endelig er projektet blevet udbygget med ekstra cykelparkeringspladser, heraf de 200 i 3 automatiske cykelparkeringsanlæg (siloer). Ved seneste runde søgte Aarhus om i alt 14,9 mio. kr. Projektet skal ses som et udviklings- og demonstrationsprojekt, der skal vise, hvordan man kan bruge cyklen som det lette omstigningsvalg i kombinationsrejser, og hovedformålet er at optimere effekterne af supercykelsti og letbane. Region Sjælland Næstved Flere cykelparkeringspladser ved Næstved Station Projektets formål er at etablere 200 nye cykelparkeringspladser ved den østlige side af Næstved Station. spladserne er overdækkede og udføres med låseanordning, så det er nemt at fastlåse den enkelte cykel.

11 Roskilde i Roskilde Side 11/16 Projektets formål er at gennemføre en omfattende opgradering af cykelparkeringsforholdene i Roskilde gennem etablering af 400 cykelstativer samt etablering af 50 indendørs cykelparkeringspladser med en række servicefaciliteter. Roskilde Jyllingeruten Jyllingeruten er den første supercykelstirute, der kobler et byområde i Region Sjælland op på supercykelstinettet i Region Hovedstaden. Ruten forbindes til Frederikssundsruten i Stenløse. Strækningen er 7 km i alt og løber fra Jyllinge til Stenløse. 2 km af strækningen ligger i Roskilde, 4,9 km ligger i Egedal kommune og 0,1 km ligger på statsvej (Roskildevej Rute 6). I Roskilde, er der i dag cykelsti på en stor del af strækningen, men flere steder er tilstanden ikke tidssvarende til at kunne tiltrække nye daglige cykelpendlere. Desuden skal der på en del af strækningen etableres en ny dobbeltrettet cykelsti. Strækningen er på to km, hvor der på 0,3 km vil blive etableret ny cykelsti/bane. De resterende skal forbedres så der leves op til standarten for en supercykelsti. Syddanmark Esbjerg til Esbjerg Ø Projektet er første del af en 5,7 km lang supercykelsti mellem centrum og Esbjerg Ø. Projektet omfatter indretning af en cykelgade i Norgesgade mellem

12 centrum og Banegård, ny cykel- og gangbro over baneterrænet og i denne første etape 150 m cykelsti langs Baggesens Allé frem til Fynsgade mod Esbjerg Ø. Cykel- og gangbroen tænkes indrettet således, at der kan etableres direkte adgang til perronerne og et cykelparkeringsanlæg. Jernbanen udgør i dag en barriere mellem kvarteret øst for jernbanen og Banegården og centrum. Side 12/16 Mod vest vil stien have forbindelse til en supercykelsti, som er under anlæg, mens den mod øst skal kobles på en stiforbindelse, som er under planlægning i Esbjerg som etape 2 af cykelstien. Fredericia mellem Fredericia og Middelfart Projektet omfatter en 6,5 km lang strækning mellem Den Gamle Lillebæltsbro til henholdsvis Jernbanegade ved banegården samt Norgesgade i centrum af bymidten. Strækningen deles ved Holstensvej. Ved Jernbanegade, Norgesgade og Den Gamle Lillebæltsbro er der eksisterende stiforbindelser videre. I projektet foretages en række punktvise og strækningsvise forbedringer, herunder udvidelse af eksisterende cykelstier, etablering af krydsningspunkter, belysning i tunnel under jernbane, sanering af adgangsforhold til naboejendomme, cykelshunts (lovlige højresving for rødt og smutveje for cyklister i kryds) m.v. Langs med strækningen ligger der flere uddannelsesinstitutioner, herunder Handelsskolen, VUC, Teknisk Skole og Teknisk Gymnasium. Faaborg-Midtfyn Årslev-Odense Projektet omfatter en delstrækning i Årslev, der indgår i planlægningen af en samlet strækning mellem Årslev og Odense, og som har sammenhæng med Odense s ansøgning om tilskud til et projekt for en supercykelsti mellem Højby og det nye supersygehus i Odense S. Konkret omfatter projektet i Årslev etablering af nye dobbeltrettede cykelstier langs en ny vej vest for Årslev hallen mellem Stationsvej og Overvejen, Lunde-

13 gårdsvej og Ibjergvej. Den dobbeltrettede sti langs den nye vej kobles på en planlagt skolesti. Ved Ibjergvej krydser den dobbeltrettede sti vejen vest for jernbanekrydsningen og føres frem til den eksisterende dobbeltrettede sti i østsiden af Svendborgvej. Denne er planlagt belyst med LED-dioder i cykelstibelægningen. Side 13/16 Kolding Kolding-Christiansfeld I projektet skabes en sammenhængende cykelstiforbindelse mellem Kolding og Christiansfeld. Der etableres 5,5 km enkeltrettede stier langs Rute 170 mellem Vonsild og Taps samt enkeltrettede stier på delstrækninger af Haderslevvej i Kolding by. Projektet omfatter derudover samordning af signalanlæg med henblik på grønt for cykeltrafikken, cykelboks ved kryds, forslag om højresving tilladt for rødt for cyklister og diverse servicetiltag, såsom cykelpumper, informationstavler, fodhvilere m.v. Desuden planlægges information og markedsføring af stien. I Taps kobles de enkeltrettede stier på eksisterende cykelbaner, mens de i Kolding by kobles på et kryds med eksisterende stiforbindelser. Middelfart på Brovejen fra Middelfart Station til Gl. Lillebæltsbro en etableres gennem en forbedring af forholdene for cyklister på Brovejen mellem Middelfart Station og Den Gamle Lillebæltsbro. Forbedringerne vil være bedre adskillelse mellem cyklister og fodgængere, betonkanter til bedre adskillelse af biltrafik og cykeltrafik på strækninger, hvor der i dag er cykelkantbaner, udvidelse af eksisterende krydsningshelle samt udvidelse af eksisterende dobbeltrettet sti. Udvalgte steder etableres servicefaciliteter for cyklisterne, f.eks. pumper, kort, vandposter m.v. Både ved Middelfart Station og Den Gamle Lillebæltsbro er der eksisterende

14 stiforbindelser. Strækningen indgår i en samlet planlægning for supercykelstier i kommunerne i Trekantområdet, og strækningen har sammenhæng med Fredericia s projekt for supercykelsti mellem Fredericia og Den Gamle Lillebæltsbro. Side 14/16 Odense fra det kommende Universitetshospital i Odense til Højby Projektet omfatter forbedring af cykelstiforbindelser fra det nordlige Lindved gennem Højby og derfra videre til Årslev, hvor der findes eksisterende stiforbindelser. Fra det nordlige Lindved og til det kommende Universitetshospital er der en supercykelsti under anlæg. Forbedringerne består af skridsikker belægning på stibro over Lindved Å, sikring af krydsningspunkter, udvidelse af eksisterende dobbeltrettet sti, nyanlæg af enkeltrettede stier og solcellelamper i belægningen på cykelsti i åbent land. Ved kommunegrænsen er der sammenhæng til Faaborg-Midtfyn s projekt for supercykelsti til Årslev. Sønderborg Sønderborg- Danfoss Projektet indeholder en forbedring af den planlagte supercykelsti fra Sønderborg Centrum til Danfoss, 4 km fra Nordborg, som fik tilskud fra puljen i Projektet omfatter dobbeltrettet cykelsti ved busstationen med forbindelse til eksisterende cykel- og gågade, etablering af dobbeltrettet sti gennem tidligere jernbanetunnel, sikring af krydsningspunkter og etablering af nye enkeltrettede stier på Sundmarksvej frem til eksisterende stier på supercykelruten.

15 Varde i Varde Side 15/16 Formålet med projektet er at planlægge, igangsætte og koordinere cykelparkeringer ved udvalgte stationsbyer (Varde, Ølgod og Oksbøl) for cyklister i Varde. Der etableres minimum 3 områder med i alt 150 aflåste og oplyste parkeringspladser. Vejle Vejle Projektet indeholder en sammenhængende cykelsti/cykelrute gennem Vejle by med forbindelse til eksisterende højklassede stiruter mod henholdsvis Bredballe og Bredsten. Udover nye stistrækninger indeholder projektet også sikring af stikrydsninger, etablering af cykelvenlige gaderum og en række servicefaciliteter, f.eks. cykelpumper, fodhvilere, vand, informationskort etc. Langs ruten og i umiddelbar nærhed ligger der blandt andet gymnasier, DGI-hus, VUC, station/busterminal, cykelparkeringsanlæg og Campus.

16 Kort over cykelprojekter: pulje til supercykelstier og cykelparkering 2015 Side 16/16

Bilag 1: Helsingørruten fase 2 København Kommune

Bilag 1: Helsingørruten fase 2 København Kommune Marts 2015 Bilag 1: Helsingørruten fase 2 København Kommune Beskrivelse af projektets indhold For denne rute vil det være fordelagtig at de ansøgninger København, Lyngby Taarbæk, Rudersdal og Hørsholm

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev

Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev Januar 2013 Beskrivelse af projektets indhold 1. Baggrund 22 kommuner og Region Hovedstaden samarbejder om at udarbejde et regionalt dækkende net af cykelpendlerruter

Læs mere

Bilag 1, Helsingørruten, København Januar 2013

Bilag 1, Helsingørruten, København Januar 2013 Bilag 1, Helsingørruten, København Januar 2013 Beskrivelse af projektets indhold 1. Baggrund 22 kommuner og Region Hovedstaden samarbejder om at udarbejde et regionalt dækkende net af cykelpendlerruter

Læs mere

Intern Q&A dansk 2015

Intern Q&A dansk 2015 Intern Q&A dansk 2015 INDHOLD BAGGRUNDEN... 2 Q: Hvad er Supercykelstierne?... 2 Q: Hvad er formålet med Supercykelstierne?... 2 Q: Hvad er målsætningen for Supercykelstierne?... 2 Q: Hvem står bag Supercykelstierne?...

Læs mere

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE SUPERCYKELSTI ÅRSLEV-ODENSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Af Civilingeniør Jimmy Valentin Lukassen, Via Trafik, og Projektleder Ulrik Djupdræt, Københavns Kommune. Manchet

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: 1 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområder 22. maj 2015

Læs mere

Tilsagnsnotat. Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. runde. 8. januar 2015

Tilsagnsnotat. Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. runde. 8. januar 2015 1 Tilsagnsnotat Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. runde 8. januar 2015 2 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde i alt givet tilsagn om 39,6 mio. kr. til 12 projekter. Puljen til

Læs mere

Bilag 2, Frederikssundsruten

Bilag 2, Frederikssundsruten Bilag 2, Frederikssundsruten Januar 2013 Forventede effekter og evalueringsplan 1. Redegørelse for forventede effekter Realisering af ruten forventes at give en øget andel af cyklister på ruten i forhold

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Gammel Holte ruten Nuværende forhold Gammel Holte ruten forbinder Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Gammel

Læs mere

Resuméer af projekter der er blevet bevilget tilskud fra den regionale cykelpulje i ansøgningsrunden 2014

Resuméer af projekter der er blevet bevilget tilskud fra den regionale cykelpulje i ansøgningsrunden 2014 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Direkte +45 29 99 79 43 Web www.regionh.dk Dato: 14. maj 2014 Resuméer af projekter der er blevet bevilget tilskud fra

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 7. runde

Fremkommelighedspuljen 7. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 7. runde 25. november 2013 3 Tilsagnsnotat Der er i 7. runde udmøntet for 93,1 mio. kr. til 23 projekter. Dermed Fremkommelighedspuljen udmøntet i 2013. Følgende projekter

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

Trafikdage 2015. Erfaringer med tiltag på supercykelstier og cykelpendlerruter. Mogens Møller mm@viatrafik.dk

Trafikdage 2015. Erfaringer med tiltag på supercykelstier og cykelpendlerruter. Mogens Møller mm@viatrafik.dk Trafikdage 2015 Erfaringer med tiltag på supercykelstier og cykelpendlerruter Mogens Møller mm@viatrafik.dk Program: Metode Overblik Opbygning Erfaringer Resume: Eksempler med erfaringer fra projekter

Læs mere

Bilag 1: Roskilderuten Albertslund Kommune (anlægsdel)

Bilag 1: Roskilderuten Albertslund Kommune (anlægsdel) 14-12-2017 Bilag 1: Roskilderuten Albertslund Kommune (anlægsdel) For denne rute skal de ansøgninger som København, Frederiksberg, Rødovre, Brøndby, Albertslund, Høje-Taastrup og Roskilde kommuner og Sekretariatet

Læs mere

Bilag 1 Farumrutens forlængelse til Allerød - Furesø Kommune

Bilag 1 Farumrutens forlængelse til Allerød - Furesø Kommune Bilag 1 Farumrutens forlængelse til Allerød - Furesø Kommune Beskrivelse af projektets indhold 1. Baggrund Januar 2013 22 kommuner og Region Hovedstaden samarbejder om at udarbejde et regionalt dækkende

Læs mere

Damhusruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Damhusruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Damhusruten Nuværende forhold Damhusruten er en ringrute, der forbinder byområder i Frederiksberg og Københavns kommuner, se figur 1 Ruten kan især

Læs mere

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Cykelparkering ved Esbjerg Banegård og i Esbjerg

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012 CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012 Frederikssundsruten Nuværende forhold Frederikssundsruten forbinder Frederikssund, Egedal, Ballerup, Herlev og Københavns kommuner,

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Vestbaneruten Nuværende forhold Vestbaneruten forbinder Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Albertslund

Læs mere

Kommuneundersøgelse om Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan

Kommuneundersøgelse om Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan Hvilken kommune arbejder du i? Aabenraa Kommune Aalborg Kommune Aarhus Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Kommune Brøndby Kommune Brønderslev

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012 CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012 Sengeløseruten Nuværende forhold Sengeløseruten er en forlængelse af Albertslundruten og forbinder Høje-Tåstrup Kommune med kommunerne

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Voldruten og Søruten De to ruter er behandlet på et mere foreløbigt niveau end de øvrige ruter og det må forventes, at linjeføringerne tages op til

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København 28. august 2012 Udbygning af den kollektive trafik i København Peter Bønløkke // Økonomiforvaltningen // Center for Byudvikling // pb@okf.kk.dk edoc Disposition Baggrund Screeningsfasen (2011) Scenarier

Læs mere

FAGLIG VURDERING AF ANSØGNINGERNE INDHOLD. 1 Fredeliggørelse af Stumpedyssevej i Kettinge, Hørsholm Kommune 6

FAGLIG VURDERING AF ANSØGNINGERNE INDHOLD. 1 Fredeliggørelse af Stumpedyssevej i Kettinge, Hørsholm Kommune 6 REGION HOVEDSTADEN FAGLIG VURDERING AF ANSØGNINGERNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Fredeliggørelse af Stumpedyssevej

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Allerødruten. Projektgruppemøde 4. februar 2014

Allerødruten. Projektgruppemøde 4. februar 2014 Allerødruten Projektgruppemøde 4. februar 2014 Deltagere: Thor Bjørnboe, Københavns Kommune Helle Riis, Rudersdal Kommune Stinne Bjerg, Allerød Kommune Thomas Gjerulff, Gentofte Kommune Ulrik Djupdræt,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Frederikssund-Farum-Hørsholmruten

Frederikssund-Farum-Hørsholmruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012 Frederikssund-Farum-Hørsholmruten Nuværende forhold Frederikssund-Farum-Hørsholmruten forbinder Frederikssund, Allerød, Furesø, Rudersdal

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

ALLERØDRUTEN FREDERIKSSUNDRUTEN FARUMRUTEN VÆRLØSERUTEN RING 4-RUTEN ALBERTSLUNDRUTEN INDRE RINGRUTE ISHØJRUTEN

ALLERØDRUTEN FREDERIKSSUNDRUTEN FARUMRUTEN VÆRLØSERUTEN RING 4-RUTEN ALBERTSLUNDRUTEN INDRE RINGRUTE ISHØJRUTEN ALLERØDRUTEN FREDERIKSSUNDRUTEN FARUMRUTEN VÆRLØSERUTEN RING 4-RUTEN ALBERTSLUNDRUTEN INDRE RINGRUTE ISHØJRUTEN Super cykelstier i hovedstadsregionen KONTAKT Sekretariatet for Supercykelstier supercykelstier@tmf.kk.dk

Læs mere

Trafik og infrastruktur

Trafik og infrastruktur Ballerup Midt - mennesker i centrum Bilag 4 Trafik og infrastruktur Vejnettet Konkurrenceområdet er afgrænset af Motorringvej 4, Sydbuen, Vestbuen og Ballerup Byvej (Frederikssundsvej), som bærer meget

Læs mere

Notat. Supercykelstiens delprojekter og finansiering. Teknisk Udvalg Ledelsessekretariatet, Michael Kirkfeldt. Aarhus Kommune. De 11.

Notat. Supercykelstiens delprojekter og finansiering. Teknisk Udvalg Ledelsessekretariatet, Michael Kirkfeldt. Aarhus Kommune. De 11. Notat Emne: Til: Kopi: til: Supercykelstiens delprojekter og finansiering Teknisk Udvalg Ledelsessekretariatet, Michael Kirkfeldt De 11. september 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Supercykelstiens delprojekter

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Vandledningsstien CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Vandledningsstien CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Vandledningsstien Nuværende forhold Vandledningsstien forbinder Gladsaxe og Københavns kommuner, se figur 1 Strækningen er en nordlig forlængelse

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station NOTAT REV. NR. 02 24. september 2014 mkk/mg/mm Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 4 2 Konklusion... 4 3 Vurdering af valgt

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station NOTAT 15. juli 2014 mkk/mm Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 4 2 Sammenfatning... 4 3 Vurdering af valgt linjeføring...

Læs mere

Dato 22. maj 2015 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska. Telefon Dokument 15/05025-6 Side 1/6. Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.

Dato 22. maj 2015 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska. Telefon Dokument 15/05025-6 Side 1/6. Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet. Dato 22. maj 2015 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 15/05025-6 Side 1/6 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590 Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober 2014 J.nr. 14/7590 Forslaget har været i offentlig høring fra den 12. november 2014 til den 7. januar 2015 Den 8. januar 2015 var der

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 5. runde

Fremkommelighedspuljen 5. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 5. runde 26. april 2011 3 Tilsagnsnotat Indhold F2011-5-01, Rudersdal Kommune Ombygning af Holte Stationsforplads 5 F2011-5-2, Slagelse Kommune Strategi for busfremkommelighed

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Letbane i hovedstaden, busser og cykler

Letbane i hovedstaden, busser og cykler Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: Letbane i hovedstaden, busser

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Indhold Formål og baggrund. 3 Metode. 4 Fremstilling af resultater.. 5 Tendenser i årets undersøgelse.. 6 Tilfredshed

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen AALBORG CYKELBY Nordjyske Planlæggere 21/1-2010 Civilingeniør Malene Kofod Nielsen Teknik- og Miljøforvaltningen Fakta for Aalborg 196.000 indbyggere 1.144 km2 450 km cykelsti StorAalborg: 120.000 indbyggere

Læs mere

Vestvold øst ruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Vestvold øst ruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Vestvold øst ruten Nuværende forhold Vestvold øst ruten er en sydlig og østligforlængelse af Vestvoldruten, der har sit sydlige endepunkt i Hvidovre

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ring 3 ruten Nuværende forhold Ring 3 ruten forbinder Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Glostrup, Brøndby og Vallensbæk kommuner, se figur 1 Desuden

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Supercykelsti får flere pendlere i sadlen

Supercykelsti får flere pendlere i sadlen PRESSEMEDDELELSE: Supercykelsti får flere pendlere i sadlen Supercykelstien Farumruten har fået 52 procent flere pendlere til at vælge cyklen frem for bilen. Det viser ny undersøgelse foretaget af COWI

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere