Webpartshop i Sharepoint 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Webpartshop i Sharepoint 2007"

Transkript

1 Webpartshop i Sharepoint 2007 Peter Magnus Falk s Kongens Lyngby 2008 IMM-B.Eng

2 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark Phone , Fax

3 Summary The project is to make a webpart shop for GlobeShare in Microsoft Office Sharepoint Services (MOSS). MOSS is a new tool from Microsoft to create intraand internet portals. A homepage in MOSS is built from a masterpage, from where you create templates that inherit from the masterpage. On these templates there are webpart zones where you can put in small applications called webparts. This report describes how a shop and webparts are going to be developed. The shop is later to be implemented in GlobeShare, which is the new intranet portal of Novo Nordisk A/S (NN). GlobeShare has already been defined and is ready for launch. What I will create in this project is a Proof of Concept (POC) of a webpart shop for GlobeShare. The report is in Danish.

4 ii

5 Resumé Projektet er at lave en webpartshop til GlobeShare i Microsoft Office Sharepoint Services (MOSS). MOSS er et nyt portalværktøj fra Microsoft der bliver brugt til at lave inter- og intranetløsninger. En hjemmeside i MOSS er bygget op ved at man har en masterside, som man går ud fra og bygger andre sider fra. Disse andre sider er så bygget op af webpartszoner, hvor man kan sætte små programmer ind, webparts. Denne rapport beskriver hvordan en shop til disse webparts skal se ud, og hvordan man får uviklet webparts til brug i shoppen. Denne shop skal bruges i GlobeShare, hvilket er Novo Nordisk A/S (NN) nye intranetløsning. Der er derfor allerede blevet defineret hvordan GlobeShare skal se ud. Det jeg skal lave er en Proof of Concept (POC) af, hvordan shoppen kan se ud i GlobeShare.

6 iv

7 Forord Rapporten og forsvaret er lavet som afslutningen på min uddannelse som IT diplomingeniør på DTU. Opgaven er lavet i samarbejdet med NNIT A/S, hvor jeg har haft Thorvaldur Flemming Jensen som kontaktperson og det er ham der har stillet opgaven for projektet. På DTU har jeg har Robin Sharp (IMM) som vejleder, som har vejledt mig igennem mit projekt. Tak for den gode vejledning. Derudover vil jeg sige tak til NNIT A/S generelt, for at have stillet så stor en hjælp til rådighed i både min praktikperiode og til mit bachelorprojekt. Rapporten er lavet efter at jeg har været i praktik i NNIT A/S og har for det meste arbejdet med MOSS og.net programmering. Det har været en stor udfordring at lave meget af det arbejde, da MOSS er et så nyt et produkt. Men udfordringen har været stor og spændende. Rapporten er ment som et Proof of Concept (POC), for at se om projektet kan lade sig gøre.

8 vi

9 Indhold Summary i Resumé iii Forord v 1 Introduktion Om NNIT - og hvad det betyder for firmaet Hvad er GlobeShare Forudsætninger Afgrænsninger Rapportens struktur Ordforklaring Krav Kravspecifikation

10 viii INDHOLD 3 Problemformulering 9 4 Teknologi Sharepoint (MOSS) VS2005/.net Konklusion Analyse Generelt Produkter Udvidelser Konklusion Design Produkter Opsætning af MOSS Udvidelser Konklusion Problemer Webparts GlobeShare Adgange og brugere Workflow

11 INDHOLD ix 7.5 Konklusion Løsning på problemerne GlobeShare opsætning Sikring af webparts Hvad kan man ellers gøre Konklusion Konklusion Generelt om projektet Om arbejdet Evaluering Bagefter

12 x INDHOLD

13 Kapitel 1 Introduktion NNIT er ved at lave en ny intranetløsning til Novo Nordisk. Denne nye løsning skal køre på Microsoft Office Sharepoint Server 2007 (MOSS). Dette produkt bliver brugt til at lave store interne og eksterne internetløsninger. Denne portal er så bygget op af mindre sites, som alle bliver lavet ud fra standardiserede skabeloner. På disse skabeloner kan man indsætte webparts, som kan indeholde alt fra et billede, til avancerede beregninger og dataudtræk. MOSS kommer med en masse standard webparts, som kan bruges af alle. Dette projekt sætter fokus på de webparts, som bliver udviklet specielt af NNIT til et givent formål. Novo Nordisk har mange forskellige IT systemer (f.eks. SAP), så der vil givetvis være brug for specialudviklede webparts til at vise data fra disse systemer. Det er NNIT s job at udvikle disse webparts, og det skal så være muligt for Novo Nordisk at købe dem. Mit projekt går så ud på at lave en shop, hvor der kan købes webparts, som er udviklet af NNIT.

14 2 Introduktion 1.1 Om NNIT - og hvad det betyder for firmaet NNIT A/S er et søsterfirma til Novo Nordisk A/S. Det er et af Danmarks største softwarehuse, og har Novo Nordisk A/S som deres største kunde, men derudover laves der mange opgaver for andre virksomheder og det offentlige. NNIT rundede 1000 ansatte Juni 2007 og har en omsætning på over 1 mia. kroner[1]. 1.2 Hvad er GlobeShare GlobeShare er navnet på det nye intranet til Novo Nordisk A/S (NN). Det skal afløse det gamle intranet, samt afløse de gamle sharepoint 2003 løsninger der kører på nuværende tidspunkt. Det skal samle det hele på én stor MOSS portal. Så udover at have en central portal, skal det også være muligt for hvert projekt og hver afdeling at have deres eget site. Det smarte ved at vælge MOSS er at få hele ens intranet til at se ens ud, bruge de samme templates og alt indhold være i overenstemmelse med NN s Corporate Visual Identity (CVI). 1.3 Forudsætninger Mit projekt er en komponent til GlobeShare, hvilket betyder at der er mange af de elementer jeg bruger, som allerede er lavet. Eksempler Jeg har viden om alle brugere og hvor i organisationen de er, og hvem deres leder er m.m. Da der er tale om et intranet, behøver jeg ikke tænke på login og dertilhørende sikkerhed.

15 1.4 Afgrænsninger Afgrænsninger Det jeg vil analysere og gå i dybden med er selve shoppen, webparts og hvordan de skal opbygges, samt det workflow der skal bruges for at en bruger kan købe en webpart. De ting jeg ikke vil beskæftige mig med er bl.a. Transaktioner, mht. til betaling af køb. Avancerede shop funktioner, som fx indkøbsvogn (shopping cart) 1.5 Rapportens struktur I kapitel 2: Krav, beskrives hvilke krav der er givet fra NNIT s side, og hvordan mit projekt kan udvides. I kapitel 3: Teknlogi, beskrives hvilke nye teknologier og applikationer jeg har brugt til at lave selve projekter. I kapitel 4: Analyse, analyses de forskellige aspekter af projektet, og de produkter der skal udvikles. I kapitel 5: Design, designes det som er blevet analyseret. I kapitel 6: Problemer, her beskriver jeg hvilke problemer jeg er løbet ind i. I kapitel 7: Løsning på problemerne, kommer jeg med løsningsforslag til hvordan problemerne kan undgås eller løses. 1.6 Ordforklaring Jeg har arbejdet med en del nye værktøjer og begreber i dette projekt, hvilket har betydet at jeg har lært en masse nye begreber og akronymer. I tabel 1.1 er der en liste over de forkortelser, der bliver brugt i denne rapport.

16 4 Introduktion Forkortelse Betydning MOSS Microsoft Office Sharepoint Services 2007 VS Microsoft Visual Studio 2005 NN Novo Nordisk A/S CVI Corporate Visual Identity IDE Integrated Development Environment POC Proof of Concept MSDN Microsoft Developer Network Tabel 1.1: Abbreviations

17 Kapitel 2 Krav Kravene er blevet udarbejdet sammen med Thorvaldur (TFJe) fra NNIT. De er lavet så de dækker de mest basale elementer af projektet, hvorefter der kan laves udvidelser. Projektet laves til GlobeShare, hvor mange af elementerne allerede er defineret og er derfor udeladt af kravspecifikationen, dette er blandt andet login og strukturen af sites og brugere. 2.1 Kravspecifikation Overordnet gælder det at løsningen skal udvikles til MOSS platformen Minimum Søge- og vælgefunktionaliteter Det skal være muligt for brugeren at vælge de webparts, der skal købes ved enten at bruge en søgefunktion, hvor brugeren kan komme med søgekriterier,

18 6 Krav hvorefter der bliver vist webparts der matcher. Den anden mulighed for at vælge en webpart, er hvor der er nogle kategorier, som der kan browses igennem Workflow Der skal startes et workflow, når brugeren har bestilt en webpart. Her skal afdelingslederen give sin tilladelse til at vedkommendes medarbejder skal have lov til at købe webparten. Herefter kan der være webparts som kræver yderligere tilladelser, fra andre personer, hvilket så skal inkluderes i dette workflow Webpart Der skal defineres en måde på hvordan webparts skal se ud, for at de er generiske og stadig kan bruges i denne shop. Demovisning Brugeren skal have muligheden for at se en demoversion af en webpart, inden de køber den, for at tjekke efter om webparten har den ønskede funktionalitet. Licensering Der skal gøres klar til at webparten kun skal være tilgængelig for brugere der har købt den Login Eksisterende brugersystem skal være etableret Udvidelser Generalisering Det skal være muligt at bruge webpart shoppen på andre sites, eller have den som et externt site, hvor kunder kan gå ind og købe webparts til deres eget site.

19 2.1 Kravspecifikation Betaling Der skal implementeres et betalingssystem, som kan udveksle data med SAP.

20 8 Krav

21 Kapitel 3 Problemformulering Formålet med projektet er at lave en POC af en webpartshop til GlobeShare. Altså vise om idéen kan lade sig gøre. Nogle af de punkter jeg vil undersøge og analysere i denne rapport er følgende: Der skal bygges en shop på MOSS. Webparts som skal sælges i denne shop, skal de laves på en specifik måde m.v. Hvordan skal dette integreres i GlobeShare. Hvordan skal workflowet virke. Da der er tale om køb af software, skal der så være licens på webparts.

22 10 Problemformulering

23 Kapitel 4 Teknologi Dette projekt bruger nogle nye teknologier, som ikke er særlig veldokumenterede. Der har derfor været en del forhindringer og det har været vanskeligt at finde informationer, da der ikke findes publiceret materialer men eneste mulighed har været at finde blogs og artikler på Internettet. I dette kapitel vil jeg give en hurtig introduktion til de teknlogier jeg har anvendt og lært at bruge mens jeg skrev projektet og i min praktikperiode. 4.1 Sharepoint (MOSS) Et website i MOSS er lavet ved at man laver en eller flere master-sider. Dette er en template for hvordan et site kan se ud. Denne template sørger for at alle sites kommer til at se ens ud. En template består af webpart zoner. I disse zoner er det muligt for en administrator for det pågældende site at indsætte webparts. Webparts er den eneste mulighed en bruger har for at ændre udseendet af et site. Det er kun muligt at tilføje de elementer man mener, er vigtige, men ikke at ændre det generelle udseende. Dette gør det meget nemmere for en virksomhed at opretholde sit CVI. Webparts varierer i kompleksitet, som standard i MOSS er der webparts til at

24 12 Teknologi Farm Web Application Web Application Site Collection Site Collection Web Web Figur 4.1: MOSS niveau oversigt lave manipulation af MOSS data, samt simple visninger. Hvis man skal have data fra andre kilder, bliver det noget mere avanceret, og er sikkert ikke muligt ved hjælp af en standard komponent i MOSS. Avancerede webparts kan så udvikles for at få den ønskede funktionalitet. Det er denne type webparts der skal kunne købes i shoppen Niveauer og scope Generelt set er der fire niveauer i sharepoint. Det øverste niveau er Farm. Herunder ligger Web Application, dernæst Site (Site collection), og det laveste niveau er Web (web site). Kort sagt kan der under hvert niveau være flere af niveauet under. De niveauer jeg vil beskæftige mig mest med er Site og Web niveau. Dette kan ses på figur 4.1.

25 4.1 Sharepoint (MOSS) 13 Site Column A Content Type A Site Column B Site Column C List Site Column D Content Type B Site Column E Figur 4.2: A list in MOSS Features Alt hvad der laves til sharepoint bliver pakket ind i features. En feature kan indeholde alt slags indhold, og kan installeres og aktiveres individuelt. Derudover kan de konfigureres individuelt helt ned på web niveau. Så et Site kan have flere Web s under det. Så hvis man aktiverer en feature på Site niveau vil det være aktivt for alle Web s under den site collection. Senere hen i rapporten når der reffereres til webparts og de ting der sælges i webpartshoppen, er dette faktisk features. Da en webpart sagtens kan være afhængig af flere lister m.v. Men for at have gøre det nemt og overskueligt for brugeren har jeg valgt bare at kalde det for webparts i rapporten Lister En liste i MOSS er bygget op af at du laver en liste, hvor der tilknyttes en Content Type. En Content Type er en samling af Site Columns som egentlig bare er et element i en liste. Et eksempel på hvordan en liste er bygget op kan ses i figur 4.2. En liste indeholder så elementer med de informationer der er givet. Et eksempel på dette kan ses i figur 4.3.

26 14 Teknologi List Item 1 Item 2 Site Column A Site Column B Site Column C Site Column D Site Column E Site Column A Site Column B Site Column C Site Column D Site Column E Figur 4.3: A list with items 4.2 VS2005/.net Til udvikling af MOSS komponenter er Visual Studio 2005 et rigtig godt integrated development environment (IDE). Ved at downloade Sharepoint Extensions for Visual Studio[5] kan der nemt laves projekter og dele til MOSS. De elementer der er med i denne extension er: Project templates Web Part Team Site Definition Blank Site Definition Item templates Web Part Custom Field List Definition Content Type Module

27 4.3 Konklusion 15 Derudover bliver der inkluderet en solution generator, som kan pakke det man har lavet ned i en solution, så det er nemt at deploye til hvor man ønsker. Disse extensions kræver at man har en MOSS server kørende på den maskine man ønsker at bruge til at udvikle på. 4.3 Konklusion Det er utroligt dejligt at arbejde i MOSS, da det åbner for mange muligheder til at designe hjemmesider og portaler. Man skal dog tage hensyn til at det er et meget nyt produkt fra MS, og jeg har haft mine problemer med at finde løsninger på de problemer jeg er stødt på.

28 16 Teknologi

29 Kapitel 5 Analyse I dette kapitel vil jeg analysere, hvordan det samlede system skal opbygges. Jeg starter med at se på den generelle idé, hvorefter jeg kigger på hvert produkt i løsningen. 5.1 Generelt Løsningen skal virke som enhver anden webshop. Brugeren logger først ind, dernæst findes det produkt der ønskes købt. Herefter bliver brugeren ført igennem et betalingselement og produktet bliver leveret. Da denne webpartshop er en integreret del af GlobeShare, og derved NN s intranet skal en ordre godkendes af brugerens nærmeste leder, samt evt. en ansvarlig for det produkt der ønskes købt. På figur 5.1 kan den generelle løsning ses. 5.2 Produkter Shoppen kan deles ud i flere produkter. Disse er:

30 18 Analyse Startpage Searchpage Search or browse? Browse the catalogue No results Did the search find anything? Webpart found and selected The webpart the user want User buys the webpart for manager approval Yes Does this user/action require manager approval? Approved by manager No Not approved for special approval Yes Does this user/action require special approval? Not approved Approved by responsible unit No Ortder cancelled (Or on hold?) Payment No Payment successful? Yes The webpart will be made available for the user to insert on his/her site Figur 5.1: General Idea

31 5.2 Produkter 19 Webparts, de elementer der skal sælges i shoppen. De skal udvikles specifikt så de kan bruges i shoppen. Shoppen, de generelle shopelementer, til f.eks. søgning og kategorisering. Derudover hvordan dette integreres bedst med MOSS. Workflow, måden hvorpå betaling, autorisering og levering fungerer på Webparts Normalt vil man udvikle sin webpart til en specifik side, med et specifikt formål. Men i dette projekt skal de være generelle, så de kan bruges overalt. En webpart skal kunne finde ud af hvor den befinder sig og hvor lang tid der er tilbage af licensen. Da der i kravspecifikationen ikke er noget krav om at der skal kunne købes forskellige licenslængder, vil jeg antage at når man har købt et produkt, har man en uendelig licens. Der skal derfor ikke laves workflows til fornyelse af licens og hvad der skal ske hvis licensen udløber. Der er flere måder på hvordan webparten registrerer om den skal kunne bruges på det pågældende site. De metoder jeg vil arbejde videre med er: 1. Webparten kan bruges så snart den er installeret og aktiveret på et site. 2. Webparten kigger i en database, og sammenligner den url der står i databasen med der hvor den ligger. I selve shoppen skal webparten vises i demonstrationsudgave. Den måde jeg har forestillet mig at en webpart skal vises på kan ses i figur 5.2 på side 20. Der skal kunne sættes et flag, som siger til webparten at der skal vises demonstrationsdata. Dette data kan være statisk og indkodet i selve webparten. Hvis dette flag ikke er sat skal webparten se om den er lovligt installeret, altså om der stadig er licens. Hvis der ikke er licens til at brugeren må bruge webparten skal der startes et licensworkflow, og webparten skal vise en fejlmeddelelse. Når der er betalt for webparten og licensen er godkendt skal alle parametre til webparten være indtastet korrekt, hvorefter webparten bliver vist korrekt på siden. Hvis der er dele af webparten som ikke er konfigureret korrekt, bliver der vist en fejlmeddelelse.

32 20 Analyse Chosen configuration Displayed by the webpart Demo On a site License expired? No Is configured? Yes Display demo data Display final data No Display error message Yes Start licensing workflow Figur 5.2: Displaying A Webpart

33 5.2 Produkter Shoppen Den generelle idé i shoppen er vist i figur 5.1 på side 18. Brugeren kommer ind på startsiden, hvor der skal være muligt for brugeren at søge efter webparts eller finde dem ved at vælge en kategori, dvs. en prædefineret søgning. Den anden ting brugeren skal kunne se på startsiden er nyheder, det kan f.eks. være nye webparts. Et udkast til startsiden kan ses på figur 5.3. Når brugeren har udført en søgning skal resultaterne vises, dette kan gøres som i figur 5.4. Det er vigtigt at brugeren kun ser de informationer der er relevante for lige præcis dén bruger. Der er to dele af information i en webpart, den basale del og ekstra teknisk information. Et eksempel på dette er i figur 5.5. Da hele dette system er integreret i GlobeShare har jeg fuldt adgang til hvem der kommer ind i shoppen. Jeg kan derfor hurtigt se hvilken og hvor meget information der skal være tilgængelig for brugeren. Det er muligt at altid vise alt information til afdelingsledere, administratorer, projektledere m.m. som standard, hvorimod alle andre kun vil se den basale information Tilplasning til MOSS Da hele dette system kører på én MOSS løsning, er det derfor muligt at bruge MOSS egen database til at styre informationen, samt bruge lister til at vise alt data Workflow Når en bruger køber et produkt, skal ordren først godkendes af afdelingslederen og dernæst af de webpartsansvarlige for de specifikke webparts. Det er ikke alle webparts der har en webpartsansvarlig, dette er kun for webparts som f.eks. er specialudviklet og allerede sat op, og derfor allerede har adgang til den data den skal vise. Derfor vil man ikke have at alle skal kunne købe denne webpart. Hvis ordren bliver godkendt bliver fakturaen sendt til betalingssystemet og webparten leveret. Når en ordre skal godkendes af en afdelingsleder eller webpartsansvarlig bliver der udsendt en mail. I denne mail bliver det gjort klart hvem der ønsker at udføre ordren og hvilke webparts der er tale om. Derudover er der et link til hvor de skal gå hen for at godkende eller afvise ordren. Dette får systemet til at virke på samme måde som NN s andre systemer, bl.a. den måde der bliver givet adgang til computersystemer på.

34 22 Analyse Search + Adv. Search functionalities Browse - Category 1 - Category 2 - Category 3 - Category 4 - Category 5... News/New stuff/etc. Shopping cart Figur 5.3: Startpage

35 5.2 Produkter 23 Search + Adv. Search functionalities Results Browse - Category 1 - Category 2 - Category 3 - Category 4 - Category 5... Name: Webpart 1 Description: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Cras vel quam. Maecenas feugiat justo convallis lectus. Pellentesque tellus. Suspendisse pharetra porta orci. In convallis lacus non odio. Praesent nonummy cursus. Price: 5 dkk Click here for an example Add to shoppingcart Name: Webpart 2 Description: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Integer viverra fringilla quam. Aenean scelerisque pharetra velit. Fusce quis urna ac lectus porta porta. Nulla ut. Price: 5 dkk Click here for an example Add to shoppingcart Shopping cart Figur 5.4: Resultpage

36 24 Analyse Name: Description: Keywords: System: Size: Price: Extra information for specific users Owner/Responsible/Approver (NN) User Support Complexity/Integration (Data access) Developed by System description (detailed specifics) Figur 5.5: A Webpart Herefter skal webparten installeres på brugerens site. Der er flere måder dette kan gøres på. Man kan have det hele installeret på alle sites, og så først aktivere dem når de skal bruges. Denne metode er vist i figur 5.6. Hvis en webpart så skal fjernes så deaktiveres den feature, som den er knyttet sammen med, og webparten virker ikke længere. En anden metode til installation og aktivering af features er at have dette gjort manuelt. Det er hvad jeg har illustreret i eksempel et på figur 5.7. Dette kan så udvides videre til hvad der kan ses på eksempel to. I eksempel tre er der kommet et workflow på først, og dernæst det samme der sker i eksempel to, hvor Install og Deploy/activation er i det samme script. Jeg var ikke helt klar over om det var ønsket at have dette lavet manuelt eller automatisk. Der er fordele og ulemper ved begge metoder. Jeg tog kontakten op med NNIT og fandt ud af at eksempel tre var den foretrukne løsning. 5.3 Udvidelser Integration til et betalingssystem. Da denne shop kører på et intranet kan det kobles op med det nuværende betalingssystem, som der bliver brugt på NN.

37 5.3 Udvidelser 25 The user haven t bought the feature. And it is therefore disabled. Site features A feature containing a webpart and a couple of lists. There is no limit to how many webparts or other objects, a feature can contain. The webpart List List Another webpart Webpart being installed Another webpart A third webpart The user bought the feature and it is now enabled, for the user to insert it on his/her site. Site features The webpart List List Another webpart A third webpart Figur 5.6: Static webparts, only needing activation

38 26 Analyse Example 1: Manual User bought the webpart Mail sent to admin, inkl. what to be instlalled and where Administrator installs the feature and activates it on the site. Mail to the user that the webpart is ready for use. Example 2: Automated User bought the webpart Install script is run Deploy/Activation script is run Mail to the user that the webpart is ready for use. Example 3: Everything already installed User bought the webpart Start workflow Get appropriate authorisations from responsible authorities Run install script Mail to the user that the webpart is ready for use. 5.4 Konklusion Figur 5.7: Installation of webpart Efter at have analyseret de forskellige produkter er det det nu blevet lidt mere klart, hvordan NNIT regner med at systemet skal fungere. Jeg vil i tage udgangspunkt i analysen, når jeg skriver designet og bruge de metoder der er fundet i dette kapitel.

39 Kapitel 6 Design I analysen blev der stillet løsningforslag til de forskellige produkter. Dette kapitel omhandler hvilke løsninger der skal bruges og hvordan de udføres. I kravspecifikationen er det gjort klart at projektet skal udvikles til MOSSplatformen, hvilket betyder at der skal udvikles en masterpage og hver af de underliggende sider nedarver fra denne. Det er ikke vigtigt for projektet hvordan denne masterpage ser ud på nuværende tidspunkt, da den skal erstattes af én udviklet til at ligne resten af GlobeShare. Denne er dog ikke tilgængelig på nuværende tidspunkt. 6.1 Produkter Shoppen er delt op på samme måde som i analyse Webparts Webparts til denne shop bliver udviklet af mange forskellige personer, derfor er.net perfekt til dette formål. Da det er ligegyldigt om der udvikles i VB.net eller

40 28 Design C#.net.[6] Der skal i hver webpart være en del fælles elementer, så de alle er lige til at bruge i shoppen. Der skal være et toolbox-item, så der kan vælges om webparten skal vises som demonstration eller produktion. Et eksempel på hvordan man laver dette kan ses her: using ASPnet = System.Web.UI.WebControls.WebParts; using MOSS = Microsoft.SharePoint.WebPartPages; [ASPnet.Personalizable(ASPnet.PersonalizationScope.Shared] [ASPnet.WebBrowsable] [MOSS.FriendlyName("DemoMode"), MOSS.SPWebCategoryName("Configuration")] public string DemoMode { get { return DemoModeVariable; } set { DemoModeVariable = value; } } Det er vigtigt at der ikke er nogle afhængigheder til andre systemer, når den er sat til at blive vist som demonstration, da det skal være muligt at vise den færdige webpart i shoppen. Det er tiltænkt at bruge den færdige webpart i shoppen, så der ikke behøves at lave to udgaver af den samme webpart Shoppen I shoppen skal der laves en liste til webparts. Denne liste skal indeholde alle informationer om de webparts i shoppen. Her skal laves en liste der indeholder de elementer der er vist i figur 5.5 på side 24. Listen kan indeholde alle informationerne, hvorefter der skal laves to visninger af listen. En visning med kun de basale informationer og en med alle informationer. Herudover skal der laves en liste der kan indeholde alle ordre, hvor man kan se deres status. Dette skal bruges i til at holde styr på ordrene og det vil blive workflowet der kommer til at styre status på ordrene Workflow Der skal bruges et godkendelsesworkflow, der kan notificere afdelingslederen og evt. andre personer, når der bliver fremsat en ordre. Dette workflow skal starte

41 6.2 Opsætning af MOSS 29 med at sende en meddelelse til afdelingslederen, som så skal godkende ordren. Som standard i MOSS er det muligt at lave simple workflows til godkendelse af dokumenter før de publiceres. Dette er dog ikke avanceret nok til dette projekt, og der skal derfor udvikles et workflow.[2][3] Workflowet skal finde den nuværende brugers nærmeste leder. Dette kan gøres nemt, da hele shoppen er integreret i GlobeShare, som har disse informationer tilgængelige. Workflowet sender en mail til lederen, og ordren sættes til at vente på lederens svar. Hvis lederen ikke svarer indenfor tidsrammen eller afviser ordren, bliver ordren annulleret og brugeren der lavede ordren får besked. Efter lederen har godkendt ordren bliver der sendt en notifikation til den webpartsansvarlige, hvis der er en. Dette foregår på samme måde, og handlen vil blive annulleret hvis den ansvarlige ikke godkender ordren. Når alt er godkendt skal de valgte webparts installeres. De næste figurer er simplificeret ved at jeg går ud fra at der kun er valgt én webpart. Den metode som NNIT gerne ses brugt til installering af webparts er eksempel tre i figur 5.7 på side 26. Hele idéen i denne metode er at først installere selve webpart en på det site der skal bruge den, og dernæst aktivere den. 6.2 Opsætning af MOSS Der er allerede sat flere servere op, som danner rammer for GlobeShare projektet. Det ser dog sådan ud at hver afdeling vil have en side på website niveau. Hvilket også er det der er lagt op til i dette projekt. 6.3 Udvidelser I workflowet skal der implementeres et system der kan tale sammen med SAP. Det er mig uvist om SAP allerede har lavet et modul til dette, ellers skal det være nødvendigt at udvikle en C# applikation som kan dette. Dette vil være langt ude for hvad der egentlig er lagt op til i dette projekt.

42 30 Design 6.4 Konklusion Shoppen skal fungere som enhver anden shop, man vil kunne finde på Internettet. Det eneste anderledes er at det skal udvikles på MOSS. Webparts skal udvikles specifikt til brug i shoppen, og der skal sættes nogle retningslinjer op til hvordan dette skal gøres. På nuværende tidspunkt vælger jeg at der kun skal implementeres en demo-funktionalitet.

43 Kapitel 7 Problemer Efter at have undersøgt hvad MOSS kan og hvad det ikke kan, er jeg stødt ind i et problem. De ting som NNIT gerne ville have webshoppen skal kunne og hvad der rent faktisk kan lade sig gøre, er to forskellige ting. Der er flere elementer i problemet. En liste over de problemer der er kommet i løbet af projektet er: 1. Webparts ligger i galleriet, hvor alle sites i den site collection kan bruge dem. 2. GlobeShare er delt ud på mange farms, og det er derfor ikke muligt at få webparts deployed ud på de enkelte site collections. 3. En farm administrator får fuld adgang over den webpart som ét site i den farm har købt, og kan potentielt give den til alle på den farm. Jeg vil herunder gå igennem disse problemer, og hvad der kan gøres for at få dem til at virke.

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 PROJECT DATABASE 3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 Ved at underskrive dette dokument bekræfter vi, at det indsendte materiale alt sammen er vores eget materiale og arbejde. Andreas

Læs mere

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault Karl Lausten Bright Ideas Tlf.:+45 98 62 28 37 Mejsevej 8 Email: klausten@bright-ideas.dk DK-9600 Aars www.bright-ideas.dk CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende Navision Stat licens migreres til NAV2013R2.

Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende Navision Stat licens migreres til NAV2013R2. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/CPS/MAC Dato 17.08.15 Licensmigrering fra NAV5.0SP1 til NAV2013R2 Overblik Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003)

Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003) Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003) Denne vejledning gennemgår hvordan man indsætter billeder i Word, og forklarer de basale værktøjer der kan bruges til at lave layout

Læs mere

Content Management System. Content Management System

Content Management System. Content Management System CMS Content Management System Content Management System ADventure/SequelSite: det mest optimale til etablering, vedligeholdelse og fornyelse af professionelle web-sites Slut med eksperter og dyre opdateringer,

Læs mere

RESPONSIVE DESIGN. Fleksibelt, platformuafhængigt webdesign. Frank Thomsen & Toke Fritzemeier Efterår 2012

RESPONSIVE DESIGN. Fleksibelt, platformuafhængigt webdesign. Frank Thomsen & Toke Fritzemeier Efterår 2012 RESPONSIVE DESIGN Fleksibelt, platformuafhængigt webdesign Frank Thomsen & Toke Fritzemeier Efterår 2012 Første browser med grafik 1993 Første browser med grafik 1993 1995 100% 1995 2003 Første browser

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Hjemmesideoptimering/synlighed

Hjemmesideoptimering/synlighed Hjemmesideoptimering/synlighed Søgemaskineoptimering/webdesign To sider af samme sag Søgemaskineoptimering/webdesign Hvad vil det sige at optimere for søgemaskiner? Søgemaskineoptimering handler ikke længere

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Dolor Set Amet. Bogtitel

Dolor Set Amet. Bogtitel Dolor Set Amet Bogtitel Sund kost på Marienlyst Produktions højskole Sund kost På højskolen Marienlyst, bliver der spist sund kost, da skolen ønsker sine elever sunde, og veltilpasse. Derfor serveres der

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2008 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2008 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

Software Assurance (SA) http://www.microsoft.com/danmark/licens/sa.mspx

Software Assurance (SA) http://www.microsoft.com/danmark/licens/sa.mspx Software Assurance (SA) http://www.microsoft.com/danmark/licens/sa.mspx Hvad er en CAL? (Client Access License) CAL-tildeling baseret på bruger (User) eller enhed (Device) Hvad er en Core CAL? Core CAL

Læs mere

Forretningsmodeller for mobile applikationer

Forretningsmodeller for mobile applikationer Forretningsmodeller for mobile applikationer Indsigt og strategi Søren Kottal Eskildsen Alexandra Instituttet A/S Skabelon til forretningsmodel for mobile Click to edit Master title style applikationer

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r)

Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r) REST/SOAP Services Referenceimplementation Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r) 17/6-2010 1.0 Stefan L. Jensen 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Visual Studio solution... 3 3. Konfiguration...

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

Installationsvejledning SAS Foundation 9.2 SAS Enterprise Guide 4.2. Windows Vista

Installationsvejledning SAS Foundation 9.2 SAS Enterprise Guide 4.2. Windows Vista Installationsvejledning SAS Foundation 9.2 SAS Enterprise Guide 4.2 Windows Vista Oversigt Inden installationen... 3 Udpakning af softwaren... 4 Kopiér licensen ind... 6 Installationen... 7 Yderligere

Læs mere

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1 Succes med intranet til Office 365 Webtop A/S s. 1 Hvem er jeg https://twitter.com/jeslas http://www.linkedin.com/in/jesslassen Webtop A/S s. 2 Hvad er Office 365 Office pakken (Word, Excel..) Skyudgaver

Læs mere

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer Agenda 1. Hvem er distributøren Actebis? 2. Licensing Reseller Handbook 3. Licensoverblik 4. Software Assurance 5. Licenssalg eksempel 6. eopen og MVLS (samt VLSC) 7. Salgsværktøj CLOSER 8. Hvis der bliver

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Edinburgh Photographic Society

Edinburgh Photographic Society Edinburgh Photographic Society 27-10-2010 Duis Sed Sapien Aenean sit amet lacus in tortor fermentum blandit. Quisque at purus in nulla. Page 3 Nunc Et Orci Page 4 Morbi Posuere Pellentesque odio risus,

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Jan Kjær (j.kjaer@enzym.dk) Sitecore Intranet Project Consultant w w w. e n z y m. d k

Jan Kjær (j.kjaer@enzym.dk) Sitecore Intranet Project Consultant w w w. e n z y m. d k Jan Kjær (j.kjaer@enzym.dk) Sitecore Intranet Project Consultant Feb 2008 w w w. e n z y m. d k Page 1 Page 2 Page 3 Agenda Filosofien bag Sitecore Intranet Portal Et intranet er mere end et website på

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

I-DAG 2011 INVITATION. 25. maj kl. 9.00-15.00 Inspiration & networking

I-DAG 2011 INVITATION. 25. maj kl. 9.00-15.00 Inspiration & networking I-DAG 2011 INVITATION 25. maj kl. 9.00-15.00 Inspiration & networking I-Dag 2011 Invitation IntraNote inviterer alle kunder til I-Dag 2011 Onsdag den 25. maj i Odense Lær os, vores løsninger og hinanden

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installation Aesiras Internet hjemmeside og webshop Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installationsvejledning Tak fordi du valgte Aesiras Business & Internet. I denne vejledning vil vi guide

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Vejledning til brug for udrulning med Group Policy (fra Windows Server 2003)

Vejledning til brug for udrulning med Group Policy (fra Windows Server 2003) Vejledning til brug for udrulning med Group Policy (fra Windows Server 2003) Vær opmærksom på, at distribution med Group Policy fra Windows Server 2003 kræver klienter med Windows 2000 eller nyere. Tips

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

T a r g e t G r u p p e n Microsoft SharePoint

T a r g e t G r u p p e n  Microsoft SharePoint T a r g e t G r u p p e n Microsoft SharePoint I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Microsoft SharePoint...1 Versioner...1 SharePoints opbygning... 3 Site...3 Indholdselementer...4 Sider...4 Biblioteker...4

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Dynamicweb Quickguide

Dynamicweb Quickguide Brugervejledning Dynamicweb Quickguide Version: 1.1 2012.03.15 Dansk JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2012 Dynamicweb Software A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument eller dele heraf må på ingen

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Citrix AppDNA 6.1 SP1. 8. november 2012 Flemming Hjorth Andersen, infrastructure specialist

Citrix AppDNA 6.1 SP1. 8. november 2012 Flemming Hjorth Andersen, infrastructure specialist Citrix AppDNA 6.1 SP1 8. november 2012 Flemming Hjorth Andersen, infrastructure specialist side 2 Introduktion til AppDNA Hvad handler AppDNA om? At skabe overblik over den udfordring du står overfor estimere

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Eurocard e-admin. en kort introduktion. August 2013, version 1.10

Eurocard e-admin. en kort introduktion. August 2013, version 1.10 Eurocard e-admin en kort introduktion August 2013, version 1.10 1 Indledning... 3 2 Log in... 4 2.1 Log in med NemID Erhverv (nøglekort)... 4 2.1.1 Sådan får du adgang... 4 2.2 Log in med SMS OTP... 6

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

ECAT_Admin Brugervejledning til licensindehavere

ECAT_Admin Brugervejledning til licensindehavere ECAT_Admin Brugervejledning til licensindehavere Senest opdateret af EU Ecolabel Helpdesk: April 2015: Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kapitel 1: Sådan kommer du i gang... 3 1.1 Oprettelse af ECAT_Admin-konto

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Lejemålet vil kunne blive istandsat af udlejer inden overtagelse, i samråd med den nye lejer.

Lejemålet vil kunne blive istandsat af udlejer inden overtagelse, i samråd med den nye lejer. RÅ LOKALER PÅ Sydhavnsgade 7 er super attraktiv placeret på Aarhus Havn tæt på midtbyen, Lystbådehavnen og lige ved udmundingen af indfaldsvejen til E45. Bag bygningens rå og industrielle facader gemmer

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer!

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! studioprime.hu produkter og services prisliste Gældende fra Jan. 11, 2015 til Feb. 28, 2015. Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! Basic website

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 4.1x server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Installation og konfiguration af Netware IP

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Opret ODBC datakilde Vejledning

Opret ODBC datakilde Vejledning Vejledning V. 1 APRIL 2011 FOR KUNDESERVICE Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Krav... 3 2 Opret ODBC Datakilde (Open Database Connectivity)... 3 2.1 Forbindelse

Læs mere

BOGKORT VEJLEDNING TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG

BOGKORT VEJLEDNING TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG formater som vises BOGKORT VEJLEDNING TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG FORSIDE STAMDATA (skal med) Foto af bogen (3D) eller en illustration af bogens forside (2D)? Det skal i begge tilfælde være i høj opløsning,

Læs mere

Ansat i FOA fagforening, hvor jeg bl.a. arbejder med integration og sagsbehandlingssystemer.

Ansat i FOA fagforening, hvor jeg bl.a. arbejder med integration og sagsbehandlingssystemer. 1/9 Firmapræsentation... 3 Martin Larsen... 3 Kontaktoplysninger... 3 Arbejdsform... 4 Hvad udfører vi?... 4 Forudsætninger... 4 Hvorfor gør vi det?... 4 Hvordan gør vi det?... 4 Hvad koster det?... 4

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com Kurser Dage januar februar marts april maj juni SAS College SAS College: Analyse 12. & 26. 9. & 23. 7. & 21. SAS College: Data Visualization SAS College: SAS Visual Analytics Advanced Foundation - Programming

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 1

Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Forord.................................................................... 2 Kapitel 1.................................................................. 3 Formål............................................................

Læs mere

CONTENTS 1. KOM GODT IGANG... 3 2. JEG HAR WINDOWS 7 OG ØNSKER AT UDVIKLE APPS TIL WINDOWS PHONE 7... 4 2.1 Opret en DreamSpark konto... 4 2.

CONTENTS 1. KOM GODT IGANG... 3 2. JEG HAR WINDOWS 7 OG ØNSKER AT UDVIKLE APPS TIL WINDOWS PHONE 7... 4 2.1 Opret en DreamSpark konto... 4 2. CONTENTS 1. KOM GODT IGANG... 3 2. JEG HAR WINDOWS 7 OG ØNSKER AT UDVIKLE APPS TIL WINDOWS PHONE 7... 4 2.1 Opret en DreamSpark konto... 4 2.2 Download udviklingssoftware... 6 2.2.1 Hent Visual Studio

Læs mere

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING Ver. 1.7 Marts 2015 INDHOLD 1 SHIPPPING MANAGER...3 1.1 Status på forsendelser... 3 2 FORSENDELSER... 4 2.1 Opret en ny forsendelse... 4 2.2 Forsendelser uden for EU (Internationale

Læs mere

GeoEnviron Web-løsninger

GeoEnviron Web-løsninger 2012 Troels Kreipke 01-01-2012 Indhold Generelt... 3 Web-løsninger... 3 XML-firewall... 4 GeoEnviron_WebService... 4 Installation af web-løsninger uden brug af GeoEnviron_WebService... 5 GeoEnviron_WebService...

Læs mere

DESIGN- OG BRANDMANUAL INTRODUKTION BRANDPLATFORM DESIGNPROGRAM

DESIGN- OG BRANDMANUAL INTRODUKTION BRANDPLATFORM DESIGNPROGRAM DESIGN- OG BRANDMANUAL 2008 INTRODUKTION BRANDPLATFORM DESIGNPROGRAM 2 TMF DESIGN- OG BRANDMANUAL TMF DESIGN- OG BRANDMANUAL 3 INDHOLDSFORTEGNELSE A. INTRODUKTION 1.0 OM DESIGN- OG BRANDMANUALEN X B. BRANDPLATFORM

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Der findes yderligere hjælp på www.typo3support.com Copyright Vision Team ApS 1 www.visionteam.dk Content Page 1 Log ind på intranettet...

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Applikations Virtualisering Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Hvem er jeg Anders Keis Hansen Arbejder i Ateas konsulent afdeling Baggrund som System administrator, IT Arkitekt primært med fokus

Læs mere

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur Bilag 1A Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole Indledning Det bemærkes indledningsvis, at tilbudsgiveren skal tilbyde at opfylde samtlige af de nævnte krav, der er angivet at være mindstekrav,

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Vejledning til Projekt Extranet ved DJF

Vejledning til Projekt Extranet ved DJF Vejledning til Projekt Extranet ved DJF Indhold Beskrivelse af Extranet... 3 Projektrum til forskningssamarbejde... 3 Projektrum for internt og eksternt samarbejde... 3 Faciliteter... 4 Intranet... 4 Andre

Læs mere

TigerCMS Moduler. Oversigt. CMS modul. Nyhedsmodul. Brugermodul. Billede redigering. Billedsøgning. Hjemmeside Helbredstjek. Brugerdefinerede felter

TigerCMS Moduler. Oversigt. CMS modul. Nyhedsmodul. Brugermodul. Billede redigering. Billedsøgning. Hjemmeside Helbredstjek. Brugerdefinerede felter Oversigt CMS modul Nyhedsmodul Brugermodul Billede redigering Billedsøgning Hjemmeside Helbredstjek Brugerdefinerede felter Nyhedsbrev 49,- / mdr. Adgangsbegrænsning Søgning 49,- / mdr. 29,- / mdr. Tip

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Log på mytnt 3. Send en forsendelse 4. Udfyld oplysninger om forsendelse

Læs mere