Brugerklubben SBSYS. DEMO i Frederikssund Kommune 27. august 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerklubben SBSYS. DEMO i Frederikssund Kommune 27. august 2013"

Transkript

1 Brugerklubben SBSYS DEMO i Frederikssund Kommune 27. august 2013 v/formand for Forretningsledelsen i Brugerklubben SBSYS og Leder af IT og Digitalisering, Helle Berg, Struer Kommune Opd

2 Brugerklubbens historie Opstået i 90 erne i Viborg og Ringkøbing Amter og videreudviklet i samarbejde med Århus Amt SBSYS er udviklet i samarbejde med ditmer a/s I 2003 blev systemet tilbudt til andre organisationer, bl.a. en række kommuner

3 Mål og værdier Gøre SBSYS til det bedste ESDH system i Danmark gennem brugerdrevet innovation Vær mod andre, som du ønsker de skal være mod dig Samarbejdsprincipper i brugerklubben er stærkt inspireret af agile manifesto Mennesker og interaktion højere end processer og værktøjer Fungerende software højere end detaljeret dokumentation Samarbejde højere end kontraktforhandling At reagere på forandringer højere end at følge en plan

4 18 medlemmer ejer rettighederne til SBSYS Region Midtjylland Vejle Kommune ( indbyggere) Randers Kommune ( indbyggere) Herning Kommune ( indbyggere) Horsens Kommune ( indbyggere) Hjørring Kommune ( indbyggere) Faaborg Midtfyn Kommune ( indbyggere) Hedensted Kommune ( indbyggere) Mariagerfjord Kommune ( indbyggere) Tønder Kommune ( indbyggere) Jammerbugt Kommune ( indbyggere) Brønderslev Kommune ( indbyggere) Faxe Kommune ( indbyggere) Rebild Kommune ( indbyggere) Struer Kommune ( indbyggere) Ishøj Kommune ( indbyggere) Holstebro Kommune ( indbyggere) I drift 2014 Ballerup Kommune ( indbyggere) I drift 2014 Danmarks Statistik K3/2012

5 SBSYS i Danmark Ballerup Kommune Brønderslev Kommune Faxe Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Hedensted Kommune Herning Kommune Hjørring Kommune Holstebro Kommune Horsens Kommune Ishøj Kommune Jammerbugt Kommune Mariagerfjord Kommune Randers Kommune Rebild Kommune Struer Kommune Tønder Kommune Vejle Kommune Region Midt

6 22 licensholdere NØGLE til beregning Antal Brugere Pris pr. år For op til 25 unikke brugere betales For unikke brugere betales For unikke brugere betales For unikke brugere betales Ved over unikke 100 brugere betales Øvrige offentlige institutioner Tvøroyri Kommune, Færøerne Vaga Kommune, Færøerne Vestmanna Kommune, Færøerne Sermersooq Kommune, Grønland Kommune Kujalleq, Grønland KANUKOKA, Grønland KORA (tidl. Krevi) Det Nationale Institut for kommuners og Regioners Analyse og Forskning Københavns Universitet, Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, Retsmedicinsk Institut, Retspatologisk Afdeling Den Nationale Tolkemyndighed Forsyningsselskaber Vestforsyning Erhverv A/S Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Trafikselskaber Nordjyllands Trafikselskab Midttrafik Sydtrafik Undervisningsinstitutioner DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø) VIA University College Marselisborg Gymnasium Randers HF og VUC VUC Djursland Randers Social- og Sundhedsskole Århus Social- og Sundhedsskole Anvender SBSYS til undervisning EDUCTOR v. Tietgen KompetenceCenter

7 Bestyrelse Generalforsamling Forretningsledelse Sekretariat og videncenter Netværksgrupper D & U Drift og Udvikling Strategi og Arkitektur Netværksgrupper S & A Vedligehold og Små-udvikling Projekt 2 Projekt 1 Ad-hoc Arbejdsgruppe

8 Bestyrelse på 5 (7) Bestyrelsesformand Jesper Thyrring Møller, Hedensted Kommune Medlemmer Lene D. Faber, Brønderslev Kommune Carsten Lind, Region Midt Keld I Hansen, Tønder Kommune Helle Berg, Struer Kommune, Formand for Forretningsledelsen Medlemmer uden stemmeret Henning Olsen, Herning Kommune, Formand for Drift og Udvikling Per Bo Christensen, Rebild Kommune, Formand for Strategi og Udvikling

9 Forretningsledelse på 3 Formand for Forretningsledelsen Helle Berg, Struer Kommune Formand for Drift og Udvikling Henning Olsen, Herning Kommune Formand for Strategi og Arkitektur Per Bo Christensen, Rebild Kommune

10 Drift og Udvikling på 5 (6) Formand for Drift og Udvikling Henning Olsen, Herning Kommune Medlemmer Gitte Holm Søndervang, Faxe Kommune Brian Skibsted, Holstebro Kommune Jette Bødker, Randers Kommune Tove Poulsen, Tønder Kommune Suppleant Hans Tølbøl Jensen, Hjørring Kommune

11 Strategi og Arkitektur på 5 (6) Formand for Strategi og Udvikling Per Bo Christensen, Rebild Kommune Medlemmer Lise Tjerrild, Region Midt Jes Rønnow Lungskov, Vejle Kommune Mads Lund Torslev, Horsens Kommune Jesper Overgaard, Hedensted Kommune Suppleant Morten Hougaard, Faaborg-Midtfyn Kommune

12 Ressourcer i brugerklubben 2013 Sekretær 37 t (Region Midt) Bente Knudsen Hovedopgaver Generelle sekretær funktioner Alt omkring møder - Planlægning - Referent -Opsamling Økonomi Kommunikation og formidling Materiale for nye medlemmer Fokus på videndeling og gennemsigtighed Hjemmeside Workshops, referent Seminarer/ generalforsamling koordinering Messe Projektkoordinator 37 t (Hedensted) Mette Ribberholt Hovedopgaver Projektporteføljestyring, dokumentere og skabe gennemsigtighed Projektforum Udviklingsprojektgrp. - Planlægning sammen med tovholder -Mødestyring -Opsamling - Ressourcestyring på udv.opg. Testkoordinering Projektweb - Opsamling på fejl og ønsker Nyhedsbreve Koordinator for Hjælpeportal og Octoportal 37 t (Struer) Kamilla Dahl Hovedopgaver Vedligeholdelse af hjælpeportal Håndtering af hjælpeportalsuperbrugere i de enkelte kommuner Koordination af udarbejdelse af lokale hjælpefunktioner Samarbejde med ProOffice Gennemsigtighed for brugerklubben Intranet Team- og organisationskoordinator 37 t (Hedensted) Mariann Norup Hovedopgaver Organisatorisk omlægning og ny leverandøraftale Projektkoordinator 20 t (Mariagerfjord) Lisbeth Fog Hovedopgaver Støtte omkring projektporteføljestyring/udvi kling

13 Tanker om udvidelse i forhold til videnscenter Primære formål: Effektiv anvendelse Fuld anvendelse Sikre at alle systemets funktionaliteter / guldkorn synliggøres for organisationerne til egen prioritering, så de derved kan implementeres og anvendes optimalt ift. egen strategi, og ledelsen herigennem får mulighed for at høste gevinsterne. Effektiv udvikling Skabe netværk mellem organisationerne, for derigennem at skabe den bedste udviklingsplatform for alle medlemmer Optimere arbejdsprocesser Organisationerne vil kunne benchmarke på anvendelse af SBSYS palette af muligheder og optimere arbejdsprocesser.

14 Aktiviteter og opgaver i brugerklubben Brugerklub Organisationen Vedtægter Aftaleindgåelse Licensholdere Kildekode Udbud PR Hjemmeside/Intranet Hjælpeportal Cyklus omkring release/prioritering Test Budget og regnskabsstyring Leverandørstyring Projekt- og opgavestyring Prioritering af opgaver og udvikling Demo af systemet hos interessenter Planlægning af seminarer og generalforsamling M.m. Møder (Videomøder efter aftale) Bestyrelsen Forretningsledelsen Drift og Udvikling Strategi og Arkitektur Vedligehold og Småudvikling Netværksmøder Arbejdsgruppemøder

15 Hjælpeportal

16 Octoportal - Projektstyring

17 Intranet - Vidensdeling

18 Som medlem Organisation udpeger kontaktperson til brugerklubben Deltager på strategiseminar i maj Deltager på samarbejdsseminar med leverandør juni Deltager på generalforsamling i oktober Deltager i udvalg, valgt på generalforsamlingen Deltager i netværksgrupper og arbejdsgrupper efter interesse Nye versioner af systemet (4 nye versioner pr. år) Test af nye versioner og gennemgang af hjælpeportal Indmeldelse af ønsker og fejl Udvikling/review af funktioner i SBSYS, deltagelse i netværks-/arbejdsgrupper Alle udviklede funktioner tilbydes medlemmerne Nyhedsbrev på nye funktioner/fejlrettelser udsendes centralt fra Kontingentstørrelse fastsættes efter fordelingsnøgle på indbyggertal Regioner = indbyggertal i Vejle

19 Hvad er indeholdt i kontingentet på ca. 9 kr. pr. indbygger? Brugerklubben: Nye versioner af systemet (4 nye versioner pr. år) Fælles vedligeholdelse og tilretning Fælles udvikling efter Brugerklubbens prioritering Sekretariat Hjælpeportal Manualer Godtgørelse til formand og økonomiansvarlig Møder Brugerklubbens diverse udgifter til: Strategiseminar i maj Samarbejdsseminar med leverandør i juni Generalforsamling i oktober Ekstern bistand, som f.eks. juridisk hjælp, kommunikationsrådgivning Generelt er det alle aktiviteter, som brugerklubbens medlemmer er enige om.

20 Budget System Brugerklub System Budget Kommune Drift 2013 I alt Udgifter Personale og frikøb Diverse driftsudgifter (f.eks. møder, seminarer og ekstern bistand, PR) Udgifter til system: Vedligehold, koordination og mindre tilretninger Projekter, jf. fremlagt prioritering Hjælpeportal drift Kommuneintegrationer (inkl. vedligehold mv.) Udgifter i alt Finansiering Region Midtjylland Struer Kommune Mariagerfjord Kommune Vejle Kommune Hjørring Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Hedensted Kommune Tønder Kommune Herning Kommune Faxe Kommune Randers Kommune Horsens Kommune Rebild Kommune Ishøj Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Miljøministeriet Licensindtægter Indtægter i alt Indbyggere 03/2013 Pris pr. år Frederikssund Kommune Yderligere indtægter 2014 I alt Holstebro Horsens Ballerup I alt Fordelingsnøgle Indbyggere Region Midtjylland Struer Kommune Mariagerfjord Kommune Vejle Kommune Hjørring Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Hedensted Kommune Tønder Kommune Herning Kommune Faxe Kommune Randers Kommune Horsens Kommune Rebild Kommune Ishøj Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune I alt

21 Rådgiver: Bender von Haller Dragsted, Peter Dann Jørgensen, cand.merc.jur. Nye medlemmer - udbud Interesse- og ansvarsområde: EU-udbud og udlicitering Offentlige myndigheder som har meldt sig på rammeaftalen, har ret til at gøre brug af aftalen og tage SBSYS i anvendelsen, uden selv at skulle afholde forudgående EU-udbud. INGEN forpligtelse til at foretage EU-udbud ved indgåelse af medlemskab i Brugerklubben SBSYS Brugsret til SBSYS, vederlagsfrit udgør ikke en offentlig kontrakt i udbudsdirektivets forstand, uanset om den offentlig myndighed påtager sig en forpligtelse til at bidrage økonomisk til Brugerklubbens drift Forpligtet til at foretage EU-udbud omkring indkøb af vedligeholdelse og videreudvikling af SBSYS Fælles indkøb af vedligeholdelse og videreudvikling Eget brug af implementering, support- og driftsstøtte samt vedligeholdelse og videreudvikling af tillægsmoduler. Begrænset udbud på udvikling og vedligehold bekendtgjort den 16. april leverandører prækvalificeret Ny leverandør offentliggjort 5. oktober 2012 Ditmer vandt udbuddet. Ved udvidelse af Brugerklubmedlemmer kan udbudspligten afløftes ved, at kommunen er part på rammeaftalen eller ved at der foretages nyt fælles udbud.

22 Tilmeldte på rammeaftalen I alt 62 danske kommuner, 5 grønlandske og 3 færøske organisationer samt 5 regioner er tilmeldt aftale. Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholms Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Egedal Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Faxe Kommune Favrskov Kommune Fredensborg Kommune Fredericia Kommune Frederiksberg Kommune Herning Kommune Hillerød Kommune Hjørring Kommune Holstebro Kommune Horsens Kommune Ikast-Brande Kommune Ishøj Kommune Jammerbugt Kommune Kalundborg Kommune Københavns Kommune (BUF) (Børne- og Ungdomsforvaltningen) Køge Kommune Lejre Kommune Lolland Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Odsherred Kommune Randers Kommune Rebild Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Ringsted Kommune Roskilde Kommune Rudersdal Kommune Rødovre Kommune Skanderborg Kommune Skive Kommune Slagelse Kommune Solrød Kommune Sorø Kommune Stevns Kommune Struer Kommune Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland. Region Syddanmark Miljøministeriet (Miljøstyrelsen) Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Svendborg Kommune Frederikssund Kommune Mariagerfjord Kommune Tønder Kommune Færøerne Furesø Kommune Nordfyns Kommune Varde Kommune Tvøroyri Kommune Greve Kommune Nyborg Kommune Vejle Kommune Thorshavn Kommune Guldborgsund Kommune Næstved Kommune Aabenraa Kommune Hvalbiar Kommune Hedensted Kommune Odense Kommune Aalborg Kommune Grønland KANUKOKA (KL på Grønland) Kommuneqarfik Sermersooq Kommune Kujalleq Qeqqata Kommunia Qaasuitsup Kommunia

23 Hvorfor Brugerklub-tankegangen Stor medbestemmelse - Udviklingen af systemet Prioritering - Budget Hvad har vi penge til det kommende år? Relativ billig kommunelicens og udrul systemet til alle bruger Én pris for ALT i systemet alle moduler inkl. versionsopdateringer Egen udvikling tilføres den fælles pulje til fri afbenyttelse for øvrige medlemmer Fælleskommunalt samarbejde på mange områder også udover SBSYS vi bruger hinanden bredt Udbudsforpligtigelsen på udvikling og vedligehold løftes fælles

24 Pipeline: Brugergrænseflade Integrationer til: SD Løn SBSYS PPR (2. fase) KMD Opera SBSYS B&U (2. fase) DUBU Aflev. Arkiv/Tiff (3. fase) KMD OPUS App. Blanket selvbetjening Workflow til Aktindsigt (2. fase) Fjernprint Byggesagshåndtering (2. fase) Integrationer: Capevo Dafolo blanket E-Arkiv / Web-arkiv Notes Outlook GroupWise GeoEnviron KMD Structura KMD hændelser/journal GeoGraf GIS KortInfo, Niras GIS NetGis, Geodata dk GIS CBkort, Carl Bro GIS MapGuide, GeoGraf Hop til KMD Sag overblik JAR MS Kontorpakke/Office AddOn KrusePrint blanket MediaLogic Workbase Netblanket OctoPortal Projekthåndtering SharePoint WebLager, Dansk Scanning Opdateret Snitflader: Drop folder Launcher Remoting XML Web services: Digital post FESD-GIS FESD-integration Search QueueCommand Datakilder: Brugerstamdatakatalog CPR/DPR Integration CPR/DPR viderestil CVR integration KMD E&M KL Emneplan OIS Dokument SBSYS Klient Specialmoduler Kladde Moduler/Specialiseringer: Brevfletning Brevskabeloner Byggesagshåndtering Dagsorden Digital Post håndtering Henvendelsessystem Hjælpeportalvejledninger Journalark MiniSBSYS Oprydning i sagsparter/rettigheder Patientkontor Sagsskabeloner SBSYS Børn og Unge Styringsreoler Systemadministration Publicering/Arkivering: Arkivversion (Aflevering) Postlister Services: AD-synkronisering Dispatcher (erindring pr. mail) Job-Engine PDF-Processering Postfordeling Tiffningsmortor Print til SBSYS

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

DI ANALYSE. Offentlig- privat. samarbejde

DI ANALYSE. Offentlig- privat. samarbejde DI ANALYSE Offentlig- privat samarbejde Redegørelse 2010 > Marts 2010 Offentlig-Privat samarbejde 2010 Offentlig-privat samarbejde Redegørelse 2010 Udgivet af DI Redaktion: Peter Bay Kirkegaard Tryk: Kailow

Læs mere

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER INDLEDNING Tillykke med valget til kommunalbestyrelsen. I denne håndbog kan du finde nyttige facts om alt fra regnskab og revision til kommunalfuldmagten og

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kommissorium beskrivelse af opgaven og udvalgsarbejdet... 3 1.1. Udvalgets kommissorium... 3 1.2. Udvalgets

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder

De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder Tabelrapport, internetundersøgelse Februar 2015 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

KTC Årsberetning. Kommunalteknisk Chefforening

KTC Årsberetning. Kommunalteknisk Chefforening 12 2013 KTC Årsberetning Kommunalteknisk Chefforening Af Indholdsfortegnelse KTC Årsberetning 2012-2013 4 KTC s bestyrelse 7 KTC s faggrupper 8 Oversigt over faggrupper 12 KTC s kredsstruktur 16 Natur

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 3. Aftaler og takster... 20

Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 3. Aftaler og takster... 20 Indhold Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 2.1 Sammenfatning... 5 2.2 Det udvidede frie sygehusvalg... 5 2.2.1 Aftaleindgåelse under det udvidede frie sygehusvalg... 9 2.2.2

Læs mere

VEDTÆGTER. Frie Skolers Lærerforening. gældende fra 3. november 2012 1

VEDTÆGTER. Frie Skolers Lærerforening. gældende fra 3. november 2012 1 VEDTÆGTER Frie Skolers Lærerforening gældende fra 3. november 2012 1 Udgivet af: Frie Skolers Lærerforening Ravnsøvej 6-8240 Risskov T: 8746 9110 F: 8746 9111 Telefontid: Man.-tors. 9.30-15.30 Fredag 9.30-14.30

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet en sammenslutning

Læs mere

Spar mange penge på din husleje måned efter måned

Spar mange penge på din husleje måned efter måned Spar mange penge på din husleje måned efter måned I Danmark er der bestemmelser om hvor høj en husleje må være. Dette gør, at du i rigtig mange tilfælde kan få en langt lavere husleje, end den du betaler

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

10,6 % danskere drikker

10,6 % danskere drikker NU ER ANSVARET DIT! 42% af danske førtidspensionister er rygere 25% af alle årlige dødsfald i Danmark kan henføres til rygning 10,6 % danskere drikker mere end højrisikogrænsen 13% er svært overvægtige

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere