Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning"

Transkript

1 Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

2 Aalborg Kommune rekrutterer til ca stillinger årligt. Aalborg Kommunes rekrutteringsprocedure er således, at de ledige stillinger i første omgang bliver opslået internt på kommunens intranet. Efterfølgende annonceres der på Aalborg Kommunes hjemmeside og på Jobnet. I særlige situationer annonceres der i trykte medier. Aalborg Kommune ønsker at digitalisere, forenkle og effektivisere arbejdsgangen i rekrutteringsprocesserne, og dermed understøtte den ansættende leder bedst muligt. Der er ca. 800 ledere i Aalborg Kommune, og e-rekrutteringssystemet skal sammen med kommunens interne rekrutteringsguide understøtte og bidrage til en professionel håndtering af rekrutteringsprocedurerne. Alle ledere og/eller disses stedfortrædere skal kunne anvende systemet. Det forventes, at der fra de respektive forvaltninger vil være i alt 6-8 superbrugere. Hertil kommer de brugere af systemet, som i en afgrænset periode skal have adgang til systemet i forbindelse med det at være medlem af et ansættelsesudvalg. Potentielt kan det være alle ansatte i Aalborg Kommune. E-rekrutteringssystemet skal understøtte og forenkle den administrative del af rekrutteringsprocessen på følgende måde: Oprettelse og publicering af stillingsopslag Oprettelse af ansættelsesudvalg Håndtering af ansøgere (rangering, indkaldelse til samtale, sende afslag og lign.) on-line i systemet Søgning efter potentielle kandidater i CV-base Afhængig af, hvilke typer stillinger der opslås, modtager Aalborg Kommune mange ansøgninger. I enkelte tilfælde vil der komme mere end 500 ansøgere, eksempelvis ved annoncering efter administrative medarbejdere, teknisk servicemedarbejdere og kontorelever. E-rekrutteringssystemet skal derfor kunne håndtere denne volumen af ansøgninger. Aalborg Kommune benytter ansættelsesudvalg i forbindelse med besættelse af ledige stillinger. Et ansættelsesudvalg består typisk af 3-5 medlemmer. Ansættelsesudvalget kan også bestå af eksempelvis forældrerepræsentanter i skolebestyrelser mv, som ikke er ansat i Aalborg Kommune. Derfor skal e-rekrutteringssystemet kunne håndtere, at ansættelsesudvalget kan bestå af såvel ansatte i Aalborg Kommune som af eksterne privatpersoner. Alle medlemmer af ansættelsesudvalget skal tildeles adgang til ansøgningerne og et givet job og skal opleve e-rekrutteringssystemet som brugervenligt, intuitivt og dynamisk. Systemet skal give en tydelig oversigt over ansøgninger, og det skal være muligt at læse og rangere/vurdere ansøgningerne uden at skulle printe dem. Ansøgere til stillinger skal opleve, at det er ligetil og ubesværet at søge job i Aalborg Kommune. Det vil sige, at en ansøger ikke skal opleve at skal igennem adskillige steps og udfylde diverse felter for at kunne aflevere en jobansøgning til Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har nedenstående krav til e-rekrutteringsløsningen, som tilbudsgiver bedes besvare. 1. Servicebureauløsning Løsningen skal tilbydes som en servicebureauløsning (Software as a Service). 2. Driftstart Løsningen skal være klar til drift i Aalborg Kommune /6

3 3. Brugervenlighed Samtlige brugere skal opleve at systemet er brugervenligt, dynamisk og intuitivt. Brugerne skal have adgang til vejledninger og evt. e-learning. 4. Superbrugere og administratorer Superbrugerne/administratorerne skal have adgang til alle relevante funktioner i systemet med det formål at kunne hjælpe såvel ledere/stedfortrædere som medlemmer af ansættelsesudvalg. 5. Stillingsopslag a) at få en forhåndsvisning af stillingsopslaget inden det publiceres/sendes til aviser/fagblade b) at vedhæfte dokumenter til stillingsopslaget, eks. jobbeskrivelse, personprofil, virksomhedsplan c) at vise stillingsopslaget på Aalborg Kommunes intranet og hjemmeside d) at overføre stillingsopslaget til Jobnet samt aviser/fagblade e) at tilknytte/vedhæftede en bemærkning, eks. EAN-nummer, en forkortet udgave af stillingsopslaget Tilbudsgiver indsætter sin besvarelse a)-e): 6. Ansættelsesudvalg a) at oprette ansættelsesudvalg, såvel ansatte i Aalborg Kommune samt private personer, eks. forældrerepræsentanter i skolebestyrelser b) at ansættelsesudvalget tildeles adgang til det konkrete job c) at ansættelsesudvalget på en nem og overskuelig måde kan rangere kandidaterne i systemet og kan se hinandens kommentarer/bemærkninger d) at ansættelsesudvalget har en overskuelig brugerflade, der udelukkende viser de oplysninger og funktioner, som er relevante for dem e) at ansættelsesudvalgets medlemmer modtager advis/remindere om deadlines i forbindelse med en rekrutteringssag f) at leder/stedfortræder til enhver tid kan have et online (straks/indenfor få sekunder) opdateret overblik i forløbet Tilbudsgiver indsætter sin besvarelse a)-f): 7. Skabeloner a) at tilpasse ansøgningsskabelonen fra sag til sag, eks. at kunne tilføje/skjule screening/sorteringsspørgsmål som Har du en håndværksmæssig uddannelse? Ja/Nej b) at opsætte standardspørgsmål i ansøgningsskabelonen, eks. Har du tidligere været ansat i Aalborg Kommune? Ja/Nej c) at oprette svarskabeloner i systemet og selv at kunne definere indholdet i disse Tilbudsgiver indsætter sin besvarelse a)-c): 3/6

4 8. Ansøgninger a) at indkomne ansøgninger præsenteres i et læsevenligt format b) at fejlansøgninger kan slettes eller opdateres af superbrugere/administratorer c) at håndtere fysiske ansøgninger og at disse indgår på lige bedømmelsesniveau som de elektroniske d) at genere oversigt/rapport over kandidater, der viser rangering og bemærkninger/ kommentarer fra medlemmer af ansættelsesudvalg e) at printe såvel ansøgninger som oversigter/rapporter f) at foretage journalisering af ansøgninger og vedhæftede bilag i ESDH, pt. e-doc fra Fujitsu. Tilbudsgiver indsætter sin besvarelse a)-f): 9. Ansøgere a) at ansøger på en nem og overskuelig måde kan få overblik over sine muligheder i systemet, og at der undervejs i systemet er hjælpefunktioner og/eller mulighed for at få en forklaring til funktioner/indtastninger b) at ansøger kan vedhæfte ansøgning + bilag, eks. CV og uddannelsesbeviser i de mest gængse formater c) at ansøgeren kan se sin samlede ansøgning inden den sendes d) at ansøgere og jobsøgende nemt har adgang til at oprette en profil og nemt kan opdatere sit CV e) at ansøgere og jobsøgende kan abonnere på relevante stillingsopslag/oprette CV agenter f) at ansøgere kan modtage bekræftelse på ansøgning, indkaldelse til samtale, afslag på job og anden korrespondance via e-boks, via mail, via SMS Tilbudsgiver indsætter sin besvarelse a)-f): 10. Statistik Der skal kunne generes statistikmateriale, eks. statistik på enkelte stillingsopslag, antal interne stillingsopslag, antal eksterne stillingsopslag, antal stillingsopslag fordelt på afdelinger, forvaltninger og i alt for Aalborg Kommune, antal ansøgere 11. Support Som en del af kontrakten ønskes adgang til tilbudsgivers support. Kommunikation med tilbudsgivers support skal foregå på dansk. Tilbudsgiver bedes redegøre for sin supportfunktion, herunder åbningstider, bemanding, vilkår m.v. 12. Servicemål og serviceniveau Som en del af kontrakten skal løsningen vedligeholdes og videreudvikles i kontraktperioden. Tilbudsgiver bedes redegøre for sine vedligeholdelsesprocedurer, procedure for fejlhåndtering, eskalation m.v. 4/6

5 13. It-infrastruktur og sikkerhed I vedlagte bilag 4 Fakta om it i Aalborg Kommune ses et overblik over Aalborg Kommunes itinfrastruktur, opgraderingspolitikker m.v. a) Tilbudsgiver skal redegøre for evt. forbehold for denne beskrivelse. b) Tilbudsgiver skal garantere, at løsningen overholder persondataloven og anden relevant lovgivning på området. Tilbudsgiver indsætter sin besvarelse a)-b): 14. Tilgængelighed Tilbudsgiver skal redegøre for, om løsningen lever op til de internationale retningslinjer for tilgængeligt webdesign fra World Wide Web Consortium (www.w3.org/tr/wcag20) 15. Adgang til løsningen Tilbudsgiver bedes redegøre for, om a) Systemet, for samtlige brugere, er tilgængeligt via gængse browsere og operativsystemer uden særlig indstilling eller krav til plugins. b) Systemet, foruden adgang fra pc, også kan stille et udsnit af funktionaliteten til rådighed for ansøgere på en smartphone eller tablet, f.eks. give ansøgere mulighed for at se ledige stillinger eller modtage sms er. Tilbudsgiver indsætter sin besvarelse a)-b): 16. Integration til Aalborg Kommunes hjemmeside Aalborg Kommunes hjemmeside er pt. baseret på Microsoft SharePoint Der er dog indgået kontrakt med Kraftvaerk omkring skift af platform til Kraftvaerk Kommuneportal, som forventes at ske i første halvår af Kraftvaerk Kommuneportal er baseret på Umbraco CMS. Ledige stillinger på kommunens nuværende hjemmeside er den mest besøgte side med ca sidevisninger pr. halvår. De ledige stillinger publiceres på kommunens hjemmeside via web-service, der to gange dagligt henter ledige stillinger på Jobnet og viser dem på hjemmesiden. Der er flere hundrede abonnenter på mails om ledige stillinger på kommunens hjemmeside. Der er pt. ikke planer om at ændre måden at håndtere ledige stillinger på kommunens hjemmeside. 17. Integration til Aalborg Kommunes íntranet Aalborg Kommunes intranet er baseret på Micrsoft SharePoint 2010, hvor der ovenpå kører en Wizdom løsning fra Webtop. Der er pt. forventninger om at opgradere til SharePoint 2013 incl. Wizdom i foråret E-rekrutteringsløsningen skal kunne vise interne ledige stillinger på kommunens intranet. 18. Publiceringskanaler 5/6

6 at vælge en eller flere publiceringskanaler i e-rekrutteringssystemet, eksempelvis Aalborg Kommunes intranet, Aalborg Kommunes hjemmeside, Jobnet samt aviser/fagblade. Såfremt der vælges aviser/fagblade, skal det være muligt at tilknytte/vedhæfte en bemærkning, eksempelvis oplysning om EAN-nummer, en forkortet udgave af stillingsopslaget eller lignende. 19. Digital straffeattest og børneattest Rigspolitiet arbejder pt. med at gøre straffeattester tilgængelige digitalt. Når dette er gennemført, er det ønsker Aalborg Kommune, at leder eller dennes stedfortræder kan indhente børneattest og/eller den offentlige straffeattest på den person, som påtænkes ansat. 20. Brugerstyring pc brugere i kommunen Aalborg Kommune ønsker single sign on, således at der i løsningen anvendes samme brugernavn og password som Windows (AD integration), og således at der sker automatisk log on til løsningen, hvis brugeren allerede er kendt af domænet. 21. Brugerstyring ikke-pc brugere og eksterne medlemmer af ansættelsesudvalg Brugere, der er ansat i kommunen, men ikke pc bruger samt brugere der ikke er ansat i kommunen (eksterne medlemmer af ansættelsesudvalg) skal kunne tilgå løsningen med samme funktionalitet som pc brugerne i kommunen. 22. Brugerstyring generelt Tilbudsgiver bedes generelt beskrive sin brugerstyringsløsning. 6/6

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal CMS-løsning til vallensbaek.dk Vallensbæk den 7. marts 2013 1 Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal

Læs mere

Ansættelsesprocessen: Idéer til gode arbejdsmåder

Ansættelsesprocessen: Idéer til gode arbejdsmåder UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet for General Administration Bedste Praksis for Generel Administration. Bedste Praksis Katalog for, Version 1.0 : Idéer til gode r Katalog over Bedste Praksis

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

OHRMS OHRMS. Online Human Resource Management System

OHRMS OHRMS. Online Human Resource Management System Online Human Resource Management System Online Human Resource Management System effektiviserer virksomheders rekrutteringsprocesser ved at automatisere og simplificere mange af de administrative opgaver

Læs mere

Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface

Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface Erhvervs- og Byggestyrelsen, d. 23/6 2011. Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface 1) Baggrund... 2 2) Overordnet løsningsbeskrivelse... 5 3) Web-interface... 7 4) DIADEM-rapporten... 10 5) Betaling...

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Bilag 5 - Kravspecifikation for projekt: InSlag 2015

Bilag 5 - Kravspecifikation for projekt: InSlag 2015 Bilag 5 - Kravspecifikation for projekt: InSlag 2015 Udarbejdet af: Projektgruppen for InSlag 2015 Gældende fra: 1. april 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Formålet med kravsbeskrivelsen... 3 2 Baggrund...

Læs mere

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT UVNEWS NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte Gentofte Kommune har afviklet et udbud med henblik på at anskaffe og få udviklet et produkt, der kunne understøtte

Læs mere

Funktionsliste til Flexintra

Funktionsliste til Flexintra Funktionsliste til Flexintra Funktionsliste til flexintra systemet. Nedenfor er kort beskrevet funktionalitet i flexintras websystem. Det er en kort beskrivelse af hver funktionalitet, og vi er klar over

Læs mere

Bilag 1. Teknisk kravspecifikation

Bilag 1. Teknisk kravspecifikation Bilag 1. Teknisk kravspecifikation Side2/15 Vejledning Bilag 1 indeholder 6 afsnit med specifikation af krav til systemet, som Roskilde Kommunes hjemmeside skal baseres på samt de funktionaliteter, som

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

DocuNote. Dokumenthåndtering / ESDH

DocuNote. Dokumenthåndtering / ESDH DocuNote Dokumenthåndtering / ESDH Indhold DOCUNOTE... 3 ENKEL STYRING AF SAGER, DOKUMENTER OG E-MAILS... 3 Mange års erfaring med ESDH løsninger... 3 Vi er med jer hele vejen... 3 Hurtige fakta om DocuNote...

Læs mere

Public 360. Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi?

Public 360. Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi? Public 360 Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi? Realiser regeringens digitaliseringsstrategi i dag Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi?

Læs mere

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS Lederguide INNOMATE HR - Oplæg Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: Bruger ID: personalenummer Password: (eget password) INNOMATE HR er et Internetbaseret system,

Læs mere

mininstitution vejledning

mininstitution vejledning 29.04.2014 mininstitution vejledning Indhold Velkomst... 3 Loginmuligheder... 3 Håndtering af ind- og udmeldelser... 4 Beskeder... 5 Beskedpolitik... 5 Beskedmodulet... 6 Besked via SMS... 7 Forældreinformationer...

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark 29. april 2013 Projektinitieringsdokument Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Stamdata... 4 2 Den forretningsmæssige

Læs mere

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 08. august 2013 Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 1 Indholdsfortegnelse: Ved at klikke med musen på et punkt i indholdsfortegnelsen kan man komme til det ønskede punkt i vejledningen. 1. Indledning....

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

Udbud. Nyt intranet i Roskilde Kommune

Udbud. Nyt intranet i Roskilde Kommune Udbud Nyt intranet i Roskilde Kommune 1 Roskilde Kommune ønsker at anskaffe et nyt intranet. Intranettet skal understøtte kommunens ambition om at være førende inden for IT og fastholde Roskilde Kommunes

Læs mere

Bilag 1: Teknisk kravsspecifikation

Bilag 1: Teknisk kravsspecifikation Bilag 1: Teknisk kravsspecifikation Indholdsfortegnelse Indhold Vejledning... 2 CMS... 3 Indholdsproduktion og kvalitetsstyring... 6 Søgning... 10 Søgemaskineoptimering... 12 Nyhedsformidling og brugerinddragelse...

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn og personale samt vagtplan. Den samlede kravspecifikation for løn- og

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn og personale samt vagtplan. Den samlede kravspecifikation for løn- og

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

1. Når du skal logge på

1. Når du skal logge på 1. Når du skal logge på Du skal ind på internettet for at komme i gang. Adressen er: hrm.ika.as Herefter skriver du dit brugernavn og password i denne boks. Du kommer nu ind på en side, som kan se sådan

Læs mere