Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14"

Transkript

1 Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden til Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner, som er meddelt institutionerne i skrivelse af 27. juni Henvisning til Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i Moderniseringsstyrelsens mål-eksempel, samt resultatkønskontrakter for direktører på uddannelsesområdet. Henvisning til Bestyrelsen har givet direktøren bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt og udbetale engangsvederlag for merarbejde/særlig indsats med institutionens øvrige ledere og udvalgte medarbejdere. Bestyrelsen har besluttet, at der skal anvendes samme model for resultatlønskontrakt til øvrige ledere, som benyttes for øverste leder. Resultatkontraktens formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførsel af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger. Den skal skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og resultater. Kontrakten er opdelt i 2 rammer. Basisrammen: Indsatsområderne afspejler institutionens udfordringer, kortsigtede som langsigtede. Ekstrarammen: Indsatsområderne indeholder krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen. For perioden til skal der blandt indsatsområderne i ekstrarammen indgå følgende målsætninger om: Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter. En målrettet indsats mod frafald. Rammen for skolens Direktør Torben Pedersen er kr. på basisrammen og kr. på ekstrarammen. Resultatlønskontrakten og dennes efterfølgende udmøntning offentliggøres på skolens hjemmeside. Alt anført med rødt hører til afrapporteringen. Side 1 af 9

2 Mål i basisramme BASISRAMMEN: [ kr.] Vægt af basis- rammen Opnået (i pct.) Målopfyldelse Begrundelse for opnåelse Dokumentation vedlagt for opnåelse Indsatsområde 1: Væsentlige om-, til- og nybygninger samt implementering af disse 20% 1.1: Idriftsættelse af multihal Udmønt af delmål 1.1 i % Der er tale om en for skolen væsentlig investering, som skal kunne forrentes Hallen tages i brug senest 1. April 2014 og udnyttes til undervisning i mere en 25 uger i % af indsatsom rådet 100 % Udmøntning: Hallen er indviet og ibrugtaget og der er kontinuerlig undervisningsaktivitet i hallen Kan dokumenteres gennem løbende aktivitetsopgørelser for AMU Safe 1.2: Idriftsættelse af udbygning af riggerfaciliteter samt møllekonstruktion Udmønt af delmål 1.2 i % Der er tale om en for skolen væsentlig investering, som skal kunne forrentes De nye faciliteter tages i brug senest 1. Maj % af 100 % Udmøntning: indsatsom De nye faciliteter er ibrugtaget rådet som planlagt Kan dokumenteres gennem løbende aktivitetsopgørelser Samlet opnåelse af indsatsområde 1: 20 % Side 2 af 9

3 Indsatsområde 2: Reorganisering af salg og marketing 20% 2.1: Salgs- og vejledningsarbejdet gøres mere resultatfokuseret At imødekomme stigende konkurrence Alle konsulenter har gennemført minimum 200 kundebesøg og det kan dokumenteres, at udbyttet er på mindst 500 elevuger (inden VEU regi) 75% 85 % Udmøntning: Gradueret mål = 450 besøg Der er jf. CRM gennemført 384 besøg svarende til 85 % af målsætning Der er en vurdering af et samlet udbytte på over 500 elevuger Vedlagt oversigt samt CRM Udmønt af delmål 2.1 i % 2.2: Der opbygges en At forbedre kvaliteten At det er lykkedes at opbygge en af marketingarbejdet marketingfunktion, der rummer marketingfunktion som er udgiftsneutral i og øge skolens synlighed samt minimum et fuldt årsværk inden for eksisterende økonomiske rammer forhold til 2013 økonomi insource en række marketing opgaver Udmønt af delmål 2.2 i % 25% 80 % Udmøntning: Der er i 2014 ikke ansat personale til marketing og PR opgaven er løst ved egen arbejdsindsats samt ved ressourcepersoner i organisationen Organisationsoversigt Samlet opnåelse af indsatsområde 2: 16,6 % Side 3 af 9

4 Indsatsområde 3: Outsourcing, etablering og implementering af ny IT og kommunikationsplatform 20% 3.1: En stabil Outsourcing, etablering og implementering af ny IT platform bygget på EFIF samarbejdet driftssituation inden for forudseelig og budgetterbar økonomisk ramme er afgørende for en skole af AMU- Vest størrelse Fuld gennemført migrering. Der er gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse der minimum er 7 på en skala fra % 100 % Udmøntning: Outsourcing er gennemført og migrering til ny platform er gennemført. Brugertilfredshed er målt til et gennemsnit på 3,43 på en Måling foretaget af IT medarbejder (vedlagt) femtrinsskala hvilket vurderes at tilgodese den forventede målopfyldelse Udmønt af delmål 3.1 i % 3.2: Der er et væsentligt Etablering af ny platform behov for at styrke til intranet og generel den interne videndeling baseret på kommunikation på MS Sharepoint og AMU- Vest. Wizdom Udmønt af delmål 3.2 i % Sharepoint og Wizdom er implementeret. Der er opbygget et nyt intranet og personalet har modtaget undervisning i hvorledes platformen kan anvendes til videndeling. 50% 100 % Udmøntning: Sharepoint og Wizdom er implementeret som intranet og kommunikationsplatform og værktøjerne er sat i drift Bestyrelsen anvender selv platformen Samlet opnåelse af indsatsområde 3: 20 % Side 4 af 9

5 Indsatsområde 4: Driftsplanlægning og overvågning 20% 4.1: Implementering af nyt styringssystem til driftsplanlægning og driftsovervågning Udmønt af delmål 4.1 i % Maksimal udnyttelse af ressourcer er en betingelse for AMU- Vest langsigtede overlevelse Nyt, visuelt, system til driftsplanlægning og driftsovervågning er implementeret og ibrugtaget. 50% 90 % Udmøntning: Der er opbygget og implementeret Systemet kan tilgås nyt planlægnings- og gennem intranet styringssystem. Der er dog stadig visse mangler 4.2: Reorganisering af teamkoordinator/team- leder funktionen Udmønt af delmål 4.2 i % Ledelse skal tættere på medarbejdernes hverdag Der er indgået nye, skriftlige, aftaler med én teamkoordinator pr. brancheområde der indeholder varetagelse af lederopgaver for teamet. 50% 90 % Udmøntning: Der har været afholdt individuelle Ansættelseskontrakte samtaler og de nødvendige aftaler r med har været indgået. Forskellige personalemæssige rokeringer koordinatorer/teamle dere betyder dog at der løbende må indgås nye aftaler Samlet opnåelse af indsatsområde 4: 18 % Side 5 af 9

6 Indsatsområde 5: VEU Center Vest 20% 5.1: Et VEU center i fremdrift i en vanskelig og uafklaret situation Udmønt af delmål 5.1 i % At positionere VEU Målene vil nødvendigvis være Center Vest som et af subjektive, men dokumenteres ved de førende og centerrådets udtalelser, referater, toneangivende VEU ministerielle dokumenter osv. Centre i DK samt få maksimal indflydelse på VEU centrenes fremtid 100 % 100 % Udmøntning: Der er netop afrapporteret i Afrapportering til forbindelse med bestyrelsesmødet bestyrelsen den 29. Oktober hvor certerrådets formandskab har vurderet fremdriften i VEU C Vest som absolut tilfredsstillende Samlet opnåelse af indsatsområde 5: 20 % I alt opnået på Basisrammen [ kr.] Samlet udmøntningsprocent på basisramme = 94 % Side 6 af 9

7 Indsatsområde 1: Obligatoriske mål EKSTRARAMMEN: [ kr.] Vægt af ekstra- rammen 50% Opnået (i pct.) Målopfyldelse Begrundelse for opnåelse Dokumentation vedlagt for opnåelse 1.1: Målrettet indsats mod frafald At sikre lavt frafald Frafald 2014 er <= frafald % 100 % Udmøntning: Frafald 2014 er lig med frafald i Opgørelse 2013 målt i antal og lidt lavere i forefindes hos dir målt i procent. Udmønt af delmål 1.1 i % 1.2: Øget konfrontationstid for undervisere Udmønt af delmål 1.2 i % Implementering af hensigten med OK13 Gennemsnitlig konfrontationstid målt i uger 2014 > gennemsnitlig konfrontationstid % 50 % Udmøntning: Opgørelsen er områdeafhængig og helt afhængig af aktiviteten i de enkelte teams. Nødvendige personalereduktioner er iværksat Oversigt over status på indsatsområder fremlagt på bestyrelsesmøde den 29. oktober Samlet opnåelse af indsatsområde 1: 75 % Side 7 af 9

8 Indsatsområde 2: Strategi og forretningsudvikling 50% 2.1: Udvikling af forretningsområdet energi Udmønt af delmål 2.1 i % At udbygge forretningsområdet energi Der foreligger en målrettet strategi Der er gennemført minimum 150 besøg hos key accounts og omsætningen på 20 udvalgte/navngivne key accounts er fordoblet siden 2013 og udgør en omsætning på min kr. 3,5 mio. kr. 50% 75% Udmøntning: Der foreligger en strategi for området men der er ikke gennemført det forventede antal besøg og der er ikke opnået den forventede omsætningsstigning. Den manglende målopfyldelse er i nogen grad påvirket af en pludselig vakant stilling som driftschef. Dokumentation foreligger via CRM samt strategiplan. 2.2: Udvikling af det beskæftigelsespolitiske forretningsområde At øge AMU- Vest aktivitet på ledighedsområdet herunder medvirke til etablering af rotationsprojekter Aktivitet der hidrører fra jobplaner i 2014 > 2013 Etablering af minimum to rotationsprojekter 50% 90% Udmøntning: Der er ansat særlig konsulent til området og aktivitet fra jobplaner er steget fra 2013 til Der er ikke etableret rotationsprojekter Der henvises til løbende opgørelser Udmønt af delmål 1.2 i % Samlet opnåelse af indsatsområde 2: 82,5 % I alt opnået på Ekstrarammen [ kr.] 78,8 % Kr Side 8 af 9

9 Samlet set udmøntes resultatkontrakten med 87,9%. Esbjerg den John M. Schmidt Bestyrelsesformand Side 9 af 9

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Resultatlønskontrakt mellem

Resultatlønskontrakt mellem Resultatlønskontrakt mellem Tage Andersen Navn og cpr-nummer og Bestyrelsesformand Søren Sørensen p.b.v Nærmeste leder (navn og initialer) Resultatlønskontrakten gælder for skoleåret 2012/2013 og skal

Læs mere

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. februar 2013 D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af fra møder i bestyrelsen den 30. oktober

Læs mere

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1 Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1. Destination 2016: Arbejdet med og implementering af skolens strategiske fokusområder frem mod 2016 1.1. Professionalisering af organisationen

Læs mere

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området.

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området. Aarhus, oktober 2014 Udmøntning af rektors resultatkontrakt 2013 2014 Rektors resultatkontrakt 2013 2014 består af en basisramme og en ekstraramme med hver tre indsatsområder; i alt 6 indsatsområder med

Læs mere

Afrapportering af resultatkontrakt 2009/2010

Afrapportering af resultatkontrakt 2009/2010 Afrapportering af resultatkontrakt 2009/2010 Obligatoriske indsatsområder Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer indenfor gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling og effektivisering

Læs mere

Udgangspunktet er Søren Harnows model over samarbejdsformer:

Udgangspunktet er Søren Harnows model over samarbejdsformer: Resultatlønskontrakt for rektor ved Varde Gymnasium gældende for skoleåret 2014-15 1. Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål:

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Afrapportering af resultatmål for Uddannelsescenter Herning 2008/09

Afrapportering af resultatmål for Uddannelsescenter Herning 2008/09 Afrapportering af resultatmål for Uddannelsescenter Herning 2008/09 Generelle bemærkninger Resultatperioden har været præget af hektisk aktivitet på en række helt centrale felter, men et fællestræk er,

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Afsluttende evaluering, juni 2012 [INDHOLDSFORTEGNELSE] Forord... 5 Sammenfatning... 6 Indledning... 9 Projektets baggrund... 9 Projektets mål... 10 Projektets

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynsrapport Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse, personale og brugere Det er tilsynets vurdering, at det er en konstant udfordring,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Regeringen DA KL Danske Regioner Aftale om akutjob 24. oktober 2012 Overgangen til den vedtagne dagpengereform, herunder den 2-årige dagpengeperiode, den midlertidige periodeforlængelse med FL12 samt de

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2014 Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Provenuet fra øget virksomhedsindsats anvendes til

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere