GÅ LIDT FØR, OG FÅ NOGET MED HJEM... BUSINESS BRIEFINGS hos Platon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GÅ LIDT FØR, OG FÅ NOGET MED HJEM... BUSINESS BRIEFINGS hos Platon www.platon.net/bb jmo@platon.net"

Transkript

1 s Intelligence Information Management Business A ORMAION LIECYCLE MANAGEMEN Datakvalitet Busi gement Business Intelligence Information Manage ustomer Relationship Management Integration Dat ess Intelligence Master Data Information Manage e Performance Datakvalitet Customer Relationship lligence Master Data Management Information Man Management Datakvalitet Master Data Informatio nagement Customer Relationship Management Inte tion Master Data Management Management Busine tionship Management Integration Datakvalitet Bus igence Business Intelligence Master Data Managem t Information Business Intelligence Business Intel rmation Management ENERPRISE ARCHIECURE Busin stomer Relationship Management Datakvalitet Bus gement INORMAION Business Intelligence Informa atakvalitet Customer Relationship Management In g performance Master Data Management Informat ement Customer Data warehousing Integration Dat Information Management Business Activity Monito ster Data Information Management Business Activ stomer Relationship Management Integration Busi gement Business Activity Monitoring Master Data tionship Management IntegrationDatakvalitet Bu nce Master Data Management Business Activity M PLAON BUSINESS BRIEINGS GÅ LID ØR, OG Å NOGE MED HJEM... BUSINESS BRIEINGS hos Platon

2 SIDE 2 Platon Business Briefings: Efterår 2008 BUSINESS BRIEINGS I efteråret 2008 afholder Platon 12 unikke Business Briefings, OG DU ER INVIERE. Vi har sammensat et bredt program med en række nye og populære faglige emner inden for Information Management Så har du interesse for Information Management, såsom Business Intelligence, Performance Management, Data Warehousing, Master Data Management, Enterprice Architecture, Information Lifecycle Management, Integration, eller andre af de i denne brochure beskrevne emner - vil vi gerne invitere dig til at deltage gratis i et eller flere af vores Business Briefings ORM På de enkelte Business Briefings vil vi præsentere et oplæg omkring det faglige emne, dele vores erfaringer samt give gode råd og ideer til, hvordan man kommer i gang. Desuden håber vi på en aktiv deltagelse, så vi i fællesskab kan skabe en god dialog og erfaringsudveksling. ID & SED Alle vores Business Briefings starter kl og slutter kl Møderne afholdes hos Platon mandag og onsdag i henholdsvis København og Århus: København: Dag Hammarskjölds Allé 13, 2100 København Ø Århus: Østergade 46, DK 8000 Århus C Platon byder naturligvis på forfriskninger. ILMELDING Deltagelse er gratis (500,- kr. faktureres ved udeblivelse uden afbud) Du kan tilmelde dig online på eller ved at sende en til Der er begrænset antal pladser, som besættes efter først-til-mølle princippet. Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte Jonas Mortensen på eller på telefon: om platon Platon er Nordens førende uafhængige konsulentvirksomhed inden for Information Management og relaterede fagområder. Vores kompetencer omfatter bla. Business Intelligence, Data Warehousing, Performance Management, Master Data Management, Enterprice Architecture, Data Integration og Information Lifecycle Management. Platon sælger ikke software og hardware, men er fuldt fokuseret på rådgivning, projektledelse, løsningsimplementering, support og metode. Ydelserne leveres til en bred vifte af virksomheder og organisationer i hele verden. Platon har eksisteret siden 1999 og har i dag kontorer i Australien, Danmark, England, inland, Island, Norge og Sverige.

3 PAGE 3 KALENDER EERÅR 2008 Nedenfor kan du se, hvornår de enkelte Business Briefings bliver afholdt, og hvilke emner de vil behandle. Vi glæder os til at byde dig velkommen September 15. SEP. KBH 17. SEP. ÅRHUS 22. SEP. KBH 24. SEP. ÅRHUS 29. SEP. KBH 01. OK. ÅRHUS Budgettering, forecast og konsolidering med Microsoft OfficePerformancePoint Server 2007 Et godt våben mod data eksplosionen: Data politikker og øget data gennemsigtighed Activity Based Costing og implementering i SAP Profitability og Cost Management Oktober 06. OK. KBH 08. OK. ÅRHUS 20. OK. KBH 22. OK. ÅRHUS 27. OK. KBH 29. OK. ÅRHUS Master Data Management (MDM) Den rigtige tilgang SAS9 EL hvordan gøres det rigtigt? Business Intelligence (BI) kompetencecenter hvorfor og hvordan? November 03. NOV. KBH 05. NOV. ÅRHUS 10. NOV. KBH 12. NOV. ÅRHUS 17. NOV. KBH 19. NOV. ÅRHUS 24. NOV. KBH 26. NOV. ÅRHUS inansiel planlægning og konsolidering med SAP BPC Meta Data Management det behøver ikke være så svært Hvad er Enterprise Architecture og hvad kan det gøre for min virksomhed? Microsoft SQL Server 2008 som Business Intelligence platform December 01. DEC. KBH 03. DEC. ÅRHUS 08. DEC. KBH 10. DEC. ÅRHUS Master Data og datakvalitet i SAP BI projekter Succes med Sharepoint HVOR OG HVORNÅR Business Briefings afholdes i henholdsvis København og Århus. Du kan se tid og sted for de forskellige Business Brifings på de efterfølgende sider. Afholdelse i København vises ved grøn boks, mens afholdelse i Århus vises ved blå boks. INDIKAOR Under beskrivelsen af hver enkel Business Briefing, kan du bruge indikatoren til at vurdere henholdsvis det tekniske og forretningsorienteret niveau på indlægget. Pilen peger på hvis Business Briefingen er meget teknisk orienteret, mens pilen peger på hvis Business Briefingen er meget forretningsorienteret. KØBENHAVN ÅRHUS

4 SIDE 4 Platon Business Briefings: Efterår 2008 SEPEMBER 15. SEP. KBH 17. SEP. ÅRHUS 22. SEP. KBH 24. SEP. ÅRHUS Budgettering, forecast og konsolidering med Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 PerformancePoint Server har nu været på markedet siden oktober 2007, og de første projekter er implementeret. Hvad er erfaringen så efter de første projekter? Hvad er best practice i forbindelse med design og implementering? Hvordan understøttes processerne, både på budget, forecast og konsolidering? Et godt våben mod data eksplosionen: Data politikker og øget data gennemsigtighed Hvordan skabes et grundlag for at prioritere og navigere på en række ILM (Information Lifecycle Management) udfordringer, som f.eks. uhæmmet datavækst, etablering og kontrol af data politikker, prioritering af ILM projekter eller indkøb af den rigtige storage teknologi. Hør hvordan Platon adresserer datavækst og design af data politikker, som også kan operationaliseres og håndhæves. 29. SEP. KBH 01. OK. ÅRHUS ILMELD Activity Based Costing og implementering i SAP Profitability og Cost Management Med den øgede konkurrencesituation er det vigtigere end tidligere, at virksomhederne kender omkostningerne ved deres forretningsprocesser og profitabiliteten på deres produkter og kunder. il support af udfordringer og til støtte for beslutningsprocessen er Activity-Based Management en anvendt metode. DIG NU! KLIK IND PÅ: SEND EN IL: RING PÅ: å indblik i hvordan SAP Profitability og Cost Management via Activity-Based Management metoden giver indsigt i disse problemstillinger og hvordan man ved hjælp af nytænkning på afrapporteringssiden kan give ledelsen en bedre beslutningsstøtte. AKABOKS: BUSINESS INELLIGENCE Ordet Business Intelligence dækker brugen af struktureret information for at give forretningsmæssig indsigt. Grundlæggende handler det om at give beslutningstagerne et bedre grundlag ved at levere information i den rette form, i den rette kvalitet og på det rette tidspunkt. ormålet er at identificere trusler og muligheder og indlede handlinger til håndtering af dem. Dette kan gøres ved at rapportere/analysere historisk information og planlægge/simulere fremtidige scenarier. Læs mere på

5 SIDE 5 OKOBER 06. OK. KBH 08. OK. ÅRHUS 20. OK. KBH 22. OK. ÅRHUS Master Data Management (MDM): Den rigtige tilgang En typisk udfordring med MDM er at finde den rigtige tilgang for at komme i gang. Skal det være top-down, bottom-up eller en kombination? Hør eksempler og kriterier til valg af den rigtige strategi, som skal tilpasses kultur, modenhed og sikring af at skabe værdi. å også indblik i begrebet Master Data Repository. Hvad er egentlig dets rolle, og hvornår er der brug for et selvstændigt repository? Hør om principperne for en Master Data arkitektur, hvordan man definerer krav samt processen for at vælge den rigtige komponent. å også et overblik over leverandørerne og hør om status på de mest udbredte af standardprodukterne. SAS9 EL: hvordan gøres det rigtigt? Gennemgang af best practice muligheder for udvikling med SAS Data Integration Server. Hvordan opbygges en Data Warehouse løsning med SAS DI Studio? å indsigt i optimal anvendelse af SAS DI Studio med gennemgang af eksempler på opbygning af EL miljø med præ- og postprocesser, jobstatus håndtering, job opbygning samt standardisering af navngivning af objekter for optimal vedligeholdelsesmulighed. 27. OK. KBH 29. OK. ÅRHUS Business Intelligence (BI) kompetencecenter hvorfor og hvordan? Efterhånden som antal, størrelse og kompleksitet af BI implementeringer vokser, melder spørgsmålene sig: Hvordan sikres forretningsfokus og udbytte? Hvordan styres og koordineres initiativerne? Hvordan skabes synergier? Der er nationalt og internationalt stigende fokus på BI kompetencecentre som svar på ovenstående udfordringer. Overvejer din organisation at justere organiseringen omkring BI eller ønsker du blot inspiration og indsigt, så kom og få svar på spørgsmål som; hvad er et BI kompetencecenter og hvad er typiske opgaver? Hvad kan et BI kompetencecenter gøre for din organisation? Hvordan skal man drive et BI kompetencecenter? Hvad skal man overveje og hvordan kommer man i gang? AKABOKS: PERORMANCE MANAGEMEN Performance Management er samlingen af discipliner, der strukturerer og sikrer den forretningsmæssige værdi af virksomhedens investeringer i Business Intelligence. Med Performance Management sikrer virksomheden, at de rette processer, metoder og systemer er stillet til rådighed for organisationen og at informationen er rettet mod de forskellige brugere. Performance Management-strategien skal sikre, at der skabes handlingsorienteret viden på baggrund af information. Læs mere på

6 SIDE 6 Platon Business Briefings: Efterår 2008 NOVEMBER 03. NOV. KBH 05. NOV. ÅRHUS 10. NOV. KBH 12. NOV. ÅRHUS inansiel planlægning og konsolidering med SAP BPC Meta Data Management: det behøver ikke være så svært SAP s bud på fremtiden for budgettering og planlægning bliver SAP Business Planning & Consolidation(BPC). Hvordan kan SAP BPC understøtte planlægnings- og konsolideringsprocesser? Hvordan kan en implementering af SAP BPC tilgås? Hvilke muligheder er der for integration med øvrige processer? Hvilke konkrete erfaringer er der med brug af SAP BPC? Seminaret henvender sig ikke kun til kunder der i øvrigt benytter SAP til økonomistyringsløsning, men generelt til kunder der har behov for et værktøj til finansiel planlægning og konsolidering. Meta Data har altid været betragtet som et luftigt begreb. Det siges at være data om data, hvilket også er korrekt, men det kunne jo være rart at få konkretiseret og defineret yderligere således at vi har en fælles forståelse af begrebet. Med baggrund i en fælles definition kan der således etableres en mere målrettet proces for Meta Data styring i virksomheden? Kom og hør hvordan man med udgangspunkt i det rette ambitionsniveau kan udnytte virksomhedens Meta Data. 17. NOV. KBH 19. NOV. ÅRHUS 24. NOV. KBH 26. NOV. ÅRHUS Hvad er Enterprise Architecture og hvad kan det gøre for min virksomhed? Enterprise Architecture (EA) er en ramme, til at skabe sammenhænge mellem mange begreber: Business Process Management Information Management I Governance I Architecture Målet er at håndtere den stadig stigende kompleksitet mellem I og forretning. Desværre bliver EA initiativer ofte akademiske øvelser, der ikke formår at bygge bro mellem I og virksomhedsstrategi og den tiltænkte værdi udebliver. Hvordan gøres EA operationel og hvilke leverancer skal EA levere? Microsoft SQL Server 2008 som Business Intelligence platform Rigtig mange virksomheder har ud over Office-pakken også licensmæssigt anskaffet Microsoft SQL Server. Gennem de sidste par versioner af SQL Server og Office har Microsoft løbende styrket produkterne i forhold til Business Intelligence (BI). Hvilke gevinster kan din virksomhed høste ved strategisk anvendelse af BI og hvilken rolle spiller SQL Server i den sammenhæng? å et overordnet indblik i tekniske egenskaber ved SQL Server 2008 som BI platform, samt hvorledes Platons metode, best practices og acceleratorer kan sikre struktur, produktivitet og kvalitet i din virksomheds Microsoftteknologi baseret BI-initiativ. Hør Platons syn på sagen, bliv bekendt med faldgrupperne og implementér EA med succes. AKABOKS: INORMAION LIECYCLE MANAGEMEN Virksomhederne mærker i stigende grad ulemperne ved ukontrolleret vækst i data. Brugerne producerer dokumenter, s og anden ustrukturerede og semistrukturerede data i en grad, hvor eksperterne taler om eksplosion i mængde. Via Information Lifecycle Management kan virksomhederne få styr på tingene ved f.eks. at forstå, hvilke typer af data der er lagret, hvordan de anvendes, hvor meget de vokser. Baseret på denne indsigt er det muligt at optimere lagerinvesteringerne og udvikle relevante politikker om opbevaring, sikkerhed og fortrolighed af information. Læs mere på

7 SIDE 7 DECEMBER 01. DEC. KBH 03. DEC. ÅRHUS 08. DEC. KBH 10. DEC. ÅRHUS Master Data og datakvalitet i SAP BI projekter Som i alle øvrige Data Warehouse implementeringer er håndtering af data kvalitet også i SAP BI projekter afgørende for et succesfuldt projekt. Dette stiller store krav til at der i SAP BI projekter fokuseres på udarbejdelse af en separat Master Data arkitektur samt implementering af denne. Vi vil fokusere på vigtigheden af korrekt data kvalitet samt introducere forskellige modeller til, hvordan man implementerer en hensigtsmæssig Master Data arkitektur som en del af SAP BI projektet. Succes med Sharepoint Sharepoint anvendes i mange virksomheder i Danmark. Nogen benytter platformen på team-niveau uden egentlig forankring, andre har taget skridtet og omlagt 1-generations intranet til Sharepoint-platformen. or at få succes med fremtidens intranet (og ekstranet) bør Sharepoint-strategien udarbejdes i et større perspektiv end teknologi med områder som kommunikationsplatform, informationsanvendelse, sammenhæng mellem ustruktureret og struktureret information osv. Vi vil introducere de forskellige muligheder der ligger i implementering af henholdsvis eksterne og interne Master Data Repositories, herunder SAP MDM, samt præsentere Platons bud på en hensigtsmæssig håndtering af Master Data i SAP BI, der bygger på principperne for Enterprise Data Warehousing. Vi glæder os til at byde dig velkommen AKABOKS: MASER DAA MANAGEMEN Mange virksomheder har en voksende udfordring med dårlig datakvalitet herunder manglende konsistens i data på tværs af forretningssystemer og organisatoriske enheder. Udfordringerne knytter sig primært til de såkaldte master data, f.eks. data om kunder, varer og leverandører. Master Data Management (MDM) handler om harmonisering af virksomhedens data gennem eksempelvis fælles datadefinitioner, forbedring af datakvalitet og dataintegration. or at få fuld værdi af et MDM initiativ er det vigtigt, at der fokuseres på både her-og-nu forbedringen af data og på Information Governance for mere langsigtet at fastholde datakvaliteten. Læs mere på

8 usiness Intelligence Business Intelligence Busines onitoring Corporate Performance Management IN telligence Business Intelligence Master Data Mana orporate Performance Management Datakvalitet C usiness Informaon PERORMANCe management Busin anagement Business Activity Monitoring Corporat anagement Integration Datakvalitet Business Inte usiness Activity Monitoring Customer Relationship anagement Monitoring Corporate Performance Ma usiness Intelligence Business Intelligence Informa orporate Performance Management Customer Rela telligence ENERPRISE ARCHIECURE Business Intell usiness Data warehousing Information managemen telligence INORMAION LIECYCLE MANAGEMEN Info onitoring Corporate Performance Management Cu telligence Business Intelligence Master Data Mana anagement Corporate Performance Management D atakvalitet Business Intelligence Data warehousin ctivity Monitoring Corporate Performance Manag formation management Master Data Management ustomer Relationship Management Datakvalitet Ma onitoring INEGRAION Information Management Cu telligence Business Intelligence Information Mana orporate Performance Management Customer Rela telligence Business Intelligence Business Intellige tegration Business Information Intelligence aster Data Management usiness Activity Monitoring PLAON A/S København Dag Hammarskjölds Allé 13 Dk 2100 København Ø Århus Østergade 46 Dk 8000 Århus C : : : :

Platon Executive Briefings

Platon Executive Briefings EFTERÅR & VINTER 2013/2014 Platon Executive Briefings DELTAGELSE ER GRATIS! e KALENDER 2013 AAR: 5. november KBH: 7. november BUSINESS INTELLIGENCE- OG INFORMATIONSSTRATEGI: HVORFOR OG HVORDAN? AAR: 18.

Læs mere

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Forår/sommer 2013 DELTAGELSE ER GRATIS! BI & MDM som Har du ikke mulighed for at deltage på de angivne datoer for Platon Executive Briefings? I foråret/sommeren 2013 tilbyder

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

valgfrie indlæg mod 2020 Vind en Nokia Lumia telefon Rungsted Tirsdag den 11. november 2014 Dynamics ERP og Microsoft-universet

valgfrie indlæg mod 2020 Vind en Nokia Lumia telefon Rungsted Tirsdag den 11. november 2014 Dynamics ERP og Microsoft-universet Horsens Torsdag den 6. november 2014 Rungsted Tirsdag den 11. november 2014 Microsoft dagen 2014 Indlæg 1+14 klar til fremtidens arbejdsplads? Dynamics ERP og Microsoft-universet Invitation Indlæg 15 Har

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Konference på Hotel Scandic Copenhagen den 19. & 20. november 2008

Konference på Hotel Scandic Copenhagen den 19. & 20. november 2008 Konference på Hotel Scandic Copenhagen den 19. & 20. november 2008 Målgruppe: Controllere, chefcontrollere, økonomiansvarlige, konsulenter og andre medarbejdere fra økonomifunktionen CONTROLLEREN 2008

Læs mere

Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet. Business. BI er afgørende for

Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet. Business. BI er afgørende for Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet Nr.1/Marts 13 Business Intelligence BI er afgørende for f oto: Jahn teigen/scanpix vores virksomhed Søren Halskov Nissen: BI er livsnerven for vores succes

Læs mere

Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence

Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence IT-Universitetet, E-business, forår 2007 Teknisk 4-ugersprojekt Udarbejdet af Anders Kann, Claus Borum Poulsen, Martin Albertsen Tak til:

Læs mere

IM2011 FRA DATA TIL BESLUTNINGER!

IM2011 FRA DATA TIL BESLUTNINGER! IM2011 FRA DATA TIL BESLUTNINGER! 12. oktober 2011 crowne plaza copenhagen towers Nordens største konference: Fokus på Business Intelligence, Master Data Management & Performance Management Hvad du KAN

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Master Data Management

Master Data Management SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. april Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/data K ø b e n h a v n 27. og 28. M A J W o r k s h o p 26. maj 2 0 0 9 Master Data Management et strategisk

Læs mere

FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION

FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION CFO CONTENT Vol. 3-2012 FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION SIDE 3 KRIG MOD KOMPLEKSITETEN DER ER PENGE TIL BUNDLINJEN Omfanget af kompleksitet i virksomhederne er støt stigende også i finansfunktionen.

Læs mere

U D D A N N E L S E S O V E R S I G T

U D D A N N E L S E S O V E R S I G T U D D A N N E L S E S O V E R S I G T matcher din uddannelse din rolle og dine opgaver indholdsfortegnelse SIDE Find din rolle og målret dine kompetencer 3 ROLLER OG JOBFUNKTIONER SAS Foundation (Base

Læs mere

Peak Consulting Group - førende i Best Practice

Peak Consulting Group - førende i Best Practice Peak Consulting Group - førende i Best Practice Kompetenceudvikling Fra strategi til værdi Om Peak Consulting Group... og endnu mere vigtigt, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed Peak Consulting

Læs mere

momentum 05:08 Færdig som brandmand Få styr på licenserne Få overblik og spar penge Dynamisk IT: Fra brandslukning til strategisk aktiv

momentum 05:08 Færdig som brandmand Få styr på licenserne Få overblik og spar penge Dynamisk IT: Fra brandslukning til strategisk aktiv M i c r o s o f t Da n mark maj/08 05:08 momentum Få overblik og spar penge Få styr på licenserne Færdig som brandmand Dynamisk IT: Fra brandslukning til strategisk aktiv oftware (Har du læst det med småt

Læs mere

SAS Institute A/S Fra data til viden sådan hænger SAS -applikationerne sammen Michael Nielsen, Business Advisor, Nordic Center of Excellence

SAS Institute A/S Fra data til viden sådan hænger SAS -applikationerne sammen Michael Nielsen, Business Advisor, Nordic Center of Excellence 1 / Software Fra data til viden sådan hænger SAS -applikationerne sammen Michael Nielsen, Business Advisor, Nordic Center of Excellence Michael har 15 års erfaring inden for forskellige discipliner af

Læs mere

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering?

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? Hvordan kan Portfolio Management Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? af seniorkonsulent Henrik Hajslund, hha@metier.dk, Metier A/S, konsulent Jakob Bloch Andersen, Metier A/S

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub. Uanset

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Outsourcing op på strategisk niveau

Outsourcing op på strategisk niveau Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce outsourcing Maj 2008 Outsourcing op på strategisk niveau Fra tidligere at dreje sig om produktion i tredjeverdens lande, er outsourcing

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5 Den sociale intranet fear factor Vi forsøger at aflive myterne om det sociale intranet. SIDE 8 Usability og intranet Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere