bips nyt 4/ 2010 Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bips nyt 4/ 2010 Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier"

Transkript

1 byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier BIM og Lean bips nyt 4/ 2010 bipsnyt 4 /

2 Et styrket bips-samarbejde i 2011 Med etablering af Videncentret, styrkelsen af sekretariatet og etablering af fora, styregrupper og udvikling af ny hjemmeside i 2010 er bips godt rustet til arbejdet i Videncentret for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet er nu en realitet. bips indgik som tilsagnsmodtager i november kontrakter med henholdsvis Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania, som det fremgår af artiklen inde i bladet. Det første partnerskabsmøde om opstart og organisering er afholdt med de 5 samarbejdspartnere: Organisationsnetværket, DTU Byg, HIH Aarhus universitet, Rudersdal kommune og Dansk Standard. bips takker for, at dette vigtige arbejde nu kan sættes i gang, og for den tillid bevillingsgivere og samarbejdspartnere har lagt for dagen. Videncenter-projektet, som er det største enkeltstående projekt i bips til dato, skal nu også faciliteres af sekretariatet i form af et selvstændigt projektsekretariat. Derfor har det været nødvendigt at styrke bips, så der er tilstrækkelig kapacitet til både at supportere de typiske bips-områder for værktøjer og arbejdsmetoder for medlemsvirksomhederne og de planlagte udviklings, standardiserings- og formidlingsaktiviteter i Videncentret. I 2011 vil der i bips komme ekstra fokus på at udvikle standarder, arbejdsmetoder og værktøjer med afsæt i de vigtigste behov og i de problemløsninger, de forskellige aktører i byggeriet oplever som de væsentligste og mest værdiskabende. Foreningen forventer store synergieffekter ved samarbejdet mellem bips normale aktiviteter og Videncentrets, idet viden fra bips mangeårige udviklingsarbejde kan bringes i spil i Videncentret, og de udviklede standarder for digital infrastruktur løbende kan anvendes ved opdatering af bips værktøjer og arbejdsmetoder. Alt i alt ser bips derfor frem til at gå styrket ind i 2011 med mange spændende aktiviteter, nye og forventeligt mere effektive udviklings- og styringsmetoder og en ny hjemmeside, der kan understøtte alt dette. Hjemmesiden skal sikre bedre kommunikation ud til både medlemmerne og den samlede byggesektor og samtidig skabe mulighed for mere dialog med virksomheder og brugere. Der er foretaget foreløbig 4 nyansættelser i sekretariatet, som er med til at sikre tilstrækkeligt med resurser til projektledelse, administration og kommunikation. Læs præsentationen af de nye medarbejdere inde i bladet. Det ledelsesmæssige plan og de to hovedområder er styrket ved udnævnelse af Gunnar Friborg til direktør for foreningen og af Torben Klitgaard som projektdirektør for Videncenter-projektet. Styregruppen for Videncentret der skal håndtere proces, økonomi og projekter, er under nedsættelse, lokaler er færdigindrettede, og fra den 1. januar 2011 er projekt og sekretariat således kørende i fulde omdrejninger på alle områder. Vi vil derfor benytte lejligheden til at takke medlemmerne for virksomhedernes engagement og den store opbakning, der har gjort det muligt, at foretage disse satsninger og at udbygge det fælles udviklingsforum, som er selve foreningens kerne. Vi tror, at dette vil komme mangfoldigt tilbage igen til virksomhederne og dermed være med til at skabe mere effektivitet i det daglige og produktivitet og samarbejde i byggesektoren bredt. Dette er et unikt koncept. Vi ønsker alle vores medlemsvirksomheder, vores brugere og vores mange samarbejdspartnere i byggeri og anlæg et rigtig godt nytår med håb om jeres fortsatte engagement og deltagelse i foreningens vigtige arbejde. Lars Coling, formand for bips Forside-fotos: Københavns Lufthavn, DNU Skejby, konceptuelle visualiseringer fra DNU. 2 bipsnyt 4 / 2010

3 bips.dk byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Her er holdet bag Videncentret fra venstre: Torben Klitgaard, Maja Skovgaard, Pernille Bechsgaard og Anne Gram. Se side 5 bips nyt 4 / 2010 Oplag: Ansvarshavende Lars Coling, formand bips Redaktion Gunnar Friborg, bips Poul Høegh Østergaard Sekretariat for bips Gunnar Friborg Gert Rønnow Helle Vibeke Nielsen Inge Kobberø Ole Vedel Helle Petersen Videncenter Torben Klitgaard Pernille Bechsgaard Anne Gram Maja Skovgaard Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Telefon Grafisk tilrettelæggelse Charlotte Bigler, Byggecentrum Tryk: KLS Grafisk Hus ISSN Redaktionen påtager sig intet ansvar for tekst, fotos og andet materiale, som tilsendes uopfordret Bestyrelse Lars Coling (formand), Holm & Grut Arkitekter A/S Niels Ole Karstoft (næstformand), Alectia Bent Feddersen, RAMBØLL Klaus Kaae, NCC Danmark Lauritz Rasmussen, Taasinge Træ A/S Christian Koch, Aarhus Universitet Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden Aksel Frandsen, Kirkebjerg Kristian Hagemann, Gottlieb Paludan Jens Kristiansen, Velux Nyt 4 Videncentret tager fat 6 bips lancerer ny og brugervenlig hjemmeside 7 buildingsmart-brugere vil videre med BIM 8 Ny standard for digitale mangellister 9 DBK-rapporten klar 10 De 10 krav er blevet til fem 11 Kommuner skal også bygge digitalt Cases 12 Hold styr på projektdata med bips beskrivelsesværktøj 16 Gradvis digitalisering hos Københavns Lufthavne Tema 18 Hospitalsbyggerier kalder på BIM 19 Nu kommer byggerierne 20 Hospitalsbyggeriernes Danmarkskort 22 Hospitalsbyggerier skal nok blive smarte 24 Gødstrup sætter standarden 25 Kan vi satse på BIM og DBK? 26 Niras i nøglerolle 28 DNU bygges op i database og BIM 31 Odense hæver overliggeren 33 SygehusErfa i Sønderjylland BIM 34 Flow og fokus er fælles for BIM og Lean 35 Ét værktøj er ikke nok til at bygge med 36 Skitsering i BIM 39 Et værktøj til både design og evaluering bipsnyt 4 /

4 Videncentret tager fat Torben Klitgaard ansat som projektdirektør nu går arbejdet i gang. Af: Poul Høegh Østergaard Opgaven er stillet. Konceptet accepteret. Nøglepersonerne fundet. Og rammerne er på plads. Den 3. januar 2011 åbnede Videncenter butikken og tog fat på at løfte sin vældige opgave: At levere grundlaget for en produktivetsfremmende digitalisering af dansk byggeri. Enhver elefant kan fortæres, hvis man tager bid for bid. Den nyansatte projektdirektør Torben Klitgaard har givet sig selv, sekretariatet og styregruppen hundrede dage til at kridte banen op: Komme på plads i sekretariatet med opgaver og ansvarsområder, udmønte konceptet i konkrete strategier og lægge en køreplan for den videre proces. Midtvejs i denne periode launches den nye hjemmeside, som bliver fælles for bips og Videncentret og et vitalt instrument for centrets livsvigtige kommunikation og videndeling med byggeriets aktører og virksomheder. Hele værdikæden skal med Videncentret får 3½ år til at løse sine opgaver, så det gælder om at komme hurtigt i gang med at definere de projekter, der skal sættes i søen og udføres sideløbende i forskellige projektgrupper. Det skal ske i en åben proces, som inddrager hele byggeriets værdikæde i at identificere de mest påtrængende behov for standardisering og udvikling og herefter prioriterer opgaverne i en værdianalyse, så man får mest mulig produktivitet for pengene. Vi vil gennem omhyggelig analyse udvælge de indsatsområder, hvor standardisering vil skabe allermest værdi. Men det er byggeriets, bygherrernes og driftsherrernes behov, der bliver retningsgivende for Videncentrets aktiviteter og det er jo også dem, som bagefter skal tage resultaterne til sig og indarbejde dem i deres professionelle aktiviteter. Derfor er det en stor gevinst for det kommende Videncenter, at vi har hele værdikæden med. Og vi vil arbejde for at inddrage alle parter, som ønsker at bidrage til den proces, siger Gunnar Friborg. Partnerskabets vigtigste opgave bliver netop at bygge netværk ind i de respektive baglande, sådan at byggesektorens virksomheder og uddannelser, kommuner, regioner og offentlige bygherrer alle inkluderes i den proces, som nu sættes i gang. Den måske allervigtigste rolle tilfalder dog de faglige fora af professionelle, som på hver deres felter skal levere input, viden og erfaring til projekterne og fungere som sparrings- og høringsparter undervejs. At tilvejebringe de mest kvalificerede fora og etablere et godt og konstruktivt samspil mellem dem og projektgrupperne bliver helt afgørende for et vellykket resultat, understreger Gunnar Friborg. FAKTA om det nye videncenter Videncentret er et partnerskab mellem bips og byggeriets organisationer, Rudersdal kommune, Dansk Standard, DTU Byg og HiH-Århus Universitet. Videncentret skal etablere byggeriets digitale infrastruktur herunder standarder for klassifikation, egenskaber, informationsniveauer og opmålingsregler. Afprøve løsningerne i praksis og bane vej for at de bliver implementeret i byggeriets it-værktøjer, uddannelser og daglige praksis. Videncentret bor sammen med bips hos Byggecentrum i Ballerup. Det faste stab vil efter behov blive suppleret af interne og eksterne projektansatte, som tilknyttes de enkelte projekter Budgetramme 67 mio. kr: 50% EU s regionalfondsmidler, 25% statstilskud fra EBST samt 25% egenfinanisering og fondsmidler (7 mio. kr fra Realdania målrettet praktiske afprøvninger og best practice manualer) 4 bipsnyt 4 / 2010

5 FAKTA: Videncentrets ledelse Styregruppe En styregruppe er under nedsættelse med en bred områdefaglig repræsentation dækkende: bips formandskab, bygherrer og bygningsejere, udførende, ingeniører, arkitekter, producenter samt installationsområdet. Partnerskabet Lars Coling, bips Christian Lerche, organisationsnetværket Iben Koch, Rudersdal kommune Christian Koch, HIH-Århus Universitet og Flemming Vestergaard, DTU Byg Jesper Jerlang, Dansk Standard Nye medarbejdere i bips og Videncentret Torben Klitgaard, projektdirektør Torben Klitgaard, 45 år, er ansat som projektdirektør for Videncentret og skal varetage den daglige ledelse og facilitere proces og strategi i forbindelse med centerets opgaver. Torben vil byde ind med sin indgående erfaring med netværksstrategi- og ledelse, som han senest har specialiseret sig i som Managing Partner i LinKS Advice. Tidligere som chef for viden og teknologi i Arkitema Architects og ansvarlig for udvikling og implementering af tegnestuens internationale IKT-strategi. Før det som blandt andet projektchef i Dansk Byggeri for udviklingsprojekter under EU s rammeprogram, herunder Det Digitale Byggeri og kompetenceudvikling i byggesektoren. Torben er oprindeligt uddannet økonom og har en MBA fra Copenhagen Business School. Pernille Bechsgaard, projektleder Pernille Bechsgaard, 38 år, er uddannet planlægger (Cand.Tech.Soc) fra RUC. Pernille har bl.a. arbejdet som konsulent i Rambøll, projektkoordinator i Elsparefonden og senest som projektleder i Byggecentrum, hvor hun har haft ansvaret for uddannelsesaktiviteter for energikonsulenter og tekniske eksperter. Pernille har primært opbygget sin erfaring med projektledelse og facilitering gennem opgaver inden for energibesparelsesområdet og vil derfor være et nyt ansigt inden for byggeriet. I Videncentret skal Pernille varetage rollen som projektleder og være med til, sammen med resten af teamet, at facilitere netværk og udviklingsprojekter inden for en række af centerets indsatsområder. Anne Gram, bevillingsadministrator for projektets økonomi Anne Gram, 59 år, har ansvar for, at de økonomiske betingelser i bevillingen overholdes i forhold til EU og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Anne kommer fra en lignende stilling i Dansk Byggeri, hvor hun har haft ansvar for bevillingsadministrationen for projekterne Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri og Ny Viden til Byggefagene. Forud for disse projekter var Anne ansat på Teknologisk Institut i projektet BygSoL Samarbejde og Læring i Byggeriet. Anne er oprindelig uddannet folkeskolelærer. Maja Skovgaard, kommunikationskonsulent Maja Skovgaard, 30 år, er ansat som kommunikationskonsulent i både bips og Videncentret. Her skal hun arbejde med kommunikation, formidling af projektresultater, presse og hjemmeside og deltage i gennemførelsen af Videncentrets projekter. Maja trækker på sine erfaringer som konsulent i Dansk Byggeri, hvor hun gennem halvandet år har arbejdet i sekretariatet for Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri som kommunikationsansvarlig for projekt Ny viden til byggefagene. Maja er uddannet cand.comm. fra Roskilde Universitet i bipsnyt 4 /

6 bips lancerer ny og brugervenlig hjemmeside Nem adgang til relevante værktøjer og viden, mere synlige aktiviteter og dialog mellem bips og brugerne er nogle af de ting, du vil opleve, når bips lancerer en helt ny, moderne hjemmeside designet med fokus på brugernes behov. Af: Maja Skovgaard Den gamle hjemmeside er fra slut 90 erne. Alene af den årsag skal vi have en ny hjemmeside, der bygger på moderne brugerorienterede principper og funktioner, og som er nemt anvendelig for vores abonnenter og medlemmer, fortæller Gert Rønnow, som er bips tovholder på den nye hjemmeside. Hjemmesiden understøtter en langt bedre formidling af vores tilbud, faglige fora og mere synlighed omkring de mange udviklingsaktiviteter, som vi er involveret i. Vi har valgt at dele hjemmesiden op imellem butikken bips, hvor du kan hente de forskellige værktøjer, og så bips faglige udviklings- og medlemsmiljø. Du vil selvfølgelig stadig kunne finde og downloade de samme publikationer og værktøjer fra siden, forsikrer Gert Rønnow. Den store forskel er, at det bliver langt nemmere at søge det værktøj eller den information, du netop har brug for. Samtidig får du introduktioner til de forskellige værktøjer, så du har bedre mulighed for at vurdere, hvilke værktøjer der er relevante for dig, forklarer Gert Rønnow. Ud over et bedre overblik over værktøjerne, vil hjemmesiden understøtte bips øgede fokus på at formidle selve værdien og implementeringen af værktøjerne i branchen og i virksomhederne. Derfor vil du finde flere praktiske eksempler og få vejledninger til, hvordan du håndterer selve implementeringsprocessen, når et værktøj skal i brug. Den tekniske løsning muliggør desuden bedre integration mellem bips.dk og virksomhedernes intranet. Det betyder, at brugeren kan gå direkte til værktøjerne via sit intranet. Eller den enkelte bruger kan oprette sin egen profil og generere genveje til de mest brugte værktøjer. 6 bipsnyt 4 / 2010

7 Brugeren som medskaber Der ligger et stort udviklingsarbejde bag den nye hjemmeside, og det er netop brugerne og medlemmerne, der har været udgangspunkt for hjemmesidens nye design og indhold. Vi har dels samlet erfaringer internt fra de personer, der har været involveret i projekterne og i de forskelle faglige udvalg. Dels har vi hyret et professionelt webudviklerfirma, der ikke kun står for den tekniske løsning, men også baserer selve designet på to brugerundersøgelser: en spørgeskemaundersøgelse via hjemmesiden og interview med 20 forskellige brugere om deres behov og forventninger til sidens opbygning og indhold. Resultaterne fra undersøgelserne er ført over i et helt nyt brugerinterface. Når siden er lanceret, vil vi efter et halvt år lave en opfølgende brugertest, så vi kan foretage tilretninger, hvis der er behov for det, forklarer Gert Rønnow. Brugerne har altså været aktivt involveret i selve udviklingen af hjemmesiden, men også i det daglige vil bips invitere til dialog, debat og kommentarer. Både for at bips kan få feedback på publikationer, projekter og resultater og dermed forbedre sine produkter, men ikke mindst for at bips medlemmer kan udveksle erfaringer og dele viden. Vi glæder os til at byde dig inden for på vores nye hjemmeside, som bliver lanceret i februar buildingsmart-brugere vil videre med BIM Af: Poul Høegh Østergaard buildingsmart Der sker rigtig meget på buildingsmart-fronten i Danmark ikke mindst hos entreprenørerne, hvor bl.a. Pihl og MT Højgaard begynder at udfordre både rådgivere og leverandører til at levere mere kvalificeret input til brugen af bygningsmodeller i udførelsen. De engagerede deltagere var i hvert fald rimeligt imponerede, da de på buildingsmart-workshoppen i november hørte bl.a. Elsebeth Tingleff Larsen fra Pihl fortælle om, hvor langt Pihl aktuelt er kommet med anvendelsen af bygningsmodeller i produktionen. Men de gode historier skal ud, så de kan motivere andre virksomheder især på ledelsesniveauet til selv at rykke på strategi, kompetenceudvikling og værktøjer, pointerede deltagerne, da de skulle udmønte workshoppens drøftelser i konkrete anbefalinger til det videre. På samme måde savnes gode eksempler på, hvordan man anvender IDM er (Information Delivery Manuals) til at definere kravstillelsen til informationsleverancer i byggeprocessen. For IDM ligner det værktøj, der kan bygge bro mellem teknik og forretning nu skal vi blot have udviklet anvendelsen i praksis og bygget det ind i praktiske brugerværktøjer. Og det er en af de opgaver, der skal løftes i det internationale building- SMART brugerforum, konkluderede workshoppen, som bl.a. var indkaldt for at drøfte perspektiver og muligheder i det internationale samarbejde. På workshoppen diskuterede vi, hvad vi i Danmark kan bringe ind i det internationale brugerforum og netop vores lange tradition for at brugerne går sammen om at udveksle erfaringer og definere behov er for mig at se et oplagt bud, siger formand for buildingsmart-udvalget, Stig Brinck. Workshoppen var i sig selv et initiativ for at videreføre og styrke det danske buildingsmart netværk, som på sigt forventes at indgå som et forum i Videncentret. buildingsmart-netværket fortsætter i det nye år måske som et forum i Videncentret. bipsnyt 4 /

8 Ny standard for digitale mangellister Nu bliver digitale mangellister for alvor digitale. Af: Poul Høegh Østergaard For første gang er en bips-standard nu skræddersyet til og implementeret i et digitalt værktøj, der retter sig mod entreprenørerne. Det gælder bips-standarden C207 om digitale mangellister, som nu foreligger i en revideret udgave Den første version af standarden blev frigivet i 2007 med det formål at anvise en mere effektiv håndtering af fejl og mangler i forbindelse med aflevering af byggearbejder. Flere softwarelevarandører har hen ad vejen udviklet it-værktøjer med udgangspunkt i standarden, og der er i denne proces blevet identificeret en række uhensigtsmæssigheder. Produktionsudvalget i bips igangsatte derfor sidste år en opdatering af standarden og inviterede softwareleverandørerne med i processen. Den reviderede standard er resultatet af dette samarbejde, som markerer en strategisk fokusering i bips for tættere samarbejde med softwareleverandørerne om at gøre bips-standarderne nemme at anvende i hverdagen på byggeprojekterne. Vi har nu nogle software-leverandører, som har taget en bips-standard og lagt den ind i et værktøj, som entreprenørerne kan gå ud og anskaffe sig. Dermed har entreprenørerne for første gang fået adgang til værktøjer, som opfylder kravene til Det Digitale Byggeri, påpeger Torben Klitgaard, som har været projektleder på revisionen. Revisionsarbejdet er sket i et tæt samarbejde med de de tre softwareleverandører Logitec (DigiTjek), Detaljen (C-Web) og Rambøll Informatik. Brug af digitale mangellister efter C207-standarden er også i den nye revision af IKT-bekendtgørelsen obligatorisk ved alle byggerier, der er underlagt IKT-kravene. Men for entreprenørerne er det egentlig mere interessant, at de nu har adgang til værktøjer, som kan lette dem med til at håndtere fejl og mangler i forbindelse med afleveringen, påpeger Torben Klitgaard: Standarden er jo i sig selv uinteressant for slutbrugerne. Deres interesse er primært at få nogle værktøjer, der kan være med til at effektivisere deres produktion. Men de må forvente, at bygherrerne som jo også har glæde af værktøjet vil forlange, at det følger standarden, sådan som det også er specificeret i IKTbekendtgørelsen. Og det er der altså i dag en række software-udbydere, der kan opfylde, siger Torben Klitgaard. Den reviderede standard og ikke mindst de værktøjer, der baserer sig på den bliver præsenteret ved to gåhjem møder i København 26. januar og Århus 2. februar. Nærmere om tid og sted på 8 bipsnyt 4 / 2010

9 DBK-rapporten klar Professor Anders Ekholm fra Lunds Universitet har nu afleveret den rapport om DBK, Erhvervs- & Byggestyrelsen bestilte i foråret. Af: Poul Høegh Østergaard Et hold af svenske klassifikationseksperter har gennem de seneste måneder gennemgået Dansk Bygge Klassifikation med lup og tættekam. De blev sat på opgaven i foråret af Erhvervs- & Byggestyrelsen, der ønskede en uvildig analyse af de problemstillinger, som ikke mindst de danske rådgivere og entreprenører i DiKon har peget på og som direkte ligger til grund for etableringen af det nye Videncenter. Nu prøver vi én gang til. Vi har tilvejebragt den fornødne finansiering, og nu er det så op til Videncentret at levere det videre. Såvel Eklund-rapporten som høringstilkendegivelserne vil blive publiceret på ebst.dk. bips-nyt vil i de kommende numre sætte fokus på Videncentrets arbejde med de foreslåede ændringer i DBK. Et første udkast til rapporten blev i oktober fremlagt ved et symposium hos Erhvervs- & Byggestyrelsen, hvor bølgerne gik højt. Styrelsen har efterfølgende modtaget et stort antal høringssvar, som rapportens forfattere har gennemgået i forbindelse med den endelige redigering, som blev afleveret til EBST kort før Jul. I Styrelsen vurderer vicedirektør Henning Steensig, at Videncentret nu får et eminent grundlag at bygge på: Når der nu kastes så mange offentlige penge i dette her, så skal vi også være sikre på at få de rigtige briller på. Den gode professor Ekholm og hans hjælpere har lavet et helt enestående analytisk grundigt arbejde omkring dette emne, der optager så mange mennesker i den hjemlige andedam. Der er jo gået religion i den herhjemme, så jeg er glad for, at vi valgte en kapacitet uden for landets grænser til at foretage en kold og klar analyse af, hvad der er op og ned i denne sag, siger Henning Steensig: Det kan vi vist godt være trygge ved, at vi nu har fået belyst. Men når det så er sagt, vil jeg gerne tilføje, at debatniveauet omkring dette ind imellem har været så lavt, at det ikke tjener sagen. Man kan jo ikke tage folk alvorligt, som bliver meget polemiske. Hovedparten har heldigvis været saglige og konstruktive, så vi har fået et kvalificeret input til den videre proces. For mig har det været afgørende, at den samlede danske byggebranche siger, at der er brug for et klassifikationssystem, og at der blandt de ledende aktører er massiv opbakning til, at det skal ske ved at videreudvikle DBK. På det grundlag har vi i Erhvervs- & Byggestyrelsen sagt: FAKTA: Eklund-rapportens anbefalinger De svenske specialister peger i rapporten på en række problematikker ved den danske klassifikation og opstiller seks anbefalinger for en nødvendig videre udvikling af DBK: DBK omarbejdes men bibeholdes som et enhedsmæssigt system med et partitativt organiseret klassifikationssystem og et identifikationssystem. Behovet for et identificerende system skal dog først undersøges. DBK skal udformes så det kan oversættes til andre systemer basert på ISO Der udvikles en teoretisk velbegrundet begrebsmodel til DBK som grundlag for informationsanalyse inden for anvendelsesområderne til udformningen af et omarbejdet DBK. Modellen definerer blandt andet de aspekter/ inddelingsgrunde og objektdomæner som behøves. Det omarbejdede DBK-system kompletteres til at omfatte alle relevante begreber for dets anvendelsesområder, betegnelser for disse begreber og definerede forhold mellem begreberne. Principper for valg af inddelingsgrunde i og benævnelse af klassifikationens forskellige tabeller revideres og tydeliggøres i forhold til begrebsmodellen. Klassifikationen videreudvikles med kompletterende tabeller iht. forslag i rapporten. Principper for kodning og benævnelse udvikles i mere brugervenlig retning. Udgivelse og forvaltning af DBK organiseres på en holdbar måde gennem en organisation, som er velforankret i branchen. bipsnyt 4 /

10 De ti krav er blevet til fem Den nye IKT-bekendtgørelse og stærkt forenklede vejledning er udsendt og træder i kraft 1. marts. Af: Poul Høegh Østergaard Vicedirektør Henning Steensig, Erhvervs- & Byggestyrelsen: Vi har hævet overliggeren men det er krav, som det er muligt at leve op til, hvis man vil! En enklere opstilling af bygherrekravene, som fastholder de fem bærende søjler i Det Digtale Byggeri. Større fleksibilitet for bygherrerne i kravstillelsen. En praktisk orienteret vejledning i, hvordan kravene håndteres i det konkrete byggeprojekt. Og ambitiøse mål for digital aflevering i IFC-format fra Det er hovedpunkterne i den første grundlæggende revision af IKT-bekendtgørelsen, som med mindre ændringer har været gældende siden januar Revisionen er gennemført i et tæt samarbejde med Rådet for Offentlige Bygherrer, ROB og i vid udstrækning baseret på de statslige bygherrer egne erfaringer med at kravstille og anvende Det Digitale Byggeri. På den måde har Erhvervs-& Byggestyrelsen villet sikre, at kravene er tidssvarende og relevante i forhold til bygherrernes og deres rådgiveres praksis samtidig med at bekendtgørelsen fortsat kan stå som pejlemærke for byggeriets digitalisering. Fuld opbakning hos bygherrerne I Erhvervs- & Byggestyrelsen mener vicedirektør Henning Steensig, at det er lykkedes at finde en god balance mellem det pragmatiske og det visionære: Meningen med det hele er jo at fremme en ønskelig udvikling, så vi har forsøgt at hæve overliggeren en smule, bl.a. med kravet om, at digital aflevering fra januar 2014 skal foregå i BIM. De, der er fremme i skoene, vil sagtens kunne opfylde et sådant krav. Andre vil synes, at det er for dyrt og besværligt, indtil de får det hele serveret på et sølvfad. Men det er krav, som det er muligt at leve op til, hvis man vil det. Omvendt er det også klart, at man kan risikere at blive hægtet af, hvis man ikke følger med udviklingen, siger Henning Steensig. Steensig fremhæver, at det i høj grad er de statslige bygherrer selv, som nu bærer den digitale fakkel og han er derfor heller ikke spor bange for at give dem større fleksibilitet i kravstillelsen: Den reviderede bekendtgørelse er på flere måder blevet mere pragmatisk. Detaljerede krav til bygningsmodellers informationsniveau er væk, det samme gælder visionen om den beskrivende mængdefortegnelse og de graduerede tærskelværdier for, hvornår bestemte krav gøres gældende. Nu er alle statslige byggerier over 5 mio. kr som udgangspunkt omfattet af kravene men bygherrerne har til gengæld fået større frihed til at fravige et eller flere krav, hvis de vurderes at være irrelevante, eller hvis omkostningerne skønnes større en gevinsterne. DBK skal anvendes i relevant omfang, hedder det men i alle krav udgør DBK rygraden i projektets datastruktur. Ordet BIM optræder ikke i bekendtgørelsen, som i stedet fastholder de mere veldefinerede begreber fagmodeller og fællesmodeller. Men forestillingen om bygningsmodellen som bærer af projektinformationer fra projektering til drift er usvækket, hvilket bl.a. kommer til udtryk i et nyt krav om, at digital aflevering fra 2014 alene kan ske i en IFC-model. Da vi startede revisionsarbejdet sidste år, indledte vi med at sige til dem, at hvis de ønskede helt at slippe for bekendtgørelsen, så kunne vi bare gøre det, for nu var udviklingen jo kommet i gang. Men de ville gerne have bekendtgørelsen som grundlag for at stille krav til deres leverandører. På samme måde var det også bygherrerne selv, der ønskede at holde fast i DBK, selv om det endnu ikke er færdigt, for nu er de jo i fuld gang med at indrette deres systemer efter det. Så der er fuld commitment hos bygherrerne til dette her! Det er anden gang, Erhvervs- & Byggestyrelsen forsøger sig med en revideret bekendtgørelse. Et første udkast fik mange hug med på vejen, da det i sommer var i høring uden en opdateret vejledning. Styrelsen valgte derfor med bistand fra digitaliserings-konsulenterne Balslev & Jacobsen at revidere krav og vejledning sammenhængende. Den samlede pakke har nu været i fornyet høring og denne gang fået en noget blidere medfart med mange konstruktive kommentarer. Den nye bekendtgørelse træder i kraft 1. marts bipsnyt 4 / 2010

11 FAKTA: De nye IKT-krav DBK er nu skrevet ind i bilaget til bekendtgørelsen som et af fem kravområder. DBK skal anvendes i byggeprojekterne i relevant omfang. De projekterende skal sammen aftale, hvordan DBK anvendes gennem projekteringen herunder hvilke klassifikationstabeller og på hvilket detaljeringsniveau og bygherren skal udpege en ansvarlig til at sikre, at aftalerne overholdes samt vejlede og supportere parterne. De hidtidige krav til projektweb er i det store og hele bibeholdt, men nu slået sammen i ét. Fremover skal bygherren udpege en projektwebansvarlig, som introducerer alle deltagere i byggeprojektet om deres opgaver og ansvar i forhold til projektwebben og kontrollerer at kravene efterleves. Bygningsmodeller: Bygherren skal ikke længere specificere krav til modellers indhold, informationsniveauer etc. men blot sikre sig, at de bydende anvender digitale bygningsmodeller i 3D ved såvel konkurrencer som under byggeriets gennemførelse. Alle projekteringsdiscipliner skal udarbejde fagmodeller i 3D, som sammensættes i fællesmodeller idet begge afleveres i IFC og stilles til rådighed for de udførende. Bygherren udpeger en ansvarlig for fællesmodellen, som tilser koordinering og konsistenskontrol. Udbud med mængder: Kravene til elektronisk udbud forenkles og begrebet beskrivende mængdefortegnelse bortfalder. Strukturen i udbudsmaterialet og sammenhængen mellem tilbudsliste og beskrivelser etableres ved DBK og B Udbudsmaterialet skal indeholde en 3D bygningsmodel til visualisering af byggeprojektet samt informationsudtræk omkring bygningsdele. Digital aflevering: Bygherren skal nu formulere sine krav i samarbejde med driftsherren og udpege en part til at tilse overdragelsen og kvalitetssikre det overdragede. Digital aflevering omfatter fremover fire hovedgrupper data: Procesdokumentation, Produktdokumentation (as built), drifts- og vedligeholdelsesinformation samt forvaltningsrelevant information. Byg- & driftsherren kan frem til 2014 vælge mellem tre mulige afleveringsformater: IFC-model, dataobjekter tilrettet byg- og driftsherrens egne it-systemer eller via redigerbare, digitale dokumenter. Efter 2014 er alene IFC-modellen gangbart format. De hidtidige vejledninger for henholdsvis rådgivere og udførende er nu skrevet sammen til én praktisk operationel vejledning Kommuner skal også bygge digitalt Videncentret og Det Digitale Byggeri bliver nu bragt i spil som vitale instrumenter i regeringens strategi for at skabe Vækst og fornyelse gennem øget konkurrence. På et møde i regeringens Vækstforum sidst i november lancerede regeringen en stribe intiativer, som skal stimulere byggeriets sløve produktivitetsudvikling. geloven, der fremmer anvendelsen af nye digitale værktøjer og totaløkonomisk projektering, hedder det i regeringens oplæg til Vækstforum, som desuden fremhæver Videncentret, som skal bane vej for at høste de produktivitetsgevinster, en digitalisering af alle faser af byggeprocessen giver. Regeringen agter bl.a. at udbrede Det Digitale Byggeri, så alle offentlige byggerier bliver underlagt IKT-bekendtgørelsen. For at øge produktiviteten i byggeriet gennem en mere effektiv byggeproces helt fra projektering til nedrivning omfattes større kommunale og regionale byggerier af de bestemmelser i statsbyg- En udbredelse af IKT-kravene til også at omfatte kommunerne vil imidlertid kræve ny lovgivning. bips-nyt har ikke inden redaktionens slutning kunnet få oplyst, hvorvidt regeringen vil fremlægge et loviniatiativ i den kommende folketingssamling. bipsnyt 4 /

12 Hold styr på projektdata med bips beskrivelsesværktøj Moe & Brødsgaard Rådgivende Ingeniører har igennem det sidste år haft stor glæde af at strukturere og holde styr på projektdata med bips beskrivelsesværktøj, B Af: Maja Skovgaard John Iver Madsen, kompetencechef i afdelingen for betonkonstruktioner i Moe & Brødsgaard Rådgivende Ingeniører. Under et projekteringsforløb kan det blive meget komplekst at holde styr på alle projektdata. Der er ofte meget lidt struktur og kontrol med de mange informationer, som nærmest lever deres eget liv, siger John Iver Madsen, kompetencechef i afdelingen for betonkonstruktioner i Moe & Brødsgaard Rådgivende Ingeniører. Ifølge John Iver Madsen er det afgørende at få tidligt styr på projektdata, da det er forudsætningen for et vellykket projektforløb igennem både projekteringsfaserne, dispositionsforslag, projektforslag, detailprojekt og selve udførelsen. Jeg oplever, at når det går galt i projekter, er det typisk, fordi der ikke er styr på projektdata, eller fordi man simpelthen kommer for sent i gang med at få styr på dem. Man kan have nok så mange tekniske metoder og værktøjer, men mangler man nogle bestemte projektoplysninger, så fungerer det bare ikke, pointerer John Iver Madsen. Det har Moe & Brødsgaard vendt rundt på og bruger i stedet projektdata aktivt til at strukturere projektforløbet. Virksomheden tager afsæt i bips beskrivelsesværktøj, som er den fælles nationale standard for strukturen og indholdet i de beskrivelser, der knytter sig til en byggesag. Moe & Brødsgaard har opnået god erfaring med at anvende værktøjet til at skabe flow i projektdata på en række projekter. I løbet af det seneste år i forbindelse med bl.a. Den Blå Planet, et m 3 stort silobyggeri på Avedøreværket og Novo Nordisks nye kursuscenter, Favrholm. Flow i udveksling af data Udveksling af data er en konstant proces, der foregår gennem hele projektforløbet i alle projekteringsfaser og udførelsesfaser. Derfor er det også en udfordring at få skabt et godt flow af data hele vejen igennem projektet, mener John Iver Madsen og forklarer, hvordan Moe & Brødsgaard strukturerer processen ved hjælp af B1.000: Vores erfaring er, at det giver god mening at starte ud med bygningsdelsbeskrivelserne. Det handler om at få et tidligt overblik over, hvilke bygningsdele, der tilhører hvilke arbejdsbeskrivelser, og hvilke arbejdsbeskrivelser, der hører til hvilke entrepriser og hvilke fag, forklarer han. Når overblikket er skabt, kan man begynde at strukturere data yderligere: Vi har gjort det, at vi har delt projektdata op i fem forskellige fagområder: bygning, maskin/vvs/installation, el, automatik og arkitektur. Hvert fagområde er så delt op i fem niveauer af data. Detaljeringsniveauet stiger igennem de fem niveauer, og hvert niveau er forudsætning for det næste niveau for eksempel forudsætning for projektforslag, udbudsgrundlag, detailprojekt osv. Al data inden for de forskellige fagområder skematiseres, og krav listes op sammen med præcise mål for kvantitet og kvalitet på hvert niveau, siger John Iver Madsen. Han anbefaler samtidig, at man gør sig tidlige overvejelser over grænseflader for at skabe flow i udvekslingen af data: 12 bipsnyt 4 / 2010

13 Faggrupperne er afhængige af data fra hinanden. Derfor er det vigtigt at få styr på grænsefladerne tidligt i projekteringen. Det er jo ofte i grænsefladerne, at tingene går galt. Vi har lavet en model til at analysere grænsefladerne for udveksling af data, forklarer han og viser en matrix med et overskueligt overblik over fagområderne med en analyse af, hvor der er betydelige eller mindre betydelige grænseflader. På den baggrund er forudsætningen skabt for at lave en detaljeret projektplan. Udsnit af bips-skema for ydelsesbeskrivelser. Arbejder/entrepriser bips basisbeskrivelser B2.010 Byggesag B2.110 Jord B2.125 Jordarb3ejder for ledninger B2.110 Jord B2.510 Befæstelser B2.520 Beplatning B2.210 Pæle, montage B2.220 Beton, generelt og pladsstøbt B2.221 Betonelementer, leverance B2.222 Betonelementer, montage Stålbuer Ståltrapper Entrepriser Jord og anlæg Råhus Stål Arbejder Byggepladsarbejde Bygningsudgravning Spunsning Belægning Plantning og såning Pilotering Pladsstøbt beton Betonelementer Stålbuer Ståltrapper ID Titel Bygningsdelsbeskrivelser Spuns Bygningsudgravning for kælder Tørholdelse af byggegruppe Tilfyldning omkring kældervægge Råjordsregulering Bundsikring Støttemure i terræn Muldudlægning Pælefundering X X X X X X X X X Gruppe for elevator X Terrænsdæk i kælder Pladsstøbt kældervæg Pladsstøbt kældersøjler Stålbuer Ståltrapper X X X X X X X X X X bipsnyt 4 /

14 Projektkoordinator som nøglerolle John Iver Madsen opfordrer til at sætte terminer for levering af projektdata inden for hvert fagområde og på hvert niveau: Vi har lagt terminer ind i hovedprojektplanen i forhold til, hvilke projektdata vi har behov for på hvilket tidspunkt. Og så er der en ansvarlig for, at de rette projektdata leveres på de aftalte tidspunkter. Terminer ligger ofte alt for sent. Begynder man at regne baglæns i forhold til myndighedskrav osv., så kan man udarbejde en plan. Udvekslingen af data sker på projektweb. Projektlederen har det overordnede ansvar for håndtering, udveksling af data og implementering af data, og John Iver Madsen understreger samtidig vigtigheden af at have et centralt led, som al projektdata skal igennem: Der kan nemt ligge skjulte data i et projekt, der bliver udvekslet udenom projektlederen, og som man derfor ikke har kontrol over. Den centrale figur i vores organisering er en projektkoordinator, der er nåleøjet og skal have styr på alle data, der produceres og udveksles i et projekt. Bygningsdata (BPD) 1. Funktionsdokumentation 1.1 Angivelse af sætningsfølsomme anlægsdele 1.2 Brandsektionering Konstruktionsdokumentation 2.1 Huller i dæk og tage 2.2 Huller i vægge 2.3 Væsentlige montageveje 2.4 Belastninger større end 500 kn 2.5 BPD 1 BPD 2 Kvalitet Kvantitet Kvalitet Kvantitet 100 % 100 % 75 % 100 % >10m 2 75 % 1m % >10m 2 75 % 5m % >10m 2 75 % 5m % 100 % 100 % 75 % 100 % 3. Placeringsdokumentation 3.1 Krav til indbyrdes placering af bygninger og eksterne anlæg 3.2 Betydende mål og koter på bygninger % 75 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Eksempel på krav for bygningsdata. Anlæg Geoteknik hydrologi Betonkonstr. Stålkonstr. VVS Ventilation El-inst. SRO Anlæg Geoteknik 0 0 hydrologi Betonkonstr Stålkonstr. + VVS + 0 Ventilation El-inst. + 0 SRO Eksempel på identificering af grænseflader for udveksling af data. 14 bipsnyt 4 / 2010

15 Projektkoordinatoren vedligeholder, opdaterer og videreformidler projektdata på projektweb fra og til de områdeansvarlige, fortæller John Iver Madsen. Projektkoordinatoren kan ifølge John Iver Madsen sagtens være projektlederen i de mindre projekter, mens det kan være en fordel at have en særskilt projektkoordinator, når det gælder større projekter. Bygherrens sikkerhed for kvalitet Mens beskrivelsesværktøjet på den måde fungerer som et anvendeligt styringsværktøj for projektdata og letter samarbejdet mellem faggrupperne, så er det samtidig et vigtigt redskab i kommunikationen med bygherren: Jeg plejer at tage et møde med bygherren, hvor vi gennemgår beskrivelserne punkt for punkt. På den måde får bygherren et rigtig godt kendskab til projektet, hvor han kan sikre sig, at han får det, han har bestilt, forklarer John Iver Madsen og uddeler til slut et par gode råd til brug af værktøjet: Start med beskrivelsesværktøjet tidligt i projektet for at få overblik over de nødvendige projektdata og grænseflader. Det kan anbefales at lægge ud med bygningsdelsbeskrivelsen som det første den giver en god huskeliste, erfarer han og konkluderer: B1.000, Beskrivelsesanvisning struktur Elementerne i bips beskrivelsesværktøj og deres relationer til et projekts beskrivelser. B1.000 er et fantastisk godt system til at få styr på de oplysninger, der er behov for i et projekt. Værktøjet giver en brugbar tjekliste og en struktureret måde at håndtere data på, som man hurtigt kan sætte sig ind i. Relevante links Se mere på Du finder John Iver Madsens præsentation fra bips konferencen 2010 på under menupunktet bips konference 2010, indlæg 2E. 11 gode råd John Iver Madsens anbefalinger til strukturering af projektdata med bips beskrivelsesværktøj: Start tidligt med at udforme bips beskrivelser for at få overblik over alle de nødvendige projektdata Analyser grænsefladerne for udveksling af data Læg ud med bygningsdelsbeskrivelsen Brug bips beskrivelsesværktøj som huskeliste Fastlæg terminer for levering af projektdata Sæt præcise mål for kvantitet og kvalitet af projektdata Lav en rute for udveksling af projektdata i projektorganisationen Strukturér et godt flow af projektdata, der skal indgå i bips beskrivelserne Sørg for at alle data vedligeholdes, opdateres og formidles centralt af en projektkoordinator Brug B1.000 i kommunikationen med bygherren Husk, at projektdata er et redskab for alle parter af byggeriet inklusiv bygherren til at opnå tilstrækkelige oplysninger for at gennemføre projekteringen og byggeriet. bipsnyt 4 /

16 Gradvis digitalisering hos Københavns Lufthavne Københavns Lufthavne er en af byens store byg- og driftsherrer. Gennem de sidste par år har man med udgangspunkt i bips IKT-aftaler arbejdet med at digitalisere organisationens viden om ejendommene i takt med at bygningsmassen renoveres. Af: Stig Neumann, Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri m² bygninger, 110 årlige bygge- og anlægsprojekter og et strømforbrug som Kalundborgs. I Københavns Lufthavne har man nok at se til som byg- og driftsherre. Hertil kommer, at der årligt udleveres mere end 5000 tegninger og dokumenter, og at det hele styres af den kun fem mand store afdeling, Teknisk Videncenter. Der er med andre ord god grund til at rationalisere og effektivisere organisationens viden om bygningerne. Derfor har man udmøntet en digitaliseringsstrategi, hvor man lægger vægt på at forbedre dokumentationen i takt med, at der udføres renoveringsopgaver. Mens alle andre snakker om BIM og højteknologiske løsninger, har man en anderledes pragmatisk tilgang i Københavns Lufthavne. Michael Ørsted er afdelingsleder i Teknisk Videncenter, og han fortæller om udgangspunktet for digitaliseringen: Det hele begyndte i 1990, da vi scannede al vores dokumentation til mikrofilm. I 1998 blev det så omdannet til rasterfiler. Begge dele var nødvendige skridt, men det ændrede ikke på, at store dele af særligt el- og ventilationsdokumentationen var utilstrækkelig. Flere tegninger var over 50 år gamle, de var af meget varierende kvalitet, og en del viden om bygningerne var tavs viden hos vores ældre medarbejdere. Et skridt ad gangen Derfor har man i Teknisk Videncenter udviklet en særlig strategi, hvor man lægger vægt på at få digitaliseret dokumentationen i små bidder i takt med, at der udføres renoveringsopgaver. På den måde digitaliseres de mest brugte bygninger og anlæg først. Vi har ikke ressourcer til at foretage én stor og gennemgribende digitalisering. Set i forhold til omkostningerne har vi heller ikke brug for at have velstruktureret, digital information om vores fjerneste hangarer. Derfor har vi formuleret en række krav til, hvad rådgiverne skal aflevere, når de arbejder på vores projekter. På den måde forbedres og digitaliseres vores dokumentation altså, efterhånden som vi renoverer vores bygningsmasse, siger Michael Ørsted og nævner som eksempel: Vores oddsizeafdeling i Terminal 3, altså der hvor man tjekker cykler, ski og anden atypisk bagage ind, er netop ombygget. Her har vi kunnet udlevere opdateret og udelukkende digital dokumentation, og med en IKT-aftale i spil fra start har der ikke været tvivl om spillereglerne. Projektet er afleveret lige efter bogen. Strategien baserer sig altså på, at et ellers overvældende stykke arbejde nedbrydes i mindre bidder, og digitaliseringen bliver pludselig til at arbejde med. Michael Ørsted lufter muligheden for, at f.eks. kommuner, der i mange tilfælde står i samme situation, kan benytte sig af en lignende strategi. Dele af lufthavnens bygningsdokumentation går helt tilbage til verdenskrigen, hvor tyskerne bl.a. opførte en del hangarer, som stadig er i brug. 16 bipsnyt 4 / 2010

17 Endnu er lufthavnen ikke begyndt at stille BIM-krav ved sine byggeprojekter som her den nye lavpristerminal CPH GO. Men udviklingen kommer snigende på flere planer. Hver gang lufthavnen renoverer eller bygger om, stilles der krav til digital aflevering af projektdokumenationen. En sådan gradvis digitalisering af bygningsdokumentationen kan være en realistisk strategi hos alle store bygningsejere fx kommunerne, foreslår Michael Ørsted IKT-aftaler styrer dokumentationen Når digitaliseringen af dokumentation baseres på renoveringsprojekter, må man have veldefinerede og operationelle krav til afleveringen. Og det er præcis, hvad Teknisk Videncenter har. Michael Ørsted fortæller, at man indtil 2008 havde man en meget tyk og meget omstændelig manual til, hvad der skal afleveres. Set i bakspejlet var mange af kravene unødvendige og uhensigtsmæssige. Bl.a. havde man meget specifikke krav til opbygningen af model- og tegningsfiler. I dag er det fortid, nu henviser man til en bearbejdet og tilpasset udgave af bips IKT-aftaler. Nærmere bestemt arbejder man ud fra CAD-specifikationen, Ydelsesspecifikationen og Afleveringsspecifikationen. Hver især er de tilpasset de konkrete behov, man har i Københavns Lufthavne. F.eks. har man måttet oprette særlige skemaer til landingsbanernes og de såkaldte rullevejes lys og til flyskilte, ligesom der er ændret i kravene om angivelse af ledningsplacering i snittegninger. Et igangværende projekt kan tjene som eksempel på Københavns Lufthavnes gradvise digitaliseringsstrategi. Michael Ørsted forklarer: De næste år gennemfører vi en større gennemgang og opdatering af alle vores eltavler. Der skal sættes HPFI-relæer i mellem 1500 og 2000 tavler. Den dokumentation, vi udleverer til rådgiverne, lader meget tilbage at ønske. Den er sine steder mangelfuld. Men vi har udbedt os som et led i projektet at al den dokumentation, vi får tilbage, bliver afleveret i CADdy++ formatet. Det kræves simpelthen i vores CAD-specifikation. Tidssvarende diagrammer er nemlig i den grad noget, vi har brug for, så det sikrer vi os, når vi renoverer tavlerne. En billig måde at opdatere Dette princip, hvor organisationen forbedrer sin dokumentation, når der renoveres, gælder ikke kun elopgaver. Michael Ørsted forklarer, at der på tilsvarende vis stilles krav om CAD-formater, når f.eks. ventilation ændres, og at alle funktionsbeskrivelser skal afleveres i pdf. Den digitale dokumentation integreres efterfølgende i ProjectWise, lufthavnens tegningshåndteringssystem. Kravene til aflevering, der altså alle er indskrevet i CAD-specifikationen, er ikke noget, der vælter økonomien i de enkelte renoveringsprojekter: Jeg oplever ikke, at vi som sådan skal betale forholdsmæssigt mere for på denne måde at få forbedret vores dokumentation. Det indgår jo som en naturlig del af rådgiverens projekt, og vi faktureres ikke særskilt for det. Det handler om allerede fra projektets begyndelse at definere, hvad afleveringen skal indeholde. Og det er enkelt med IKT-aftalerne, forklarer Michael Ørsted. BIM er endnu ikke aktuelt i Københavns Lufthavne. Heller ikke den nye lavpristerminal, CPH GO, er projekteret som BIM. Alligevel er Michael Ørsted og hans kolleger i det små begyndt at eksperimentere med bl.a. simuleringer af passagerflow i lufthavnens gangarealer og med anvendelse af 3D som grundlag for indretningsplaner. Så BIM kommer snigende: I fremtiden bliver BIM bestemt en del vores arbejde. Det er jo den vej, udviklingen går, og de erfaringer, vi har gjort med simuleringer, er da også lovende, slutter Michael Ørsted. bipsnyt 4 /

18 Hospitalsbyggerier kalder på BIM Erfaringer fra Norge, Finland og Danmark peger samstemmende på, at nye digitale værktøjer kan sikre bedre hospitalsbyggerier med mere sikker styring af kvalitet, tid og økonomi. Af: Poul Høegh Østergaard Simulering i 3D af rum og udstyr er et nyttigt hjælpemiddel til vurdering af funktionsog kravsopfyldelse. Konceptuelle visualiseringer fra DNU. Hospitalsbyggerier er ikke bare nogle af de største, men også mest komplekse byggerier at planlægge og styre sikkert i havn. Men nye database- og BIM-værktøjer kan effektivt hjælpe med til at håndtere projekterne, viser aktuelle erfaringer fra bl.a. Norge, Finland og Danmark, som blev fremlagt ved en flere timer lang tema-session på bips-konferencen i september. Steen Sunesen fra Norge, Tomi Henttinen fra Finland og danske Stig Brinck som hver især er dybt involverede i nogle af de allerstørste hospitalsprojekter i Norden dokumenterede her fem grunde til at BIM-teknologi kan være med til at skabe bedre hospitalsbyggerier med mere sikker styring af kvalitet, tid og økonomi: Det er kæmpestore og meget informationstunge projekter, som kræver ekstraordinær omhyggelig kvalitetskontrol Der er mange involverede parter, som aktivt skal inddrages i programmering og planlægning Der er mange rum og meget udstyr at holde styr på, så arealhåndteringen er meget kompleks Hospitaler er ualmindeligt driftsudgiftstunge. Blot ét års driftsomkostninger modsvarer mellem en tredjedel og halvdelen af de samlede byggeomkostninger. Enhver driftsoptimering kan derfor have stor effekt og overholdelse af tidsplaner er vital Hospitaler er under evig ombygning og omallokering af lokaler som følge af den behandlingsfaglige udvikling og løbende ændringer i behov. Databaser og bygningsmodeller vil derfor være til stadig nytte også i byggeriernes driftsfase Store gevinster i Norge Hospitaler har mange flere installationer end andre byggerier, og der er rigtigt mange bygherrekrav, der skal håndteres. Det er næsten umuligt at styre på den traditionelle måde med tekstdokumenter og regneark. Ved Ny Akershus lagde vi alle informationer ned i en database, som alle kunne tilgå hele tiden, sådan at alle arbejdede mod samme mål. Når vi på den måde havde samlet alle bygherrens rumfunktionskrav på ét sted, kunne vi tjekke dem op mod IFC-modellen, sådan at enhver afvigelse kommer frem. Samtidig kan vi visualisere, hvordan rumkravene opfyldes i hvert eneste lokale, så hospitalets brugere kan kontrollere funktionaliteterne helt ned til udstyrs- og møbleringsniveau. På den måde kan vi også tjekke, om rummene rent faktisk opfylder kravene til at det udstyr, de skal rumme, kan betjenes og håndteres uhindret og optimalt, forklarede Steen Sunesen, der var arkitekt og projektleder på dele af det store norske hospitalsbyggeri. Han pegede på, at man på et næsten samtidigt hospitalsbyggeri i Trondheim havde ansat en person, hvis eneste funktion var manuelt at tjekke tegninger og funktionskrav op mod hinanden. Også selv tegningsproduktionen håndteredes langt mere effektivt med store besparelser til følge: Og det er virkelig noget, der batter. I Akershus havde vi unikke rum rum i alt. For hver af dem blev der produceret fire tegninger, plan og opstalt, i typisk 12 til 24 revisioner. Det bliver tegninger i alt, så en mere effektiv tegningsproduktion giver store besparelser. Endelig viste BIM sig særdeles præcis til at holde styr på omkostningerne helt fra det indledende stade: Vi brugte det på en del af Ahus, men også på Trondheim byggeriet. Klienterne var lidt skeptiske, så de lavede deres egne budgetter på traditionel vis med regneark i deres egne systemer. I begge tilfælde viste det sig, at vores cost analyse ud fra BIM-modellen var langt den mest nøjagtige. Så BIM kan være et centralt værktøj for bygherren til at træffe de rigtige beslutninger tidligt i forløbet, hvor det er billigst og med færrest konsekvenser, forklarede Steen Sunesen. 18 bipsnyt 4 / 2010

19 Bygherren må tage têten I Finland er der udstrakt anvendelse af BIM ved to aktuelle hospitalsbyggerier i henholdsvis Puolarmetsä og Espoo. Ved sidstnævnte har der lige fra den indledende konkurrence været stillet bygherrekrav til BIM og hele byggeprocessen frem til at med aflevering vil blive håndteret og styret via bygningsmodellen, fortalte Tomi Henttinen fra rådgiverfirmaet Gravicon, der er BIM-manager på projektet: Vi har således besluttet, at der ikke udarbejdes 2D tegninger over fx huller i bygningsdele til rørføringer etc. alt er i CAD-modellen. Vi vil formentlig lave tegninger til entreprenørerne, men alene under projekteringen sparer vi mange tusinde tegninger. At bygherren selv engagerer sig sætter sig ind i både potentialer og udfordringer ved BIM, stiller ambitiøse krav og overvejer hvordan han selv kan bidrage er afgørende for en vellykket proces, understregede Tomi Henttinen: Processen skal designes, så alle får fordele ved modelleringen. Der må opstilles målbare mål, som er ambitiøse, men alligevel realistiske og som løbende måles og justeres. Det er nødvendigt med en BIM-maneger til at koordinere processen. Og der skal afsættes resurser til fælles læring, for alle parter skal lære nye måder at gøre tingene på. FAKTA: Nordiske erfaringer med BIM ved hospitalsbyggerier HVORFOR: Meget komplekse byggerier. Budget, tid og kvalitet er kritiske faktorer HVORDAN: Fælles brug af delte og åbne bygningsmodeller. Med fokus på at det kræver nye samarbejdskulturer og måske nye organiseringer HVEM: Alle parter skal deltage og have udbytte af det. Bygherren må tage lederskab og ansvar. BIM-manager/koordinator er en ny nødvendig rolle HVORNÅR: I alle faser fra programmering til drift. Og vi skal starte nu. Værktøjerne er ikke problemet. Måske ikke perfekte endnu, men bedre end vores evne til at bruge dem. Så det er bare med at komme i gang! Nu kommer byggerierne Mindst seksten store hospitalsprojekter er lige nu ved at blive planlagt overalt i Danmark nogle af dem mammutbyggerier på flere hundrede tusinde etagemetre. Regeringens ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer ( Erik Juhl udvalget ) har i to runder indstillet 16 forskellige hospitalsprojekter med en samlet tilsagnsramme på godt 41 mia. kr til støtte fra regeringens såkaldte kvalitetsfondsmidler. Pengene dækker samlede investeringer i byggeri og medicoteknisk udstyr. Regeringen har efterfølgende konfirmeret udvalgets indstillinger, der således nu danner grundlag for den videre planlægning. Regionerne har etableret bygherreorganisationer eller er ved at gøre det for de seksten projekter, og i løbet af 2011 vil en række af byggeprojekterne blive udbudt i arkitekt- eller totalrådgiverkonkurrence. Allerede i 2012 går de første byggerier i jorden, så både rådgivere og entreprenører får noget at se til, når de store byggeprojekter næsten samtidig skal føres ud i livet. Ud over de 16 støttede projekter opererer regionerne med en række øvrige om- og udbygningsprojekter som led i den regionale sygehusplanlægning. Nogle af disse projekter har været baseret på forventninger om støtte af kvalitetsfondsmidler. Omfang, økonomi og tidsramme for en række af disse projekter er derfor uafklarede. Læs på de kommende sider om de igangværende og kommende hospitalsbyggerier og bygherrenes og rådgivernes IKT-overvejelser og tiltag. bipsnyt 4 /

20 Hospitalsbyggeriernes Danmarkskort THISTED Sygehus Mors-Thy ombygges til fremtidig akuthospital ( ) VIBORG Regionshospital med akutfunktion om- og udbygges. Tilsagnsaramme 1150 mio kr SILKEBORG Planlægges ombygget til medicinsk Center of Excellence HORSENS Regionshospital med akutfunktion planlægges om- og udbygget HERNING Sygehusene i Herning og Holstebro sammenlægges i et nybyggeri i Gødstrup ved Herning. Budget: 3150 mio kr STATUS: Projektkonkurrence forår 2011 ( ). VEJLE Eksisterende sygehus ombygges til specialsygehus for kræftbehandling. KOLDING Eksisterende sygehus renoveres og udbygges. Nybyggeri m 2. Tildelt 900 mio. kr. STATUS: Under projektering. Totalrådgiver: Niras med schmidt/ hammer/lassen, Creo, Balslev m.fl. En allerede projekteret udbygning til ca 100 mio. kr er på vej i udbud. WWW: fremtidenssygehuse.dk ESBJERG Eksisterende sygehus renoveres og udbygges. Budget: 600 mio. kr. ÅBENRÅ Eksisterende sygehus renoveres og udbygges som Sygehus Sønderjylland m2 nybyggeri. Tildelt 1250 mio. kr. STATUS: Etape 1 renovering og nybyggeri til 440 mio kr under projektering. Totalrådgiver: Aarhus Arkitekterne med Creo, Oluf Jørgensen, Søren Jensen, Alectia, Balslev ( ) SØNDERBORG Ombygges til specialsygehus med skadestue. ODENSE Nyt Odense Universitetshospital (OUH) opføres som barmarksprojekt tæt ved Syddansk Universitet m 2. Tilsagnsramme 6300 mio. kr. Hertil kommer et psykiatribyggeri til ca 500 mio. kr. UBST opfører parallelt hermed nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet (SUND) ved Syddansk Universitet ( m 2, 900 mio. kr) STATUS: Projektkonkurrence pågår. Seks prækvalificerede konsortier har afleveret deres forslag primo november. 1-3 vindere udpeges januar 2011, herefter forhandling og tildeling med afgørelse forår/sommer ( ) WWW: nytouh.dk 20 bipsnyt 4 / 2010

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK SketchUp hos

Læs mere

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne forretningsmodellen for cuneco-resultaterne tager form

Læs mere

bips nyt 4 : 12 læs om:

bips nyt 4 : 12 læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 4 : 12 læs om: 4 jysk hospital kodes med CCS 6 cuneco søger afprøvningsprojekter 20 bips konferencen i tal og billeder 28 landets længste

Læs mere

1 : 14. bipsnyt. læs om:

1 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 14 læs om: 4 forslag om at ændre bips vedtægter 6 to nye beskrivelser 14 de første bygherrer stiller krav om CCS 19 generalforsamling 27. marts 28 passivhusberegning med et snuptag nye tider,

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

3 : 12. bips nyt. læs om:

3 : 12. bips nyt. læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 3 : 12 læs om: 4 den nye dokumenthåndteringsmanual 6 hvad du kan se på bips konferencen 20 ekj s universitetserfaringer 28 små arkitekter

Læs mere

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bips forandres for altid leder bips nyt 2 : 13 2 Lars Coling, formand

Læs mere

bips nyt 1 / 2007 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman byggeri

bips nyt 1 / 2007 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman bips nyt 1 / 2007 bips 1 / 2007 1 Ny fokus

Læs mere

bips nyt Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3 / 2004 3D CAD-projekteringsværktøjer

bips nyt Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3 / 2004 3D CAD-projekteringsværktøjer byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3D CAD-projekteringsværktøjer bips nyt 3 / 2004

Læs mere

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 Nyt om DBK bips nyt 3 / 2007 bips 3 / 2007 1 Digital arbejdsmetode Siden afslutningen

Læs mere

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 3D arbejdsmetode bips nyt 2 / 2005 bips 2 / 2005 1 Den mest

Læs mere

4 : 14. bipsnyt. læs om:

4 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 4 : 14 læs om: 4 nye abonnementsmodel 8 årets buildingsmart-pris går til... 15 konklusioner fra Gødstrup-afprøvningen 24 SLAM en hel bygning på en dag nye abonnementspakker: Man får det samme,

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

Aalborg Universitet København

Aalborg Universitet København Aalborg Universitet København Semester: 1. Semester Titel på projekt: Overgangen fra det traditionelle byggeri til Det Digitale Byggeri Projektperiode: 2. februar til 4. juni 2012 Resume: Aalborg Universitet

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 8 Februar 2014- september 2014 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz

Læs mere

Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008

Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008 Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008 2 Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Indhold Konklusion for DBK-afprøvning... 5 Rapportens formål... 5 Baggrund

Læs mere

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking #11 september 2011 FM Update Temaer: Sourcing benchmarking Leder FM er det kun for nørder? Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Forsiden: CFM konferencen på DTU 22.-23. august Kære FM er, Vi har jo talt om

Læs mere

samfundets kernesupport

samfundets kernesupport #5 marts 2010 FM Update Tema: DFM konferencen 2010 Facilities Management samfundets kernesupport Leder DFM lægges tæt til vinden Kære FM er, Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Så løb år 2009 tør for dage

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 6 Februar 2013- August 2013 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz Executive

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

velkommen til bips konference 2014

velkommen til bips konference 2014 velkommen til bips konference 2014 På årets bips konference møder du en række virksomheder, der i stor eller lille skala bruger bips-, CCS- og buildingsmart-værktøjer som IFC og IDM til at skabe struktur

Læs mere

Nr. 3 december 2003. business intelligence

Nr. 3 december 2003. business intelligence Nr. 3 december 2003 business intelligence Indhold Samarbejde med resultater... 3 Lars Qvortrup Business Intelligence til små og mellemstore virksomheder 4 Tim Hansson og Thomas Møhring Fælles viden og

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Erfaringer fra de seks kommuner der har arbejdet med DOB Vejle Kommune, Rudersdal Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

Vidensdeling og BIM. Går de hånd i hånd?

Vidensdeling og BIM. Går de hånd i hånd? Går de hånd i hånd? University College Nordjylland Kenneth Højbjerg Bygningskonstruktøruddannelsen 7. semester februar marts 2012 Vejleder: Henriette Knak 1 Titelblad: Rapportens titel: Går de hånd i hånd?

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere