DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET. E-Aflevering. Afrapportering for forår og efterår 2011 (projektets 2. og 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET. E-Aflevering. Afrapportering for forår og efterår 2011 (projektets 2. og 3."

Transkript

1 DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET E-Aflevering Afrapportering for forår og efterår 2011 (projektets 2. og 3. semester) Projektleder Annette Q Pedersen, ITMEDIA og projektgruppen for E-Aflevering. Marts 2012

2 Indholdsfortegnelse Projektet og dets baggrund... 3 E- aflevering på Det Humanistiske Fakultet... 3 Projekt: E-Aflevering Projektets overordnede formål... 3 Fremgangsmåde: Inddragelse og gennemsigtighed... 3 Delmål F Delmål E Projektorganisering... 4 Baggrund for projektet... 4 Forårssemesteret Opfølgning på evalueringerne fra E Studerende... 6 Institutadministratorerne... 6 Censorer... 6 Undervisere... 7 Eksamensmedarbejdere... 7 Løsninger på de tekniske udfordringer... 7 Forberedelser til E Eksamensmedarbejdernes forberedelser... 7 Fildistribution til censorer... 8 Scannemuligheder på fakultetet... 8 ipads til undervisere... 8 Absalon-kaos ved semesterstart... 9 Information til studerende... 9 Information til censorer... 9 IKK Musik Vidensdeling om projekt e-aflevering Resultater af de 4 evalueringer (E2011) Evaluering: Studerende Evaluering: Undervisere Evalueringsopsamling: Censorer Evaluering: Eksamensmedarbejdere Vejledninger IT-systemerne og samarbejde med UIT, KIT osv Konklusion Studerende Eksamensmedarbejdere Undervisere Censorer KU-samarbejde om de tekniske løsninger Projektgruppen og projektarbejdet Overordnede konklusioner for Mål for og afslutning af projektet Censorer Tidsplan E-eksamen BA-opgaver

3 Projektet og dets baggrund E- aflevering på Det Humanistiske Fakultet Projekt e-aflevering startede med mindst én aflevering pr. uddannelse i efterårssemesteret 2010 (rapporten kan hentes på itmedia.hum.ku.dk/projekter/e-aflevering) som resulterede i 128 elektroniske afleveringer. I foråret 2011 blev projektet udskudt pga. problemer med indførelsen af Stads som nyt administrativt IT-system for hele KU - et af de 6 institutter (ToRS) valgte dog at fortsætte med e-afleveringerne. I efteråret 2011 blev alt afleveret elektronisk - med få undtagelser. Der afleveres stadig opgaver til mundtligt forsvar på papir, nodepapirer og særlige formidlingsopgaver som kræver anden aflevering grundet form eller indhold. Denne rapport beskriver projektets resultater og evalueringsresultaterne for de 2 semestre i Projekt: E-Aflevering Indtil 2010 modtog Det Humanistiske Fakultet ca opgavebesvarelser fra de studerende pr. semester. De studerende fremmødte med 3 udprintede kopier, som blev håndteret og distribueret til undervisere og censorer i papirform. Projekt e-aflevering forsøger, hvor det er muligt at afskaffe papiraflevering, for at opnå følgende: Projektets overordnede formål Modernisering af afleveringsvilkårene og eksamensafholdelsen på Humaniora, KU. Lettelse af den administrative byrde. Lettere adgang for studerende og undervisere til opgaver. Besparelse på porto, sortering, opsyn mv. Fremme internationalisering, fjernundervisning og mobilitet. På linje med bestræbelserne i Grøn Campus: Minimere papirforbruget! Fremgangsmåde: Inddragelse og gennemsigtighed De elektroniske afleveringer skal foregå i universitetets E-læringssystem Absalon. Der er således ikke tale om indførelse af ny IT, men derimod om en forandring af arbejdsgangene for håndtering af opgaver for alle involverede parter - hvilket ikke er nogen let opgave. Arbejdsgangen i projektet er derfor også at inddrage alle relevante parter, så meget som muligt i processen - for derved at få lavet de bedst mulige løsninger, så der kan tages højde for særlige forhold på fag og institutter. Målet med projektet er at få lavet gode og holdbare løsninger for dem, der skal bruge dem. Endnu en dimension i projektet er gennemsigtighed: For at give flest muligt af de involverede eller interesserede mulighed for at følge med og komme med input, gøres alt materiale løbende tilgængeligt på projektets hjemmeside: itmedia.hum.ku.dk/projekter/eaflevering/ 3

4 Delmål F2011 I forårssemesteret 2011 udskydes processen med indførelse af e-aflevering et semester. Det skyldes dels problemerne med indførelsen af det nye administrative system Stads, dels at der fortsat manglede en sikker måde at distribuere filer til censorerne. Det officielle sagsnotat om udskydelsen kan læses på projektets hjemmeside. Der var dog e-aflevering på alt undtagen opgaver med mundtligt forsvar på institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) - erfaringerne herfra er medtaget i denne rapport, men det meste af denne rapport vil dreje sig om E2011. Delmål E2011 Al opgaveudlevering og aflevering af skriftlige opgaver sker elektronisk. Undtaget er dog specialer1, afleveringer med mundtligt forsvar og særlige formidlingsopgaver (fx. store lyd- og videofiler). Projektorganisering Projektejer: Dekan Ulf Riber Hedetoft (E2011) (i F2011 Fakultetsdirektør Michael Cholewa-Madsen) Projektleder: E-læringskonsulent Annette Q Pedersen (ITMEDIA) Projektdeltagere: Lars Palmqvist (ITMEDIA) Mette Low Wittrup Sørensen (Fakultetsservice, eksamensteamet) Anne Korsholm Bergenholtz (Eksamensmedarbejder, ToRS) Emil N. Munk (Studentermedhjælp) Styregruppen bestod ud over projektgruppen og projektejeren af: Prodekan for uddannelse Jens Erik Mogensen (fra E2011) Studiechef Annette Christina Moe Baggrund for projektet Der har tidligere været lavet pilotprojekter med elektronisk aflevering og eksamen på Det Humanistiske Fakultet. Der er generelt enighed på fakultetet om, at vi bør kunne tilbyde vores studerende bedre og mere moderne afleveringsvilkår og at papiradministrationen er tung og tidskrævende. Fra politisk side er der samme strømninger: (nu tidligere) Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen har presset på for at få digitaliseret på universiteterne, og der er i disse år generelt et politisk pres på at få rationaliseret universiteternes administration. 1 Specialerne er undtaget, da de skal håndteres af KU og Det Kongelige Bibliotek i fællesskab - projektet om aflevering (og senere tilgængelighed på biblioteket) hedder Diskurs - læs mere på https://diskurs.kb.dk 4

5 Forårssemesteret 2011 I forårssemesteret 2011 var det planlagt at projektet skulle skaleres til at omfatte de fleste afleveringer - men både fakultetets, institutternes eksamensafdelinger og administrationer er hårdt presset af mange implementeringsproblemer med det nye administrative system Stads. Stads giver problemer med holdsætning, skemalægning og eksamensplanlægning. Desuden er der stadig visse tekniske udfordringer med fejl, der ikke er rettet i centrale systemer - og det har det stadig ikke været muligt at finde en løsning på, hvordan besvarelserne kan udsendes elektronisk til censorerne. Fakultetsdirektør Michael Cholewa- Madsen (og projektgruppen) udskyder derfor e-afleveringen - jf. sagsnotat af 1. april af de 6 institutter udskyder derfor e-afleveringen til E2011. Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) er ikke så ramt af de tekniske udfordringer (der er mange små fag, og dermed ikke så store afleveringer). Desuden har ToRS tidligere haft forsøg med elektronisk aflevering - og allerede i E2010 valgte instituttet at modtage en stor del af afleveringerne elektronisk, ikke kun at leve op til minimumskravet om én pr. uddannelse. På den baggrund vurderer ToRS, at de kan fortsætte med e-afleveringerne (frem for at gå tilbage til papir), og i F2011 afleveres alt undtagen specialer og opgaver med mundtligt forsvar på ToRS elektronisk. For at understøtte e-afleveringen på ToRS afholder vi et infomøde om e-aflevering i praksis for interesserede undervisere på ToRS den 2. maj. Evalueringen af e-afleveringen på ToRS for de studerende viser at tilfredsheden stiger, også undervejs i processen. Modellen viser de studerendes holdninger før og efter e- afleveringen i procent: Forventninger Reel oplevelse Praktisk Smart Besværligt Stressende 5

6 Tendensen er generelt, at de studerende har oplevet, at det ikke blev så slemt som forventet. Dog har lidt flere fundet det mere besværligt end forventet. Overordnet er det positivt at hele 70 hhv. 60 % har oplevet e-afleveringen som Praktisk/Smart frem for Besværligt/Stressende (begge 19%). At det samlede antal giver mere end 100 % skyldes, at det har været muligt at angive flere svar - altså kunne man vælge at sætte kryds i fx. Praktisk og Stressende, eller både Besværligt og Stressende. Men der er ikke nogen påfaldende mønstre. De tekniske vanskeligheder faldt i kategorierne (fra flest til færrest): Konvertering til pdf-filer Problemer med at lokalisere afleveringsrum Problemer med forside (fx. formatering, der ændrer eget dokument) Upload-grænse (for store filer) Opfølgning på evalueringerne fra E2010 I løbet af forårssemesteret 2011 samlede projektgruppen op på de problemer, der dukkede op i evalueringerne fra E2010 og på ToRS i F2011. Studerende De studerende savnede i 2010 en kvittering fra Absalon om at deres opgave var afleveret - det skyldes flere forvirrende signaler. Den blå prik, der burde forsvinde, når opgaven var afleveret forsvandt ikke, dette tekniske problem blev rettet. Når man har afleveret sin opgave i Absalon, var status "Ej rettet", det blev ændret så status nu er "Afleveret". Den misvisende tæller der på den studerendes forside opgjorde fx. 13 dage til "en uge" blev helt fjernet. Endelig reviderede vi vores instruktionsvideo til de studerende, så det blev klarere, hvordan de selv kunne tjekke, at de havde afleveret. Vi har også på vejledningssiden lagt et screenshot, der viser hvordan det skal se ud i Absalon, når opgaven er afleveret. Institutadministratorerne Vi havde i E2010 fået tilbagemeldinger fra nogle institutadministratorer, der synes de manglede information om projektet. Projektleder Annette Q Pedersen deltog derfor 27/4 i et møde i Forum for chefer og institutadministratorer (CIA) og fremlagde evalueringen af E2010 samt planerne for projektet i Desuden blev det aftalt, hvordan institutadministratorerne kan holdes bedst muligt informeret fremover. Censorer Fakultetets censorportal har fået en side med information om e-aflevering - censorerne er blevet gjort opmærksomme på, at de kan finde al relevant information dér i al kommunikation fra KU (fx. information om hvilket gratis program vi anbefaler til at kommentere PDF-filer). Vi udsendte naturligvis også et informationsbrev om udskydelsen i F

7 Undervisere Underviserne påtalte (ud over deres studerendes problemer) mest af alt de nye arbejdsrutiner med elektronisk retning - og e-bogslæsernes manglende kommentarfunktion. Det var på denne baggrund, vi foreslog dekanatet at indkøbe ipads, for at se om det kunne afhjælpe denne problematik. Eksamensmedarbejdere Der var ikke så meget feedback om deres eget arbejde i evalueringerne, de fleste af eksamensmedarbejdernes kommentarer gik på, hvilke ting studerende, undervisere og censorer søgte hjælp hos dem om - så disse udfordringer er behandlet under disse grupper. Men vi fortsatte det gode samarbejde og løbende kontakt med eksamensmedarbejderne for at få rettet til. Løsninger på de tekniske udfordringer En del af de problemer der har været med Absalon løses, da systemet midt på sommeren 2011 flyttes til It's Learnings (systemleverandøren) egne servere i Norge. Dels bliver fejlmeldingen lettere, dels opgraderes systemet til en nyere version. Det løser i stort omfang de performanceproblemer Absalon har lidt under i E alting går nu meget hurtigere for undervisere og studerende (administratordelen har stadig problemer med tempoet, og der arbejdes fortsat på det). Plagiatsystemet er også blevet opgraderet, og det løser problemet fra E at systemet ikke kunne henvise til filer den genkendte fra tidligere aflevering i Absalon. Underviseren kan altså se, hvilken opgave der er overensstemmelse med - og dermed at der ikke er tale om plagiat, blot genaflevering fra den samme student. Der blev også fra systemadministratorernes side (UIT) arbejdet med at få styr på eksamensmedarbejdernes rettigheder i Absalon - da deres administratorkonti uden grund mistede rettigheder. Samtlige eksamensmedarbejdere fik en ekstra administratorprofil, hvilket i nogen grad løste problemet. Forberedelser til E2011 For at forberede processen bedst muligt, deltager Annette Pedersen og Lars Palmqvist i HUM-LT-møde (Humanioras ledelsesteam) for at orientere om status på projektet, og for at få institutternes input til, hvordan den fulde implementering af e-aflevering i efterårssemesteret kan ske bedst muligt på alle fag. Henover sommeren skifter fakultetets ledelse (både dekanat og fakultetsdirektør), så projektet får ny ejer, nemlig Dekan Ulf Hedetoft - der vælger at fortsætte projektet som planlagt. Det officielle sagsnotat af 30/8 bekendtgør også, at fakultetet vil indkøbe 15 ipads til hvert institut (90 i alt), der fx. kan bruges til elektronisk retning af opgaver. Køreplanen for E2011 er således, at alle opgaver skal afleveres elektronisk, medmindre det er specialer, opgaver med mundtligt forsvar eller særlige formidlingsopgaver. Eksamensmedarbejdernes forberedelser Vi afholder workshop for eksamensmedarbejderne 31/8, hvor de informeres om dekanens beslutning om, at e-afleveringen fortsætter som planlagt, og om at der er fundet en løsning på fildistributionen til censorer via KUnet. Ellers bruges dagen på at udveksle erfaringer, 7

8 tips og eventuelle bekymringer på tværs af institutterne. Stemningen er optimistisk - eksamensmedarbejderne er ved godt mod og giver udtryk for at de er klar til at håndtere e- aflevering i fuld skala. Senere på semestret holder vi i hele uge 43 "fælles arbejdsdage" for eksamensmedarbejdere. Her kan eksamensmedarbejderne sidde og oprette de mange opgaver for første gang sammen, og få hjælp til at komme godt i gang. Nogle benytter tilbuddet, andre har prøvet det før, og har ikke noget behov for tilbuddet, og endnu andre opretter opgaverne senere med personlig hjælp fra ITMEDIA, hvor der er behov for det. Fildistribution til censorer Vi har fra projektets start efterspurgt en løsning på, hvordan vi kan distribuere de studerendes besvarelser til censorerne. Det letteste ville være, hvis det kunne ske direkte fra Absalon, uden at censorerne får adgang til undervisningsrummet eller skal finde rundt derinde (hvilket de jo ikke bliver betalt for), men det er desværre ikke muligt. Filerne må ikke distribueres på , da det ikke er en sikker distributionsform, ligesom det heller ikke kan lade sig gøre ved større afleveringer, da filpakkerne simpelthen ville blive for store. Løsningen bliver, at eksamensmedarbejderne henter filpakken til censor ud af Absalon og derefter uploader den til et grupperum i KUnet (vores Sharepoint-baserede intranet). Så tildeler de censor rettigheder, så den rigtige censor får adgang til den - hvorefter systemet automatisk sender en mail til censor om at filpakken ligger klar til afhentning. Censor føres fra et link i mailen forbi KUnets login-side og får derefter automatisk downloadet deres filpakke. Dette kræver dog at alle censorer genoprettes i (personaleregistreringssystemet) Scanpas - så de får en profil til kun dette formål. Ergo har vi en student til at oprette de ca censorer i Scan Pas, det tager ca. 3 uger. Og resulterer i at censorerne får tilsendt et overraskende standardbrev fra KU om deres nye identitet (mere om det under censorernes evaluering). Scannemuligheder på fakultetet Vi undersøger også, hvilke muligheder der er for at vores studerende kan indscanne bilag, blanketter mv, hvis de ikke findes elektronisk. Der er mulighed for at scanne både hos (tidl. studenterafdelingen) og på fakultetets kopimaskiner, hvilket vi henviser til på informationssiden for studerende. ipads til undervisere De bevilligede ipads anskaffes og ITMEDIA og HUMIT samarbejder om at finde en opsætning, der kan fungere i praksis (Apple har stadig ikke en løsning for at distribuere til mange ipads, og 90 brugerkonti til formålet virkede uoverskueligt). Softwareløsningen bliver app'en Goodreader - der både kan bruges til at annotere PDF-filer og håndtere filhentningen fx. fra en server, eller via ipadens browser direkte fra Absalon. Der findes andre programmer, der kan Annotere eller håndtere filer, men Goodreader er den bedste løsning, der kan begge dele på en brugervenlig måde. Denne app for-installeres af HUMIT via en institutkonto. Ønsker folk at installere andre apps selv, så har de mulighed for også at knytte en privat Apple konto til. HUMIT udbyder support på ipads, hvor man kan komme og få hjælp til tekniske problemer, eller få opdateret sin Goodreader. 8

9 ITMEDIA udbyder introduktionskurser til ipad som redskab til at rette opgaver. Der afholdes kurser på samtlige institutter i løbet af efteråret, så alle kan komme godt i gang med at rette på ipad. ITMEDIA laver også en instruktionsvideo om brugen, den ligger sammen med al anden information om ipads til e-aflevering på Absalon-kaos ved semesterstart Da semesteret starter er alt kaos i E-Læringssystemet Absalon - eller det føles i hvert fald sådan for de fleste. For det nye administrative system Stads og skemaplanlægningsprogrammet Syllabus leverer dårlige data til Absalon. Studerende dukker ikke op i rummene, rum sammenlægges ikke hvor de skal, studerende og undervisere "falder af" systemet uden klar grund. Alle er bekymrede for at skulle holde e- aflevering i fuld skala i Absalon om et par måneder. Men paradoksalt nok fungerer Absalon selv faktisk bedre end nogensinde før, nu hvor det kører på systemleverandørens egne servere og er blevet opgraderet. De mange datafejl løses (heldigvis for e-afleveringen) i løbet af semestrets første uger, men skaber meget kaos og utryghed. Information til studerende De studerende informeres på alle platforme om e-afleveringen: Der er en artikel i nov/decnummeret af Humanist 2, nyheder på intranettet og opslag på infoskærmene på KUA. Først om at der er e-aflevering for alle, og da afleveringen nærmer sig om, at der IKKE må afleveres word-dokumenter, men kun PDF-filer til e-aflevering. Alle steder forklares at de studerende kan finde mere information og instruktionsvideoer på: Vi holder også et arrangement for studerende, der i november kan møde op og få en introduktion til e-aflevering i Absalon, lære at lave en PDF-fil osv. Få studerende møder op, men dem, der gør, er glade for tilbuddet om hjælp. Information til censorer Censorerne varsles via brev til censorformandskaberne om at e-afleveringen vil være standard fra efteråret Siden efteråret 2010 har der været varslet om e-aflevering, så det er ikke nogen overraskelse - men der kommer igen ca. en håndfuld henvendelser fra censorerne både med konkrete spørgsmål til processen og af mere principiel karakter. Censorformændene for hhv. Dansk og Historie har henvendt sig og inviteres til et møde med dekanen og projektgruppen, hvor de kan fremføre deres punkter og få svar på spørgsmål. På opfordring fra disse censorer udarbejdes, der en folder til censorerne med den information, der også er tilgængelig i censorportalen - fx. om installation af det anbefalede PDF-kommenteringsprogram. Censorformændene kan så medsende denne, når de videreformidler information til deres censorkorps. Emner som udprintning, ekstrabetaling og eventuel printerrefusion bringes også på banen - men fakultetet har desværre ikke mulighed for at kompensere censorer, der ønsker at udprinte opgavebesvarelserne. 2 Artiklen kan findes her: 9

10 IKK Musik Musikvidenskab har særlige problematikker i forhold til aflevering af noder og lydfiler. For få Musik godt i gang med e-aflevering, har vi samarbejdet med dem om at få afdækket deres særlige behov, undersøge software og -licens situationen på musik, og mulighederne for studenterlicenser til musikprogrammer. Inden vintereksamen udarbejdede Musik en liste over hvilke eksaminer, der umiddelbart kunne holdes som e-aflevering - og hvilke der måtte undtages i denne termin. Ca. halvdelen blev afleveret elektronisk i E2011. Der arbejdes fremadrettet med at kunne få alle afleveringer med, og med muligheden for evt. at tilbyde introduktion til musiksoftware til de studerende. Målet er de fleste (om ikke alle) afleveringer kan komme med allerede i F2012. Vidensdeling om projekt e-aflevering Selv om Det Humanistiske Fakultet har været tidligt ude, er vi ikke de eneste, der er i gang med at digitalisere papirprocesser og modernisere de studerendes afleverings eller eksamensvilkår. Vi har derfor i projektet løbende delt erfaringer med alle der har interesse for projektet. Projektets hjemmeside er frit tilgængelig for alle, men vi har også været ude at fortælle om projektet. I dette semester fx. på Geografi på KU, der overvejer at gå i gang, og på seminaret "Digital eksamen på universiteterne" afholdt 15/ på Aarhus Universitet af Det nationale netværk for IKT-støttet læring. Vi har også opsamlet og formidlet projektet, og erfaringerne derfra, i tidsskriftet Læring og Medier (LOM) nr. 8, der udkom i november Vi har dels lavet en video om projektet, dels en artikel om hvordan vi har håndteret forandringsprocesserne. Video ligger på projektets hjemmeside 3 og artiklen "Implementering af organisatoriske forandringsprocesser ved indførelse af elektronisk aflevering og eksamen" findes i LOM nr. 7/8 (2011) 4 Videoen om projektet er pr. 20/ blevet set af 502 unikke brugere. 3 Videoen permanente URL er: 4 Link til artiklen i LOM 10

11 Resultater af de 4 evalueringer (E2011) Evaluering: Studerende De studerende er meget glade for e-aflevering. 742 har deltaget i evalueringen, heraf har 627 besvaret alle spørgsmålene. De fleste har afleveret en enkelt opgave eller to Forventninger Reel oplevelse Praktisk Smart Besværligt Stressende Andet For mange af de studerende er det første gang de har e-aflevering, men der er (ligesom på ToRS i foråret) en klar positiv respons. Blandt dem der svarer "Andet" udtrykkes undren over også at skulle aflevere papirudgaver samtidigt med den elektroniske udgave. Det var ikke planen fra vores side, men et enkelt institut (Engerom) havde bedt de studerende også aflevere papir - et forhold der også kan have medvirket til at hæve stressniveauet - da de jo dårligt kunne stå på instituttet og aflevere papir, samtidigt med at de skulle uploade deres opgave. Hele 72,2% synes, at det har været nemt eller meget nemt at aflevere elektronisk, mens kun 10,4% har fundet det svært eller meget svært. Hele 74 % har ikke oplevet tekniske problemer, blandt de 22,5 % der rapporterer om problemer har det typisk drejet sig om: Ingen adgang til intranettet, og dermed til Absalon Konvertering af filer til PDF-format Uploadproblemer pga. for store filer (uploadgrænsen) Aflevering af.py (python filer) på datalogi Meget lang uploadtid Problemer med at finde afleveringsrummet i Absalon Forsider, der kopieres ind og ændrer formatering på hele opgaven. Gruppeafleveringer Forvirring om tilladt afleveringsformat 11

12 Hele 73,3% af de studerende søgte ikke hjælp - det kan skyldes at 74% ikke oplevede problemer, og 69% fandt det nemt eller meget nemt at aflevere elektronisk. Af dem der søgte hjælp kontaktede 18,2% deres eget institut. I øvrigt er der søgt hjælp hos HUMITs helpdesk, venner, familie, medstuderende, tutor, facebookgrupper for studerende og undervisere. Derudover nævnes eksamensmedarbejdere og studieadministration - der nok burde have været med i kategorien "eget institut". De fleste (63,2%) var (evt. meget) tilfredse med den hjælp de fik, mens 17,7 enten var (evt. meget) utilfredse. Halvdelen af de studerende (49,1%) har besøgt hjemmesiden om e-aflevering (og 15,6% er i tvivl om de har besøgt siden). 69,3% svarer at de ikke har set instruktionsvideoer på hjemmesiden, 25,5% har set én video, mens 5,2% har set flere (hele 91,3% er i øvrigt neutrale, tilfredse eller meget tilfredse med vejledningerne). Blandt dem, der savnede vejledning drejede det sig mest om PDF-formatet: Sammenlægning af 2 PDF-filer, konvertering til PDF (der findes både vejledninger og video) samt forvirring over at Absalon fortæller om mange afleveringsformater. Enkelte savner også stadig en kvittering på aflevering. Ud fra den klare tendens om at de studerende søger hjælp på deres eget institut, er det vigtigt, at vi sørger for at institutterne også fremover er klædt godt på til at hjælpe. Ang. de rapporterede problemer, så skyldes en del at Absalon var utilgængelig i 2 dage i eksamensperioden pga. et totalt nedbrud på navneserveren ku.dk. Selv om Absalon fungerede kunne de studerende ikke komme ind. Vi slås stadig med uploadgrænsen, der blokeres af plagiatkontrollen - og håber fortsat UIT kan nå frem til en automatisk løsning, så systemet selv kan slå fra ved for stores filer, frem for at afvise besvarelserne. Uploadproblemerne på datalogi med pythonfiler (.py) kan måske også skyldes plagiatkontrollen, da den håndterer færre filformater end Absalon selv. Her vil vi kontakte instituttet for at få undersøgt hvilke filtyper de bruger som afleveringsformater, og om de kan håndteres af systemet. Vi bedt undervisere og institutter henvende sig til os, hvis de har store afleveringer eller afleveringer i andre formater, så vi kan sikre os, at Absalon kan modtage dem - men vi har ikke hørt noget fra datalogi. Men vi koordinerer med dem inden næste afleveringstermin, så samme problem ikke opstår. Problemerne med forsideformatering, der smitter af på resten af opgaven kan klares ved at merge (sammenlægge) de to PDF-filer, frem for at indsætte forsiden i fx worddokumentet, før der laves en PDF. Vi har allerede udarbejdet vejledninger og video om hvordan man gør, så det kan undgås til næste gang. Men det kan også være en ide at få gennemset institutternes forsider for uheldig formatering. Nogle studerende er stadig forvirrede over at Absalon fortæller om en hel række mulige afleveringsformater (inkl. worddokumenter), mens de kun må aflevere PDF-filer. Men når det efter halvandet år stadig ikke kan lade sig gøre at få leverandøren til at fjerne eller ændre den forvirrende tekst (der stammer fra plagiatsystemet), så må vi glæde os over at det dog er lykkedes os af få formidlet kravet om aflevering i PDF. 94% af de studerende har afleveret PDF-filer, et fremskridt fra de 80,3% i E2010. Af dem der ikke afleverede PDF-filer skulle nogle aflevere i andet format, og kun 3% svarer at de ikke vidste det, eller ikke kunne finde ud af det. I feltet til øvrige kommentarer nævner de studerende (i parentesen antallet af denne type kommentarer): Savner en bekræftelse på at afleveringen er gået igennem (37) Finder det dumt og stressende at de også skulle aflevere papir samtidigt (32) 12

13 Positive tilkendegivelser om E-aflevering med opfordring til at fortsætte (20) Forsideproblemerne - dels formatering, dels at nogle skal underskrives i hånden og scannes ind (19) Forvirring over modstridende information om afleveringsformatet (12) Utryghed over efterfølgende at logge på Absalon og se "For sent" med rødt - trods at de allerede har afleveret til tiden. (12) Problemer med at uploade filer med store billeder (5) Forvirring over at Absalon afrunder 3,5 dage til 3 dage (3) Efterspørger instruktionsvideoer optaget i det nye design (3) Ud over de allerede behandlede problematikker skal vi have fjernet kravet om underskrift på forsiderne. Det misvisende "For sent" kan klares ved at eksamensmedarbejderne sætter opgaven til at lukke - fx ved midnat efter afleveringen, så forsvinder den fra de studerendes forside mv. Vi har talt om, hvorvidt vi skulle vejlede om at ændre størrelse på digitale billeder (resize) - og det ser ud til at der er et behov. Og endelig skal den dobbelte aflevering digitalt + papir fjernes. Vi antager at det er studerende på Engerom - som er det eneste institut, der har krævet dette. Vi har på vejledningssiden lagt et screenshot, der viser hvordan det skal se ud i Absalon, når opgaven er afleveret - men de studerende ønsker sig altså stadig en kvittering fx. via e- mail. Evaluering: Undervisere 65 har udfyldt evalueringsskemaet, heraf har 61 besvaret alle spørgsmålene. Det er ikke mange i betragtning af, at det har været adviseret både på KUnet og af eksamensmedarbejderne lokalt på institutterne. Fordelingen er ikke lige på institutterne. Saxo er det institut, hvor flest undervisere har deltaget i e-aflevering med 43% (28 besvarelser) efterfulgt af IKK 31% (20) INSS 11% (7) MEF 8% (5) ToRS 5% (3) og færrest på Engerom 3% (2). At tallet er så lavt på ToRS kan skyldes at det for mange nu er 3. semester de har e- aflevering, og det kan evt. være at Engeroms dobbeltaflevering med papir har fået underviserne der til at mene de ikke havde e-aflevering - men ellers kan den lave deltagelse undre. Til sammenligning fik vi i E2010 ca. 50 besvarelser på trods af at højst 127 undervisere havde e-aflevering. Tallene må altså tages med dette forbehold. 13

14 Forventninger Reel oplevelse 10 0 Praktisk Smart Besværligt Stressende Andet Generelt er underviserne noget mindre begejstrede end de studerende. Dog er der heldigvis en klar tendens til at e-afleveringen ikke levede op til de bekymrede forventninger. Efter at have prøvet det mener flere det er Praktisk/Smart og færre at det er Besværligt/Stressende. Underviserne har selv hentet deres opgavebesvarelser i Absalon, 5% har sågar læst dem direkte i Absalon - kun 6% har fået dem på anden vis, fx. på mail (3%), USB-stik eller printet. De fleste synes det var nemt eller meget nemt (74 %), 14 % var neutrale, mens 12 % fandt det svært. 31% af underviserne rapporterer om tekniske vanskeligheder (ca. 20 prs.). Der rapporteres om disse problemer: Besvær med kommenteringen (4) Kunne ikke udskrive PDF (3) KUnet nede / ikke adgang til opgaver på Absalon (3) Modtog opgaver i forskelligt format, fx. wordfiler (2) Manglede trådløst netværk til at hente opgaverne over på ipad (2) Opgaver der forsvandt (sidenhen fundet) (1) Problemer mellem PC og Mac (1) Forvirring over at plagiatkontrollen reagerer på forsiderne (1) 47% søgte ikke hjælp, mens 42% søgte hjælp på eget institut, 11% hos HUMIT og 11% andre steder. De fleste (60%) var tilfredse eller meget tilfredse med hjælpen, 30% neutrale og kun 10% eller 1 respondent var meget utilfreds. Angående læsning og kommentering af opgaver, så har 65% slet ikke printet nogen opgaver ud, mens 26% har printet mellem 1 og 26 opgaver. I E2010 var det 60%, der havde printet i hvert fald nogle af opgaverne, så det er et væsentligt fald. Kommenteringen 14

15 er foretaget på flere måder (også hos den enkelte underviser) - og vi finder det positivt, at så mange har forsøgt sig med elektroniske retteteknikker Noter på papir ved siden af Skrevet ind i opgaven Printet og noteret på elektronisk opgaven Andet De nyindkøbte ipads har været i brug hos 50% af underviserne. Overordnet er tilfredsheden stor - lidt mere med læsningen end med annoteringen. Men rigtig mange har tydeligvis været glade for muligheden for at rette elektronisk på ipad. E-bogslæserne har til gengæld næsten ikke været i brug blandt de deltagende undervisere. På spørgsmålet om, hvordan det har været at rette elektronisk, svarer over halvdelen at det har været det samme eller ligefrem lettere, mens kun 23% fandt det sværere (det er et fald fra 51% i E2010): 15

16 11% Lettere 24% 23% 42% Det samme Sværere Har ikke rettet elektronisk På spørgsmålet om hvorvidt det bliver lettere næste gang svarer 57% nej, mens 43% svarer ja, hvilket er en stigning i forhold til E2010, hvor 30% mente det ville blive lettere fremover. Vi kan håbe, at der er sammenfald mellem de håbefulde og dem, der fandt det svært denne gang. De fleste har været tilfredse med vejledningerne (kun 10% er utilfredse eller meget utilfredse). Der ønskes fremadrettet vedledning om, eller opmærksomhed på: Installation af software på egen ipad Sammenlignelige annotationer med censors Hvad der sker med den akademiske tænkning, når arbejdsprocessen lægges om At de studerende kun afleverer én samlet PDF-fil (ikke 2-3 dokumenter) Vejledninger/erfaringer fra folk med erfaring med elektronisk retning Information om, hvordan man uploader eksamensspørgsmål (findes allerede) Trådløst netværk til ipads Angående trådløst netværk så har vi rejst spørgsmålet - og svaret er, at der ikke kan bruges midler på at udvide den trådløse dækning i gamle KUA, der skal rives ned snart. Til gengæld er der fokus på, at KUA2-byggeriet afleveres med fuld dækning på trådløst netværk. Vi tager selvfølgelig de gode ideer og forslag med i det videre arbejde med e-aflevering. Derudover er der fortsat en opgave i at gøre underviserne opmærksom på de eksisterende vejledninger, selv om der er tilfredshed med informationsniveauet. 20% har slet ikke brugt vejledningerne (måske fordi de ikke kender til dem) og kun 5% har benyttet idekataloget over elektroniske rettemuligheder: Vi kan også se på statistikken over vores instruktionsvideoer, at videoerne til underviserne ikke er så anvendte (alle tal er unikke brugere): Oplægget om plagiatsystemet: 55 Installer PDF-viewer-softwaren til at kommentere PDF-filer: 40 Download besvarelserne fra Absalon: 42 Videoerne om at kommentere på Windows eller Mac er begge set under 30 gange hver. 16

17 Evalueringsopsamling: Censorer Det er første gang vi for alvor har haft e-aflevering hos de eksterne censorer. 102 har deltaget i evalueringen, heraf har 87 besvaret alle spørgsmålene. Der er tale om 92% eksterne censorer og 8% interne censorer Forventninger Reel oplevelse Praktisk Smart Besværligt Stressende Andet Censorerne er den mindst begejstrede gruppe. Der er flest der synes det er Besværligt, de fleste af uddybningerne under Andet er også negative kommentarer. Faktisk har censorerne som den eneste gruppe oplevet, at den reelle oplevelse var værre end de havde forventet. Censorerne oplever informationsniveauet som middelmådigt: 57% svarer hverken/eller, 29% mener informationsniveauet har været lavt eller meget lavt, mens kun 14% synes det har været højt eller meget højt. Det er klart ud fra svarene at mange af problemerne har skyldes distributionen gennem KUnet. Der har været forundring over at modtage et papirbrev med login-information uden forklaring et par måneder før eksamen. Og så har der været mange problemer med at få leverancerne via KUnet (sharepoint) til at fungere ordentligt. Det her første gang vi har brugt denne metode, og derfor har der både være begyndervanskeligheder blandt eksamensmedarbejderne, der skulle tildele rettigheder i systemet og blandt censorerne, der skulle logge ind på KUnet for at modtage deres filer. Men selve systemet har også været plaget af problemer. Måske derfor har næsten halvdelen af censorerne faktisk til slut fået tilsendt besvarelserne på som det fremgår af diagrammet (de interne censorer har selv hentet opgaverne direkte i Absalon). 46% 9% 45% Via e- mail Hentede selv på Absalon 17

18 Kommentarerne afslører problemer med rettigheder til at se opgaverne, ikke-aktive links, manglende tilsendelse af brugernavn og password og sågar at censor har fået et link til forkerte besvarelser. Der er flere, der har følt sig grundigt informeret (40%) end det modsatte (24%), men 36% føler sig usikre på systemet, mens kun 19% var trygge ved det. Kun 38% har ikke søgt hjælp - så der har været massiv brug for hjælp. Institutterne har hjulpet 34%, Brugerservice, der står for KUnet har hjulpet 7%, HUMITs helpdesk har hjulpet 3%, mens 17% har søgt hjælp andre steder. 69% af censorerne har printet (nogle af) deres opgaver, mens 31% har rettet elektronisk. Dog har kun 47% rettet og bedømt opgaverne ved at notere på udprint: Noter på papir ved siden af 5% 13% 46% 23% 13% Skrevet i opgave på e- læser/ computer Printet opgaven og noteret på den På ipad Andet Kommentarerne til kategorien "Andet" viser, at der er tale om andre typer elektronik retning, fx. notetagning i et elektronisk dokument ved siden af, direkte i en, noter i et særligt noteprogram, eller en kombination af forskellige metoder. Alt i alt har over halvdelen af censorerne altså rettet elektronisk, og det på trods af at vi ikke som med vores egne undervisere har mulighed for fx. at stille ipads til rådighed for dem. Det viser at mange af censorerne enten er vant til at håndtere opgaver elektronisk (fx. fra gymnasieskolen, eller egne institutioner) - og/eller har et rimeligt niveau af IT-literacy. Det antyder også at en hel del ikke har problemer med at rette og kommentere besvarelser elektronisk, men har været besværet af de mange problemer med distributionsmetoden via KUnet. Generelt mener 61% ikke det ændrer ved rettearbejdet, 27% synes det har været sværere, mens 11% synes, at det var lettere at rette elektronisk. 48% forventer at det vil være det samme næste gang, 17 % tror det bliver lettere, mens 35% ikke forventer at det bliver lettere. Vejledningerne på nettet er blevet brugt af 36%, hvoraf 85% var enten neutrale eller tilfredse, kun 16% var utilfredse med vejledningerne. Til e-afleveringen savner censorerne vejledninger om Login-proceduren på KUnet og mere information om læse/annoteringsprogrammer til ipad. Men på spørgsmålet om vejledninger, handlede de fleste svar faktisk om andre ting end e-aflevering: manglende pensumlister, henvisninger til studieordninger, information om indsendelse af censorregnskab og rapporter. Det tyder på at censorerne i det hele taget føler sig dårligt informeret, men sjældent har mulighed for at gøre opmærksom på det. 18

19 Censorportalen er blevet opdateret både med information om e-aflevering og har også oplysninger om afregning mv. så forhåbentlig vil det afhjælpe situationen, når flere opdager den. Vi har i al kommunikation om e-aflevering gjort opmærksom på at censorerne kan finde al relevant information dér. Den skriftlige kommunikation foregår via censorformændene, der videreformidler til deres censorkorps. Vi går absolut ud fra, at de alle videresender informationen, men alligevel føler mange censorer sig altså underinformeret. Evaluering: Eksamensmedarbejdere Vi har indtil videre kun fået 6 evalueringssvar fra de ca. 25 medarbejdere. Vi håber det skyldes at der ikke er de store problemer - men har valgt at genåbne spørgeskemaet for at få mere feedback. Mere om det senere. Vejledninger Som det fremgår af de forskellige evalueringer har de studerende i høj grad opdaget og brugt vejledningerne. Undervisere og censorer har i mindre grad brugt vejledningerne, nogle måske fordi de ikke kender til dem - så der er stadig en oplysningsopgave i forhold til dem. Der er også i evalueringerne gode ideer til yderligere vejledninger, som vi vil følge op på. Vores instruktionsvideoer er blevet flittigt set. I afleveringsperioden i E2011 er videoen til studerende om at hente og aflevere sin opgave i Absalon blevet set af unikke brugere. Den engelske udgave af samme video er set af 135 unikke brugere. Som det fremgår af statistikken topper visningen omkring de store afleveringsdage. 19

20 I løbet af projektets 3 semestre er den danske udgave i alt blevet set af 3926 unikke brugere: Også videoen om opgaveoprettelse i Absalon er blevet flittigt set af undervisere og medarbejdere. 780 unikke brugere har set den danske udgave, mens 39 har set den engelske version. I løbet af E2011 er en del af videovejledningerne blevet genindspillet, da Absalon lige før eksamen fik nyt udseende. Så videoerne er nu opdateret, så det er med det nye design. IT-systemerne og samarbejde med UIT, KIT osv. Fildistributionen til censorerne har været et smertensbarn i hele projektet - vi har som også beskrevet i sidste års rapport forsøgt at få KUs centraladministration til at hjælpe med en gennemtænkt løsning. Men der har ikke været megen hjælp at få til at tænke i helhedsløsninger. UIT og KIT har tydeligvis været presset - så alle har haft rigeligt at gøre med at passe deres egne systemer. Så det lette svar har været "det kan desværre ikke lade sig gøre i vores system". Den mindst ringe løsning, der kunne lade sig gøre, var at distribuere filpakkerne til censorerne via KUnet. Det krævede at eksamensmedarbejderne hentede filpakkerne i Absalon og uploadede dem i KUnet, for så at tildele dem rettigheder. Der er mange fejlkilder (også menneskelige, det er en presset periode), og heller ikke KUnet (Sharepoint) har fungeret fejlfrit. Den valgte løsning har således været den eneste løsning, omend det var mindst ringe løsning. Det betød også, at vi selv måtte stå for at genoprette næsten 1000 censorer (der allerede findes i systemet) i ScanPas. Oprettelsen resulterede i at de alle modtog et autogenereret papirbrev med deres login og password, samt sågar en blanket til udstedelse af IDkort. Censorerne blev enten forvirrede eller ignorerede skrivelsen, og manglede så deres password, da de senere skulle hente deres opgaver. Alle de tekniske problemer, der stadig opleves med aflevering af opgaver i Absalon er velkendte fra E2010, men er stadig ikke blevet udbedret. Fx. Der er stadig generelle performanceproblemer for administratorer Rettigheder - eksamensmedarbejderne har igen uden grund mistet deres adminrettigheder her i evalueringsperioden. Status på upload (fx. en statusbar), så de studerende kan se, at der faktisk sker noget At plagiatsystemetet kan slå fra automatisk ved for store filer, frem for at blokere for aflevering Om plagiatsystemet kan overspringe billeder (der giver for store filer) Sletter man en enkelt besvarelse, kan den ikke genfindes i rummets skraldespand. Problemer med tegnsæt (fx. polsk) i testmodulet. Opgaveoprettelsen udsender mails til alle i rummet, inden der tildeles rettigheder på opgaven (selv om kun 2 skal have opgaven, sendes der altså mail til alle ) MEF har op til 800 i deres grupperum. Den forvirrende tekst fra plagiatkontrollen: Tilladte filtyper: Microsoft Word (doc), Microsoft Word 2007 (docx), Internetfil (htm), Internetfil (html), Open Office (odt), Adobe Acrobat (pdf), Rich text-format (rtf), Open Office (sxw), Tekstdokument (txt) 20

At arbejde med organisatoriske forandringsprocesser

At arbejde med organisatoriske forandringsprocesser At arbejde med organisatoriske forandringsprocesser - om implementering af e-aflevering E-Læringskonsulent Annette Q Pedersen ITMEDIA Organisatoriske forandringsprocesser? Skulle vi ikke høre om e-aflevering?

Læs mere

E-Aflevering Afsluttende rapport (Projekt e-aflevering 2010-2012)

E-Aflevering Afsluttende rapport (Projekt e-aflevering 2010-2012) DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET E-Aflevering Afsluttende rapport (Projekt e-aflevering 2010-2012) Projektleder Annette Q Pedersen, ITMEDIA og projektgruppen for E-Aflevering. April 2013

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

WISEflow Guide til deltagere

WISEflow Guide til deltagere WISEflow Guide til deltagere Version 2.8.0 1 Indhold Deltager: Sådan kommer du i gang... 3 Opsætning af profil... 3 Flow-oversigt... 6 Flow-typer... 7 Flowets tilstand... 7 Hvordan afleverer jeg min besvarelse?...

Læs mere

Det nye opgaveværktøj i itslearning september 2017

Det nye opgaveværktøj i itslearning september 2017 Det nye opgaveværktøj i itslearning september 2017 Muligheden for at oprette kommentarfiler er nu tilbage i opgaveværktøjet (pr. 8.9. 2017). Nedenfor er muligheden beskrevet. Beskrivelsen erstatter min

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk Netprøver.dk Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk 2. februar 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Hvilke nødprocedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær forberedt på det uventede!... 4 2 Nødprocedure

Læs mere

Manual til eksaminator / intern medbedømmer

Manual til eksaminator / intern medbedømmer Manual til eksaminator / intern medbedømmer Indhold o Log på Digital Eksamen Side 2 o Oversigten Mine Prøver Side 3 o Funktioner i Digital Eksamen Side 4 10 o Åbn besvarelse i browser Side 11 o Gennemgang

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) i skoleåret

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) i skoleåret Netprøver.dk Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) i skoleåret 2016-2017 24. november 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

IT vejledning i MUS for ledere

IT vejledning i MUS for ledere IT vejledning i MUS for ledere Indhold 1. Indledning... 1 2. MUS processen... 1 3. AUHRA pålogning og startside... 2 4. Lederens invitation til MUS... 5 5. Lederens forberedelse til MUS... 7 6. Lederens

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Kom godt i gang som studerende på UCC. Oplæg ved Navn Navnesen

Kom godt i gang som studerende på UCC. Oplæg ved Navn Navnesen Kom godt i gang som studerende på UCC Oplæg ved Navn Navnesen Program UCC s kommunikationskanaler It på UCC UCC Portalen og StudieZonen Apps på UCC UCC.DK Om UCC og deres uddannelsestilbud PORTAL.UCC.DK

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 8. maj 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan tjekker du dit it-udstyr... 3 2.2 Sådan logger du på Netprøver.dk...

Læs mere

PLANLÆG, SAMMENSÆT OG DEL UNDERVISNINGSMATERIALE. Fremtidens løsning til distribution af digitalt undervisningsmateriale

PLANLÆG, SAMMENSÆT OG DEL UNDERVISNINGSMATERIALE. Fremtidens løsning til distribution af digitalt undervisningsmateriale PLANLÆG, SAMMENSÆT OG DEL UNDERVISNINGSMATERIALE Fremtidens løsning til distribution af digitalt undervisningsmateriale DE VIGTIGSTE SPØRGSMÅL INDEN VI STARTER HVAD ER ET FORLØB I MEEBOOK? Et forløb er

Læs mere

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole Forudsætninger for at anvende it til prøverne: 1. Ved nogle skriftlige prøver er det tilladt at bruge it-udstyr. It-udstyr betyder en computer + en smartphone og/eller en tablet. FLY-funktionen SKAL være

Læs mere

Sammenfatning af lærerevaluering i 1v November 2007

Sammenfatning af lærerevaluering i 1v November 2007 Lærerevaluering november 2007 Side 1 af 8 1v Helsingør Gymnasium Sammenfatning af lærerevaluering i 1v November 2007 Nedenstående er en sammenfatning af den første lærerevaluering, der er gennemført i

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet Netprøver.dk Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) 11. oktober 2017 Indhold 1 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal aflevere... 3 1.1 Sådan

Læs mere

Opsummering af censorevalueringen for eksamensterminen. Studieledelsens kommentarer til censortilbagemelding vinter samt sommer 2011

Opsummering af censorevalueringen for eksamensterminen. Studieledelsens kommentarer til censortilbagemelding vinter samt sommer 2011 DET JURIDISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT 07. SEPTEMBER 2011 Vedr.: Sagsbehandler: Opsummering af censorevalueringen for eksamensterminen sommer 2011 Den samlede svarprocent på censortilbagemeldingen

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 3 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 9. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du din

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 4 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole forår 2017

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole forår 2017 Forudsætninger for at anvende it til prøverne: 1. HUSK at genstarte din computer kort tid før prøverne begynder. Dermed får du hentet opdateringer, som evt. kan være afgørende for, om du kan logge på det

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 25. oktober 2017 Indhold 1 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 1.1 Sådan tjekker du dit it udstyr... 3 1.2 Sådan logger du på Netprøver.dk...

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk Generelle vilkår for brug af IT ved skriftlige terminsprøver, årsprøver

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 20. MAJ 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

DIGITALE REFUSIONSSEDLER

DIGITALE REFUSIONSSEDLER DIGITALE REFUSIONSSEDLER Der er to måder at udfylde refusionssedler på din smartphone eller tablet: Guide 1: Til dig, der vil udfylde refusionssedler på den nemme måde! Guide 2: Til dig, der vil udfylde

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 3. februar 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på Netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 27. marts 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på Netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk GENERELLE VILKÅR FOR BRUG AF IT VED SKRIFTLIGE TERMINSPRØ- VER, ÅRSPRØVER

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

DeiC Digital eksamen 1. oktober 2014

DeiC Digital eksamen 1. oktober 2014 DeiC Digital eksamen 1. oktober 2014 v. Jan Danielsen Chef it-arkitekt Koncern-it Københavns Universitet Dias 1 Målrettet IT Koncern-it indhold Baggrund Samarbejdet Udbuddet Løsningen Implementering Dias

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 ADGANGSKODE TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 4 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Ved brug af skolens IT-udstyr til skriftlig eksamen skal du: Medbringe dit UNI-login Oprette sidehoved/-fod til dine dokumenter (skolen har en færdig skabelon, som

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Lars Ljungqvist KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013 Hvad skal vi bruge OneNote til?... 10 Nyheder i OneNote 2013... 11 Download OneNote 2013 gratis hos Microsoft...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote KAPITEL TO Din første notesbog: Madopskrifter

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote KAPITEL TO Din første notesbog: Madopskrifter INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Lars Ljungqvist KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013 Hvad skal vi bruge OneNote til?... 10 Nyheder i OneNote 2013... 11 Download OneNote 2013 gratis hos Microsoft...

Læs mere

Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab

Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab September 2013 Bemærk at denne vejledning er et tillæg til SDU s regelsæt for brug af computer ved skriftlige stedprøver.

Læs mere

111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C

111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C 111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C Indhold Din konto Dit brugernavn og adgangskode Trådløst internet Sådan logger du på det trådløse netværk Mail Sådan læser du din mail på web, mobil og Outlook

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 3 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 beelser: 10.098 Svarprocent: 25% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 24 11.495 JURA 20 4.539

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstillinger i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Nej. Ikke RUC koden, men nogle koder bliver delt. Kæresten kender koden til Netflix. Nej.

Nej. Ikke RUC koden, men nogle koder bliver delt. Kæresten kender koden til Netflix. Nej. Bilag 3: Interviewguide med svaroverblik Rød tekst: Interviewperson A Grøn tekst: Interviewperson B Blå tekst: Interviewperson C 1. Hvad er en sikker adgangskode? Noget med numre og forskellige tegn. Det

Læs mere

Guide til elektronisk retning

Guide til elektronisk retning Guide til elektronisk retning Jens Sveistrup, Gl. Hellerup Gymnasium Elektronisk aflevering er med elevernes større anvendelse af computer i undervisningen og med Lectios store udbredelse blevet mere og

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Brugeroplevelse 3: Ansøgere, der blev afvist/ ikke opnåede. tilstrækkelige point til at blive optaget på læreruddannelsen i 2014

Brugeroplevelse 3: Ansøgere, der blev afvist/ ikke opnåede. tilstrækkelige point til at blive optaget på læreruddannelsen i 2014 Brugeroplevelse 3: Ansøgere, der blev afvist/ ikke opnåede tilstrækkelige point til at blive optaget på læreruddannelsen i 2014 Respondenter: 20 ansøgere Evalueringsmetode: Der er gennemført hhv. telefoninterviews

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

VEJLEDNING ITS365. Gratis tilbud til alle kursister på Randers HF & VUC

VEJLEDNING ITS365. Gratis tilbud til alle kursister på Randers HF & VUC VEJLEDNING ITS365 Gratis tilbud til alle kursister på Randers HF & VUC Randers HF & VUC 2014 INDLEDNING Randers HF & VUC tilbyder alle kursister tilknyttet skolen en Office 365 løsning kaldet ITS365. Her

Læs mere

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit Luvit mini-manual Januar 2009, Jane Andersen Kom i gang med Luvit Hvad er Luvit? Luvit er et web-baseret it-system, som indeholder et kursus undervisningsmaterialer, øvelser og elektroniske konferencer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Notat. Angående: Evaluering af pilottest af digital eksamen. Evalueringsrapport på pilot for digital eksamen sommeren 2015

Indholdsfortegnelse. Notat. Angående: Evaluering af pilottest af digital eksamen. Evalueringsrapport på pilot for digital eksamen sommeren 2015 Notat Angående: Evaluering af pilottest af digital eksamen Indholdsfortegnelse Indledning 2 Fakta om piloten 2 Informationsinitiativer 2 Support 3 Stedprøver 4 Opsamling på spørgeskemaundersøgelsen 5 Konklusioner

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstillinger i speciallæge-uddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 24-5... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2

Læs mere

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Jon Johnsen 5. september 2014 Perioden Denne beretning for Censorkorps i matematik vedrører det akademiske år 2012/13, hvori korpset betjente 5 af landets

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du din profil, så

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Overordnede resultater af spørgeundersøgelse Tast selv-service - ansøgningsrunden 2013

Overordnede resultater af spørgeundersøgelse Tast selv-service - ansøgningsrunden 2013 Overordnede resultater af spørgeundersøgelse Tast selv-service - ansøgningsrunden 2013 Baggrund NaturErhvervstyrelsen gennemførte den 15. til 29. maj en spørgeskemaundersøgelse omhandlende ansøgningsrunden

Læs mere

Med til at lave handlingsplanen har været akademisk medarbejder Stine Rønde

Med til at lave handlingsplanen har været akademisk medarbejder Stine Rønde Intro Kvalitetsafdelingen gennemførte ultimo 2014 en studentertilfredshedsundersøgelse blandt alle VIAs studerende. På Psykomotorikuddannelsen besvarede 71 % af de studerende undersøgelsen. Samarbejds-

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Kom godt i gang med OneDrive

Kom godt i gang med OneDrive Kom godt i gang med OneDrive Office365 er en mulighed for lærere og elever at bruge en office-pakke på egne enheder - man kan downloade det til brug på pc - mac - tablets og smartphones, i alt op til 5

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Brugervejledning Digital Post for administratorer

Brugervejledning Digital Post for administratorer Brugervejledning Digital Post for administratorer 1. Login Login til administrationsmodulet i Digital Post sker via Admin -knappen på forsiden. I login-billedet tastes det opgivne brugernavn og adgangskode

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

Information til studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab

Information til studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab Information til studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab Bemærk at disse retningslinjer er et tillæg til SDU s regelsæt for brug af computer ved skriftlige stedprøver Når du tilmelder

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE

VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE Af Martin Lohse Mikkelsen IT-vejleder - Side 1 af 37 Forord Dette dokument skal hjælpe dig med brugen af skolens VDI system. Et VDI-system er en virtuel computer, som

Læs mere

Implementering af organisatoriske forandringsprocesser

Implementering af organisatoriske forandringsprocesser Implementering af organisatoriske forandringsprocesser ved indførelse af elektronisk aflevering og eksamen Annette Q. Pedersen E Læringskonsulent ved Københavns Universitet og Projektleder for E aflevering,

Læs mere

ueri ng Undervisningsevaluering Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne

ueri ng Undervisningsevaluering Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne eval asb ueri ng Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne en er et vigtigt redskab i udviklingen af undervisningen i de enkelte fag, uddannelserne, studiemiljøet, medarbejderudvikling osv. en foregår

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

S S K - S T U D I E L E D E R / S T U D I E N Æ V N S F O R M A N D S - K R E D S E N

S S K - S T U D I E L E D E R / S T U D I E N Æ V N S F O R M A N D S - K R E D S E N D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S S K - S T U D I E L E D E R / S T U D I E N Æ V N S F O R M A N D S - K R E D S E N Resume af mødet fredag den

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

Praktikportalen på Professionshøjskolen Absalon

Praktikportalen på Professionshøjskolen Absalon Praktikportalen på Professionshøjskolen Absalon Vejledning for medarbejdere i hjemmesygeplejen Pr. 28.09.2017 Jesper Meyer Ipsen Praktikteamet Slagelse Indholdsfortegnelse 3. Indledning 4. Roller i praktikportalen

Læs mere

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR VIA University College Dato: 12. november 2014 Journalnr.: U0272-7-01-1-13 Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR - Gældende for studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Læs mere

App til indmelding af glemt check ud

App til indmelding af glemt check ud App koncept til indmelding af glemt check ud App til indmelding af glemt check ud 5. mar. 2015 Side 1 App koncept til indmelding af glemt check ud 1 Introduktion Flg. er en besvarelse til en idekonkurrence

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Side 1 af 6 Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Rammer for indskanning og upload på Absalon Arbejdsgang for upload på Absalon Rammer for samling i digitalt kompendium Arbejdsgang for samling

Læs mere

TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 beelser: 356 Svarprocent: 33% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 36 645 Kandidat 29 430 0 25 50 75 100

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SAMF beelser: 189 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 31% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 322 36 Kandidat 292 25 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SAMF beelser: 305 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 41% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 394 51 Kandidat 359 29 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Quick guide - WISEflow

Quick guide - WISEflow Quick guide WISEflow 1.4.0 // 2015 05 04 1 Quick guide - WISEflow 1. Introduktion 2. Opret brugere a) Tilføj flere brugere (Licensadmin) b) Tilføj en enkelt bruger (Licensadmin) c) Log in meddelelse til

Læs mere

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL:

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: Velkommen til det nye I Komputer for alles Spørg os Forum har læserne fået løst næsten 0.000 pc-problemer i de seneste år. Nu har vi gjort den populære tjeneste endnu bedre,

Læs mere

iphone TIPS & TRICKS 100 iphone-tips PÅ DANSK AF MARTIN WOLSING WOLSING MEDIA

iphone TIPS & TRICKS 100 iphone-tips PÅ DANSK AF MARTIN WOLSING WOLSING MEDIA iphone TIPS & TRICKS AF MARTIN WOLSING 100 iphone-tips PÅ DANSK WOLSING MEDIA iphone MARTIN WOLSING TIPS & TRICKS AF MARTIN WOLSING iphone TIPS & TRICKS 100 iphone-tips PÅ DANSK WOLSING MEDIA 100 iphone-tips

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 40 studerende den

Læs mere

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Kort vejledning til Digital Post

Kort vejledning til Digital Post Kort vejledning til Digital Post Kort vejledning til Digital Post... 1 Sådan sender du et brev med Digital Post-løsningen... 2 Retursvar (udfyldes kun første gang)... 3 Dokument Titel... 4 CPR eller CVR

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

Undervisningsstruktur

Undervisningsstruktur Undervisningsstruktur Undervisningen ved Science & Technology er i dag organiseret i kvarterer, dvs. i fire undervisningsperioder á 7 uger med efterfølgende eksamensperioder. Den struktur blev indført

Læs mere