INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE"

Transkript

1 Dato 3. januar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 10. januar 2013, kl på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl a. Opfølgning på organisationskonference den 10. november 2012 (B) * b. Resultat af kundeundersøgelser samt ind- og fraflytterundersøgelser (D) * c. Initiativer vedrørende beboerdemokrati (B) * d. Realiseringen af forvaltningsrevisionens mål i 2012 samt mål for 2013, herunder tilpasning af årshjul (B) * e. Dialogmøde den 22. januar 2013 (B) - bilag kommer fra Lars f. Program for bestyrelsesseminar (B) * g. Konklusion vedrørende BKÅ Portalen (B) * h. Byggepolitik (D) i. Honorering af tiltrådte suppleanter (B) * j. Strategi for rekruttering af bestyrelsesmedlemmer (D) 2. Afdelinger kl a. Orientering vedrørende afdelingerne (O) * b. Kriterier for dispensation fra børnereglen (B) - bilag kommer fra Olav og Michael * c. Retablering af eksisterende aftrækskanaler i afdeling 29 Kalmargade (B) * 3. Administration kl a. Orientering fra administrationen (O) * b. Godkendelse af forretningsgang vedr. renoveringer (B) * c. Rabataftaler (B) * 4. Mødeevaluering kl Kommende møder kl a. Emner til næste møde, der holdes den 7. februar 2013 (B) b. Mødeplan (O) * 6. Eventuelt (O) Punkterne på dagsordenen er mærket (B) beslutning, (D) drøftelse eller (O) orientering. Vedlagte bilag er markeret med *.

2 NOTAT TIL PKT 1.a Opfølgning på organisationskonferencen DATO 3. januar 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING I det følgende sammenfattes de punkter fra Demokratiudvalgets opfølgningsplan ovenpå organisationskonferencen, som ikke klart ligger hos enten udvalget eller afdelingsbestyrelsen. Der er mange konkrete og brugbare ideer, men det skal selvfølgelig tages i betragtning, at der er tale om en ren og ufiltreret ønskeliste. Ikke alle ønsker fra konferencen skal pr. automatik imødekommes. Der er kun forslag ikke stillingtagen til, om afdelingsbestyrelser, endsige beboere, faktisk ønsker det, eller om det af andre grunde er hensigtsmæssigt. Det kan principielt blot være tale om én enkelt beboervalgts personlige kæphest, lige så vel som det kan være et bredt funderet ønske i organisationen, som virkelig kan løfte beboerdemokratiet. Det altoverskyggende hovedfokus i opfølgningen for organisationsbestyrelsen og administrationen er kommunikation. I forvejen har kommunikationsstrategien, der blev vedtaget af organisationsbestyrelsen i september sat skub i mange af tiltagene, men der kommer også yderligere ideer og ønsker frem. Generelle ønsker: Sms-service, Facebook, Web, Apps etc. Administrationen etablerer SMS-service. Da det er uklart, hvad organisationens Facebookstrategi skulle være, bruges der ikke særskilte kræfter på Facebook, men linkes alene til afdelingernes Facebook-sider. Det kan overvejes på et tidspunkt. Da målet ikke er klart, udvikles ikke egen smartphoneapp. Der allerede iværksat arbejde med udvikling af organisationens og afdelingernes web. Mere lettilgængelig hjemmeside med eget domænenavn Kommunikationen skal tilpasses de forskellige målgrupper Afdelingerne tilbydes at anskaffe egne domænenavne til siderne. Se i øvrigt projekt vedr. afdelingssiderne Konsekvens af kommunikationsstrategien.

3 Undersøge folks kommunikationsvaner Indgår i de forskellige kundeundersøgelser. Kan overvejes uddybet på et senere tidspunkt. BKÅ skal tydeligt markere, at der sker noget nyt med kommunikationen! Kurser til afd.bestyrelser om kommunikation Afdelingsbestyrelserne skal loyalt kommunikere beboernes ønsker til administrationen, der er behjælpelig med at gøre forslag præcise og forståelige. Administrationen skal kommunikere til beboerne og til afdelingsbestyrelserne i et let og forståeligt sprog Konsekvens af kommunikationsstrategien. Kursusudvalget eller BL? Bolden ligger hos afdelingsbestyrelser Konsekvens af kommunikationsstrategien. I foreslog administrationen at: Udbyde kurser til afdelingsbestyrelserne i beboerkommunikation hvordan afleverer en afsender sit budskab? Udbyde kommunikationskurser generelt og opgradere beboernes IT kvalifikationer Undersøge beboernes kommunikationsvaner og behov (fx ved spørgeskema, forskning, seminar) Sætte skub i udviklingen af den digitale kommunikation Opkvalificere de skriftlige budskaber (fx ved brevvask) Hjælpe afdelingerne med at lave en oversigt over afdelingernes profil/kendetegn, så der nemmere kan etableres fællesskaber på tværs i organisationen Kursusudvalget eller BL? Kursusudvalget eller BL? Indgår i de forskellige kundeundersøgelser. Kan overvejes uddybet på et senere tidspunkt Konsekvens af kommunikationsstrategien og digitaliseringsstrategien. Konsekvens af kommunikationsstrategien. Implementeres af administrationen I anbefaler organisationsbestyrelsen at: Sikre kommunikationsstrategi for administrationen, så kommunikationen bliver mere ensartet Sikre at administrationen kommunikerer mere elektronisk/grafisk Allerede implementeret. Konsekvens af kommunikationsstrategien. 2/3

4 Afholde kommunikationsseminar for hele organisationen Arbejde for nyt digitalt forum - etablering af en blog på nettet, hvor alle kan lægge gode ideer ind og/eller kommentere stort og småt Etablere en trivselsfond, så fattige afdelinger kan søge tilskud til aktiviteter Arbejde for at formidle glæderne ved frivilligt arbejde (fx portrætterer best.medl. på skift i beboerblad/ CV diplom) Forslag til kursusudvalget Afhængig af konklusion vedr. BKÅ Portalen Evt. overveje kommentarfunktion på web Afklares af bestyrelsen ifbm. udarbejdelse af budget Bestyrelsen har i februar 2012 taget stilling til, at man ikke ønsker at bruge organisations midler således. Administrationen udarbejder en skabelon til et diplom, der sendes til afgående afdelingsbestyrelsesmedlemmer Der portrætteres allerede jævnligt folkevalgte i Kvarteret INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter og konkluderer om opfølgning på organisationskonferencen. Herunder indstilles det, at Demokratiudvalget bedes formidle den del af sammenfatningen, der vedrører afdelingsbestyrelserne, til disse. Det indstilles derudover, at bestyrelsen evaluerer organisationskonferencen og tager stilling til konferencens fremtidige form og indhold. 3/3

5 Udvikling af beboerdemokratiet Ideer og anbefalinger fra den 10. nov Boligkontoret Århus

6 Hvor ønsker I at beboerdemokratiet skal bevæge sig hen i fremtiden? Resultat af Billedøvelsen Mere/bedre information,- til beboerne men også internt blandt bestyrelserne Udvikle kommunikationsformerne Samarbejde på tværs i organisationen og arbejde for fællesskabet/samhørigheden Demokratiudvalg Være mere involverende og inddragende og få flere beboere med Arbejde for mangfoldighed Få flere til at deltage i afdelingsmøderne - Demokratiudvalg Andre deltagelsesformer til afdelingsmødet - Demokratiudvalg Tilbyde flere sociale aktiviteter

7 Resultat af billedøvelsen fortsat Resultatet blev kogt ned til, at følgende 4 områder/emner skulle udvikles: Kommunikation og information Fællesskab mere samarbejde på tværs i organisationen - Demokratiudvalg Involvering hvordan får vi engageret flere/fat i de frivillige?- Demokratiudvalg Synlighed et mere synligt beboerdemokrati Demokratiudvalg

8 Cafedebat 1 ideer til udvikling af kommunikation: I foreslog Sms service, Facebook, Web, Apps etc. Mere lettilgængelig hjemmeside med eget domænenavn Kommunikationen skal tilpasses de forskellige målgrupper Undersøge folks kommunikationsvaner BKÅ skal tydeligt markere, at der sker noget nyt med kommunikationen! Bedre information om beboerdemokratiet ved indflytning - Demokratiudvalg Kurser til afd.bestyrelser om kommunikation Afdelingsbestyrelserne skal loyalt kommunikere beboernes ønsker til administrationen, der er behjælpelig med at gøre forslag præcise og forståelige. Administrationen skal kommunikere til beboerne og til afdelingsbestyrelserne i et let og forståeligt sprog Information om kommandovejen mellem administrationen og beboere/bestyrelserne hvis behov - Demokratiudvalg

9 Cafedebat 1 Ideer til hvordan BKÅ kan sikre et bedre fællesskab i afdelingen og i organisationen I foreslog: Være mere åbne overfor forskellige ønsker sikre mangfoldigheden - Demokratiudvalg Få nogle af de unge til at lave en Facebook gruppe for afdelingen Lave mere målrettede aktiviteter til de forskellige beboergrupper Lave tilbudsorienterede aktiviteter Opsøge beboerne direkte/personlig henvendelse Passe på at succeskriteriet ikke sættes så højt, at det er svært at opleve succes

10 Cafedebat 1 Ideer til hvordan BKÅ kan involvere flere i beboerdemokratiet/få flere frivillige I foreslog: Byde nye beboere velkommen Etablere forskellige aktivitetsudvalg Information til beboerne om hvad der sker Sørge for at inddrage beboerne, så bestyrelserne ikke skal lave al arbejdet selv Lave kompetencekort i afdelingen over beboernes kompetencer, - hvad kan/vil beboerne evt. bidrage med ad hoc - Demokratiudvalg Afdelingsbestyrelsen skal være mere opsøgende forud for afdelingsmøderne, så man kan sikre at der kommer deltagere særligt ved større beslutninger Bruge den personlige kontakt

11 Cafedebat 1 Ideer til hvordan beboerdemokratiet i BKÅ kan være mere synligt I foreslog: Lave opslagstavler i afdelingen Lave velkomst til nye beboere Etablere aktivitetsudvalg mm. Sikre søgeord på nettet (fx Reginahøj gir ingen hits!) Lave blokmøder, opgangsmøder o.lign., hvor beboerne i forvejen har en fælles reference Arrangere mere end de obligatoriske afdelingsmøder Synlighed - Demokratiudvalg

12 Anbefalinger til administrationen I foreslog administrationen at: Udbyde kurser til afdelingsbestyrelserne i beboerkommunikation hvordan afleverer en afsender sit budskab? Udbyde kommunikationskurser generelt og opgradere beboernes IT kvalifikationer Undersøge beboernes kommunikationsvaner og behov (fx ved spørgeskema, forskning, seminar) Sætte skub i udviklingen af den digitale kommunikation Opkvalificere de skriftlige budskaber (fx ved brevvask) Hjælpe afdelingerne med at lave/udvikle en skabelon til kompetencekort - Demokratiudvalg Hjælpe afdelingerne med at lave en oversigt over afdelingernes profil/kendetegn, så der nemmere kan etableres fællesskaber på tværs i organisationen

13 Anbefalinger til organisationsbestyrelsen I anbefaler organisationsbestyrelsen at: Sikre kommunikationsstrategi for administrationen, så kommunikationen bliver mere ensartet Sikre at administrationen kommunikerer mere elektronisk/grafisk Afholde kommunikationsseminar for hele organisationen Arbejde for nyt digitalt forum - etablering af en blok på nettet, hvor alle kan lægge gode ideer ind og/eller kommentere stort og småt Arbejde for at der laves en DVD/USB stik, som kan byde nye lejere velkommen med grafisk information/kommunikation - Demokratiudvalg Etablere en trivselsfond, så fattige afdelinger kan søge tilskud til aktiviteter Afholde informationsmøder X gange om året for nye lejere - Demokratiudvalg Arbejde for at formidle glæderne ved frivilligt arbejde (fx portrætterer best.medl. på skift i beboerblad/ CV diplom konsulentens kommentar )

14 Anbefalinger til afdelingsbestyrelserne selv I foreslog afdelingsbestyrelserne at: Spørge beboerne direkte (stemme dørklokker, beboerundersøgelse) om, hvordan de ønsker kommunikationen med BKÅ skal være Samarbejde med administrationen om at lave IT kurser for at styrke beboernes IT kompetencer Være inkluderende og huske mangfoldigheden, når der bliver tilrettelagt aktiviteter Tænke målgruppeorienteret, når der udbydes aktiviteter i afdelingen Samarbejde med administrationen om at lave en profil af afdelingen, så der kan arrangeres aktiviteter på tværs i organisationen Samarbejde med administrationen om at lave kompetencekort over ressourcerne i afdelingen og spørge beboerne ved direkte kontakt - Demokratiudvalg Byde nye beboere velkommen i afdelingen og informere om beboerdemokratiet - Demokratiudvalg Sikre synlighed ved at tage billeder/navn af afdelingsbestyrelsen (synlig på afdelingens hjemmeside, hænge op centralt - Demokratiudvalg Informere om Det har vi gang i

15 NOTAT TIL PKT 1.b Afdelingsbestyrelsernes tilfredshed med administration DATO 3. januar 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Det er en del af konceptet for forvaltningsrevision, at der i slutningen af hvert år gennemføres en kvantitativ undersøgelse af tilfredshed blandt beboere, afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Undersøgelsen vedr. afdelingsbestyrelsers tilfredshed med administrationen blev gennemført første gang lige efter årsskiftet I december 2012 har afdelingsbestyrelserne på ny besvaret spørgsmålene i undersøgelsen. Metode Undersøgelsen er gennemført som en anonym onlinesurvey. Af de 245 afdelingsbestyrelsesmedlemmer har 84 svaret, hvilket er en svarprocent på godt 34. Sidste gang havde 89 svaret. Selv om undersøgelsen ikke er fuldstændig pålidelig og formodentlig har en systematisk skævhed ift. dem, der har oplevet problemer i samarbejdet, giver det dog et fornuftigt grundlag at vurder afdelingsbestyrelsernes tilfredshed på. den baggrund bør modellen gentages til næste år. Resultater Generelt er tilfredsheden øget en anelse fra begyndelse af 2012 til denne undersøgelse. Hvor den gennemsnitlige score var 2,8 sidst, er den nu 2,9. Det betyder dog, at målsætningen i forvaltningsrevisionen om at nå en score på 3,0 ikke er opnået, selv om det er positivt, at det er lykkedes at løfte tilfredsheden. Det gælder særligt, fordi det er lykkedes at skabe forbedringer på hovedparten af de områder, der på baggrund af sidste undersøgelse blev udpeget som indsatsområder. Fordelt på de enkelte spørgsmål har udviklingen været således mellem primo 2012 (blå) og ultimo 2012 (orange).

16 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Undersøgelsen i begyndelsen af 2012 førte til særligt fokus på forbedring på følgende områder i prioriteret rækkefølge: 1. Samarbejde med inspektør: Afdelingsbestyrelsernes vurdering af samarbejdet er klart forbedret, hvilket er positivt, og er tegn på at initiativerne ift. inspektørarbejdet, og ikke mindst inspektørernes egen indsats har båret frugt. Det skal dog bemærkes, at samarbejdet med inspektørerne fortsat scorer lavt. Det betyder, at der også fremover skal være fokus på samarbejdet med afdelingsbestyrelserne, hvilket bl.a. kommer il udtryk i den foreslåede forretningsgang for renoveringer samt den nyligt godkendte forretningsgang vedr. markvandringer. Måske må man også erkende, at det er en funktion, der er svær at opnå 100 % tilfredshed med. Efterspørgslen efter information og tiltag fra inspektøren er næsten ubegrænset, og det vil som regel også være inspektøren, der vil skulle give afdelingsbestyrelsen de dårlige nyheder om projekter, der ikke kan lade sig gøre, bede afdelingsbestyrelsen undgå at agere arbejdsgiver overfor ejendomsfunktionærerne m.m. 2. Support til afdelingsbestyrelser ifbm. afdelingsmøder: Hele arbejdet med afdelingsmøder har gennemgået en stor opgradering, og det viser sig i generelt klart forøget tilfredshed med servicen ifbm. afdelingsmøderne. 3. Opfølgning på afdelingsmøder: Se pkt. 2 ovenfor. 2/6

17 4. Afdelingshjemmesider: Utilfredsheden med afdelingshjemmesiderne er vokset yderligere over det seneste år, hvilket også debatten op organisationskonferencen den 10. november vidnede om. Der er derfor iværksat en række initiativer på området. 5. BKÅ Portalen og hjemmesiden: Tilfredsheden med BKÅ Portalen og hjemmesiden er også faldet. På begge områder pågår der dog en række initiativer for at målrette og forbedre informationen. Det hører også med til vurderingen af dette punkt, at tilfredsheden med informationen fra administrationen generelt er ganske høj og voksende. 6. Ekspeditionstid på henvendelser: Tilfredsheden med dette punkt er forbedret en anelse, hvilket bl.a. må tilskrives øget fokus i organisationen på svartiderne. Dette underbygges yderligere af en dybere analyse af de enkelte besvarelser: Service og samarbejde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Servicen fra sekretariatet Samarbejdet med inspektør Samarbejdet med Økonomi Medarbejderes tilgængelighed Ekspeditionstiden på henvendelser Indhold af tekstbemærkninger: Meget utilfreds Utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Generelt megen ros. Dog er der nogen kritik af samarbejdet med inspektørerne, der i nogle tilfælde opleves som langsommelige til at vende tilbage og vanskelige at samarbejde med, jf. dog ovenfor. Nogle anfører fortsat problemer med sene tilbagemeldinger eller manglende kvittering for modtagelse af henvendelser der er dog også kommentarer, der roser det modsatte. Enkelte anfører, at økonomi-området trods megen hjælp er svært og efterlyser flere redskaber og vejledninger. 3/6

18 Flere efterlyser, at man kan henvende sig ét sted i administrationen og ikke behøve vide, o det nu er den ene eller anden medarbejder, der har ansvaret for den problemstilling, det handler om. Information 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hjemmeside og BKÅ Portalen Henvendelser til administrationen Information generelt Afdelingens hjemmeside Meget utilfreds Utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Indhold af tekstbemærkninger: Stort set kun kommentarer vedr. afdelingshjemmesiderne. Flere efterlyser mere gennemgående kommunikation på engelsk, særlig til ungdomsboligafdelingerne. 4/6

19 Afdelingsmøder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Indkaldelser til afdelingsmøder Informationsmateriale til afdelingsmøder Deltagelse på afdelingsmøder Opfølgning på afdelingsmøder Support til afdelingsbestyrelsen Meget utilfreds Utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Indhold af tekstbemærkninger: Meget stor ros til det nye materiale til afdelingsmøderne. Et par stykker oplever fortsat langsommelig opfølgning på afdelingsmøderne. Ros til processen om afdelingsmøderne en enkelt oplever dog den nye proces som for styrende. Omvendt udfordrer enkelte, om det er rimeligt at lægge så meget ansvar på afdelingsbestyrelsen ifbm. afdelingsmøderne. Flere efterlyser inspektørens og/eller varmemesterens deltagelse. Enkelte kommentarer afslører, at kommunikationen med afdelingsbestyrelsen via afdelingens mail på bkaa.dk ikke altid fungerer. Nogle kommentarer tyder dog på at have handlet om tidligere års afdelingsmøder. I de generelle tekstbemærkninger går mange af de samme pointer igen. Enkelte peger dog på en anden problemstilling, nemlig udfordringerne i at samarbejde mellem professionelle og frivillige. Der er mange aspekter i dette. Helt basalt er det afgørende med en respekt og forståelse blandt personalet for de frivillige, der lægger et stort stykke arbejde i bl.a. afdelingsbestyrelserne. Dertil kommer nogle mere praktiske udfordringer, fx ift. placering af møderne. Det er oplagt, at afdelingsbestyrelserne har et ønske om placering af møder udenfor normal arbejdstid. Dette kolliderer dog både med ansættelsesvilkår og en sparsommelig økonomi, hvis inspektører og økonomimedarbejdere såvel som varmemestre mere end undtagelsesvis skal deltage i møder uden for normal arbejdstid. Den problemstilling vil det være relevant, at organisationsbestyrelsen forholder sig til. 5/6

20 INDSTILLING Det indstilles, at der følges op på undersøgelsen på følgende måde: Undersøgelsens overordnede resultater omtales uddybende på BKÅ Portalen Det er oplevelsen, at diskussionen om servicemål har betydet bedre svartider og klarere kommunikation fra administrationen. Det må forventes at have endnu større gennemslag i undersøgelsen for 2013 af afdelingsbestyrelsernes oplevelse af servicen fra administrationen. Der er i den forbindelse skabt ekstra fokus på, at alle medarbejdere tager bolden på alle henvendelser, så det ikke er nødvendigt at henvise til kolleger. Arbejdet med revision af afdelingssiderne er i fuld gang. I forbindelse med kommunikationen om afdelingsmøderne 2013 skal det understreges, at der er tale om tilbud fra administrationens side. Der vil dog også når organisationsbestyrelsen i maj drøfter køreplanen for afdelingsmøder 2013 være behov for en afklaring af ansvaret for afdelingsmøderne, da undersøgelsen er meget tvetydig på dette punkt. Endelig vil der også være behov for en bedre forventningsafstemning med afdelingsbestyrelsen om deltagelsen af specielt inspektør og varmemester på afdelingsmøderne. Der er allerede dialog med Kursusudvalget om afvikling af et kursus i økonomi for afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Administrationen afholder en workshop, hvor afdelingsbestyrelsesmedlemmer indbydes til at deltage i en afklarende drøftelse om bl.a. vægtningen mellem bestyrelse og administration ift. afdelingsmøder, konkrete ønsker vedr. kommunikation med administrationen, særlige behov for frivillige, roller og vilkår for samarbejde med inspektør og varmemester m.m. Der gennemføres på den baggrund en workshop i administrationen om vilkårene ved samarbejde med frivillige. Der er derudover behov for bestyrelsens afklaring af den nævnte problemstilling om bl.a. placering af mødeaktivitet m.m. 6/6

21 NOTAT TIL PKT 1.b Beboerundersøgelse 2012 DATO 3. januar 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Det er en del af konceptet for forvaltningsrevision, at der i slutningen af hvert år gennemføres en kvantitativ undersøgelse af tilfredshed blandt beboere, afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Undersøgelserne blev gennemført første gang omkring årsskiftet På organisationsbestyrelsens møde i september 2012 blev det vedr. beboerundersøgelsen konkluderet, at skulle sendes et spørgeskema i papirform til et antal tilfældigt udvalgte beboere på tværs af alle afdelinger for at sikre en højere grad af repræsentativitet end i Hvis ikke besvarelsesprocenten er høj nok, er man ikke sikker på, at det er repræsentativt, og hvis ikke det er repræsentativt tager vi ikke bestik af beboerne som helhed, men kun af dem, der lige her og nu råber højest. Metode Der blev tilfældigt udvalgt 250 beboere på tværs af alle afdelinger, som fik tilsendt et spørgeskema på papir. Af disse har 70 svaret, hvilket udgør 28 pct. Det er i sammenligning med den slags kundeundersøgelser en udmærket svarprocent, som gør undersøgelsen relativt valid. Som sidste år må der formodes at være en overvægt af beboere med noget på hjerte, der har svaret, alt andet lige med en mere kritisk vinkel end hovedparten. Men resultatet vil alligevel kunne give nogle værdifulde fingerpeg om beboernes holdninger. Der var i forlængelse af bestyrelsens beslutning udlovet en gave til i størrelsesordenen kr. blandt de indkomne svar. Stort set alle besvarelser deltog i lodtrækningen. Til sammenligning blev alle beboere spurgt i 2011 via en onlinesurvey, og her svarede 64 beboere fra det daværende Bo83, Højbo og VesterBo. 37 afdelinger var repræsenteret blandt svarene i år mod 34 sidste år, men med en meget mere repræsentativ fordeling, således at afdelinger med mange svar alle var store afdelinger. Dog mangler der fx stadig helt svar fra afdeling 28 Lindholmparken. På den baggrund bør modellen gentages til næste år.

22 Resultater 1 Resultaterne af undersøgelsen taler næsten for sig selv, idet resultatet for alle fire kategorier svarer til eller overgår målet for 2012, og at der for alle kategorier er tale om en markant forbedring siden undersøgelsen for Det skal dog i den forbindelse bemærkes, at undersøgelsen for 2011 ikke var særlig valid, og at der var grund til at antage, at der var en overvægt at kritiske beboere, der havde svaret. Ikke desto mindre, er der tale om en meget tilfredsstillende vurdering fra beboerne. Boligkvalitet ift. husleje Administration Ejendomsfunktionær Information ,5 2,7 2,4 2, ,0 3,2 3,3 3,1 Mål ,0 3,0 3,0 3,0 Ser man på sammensætningen af kategorierne fra meget utilfreds og utilfreds til tilfreds og meget tilfreds, viser undersøgelsen også en klar og meget positiv tendens: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Boligkvalitet vs. pris Administrationens service Ejendomsfunktionærs service Information fra Boligkontoret Århus Meget utilfreds Utilfreds Tilfreds Meget tilfreds 1 Ekskl. Fagbo 2 Værdierne adskiller sig marginalt fra dem, der blev rapporteret til bestyrelsen fra 2011-undersøgelsen, da denne også omfattede Fagbo. Data vedr. Fagbo er for sammenlignelighedens skyld fjernet fra 2011-materialet fremadrettet. 2/4

23 Indhold af tekstbemærkninger Sammenhæng mellem bolig og kvalitet Mange kommentarer om dårlig isolering, træk og høje varmeudgifter En del kommentarer om støj og dårlig lydisolering Tilfredshed med administrationen Gennemgående ros til servicen generelt Enkelte bemærkninger om for lange svartider Tilfredshed med ejendomsfunktionær Rigtig mange overordentlig positive også personlige bemærkninger Kun enkelte, mindre vigtige kritikpunkter af konkrete episoder Tilfredshed med information Rigtig mange rosende bemærkninger om information i almindelighed og Kvarteret i særdeleshed Flere efterlyser mere digital information Et par stykker har vanskeligt ved at navigere på web En enkelt efterlyser flere informationer vedr. renoveringer Generelle bemærkninger I de generelle bemærkninger efterlyses primært tiltag med relevans for den enkelte afdeling Beboerdemokrati 44,3 pct. angiver at have deltaget i mindst én beboerdemokratisk aktivitet det sidste år mod 53,1 pct. sidste år. Denne forskel skal dog formentlig i høj grad ses i lyset af skævheden i besvarelserne fra De 44,3 pct. repræsenterer stadig et højt tal, som overstiger målet på 40 pct. Af bemærkningerne vedr. beboerdemokrati fremgår udbredt tilfredshed, men der fremhæves dog også: Mødetidspunkterne kan være uhensigtsmæssige Mødeledelsen er ikke altid optimal Stridigheder internt i afdelingen kan være ødelæggende 3/4

24 INDSTILLING Det indstilles, at der følges op på undersøgelsen på følgende måde: Undersøgelsens overordnede resultater omtales i en artikel i Kvarteret De (mange) konkrete medarbejdere, der bliver rost skal have direkte besked Alle bemærkninger om fysiske forhold sendes til den relevante inspektør og varmemester med kopi til afdelingsbestyrelsen Øvrige tiltag fx social karakter i den enkelte afdeling sendes til afdelingsbestyrelse med kopi til varmemester De generelle problemstillinger ift. isolering, opvarmning m.m. behandles, når bestyrelsen har vedtaget en energistrategi. Det er oplevelsen, at diskussionen om servicemål har betydet væsentlig bedre svartider og klarere kommunikation fra administrationen. Det må forventes at have endnu større gennemslag i beboerundersøgelsen for Arbejdet med revision af såvel bk-aarhus.dk som afdelingssiderne er i fuld gang. Bemærkningerne om beboerdemokrati og afdelingsmøder oversendes til demokratiudvalget og inddraget derudover i organisationsbestyrelsen og administrationens diskussion af forberedelsen af afdelingsmøderne for /4

25 NOTAT TIL PKT 1.b Ind- og fraflytterundersøgelser DATO 3. januar 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Siden sommerferien 2012 er der systematisk blevet udsendt mails om at deltage i en onlinesurvey til alle ind- og fraflyttere. Godt 100 fraflyttere og knap 100 indflyttere har deltaget indtil videre. Undersøgelsen er næppe repræsentativ, men giver alligevel dels nogle konkrete input fra tekstbemærkningerne, dels nogle overordnede billeder af tilfredshed og områder med evt. utilfredshed. Indflyttere 4,0 Generel tilfredshed - indflyttere 3,5 3,33 3,27 3,35 3,10 3,0 2,5 2,0 1,5 Første møde Udlejningsmedarbejder Ejendomsfunktionær Information 1,0 0,5 0,0 2012

26 Tilfredshed med boligkvalitet 100% 90% 80% 28% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 69% 3% 2012 Bedre end forventet Som forventet Ringere end forventet Fraflyttere 4,0 Generel tilfredshed - fraflyttere 3,5 3,0 2,9 2,9 2,9 2,8 3,1 3,0 3,3 Boligkvalitet 2,5 Ejendomsfunktionær 2,0 Administration Information 1,5 Udlejningsmedarbejder Service ifbm. fraflytning 1,0 Total tilfredshed 0,5 0, /3

27 Flytteårsag 50% 45% 45% 40% 35% Udenomsarealer Familie 30% 25% 24% 28% Boligkvalitet Husleje Arbejde/uddannelse 20% 15% 10% 12% 15% 15% 6% 12% 12% Tryghed Anden bolig Naboer Andet 5% 0% 2012 Indstillet på at flytte tilbage 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 76% 24% Total Ja Nej INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen tager oversigten til efterretning. 3/3

28 NOTAT TIL PKT 1.c Strategisk indsats vedr. beboerdemokrati DATO 3. januar 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER MH/forretningsudvalget PROBLEMSTILLING I forlængelse af bestyrelsesseminaret i marts 2012 fastlagde bestyrelsen følgende strategiske målsætning for Boligkontoret Århus for perioden : Nytænkning af beboerdemokratiet: Der er opstillet en målsætning for succesfuldt beboerdemokrati inkl. årlige opfølgningsmål Målsætningen blev efterfølgende godkendt på repræsentantskabsmødet den 22. maj Bestyrelsen besluttede at bede Demokratiudvalget udmønte målsætningen. Imidlertid har udvalget nu tilkendegivet, at man ikke vil kunne løse opgaven, da udvalget fokuserer meget på konkrete opgaver og projekter. Derfor må bestyrelsen nu forholde sig til en anden måde at udmønte målsætningen. INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen nedsætter en lille arbejdsgruppe, der til bestyrelsesmødet den 7. marts kommer med et oplæg til en definition.

29 NOTAT TIL PKT 1.d Status på forvaltningsrevisionens mål i 2012 samt justering af mål for 2013 DATO 3. januar 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Status på forvaltningsrevisionen var det første hele år, hvor organisationen har været styret efter det nye forvaltningsrevisionskoncept. Organisationsbestyrelsen har løbende fået tilbagemeldinger på status. Samlet set er resultaterne blevet som følger: Målsætning Målepunkt Status ultimo 2011 Status ultimo 2012 Mål 2012 Din fremtidssikrede bolig Prioritering af renoveringsprojekter - x x Din fremtidssikrede bolig Kvalitet af nybyggeri Din fremtidssikrede bolig Kundetilfredshed med boligkvalitet ift. husleje 2,6 3,0 3,0 Nytænkning af beboerdemokratiet Nye tiltag i beboerdemokratiet 0 UDSAT TIL MAJ 3 Nytænkning af beboerdemokratiet Høj deltagelse 52% 44% 40% Nytænkning af beboerdemokratiet Beboervalgtes tilfredshed med service fra administrationen 2,8 2,9 3,0 Byens bedste service Kundetilfredshed med service fra ejendomsfunktionær 2,8 3,3 3,0 Byens bedste service Kundetilfredshed med service fra administration 2,4 3,2 3,0 Byens bedste service Kundetilfredshed med information 2,8 3,1 3,0

Udvikling af beboerdemokratiet Ideer og anbefalinger fra den 10. nov. 2012 Boligkontoret Århus

Udvikling af beboerdemokratiet Ideer og anbefalinger fra den 10. nov. 2012 Boligkontoret Århus Udvikling af beboerdemokratiet Ideer og anbefalinger fra den 10. nov. 2012 Boligkontoret Århus Hvor ønsker I at beboerdemokratiet skal bevæge sig hen i fremtiden? Resultat af Billedøvelsen Mere/bedre information,-

Læs mere

DIALOGMØDE DEN 21. JANUAR 2014

DIALOGMØDE DEN 21. JANUAR 2014 DIALOGMØDE DEN 21. JANUAR 2014 ORIENTERING FRA ADMINISTRATIONEN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Beboertilfredshed 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Boligkvalitet

Læs mere

INDBYDELSE til dialogmøde

INDBYDELSE til dialogmøde INDBYDELSE til dialogmøde I kantinen på Brendstrupgårdsvej 7 MANDAG DEN 24. OKTOBER 2016, KL. 18.30-20.00. Dagsorden 1. Velkomst, præsentation og sandwich 2. Nyt fra organisationsbestyrelsen 3. Oplæg fra

Læs mere

God selskabsskik følg eller forklar

God selskabsskik følg eller forklar God selskabsskik følg eller forklar Denne vejledning i god selskabsskik er et bidrag til arbejdet for almene boligorganisationer for at gøre det lettere at opnå fokus i den daglige ledelse. Din boligorganisation

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 23. december 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 9. januar 2014, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation 17.15

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 15-10-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM

MÅLSÆTNINGSPROGRAM SAB s vision er at realisere brugbare, bekvemmelige og betalelige boliger til familien og singlen. I SAB tager vi fælles ansvar for, at det er en kvalitet at bo sammen. Repræsentantskabet 2014 Vester Voldgade

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Mia Falck bestyrelsesmedlem X Per Hasager bestyrelsesmedlem

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I BOLIGKONTORET ÅRHUS DEN 07.01.2010

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I BOLIGKONTORET ÅRHUS DEN 07.01.2010 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I BOLIGKONTORET ÅRHUS DEN 07.01.2010 X Robert Thorsen bestyrelsesformand X Olav Bertelsen næstformand X Søren Høgsberg bestyrelsesmedlem X Chris Cully bestyrelsesmedlem X Lars

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)?

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)? Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Henriette Larsen, Jens Frederiksen, Richard Jensen Gæst: Francisco Ortega under pkt. 2.

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby.

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. 703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE REFERAT Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl. 17.00 i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. Bestyrelsen: Formand Merete Sivertsen, Niels

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015 En status på mødeafholdelser siden repræsentantskabsmødet i november 2014 er et repræsentantskabsmøde, 5 hovedbestyrelsesmøder.

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Teknik og Miljø Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødedato: 9. juni 2015 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen:

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE 1. december 2011 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet afholdes tirsdag den 13. december 2011, kl. 17.15 på Brendstrupgårdsvej med følgende dagsorden: 1. Organisationsanliggender a. Branding * b. Evaluering

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. VEDTÆGTER for 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligkontoret Fredericia. Organisationen har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Denne halvårlige beretning er en orientering om, hvad vi i hovedbestyrelsen har arbejdet og beskæftiget os med

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formand Søren Høgsberg foreslog

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte.

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Karen Schou Andersen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 15 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Lægeforeningens Boliger ved FA09 og Københavns kommune den 6. februar 2015

Referat af styringsdialogmøde med Lægeforeningens Boliger ved FA09 og Københavns kommune den 6. februar 2015 1 Deltagere: Lægeforeningens Boliger: Alex F. Rasmussen, Peter Jørgensen og Jens Corfitzen FA09: Lone Lund-Rasmussen og Kasper Nørballe Københavns Kommune: Teknik- og Miljøforvaltningen: Jørgen Stein,

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 16 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Vejledning til afvikling af et digitalt afdelingsmøde

Vejledning til afvikling af et digitalt afdelingsmøde 1 Marts 2016 Vejledning til afvikling af et digitalt afdelingsmøde Ændringerne i bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger åbner for nye måder at afvikle

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Sammen kan vi mere. Målsætningsprogram 2009-2015 NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLE ENGAGEMENT

Sammen kan vi mere. Målsætningsprogram 2009-2015 NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLE ENGAGEMENT Målsætningsprogram 2009-2015 Boligkontoret Danmark Sammen kan vi mere NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLE ENGAGEMENT Målsætningsprogrammet er vedtaget på Boligkontoret

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012

Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012 Side nr. 23 Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012 Tilstede: Bestyrelsen: Afbud fra: Administrationen: Vicky Jensen Morten Glud Ulla Asmussen Erling Sørensen Chris Cully Birthe Blach Irene Madsen Graver

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande

Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande Hovedbestyrelsen Lene Hansen (LH) Administrationen Allan Søstrøm (AS) Morten Kraft (MK) Kristian

Læs mere

Boligkontoret Danmarks Beboerundersøgelse 2017

Boligkontoret Danmarks Beboerundersøgelse 2017 Boligkontoret Danmarks Beboerundersøgelse 2017 Totalrapport Ekskl. fritekst besvarelser Side 1 af 34 Formål Undersøgelsens formål og metode Boligkontoret Danmark ønsker løbende at følge op på den service,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. november 2016

Referat af bestyrelsesmøde den 24. november 2016 side nr. 253 Referat af bestyrelsesmøde den 24. november 2016 Tilstede: Organisationsbestyrelse: Formand Chris Cully Næstformand Vicky E. Jensen Lis Fræer Nielsen Børge Skovsende Morten Glud Erling Sørensen

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013

Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013 1 Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013 2 April 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 Beboere I 2010 blev der gennemført en tilfredsundersøgelse, der omfattede 1.000 tilfældigt udvalgte beboere og samtlige

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 17-12-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 16. maj 2013. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 16. maj 2013. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 16. maj 2013 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formanden foreslog valg af dirigent

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

MÅ LSÆTNINGER FOR 2010-2013

MÅ LSÆTNINGER FOR 2010-2013 Målsætningsprogram 2010 2013 1 Overordnede målsætninger for organisationen At synliggøre for organisationen, såvel beboerdemokratiet som organisationens ansatte, hvad der er organisationens overordnede

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

INDKALDELSE TIL KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Dato 19. maj 2014 INDKALDELSE TIL KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 22. maj 2014, kl. ca. 22.00 på Hotel Scandic Østergade Århus C med følgende dagsorden: 1. Organisation a. Velkomst

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 30. oktober 2013

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 30. oktober 2013 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

STATUSRAPPORTER fra udvalgene og organisationsbestyrelsen

STATUSRAPPORTER fra udvalgene og organisationsbestyrelsen STATUSRAPPORTER fra udvalgene og organisationsbestyrelsen Demokratiudvalget Visioner for samarbejdet mellem afd.best. og adm. se venligst vores gruppe på portalen Kerneopgaver for afdelingsbestyrelse evaluering

Læs mere

3 stk. 6: Lejere der indgår en lejeaftale skal have mulighed for at kunne beholde sin anciennitet

3 stk. 6: Lejere der indgår en lejeaftale skal have mulighed for at kunne beholde sin anciennitet REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I Bo83 DEN 16.03.2010 x Olav Bertelsen bestyrelsesformand x Grethe Rasmussen næstformand x Keld Danielsen bestyrelsesmedlem X Ulla K. Nielsen bestyrelsesmedlem x Peter Ebbesen

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 18. juni 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 18. juni 2015 side nr. 183 Referat af bestyrelsesmøde den 18. juni 2015 Tilstede: Bestyrelsen: Afbud Administrationen: Chris Cully Erling Sørensen Lis Fræer Nielsen Børge Skovsende Morten Glud Vicky E. Jensen Frederik

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Torsdag den 15. juni 2017 kl

Torsdag den 15. juni 2017 kl 22. juni 2017 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 17.08: Torsdag den 15. juni 2017 kl. 14.30 Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Martin E.H. Jacobsen, Jytte G. Hansen, Inez Bach, Annica Dahlgren,

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet.

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. REFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009 Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. Forretningsorden for mødet blev omdelt og godkendt. 1.

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Indledning. Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 11. marts 2013 en sag om fortsat repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Kortlægning af beboerdemokratiets sammensætning dataindsamling primo

Kortlægning af beboerdemokratiets sammensætning dataindsamling primo Kortlægning af beboerdemokratiets sammensætning dataindsamling primo 212 1 Gennemførelsen af dataindsamlingen Informationerne er indsamlet primo 212 af sermo analyse på foranledning af BL og på basis af

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere