Medarbejderdreven innovation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejderdreven innovation"

Transkript

1 M Vksh, h s, kk ku gl sælg ulg, fx fskgs- g uklgsflg, s k, hf på ll syssk s gg g g s s.

2 110 s 1/7 MEDARBEJDERDREVEN INNOVATION Iuk I l æg uzzw. I s f fs s yækg, sk øksk æ. Nå l, fkus fu øksk pl f gså på skl, hf s lsk ug, lø, kku g. M (ply- ) g, h kshs g kl l. F g lg pukuklg, g skl fsås g g klu fu sc gså ækk gssk fk s y ll æslg f gs, pcs, fgsl ll ksføgs. kk s uklgsflg, l. D æ sg fx puks, supp, sælg, cps.fl. I ksh g gs, h, psls g gs é g fg f us f på syssk s. D kk g y, f så h fksk l æ. D y, gså, M h u ps g s, f h s sg, g é k g fskllg s f. D ypsk sk, qu s skæfg sg kshs pl, lys kkucsu g ø M fsås, s s g k g syssk spcss.1 1 M på p g fflg spls. Dkuspp u f Røll Mg f LO g Ug A4 fu 2006.

3 s 2/7 ug på glg ss, k p g é. h llgs gå ksk l kss sgg g pcss, g k såls g l uklg f. sg h f gså cl ugs h g k på lu puk g yls. spcss g k g syssk l yækg g uklg f, pcss, puk g scs. ukl fskllg ækø l gfø å ffl g l. Fx fs ll sfsk løsg l slg f é l lg f épskss l h f fskllg sfwløsg. Tsk ggu P Ksg g Jh P Ulhø, gg fsk lky hus Us, gl f føs hh, h gfø glg sg f. s h l.. sk pps ply : h scy f h H su2 g ply- : xg h lcs fs.3 s sch s, yg ækø l på kkucæssg fl uy g k pl, k s. F sk syspuk g g g g llg spcss. følg P Ksg g Jh P Ulhø k g æ gsk sklg ls spl. cl hæf sg, hæg ø s læg.4 glg splslæg f s kg sk på så å, fskllg gupp l lægg fskllg pspk på g plsllg. å p f æg f ulg løsg ll løsgsu, s g skl sæs, gs skl ål g pk fx pl y løsg. gg f g l kg pcs k pæs fl ufg. F føs gæl få fslg fkus g gl s, s gø ulg lu g uælg s løsg, g sg sl sklg øls. F k æ sæ sk sk l l é, så ssuc l llk g k føs. F kæ gg sllg s g, h s f s éggsækø gy ug usss css g sgækø. spøgsål, æg sg på, s s l hl pcss, ll skl f gl ll g s, s sk uskfg us? psk, på klgsk su h f s ksh, s 2 P Ksg, Jh P Ulhø, (2008) ply : h scy f h H su. 3 P Ksg, Jh P Ulhø, (2010) ply- : xg h lcs fs, g cs, l. 48 ss: 1, pp R B J R R

4 112 s 3/7 hl fgø f lsg f spl, ffs sl, så ll gs kl, h g h y é fls, s h k fs, é hls, hu pcu f fck. Fck g kls lg hl ssl f kshskulu. Pkss M sk kk f sg sl. D skyls, fls sk kk s sg sl s ø. D kæ ss f gs. E fusæg, pyggs lgsk kulu. E, lls sk u f s é. D sg gg, kshs ksg g lgsg sgsk uklgsål k f ll, så h ul ssg. Alls é skl gs søs, g skl æ såkl é, kl l g g løf é, f lls s slsg, hs s é l s på é ll llls. Efg sg, f lfæl, g hs sk, så gs, flg f skuff, æ fø 4 l æks. Alys f, h gflgh kø, c, l g uls y f skf sk hsl, s, k l sg g g yp f. Vksh, h gflg ssæg, s g sflø, ck l så s ksh. F fhl sælg gg f skls f g skulu: s, lg f sså, llkg f ssuc, s g kls. D s ksh sk kl f spcss h sl ylg g sk pcu, s følgs. D kæ k ssuc g fcl f f kl ll- g ssflg s sælg F fhl sælg gg f skls f g skulu: s, lg f sså, llkg f ssuc, s g kls. Høyup, S (2012) Eply-D I: A Nw Ph, Ccp M f I, Høyup l. Eply-D I: A Nw Appch. Plg Mcll.

5 s 4/7 pls. Sg G ll l ukl f R Cp 1988 f glsk f, h Lws M5 s u g ækø sø ksh l syg f spcss. h fls ps fx fhls wkshp ll lg g pæss æ plf ég l h lg u yhs ss. Blgg Tyg Ms f kk f Sg G ll. H fæg ll pg. s l, g ll h gså å syk g sgh. D fx gg husk på, upu f fx Sg G l fhæg f pu. Df ø h fkus på klæ på l g é. Mg pl l, sl kk g pl puc é, fksk lg sklg lu é puc. D skyls f gl psllg f k, hlk ypsk k hføs l gl fkus ll sgsk g s kk s suku f uls f usss cs. U k sl klg g é l gå, kk s f f fs fl. Ff flø ø sks f gl slugspuk, ss ø gså fss fhl l gss øg slugscyklus, s. lgls på ss, ugpllægg, gsksp.., så kk pså ø p, h hlgslls. Ogg f f ll pkfs l g f kk pk su g gg, så l é kk l fl pføl f é. Uklg f gss spl hl fså scl g kuk pcss ll fskllg kø gs. Vlg skl suls, g ulg u f égg g éukslg skl sks. Du ø pl sl, s u æ ækø l slug g g kll, skl fug s, f y, ll g s på å, s sk ff spk, så s é å hl l k. M hsy l klfcg g s uælgls f é fgø få g fskllg ø på, hlk f hø g f lgæglgh g sylgh. Df k sfwløsg æ s, g us g s k y g k. Sg k æ ækø, s på kl g gsgg å g lk pføl f é g s sus flø, hlk u pllægg k ugs fls fck g kls l, hlk g k øg f g. F øg g æg f pu k gså æ g é kø fgæs kpg, 5 Css Tl suppl s suku Rsch & Dlp g Nw usss c, h FLSh g åækk hf éx, h på l ku fl s fslg l y R&D pk. Tk éx sk ffcl kl f gls spcss. I k sg fkus på lg g gy l pls f wkpgs ll fu på, h k l é g, s k fug s pu l lg kspl fs f spcss. D h l.. fø l uls f épl, h lg hø g Hs g Sg-G fs på s 113

6 114 s 5/7 f sylgh g åh, så k s g k på hs é. H l fck æs us qu kllgs k, så kk hæg på chf ll s skæ, g sg k sk hug klfcg f é. Hsg h kk æ s kskk, g g é pså æ k ll sk, sk sø sylgh kg æ l f gs, h fgå syss éslg. Syskk g l hl på u, h pl kk f l l sygsækø. D skyls, FLSh lg fkus på lllgs l f f f g fx kk u p spcfkk pls g lg l skls f é g uls f usss cs klus slg f ku.. D fs g sfwuy f fskllg épl, FLSh lg, s ks p, ukl s g løsg s på Mcsf ShP. D sk ls f hsy l g lg ukl FLSh s g sfwløsg, f I Pl skull æ skæsy l s gs. gss kss IT-sys, g ls fhl l øsk spl g skæsy løsg, s pss p l s h. På æs f gs fskllg hlg l, h pl skull sgs, å l gh, hlk h sk sk, s fgø fhl l få ull u f s hl gll gs. Fkus føs gg på ugfl g uglgh, hp få så g s ulg l æ k, skl s ksk ss l f phl sl sø f g é. D 6 h æ succs. S lcg 1. sp 2010 h ck 12% f gss s æ k på pl, g l g 572 ukk é g l 1254 k. Tl sp g læg f ksh h Tklgsk Isu sk kl FLShs fg g, s ss k f på sus hs. Ehssyls I Ehssyls h ss 5 å syssk. Tæfglg s f, lg f HK l fulægg g chf, h æ l uklgspk ø l.. gls f hsls s y fls såkl AMVAB-ålg, l fø f sk øg æks g skæfgls uc kshs s y 25%6 g uklg f hhlss y gl gsløsg g sylss fg fgspcss g usø IT-sys. D h fu s sspl ug, h ugs h l pg gs l gupp f HK, s glg kk ug, gså fls g ø ksh, sylss ug. Tæfglg s f Ehssyls h søg ksh s scsg g såls l ug uklgspk. Syls kpls på s ug, ls l HK g f sylss fggupp éuklgsø, ls ss k lg æfglg pks, h s é lss. Ehssyls h hl f s lø på syk skulu. D fsæs ssuc AMVAB så f Akss Målg f Vkshs As By. AMVAB, g klægg f p, sk kshs sfug ål hsls s ksg fl hs gulg.

7 s 6/7 l, fl h æ på kus ug f y s, g h kl ks f s g l spcss. Effk h æ y scs, sø fspøgsl f sylss yls s sø lfsh l.7 D hå ffk f øg sæg, ulsul g skæfgls. D lø ffk ypsk sø lfsh, sygfæ g sø fshlls.8 I Ehssyls h g l.. HK sglæ g klys. Føh l s s fs g kk s s, klgh. I fls y uklgspk fyg, s s l g f y klg, g h s få s plløs. HK ugø øglll s gkps, å y scs skl ukls s på hø ugsg. Pspk skulu lys l kl, g h h hø g f flyls på s g slkå, hlk h ps ffk på sglæ g puk. Du sks g såls gså øg kkuc. Kklus g u fusæg f, l. Ds., sk f, k. D k fl ks sf. Fskg ufø f l.. Ec V Hppl (pfss MIT) s, g succsful puk pfu f ug såkl l uss s f ksh sl. D gslg ugs fæ, s ksh f fkus på, å ukl, kk l så ss, f gg puk kk s k. D l uss ss, f f f ug, å sg kk s k. S ugø ug g ch uuy skpc. D k s cs Ehssyls fl fgå s ug. M h g y på, h gå å hå g lø æ. I - 7 Dkuspp Usøgls f på p g fflg spls, u f Røll Mg f LO I. 115

8 116 s 7/7

Nye innovationsformer

Nye innovationsformer Ny vasfm KOLOFON Ffa g llægg: Ma Js, Ksa Nls, Lass Sæ Js, M Lu, Sg Skv-Has, Rb Sgaa As g Aa Maa Auchamp Mgafklv: Asg Møll-Ols, Sø Rh, Mlla Klys, Ja-Chsa Buu g Jak Kss Ugv 2013 1. ugav, 1. plag Ugv af:

Læs mere

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film Åspp i ks g bill 2012 2 ÅRET DER GIK I 2012 fik lg ækk kivi luf u vig FilFy ylig fk i fybs bvish, g u fysk ku h l sig i Ki f ju 2012, g Asss f ju 2013 Filivsig lkl sæig f øj fs ivkf i FilFys bj Fål hvvsuviklig

Læs mere

Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland

Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland Pl Syky Sy & N Syky Wk & Eh Sjæll PRISLISTE 12 SYDKYSTEN SYD OG NORD Opl l Syky Sy Opl 35.000 Ul / Syky N Opl 25.000 Ul / P p. Tkc 7,25 k. Sæplc 3,5 ll 7 9,35 k. Døc (ykk Syky Sy & N) 8,75 k. Rbkc (ykk

Læs mere

Fejring af 50 år NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE. CAMFIL Clean Air Solutions NR.

Fejring af 50 år NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE. CAMFIL Clean Air Solutions NR. NR. 1 2013 Fjg f 50 å NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE Cmfs gudægg Göst Ls. CAMFIL C A Suts Ld A Béd MESSER 2013 Ju 3.-7. ASME Tub Exp, S At, Txs, USA

Læs mere

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK Annoncø: SKAT Rklambuau: Suns Mdbuau: IUM A/S AEA-casn udabjd af: Suns Rklambuau A/S, Jpp Bo Ebsup jb@sunsdk / 26373339 Sn Fmann Hasslsn sfh@sunsdk / 21215887

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv)

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv) Kapls Mdlsblad fo Dansk Kaplsfoing 49 novb 2011 Julfs onsdag d. 21. dcb kl. 17.00 På Basion + Løv (Lill Møll) Chisianshavns Voldgad 50, 1424 Købhavn K (Mo il Chisianshavns Tov) Ko il julfs på Basion +

Læs mere

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang

i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang t i klimats tgn 4 2 N. 1 fua 2015 71. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing

Læs mere

Nr. 4 december 2014 70. årgang

Nr. 4 december 2014 70. årgang t 4 2 N. 4 cm 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

CSI. Kriminaltekniske undersøgelser og retsmedicin. Der er blevet begået en forbrydelse!

CSI. Kriminaltekniske undersøgelser og retsmedicin. Der er blevet begået en forbrydelse! CSI Kiilkik uøl ici D blv bå fbyl! Bviføl fø... Vi kl fi ly p, k pkl fbyl! Hv h bå fbyl hv få? Sæ flih på fi! Bliv ipi f kiil v-kii, læ i uvii kl ll fiki viklih i pæ pklibj. D hæf ihl ipii il ækk pæ fø

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

inside CONNECTING THE RED AND THE BLACK ANNUAL REPORT 2011

inside CONNECTING THE RED AND THE BLACK ANNUAL REPORT 2011 APRIL 2012, ISSUE 05 WWWQUARTZCOCOM ANNUAL REPORT 2011 ARE YOU THE BEST OWNER? Quz+Co Baot ENTREPRENEURING IN NAIROBI Yaly CSR tv DEEP DIVES INTO EIGHT OF SCANDINAVIA S LARGEST COMPANIES Cass sd CONNECTING

Læs mere

Waders News. Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Nr. 4-2008

Waders News. Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Nr. 4-2008 Wads Nws Fogsbad fo Lysfsfog Wads N. 4-2008 Fogsadss Lysfsfog Wads Lf@wads.d Dyssvj 9, 9541 Sudup Wads afd. Jyad Fomad: Ba Thoms Lfw.fomad@wads.d Tf. 98 37 84 99-51 76 30 80 Næsfomad: Jsp Møho Lfw.asfomad@wads.d

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden!

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden! OCCO i f! Pi li ui OCCO A/ K- 9 - Pø Kø l. 7 Fx 9 6 C umm if@cc. www.cc. OCCO i f! l Pili p.. ui. Pø. / il il l. /. / G. / / 9 um, u cm.,-,-,-,- / 9 um, cm. 9,- 9,- 9,- 9,- / 9 m, u cm. 9,- 9,- 9,- 9,-

Læs mere

Åbne forretningsmodeller

Åbne forretningsmodeller E å uvk å va. Vkh, ha å, øj kk ku a v k akø, å uvaø u. D av c k aajpa, hv a pa å økk v u a aaj. 8 I Th MESH why h uu u ha v La Gaky kp på y, hv kapa y a jka u. 1/7 Iuk Hv å va uvk a y puk, y, pc, aa, vv

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

Nr. 2 september 2013 69. årgang

Nr. 2 september 2013 69. årgang t 4 2 N. 2 sptm 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK

MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK SVENDEPRØVE MARTS 2012 GRAFISK DESIGN PORTFOLIO LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK GRAFISK DESIGN OPLYSNINGER

Læs mere

Nr. 2 juni 2014 70. årgang

Nr. 2 juni 2014 70. årgang t 4 2 N. 2 juni 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere